Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole"

Transkript

1 Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse

2 Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse: Formålet med undervisningen i fysik/kemi er at hver enkelt elev tilegner sig en viden om de fysiske og kemiske forhold der har så grundlæggende betydning for vores liv og samfundsopbygning. Igennem undervisningen bør eleven opnå en indsigt og forståelse af sammenhænge i naturen denne indsigt søgt opnået gennem arbejdsmetoder og udtryksformer der er karakteristisk for det naturfaglige område. Det er vigtigt at bevare hver enkelt elevs nysgerrighed og kreativitet overfor fagets indhold og anvendelse. Det er et væsentligt element at hver enkelt elev opnår en sikkerhed i laboratoriet arbejdsmetode og teknikker. Det er et væsentligt element at hver enkelt elev gennem undervisningen får lyst og evner til at tage et medansvar for vores miljø og naturressourcer, og her tænkes ikke snævert lokalt men bredt globalt. I faget fysik/ kemi arbejdes der med følgende emneområder: - fænomener i naturen - fænomener fra den hverdag eleverne kender til - fænomener fra den teknik der er benyttet forskellige steder i samfundet generelt og i erhvervslivets produktion - elementer af det naturvidenskabelige verdensbillede og naturvidenskabens historie og udvikling - samspillet mellem observationer og teori samt eksperimenter Faget fysik/kemi s ressourcer og metoder: Skolen har et indrettet fysiklokale med en lang række apparater og andet udstyr. Det er væsentligt at eleverne får et indgående kendskab til udstyrets og apparaternes anvendelse i forsøg, der beskriver elementer af de ovenfor nævnte fagområder for faget. Ud over arbejdet i fysiklokalet med forsøgsopstillinger er det væsentligt at eleverne udnytter såvel egne som andre elevers samt lærernes ressourcer som en samlet viden til at danne en personlig forståelse for naturens sammenhænge i henhold til fysik/kemi delen. Der arbejdes såvel med en teoretisk tilgang som med praktiske opgaver. Der er et væsentligt element at der arbejdes ud fra den eksperimentelle

3 arbejdsmetode såvel med bundne opgaver som mere åbne, de sidste specielt med henblik på elevernes kreative tilgange. Det er et væsentligt element, at der arbejdes såvel med individuelle opgaver som gruppeopgaver og med projektarbejdsformen. Formidlingselementet er ligeledes vigtigt. Beskrivelse af hvad undervisningen på de enkelte trin som minimum skal indeholde. På Aabenraa Friskole har vi valgt at påbegynde den egentlige undervisning i faget fysik/kemi i 5 klasse med 1 ugentlig klokketime. På de senere klassetrin er der afsat 2 ugentlige klokketimer. Fra skoleåret 2004/2005 udvides det med 1 klokketime mere på 7. samt 8. klassetrin. Fra 2005/2006 udvides det med yderligere en time på 9.klassetrin. Udvidelserne skal ses med begrundelse i, at faget udvides med elementer fra biologi og geografi. Når det er valgt at starte undervisningen allerede i 5. klasse er det ud fra en holdning til, at det naturfaglige/-videnskabelige område er en væsentlig kilde til forståelse af hele vores samfund, samt et væsentligt element for næsten alle forhold senere i livet og i uddannelser og efterfølgende arbejdsliv. Det er ligeledes en begrundelse, at vi ser på det hele menneske, og at alle elementer humanistiske, naturvidenskabelige og praktisk/musiske fagområder indgår i den enkeltes personlighedsdannelse. Trin 1 : 5. klasse: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at? gennemføre og beskrive enkle undersøgelser og eksperimenter? vælge mellem og arbejde med forskellige undersøgelsesmetoder? bygge modeller og enkle apparater? kategorisere resultater af undersøgelser? benytte fagudtryk og enkelt fagsprog? formidle egne undersøgelser og eksperimenter, bl.a. gennem tekst, grafisk fremstilling, foredrag opsamle og ordne enkle data og informationer. Trin 2 : 6. klasse: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at? planlægge og gennemføre enkle undersøgelser og eksperimenter af mere systematisk karakter

4 ? sammenligne undersøgelsesresultater og sammenfatte enkle generelle regler.? designe og bygge apparater og modeller efter egne ideer og redegøre for form, funktion og hensigt? vælge og benytte relevant udstyr? opsamle og formidle undersøgelser og eksperimenter? benytte fagsprog og anvende abstrakte begreber? formidle egne og andres undersøgelser og eksperimenter ved hjælp af relevante fremstillingsformer,? give begrundede svar ved at sammenstille egne erfaringer og informationer andre steder fra opsamle, ordne og formidle data og informationer. Trin 3 : 7. klasse: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at? planlægge og gennemføre undersøgelser og eksperimenter af systematisk karakter? sammenligne undersøgelsesresultater og bruge dem i den relevante teoretiske kontekst? vælge og benytte relevant udstyr? opsamle og formidle undersøgelser og eksperimenter? benytte fagsprog og anvende abstrakte begreber? formidle egne og andres undersøgelser og eksperimenter ved hjælp af relevante fremstillingsformer,? give begrundede svar ved at sammenstille egne erfaringer og informationer med de givne teoretiske. Der lægges nu mere vægt på, at eleverne er i stand til at benytte et mere præcist og korrekt sprog i forhold til de enkelte emner. Sammenstillingen af teori og praksis er på dette trin et meget vigtigt aspekt. Følgende fagområde behandles som et minimum: - fysiske og kemiske processer herunder stofkendskab - solsystemet og universet - opfattelsen af at stof er opbygget af atomer og arbejdet med atommodeller og forbindelser - forskellige stoffers kredsløb i naturen - elementer fra teknologiens verden - elementer fra elevernes egen dagligdag - stofanalyser - miljø

5 Trin 4 : 8. klasse: Som grundbog benyttes Ny Prisma for 8. klasse. Der bygges videre på elevernes begrebsdannelse og fysikkens fagsprog, hvor fundamentet er bygget op genne de foregående 3 års undervisning. Følgende områder behandles som minimum: - fysiske og kemiske processer herunder stofkendskab - solsystemet og universet - grundlæggende energioverførsel - opfattelsen af at stof er opbygget af atomer og arbejdet med atommodeller og forbindelser - forskellige stoffers kredsløb i naturen - elementer af det naturvidenskabelige verdensbillede - elementer fra teknologiens verden - stofanalyser - miljø Trin 5 : 9. klasse: Som grundbog benyttes Ny Prisma for 9. klasse. Der bygges videre på de fysisk/kemiske kompetencer der er opnået i de foregående led. De fysisk/kemiske forhold bliver her mere komplekse og der lægges op til en større forståelse af anvendelsen af den fysisk/kemiske viden i hverdagen. Følgende fagområder behandles som minimum: - fysisk og kemiske analysemetoder - kemiske reaktioner såvel organiske og uorganiske - opbygningen og benyttelsen af det periodiske system - radioaktivitet og kerneenergi - energifremstilling og transport af energi samt energiforsyning generelt - magnetisme og induktion - moderne kommunikation med udgangspunkt i mobiltelefoni - miljøspørgsmål - videre med det naturvidenskabelige verdensbillede Gennem den trinvise opbygning er det vores ønske at hver enkelt elev skal opnå en personlig kompetence med henblik på forståelse af den verden vi lever i. De skal kunne opstille enkle hypoteser og kunne give forslag til eksperimenter, som kan bevise eller afkræfte disse hypoteser. At de opnår en sikkerhed i hvilke materialer og laboratorieudstyr de skal benytte ved eksperimenter.

6 At hver enkelt elev bliver i stand til at videregive sin viden og deltage i samtaler omkring de fysisk/kemiske elementers indvirken på vores natur og samfundsopbygning samt udnyttelse af naturressourcer.

Naturfagene i den nye skolereform.

Naturfagene i den nye skolereform. Naturfagene i den nye skolereform. I forligsteksten til den nye skolereform er der lagt op til en del ændringer, der kan få betydning for elevernes skoledag. Her skal nævnes tre med særligt fokus på naturfagene.

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Lærerorientering til opgaver pa Bakken og i Dyrehaven:

Lærerorientering til opgaver pa Bakken og i Dyrehaven: Lærerorientering til opgaver pa Bakken og i Dyrehaven: Opgaverne er alle bygget op efter samme koncept; eleverne laver observationer i Dyrehaven og på Bakken og bruger derefter observationerne til at lave

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUG TESTRESULTATERNE

BRUG TESTRESULTATERNE BRUG TESTRESULTATERNE INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK BRUG AF RESULTATER FRA DE NATIONALE TEST INDHOLD 3 Opfølgningen gør forskellen 4 Testens indhold 6 Hvordan kan resultaterne læses 10 Fra testresultat til

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathed er en helhedsvurdering af den enkelte elevs uddannelsespotentiale. Vurderingen af parathed til uddannelse

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Naturfag 2011 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Udarbejdet af: Konsulent Lars Poort

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu):

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu): Dit navn: Skole: Dato: Klasse: ER DU PARAT? Dit valg Efter 9.klasse regner jeg med at starte på (sæt kryds) Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang

Læs mere

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler Indledning Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler 4 Forord Kolofon: Signe Søndergaard og Steno Instituttet Aarhus Universitet 1. udgave 2008 Omslagsdesign: Kommunikationsafdelingen,

Læs mere