Danske Bank, Statens Betalinger. Kontohavervilkår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Bank, Statens Betalinger. Kontohavervilkår"

Transkript

1 Danske Bank, Statens Betalinger Knthavervilkår Side 1 af marts 2014

2 1 Frmål g baggrund Definitiner Mduler. 7 4 Kntfrhld prduktbeskrivelse Tpknten Interne mellemværender mellem Mderniseringsstyrelsen g fuldmagtshaverne Interne mellemregningsknti Sumknti Psteringsdkumentatin Interne renter Tilslutning af nye knthavere til SKB/OBS Cash Pl arrangementet Udkbling af knthavere fra SKB/OBS Cash Pl arrangementet Regnskabs- g skattemæssige frhld Debetkrt Business Online set-up Meddelelse til Danske Bank m bemyndigede medarbejdere Fuldmagt til at frespørge eller dispnere på Tpknten samt tilknyttede interne mellemregningsknti g eventuelle SUM-knti Knti prettelse g tilmelding Transaktiner g knti i Business Online Tilmeldte knti Tilmeldte knti i SKB/OBS Tilmeldte knti, hvr der dispneres via swift Ikke-tilmeldte knti Check Ordre Ordreafgivelse Bindende rdre Opbevaring af rdre Brugerfuldmagt Business Online Administratin af brugere Aftaleadministratin Brugeradministratin Aftaleinfrmatin Pinkde g spærring Knti g krt Betalingsmaksimum Knt Betalingsmaksimum Bruger Knti der skal kunne frespørges på g fretages betalinger fra Transaktinstyper Frtrlige betalinger Meddelelser g bestillinger Kntant- g valutabestilling Oprettelse af knti Bestilling af krt Regulering af Betalingsmaksimum Tilmeld fast kntverførsel Tilmeld til betalingsservice Ændring af brugerfuldmagten til Business Online Tilbagekaldelse af brugerfuldmagten til Business Online Andre fuldmagter i Business Online Fuldmagt til knthavere, sm selv administrerer brugere Fuldmagt til køb/salg af valuta g værdipapirer Brugerfuldmagtstyper Alene-fuldmagt T i frening (A-fuldmagt) T i frening (B-fuldmagt) T i frening (C-fuldmagt) 20 Side 2 af marts 2014

3 15.5 Kntfuldmagt Business Online sikkerhedssystem Tekniske frhld Transmissins- g adgangsfrhld Datasikkerhed Tildeling af bruger-id, persnlig kde g ActivCard Sikkerhedsprettelse g nøgledannelse fr API Persnlig kde Ændring af persnlig kde Afmelding af brugere/nøgler/activcard/esafeid Misbrug eller risik fr misbrug af nøgle Side 3 af marts 2014

4 1 FORMÅL OG BAGGRUND Frmålet med disse vilkår er at beskrive de praktiske vilkår fr Knthavernes kntfrhld g brug af Business Online i frbindelse med SKB/OBS, herunder Knthavernes adgang hertil, i henhld til kntrakt indgået den 21. december 2012 mellem Mderniseringsstyrelsen g Danske Bank. 2 DEFINITIONER ActivCard: Det nuværende sikkerhedssystem til pålgning af Business Online. ActivCard er en nøgleviser, der ved indtastning af pinkde genererer en engangskde, der anvendes sm persnlig adgangskde ved lg-n. Adgangskde: Ved lg-n på Business Online bliver man, efter indtastning af bruger-id g persnlig kde, bedt m en "Adgangskde". Business Online giver en "Nøgle" på skærmen g den skal bruger indtaste på sit ActivCard, fr at danne den Adgangskde, der giver adgang til Business Online. API: API er en autmatiseret måde til at sende filer mellem Navisin Stat g Danske Bank uden anvendelse af Business Online. Bankdage: Lørdage, søn- g helligdage, fredagen efter Kristi Himmelfartsdag samt grundlvsdag, juleaftensdag g nytårsaften er ikke bankdage i Danmark. Bruger: En bruger er en Knthaver eller en medarbejder hs en Knthaver eller et administrativt servicecenter, der er bemyndiget af Knthaver til at dispnere på Knthavers vegne via Business Online. Ved direkte integratin mellem Knthavers g Danske Banks edbsystem kan en bruger desuden være en cmputer eller et system hs en knthaver. Bruger-id: Når en bruger skal have adgang til Business Online tildeles bruger et bruger-id på 6 karakterer. Bruger-id står i brugerfuldmagten, g bruges ved lg-n på Business Online. Brugerfuldmagt: En Knthavers fuldmagt til en bruger der specificerer, hvilke services, knti, fuldmagter g rettigheder den enkelte bruger har adgang til. Brugerfuldmagten udstedes til brug i Business Online. Business Online: Betegnelse fr Danske Banks Officebanking-system, der er et internetbaseret betalings- g infrmatinssystem bestående af de under punkt 3 anførte mduler. Cash Pl arrangement: Arrangement med det frmål at Mderniseringsstyrelsen pnår en styring af SKB/OBS s systemets likviditet bestående af en Tpknt g et antal interne mellemregningsknti mellem Mderniseringsstyrelsen g Knthavere med en underinddeling af sidstnævnte knti sm beskrevet på SKB/OBS prtalen under menupunktet Knt-set-up. Dataleverance: Overførsel af data mellem Mderniseringsstyrelsen eller Knthaver eller en tredjemand g Danske Bank. En dataleverance kan f.eks. indehlde betalingsinstruktiner. Side 4 af marts 2014

5 Digital signatur: Elektrnisk underskrift, der gives ved frpligtende transaktiner, f.eks. betalinger g ved pkbling til Danske Bank. Engangspinkde: Kde, der udstedes g sendes af Danske Bank til Knthavers bruger(e). Kden består af fire tegn g benyttes af Knthavers bruger(e) til sikkerhedsprettelse i Business Online. esafeid: Det kmmende sikkerhedssystem til at lgge på Business Online. esafeid, der afløser ActivCard i 1. halvår 2014, er en elektrnisk nøgleviser der genererer en kde sm skal indtastes i lg-n billedet. e-safekey: e-safekey g EDISec er Danske Banks sikkerhedssystemer, til de brugere, der ønsker at udveksle plysninger elektrnisk med Danske Bank direkte gennem deres egne frretningssystemer. e-safekey g EDISec er bygget p mkring et kderd, g der anvendes permanente nøglefiler, sm lagres i virksmhedens edb-miljø. Sikkerhedskmpnenten e-safekey benyttes i frbindelse med Business API g anvendes derfr, når SKB kmmunikerer filer direkte til Danske Bank fra NaviStat/Payment Management. EDISec: Danske Bank EDISec er en del af krypteringsløsningen, der benyttes ved pkblinger til Danske Bank. Se tillige under e-safekey. Frtrlige betalinger: Ved frtrlige betalinger frstås betalinger (f.eks. lønninger), sm kun må ses eller behandles af brugere med særlige rettigheder. Betalinger, sm er markeret sm frtrlige, vil kun kunne behandles af brugere, sm har denne rettighed. Fuldmagt: Enten brugerfuldmagten til Business Online, Danske Banks almindelige fuldmagtsblanket eller en af Danske Banks andre fuldmagtsblanketter til Business Online, f.eks. tredjemandsfuldmagt til Knthaver, der selv administrerer brugere. Fuldmagtshaver: Ledelsen g medarbejdere hs Knthaver, sm er tildelt Administratrrettigheder g/eller Brugerrettigheder. Gebyrknt: En gebyrknt er en knt under Cash Pl arrangementet, der er udpeget til eller prettet med henblik på, at knthaver via Tpknten kan betale gebyrer til Danske Bank. Grænseverskridende betaling: Betalinger der passerer en landegrænse gså selv m det fregår i samme valuta, f.eks. Eur. Det gælder både betalinger mellem tilmeldte knti g ikketilmeldte knti. Eventuelle knti uden fr Danske Bank, hvr betalinger fra disse knti initieres via Business Online sm betalingsinstruktiner (Swift transaktiner) til den pågældende udenlandske bank - er ikke medregnet under begrebet Grænseverskridende betaling. Adgang til at kunne give en sådan betalingsinstruktin kræver en særskilt rettighed. Side 5 af marts 2014

6 Instruktin: Elektrnisk, skriftlig eller mundtlig rdre til Danske Bank m at gennemføre ændringer, transaktiner m.m. Intern mellemregningsknt(i): Knt(i) under Cash Pl arrangementet, der udviser et mellemværende mellem Mderniseringsstyrelsen g Knthavere, g sm ikke udviser et mellemværende mellem Danske Bank g Mderniseringsstyrelsen respektive Knthavere. Knthaver: En, flere eller alle tilknyttede institutiner, sm Mderniseringsstyrelsen bemyndiger til at dispnere via Business Online i henhld til kntrakt indgået den 21. december 2012 mellem Mderniseringsstyrelsen g Danske Bank. Kundesupprt: SKB/OBS Supprt-Teamet er den hjælpefunktin i Danske Bank, der via frskellige kanaler yder supprt til knthaverne i SKB/OBS. Meddelelsescenter: Meddelelsescenter er et mdul, der autmatisk er tilknyttet Business Online aftalen. Meddelelsescentret giver brugere med rettighedsadgang til knti på aftalen mulighed fr at abnnere på meddelelser vedrørende disse knti. Meddelelserne kan vælges præsenteret i Business Online, sm tilsendt mail, sms eller sm push beskeder i smartphnes. Der kan f.eks. vælges en meddelelse hvis en betaling mangler gdkendelse g hvis en indeller udgående betaling verstiger et valgt beløb. Mdulet er et tilbud til brugerne, g vil udløse et særskilt gebyr uden fr kntrakten ved brug. Nøgler: Nøgle-viseren (ActivCard eller esafeid) genererer nøgler, der kun kan anvendes én gang. Nøglerne gemmes midlertidigt i brwser-sessinen i det tidsrum, brugeren er lgget på Business Online. On-site-supprt: Uddannelse, teknisk bistand eller anden hjælp, der efter rekvisitin af Mderniseringsstyrelsen ydes af Danske Bank hs Knthaver, eller i Danske Bank evt. sm virtuelt møde i Business Online. Persnlig kde: Kde, der benyttes til lg-n på Business Online g til elektrnisk underskrift ved gdkendelse af betalinger m.m. Den persnlige kde består af mindst 8 karakterer g indehlder både stre bgstaver, små bgstaver g tal. Sikkerhedsprettelse: Den prettelsesprcedure, en bruger gennemløber, inden Business Online kan tages i brug. Se tillige under engangspinkde. Stamplysninger: Frnavn, eventuelt mellemnavn, efternavn, brugernavn, kunde- /identifikatinsnr., CPR-nr./tildelt kundenr. g Knthavers adresse. Sumknt: Knt mellem Mderniseringsstyrelsen g en Knthaver, sm viser nettsalden ver de interne mellemregningsknti, der er knyttet p til Sumknten. SKB/OBS Knti : Alle de knti, der indgår i Cash Pl systemet fr SKB/OBS. Side 6 af marts 2014

7 Spejlknti: Interne mellemregningsknti, sm Knthaver benytter til dispnering. SWIFT: Sciety Wrldwide Interbank Financial Telecmmunicatin en kmmunikatinskanal med struktureret infrmatin sm bankerne anvender indbyrdes fr eksempel til betalingsinstruktiner g infrmatinsudveksling. Tpknt: Knt i Danske Bank med Mderniseringsstyrelsen sm ene-knthaver. Statens Cash Pl-hierarki er pbygget sm et Single Legal Accunt-arrangement. Transaktiner: Betalinger, pkrævninger, frespørgsler g andre dispsitiner betegnes under ét sm transaktiner. Transkaktinsknti (Spejlknti): Interne mellemregningsknti, sm Knthaver benytter til dispnering. 3 MODULER Aftalen mfatter mdulerne g ydelserne herunder. Mdulerne g ydelserne er beskrevet nærmere i bilag 1. Administratin Meddelelser Cash Management DK Kntinfrmatin Cash Management DK Betalinger Cash Management DK Filverførsel Likviditetsstyring Valutakurser g nyheder Værdipapirinfrmatin g- kurser Cllectin Service DK Cllectin Service Light Betalingskrt 4 KONTOFORHOLD - PRODUKTBESKRIVELSE Mderniseringsstyrelsen har prettet et Cash Pl arrangement i Danske Bank fr at pnå en styring af SKB/OBSs likviditet. Der er samtidig aftalt et nærmere specificeret knt set-up fr de enkelte institutiner, der prettes sm knthavere i SKB/OBS. Læs m vilkår på SKB/OBS prtalen under menupunktet Beskrivelser. Cash Pl arrangementet er pbygget efter princippet Single Legal Accunt, g består af én Tpknt g et antal interne mellemregningsknti mellem Mderniseringsstyrelsen g Knthavere. Mellemregningsknti består af et antal Sumknti g et antal Spejlknti. 4.1 TOPKONTOEN Tpknten er en bankknt, sm er prettet med Mderniseringsstyrelsen sm knth a- ver. Mellemværende på denne knt er et IntraDay mellemværende, idet mellemværendet cleares dagligt mellem Mderniseringsstyrelsens respektive Danske Banks knti i Danmarks Natinalbank, således at der er tale m et 0-balancesystem med en daglig afstemning g afregning. Alle knti i SKB/OBS skal nett udvise en 0-sald. Side 7 af marts 2014

8 En Knthavers dispnering på Tpknten sker via en intern mellemregningsknt (transaktinsknt), sm vedrører Knthaveren INTERNE MELLEMVÆRENDER MELLEM MODERNISERINGSSTYRELSEN OG FULDMAGTSHAVERNE INTERNE MELLEMREGNINGSKONTI Mderniseringsstyrelsen giver Knthavere fuldmagt til at dispnere på Tpknten via Knthavers interne mellemregningsknti SUMKONTI Mderniseringsstyrelsen kan anmde Danske Bank m at prette interne SUM-knti, hvilket sker med henblik at indlægge interne grænser (maksima) til brug fr Mdernisering s- styrelsens styring af statens likviditet på frskellige niveauer i SKB/OBS inden fr Statens rganisatin, f.eks. inden fr en eller flere enheder hs en Knthaver. 4.2 POSTERINGSDOKUMENTATION Danske Bank udfærdiger dkumentatin fr fretagne psteringer på de interne mellemregningsknti. Denne dkumentatin betegnes "Psteringsdkumentatin" g er frsynet med en påtegning m, at indestående respektive gæld baseret på summen af psteringer er alene udtryk fr et internt mellemværende mellem Mderniseringsstyrelsen g Knthaver g er således ikke udtryk fr et mellemværende med Danske Bank. Psteringsdkumentatinen stilles til rådighed fr Mderniseringsstyrelsen g den K n- thaver, den interne mellemregningsknt vedrører. Efter anmdning vil Danske Bank tilsvarende kunne udfærdige psteringsdkumentatin fr SUM-knti. 4.3 INTERNE RENTER Til brug fr pgørelsen af det interne mellemværende mellem Mderniseringsstyrelsen g Knthaver kan Danske Bank efter anmdning fra Mderniseringsstyrelsen beregne renter på interne mellemregningsknti. Satserne fastsættes af Mderniseringsstyrelsen. De beregnede renter registreres på de enkelte interne mellemregningsknti, med mdpst e- ring på de interne renteknti. De interne rentesatser, sm Danske Bank efter anmdning fra Mderniseringsstyrelsen har registreret, fremgår af Business Online, g Mderniseringsstyrelsen ffentliggør satserne på deres hjemmeside under fanebladet Vilkår, renter g priser. 4.4 TILSLUTNING AF NYE KONTOHAVERE TIL SKB/OBS CASH POOL ARRANGEMENTET Nye Knthavere tilsluttes Cash Pl arrangementet efter anmdning fra Mderniseringsstyrelsen, sm fastsætter vilkårene. 4.5 UDKOBLING AF KONTOHAVERE FRA SKB/OBS CASH POOL ARRANGEMENTET Knthavere kbles ud af Cash Pl arrangementet efter anmdning fra Mderniseringsstyrelsen. Side 8 af marts 2014

9 4.6 REGNSKABS- OG SKATTEMÆSSIGE FORHOLD Regnskabs- g skattemæssige knsekvenser af mellemværende mellem Mderniseringsstyrelsen g knthavere pstået i frbindelse med disse vilkår, afklares g fastlægges af Mderniseringsstyrelsen g er uden ansvar fr Danske Bank. 5 DEBETKORT I henhld til cirkulære m anvendelse af betalingskrt (i det følgende benævnt Cirkulæret ) med tilhørende vejledning kan Knthavere under SKB/OBS få udstedt betalingskrt sm debetkrt (MasterCard Direct eller Visa/Dankrt). Fr debetkrt udstedt under kntrakten hæfter knthaver fr alle betalingskrttransakt i- ner, hvr krtet har været brugt. Det gælder gså ansattes fejlagtige brug eller misbrug af det udstedte debetkrt g den tilhørende krtknt. Hvis krtet er blevet misbrugt af tredjemand, er knthavers ansvar dg begrænset af 62, 63 g 64 i Lv m betalingstjenester (BTL). Krthlder skal dække det fulde tab ver fr Mderniseringsstyrelsen g vedkmmende knthaver, hvis Mderniseringsstyrelsen respektive knthaver, har beviser fr, at kr t- hlder har plyst pinkden til misbrugeren, g der var risik fr misbrug, jf. BTL 62, stk. 6. Krthlder er ikke ansvarlig fr tab, der pstår, efter at Danske Bank har fået besked m, at krtet skal spærres, jf. BTL 62, stk. 7. Debetkrt under SKB/OBS bestilles via Business Online Bestil betalingskrt af en retti g- hedshaver med rettigheden Kan bestille knti, krt, kntanter g valuta. Med hensyn til kntrl af betalingskrttransaktiner på betalingskrt udstedt til Knth a- ver gælder cirkulæret m betalingskrt. Fr debetkrt under SKB/OBS gælder i øvrigt de generelle betingelser i Krtbestemmelser fr firmahæftende betalingskrt til SKB/OBS, sm kan hentes på SKB/OBS prtalen under menupunktet Betalingskrt. 6 BUSINESS ONLINE SET-UP Mderniseringsstyrelsen er ejer af SKB/OBS systemet g vil sm sådan få en Business Online aftale, der dækker alle Knthavere g deres knti i SKB/OBS. Mderniseringsstyrelsen er derfr gså ejer af Tpknten i Single Legal Accunt Cash Pl arrangementet. Hver Knthaver får under SKB/OBS etableret et selvstændig Business Online set-up, hvis vilkår svarer til de aftaler, der er indgået mellem Mderniseringsstyrelsen g Danske Bank m SKB/OBS, med de ændringer frhldene tilsiger. Knthavere, der er kunder i et administrativt fællesskab, f.eks. Øknmiservicecentret under Statens Administratin, kan vælge ikke at have egen Business Online aftale g alene have f- Side 9 af marts 2014

10 respørgselsadgang til egne knti via Business Online aftale tilhørende det administrative fællesskab. Mderniseringsstyrelsen har tiltrådt, at Knthavere får tilladelse til i Business Online at tilmelde eventuelle Danske Bank-knti, der er ejet af Knthaver selv, g sm ikke er indehldt i SKB/OBS systemet. En Knthavers knti uden fr SKB/OBS indgår IKKE indgå i SKB/OBS Single Legal Accunt Cash Pl arrangementet g hldes på enhver måde adskilt fra SKB/OBS systemet. 6.1 MEDDELELSE TIL DANSKE BANK OM BEMYNDIGEDE MEDARBEJDERE Mderniseringsstyrelsen g/eller Knthaver giver Danske Bank meddelelse m, hvilke medarbejdere i Mderniseringsstyrelsen g/eller hs Knthaver, der via mdulet Administratin i Business Online kan prette interne mellemregningsknti under Cash Pl arrangementet dispnere på Tpknten via en intern mellemregningsknt, fastsætte, hvilke maksima der skal gælde fr de interne mellemregningsknti, g fretage registrering heraf på disse mellemregningsknti, g udøve de beføjelser, sm en Administratinsrettighed g/eller en Brugerrettighed giver adgang til, jf. punkt g FULDMAGT TIL AT FORESPØRGE ELLER DISPONERE PÅ TOPKONTOEN SAMT TILKNYTTEDE INTERNE MELLEMREGNINGSKONTI OG EVENTUELLE SUMKONTI Mderniseringsstyrelsen har givet fuldmagt til, at den til en hver tid værende ledelse hs en Knthaver (de persner, der kan frpligte Knthaver) kan dispnere ver Tpknten via de interne mellemregningsknti (transaktinskntiene), sm er finansieringsknti g sm Knthaver får prettet under Cash Pl arrangementet, at Ledelsen hs en Knthaver kan prette interne mellemregningsknti mellem Mderniseringsstyrelsen g den respektive Knthaver, at Ledelsen hs en Knthaver kan prette Visa/Dankrt g MasterCard Direct, hvrved der kan trækkes på Tpknten via Knthavers interne mellemregningsknt i verensstemmelse med disse vilkår, g at Ledelsen hs en Knthaver kan videredelegere sin fuldmagt til medarbejdere hs Knthaver via tildeling af Administratinsrettigheder g/eller Brugerrettigh e- der, sm beskrevet nedenfr, således at bemyndigede medarbejdere hs en Knthaver kan dispnere ver Tpknten via en intern mellemregningsknt g udøve de beføjelser, sm en Administratinsrettighed g/eller en Brugerrettighed giver adgang til. Knthaver Ledelsen eller de medarbejdere, sm er tildelt Administratrrettigheder - giver Danske Bank meddelelse via Business Online eller på anden vis m, hvilke medarbejdere hs Knthaver der sm Fuldmagtshaver kan dispnere på Tpknten via Knt - Side 10 af marts 2014

11 havers interne mellemregningsknti med Mderniseringsstyrelsen, g hvilke medarbejdere der på Knthavers vegne kan udøve de beføjelser, sm en Administratinsrettighed g/eller en Brugerrettighed giver adgang til. Knthaver vil herefter være berettiget til, at: meddele fuldmagt/autrisatin til medarbejdere ansat hs Knthaver eller i et administrativt servicecenter, således at disse med frpligtende virkning fr knthaver g Mderniseringsstyrelsen kan Fretage betalinger (betalinger g betalingsanmdninger). Fretage frespørgsler, Oprette transaktinsknti (interne mellemregningsknti) til den enkelte Knthaver meddele fuldmagt/autrisatin til medarbejdere ansat hs Knthaver vedrørende aftaleadministratinsrettighed brugeradministratinsrettighed aftaleinfrmatinsrettigheder pinkde g spærring krt, knti, kntant g valuta betalingsmaksimum Knthaver kan underskrive nødvendige aftaler, herunder kntfuldmagter, fuldmagtsblanketter, autrisatiner m.v. vedrørende Business Online. De meddelte kntfuldmagter er gældende, indtil de skriftligt tilbagekaldes ver fr Danske Bank, Statens Betalinger, Girstrøget 1, 0800 Høje Tåstrup. Mderniseringsstyrelsen g knthaverne fastlægger interne prcedurer til sikring af, at bemyndigede persner til enhver tid handler i verensstemmelse med betingelserne fastsat i disse vilkår. 7 KONTI - OPRETTELSE OG TILMELDING De til enhver tid prettede g tilmeldte knti samt brugerfuldmagter kan ses i Business Online. Mderniseringsstyrelsen g/eller Knthaver kan prette g tilmelde nye Transaktinsknti under SKB/OBS systemet via Business Online. Knthavere, sm ønsker en ny/andet finansieringsknt, skal kntakte Mderniseringsstyrelsen herm, idet kun Mderniseringsstyrelsen kan tilmelde finansieringsknti. Side 11 af marts 2014

12 8 TRANSAKTIONER OG KONTI I BUSINESS ONLINE Med Business Online kan Knthaver Oprette elektrniske fuldmagter g rettigheder Frespørge på tilmeldte SKB/OBS knti sm relaterer sig til Knthaver, under SKB/OBS, Frespørge på tilmeldte SKB/OBS knti, hvr der på Tpknten via interne mellemregningsknti dispneres via SWIFT MT101 Gennemføre betalinger på Tpknten via tilmeldte SKB/OBS knti Gennemføre betalingsanmdninger via SWIFT MT101 Gennemføre betalinger til ikke-tilmeldte knti i eller uden fr SKB/OBS herunder betaling via check Gennemføre grænseverskridende betalinger til tilmeldte g ikke-tilmeldte SKB/OBS Knti g almindelige bankknti Oprette pkrævninger Oprette kntverførsler g betalingstilladelser Bestille debetkrt tilknyttet knti i SKB/OBS. 9 TILMELDTE KONTI 9.1 TILMELDTE KONTI I SKB/OBS Følgende SKB/OBS knti kan tilmeldes: Knthavers SKB/OBS knti Tredjemands SKB/OBS knti, frudsat at tredjemand har givet fuldmagt til Knthaver via den fysiske fuldmagtsblanket Tredjemandsfuldmagt til Business Online. Der kan gså dispneres via SWIFT MT101 på Tpknten via interne mellemregningsknti/knti i SKB/OBS. 9.2 TILMELDTE KONTI, HVOR DER DISPONERES VIA SWIFT Knti, der er prettet i pengeinstitutter uden fr SKB/OBS, samt SKB/OBS Knti, hvr Mderniseringsstyrelsen eller Knthaver ønsker at fretage transaktiner via SWIFT MT101 eller MT940, kan gså tilmeldes Business Online. Hvis der er tale m knti uden fr SKB/OBS, skal Mderniseringsstyrelsen, Knthaver eller tredjemand indgå en aftale med det pengeinstitut, hvr kntiene er prettet, m en betalingsanmdning via MT101 eller en aftale m Balance Reprting (saldmeddelelse)/mt940. Tredjemands SKB/OBS knti kan kun tilmeldes, hvis tredjemand har givet fuldmagt til Knthaver via den fysiske fuldmagtsblanket Tredjemandsfuldmagt til Business Online. 10 IKKE-TILMELDTE KONTI Hvis knti ikke er tilmeldt Business Online, kan der kun fretages betalinger til disse knti. Der kan altså ikke frespørges på eller fretages betalinger fra kntiene via Business Online. 11 CHECK Knthaver kan via Business Online gennemføre en betaling ved at bestille en bankcheck. Checken kan bestilles fra tilmeldte knti under SKB/OBS. Side 12 af marts 2014

13 Udstedte checks hæves på Tpknten via en intern mellemregningsknt. Hvis en knthaver anmder m g Mderniseringsstyrelsen gdkender, at knthaver kan anvende egne kundechecks med checkudkrydsning, skal Mderniseringsstyrelsen eller knthaver underskrive en erklæring m Betaling af check, der ikke er fra Danske Bank g Aftale m anvendelse af egne check med udkrydsning". Sådanne checks layut skal pfylde de anførte krav i Inputlayut egne checks med udkrydsning. De t nævnte blanketter g beskrivelsen af inputlayut fås ved henvendelse til Danske Bank, hvr en knthaver gså kan få udleveret et faktaark vedrørende Egne checks med udkrydsning. Hvis prvenuet af ikke-indløste check skal krediteres Mderniseringsstyrelsens eller tredjemands knti, skal Mderniseringsstyrelsen respektive tredjemand erklære, at Danske Bank hldes skadesløs, hvis checken efterfølgende indløses. 12 ORDRE Når Knthaver eller en af disses brugere anmder m at få gennemført en transaktin i Business Online, f.eks. en betaling, kaldes det en elektrnisk rdre ORDREAFGIVELSE Når en bruger på vegne af Knthaver g/eller tredjemand afgiver en elektrnisk rdre, kan transaktinen ses i Business Online BINDENDE ORDRE Ordrer, der er gennemført i verensstemmelse med plysningerne i den elektrniske rdre, er bindende fr Mderniseringsstyrelsen g Knthaver. Danske Bank kan derfr ikke tilbageføre betalinger eller andre transaktiner, herunder udstedte check, der er endeligt udført i verensstemmelse med rdren. Danske Bank vil tilbageføre betalinger g transaktiner, sm er gennemført på grund af en fejl, hvis dette er muligt efter gældende regler OPBEVARING AF ORDRE Danske Bank pbevarer elektrniske rdrer i mindst fem år. I denne peride kan Mderniseringsstyrelsen, Knthaver g/eller den tredjemand, sm debiteringsknten tilhører, få adgang til en elektrnisk rdre. 13 BRUGERFULDMAGT BUSINESS ONLINE Knthaver skal tildele en elektrnisk brugerfuldmagt til brugeren, før denne kan fretage transaktiner i Business Online på vegne af Knthaver eller en Tredjemand. Brugerfuldmagten prettes via Business Online. Fuldmagten til en bruger vedrørende tilmeldte knti prettes via Danske Banks brugerfuldmagt i Business Online. Hvis en tredjemand har underskrevet Tredjemandsfuldmagt til Business Online, kan Knthaver videregive denne fuldmagt til en bruger. Det sker ved hjælp af brugerfuldmagten i Business Online. Side 13 af marts 2014

14 Hvis brugeren har behv fr en kasseadgang, f.eks. fr at fretage transaktiner via kassen, skal Knthaver gså underskrive blanketten Kntfuldmagt til knti i SKB/OBS. Frinden prettelse af en brugerfuldmagt, skal Knthaver indhente brugers samtykke til, at brugers CPR-nr. må videregives til Danske Bank, jf. lv m behandling af persnplysninger. Samtykkeerklæring kan hentes på SKB/OBS prtalen, g skal pbevares hs Knthaver ADMINISTRATION AF BRUGERE Ved prettelse af en bruger skal Knthaver tage stilling til, m bruger skal tildeles administratinsrettigheder. Følgende administratinsrettigheder kan tildeles Aftaleadministratin Brugeradministratin Aftaleinfrmatin Pinkde g spærring Knti, krt, kntant g valuta Betalingsmaksimum Hvis bruger tildeles rettighederne Aftale- g Brugeradministratin, skal Knthaver tage stilling til, hvilken af følgende fuldmagtstyper brugeren skal tildeles i hvert enkelt tilfælde Alene-fuldmagt T i frening (A-fuldmagt). Hvis brugeren tildeles rettigheden Betalingsmaksimum, vil brugeren kunne tildeles Alene fuldmagt T i frening (A-fuldmagt) T i frening (B--fuldmagt) T i frening (C-fuldmagt) Se beskrivelsen af Danske Banks fuldmagtstyper i afsnit AFTALEADMINISTRATION Hvis Knthaver tildeler bruger rettigheden Aftaleadministratin, bemyndiges bruger til på Knthavers vegne at anmde m tildeling af rettigheden Aftaleadministratin til brugere, herunder anmde m at ændre rettigheden Aftaleadministratin under eksisterende brugere at slette brugeres aftaleadministratinsrettigheder at prette, rette g slette brugeres brugeradministratinsrettigheder se afs at prette g slette brugeres aftaleinfrmatinsrettigheder se afs at prette g slette brugeres rettigheder vedrørende pinkde g spærring se afs at prette g slette brugeres rettigheder vedrørende Knti g Krt se afs at prette, rette g slette brugeres rettigheder vedrørende Betalingsmaksimum se afs Aftaleadministratr kan tildele sig selv g andre brugere disse rettigheder. Side 14 af marts 2014

15 Tildeling af aftaleadministratinsrettigheder skal altid gdkendes af ledelsen hs Mderniseringsstyrelsen respektive en Knthaver. Når en bruger med rettigheden Aftaleadministratin har anmdet m prettelse eller rettelse af en brugerfuldmagt med aftaleadministratinsrettigheder, vil der blive genereret en brugerfuldmagt med underskriftfelt i earkiv. Brugerfuldmagten vil være tilgængelig fr brugere med rettigheden Aftaleinfrmatin. Brugerfuldmagten skal underskrives g sendes til registrering hs Danske Bank, Statens Betalinger, Girstrøget 1, 0800 Høje Taastrup. Med sin underskrift anerkender ledelsen hs Mderniseringsstyrelsen respektive en Knthaver at de krtbetingelser, sm er tilgængelige på gælder fr krtaftaler der indgås på baggrund af administratrs tildeling af rettigheden Kan bestille knti, krt, kntanter g valuta til brugere. I øvrige tilfælde gdkender g underskriver bruger med sin digitale signatur. Brugere med rettigheden Aftaleadministratin skal gså være tildelt rettigheden Brugeradministratin BRUGERADMINISTRATION Hvis Knthaver via mdulet Administratin i Business Online tildeler bruger rettigheden Brugeradministratin, bemyndiges brugeren til på Knthavers vegne at prette g rette Knthavers almindelige brugere, herunder give brugeren adgang til de ønskede mduler, knti, fuldmagts- g transaktinstyper at prette g rette en brugers stamplysninger at slette alt på en bruger, herunder stamplysninger/-data. Brugeradministratr kan tildele sig selv g andre brugere disse rettigheder AFTALEINFORMATION Med rettigheden Aftaleinfrmatin får bruger via en brugerversigt adgang til at søge på aftalens bruger samt få listet brugernes individuelle adgange (stamplysninger, mduler, administratinsrettigheder, adgange til knti g betalinger). Herudver får bruger adgang til alle de dkumenter, der er lagret i earkiv (f.eks. de af Knthaver udstedte brugerfuldmagter) PINKODE OG SPÆRRING Hvis Knthaver tildeler bruger rettigheden Pinkde g spærring, bemyndiges brugeren til på Knthavers vegne at bestille pinkde til brugere at spærre g phæve spærring på brugere KONTI OG KORT Hvis Knthaver tildeler bruger rettigheden Kan bestille knti, krt, kntanter g valuta, bemyndiges brugeren til på Knthavers vegne at Oprette SKB/OBS transaktinsknti Side 15 af marts 2014

16 Bestille MasterCard Direct g Visa/Dankrt til alle tilmeldte SKB/OBS krtknti på aftalen Har bruger adgang til fremtidige knti, tildeles der autmatisk adgang til nye knti i Business Online med tilknyttede rettigheder BETALINGSMAKSIMUM - KONTO Hvis Knthaver tildeler en bruger rettigheden Betalingsmaksimum - Knt, bemyndiges bruger til på Knthavers vegne at registrere betalingslimits på de kncerninterne mellemregningsknti, der er tilmeldt Business Online. Følgende frmer fr betalingsmaksima kan vælges: pr. betaling pr. dag pr. uge pr. måned pr. kvartal pr. halvår pr. år Registreringerne fretages på kntniveau BETALINGSMAKSIMUM - BRUGER Hvis Knthaver tildeler en bruger rettigheden Betalingsmaksimum - Bruger, bemyndiges bruger til på Knthavers vegne at registrere betalingslimits på de brugere, der er tilmeldt Business Online. Følgende frmer fr betalingsmaksima kan vælges: pr. betaling pr. dag pr. uge pr. måned pr. kvartal pr. halvår pr. år Registreringerne fretages på brugerniveau KONTI, DER SKAL KUNNE FORESPØRGES PÅ OG FORETAGES BETALINGER FRA Knthaver skal tage stilling til, hvilke knti en bruger skal kunne frespørge på eller fretage betalinger fra. Hvis brugeren gives adgang til at fretage betalinger fra en knt, får brugeren adgang til at fretage de transaktinstyper, sm Knthaver har givet brugeren adgang til. Fr hver knt, der tilknyttes brugeren, skal der tages stilling til, hvilken fuldmagt brugeren skal have. På kntniveau kan der tildeles følgende fuldmagter: Side 16 af marts 2014

17 Alene-fuldmagt T i frening (A-fuldmagt) T i frening (B-fuldmagt) T i frening (C-fuldmagt) 13.3 TRANSAKTIONSTYPER Knthaver skal tage stilling til, hvilke af følgende transaktinstyper en bruger skal have adgang til: betalinger mellem tilmeldte egne knti i Danske Bank-kncernen betalinger til 3. mandsknti i eller uden fr Danske Bank-kncernen herunder betaling via check grænseverskridende betalinger til knti i eller uden fr Danske Bank kncernen betalingsanmdninger via SWIFT MT101. Knthaver skal gså tage stilling til, m en bruger kun skal kunne prette eller både prette g gdkende betalinger. Hvis brugeren både skal kunne prette g gdkende betalinger, skal der i øvrigt tages stilling til, hvilken fuldmagt brugeren skal have inden fr hver transaktinstype. Følgende fuldmagter kan tildeles på transaktinsniveau: Alene-fuldmagt T i frening (A-fuldmagt). Den valgte fuldmagt bruges sm udgangspunkt på alle betalingstyper. Har Knthaver valgt en mere restriktiv fuldmagt på kntniveau, finder denne anvendelse, når der fretages betalinger til ikke-tilmeldte knti g ved grænseverskridende betalinger FORTROLIGE BETALINGER Der skal tages stilling til, m brugeren skal kunne fretage frtrlige betalinger. Ved frtrlige betalinger frstås betalinger sm f.eks. lønninger, der kun må kunne ses, prettes eller gdkendes af en bruger med denne rettighed. Bruger får adgang til at fretage frtrlige betalinger inden fr de transaktinstyper, sm Knthaver har givet bruger adgang til. Bruger får i øvrigt adgang til at frespørge på frtrlige betalinger på de knti, sm bruger har frespørgselsadgang på MEDDELELSER OG BESTILLINGER Alle brugere får adgang til at sende elektrniske meddelelser til Danske Bank via en sikker kmmunikatinsfrbindelse, g den enkelte bruger kan se egne sendte g mdtagne meddelelser på aftalen. Via denne meddelelsesfunktin kan bruger f.eks. bede m hjælp til: Spærring af Visa/Dankrt Side 17 af marts 2014

18 Sletning af Visa/Dankrt Bestilling af ny pinkde til Visa/Dankrt Ud ver meddelelsesfunktinen får brugere via Business Online adgang til Bestillinger, sm indehlder: Kntant- g valutabestilling Oprettelse af transaktinsknti g knti til debetkrt Kntramandering af egne checks Spærring af bankcheck Genbestilling af ActivCard resp. esafeid Administratin af MasterCard Direct sker via mdulet Betalingskrt KONTANT- OG VALUTABESTILLING Funktinen kntant- g valutabestilling stilles til rådighed fr alle brugere, der har fuldmagt til den anviste knt. Kntant- g valutabestillinger skal afhentes i den filial, sm bruger har anvist. Den persn, der afhenter bestillingen, skal have alene-fuldmagt via fuldmagtsblanketten Kntfuldmagt til knti i SKB/OBS eller via et debetkrt til den knt, bestillingen er fretaget ver OPRETTELSE AF KONTI Med funktinen prettelse af knti kan brugere med administratinsrettigheden Knti g krt prette nye transaktinsknti under SKB/OBS. De nye transaktinsknti tilmeldes autmatisk Business Online BESTILLING AF KORT Via mdulet Betalingskrt kan brugere med adgang til mdulet g rettigheden Kan bestille knti, krt, kntanter g valuta bestille MasterCard Direct g Visa/Dankrt. Administratr skal frinden bestilling af et krt indhente den kmmende krthlders samtykke til, at dennes CPR-nr. må videregives til Danske Bank, jf. lv m behandling af persnplysninger. Samtykkeerklæring kan hentes på SKB/OBS prtalen, g skal pbevares hs Mderniseringsstyrelsen eller Knthaver, jf. cirkulæret REGULERING AF BETALINGSMAKSIMUM Brugere med administratinsrettigheden Betalingsmaksimum kan med denne funktin registrere Betalingsmaksimum på de kncerninterne mellemregningsknti, der er tilmeldt aftalen. Se nærmere under pkt g TILMELD FAST KONTOOVERFØRSEL Brugere med fuldmagt til en knt kan med denne funktin tilmelde faste kntverførsler til knten. Tilmelding frudsætter, at bruger har adgang til den knkrete transaktinstype. Ved fuldmagt t i frening gennemføres tilmeldingen, når 2. gdkender har gdkendt tilmelding. Side 18 af marts 2014

19 TILMELD TIL BETALINGSSERVICE Bruger med fuldmagt til en knt kan med denne funktin tilmelde betalinger til betalingsservice. Tilmelding frudsætter, at bruger har adgang til den knkrete betalingstype. Ved fuldmagt t i frening gennemføres tilmeldingen, når 2. gdkender har gdkendt tilmeldingen ÆNDRING AF BRUGERFULDMAGTEN TIL BUSINESS ONLINE En brugers adgang i Business Online ændres (udvides eller indskrænkes) via Business Online TILBAGEKALDELSE AF BRUGERFULDMAGTEN TIL BUSINESS ONLINE Brugerfuldmagt til Business Online gælder, indtil den slettes af Mderniseringsstyrelsen eller Knthaver. Sletning skal via Business Online g brugers nøgle-viser (ActivCard eller esafeid) skal herefter returneres til Danske Bank, Statens Betalinger. Brugeren kan herefter ikke handle på Mderniseringsstyrelsens eller Knthavers vegne via Business Online. Når Danske Bank har mdtaget en tilbagekaldelse, bekræfter Danske Bank skriftligt, at brugernummer g brugerens nøgle er slettet i Danske Banks systemer. Når Mderniseringsstyrelsen eller Knthaver psiger en tilslutningsaftale til Business Online, ser Danske Bank det sm en tilbagekaldelse af de udstedte brugerfuldmagter. Hvis Mderniseringsstyrelsen, Knthaver g/eller en tredjemand gså har givet brugeren en fuldmagt på Danske Banks almindelige fuldmagtsblanket til f.eks. kntanthævninger i en afdeling af Danske Bank, skal denne fuldmagt kaldes tilbage særskilt. I dette tilfælde er det altså ikke tilstrækkeligt, at Mderniseringsstyrelsen eller Knthaver blt kalder brugerfuldmagten til Business Online tilbage. 14 ANDRE FULDMAGTER I BUSINESS ONLINE 14.1 FULDMAGT TIL KONTOHAVERE SOM SELVADMINISTRERER BRUGERE Hvis Knthaver skal kunne fretage transaktiner på tredjemands tilmeldte knti, skal tredjemand underskrive fuldmagten Tredjemandsfuldmagt til Business Online. Med denne fuldmagt giver tredjemand Knthaver mulighed fr at give fuldmagten videre til én eller flere brugere. Knthaver giver fuldmagten videre via brugerfuldmagten i Business Online. Hvis tredjemands knti er placeret uden fr Danske Bank-kncernen, g der skal kunne frespørges på tredjemands knti, skal Danske Bank-kncernen fra tredjemand mdtage en samtykkeerklæring m, at Danske Bank må mdtage plysninger m tredjemands knti i tredjemands pengeinstitut(ter). Hvis Knthaver skal kunne gennemføre betalinger fra tredjemands knti, skal Danske Bank se en aftale m, at Knthaver via Danske Bank-kncernen må sende instruktiner m betalinger til tredjemands pengeinstitut. Danske Bank tilmelder tredjemands knti til Business Online via tilslutningsaftalen FULDMAGT TIL KØB/SALG AF VALUTA OG VÆRDIPAPIRER Knthavere i SKB/OBS vil kun have adgang til dette mduls facilitet til at se valutakurser. Side 19 af marts 2014

20 15 BRUGERFULDMAGTSTYPER Brugerfuldmagter, gså kaldet selvbetjeningsfuldmagter, udstedes til brug i Business Online. Med typen af fuldmagt kan Knthaver bestemme, hvilke brugere der sammen eller alene må gdkende en betaling eller en rdre. I Danske Bank findes der følgende fuldmagtstyper Alene-fuldmagt T i frening (A-fuldmagt) T i frening (B-fuldmagt) T i frening (C-fuldmagt) 15.1 ALENE-FULDMAGT Administratrer må sm udgangspunkt ikke prette brugere med alene-fuldmagt til betalinger. Når en rdre er lagt ind af en bruger med denne fuldmagt, betragtes rdren autmatisk fr gdkendt af denne. Brugere med denne fuldmagt kan gså gdkende rdrer, der er lagt ind af brugere med alle andre fuldmagtstyper TO I FORENING (A-FULDMAGT) Brugere med A-fuldmagt er siderdnede, g gdkendelsesrækkefølgen er derfr underrdnet, når t fuldmægtige gdkender en betaling eller en rdre. Når en rdre eller en betaling er lagt ind af en bruger med A-fuldmagt, er den autmatisk gdkendt af denne (1. gdkendelse). Betalingen kræver endnu en gdkendelse (2. gdkendelse) af en bruger med enten alene-fuldmagt, A-, B- eller C-fuldmagt 15.3 TO I FORENING (B-FULDMAGT) Når en betaling er lagt ind af en bruger med B- fuldmagt, er betalingen autmatisk gdkendt af denne (1. gdkendelse). Betalingen skal herefter gdkendes (2. gdkendelse) af en bruger med enten alene, A- eller C-fuldmagt. T brugere med B-fuldmagt kan ikke gdkende en betaling sammen TO I FORENING (C-FULDMAGT) Når en betaling er lagt ind af en bruger med C-fuldmagt, er betalingen autmatisk gdkendt af denne (1. gdkendelse). Betalingen skal herefter gdkendes (2. gdkendelse) af en bruger med enten alene, A- eller B-fuldmagt. T brugere med C-fuldmagt kan ikke gdkende en betaling sammen KONTOFULDMAGT Skal en bruger kunne dispnere ver en knt uden fr Business Online, skal der udstedes en separat kntfuldmagt, der sendes til registrering hs Danske Bank, Statens Betalinger, Girstrøget 1, 0800 Høje Taastrup. 16 BUSINESS ONLINE SIKKERHEDSSYSTEM 16.1 TEKNISKE FORHOLD TRANSMISSIONS- OG ADGANGSFORHOLD Fr at benytte Business Online skal Knthaver etablere en datakmmunikatinsfrbindelse til Danske Bank. Knthaver skal sørge fr at etablere g afhlde udgifterne til frbindelsen g Side 20 af marts 2014

BETINGELSER FOR BUSINESS ONLINE

BETINGELSER FOR BUSINESS ONLINE BETINGELSER FOR BUSINESS ONLINE 15. Juni 2014 S Indledning.5 Del 1 Business Online generelt...5 1 Moduler og ydelser...5 2 Transaktioner...5 3 Tilmeldte konti...5 3.1 Tilmeldte konti i Danske Bank-koncernen...5

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

Vejledning Digital post på Virk.dk

Vejledning Digital post på Virk.dk Vejledning Digital pst på Virk.dk Indbakke g arkiv Sådan får du vist din pst Sådan får du installeret nyeste versin af Adbe Reader Sådan anvender du arkivmapper Pst Åbne pst Slette pst Flytte pst Arkivere

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014 Prisliste fr Strålfrs Cnnect ydelser juni 2014 Ydelser g priser fr Cnnect Indhld 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af brev-varianterne... 3 1. Standardbreve... 3 2. Vlumenbreve... 4 3. Specialbreve...

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version 1.0

Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version 1.0 Ord g begreber KMD Opus Øknmi Versin 1.0 1.1 SAP mdulbetegnelser FI: Finansregnskab Finansregnskabet indehlder anlægskarttek, debitrer, kreditrer,

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Gebyr- og afregningskonto Cvr/CPR-nr. Kontohaver Adresse Postnr. By indgår aftale med Nykredit Bank om tilslutning til Nykredit

Læs mere

KONTOFULDMAGT - FORENING

KONTOFULDMAGT - FORENING Der skal udskrives en fuldmagtsblanket for hver fuldmagtshaver. Fuldmagtsgiver Kundenummer (maks. 10 tegn) Foreningens navn Giver fuldmagtshaver CPR-nr. Der underskriver således og ved underskriften samtykker

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

AURUS simpel rejseafregning med kreditkort

AURUS simpel rejseafregning med kreditkort Oprettelse af rejseafregning (1 dags møde i København = udgifter der er betalt med firmahæftende kreditkrt): Klik på Opret nyt dkument Sm default er dkumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr.

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Hjelp til Speedadmin. Fakturering

Hjelp til Speedadmin. Fakturering Hjelp til Speedadmin Fakturering Indhld Indhld... 2 Faktureringsdelen... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Opsætning af betalingssystemet... 3 Opsætning til Visma/Agress/ERV... 4 Test af første fil... 4

Læs mere

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC Bilag 10 til Aftale m Bredbånd BasiC Indhldsfrtegnelse Bilag 10 Bredbånd Basic Pr... 2 OMFANG... 2 OVERORDNET BESKRIVELSE... 2 GRUNDYDELSER... 2 TILLÆGSYDELSER... 2 HASTIGHEDER... 2 IP-ADRESSER... 3 MPLS...

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Med betalingskortmodulet følger menupunktet Betalingskort i topmenuen i Business Online:

Med betalingskortmodulet følger menupunktet Betalingskort i topmenuen i Business Online: Introduktion Med betalingskortmodulet kan brugerne få adgang til oplysninger om virksomhedens MasterCard Corporate Card og MasterCard Business Debit betalingskortaftaler og kort udstedt under aftalerne.

Læs mere

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro Bilag 10 Bredbånd Basic Pr Omfang Prduktspecifikatinen er en beskrivelse af TDC Whlesales prdukt Bredbånd Basic Pr. Beskrivelsen dækker kun de punkter, hvr Bredbånd Basic Pr adskiller sig fra beskrivelsen

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

Time Sag Styring i Qmanager

Time Sag Styring i Qmanager Indhldsfrtegnelse Opsætning (NOVAQ Administratr)... 1 Licensnøgle... 1 Rd gruppen til Time-Sag administratrerne... 1 Rettighedspsætning (Default psætning)... 2 Hvem kan administrere brugernes tidsindstillinger...

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

AURUS Udgiftsafregning Kontant udlæg

AURUS Udgiftsafregning Kontant udlæg Oprettelse af Udgiftsafregning kntant udlæg - afhldt i frbindelse med småindkøb eller kørsel der ikke er frbundet med en rejse (ved meget få undtagelser, da der sm hvedregel bruges kreditkrt). Regler vedr.

Læs mere

Pronestor Visitor. Modul 11. Installation af tilkøbsmoduler Pronestor Visitor Side 11.0 11.6

Pronestor Visitor. Modul 11. Installation af tilkøbsmoduler Pronestor Visitor Side 11.0 11.6 Prnestr Visitr Prnestr Visitr Mdul 11 Installatin af tilkøbsmduler Prnestr Visitr Side 11.0 11.6 En vejledning i installatin af tilkøbsmduler i Prnestr Visitr. Værtsimprt (AD integratin) Side 11.1 11.3

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber.

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber. Retningslinier g prcedurer fr implementering af Internt Overvågningsprgram i Hillerød Frsyning INDLEDENDE BEMÆRKNINGER: Nærværende ntat beskriver i hvedtræk de franstaltninger, sm Hillerød Frsyning vil

Læs mere

Til brug for dansksprogede virksomheder med hjemsted i Danmark 02010 FULDMAGTSBLANKET ERHVERV

Til brug for dansksprogede virksomheder med hjemsted i Danmark 02010 FULDMAGTSBLANKET ERHVERV Til brug for dansksprogede virksomheder med hjemsted i Danmark 02010 FULDMAGTSBLANKET ERHVERV FULDMAGT Reg.nr. Afdeling Der skal underskrives en fuldmagtsblanket for hver fuldmagtshaver. Fuldmagtsgiver

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Betalingskortmodulet i Business Online

Betalingskortmodulet i Business Online Formålet med Betalingskortmodulet i Business Online Betalingskortmodulet i Business Online giver adgang til: 1. Kortoversigt, der viser de MasterCard Direct kort (ikke Visa/Dankort), der er udstedt til

Læs mere

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Pronestor Room & Catering

Pronestor Room & Catering Prnestr Rm & Catering Prnestr Rm & Catering Mdul 1 Tekniske krav & installatin - Prnestr Rm & Catering Side 1.0-1.5 En vejledning i alle de nødvendige server frberedelser før installatinen af Prnestr Rm

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en INTRODUKTION Micrsft Office Wrd-dkumenter kan gå tabt i visse situatiner. Dkumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en fejl tvinger Wrd til at afslutte, hvis du plever en strømafbrydelse under redigering,

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet Revisinsinstruks fr Aftensklemrådet Januar 2012 Revisinsinstruks Revisinsinstruks fr freninger der tilbyder flkeplysende vksenundervisning g sm mdtager tilskud i henhld til Flkeplysningslven I henhld til

Læs mere

Aktie- og Anpartsselskaber 1

Aktie- og Anpartsselskaber 1 Aktie- g Anpartsselskaber 1 Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Tidligere lignende ASL g APL meget hinanden, hvilket dg blev ændret i 1996, da APL blev frenklet (en række af de slettede

Læs mere

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID 1.

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Årsafslutning i PingWin / Stellar

Årsafslutning i PingWin / Stellar Årsafslutning i PingWin / Stellar Åbn nyt regnskabsår Følgende er kun aktuelt fr de klinikker, der starter regnskabsåret 1. januar, men vejledningen kan selvfølgelig bruges efter samme princip ved regnskabsskift

Læs mere

Gmail Beskrivelse af Gmail.

Gmail Beskrivelse af Gmail. 1 Gmail Beskrivelse af Gmail. Åbn Gmail. Klik på Indbakken g klik på pilen(2) fr indstilling af visninger. Vælg Klassisk (3) Hvis der er fr mange etiketter i venstre side, kan de, der ikke bruges så fte,

Læs mere

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17 Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter versin 3.17 Indhldsfrtegnelse Lg ind i HR Manager Talent Recruiter... 5 - Link (URL) til HR Manager Talent Recruiter... 5 - "White list" - bed IT-afdelingen

Læs mere

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0 Km gdt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 2.1.0 Km gdt i gang Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt...

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R (også refereret til som Betingelser for MobilePay Business) Gældende fra den 29. juni 2015 MobilePay by Danske Bank til virksomheder

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Privat. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. pensions- og aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti.

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V.

KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V. KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V. I OMBYGNINGSSAGER, HVOR- TIL DER SØGES OFFENTLIG STØTTE I HENHOLD TIL BYFORNYELSES- LOVGIVNINGEN. Område - g Byfrnyelse fr Ursula Bach, TMF Januar 2011, pdateret nvember

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER)

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER) B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER) Gælder fra den 12. august 2014. Her kan du læse om de betingelser, der gælder for aftaler om Danske Netbank

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De befinder Dem, en

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R Dette dokument består af to sæt betingelser for Danske Netbank 15-17 år. Det første gælder, når du logger på Danske Netbank 15-17 år med

Læs mere

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afhldtes rdinær generalfrsamling i Ejerfreningen Frankrigshuse Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Søren Vinther Knudsen,

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere