Danske Bank, Statens Betalinger. Kontohavervilkår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Bank, Statens Betalinger. Kontohavervilkår"

Transkript

1 Danske Bank, Statens Betalinger Knthavervilkår Side 1 af marts 2014

2 1 Frmål g baggrund Definitiner Mduler. 7 4 Kntfrhld prduktbeskrivelse Tpknten Interne mellemværender mellem Mderniseringsstyrelsen g fuldmagtshaverne Interne mellemregningsknti Sumknti Psteringsdkumentatin Interne renter Tilslutning af nye knthavere til SKB/OBS Cash Pl arrangementet Udkbling af knthavere fra SKB/OBS Cash Pl arrangementet Regnskabs- g skattemæssige frhld Debetkrt Business Online set-up Meddelelse til Danske Bank m bemyndigede medarbejdere Fuldmagt til at frespørge eller dispnere på Tpknten samt tilknyttede interne mellemregningsknti g eventuelle SUM-knti Knti prettelse g tilmelding Transaktiner g knti i Business Online Tilmeldte knti Tilmeldte knti i SKB/OBS Tilmeldte knti, hvr der dispneres via swift Ikke-tilmeldte knti Check Ordre Ordreafgivelse Bindende rdre Opbevaring af rdre Brugerfuldmagt Business Online Administratin af brugere Aftaleadministratin Brugeradministratin Aftaleinfrmatin Pinkde g spærring Knti g krt Betalingsmaksimum Knt Betalingsmaksimum Bruger Knti der skal kunne frespørges på g fretages betalinger fra Transaktinstyper Frtrlige betalinger Meddelelser g bestillinger Kntant- g valutabestilling Oprettelse af knti Bestilling af krt Regulering af Betalingsmaksimum Tilmeld fast kntverførsel Tilmeld til betalingsservice Ændring af brugerfuldmagten til Business Online Tilbagekaldelse af brugerfuldmagten til Business Online Andre fuldmagter i Business Online Fuldmagt til knthavere, sm selv administrerer brugere Fuldmagt til køb/salg af valuta g værdipapirer Brugerfuldmagtstyper Alene-fuldmagt T i frening (A-fuldmagt) T i frening (B-fuldmagt) T i frening (C-fuldmagt) 20 Side 2 af marts 2014

3 15.5 Kntfuldmagt Business Online sikkerhedssystem Tekniske frhld Transmissins- g adgangsfrhld Datasikkerhed Tildeling af bruger-id, persnlig kde g ActivCard Sikkerhedsprettelse g nøgledannelse fr API Persnlig kde Ændring af persnlig kde Afmelding af brugere/nøgler/activcard/esafeid Misbrug eller risik fr misbrug af nøgle Side 3 af marts 2014

4 1 FORMÅL OG BAGGRUND Frmålet med disse vilkår er at beskrive de praktiske vilkår fr Knthavernes kntfrhld g brug af Business Online i frbindelse med SKB/OBS, herunder Knthavernes adgang hertil, i henhld til kntrakt indgået den 21. december 2012 mellem Mderniseringsstyrelsen g Danske Bank. 2 DEFINITIONER ActivCard: Det nuværende sikkerhedssystem til pålgning af Business Online. ActivCard er en nøgleviser, der ved indtastning af pinkde genererer en engangskde, der anvendes sm persnlig adgangskde ved lg-n. Adgangskde: Ved lg-n på Business Online bliver man, efter indtastning af bruger-id g persnlig kde, bedt m en "Adgangskde". Business Online giver en "Nøgle" på skærmen g den skal bruger indtaste på sit ActivCard, fr at danne den Adgangskde, der giver adgang til Business Online. API: API er en autmatiseret måde til at sende filer mellem Navisin Stat g Danske Bank uden anvendelse af Business Online. Bankdage: Lørdage, søn- g helligdage, fredagen efter Kristi Himmelfartsdag samt grundlvsdag, juleaftensdag g nytårsaften er ikke bankdage i Danmark. Bruger: En bruger er en Knthaver eller en medarbejder hs en Knthaver eller et administrativt servicecenter, der er bemyndiget af Knthaver til at dispnere på Knthavers vegne via Business Online. Ved direkte integratin mellem Knthavers g Danske Banks edbsystem kan en bruger desuden være en cmputer eller et system hs en knthaver. Bruger-id: Når en bruger skal have adgang til Business Online tildeles bruger et bruger-id på 6 karakterer. Bruger-id står i brugerfuldmagten, g bruges ved lg-n på Business Online. Brugerfuldmagt: En Knthavers fuldmagt til en bruger der specificerer, hvilke services, knti, fuldmagter g rettigheder den enkelte bruger har adgang til. Brugerfuldmagten udstedes til brug i Business Online. Business Online: Betegnelse fr Danske Banks Officebanking-system, der er et internetbaseret betalings- g infrmatinssystem bestående af de under punkt 3 anførte mduler. Cash Pl arrangement: Arrangement med det frmål at Mderniseringsstyrelsen pnår en styring af SKB/OBS s systemets likviditet bestående af en Tpknt g et antal interne mellemregningsknti mellem Mderniseringsstyrelsen g Knthavere med en underinddeling af sidstnævnte knti sm beskrevet på SKB/OBS prtalen under menupunktet Knt-set-up. Dataleverance: Overførsel af data mellem Mderniseringsstyrelsen eller Knthaver eller en tredjemand g Danske Bank. En dataleverance kan f.eks. indehlde betalingsinstruktiner. Side 4 af marts 2014

5 Digital signatur: Elektrnisk underskrift, der gives ved frpligtende transaktiner, f.eks. betalinger g ved pkbling til Danske Bank. Engangspinkde: Kde, der udstedes g sendes af Danske Bank til Knthavers bruger(e). Kden består af fire tegn g benyttes af Knthavers bruger(e) til sikkerhedsprettelse i Business Online. esafeid: Det kmmende sikkerhedssystem til at lgge på Business Online. esafeid, der afløser ActivCard i 1. halvår 2014, er en elektrnisk nøgleviser der genererer en kde sm skal indtastes i lg-n billedet. e-safekey: e-safekey g EDISec er Danske Banks sikkerhedssystemer, til de brugere, der ønsker at udveksle plysninger elektrnisk med Danske Bank direkte gennem deres egne frretningssystemer. e-safekey g EDISec er bygget p mkring et kderd, g der anvendes permanente nøglefiler, sm lagres i virksmhedens edb-miljø. Sikkerhedskmpnenten e-safekey benyttes i frbindelse med Business API g anvendes derfr, når SKB kmmunikerer filer direkte til Danske Bank fra NaviStat/Payment Management. EDISec: Danske Bank EDISec er en del af krypteringsløsningen, der benyttes ved pkblinger til Danske Bank. Se tillige under e-safekey. Frtrlige betalinger: Ved frtrlige betalinger frstås betalinger (f.eks. lønninger), sm kun må ses eller behandles af brugere med særlige rettigheder. Betalinger, sm er markeret sm frtrlige, vil kun kunne behandles af brugere, sm har denne rettighed. Fuldmagt: Enten brugerfuldmagten til Business Online, Danske Banks almindelige fuldmagtsblanket eller en af Danske Banks andre fuldmagtsblanketter til Business Online, f.eks. tredjemandsfuldmagt til Knthaver, der selv administrerer brugere. Fuldmagtshaver: Ledelsen g medarbejdere hs Knthaver, sm er tildelt Administratrrettigheder g/eller Brugerrettigheder. Gebyrknt: En gebyrknt er en knt under Cash Pl arrangementet, der er udpeget til eller prettet med henblik på, at knthaver via Tpknten kan betale gebyrer til Danske Bank. Grænseverskridende betaling: Betalinger der passerer en landegrænse gså selv m det fregår i samme valuta, f.eks. Eur. Det gælder både betalinger mellem tilmeldte knti g ikketilmeldte knti. Eventuelle knti uden fr Danske Bank, hvr betalinger fra disse knti initieres via Business Online sm betalingsinstruktiner (Swift transaktiner) til den pågældende udenlandske bank - er ikke medregnet under begrebet Grænseverskridende betaling. Adgang til at kunne give en sådan betalingsinstruktin kræver en særskilt rettighed. Side 5 af marts 2014

6 Instruktin: Elektrnisk, skriftlig eller mundtlig rdre til Danske Bank m at gennemføre ændringer, transaktiner m.m. Intern mellemregningsknt(i): Knt(i) under Cash Pl arrangementet, der udviser et mellemværende mellem Mderniseringsstyrelsen g Knthavere, g sm ikke udviser et mellemværende mellem Danske Bank g Mderniseringsstyrelsen respektive Knthavere. Knthaver: En, flere eller alle tilknyttede institutiner, sm Mderniseringsstyrelsen bemyndiger til at dispnere via Business Online i henhld til kntrakt indgået den 21. december 2012 mellem Mderniseringsstyrelsen g Danske Bank. Kundesupprt: SKB/OBS Supprt-Teamet er den hjælpefunktin i Danske Bank, der via frskellige kanaler yder supprt til knthaverne i SKB/OBS. Meddelelsescenter: Meddelelsescenter er et mdul, der autmatisk er tilknyttet Business Online aftalen. Meddelelsescentret giver brugere med rettighedsadgang til knti på aftalen mulighed fr at abnnere på meddelelser vedrørende disse knti. Meddelelserne kan vælges præsenteret i Business Online, sm tilsendt mail, sms eller sm push beskeder i smartphnes. Der kan f.eks. vælges en meddelelse hvis en betaling mangler gdkendelse g hvis en indeller udgående betaling verstiger et valgt beløb. Mdulet er et tilbud til brugerne, g vil udløse et særskilt gebyr uden fr kntrakten ved brug. Nøgler: Nøgle-viseren (ActivCard eller esafeid) genererer nøgler, der kun kan anvendes én gang. Nøglerne gemmes midlertidigt i brwser-sessinen i det tidsrum, brugeren er lgget på Business Online. On-site-supprt: Uddannelse, teknisk bistand eller anden hjælp, der efter rekvisitin af Mderniseringsstyrelsen ydes af Danske Bank hs Knthaver, eller i Danske Bank evt. sm virtuelt møde i Business Online. Persnlig kde: Kde, der benyttes til lg-n på Business Online g til elektrnisk underskrift ved gdkendelse af betalinger m.m. Den persnlige kde består af mindst 8 karakterer g indehlder både stre bgstaver, små bgstaver g tal. Sikkerhedsprettelse: Den prettelsesprcedure, en bruger gennemløber, inden Business Online kan tages i brug. Se tillige under engangspinkde. Stamplysninger: Frnavn, eventuelt mellemnavn, efternavn, brugernavn, kunde- /identifikatinsnr., CPR-nr./tildelt kundenr. g Knthavers adresse. Sumknt: Knt mellem Mderniseringsstyrelsen g en Knthaver, sm viser nettsalden ver de interne mellemregningsknti, der er knyttet p til Sumknten. SKB/OBS Knti : Alle de knti, der indgår i Cash Pl systemet fr SKB/OBS. Side 6 af marts 2014

7 Spejlknti: Interne mellemregningsknti, sm Knthaver benytter til dispnering. SWIFT: Sciety Wrldwide Interbank Financial Telecmmunicatin en kmmunikatinskanal med struktureret infrmatin sm bankerne anvender indbyrdes fr eksempel til betalingsinstruktiner g infrmatinsudveksling. Tpknt: Knt i Danske Bank med Mderniseringsstyrelsen sm ene-knthaver. Statens Cash Pl-hierarki er pbygget sm et Single Legal Accunt-arrangement. Transaktiner: Betalinger, pkrævninger, frespørgsler g andre dispsitiner betegnes under ét sm transaktiner. Transkaktinsknti (Spejlknti): Interne mellemregningsknti, sm Knthaver benytter til dispnering. 3 MODULER Aftalen mfatter mdulerne g ydelserne herunder. Mdulerne g ydelserne er beskrevet nærmere i bilag 1. Administratin Meddelelser Cash Management DK Kntinfrmatin Cash Management DK Betalinger Cash Management DK Filverførsel Likviditetsstyring Valutakurser g nyheder Værdipapirinfrmatin g- kurser Cllectin Service DK Cllectin Service Light Betalingskrt 4 KONTOFORHOLD - PRODUKTBESKRIVELSE Mderniseringsstyrelsen har prettet et Cash Pl arrangement i Danske Bank fr at pnå en styring af SKB/OBSs likviditet. Der er samtidig aftalt et nærmere specificeret knt set-up fr de enkelte institutiner, der prettes sm knthavere i SKB/OBS. Læs m vilkår på SKB/OBS prtalen under menupunktet Beskrivelser. Cash Pl arrangementet er pbygget efter princippet Single Legal Accunt, g består af én Tpknt g et antal interne mellemregningsknti mellem Mderniseringsstyrelsen g Knthavere. Mellemregningsknti består af et antal Sumknti g et antal Spejlknti. 4.1 TOPKONTOEN Tpknten er en bankknt, sm er prettet med Mderniseringsstyrelsen sm knth a- ver. Mellemværende på denne knt er et IntraDay mellemværende, idet mellemværendet cleares dagligt mellem Mderniseringsstyrelsens respektive Danske Banks knti i Danmarks Natinalbank, således at der er tale m et 0-balancesystem med en daglig afstemning g afregning. Alle knti i SKB/OBS skal nett udvise en 0-sald. Side 7 af marts 2014

8 En Knthavers dispnering på Tpknten sker via en intern mellemregningsknt (transaktinsknt), sm vedrører Knthaveren INTERNE MELLEMVÆRENDER MELLEM MODERNISERINGSSTYRELSEN OG FULDMAGTSHAVERNE INTERNE MELLEMREGNINGSKONTI Mderniseringsstyrelsen giver Knthavere fuldmagt til at dispnere på Tpknten via Knthavers interne mellemregningsknti SUMKONTI Mderniseringsstyrelsen kan anmde Danske Bank m at prette interne SUM-knti, hvilket sker med henblik at indlægge interne grænser (maksima) til brug fr Mdernisering s- styrelsens styring af statens likviditet på frskellige niveauer i SKB/OBS inden fr Statens rganisatin, f.eks. inden fr en eller flere enheder hs en Knthaver. 4.2 POSTERINGSDOKUMENTATION Danske Bank udfærdiger dkumentatin fr fretagne psteringer på de interne mellemregningsknti. Denne dkumentatin betegnes "Psteringsdkumentatin" g er frsynet med en påtegning m, at indestående respektive gæld baseret på summen af psteringer er alene udtryk fr et internt mellemværende mellem Mderniseringsstyrelsen g Knthaver g er således ikke udtryk fr et mellemværende med Danske Bank. Psteringsdkumentatinen stilles til rådighed fr Mderniseringsstyrelsen g den K n- thaver, den interne mellemregningsknt vedrører. Efter anmdning vil Danske Bank tilsvarende kunne udfærdige psteringsdkumentatin fr SUM-knti. 4.3 INTERNE RENTER Til brug fr pgørelsen af det interne mellemværende mellem Mderniseringsstyrelsen g Knthaver kan Danske Bank efter anmdning fra Mderniseringsstyrelsen beregne renter på interne mellemregningsknti. Satserne fastsættes af Mderniseringsstyrelsen. De beregnede renter registreres på de enkelte interne mellemregningsknti, med mdpst e- ring på de interne renteknti. De interne rentesatser, sm Danske Bank efter anmdning fra Mderniseringsstyrelsen har registreret, fremgår af Business Online, g Mderniseringsstyrelsen ffentliggør satserne på deres hjemmeside under fanebladet Vilkår, renter g priser. 4.4 TILSLUTNING AF NYE KONTOHAVERE TIL SKB/OBS CASH POOL ARRANGEMENTET Nye Knthavere tilsluttes Cash Pl arrangementet efter anmdning fra Mderniseringsstyrelsen, sm fastsætter vilkårene. 4.5 UDKOBLING AF KONTOHAVERE FRA SKB/OBS CASH POOL ARRANGEMENTET Knthavere kbles ud af Cash Pl arrangementet efter anmdning fra Mderniseringsstyrelsen. Side 8 af marts 2014

9 4.6 REGNSKABS- OG SKATTEMÆSSIGE FORHOLD Regnskabs- g skattemæssige knsekvenser af mellemværende mellem Mderniseringsstyrelsen g knthavere pstået i frbindelse med disse vilkår, afklares g fastlægges af Mderniseringsstyrelsen g er uden ansvar fr Danske Bank. 5 DEBETKORT I henhld til cirkulære m anvendelse af betalingskrt (i det følgende benævnt Cirkulæret ) med tilhørende vejledning kan Knthavere under SKB/OBS få udstedt betalingskrt sm debetkrt (MasterCard Direct eller Visa/Dankrt). Fr debetkrt udstedt under kntrakten hæfter knthaver fr alle betalingskrttransakt i- ner, hvr krtet har været brugt. Det gælder gså ansattes fejlagtige brug eller misbrug af det udstedte debetkrt g den tilhørende krtknt. Hvis krtet er blevet misbrugt af tredjemand, er knthavers ansvar dg begrænset af 62, 63 g 64 i Lv m betalingstjenester (BTL). Krthlder skal dække det fulde tab ver fr Mderniseringsstyrelsen g vedkmmende knthaver, hvis Mderniseringsstyrelsen respektive knthaver, har beviser fr, at kr t- hlder har plyst pinkden til misbrugeren, g der var risik fr misbrug, jf. BTL 62, stk. 6. Krthlder er ikke ansvarlig fr tab, der pstår, efter at Danske Bank har fået besked m, at krtet skal spærres, jf. BTL 62, stk. 7. Debetkrt under SKB/OBS bestilles via Business Online Bestil betalingskrt af en retti g- hedshaver med rettigheden Kan bestille knti, krt, kntanter g valuta. Med hensyn til kntrl af betalingskrttransaktiner på betalingskrt udstedt til Knth a- ver gælder cirkulæret m betalingskrt. Fr debetkrt under SKB/OBS gælder i øvrigt de generelle betingelser i Krtbestemmelser fr firmahæftende betalingskrt til SKB/OBS, sm kan hentes på SKB/OBS prtalen under menupunktet Betalingskrt. 6 BUSINESS ONLINE SET-UP Mderniseringsstyrelsen er ejer af SKB/OBS systemet g vil sm sådan få en Business Online aftale, der dækker alle Knthavere g deres knti i SKB/OBS. Mderniseringsstyrelsen er derfr gså ejer af Tpknten i Single Legal Accunt Cash Pl arrangementet. Hver Knthaver får under SKB/OBS etableret et selvstændig Business Online set-up, hvis vilkår svarer til de aftaler, der er indgået mellem Mderniseringsstyrelsen g Danske Bank m SKB/OBS, med de ændringer frhldene tilsiger. Knthavere, der er kunder i et administrativt fællesskab, f.eks. Øknmiservicecentret under Statens Administratin, kan vælge ikke at have egen Business Online aftale g alene have f- Side 9 af marts 2014

10 respørgselsadgang til egne knti via Business Online aftale tilhørende det administrative fællesskab. Mderniseringsstyrelsen har tiltrådt, at Knthavere får tilladelse til i Business Online at tilmelde eventuelle Danske Bank-knti, der er ejet af Knthaver selv, g sm ikke er indehldt i SKB/OBS systemet. En Knthavers knti uden fr SKB/OBS indgår IKKE indgå i SKB/OBS Single Legal Accunt Cash Pl arrangementet g hldes på enhver måde adskilt fra SKB/OBS systemet. 6.1 MEDDELELSE TIL DANSKE BANK OM BEMYNDIGEDE MEDARBEJDERE Mderniseringsstyrelsen g/eller Knthaver giver Danske Bank meddelelse m, hvilke medarbejdere i Mderniseringsstyrelsen g/eller hs Knthaver, der via mdulet Administratin i Business Online kan prette interne mellemregningsknti under Cash Pl arrangementet dispnere på Tpknten via en intern mellemregningsknt, fastsætte, hvilke maksima der skal gælde fr de interne mellemregningsknti, g fretage registrering heraf på disse mellemregningsknti, g udøve de beføjelser, sm en Administratinsrettighed g/eller en Brugerrettighed giver adgang til, jf. punkt g FULDMAGT TIL AT FORESPØRGE ELLER DISPONERE PÅ TOPKONTOEN SAMT TILKNYTTEDE INTERNE MELLEMREGNINGSKONTI OG EVENTUELLE SUMKONTI Mderniseringsstyrelsen har givet fuldmagt til, at den til en hver tid værende ledelse hs en Knthaver (de persner, der kan frpligte Knthaver) kan dispnere ver Tpknten via de interne mellemregningsknti (transaktinskntiene), sm er finansieringsknti g sm Knthaver får prettet under Cash Pl arrangementet, at Ledelsen hs en Knthaver kan prette interne mellemregningsknti mellem Mderniseringsstyrelsen g den respektive Knthaver, at Ledelsen hs en Knthaver kan prette Visa/Dankrt g MasterCard Direct, hvrved der kan trækkes på Tpknten via Knthavers interne mellemregningsknt i verensstemmelse med disse vilkår, g at Ledelsen hs en Knthaver kan videredelegere sin fuldmagt til medarbejdere hs Knthaver via tildeling af Administratinsrettigheder g/eller Brugerrettigh e- der, sm beskrevet nedenfr, således at bemyndigede medarbejdere hs en Knthaver kan dispnere ver Tpknten via en intern mellemregningsknt g udøve de beføjelser, sm en Administratinsrettighed g/eller en Brugerrettighed giver adgang til. Knthaver Ledelsen eller de medarbejdere, sm er tildelt Administratrrettigheder - giver Danske Bank meddelelse via Business Online eller på anden vis m, hvilke medarbejdere hs Knthaver der sm Fuldmagtshaver kan dispnere på Tpknten via Knt - Side 10 af marts 2014

11 havers interne mellemregningsknti med Mderniseringsstyrelsen, g hvilke medarbejdere der på Knthavers vegne kan udøve de beføjelser, sm en Administratinsrettighed g/eller en Brugerrettighed giver adgang til. Knthaver vil herefter være berettiget til, at: meddele fuldmagt/autrisatin til medarbejdere ansat hs Knthaver eller i et administrativt servicecenter, således at disse med frpligtende virkning fr knthaver g Mderniseringsstyrelsen kan Fretage betalinger (betalinger g betalingsanmdninger). Fretage frespørgsler, Oprette transaktinsknti (interne mellemregningsknti) til den enkelte Knthaver meddele fuldmagt/autrisatin til medarbejdere ansat hs Knthaver vedrørende aftaleadministratinsrettighed brugeradministratinsrettighed aftaleinfrmatinsrettigheder pinkde g spærring krt, knti, kntant g valuta betalingsmaksimum Knthaver kan underskrive nødvendige aftaler, herunder kntfuldmagter, fuldmagtsblanketter, autrisatiner m.v. vedrørende Business Online. De meddelte kntfuldmagter er gældende, indtil de skriftligt tilbagekaldes ver fr Danske Bank, Statens Betalinger, Girstrøget 1, 0800 Høje Tåstrup. Mderniseringsstyrelsen g knthaverne fastlægger interne prcedurer til sikring af, at bemyndigede persner til enhver tid handler i verensstemmelse med betingelserne fastsat i disse vilkår. 7 KONTI - OPRETTELSE OG TILMELDING De til enhver tid prettede g tilmeldte knti samt brugerfuldmagter kan ses i Business Online. Mderniseringsstyrelsen g/eller Knthaver kan prette g tilmelde nye Transaktinsknti under SKB/OBS systemet via Business Online. Knthavere, sm ønsker en ny/andet finansieringsknt, skal kntakte Mderniseringsstyrelsen herm, idet kun Mderniseringsstyrelsen kan tilmelde finansieringsknti. Side 11 af marts 2014

12 8 TRANSAKTIONER OG KONTI I BUSINESS ONLINE Med Business Online kan Knthaver Oprette elektrniske fuldmagter g rettigheder Frespørge på tilmeldte SKB/OBS knti sm relaterer sig til Knthaver, under SKB/OBS, Frespørge på tilmeldte SKB/OBS knti, hvr der på Tpknten via interne mellemregningsknti dispneres via SWIFT MT101 Gennemføre betalinger på Tpknten via tilmeldte SKB/OBS knti Gennemføre betalingsanmdninger via SWIFT MT101 Gennemføre betalinger til ikke-tilmeldte knti i eller uden fr SKB/OBS herunder betaling via check Gennemføre grænseverskridende betalinger til tilmeldte g ikke-tilmeldte SKB/OBS Knti g almindelige bankknti Oprette pkrævninger Oprette kntverførsler g betalingstilladelser Bestille debetkrt tilknyttet knti i SKB/OBS. 9 TILMELDTE KONTI 9.1 TILMELDTE KONTI I SKB/OBS Følgende SKB/OBS knti kan tilmeldes: Knthavers SKB/OBS knti Tredjemands SKB/OBS knti, frudsat at tredjemand har givet fuldmagt til Knthaver via den fysiske fuldmagtsblanket Tredjemandsfuldmagt til Business Online. Der kan gså dispneres via SWIFT MT101 på Tpknten via interne mellemregningsknti/knti i SKB/OBS. 9.2 TILMELDTE KONTI, HVOR DER DISPONERES VIA SWIFT Knti, der er prettet i pengeinstitutter uden fr SKB/OBS, samt SKB/OBS Knti, hvr Mderniseringsstyrelsen eller Knthaver ønsker at fretage transaktiner via SWIFT MT101 eller MT940, kan gså tilmeldes Business Online. Hvis der er tale m knti uden fr SKB/OBS, skal Mderniseringsstyrelsen, Knthaver eller tredjemand indgå en aftale med det pengeinstitut, hvr kntiene er prettet, m en betalingsanmdning via MT101 eller en aftale m Balance Reprting (saldmeddelelse)/mt940. Tredjemands SKB/OBS knti kan kun tilmeldes, hvis tredjemand har givet fuldmagt til Knthaver via den fysiske fuldmagtsblanket Tredjemandsfuldmagt til Business Online. 10 IKKE-TILMELDTE KONTI Hvis knti ikke er tilmeldt Business Online, kan der kun fretages betalinger til disse knti. Der kan altså ikke frespørges på eller fretages betalinger fra kntiene via Business Online. 11 CHECK Knthaver kan via Business Online gennemføre en betaling ved at bestille en bankcheck. Checken kan bestilles fra tilmeldte knti under SKB/OBS. Side 12 af marts 2014

13 Udstedte checks hæves på Tpknten via en intern mellemregningsknt. Hvis en knthaver anmder m g Mderniseringsstyrelsen gdkender, at knthaver kan anvende egne kundechecks med checkudkrydsning, skal Mderniseringsstyrelsen eller knthaver underskrive en erklæring m Betaling af check, der ikke er fra Danske Bank g Aftale m anvendelse af egne check med udkrydsning". Sådanne checks layut skal pfylde de anførte krav i Inputlayut egne checks med udkrydsning. De t nævnte blanketter g beskrivelsen af inputlayut fås ved henvendelse til Danske Bank, hvr en knthaver gså kan få udleveret et faktaark vedrørende Egne checks med udkrydsning. Hvis prvenuet af ikke-indløste check skal krediteres Mderniseringsstyrelsens eller tredjemands knti, skal Mderniseringsstyrelsen respektive tredjemand erklære, at Danske Bank hldes skadesløs, hvis checken efterfølgende indløses. 12 ORDRE Når Knthaver eller en af disses brugere anmder m at få gennemført en transaktin i Business Online, f.eks. en betaling, kaldes det en elektrnisk rdre ORDREAFGIVELSE Når en bruger på vegne af Knthaver g/eller tredjemand afgiver en elektrnisk rdre, kan transaktinen ses i Business Online BINDENDE ORDRE Ordrer, der er gennemført i verensstemmelse med plysningerne i den elektrniske rdre, er bindende fr Mderniseringsstyrelsen g Knthaver. Danske Bank kan derfr ikke tilbageføre betalinger eller andre transaktiner, herunder udstedte check, der er endeligt udført i verensstemmelse med rdren. Danske Bank vil tilbageføre betalinger g transaktiner, sm er gennemført på grund af en fejl, hvis dette er muligt efter gældende regler OPBEVARING AF ORDRE Danske Bank pbevarer elektrniske rdrer i mindst fem år. I denne peride kan Mderniseringsstyrelsen, Knthaver g/eller den tredjemand, sm debiteringsknten tilhører, få adgang til en elektrnisk rdre. 13 BRUGERFULDMAGT BUSINESS ONLINE Knthaver skal tildele en elektrnisk brugerfuldmagt til brugeren, før denne kan fretage transaktiner i Business Online på vegne af Knthaver eller en Tredjemand. Brugerfuldmagten prettes via Business Online. Fuldmagten til en bruger vedrørende tilmeldte knti prettes via Danske Banks brugerfuldmagt i Business Online. Hvis en tredjemand har underskrevet Tredjemandsfuldmagt til Business Online, kan Knthaver videregive denne fuldmagt til en bruger. Det sker ved hjælp af brugerfuldmagten i Business Online. Side 13 af marts 2014

14 Hvis brugeren har behv fr en kasseadgang, f.eks. fr at fretage transaktiner via kassen, skal Knthaver gså underskrive blanketten Kntfuldmagt til knti i SKB/OBS. Frinden prettelse af en brugerfuldmagt, skal Knthaver indhente brugers samtykke til, at brugers CPR-nr. må videregives til Danske Bank, jf. lv m behandling af persnplysninger. Samtykkeerklæring kan hentes på SKB/OBS prtalen, g skal pbevares hs Knthaver ADMINISTRATION AF BRUGERE Ved prettelse af en bruger skal Knthaver tage stilling til, m bruger skal tildeles administratinsrettigheder. Følgende administratinsrettigheder kan tildeles Aftaleadministratin Brugeradministratin Aftaleinfrmatin Pinkde g spærring Knti, krt, kntant g valuta Betalingsmaksimum Hvis bruger tildeles rettighederne Aftale- g Brugeradministratin, skal Knthaver tage stilling til, hvilken af følgende fuldmagtstyper brugeren skal tildeles i hvert enkelt tilfælde Alene-fuldmagt T i frening (A-fuldmagt). Hvis brugeren tildeles rettigheden Betalingsmaksimum, vil brugeren kunne tildeles Alene fuldmagt T i frening (A-fuldmagt) T i frening (B--fuldmagt) T i frening (C-fuldmagt) Se beskrivelsen af Danske Banks fuldmagtstyper i afsnit AFTALEADMINISTRATION Hvis Knthaver tildeler bruger rettigheden Aftaleadministratin, bemyndiges bruger til på Knthavers vegne at anmde m tildeling af rettigheden Aftaleadministratin til brugere, herunder anmde m at ændre rettigheden Aftaleadministratin under eksisterende brugere at slette brugeres aftaleadministratinsrettigheder at prette, rette g slette brugeres brugeradministratinsrettigheder se afs at prette g slette brugeres aftaleinfrmatinsrettigheder se afs at prette g slette brugeres rettigheder vedrørende pinkde g spærring se afs at prette g slette brugeres rettigheder vedrørende Knti g Krt se afs at prette, rette g slette brugeres rettigheder vedrørende Betalingsmaksimum se afs Aftaleadministratr kan tildele sig selv g andre brugere disse rettigheder. Side 14 af marts 2014

15 Tildeling af aftaleadministratinsrettigheder skal altid gdkendes af ledelsen hs Mderniseringsstyrelsen respektive en Knthaver. Når en bruger med rettigheden Aftaleadministratin har anmdet m prettelse eller rettelse af en brugerfuldmagt med aftaleadministratinsrettigheder, vil der blive genereret en brugerfuldmagt med underskriftfelt i earkiv. Brugerfuldmagten vil være tilgængelig fr brugere med rettigheden Aftaleinfrmatin. Brugerfuldmagten skal underskrives g sendes til registrering hs Danske Bank, Statens Betalinger, Girstrøget 1, 0800 Høje Taastrup. Med sin underskrift anerkender ledelsen hs Mderniseringsstyrelsen respektive en Knthaver at de krtbetingelser, sm er tilgængelige på gælder fr krtaftaler der indgås på baggrund af administratrs tildeling af rettigheden Kan bestille knti, krt, kntanter g valuta til brugere. I øvrige tilfælde gdkender g underskriver bruger med sin digitale signatur. Brugere med rettigheden Aftaleadministratin skal gså være tildelt rettigheden Brugeradministratin BRUGERADMINISTRATION Hvis Knthaver via mdulet Administratin i Business Online tildeler bruger rettigheden Brugeradministratin, bemyndiges brugeren til på Knthavers vegne at prette g rette Knthavers almindelige brugere, herunder give brugeren adgang til de ønskede mduler, knti, fuldmagts- g transaktinstyper at prette g rette en brugers stamplysninger at slette alt på en bruger, herunder stamplysninger/-data. Brugeradministratr kan tildele sig selv g andre brugere disse rettigheder AFTALEINFORMATION Med rettigheden Aftaleinfrmatin får bruger via en brugerversigt adgang til at søge på aftalens bruger samt få listet brugernes individuelle adgange (stamplysninger, mduler, administratinsrettigheder, adgange til knti g betalinger). Herudver får bruger adgang til alle de dkumenter, der er lagret i earkiv (f.eks. de af Knthaver udstedte brugerfuldmagter) PINKODE OG SPÆRRING Hvis Knthaver tildeler bruger rettigheden Pinkde g spærring, bemyndiges brugeren til på Knthavers vegne at bestille pinkde til brugere at spærre g phæve spærring på brugere KONTI OG KORT Hvis Knthaver tildeler bruger rettigheden Kan bestille knti, krt, kntanter g valuta, bemyndiges brugeren til på Knthavers vegne at Oprette SKB/OBS transaktinsknti Side 15 af marts 2014

16 Bestille MasterCard Direct g Visa/Dankrt til alle tilmeldte SKB/OBS krtknti på aftalen Har bruger adgang til fremtidige knti, tildeles der autmatisk adgang til nye knti i Business Online med tilknyttede rettigheder BETALINGSMAKSIMUM - KONTO Hvis Knthaver tildeler en bruger rettigheden Betalingsmaksimum - Knt, bemyndiges bruger til på Knthavers vegne at registrere betalingslimits på de kncerninterne mellemregningsknti, der er tilmeldt Business Online. Følgende frmer fr betalingsmaksima kan vælges: pr. betaling pr. dag pr. uge pr. måned pr. kvartal pr. halvår pr. år Registreringerne fretages på kntniveau BETALINGSMAKSIMUM - BRUGER Hvis Knthaver tildeler en bruger rettigheden Betalingsmaksimum - Bruger, bemyndiges bruger til på Knthavers vegne at registrere betalingslimits på de brugere, der er tilmeldt Business Online. Følgende frmer fr betalingsmaksima kan vælges: pr. betaling pr. dag pr. uge pr. måned pr. kvartal pr. halvår pr. år Registreringerne fretages på brugerniveau KONTI, DER SKAL KUNNE FORESPØRGES PÅ OG FORETAGES BETALINGER FRA Knthaver skal tage stilling til, hvilke knti en bruger skal kunne frespørge på eller fretage betalinger fra. Hvis brugeren gives adgang til at fretage betalinger fra en knt, får brugeren adgang til at fretage de transaktinstyper, sm Knthaver har givet brugeren adgang til. Fr hver knt, der tilknyttes brugeren, skal der tages stilling til, hvilken fuldmagt brugeren skal have. På kntniveau kan der tildeles følgende fuldmagter: Side 16 af marts 2014

17 Alene-fuldmagt T i frening (A-fuldmagt) T i frening (B-fuldmagt) T i frening (C-fuldmagt) 13.3 TRANSAKTIONSTYPER Knthaver skal tage stilling til, hvilke af følgende transaktinstyper en bruger skal have adgang til: betalinger mellem tilmeldte egne knti i Danske Bank-kncernen betalinger til 3. mandsknti i eller uden fr Danske Bank-kncernen herunder betaling via check grænseverskridende betalinger til knti i eller uden fr Danske Bank kncernen betalingsanmdninger via SWIFT MT101. Knthaver skal gså tage stilling til, m en bruger kun skal kunne prette eller både prette g gdkende betalinger. Hvis brugeren både skal kunne prette g gdkende betalinger, skal der i øvrigt tages stilling til, hvilken fuldmagt brugeren skal have inden fr hver transaktinstype. Følgende fuldmagter kan tildeles på transaktinsniveau: Alene-fuldmagt T i frening (A-fuldmagt). Den valgte fuldmagt bruges sm udgangspunkt på alle betalingstyper. Har Knthaver valgt en mere restriktiv fuldmagt på kntniveau, finder denne anvendelse, når der fretages betalinger til ikke-tilmeldte knti g ved grænseverskridende betalinger FORTROLIGE BETALINGER Der skal tages stilling til, m brugeren skal kunne fretage frtrlige betalinger. Ved frtrlige betalinger frstås betalinger sm f.eks. lønninger, der kun må kunne ses, prettes eller gdkendes af en bruger med denne rettighed. Bruger får adgang til at fretage frtrlige betalinger inden fr de transaktinstyper, sm Knthaver har givet bruger adgang til. Bruger får i øvrigt adgang til at frespørge på frtrlige betalinger på de knti, sm bruger har frespørgselsadgang på MEDDELELSER OG BESTILLINGER Alle brugere får adgang til at sende elektrniske meddelelser til Danske Bank via en sikker kmmunikatinsfrbindelse, g den enkelte bruger kan se egne sendte g mdtagne meddelelser på aftalen. Via denne meddelelsesfunktin kan bruger f.eks. bede m hjælp til: Spærring af Visa/Dankrt Side 17 af marts 2014

18 Sletning af Visa/Dankrt Bestilling af ny pinkde til Visa/Dankrt Ud ver meddelelsesfunktinen får brugere via Business Online adgang til Bestillinger, sm indehlder: Kntant- g valutabestilling Oprettelse af transaktinsknti g knti til debetkrt Kntramandering af egne checks Spærring af bankcheck Genbestilling af ActivCard resp. esafeid Administratin af MasterCard Direct sker via mdulet Betalingskrt KONTANT- OG VALUTABESTILLING Funktinen kntant- g valutabestilling stilles til rådighed fr alle brugere, der har fuldmagt til den anviste knt. Kntant- g valutabestillinger skal afhentes i den filial, sm bruger har anvist. Den persn, der afhenter bestillingen, skal have alene-fuldmagt via fuldmagtsblanketten Kntfuldmagt til knti i SKB/OBS eller via et debetkrt til den knt, bestillingen er fretaget ver OPRETTELSE AF KONTI Med funktinen prettelse af knti kan brugere med administratinsrettigheden Knti g krt prette nye transaktinsknti under SKB/OBS. De nye transaktinsknti tilmeldes autmatisk Business Online BESTILLING AF KORT Via mdulet Betalingskrt kan brugere med adgang til mdulet g rettigheden Kan bestille knti, krt, kntanter g valuta bestille MasterCard Direct g Visa/Dankrt. Administratr skal frinden bestilling af et krt indhente den kmmende krthlders samtykke til, at dennes CPR-nr. må videregives til Danske Bank, jf. lv m behandling af persnplysninger. Samtykkeerklæring kan hentes på SKB/OBS prtalen, g skal pbevares hs Mderniseringsstyrelsen eller Knthaver, jf. cirkulæret REGULERING AF BETALINGSMAKSIMUM Brugere med administratinsrettigheden Betalingsmaksimum kan med denne funktin registrere Betalingsmaksimum på de kncerninterne mellemregningsknti, der er tilmeldt aftalen. Se nærmere under pkt g TILMELD FAST KONTOOVERFØRSEL Brugere med fuldmagt til en knt kan med denne funktin tilmelde faste kntverførsler til knten. Tilmelding frudsætter, at bruger har adgang til den knkrete transaktinstype. Ved fuldmagt t i frening gennemføres tilmeldingen, når 2. gdkender har gdkendt tilmelding. Side 18 af marts 2014

19 TILMELD TIL BETALINGSSERVICE Bruger med fuldmagt til en knt kan med denne funktin tilmelde betalinger til betalingsservice. Tilmelding frudsætter, at bruger har adgang til den knkrete betalingstype. Ved fuldmagt t i frening gennemføres tilmeldingen, når 2. gdkender har gdkendt tilmeldingen ÆNDRING AF BRUGERFULDMAGTEN TIL BUSINESS ONLINE En brugers adgang i Business Online ændres (udvides eller indskrænkes) via Business Online TILBAGEKALDELSE AF BRUGERFULDMAGTEN TIL BUSINESS ONLINE Brugerfuldmagt til Business Online gælder, indtil den slettes af Mderniseringsstyrelsen eller Knthaver. Sletning skal via Business Online g brugers nøgle-viser (ActivCard eller esafeid) skal herefter returneres til Danske Bank, Statens Betalinger. Brugeren kan herefter ikke handle på Mderniseringsstyrelsens eller Knthavers vegne via Business Online. Når Danske Bank har mdtaget en tilbagekaldelse, bekræfter Danske Bank skriftligt, at brugernummer g brugerens nøgle er slettet i Danske Banks systemer. Når Mderniseringsstyrelsen eller Knthaver psiger en tilslutningsaftale til Business Online, ser Danske Bank det sm en tilbagekaldelse af de udstedte brugerfuldmagter. Hvis Mderniseringsstyrelsen, Knthaver g/eller en tredjemand gså har givet brugeren en fuldmagt på Danske Banks almindelige fuldmagtsblanket til f.eks. kntanthævninger i en afdeling af Danske Bank, skal denne fuldmagt kaldes tilbage særskilt. I dette tilfælde er det altså ikke tilstrækkeligt, at Mderniseringsstyrelsen eller Knthaver blt kalder brugerfuldmagten til Business Online tilbage. 14 ANDRE FULDMAGTER I BUSINESS ONLINE 14.1 FULDMAGT TIL KONTOHAVERE SOM SELVADMINISTRERER BRUGERE Hvis Knthaver skal kunne fretage transaktiner på tredjemands tilmeldte knti, skal tredjemand underskrive fuldmagten Tredjemandsfuldmagt til Business Online. Med denne fuldmagt giver tredjemand Knthaver mulighed fr at give fuldmagten videre til én eller flere brugere. Knthaver giver fuldmagten videre via brugerfuldmagten i Business Online. Hvis tredjemands knti er placeret uden fr Danske Bank-kncernen, g der skal kunne frespørges på tredjemands knti, skal Danske Bank-kncernen fra tredjemand mdtage en samtykkeerklæring m, at Danske Bank må mdtage plysninger m tredjemands knti i tredjemands pengeinstitut(ter). Hvis Knthaver skal kunne gennemføre betalinger fra tredjemands knti, skal Danske Bank se en aftale m, at Knthaver via Danske Bank-kncernen må sende instruktiner m betalinger til tredjemands pengeinstitut. Danske Bank tilmelder tredjemands knti til Business Online via tilslutningsaftalen FULDMAGT TIL KØB/SALG AF VALUTA OG VÆRDIPAPIRER Knthavere i SKB/OBS vil kun have adgang til dette mduls facilitet til at se valutakurser. Side 19 af marts 2014

20 15 BRUGERFULDMAGTSTYPER Brugerfuldmagter, gså kaldet selvbetjeningsfuldmagter, udstedes til brug i Business Online. Med typen af fuldmagt kan Knthaver bestemme, hvilke brugere der sammen eller alene må gdkende en betaling eller en rdre. I Danske Bank findes der følgende fuldmagtstyper Alene-fuldmagt T i frening (A-fuldmagt) T i frening (B-fuldmagt) T i frening (C-fuldmagt) 15.1 ALENE-FULDMAGT Administratrer må sm udgangspunkt ikke prette brugere med alene-fuldmagt til betalinger. Når en rdre er lagt ind af en bruger med denne fuldmagt, betragtes rdren autmatisk fr gdkendt af denne. Brugere med denne fuldmagt kan gså gdkende rdrer, der er lagt ind af brugere med alle andre fuldmagtstyper TO I FORENING (A-FULDMAGT) Brugere med A-fuldmagt er siderdnede, g gdkendelsesrækkefølgen er derfr underrdnet, når t fuldmægtige gdkender en betaling eller en rdre. Når en rdre eller en betaling er lagt ind af en bruger med A-fuldmagt, er den autmatisk gdkendt af denne (1. gdkendelse). Betalingen kræver endnu en gdkendelse (2. gdkendelse) af en bruger med enten alene-fuldmagt, A-, B- eller C-fuldmagt 15.3 TO I FORENING (B-FULDMAGT) Når en betaling er lagt ind af en bruger med B- fuldmagt, er betalingen autmatisk gdkendt af denne (1. gdkendelse). Betalingen skal herefter gdkendes (2. gdkendelse) af en bruger med enten alene, A- eller C-fuldmagt. T brugere med B-fuldmagt kan ikke gdkende en betaling sammen TO I FORENING (C-FULDMAGT) Når en betaling er lagt ind af en bruger med C-fuldmagt, er betalingen autmatisk gdkendt af denne (1. gdkendelse). Betalingen skal herefter gdkendes (2. gdkendelse) af en bruger med enten alene, A- eller B-fuldmagt. T brugere med C-fuldmagt kan ikke gdkende en betaling sammen KONTOFULDMAGT Skal en bruger kunne dispnere ver en knt uden fr Business Online, skal der udstedes en separat kntfuldmagt, der sendes til registrering hs Danske Bank, Statens Betalinger, Girstrøget 1, 0800 Høje Taastrup. 16 BUSINESS ONLINE SIKKERHEDSSYSTEM 16.1 TEKNISKE FORHOLD TRANSMISSIONS- OG ADGANGSFORHOLD Fr at benytte Business Online skal Knthaver etablere en datakmmunikatinsfrbindelse til Danske Bank. Knthaver skal sørge fr at etablere g afhlde udgifterne til frbindelsen g Side 20 af marts 2014

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R (også refereret til som Betingelser for MobilePay Business) Gældende fra den 29. juni 2015 MobilePay by Danske Bank til virksomheder

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De befinder Dem, en

Læs mere

Aftale om internetbank

Aftale om internetbank Side 1 af 18 Aftale om internetbank Kunden og Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk, har dags dato indgået følgende aftale om kundens tilslutning til Swedbanks internetbank.

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere

Regler for e-banking - privat

Regler for e-banking - privat Regler for e-banking - privat Nordjyske Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Nordjyske Bank tilbyder fx Nordjyske Banks Netbank og Nordjyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Bankguiden for privatkunder

Bankguiden for privatkunder Bankguiden for privatkunder Indhold Kontovilkår for Kernekonto... 4 Kontovilkår for Frikonto... 5 Kontovilkår for 1828Konto... 6 Kontovilkår for Pluskundekonto... 7 Kontovilkår for Premiumkonto... 8 Alm.

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Salg- og Marketing Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 33 33 Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Nørresundby Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Sparekassen Sjællands ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sparekassen Sjælland tilbyder fx Sparekassen Sjællands

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Webbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Webbank Side 1 af 18 Dokumentnummer 2014-11-11-09.42.01.956363 Aftale om Webbank Kunden og Frørup Andelskasse, Sportsvænget 2, 5871 Frørup, post@froerupandelskasse.dk, har dags dato indgået følgende aftale om

Læs mere

Aftale om Netbank INDHOLD

Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Vilkår for Netbank Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Generelle oplysninger Tillæg til PenSam Bank's almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD CORPORATE CARD

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD CORPORATE CARD KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD CORPORATE CARD Disse kortbestemmelser gælder for både virksomheden og kortholder. Virksomheden er ansvarlig for, at kortholder kender og følger kortbestemmelserne. Definitioner

Læs mere

Bankguiden for privatkunder

Bankguiden for privatkunder Bankguiden for privatkunder Indhold Kontovilkår for Kernekonto... 4 Kontovilkår for Frikonto... 5 Kontovilkår for 1828Konto... 6 Kontovilkår for Pluskonto... 7 Kontovilkår for Premiumkonto... 8 Alm. forretningsbetingelser

Læs mere

Bankguiden. for privatkunder

Bankguiden. for privatkunder Bankguiden for privatkunder En bank til det hele Som kunde i Nykredit får du adgang til rådgivning, når det passer dig. Du finder ekspertise inden for bank, realkredit, forsikring, investering og pension.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank Side 1 af 19 Dokumentnummer 2013-06-06-13.25.14.188951 Aftale om Netbank Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk, har dags dato indgået følgende aftale om

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Banking

Sydbank MasterCard Private Banking Sydbank MasterCard Private Banking Kortservice Regler Juni 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Banking 10 Ordliste 28 Gode råd om Sydbank

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17 Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter versin 3.17 Indhldsfrtegnelse Lg ind i HR Manager Talent Recruiter... 5 - Link (URL) til HR Manager Talent Recruiter... 5 - "White list" - bed IT-afdelingen

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København kan udstedes til privatpersoner. Familiekort kan udstedes til kontohavers ægtefælle/samlever

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Sydbank MasterCard Business Debit

Sydbank MasterCard Business Debit Sydbank MasterCard Business Debit Kortservice Regler august 2010 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Kortservice 3 Kortservice 4 Regler 7 Regler for Sydbank MasterCard Business

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD GULD

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD GULD KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD GULD MasterCard Guld kan udstedes til privatpersoner. MasterCard Guld Familiekort kan udstedes til kontohavers ægtefælle/samlever og til hjemmeboende børn, som er fyldt

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MasterCard Direct kan udstedes til privatpersoner. Definitioner Bankdag: En bankdag er en hverdag. Lørdage,

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Gebyr- og afregningskonto Cvr/CPR-nr. Kontohaver Adresse Postnr. By indgår aftale med Nykredit Bank om tilslutning til Nykredit

Læs mere