Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger. Greentech kort fortalt 3. Hoved- og nøgletal for koncernen 4. Ledelsens beretning. Året i hovedtræk 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger. Greentech kort fortalt 3. Hoved- og nøgletal for koncernen 4. Ledelsens beretning. Året i hovedtræk 5"

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2a Greentech kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning Året i hovedtræk 5 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 7 Forventninger til Strategi og markedsforhold 10 Greentech s aktiviteter 15 Organisation og vederlag 21 Risikostyring 22 Corporate Governance 26 Corporate Social Responsibility 27 Bestyrelse og direktion 28 Aktionærforhold 30 Ledelsespåtegning 33 Revisionspåtegning 34 Regnskabspraksis 35 Definitioner 42 Regnskab 43 Noter 49

3 Selskabet Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48 DK-2730 Herlev Danmark Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr Hjemsted: Herlev kommune Bestyrelse Erik Damgaard Nielsen (formand) Kjelde Mors (næstformand) Carsten Risvig Pedersen Jørgen Bendsen Poulsen Peter Høstgaard-Jensen Direktion Kaj Larsen, adm. direktør Martin M. Kristensen, direktør Revision PricewaterhouseCoopers, Statsaut. Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup Generalforsamling Generalforsamlingen afholdes 23. april 2008 kl. 15 på Hotel Phoenix, Bredgade, København. Internationale kontorer Greentech Energy Systems Italia S.r.l. Via del Casale Solaro, 119 IT Roma, Italien Telefon: Telefax: Wiatropol International Sp. z o.o. Jaskowa Dolina 81 PL Gdansk, Polen Telefon: Telefax:

4 Greentech s aktiviteter (medio februar 2008) Vindmølleparker under opførelse Projekter under udvikling/screening Vindmøller i drift

5 Greentech kort fortalt Greentech kort fortalt Greentech Energy Systems A/S ( Greentech eller Selskabet ) er et energiselskab, der fremstiller og sælger elektricitet baseret på vindkraft fra mølleparker, som Selskabet primært selv udvikler og opfører. Greentech har fokus på nøje udvalgte EU-lande, hvor der er gunstige vindforhold, et stort behov for en udbygning af vindenergi og reel politisk vilje til at fremme vindkraften, bl.a. gennem attraktive afregningspriser og tilskudsordninger. Fokuslande er p.t. Italien og Polen. Italien, fordi afregningspriserne på elektricitet fra vindenergi er de mest attraktive i Europa, samtidig med at landet ønsker at blive mere selvforsynende med energi. Derfor skal der ske en væsentlig udbygning af den vedvarende energi. Og Polen, fordi landets alternative energisektor er meget beskeden sammenholdt med, at Polen har forpligtet sig til at følge EU s overordnede mål. Derfor er der behov for store investeringer i vedvarende energi. Afregningspriserne på elektricitet fra vindmøller er p.t. på et niveau, hvor der er basis for rentable investeringer i Polen, men priserne ventes at stige og gøre vindmølleinvesteringer yderligere attraktive. Målsætninger At have en installeret produktionskapacitet ved udgangen af 2008 på min. 200 MW At have en installeret produktionskapacitet ved udgangen af 2009 på min. 400 MW Konstant at have en betydelig pipeline på mindst MW under udvikling Konstant at have en byggeaktivitet, hvor der opføres minimum 150 MW årligt At opnå en afkastningsgrad på >15% i de parker, som er i drift. Afkastningsgraden er EBITDA i forhold til den investerede kapital At åbne et nyt fokusmarked, der kan supplere aktiviteterne i Italien og Polen At sikre aktionærerne et fornuftigt afkast via vedvarende kursstigninger i aktien. Greentech har også operationelle anlæg på de modne vindmøllemarkeder i Danmark og Tyskland samt udviklingsaktiviteter i Norge, hvor vindkraften stadig er under opbygning. Strategi Strategien på fokusmarkederne er at opbygge en væsentlig portefølje af udviklingsprojekter og gradvist konvertere disse til producerende vindmølleparker og derved skabe grundlaget for, at Selskabet over en periode opnår en betydelig lønsom vækst. Greentech vil opbygge kapacitet ved - at udvikle projekter fra greenfield-stadiet - at købe projekter under udvikling og færdiggøre dem i eget regi Greentech vil normalt fokusere på projekter med en kapacitet på MW. Greentech vil typisk gå ind i projekterne så tidligt som muligt for at få størst mulig del i værdiskabelsen. Greentech er aktiv i hele værdikæden fra udvikling over opførelse til drift. 3

6 Hoved- og nøgletal for koncernen Hoved- og nøgletal for koncernen (DKK 1000) Omsætning Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm til investering, netto Heraf investering i materielle aktiver Pengestrøm til finansiering Pengestrøm i alt Nøgletal Bruttomargin 44,9% 39,0% 45,4% 41,6% 43,6% Overskudsgrad 6,7% Egenkapital andel 86,5% 58,5% 35,0% 46,1% 32,6% Egenkapitalforrentning 0,0% -8,2% -20,7% -9,2% -5,9% Resultat pr. aktie (EPS Basic), DKK -0,01-0,69-1,06-0,44-0,22 Indre værdi pr. aktie 41,62 12,24 4,65 5,72 4,11 Kurs/Indre værdi 2,36 5,56 15,18 4,29 8,00 Børskurs ultimo 98,33 68,00 70,59 24,53 32,89 Gennemsnitligt antal ansatte Driftsrelaterede nøgletal Produktion i kwh (mio.) 80,6 25,1 26,6 28,2 25,1 Kapacitet, ultimo (MW), netto 68,3 17,1 15,5 15,5 15,5 Hoved- og nøgletal for er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS. Sammenligningstallene for 2003 er ikke tilpasset den nugældende regnskabspraksis, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. 4

7 Ledelsens beretning Ledelsens beretning Året i hovedtræk Første italienske vindmøllepark i drift Næste italienske vindmølleparker under opførelse Over 650 MW under udvikling i Italien Opkøb af projekter i Italien, Tyskland og Norge Væsentlig styrkelse af Greentech s kapitalgrundlag Rammeaftale på vindmøller for 2010 Væsentligt forbedret driftsindtjening Styrkelse af organisationen 2007 blev et travlt og begivenhedsrigt år, hvor Greentech tog flere vigtige skridt i strategien om at skabe en betydende position som uafhængigt vindenergiselskab på en række nøje udvalgte markeder. Kapitalgrundlaget blev styrket flere gange, og det gjorde det muligt for Greentech at gennemføre en række opkøb og indgå flere aftaler om nye projekter. Selskabet har nu en samlet udviklingsportefølje på over 900 MW, hvoraf langt det meste vedrører det meget attraktive italienske marked. Samtidig indviede Greentech sin første italienske vindmøllepark, og med fortsat fremdrift på byggepladserne på Sardinien og Sicilien vil Greentech i løbet af 2008 flerdoble sin installerede og producerende kapacitet til mere end 200 MW. Målet er yderligere vækst i løbet af Opbygning af kapacitet Greentech øgede i årets løb sin producerende kapacitet fra 17 MW til 75 MW (brutto) og 68 MW netto med fradrag af medaktionærers ejerandele i projekter. Dels overtog Greentech ved købet af VEI 1 A/S en række tyske møller i drift, og dels indviede Selskabet sin første vindmøllepark i Italien. Energia Verde-parken nær Cagliari på Sardinien, hvor alle 14 møller var sluttet til nettet i september Byggeriet af de næste italienske vindmølleparker blev indledt i 2007 og skrider frem som planlagt. Der er indgået aftaler om levering af møller, anlægsarbejder, elektriske arbejder mv. I Greentech s og Italiens hidtil største vindmølleprojekt Monte Grighine-parken på Sardinien ventes de 43 møller at blive rejst i løbet af efteråret 2008, og i Minerva-parken nær Messina på Sicilien går opstillingen af møller i gang i løbet af sommeren Videre indledte Greentech i begyndelsen af 2008 byggeriet af Caligari II-parken, også på Sardinien. De tre parker vil mere end 8-doble Selskabets kapacitet på det attraktive marked. Ved normal produktion til dagens afregningspriser og under forudsætning af en mindsteafregning på EUR 180/MWh vil de tre parker generere en årsomsætning i niveauet EUR 49 mio. (DKK 370 mio.) fra Greentech forventer i 2008 og 2009 at kunne indlede opførelsen af yderligere projekter i Italien. Også i Polen blev der gjort fremskridt. I slutningen af året fik både Ustka- og Parnowo-projekterne grønt lys for tilslutning til el-nettet. Greentech forventer at kunne begynde byggearbejderne på det 38 MW store Ustka-projekt i løbet af andet halvår Desuden venter Greentech, at Parnowo-projektet med 18 MW kan færdigudvikles i Opkøb Greentech har i løbet af året foretaget en række opkøb, hvoraf det største var VEI 1 A/S. Købsaftalen blev effektueret 16. februar, hvor Greentech overtog projekter og projektrettigheder i Tyskland, Italien og Norge. Selskaber og projekter er fuldt integreret, og Greentech har som nævnt allerede optimeret et af de tilkøbte projekter vindmølleparken Minerva nær Messina på Sicilien og indgået kontrakt om møller, civile og elektriske arbejder til endelig levering i Det forventes, at parken vil bidrage til Greentech s resultater i slutningen af De øvrige opkøb er alle sket i Italien og har givet Greentech en større portefølje og en bredere geografisk dækning i flere regioner. Opkøbene var: November: Option på køb af 80% af aktierne i Parco Eolico di San Vito S.r.l., som udvikler et 58 MW projekt nær San Vito i Calabrien. Købsprisen var EUR pr. kwh, svarende til EUR 15,7 mio, der skal erlægges, når samtlige tilladelser foreligger, hvilket forventes at ske i 1. halvår Installeret kapacitet (prognose) MW Netto 2005 Brutto Produktionskapacitet ved årets udgang, hvis udbygningen følger de lagte planer. Der er i sagens natur nogen usikkerhed forbundet med denne prognose, især for

8 Ledelsens beretning November: Option på køb af to projektporteføljer på tilsammen 435 MW på Sicilien, Puglien, Campania og Calabrien. Prisen er fastsat til EUR pr. MW for projekter, der opnår tilladelser efter 1.oktober 2008, og til EUR pr. MW for projekter, der opnår tilladelser før denne dato. Greentech screener p.t. porteføljerne, og herefter fastlægges det, hvor stor en del af aktiviteterne, Greentech køber. Købesummen erlægges dels kontant og dels i nye aktier ved aftalte milestones. August: Køb af alle aktier i udviklingsselskabet PMB Engineering S.r.l. med et 60 MW projekt, der kan udvikles i umiddelbar forlængelse af Monte Grighine-projektet, og et 23 MW projekt i Carbonia på den sydlige del af øen. Købsprisen var EUR 0,5 mio., og desuden er Greentech forpligtet til at betale en succes fee på EUR pr. MW, når alle nødvendige tilladelser foreligger. Juni: Option på køb af 90% af aktierne i projektselskabet Bonorva Windenergy S.r.l., der har alle nødvendige tilladelser til at opføre et vindmølleprojekt på 80 MW i Bonorva på Sardinien. Købsprisen er EUR pr. MW, svarende til en samlet pris på EUR 11,3 mio. Der pågår en retssag med Landskabsstyrelsen. Udfaldet af denne er afgørende for, om Greentech køber projektet. Desuden indgik Greentech i august en række aftaler med det italienske ingeniørfirma Ecoservice Consulting S.r.l, som skal udvikle fem projekter i Calabrien. Når samtlige tilladelser foreligger, betaler Greentech en succes fee på EUR pr. MW. Opkøbene har bidraget til, at Greentech i Italien har en samlet projektportefølje på mere end 650 MW. Greentech har dermed et solidt fundament for at blive ved med at vokse på det attraktive italienske marked. Projektfinansiering Greentech har i årets løb ført forhandlinger med en række banker og finansielle institutioner om finansiering af Selskabets vindmølleprojekter. Der er indgået en finansieringsaftale på det første projekt i Polen hos en lokal bank, og Energia Verde-projektet er finansieret gennem en låneaftale på ca. DKK 170 mio., som dog endnu ikke er udbetalt. I forvejen var de danske og tyske møller finansieret i danske og tyske banker. Greentech forhandler yderligere aftaler, og har netop underskrevet projektfinansieringsaftale på Minerva Messina-projektet. I løbet af 2008 ventes også finansieringerne af Monte Grighine- og Caligari II-projektet at falde på plads. Regnskabsmæssige resultater Omsætningen blev DKK 51 mio. mod DKK 15 mio. i Den kraftige vækst skyldes tilfredsstillende vindforhold på alle sites, men især i Danmark og Tyskland. Samtidig har Greentech i løbet af året købt og selv igangsat møller, som har øget den producerende kapacitet væsentligt og dermed gør sammenligningen med 2006 vanskelig. Geografisk fordeler omsætningen sig med DKK 17 mio. fra Danmark, 15 mio. fra Italien, 2 mio. fra Polen og endelig DKK 17 mio. fra Tyskland. Fremadrettet bliver Italien den klart største bidragsyder, i takt med at Greentech afsætter mere og mere strøm i landet til attraktive priser. Produktionsomkostningerne steg til DKK 28 mio. Stigningen er en naturlig følge af, at der er flere møller i drift. Omkostningerne fordeler sig på DKK 7,8 mio. i driftsomkostninger (DKK 2,2 i 2006) og afskrivninger på DKK 20,4 mio. (DKK 6,7 i 2006). Også administrationsomkostningerne steg til DKK 20 mio. Væksten afspejler det langt højere aktivitetsniveau i Selskabet, flere nyansættelser, etablering af kontor i Italien og de mange transaktioner i året. De finansielle omkostninger beløb sig netto til DKK 9,4 mio. en stigning på omkring 34%. Årsagen er en strategi om størst mulig ekstern finansiering af projekterne. Den langfristede gæld var ved årets udgang som følger: Mio. DKK Finansiering af polske møller 6,9 0 Finansiering af danske møller 34,3 45,8 Finansiering af tyske møller 147,8 0 Øvrige lån 0 86,3 Samlet langfristet gæld 189,0 132,1 Resultatet efter skat blev TDKK -90. Ved årets start forventede Greentech en noget højere indtjening. På grund af indkøringsproblemer i Energia Verde-parken, væsentlig dårligere vindforhold i december måned samt forøgede afskrivninger er resultatet lavere end de forventninger, Greentech udtrykte i meddelelsen for 3. kvartal (udsendt 27. november 2007). Egenkapital og kapitalstruktur Egenkapitalen steg fra DKK 245 mio. ved udgangen af 2006 til DKK 1,9 mia. ultimo Greentech har i løbet af året 5 gange udvidet aktiekapitalen, og de to kontantemissioner i februar og oktober var essentielle for Selskabets fortsatte vækst. Alene kapitalforhøjelsen i oktober, hvor der blev udstedt 12 mio. nye aktier, gav Greentech et provenu på ca. DKK 1,1 mia., som primært var øremærket til at gennemføre eksisterende udviklingsprojekter og sikre leverancer af møller via rammeaftaler 6

9 Ledelsens beretning Egenkapital , mio. DKK Mio. DKK med producenter, men provenuet skulle også hjælpe Selskabet til at opdyrke nye projekter. Greentech har ved årets udgang en betydelig soliditet på 86,5%. Værdiansættelse af operationelle vindmøller Greentech har i årsrapporten for 2007 efter gældende regnskabspraksis indregnet operationelle vindmøller til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Selskabets ledelse er imidlertid af den opfattelse, at de nuværende markedsbaserede værdiansættelser af operationelle vindmølleparker er så markant forskellige fra kostprisen, at det er nødvendigt at supplere med oplysning om markedsværdien for at kunne vurdere selskabets markedsværdi. Selskabets ledelse har overvejet om regnskabspraksis skulle ændres, så de operationelle vindmølleparker bliver indregnet til dagsværdi. Da der ikke p.t. er mulighed for at måle til dagsværdi og få markedsværdiændringerne indregnet direkte i resultatopgørelsen, giver det ikke et fuldstændigt billede af resultatdannelsen i perioden. Selskabets ledelse har derfor ønsket at beskrive forholdet i beretningen for Selskabets første operationelle vindmøllepark i Italien er i årsrapporten for 2007 indregnet til DKK 234 mio. Greentech har i 2007 modtaget en henvendelse om salg af samme vindmøllepark til en pris på ca. DKK 450 mio., svarende til DKK 21 mio./mw, hvilket er i god overensstemmelse med de øvrige transaktioner, der er foretaget vedrørende operationelle italienske vindmøller. Såfremt Selskabet foretager indregning af operationelle vindmøller til markedsværdien på de lokale markeder, vil det medføre en opskrivning af vindmøller på DKK mio. Reguleringen vil medføre en tilsvarende opskrivning af Selskabets egenkapital. De yderligere afskrivninger som følge af opskrivningen ville have reduceret resultatet for 2007 med DKK 4-6 mio. Egenkapitalen ville derved pr. 31. december 2007 andrage DKK mio. Selskabets ledelse vil i 2008 foretage en nærmere analyse af ovenstående og overveje implementering af ændring af anvendte indregningsprincipper for operationelle vindmøller, ud fra de muligheder de internationale regnskabsstandarder måtte give. Pengestrømme Pengestrømmene var i høj grad præget af det kraftigt accelererede investeringsprogram og opbygningen af kapacitet i Italien. Pengestrømmene til investeringer beløb sig til DKK 638 mio. mod DKK 88,7 mio. året før og vedrørte primært investeringer i materielle aktiver. Pengestrømmene fra finansiering var DKK 1,39 mia., mens pengestrømmene til driften var DKK 106,8 mio. Samlet var pengestrømmene derfor positive med DKK 659,6 mio. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Den italienske finanslov for 2008 blev vedtaget i januar og rummer et nyt tildelings- og afregningssystem for grønne certifikater. Kort fortalt forlænges perioden med tildeling af grønne certifikater med tre år, så vindmølleejere ud over prisen for elektriciteten er sikret en merindtægt fra salg af grønne certifikater i 15 år, efter møllerne er sat i produktion, mod før 12 år. De nye regler gælder for anlæg, der sættes i drift efter 31. december Samtidig skærpes kravene til forsyningsselskaber, som anvender fossilt brændstof. De skal enten øge anvendelsen af vedvarende energi eller købe flere grønne certifikater, og derfor ventes efterspørgslen på grønne certifikater at stige. Endelig indføres en referencepris på EUR 180 pr. MWh for elektricitet produceret ved vedvarende energi. Denne referencepris vil indtil videre gælde i 3 år og skabe en sikkerhed omkring afregningspriserne, som ventes at føre til bedre vilkår for finansiering af vindmølleprojekter. For at opnå denne referencepris pålægges det statsejede selskab GSE at købe og sælge grønne certifikater og dermed stabilisere priserne indtil det tidspunkt, hvor vedvarende energi kan dække 25% af landets samlede forbrug. I februar 2008 indgik Greentech en aftale med Nordex om levering af 55 møller til Brindisi- og Candela-projekterne i 2009 og en rammeaftale om levering af yderligere 80 møller i Kontrakterne er samlet på ca. EUR 350 mio. 7

10 Ledelsens beretning Med denne aftale har Greentech dækket sit behov for Nordex-møller frem til udgangen af Denne sikkerhed for møller i det overophedede marked er vital for Greentech s vækstplaner. I øvrigt er der ikke fra balancedagen og frem til offentliggørelsen af denne årsrapport indtruffet væsentlige begivenheder, som ikke allerede er indarbejdet i årsrapporten, og som væsentligt forrykker Selskabets resultater og økonomiske stilling. Forventninger til 2008 Baseret på Selskabets kendte portefølje og udbygningsplaner samt de priser på strøm fra vindmøller og grønne certifikater, som kendes ved indgangen til 2008, forventer Greentech i 2008 et resultat før skat i niveauet DKK 5 mio. mod et resultat før skat på DKK -5 mio. i Forudsætningerne for estimatet for 2008 er som følger: De 34 møller i Danmark, Tyskland og Polen med en samlet kapacitet på 47 MW netto vil være i normal drift og producere strøm som i et normalt vindår. Energia Verde-parken på Sardinien med 14 møller og 21 MW kapacitet har i årets første måneder fortsat indkøringsproblemer, der forventes at være løst, således at prouktionen fra parken vil svare til 10 måneders drift i et normalt vindår. Selskabet vil i 2 måneder have indtægter fra vindmølleparken Minerva nær Messina på Sicilien med 21 møller og en nettokapacitet på 41 MW. Opstillingen af møller i Messina indledes i løbet af sommeren. Estimatet indeholder ikke forventede indtægter fra Greentech s hidtil største projekt, Monte Grighine-parken på Sardinien med 43 møller og 98,9 MW kapacitet. Her forventes møllerne leveret fra august, så parken kan tages i brug ved årsskiftet. Det er også forudsat, at Cagliari II-projektet på Sardinien tidligst vil bidrage til indtjeningen fra Selskabets omkostningsniveau vil stige som følge af en større organisation og et højere aktivitetsniveau, ligesom renteudgifterne vil vokse i takt med færdiggørelse og finansiering af de enkelte projekter. Det forudsættes, at Greentech kan indgå finansieringsaftaler for en række projekter på de vilkår, som er blevet tilbudt af en række banker. Målsætninger At have en installeret produktionskapacitet ved udgangen af 2008 på netto min. 200 MW At have en installeret produktionskapacitet ved udgangen af 2009 på min. 400 MW Konstant at have en betydelig pipeline på mindst MW under udvikling Konstant at have en byggeaktivitet, hvor der opføres minimum 150 MW årligt At opnå en afkastningsgrad på >15% i de parker, som er i drift. Afkastningsgraden er EBITDA i forhold til den investerede kapital At åbne et nyt fokusmarked, der kan supplere aktiviteterne i Italien og Polen At sikre aktionærerne et fornuftigt afkast via vedvarende kursstigninger i aktien. 8

11 9

12 Strategi og markedsforhold Strategi og markedsforhold Greentech s overordnede mål er at styrke sin position som en ledende udvikler, bygherre og operatør af mellemstore vindenergiprojekter i udvalgte europæiske lande. Overordnede forudsætninger Greentech s strategi bygger på følgende forudsætninger på 10-års sigt: Klimaforandringer og miljøforhold vil spille en mere dominerende rolle på den politiske dagsorden. Flere lande vil både af hensyn til miljøet og for at øge deres selvforsyning med energi aktivt mindske importeret fossilt brændstofs andel af den samlede energiforsyning. Der forudses et stigende energiforbrug fra en voksende og mere velstående befolkning. Selv om størstedelen af elektriciteten stadig vil blive fremstillet på basis af fossile brændstoffer, vil alternative energikilder vinde frem. Det understreges af EU s mål for vedvarende energi. Priserne på fossile brændstoffer vil ligge på et markant højt niveau, og der vil være stigende fokus på knapheden af fossile brændstoffer. Harmoniseringen af elektricitetsmarkedet i EU vil fortsætte og gradvist føre til, at de enkelte landes afregningspriser for vindenergi tilnærmes. Teknologiudvikling hos mølleproducenterne vil styrke vindkraftens rentabilitet. Tendenser inden for vindenergi Ovennævnte ventes at betyde følgende for det europæiske marked for vindkraft på 10-års sigt: Der kan påregnes en gennemsnitlig årlig vækst på over 10% i den installerede kapacitet, men med væsentlige regionale forskelle. Væksten vil primært ske i de lande i Syd- og Østeuropa, som har det laveste antal installerede MW og den største manko op til de politiske mål. I Nord- og Vesteuropa ventes lavere vækst. Vindkraft vil gradvist blive et rentabelt alternativ til fossile brændstoffer selv ved en reduktion af de nuværende subsidier. Konkurrencen om gode projekter og egnede sites til vindmølleparker på de enkelte markeder vil tiltage i takt med, at markederne modnes. I takt med, at markederne modnes, vil den lokale developer komme under pres. Markederne vil blive domineret af store aktører (forsyningsselskaber, olieselskaber og industrigrupper) samt mellemstore dedikerede aktører som Greentech med en integreret forretningsmodel. Afregningspriserne på vindenergi vil gradvist konvergere mod fælles priser. Lande, som ønsker at opbygge vindkraft, vil i perioder tilbyde meget attraktive priser for at tiltrække investeringer. Greentech s erfaringer Udvikling, opførelse og drift af vindmølleparker er en kapitalintensiv virksomhed, hvor det er kritisk at kunne fremskaffe både projektfinansiering og egenkapital. Projektudviklingen er stærkt præget af lokale forhold og kutymer, og derfor skal Greentech have en stærk lokal forankring gennem partnere, egne kontorer og lokale netværk. Endelig er aktiviteterne underlagt en række risici, som ud over lokale beslutningsprocesser også knytter sig til levering af kritiske komponenter, herunder møller. Derfor skal Greentech styre risici stramt, styrke kompetencerne inden for projekt- og byggestyring og søge at opnå leveringssikkerhed fra leverandører af bl.a. møller. Fokus på vækstmarkeder Med afsæt i ovennævnte forudsætninger og erfaringer fokuserer Greentech på en række nøje udvalgte markeder, der har tilfredsstillende vindforhold, behov for at udbygge den vedvarende energi, politisk vilje til at fremme vindenergi samt eksisterende eller forventede attraktive afregningspriser på vindenergi. Fokusmarkeder er Italien, hvor afregningspriserne på elektricitet fra vindenergi er de mest attraktive i Europa, og Polen, hvor afregningspriserne muliggør rentable investeringer, men hvor priserne ventes at stige og gøre projekterne yderligere attraktive. Ved siden af har Greentech operationelle anlæg i Danmark og Tyskland, hvor der ikke er planer om nye investeringer, samt udviklingsaktiviteter i Norge, hvor vindkraften stadig er under opbygning. Strategien i Polen og Italien er at opbygge en portefølje af udviklingsprojekter og gradvist konvertere disse til producerende vindmølleparker og derved skabe grundlaget for en betydelig lønsom vækst over en periode. Greentech vil enten udvikle projekter helt fra greenfieldstadiet eller købe udviklingsprojekter og færdiggøre dem i eget regi. Greentech vil søge at gå ind i projekterne på et tidligt stade for at få størst mulig del i værdistilvæksten, som 10

13 Strategi og markedsforhold Udvikling af projekter Greentech engagerer sig i alle led af værdikæden. Vindmålinger Jordleje Myndighedstilladelser Anlæg Drift Omkostninger Værditilvækst typisk er størst i udviklingsfasen. Men Greentech vil være aktiv i hele værdikæden fra udvikling over opførelse til drift fordi rollen som el-producent sikrer stabile indtægter og pengestrømme, som kan bruges til at op bygge ny kapacitet. Kernepunkter i strategien er: Mellemstore projekter Greentech fokuserer på vindenergianlæg i størrelsesordenen MW. Sådanne projekter er typisk for små til de store forsyningsselskabers tunge omkostningsstruktur, og projekter af den størrelse passer godt til Greentech s organisation og erfaringsgrundlag. Styrke lokale netværk Greentech vil opbygge strategiske alliancer i Italien og Polen med lokale developere, jordejere, entreprenører og finansielle formidlere for at få adgang til nye projekter og for at forenkle processen omkring projektudvikling og finansiering. Rammeaftaler med leverandører Greentech vil fortsat indgå rammeaftaler med udvalgte leverandører af vindmøller, for både at sikre leveringer og reducere leveringstiden. Rammeaftaler giver også Greentech en vis fleksibilitet, mod at Selskabet garanterer leverandørerne et vist volumen. Afkast på balanceret portefølje Greentech ønsker til hver en tid at have en pipeline på mindst MW under udvikling, og Selskabet har som mål konstant at have vindmølleparker med en samlet kapacitet på minimum 150 MW under opførelse. Projekterne skal som hovedregel generere en afkastningsgrad på 15% (EBITDA i forhold til investeret kapital) over vindmøllernes tekniske levetid på 20 år. Projekter i drift vil løbende blive benchmarket, og projekter, som ikke kan leve op til afkastningsgraden, vil blive afhændet. Effektiv kapitalstruktur For at opnå en effektiv kapitalstruktur vil Greentech typisk fremmedfinansiere 80-85% af de enkelte projekter gennem projektfinansiering, leasing og eventuel obligationsudstedelse. Selskabet vil skabe tætte relationer til udvalgte finansielle institutioner og søge at indgå rammeaftaler med velansete internationale banker. Videreudvikle organisationen Greentech vil løbende styrke organisationen i Danmark, Italien og Polen med kompetencer inden for især projektudvikling, byggestyring, teknisk drift af vindmøller og økonomi/finans. Greentech vil indføre incentives, som sikrer, at Selskabet kan tiltrække og fastholde nøglemedarbejdere. Nye markeder Selskabet screener løbende nye markeder, særligt i Øst- og Sydeuropa, for at identificere muligheder for fremtidig ekspansion, når yderligere ekspansion i Italien og Polen ikke længere er mulig eller attraktiv. Målet er på det optimale tidspunkt at overføre kompetencerne inden for projektudvikling, byggeri og drift til et nyt marked for at fastholde væksten. 11

14 Strategi og markedsforhold Markedsforhold Vindenergi i Europa Det europæiske marked for vindenergi er vokset markant de seneste år. Den europæiske vindindustris interesseorganisation EWEA opgør væksten i installeret kapacitet til 145% over 5 år - fra MW ved udgangen af 2002 til MW ultimo I 2007 blev der i Europa installeret vindmøller med en kapacitet på MW, hvilket er en stigning på 18% fra året før. Europa er dermed stadig det største marked globalt, selvom kun 43% af den nyinstallerede kapacitet i verden sidste år blev opført i de europæiske lande. Tyskland og Spanien er de to største enkeltmarkeder for vindenergi med henholdsvis MW og MW installeret kapacitet. Men væksten på det modne tyske marked er aftagende og var i 2007 kun 8%. På et andet modent marked Danmark var der ifølge EWEA negativ vækst, fordi den symbolske opstilling af nye møller ikke kunne opveje udfasning af ældre møller. Installeret vindenergi i Europa Greentech drift og udvikling Greentech driftslande MW i alt installeret ultimo 2007 [MW i alt installeret i løbet af 2007] Norge 333 [8] Finland 110 [24] Sverige 788 [217] Estland 58 [26] Irland 805 [60] Portugal [434] Stor - britannien [427] Spanien [3.522] Frankrig [888] Holland [210] Belgien 287 [93] Danmark [3] Schweiz 12 [0] Tyskland [1.667] Østrig 982 [20] Italien [603] Tjekkiet 116 [63] Slovenien 0 Polen 276 [123] Slovakiet 0 Ungarn 65 [4] Kroatien 17 [0] Grækenland 70 [34] Rumænien 8 [5] Litauen 50 [7] Bulgarien 70 [34] Letland 27 [0] Tyrkiet 146 [97] Kilde: The European Wind Energy Association 12

SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Selskabsoplysninger 2. SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev Danmark

SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Selskabsoplysninger 2. SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev Danmark GREENTECH ENERGY SYSTEMS ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 2 Forretningsidé 3 SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev

Læs mere

Greentech Generalforsamling 23. april 2008 bestyrelsens beretning

Greentech Generalforsamling 23. april 2008 bestyrelsens beretning OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 København K Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev, 23. april

Læs mere

Prospekt for. Greentech Energy Systems A/S

Prospekt for. Greentech Energy Systems A/S Prospekt for Greentech Energy Systems A/S Kapitaludvidelse / rettet emission Udstedt antal nye aktier: 10.998.052 Nominel værdi af nye aktier DKK: 54.990.260 Antal udstedte aktier før emission: 19.974.210

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. European Energy A/S.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. European Energy A/S. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i.

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i. TILBUDSDOKUMENT Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S Anbefalet Ombytningstilbud til aktionærerne i fremsat af 12. december 2003 Dette tilbudsdokumen t og acceptblanketten indeholder

Læs mere

Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5

Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5 Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med udbuddet af i alt 53.722.347 stk. nye aktier à nom. DKK 5 ("Transaktionsaktierne") i Greentech Energy Systems

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014 EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45 Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets repræsentantskabsmøde den 7. maj 2015 Tage Svendsen Dirigent EnergiMidt

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Årsrapport 2009. H+H International A/S

Årsrapport 2009. H+H International A/S Årsrapport 2009 H+H International A/S build with with ease Kort om H+H HVEM H+H s historie begynder i Danmark tilbage i 1909, hvor det første selskab i H+H-koncernen stiftes for at drive sten- og grusgravningsvirksomhed.

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 26. oktober 2010 Side 1 af 35 Tilpasning af kapacitet, stigende ordrebeholdning, positivt frit cash flow Resumé: Tredje kvartal gav overskud og et positivt frit cash

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2011 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

årsrapport 2013 årsrapport 2013

årsrapport 2013 årsrapport 2013 ØK-KONCERNEN årsrapport 2013 A/S det østasiatiske kompagni / årsrapport 2013 1 2 årsrapport 2013 / A/S det østasiatiske kompagni indhold indhold ØK-KONCERnen 4 LEDELSESBERETNING Brev til vore aktionærer

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 18. august 2009 Side 1 af 30 - No. 1 in Modern Energy fastholder forventningerne til 2009 Resumé: I andet kvartal 2009 omsatte Vestas for EUR 1.211 mio., en stigning

Læs mere

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KOncernårsrAPPOrt 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling

Læs mere

ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1.

ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1. ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resume 6 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Vedlagt følger TK Development A/S s årsrapport 2001 / 02. For god ordens skyld skal vi oplyse at rapporten fylder 5,77 mb

Vedlagt følger TK Development A/S s årsrapport 2001 / 02. For god ordens skyld skal vi oplyse at rapporten fylder 5,77 mb 7 juni 2002 CVR. nr.24256782 Fondsbørsmeddelelse nr..12 / 2002 side 1 af 1 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 KØBENHAVN K Årsrapport 2001 / 02 Vedlagt følger TK Development A/S s årsrapport 2001

Læs mere

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen...

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen... Årsrapport 2007 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2007... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...17

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Årsrapport. CVR-nr.: 15 70 13 15

Årsrapport. CVR-nr.: 15 70 13 15 Årsrapport 12 CVR-nr.: 15 70 13 15 Indhold Selskabsoplysninger 2 Koncernoverblik 3 Brev til aktionærerne Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 5-6 Året i hovedtræk og forventninger til 2013 7-9 Strategisk

Læs mere

Vestas årsrapport 2007

Vestas årsrapport 2007 No. 1 in Modern Energy........................................... 004 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen.............................. 006 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen...........................

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn:

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn: ÅRSRAPPORT 2013/14 1. OKTOBER 2013-30. SEPTEMBER 2014 SELSKABSINFORMATION Navn: REALIA A/S Adresse: Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes den 22. januar 2015 kl. 10:00 på adressen Lyskær

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DONGs forretningsområder

Indholdsfortegnelse. DONGs forretningsområder Årsrapport 2005 Indholdsfortegnelse Forord 2 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Efterforskning og produktion 10 Naturgas, handel 12 Naturgas, distribution og lager 13 El og vedvarende

Læs mere