Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger. Greentech kort fortalt 3. Hoved- og nøgletal for koncernen 4. Ledelsens beretning. Året i hovedtræk 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger. Greentech kort fortalt 3. Hoved- og nøgletal for koncernen 4. Ledelsens beretning. Året i hovedtræk 5"

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2a Greentech kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning Året i hovedtræk 5 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 7 Forventninger til Strategi og markedsforhold 10 Greentech s aktiviteter 15 Organisation og vederlag 21 Risikostyring 22 Corporate Governance 26 Corporate Social Responsibility 27 Bestyrelse og direktion 28 Aktionærforhold 30 Ledelsespåtegning 33 Revisionspåtegning 34 Regnskabspraksis 35 Definitioner 42 Regnskab 43 Noter 49

3 Selskabet Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48 DK-2730 Herlev Danmark Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr Hjemsted: Herlev kommune Bestyrelse Erik Damgaard Nielsen (formand) Kjelde Mors (næstformand) Carsten Risvig Pedersen Jørgen Bendsen Poulsen Peter Høstgaard-Jensen Direktion Kaj Larsen, adm. direktør Martin M. Kristensen, direktør Revision PricewaterhouseCoopers, Statsaut. Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup Generalforsamling Generalforsamlingen afholdes 23. april 2008 kl. 15 på Hotel Phoenix, Bredgade, København. Internationale kontorer Greentech Energy Systems Italia S.r.l. Via del Casale Solaro, 119 IT Roma, Italien Telefon: Telefax: Wiatropol International Sp. z o.o. Jaskowa Dolina 81 PL Gdansk, Polen Telefon: Telefax:

4 Greentech s aktiviteter (medio februar 2008) Vindmølleparker under opførelse Projekter under udvikling/screening Vindmøller i drift

5 Greentech kort fortalt Greentech kort fortalt Greentech Energy Systems A/S ( Greentech eller Selskabet ) er et energiselskab, der fremstiller og sælger elektricitet baseret på vindkraft fra mølleparker, som Selskabet primært selv udvikler og opfører. Greentech har fokus på nøje udvalgte EU-lande, hvor der er gunstige vindforhold, et stort behov for en udbygning af vindenergi og reel politisk vilje til at fremme vindkraften, bl.a. gennem attraktive afregningspriser og tilskudsordninger. Fokuslande er p.t. Italien og Polen. Italien, fordi afregningspriserne på elektricitet fra vindenergi er de mest attraktive i Europa, samtidig med at landet ønsker at blive mere selvforsynende med energi. Derfor skal der ske en væsentlig udbygning af den vedvarende energi. Og Polen, fordi landets alternative energisektor er meget beskeden sammenholdt med, at Polen har forpligtet sig til at følge EU s overordnede mål. Derfor er der behov for store investeringer i vedvarende energi. Afregningspriserne på elektricitet fra vindmøller er p.t. på et niveau, hvor der er basis for rentable investeringer i Polen, men priserne ventes at stige og gøre vindmølleinvesteringer yderligere attraktive. Målsætninger At have en installeret produktionskapacitet ved udgangen af 2008 på min. 200 MW At have en installeret produktionskapacitet ved udgangen af 2009 på min. 400 MW Konstant at have en betydelig pipeline på mindst MW under udvikling Konstant at have en byggeaktivitet, hvor der opføres minimum 150 MW årligt At opnå en afkastningsgrad på >15% i de parker, som er i drift. Afkastningsgraden er EBITDA i forhold til den investerede kapital At åbne et nyt fokusmarked, der kan supplere aktiviteterne i Italien og Polen At sikre aktionærerne et fornuftigt afkast via vedvarende kursstigninger i aktien. Greentech har også operationelle anlæg på de modne vindmøllemarkeder i Danmark og Tyskland samt udviklingsaktiviteter i Norge, hvor vindkraften stadig er under opbygning. Strategi Strategien på fokusmarkederne er at opbygge en væsentlig portefølje af udviklingsprojekter og gradvist konvertere disse til producerende vindmølleparker og derved skabe grundlaget for, at Selskabet over en periode opnår en betydelig lønsom vækst. Greentech vil opbygge kapacitet ved - at udvikle projekter fra greenfield-stadiet - at købe projekter under udvikling og færdiggøre dem i eget regi Greentech vil normalt fokusere på projekter med en kapacitet på MW. Greentech vil typisk gå ind i projekterne så tidligt som muligt for at få størst mulig del i værdiskabelsen. Greentech er aktiv i hele værdikæden fra udvikling over opførelse til drift. 3

6 Hoved- og nøgletal for koncernen Hoved- og nøgletal for koncernen (DKK 1000) Omsætning Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm til investering, netto Heraf investering i materielle aktiver Pengestrøm til finansiering Pengestrøm i alt Nøgletal Bruttomargin 44,9% 39,0% 45,4% 41,6% 43,6% Overskudsgrad 6,7% Egenkapital andel 86,5% 58,5% 35,0% 46,1% 32,6% Egenkapitalforrentning 0,0% -8,2% -20,7% -9,2% -5,9% Resultat pr. aktie (EPS Basic), DKK -0,01-0,69-1,06-0,44-0,22 Indre værdi pr. aktie 41,62 12,24 4,65 5,72 4,11 Kurs/Indre værdi 2,36 5,56 15,18 4,29 8,00 Børskurs ultimo 98,33 68,00 70,59 24,53 32,89 Gennemsnitligt antal ansatte Driftsrelaterede nøgletal Produktion i kwh (mio.) 80,6 25,1 26,6 28,2 25,1 Kapacitet, ultimo (MW), netto 68,3 17,1 15,5 15,5 15,5 Hoved- og nøgletal for er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS. Sammenligningstallene for 2003 er ikke tilpasset den nugældende regnskabspraksis, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. 4

7 Ledelsens beretning Ledelsens beretning Året i hovedtræk Første italienske vindmøllepark i drift Næste italienske vindmølleparker under opførelse Over 650 MW under udvikling i Italien Opkøb af projekter i Italien, Tyskland og Norge Væsentlig styrkelse af Greentech s kapitalgrundlag Rammeaftale på vindmøller for 2010 Væsentligt forbedret driftsindtjening Styrkelse af organisationen 2007 blev et travlt og begivenhedsrigt år, hvor Greentech tog flere vigtige skridt i strategien om at skabe en betydende position som uafhængigt vindenergiselskab på en række nøje udvalgte markeder. Kapitalgrundlaget blev styrket flere gange, og det gjorde det muligt for Greentech at gennemføre en række opkøb og indgå flere aftaler om nye projekter. Selskabet har nu en samlet udviklingsportefølje på over 900 MW, hvoraf langt det meste vedrører det meget attraktive italienske marked. Samtidig indviede Greentech sin første italienske vindmøllepark, og med fortsat fremdrift på byggepladserne på Sardinien og Sicilien vil Greentech i løbet af 2008 flerdoble sin installerede og producerende kapacitet til mere end 200 MW. Målet er yderligere vækst i løbet af Opbygning af kapacitet Greentech øgede i årets løb sin producerende kapacitet fra 17 MW til 75 MW (brutto) og 68 MW netto med fradrag af medaktionærers ejerandele i projekter. Dels overtog Greentech ved købet af VEI 1 A/S en række tyske møller i drift, og dels indviede Selskabet sin første vindmøllepark i Italien. Energia Verde-parken nær Cagliari på Sardinien, hvor alle 14 møller var sluttet til nettet i september Byggeriet af de næste italienske vindmølleparker blev indledt i 2007 og skrider frem som planlagt. Der er indgået aftaler om levering af møller, anlægsarbejder, elektriske arbejder mv. I Greentech s og Italiens hidtil største vindmølleprojekt Monte Grighine-parken på Sardinien ventes de 43 møller at blive rejst i løbet af efteråret 2008, og i Minerva-parken nær Messina på Sicilien går opstillingen af møller i gang i løbet af sommeren Videre indledte Greentech i begyndelsen af 2008 byggeriet af Caligari II-parken, også på Sardinien. De tre parker vil mere end 8-doble Selskabets kapacitet på det attraktive marked. Ved normal produktion til dagens afregningspriser og under forudsætning af en mindsteafregning på EUR 180/MWh vil de tre parker generere en årsomsætning i niveauet EUR 49 mio. (DKK 370 mio.) fra Greentech forventer i 2008 og 2009 at kunne indlede opførelsen af yderligere projekter i Italien. Også i Polen blev der gjort fremskridt. I slutningen af året fik både Ustka- og Parnowo-projekterne grønt lys for tilslutning til el-nettet. Greentech forventer at kunne begynde byggearbejderne på det 38 MW store Ustka-projekt i løbet af andet halvår Desuden venter Greentech, at Parnowo-projektet med 18 MW kan færdigudvikles i Opkøb Greentech har i løbet af året foretaget en række opkøb, hvoraf det største var VEI 1 A/S. Købsaftalen blev effektueret 16. februar, hvor Greentech overtog projekter og projektrettigheder i Tyskland, Italien og Norge. Selskaber og projekter er fuldt integreret, og Greentech har som nævnt allerede optimeret et af de tilkøbte projekter vindmølleparken Minerva nær Messina på Sicilien og indgået kontrakt om møller, civile og elektriske arbejder til endelig levering i Det forventes, at parken vil bidrage til Greentech s resultater i slutningen af De øvrige opkøb er alle sket i Italien og har givet Greentech en større portefølje og en bredere geografisk dækning i flere regioner. Opkøbene var: November: Option på køb af 80% af aktierne i Parco Eolico di San Vito S.r.l., som udvikler et 58 MW projekt nær San Vito i Calabrien. Købsprisen var EUR pr. kwh, svarende til EUR 15,7 mio, der skal erlægges, når samtlige tilladelser foreligger, hvilket forventes at ske i 1. halvår Installeret kapacitet (prognose) MW Netto 2005 Brutto Produktionskapacitet ved årets udgang, hvis udbygningen følger de lagte planer. Der er i sagens natur nogen usikkerhed forbundet med denne prognose, især for

8 Ledelsens beretning November: Option på køb af to projektporteføljer på tilsammen 435 MW på Sicilien, Puglien, Campania og Calabrien. Prisen er fastsat til EUR pr. MW for projekter, der opnår tilladelser efter 1.oktober 2008, og til EUR pr. MW for projekter, der opnår tilladelser før denne dato. Greentech screener p.t. porteføljerne, og herefter fastlægges det, hvor stor en del af aktiviteterne, Greentech køber. Købesummen erlægges dels kontant og dels i nye aktier ved aftalte milestones. August: Køb af alle aktier i udviklingsselskabet PMB Engineering S.r.l. med et 60 MW projekt, der kan udvikles i umiddelbar forlængelse af Monte Grighine-projektet, og et 23 MW projekt i Carbonia på den sydlige del af øen. Købsprisen var EUR 0,5 mio., og desuden er Greentech forpligtet til at betale en succes fee på EUR pr. MW, når alle nødvendige tilladelser foreligger. Juni: Option på køb af 90% af aktierne i projektselskabet Bonorva Windenergy S.r.l., der har alle nødvendige tilladelser til at opføre et vindmølleprojekt på 80 MW i Bonorva på Sardinien. Købsprisen er EUR pr. MW, svarende til en samlet pris på EUR 11,3 mio. Der pågår en retssag med Landskabsstyrelsen. Udfaldet af denne er afgørende for, om Greentech køber projektet. Desuden indgik Greentech i august en række aftaler med det italienske ingeniørfirma Ecoservice Consulting S.r.l, som skal udvikle fem projekter i Calabrien. Når samtlige tilladelser foreligger, betaler Greentech en succes fee på EUR pr. MW. Opkøbene har bidraget til, at Greentech i Italien har en samlet projektportefølje på mere end 650 MW. Greentech har dermed et solidt fundament for at blive ved med at vokse på det attraktive italienske marked. Projektfinansiering Greentech har i årets løb ført forhandlinger med en række banker og finansielle institutioner om finansiering af Selskabets vindmølleprojekter. Der er indgået en finansieringsaftale på det første projekt i Polen hos en lokal bank, og Energia Verde-projektet er finansieret gennem en låneaftale på ca. DKK 170 mio., som dog endnu ikke er udbetalt. I forvejen var de danske og tyske møller finansieret i danske og tyske banker. Greentech forhandler yderligere aftaler, og har netop underskrevet projektfinansieringsaftale på Minerva Messina-projektet. I løbet af 2008 ventes også finansieringerne af Monte Grighine- og Caligari II-projektet at falde på plads. Regnskabsmæssige resultater Omsætningen blev DKK 51 mio. mod DKK 15 mio. i Den kraftige vækst skyldes tilfredsstillende vindforhold på alle sites, men især i Danmark og Tyskland. Samtidig har Greentech i løbet af året købt og selv igangsat møller, som har øget den producerende kapacitet væsentligt og dermed gør sammenligningen med 2006 vanskelig. Geografisk fordeler omsætningen sig med DKK 17 mio. fra Danmark, 15 mio. fra Italien, 2 mio. fra Polen og endelig DKK 17 mio. fra Tyskland. Fremadrettet bliver Italien den klart største bidragsyder, i takt med at Greentech afsætter mere og mere strøm i landet til attraktive priser. Produktionsomkostningerne steg til DKK 28 mio. Stigningen er en naturlig følge af, at der er flere møller i drift. Omkostningerne fordeler sig på DKK 7,8 mio. i driftsomkostninger (DKK 2,2 i 2006) og afskrivninger på DKK 20,4 mio. (DKK 6,7 i 2006). Også administrationsomkostningerne steg til DKK 20 mio. Væksten afspejler det langt højere aktivitetsniveau i Selskabet, flere nyansættelser, etablering af kontor i Italien og de mange transaktioner i året. De finansielle omkostninger beløb sig netto til DKK 9,4 mio. en stigning på omkring 34%. Årsagen er en strategi om størst mulig ekstern finansiering af projekterne. Den langfristede gæld var ved årets udgang som følger: Mio. DKK Finansiering af polske møller 6,9 0 Finansiering af danske møller 34,3 45,8 Finansiering af tyske møller 147,8 0 Øvrige lån 0 86,3 Samlet langfristet gæld 189,0 132,1 Resultatet efter skat blev TDKK -90. Ved årets start forventede Greentech en noget højere indtjening. På grund af indkøringsproblemer i Energia Verde-parken, væsentlig dårligere vindforhold i december måned samt forøgede afskrivninger er resultatet lavere end de forventninger, Greentech udtrykte i meddelelsen for 3. kvartal (udsendt 27. november 2007). Egenkapital og kapitalstruktur Egenkapitalen steg fra DKK 245 mio. ved udgangen af 2006 til DKK 1,9 mia. ultimo Greentech har i løbet af året 5 gange udvidet aktiekapitalen, og de to kontantemissioner i februar og oktober var essentielle for Selskabets fortsatte vækst. Alene kapitalforhøjelsen i oktober, hvor der blev udstedt 12 mio. nye aktier, gav Greentech et provenu på ca. DKK 1,1 mia., som primært var øremærket til at gennemføre eksisterende udviklingsprojekter og sikre leverancer af møller via rammeaftaler 6

9 Ledelsens beretning Egenkapital , mio. DKK Mio. DKK med producenter, men provenuet skulle også hjælpe Selskabet til at opdyrke nye projekter. Greentech har ved årets udgang en betydelig soliditet på 86,5%. Værdiansættelse af operationelle vindmøller Greentech har i årsrapporten for 2007 efter gældende regnskabspraksis indregnet operationelle vindmøller til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Selskabets ledelse er imidlertid af den opfattelse, at de nuværende markedsbaserede værdiansættelser af operationelle vindmølleparker er så markant forskellige fra kostprisen, at det er nødvendigt at supplere med oplysning om markedsværdien for at kunne vurdere selskabets markedsværdi. Selskabets ledelse har overvejet om regnskabspraksis skulle ændres, så de operationelle vindmølleparker bliver indregnet til dagsværdi. Da der ikke p.t. er mulighed for at måle til dagsværdi og få markedsværdiændringerne indregnet direkte i resultatopgørelsen, giver det ikke et fuldstændigt billede af resultatdannelsen i perioden. Selskabets ledelse har derfor ønsket at beskrive forholdet i beretningen for Selskabets første operationelle vindmøllepark i Italien er i årsrapporten for 2007 indregnet til DKK 234 mio. Greentech har i 2007 modtaget en henvendelse om salg af samme vindmøllepark til en pris på ca. DKK 450 mio., svarende til DKK 21 mio./mw, hvilket er i god overensstemmelse med de øvrige transaktioner, der er foretaget vedrørende operationelle italienske vindmøller. Såfremt Selskabet foretager indregning af operationelle vindmøller til markedsværdien på de lokale markeder, vil det medføre en opskrivning af vindmøller på DKK mio. Reguleringen vil medføre en tilsvarende opskrivning af Selskabets egenkapital. De yderligere afskrivninger som følge af opskrivningen ville have reduceret resultatet for 2007 med DKK 4-6 mio. Egenkapitalen ville derved pr. 31. december 2007 andrage DKK mio. Selskabets ledelse vil i 2008 foretage en nærmere analyse af ovenstående og overveje implementering af ændring af anvendte indregningsprincipper for operationelle vindmøller, ud fra de muligheder de internationale regnskabsstandarder måtte give. Pengestrømme Pengestrømmene var i høj grad præget af det kraftigt accelererede investeringsprogram og opbygningen af kapacitet i Italien. Pengestrømmene til investeringer beløb sig til DKK 638 mio. mod DKK 88,7 mio. året før og vedrørte primært investeringer i materielle aktiver. Pengestrømmene fra finansiering var DKK 1,39 mia., mens pengestrømmene til driften var DKK 106,8 mio. Samlet var pengestrømmene derfor positive med DKK 659,6 mio. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Den italienske finanslov for 2008 blev vedtaget i januar og rummer et nyt tildelings- og afregningssystem for grønne certifikater. Kort fortalt forlænges perioden med tildeling af grønne certifikater med tre år, så vindmølleejere ud over prisen for elektriciteten er sikret en merindtægt fra salg af grønne certifikater i 15 år, efter møllerne er sat i produktion, mod før 12 år. De nye regler gælder for anlæg, der sættes i drift efter 31. december Samtidig skærpes kravene til forsyningsselskaber, som anvender fossilt brændstof. De skal enten øge anvendelsen af vedvarende energi eller købe flere grønne certifikater, og derfor ventes efterspørgslen på grønne certifikater at stige. Endelig indføres en referencepris på EUR 180 pr. MWh for elektricitet produceret ved vedvarende energi. Denne referencepris vil indtil videre gælde i 3 år og skabe en sikkerhed omkring afregningspriserne, som ventes at føre til bedre vilkår for finansiering af vindmølleprojekter. For at opnå denne referencepris pålægges det statsejede selskab GSE at købe og sælge grønne certifikater og dermed stabilisere priserne indtil det tidspunkt, hvor vedvarende energi kan dække 25% af landets samlede forbrug. I februar 2008 indgik Greentech en aftale med Nordex om levering af 55 møller til Brindisi- og Candela-projekterne i 2009 og en rammeaftale om levering af yderligere 80 møller i Kontrakterne er samlet på ca. EUR 350 mio. 7

10 Ledelsens beretning Med denne aftale har Greentech dækket sit behov for Nordex-møller frem til udgangen af Denne sikkerhed for møller i det overophedede marked er vital for Greentech s vækstplaner. I øvrigt er der ikke fra balancedagen og frem til offentliggørelsen af denne årsrapport indtruffet væsentlige begivenheder, som ikke allerede er indarbejdet i årsrapporten, og som væsentligt forrykker Selskabets resultater og økonomiske stilling. Forventninger til 2008 Baseret på Selskabets kendte portefølje og udbygningsplaner samt de priser på strøm fra vindmøller og grønne certifikater, som kendes ved indgangen til 2008, forventer Greentech i 2008 et resultat før skat i niveauet DKK 5 mio. mod et resultat før skat på DKK -5 mio. i Forudsætningerne for estimatet for 2008 er som følger: De 34 møller i Danmark, Tyskland og Polen med en samlet kapacitet på 47 MW netto vil være i normal drift og producere strøm som i et normalt vindår. Energia Verde-parken på Sardinien med 14 møller og 21 MW kapacitet har i årets første måneder fortsat indkøringsproblemer, der forventes at være løst, således at prouktionen fra parken vil svare til 10 måneders drift i et normalt vindår. Selskabet vil i 2 måneder have indtægter fra vindmølleparken Minerva nær Messina på Sicilien med 21 møller og en nettokapacitet på 41 MW. Opstillingen af møller i Messina indledes i løbet af sommeren. Estimatet indeholder ikke forventede indtægter fra Greentech s hidtil største projekt, Monte Grighine-parken på Sardinien med 43 møller og 98,9 MW kapacitet. Her forventes møllerne leveret fra august, så parken kan tages i brug ved årsskiftet. Det er også forudsat, at Cagliari II-projektet på Sardinien tidligst vil bidrage til indtjeningen fra Selskabets omkostningsniveau vil stige som følge af en større organisation og et højere aktivitetsniveau, ligesom renteudgifterne vil vokse i takt med færdiggørelse og finansiering af de enkelte projekter. Det forudsættes, at Greentech kan indgå finansieringsaftaler for en række projekter på de vilkår, som er blevet tilbudt af en række banker. Målsætninger At have en installeret produktionskapacitet ved udgangen af 2008 på netto min. 200 MW At have en installeret produktionskapacitet ved udgangen af 2009 på min. 400 MW Konstant at have en betydelig pipeline på mindst MW under udvikling Konstant at have en byggeaktivitet, hvor der opføres minimum 150 MW årligt At opnå en afkastningsgrad på >15% i de parker, som er i drift. Afkastningsgraden er EBITDA i forhold til den investerede kapital At åbne et nyt fokusmarked, der kan supplere aktiviteterne i Italien og Polen At sikre aktionærerne et fornuftigt afkast via vedvarende kursstigninger i aktien. 8

11 9

12 Strategi og markedsforhold Strategi og markedsforhold Greentech s overordnede mål er at styrke sin position som en ledende udvikler, bygherre og operatør af mellemstore vindenergiprojekter i udvalgte europæiske lande. Overordnede forudsætninger Greentech s strategi bygger på følgende forudsætninger på 10-års sigt: Klimaforandringer og miljøforhold vil spille en mere dominerende rolle på den politiske dagsorden. Flere lande vil både af hensyn til miljøet og for at øge deres selvforsyning med energi aktivt mindske importeret fossilt brændstofs andel af den samlede energiforsyning. Der forudses et stigende energiforbrug fra en voksende og mere velstående befolkning. Selv om størstedelen af elektriciteten stadig vil blive fremstillet på basis af fossile brændstoffer, vil alternative energikilder vinde frem. Det understreges af EU s mål for vedvarende energi. Priserne på fossile brændstoffer vil ligge på et markant højt niveau, og der vil være stigende fokus på knapheden af fossile brændstoffer. Harmoniseringen af elektricitetsmarkedet i EU vil fortsætte og gradvist føre til, at de enkelte landes afregningspriser for vindenergi tilnærmes. Teknologiudvikling hos mølleproducenterne vil styrke vindkraftens rentabilitet. Tendenser inden for vindenergi Ovennævnte ventes at betyde følgende for det europæiske marked for vindkraft på 10-års sigt: Der kan påregnes en gennemsnitlig årlig vækst på over 10% i den installerede kapacitet, men med væsentlige regionale forskelle. Væksten vil primært ske i de lande i Syd- og Østeuropa, som har det laveste antal installerede MW og den største manko op til de politiske mål. I Nord- og Vesteuropa ventes lavere vækst. Vindkraft vil gradvist blive et rentabelt alternativ til fossile brændstoffer selv ved en reduktion af de nuværende subsidier. Konkurrencen om gode projekter og egnede sites til vindmølleparker på de enkelte markeder vil tiltage i takt med, at markederne modnes. I takt med, at markederne modnes, vil den lokale developer komme under pres. Markederne vil blive domineret af store aktører (forsyningsselskaber, olieselskaber og industrigrupper) samt mellemstore dedikerede aktører som Greentech med en integreret forretningsmodel. Afregningspriserne på vindenergi vil gradvist konvergere mod fælles priser. Lande, som ønsker at opbygge vindkraft, vil i perioder tilbyde meget attraktive priser for at tiltrække investeringer. Greentech s erfaringer Udvikling, opførelse og drift af vindmølleparker er en kapitalintensiv virksomhed, hvor det er kritisk at kunne fremskaffe både projektfinansiering og egenkapital. Projektudviklingen er stærkt præget af lokale forhold og kutymer, og derfor skal Greentech have en stærk lokal forankring gennem partnere, egne kontorer og lokale netværk. Endelig er aktiviteterne underlagt en række risici, som ud over lokale beslutningsprocesser også knytter sig til levering af kritiske komponenter, herunder møller. Derfor skal Greentech styre risici stramt, styrke kompetencerne inden for projekt- og byggestyring og søge at opnå leveringssikkerhed fra leverandører af bl.a. møller. Fokus på vækstmarkeder Med afsæt i ovennævnte forudsætninger og erfaringer fokuserer Greentech på en række nøje udvalgte markeder, der har tilfredsstillende vindforhold, behov for at udbygge den vedvarende energi, politisk vilje til at fremme vindenergi samt eksisterende eller forventede attraktive afregningspriser på vindenergi. Fokusmarkeder er Italien, hvor afregningspriserne på elektricitet fra vindenergi er de mest attraktive i Europa, og Polen, hvor afregningspriserne muliggør rentable investeringer, men hvor priserne ventes at stige og gøre projekterne yderligere attraktive. Ved siden af har Greentech operationelle anlæg i Danmark og Tyskland, hvor der ikke er planer om nye investeringer, samt udviklingsaktiviteter i Norge, hvor vindkraften stadig er under opbygning. Strategien i Polen og Italien er at opbygge en portefølje af udviklingsprojekter og gradvist konvertere disse til producerende vindmølleparker og derved skabe grundlaget for en betydelig lønsom vækst over en periode. Greentech vil enten udvikle projekter helt fra greenfieldstadiet eller købe udviklingsprojekter og færdiggøre dem i eget regi. Greentech vil søge at gå ind i projekterne på et tidligt stade for at få størst mulig del i værdistilvæksten, som 10

13 Strategi og markedsforhold Udvikling af projekter Greentech engagerer sig i alle led af værdikæden. Vindmålinger Jordleje Myndighedstilladelser Anlæg Drift Omkostninger Værditilvækst typisk er størst i udviklingsfasen. Men Greentech vil være aktiv i hele værdikæden fra udvikling over opførelse til drift fordi rollen som el-producent sikrer stabile indtægter og pengestrømme, som kan bruges til at op bygge ny kapacitet. Kernepunkter i strategien er: Mellemstore projekter Greentech fokuserer på vindenergianlæg i størrelsesordenen MW. Sådanne projekter er typisk for små til de store forsyningsselskabers tunge omkostningsstruktur, og projekter af den størrelse passer godt til Greentech s organisation og erfaringsgrundlag. Styrke lokale netværk Greentech vil opbygge strategiske alliancer i Italien og Polen med lokale developere, jordejere, entreprenører og finansielle formidlere for at få adgang til nye projekter og for at forenkle processen omkring projektudvikling og finansiering. Rammeaftaler med leverandører Greentech vil fortsat indgå rammeaftaler med udvalgte leverandører af vindmøller, for både at sikre leveringer og reducere leveringstiden. Rammeaftaler giver også Greentech en vis fleksibilitet, mod at Selskabet garanterer leverandørerne et vist volumen. Afkast på balanceret portefølje Greentech ønsker til hver en tid at have en pipeline på mindst MW under udvikling, og Selskabet har som mål konstant at have vindmølleparker med en samlet kapacitet på minimum 150 MW under opførelse. Projekterne skal som hovedregel generere en afkastningsgrad på 15% (EBITDA i forhold til investeret kapital) over vindmøllernes tekniske levetid på 20 år. Projekter i drift vil løbende blive benchmarket, og projekter, som ikke kan leve op til afkastningsgraden, vil blive afhændet. Effektiv kapitalstruktur For at opnå en effektiv kapitalstruktur vil Greentech typisk fremmedfinansiere 80-85% af de enkelte projekter gennem projektfinansiering, leasing og eventuel obligationsudstedelse. Selskabet vil skabe tætte relationer til udvalgte finansielle institutioner og søge at indgå rammeaftaler med velansete internationale banker. Videreudvikle organisationen Greentech vil løbende styrke organisationen i Danmark, Italien og Polen med kompetencer inden for især projektudvikling, byggestyring, teknisk drift af vindmøller og økonomi/finans. Greentech vil indføre incentives, som sikrer, at Selskabet kan tiltrække og fastholde nøglemedarbejdere. Nye markeder Selskabet screener løbende nye markeder, særligt i Øst- og Sydeuropa, for at identificere muligheder for fremtidig ekspansion, når yderligere ekspansion i Italien og Polen ikke længere er mulig eller attraktiv. Målet er på det optimale tidspunkt at overføre kompetencerne inden for projektudvikling, byggeri og drift til et nyt marked for at fastholde væksten. 11

14 Strategi og markedsforhold Markedsforhold Vindenergi i Europa Det europæiske marked for vindenergi er vokset markant de seneste år. Den europæiske vindindustris interesseorganisation EWEA opgør væksten i installeret kapacitet til 145% over 5 år - fra MW ved udgangen af 2002 til MW ultimo I 2007 blev der i Europa installeret vindmøller med en kapacitet på MW, hvilket er en stigning på 18% fra året før. Europa er dermed stadig det største marked globalt, selvom kun 43% af den nyinstallerede kapacitet i verden sidste år blev opført i de europæiske lande. Tyskland og Spanien er de to største enkeltmarkeder for vindenergi med henholdsvis MW og MW installeret kapacitet. Men væksten på det modne tyske marked er aftagende og var i 2007 kun 8%. På et andet modent marked Danmark var der ifølge EWEA negativ vækst, fordi den symbolske opstilling af nye møller ikke kunne opveje udfasning af ældre møller. Installeret vindenergi i Europa Greentech drift og udvikling Greentech driftslande MW i alt installeret ultimo 2007 [MW i alt installeret i løbet af 2007] Norge 333 [8] Finland 110 [24] Sverige 788 [217] Estland 58 [26] Irland 805 [60] Portugal [434] Stor - britannien [427] Spanien [3.522] Frankrig [888] Holland [210] Belgien 287 [93] Danmark [3] Schweiz 12 [0] Tyskland [1.667] Østrig 982 [20] Italien [603] Tjekkiet 116 [63] Slovenien 0 Polen 276 [123] Slovakiet 0 Ungarn 65 [4] Kroatien 17 [0] Grækenland 70 [34] Rumænien 8 [5] Litauen 50 [7] Bulgarien 70 [34] Letland 27 [0] Tyrkiet 146 [97] Kilde: The European Wind Energy Association 12

15 Strategi og markedsforhold Med Sverige og Belgien som undtagelser er det ifølge EWEA de syd- og østeuropæiske lande, som har den højeste vækst i installeret kapacitet. Det gælder Tyrkiet (+194%), Italien (+28%), Portugal (+25%), Spanien (+30%), Frankrig (+57%), Polen (+80%), Tjekkiet (+117%), Bulgarien (+94%) og Estland (+81%). Vækst i syd og øst Også fremover ventes væksten at blive særligt høj i de sydog østeuropæiske lande. EWEA anslår, at den installerede vindmøllekapacitet i Europa fremover vil vokse omkring 17% om året. Det er særligt østeuropæiske lande såsom Polen, Tjekkiet og Slovenien samt dele af Sydeuropa, herunder Italien og Grækenland, der vil være interessante på længere sigt og tilbyde høje vækstrater og attraktive prisregimer. Italien skal tredoble den vedvarende energis andel af det samlede energiforbrug for at imødekomme Europa- Kommissionens mål i direktivforslaget, mens Polen godt og vel skal fordoble den vedvarende energis andel for at nå målet. Det underbygger Greentechs markedsstrategi og fokus på de to lande. Danmark og Tyskland står også over for større investeringer i vedvarende energi, men de nuværende prisregimer gør det ikke attraktivt for Greentech at udvikle projekter i de to lande. Europa-Kommissionen fremlagde den 23. januar 2008 et direktivforslag om at fremme brugen af vedvarende energi i medlemslandene. Målet er at etablere et overordnet bindende mål om, at 20% af EU-landenes energiforbrug skal dækkes af vedvarende energi i Dette overordnede mål skal nås ved, at landene hver især indfører bindende nationale mål. Selv om der udestår en endelig politisk afklaring af direktivet og en national udmøntning, vurderer Greentech, at direktivet kombineret med mange landes ønske om at øge selvforsyning med energi og reducere drivhusgasserne vil føre til en markant forøgelse af produktionen fra vedvarende energi, ikke mindst vindmøller. EWEA s forventninger til installeret kapicitet i Europa ,02 66,99 57,23 48, CAGR 17% 107,777 92,17 Mål for vedvarende energi (VE) på Greentech s hovedmarkeder VE s andel af det samlede Mål for VE s andel af det samlede energiforbrug, 2005 energiforbrug, 2020 Danmark 17,0% 30% Tyskland 5,8% 18% Italien 5,2% 17% Polen 7,2% 15% Kilde: Direktivforslag fra Europa-Kommissionen. 13

16 14

17 Greentech s aktiviteter Greentech s aktiviteter Greentech fokuserer især på Italien og Polen, hvor Selskabet har stor erfaring med at udvikle projekter og har et solidt netværk og et indgående kendskab til lokale forhold. Italien har særdeles attraktive afregningspriser for vindbaseret elektricitet, og landet har store ambitioner om at øge vindkraftens andel af den samlede elproduktion. I Polen er afregningspriserne ikke lige så attraktive, men på et niveau, hvor der kan gennemføres rentable projekter. Greentech venter, at de polske priser på lidt længere sigt vil stige og gøre markedet mere attraktivt. Potentialet for vindenergi i landet er stort. Aktiviteterne i de to lande suppleres af producerende møller i Danmark og Tyskland, som er mere modne markeder, samt udviklingsaktiviteter i Norge, hvor markedet er under opbygning. Porteføljen i 5 lande sikrer en balanceret risikoprofil. En oversigt over alle projekter findes på Vindmølleparker i drift Danmark Lokation Fabrikat Antal møller Kapacitet (brutto) Igangsat Ejerandel Milbak NEG.Micon 5 3,75 MW % Oppelstrup NEG.Micon 10 7,5 MW % Hannesborg Nordex 2 1,6 MW % Frørup Nordex 2 2,6 MW % Danmark 19 15,45 MW Møllerne er opstillet på fire jyske og fynske sites og producerede i kwh mod kwh året før. Driften har været tilfredsstillende, og vindforholdene har været gode og væsentligt bedre end året før. Elektriciteten sælges til lokale elektricitetsselskaber og afregnes efter overgangsordningen af 1999 med DKK 0,60/kWh i de første fuldlasttimer. Efter udløbet af fuldlasttimerne og op til 10 år efter møllerne er taget i brug, afregnes produktionen med DKK 0,43/kWh. Efter 10 år afregnes DKK 0,33/kWh. Med de nuværende afregningspriser er opstillingen af møller næsten gået i stå i Danmark, og Greentech har ingen planer om at investere mere i Danmark. Vindmøller i drift Tyskland Lokation Fabrikat Antal møller Kapacitet (brutto) Igangsat Ejerandel Gehlenberg Enercon 13 23,4 MW % Wormlage Vestas 5 7,5 MW % Tiefental Vestas 4 6 MW % Tyskland 22 36,9 MW Greentech blev med købet af VEI 1 A/S med virkning fra 16. februar 2007 medejer af 3 tyske vindmølleparker: Windpark Gehlenberg nær Oldenburg i delstaten Niedersachsen. Wormlage Windenergianlage mellem Dollenchen og Wormlage i delstaten Brandenburg. Og Tiefental Windenergianlage ved Würzburg i den sydtyske delstat Bayern. Møllerne var i stabil drift i 2007 og fremstillede samlet kwh. 15

18 Producenter af vedvarende energi er sikret en fast afregningspris over 20 år. Denne pris er højere end prisen for elektricitet fra fossilt brændstof. Strøm fra anlægget i Gehlenberg afregnes til EUR 0,091 pr. kwh (DKK 0,68), mens Wormlage og Tiefental anlæggene sælger strøm til EUR 0,0853 pr. kwh (DKK 0,63). Greentech ser ikke Tyskland som et fokusmarked og har ikke planer om at investere yderligere i møller eller anlæg, medmindre det er som del af en større samlet portefølje, hvor der også er aktiviteter uden for Tyskland. Vindmøller i drift Polen Lokation Fabrikat Antal møller Kapacitet (brutto) Igangsat Ejerandel Polczyno Enercon 2 1,6 MW % Polczyno-anlægget blev sat i drift i august 2006 som Greentech s første anlæg uden for Danmark. De to møller producerede i kwh mod kwh året før. I Polen sælger Eolica Polczyno elektricitet og grønne certifikater til forsyningsselskabet Energa i Gdansk. Elektriciteten sælges til en gennemsnitlig markedspris, der fastsættes for et år ad gangen i kontraktens 10-årige løbetid. De grønne certifikater sælges ligeledes til Energa Gdansk på en 5-årig aftale, hvor Eolica Polczyno er garanteret en pris, der svarer til 90% af den pris, som myndighederne har sat som maksimum på de grønne certifikater. I 2007 har den gennemsnitlige pris på elektricitet og grønne certifikater været PLN 334,70/MWh svarende til DKK 0,70/kWh. Vindmøller i drift 16

19 Italien Lokation Fabrikat Antal møller Kapacitet (brutto) Igangsat Ejerandel Cagliari I, Sardinien Nordex MW % Energia Verde-parken (Cagliari I) i kommunerne Uta og Assemini på Sardinien indledte produktionen i sommeren 2007, men først den 1. september var alle 14 turbiner sluttet til nettet. Afleveringen fra turnkey-leverandøren blev kraftigt forsinket, især på grund af problemer med mølletårne. Elektriciteten afsættes på dag til dag-basis på markedet, og herudover får Greentech i 12 år som en merindtægt tildelt grønne certifikater, som Selskabet afsætter via en særlig børs, som i praksis garanteres af staten. Både elektricitet og grønne certifikater sælges via den anerkendte broker IVPC Gestione. Parken producerede kwh i 2007, hvilket er under det budgetterede. Den manglende produktion skyldes forsinkelserne i leveringen og monteringen samt indkøringsvanskeligheder af møllerne. Forventningen til et normalt driftsår er kwh. Den gennemsnitlige indtægt fra salg af elektricitet var EUR 0,087 (DKK 0,65) pr. kwh. De grønne certifikater for produktionen i 2007 udstedes i begyndelsen af 2008 og har en forventet værdi på EUR 0,113 (DKK 0,84) pr. grønne certifikat. Vindmøller i drift 17

20 Greentech s aktiviteter Anlæg under opførelse Italien Lokation Fabrikat Antal Kapacitet Forventet Forventet årlig Ejerandel møller (brutto) igangsættelse netto-produktion Monte Grighine, Sardinien Nordex 43 98,9 MW 4. kvartal kwh 100% Minerva Messina, Sicilien Nordex 21 48,3 MW 4. kvartal kwh 85% Cagliari II, Sardinien Nordex MW Årsskiftet 2008/ kwh 100% Italien ,2 MW kwh Greentech forventer i 2008 at afslutte opførelsen af tre vindmølleparker i Italien, som vil mere end 8-doble Selskabets kapacitet på det attraktive marked. MONTE GRIGHINE Byggeriet af parken i kommunerne Villaurbana, Siamanna og Mogorella på det vestlige Sardinien blev sat i gang i 2006 med anlæg af veje og kranpladser. Siemens forestår de elektriske arbejder inklusive tilslutningen til nettet samt andre infrastrukturarbejder, og ifølge aftalen med Nordex vil møllerne blive leveret på siten fra august Det skulle betyde, at opførelsen afsluttes omkring årsskiftet. Projektet er Greentech s største med en forventet investering på ca. EUR 125 mio. MINERVA MESSINA Greentech blev med købet af VEI 1 A/S den 16. februar 2007 hovedaktionær i projektet Minerva ved byen Messina i det nordøstlige Sicilien i kommunerne Rocella Valdemone, Montalbano Elicona og San Piero Patti. Projektet er 85% ejet af Greentech og 15% ejet af den lokale samarbejdspartner Greentech s samlede anlægsinvesteringer beløber sig til ca. EUR 68,0 mio., og en endelig aftale om projektfinansieringen er indgået den 11. marts Der arbejdes nu på at opfylde betingelserne for træk på finansieringen. CAGLIARI II Projektet ligger lige ved siden af Energia Verde-parken og kan dele dens tilslutning til nettet. Projektet ejes af selskabet Energia Alternativa S.r.l. Greentech indgik i 2003 en aftale om køb af selskabet, når enten Cagliari II eller III var udviklet færdigt. Kommunerne Uta og Assemini har givet byggetilladelse for Cagliari II, og byggeriet gik i gang i begyndelsen af Til dette og søsterprojektet Cagliari III har Greentech indgået aftale med Nordex om levering af 25 møller af typen 1,5 MW S77. Greentech har optimeret projektet til 48,3 MW, og opførelsen er i gang. Kontrakten med Nordex på de 21 møller forudsætter, at møllerne skal leveres i løbet af sommeren 2008, hvilket er lidt tidligere end oprindelig antaget. Der er også underskrevet aftaler om udførelse af de civile og elektriske arbejder på projektet, der forestås af et konsortium med Siemens som pennefører. Det tilstræbes, at projektet kan blive operationelt i de seneste måneder af Vindmølleparker under opførelse 18

Greentech Energy Systems A/S Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2007

Greentech Energy Systems A/S Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Greentech Energy Systems A/S Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2007 Hovedpunkter i 2007: Omsætningen steg fra DKK 14,7 mio. til DKK 51,3 mio. som følge af ibrugtagningen

Læs mere

1. kvartal 2007. Præsentation ved adm. direktør Kaj Larsen

1. kvartal 2007. Præsentation ved adm. direktør Kaj Larsen 1. kvartal 2007 Præsentation ved adm. direktør Kaj Larsen Maj 2007 AGENDA Seneste nyt højdepunkter De 3 byggerier af parker i Italien Greentech s aktiviteter efter købet af VEI 1 A/S - Møller i drift:

Læs mere

Selskabsoplysninger. Greentech kort fortalt 3. Hoved- og nøgletal for koncernen 4. Ledelsens beretning 5. Greentechs aktiviteter 11

Selskabsoplysninger. Greentech kort fortalt 3. Hoved- og nøgletal for koncernen 4. Ledelsens beretning 5. Greentechs aktiviteter 11 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2a Greentech kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning 5 Greentechs aktiviteter 11 Organisation og vederlag 21 Risikostyring

Læs mere

Greentech Generalforsamling 23. april 2008 bestyrelsens beretning

Greentech Generalforsamling 23. april 2008 bestyrelsens beretning OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 København K Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev, 23. april

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S OMX, Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K. København d. 27. november 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 34/2007 Greentech Energy Systems A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2007

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2007 Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1. DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk København d. 30.05.2007 Greentech Energy Systems

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 21/2007 København d. 28. august 2007 Greentech Energy Systems A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2007 Nettoomsætningen for perioden blev TDKK 18.503 mod TDKK 6.637

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2007. Herlev, d. 30.3.2007 Greentech Energy Systems A/S Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2006 Greentech s resultat for 2006 blev et underskud på TDKK 12.886 mod et budgetteret

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Selskabsoplysninger 2. SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev Danmark

SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Selskabsoplysninger 2. SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev Danmark GREENTECH ENERGY SYSTEMS ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 2 Forretningsidé 3 SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 22/06. Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk København d. 28. november 2006 Greentech Energy

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk København d.

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007 Selskabsmeddelelse 29/2007 Silkeborg, den 19. november 2007 Bestyrelsen i ITH Industri Invest A/S har i dag indgået en aftale om erhvervelse af DKA Renewable Energy A/S samt 19,4 % af aktierne i det børsnoterede

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk SELSKABSMEDDELELSE NR. 21/2008 Greentech Energy Systems A/S DELÅRSRAPPORT FOR

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Investeringsprojekt TORTOMANU Vindmøllepark

Investeringsprojekt TORTOMANU Vindmøllepark Investeringsprojekt TORTOMANU Vindmøllepark 2 Mere Information & Kontakt For yderligere information og prospekt gå til fondens hjemmeside på: www.ceei.dk/bliv-investor Du kan også kontakte CEEI s investeringsafdeling

Læs mere

Greentechs aktiviteter

Greentechs aktiviteter Årsrapport 2009 Greentechs aktiviteter Vindmølleparker i drift Vindmølleparker under opførelse Udviklingsprojekter Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2a Ledelsesberetning Greentech kort fortalt 3

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København

Til OMX Den Nordiske Børs København Rettelse vedrører alene overskrifter i tabel med segmentoplysninger. Til OMX Den Nordiske Børs København København, den 28. november 2008 Selskabsmeddelelse nr. 149/2008 fra Green Wind Energy A/S Kvartalsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev, d. 27. maj 2010 Selskabsmeddelelse nr. 14/2010 Greentech Energy Systems

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev, d. 31. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 21/2009 Greentech Energy Systems

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2 NASDAQ OMX København A/S - Jyske Bank har ingen problemer med at klare EU-stresstest Kernekapitalprocenten er 12,5% eller derover i hele stressperioden Jyske Bank har aldrig modtaget statsligt kapitalindskud

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Indhold. 2010 i korte træk Bestyrelsesformanden har ordet Den administrerende direktør har ordet

Indhold. 2010 i korte træk Bestyrelsesformanden har ordet Den administrerende direktør har ordet Årsrapport 2010 Indhold 2010 i korte træk Bestyrelsesformanden har ordet Den administrerende direktør har ordet 1 2 3 Ledelsesberetning Greentech mod en grønnere fremtid 5 En ansvarsbevidst samfundsaktør

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev, d. 30. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 21/2010 Greentech Energy Systems

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 47 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 11,11 %

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Prospekt for. Greentech Energy Systems A/S

Prospekt for. Greentech Energy Systems A/S Prospekt for Greentech Energy Systems A/S Kapitaludvidelse / rettet emission Udstedt antal nye aktier: 10.998.052 Nominel værdi af nye aktier DKK: 54.990.260 Antal udstedte aktier før emission: 19.974.210

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 10/2014

Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 10/2014 Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 10/2014 Fakta om investering i vindmøller Der er mange gode argumenter for at investere i vindmøller: Langsigtet investering Stor opsparing Stor skattefordel

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere