Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse"

Transkript

1 Praktikpladsområdet 2014 Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse

2 Praktikpladsområdet 2014 Årsstatistik Forfatter: CDA Styrelsen for IT og Læring, maj 2016

3 Indhold Forord Resumé af udvalgte resultater Udviklingen i nøgletal De seneste tendenser på praktikpladsområdet Udviklingen på praktikpladsområdet i perioden Erhvervsuddannelsernes indgange De faglige udvalg Aftaletyper Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på sektor Skolepraktik Søgekøen Uddannelser uden praktik Profil af elever i forskellige stadier af erhvervsuddannelsen Overgang fra grundforløb til uddannelsesaftale Kompetencegivende uddannelse inden uddannelsesaftale Bilag 1: Anvendte metoder Månedsstatistikken Årsstatistikken Datakilder Bilag 2: Nøglebegreber Bilag 3: Supplerende tabeller Styrelsen for It og Læring, Statistik & Analyse 3

4

5 Forord Årsstatistikken beskriver udviklingen og de seneste tendenser inden for praktikpladsområdet i Statistikken skal ses som et supplement til de praktikpladsstatistikker, der udgives månedligt. I årsstatistikken er der blandt andet fokus på den langsigtede udvikling på praktikpladsområdet, mens det centrale i månedsstatistikkerne er den kortsigtede udvikling. Erhvervsuddannelserne er vekseluddannelser. Det betyder, at uddannelserne veksler mellem ophold på skole og i virksomhed. Hovedparten af uddannelsen foregår typisk i en praktikvirksomhed, hvor eleven søger og indgår en uddannelsesaftale det vil sige en praktikplads. Elever, der ikke kan finde en praktikplads eller uforskyldt mister sin praktikplads, har mulighed for at blive optaget i skolepraktik på en af de uddannelser, der bliver udbudt med skolepraktik. Praktikpladsstatistikken medvirker til at belyse, hvordan vekseluddannelsesprincippet fungerer set ud fra forskellige parametre. Opgørelsen af praktikpladssøgende ændret Opgørelsen af praktikpladssøgende blev per ultimo 2014 ændret. Ved en gennemgang af praktikpladssøgende elever i slutningen af 2014 viste det sig, at den hidtidige opgørelsesmetode ikke hidtil har været retvisende, idet elever, der er i gang med et grundforløb, har indgået i statistikken. Opgørelsen af praktikpladssøgende elever er derfor revideret og opdateret tilbage i tid, og omfatter nu følgende kategorier: - Praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb, der har gennemført et grundforløb og ikke er i gang med at færdiggøre deres erhvervsuddannelse i nyt grundforløb, uddannelsesaftale, skolepraktik eller uddannelser uden virksomhedspraktik. Derudover har de søgende med afsluttet grundforløb bekræftet deres søgeønske inden for de seneste tre måneder eller er blevet søgende inden for de seneste tre måneder. - Praktikpladssøgende i gang med et grundforløb, der har bekræftet deres søgeønske inden for de seneste tre måneder og ikke har kvalifikation til hovedforløb og/eller er i gang med et grundforløb. - Praktikpladssøgende i alt er ikke i uddannelsesaftale eller skolepraktik og har bekræftet deres søgeønske inden for de seneste tre måneder eller er blevet søgende inden for de seneste tre måneder. Tallene for praktikpladssøgende i årsstatistikken for 2014 og tidligere adskiller sig derfor fra tidligere årsstatistiker. Social- og sundhedsuddannelsen og den del af den pædagogiske assistentuddannelse, som foregår på social- og sundhedsskolerne, indgår i statistikken fra Aftalerne på den del af den pædagogiske assistentuddannelse, som foregår på professionshøjskolerne, indgår endnu ikke i praktikpladsstatistikken i fuldt omfang. Erfaringsmæssigt foregår cirka 25 procent af aktiviteten på denne uddannelse på professionshøjskolerne. På baggrund af det skelnes der i nogle opgørelser mellem SOSU og PAU, der omfatter social- Styrelsen for It og Læring, Statistik & Analyse 5

6 og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse og Uddannelser ekskl. SOSU og PAU, der omfatter alle øvrige erhvervsuddanneler. Rapporten er opbygget på følgende måde: Kapitel 1 indeholder resumé af udvalgte resultater fra de efterfølgende kapitler. Kapitel 2 beskriver tendenser på praktikpladsområdet i perioden med udgangspunkt i de 3 centrale nøgletal: Elever i gang med et hovedforløb, praktikpladssøgende og indgåede uddannelsesaftaler. I kapitel 3 tegnes profiler af elever i forskellige stadier af deres erhvervsuddannelse, for eksempel ved overgangen fra grundforløb til hovedforløb. Kapitlet beskriver også hvor stor en andel af eleverne, der har anden erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse inden start på en uddannelsesaftale. De anvendte analyser og metoder beskrives i bilag 1. Begreber og definitioner er gengivet i bilag 2. 6 Styrelsen for It og Læring, 2016

7 1 Resumé af udvalgte resultater Denne årsstatistik beskriver udviklingen og de seneste tendenser inden for praktikpladsområdet. I dette resumé opsummeres alene udvalgte resultater. De seneste tendenser på praktikpladsområdet er følgende: Elever i hovedforløb: Ved udgangen af 2014 var elever i gang med et hovedforløb på en erhvervsuddannelse. Det er et fald på to procent i forhold til Af eleverne i gang med et hovedforløb var hovedparten (69.858) i gang med en uddannelsesaftale, mens var i skolepraktik. Antallet af elever, der var i gang med et hovedforløb steg knap tre procent fra 2011 til 2012, men er faldet knap fire procent fra 2012 til 2014, jf. figur 1.1. Figur 1.1 Elever i gang med et hovedforløb på EUD, ultimo Igangværende elever i skolepraktik Igangværende elever i uddannelser uden virksomhedspraktik Iganværende aftaler Indgået uddannelsesaftaler: I 2014 blev der indgået uddannelsesaftaler. Det er et fald på en procent i forhold til af uddannelsesaftalerne blev indgået på social- og sundhedsuddannelsen samt den pædagogiske assistentuddannelse, mens blev indgået på de øvrige erhvervsuddannelser. Indgået uddannelsesaftaler fordelt på sektor: Der blev indgået uddannelsesaftaler i den private sektor i 2014, hvilket er et fald på én procent i forhold til Dette svarer til 60 pct. af alle uddannelsesaftaler. I den offentlige sektor blev der indgået uddannelsesaftaler, hvilket er et fald på to procent i forhold til Dette svarer til 39 pct. af alle uddannelsesaftaler. Styrelsen for It og Læring,

8 Tilgang til skolepraktik: I løbet af 2014 blev elever optaget i skolepraktik. Det er fem procent flere end året før. Der var otte elever i uddannelsesaftale for hver elev i skolepraktik i Skolepraktik blev hyppigst benyttet inden for indgangene Bil, fly og andre transportmidler samt Medieproduktion. Gennemførelse af uddannelse i hhv. uddannelsesaftale og skolepraktik: Flest gennemfører deres erhvervsuddannelse i en virksomhed. 89 procent af de , der fuldførte i 2014, var ikke i skolepraktik under deres uddannelse, men udelukkende i uddannelsesaftale i en virksomhed. To procent var i skolepraktik under hele forløbet, mens ni procent gennemførte uddannelsen ved en kombination af skolepraktik og uddannelsesaftaler. Praktikpladssøgende: elever var praktikpladssøgende 1 med afsluttet grundforløb ved udgangen af 2014, hvilket er en stigning på syv procent i forhold til året før. I 2014 var der praktikpladssøgende elever i alt, hvilket er en stigning på 25 procent i forhold til året før. Praktikpladssøgende efter 6 måneder: 22 procent af de elever, der var praktikpladssøgende i juni 2014, havde fået en uddannelsesaftale efter seks måneder, mens 17 procent var kommet i skolepraktik. Ni procent var stadig søgende og 52 procent var trådt ud af søgekøen. Fordeling af elever på indgange: 58 procent af eleverne fulgte uddannelser inden for tre ud af de 12 indgange til erhvervsuddannelserne. Det var Sundhed, omsorg og pædagogik (24 procent), Merkantil (21 procent) samt Bygge og anlæg (13 procent). Aftaletyper: Hovedparten af alle uddannelsesaftaler var ordinære aftaler i 2014, men inden for indgangen Bygge og anlæg var over hver tredje aftale en kort uddannelsesaftale. Den gennemsnitslige varighed af en ordinær uddannelsesaftale var 26 måneder mod 11 måneder for en kort aftale. Udviklingen i perioden viser: Indgået og igangværende uddannelsesaftaler fra : Fra 2008 til 2009 faldt antallet af indgåede aftaler. Derefter steg antallet af indgåede aftaler igen i både 2010 og 2012, men i 2013 og 2014 vendte tendensen og antallet af indgåede aftaler faldt i forhold til året før. Antallet af igangværende aftaler har i perioden fulgt samme mønster som antallet af indgåede aftaler med en forsinkelse på et til to år. Profiler af elever i forskellige stadier af deres erhvervsuddannelse viser: Overgang fra grundforløb til uddannelsesaftale: I overgangen fra grund- til hovedforløb fortsætter færrest elever indenfor merkantil med en uddannelsesaftale. 52 procent af dem, der afsluttede dette grundforløb, var ikke i uddannelsesaftale eller i skolepraktik efter seks måneder. 1 På Social- og sundhedsuddannelsen registreres der kun praktikpladssøgende i meget begrænset omfang. 8 Styrelsen for It og Læring, 2016

9 Kompetencegivende uddannelse inden uddannelsesaftale: Over 40 procent af de elever, som indgik en ordinær uddannelsesaftale i 2014, havde fuldført en erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse forinden. På finansuddannelsen havde hovedparten (85 procent) af eleverne gået i gymnasiet, før de begyndte på erhvervsuddannelsen. På redderuddannelsen var det tilfældet for lidt over halvdelen. En del af de opgørelser, der indgår i årsstatistikken, er tilgængelige i detailstatistikkerne i databanken på Undervisningsministeriets hjemmeside: er der mulighed for at danne mere detaljerede statistikker fordelt på for eksempel uddannelser, faglige udvalg, skoler, geografi, brancher, køn, alder og herkomst. Styrelsen for It og Læring,

10

11 2 Udviklingen i nøgletal Udviklingen på praktikpladsområdet i perioden bliver beskrevet i det følgende på baggrund af de tre centrale nøgletal: Elever i gang med et hovedforløb, praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb og indgåede uddannelsesaftaler. Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftaler, elever på uddannelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. Elever i gang med hovedforløb og praktikpladssøgende er bestandsopgørelser ultimo året, mens indgåede aftaler er opgjort som alle aftaler indgået i valgte år. 2 Fra 2010 omfatter praktikpladsstatistikken aftaler på social- og sundhedsuddannelsen (SOSU) samt den pædagogiske assistentuddannelse (PAU). Aftaler på social- og sundhedsuddannelsen samt den pædagogiske assistentuddannelse udgør med lidt over 20 procent en væsentlig del af det samlede antal uddannelsesaftaler. Derfor skelnes der i nogle af de følgende opgørelser mellem alle uddannelser, SOSU og PAU og uddannelser ekskl. SOSU og PAU, der omfatter alle andre erhvervsuddannelser end social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse. Der udbydes ikke skolepraktik på SOSU og PAU. Derfor skelnes der ikke mellem SOSU og PAU og de øvrige uddannelser i opgørelser af skolepraktik og praktikpladssøgende. 2.1 De seneste tendenser på praktikpladsområdet Elever i hovedforløb Ultimo 2014 var elever i gang med et hovedforløb på erhvervsuddannelserne. Det er et fald på to procent i forhold til 2013, hvor elever var i gang med et hovedforløb, jf. tabel 2.1. Tabel 2.1 Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand), ultimo året Antal Antal Antal Antal Elever med uddannelsesaftale Elever i EUD uden virksomhedspraktik Elever i skolepraktik Elever i gang med hovedforløb Ved flere korte aftaler tælles alene den første aftale for én elev på én uddannelse. Det samme princip anvendes for kombinationsaftaler. Styrelsen for It og Læring, Statistik & Analyse 11

12 Antallet af elever i skolepraktik steg med 11 procent fra 2013 til Ultimo 2014 var elever i skolepraktik, mens det var tilfældet for elever i elever var i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik (dvs. byggemontagetekniker, sundhedsservicesekretær eller web-integrator) ved udgangen af Det er en stigning på godt to procent i forhold til året før. Ved udgangen af 2014 var elever i gang med en uddannelsesaftale, hvilket er et fald på tre procent i forhold til året før. Af de elever, der var i gang med en uddannelsesaftale i 2014, var omkring hver fjerde, svarende til elever, i gang med en uddannelse på SOSU eller PAU. Det er på niveau med året før. På de øvrige erhvervsuddannelser ses et fald på fire procent i samme periode. Der var elever på erhvervsuddannelser ekskl. SOSU og PAU i 2014, mod i 2013, jf. figur 2.1. Figur 2.1 Igangværende uddannelsesaftaler på SOSU og PAU samt øvrige erhvervsuddannelser, antal ultimo Uddannelser ekskl. SOSU og PAU SOSU og PAU Tilgang af elever til erhvervsuddannelserne I 2014 blev der indgået nye uddannelsesaftaler mellem elever på erhvervsuddannelserne og virksomheder. Det er et fald på en procent i forhold til 2013, hvor uddannelsesaftaler blev indgået blev indgået på SOSU og PAU, mens blev indgået på de øvrige erhvervsuddannelser, jf. tabel elever blev optaget i skolepraktik i løbet af Det er fem procent flere end året før, hvor kom i skolepraktik elever blev optaget i uddannelser, der gennemføres uden virksomhedspraktik. 12 Styrelsen for It og Læring, 2016

13 Tabel 2.2 Indgåede uddannelsesaftaler, tilgang til erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik, ultimo året Indgåede uddannelsesaftaler Antal Antal Antal Antal heraf SOSU og PAU heraf øvrige erhvervsuddannelser Elever optaget i EUD uden virksomhedspraktik Elever optaget i skolepraktik 1) Note 1: Karensperioden blev afskaffet 1. januar 2013, hvilket betød at eleverne kunne starte direkte i skolepraktik efter endt grundforløb. Tidligere skulle eleverne søge praktikplads i to måneder før skolepraktikken kunne påbegyndes Praktikpladssøgende Opgørelsen af praktikpladssøgende blev per ultimo 2014 ændret. Ved en gennemgang af praktikpladssøgende elever i slutningen af 2014 viste det sig, at den hidtidige opgørelsesmetode ikke hidtil har været retvisende, idet elever, der er i gang med et grundforløb, har indgået i statistikken. Opgørelsen af praktikpladssøgende elever er derfor revideret og opdateret tilbage i tid, og omfatter nu følgende kategorier: - Praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb, der har gennemført et grundforløb og ikke er i gang med at færdiggøre deres erhvervsuddannelse i nyt grundforløb, uddannelsesaftale, skolepraktik eller uddannelser uden virksomhedspraktik. Derudover har de søgende med afsluttet grundforløb bekræftet deres søgeønske inden for de seneste tre måneder eller er blevet søgende inden for de seneste tre måneder. - Praktikpladssøgende i gang med et grundforløb, som har bekræftet deres søgeønske inden for de seneste tre måneder og ikke har kvalifikation til hovedforløb og/eller er i gang med et grundforløb. - Praktikpladssøgende i alt, er ikke i uddannelsesaftale eller skolepraktik og har bekræftet deres søgeønske inden for de seneste tre måneder eller er blevet søgende inden for de seneste tre måneder elever var praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb ved udgangen af I 2014 er antallet af søgende mere end fordoblet siden 2008, hvor elever søgte en praktikplads efter at have afsluttet deres grundforløb. jf. tabel 2.3. Nogenlunde samme tendens ses for praktikpladssøgende elever i alt, hvor der med undtagelse af 2013 ses en stigning hvert år. Styrelsen for It og Læring,

14 Tabel 2.3 Antal praktikpladssøgende elever (bestand), ultimo året Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb Praktikpladssøgende elever i gang med et grundforløb Praktikpladssøgende elever i alt Figur 2.2. viser fordelingen af praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb ved udgangen af hvert kvartal. De seneste fire år har antallet af søgende, været størst ved udgangen af 2. kvartal. I 1. og 4. kvartal 2014 ses en stigning i antallet af praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb i forhold til året før, mens der i 2. og 3. kvartal, ses et fald på hhv. tre og en procent i forhold til året før. Figur 2.2 Praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb, antal ultimo kvartalerne kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Udviklingen på praktikpladsområdet i perioden I perioden var 2014 det år, hvor der var færrest igangværende uddannelsesaftaler (54.097), jf. figur 2.3 og tabel 1, bilag 3. Antallet af indgåede uddannelsesaftaler har effekt på bestanden af igangværende aftaler, der typisk reagerer med en forsinkelse på 1-2 år. Som en konsekvens af det lave 14 Styrelsen for It og Læring, 2016

15 antal indgåede uddannelsesaftaler i 2009, ses det laveste niveau for antal igangværende aftaler i Figur 2.3 Indgåede aftaler, praktikpladssøgende, igangværende elever i skolepraktik og uddannelsesaftaler. Alle uddannelser og uddannelser ekskl. SOSU og PAU, Igangværende aftaler ultimo året, i alt Igangværende aftaler ultimo året, ekskl. SOSU og PAU Indgåede aftaler, i alt Indgåede aftaler, ekskl. SOSU og PAU Praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb ultimo året Praktikpladssøgende ultimo året, i alt Note: Tallene bag figuren kan ses i bilagstabel 1. Fra 2008 til 2009 faldt antallet af indgåede aftaler med 20 procent fra godt aftaler i 2008 til knap i Denne faldende tendens var dog kortvarig. Fra 2009 til 2010 steg antallet af indgåede uddannelsesaftaler med 22 procent. Fra 2013 til 2014 ses igen en nedadgående tendens, med et fald i antal indgåede aftaler på 1 procent. Antallet af igangværende aftaler faldt med henholdsvis 10 procent fra 2008 til 2009 og 3 procent fra 2009 til I 2011 var antallet af igangværende aftaler på niveau med 2010 (57.000), hvorefter der ses en stigning på 3 procent i 2012 til aftaler. I 2014 er antallet af igangværende aftaler (54.100) faldet med 8 procent siden Den negative udvikling i antallet af indgåede uddannelsesaftaler i perioden siden 2012 havde en afsmittende effekt på antallet af praktikpladssøgende og antallet af elever i skolepraktik, jf. figur 2.4. Styrelsen for It og Læring,

16 Figur 2.4 Praktikpladssøgende og elever i skolepraktik, Igangværende elever i skolepraktik ultimo året Praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb ultimo året Praktikpladssøgende ultimo året, i alt Niveauet for igangværende elever i skolepraktik steg med 123 procent fra 2008 til 2009 og var nogenlunde konstant de to efterfølgende år, for derefter at stige med omkring 25 procent fra 2011 til 2012 og igen året efter. Fra 2013 til 2014 er stigningen med 11 procent lidt mindre end året før. Antal praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb steg med 44 procent fra 2008 til Niveauet for praktikpladssøgende var nogenlunde konstant fra 2009 til 2010 for derefter at stige med 20 procent i 2010 til I årene 2012 til 2014 ses en årlig stigning på 5 7 procent. Antal praktikpladssøgende i alt steg i alle år i perioden med 2 56 procent, men faldt otte procent fra 2012 til Erhvervsuddannelsernes indgange I 2014 var der 12 fællesindgange til erhvervsuddannelserne. 58 procent af de elever, der var i aftale ultimo 2014, gik på en uddannelse inden for tre af indgangene. Der er tale om følgende indgange: Sundhed, omsorg og pædagogik (24 procent), Merkantil (21 procent) og Bygge og anlæg (13 procent), jf. figur 2.5. Indgangene Bil, fly og andre transportmidler, Dyr, planter og natur, Mad til mennesker, Produktion og udvikling samt Strøm, styring og it tegnede sig hver for 6-8 procent af eleverne i aftale. 16 Styrelsen for It og Læring, 2016

17 Figur 2.5 Igangværende aftaler ultimo 2014 fordelt på indgange, procent 3% 6% Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg 24% 13% 1% Bygnings- og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil 8% 6% 8% 2% Mad til mennesker Medieproduktion Merkantil Produktion og udvikling 7% Strøm, styring og it 21% 1% Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik Kønsfordeling på indgangene I 2014 var der stor forskel på kønsfordelingen inden for de forskellige indgange. På uddannelserne under Bil, fly og andre transportmidler, Strøm, styring og It, Bygge og anlæg, Transport og logistik samt Produktion og udvikling var omkring 90 procent eller derover mænd. I modsætning til det var omkring 90 procent af eleverne kvinder på indgangene Krop og stil samt Sundhed, omsorg og pædagogik, jf. figur 2.6. Styrelsen for It og Læring,

18 Figur 2.6 Igangværende aftaler ultimo 2014 fordelt på indgange og køn, procent Bil, fly og andre transportmidler Strøm, styring og it Bygge og anlæg Transport og logistik Produktion og udvikling Dyr, planter og natur Bygnings- og brugerservice Medieproduktion Mad til mennesker Merkantil Sundhed, omsorg og pædagogik Krop og stil 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mænd Kvinder Igangværende aftaler fordelt efter indgang og herkomst 10 procent af de elever, der var i gang med en uddannelsesaftale i 2014 var af udenlandsk herkomst. Sundhed, omsorg og pædagogik var den indgang, hvor den største andel af eleverne var af anden herkomst end dansk. Hver femte elev inden for denne indgang var af udenlandsk herkomst, jf. figur Styrelsen for It og Læring, 2016

19 Figur 2.7 Igangværende aftaler ultimo 2014 fordelt på indgange og herkomst, procent 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Udenlandsk herkomst Dansk herkomst Forholdet mellem aftaler og skolepraktik fordelt på indgange I 2014 var otte elever i gang med en uddannelsesaftale for hver elev i skolepraktik på alle uddannelser ekskl. SOSU og PAU. I 2013 var ni elever i aftale for hver elev i skolepraktik, jf. tabel 2.4. Skolepraktikken udgør en varierende andel af de forskellige indganges praktikaktivitet. I 2014 var syv elever eller derunder i uddannelsesaftale, for hver elev i skolepraktik på Bil, fly og andre transportmidler, Bygge og anlæg, Medieproduktion, Produktion og udvikling og Sundhed, omsorg og pædagogik (uden SOSU og PAU), hvilket indikerer hyppig benyttelse af skolepraktik. Inden for indgangene Krop og stil samt Transport og logistik blev skolepraktik benyttet langt sjældnere, hvor elever var i uddannelsesaftale for hver elev i skolepraktik. Styrelsen for It og Læring,

20 Tabel 2.4 Forholdet mellem igangværende aftaler i alt og aktivitet i skolepraktik fordelt på indgange, SKP andel af Igangværende elever i Igangværende samtlige aftaler, SKP ult. perioden aftaler i alt procent Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Merkantil Produktion og udvikling Strøm, styring og it Sundhed, omsorg og pædagogik (uden SOSU og PAU) Sundhed, omsorg og pædagogik (SOSU og PAU) Transport og logistik I alt, uddannelser ekskl. SOSU og PAU I alt Styrelsen for It og Læring, 2016

21 2.4 De faglige udvalg De faglige udvalg er et samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. De fastlægger mål for erhvervsuddannelserne og rammerne for undervisningens indhold og har ansvaret for, at de danske erhvervsuddannelser lever op til erhvervslivets og samfundets behov. Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social-og sundhedsuddannelsen (PAU og SOSU) dækker 23 procent af eleverne på erhvervsuddannelserne 3, mens Metalindustriens uddannelsesudvalg repræsenterer omkring 14 procent. For hvert faglige udvalg viser figur 2.8 andelen af elever, som ved udgangen af 2014 var i gang med en uddannelsesaftale, i skolepraktik eller var praktikpladssøgende. 3 Kun en meget lille andel af eleverne var i skolepraktik og næsten ingen var praktikpladssøgende på uddannelser under SOSU og PAU. Årsagen til det er, at der kun registreres få praktikpladssøgende på SOSU og PAU, og at de to uddannelser ikke udbydes med skolepraktik. Styrelsen for It og Læring,

22 Figur 2.8 Andel i uddannelsesaftale, skolepraktik og praktikpladssøgende ultimo 2014 fordelt på fagligt udvalg Anlægsgartneri Bager og Konditor Beklædning og detind. Billedmedier Bolig og Ortopædi Detailhandelsuddannelser Digital Media Ejendomsservice El- og VVS-branchen Ernæringsnass.udd. Finanssektoren Frisørfaget Gastronomuddannelsen Glarmesterfaget Grafisk Uddannelsesudvalg Handelsuddannelsen Hospitalsteknisk assistentuddannelsen Industriens Fællesudvalg Isoleringsfaget Jordbrug Kontoruddannelserne Landbrugsuddannelser Malerfaget Mejerifaget Metalindustriens Uddannelsesudvalg Murer- og Stenhugger- og Stukkatørfaget Oplevelsesområdet PAU og SOSU Receptionistuddannelsen Serviceassistentuddannelsen Skorstensfejerfaget Slagterfaget Snedkerfaget Struktør, Brolægger og Tagdækker Tandklinikassistent Tandteknikerfaget Teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen Teknisk designer Tjeneruddannelsen Transporterhvervet Træets Uddannelser Træfagenes Byggeuddannelse Urmagerne Vagt- og Sikkerhedsservice Veterinærsygeplejeuddannelsen % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Igangv. aftaler Igangv. elever i skolepraktik Praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb Mere end 60 procent af eleverne var i skolepraktik på uddannelser under De faglige udvalg for Beklædning, Tandtekniker og Urmager. Fællesudvalget for landbrugsuddannelser og Træfagenes Byggeuddannelse repræsenterer uddannelser, hvor omkring halv- 22 Styrelsen for It og Læring, 2016

23 delen af de elever, der var i gang med en uddannelsesaftale ved udgangen af 2014, var mellem 15 og 19 år, jf. figur 2.9. Figur 2.9 Igangværende aftaler ultimo 2014 fordelt på faglige udvalg og alder. Anlægsgartneri Bager og Konditor Beklædning og detind. Billedmedier Bolig og Ortopædi Detailhandelsuddannelser Digital Media Ejendomsservice El- og VVS-branchen Ernæringsnass.udd. Finanssektoren Frisørfaget Gastronomuddannelsen Glarmesterfaget Grafisk Uddannelsesudvalg Handelsuddannelsen Hospitalsteknisk assistentuddannelsen Industriens Fællesudvalg Isoleringsfaget Jordbrug Kontoruddannelserne Landbrugsuddannelser Malerfaget Mejerifaget Metalindustriens Uddannelsesudvalg Murer- og Stenhugger- og Stukkatørfaget Oplevelsesområdet PAU og SOSU Receptionistuddannelsen Serviceassistentuddannelsen Skorstensfejerfaget Slagterfaget Snedkerfaget Struktør, Brolægger og Tagdækker Tandklinikassistent Teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen Teknisk designer Tjeneruddannelsen Transporterhvervet Træets Uddannelser Træfagenes Byggeuddannelse Urmagerne Vagt- og Sikkerhedsservice Veterinærsygeplejeuddannelsen Note: Figuren omfatter ikke Tandteknikerfagets Faglige Udvalg, grundet manglende aldersoplysninger % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% år år år procent af eleverne på uddannelser under Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social-og sundhedsuddannelsen var 30 år eller derover, mens Styrelsen for It og Læring,

24 det var tilfældet for mere end 50 procent på uddannelser under de faglige udvalg for Serviceassistent, Ejendomsservice, Hospitalsteknisk assistentuddannelse og Industriens Fællesudvalg. 2.5 Aftaletyper Hovedparten af de aftaler, der blev indgået på erhvervsuddannelserne ekskl. SOSU og PAU i perioden 2003 til 2014, var ordinære uddannelsesaftaler, jf. tabel 2.5. I perioden fra 2003 til 2007 steg antallet af indgåede ordinære aftaler med 33 procent, mens der fra 2007 til 2013 var et fald på 34 procent. Fra 2013 til 2014 faldt antallet yderligere med fem procent. Tabel 2.5 Indgåede aftaler fordelt på aftaletype, Uddannelser ekskl. SOSU og PAU SOSU/ PAU Alle uddannelser Antal Ændring i pct. Antal Antal Ordinære aftaler Ordinære kombinationsaftaler Restudd. aft. (eft. ord. prakt./prakt. i udlandet) Restudd. aft. (efter skolepraktik) Korte uddannelsesaftaler Ny mesterlæreaftaler Hovedtotal Note: Af diskretionshensyn er celler med færre end fem individer blændet, men disse indgår dog i totalerne. Note: Korte uddannelsesaftaler og ny mesterlæreaftaler blev indført i hhv og I tabellen indgår ikke delaftaler. 24 Styrelsen for It og Læring, 2016

25 Tabel 2.6 Indgåede aftaler fordelt på aftaletype og indgange, 2014 procent Indgang Ordinære uddannelsesaftaler Ordinære kombinationsaftaler Restaftale efter praktik Bil, fly og andre transportmidler 42% 0% 10% 20% 19% 9% 100% Bygge og anlæg 39% 0% 12% 8% 38% 3% 100% Bygnings- og brugerservice 96% 0% 2% 2% 0% 0% 100% 639 Dyr, planter og natur 48% 0% 25% 5% 19% 4% 100% Krop og stil 27% 0% 11% 11% 16% 36% 100% 691 Mad til mennesker 53% 0% 14% 10% 2% 21% 100% Medieproduktion 52% 0% 10% 19% 9% 10% 100% 417 Merkantil 89% 0% 2% 4% 0% 4% 100% Produktion og udvikling 66% 0% 6% 11% 11% 6% 100% Strøm, styring og it 54% 1% 10% 11% 23% 1% 100% Sundhed, omsorg og pædagogik 96% 0% 2% 0% 1% 0% 100% Transport og logistik 82% 0% 3% 8% 1% 6% 100% I alt, procent 74% 0% 7% 6% 9% 5% 100% I alt, antal Note: I tabellen indgår ikke delaftaler. Aftaletyperne er ikke lige fordelt over de forskellige uddannelser og indgange. Korte aftaler anvendes primært på indgangene Bygge og anlæg, Strøm, styring og it, Dyr, planter og natur samt Bil, fly og andre transportmidler. Inden for Bygge og anlæg var godt hver tredje aftale kort i 2014, mens det var omkring hver femte inden for de tre øvrige indgange. Ny mesterlæreaftaler bliver især anvendt på indgangene Krop og stil samt Mad til mennesker, henholdsvis 36 og 21 procent var af denne type i 2014, jf. tabel 2.6. Restaftaler efter skolepraktik anvendes i højere grad på indgange med få igangværende aftaler i forhold til skolepraktikelever (se tabel 2.4), mens restaftaler efter praktik oftere benyttes inden for de indgange, hvor en høj andel elever er i korte aftaler eller ny mesterlære. Eksempelvis er knap en femtedel af alle aftaler inden for Dyr, planter og natur korte aftaler i Som afledt effekt heraf ses også en høj andel af elever i restaftale efter praktik (25 procent). Restaftale efter skolepraktik Korte uddannelsesaftaler Ny mesterlæreaftaler I alt, procent I alt, antal Styrelsen for It og Læring,

26 I 2014 var 12 elever i ordinær aftale for hver elev i kort aftale 4, mens det var 15 elever i 2012 og 2013, jf. figur Figur 2.10 Forholdet mellem igangværende ordinære og korte uddannelsesaftaler fordelt på indgange, Der er forskel på, hvor stor en andel korte uddannelsesaftaler udgør af de enkelte indganges praktikaktivitet. Korte aftaler anvendes hyppigt inden for Dyr, planter og natur samt Bygge- og anlæg, mens disse sjældent anvendes på Merkantil og Sundhed, omsorg og pædagogik. I 2014 var fire elever i ordinær aftale for hver elev i kort aftale inden for indgangen Dyr, planter og natur. I både 2012 og 2013 var to og fire elever på denne ind- 4 Indgåede aftaler i en periode, typisk kalenderår, omfatter alle ordinære aftaler indgået i perioden, men kun det første aftaleforløb, når der er tale om korte aftaler. 26 Styrelsen for It og Læring, 2016

27 gang i ordinær aftale for hver elev i kort aftale. På Bygge og anlæg var forholdet mellem ordinære og korte uddannelsesaftaler en til to i 2014 mod en til fire i Figur 2.11 viser de uddannelser, hvor andelen af korte uddannelsesaftaler var størst. Fordelingen af aftaletyper på samtlige uddannelser kan ses i tabel 2, bilag 3. Omkring hver tredje elev var ved udgangen af 2014 i en kort aftale på Snedkeruddannelsen, Træfagenes byggeuddannelse og Boligmonteringsuddannelsen, mens det samme var tilfældet for omkring hver femte elev på Bygningsmaler, Dyrepasser, Murer og Autolakerer. Figur 2.11 Igangværende aftaler fordelt på aftaletyper på uddannelser med størst andel af korte aftaler, ultimo 2014 procent 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5% 6% 5% 5% 13% 11% 27% 0% 42% 48% 37% 34% 31% 27% 4% 10% 9% 16% 2% 10% 8% 13% 10% 0% 15% 48% 57% 51% 38% 23% 23% 22% 19% Korte uddannelsesaftaler Ordinære uddannelsesaftaler Ordinære kombinationsaftaler Restaftale efter aftale Restaftale efter SKP Ny mesterlæreaftaler Note: Figuren omfatter ikke uddannelser med få elever. Andelen af aftaler på alle uddannelser kan ses i tabel 2, bilag 3. I tabellen indgår ikke delaftaler. Styrelsen for It og Læring,

28 2.5.1 Varighed af uddannelsesaftaler Gennemsnitslig varighed af indgåede ordinære uddannelsesaftaler har siden 2009 ligget stabilt på måneder i gennemsnit, jf. tabel 2.7. Gennemsnitslige varighed af korte aftaler er omkring et år. I 2009 var den gennemsnitslige varighed 13 måneder, men har siden 2013 ligget på 11 måneder. Tabel 2.7 Gennemsnitslig varighed i måneder for indgåede uddannelsesaftaler, Ordinær Restaftale efter aftale Restaftale efter skolepraktik Kort aftale Mesterlære Kombinationsaftale Note: Gennemsnitslig varighed er beregnet ud fra oprindelig slutdato. Opgørelsen af varigheden af korte aftaler er alene baseret på den første aftale, såfremt en elev har flere korte aftaler. I tabellen indgår ikke delaftaler. Der er stor forskel på gennemsnitslig varighed af indgåede aftaler på de forskellige indgange. I 2014 var varigheden af en ordinær aftale 39 måneder på Medieproduktion mod 18 måneder på Bygnings- og brugerservice, jf. tabel Styrelsen for It og Læring, 2016

29 Tabel 2.8 Gennemsnitslig varighed i måneder for indgåede uddannelsesaftaler fordelt på indgange, 2014 Indgang Ordinære aftaler Restaftaler efter aftale Restaftaler efter skolepraktik Korte aftaler Mesterlære Kombinationsaftaler Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Merkantil Produktion og udvikling Strøm, styring og it Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik Gennemsnit alle aftaler Note: I tabellen indgår ikke delaftaler. På Bygnings- og brugerservice varede en kort aftale i gennemsnit 4 måneder, mod 15 måneder på Dyr, planter og natur. 2.6 Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på sektor Omkring tre ud af fem uddannelsesaftaler bliver indgået i den private sektor. Fra 2011 til 2012 steg antallet af uddannelsesaftaler indgået mellem elever og private virksomheder med aftaler, men faldt herefter med aftaler i er med indgåede aftaler i den private sektor på niveau med Hovedparten af de uddannelsesaftaler, der indgås i den offentlige sektor bliver indgået i kommunerne. I 2014 blev der indgået færre aftaler i kommunerne end i 2011, jf. tabel 2.9. Styrelsen for It og Læring,

30 Tabel 2.9 Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på sektor, Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Kommune Region Stat Offentlig sektor i alt Privat sektor i alt Uoplyst I alt Andelen af aftaler indgået i enten den private- eller offentlige sektor varierer en del mellem de forskellige indgange. Inden for indgangene Sundhed, omsorg og pædagogik samt Bygnings- og brugerservice blev hovedparten af alle aftaler indgået i den offentlige sektor i 2014, mens stort set alle aftaler på uddannelserne under Bygge- og anlæg samt Krop- og stil blev indgået i den private sektor, jf. figur Figur 2.12 Andel af indgåede aftaler i privat og offentlig sektor fordelt på indgange, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Offentlig sektor Privat sektor Knap to tredjedele af de uddannelsesaftaler, der blev indgået i den private sektor i 2014 var ordinære uddannelsesaftaler, mens dette var tilfældet for stort set alle aftaler i den offentlige sektor, jf. tabel Styrelsen for It og Læring, 2016

31 Tabel 2.10 Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på sektor og aftaletype, 2014 procent Aftaletype Offentlig sektor Privat sektor Ordinære uddannelsesaftaler 96,0% 59,9% Ordinære kombinationsaftaler 0,0% 0,2% Restaftale efter aftale 2,0% 9,6% Restaftale efter skolepraktik 1,3% 8,3% Korte uddannelsesaftaler 0,4% 14,4% Ny mesterlæreaftaler 0,2% 7,7% Hovedtotal 100,0% 100,0% Note: Tabellen omfatter ikke elever med uoplyst sektor. I tabellen indgår ikke delaftaler. Figur 2.13 viser andelen af aftaler i den private sektor efter elevens bopælskommune. De største andele, over 70 procent, ses for elever, som boede i kommunerne Lemvig, Tønder og Vesthimmerland. De mindste andele, ca. 55 procent er for hhv. elever i i kommunerne omkring København samt Bornholm, Guldborgsund, Lolland, Ærø, Langeland og Odsherred. Styrelsen for It og Læring,

32 Figur 2.13 Andel af indgåede uddannelsesaftaler i den private sektor fordelt på elevens bopælskommune, ultimo 2014 procent 2.7 Skolepraktik Skolepraktik er et tilbud til elever på erhvervsuddannelserne, der enten ikke kan finde en praktikplads efter endt grundforløb, uforskyldt har mistet en praktikplads i en virksomhed eller som ikke har fået en ny uddannelsesaftale efter udløbet af en kort uddannelsesaftale. Ordningen giver mulighed for, at denne gruppe af elever kan gennemføre en erhvervsuddannelse, selvom de ikke har en uddannelsesaftale. Skolepraktikordningen indgår som en del af uddannelsesgarantien på erhvervsuddannelserne på den måde, at der inden for hver fællesindgang findes mindst én uddannelse, som kan gennemføres 32 Styrelsen for It og Læring, 2016

33 i skolepraktik 5. Den 1. september 2013 åbnede 50 praktikcentre i hele landet. Praktikcentrene er for de elever, der ikke har en ordinær praktikplads hos en arbejdsgiver. I stedet kan eleven kombinere skolepraktik med kortere eller længere praktikforløb hos en arbejdsgiver med henblik på at indgå en ordinær uddannelsesaftale. Andelen af skolepraktikforløb er ulige fordelt mellem indgangene, jf. tabel Er der mange elever på en indgang, vil det ofte også afspejle sig i antallet af elever i skolepraktik. Forholdet mellem igangværende aftaler og aktiviteten i skolepraktik fordelt på indgange kan ses i tabel 2.4. Tabel 2.11 Elever optaget i skolepraktik , fordelt på indgange, procent Indgang Bil, fly og andre transportmidler 8% 5% 10% 12% 15% 12% 11% Bygge og anlæg 21% 31% 30% 30% 27% 25% 22% Bygnings- og brugerservice 0% 0% 1% 1% 0% 1% 1% Dyr, planter og natur 5% 13% 5% 6% 6% 5% 5% Krop og stil 0% 0% 4% 3% 2% 2% 2% Mad til mennesker 8% 6% 6% 7% 8% 10% 11% Medieproduktion 4% 6% 5% 4% 3% 4% 3% Merkantil 16% 16% 14% 16% 16% 18% 21% Produktion og udvikling 12% 12% 13% 10% 9% 10% 9% Strøm, styring og it 22% 4% 9% 8% 9% 8% 9% Sundhed, omsorg og pædagogik 2% 6% 2% 1% 2% 2% 2% Transport og logistik 3% 2% 4% 3% 3% 3% 3% I alt, procent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% I alt, antal Note: Vær opmærksom på, at der er elever, som har korte forløb i skolepraktik. I 2003 var optaget af elever i skolepraktik størst på uddannelser inden for Strøm, styring og it (22 procent), efterfulgt af Bygge og anlæg (21 procent) og Merkantil (16 procent). Siden 2007 var optaget i skolepraktik størst på Bygge og anlæg (22-31 procent) fulgt af Merkantil (14-21 procent) Varighed af skolepraktik En ud af fire elever, der startede i skolepraktik i perioden , var i skolepraktik i under tre måneder. En tilsvarende andel var i skolepraktik over et år i den samme periode jf. figur Negativliste over uddannelser, der ikke udbydes med skolepraktik kan ses i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, bilag 6. Styrelsen for It og Læring,

34 De seneste tre år, har varigheden af skolepraktik været stort set konstant. 6 Figur 2.14 Varighed af skolepraktik med start i 2012, 2013 og 2014, procent Afsluttet skolepraktik I gang med skolepraktik Note: For skolepraktikforløb der ikke var afsluttet på opgørelsestidspunktet, er varigheden beregnet ud fra den forventede slutdato, som er indtastet i EASY. Dette påvirker særligt de længstvarende skolepraktikforløb i 2013, hvor eleverne fortsat er i gang med skolepraktik på udtrækstidspunktet. Da der ikke foreligger en faktisk afslutningsdato på udtrækstidspunktet, er afslutningsdatoen beregnet ud fra den forventede slutdato Få er i skolepraktik under hele uddannelsen Langt de fleste elever gennemfører deres uddannelse i en virksomhed elever fuldførte en erhvervsuddannelse i Heraf gennemførte 89 procent (26.516) udelukkende i uddannelsesaftale i en virksomhed, to procent (696) var i skolepraktik under hele uddannelsesforløbet, mens ni procent (2.658) fik deres uddannelse ved en kombination af skolepraktik og uddannelsesaftaler dvs. delaftaler eller restaftale efter skolepraktik, jf. figur For elever der stadig er i gang med deres skolepraktik er varigheden beregnet ud fra den forventede slutdato. Får en elev efterfølgende fx en restaftale efter skolepraktik vil den faktiske slutdato ligge før den forventede slutdato, og varigheden af skolepraktikken vil således blive kortere. 34 Styrelsen for It og Læring, 2016

35 Figur 2.15 Fuldførte elever fordelt efter om erhvervsuddannelsen er gennemført i aftale i virksomhed, skolepraktik eller kombination, , procent fuldførte % 9% 2% fuldførte % 9% 2% fuldførte % 7% 2% fuldførte % 5% 1% Aftale Kombination skolepraktik og aftale Skolepraktik De seneste tre år er andelen af elever, der har været i skolepraktik under hele eller dele af deres uddannelsesforløb steget. Seks procent af de, som fuldførte i 2011, havde været i skolepraktik mod 11 procent i For en overvejende del blev skolepraktikken kombineret med en aftale i en virksomhed Tilgang til skolepraktik på uddannelser med adgangsbegrænsning Der var adgangsbegrænsning på 12 af de uddannelser, der blev udbudt med skolepraktik i Kvoterne på disse uddannelser blev fastsat som en procentdel, beregnet for hver skole, af antallet af indgåede uddannelsesaftaler to år forinden. 7 Tabel 2.12 viser udmeldte kvoter for perioden Korte uddannelsesaftaler, restuddannelsesaftaler og delaftaler under skolepraktik indgår ikke i beregningsgrundlaget. Styrelsen for It og Læring,

36 Tabel 2.12 Kvoter for uddannelser med adgangsbegrænsninger til skolepraktik, Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Data- og kommunikationsuddannelsen Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Kontoruddannelse med specialer Mekaniker Snedkeruddannelsen Teknisk designer Træfagenes byggeuddannelse I alt Note: Dyrepasser har 0-kvote. Note 2 : Kvoten omfatter personvognsmekaniker og lastvognsmekaniker. Tabel 2.13 viser optag inden for kvoten og den samlede tilgang til skolepraktik på uddannelser med adgangsbegrænsning. I 2014 blev lidt over to tredjedele af kvotepladserne udnyttet. På data- og kommunikationsuddannelsen, elektriker, elektronik- og svagstrømsuddannelsen, snedker og teknisk designer blev kvoterne næsten udnyttet fuldt ud. Tabel 2.13 Elever optaget i skolepraktik inden for kvoten og elever optaget i alt på adgangsbegrænsede uddannelser, 2014 Optaget inden for kvoten Tilgang til skolepraktik i alt Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Data- og kommunikationsuddannelsen Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Kontoruddannelse med specialer Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker Snedkeruddannelsen Teknisk designer Træfagenes byggeuddannelse Optag i alt Udtræk fra EASY-P december Styrelsen for It og Læring, 2016

37 2.7.4 Mulighed for at starte trin 2 i skolepraktik Elever, der afslutter trin 1 i skolepraktik har mulighed for at fortsætte trin 2 og eventuelle efterfølgende trin i skolepraktik. 8 Elever, der i kalenderårene 2013 og 2014 afsluttede trin 1 af en uddannelse, er fulgt med henblik på at konstatere, om de efterfølgende er begyndt trin 2 i skolepraktik, har opnået en uddannelsesaftale i trin 2 eller er stoppet efter trin 1. Eleverne er fulgt indtil udgangen af I 2013 og 2014 afsluttede elever trin 1 i skolepraktik. Heraf blev 66 procent efterfølgende optaget til skolepraktik på trin 2, mens fire procent indgik en uddannelsesaftale på trin procent stoppede efter trin 1, jf. tabel For elever, der afslutter trin 1 i uddannelsesaftale var billedet anderledes. I perioden blev elever udlært på trin 1. Af disse indgik 10 procent efterfølgende en uddannelsesaftale på trin 2 og en procent blev optaget i skolepraktik. 89 procent fortsatte ikke i trin 2 af uddannelsen. Tabel 2.14 Overgang til trin 2 for elever, der afsluttede trin 1 i henholdsvis skolepraktik og uddannelsesaftale, Påbegyndt trin 2 i skolepraktik Påbegyndt trin 2 i uddannelsesaftale Stoppet efter trin 1 Afsluttet trin 1 i alt Afsluttet trin 1 i uddannelsesaftale Afsluttet trin 1 i skolepraktik Procent Procent Procent Procent Antal I alt, procent I alt, antal Note: Der er taget udgangspunkt i det først afsluttede trin1-skolepraktikforløb eller trin1-uddannelsesaftale på den pågældende uddannelse. Herefter er eleven fulgt med hensyn til senere skolepraktikforløb og uddannelsesaftaler. Overgang til virksomhedsforlagt undervisning og delaftale er opgjort som Påbegyndt trin 2 i skolepraktik. Udtræk fra EASY-P 18. december Elever der uforskyldt har mistet uddannelsesaftale Elever, der uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale, og som i øvrigt opfylder optagelsesbetingelserne skal, såfremt eleven ønsker dette, optages i skolepraktik. 9 Med aftale om Flere unge i uddannelse og job (fra 5. november 2009) blev det også muligt for erhvervsskolerne at optage elever, der uforskyldt havde mistet deres uddannelsesaftale 8 1. januar 2013 blev den midlertidige ordning om at elever kunne starte i trin to i skolepraktik gjort permanent. 9 Jf. hovedbekendtgørelsens 114, stk. 2. Styrelsen for It og Læring,

38 inden for en uddannelse, der ikke blev udbudt med skolepraktik, i uddannelsens skoledele. I perioden fra 1. januar til 31. december 2014 mistede 798 elever en uddannelsesaftale uforskyldt, mod året før. Hovedparten af dem (758) gik på en uddannelse, hvor det var muligt at komme i skolepraktik, jf. tabel Tabel 2.15 Elever der har mistet en uddannelsesaftale uforskyldt i perioden 1. januar til 31. december 2013 og ) 2014 Elever med mistet aftale på uddannelser uden skolepraktik 1 33 Elever med mistet aftale på uddannelser med skolepraktik Mistede aftaler på ukendte uddannelser 10 7 Elever med uforskyldt mistet aftale Note 1) : 2013 er opgjort på baggrund af data trukket medio maj Udtræk fra EASY-P 21. december elever mistede deres uddannelsesaftale uforskyldt i perioden 1. juli 2013 til 30. juni Elevernes videre forløb er fulgt indtil udgangen af 2014 for at se om eleverne har fået en uddannelsesaftale, er optaget i skolepraktik eller optaget i skoledelen som næste forløb, jf. tabel Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om et øjebliksbillede ultimo Tabel 2.16 Status ved udgangen af 2014 for elever der har mistet en uddannelsesaftale uforskyldt i perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014 Antal Procent Elever registreret med uforskyldt mistet aftale Elever med mistede aftaler på uddannelser uden skolepraktik Elever med mistede aftaler på uddannelser med skolepraktik, heraf som på opgørelsestidspunktet har fået ny uddannelsesaftale som næste forløb er optaget i skolepraktik som næste forløb ikke har fået uddannelsesaftale eller er optaget i skolepraktik Antal mistede aftaler ukendt uddannelse Udtræk fra EASY-P 21. december Styrelsen for It og Læring, 2016

Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011

Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011 Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011 Af Laura Girotti Indhold Forord... 2 1. Resumé af udvalgte resultater... 3 2. Udvikling i nøgletal 2003-2011... 5 2.1 Nøgletal 2003-2011... 5 2.2 Nøgletal fordelt

Læs mere

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for IT og Læring, oktober 2016 Indhold Forord... 5

Læs mere

Praktikpladsområdet Årsstatistik

Praktikpladsområdet Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for It og Læring, september 2017 Indhold Forord... 4 1 Resumé af udvalgte resultater...

Læs mere

Praktikpladsområdet 2013

Praktikpladsområdet 2013 Praktikpladsområdet 2013 Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2013 Årsstatistik Forfatter: Laura Girotti og Zuzanna Tilewska Styrelsen for IT og Læring, august 2014 Indhold Forord...

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Generelt om datakilder i praktikpladsstatistikken Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af de registreringer som erhvervsskolerne har foretaget

Læs mere

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 Ajourført den 12. januar 2014 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport 2015 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Praktikpladsobservatorium Tal der taler

Praktikpladsobservatorium Tal der taler Praktikpladsobservatorium 2013 Tal der taler 1 INDLEDNING Region Nordjylland og Nordjyske Erhvervsskoler har i samarbejde udviklet Praktikpladsobservatoriet. Formålet med observatoriet er, at Regionsrådet

Læs mere

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 1 Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har i august 2016 indhentet optagetal hos samtlige medlemsskoler. På baggrund af indberetningerne

Læs mere

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Færre elever er startet på en erhvervsuddannelse efter reformen trådte i kraft, men flere kommer videre til uddannelsens hovedforløb. Det

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009 Anvendelse af deling i praktik juli 2008 til januar 2009 Af Thomas Quaade Resumé: 6 % af uddannelses på erhvervsuddannelsesområdet indgået i perioden juli 2008 til januar 2009 var på første af delte uddannelser,

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål

Læs mere

EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen

EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen 2013 EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen Technology College Aalborg Campus Bornholm Herningsholm Erhvervsskole Aarhus TECH Learnmark Horsens Erhvervsskolen Nordsjælland SDE - Vejle KTS TEC EUC Vest Hansenberg

Læs mere

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen 1 I januar 2016 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optaget på GF1, GF2, euv og eux for alle medlemsskolerne. Denne

Læs mere

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 1 20 Mercantec Stadig for få, der vil være faglærte efter reform Andel elever,

Læs mere

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler Uddannelsesudvalget UDU alm del - Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesaftale, og andelen der søger Herkomst Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen 1 I september 2015 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optagelsestallene på GF1, GF2, euv og eux blandt alle medlemsskoler.

Læs mere

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015, er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010

Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010 Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010 25. august 2010 J.nr. 067.86G.121 Baggrund I aftale om flere unge i uddannelse og job fra 5. november 2009 fremgår det, at Aftaleparterne

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 787410 EUC Nordvest J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 851401 TECHCOLLEGE J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1380 Anlægsstruktør,

Læs mere

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg 23. oktober 2015 ARTIKEL Af Malene Dissing Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg På nogle erhvervsuddannelser har alle elever en praktikplads, mens hver anden elev ikke har en praktikplads

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Aftale om flere praktikpladser i 2011 Aftale om flere praktikpladser i 2011 I 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en række praktikpladspakker om særlige indsatser på praktikpladsområdet med henblik

Læs mere

Anlægsstruktør. Stenhugger. Murer. Anlægsstruktør. Total BU. Tømrer

Anlægsstruktør. Stenhugger. Murer. Anlægsstruktør. Total BU. Tømrer Pr. 31/1. 2015 Stenhugger pr. 31/1. 2015 226 36 31 22 9 18 1.338 1.696 4.732 pr. 31/1. 2015 39 6 38 10 11 56 163 332 4.567 (med praktikplads) pr. 31/1. 2015 31 7 5 332 377 943 i skolepraktik pr. 31/1.

Læs mere

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads INDHOLD 6 4 Gode råd til dig i jagten på en praktikplads Bygge og anlæg 8 Fra jord til bord 10 Håndværk og teknik 12 Teknologi og kommunikation

Læs mere

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan Skole XX 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre. Evaluering af praktikcentre, del 3

Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre. Evaluering af praktikcentre, del 3 Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 2015 Det

Læs mere

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler S 2466 - Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2006 Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesftale, og andelen der søger praktikplads, inden for hver enkelt

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Tabelrapport. Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3

Tabelrapport. Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Tabelrapport Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Tabelrapport Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre,

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015 er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne. I dette notat beskrives

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling:

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling: Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: Fordeling: Frafald på erhvervsuddannelserne CDA Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Et af

Læs mere

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed 11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed Næsten 11.000 elever på erhvervsuddannelserne i Danmark mangler en praktikplads. En del af dem har dog en skolepraktikplads, men næsten 6.000 har heller

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads

Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads 2 år med rekordmangel på praktikpladser Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads Manglen på praktikpladser er fortsat rekordhøj. I mere end 2 år har manglen på praktikpladser ligget

Læs mere

Kommenterede bilagstabeller

Kommenterede bilagstabeller Kommenterede bilagstabeller Dokumentation til Der går ikke nogen lige vej. En kvalitativ og kvantitativ analyse af omfang og mekanismer i elevernes omvalg på erhvervsuddannelserne TrendEduc og Kubix Aps

Læs mere

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på grundforløb 1 og 2 i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs.

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på hovedforløb i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs. Frafald,

Læs mere

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Torsdag d. 24. september 2009 UU-Roskilde Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet

Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Bilag 2 Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet De følgende figurer viser en fordeling af elever efter deres første prioriterede søgeønske (indgang) med tilgang til søgekøen 2008-2013

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne Skolepraktik i erhvervsuddannelserne Evaluering 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolepraktik i erhvervsuddannelserne 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk a/s Eftertryk

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2015 Senest revideret 10. december 2014 Bil, fly og andre

Læs mere

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Svar på spørgsmål 304 (Alm. del):

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet I dag er der færre unge, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 1. klasse, som falder fra, når man ser på 3 måneder og 7 måneder

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2013 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser

Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser Selvom manglen på praktikpladser fortsat er massiv, og mere end 5. elever hver måned står uden praktikplads, er det under hver

Læs mere

2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer

2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer 2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer Skolen redegør for de særlige udfordringer, den har vedrørende frafaldsmønstre på skolen, herunder hvilke elever der falder fra, hvornår de

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Balance udregnes som elever uden praktikplads eller uden plads i et praktikcenter (skolepraktik) i forhold til alle elever (elever med aftaler, elever

Læs mere

Bygningsstruk ktør. Gulvlægg gger

Bygningsstruk ktør. Gulvlægg gger i perioden 1/9. - 30/9. 2011 CELF 5 7 Den jydske Haandværkerskole 19 19 Erhvervsskolen Nordsjælland 5 11 16 Mu urer EUC Nord 7 10 EUC Nordvest 5 5 10 EUC Nordvestsjælland 8 EUC Sjælland 5 12 EUC Syd 8

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Elever på virksomhederne

Elever på virksomhederne 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på virksomhederne 2.1 Indledning og sammenfatning... side 63 2.2 Praktikpladser på virksomhederne... side 64 2.3 Elever på DA-området... side 66 2.4 Elever, der søger

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Undervisningstimer på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Undervisningstimer på erhvervsuddannelsernes grundforløb Undervisningstimer på erhvervsuddannelsernes grundforløb Om denne undersøgelse UNI-C har i samarbejde med Undervisningsministeriets Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser gennemført en undersøgelse

Læs mere

Tilskud til voksenlærling

Tilskud til voksenlærling Cykel- og motorcykelmekaniker-uddannelsen Cykelmekaniker 30.06.2009 Motorcykelmekaniker 30.06.2009 Cykelmontør 30.06.2009 Knallertmekaniker 30.06.2009 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Entreprenørmaskinmekaniker

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karrosseriuddannelsen Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2013 31. december 2014 Bådassistent 1. juli 2013 31. december 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2013

Læs mere

Udkast. Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland

Udkast. Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regional Udvikling Udkast Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland Praktikpladsansvaret

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Jeg synes, det er interessant at være i skolepraktik. Det er anderledes. Det giver ikke 100 % faglig kompetence, men det giver

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker

Læs mere

2015 ( ) Andel, 2014 ( )

2015 ( ) Andel, 2014 ( ) s navn] 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Dokumentation af rettelse i Elev på EASY data

Dokumentation af rettelse i Elev på EASY data 11. februar 2015 Uddannelse Dokumentation af rettelse i Elev på EASY data Danmarks Statistiks fejlsøgningsprocedurer har ved opdatering af Elevregistret for tællingsåret 2014 givet anledning til fokus

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Uddannelsesgaranti og trindeling

Uddannelsesgaranti og trindeling Sagsnr. 09-1164 Ref. MSM/bfa Den 14.6 2009 Uddannelsesgaranti og trindeling Regeringen arbejder med en begrænsning af uddannelsesgarantien i forbindelse med udvidelse af skolepraktikken. Dette er i modstrid

Læs mere

22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet

22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet 22. maj 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Baggrund metode 3 2. Praktikpladspotentialet opdelt

Læs mere

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Af Asger Hyldebrandt Pedersen Fra 2006 til 2007 var der 15 pct. færre deltagere på produktionsskolerne. Alderen på startende elever faldt. Tæt på én ud af

Læs mere

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE 1 Praktikcenter EUC Sjælland Hvad er et pratikcenter? Et praktikcenter er med til at sikre, at unge der består et grundforløb på en erhvervsuddannelse,

Læs mere

3. Praktik på erhvervsuddannelserne

3. Praktik på erhvervsuddannelserne 3. Praktik på erhvervsuddannelserne 3.1 Sammenfatning 113 3.2 Praktikpladser på virksomheder 114 3.3 Praktikpladser følger af vækst 12 3.4 Elever, der søger praktikplads 126 3.5 Elever i skolepraktik 137

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

10807 C Erhvervsøkonomi Bundne gennemført 10801 C Afsætning Bundne gennemført 10815 C Informationsteknologi Bundne gennemført 1670 Detailslagter

10807 C Erhvervsøkonomi Bundne gennemført 10801 C Afsætning Bundne gennemført 10815 C Informationsteknologi Bundne gennemført 1670 Detailslagter EUD. Udd.bek. 3, kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet. Bemærk herudover krav 3 stk. 2, 3 og 4 viden, færdigheder og kompetencer CosaformåUDD_TXT UVM_FAG NIVEAU BETEGNELSE

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Gældende fra 1. januar 2013 Hovedforløb Speciale Gældende til Bil, fly

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2012 31. december 2013 Bådassistent 1. juli 2012 31. december 2013 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2012

Læs mere