Nog en g a n g e skal man vær e p a r a t til at br y de n o r m en - udvide sin hor i sont - for at kunne se sig om i ver den.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nog en g a n g e skal man vær e p a r a t til at br y de n o r m en - udvide sin hor i sont - for at kunne se sig om i ver den."

Transkript

1 Koncernregnskab Nog en g a n g e skal man vær e p a r a t til at br y de n o r m en - udvide sin hor i sont - for at kunne se sig om i ver den. Og man vil måske opdage a t man har lær t n og e t nyt - noget man ikke troede var muligt.

2 Hoved- og nøgletal for koncernen Mio. kr Nettoomsætning , , , , ,1 Resultat før afskrivninger (EBITDA) , , , , ,4 Resultat af primær drift ,0... 5,4... 1,2...23,5...22,2 Resultat af finansielle poster , , ,8... 2, ,0 Resultat før skat ,8... 2,6... 1,0...26,3...20,3 Årets resultat ,6... 1,9... 2,3...21, ,2 Langfristede aktiver , , , , ,8 Kortfristede aktiver , , , , ,4 Aktiver i alt , , , , ,2 Egenkapital , , , , ,3 Langfristede rentebærende forpligtelser , , ,6...56,9...45,6 Langfristede forpligtelser i øvrigt , , , , ,4 Kortfristede rentebærende forpligtelser , , , ,5...49,0 Kortfristede forpligtelser i øvrigt , , ,1...86,8...84,8 Nettoaktiver , , , , ,0 Bording-Koncernens hovedtal Pengestrøm fra driften , , , , ,7 Pengestrøm til investering, netto , ,4...-2, , ,0 Heraf materielle aktiver , , , , ,7 Pengestrøm fra finansiering , , , , ,6 Pengestrøm i alt , ,3... 3, ,4...11,1 Overskudsgrad.... %... 1,7... 1,0... 0,2...4,2...4,2 Afkastningsgrad... %... 4,2... 2,5... 0, , ,4 Likviditetsgrad ,3... 1,2... 1,2... 1,2...1,3 Cash Flow Per Share (CFPS)... kr , , ,1...64, ,4 Egenkapitalandel... %... 30, , ,6...33, ,4 Egenkapitalforrentning... %... 5,0... 2,0... 2, , ,4 Forklaringer, se regnskabspraksis Antal medarbejdere Omsætning pr. medarbejder... tkr Bruttoavance pr. medarbejder.... tkr

3 Indholdsfortegnelse 4 Ledelsens beretning Bordings vision 27 Koncernregnskab Ledelsespåtegning og forventninger til Revisionspåtegning 9 Koncernoversigt 29 Anvendt regnskabspraksis 10 Koncernen i ord og tal 35 Resultatopgørelse 12 Forretningsområder 36 Balance 18 Kundekontakt 38 Egenkapitalopgørelse 20 Medarbejderne 39 Pengestrømsopgørelse 21 Corporate Governance 40 Noter 22 Strategisk risikostyring 58 Selskabsoplysninger 23 Bæredygtighed i koncernen 24 Aktionærinformation Ovenstående udgør, sammen med moderselskabsregnskabet for F. E. Bording, årsrapporten for

4 Skab nyt! Den teknologiske udvikling, globalisering og skærpede krav om øget vareudbud medfører stigende konkurrence inden for alle brancher. Nøgleordet for succes er differentiering - det bliver i højere grad nødvendigt at skille sig ud og være innovativ for at legitimere sig på markedet. Kravet om differentiering understreger vigtigheden af virksomheders fokus på at kommunikere deres budskab og profil ud til relevante målgrupper og interessenter - og ikke nok med det, de skal kunne kommunikere rigtigt og effektivt via de rette kanaler og medieplatforme. Netop det hjælper Bording sine kunder med. Udviklingen har sat aftryk på Bording, der ikke længere bare er en traditionel grafisk produktionsvirksomhed med fokus på trykning - Bording er langt mere end det. BORDINGS VISION Bording vil være Skandinaviens førende kommunikationsvirksomhed både inden for papirbaseret og digital kommunikation ved at udnytte sin store grafiske- og IT-know how, kundebase og markedsposition. 4

5 Bording udvikler værdisk abende kommunikationsløsning er både på papir og digitalt. Bording hjælper sine kunder med at kommunikere bedre med deres kunder! Fusion af forretningsområder Det altoverskyggende mål, som Bording stræber efter, er at skabe værdi for sine kunder. Midlet til at nå det mål ligger i digitalisering og fokus på grafisk IT. Resultatet er en unik kombination af kernekompetencer i Bording-koncernen, som leverer målrettede kommunikationsløsninger til kundegrupper med forskelligartede behov og ønsker. Potentiale i integration Trenden går mod udviklingen af digitale løsninger, der sammenkæder og integrerer virksomheders viden. Bording skaber netop løsninger, der samler og håndterer viden, frigiver ressourcer samt distribuerer budskaber til de rette interessenter via de rette medier. Med initiativet Bording Integration sætter Bording fokus på at integrere de forskellige kompetencer, der eksisterer i koncernen. Det bliver i højere grad vigtigt at arbejde på tværs for at sikre optimale løsninger, og kundernes behov definerer, hvordan løsningerne udformes. International virksomhed At integrere løsninger betyder samarbejde på tværs af landegrænser og kontinenter. Globaliseringens tendenser ses tydeligt i Bording, som er blevet en international virksomhed med selskaber i Skandinavien og Bangladesh. Bording arbejder desuden sammen med leverandører og partnere i hele Europa. Bording kort fortalt Bording er leverandør af en virksomheds samlede behov for grafisk og digital kommunikation. Bording leverer løsninger, der er tilpasset den enkelte kunde inden for Marketing Services og Forretningsservices. Effektiv marketingkommunikation Bording vil: Udvikle effektive kommunikationsværktøjer Frigive ressourcer hos kunderne Tilføre værdi til budskaber ved at gøre dem kommunikerbare i grafisk form og medieuafhængigt 5

6 2007 og forventninger til 2008 Årets resultat før skat blev i ,3 mio. kr., og omsætningen endte på 528,1 mio. kr. Pengestrømmen fra driften blev hele 41,7 mio. kr. Bording står altså særdeles godt rustet til den fortsatte fornyelse. Fornyelsesproces i fuld gang 2007 har stået i reorganiseringens tegn. Konceptet om integration af grafiske og digitale løsninger er blevet videreudviklet, og flere projekter søsat, ligesom Bording har arbejdet med vidensdeling på tværs af koncernen samt udvikling og specialisering af vores salgsmedarbejdere. I Bordings fornyelsesfase har menuen blandt andet budt på salg, udskilning og outsourcing af produktområder. Bordings egenproduktion består i dag udelukkende af specialproduktioner, der tilfører målbare konkurrencefordele. Inden for andre områder er der opbygget et net af samarbejdspartnere, der skaber sikker produktion og levering. Samling af salg og udvikling i Danmark Udviklingen i Bording A/S i Danmark har i 2007 ikke været tilfredsstillende, og resultatet endte negativt. Den omfattende forandringsproces fortsætter med henblik på at skabe vækst og lønsomhed i Bording A/S, og Bording Datas administrerende direktør, Ernst Lykke Nielsen, er indtrådt som administrerende direktør for Bording A/S. På denne måde bliver salg og udvikling af såvel grafiske som digitale løsninger i Danmark samlet under samme direktør. Selvstændige specialproduktioner Som led i tilpasningen til markedssituationen og fornyelsesprocessen er specialproduktioner i Danmark blevet udskilt som selvstændige selskaber i Det drejer sig om kuvertfabrikken i Vejle, A-Mail Kuverter A/S, og arktrykkeriet i Herlev, Bording Graphic A/S. Administrerende direktør for Bording AB og AS, Kenneth Fritzon, er ansvarlig for de nye produktionsselskaber i Danmark. International IT-kapacitet Bording Datas joint venture, Bording Vista, i Bangladesh blev startet op i 2006 sammen med en lokal partner og med støtte fra Danidas Private Sector Program. (2007: 0,8 mio. kr.). Selskabet tilfører allerede på nuværende tidspunkt en betydelig udviklingskapacitet til Bording Data og giver mulighed for teknologisk opdatering, programmering og specialudvikling for Bordings kunder. Målsætningen er, at Bording Vista over de næste år skal vokse, og medarbejderstaben i Bangladesh er nu oppe på 27 ansatte. Tæn k an derl edes! 6

7 Bording Integration Bording lancerede i 2007 konceptet Bording Integration, der videreudvikler processen omkring integration af grafiske og digitale løsninger. Kundens behov for nye løsninger sætter samspillet mellem det grafiske og det digitale i fokus. Målsætninger for Bording Integration: Udnytte eksisterende viden og produkter til at udvikle nye og spændende løsninger Videreudvikle samhandel med eksisterende kunder Give organisationen nye værktøjer og muligheder for at agere i markedet Bording har allerede prøvet kræfter med konceptet omkring Bording Integration, og mange kunder er interesserede i de nye løsninger, der på mange måder tegner fremtiden i Bording-koncernen. 7

8 Forventninger til 2008 Bording fortsætter i 2008 arbejdet med at integrere grafiske- og digitale løsninger og forventer vækst i dette ekspansive marked. Udviklingen af digitale værktøjer betyder, at traditionelle grafiske tryksager kan håndteres mere effektivt, og Bording oplever bl.a. en øget interesse for BordingNet. Bording vil derfor i 2008 øge sin markedsandel inden for virksomheders outsourcing af grafisk kommunikation. Det er fortsat Bordings strategi at styrke organisationen gennem opkøb, der kan tilføre koncernen nye kompetencer. Bordings finansielle reserver og muligheden for at udstede aktier på Fondsbørsen gør opkøbsstrategien mulig. Samtidig bliver der tilført ressourcer til den fortsatte udvikling af Bording som grafisk kommunikationsvirksomhed. Herudover vil Bording fortsat fastholde, styrke og udbygge engagementet vedrørende løsninger og services til detailhandelen, grossister, aviser og dagblade Resultat før skat og engangsposter Årets resultat Trods et forventet fald i omsætningen af administrative tryksager og mindre positive konjunkturer forventer Bording i 2008 en omsætning på niveau med 2007 samt et resultat i intervallet mio. kr. før skat. Forventningerne er eksklusive eventuelle nye opkøb og kursregulering af Klimax-aktier. Begivenheder efter balancedagen Pr. 1. januar 2008 har Bording købt 40% af aktierne i ProGrafica A/S - et grafisk bureau med spidskompetencer inden for kreative og teknologisk avancerede løsninger. Købet sker som led i strategien om at deltage i konsolideringen af den grafiske branche, og samarbejdet med ProGrafica sikrer udveksling af kompetencer og specialviden, der kan skabe øget omsætning og positive synergieffekter. 8

9 Koncernoversigt Digitale løsninger Rådgivning Specialproduktion Bording A/S Danmark A-Mail kuverter A/S Bording Graphic A/S - udskilles pr. 1. januar 2008 Bording AS Norge Bording AB Sverige F.E. Bording A/S Bording Data A/S Bording Vista Ltd. 50% Adm.selskabet af 1. oktober 2003 ApS 50% Bording Combinations AB Anxious AB 30% ProGrafica A/S 40% - købt i 2008 Klimax A/S 17% - noteret på Dansk AMP Grafisk IT 9

10 Sådan gik det Koncernen 2007 i ord og tal Fokusering på løsninger og fravalg af marginale produktionsordrer har betydet en nedgang i omsætningen fra 559 mio. kr. til 528 mio. kr. Bruttoresultatet er steget fra 20,6 % til 22,8 % af omsætningen. Resultatet før skat og engangsposter blev 16, 3 mio. kr. mod 15,0 mio. kr. sidste år. Poster af engangskarakter består primært af avance ved salg af anlægsaktiver (i ,9 mio. kr. mod 9,6 mio. kr. i 2006), finansielle indtægter fra aktiebesiddelser i andre virksomheder (i 2007 netto 3 mio. kr. mod 7,7 mio. kr. i 2007) samt omkostninger til omstrukturering (i ,6 mio. kr. mod 6,0 mio. kr. i 2006). Året resultat efter skat udgør 16,2 mio. kr. mod 21,2 mio. kr. i De tidligere meddelte forventninger til årets resultat og omsætning var en omsætning på niveau med 2006 og et resultat før skat og finansielle indtægter fra aktiebesiddelser på ca. 20 mio. kr. Omsætning og resultat er altså i underkanten af forventningerne bl.a. på grund af et lavere aktivitetsniveau i 4. kvartal end forventet. Produktionsomkostninger består af udgifter til materialer, løn og indirekte produktionsomkostninger. Bruttoresultatet er forbedret fra 115,5 mio. kr. til 120,3 mio. kr. Stigningen er et resultat af fokus på og vækst inden for digitale løsninger, markedskommunikation samt outsourcing af produktion af traditionelle administrative tryksager. Andre driftsindtægter i koncernen på 8,4 mio. kr. (2006: 13,9 mio. kr.) omfatter primært gevinst ved salg af materielle aktiver i alt 2,9 mio. kr. (2006: 9,6 mio. kr.) samt lejeindtægter. Distributionsomkostninger udgøres af salgs- og logistikomkostninger. Administrationsomkostninger består af udgifter til økonomi, administration og IT-funktion. Andre driftsomkostninger er på samme niveau som sidste år og består hovedsageligt af konsulentbistand, omkostninger til eksterne lejemål samt tab ved salg af materielle aktiver. Resultat før engangsposter Resultat før skat Engangsomkostnigner og indtægter: Engangsomkostninger til omstrukturering Avance ved salg/værdiregulering af aktier Nettoavance ved salg af aktiver Resultat før skat og engangsposter

11 Koncernen beskæftigede i gennemsnit 369 medarbejdere i 2007 mod 409 i Der er i 2007 gennemført en række større udviklingsprojekter i forbindelse med teknologiopdatering og udvikling af nye funktionaliteter inden for eksisterende softwareløsninger. Den del af udviklingsaktiviteterne, hvor det fremtidige afkast kan estimeres med rimelig sikkerhed, er aktiveret til kostpris som immaterielt aktiv. Øvrige udviklingsaktiviteter, der ikke opfylder betingelserne for aktivering, er udgiftsført i året. De immaterielle software-aktiver afskrives over maksimalt fem år. Resultatet af primær drift er faldet fra 23,5 mio. kr. i 2006 til 22,2 mio. kr. i Pengestrøm Årets pengestrøm fra driften har været positiv med 41,7 mio. kr. mod 24,4 mio. kr. i Pengestrømmen fra investeringsaktivitet andrager -9,0 mio. kr. (2006: -4,6 mio. kr.) og består af investeringer i produktionsanlæg og frasalg af materielle aktiver. Koncernen har øget sit kreditmaksimum til 104,4 mio. kr. mod 99,3 mio. kr. sidste år. Udover den likvide beholdning på 16,3 mio. kr. har koncernen uudnyttede kreditfaciliteter på 67,3 mio. kr. (2006: 63,5 mio. kr.). Balance Koncernens balancesum ultimo 2007 andrager 311,2 mio. kr. mod 319,0 mio. kr. ultimo Udskudt skatteaktiv vedrører Bording AS i Norge. Bording AS har haft overskud i Aktivet kan anvendes i positiv norsk indkomst indtil Koncernens egenkapital udgør 116,3 mio. kr. mod 108,1 mio. kr. året før. Koncernens egenkapitalandel udgør 37,4 % mod 33,9 % sidste år. 11

12 Forretningsområder i Bording Teknologiens hastige udvikling er en realitet, og for Bording er det vigtigt at være med helt fremme, hvor det sker. Grafiske kommunikationsløsninger bliver i højere grad også digitaliseret, og muligheden for at integrere traditionelle og nye produkter på kryds og tværs er oplagt i arbejdet for at skabe værdi for kunderne. Grænsefladen mellem forretningsområderne i Bording flyder sammen, når man arbejder med integrerede løsninger frem for enkelte produkter. Processen og samarbejdet med kunden kommer i fokus, og målet er at sikre løsninger, der fuldt ud lever op til kundernes forventninger. Bordings mange selskaber og kompetencefelter i både Skandinavien og Bangladesh er med til at fremtidssikre koncernen i forhold til effekterne af den stigende globalisering. Digital procesoptimering Udviklingsarbejdet med digitale medier spiller en vigtig rolle i opbygningen af Bording som grafisk kommunikationsvirksomhed. Dette fokus sikrer også en optimering af arbejdsgangene inden for de forskellige forretnings-områder. Blandt andet BordingNet frigiver ressourcer og sikrer hurtigt overblik samt kontrol for såvel kunderne som for Bording. Individualiserede bestillingsbrochurer - Bording og Arla AB For Arla Foods AB har resultatet af et samarbejde med Bording betydet markant reduktion af tid og ressourcer. Arla Foods producerer hver 14. dag bestillingsbrochurer med en individuel oversigt over virksomheden produktsortiment, som butikskæderne kan bestille ud fra. Tidligere opstod der ofte fejl i data, ligesom udseendet af brochurerne var forskelligt. Med Bording som samarbejdspartner fik Arla Foods en webløsning, hvor data hentes direkte fra virksomhedens system, og hvor der arbejdes med et fast sidelayout for hvert produkt. Brochurens profil er nu den samme for alle regioner og mejerier, og hvis produkter bliver tilføjet eller taget væk, ændres sidetal og indhold automatisk. Med systemet er arbejdsprocessen optimeret, og færre folk er involveret som følge af, at flere ting er foruddefineret og automatiseret. Bording var den eneste leverandør, som kunne leve op til alle vores krav og ønsker. Leverancetider, som før var et stort problem, har vi med Bordings løsning helt undgået. At vi på lang sigt sparer en hel del penge på denne løsning, er jo heller ikke dårligt. Ulf Pedersen, Arla Foods AB 12

13 Forretningsområder Grafisk kommunikation Digital kommunikation IT kommunikation Marketing Services Direct mail web-to-print Combinations specialprodukter digitalprint analyser Arktryk Labels Bordingnet doc2mail Agetor/AXT Forretningsservices Kuverter Brevpapir Blanketter Dynamics/Navision viking unistar 13

14 Forretningsområder Marketing Services Uanset om kunderne ønsker avancerede Direct Mail-udsendelser i millionoplag, produktion af kataloger, visitkort eller måske digitalproduktion koblet til databaser, har Bording værktøjerne til at hjælpe dem. Målet er at være en af de førende aktører i Skandinavien inden for grafisk- og digital markedskommunikation. Bording kalder det Marketing Services. Direct Mail Kampagnemateriale Digitalprint Butikseksponering Labels Kataloger Brochurer Analyser Tidsskrifter Web-to-print Årsregnskaber Specialproduktløsninger Direct Mail Direct Mail er et af de mest succesrige produktområder i Bording-koncernen. Med den specielle produktionslinje kan Bording skabe grafiske produkter med blandt andet afskrabningsfarve, hologrammer og lugteffekter. I løbet af 2007 har Bording udviklet nye Direct Mail-løsninger, og flere store kunder har placeret ordrer i dette produktsegment. Forventningen er at øge omsætningen fremover. Bording satser på Direct Mail-løsningen SmartMail, der kombinerer digitale løsninger med en effektiv produktionsløsning. Bording tilbyder vores kunder en avanceret målgruppeanalyse, hvor man filtrerer de interessante kunder frem og integrerer budskaberne i kuverten. Med SmartMail kan kampagner udformes og segmenteres så meget, at kunden næsten opnår en 1-til-1 kommunikation med modtagerne, bl.a. gennem brug af personaliserede elementer. Bording tilbyder en bred palette af produkter og løsninger inden for to områder: - Marketing Services - Forretningsservices Løsningerne er et resultat af en større eller mindre grad af integration mellem grafisk kommunikation, digital kommunikation og IT-kommunikation. Market in g ser v i ce s 14

15 Forretningsområder Labels Klimax, der producerer etiketter og labels, er i 2007 vokset internationalt. For at følge op på den stigende efterspørgsel er der investeret i ny off-set kapacitet. Klimax øger ligeledes sine aktiviteter inden for systemer og har oprettet et datterselskab, 2Trace, der har spidskompetencer inden for udstyr til datafangst (bl.a. RFID). Specialproduktion Inden for området specialproduktion har Bording i det forgangne år fortsat øget volumen. Det bliver i stigende grad populært at kunne integrere forskellige produkter til et produkt med flere funktioner. Eksempelvis laver Bording nøglekort til færgefart, som fungerer både som adgangskort til kahytter og billet til færgen. I Sverige har Bording i 2007 indgået aftale om pakkelabels på europabasis med en af de største virksomheder inden for postordrer. Stærke markedsanalyser - AirCall og Bording AirCall sælger mobiltelefoner, abonnement og tilbehør. I AirCall-kæden indgår også FotoQuick-butikker, som sælger kamera, fotofremstilling og tilbehør. Total set har AirCall 68 butikker fordelt over hele Sverige. AirCall havde et ønske om at øge sine indtægter og begrænse sine omkostninger ved at styrke sin viden om markedets struktur og kundernes sammensætning og spredning. Bording hjalp AirCall med at udvikle avancerede målgruppeanalyser til Direct Mailudsendelser med henblik på at optimere AirCalls resultat pr. butik. Samarbejdet startede fra bunden med at analysere målgrupper og effektivt materiale til at nå dem. I 2007 kørte AirCall 11 kampagner, og i to af kampagnerne gennemførte Bording analyser for at forstærke den eksisterende viden om målgrupperne. Resultatet af analyserne taler for sig selv: Mangedoblet effektivitet Reducerede omkostninger Øgede indtægter Katalogproduktion Bording Combinations tilbyder avancerede datasystemer til håndtering af katalogproduktioner, og løsningen, Dynamic Media Publisher (DMP), er efterspurgt, fordi den frigiver ressourcer i udarbejdelsesprocessen. Dynamic Media Publisher sikrer: Altid aktuel information Forenklet og effektiviseret katalogproduktion på web og tryk Opdaterede informationer direkte fra forretningssystem Kontrol med mange artikler og sprogvarianter 15

16 Forretningsområder Forretningsservices Administrativ kommunikation handler om at effektivisere arbejdsgange internt og opnå større synergieffekt ved at arbejde på integrerede platforme. Bording hjælper sine kunder med alle slags produkter og løsninger såvel de digitale som de trykte. IT-systemer Koncernens IT-virksomhed, Bording Data, har igennem mange år specialiseret sig i at udvikle en bred vifte af systemer og integrationsværktøjer, der imødekommer krav om konkurrencedygtighed og integration af systemer og platforme. AGETOR /AXT Viking Doc2mail Unistar Dynamics/Navision AGETOR /AXT Bording oplever et stigende ønske om hurtigere adgang til informationer samt at skabe sammenhænge i forskellige datamængder uden at skulle udskifte vitale dele af IT-systemerne. Interessen for AGETOR /AXT stiger, og det populære integrations-, kommunikations- og e-handelskoncept anvendes i stadigt flere sammenhænge. Funktionerne i AGETOR /AXT udvikles i samarbejde med kunderne, og programmering foregår i Bangladesh. De versioner af systemet, der er blevet lanceret i 2007, er blevet positivt modtaget. AGETOR /AXT indeholder: Dokumenthåndterings- og fakturaportalløsninger Kommunikationsløsninger som alternativ til traditionelle EDI-løsninger E-handelsløsninger Indkøbsportaler Web-orienterede løsninger Løsninger, der kan integreres med kundens øvrige systemer Styr på ordrerne - Bording og DSV transport Transport af grus, sten, jord, asfalt og andet groft materiale udføres hver dag og mange gange af de ca. 600 vognmænd, der er tilknyttet DSV Transport. At holde styr på de mange ordrer, bekræftelser, opgørelser og fakturaer er derfor en kompliceret opgave, som tidligere blev kommunikeret via fax. Bording og DSV Transport har i samarbejde fornyet arbejdsgangen betydeligt ved hjælp af en internetportal baseret på AGETOR /AXT. Ordrer modtages i DSV Transport centrale booking Bookingsystemet placerer ordren i en AGETOR Dokument Portal på Internettet I portalen kan vognmænd og deres chauffører se alle deres ordrer og lave justeringer i henhold til transporten Fysiske bilag vedrørende køb af materialer til transporten scannes ind og kan ligeledes ses i portalen Efter endt og godkendt transport danner de indtastede data grundlag for fakturaen til kunden, der placeres i en anden AGETOR Dokument Portal på Internettet rettet imod kunder For r e t n i n g s ser v i c e s 16

17 Forretningsområder Blanketter på nettet Doc2mail - Bording og KommuneInformation Bording forventer større udbredelse af løsningen, Doc2mail, i fremtiden. er et digitalt, internetbaseret formular- og blanketsystem, som er udviklet af Bording kommuner, men også private virksomheder har vist interesse for Doc2mail. Bording Data udvikler i dag hovedsageligt løsninger inden for dette felt til Data i samarbejde med Kommune Information. Potentialet for Doc2mail er stort, idet løsningen effektiviserer arbejdsgange, kan tilpasses specifikke behov samt kan integreres i kundernes som bygger på Microsoft.net, er designet til at lette den daglige sagsbehandling eksisterende IT-systemer og funktionaliteter. samt administration internt og eksternt i kommuner og har været tilbudt landets kommuner siden Brugen af systemet har, bl.a. som følge af strukturreformen, været i vækst i de seneste år, og 27 kommuner anvender i dag Viking Besparelser med Doc2mail Også i 2007 har Bording Data styrket sin position som førende leverandør af - Bording og KMD kasseterminal-, butiks- og kædestyringssystemer. Bording Data har i samarbejde med KMD udviklet en Doc2Mail-løsning, der giver besparelser i kommunerne - faktisk ViKING, Navision og Unistar har en installeret base på systemer med kan offentlige institutioner spare helt op til 25% på deres printbudget med en Doc2Mail-løsning. mere end kasseterminaler i Danmark, Sverige, Norge, Polen, Tyskland, England Om Doc2Mail og Singapore. En løsning med to udgange. Uanset hvilken udgang, der benyttes, er udgangspunktet det samme nemlig et brev. Alle systemerne har mulighed for direkte online integration til Internettet via Doc2Mail konverterer brevet til en elektronisk besked, som automatisk bliver sendt direkte til modtagerens e-boks. AGETOR. Doc2Mail kræver kun, at sagsbehandleren indtaster borgerens cpr-nummer eller virksomhedens cvr-nummer så undersøger løsningen, om den relevante modtager er tilmeldt e-boks. Er det ikke tilfældet, får sagsbehandleren straks besked og kan vælge print i stedet. Doc2Mail konverterer brevet, hvorefter det pr. automatik bliver sendt elektronisk til KMD, som så sørger for at printe, kuvertere og sende brevet. Forretningsdokumenter Der er de produkter, som ingen taler om eller har fokus på, men som er absolut nødvendige i alle virksomheder - de traditionelle kontortryksager. Og når de pludselig slipper op, gælder det om hurtigt at kunne få leveret nye. Bording har en lang tradition for at levere og lagerstyre alle former for produkter til virksomheders administrative kommunikation og via BordingNet styres lager og ordrer hurtigt og effektivt. Bording har længe produceret disse produkter i eget regi, men som følge af udviklingen er det meste af produktionen i dag outsourcet. Bording arbejder tæt sammen med tilknyttede eksterne leverandører for at kunne tilbyde kunden disse produkter på det rette prisniveau. Kuverter Visitkort Følgeskrivelser Brevpapir Blanketter Formsæt Blokke Etc. 17

18 Kunden i centrum Som kunde hos Bording får man altid den service og kvalitet, man efterspørger. Kundekontakt ligger højt på Bordings dagsorden. Med et fokus på løsninger, der udvikles og integreres i samarbejde med kunden, følger en forpligtelse til at understøtte kunden så godt som muligt igennem hele processen. Det sikrer kvalitet og tilfredshed med den specifikke løsning. Faktaboks Kompetent rådgivning Bording tilbyder kompetent rådgivning, der sikrer optimale løsninger, der matcher kundernes behov. Klarlægning af kundens kommunikationssituation Grafisk overblik Analyser af virksomhedens grafiske produkter Problemstillinger i forhold til nuværende grafiske løsninger og processer Forslag til ændringer af kommunikations- og indkøbsmodel Udviklingsmuligheder ved at bruge Bording som leverandør Fokus på projektstyring og samarbejde Bordings ydelser bliver stadig mere kritiske for kunderne; der er høje krav til kvalitet, tid og ydelser, og de IT-relaterede ydelser bliver ofte implementeret i komplekse miljøer, hvor kravene til funktionalitet og drift er høje. Bording styrkede derfor i 2007 organisationen yderligere, hvad angår projektstyring og projektledelse. Kundekontakt Faktaboks Serviceelementer BordingNet Projektstyring og rådgivning Samarbejde om produktudvikling 24 timers service Track and trace Lagerhotel 18

19 BordingNetServices BordingNet er et unikt e-handels- og publiseringssystem til at håndtere kundernes bestillinger 24 timer i døgnet. Systemet er internetbaseret og kan tilpasses den enkelte kundes krav og ønsker. Nye features på BordingNet Bording videreudvikler løbende BordingNet og udbygger hele tiden med nye funktionaliteter, der frigiver ressourcer og tid. Faktaboks Med BordingNet kan man: Afgive ordrer Følge produktionsforløb og lagerstatus Foretage lageraftræk Få overblik over samhandelsaftaler Lave statistikker for indkøb Skabe og bestille materiale (individuelle visitkort, færdigproducerede kataloger mv.) Ændre produktsortiment Bording udvikler eksempelvis nye web-to-printfunktioner, hvor kunderne ikke blot kan styre lager og bestillinger, men også grafisk layout, indhold, rettelser og korrektur via nettet. Omfattende lager- og logistikaftale - Bording og Novo Nordisk Novo Nordisk sælger sine farmaceutiske produkter overalt i verden, og mange lande har lokale Novo Nordisk datterselskaber. Gennem et samarbejde med Bording kan disse Novo Nordisk-selskaber få adgang til koncernens marketingmateriale via en portal, der bygger på BordingNet og er tilgængelig direkte fra Novo Nordisks intranet. Marketingmaterialet opbevares fysisk på Bordings lager og kan bestilles, lånes eller købes af de enkelte selskaber, hvorefter Bording sørger for levering og den interne fakturering samt eventuel returfragt mellem Novo Nordisks selskaber. 19

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 26. marts 2012

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 26. marts 2012 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 26. marts 2012 Årsregnskabsmeddelelse 2011 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2011. Årsrapporten

Læs mere

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 24. marts 2014

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 24. marts 2014 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 24. marts 2014 Årsregnskabsmeddelelse 2013 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2013. Årsrapporten

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere

Omsætningsfaldet på 6,1 % i lokal valuta, korrigeret for til- og afgang af virksomheder er mindre end markedsfaldet i Skandinavien.

Omsætningsfaldet på 6,1 % i lokal valuta, korrigeret for til- og afgang af virksomheder er mindre end markedsfaldet i Skandinavien. F.E. Bording A/S Turbinevej 4-6 DK-2730 Herlev Tlf Fax CVR. nr. : : : +45 7011 5011 +45 4451 5282 16229415 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev den 15. marts 2010 Årsregnskabsmeddelelse 2009

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene A & O Johansen A/S

Årsrapport 2009 Brødrene A & O Johansen A/S 20 09 Årsrapport 2009 Brødrene A & O Johansen A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side 5-ÅRSOVERSIGT 6 RESUMÉ 8 LEDELSENS BERETNING 8 AO s forretningsgrundlag 8 Vision og strategi 8 Årets aktiviteter 10 Regnskabsberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. BB Electronics Holding A/S. Page 1 of 51

ÅRSRAPPORT 2008. BB Electronics Holding A/S. Page 1 of 51 ÅRSRAPPORT 2008 BB Electronics Holding A/S Page 1 of 51 Indholdsfortegnelse BB Electronics forretningsmodel 4 Hoved og nøgletal 6 Ledelsesberetning 7 Den økonomiske udvikling 16 Videnressourcer, kvalitet

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

egetæpper a/s Årsrapport 2011/12 CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Årsrapport 2011/12 CVR-nr. 38 45 42 18 egetæpper a/s Årsrapport 2011/12 CVR-nr. 38 45 42 18 Til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Nærværende regnskab er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2012 (Dirigent) Indhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 SKAKO A/S CVR. 36 44 04 14

ÅRSRAPPORT 2013 SKAKO A/S CVR. 36 44 04 14 ÅRSRAPPORT 2013 SKAKO A/S CVR. 36 44 04 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Brev fra ledelsen... 2 Hoved- og nøgletal for koncernen... 3 Hovedpunkter i 2013 og 2014... 4 Strategi, forretningsområder

Læs mere

Årsrapport 2014 Brødrene A & O Johansen A/S

Årsrapport 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Årsrapport 2014 Brødrene A & O Johansen A/S ÅRSRAPPORT CVR-nr. 2014 58 21 06 117 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 5-ÅRSOVERSIGT FOR KONCERNEN... 4 LEDELSENS BERETNING... 5 Året i hovedtræk... 5 Årets

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

Årsrapport 2012 ent (03.13) (1158) epartm D Graphics Branding -nr. 27225993 Corporate R /S CV A olding H ets N

Årsrapport 2012 ent (03.13) (1158) epartm D Graphics Branding -nr. 27225993 Corporate R /S CV A olding H ets N Årsrapport 2012 Nets i tal 2.861 MEDARBEJDERE 975 Mio Dankort: 975 Millioner transaktioner 1,2 mia Bankaxept: 1,2 milliarder transaktioner 33 Mio Nets servicerer 33 millioner kort 7,8 Mio Nets har udstedt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Å RET I HOVEDTRÆK I NDHOLD ÅRET I HOVEDTRÆK. Koncernomsætning DKK 785,2 mio. mod DKK 687,7 mio. i 2005 - en stigning på 14,2%.

Å RET I HOVEDTRÆK I NDHOLD ÅRET I HOVEDTRÆK. Koncernomsætning DKK 785,2 mio. mod DKK 687,7 mio. i 2005 - en stigning på 14,2%. I NDHOLD Året i hovedtræk 2 Hoved- og nøgletal 3 Forretningsgrundlag 4 Mission og vision 6 Ledelsens beretning 7 Selskabsoplysninger 18 Ledelsespåtegning 19 Den uafhængige revisors påtegning 20 Anvendt

Læs mere

DanTruck-Heden A/S. Årsrapport for 2006. CVR-nr. 50 38 40 12. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2007

DanTruck-Heden A/S. Årsrapport for 2006. CVR-nr. 50 38 40 12. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2007 DanTruck-Heden A/S CVR-nr. 50 38 40 12 Årsrapport for 2006 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2007 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80 1. januar 31. december 2012 CVR-nr 25 07 87 80 1 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Idégrundlag 7 Vision og mission

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

SVEJSEMASKINEFABRIKKEN MIGATRONIC A/S

SVEJSEMASKINEFABRIKKEN MIGATRONIC A/S ÅRSRAPPORT 2014 SVEJSEMASKINEFABRIKKEN MIGATRONIC A/S CVR-nr. 34485216 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Hovedpunkter og forventninger... 3 Hovedtal for koncernen... 4 Nøgletal for koncernen... 5 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest.

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest. ÅRsRAPPORt 2011 Indhold Resultater der kan være svære at begribe... 04 Selskabsoplysninger 05 Ledelsespåtegning 07 Lind Invest 09 Forord Henrik Lind 11 Hoved- og nøgletal for koncernen 14 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2008

NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2008 GENERALFORSAMLING 2009 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr.

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport 2013 CVR-nr. 16 98 81 38 Selskabsoplysninger 2 / SDC Årsrapport 2013 / Hoved- / og nøgletal for koncernen / Beretning / 2 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 5 Årsberetning 6 Aktionærinformation

Læs mere

LAND & LEISURE A/S C V R - N R. 3 1 2 2 6 5 1 1 ÅRSRAPPORT 2012/13

LAND & LEISURE A/S C V R - N R. 3 1 2 2 6 5 1 1 ÅRSRAPPORT 2012/13 LAND & LEISURE A/S C V R - N R. 3 1 2 2 6 5 1 1 ÅRSRAPPORT 2012/13 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Årsrapport 2012/13 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning... 13 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere