Nog en g a n g e skal man vær e p a r a t til at br y de n o r m en - udvide sin hor i sont - for at kunne se sig om i ver den.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nog en g a n g e skal man vær e p a r a t til at br y de n o r m en - udvide sin hor i sont - for at kunne se sig om i ver den."

Transkript

1 Koncernregnskab Nog en g a n g e skal man vær e p a r a t til at br y de n o r m en - udvide sin hor i sont - for at kunne se sig om i ver den. Og man vil måske opdage a t man har lær t n og e t nyt - noget man ikke troede var muligt.

2 Hoved- og nøgletal for koncernen Mio. kr Nettoomsætning , , , , ,1 Resultat før afskrivninger (EBITDA) , , , , ,4 Resultat af primær drift ,0... 5,4... 1,2...23,5...22,2 Resultat af finansielle poster , , ,8... 2, ,0 Resultat før skat ,8... 2,6... 1,0...26,3...20,3 Årets resultat ,6... 1,9... 2,3...21, ,2 Langfristede aktiver , , , , ,8 Kortfristede aktiver , , , , ,4 Aktiver i alt , , , , ,2 Egenkapital , , , , ,3 Langfristede rentebærende forpligtelser , , ,6...56,9...45,6 Langfristede forpligtelser i øvrigt , , , , ,4 Kortfristede rentebærende forpligtelser , , , ,5...49,0 Kortfristede forpligtelser i øvrigt , , ,1...86,8...84,8 Nettoaktiver , , , , ,0 Bording-Koncernens hovedtal Pengestrøm fra driften , , , , ,7 Pengestrøm til investering, netto , ,4...-2, , ,0 Heraf materielle aktiver , , , , ,7 Pengestrøm fra finansiering , , , , ,6 Pengestrøm i alt , ,3... 3, ,4...11,1 Overskudsgrad.... %... 1,7... 1,0... 0,2...4,2...4,2 Afkastningsgrad... %... 4,2... 2,5... 0, , ,4 Likviditetsgrad ,3... 1,2... 1,2... 1,2...1,3 Cash Flow Per Share (CFPS)... kr , , ,1...64, ,4 Egenkapitalandel... %... 30, , ,6...33, ,4 Egenkapitalforrentning... %... 5,0... 2,0... 2, , ,4 Forklaringer, se regnskabspraksis Antal medarbejdere Omsætning pr. medarbejder... tkr Bruttoavance pr. medarbejder.... tkr

3 Indholdsfortegnelse 4 Ledelsens beretning Bordings vision 27 Koncernregnskab Ledelsespåtegning og forventninger til Revisionspåtegning 9 Koncernoversigt 29 Anvendt regnskabspraksis 10 Koncernen i ord og tal 35 Resultatopgørelse 12 Forretningsområder 36 Balance 18 Kundekontakt 38 Egenkapitalopgørelse 20 Medarbejderne 39 Pengestrømsopgørelse 21 Corporate Governance 40 Noter 22 Strategisk risikostyring 58 Selskabsoplysninger 23 Bæredygtighed i koncernen 24 Aktionærinformation Ovenstående udgør, sammen med moderselskabsregnskabet for F. E. Bording, årsrapporten for

4 Skab nyt! Den teknologiske udvikling, globalisering og skærpede krav om øget vareudbud medfører stigende konkurrence inden for alle brancher. Nøgleordet for succes er differentiering - det bliver i højere grad nødvendigt at skille sig ud og være innovativ for at legitimere sig på markedet. Kravet om differentiering understreger vigtigheden af virksomheders fokus på at kommunikere deres budskab og profil ud til relevante målgrupper og interessenter - og ikke nok med det, de skal kunne kommunikere rigtigt og effektivt via de rette kanaler og medieplatforme. Netop det hjælper Bording sine kunder med. Udviklingen har sat aftryk på Bording, der ikke længere bare er en traditionel grafisk produktionsvirksomhed med fokus på trykning - Bording er langt mere end det. BORDINGS VISION Bording vil være Skandinaviens førende kommunikationsvirksomhed både inden for papirbaseret og digital kommunikation ved at udnytte sin store grafiske- og IT-know how, kundebase og markedsposition. 4

5 Bording udvikler værdisk abende kommunikationsløsning er både på papir og digitalt. Bording hjælper sine kunder med at kommunikere bedre med deres kunder! Fusion af forretningsområder Det altoverskyggende mål, som Bording stræber efter, er at skabe værdi for sine kunder. Midlet til at nå det mål ligger i digitalisering og fokus på grafisk IT. Resultatet er en unik kombination af kernekompetencer i Bording-koncernen, som leverer målrettede kommunikationsløsninger til kundegrupper med forskelligartede behov og ønsker. Potentiale i integration Trenden går mod udviklingen af digitale løsninger, der sammenkæder og integrerer virksomheders viden. Bording skaber netop løsninger, der samler og håndterer viden, frigiver ressourcer samt distribuerer budskaber til de rette interessenter via de rette medier. Med initiativet Bording Integration sætter Bording fokus på at integrere de forskellige kompetencer, der eksisterer i koncernen. Det bliver i højere grad vigtigt at arbejde på tværs for at sikre optimale løsninger, og kundernes behov definerer, hvordan løsningerne udformes. International virksomhed At integrere løsninger betyder samarbejde på tværs af landegrænser og kontinenter. Globaliseringens tendenser ses tydeligt i Bording, som er blevet en international virksomhed med selskaber i Skandinavien og Bangladesh. Bording arbejder desuden sammen med leverandører og partnere i hele Europa. Bording kort fortalt Bording er leverandør af en virksomheds samlede behov for grafisk og digital kommunikation. Bording leverer løsninger, der er tilpasset den enkelte kunde inden for Marketing Services og Forretningsservices. Effektiv marketingkommunikation Bording vil: Udvikle effektive kommunikationsværktøjer Frigive ressourcer hos kunderne Tilføre værdi til budskaber ved at gøre dem kommunikerbare i grafisk form og medieuafhængigt 5

6 2007 og forventninger til 2008 Årets resultat før skat blev i ,3 mio. kr., og omsætningen endte på 528,1 mio. kr. Pengestrømmen fra driften blev hele 41,7 mio. kr. Bording står altså særdeles godt rustet til den fortsatte fornyelse. Fornyelsesproces i fuld gang 2007 har stået i reorganiseringens tegn. Konceptet om integration af grafiske og digitale løsninger er blevet videreudviklet, og flere projekter søsat, ligesom Bording har arbejdet med vidensdeling på tværs af koncernen samt udvikling og specialisering af vores salgsmedarbejdere. I Bordings fornyelsesfase har menuen blandt andet budt på salg, udskilning og outsourcing af produktområder. Bordings egenproduktion består i dag udelukkende af specialproduktioner, der tilfører målbare konkurrencefordele. Inden for andre områder er der opbygget et net af samarbejdspartnere, der skaber sikker produktion og levering. Samling af salg og udvikling i Danmark Udviklingen i Bording A/S i Danmark har i 2007 ikke været tilfredsstillende, og resultatet endte negativt. Den omfattende forandringsproces fortsætter med henblik på at skabe vækst og lønsomhed i Bording A/S, og Bording Datas administrerende direktør, Ernst Lykke Nielsen, er indtrådt som administrerende direktør for Bording A/S. På denne måde bliver salg og udvikling af såvel grafiske som digitale løsninger i Danmark samlet under samme direktør. Selvstændige specialproduktioner Som led i tilpasningen til markedssituationen og fornyelsesprocessen er specialproduktioner i Danmark blevet udskilt som selvstændige selskaber i Det drejer sig om kuvertfabrikken i Vejle, A-Mail Kuverter A/S, og arktrykkeriet i Herlev, Bording Graphic A/S. Administrerende direktør for Bording AB og AS, Kenneth Fritzon, er ansvarlig for de nye produktionsselskaber i Danmark. International IT-kapacitet Bording Datas joint venture, Bording Vista, i Bangladesh blev startet op i 2006 sammen med en lokal partner og med støtte fra Danidas Private Sector Program. (2007: 0,8 mio. kr.). Selskabet tilfører allerede på nuværende tidspunkt en betydelig udviklingskapacitet til Bording Data og giver mulighed for teknologisk opdatering, programmering og specialudvikling for Bordings kunder. Målsætningen er, at Bording Vista over de næste år skal vokse, og medarbejderstaben i Bangladesh er nu oppe på 27 ansatte. Tæn k an derl edes! 6

7 Bording Integration Bording lancerede i 2007 konceptet Bording Integration, der videreudvikler processen omkring integration af grafiske og digitale løsninger. Kundens behov for nye løsninger sætter samspillet mellem det grafiske og det digitale i fokus. Målsætninger for Bording Integration: Udnytte eksisterende viden og produkter til at udvikle nye og spændende løsninger Videreudvikle samhandel med eksisterende kunder Give organisationen nye værktøjer og muligheder for at agere i markedet Bording har allerede prøvet kræfter med konceptet omkring Bording Integration, og mange kunder er interesserede i de nye løsninger, der på mange måder tegner fremtiden i Bording-koncernen. 7

8 Forventninger til 2008 Bording fortsætter i 2008 arbejdet med at integrere grafiske- og digitale løsninger og forventer vækst i dette ekspansive marked. Udviklingen af digitale værktøjer betyder, at traditionelle grafiske tryksager kan håndteres mere effektivt, og Bording oplever bl.a. en øget interesse for BordingNet. Bording vil derfor i 2008 øge sin markedsandel inden for virksomheders outsourcing af grafisk kommunikation. Det er fortsat Bordings strategi at styrke organisationen gennem opkøb, der kan tilføre koncernen nye kompetencer. Bordings finansielle reserver og muligheden for at udstede aktier på Fondsbørsen gør opkøbsstrategien mulig. Samtidig bliver der tilført ressourcer til den fortsatte udvikling af Bording som grafisk kommunikationsvirksomhed. Herudover vil Bording fortsat fastholde, styrke og udbygge engagementet vedrørende løsninger og services til detailhandelen, grossister, aviser og dagblade Resultat før skat og engangsposter Årets resultat Trods et forventet fald i omsætningen af administrative tryksager og mindre positive konjunkturer forventer Bording i 2008 en omsætning på niveau med 2007 samt et resultat i intervallet mio. kr. før skat. Forventningerne er eksklusive eventuelle nye opkøb og kursregulering af Klimax-aktier. Begivenheder efter balancedagen Pr. 1. januar 2008 har Bording købt 40% af aktierne i ProGrafica A/S - et grafisk bureau med spidskompetencer inden for kreative og teknologisk avancerede løsninger. Købet sker som led i strategien om at deltage i konsolideringen af den grafiske branche, og samarbejdet med ProGrafica sikrer udveksling af kompetencer og specialviden, der kan skabe øget omsætning og positive synergieffekter. 8

9 Koncernoversigt Digitale løsninger Rådgivning Specialproduktion Bording A/S Danmark A-Mail kuverter A/S Bording Graphic A/S - udskilles pr. 1. januar 2008 Bording AS Norge Bording AB Sverige F.E. Bording A/S Bording Data A/S Bording Vista Ltd. 50% Adm.selskabet af 1. oktober 2003 ApS 50% Bording Combinations AB Anxious AB 30% ProGrafica A/S 40% - købt i 2008 Klimax A/S 17% - noteret på Dansk AMP Grafisk IT 9

10 Sådan gik det Koncernen 2007 i ord og tal Fokusering på løsninger og fravalg af marginale produktionsordrer har betydet en nedgang i omsætningen fra 559 mio. kr. til 528 mio. kr. Bruttoresultatet er steget fra 20,6 % til 22,8 % af omsætningen. Resultatet før skat og engangsposter blev 16, 3 mio. kr. mod 15,0 mio. kr. sidste år. Poster af engangskarakter består primært af avance ved salg af anlægsaktiver (i ,9 mio. kr. mod 9,6 mio. kr. i 2006), finansielle indtægter fra aktiebesiddelser i andre virksomheder (i 2007 netto 3 mio. kr. mod 7,7 mio. kr. i 2007) samt omkostninger til omstrukturering (i ,6 mio. kr. mod 6,0 mio. kr. i 2006). Året resultat efter skat udgør 16,2 mio. kr. mod 21,2 mio. kr. i De tidligere meddelte forventninger til årets resultat og omsætning var en omsætning på niveau med 2006 og et resultat før skat og finansielle indtægter fra aktiebesiddelser på ca. 20 mio. kr. Omsætning og resultat er altså i underkanten af forventningerne bl.a. på grund af et lavere aktivitetsniveau i 4. kvartal end forventet. Produktionsomkostninger består af udgifter til materialer, løn og indirekte produktionsomkostninger. Bruttoresultatet er forbedret fra 115,5 mio. kr. til 120,3 mio. kr. Stigningen er et resultat af fokus på og vækst inden for digitale løsninger, markedskommunikation samt outsourcing af produktion af traditionelle administrative tryksager. Andre driftsindtægter i koncernen på 8,4 mio. kr. (2006: 13,9 mio. kr.) omfatter primært gevinst ved salg af materielle aktiver i alt 2,9 mio. kr. (2006: 9,6 mio. kr.) samt lejeindtægter. Distributionsomkostninger udgøres af salgs- og logistikomkostninger. Administrationsomkostninger består af udgifter til økonomi, administration og IT-funktion. Andre driftsomkostninger er på samme niveau som sidste år og består hovedsageligt af konsulentbistand, omkostninger til eksterne lejemål samt tab ved salg af materielle aktiver. Resultat før engangsposter Resultat før skat Engangsomkostnigner og indtægter: Engangsomkostninger til omstrukturering Avance ved salg/værdiregulering af aktier Nettoavance ved salg af aktiver Resultat før skat og engangsposter

11 Koncernen beskæftigede i gennemsnit 369 medarbejdere i 2007 mod 409 i Der er i 2007 gennemført en række større udviklingsprojekter i forbindelse med teknologiopdatering og udvikling af nye funktionaliteter inden for eksisterende softwareløsninger. Den del af udviklingsaktiviteterne, hvor det fremtidige afkast kan estimeres med rimelig sikkerhed, er aktiveret til kostpris som immaterielt aktiv. Øvrige udviklingsaktiviteter, der ikke opfylder betingelserne for aktivering, er udgiftsført i året. De immaterielle software-aktiver afskrives over maksimalt fem år. Resultatet af primær drift er faldet fra 23,5 mio. kr. i 2006 til 22,2 mio. kr. i Pengestrøm Årets pengestrøm fra driften har været positiv med 41,7 mio. kr. mod 24,4 mio. kr. i Pengestrømmen fra investeringsaktivitet andrager -9,0 mio. kr. (2006: -4,6 mio. kr.) og består af investeringer i produktionsanlæg og frasalg af materielle aktiver. Koncernen har øget sit kreditmaksimum til 104,4 mio. kr. mod 99,3 mio. kr. sidste år. Udover den likvide beholdning på 16,3 mio. kr. har koncernen uudnyttede kreditfaciliteter på 67,3 mio. kr. (2006: 63,5 mio. kr.). Balance Koncernens balancesum ultimo 2007 andrager 311,2 mio. kr. mod 319,0 mio. kr. ultimo Udskudt skatteaktiv vedrører Bording AS i Norge. Bording AS har haft overskud i Aktivet kan anvendes i positiv norsk indkomst indtil Koncernens egenkapital udgør 116,3 mio. kr. mod 108,1 mio. kr. året før. Koncernens egenkapitalandel udgør 37,4 % mod 33,9 % sidste år. 11

12 Forretningsområder i Bording Teknologiens hastige udvikling er en realitet, og for Bording er det vigtigt at være med helt fremme, hvor det sker. Grafiske kommunikationsløsninger bliver i højere grad også digitaliseret, og muligheden for at integrere traditionelle og nye produkter på kryds og tværs er oplagt i arbejdet for at skabe værdi for kunderne. Grænsefladen mellem forretningsområderne i Bording flyder sammen, når man arbejder med integrerede løsninger frem for enkelte produkter. Processen og samarbejdet med kunden kommer i fokus, og målet er at sikre løsninger, der fuldt ud lever op til kundernes forventninger. Bordings mange selskaber og kompetencefelter i både Skandinavien og Bangladesh er med til at fremtidssikre koncernen i forhold til effekterne af den stigende globalisering. Digital procesoptimering Udviklingsarbejdet med digitale medier spiller en vigtig rolle i opbygningen af Bording som grafisk kommunikationsvirksomhed. Dette fokus sikrer også en optimering af arbejdsgangene inden for de forskellige forretnings-områder. Blandt andet BordingNet frigiver ressourcer og sikrer hurtigt overblik samt kontrol for såvel kunderne som for Bording. Individualiserede bestillingsbrochurer - Bording og Arla AB For Arla Foods AB har resultatet af et samarbejde med Bording betydet markant reduktion af tid og ressourcer. Arla Foods producerer hver 14. dag bestillingsbrochurer med en individuel oversigt over virksomheden produktsortiment, som butikskæderne kan bestille ud fra. Tidligere opstod der ofte fejl i data, ligesom udseendet af brochurerne var forskelligt. Med Bording som samarbejdspartner fik Arla Foods en webløsning, hvor data hentes direkte fra virksomhedens system, og hvor der arbejdes med et fast sidelayout for hvert produkt. Brochurens profil er nu den samme for alle regioner og mejerier, og hvis produkter bliver tilføjet eller taget væk, ændres sidetal og indhold automatisk. Med systemet er arbejdsprocessen optimeret, og færre folk er involveret som følge af, at flere ting er foruddefineret og automatiseret. Bording var den eneste leverandør, som kunne leve op til alle vores krav og ønsker. Leverancetider, som før var et stort problem, har vi med Bordings løsning helt undgået. At vi på lang sigt sparer en hel del penge på denne løsning, er jo heller ikke dårligt. Ulf Pedersen, Arla Foods AB 12

13 Forretningsområder Grafisk kommunikation Digital kommunikation IT kommunikation Marketing Services Direct mail web-to-print Combinations specialprodukter digitalprint analyser Arktryk Labels Bordingnet doc2mail Agetor/AXT Forretningsservices Kuverter Brevpapir Blanketter Dynamics/Navision viking unistar 13

14 Forretningsområder Marketing Services Uanset om kunderne ønsker avancerede Direct Mail-udsendelser i millionoplag, produktion af kataloger, visitkort eller måske digitalproduktion koblet til databaser, har Bording værktøjerne til at hjælpe dem. Målet er at være en af de førende aktører i Skandinavien inden for grafisk- og digital markedskommunikation. Bording kalder det Marketing Services. Direct Mail Kampagnemateriale Digitalprint Butikseksponering Labels Kataloger Brochurer Analyser Tidsskrifter Web-to-print Årsregnskaber Specialproduktløsninger Direct Mail Direct Mail er et af de mest succesrige produktområder i Bording-koncernen. Med den specielle produktionslinje kan Bording skabe grafiske produkter med blandt andet afskrabningsfarve, hologrammer og lugteffekter. I løbet af 2007 har Bording udviklet nye Direct Mail-løsninger, og flere store kunder har placeret ordrer i dette produktsegment. Forventningen er at øge omsætningen fremover. Bording satser på Direct Mail-løsningen SmartMail, der kombinerer digitale løsninger med en effektiv produktionsløsning. Bording tilbyder vores kunder en avanceret målgruppeanalyse, hvor man filtrerer de interessante kunder frem og integrerer budskaberne i kuverten. Med SmartMail kan kampagner udformes og segmenteres så meget, at kunden næsten opnår en 1-til-1 kommunikation med modtagerne, bl.a. gennem brug af personaliserede elementer. Bording tilbyder en bred palette af produkter og løsninger inden for to områder: - Marketing Services - Forretningsservices Løsningerne er et resultat af en større eller mindre grad af integration mellem grafisk kommunikation, digital kommunikation og IT-kommunikation. Market in g ser v i ce s 14

15 Forretningsområder Labels Klimax, der producerer etiketter og labels, er i 2007 vokset internationalt. For at følge op på den stigende efterspørgsel er der investeret i ny off-set kapacitet. Klimax øger ligeledes sine aktiviteter inden for systemer og har oprettet et datterselskab, 2Trace, der har spidskompetencer inden for udstyr til datafangst (bl.a. RFID). Specialproduktion Inden for området specialproduktion har Bording i det forgangne år fortsat øget volumen. Det bliver i stigende grad populært at kunne integrere forskellige produkter til et produkt med flere funktioner. Eksempelvis laver Bording nøglekort til færgefart, som fungerer både som adgangskort til kahytter og billet til færgen. I Sverige har Bording i 2007 indgået aftale om pakkelabels på europabasis med en af de største virksomheder inden for postordrer. Stærke markedsanalyser - AirCall og Bording AirCall sælger mobiltelefoner, abonnement og tilbehør. I AirCall-kæden indgår også FotoQuick-butikker, som sælger kamera, fotofremstilling og tilbehør. Total set har AirCall 68 butikker fordelt over hele Sverige. AirCall havde et ønske om at øge sine indtægter og begrænse sine omkostninger ved at styrke sin viden om markedets struktur og kundernes sammensætning og spredning. Bording hjalp AirCall med at udvikle avancerede målgruppeanalyser til Direct Mailudsendelser med henblik på at optimere AirCalls resultat pr. butik. Samarbejdet startede fra bunden med at analysere målgrupper og effektivt materiale til at nå dem. I 2007 kørte AirCall 11 kampagner, og i to af kampagnerne gennemførte Bording analyser for at forstærke den eksisterende viden om målgrupperne. Resultatet af analyserne taler for sig selv: Mangedoblet effektivitet Reducerede omkostninger Øgede indtægter Katalogproduktion Bording Combinations tilbyder avancerede datasystemer til håndtering af katalogproduktioner, og løsningen, Dynamic Media Publisher (DMP), er efterspurgt, fordi den frigiver ressourcer i udarbejdelsesprocessen. Dynamic Media Publisher sikrer: Altid aktuel information Forenklet og effektiviseret katalogproduktion på web og tryk Opdaterede informationer direkte fra forretningssystem Kontrol med mange artikler og sprogvarianter 15

16 Forretningsområder Forretningsservices Administrativ kommunikation handler om at effektivisere arbejdsgange internt og opnå større synergieffekt ved at arbejde på integrerede platforme. Bording hjælper sine kunder med alle slags produkter og løsninger såvel de digitale som de trykte. IT-systemer Koncernens IT-virksomhed, Bording Data, har igennem mange år specialiseret sig i at udvikle en bred vifte af systemer og integrationsværktøjer, der imødekommer krav om konkurrencedygtighed og integration af systemer og platforme. AGETOR /AXT Viking Doc2mail Unistar Dynamics/Navision AGETOR /AXT Bording oplever et stigende ønske om hurtigere adgang til informationer samt at skabe sammenhænge i forskellige datamængder uden at skulle udskifte vitale dele af IT-systemerne. Interessen for AGETOR /AXT stiger, og det populære integrations-, kommunikations- og e-handelskoncept anvendes i stadigt flere sammenhænge. Funktionerne i AGETOR /AXT udvikles i samarbejde med kunderne, og programmering foregår i Bangladesh. De versioner af systemet, der er blevet lanceret i 2007, er blevet positivt modtaget. AGETOR /AXT indeholder: Dokumenthåndterings- og fakturaportalløsninger Kommunikationsløsninger som alternativ til traditionelle EDI-løsninger E-handelsløsninger Indkøbsportaler Web-orienterede løsninger Løsninger, der kan integreres med kundens øvrige systemer Styr på ordrerne - Bording og DSV transport Transport af grus, sten, jord, asfalt og andet groft materiale udføres hver dag og mange gange af de ca. 600 vognmænd, der er tilknyttet DSV Transport. At holde styr på de mange ordrer, bekræftelser, opgørelser og fakturaer er derfor en kompliceret opgave, som tidligere blev kommunikeret via fax. Bording og DSV Transport har i samarbejde fornyet arbejdsgangen betydeligt ved hjælp af en internetportal baseret på AGETOR /AXT. Ordrer modtages i DSV Transport centrale booking Bookingsystemet placerer ordren i en AGETOR Dokument Portal på Internettet I portalen kan vognmænd og deres chauffører se alle deres ordrer og lave justeringer i henhold til transporten Fysiske bilag vedrørende køb af materialer til transporten scannes ind og kan ligeledes ses i portalen Efter endt og godkendt transport danner de indtastede data grundlag for fakturaen til kunden, der placeres i en anden AGETOR Dokument Portal på Internettet rettet imod kunder For r e t n i n g s ser v i c e s 16

17 Forretningsområder Blanketter på nettet Doc2mail - Bording og KommuneInformation Bording forventer større udbredelse af løsningen, Doc2mail, i fremtiden. er et digitalt, internetbaseret formular- og blanketsystem, som er udviklet af Bording kommuner, men også private virksomheder har vist interesse for Doc2mail. Bording Data udvikler i dag hovedsageligt løsninger inden for dette felt til Data i samarbejde med Kommune Information. Potentialet for Doc2mail er stort, idet løsningen effektiviserer arbejdsgange, kan tilpasses specifikke behov samt kan integreres i kundernes som bygger på Microsoft.net, er designet til at lette den daglige sagsbehandling eksisterende IT-systemer og funktionaliteter. samt administration internt og eksternt i kommuner og har været tilbudt landets kommuner siden Brugen af systemet har, bl.a. som følge af strukturreformen, været i vækst i de seneste år, og 27 kommuner anvender i dag Viking Besparelser med Doc2mail Også i 2007 har Bording Data styrket sin position som førende leverandør af - Bording og KMD kasseterminal-, butiks- og kædestyringssystemer. Bording Data har i samarbejde med KMD udviklet en Doc2Mail-løsning, der giver besparelser i kommunerne - faktisk ViKING, Navision og Unistar har en installeret base på systemer med kan offentlige institutioner spare helt op til 25% på deres printbudget med en Doc2Mail-løsning. mere end kasseterminaler i Danmark, Sverige, Norge, Polen, Tyskland, England Om Doc2Mail og Singapore. En løsning med to udgange. Uanset hvilken udgang, der benyttes, er udgangspunktet det samme nemlig et brev. Alle systemerne har mulighed for direkte online integration til Internettet via Doc2Mail konverterer brevet til en elektronisk besked, som automatisk bliver sendt direkte til modtagerens e-boks. AGETOR. Doc2Mail kræver kun, at sagsbehandleren indtaster borgerens cpr-nummer eller virksomhedens cvr-nummer så undersøger løsningen, om den relevante modtager er tilmeldt e-boks. Er det ikke tilfældet, får sagsbehandleren straks besked og kan vælge print i stedet. Doc2Mail konverterer brevet, hvorefter det pr. automatik bliver sendt elektronisk til KMD, som så sørger for at printe, kuvertere og sende brevet. Forretningsdokumenter Der er de produkter, som ingen taler om eller har fokus på, men som er absolut nødvendige i alle virksomheder - de traditionelle kontortryksager. Og når de pludselig slipper op, gælder det om hurtigt at kunne få leveret nye. Bording har en lang tradition for at levere og lagerstyre alle former for produkter til virksomheders administrative kommunikation og via BordingNet styres lager og ordrer hurtigt og effektivt. Bording har længe produceret disse produkter i eget regi, men som følge af udviklingen er det meste af produktionen i dag outsourcet. Bording arbejder tæt sammen med tilknyttede eksterne leverandører for at kunne tilbyde kunden disse produkter på det rette prisniveau. Kuverter Visitkort Følgeskrivelser Brevpapir Blanketter Formsæt Blokke Etc. 17

18 Kunden i centrum Som kunde hos Bording får man altid den service og kvalitet, man efterspørger. Kundekontakt ligger højt på Bordings dagsorden. Med et fokus på løsninger, der udvikles og integreres i samarbejde med kunden, følger en forpligtelse til at understøtte kunden så godt som muligt igennem hele processen. Det sikrer kvalitet og tilfredshed med den specifikke løsning. Faktaboks Kompetent rådgivning Bording tilbyder kompetent rådgivning, der sikrer optimale løsninger, der matcher kundernes behov. Klarlægning af kundens kommunikationssituation Grafisk overblik Analyser af virksomhedens grafiske produkter Problemstillinger i forhold til nuværende grafiske løsninger og processer Forslag til ændringer af kommunikations- og indkøbsmodel Udviklingsmuligheder ved at bruge Bording som leverandør Fokus på projektstyring og samarbejde Bordings ydelser bliver stadig mere kritiske for kunderne; der er høje krav til kvalitet, tid og ydelser, og de IT-relaterede ydelser bliver ofte implementeret i komplekse miljøer, hvor kravene til funktionalitet og drift er høje. Bording styrkede derfor i 2007 organisationen yderligere, hvad angår projektstyring og projektledelse. Kundekontakt Faktaboks Serviceelementer BordingNet Projektstyring og rådgivning Samarbejde om produktudvikling 24 timers service Track and trace Lagerhotel 18

19 BordingNetServices BordingNet er et unikt e-handels- og publiseringssystem til at håndtere kundernes bestillinger 24 timer i døgnet. Systemet er internetbaseret og kan tilpasses den enkelte kundes krav og ønsker. Nye features på BordingNet Bording videreudvikler løbende BordingNet og udbygger hele tiden med nye funktionaliteter, der frigiver ressourcer og tid. Faktaboks Med BordingNet kan man: Afgive ordrer Følge produktionsforløb og lagerstatus Foretage lageraftræk Få overblik over samhandelsaftaler Lave statistikker for indkøb Skabe og bestille materiale (individuelle visitkort, færdigproducerede kataloger mv.) Ændre produktsortiment Bording udvikler eksempelvis nye web-to-printfunktioner, hvor kunderne ikke blot kan styre lager og bestillinger, men også grafisk layout, indhold, rettelser og korrektur via nettet. Omfattende lager- og logistikaftale - Bording og Novo Nordisk Novo Nordisk sælger sine farmaceutiske produkter overalt i verden, og mange lande har lokale Novo Nordisk datterselskaber. Gennem et samarbejde med Bording kan disse Novo Nordisk-selskaber få adgang til koncernens marketingmateriale via en portal, der bygger på BordingNet og er tilgængelig direkte fra Novo Nordisks intranet. Marketingmaterialet opbevares fysisk på Bordings lager og kan bestilles, lånes eller købes af de enkelte selskaber, hvorefter Bording sørger for levering og den interne fakturering samt eventuel returfragt mellem Novo Nordisks selskaber. 19

20 medarbejderne i Bording Medarbejderne i Bording kan tage en stor del af æren for, at Bordingkoncernen er, hvor den er i dag. Trods omfattende forandringer, reorganisering og outsourcing har medarbejderne taget udfordringerne med oprejst pande og stor kompetence. Det er troen på, at den nye strategi er den rigtige vej at gå, der skal løfte Bording videre, og den bliver understøttet af Bordings tre værdiord: YOUNG, BRAVE & HUNGRY. Medarbejderne har i løbet af processen givet en fantastisk støtte til Bording og udvist vilje til at overkomme de udfordringer og forandringer, som de er blevet bombarderet med og det har gjort indtryk. Ikke blot har Bording skabt en mere effektiv organisation med bedre fordeling af arbejdsopgaverne og større mulighed for synergi og vidensdeling, Koncernen har også udviklet en bedre og mere fremtidssikret arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder for alle medarbejdere. Faktaboks Medarbejdere i Bor di ng Samlet: 369 Funktionærer: 236 Produktionsmedarbejdere: 133 E r f a r i n K o m p e g t e n c e Høj kompleksitet Bording har taget et skridt ind i videnssamfundet ved i højere grad at basere sit forretningsgrundlag på viden om teknologiske og digitale komponenter. En stor del af de strategiske produkter i Bording omfatter løsninger med høj kompleksitet og med store krav til driftsstabilitet og sikkerhed. Denne udvikling sætter automatisk medarbejderne i centrum og stiller større krav til deres kompetencer og erfaringer. Det er derfor væsentligt for Bording at have fokus på at give de eksisterende medarbejdere gode vilkår for deres arbejde samt at rekruttere nye, dygtige medarbejdere, der - udover viden - har erfaring med at udvikle og implementere samlede og integrerede løsninger. 20

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 F.E. Bording A/S Turbinevej 4-6 DK-2730 Herlev www.bording.dk Tlf. Fax CVR. nr. : : : +4570115011 +4544515282 1622941 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 27. august 2008

Læs mere

Årets resultat før skat blev i 2007 20,3 mio. kr., og omsætningen endte på 528,1 mio. kr. Pengestrømmen fra driften blev hele 41,7 mio. kr.

Årets resultat før skat blev i 2007 20,3 mio. kr., og omsætningen endte på 528,1 mio. kr. Pengestrømmen fra driften blev hele 41,7 mio. kr. F.E. Bording A/S Turbinevej 4-6 DK-2730 Herlev Tlf Fax CVR. nr. : : : +45 7011 5011 +45 4451 5282 16229415 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 13. marts 2008 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

F.E. Bording A/S, 1. kvartalsrapport 2009

F.E. Bording A/S, 1. kvartalsrapport 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 20. maj 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2009 RESUME Vedr. 1. kvartal 2009: Omsætningen faldt med 8 % på grund af den generelle tilbageholdenhed

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11 2016 Michael Thorup

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning Dansk Revision Odder godkendt revisionsanpartsselskab Torvet 10 DK-8300 Odder odder@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 54 15 44 Telefax: +45 86 56 03 60 CVR: DK 32 64 74 13 Bank: 1944

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

TJH Holding Aalborg ApS

TJH Holding Aalborg ApS TJH Holding Aalborg ApS CVR-nr. 28 50 01 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. maj Thomas J. Havemann dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16 Mågevej 6 7600 Struer CVR-nr. 35 64 49 97 Årsrapporten for 2015/16 (2. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11 2016 Jan

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Pro Invest Kalundborg ApS

Pro Invest Kalundborg ApS Pro Invest Kalundborg ApS CVR-nr. 29 92 43 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Peter Rønnow Olsen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78 Grafisk Arbejde ApS Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg CVR-nr. 29 20 87 78 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 14. april 2015 Som dirigent:... Bastian Dreier Jessen

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099165 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere