Nog en g a n g e skal man vær e p a r a t til at br y de n o r m en - udvide sin hor i sont - for at kunne se sig om i ver den.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nog en g a n g e skal man vær e p a r a t til at br y de n o r m en - udvide sin hor i sont - for at kunne se sig om i ver den."

Transkript

1 Koncernregnskab Nog en g a n g e skal man vær e p a r a t til at br y de n o r m en - udvide sin hor i sont - for at kunne se sig om i ver den. Og man vil måske opdage a t man har lær t n og e t nyt - noget man ikke troede var muligt.

2 Hoved- og nøgletal for koncernen Mio. kr Nettoomsætning , , , , ,1 Resultat før afskrivninger (EBITDA) , , , , ,4 Resultat af primær drift ,0... 5,4... 1,2...23,5...22,2 Resultat af finansielle poster , , ,8... 2, ,0 Resultat før skat ,8... 2,6... 1,0...26,3...20,3 Årets resultat ,6... 1,9... 2,3...21, ,2 Langfristede aktiver , , , , ,8 Kortfristede aktiver , , , , ,4 Aktiver i alt , , , , ,2 Egenkapital , , , , ,3 Langfristede rentebærende forpligtelser , , ,6...56,9...45,6 Langfristede forpligtelser i øvrigt , , , , ,4 Kortfristede rentebærende forpligtelser , , , ,5...49,0 Kortfristede forpligtelser i øvrigt , , ,1...86,8...84,8 Nettoaktiver , , , , ,0 Bording-Koncernens hovedtal Pengestrøm fra driften , , , , ,7 Pengestrøm til investering, netto , ,4...-2, , ,0 Heraf materielle aktiver , , , , ,7 Pengestrøm fra finansiering , , , , ,6 Pengestrøm i alt , ,3... 3, ,4...11,1 Overskudsgrad.... %... 1,7... 1,0... 0,2...4,2...4,2 Afkastningsgrad... %... 4,2... 2,5... 0, , ,4 Likviditetsgrad ,3... 1,2... 1,2... 1,2...1,3 Cash Flow Per Share (CFPS)... kr , , ,1...64, ,4 Egenkapitalandel... %... 30, , ,6...33, ,4 Egenkapitalforrentning... %... 5,0... 2,0... 2, , ,4 Forklaringer, se regnskabspraksis Antal medarbejdere Omsætning pr. medarbejder... tkr Bruttoavance pr. medarbejder.... tkr

3 Indholdsfortegnelse 4 Ledelsens beretning Bordings vision 27 Koncernregnskab Ledelsespåtegning og forventninger til Revisionspåtegning 9 Koncernoversigt 29 Anvendt regnskabspraksis 10 Koncernen i ord og tal 35 Resultatopgørelse 12 Forretningsområder 36 Balance 18 Kundekontakt 38 Egenkapitalopgørelse 20 Medarbejderne 39 Pengestrømsopgørelse 21 Corporate Governance 40 Noter 22 Strategisk risikostyring 58 Selskabsoplysninger 23 Bæredygtighed i koncernen 24 Aktionærinformation Ovenstående udgør, sammen med moderselskabsregnskabet for F. E. Bording, årsrapporten for

4 Skab nyt! Den teknologiske udvikling, globalisering og skærpede krav om øget vareudbud medfører stigende konkurrence inden for alle brancher. Nøgleordet for succes er differentiering - det bliver i højere grad nødvendigt at skille sig ud og være innovativ for at legitimere sig på markedet. Kravet om differentiering understreger vigtigheden af virksomheders fokus på at kommunikere deres budskab og profil ud til relevante målgrupper og interessenter - og ikke nok med det, de skal kunne kommunikere rigtigt og effektivt via de rette kanaler og medieplatforme. Netop det hjælper Bording sine kunder med. Udviklingen har sat aftryk på Bording, der ikke længere bare er en traditionel grafisk produktionsvirksomhed med fokus på trykning - Bording er langt mere end det. BORDINGS VISION Bording vil være Skandinaviens førende kommunikationsvirksomhed både inden for papirbaseret og digital kommunikation ved at udnytte sin store grafiske- og IT-know how, kundebase og markedsposition. 4

5 Bording udvikler værdisk abende kommunikationsløsning er både på papir og digitalt. Bording hjælper sine kunder med at kommunikere bedre med deres kunder! Fusion af forretningsområder Det altoverskyggende mål, som Bording stræber efter, er at skabe værdi for sine kunder. Midlet til at nå det mål ligger i digitalisering og fokus på grafisk IT. Resultatet er en unik kombination af kernekompetencer i Bording-koncernen, som leverer målrettede kommunikationsløsninger til kundegrupper med forskelligartede behov og ønsker. Potentiale i integration Trenden går mod udviklingen af digitale løsninger, der sammenkæder og integrerer virksomheders viden. Bording skaber netop løsninger, der samler og håndterer viden, frigiver ressourcer samt distribuerer budskaber til de rette interessenter via de rette medier. Med initiativet Bording Integration sætter Bording fokus på at integrere de forskellige kompetencer, der eksisterer i koncernen. Det bliver i højere grad vigtigt at arbejde på tværs for at sikre optimale løsninger, og kundernes behov definerer, hvordan løsningerne udformes. International virksomhed At integrere løsninger betyder samarbejde på tværs af landegrænser og kontinenter. Globaliseringens tendenser ses tydeligt i Bording, som er blevet en international virksomhed med selskaber i Skandinavien og Bangladesh. Bording arbejder desuden sammen med leverandører og partnere i hele Europa. Bording kort fortalt Bording er leverandør af en virksomheds samlede behov for grafisk og digital kommunikation. Bording leverer løsninger, der er tilpasset den enkelte kunde inden for Marketing Services og Forretningsservices. Effektiv marketingkommunikation Bording vil: Udvikle effektive kommunikationsværktøjer Frigive ressourcer hos kunderne Tilføre værdi til budskaber ved at gøre dem kommunikerbare i grafisk form og medieuafhængigt 5

6 2007 og forventninger til 2008 Årets resultat før skat blev i ,3 mio. kr., og omsætningen endte på 528,1 mio. kr. Pengestrømmen fra driften blev hele 41,7 mio. kr. Bording står altså særdeles godt rustet til den fortsatte fornyelse. Fornyelsesproces i fuld gang 2007 har stået i reorganiseringens tegn. Konceptet om integration af grafiske og digitale løsninger er blevet videreudviklet, og flere projekter søsat, ligesom Bording har arbejdet med vidensdeling på tværs af koncernen samt udvikling og specialisering af vores salgsmedarbejdere. I Bordings fornyelsesfase har menuen blandt andet budt på salg, udskilning og outsourcing af produktområder. Bordings egenproduktion består i dag udelukkende af specialproduktioner, der tilfører målbare konkurrencefordele. Inden for andre områder er der opbygget et net af samarbejdspartnere, der skaber sikker produktion og levering. Samling af salg og udvikling i Danmark Udviklingen i Bording A/S i Danmark har i 2007 ikke været tilfredsstillende, og resultatet endte negativt. Den omfattende forandringsproces fortsætter med henblik på at skabe vækst og lønsomhed i Bording A/S, og Bording Datas administrerende direktør, Ernst Lykke Nielsen, er indtrådt som administrerende direktør for Bording A/S. På denne måde bliver salg og udvikling af såvel grafiske som digitale løsninger i Danmark samlet under samme direktør. Selvstændige specialproduktioner Som led i tilpasningen til markedssituationen og fornyelsesprocessen er specialproduktioner i Danmark blevet udskilt som selvstændige selskaber i Det drejer sig om kuvertfabrikken i Vejle, A-Mail Kuverter A/S, og arktrykkeriet i Herlev, Bording Graphic A/S. Administrerende direktør for Bording AB og AS, Kenneth Fritzon, er ansvarlig for de nye produktionsselskaber i Danmark. International IT-kapacitet Bording Datas joint venture, Bording Vista, i Bangladesh blev startet op i 2006 sammen med en lokal partner og med støtte fra Danidas Private Sector Program. (2007: 0,8 mio. kr.). Selskabet tilfører allerede på nuværende tidspunkt en betydelig udviklingskapacitet til Bording Data og giver mulighed for teknologisk opdatering, programmering og specialudvikling for Bordings kunder. Målsætningen er, at Bording Vista over de næste år skal vokse, og medarbejderstaben i Bangladesh er nu oppe på 27 ansatte. Tæn k an derl edes! 6

7 Bording Integration Bording lancerede i 2007 konceptet Bording Integration, der videreudvikler processen omkring integration af grafiske og digitale løsninger. Kundens behov for nye løsninger sætter samspillet mellem det grafiske og det digitale i fokus. Målsætninger for Bording Integration: Udnytte eksisterende viden og produkter til at udvikle nye og spændende løsninger Videreudvikle samhandel med eksisterende kunder Give organisationen nye værktøjer og muligheder for at agere i markedet Bording har allerede prøvet kræfter med konceptet omkring Bording Integration, og mange kunder er interesserede i de nye løsninger, der på mange måder tegner fremtiden i Bording-koncernen. 7

8 Forventninger til 2008 Bording fortsætter i 2008 arbejdet med at integrere grafiske- og digitale løsninger og forventer vækst i dette ekspansive marked. Udviklingen af digitale værktøjer betyder, at traditionelle grafiske tryksager kan håndteres mere effektivt, og Bording oplever bl.a. en øget interesse for BordingNet. Bording vil derfor i 2008 øge sin markedsandel inden for virksomheders outsourcing af grafisk kommunikation. Det er fortsat Bordings strategi at styrke organisationen gennem opkøb, der kan tilføre koncernen nye kompetencer. Bordings finansielle reserver og muligheden for at udstede aktier på Fondsbørsen gør opkøbsstrategien mulig. Samtidig bliver der tilført ressourcer til den fortsatte udvikling af Bording som grafisk kommunikationsvirksomhed. Herudover vil Bording fortsat fastholde, styrke og udbygge engagementet vedrørende løsninger og services til detailhandelen, grossister, aviser og dagblade Resultat før skat og engangsposter Årets resultat Trods et forventet fald i omsætningen af administrative tryksager og mindre positive konjunkturer forventer Bording i 2008 en omsætning på niveau med 2007 samt et resultat i intervallet mio. kr. før skat. Forventningerne er eksklusive eventuelle nye opkøb og kursregulering af Klimax-aktier. Begivenheder efter balancedagen Pr. 1. januar 2008 har Bording købt 40% af aktierne i ProGrafica A/S - et grafisk bureau med spidskompetencer inden for kreative og teknologisk avancerede løsninger. Købet sker som led i strategien om at deltage i konsolideringen af den grafiske branche, og samarbejdet med ProGrafica sikrer udveksling af kompetencer og specialviden, der kan skabe øget omsætning og positive synergieffekter. 8

9 Koncernoversigt Digitale løsninger Rådgivning Specialproduktion Bording A/S Danmark A-Mail kuverter A/S Bording Graphic A/S - udskilles pr. 1. januar 2008 Bording AS Norge Bording AB Sverige F.E. Bording A/S Bording Data A/S Bording Vista Ltd. 50% Adm.selskabet af 1. oktober 2003 ApS 50% Bording Combinations AB Anxious AB 30% ProGrafica A/S 40% - købt i 2008 Klimax A/S 17% - noteret på Dansk AMP Grafisk IT 9

10 Sådan gik det Koncernen 2007 i ord og tal Fokusering på løsninger og fravalg af marginale produktionsordrer har betydet en nedgang i omsætningen fra 559 mio. kr. til 528 mio. kr. Bruttoresultatet er steget fra 20,6 % til 22,8 % af omsætningen. Resultatet før skat og engangsposter blev 16, 3 mio. kr. mod 15,0 mio. kr. sidste år. Poster af engangskarakter består primært af avance ved salg af anlægsaktiver (i ,9 mio. kr. mod 9,6 mio. kr. i 2006), finansielle indtægter fra aktiebesiddelser i andre virksomheder (i 2007 netto 3 mio. kr. mod 7,7 mio. kr. i 2007) samt omkostninger til omstrukturering (i ,6 mio. kr. mod 6,0 mio. kr. i 2006). Året resultat efter skat udgør 16,2 mio. kr. mod 21,2 mio. kr. i De tidligere meddelte forventninger til årets resultat og omsætning var en omsætning på niveau med 2006 og et resultat før skat og finansielle indtægter fra aktiebesiddelser på ca. 20 mio. kr. Omsætning og resultat er altså i underkanten af forventningerne bl.a. på grund af et lavere aktivitetsniveau i 4. kvartal end forventet. Produktionsomkostninger består af udgifter til materialer, løn og indirekte produktionsomkostninger. Bruttoresultatet er forbedret fra 115,5 mio. kr. til 120,3 mio. kr. Stigningen er et resultat af fokus på og vækst inden for digitale løsninger, markedskommunikation samt outsourcing af produktion af traditionelle administrative tryksager. Andre driftsindtægter i koncernen på 8,4 mio. kr. (2006: 13,9 mio. kr.) omfatter primært gevinst ved salg af materielle aktiver i alt 2,9 mio. kr. (2006: 9,6 mio. kr.) samt lejeindtægter. Distributionsomkostninger udgøres af salgs- og logistikomkostninger. Administrationsomkostninger består af udgifter til økonomi, administration og IT-funktion. Andre driftsomkostninger er på samme niveau som sidste år og består hovedsageligt af konsulentbistand, omkostninger til eksterne lejemål samt tab ved salg af materielle aktiver. Resultat før engangsposter Resultat før skat Engangsomkostnigner og indtægter: Engangsomkostninger til omstrukturering Avance ved salg/værdiregulering af aktier Nettoavance ved salg af aktiver Resultat før skat og engangsposter

11 Koncernen beskæftigede i gennemsnit 369 medarbejdere i 2007 mod 409 i Der er i 2007 gennemført en række større udviklingsprojekter i forbindelse med teknologiopdatering og udvikling af nye funktionaliteter inden for eksisterende softwareløsninger. Den del af udviklingsaktiviteterne, hvor det fremtidige afkast kan estimeres med rimelig sikkerhed, er aktiveret til kostpris som immaterielt aktiv. Øvrige udviklingsaktiviteter, der ikke opfylder betingelserne for aktivering, er udgiftsført i året. De immaterielle software-aktiver afskrives over maksimalt fem år. Resultatet af primær drift er faldet fra 23,5 mio. kr. i 2006 til 22,2 mio. kr. i Pengestrøm Årets pengestrøm fra driften har været positiv med 41,7 mio. kr. mod 24,4 mio. kr. i Pengestrømmen fra investeringsaktivitet andrager -9,0 mio. kr. (2006: -4,6 mio. kr.) og består af investeringer i produktionsanlæg og frasalg af materielle aktiver. Koncernen har øget sit kreditmaksimum til 104,4 mio. kr. mod 99,3 mio. kr. sidste år. Udover den likvide beholdning på 16,3 mio. kr. har koncernen uudnyttede kreditfaciliteter på 67,3 mio. kr. (2006: 63,5 mio. kr.). Balance Koncernens balancesum ultimo 2007 andrager 311,2 mio. kr. mod 319,0 mio. kr. ultimo Udskudt skatteaktiv vedrører Bording AS i Norge. Bording AS har haft overskud i Aktivet kan anvendes i positiv norsk indkomst indtil Koncernens egenkapital udgør 116,3 mio. kr. mod 108,1 mio. kr. året før. Koncernens egenkapitalandel udgør 37,4 % mod 33,9 % sidste år. 11

12 Forretningsområder i Bording Teknologiens hastige udvikling er en realitet, og for Bording er det vigtigt at være med helt fremme, hvor det sker. Grafiske kommunikationsløsninger bliver i højere grad også digitaliseret, og muligheden for at integrere traditionelle og nye produkter på kryds og tværs er oplagt i arbejdet for at skabe værdi for kunderne. Grænsefladen mellem forretningsområderne i Bording flyder sammen, når man arbejder med integrerede løsninger frem for enkelte produkter. Processen og samarbejdet med kunden kommer i fokus, og målet er at sikre løsninger, der fuldt ud lever op til kundernes forventninger. Bordings mange selskaber og kompetencefelter i både Skandinavien og Bangladesh er med til at fremtidssikre koncernen i forhold til effekterne af den stigende globalisering. Digital procesoptimering Udviklingsarbejdet med digitale medier spiller en vigtig rolle i opbygningen af Bording som grafisk kommunikationsvirksomhed. Dette fokus sikrer også en optimering af arbejdsgangene inden for de forskellige forretnings-områder. Blandt andet BordingNet frigiver ressourcer og sikrer hurtigt overblik samt kontrol for såvel kunderne som for Bording. Individualiserede bestillingsbrochurer - Bording og Arla AB For Arla Foods AB har resultatet af et samarbejde med Bording betydet markant reduktion af tid og ressourcer. Arla Foods producerer hver 14. dag bestillingsbrochurer med en individuel oversigt over virksomheden produktsortiment, som butikskæderne kan bestille ud fra. Tidligere opstod der ofte fejl i data, ligesom udseendet af brochurerne var forskelligt. Med Bording som samarbejdspartner fik Arla Foods en webløsning, hvor data hentes direkte fra virksomhedens system, og hvor der arbejdes med et fast sidelayout for hvert produkt. Brochurens profil er nu den samme for alle regioner og mejerier, og hvis produkter bliver tilføjet eller taget væk, ændres sidetal og indhold automatisk. Med systemet er arbejdsprocessen optimeret, og færre folk er involveret som følge af, at flere ting er foruddefineret og automatiseret. Bording var den eneste leverandør, som kunne leve op til alle vores krav og ønsker. Leverancetider, som før var et stort problem, har vi med Bordings løsning helt undgået. At vi på lang sigt sparer en hel del penge på denne løsning, er jo heller ikke dårligt. Ulf Pedersen, Arla Foods AB 12

13 Forretningsområder Grafisk kommunikation Digital kommunikation IT kommunikation Marketing Services Direct mail web-to-print Combinations specialprodukter digitalprint analyser Arktryk Labels Bordingnet doc2mail Agetor/AXT Forretningsservices Kuverter Brevpapir Blanketter Dynamics/Navision viking unistar 13

14 Forretningsområder Marketing Services Uanset om kunderne ønsker avancerede Direct Mail-udsendelser i millionoplag, produktion af kataloger, visitkort eller måske digitalproduktion koblet til databaser, har Bording værktøjerne til at hjælpe dem. Målet er at være en af de førende aktører i Skandinavien inden for grafisk- og digital markedskommunikation. Bording kalder det Marketing Services. Direct Mail Kampagnemateriale Digitalprint Butikseksponering Labels Kataloger Brochurer Analyser Tidsskrifter Web-to-print Årsregnskaber Specialproduktløsninger Direct Mail Direct Mail er et af de mest succesrige produktområder i Bording-koncernen. Med den specielle produktionslinje kan Bording skabe grafiske produkter med blandt andet afskrabningsfarve, hologrammer og lugteffekter. I løbet af 2007 har Bording udviklet nye Direct Mail-løsninger, og flere store kunder har placeret ordrer i dette produktsegment. Forventningen er at øge omsætningen fremover. Bording satser på Direct Mail-løsningen SmartMail, der kombinerer digitale løsninger med en effektiv produktionsløsning. Bording tilbyder vores kunder en avanceret målgruppeanalyse, hvor man filtrerer de interessante kunder frem og integrerer budskaberne i kuverten. Med SmartMail kan kampagner udformes og segmenteres så meget, at kunden næsten opnår en 1-til-1 kommunikation med modtagerne, bl.a. gennem brug af personaliserede elementer. Bording tilbyder en bred palette af produkter og løsninger inden for to områder: - Marketing Services - Forretningsservices Løsningerne er et resultat af en større eller mindre grad af integration mellem grafisk kommunikation, digital kommunikation og IT-kommunikation. Market in g ser v i ce s 14

15 Forretningsområder Labels Klimax, der producerer etiketter og labels, er i 2007 vokset internationalt. For at følge op på den stigende efterspørgsel er der investeret i ny off-set kapacitet. Klimax øger ligeledes sine aktiviteter inden for systemer og har oprettet et datterselskab, 2Trace, der har spidskompetencer inden for udstyr til datafangst (bl.a. RFID). Specialproduktion Inden for området specialproduktion har Bording i det forgangne år fortsat øget volumen. Det bliver i stigende grad populært at kunne integrere forskellige produkter til et produkt med flere funktioner. Eksempelvis laver Bording nøglekort til færgefart, som fungerer både som adgangskort til kahytter og billet til færgen. I Sverige har Bording i 2007 indgået aftale om pakkelabels på europabasis med en af de største virksomheder inden for postordrer. Stærke markedsanalyser - AirCall og Bording AirCall sælger mobiltelefoner, abonnement og tilbehør. I AirCall-kæden indgår også FotoQuick-butikker, som sælger kamera, fotofremstilling og tilbehør. Total set har AirCall 68 butikker fordelt over hele Sverige. AirCall havde et ønske om at øge sine indtægter og begrænse sine omkostninger ved at styrke sin viden om markedets struktur og kundernes sammensætning og spredning. Bording hjalp AirCall med at udvikle avancerede målgruppeanalyser til Direct Mailudsendelser med henblik på at optimere AirCalls resultat pr. butik. Samarbejdet startede fra bunden med at analysere målgrupper og effektivt materiale til at nå dem. I 2007 kørte AirCall 11 kampagner, og i to af kampagnerne gennemførte Bording analyser for at forstærke den eksisterende viden om målgrupperne. Resultatet af analyserne taler for sig selv: Mangedoblet effektivitet Reducerede omkostninger Øgede indtægter Katalogproduktion Bording Combinations tilbyder avancerede datasystemer til håndtering af katalogproduktioner, og løsningen, Dynamic Media Publisher (DMP), er efterspurgt, fordi den frigiver ressourcer i udarbejdelsesprocessen. Dynamic Media Publisher sikrer: Altid aktuel information Forenklet og effektiviseret katalogproduktion på web og tryk Opdaterede informationer direkte fra forretningssystem Kontrol med mange artikler og sprogvarianter 15

16 Forretningsområder Forretningsservices Administrativ kommunikation handler om at effektivisere arbejdsgange internt og opnå større synergieffekt ved at arbejde på integrerede platforme. Bording hjælper sine kunder med alle slags produkter og løsninger såvel de digitale som de trykte. IT-systemer Koncernens IT-virksomhed, Bording Data, har igennem mange år specialiseret sig i at udvikle en bred vifte af systemer og integrationsværktøjer, der imødekommer krav om konkurrencedygtighed og integration af systemer og platforme. AGETOR /AXT Viking Doc2mail Unistar Dynamics/Navision AGETOR /AXT Bording oplever et stigende ønske om hurtigere adgang til informationer samt at skabe sammenhænge i forskellige datamængder uden at skulle udskifte vitale dele af IT-systemerne. Interessen for AGETOR /AXT stiger, og det populære integrations-, kommunikations- og e-handelskoncept anvendes i stadigt flere sammenhænge. Funktionerne i AGETOR /AXT udvikles i samarbejde med kunderne, og programmering foregår i Bangladesh. De versioner af systemet, der er blevet lanceret i 2007, er blevet positivt modtaget. AGETOR /AXT indeholder: Dokumenthåndterings- og fakturaportalløsninger Kommunikationsløsninger som alternativ til traditionelle EDI-løsninger E-handelsløsninger Indkøbsportaler Web-orienterede løsninger Løsninger, der kan integreres med kundens øvrige systemer Styr på ordrerne - Bording og DSV transport Transport af grus, sten, jord, asfalt og andet groft materiale udføres hver dag og mange gange af de ca. 600 vognmænd, der er tilknyttet DSV Transport. At holde styr på de mange ordrer, bekræftelser, opgørelser og fakturaer er derfor en kompliceret opgave, som tidligere blev kommunikeret via fax. Bording og DSV Transport har i samarbejde fornyet arbejdsgangen betydeligt ved hjælp af en internetportal baseret på AGETOR /AXT. Ordrer modtages i DSV Transport centrale booking Bookingsystemet placerer ordren i en AGETOR Dokument Portal på Internettet I portalen kan vognmænd og deres chauffører se alle deres ordrer og lave justeringer i henhold til transporten Fysiske bilag vedrørende køb af materialer til transporten scannes ind og kan ligeledes ses i portalen Efter endt og godkendt transport danner de indtastede data grundlag for fakturaen til kunden, der placeres i en anden AGETOR Dokument Portal på Internettet rettet imod kunder For r e t n i n g s ser v i c e s 16

17 Forretningsområder Blanketter på nettet Doc2mail - Bording og KommuneInformation Bording forventer større udbredelse af løsningen, Doc2mail, i fremtiden. er et digitalt, internetbaseret formular- og blanketsystem, som er udviklet af Bording kommuner, men også private virksomheder har vist interesse for Doc2mail. Bording Data udvikler i dag hovedsageligt løsninger inden for dette felt til Data i samarbejde med Kommune Information. Potentialet for Doc2mail er stort, idet løsningen effektiviserer arbejdsgange, kan tilpasses specifikke behov samt kan integreres i kundernes som bygger på Microsoft.net, er designet til at lette den daglige sagsbehandling eksisterende IT-systemer og funktionaliteter. samt administration internt og eksternt i kommuner og har været tilbudt landets kommuner siden Brugen af systemet har, bl.a. som følge af strukturreformen, været i vækst i de seneste år, og 27 kommuner anvender i dag Viking Besparelser med Doc2mail Også i 2007 har Bording Data styrket sin position som førende leverandør af - Bording og KMD kasseterminal-, butiks- og kædestyringssystemer. Bording Data har i samarbejde med KMD udviklet en Doc2Mail-løsning, der giver besparelser i kommunerne - faktisk ViKING, Navision og Unistar har en installeret base på systemer med kan offentlige institutioner spare helt op til 25% på deres printbudget med en Doc2Mail-løsning. mere end kasseterminaler i Danmark, Sverige, Norge, Polen, Tyskland, England Om Doc2Mail og Singapore. En løsning med to udgange. Uanset hvilken udgang, der benyttes, er udgangspunktet det samme nemlig et brev. Alle systemerne har mulighed for direkte online integration til Internettet via Doc2Mail konverterer brevet til en elektronisk besked, som automatisk bliver sendt direkte til modtagerens e-boks. AGETOR. Doc2Mail kræver kun, at sagsbehandleren indtaster borgerens cpr-nummer eller virksomhedens cvr-nummer så undersøger løsningen, om den relevante modtager er tilmeldt e-boks. Er det ikke tilfældet, får sagsbehandleren straks besked og kan vælge print i stedet. Doc2Mail konverterer brevet, hvorefter det pr. automatik bliver sendt elektronisk til KMD, som så sørger for at printe, kuvertere og sende brevet. Forretningsdokumenter Der er de produkter, som ingen taler om eller har fokus på, men som er absolut nødvendige i alle virksomheder - de traditionelle kontortryksager. Og når de pludselig slipper op, gælder det om hurtigt at kunne få leveret nye. Bording har en lang tradition for at levere og lagerstyre alle former for produkter til virksomheders administrative kommunikation og via BordingNet styres lager og ordrer hurtigt og effektivt. Bording har længe produceret disse produkter i eget regi, men som følge af udviklingen er det meste af produktionen i dag outsourcet. Bording arbejder tæt sammen med tilknyttede eksterne leverandører for at kunne tilbyde kunden disse produkter på det rette prisniveau. Kuverter Visitkort Følgeskrivelser Brevpapir Blanketter Formsæt Blokke Etc. 17

18 Kunden i centrum Som kunde hos Bording får man altid den service og kvalitet, man efterspørger. Kundekontakt ligger højt på Bordings dagsorden. Med et fokus på løsninger, der udvikles og integreres i samarbejde med kunden, følger en forpligtelse til at understøtte kunden så godt som muligt igennem hele processen. Det sikrer kvalitet og tilfredshed med den specifikke løsning. Faktaboks Kompetent rådgivning Bording tilbyder kompetent rådgivning, der sikrer optimale løsninger, der matcher kundernes behov. Klarlægning af kundens kommunikationssituation Grafisk overblik Analyser af virksomhedens grafiske produkter Problemstillinger i forhold til nuværende grafiske løsninger og processer Forslag til ændringer af kommunikations- og indkøbsmodel Udviklingsmuligheder ved at bruge Bording som leverandør Fokus på projektstyring og samarbejde Bordings ydelser bliver stadig mere kritiske for kunderne; der er høje krav til kvalitet, tid og ydelser, og de IT-relaterede ydelser bliver ofte implementeret i komplekse miljøer, hvor kravene til funktionalitet og drift er høje. Bording styrkede derfor i 2007 organisationen yderligere, hvad angår projektstyring og projektledelse. Kundekontakt Faktaboks Serviceelementer BordingNet Projektstyring og rådgivning Samarbejde om produktudvikling 24 timers service Track and trace Lagerhotel 18

19 BordingNetServices BordingNet er et unikt e-handels- og publiseringssystem til at håndtere kundernes bestillinger 24 timer i døgnet. Systemet er internetbaseret og kan tilpasses den enkelte kundes krav og ønsker. Nye features på BordingNet Bording videreudvikler løbende BordingNet og udbygger hele tiden med nye funktionaliteter, der frigiver ressourcer og tid. Faktaboks Med BordingNet kan man: Afgive ordrer Følge produktionsforløb og lagerstatus Foretage lageraftræk Få overblik over samhandelsaftaler Lave statistikker for indkøb Skabe og bestille materiale (individuelle visitkort, færdigproducerede kataloger mv.) Ændre produktsortiment Bording udvikler eksempelvis nye web-to-printfunktioner, hvor kunderne ikke blot kan styre lager og bestillinger, men også grafisk layout, indhold, rettelser og korrektur via nettet. Omfattende lager- og logistikaftale - Bording og Novo Nordisk Novo Nordisk sælger sine farmaceutiske produkter overalt i verden, og mange lande har lokale Novo Nordisk datterselskaber. Gennem et samarbejde med Bording kan disse Novo Nordisk-selskaber få adgang til koncernens marketingmateriale via en portal, der bygger på BordingNet og er tilgængelig direkte fra Novo Nordisks intranet. Marketingmaterialet opbevares fysisk på Bordings lager og kan bestilles, lånes eller købes af de enkelte selskaber, hvorefter Bording sørger for levering og den interne fakturering samt eventuel returfragt mellem Novo Nordisks selskaber. 19

20 medarbejderne i Bording Medarbejderne i Bording kan tage en stor del af æren for, at Bordingkoncernen er, hvor den er i dag. Trods omfattende forandringer, reorganisering og outsourcing har medarbejderne taget udfordringerne med oprejst pande og stor kompetence. Det er troen på, at den nye strategi er den rigtige vej at gå, der skal løfte Bording videre, og den bliver understøttet af Bordings tre værdiord: YOUNG, BRAVE & HUNGRY. Medarbejderne har i løbet af processen givet en fantastisk støtte til Bording og udvist vilje til at overkomme de udfordringer og forandringer, som de er blevet bombarderet med og det har gjort indtryk. Ikke blot har Bording skabt en mere effektiv organisation med bedre fordeling af arbejdsopgaverne og større mulighed for synergi og vidensdeling, Koncernen har også udviklet en bedre og mere fremtidssikret arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder for alle medarbejdere. Faktaboks Medarbejdere i Bor di ng Samlet: 369 Funktionærer: 236 Produktionsmedarbejdere: 133 E r f a r i n K o m p e g t e n c e Høj kompleksitet Bording har taget et skridt ind i videnssamfundet ved i højere grad at basere sit forretningsgrundlag på viden om teknologiske og digitale komponenter. En stor del af de strategiske produkter i Bording omfatter løsninger med høj kompleksitet og med store krav til driftsstabilitet og sikkerhed. Denne udvikling sætter automatisk medarbejderne i centrum og stiller større krav til deres kompetencer og erfaringer. Det er derfor væsentligt for Bording at have fokus på at give de eksisterende medarbejdere gode vilkår for deres arbejde samt at rekruttere nye, dygtige medarbejdere, der - udover viden - har erfaring med at udvikle og implementere samlede og integrerede løsninger. 20

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere