projektværktøjsdagen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "projektværktøjsdagen"

Transkript

1 Overvejer bedre introduktion Hos Babcock & Wilcox Vølund er projektchef Johan Fegar enig i, at det kan være en udfordring at bruge de virtuelle værktøjer. I øjeblikket har virksomheden ikke nogen formaliseret træning i ledelse hotelrod Effektiveringsværktøjet men koster Six også Sigma tid for en projektchef Webhoteller er smarte, er som erhvervslivets Johan Fegar, svar der har på ansvar for det flere nye kunder Lean. med forskellige hotelvalg. Side 34 Software ledelse Det kan være Effektiveringsværktøjet finde vej i Six Sigma en jungle at udbuddet af er webbaseret erhvervslivets svar på software. Få det en nye guide. Lean. Side 2-3 Side 3 Blærerøven ledelse Effektiveringsværktøjet handler også Six Sigma om stil. Projektledelse Få underholdende erhvervslivets inspiration fra det Mads nye Lean. Christensen. svar på program Side 3 Side 6 projektværktøjsdagen konference 17. november 2011 PROJEKTDAGEN.DK oktober 2011 It-værktøjer en daglig udfordring for internationale projektledere Kommunikation gennem virtuelle værktøjer er en svær disciplin, viser ny undersøgelse. Projektledere bør uddannes bedre i at bruge dem, mener eksperter. kommunikation Af Sara Rosendal Er det uhøfligt, hvis den amerikanske projektmedarbejder ringer op på Skype til sin danske projektleder efter klokken 21? Og hvordan bærer projektchefen sig af med at få den brasilianske leverandør til at holde op med at afbryde på videokonferencerne? Virtuel kommunikation er en ganske kompliceret affære, viser en ny undersøgelse foretaget af kompetencevirksomheden Mannaz blandt 127 projektledere, der alle arbejder med internationale projekter. Næsten 40 procent af de adspurgte svarer, at de i nogen eller høj grad finder, at det er en udfordring at anvende virtuelle værktøjer til at kommunikere med. Det skyldes i høj grad, at de færreste projektledere og medarbejdere modtager egentlig træning i at anvende de it-værktøjer, de har til rådighed, mener cyber sociolog Stine Gotved fra konsulent virksomheden Net:Work, der arbejder med at rådgive danske virksomheder i virtuel kommunikation.»projektlederne har styr på at tænde og slukke, men har sjældent lært at vurdere, hvilken kommunikationsform der er bedst egnet til hvilken opgave. De bruger det, de plejer, og dermed stiger risikoen for misforståelser,«siger hun. Fælles oplæring nødvendig Eksempelvis bør en dansk projektleder, der på forhånd ved, at den kinesiske samarbejdspartner kommer til at miste ansigt på et fællesmøde, ikke vælge en videokonference, men derimod klare mødet på en platform uden gensidig synlighed, f.eks. telefonen, opfordrer Stine Gotved. Behovet for bedre træning i brugen af virtuelle redskaber er et problem, som Lars Frisk Rossen, projektledelsesdirektør i Mannaz, også er stødt på i sit arbejde i danske ingeniørvirksomheder.»der er en forventning om, at projektdeltagere selv må tilegne sig de nye værktøjer, med den begrundelse, at det jo bare er it-system, der skal implementeres. Men det kan deltagerne ikke gøre enkeltvis. Det kræver en fælles oplæring at opnå den nødvendige disciplin, der gør værktøjerne effektive,«siger han. Lars Frisk Rossen understreger, at træning ikke kun handler om at kunne anvende de forskellige funktionaliteter, men også om at have et fælles sæt it-leveregler, som for eksempel at holde to sekunders pause efter hvert indlæg under en videokonference for at sikre en god kommunikation. brugen af værktøjerne, men det er under overvejelse at indføre en introducerende uddannelse. Babcock & Wilcox Vølund, der projekterer og opfører forbrændingsanlæg i bl.a. Danmark, Sverige og Frankrig, gør i øjeblikket brug af tre forskellige webhoteller.»vi prøver at etablere best practice i forhold til at bruge de internet-baserede værktøjer, men der er meget lear ning by doing. En fælles intro duktion ville være en styrke, men vi skal sørge for, at deltagerne oplever det som en samlet gevinst og ikke som, at vi presser endnu et it-system ned over dem,«siger Johan Fegar. j SIDE 4-5 projektværktøjsdagen Projektværktøjsdagen 2011 er en event med fokus på projektledelsesværktøjer, effektivisering og udvikling, hvor direktører, projektchefer og ledere, indkøbere, it-chefer og leverandører bringes sammen til en dag, hvor der er fokus på erfaringsudveksling, videndeling og faciliteret networking. Konferencen afholdes 17. november kl på Radisson Blu Falkoner, Frederiksberg. Arrangør: Dansk Projektledelse og Mediehuset Ingeniøren. Læs mere:

2 2 Ingeniøren 2. sektion 28. oktober 2011 projektværktøjsdagen Projektledere flakker rundt mellem internetbaserede projektværktøjer Mange virksomheder tøver med bruge webbaseret software, fordi de frygter for sikkerheden og er usikre på, hvordan softwaren skal bruges. Men der er ingen grund til at holde sig tilbage. Fordelene er større end risici, påpeger Peter G. Harboe fra VIA University College. software Af Sara Rosendal Der er ikke noget som introduktionen af et nyt stykke software, der kan ødelægge den gode stemning på kontoret. Og når der så endda hersker udbredt skepsis over for sikkerheden ved det nye it, bliver det ikke meget værre. Sådan er reaktionen i mange tilfælde, når virksomheder introducerer ny internetbaseret software. De kritiske spørgsmål er mange: Hvordan sikrer vi, at virksomhedens fortrolige oplysninger ikke falder i hænderne på de forkerte, når vi lægger dokumenter ud i skyen? Og risikerer vi ikke at skulle taste oplysninger ind to gange, når vi hopper med på et nyt styringssystem? Bedre sikkerhed i skyen Men ifølge Peter G. Harboe, adjunkt på VIA University College, er der ingen grund til at være så skeptisk. Det handler om at vælge en udbyder, der har ekstern sikkerhedsrevision og det ses som regel tydeligt på deres hjemmeside. En del udbydere har tilsluttet sig en standardiseret it-revision, den såkaldte SAS70-standard.»Jeg hører om mange, der tøver med at bruge webbasereret software af frygt for sikkerheden, men det paradoksale er, at virksomhedernes eget sikkerhedsniveau sjældent er så højt som SAS70-standarden. Det gælder både i forhold til backup og adgangskontrol og i forhold til opbygning af hele it-systemet,«siger Peter G. Harboe. Han opfordrer danske virksomheder til at øge deres brug af internetbaseret software, som han mener har en lang række fordele. Det gør det nemmere at dele dokumenter med eksterne brugere, og virksomheden slipper for vedligeholdelsesdrift af itsystemet. Desuden har mange leverandørerne pakker af tilslutningssoftware tilpasset de store administrationssystemer som for eksempel SAP, og andre kan importere og eksportere filer direkte til f.eks. Microsoft Project, så projektmedarbejderne undgår at skulle genindtaste informationer. Sporadisk brug Peter G. Harboe har noteret, at selv blandt de projektledere, der har taget den internetbaserede software til sig, bruges den kun sporadisk. Han har foretaget en mindre undersøgelse blandt sine kursister på VIA University College, en gruppe bestående af 45 erfarne projektledere. Den viste, at de ikke brugte ret mange af de redskaber, som softwaren tilbyder. Og det tegner et meget godt billede af den generelle situation i Danmark, hvor virksomheder sjældent tager anvendelsen af projektværktøjerne alvorligt, mener han.»i modsætning til Tyskland er det sjældent, at danske styregrupper spørger ind til, om projektmedarbejdere anvender værktøjerne optimalt. Mange projektledere flakker rundt mellem værktøjerne, og det er ærgerligt, for når vi ikke opsamler og strukturerer vores projektinforma tion tilstrækkeligt, så lærer vi for lidt i vores projekter,«siger Peter G. Harboe. Når projektdeltagerne bruger redskaberne forskelligt, risikerer projektlederen, at han ikke får advarsler i Når vi ikke opsamler vores projektinformation tilstrækkeligt, lærer vi for lidt. Peter G. Harboe rette tid. Oplysninger, der kunne forhindre overskridelse af tid og budget, kommer for sent eller bliver delt i de forkerte fora. Leg med værktøjerne Peter G. Harboe opfordrer til at skabe en bedre disciplin i projektgruppen i forhold til anvendelse af projektværktøjerne. Projektlederen bør samle projektdeltagere og interessenter i begyndelsen af projektet og lade dem bruge 30 minutter på at lege med værktøjerne, lægge fiktive data ind og dele dokumenter. Mange undlader nemlig at bruge værktøjerne, fordi de er bange for at lave fejl, som kan sprede sig i systemet, mener han.»der er et hav af funktionaliteter, og det tager tid at lære dem alle at kende, men når projektdeltagerne først har en fælles forståelse af softwaren, minimeres risikoen for fejl, og der kan opstå et engageret projektmiljø. Introduktionen af nye netbaserede værktøjer skal betragtes som en rejse, som gradvis professionaliserer projektledelsen,«siger Peter G. Harboe. j SOFTWAREPRODUKTERNES STYRKER OG SVAGHEDER Udbyder Software as a Service (SaaS) Fokus Mobile apps til Android, iphone Data, flytbare Dokumenthåndtering Understøtter porteføljestyring Integration til ERPsystem (APIer) Proces fra kundemulighed over tilbud til projekt Integration til Outlook/ Gmail Funktionaliteter der understøtter Earned Value Management Agile metoder understøttes Fora til Sikkerhed diskussion Clarizen Timelog AtTask WorkLenz Métier Project Insight Planisware 5 Severa Genius Inside On-Demand PPM Celoxis Daptiv PPM VisionProject Tenrox Intervals Smartsheet Project Manager.com EasyProjects.net TrackerSuite.Net Journyx Project Execute Timesolv projectplace.com Podio Bizontrack rule.fm Beta Base Camp Projecturf Samepage.com estudio Central Desktop Projektporteføljeog projektstyring SaS 70 Type II SaS 70 Type II SaS 70 Type II Projektstyring ISO SaS 70 Type II Projektopfølgning, tid og udgifter basale funktionaliteter. Samarbejde, social projektledelse funktionaliteter der engagerer deltagerne socialt. ISO Samarbejde basale funktionaliteter for at skabe aftaler og fastholde konklusioner. VersionOne Programstyring og adræt projektledelse fokuserer på agile projektledelsesmetoder. PCI DSS Service Provider Level 1 Certification, SAS 70 Type I, II Kilde: Peter G. Harboe, VIA University College Grafik: MAK Funktionalitet Delvis funktionalitet Ikke del af redskabet

3 Ingeniøren 2. sektion 28. oktober Ingeniøren 1. sektion 28. oktober SOFTWARE TIL PROJEKTLEDELSE 28 internetbaserede softwareprodukter sammenlignet ud fra to kvaliteter: brugervenlighed og egnethed som projektstyringsværktøj. Projektmodel-, portefølje- og ressourcestyring Læs mere om Projektværktøjsdagen >>www.projektdagen.dk Project Insight Genious Inside Guide til webbaseret software software Af Sara Rosendal Projectmanager.com Journyx Project Execute TrackerSuite Worklenz Metier Tenrox Intervals Planisware Daptiv PPM EasyProjects Project Turf Rule.fm Timesolv Celoxis Severa VisionProject Smartsheet Brugerflade og samarbejde Clarizen Timelog Projectplace Samepage.com Podio At Task VersionOne Basecamp Bizontrack Central Desktop Før du vælger internet-baseret software, bør du overveje, hvilke typer redskaber du har brug for. Ifølge Peter G. Harboe er der særligt to dimensioner, som man bør få afklaret: j Hvor dybt og detaljereret et redskab har du brug for? Skal det f.eks. kunne styre et projekt, der dækker over hele forretningsprocessen fra salg over planlægning til levering? Eller er det vigtigst, at du kan følge og styre projektporteføljen? j Hvilken grad af brugervenlighed og samarbejdsfunktioner skal redskabet tilbyde? Hvis projektdeltagerne sidder geografisk spredt og har et stort behov for at løse problemstillinger sammen, skal det være enkelt at gennemføre virtuelle møder og diskussioner. Peter G. Harboe har placeret de mest udbredte leverandører i to diagrammer, der giver et hurtigt overblik over fordele og ulemper:»vi har vurderet leverandørerne ud fra en række parametre og forsøgt at give et øjebliksbillede af dem. Det er tydeligt, at de er under udvikling. Sidste år var der kun få, der leverede applikationer til mobilen. Nu er mange flere hoppet med på mobilbølgen og giver projektlederen mulighed for at opdatere status og få informationer om fremdrift på smartphones.«alle leverandører gør det muligt for projektlederen at arbejde med tidsstyring i Gantt-kort, også selv om det er forskelligt, hvor interaktivt man kan arbejde med tidsplanerne. Desuden understøtter de alle faste projektmodeller, men der er forskel på, hvor let man kan konfigurere nye modeller eller tilpasse en eksisterende model, forklarer Peter G. Harboe:»Skemaet til venstre giver overblik over de forskellige funktionaliteter, som leverandøren fokuserer på. Diagrammet skal ikke læses som en kritik af den enkelte udbyder, snarere som en vurdering af, hvilke redskaber leverandøren lægger vægt på.«i sin udvælgelse af de 28 leverandører til undersøgelsen har Peter G. Harboe benyttet sitet toptenreview.com og saasdir.com, der samler alle globale SaaS-leverandører. j Grafik: MAK Xxxxx Ingen xxxxx Xxxxx Assixxxxxxxr Xxxxxx dstaden Ingeniør E f t E r u d d a n n E l S E M A S T E R i Spids dine kompetencer Masteruddannelsen stiller skarpt på professionel ledelse af projekter, og den er relevant, hvis du har projektledelse som karrierevej. Du opnår blandt andet: Evne til at analysere komplekse projekter og projektprocesser Indsigt i at lede forandringer i dynamiske omgivelser Blik for at forankre projektets proces og resultat hos interessenterne En toårig uddannelse på deltid, der kan strækkes over 6 år Netværk med erfarne projektledere Uddannelsen foregår som noget nyt i Slagelse. Studiestart d. 1. september Ansøgningsfrist d. 1. maj Kontrakt Syddansk Universitets Efteruddannelse på tlf , eller gå ind på Xxxxxxxxtet Xxxx Xxxxxxon PXxxxeder Xxxxxxxxxxxelsen projektledelse»der er jo en milliard systemer at vælge imellem«hvad havde I brug for?»vi skulle bruge et redskab, der kunne skabe overblik over vores projektportefølje og hjælpe os til atkoble porteføljen med den overordnede strategi. Samtidig skulle værktøjet skabe en mere standardiseret projektstyring af de enkelte projekter med på tværs af organisationen.«hvordan fandt I det rette system?»det var en stor udfordring. Først forhørte vi os Frederik Mølgaard Thayssen, projektleder i Syddjurs Kommune om, hvilke behov projektmedarbejderne havde. Derefter spurgte vi i vores netværk, hvilke erfaringer folk havde med de forskellige redskaber. Der findes jo en milliard forskellige systemer, og vi havde brug for at afgrænse vores søgen for at kunne afprøve nogle få. Vi var både ude efter at teste, om vi kunne få noget, som var open source, og om vi kunne få noget, som var cloudbaseret. Vi testede flere af de open source-baserede i en 30 dages periode og prøvekørte et fiktivt projekt i de forskellige systemer.«hvad valgte I?»Vi måtte konstatere, at vi var bedst tjent med et closed source og lokalt installeret system. Vi troede, at vi ville ende med at vælge et open source-system, men de var for svage på projektporteføljen og krævede en del videreudvikling for at kunne binde styresystemerne op med det, vi har i forvejen. Derfor valgte vi et traditionelt internt licensbaseret system. Forhåbentlig kan vi nu standardisere vores projektstyring bedre, men vi er fuldt ud klar over, at vi ikke har fået et system, der kan opfylde alle behov. Vi vil stadig komme til at benytte enkelte af de gamle værktøjer, som f.eks. Excel og Outlook.«j sro f o r S k n i n g S b a S E r E t E f t E r u d d a n n E l S E

4 4 Ingeniøren 2. sektion 28. oktober 2011 projektværktøjsdagen Webhoteller er smarte, men giver også ekstra besvær Kundens valg af webhotel betyder ofte ekstraarbejde hos Babcock & Wilcox Vølund. Nu er der ikke bare ét, men flere it-systemer, der skal styres. cloud-software Af Sara Rosendal Som så mange andre projektledere er Johan Fegar, projektchef i Babcock & Wilcox Vølund, begejstret for den verden af muligheder, der er fulgt med de nye web-hoteller: Bedre mulighed for dokumentdeling, nemmere versionsstyring og effektive virtuelle møder. Men web-bølgen har også skabt en række nye opgaver for projektlederen. Det gælder i særlig grad, når det er kunden, der bestemmer, hvilken webudbyder der skal bruges. I øjeblikket gør Babcock & Wilcox Vølund brug af tre forskellige webhoteller bestemt af kunderne, og samtidig har virksomheden sit eget projektstyringssystem.»udfordringen er, at vi lige pludselig skal køre data i flere systemer, der alle er forskellige og har individuelle fordele og ulemper, på én gang. Det giver ekstraarbejde bl.a. for projektassistenterne, der skal holde styr på, at de rigtige revisioner er tilgængelige i alle systemer. Deres arbejde er blevet dobbelt,«siger Johan Fegar. Projektleder i sårbar situation Ofte har Babcock & Wilcox Vølund, der projekterer og opfører forbrændingsanlæg i flere lande, ingen indflydelse på valget af webhotel. Det er kunden, der betaler for brugen af hotellet, og det stiller projektlederen i en potentielt sårbar situation, hvis der skulle opstå uenighed, og kunden lukker for adgang til webhotellet.»vi forsøger at lave juridisk bindende aftaler, hvor kunden forpligter sig over for os for at forhindre, at vi pludselig mister vigtige dokumenter. Desuden kopierer vi nøgledokumenter ned i vores eget arkiv,«siger Johan Fegar. Også i forhold til deling af dokumenter har det betydet en del mere arbejde at gå over til webhoteller. Tidligere blev det meste information sendt over med faste procedurer for dokumentation for modtagelse. I dag foregår dokumentdelingen i stor stil gennem webhotellet, og det har krævet nye procedurer både hos interne og eksterne projektdeltagere.»vi har oplevet, at en underleverandør sendte ti nye tegninger ud til alle i projektgruppen, og at ingen derfor følte ansvar for opgaven, fordi det ikke var tydeligt, hvem der var den egentlige modtager. Det er en udfordring at få skabt en fælles disciplin, når der er så mange, der skal bruge systemet,«fortæller Johan Fegar. Prøver at påvirke kundens valg Johan Fegar understreger, at selv om det er kunden, der ofte vælger webudbyderen, er det ikke altid, kunden selv er fortrolig med de mange funktioner, som webhotellet tilbyder:»de er jo ikke alle superbrugere og har ofte udviklet deres egne måder at bruge systemet på, som vi skal lære at tilpasse os. Det kan være svært.«der er ingen tvivl om, at de virtuelle værktøjer letter projektstyringen men det tager tid at lære at bruge dem effektivt, siger Johan Fegar, projektchef i Babcock & Wilcox Vølund. Foto: Polfoto Udfordringen er, at vi lige pludselig skal køre data i flere systemer på én gang. Johan Fegar Han forklarer, at tilpasningen ofte foregår ad hoc, som sagerne opstår, men at de forsøger at skabe en enighed om brugen af systemet i begyndelsen af projektet. Kunne det lade sig gøre, ville han foretrække, at der var et standard-webhotel, som blev benyttet af alle, men da det er umuligt, forsøger han så vidt muligt at påvirke kundens valg.»jo mere erfaring vi får med webhoteller, jo bedre kan vi argumentere for, hvilket hotel vi gerne ser, at kunden vælger. For der er ingen tvivl om, at de virtuelle værktøjer på den lange bane gør projektstyringen lettere. Vi skal bare acceptere, at det tager tid at lære at bruge dem effektivt,«siger Johan Fegar. j Ledelsesoverblik, Metodeunderstøttelse Projektets arbejdsplads alt samlet i et SharePoint baseret værktøj. Metiers løsning, Governance Manager, er et værdiskabende værktøj for både den modne og mindre modne projektorganisation. Værktøjet binder projektorganisationen sammen, og kan håndtere flere projektmodeller. Metiers løsning aktiverer projektmodellen samtidig med at den fungerer som bindeled mellem informationer og beslutninger. Derudover fungerer værktøjet som et samarbejdsforum for ledelsen, projektledere, projektdeltagere og projektkontoret. Kontakt os i dag så kan du være i gang i morgen. Lav indlæringstærskel Skalérbart Plug and Play Aldersrogade 3A DK-2100 København Ø (+45) Mød os På Projektværktøjsdagen den 17. nov Vi skaber forretningsværdi for vores kunder med vores ydelser inden for kompetence- og procesudvikling samt understøttende it-værktøjer.

5 Ingeniøren 2. sektion 28. oktober Når projektværktøjet overtager magten Projektredskaber bliver ofte så komplicerede, at de stjæler projektlederens tid og ender med at styre projektet til skade for kvaliteten, mener Kristian Kreiner, professor ved Institut for Organisation på CBS. planlægningsværktøj Af Sara Rosendal En projektleder, der overholder tid og budget, er ikke nødvendigvis en succesfuld projektleder. Sådan lyder det fra Kristian Kreiner, professor i ledelse ved Copenhagen Business School. I mange tilfælde ender planlægning med at overskygge det egentlige projekt, mener han.»i øjeblikket ser vi mange virksomheder, hvor det er vigtigere for projektlederne at overholde budgettet end at løse projektets opgave. Det sker, fordi projektværktøjer er blevet så avancerede at bruge, at de får folk til at fokusere på de formelle rammer frem for på indholdet. Værktøjerne stjæler så meget af projektledernes tid, at de glemmer at forholde sig til virkeligheden,«siger Kristian Kreiner. Han henviser til byggeprojekter, hvor entreprenøren gør alt for at overholde de formelle krav om økonomi og tid, men ender med at kompromittere bygherrens behov for et funktionelt byggeri. Projekter bliver mere komplekse Når værktøjerne er blevet så komplicerede, skyldes det, at kompleksiteten i mange projekter er vokset. Værktøjerne afspejler altså virkeligheden, men bør ikke overtage autoriteten fra projektlederen. Tværtimod bør projektlederen se værktøjet som et redskab, der skal understøtte en beslutningsproces. Hvis værktøjet gør projektlederens beslutning bedre, så er det et godt værktøj. Hvis det træffer beslutningen, så er det et dårligt værktøj. Problemet med projektværktøjer er ifølge Kristian Kreiner, at de forudsætter information, som projektlederen ofte ikke har på det tidspunkt, det er påkrævet i systemet. Blandt andet skal projektlederen i projektopstart opgive, hvilke ressourcer der er til rådighed igennem projektet, men det er umuligt at forudsige.»med planerne ender vi med at foregøgle, at vi ved en masse, som vi ikke ved. Planer skal derfor ikke tages bogstaveligt, de skal tages alvorligt. Men den, der styrer efter planerne alene, vil aldrig komme mål,«siger Kristian Kreiner. Han understreger dog, at planer og formelle krav ikke kan undværes. De er forudsætningen for overhovedet at kunne komme i gang. Kunsten består i at bruge planerne konstruktivt i praksis. Og det gøres bedst ved at forholde sig løbende til virkeligheden med den usikkerhed og de ændringer, der opstår undervejs.»hvis projektlederen ikke hele tiden er bange for at blive ramt i nakken af de formelle krav, men i processen tør ændre kurs og tage de kampe, der følger med, kan han ofte skabe et langt mere værdifuldt projekt,«siger Kristian Kreiner. Projektværktøjerne stjæler så meget af projektledernes tid, at de glemmer at forholde sig til virkeligheden, påpeger Kristian Kreiner. Foto: Anders Hviid Uansvarlig opfindsomhed Når planer og værktøjer tillægges for meget betydning, risikerer projektlederen at ende med det, som Kristian Kreiner kalder for Impression Management, hvor det gælder om at få projektet til at se ud, som om det har fulgt planerne hele vejen. I de tilfælde ender projektlederen med at skulle være opfindsom på grænsen til det uansvarlige.»der er mange fiduser, man kan gøre brug af, hvis projektlederen skal have virkeligheden til at passe ind i planen f.eks. at overdrage den sidste finpudsning af et byggeri til etårsgennemsynet for at kunne overholde sin tidsplan,«siger Kristian Kreiner. Ekstern lektor i projektledelse på SDU Eva Riis er enig i, at værdien af projektet er svær at integrere som parameter i de eksisterende projektredskaber. Meget af den tilgængelige software på markedet udspringer af it-projekter og har fokus på detailstyring af f.eks. aktiviteter og ressourcer frem for at se på det overordnede mål med projektet. Et eksempel er begrebet milepælsplanlægning, hvor projektlederen arbejder efter nogle overordnede delmål. Det er blevet meget udbredt i de seneste år inden for projektledelse, men tankegangen er ikke slået rigtigt igennem på redskabssiden. Der findes godt nok it-værktøjer, der sætter milepæle ind, men sjældent på en måde, så projektplanen let kan visualiseres og løbende opdateres, vurderer hun.»det giver meget mere mening at arbejde efter de overordnede mål. Tag for eksempel operahuset i Sydney, der projektstyringsmæssigt var en katastrofe, men som alligevel fik sat Sydney på det kulturelle verdenskort. Det er den type overvejelser om den langsigtede værdi, jeg savner at se afspejlet i projektværktøjerne,«siger Eva Riis. j PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGY & TOOLS PM CENTRE OF EXCELLENCE PROJECT INFRASTRUCTURE & SUPPORT SERVICES PROJECT EXCELLENCE ECONOMY & RESSOURCE MANAGEMENT PROJECT GOVERNANCE STRATEGY PORTFOLIO MANAGEMENT Mød os på projektværktøjsdagen

6 6 Ingeniøren 2. sektion 28. oktober PROJEKTVÆRKTØJS DAGEN Radisson Blu Falconer, Frederiksberg 17. november Program Vi gentager succesen Den 17. november 2011 byder Mediehuset Ingeniøren og Dansk Projektledelse igen velkommen til en spændende messekonference Projektværktøjsdagen på Hotel Radisson Blu Falkoner på Frederiksberg. Finn Djurslev 8.30 Konferencemessen åbner med morgenbord Velkommen ved Project Management Director Finn Djurslev, Dansk Projektledelse. Projektværktøjsdagens unikke koncept kombinerer en messe, hvor projektledere og leverandører bringes sammen, i et professionelt forum af konferencer, netværk og case-baserede produktpræsentationer. Projektstyring og kompetenceudvikling Her er markeds ledende leverandører inden for projektstyring og kompetenceudvikling repræsenteret og det giver dig en unik mulighed for at se de nyeste værktøjer til at optimerer din projektstyring og kompetenceudvikling. Carsten Andreasen 9.15 Åbningsindlæg ved medieforsker/ strategisk rådgiver Carsten Andreasen, DR: Hvordan ændrer nye værktøjer som smartphones og ipads vores måde at være online, arbejde og lede projekter på? Konferenceindlæg. 4 x 4 sessioner á 25 minutter: Præsentation af et værktøj og af andre kunders erfaringer med at vælge, implementere og bruge netop dette værktøj Frokost. ProjektVærktøjsdagen sætter fokus på: Præsentation af state of the art-værktøjer til projektstyring, ledelse og kompetenceudvikling, herunder uddannelse og certificering. Konkret videndeling: Hvilke erfaringer har andre virksomheder gjort sig med hensyn til valg, implementering og brug af værktøjerne? Networking og diskussion af værktøjers betydning for projekter. Mads Christensen Speeddating ved messestande: Hurtigt overblik over udstillerne og deres produkter Konferenceindlæg som om formiddagen. 4 x 4 sessioner á 25 minutter Reception, networking og underholdning ved Mads Christensen (Den Store Blærerøv) Tak for i dag. ProjektVærktøjsdagen gav mig et overblik over værktøjer til både projekt styring og projekt ledelse. Jeg synes især, kombinationen af case-indlæg og messe er god det var meget inspirerende først at høre konkrete erfaringer med et værktøj, og derefter kunne gå ned og tale med udbyderne på deres stande. Danny Isager, Project Manager hos Rambøll Se det fulde program og tilmeld dig på Arrangører: Partner:

7 Ingeniøren 2. sektion 28. oktober Standplan LOUNGE REGISTRERING LOKALE 5 SCENE 2011 PROJEKTVÆRKTØJS DAGEN Kan din virksomhed gøre viden til penge? >

8 8 Ingeniøren 2. sektion 28. oktober 2011 Workshop præsentationer 2011 PROJEKTVÆRKTØJS DAGEN Lokale 1 Lokale 2 Lokale 3 Lokale Metier/NETS Hvordan implementeres en fælles projektmodel på tværs af landegrænser? NETS fortæller om implementeringen af en PRINCE2-inspireret projektmodel. Deltek/Atkins Overblik og styring hos Atkins sikrer sammenhæng mellem ressourcer og projektøkonomi. Dermed sikrer Atkins, at spids kompetencerne udnyttes optimalt. Marstrand Informationsteknik A/S ved Operations Manager Peter Westphall. Effektiv booking og styring af teknikere fra 2 lokationer til korte og lange projektopgaver, hvor der tages hensyn til kapacitet og kompetencer. Microsoft Outlook integration. GembaOne.com/Tetra Pak Online projektstyringsværktøj målrettet tekniske installationsopgaver. Hør om Tetra Paks erfaringer med styring af internationale projekter i GembaOne Implement/Professionshøjskolen Metropol Porteføljestyring, programledelse, projektmodeller og værktøjer fremmer samarbejdet på tværs af enheder på Professionshøjskolen Metropol. Mannaz/Alfa Laval How do you in the same program develop international Project Managers around the world with different knowledge, experience and skills in a cost effective way? Microsoft/Projectum Ressourcestyring uden Excel med Microsoft Project Server 2010? Endelig en løsning på hvordan ressourcer kan styres simpelt mellem projektledelsen og linjeledelsen uden brug af regneark. Atea/FlowIT Se, hvordan en projektstyringsmetode og det rette projekt- og porteføljeværktøj understøtter succesfulde projekter og bidrager til høj kundetilfredshed Syddansk Universitet Master i Projektledelse. Logica / Schneider Electric Implementering af NAV Standard ERP-system med projektmodul gav mulighed for vækst samt understøttelse af de enkeltes landes arbejdsprocesser. EPM Group/CANEA Ny generation af it-støtte med sociale funktioner: CANEA Projects 2011 for komplet projekt- og porteføljestyring. Introduktion og kundecase. MatchWare A/S Demonstration af hvorledes mind mapping kan anvendes til at lave WBS med fordel i stedet for traditionelle whiteboard-øvelser eller post-it-noter NNE Pharmaplan Hvordan sikrer man en ensartet global projekteksekvering? Peak Consulting Group Sådan blev projekt- og porteføljestyring implementeret uden et klart ledelsesmandat! Rambøll Attractor En virksomhed ville professionalisere deres projektarbejde. De havde for mange projekter, og de tvivlede på, om projekterne var de rigtige. Lokale 1 Lokale 2 Lokale 3 Lokale Implement/Siemens Wind Power Lean-metoder forbedrer både effektivitet og kreativitet i udviklingsprojekter hos Siemens Wind Power. Se eksempler på projektrelaterede lean-værktøjer. Microsoft/Progressive IT Progressive IT/Værktøjsunderstøttet PRINCE2. Unik styring og overvågning af PRINCE2 metoden i din projektorganisation, via Progressive IT s færdigkonfigurerede Microsoft værktøj. Mannaz/Alfa Laval How do you in the same program develop international Project Managers around the world with different knowledge, experience and skills in a cost effective way? EPM Group/CANEA Ny generation af it-støtte med sociale funktioner: CANEA Projects 2011 for komplet projekt- og porteføljestyring. Introduktion og kundecase Metier/NETS Hvordan understøtter man projektmodellen og gør den til et aktivt værktøj til støtte og hjælp for projektlederen? Metier viser en Sharepoint-løsning. Marstrand MPI Governance. The missing link. Prince2 projektrapportering og ressourcestyring. Det nødvendige porteføljeoverblik til ledelsen. Tidbesparende, konsistent og produktivitetsfremmende. Deltek/Atkins Overblik og styring hos Atkins sikrer sammenhæng mellem ressourcer og projektøkonomi. Dermed sikrer Atkins, at spidskompetencerne udnyttes optimalt. Itera Consulting Fremtidens projektporteføljestyring Strøm til processerne, overblik, fasevisualisering og brugervenlighed. Se hvordan Microsoft teknologi effektiviserer en række kendte virksomheder NNE Pharmaplan Hvordan får et globalt medicinalfirma kontrol over As-Buildt tegninger og øvrigt dokumentationsmateriale? Rambøll Attractor En virksomhed ville professionalisere deres projektarbejde. De havde for mange projekter, og de tvivlede på, om projekterne var de rigtige. Peak Consulting Group Sådan blev projekt- og porteføljestyring implementeret uden et klart ledelsesmandat! Atea/FlowIT Se, hvordan en projektstyringsmetode og det rette projekt- og porteføljeværktøj understøtter succesfulde projekter og bidrager til høj kundetilfredshed Syddansk Universitet Master i Projektledelse. Logica / Schneider Electric Implementering af NAV Standard ERP-system med projektmodul gav mulighed for vækst samt understøttelse af de enkeltes landes arbejdsprocesser. EPM Group/CANEA Ny generation af it-støtte med sociale funktioner: CANEA Projects 2011 for komplet projekt- og porteføljestyring. Introduktion og kundecase. GembaOne.com/Tetra Pak Online projektstyringsværktøj målrettet tekniske installationsopgaver. Hør om Tetra Paks erfaringer med styring af internationale projekter i GembaOne. Lokale 5 Program og tider for lokale 5 (Itera Consulting og Dansk Projektledelse) vil blive annonceret på hjemmesiden: Deltagende virksomheder Atea A/S er en af landets førende leverandører af it-infrastruktur, herunder projektledelse i forbindelse med egne leverancer og som separat ydelse til private og offentlige kunder. Atea har mere end 15 års erfaring med projektledelse og er uddannet i PRINCE2. Vores projektledere arbejder aktivt med EIQ (følelsesmæssig intelligens) og empatisk ledelse for at skabe velfungerende projekt-team. Med udgangspunkt i infrastrukturprojekter har vi opbygget viden inden for alle PLCdiscipliner (Project Life Cycle) og er i stand til at sikre succesfulde projektresultater, der dækker både de hårde og bløde sider af projektledelsesarbejdet. For mere information henvises til Project & It management på Mange organisationer har taget agile metoder i brug som en hurtigere og bedre måde at levere løsninger på. De agile metoders anderledes målepunkter, processer og sprogbrug giver ledelsen nye udfordringer. Den har brug for at forstå, hvordan alle projekter uanset om de er agile eller ej påvirker virksomhedens evne til at leve op til kundernes krav. CA Agile Vision Enterprise Edition giver et præcist billede af alle omkostninger, leverancer og ressourcer. Dette hjælper jer til at spare penge, levere hurtigere i forhold til de opstillede krav og arbejde på en mere intelligent måde. CA Technologies tilbyder markedets mest komplette og velafprøvede løsninger til projekt- og porteføljestyring.

9 Ingeniøren 2. sektion 28. oktober EPM Group supplerer sine uddannelses- og rådgivningsprogrammer med it-støtte for projekt-, program- og porteføljestyring med Canea Projects 2011 fra Canea (www.canea.se). Canea Projects 2011 er en ny generation af projektværktøjer med innovative løsninger for funktionalitet og sociale funktioner, som understøtter alle interessenter, herunder ledelsen, projektkontoret, projektledere og -deltagere med en helhedsløsning for hele virksomheden. CUBES software har siden 2000 udviklet Business logic-løsninger og ejes af Jan Graversen og Michael Ege. Firmaet har solgt systemer til TeliaSonera, Danske Spil, CORENA, Glenco, HTH, Invita, Kohberg Bakery Group, Kosan, Crisplant, Language Wire, Nobia, Norpharma, Suzlon Wind Energy, Telia, Uno Form, Widex og Aarhus Vand. Med vores produkt CUBES kan virksomheden anvende alle data om projekter og medarbejdere strategisk. Alle data bliver gjort synlige og søgbare og kan dermed udnyttes optimalt. Kom og se mulighederne for yderligere indsigt. Deltek leverer forretningsløsninger til videnvirksomheder og hjælper dem til at skabe overblik over deres forretning og medarbejdere. Vores danske kunder omfatter Rambøll, COWI, Atkins, DHI, Devoteam, Envision, Martinsen m.fl. Internationale kunder tæller blandt andre Semcon, ErgoGroup, Deltares og Millward Brown. Deltek (Nasdaq:PROJ) opkøbte i 2010 danske Maconomy og etablerer sig dermed som verdens førende leverandør af forretningsløsninger designet til videnvirksomheder. I årtier har vi hjulpet videnvirksomheder, og i dag bruger over kunder vores løsninger til at optimere deres forretningsprocesser og vinde nye kunder. Læs mere på EPM Group leverer undervisning og rådgivning i implementering af metoder. Vi rådgiver om projektgennemførelse fra idé til realisering. Vi kan være udførende, støtte eller udvikle virksomheder og medarbejdere. FlowIT A/S er et software- og løsningshus etableret i Vi tilbyder løsninger til projekt- og porteføljestyring. Vi har løsninger til interne og eksterne samarbejdsprocesser, hvor medarbejderne deler viden via f.eks. en kundeportal eller projektportal. Løsningen understøtter trinvis udvikling i organisationens modenhed og indeholder tilvalgsmoduler til f.eks. tidsregistrering, økonomi- og ressourcestyring. FlowIT s kunder er primært mellemstore og store organisationer. Vi har løst opgaver for bl.a. Atea, Schneider Electric og Sparinvest. FlowIT s løsninger er baseret på Microsoft SharePoint og kan afvikles på både Share- Point 2007 og SharePoint Se mere om vores løsninger og kunder på: Det hele startede i 2008, hvor Tetra Pak tilbød Casper Martens at tage til Japan som freelance-maskinmester og stå for en kompleks teknisk installationsopgave. og systematisk opsamling af forbedringer udført under installationen og det virkede. Både Tetra Pak og japanerne var meget tilfredse. blev GembaOne lanceret skræddersyet til styring af tekniske installationsopgaver og måske verdens mest simple og brugervenlige værktøj. Det var her, Casper Martens udviklede sin Lean-projektstyringsmodel med detaljeret planlægning, visuel kommunikation Nu opstod tanken om at udvikle et onlineprojektstyringsværktøj, der er bygget på Casper Martens Lean-model, og i Grontmij er din adgang til at sikre overblik over din byggeadministration i både bygge- og driftsfasen. Med Byggeportalen opretter, tilpasser og styrer du som bygherre effektivt byggeprojekterne fra start til slut. Med Butler, som er et webbaseret drifts- og vedligeholdelsesprogram, får du mulighed for at planlægge opgaver, følge op og indsamle dokumentation. Mød os på Projektværktøjsdagen og lad os få en snak om, hvordan vores systemer kan lette din hverdag. Grontmij er en af Europas førende rådgivende ingeniørvirksomheder. Vi rådgiver inden for vand, energi, miljø, transport, byggeri og industri og tænker bæredygtighed ind i alle vores løsninger til gavn for vores kunder og samfundet som helhed.

10 10 Ingeniøren 2. sektion 28. oktober 2011 Implement Consulting Group er en skandinavisk konsulentvirksomhed med 250 medarbejdere i Danmark, Sverige og Norge. Vi hjælper private og offentlige virksomheder med at gennemføre forandringer med effekt. En af kompetencerne er rådgivning af, hvordan de strategiske tiltag sikres i porteføljen af projekter, og hvordan der skabes en effekt af projektaktiviteterne, samtidig med at produktiviteten maksimeres. Effektive projekt- & procesværktøjer Baseret på Microsoft SharePoint standardteknologi udvikler og tilretter vi brugervenlige løsninger tilpasset vore kunders organisation og projektmodeller. Vi effektiviserer processer og udnytter innovativt eksisterende it-løsninger og skaber overblik så alle interessenter kan forstå det. Itera Consulting DK er en del af den nordiske koncern Itera ASA. Vi er 500 medarbejdere fordelt på 10 kontorer i Danmark, Sverige, Norge og Ukraine. Itera er børsnoteret på Børsen i Oslo. Vi hjælper bl.a. virksomheder som Syd Energi, SEAS-NVE, Saxo Bank og Home med at nå deres forretningsmål. Se mere på Logica få styr på dine projekter med ét system. Logica er en international it-virksomhed med medarbejdere. Vi har specialiseret os inden for en lang række områder, heriblandt projektstyring. Skal du hente informationer fra flere systemer for at kunne rapportere og analysere, så kan vi hjælpe dig med at samle alt i ét system. Project Management til Microsoft Dynamics NAV er målrettet projektvirksomheder, og du kan hele tiden trække online-information om dine projekter og dermed skabe den rigtige sammensætning af ressourcer, medarbejdere m.v. Læs mere på Mannaz det er os med projektledelse. Mannaz er internationalt førende i udvikling af kompetencer. Kompetenceudvikling skaber dygtigere projektledere, som har kontrol over deres vigtigste styrings- og ledelsesværktøjer. Og dygtige projektledere leverer succesfulde projekter til tiden og overholder budgettet. Innovative og effektive læringsmetoder Hør mere om vores nytænkende læringskoncept, Flexible Learning, på Projektværktøjsdagen. Flexible Learning er udviklingsforløb, som består af en række læringskomponenter designet til den enkelte deltagers behov og kompetenceniveau. Afprøv også værktøjet Mindsetter en effektiv læringsmetode til at forstå og skabe overblik over organisationens forandringsprojekter. Marstrand Planning Intelligence (MPI) fra Marstrand Innovation A/S anvendes af professionelle projekt- og serviceorganisationer og internt. MPI integrerer de fire dimensioner: Opgaver, ressourcer, fleksibel tidsakse og økonomiske konsekvenser i ét planlægningsværktøj. Nøgleordene er bedre planlægning og beslutninger på alle tidshorisonter, minimering af det administrative arbejde og bedre økonomi med integreret ressourcestyring. MPI tilbyder PRINCE2 Governance og porteføljestyring i en database. MPI Governance-modulet er nem rapportering med logs, projektledernes månedlige rapportering og overskuelig porteføljeoversigt til ledelsen. Det første enkle skridt mod produktiv projekt- og serviceproduktion. MatchWare A/S er et softwarefirma, der udvikler mind map- og research-værktøjer. MindView er et mind mapping-software, der er optimeret til projektstyring. MindView kan anvendes til at udarbejde Work Breakdown Structures og indeholder blandt andet et indbygget Gantt-diagram og projekttidslinje. MindView er integreret med MS Office inklusive MS Projekt. Mind- View er akkrediteret til PRINCE2. Match- Ware har hovedkontor i Danmark med afdelinger i England, Tyskland, Frankrig og USA. Læs mere om MindView her: products/mindview/default.htm I Metier er vi mere end 100 medarbejdere alene i Skandinavien, der udelukkende fokuserer på at øge kundernes evne til at realisere deres strategi ved at udvælge de bedste projekter og gennemføre disse effektivt. Med vores ydelser inden for kompetenceog procesudvikling samt it-værktøjer er Metier koncentreret om at skabe forretningsværdi for vores kunder. Dette gør vi for en lang række af Danmarks førende projektorganisationer i den private såvel som den offentlige sektor. Som totalleverandør har vi fokus på at forstå de forretningsmæssige udfordringer, som den projektorienterede virksomhed står over for. Vi skaber værdi ved at levere totalløsninger til disse udfordringer gennem en unik kombination af processer, kompetencer og værktøjer.

11 Ingeniøren 2. sektion 28. oktober Microsoft Danmark Microsoft Project Server til håndtering af projekt-, ressource-, portefølje- og dokumentstyring. Microsoft tilbyder med seneste Microsoft Project Server 2010 version at samle projekter og projektudvælgelse i én og samme løsning. Hele løsningen er baseret på Microsoft Share- Point platformen og har dyb integration til Microsoft Office pakken. I Danmark har kunder som Danfoss, A.P. Møller Mærsk, Dong Energy, Coop, Nokia Danmark, Novo Nordisk, SDC Udvikling, Vejdirektoratet, Sydbank og mange flere glæde af Project Server løsningen i dag. Se mere på: project/da/dk/default.aspx NNE Pharmaplan er verdens førende rådgivende ingeniørvirksomhed i den komplekse farma- og biotekindustri. Vi dækker alle segmenter fra biofarmaceutiske produkter og vacciner til medicinsk udstyr og hjælper vores kunder med at udvikle, etablere og forbedre deres produktion. NNE Pharmaplan beskæftiger omkring medarbejdere fordelt på mere end 25 kontorer rundt om i verden. Engineering for a healthier world det er vores rolle i en branche, der giver folk et bedre liv verden over. Peak Consulting Group er en management konsulentvirksomhed inden for rådgivning og kompetenceudvikling med fokus på projekt,- program- og porteføljestyring samt testledelse. Peak har stor erfaring med implementering og uddannelse inden for: PRINCE2 Projektledelse MSP Programledelse P3O Projektkontorer P3M3 Projektmodenhed M_o_R Risikostyring ISTQB Testledelse ITIL Service Management IPMA Peak Projektlederuddannelsen Peak Consulting Group er den højest certificerede skandinaviske virksomhed. Se mere på peakconsulting.dk Projectplace er Europas førende inden for onlineservice til projektsamarbejde Projectplace er et projektværktøj, som forenkler og effektiviserer samarbejde og kommunikation og giver total kontrol over projekthåndtering såvel i det enkelte projekt som i hele organisationen. Projectplace er anderledes end andre systemer. Det er on demand, intuitivt og let at anvende. Der er ingen software at installere og ingen opdateringer. Det er nemt at anvende, og du er i gang på få minutter. Du og dine samarbejdspartnere arbejder altid på de korrekte versioner af dokumenterne uanset hvor i verden I befinder jer. Prøv systemet gratis i 30 dage eller tilmeld dig et live webinar på Rambøll Management/Attractor er en del af Rambøll Gruppen. Rambøll Gruppen er det største skandinaviske ingeniør- og konsulentfirma og beskæftiger omkring mennesker i hele verden. Rambøll Management/Attractor er det største systemisk baserede konsulenthus i Europa og har en omfattende uddannelses- og konsulentvirksomhed inden for projektledelse, coaching, lederudvikling og proceskonsultation. For mere information om Rambøll Gruppen henvises til Master i projektledelse Masteruddannelsen stiller skarpt på professionel ledelse af projekter, og den er relevant, hvis du har projektledelse som karrierevej. Start 1. september 2012 i Slagelse. Du får blandt andet: Evne til at analysere komplekse projekter og projektprocesser Indsigt i at lede forandringer i dynamiske omgivelser Blik for at forankre projektets proces og resultat hos interessenterne Studieophold i Wien En 2-årig uddannelse på deltid, der kan strækkes over 6 år Netværk med erfarne projektledere Virksomheder som Novo, Danfoss, Velux, Nycomed og Rambøll sender deres dygtige projektledere på masteruddannelse. Læs mere på TopSolutions is a Business Software Provider with emphasis on business. We develop add-ons for ERP systems and management systems allowing companies to manage and get an overview of their financial position, projects, resources and processes. Our approach is based on Navision and other Microsoft platforms when we develop business solutions tailored to individual companies or industries. Our solutions are marketed in Denmark, Great Britain, the USA, Canada, Singapore, Croatia, Slovenia, Sweden, Norway and the Netherlands, amongst others.

12 USA. In 2004 autoimmune disease was the fourth largest cause of disability among women. SWITZERLAND. Centocor Ortho Biotech has opened a new R&D fill finish pilot plant facility that was awarded Facility of the Year 2009 for Facility Integration. The idea is quite simple. We can t claim to save lives or cure diseases. We don t produce any medicine, but we put all our engineering and consulting capabilities behind the companies that do. And by supporting those companies, we play our part.

Status: Arkitekt Byggeleder. Projekt. Ingenør. Grafik: Lasse Gorm Jensen, lgj@ing.dk. Projektværktøjer er på vej i skyen

Status: Arkitekt Byggeleder. Projekt. Ingenør. Grafik: Lasse Gorm Jensen, lgj@ing.dk. Projektværktøjer er på vej i skyen Emne: data på alle platforme Projektværktøjer er på vej til fuldstændig integration side 4-5 Status: Arkitekt Byggeleder Projekt banedanmarks signalprogram Investering i projektværktøjer kræver grundig

Læs mere

Projektværktøj får nye sociale ben

Projektværktøj får nye sociale ben BRUGERADFÆRD Sådan får Arla medarbejderne til at bruge det nye projektværktøj. SIDE 8 CLOUDLØSNING To unge iværksættere har fundet en niche for et webbaseret projektværktøj light. SIDE 6 KONFERENCEMESSE

Læs mere

momentum 05:08 Færdig som brandmand Få styr på licenserne Få overblik og spar penge Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv

momentum 05:08 Færdig som brandmand Få styr på licenserne Få overblik og spar penge Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv M i c r o s o f t Da n mark maj/08 05:08 momentum Få overblik og spar penge Få styr på licenserne Færdig som brandmand Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv oftware (Har du læst det med småt

Læs mere

efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en MBA frem for en HD, mener headhunter. Side 9 Karrierekompas

efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en MBA frem for en HD, mener headhunter. Side 9 Karrierekompas projektledelsealdrig før har der været så mange projektlederuddannelser i Danmark. Ingeniøren guider dig gennem junglen. Side 4-5 efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en

Læs mere

10 år i Danmark. PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office.

10 år i Danmark. PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office. 10 år i Danmark PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office. Carsten Bugge: ATPs governance bygger på PRINCE2 Lars Frelle-Petersen: PRINCE2 er blevet standard i den offentlige sektor Lisbeth

Læs mere

digitalisér 2010 IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010 - 1 - Foto: Jakob Mark

digitalisér 2010 IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010 - 1 - Foto: Jakob Mark digitalisér 2010 Foto: Jakob Mark IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010-1 - DigITAlisér 2010 digitalisering af hele Danmark Af Jørgen Abild Andersen, direktør, IT- og Telestyrelsen Foto: Martin

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy K U N D E M A G A S I N F R A M I C R O S O F T D A N M A R K 0 1-2 0 0 7 W. CHAN KIM Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy ONLINE-HANDEL Banebrydende internetbutik er født til stordrift

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk ANNONCETILLÆG OKTOBER 2013 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED HERBERTNATHAN & CO. OG KOMMERCIELLE PARTNERE TEMA DISTRIBUERET MED BERLINGSKE & ÅRHUS STIFTSTIDENDE Foto: Scanpix DELTAG PÅ

Læs mere

ProjektstyringsNYT Center for projekt- og porteføljestyring Efterår 2010

ProjektstyringsNYT Center for projekt- og porteføljestyring Efterår 2010 ProjektstyringsNYT Center for projekt- og porteføljestyring Efterår 2010 Side 2 - Projektværktøjer - hvad er det? Side 2. Artikel af Lars B. Møller. Et der et enkelt svar på ovenstående spørgsmål? Og får

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDSLEDERE

ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDSLEDERE ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDSLEDERE LEDELSESUDVIKLING RÅDGIVNING APPLIKATIONSINTEGRATION WORKFLOWSYSTEMER STRESS MAJ 2007 Sandheden er derude

Læs mere

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres DC Magazine oktober 2013 FORRETNINGSSYSTEMER Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres FORRETNINGSSYSTEMER side 18 Forøg konkurrencekraften med Datacon FORRETNINGSSYSTEMER side 14 Fakturaworkflow

Læs mere

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking #11 september 2011 FM Update Temaer: Sourcing benchmarking Leder FM er det kun for nørder? Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Forsiden: CFM konferencen på DTU 22.-23. august Kære FM er, Vi har jo talt om

Læs mere

Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet. Business. BI er afgørende for

Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet. Business. BI er afgørende for Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet Nr.1/Marts 13 Business Intelligence BI er afgørende for f oto: Jahn teigen/scanpix vores virksomhed Søren Halskov Nissen: BI er livsnerven for vores succes

Læs mere

momentum 09:07 Tal med mennesker ikke maskiner Strategi: It-analfabetisme kan koste dyrt Preben Meyer om Unifi ed Communications:

momentum 09:07 Tal med mennesker ikke maskiner Strategi: It-analfabetisme kan koste dyrt Preben Meyer om Unifi ed Communications: M I C R O S O F T DA N MARK SEPTEMBER/07 09:07 momentum Strategi: It-analfabetisme kan koste dyrt Preben Meyer om Unifi ed Communications: Tal med mennesker ikke maskiner Nyt Columbus IT Magasin Columbus

Læs mere

Teknisk outsourcing skaber fleksibilitet S06

Teknisk outsourcing skaber fleksibilitet S06 KAN MAN OUT- SOURCE PRO- DUKTIONEN? s04 FÅ VÆKST GENNEM OUTSOURCING S08 IT SKAL HELT UD TIL BORGERNE S14 RIV SILOERNE NED - BRUG IT RIGTIGT S19 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED ATEA, BEKEY,

Læs mere

Danfoss Solar Inverters i voldsom vækst Projektstyring på ryggen af en gazelle side 4

Danfoss Solar Inverters i voldsom vækst Projektstyring på ryggen af en gazelle side 4 Danfoss Solar Inverters i voldsom vækst Projektstyring på ryggen af en gazelle side 4 Nr. 5 - Dec. 2010 Forandring skal anskues fra helikopteren Hans Mikkelsen om ledernes adfærd side 12 Forandringer er

Læs mere

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETVÆRKETS GRÆNSER FORSVINDER INFORMATIONER MÅ SIKRES PÅ DATANIVEAU TEMA MOBIL SIKKERHED

Læs mere

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle Det er os med projektledelse www.mannaz.com Kompetence er meget mere end viden Efter et år i krisens tegn står du i dag midt i en ny virkelighed.

Læs mere

Outsourcing op på strategisk niveau

Outsourcing op på strategisk niveau Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce outsourcing Maj 2008 Outsourcing op på strategisk niveau Fra tidligere at dreje sig om produktion i tredjeverdens lande, er outsourcing

Læs mere

IT S SAFE ÅRGANG 4 FREMTIDEN ER ALLEREDE GODT I GANG TO STORE & PROTECT 52 FRA 3 TIMER TIL NOGLE FÅ MINUTTER 54 BILFORHANDLER SKYDER DIGITAL GENVEJ

IT S SAFE ÅRGANG 4 FREMTIDEN ER ALLEREDE GODT I GANG TO STORE & PROTECT 52 FRA 3 TIMER TIL NOGLE FÅ MINUTTER 54 BILFORHANDLER SKYDER DIGITAL GENVEJ FREMTID ARTIKLER CASES NYHEDER INSPIRATION IT S SAFE ÅRGANG TO STORE & PROTECT 2015 4 FREMTIDEN ER ALLEREDE GODT I GANG Med BIC (Business Innovation Centre) har Konica Minolta sat turbo på udviklingen

Læs mere

momentum 11:08 Annonce Mærsk vil styrke videndeling Steve Ballmers vision Microsoft Danmark november/08 Microsoft-chefen i Danmark

momentum 11:08 Annonce Mærsk vil styrke videndeling Steve Ballmers vision Microsoft Danmark november/08 Microsoft-chefen i Danmark 11:08 Microsoft Danmark november/08 momentum Annonce Steve Ballmers vision Microsoft-chefen i Danmark Mærsk vil styrke videndeling Nye løsninger i lyseblåt Telefon 44 78 40 00 www.logica.dk Vi giver kunderne

Læs mere

01/14. succeshistorier om effektiv kvalitetsledelse. Hvad gør kvalitetsarbejdet værdifuldt? den 27. februar 2014 Hotel Sorø Storkro Sorø.

01/14. succeshistorier om effektiv kvalitetsledelse. Hvad gør kvalitetsarbejdet værdifuldt? den 27. februar 2014 Hotel Sorø Storkro Sorø. 01/14 Side 19 DFK Konference: Hvad gør kvalitetsarbejdet værdifuldt? succeshistorier om effektiv kvalitetsledelse den 27. februar 2014 Hotel Sorø Storkro Sorø indhold 01/14 03 I 05 I 10 I 14 I 16 I 19

Læs mere

RUC Roskilde Universitet

RUC Roskilde Universitet Hvordan går det, ProjektDanmark? Projektlederundersøgelsen 2014 www.ruc.dk www.mannaz.com RUC Roskilde Universitet Top fem udfordringer for projektlederne 1At få tilstrækkeligt med ressourcer 4til projektet

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt:

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Danmarks Tekniske Universitet Projektledelse (42430) Projekt: DFDS Dato: 14/05/2013 I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Målsætning (Kapitel 3) Interessenthåndtering(Kapitel 4) Planlægning(Kapitel

Læs mere

FS2011. www.fs2011.dk. Konference for købere og brugere af professionelle forretningssystemer. FS2011 har fokus på:

FS2011. www.fs2011.dk. Konference for købere og brugere af professionelle forretningssystemer. FS2011 har fokus på: 7. april 2011 FS2011 Konference for købere og brugere af professionelle forretningssystemer FS2011 har fokus på: Cloud Computing IT anskaffelse Return on Investment Effektiv Implementering Markedsoverblik

Læs mere