projektværktøjsdagen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "projektværktøjsdagen"

Transkript

1 Overvejer bedre introduktion Hos Babcock & Wilcox Vølund er projektchef Johan Fegar enig i, at det kan være en udfordring at bruge de virtuelle værktøjer. I øjeblikket har virksomheden ikke nogen formaliseret træning i ledelse hotelrod Effektiveringsværktøjet men koster Six også Sigma tid for en projektchef Webhoteller er smarte, er som erhvervslivets Johan Fegar, svar der har på ansvar for det flere nye kunder Lean. med forskellige hotelvalg. Side 34 Software ledelse Det kan være Effektiveringsværktøjet finde vej i Six Sigma en jungle at udbuddet af er webbaseret erhvervslivets svar på software. Få det en nye guide. Lean. Side 2-3 Side 3 Blærerøven ledelse Effektiveringsværktøjet handler også Six Sigma om stil. Projektledelse Få underholdende erhvervslivets inspiration fra det Mads nye Lean. Christensen. svar på program Side 3 Side 6 projektværktøjsdagen konference 17. november 2011 PROJEKTDAGEN.DK oktober 2011 It-værktøjer en daglig udfordring for internationale projektledere Kommunikation gennem virtuelle værktøjer er en svær disciplin, viser ny undersøgelse. Projektledere bør uddannes bedre i at bruge dem, mener eksperter. kommunikation Af Sara Rosendal Er det uhøfligt, hvis den amerikanske projektmedarbejder ringer op på Skype til sin danske projektleder efter klokken 21? Og hvordan bærer projektchefen sig af med at få den brasilianske leverandør til at holde op med at afbryde på videokonferencerne? Virtuel kommunikation er en ganske kompliceret affære, viser en ny undersøgelse foretaget af kompetencevirksomheden Mannaz blandt 127 projektledere, der alle arbejder med internationale projekter. Næsten 40 procent af de adspurgte svarer, at de i nogen eller høj grad finder, at det er en udfordring at anvende virtuelle værktøjer til at kommunikere med. Det skyldes i høj grad, at de færreste projektledere og medarbejdere modtager egentlig træning i at anvende de it-værktøjer, de har til rådighed, mener cyber sociolog Stine Gotved fra konsulent virksomheden Net:Work, der arbejder med at rådgive danske virksomheder i virtuel kommunikation.»projektlederne har styr på at tænde og slukke, men har sjældent lært at vurdere, hvilken kommunikationsform der er bedst egnet til hvilken opgave. De bruger det, de plejer, og dermed stiger risikoen for misforståelser,«siger hun. Fælles oplæring nødvendig Eksempelvis bør en dansk projektleder, der på forhånd ved, at den kinesiske samarbejdspartner kommer til at miste ansigt på et fællesmøde, ikke vælge en videokonference, men derimod klare mødet på en platform uden gensidig synlighed, f.eks. telefonen, opfordrer Stine Gotved. Behovet for bedre træning i brugen af virtuelle redskaber er et problem, som Lars Frisk Rossen, projektledelsesdirektør i Mannaz, også er stødt på i sit arbejde i danske ingeniørvirksomheder.»der er en forventning om, at projektdeltagere selv må tilegne sig de nye værktøjer, med den begrundelse, at det jo bare er it-system, der skal implementeres. Men det kan deltagerne ikke gøre enkeltvis. Det kræver en fælles oplæring at opnå den nødvendige disciplin, der gør værktøjerne effektive,«siger han. Lars Frisk Rossen understreger, at træning ikke kun handler om at kunne anvende de forskellige funktionaliteter, men også om at have et fælles sæt it-leveregler, som for eksempel at holde to sekunders pause efter hvert indlæg under en videokonference for at sikre en god kommunikation. brugen af værktøjerne, men det er under overvejelse at indføre en introducerende uddannelse. Babcock & Wilcox Vølund, der projekterer og opfører forbrændingsanlæg i bl.a. Danmark, Sverige og Frankrig, gør i øjeblikket brug af tre forskellige webhoteller.»vi prøver at etablere best practice i forhold til at bruge de internet-baserede værktøjer, men der er meget lear ning by doing. En fælles intro duktion ville være en styrke, men vi skal sørge for, at deltagerne oplever det som en samlet gevinst og ikke som, at vi presser endnu et it-system ned over dem,«siger Johan Fegar. j SIDE 4-5 projektværktøjsdagen Projektværktøjsdagen 2011 er en event med fokus på projektledelsesværktøjer, effektivisering og udvikling, hvor direktører, projektchefer og ledere, indkøbere, it-chefer og leverandører bringes sammen til en dag, hvor der er fokus på erfaringsudveksling, videndeling og faciliteret networking. Konferencen afholdes 17. november kl på Radisson Blu Falkoner, Frederiksberg. Arrangør: Dansk Projektledelse og Mediehuset Ingeniøren. Læs mere:

2 2 Ingeniøren 2. sektion 28. oktober 2011 projektværktøjsdagen Projektledere flakker rundt mellem internetbaserede projektværktøjer Mange virksomheder tøver med bruge webbaseret software, fordi de frygter for sikkerheden og er usikre på, hvordan softwaren skal bruges. Men der er ingen grund til at holde sig tilbage. Fordelene er større end risici, påpeger Peter G. Harboe fra VIA University College. software Af Sara Rosendal Der er ikke noget som introduktionen af et nyt stykke software, der kan ødelægge den gode stemning på kontoret. Og når der så endda hersker udbredt skepsis over for sikkerheden ved det nye it, bliver det ikke meget værre. Sådan er reaktionen i mange tilfælde, når virksomheder introducerer ny internetbaseret software. De kritiske spørgsmål er mange: Hvordan sikrer vi, at virksomhedens fortrolige oplysninger ikke falder i hænderne på de forkerte, når vi lægger dokumenter ud i skyen? Og risikerer vi ikke at skulle taste oplysninger ind to gange, når vi hopper med på et nyt styringssystem? Bedre sikkerhed i skyen Men ifølge Peter G. Harboe, adjunkt på VIA University College, er der ingen grund til at være så skeptisk. Det handler om at vælge en udbyder, der har ekstern sikkerhedsrevision og det ses som regel tydeligt på deres hjemmeside. En del udbydere har tilsluttet sig en standardiseret it-revision, den såkaldte SAS70-standard.»Jeg hører om mange, der tøver med at bruge webbasereret software af frygt for sikkerheden, men det paradoksale er, at virksomhedernes eget sikkerhedsniveau sjældent er så højt som SAS70-standarden. Det gælder både i forhold til backup og adgangskontrol og i forhold til opbygning af hele it-systemet,«siger Peter G. Harboe. Han opfordrer danske virksomheder til at øge deres brug af internetbaseret software, som han mener har en lang række fordele. Det gør det nemmere at dele dokumenter med eksterne brugere, og virksomheden slipper for vedligeholdelsesdrift af itsystemet. Desuden har mange leverandørerne pakker af tilslutningssoftware tilpasset de store administrationssystemer som for eksempel SAP, og andre kan importere og eksportere filer direkte til f.eks. Microsoft Project, så projektmedarbejderne undgår at skulle genindtaste informationer. Sporadisk brug Peter G. Harboe har noteret, at selv blandt de projektledere, der har taget den internetbaserede software til sig, bruges den kun sporadisk. Han har foretaget en mindre undersøgelse blandt sine kursister på VIA University College, en gruppe bestående af 45 erfarne projektledere. Den viste, at de ikke brugte ret mange af de redskaber, som softwaren tilbyder. Og det tegner et meget godt billede af den generelle situation i Danmark, hvor virksomheder sjældent tager anvendelsen af projektværktøjerne alvorligt, mener han.»i modsætning til Tyskland er det sjældent, at danske styregrupper spørger ind til, om projektmedarbejdere anvender værktøjerne optimalt. Mange projektledere flakker rundt mellem værktøjerne, og det er ærgerligt, for når vi ikke opsamler og strukturerer vores projektinforma tion tilstrækkeligt, så lærer vi for lidt i vores projekter,«siger Peter G. Harboe. Når projektdeltagerne bruger redskaberne forskelligt, risikerer projektlederen, at han ikke får advarsler i Når vi ikke opsamler vores projektinformation tilstrækkeligt, lærer vi for lidt. Peter G. Harboe rette tid. Oplysninger, der kunne forhindre overskridelse af tid og budget, kommer for sent eller bliver delt i de forkerte fora. Leg med værktøjerne Peter G. Harboe opfordrer til at skabe en bedre disciplin i projektgruppen i forhold til anvendelse af projektværktøjerne. Projektlederen bør samle projektdeltagere og interessenter i begyndelsen af projektet og lade dem bruge 30 minutter på at lege med værktøjerne, lægge fiktive data ind og dele dokumenter. Mange undlader nemlig at bruge værktøjerne, fordi de er bange for at lave fejl, som kan sprede sig i systemet, mener han.»der er et hav af funktionaliteter, og det tager tid at lære dem alle at kende, men når projektdeltagerne først har en fælles forståelse af softwaren, minimeres risikoen for fejl, og der kan opstå et engageret projektmiljø. Introduktionen af nye netbaserede værktøjer skal betragtes som en rejse, som gradvis professionaliserer projektledelsen,«siger Peter G. Harboe. j SOFTWAREPRODUKTERNES STYRKER OG SVAGHEDER Udbyder Software as a Service (SaaS) Fokus Mobile apps til Android, iphone Data, flytbare Dokumenthåndtering Understøtter porteføljestyring Integration til ERPsystem (APIer) Proces fra kundemulighed over tilbud til projekt Integration til Outlook/ Gmail Funktionaliteter der understøtter Earned Value Management Agile metoder understøttes Fora til Sikkerhed diskussion Clarizen Timelog AtTask WorkLenz Métier Project Insight Planisware 5 Severa Genius Inside On-Demand PPM Celoxis Daptiv PPM VisionProject Tenrox Intervals Smartsheet Project Manager.com EasyProjects.net TrackerSuite.Net Journyx Project Execute Timesolv projectplace.com Podio Bizontrack rule.fm Beta Base Camp Projecturf Samepage.com estudio Central Desktop Projektporteføljeog projektstyring SaS 70 Type II SaS 70 Type II SaS 70 Type II Projektstyring ISO SaS 70 Type II Projektopfølgning, tid og udgifter basale funktionaliteter. Samarbejde, social projektledelse funktionaliteter der engagerer deltagerne socialt. ISO Samarbejde basale funktionaliteter for at skabe aftaler og fastholde konklusioner. VersionOne Programstyring og adræt projektledelse fokuserer på agile projektledelsesmetoder. PCI DSS Service Provider Level 1 Certification, SAS 70 Type I, II Kilde: Peter G. Harboe, VIA University College Grafik: MAK Funktionalitet Delvis funktionalitet Ikke del af redskabet

3 Ingeniøren 2. sektion 28. oktober Ingeniøren 1. sektion 28. oktober SOFTWARE TIL PROJEKTLEDELSE 28 internetbaserede softwareprodukter sammenlignet ud fra to kvaliteter: brugervenlighed og egnethed som projektstyringsværktøj. Projektmodel-, portefølje- og ressourcestyring Læs mere om Projektværktøjsdagen >>www.projektdagen.dk Project Insight Genious Inside Guide til webbaseret software software Af Sara Rosendal Projectmanager.com Journyx Project Execute TrackerSuite Worklenz Metier Tenrox Intervals Planisware Daptiv PPM EasyProjects Project Turf Rule.fm Timesolv Celoxis Severa VisionProject Smartsheet Brugerflade og samarbejde Clarizen Timelog Projectplace Samepage.com Podio At Task VersionOne Basecamp Bizontrack Central Desktop Før du vælger internet-baseret software, bør du overveje, hvilke typer redskaber du har brug for. Ifølge Peter G. Harboe er der særligt to dimensioner, som man bør få afklaret: j Hvor dybt og detaljereret et redskab har du brug for? Skal det f.eks. kunne styre et projekt, der dækker over hele forretningsprocessen fra salg over planlægning til levering? Eller er det vigtigst, at du kan følge og styre projektporteføljen? j Hvilken grad af brugervenlighed og samarbejdsfunktioner skal redskabet tilbyde? Hvis projektdeltagerne sidder geografisk spredt og har et stort behov for at løse problemstillinger sammen, skal det være enkelt at gennemføre virtuelle møder og diskussioner. Peter G. Harboe har placeret de mest udbredte leverandører i to diagrammer, der giver et hurtigt overblik over fordele og ulemper:»vi har vurderet leverandørerne ud fra en række parametre og forsøgt at give et øjebliksbillede af dem. Det er tydeligt, at de er under udvikling. Sidste år var der kun få, der leverede applikationer til mobilen. Nu er mange flere hoppet med på mobilbølgen og giver projektlederen mulighed for at opdatere status og få informationer om fremdrift på smartphones.«alle leverandører gør det muligt for projektlederen at arbejde med tidsstyring i Gantt-kort, også selv om det er forskelligt, hvor interaktivt man kan arbejde med tidsplanerne. Desuden understøtter de alle faste projektmodeller, men der er forskel på, hvor let man kan konfigurere nye modeller eller tilpasse en eksisterende model, forklarer Peter G. Harboe:»Skemaet til venstre giver overblik over de forskellige funktionaliteter, som leverandøren fokuserer på. Diagrammet skal ikke læses som en kritik af den enkelte udbyder, snarere som en vurdering af, hvilke redskaber leverandøren lægger vægt på.«i sin udvælgelse af de 28 leverandører til undersøgelsen har Peter G. Harboe benyttet sitet toptenreview.com og saasdir.com, der samler alle globale SaaS-leverandører. j Grafik: MAK Xxxxx Ingen xxxxx Xxxxx Assixxxxxxxr Xxxxxx dstaden Ingeniør E f t E r u d d a n n E l S E M A S T E R i Spids dine kompetencer Masteruddannelsen stiller skarpt på professionel ledelse af projekter, og den er relevant, hvis du har projektledelse som karrierevej. Du opnår blandt andet: Evne til at analysere komplekse projekter og projektprocesser Indsigt i at lede forandringer i dynamiske omgivelser Blik for at forankre projektets proces og resultat hos interessenterne En toårig uddannelse på deltid, der kan strækkes over 6 år Netværk med erfarne projektledere Uddannelsen foregår som noget nyt i Slagelse. Studiestart d. 1. september Ansøgningsfrist d. 1. maj Kontrakt Syddansk Universitets Efteruddannelse på tlf , eller gå ind på Xxxxxxxxtet Xxxx Xxxxxxon PXxxxeder Xxxxxxxxxxxelsen projektledelse»der er jo en milliard systemer at vælge imellem«hvad havde I brug for?»vi skulle bruge et redskab, der kunne skabe overblik over vores projektportefølje og hjælpe os til atkoble porteføljen med den overordnede strategi. Samtidig skulle værktøjet skabe en mere standardiseret projektstyring af de enkelte projekter med på tværs af organisationen.«hvordan fandt I det rette system?»det var en stor udfordring. Først forhørte vi os Frederik Mølgaard Thayssen, projektleder i Syddjurs Kommune om, hvilke behov projektmedarbejderne havde. Derefter spurgte vi i vores netværk, hvilke erfaringer folk havde med de forskellige redskaber. Der findes jo en milliard forskellige systemer, og vi havde brug for at afgrænse vores søgen for at kunne afprøve nogle få. Vi var både ude efter at teste, om vi kunne få noget, som var open source, og om vi kunne få noget, som var cloudbaseret. Vi testede flere af de open source-baserede i en 30 dages periode og prøvekørte et fiktivt projekt i de forskellige systemer.«hvad valgte I?»Vi måtte konstatere, at vi var bedst tjent med et closed source og lokalt installeret system. Vi troede, at vi ville ende med at vælge et open source-system, men de var for svage på projektporteføljen og krævede en del videreudvikling for at kunne binde styresystemerne op med det, vi har i forvejen. Derfor valgte vi et traditionelt internt licensbaseret system. Forhåbentlig kan vi nu standardisere vores projektstyring bedre, men vi er fuldt ud klar over, at vi ikke har fået et system, der kan opfylde alle behov. Vi vil stadig komme til at benytte enkelte af de gamle værktøjer, som f.eks. Excel og Outlook.«j sro f o r S k n i n g S b a S E r E t E f t E r u d d a n n E l S E

4 4 Ingeniøren 2. sektion 28. oktober 2011 projektværktøjsdagen Webhoteller er smarte, men giver også ekstra besvær Kundens valg af webhotel betyder ofte ekstraarbejde hos Babcock & Wilcox Vølund. Nu er der ikke bare ét, men flere it-systemer, der skal styres. cloud-software Af Sara Rosendal Som så mange andre projektledere er Johan Fegar, projektchef i Babcock & Wilcox Vølund, begejstret for den verden af muligheder, der er fulgt med de nye web-hoteller: Bedre mulighed for dokumentdeling, nemmere versionsstyring og effektive virtuelle møder. Men web-bølgen har også skabt en række nye opgaver for projektlederen. Det gælder i særlig grad, når det er kunden, der bestemmer, hvilken webudbyder der skal bruges. I øjeblikket gør Babcock & Wilcox Vølund brug af tre forskellige webhoteller bestemt af kunderne, og samtidig har virksomheden sit eget projektstyringssystem.»udfordringen er, at vi lige pludselig skal køre data i flere systemer, der alle er forskellige og har individuelle fordele og ulemper, på én gang. Det giver ekstraarbejde bl.a. for projektassistenterne, der skal holde styr på, at de rigtige revisioner er tilgængelige i alle systemer. Deres arbejde er blevet dobbelt,«siger Johan Fegar. Projektleder i sårbar situation Ofte har Babcock & Wilcox Vølund, der projekterer og opfører forbrændingsanlæg i flere lande, ingen indflydelse på valget af webhotel. Det er kunden, der betaler for brugen af hotellet, og det stiller projektlederen i en potentielt sårbar situation, hvis der skulle opstå uenighed, og kunden lukker for adgang til webhotellet.»vi forsøger at lave juridisk bindende aftaler, hvor kunden forpligter sig over for os for at forhindre, at vi pludselig mister vigtige dokumenter. Desuden kopierer vi nøgledokumenter ned i vores eget arkiv,«siger Johan Fegar. Også i forhold til deling af dokumenter har det betydet en del mere arbejde at gå over til webhoteller. Tidligere blev det meste information sendt over med faste procedurer for dokumentation for modtagelse. I dag foregår dokumentdelingen i stor stil gennem webhotellet, og det har krævet nye procedurer både hos interne og eksterne projektdeltagere.»vi har oplevet, at en underleverandør sendte ti nye tegninger ud til alle i projektgruppen, og at ingen derfor følte ansvar for opgaven, fordi det ikke var tydeligt, hvem der var den egentlige modtager. Det er en udfordring at få skabt en fælles disciplin, når der er så mange, der skal bruge systemet,«fortæller Johan Fegar. Prøver at påvirke kundens valg Johan Fegar understreger, at selv om det er kunden, der ofte vælger webudbyderen, er det ikke altid, kunden selv er fortrolig med de mange funktioner, som webhotellet tilbyder:»de er jo ikke alle superbrugere og har ofte udviklet deres egne måder at bruge systemet på, som vi skal lære at tilpasse os. Det kan være svært.«der er ingen tvivl om, at de virtuelle værktøjer letter projektstyringen men det tager tid at lære at bruge dem effektivt, siger Johan Fegar, projektchef i Babcock & Wilcox Vølund. Foto: Polfoto Udfordringen er, at vi lige pludselig skal køre data i flere systemer på én gang. Johan Fegar Han forklarer, at tilpasningen ofte foregår ad hoc, som sagerne opstår, men at de forsøger at skabe en enighed om brugen af systemet i begyndelsen af projektet. Kunne det lade sig gøre, ville han foretrække, at der var et standard-webhotel, som blev benyttet af alle, men da det er umuligt, forsøger han så vidt muligt at påvirke kundens valg.»jo mere erfaring vi får med webhoteller, jo bedre kan vi argumentere for, hvilket hotel vi gerne ser, at kunden vælger. For der er ingen tvivl om, at de virtuelle værktøjer på den lange bane gør projektstyringen lettere. Vi skal bare acceptere, at det tager tid at lære at bruge dem effektivt,«siger Johan Fegar. j Ledelsesoverblik, Metodeunderstøttelse Projektets arbejdsplads alt samlet i et SharePoint baseret værktøj. Metiers løsning, Governance Manager, er et værdiskabende værktøj for både den modne og mindre modne projektorganisation. Værktøjet binder projektorganisationen sammen, og kan håndtere flere projektmodeller. Metiers løsning aktiverer projektmodellen samtidig med at den fungerer som bindeled mellem informationer og beslutninger. Derudover fungerer værktøjet som et samarbejdsforum for ledelsen, projektledere, projektdeltagere og projektkontoret. Kontakt os i dag så kan du være i gang i morgen. Lav indlæringstærskel Skalérbart Plug and Play Aldersrogade 3A DK-2100 København Ø (+45) Mød os På Projektværktøjsdagen den 17. nov Vi skaber forretningsværdi for vores kunder med vores ydelser inden for kompetence- og procesudvikling samt understøttende it-værktøjer.

5 Ingeniøren 2. sektion 28. oktober Når projektværktøjet overtager magten Projektredskaber bliver ofte så komplicerede, at de stjæler projektlederens tid og ender med at styre projektet til skade for kvaliteten, mener Kristian Kreiner, professor ved Institut for Organisation på CBS. planlægningsværktøj Af Sara Rosendal En projektleder, der overholder tid og budget, er ikke nødvendigvis en succesfuld projektleder. Sådan lyder det fra Kristian Kreiner, professor i ledelse ved Copenhagen Business School. I mange tilfælde ender planlægning med at overskygge det egentlige projekt, mener han.»i øjeblikket ser vi mange virksomheder, hvor det er vigtigere for projektlederne at overholde budgettet end at løse projektets opgave. Det sker, fordi projektværktøjer er blevet så avancerede at bruge, at de får folk til at fokusere på de formelle rammer frem for på indholdet. Værktøjerne stjæler så meget af projektledernes tid, at de glemmer at forholde sig til virkeligheden,«siger Kristian Kreiner. Han henviser til byggeprojekter, hvor entreprenøren gør alt for at overholde de formelle krav om økonomi og tid, men ender med at kompromittere bygherrens behov for et funktionelt byggeri. Projekter bliver mere komplekse Når værktøjerne er blevet så komplicerede, skyldes det, at kompleksiteten i mange projekter er vokset. Værktøjerne afspejler altså virkeligheden, men bør ikke overtage autoriteten fra projektlederen. Tværtimod bør projektlederen se værktøjet som et redskab, der skal understøtte en beslutningsproces. Hvis værktøjet gør projektlederens beslutning bedre, så er det et godt værktøj. Hvis det træffer beslutningen, så er det et dårligt værktøj. Problemet med projektværktøjer er ifølge Kristian Kreiner, at de forudsætter information, som projektlederen ofte ikke har på det tidspunkt, det er påkrævet i systemet. Blandt andet skal projektlederen i projektopstart opgive, hvilke ressourcer der er til rådighed igennem projektet, men det er umuligt at forudsige.»med planerne ender vi med at foregøgle, at vi ved en masse, som vi ikke ved. Planer skal derfor ikke tages bogstaveligt, de skal tages alvorligt. Men den, der styrer efter planerne alene, vil aldrig komme mål,«siger Kristian Kreiner. Han understreger dog, at planer og formelle krav ikke kan undværes. De er forudsætningen for overhovedet at kunne komme i gang. Kunsten består i at bruge planerne konstruktivt i praksis. Og det gøres bedst ved at forholde sig løbende til virkeligheden med den usikkerhed og de ændringer, der opstår undervejs.»hvis projektlederen ikke hele tiden er bange for at blive ramt i nakken af de formelle krav, men i processen tør ændre kurs og tage de kampe, der følger med, kan han ofte skabe et langt mere værdifuldt projekt,«siger Kristian Kreiner. Projektværktøjerne stjæler så meget af projektledernes tid, at de glemmer at forholde sig til virkeligheden, påpeger Kristian Kreiner. Foto: Anders Hviid Uansvarlig opfindsomhed Når planer og værktøjer tillægges for meget betydning, risikerer projektlederen at ende med det, som Kristian Kreiner kalder for Impression Management, hvor det gælder om at få projektet til at se ud, som om det har fulgt planerne hele vejen. I de tilfælde ender projektlederen med at skulle være opfindsom på grænsen til det uansvarlige.»der er mange fiduser, man kan gøre brug af, hvis projektlederen skal have virkeligheden til at passe ind i planen f.eks. at overdrage den sidste finpudsning af et byggeri til etårsgennemsynet for at kunne overholde sin tidsplan,«siger Kristian Kreiner. Ekstern lektor i projektledelse på SDU Eva Riis er enig i, at værdien af projektet er svær at integrere som parameter i de eksisterende projektredskaber. Meget af den tilgængelige software på markedet udspringer af it-projekter og har fokus på detailstyring af f.eks. aktiviteter og ressourcer frem for at se på det overordnede mål med projektet. Et eksempel er begrebet milepælsplanlægning, hvor projektlederen arbejder efter nogle overordnede delmål. Det er blevet meget udbredt i de seneste år inden for projektledelse, men tankegangen er ikke slået rigtigt igennem på redskabssiden. Der findes godt nok it-værktøjer, der sætter milepæle ind, men sjældent på en måde, så projektplanen let kan visualiseres og løbende opdateres, vurderer hun.»det giver meget mere mening at arbejde efter de overordnede mål. Tag for eksempel operahuset i Sydney, der projektstyringsmæssigt var en katastrofe, men som alligevel fik sat Sydney på det kulturelle verdenskort. Det er den type overvejelser om den langsigtede værdi, jeg savner at se afspejlet i projektværktøjerne,«siger Eva Riis. j PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGY & TOOLS PM CENTRE OF EXCELLENCE PROJECT INFRASTRUCTURE & SUPPORT SERVICES PROJECT EXCELLENCE ECONOMY & RESSOURCE MANAGEMENT PROJECT GOVERNANCE STRATEGY PORTFOLIO MANAGEMENT Mød os på projektværktøjsdagen

6 6 Ingeniøren 2. sektion 28. oktober PROJEKTVÆRKTØJS DAGEN Radisson Blu Falconer, Frederiksberg 17. november Program Vi gentager succesen Den 17. november 2011 byder Mediehuset Ingeniøren og Dansk Projektledelse igen velkommen til en spændende messekonference Projektværktøjsdagen på Hotel Radisson Blu Falkoner på Frederiksberg. Finn Djurslev 8.30 Konferencemessen åbner med morgenbord Velkommen ved Project Management Director Finn Djurslev, Dansk Projektledelse. Projektværktøjsdagens unikke koncept kombinerer en messe, hvor projektledere og leverandører bringes sammen, i et professionelt forum af konferencer, netværk og case-baserede produktpræsentationer. Projektstyring og kompetenceudvikling Her er markeds ledende leverandører inden for projektstyring og kompetenceudvikling repræsenteret og det giver dig en unik mulighed for at se de nyeste værktøjer til at optimerer din projektstyring og kompetenceudvikling. Carsten Andreasen 9.15 Åbningsindlæg ved medieforsker/ strategisk rådgiver Carsten Andreasen, DR: Hvordan ændrer nye værktøjer som smartphones og ipads vores måde at være online, arbejde og lede projekter på? Konferenceindlæg. 4 x 4 sessioner á 25 minutter: Præsentation af et værktøj og af andre kunders erfaringer med at vælge, implementere og bruge netop dette værktøj Frokost. ProjektVærktøjsdagen sætter fokus på: Præsentation af state of the art-værktøjer til projektstyring, ledelse og kompetenceudvikling, herunder uddannelse og certificering. Konkret videndeling: Hvilke erfaringer har andre virksomheder gjort sig med hensyn til valg, implementering og brug af værktøjerne? Networking og diskussion af værktøjers betydning for projekter. Mads Christensen Speeddating ved messestande: Hurtigt overblik over udstillerne og deres produkter Konferenceindlæg som om formiddagen. 4 x 4 sessioner á 25 minutter Reception, networking og underholdning ved Mads Christensen (Den Store Blærerøv) Tak for i dag. ProjektVærktøjsdagen gav mig et overblik over værktøjer til både projekt styring og projekt ledelse. Jeg synes især, kombinationen af case-indlæg og messe er god det var meget inspirerende først at høre konkrete erfaringer med et værktøj, og derefter kunne gå ned og tale med udbyderne på deres stande. Danny Isager, Project Manager hos Rambøll Se det fulde program og tilmeld dig på Arrangører: Partner:

7 Ingeniøren 2. sektion 28. oktober Standplan LOUNGE REGISTRERING LOKALE 5 SCENE 2011 PROJEKTVÆRKTØJS DAGEN Kan din virksomhed gøre viden til penge? >

8 8 Ingeniøren 2. sektion 28. oktober 2011 Workshop præsentationer 2011 PROJEKTVÆRKTØJS DAGEN Lokale 1 Lokale 2 Lokale 3 Lokale Metier/NETS Hvordan implementeres en fælles projektmodel på tværs af landegrænser? NETS fortæller om implementeringen af en PRINCE2-inspireret projektmodel. Deltek/Atkins Overblik og styring hos Atkins sikrer sammenhæng mellem ressourcer og projektøkonomi. Dermed sikrer Atkins, at spids kompetencerne udnyttes optimalt. Marstrand Informationsteknik A/S ved Operations Manager Peter Westphall. Effektiv booking og styring af teknikere fra 2 lokationer til korte og lange projektopgaver, hvor der tages hensyn til kapacitet og kompetencer. Microsoft Outlook integration. GembaOne.com/Tetra Pak Online projektstyringsværktøj målrettet tekniske installationsopgaver. Hør om Tetra Paks erfaringer med styring af internationale projekter i GembaOne Implement/Professionshøjskolen Metropol Porteføljestyring, programledelse, projektmodeller og værktøjer fremmer samarbejdet på tværs af enheder på Professionshøjskolen Metropol. Mannaz/Alfa Laval How do you in the same program develop international Project Managers around the world with different knowledge, experience and skills in a cost effective way? Microsoft/Projectum Ressourcestyring uden Excel med Microsoft Project Server 2010? Endelig en løsning på hvordan ressourcer kan styres simpelt mellem projektledelsen og linjeledelsen uden brug af regneark. Atea/FlowIT Se, hvordan en projektstyringsmetode og det rette projekt- og porteføljeværktøj understøtter succesfulde projekter og bidrager til høj kundetilfredshed Syddansk Universitet Master i Projektledelse. Logica / Schneider Electric Implementering af NAV Standard ERP-system med projektmodul gav mulighed for vækst samt understøttelse af de enkeltes landes arbejdsprocesser. EPM Group/CANEA Ny generation af it-støtte med sociale funktioner: CANEA Projects 2011 for komplet projekt- og porteføljestyring. Introduktion og kundecase. MatchWare A/S Demonstration af hvorledes mind mapping kan anvendes til at lave WBS med fordel i stedet for traditionelle whiteboard-øvelser eller post-it-noter NNE Pharmaplan Hvordan sikrer man en ensartet global projekteksekvering? Peak Consulting Group Sådan blev projekt- og porteføljestyring implementeret uden et klart ledelsesmandat! Rambøll Attractor En virksomhed ville professionalisere deres projektarbejde. De havde for mange projekter, og de tvivlede på, om projekterne var de rigtige. Lokale 1 Lokale 2 Lokale 3 Lokale Implement/Siemens Wind Power Lean-metoder forbedrer både effektivitet og kreativitet i udviklingsprojekter hos Siemens Wind Power. Se eksempler på projektrelaterede lean-værktøjer. Microsoft/Progressive IT Progressive IT/Værktøjsunderstøttet PRINCE2. Unik styring og overvågning af PRINCE2 metoden i din projektorganisation, via Progressive IT s færdigkonfigurerede Microsoft værktøj. Mannaz/Alfa Laval How do you in the same program develop international Project Managers around the world with different knowledge, experience and skills in a cost effective way? EPM Group/CANEA Ny generation af it-støtte med sociale funktioner: CANEA Projects 2011 for komplet projekt- og porteføljestyring. Introduktion og kundecase Metier/NETS Hvordan understøtter man projektmodellen og gør den til et aktivt værktøj til støtte og hjælp for projektlederen? Metier viser en Sharepoint-løsning. Marstrand MPI Governance. The missing link. Prince2 projektrapportering og ressourcestyring. Det nødvendige porteføljeoverblik til ledelsen. Tidbesparende, konsistent og produktivitetsfremmende. Deltek/Atkins Overblik og styring hos Atkins sikrer sammenhæng mellem ressourcer og projektøkonomi. Dermed sikrer Atkins, at spidskompetencerne udnyttes optimalt. Itera Consulting Fremtidens projektporteføljestyring Strøm til processerne, overblik, fasevisualisering og brugervenlighed. Se hvordan Microsoft teknologi effektiviserer en række kendte virksomheder NNE Pharmaplan Hvordan får et globalt medicinalfirma kontrol over As-Buildt tegninger og øvrigt dokumentationsmateriale? Rambøll Attractor En virksomhed ville professionalisere deres projektarbejde. De havde for mange projekter, og de tvivlede på, om projekterne var de rigtige. Peak Consulting Group Sådan blev projekt- og porteføljestyring implementeret uden et klart ledelsesmandat! Atea/FlowIT Se, hvordan en projektstyringsmetode og det rette projekt- og porteføljeværktøj understøtter succesfulde projekter og bidrager til høj kundetilfredshed Syddansk Universitet Master i Projektledelse. Logica / Schneider Electric Implementering af NAV Standard ERP-system med projektmodul gav mulighed for vækst samt understøttelse af de enkeltes landes arbejdsprocesser. EPM Group/CANEA Ny generation af it-støtte med sociale funktioner: CANEA Projects 2011 for komplet projekt- og porteføljestyring. Introduktion og kundecase. GembaOne.com/Tetra Pak Online projektstyringsværktøj målrettet tekniske installationsopgaver. Hør om Tetra Paks erfaringer med styring af internationale projekter i GembaOne. Lokale 5 Program og tider for lokale 5 (Itera Consulting og Dansk Projektledelse) vil blive annonceret på hjemmesiden: Deltagende virksomheder Atea A/S er en af landets førende leverandører af it-infrastruktur, herunder projektledelse i forbindelse med egne leverancer og som separat ydelse til private og offentlige kunder. Atea har mere end 15 års erfaring med projektledelse og er uddannet i PRINCE2. Vores projektledere arbejder aktivt med EIQ (følelsesmæssig intelligens) og empatisk ledelse for at skabe velfungerende projekt-team. Med udgangspunkt i infrastrukturprojekter har vi opbygget viden inden for alle PLCdiscipliner (Project Life Cycle) og er i stand til at sikre succesfulde projektresultater, der dækker både de hårde og bløde sider af projektledelsesarbejdet. For mere information henvises til Project & It management på Mange organisationer har taget agile metoder i brug som en hurtigere og bedre måde at levere løsninger på. De agile metoders anderledes målepunkter, processer og sprogbrug giver ledelsen nye udfordringer. Den har brug for at forstå, hvordan alle projekter uanset om de er agile eller ej påvirker virksomhedens evne til at leve op til kundernes krav. CA Agile Vision Enterprise Edition giver et præcist billede af alle omkostninger, leverancer og ressourcer. Dette hjælper jer til at spare penge, levere hurtigere i forhold til de opstillede krav og arbejde på en mere intelligent måde. CA Technologies tilbyder markedets mest komplette og velafprøvede løsninger til projekt- og porteføljestyring.

9 Ingeniøren 2. sektion 28. oktober EPM Group supplerer sine uddannelses- og rådgivningsprogrammer med it-støtte for projekt-, program- og porteføljestyring med Canea Projects 2011 fra Canea (www.canea.se). Canea Projects 2011 er en ny generation af projektværktøjer med innovative løsninger for funktionalitet og sociale funktioner, som understøtter alle interessenter, herunder ledelsen, projektkontoret, projektledere og -deltagere med en helhedsløsning for hele virksomheden. CUBES software har siden 2000 udviklet Business logic-løsninger og ejes af Jan Graversen og Michael Ege. Firmaet har solgt systemer til TeliaSonera, Danske Spil, CORENA, Glenco, HTH, Invita, Kohberg Bakery Group, Kosan, Crisplant, Language Wire, Nobia, Norpharma, Suzlon Wind Energy, Telia, Uno Form, Widex og Aarhus Vand. Med vores produkt CUBES kan virksomheden anvende alle data om projekter og medarbejdere strategisk. Alle data bliver gjort synlige og søgbare og kan dermed udnyttes optimalt. Kom og se mulighederne for yderligere indsigt. Deltek leverer forretningsløsninger til videnvirksomheder og hjælper dem til at skabe overblik over deres forretning og medarbejdere. Vores danske kunder omfatter Rambøll, COWI, Atkins, DHI, Devoteam, Envision, Martinsen m.fl. Internationale kunder tæller blandt andre Semcon, ErgoGroup, Deltares og Millward Brown. Deltek (Nasdaq:PROJ) opkøbte i 2010 danske Maconomy og etablerer sig dermed som verdens førende leverandør af forretningsløsninger designet til videnvirksomheder. I årtier har vi hjulpet videnvirksomheder, og i dag bruger over kunder vores løsninger til at optimere deres forretningsprocesser og vinde nye kunder. Læs mere på EPM Group leverer undervisning og rådgivning i implementering af metoder. Vi rådgiver om projektgennemførelse fra idé til realisering. Vi kan være udførende, støtte eller udvikle virksomheder og medarbejdere. FlowIT A/S er et software- og løsningshus etableret i Vi tilbyder løsninger til projekt- og porteføljestyring. Vi har løsninger til interne og eksterne samarbejdsprocesser, hvor medarbejderne deler viden via f.eks. en kundeportal eller projektportal. Løsningen understøtter trinvis udvikling i organisationens modenhed og indeholder tilvalgsmoduler til f.eks. tidsregistrering, økonomi- og ressourcestyring. FlowIT s kunder er primært mellemstore og store organisationer. Vi har løst opgaver for bl.a. Atea, Schneider Electric og Sparinvest. FlowIT s løsninger er baseret på Microsoft SharePoint og kan afvikles på både Share- Point 2007 og SharePoint Se mere om vores løsninger og kunder på: Det hele startede i 2008, hvor Tetra Pak tilbød Casper Martens at tage til Japan som freelance-maskinmester og stå for en kompleks teknisk installationsopgave. og systematisk opsamling af forbedringer udført under installationen og det virkede. Både Tetra Pak og japanerne var meget tilfredse. blev GembaOne lanceret skræddersyet til styring af tekniske installationsopgaver og måske verdens mest simple og brugervenlige værktøj. Det var her, Casper Martens udviklede sin Lean-projektstyringsmodel med detaljeret planlægning, visuel kommunikation Nu opstod tanken om at udvikle et onlineprojektstyringsværktøj, der er bygget på Casper Martens Lean-model, og i Grontmij er din adgang til at sikre overblik over din byggeadministration i både bygge- og driftsfasen. Med Byggeportalen opretter, tilpasser og styrer du som bygherre effektivt byggeprojekterne fra start til slut. Med Butler, som er et webbaseret drifts- og vedligeholdelsesprogram, får du mulighed for at planlægge opgaver, følge op og indsamle dokumentation. Mød os på Projektværktøjsdagen og lad os få en snak om, hvordan vores systemer kan lette din hverdag. Grontmij er en af Europas førende rådgivende ingeniørvirksomheder. Vi rådgiver inden for vand, energi, miljø, transport, byggeri og industri og tænker bæredygtighed ind i alle vores løsninger til gavn for vores kunder og samfundet som helhed.

10 10 Ingeniøren 2. sektion 28. oktober 2011 Implement Consulting Group er en skandinavisk konsulentvirksomhed med 250 medarbejdere i Danmark, Sverige og Norge. Vi hjælper private og offentlige virksomheder med at gennemføre forandringer med effekt. En af kompetencerne er rådgivning af, hvordan de strategiske tiltag sikres i porteføljen af projekter, og hvordan der skabes en effekt af projektaktiviteterne, samtidig med at produktiviteten maksimeres. Effektive projekt- & procesværktøjer Baseret på Microsoft SharePoint standardteknologi udvikler og tilretter vi brugervenlige løsninger tilpasset vore kunders organisation og projektmodeller. Vi effektiviserer processer og udnytter innovativt eksisterende it-løsninger og skaber overblik så alle interessenter kan forstå det. Itera Consulting DK er en del af den nordiske koncern Itera ASA. Vi er 500 medarbejdere fordelt på 10 kontorer i Danmark, Sverige, Norge og Ukraine. Itera er børsnoteret på Børsen i Oslo. Vi hjælper bl.a. virksomheder som Syd Energi, SEAS-NVE, Saxo Bank og Home med at nå deres forretningsmål. Se mere på Logica få styr på dine projekter med ét system. Logica er en international it-virksomhed med medarbejdere. Vi har specialiseret os inden for en lang række områder, heriblandt projektstyring. Skal du hente informationer fra flere systemer for at kunne rapportere og analysere, så kan vi hjælpe dig med at samle alt i ét system. Project Management til Microsoft Dynamics NAV er målrettet projektvirksomheder, og du kan hele tiden trække online-information om dine projekter og dermed skabe den rigtige sammensætning af ressourcer, medarbejdere m.v. Læs mere på Mannaz det er os med projektledelse. Mannaz er internationalt førende i udvikling af kompetencer. Kompetenceudvikling skaber dygtigere projektledere, som har kontrol over deres vigtigste styrings- og ledelsesværktøjer. Og dygtige projektledere leverer succesfulde projekter til tiden og overholder budgettet. Innovative og effektive læringsmetoder Hør mere om vores nytænkende læringskoncept, Flexible Learning, på Projektværktøjsdagen. Flexible Learning er udviklingsforløb, som består af en række læringskomponenter designet til den enkelte deltagers behov og kompetenceniveau. Afprøv også værktøjet Mindsetter en effektiv læringsmetode til at forstå og skabe overblik over organisationens forandringsprojekter. Marstrand Planning Intelligence (MPI) fra Marstrand Innovation A/S anvendes af professionelle projekt- og serviceorganisationer og internt. MPI integrerer de fire dimensioner: Opgaver, ressourcer, fleksibel tidsakse og økonomiske konsekvenser i ét planlægningsværktøj. Nøgleordene er bedre planlægning og beslutninger på alle tidshorisonter, minimering af det administrative arbejde og bedre økonomi med integreret ressourcestyring. MPI tilbyder PRINCE2 Governance og porteføljestyring i en database. MPI Governance-modulet er nem rapportering med logs, projektledernes månedlige rapportering og overskuelig porteføljeoversigt til ledelsen. Det første enkle skridt mod produktiv projekt- og serviceproduktion. MatchWare A/S er et softwarefirma, der udvikler mind map- og research-værktøjer. MindView er et mind mapping-software, der er optimeret til projektstyring. MindView kan anvendes til at udarbejde Work Breakdown Structures og indeholder blandt andet et indbygget Gantt-diagram og projekttidslinje. MindView er integreret med MS Office inklusive MS Projekt. Mind- View er akkrediteret til PRINCE2. Match- Ware har hovedkontor i Danmark med afdelinger i England, Tyskland, Frankrig og USA. Læs mere om MindView her: products/mindview/default.htm I Metier er vi mere end 100 medarbejdere alene i Skandinavien, der udelukkende fokuserer på at øge kundernes evne til at realisere deres strategi ved at udvælge de bedste projekter og gennemføre disse effektivt. Med vores ydelser inden for kompetenceog procesudvikling samt it-værktøjer er Metier koncentreret om at skabe forretningsværdi for vores kunder. Dette gør vi for en lang række af Danmarks førende projektorganisationer i den private såvel som den offentlige sektor. Som totalleverandør har vi fokus på at forstå de forretningsmæssige udfordringer, som den projektorienterede virksomhed står over for. Vi skaber værdi ved at levere totalløsninger til disse udfordringer gennem en unik kombination af processer, kompetencer og værktøjer.

11 Ingeniøren 2. sektion 28. oktober Microsoft Danmark Microsoft Project Server til håndtering af projekt-, ressource-, portefølje- og dokumentstyring. Microsoft tilbyder med seneste Microsoft Project Server 2010 version at samle projekter og projektudvælgelse i én og samme løsning. Hele løsningen er baseret på Microsoft Share- Point platformen og har dyb integration til Microsoft Office pakken. I Danmark har kunder som Danfoss, A.P. Møller Mærsk, Dong Energy, Coop, Nokia Danmark, Novo Nordisk, SDC Udvikling, Vejdirektoratet, Sydbank og mange flere glæde af Project Server løsningen i dag. Se mere på: project/da/dk/default.aspx NNE Pharmaplan er verdens førende rådgivende ingeniørvirksomhed i den komplekse farma- og biotekindustri. Vi dækker alle segmenter fra biofarmaceutiske produkter og vacciner til medicinsk udstyr og hjælper vores kunder med at udvikle, etablere og forbedre deres produktion. NNE Pharmaplan beskæftiger omkring medarbejdere fordelt på mere end 25 kontorer rundt om i verden. Engineering for a healthier world det er vores rolle i en branche, der giver folk et bedre liv verden over. Peak Consulting Group er en management konsulentvirksomhed inden for rådgivning og kompetenceudvikling med fokus på projekt,- program- og porteføljestyring samt testledelse. Peak har stor erfaring med implementering og uddannelse inden for: PRINCE2 Projektledelse MSP Programledelse P3O Projektkontorer P3M3 Projektmodenhed M_o_R Risikostyring ISTQB Testledelse ITIL Service Management IPMA Peak Projektlederuddannelsen Peak Consulting Group er den højest certificerede skandinaviske virksomhed. Se mere på peakconsulting.dk Projectplace er Europas førende inden for onlineservice til projektsamarbejde Projectplace er et projektværktøj, som forenkler og effektiviserer samarbejde og kommunikation og giver total kontrol over projekthåndtering såvel i det enkelte projekt som i hele organisationen. Projectplace er anderledes end andre systemer. Det er on demand, intuitivt og let at anvende. Der er ingen software at installere og ingen opdateringer. Det er nemt at anvende, og du er i gang på få minutter. Du og dine samarbejdspartnere arbejder altid på de korrekte versioner af dokumenterne uanset hvor i verden I befinder jer. Prøv systemet gratis i 30 dage eller tilmeld dig et live webinar på Rambøll Management/Attractor er en del af Rambøll Gruppen. Rambøll Gruppen er det største skandinaviske ingeniør- og konsulentfirma og beskæftiger omkring mennesker i hele verden. Rambøll Management/Attractor er det største systemisk baserede konsulenthus i Europa og har en omfattende uddannelses- og konsulentvirksomhed inden for projektledelse, coaching, lederudvikling og proceskonsultation. For mere information om Rambøll Gruppen henvises til Master i projektledelse Masteruddannelsen stiller skarpt på professionel ledelse af projekter, og den er relevant, hvis du har projektledelse som karrierevej. Start 1. september 2012 i Slagelse. Du får blandt andet: Evne til at analysere komplekse projekter og projektprocesser Indsigt i at lede forandringer i dynamiske omgivelser Blik for at forankre projektets proces og resultat hos interessenterne Studieophold i Wien En 2-årig uddannelse på deltid, der kan strækkes over 6 år Netværk med erfarne projektledere Virksomheder som Novo, Danfoss, Velux, Nycomed og Rambøll sender deres dygtige projektledere på masteruddannelse. Læs mere på TopSolutions is a Business Software Provider with emphasis on business. We develop add-ons for ERP systems and management systems allowing companies to manage and get an overview of their financial position, projects, resources and processes. Our approach is based on Navision and other Microsoft platforms when we develop business solutions tailored to individual companies or industries. Our solutions are marketed in Denmark, Great Britain, the USA, Canada, Singapore, Croatia, Slovenia, Sweden, Norway and the Netherlands, amongst others.

12 USA. In 2004 autoimmune disease was the fourth largest cause of disability among women. SWITZERLAND. Centocor Ortho Biotech has opened a new R&D fill finish pilot plant facility that was awarded Facility of the Year 2009 for Facility Integration. The idea is quite simple. We can t claim to save lives or cure diseases. We don t produce any medicine, but we put all our engineering and consulting capabilities behind the companies that do. And by supporting those companies, we play our part.

Møde i IDA Proces Effektivisering af projektarbejdet overblik og færre omkostninger Den 4. oktober 2011. Projektmodeller

Møde i IDA Proces Effektivisering af projektarbejdet overblik og færre omkostninger Den 4. oktober 2011. Projektmodeller Møde i Effektivisering af projektarbejdet overblik og færre omkostninger Den 4. oktober 2011 Projektmodeller Effektiviserer projektarbejdet 1 Projektmodeller Dagsorden 1. Præsentation af foredragsholdere

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for www.mannaz.com Projektledelse i den moderne projektkultur Projektarbejde bliver udført over alt

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Økonomistyring af projektporteføljen

Økonomistyring af projektporteføljen Økonomistyring af projektporteføljen integration af SAP og MS Project Server 2007 v/ Henrik Helsinghoff, Progressive IT A/S Jens Overbech Rasmussen, Globeteam A/S Peter Birkedal, Globeteam A/S Ved at benytte

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Case KSTR A/S er en dansk ejet international rådgivende ingeniørvirksomhed

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co. Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERP-løsninger, så du kan fokusere

Læs mere

Masteruddannelser i Projektledelse

Masteruddannelser i Projektledelse Masteruddannelser i Projektledelse Ekstern lektor Eva Riis Syddansk Universitet Master i projektledelse og procesforbedring, MPF Roskilde MPF giver teoretisk og metodisk ballast til at håndtere projekter

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker - App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360

Læs mere

Svaret til alle tre spørgsmål er et rungende ja!

Svaret til alle tre spørgsmål er et rungende ja! Gør kommunikation mere skade end gavn? Kommunikation er en essentiel del af projektledelse; op imod 90% af et projekt er kommunikation, men alligevel viser projekters erfaringsopsamlingsrapporter ofte,

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer:

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer: JIM MORRIS PROJECT/PROGRAM MANAGER OG PPM/PMO KONSULTANT dk.linkedin.com/in/jimmorris contact@raedan.com Bor omkring Horsens men kan arbejde over hele landet inkl. Kbh. området Åben for konsulentarbejde

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMAexecution RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Damián Arguimbau. Forlaget Dyssen. Forlaget Dyssen CONSULT

Damián Arguimbau. Forlaget Dyssen. Forlaget Dyssen CONSULT Første del af bogen omhandler de væsentligste områder, der påvirker virk somhedens evne til at drive projekter. Anden del af bogen giver et forslag til, hvordan du i din virksomhed skaber de bedste rammer

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Udvikling og tendenser i projektledelse

Udvikling og tendenser i projektledelse Udvikling og tendenser i projektledelse VIA University College Danmarks største professionshøjskole 2.100 medarbejdere 17.000 studerende VIA Erhverv VIA Pædagogik og Samfund VIA Sundhed VIA Efter- og Videreuddannelse

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

Kunsten at have fuldkommen kontrol

Kunsten at have fuldkommen kontrol Kunsten at have fuldkommen kontrol ProArc giver dig fuldkommen kontrol over dine informationer under alle tekniske projekters faser lige fra planlægning og konstruktion til drift og vedligeholdelse uanset

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Født til jobbet microsoft.com/da-dk/mobile/business/lumia-til-erhverv/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_danish.indd 1 19.11.2014 14.43 Office 365 på arbejde Giv dine medarbejdere

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Gevinstrealisering Hvordan skaber og vedligeholder du en retvisende og realiserbar business case, og samtidigt undgår fælder som dobbelttælling af gevinster og Matadorpenge. Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere www.mannaz.com Den professionelle projektleder er nøglen til succesfulde projekter

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen Det virtuelle projektkontor PMO as a service AF Damian Arguimbau & 1 Introduktion PMO kontorer i virksomhederne i dag har fået en anden værdi, og der er ved at komme en anden tilgang til brugen af PMO

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

- Projektleder på udvikling af ny forvaltningsstruktur

- Projektleder på udvikling af ny forvaltningsstruktur 1 Referenceliste for Projektledelse Offentlige organisationer Bramming Kommune - Projektleder på udvikling af ny forvaltningsstruktur Brøndby Kommune - Udvikling af projekthåndbog i kombination med kursus

Læs mere

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk 4 Professionel risikostyring med ramrisk www.ramrisk.dk Risikostyring med RamRisk Rettidig håndtering af risici og muligheder er afgørende for enhver organisation og for succesfuld gennemførelse af ethvert

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? ? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERP-løsninger, så du kan fokusere

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 AGENDA FORMIDDAG VELKOMST INTRODUKTION TIL COLUMBUS OG DAGENS AGENDA 9.00 NYHEDER OG EFFEKTIVISERING

Læs mere

Webbaseret løsning til hånd tering af fakturaer, indkøb og rejseafregning

Webbaseret løsning til hånd tering af fakturaer, indkøb og rejseafregning Webbaseret løsning til hånd tering af fakturaer, indkøb og rejseafregning Indførelsen af Ibistic-løsningen er en af de mest vellykkede itprojekter, vi har gennemført. Vi var nødt til at indføre systemet

Læs mere

EazyProject Projektstyring

EazyProject Projektstyring EazyProject Projektstyring EazyProject sikrer, at vi har det fulde overblik over kommunens udbud også i forhold til tids- og ressourceforbrug. Derfor kan vi nemt planlægge os ud af spidsbelastninger. Controller

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk IT på 1st klasse 1stLevel er et IT firma. Det koster ikke noget at få en samtale med 1stLevel. Det er det bedste du kan gøre i dag. Ring på telefon 70 22 66 75 eller e-mail kontakt@1stlevel.dk www.1stlevel.dk

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder RAPIDVALUE til AX 2012 procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder med udgangspunkt i best practice Bryd med de sidste 20 års tilgang til ERPimplementering Veldokumenterede Best Practice forretningsprocesser

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV FÅ TRIMMET PRODUKTIONSPROCESSERNE OPTIMERING I PRODUKTIONEN PRODUKTIONSSTYRING PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER KOMME/GÅ LØNSYSTEMER LOGISTIK/LAGER TIDSSTUDIE AGIDON OPTIMERER VIRKSOMHEDENS PRODUKTIONS- OG LOGISTIKOPGAVER

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark Gymnasie håndbogen Indholdsfortegnelse Velkommen til 1calendar 2 Hvad er 1calendar? 3 Gymnasie kalender 3 Mobile applikationer 3 Online to-do 4 Lectio i din Outlook 4 Hvordan kommer vi i gang? 4 Hvad med

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 11.00 Velkomst og præsentation 11.15 Projekternes verden 11.30 Sådan arbejder jeg

Læs mere

Kvantificeret effektivitet i projektporteføljen - for samme eller færre økonomiske midler

Kvantificeret effektivitet i projektporteføljen - for samme eller færre økonomiske midler Et whitepaper om porteføljekvantificering Af: & Jens Christensen Indholdsfortegnelse 1 HVORFOR KVANTIFICERE PROJEKTPORTEFØLJEN?... 3 2 TILGANGE TIL AT KVANTIFICERE PROJEKTPORTEFØLJEN... 3 2.1 DEN KLASSISKE

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard Forandringsledelse Johnny Jensen, Service & Support Forum Westergaard Management A/S Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Stifter Ole Westergaard Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998 og er

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Debitoranalyse og styring med Cognos TM1

Debitoranalyse og styring med Cognos TM1 Debitoranalyse og styring med Cognos TM1 v/salgsdirektør Henrik Sølver, Itera Consulting Group Kundecase Senior Manager Group Accounting Jens Østerkryger, MAN Diesel A/S Itera Consulting Itera Consulting

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

AScon Business Services. - supplerer din virksomhed

AScon Business Services. - supplerer din virksomhed AScon Business Services - supplerer din virksomhed Webdesign og administration - er ikke venstrehåndsarbejde! Mange virksomheder har ikke størrelsen til at ansætte en særskilt medarbejder til opgaven.

Læs mere

Succes med intranet til Office 365

Succes med intranet til Office 365 Succes med intranet til Office 365 Agenda 8.30 9.00 Morgenmad og registrering 9.00 9.10 Præsentation af Webtop 9.10 9.45 Hvad er Office 365? 9.45 10.15 Hvad skal et moderne intranet kunne? 10.15 10.30

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

(Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten. onsdag den 28. april 2010

(Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten. onsdag den 28. april 2010 (Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten onsdag den 28. april 2010 Historisk baggrund 1983: Firmaet PC&C grundlægges af Jesper Balser, Peter Bang og Torben Wind. 1984: Regnskabsprogrammet

Læs mere