Den russiske hær støder på hård modstand i den anden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den russiske hær støder på hård modstand i den anden"

Transkript

1 KOMMUNISTISK POLITIK Collage: KP Øresund - brolagt med euro Nr årg jan kr. TEMA: FRA ROMTRAKTAT TIL PARISAFTALE Magt og kolonier s. 2 l Arbejdsglæden der ikke var s. 3 l Fra Romtraktat til Parisforlig s. 4 l Ny OK-ramme: Hvem skummer fløden? s. 8 l Produktudvikling s.9 l Ved en et års fødselsdag s.10 l Tvangsarbejde på samlebånd s.11 l Børn snydes på arbejdsmarkedet s. 11 l Livsglædens ret på jorden s. 12 l Aktionærernes guldregn s.14 l Baskerlandet og dets kamp s. 16 l Prisen for et barn s. 19 l Hva mæ kulturen s. 21 l Debat s. 22 l Nytårshilsen: En fyreseddel s. 24

2 Side 2 Arbejdere i alle lande, forén jer! Magt og kolonier KOMMUNISTISK POLITIK Det nu svundne århundredes sidste store symbolske handling nærmest druknede i euforien omkring årtusindskiftet og de opskruede forventninger til år-2000 computerfejlen, som fortonede sig som en fuser i krudttågerne i alverdens hovedstæder - en megadyr fuser, der i lang tid gav IT-aktierne nye lift opad. Den store symbolske handling var den endelige og formelle afslutning på kolonialismen. Efter Englands overdragelse af Hongkong, fulgte 13 dage før årtusindskiftet Portugals overdragelse af Macao til Kina - og USA s formelle overdragelse af Panamakanalen til Panama. De store kolonirigers storhedstid kulminerede i det 19. århundrede. Ved indgangen til det 20. var verden territorialt opdelt mellem stormagterne, i første række de europæiske stormagter. 1. verdenskrig var en kamp om nyopdeling af verden mellem dem. Og sådan startede også den anden. USA - kapitalismens førende land - trådte in på den globale arena som erklæret modstander af kolonialismen - i håbet om at frarøve de andre stormagter kontrollen over deres kolonier under antikolonialismens maske og i tillid i første række til dets egen vældige økonomiske magt. Det var imidlertid kolonifolkenes egen rejsninger og opstande, der i kølvandet på Oktoberrevolutionen og igen efter den 2. globale krig, tvang de gamle kolonimagter til at anerkende deres ret til selvstændighed og til at afvikle deres regimer. Apartheidregimet i Sydafrika var i realiteten den gamle kolonialismes sidste bastion på de afrikanske kontinent. Nogle enkelte steder står endnu tilbage. Som Taiwan, et særligt kapitel i kolonialismens og imperialismens historie - eller Irland, med hvis undertrykkelse det engelske koloniimperiums storhedstid begyndte, og som endnu ikke er helt. Men kolonierne afvikles også endeligt, fordi imperialismen for længst har vist, at den kan klare sig uden den direkte kolonialisme; den behøver ikke de afhængige landes formelle politiske underkastelse for at sikre den fortsatte udbytning og udplyndring af dem. Imperialistmagternes og de store transnationale koncernernes økonomiske magt, understøttet af deres politiske og militære magt, og af de store fællesimperialistiske mekanismer, som IMF, Verdensbanken, WTO o.s.v., har tvunget de formelt uafhængige lande tilbage i imperialismens kløer. Og konkurrencen mellem imperialistmagterne indbyrdes om den dominerende indflydelse, eller om deling af indflydelsen over lande eller hele kontinenter eller subkontinenter foregår usvækket. Som FNs årsrapport om menneskelig udvikling fra 1999 fastslog koncentreres magten og velstanden hos en eksklusiv gruppe af personer, nationer og koncerner, mens resten marginaliseres. Verdens tre rigeste mænd ejer ligeså meget som verdens 35 fattigste lande og deres 600 millioner indbyggere tilsammen. Den russiske hær støder på hård modstand i den anden beskidte krig mod Tjetjenien. Det er også en krig om økonomi dominans, om genopretning af det gamle tsaristiske imperium som basis for nutidens russiske imperialisme. I sin nytårstale trådte Jeltsin tilbage (selvom han kunne have holdt et par måneder endnu) og overlod præsidentposten til Vladimir Putin. Dermed tog han endnu et skridt for at sikre, at hans borgerlige klan også sidder på flæsket efter præsidentvalget. Putins første embedshandling var at garantere den kriminelle og korrupte Jeltsin mod retsforfølgelse i nutid og al fremtid. Hans anden en lynvisit til Tjetjenien for at uddele hædersbevisninger (jagtknive!) til soldaterne: Denne krig drejer sig ikke kun om Ruslands ære og værdighed, erklærede han. Det væsentlige er at sætte en stopper for den russiske føderations opløsning. Jeltsin trådte ned overdænget af den internationale kapitalismes udelte taknemmelighed. Den lovpriste hans historiske indsats - for at sikre og øge undertrykkelsen og udbytningen af det russiske folk, og fylde bankboksene i Schweiz og andre steder med stjålne værdier. Den tidligere efterretningsofficer Putin (udstationeret af KGB i Tyskland i 15 år frem til 1990, først i Vesttyskland, hvorfra han udvistes, senere i DDR) er ikke bare Jeltsins valg, men nu også den internationale kapitals favorit. Den ny tids russiske helt. Det ny århundrede er begyndt... Redaktionen den 10. januar 2000 KOMMUNISTISK POLITIK - Hver 14. dag - Udgives af OKTOBER - partiforberedende kommunistisk organisation Adresse: c/o Oktober Forlag Willemoesgade 58 E, 2100 København Ø. Tlf Fax Homepage: home8.inet.tele.dk/oktober Redaktion og abonnement: Hverdage: Ansv<Ingen>arshavende redaktør: Klaus Riis Deadline for indlæg til næste nr. 14. januar 2000 ISSN: Abonnementspriser: Halvår (13 nr.) 125 kr. År (26 nr.) 225 kr. Betales til: Foreningen Oktober Forlag Giro '

3 Side 3 Arbejdsglæden der ikke var Det er blevet en forsidehistorie i Politiken, at danskerne ikke har det godt med deres arbejde - de af dem, der altså er så heldige at have noget. En undersøgelse foretaget af et firma, der kalder sig noget så fornemt som Time Manager International har udspurgt i alt ansatte i europæiske virksomheder, heraf 6000 danskere, om deres forhold til jobbet. Det må kaldes en endog overordentlig repræsentativ undersøgelse. Med seks gange så mange deltagere som i de normale opinionsundersøgelser. Yderligere er folk blevet spurgt, når de har været på kurser, betalt af firmaet, for TMI lever først og fremmest af at arrangere sådanne kurser, der både forudsætter og skal skabe en glad og tilfredsarbejdskraft. Men, som avisen, skriver: Konklusionen er klar: Otte ud af ti ansatte føler ikke noget for deres arbejde. Hver 10. er på vej væk fra deres nuværende job. Det er altså ikke bare dansk arbejdsglæde, som er helt i bund (som overskriften på artiklen lyder), det står skralt til med arbejdsglæden over hele Den europæiske Union. Undersøgelsesresultatet er ikke opmuntrende hverken for virksomhedsledelserne eller for TMI og dens direktør Claus Møller. For det løfter en smule af sløret for de faktiske forhold, som eller så omhyggeligt holdes skjult i de borgerlige medier, der fremstiller lønarbejderne som glade og tilfredse, og arbejdsgiverne som besjælet af bestræbelsen for, at deres ansatte skal have det godt, skal trives, være trygge, osv. Dette billede understøttes ihærdigt af Sonofon-piger og andre friske og lykkelige medarbejdere, der af deres firmaer sættes til at sælge deres produkter i dyre annoncer: Det er Sonofon - dybt godnat! Direktør Møller har en bovlam og tam forklaring på den manglende arbejdsglæde hos de lønarbejdere, hans kursusvirksomhed skal inspirere til at føle øget arbejdsbegejstring og styrke deres firmaloyalitet. Han siger, at virksomhederne alt for ofte glemmer den menneskelige faktor. Overtager de en konkurrent, er der styr på jura, økonomi og IT - men det at få medarbejderne til at fungere, KOMMENTAR glemmer virksomhederne ofte. Det giver utilfredse ansatte, hvilket smitter af på virksomhedernes resultat. Det har man ligesom hørt før. Og der er ligefrem en hel industri, som Claus Møllers firma er en del af, som lærer arbejderne at være tilfredse. De er det bare ikke alligevel. Derfor henter avisen en anden ekspert, en professor ved Handelshøjskolen i København frem, for at give en lidt dybere forklaring på det foruroligende fænomen. Han hedder Henrik Holt Larsen - og han går helt galt i byen: Forholdet mellem virksomheder og de ansatte forandrer sig. Medarbejderen er i stigende grad loyal mod sin arbejdsopgave - ikke mod virksomheden. Derfor bliver der flere og flere midlertidige ansættelser, deltidsjob og flere jobskifter, forklarer han. Sandheden er den enkle, at arbejdet under kapitalismen er noget lort. Det er hårdt, stressende, nedslidende. Og det er berøvet for mening, for fabriksarbejderen er simpelthen et vedhæng til sin maskine, kontoristen til sin computer, kassedammen til kassen, buschaufføren til sit rat, og McDonalds-medarbejderen til burgeren og smilet. Og så kan de fysiske arbejdsforhold ellers være så gode, som loven eller overenskomsten kræver - hvad de i øvrigt langt fra altid er. Og så kan firmaet komme stikkende med juleoverraskelser og personalefester, alt det de vil. Glæden vil aldrig indfinde sig. Kapitalismen kræver også af arbejderen, at han/hun ustandselig skal omstille sig og sælge sin arbejdskraft til stadig nye arbejdsgivere. Intet er sikkert eller varigt i en arbejders liv, andet end at arbejdskraften skal sælges, igen og igen. Derfor bliver han/hun loyal mod sin arbejdsopgave - og ikke mod firmaet; går altså op i at kunne det, han/hun ansættes til. Hvor uforståeligt - for en professor! Den gode mand lyver helt enkelt, når han hævder, at det er arbejderne, der vil have deltidsansættelser osv. Det er noget, der udvikles med den stadig større fleksibilitet, kapitalen kræver af sin arbejdskraft. Det kapitalistiske systems tilhængere har ledt med lys og lygte efter arbejdernes tilfredshed og arbejdsglæde i mere end hundrede år, og særlig intenst i de sidste år, hvor man har forstået, at tilfredse medarbejdere giver bedre resultater. Uden at de nogensinde har fundet dem, og nogensinde vil finde dem. -lv

4 Side 4 Unionsstaten Fra Romtraktat til Parisforfatning Af Lisbeth Nielsen Europas Forenede Stater ligger forfærdende nær som en realitet få år inde i det nye årtusinde. Det er resultatet af en plan udtænkt af den europæisk storkapital. Politikernes og medieverdenens tilstræbte moderne argument for Unionen er, at verden er blevet så globaliseret, at hvis vi ikke beskytter os ved hjælp af Unionen, så får vi påtvunget lovløshed m.h.t. arbejdsmiljø, arbejdstider og underbetaling. Sten Gade og hans Det ny Europas argument er, at EU er en civiliseret udgave af kapitalismen med et menneskeligt ansigt. Hvis ikke arbejderne bruger Unionen til at få nogle fælles regler, vil vi være prisgivet den mere rå verdenskapitalisme som den amerikanske og den japanske, hedder det. De åbent borgerlige politikere samt Socialdemokratiet påstår simpelthen at EU er en naturlov på grund af, at alt er blevet internationalt. Schlüters år 2000: Nationalstatens tid er forbi På en måde kan man sige, at den klassiske nationalstat er for stor til at løse mange af morgendagens problemer, som bedre kan klares på regionalt plan. Det, der er tilbage, kan ikke i det lange løb opretholde nationalstaten, som vi har kendt den i Vesteuropas industrielle æra. Fra Schlüters tale Europa på vej mod år 2000 holdt ved æresmiddagen for The American-European Community Association i The Reform Club i London - sep Argumenterne holder ikke. Kapitalismen er længe før EU blevet til verdensomspændende imperialisme. Monopolerne slås for maksimalprofit og for andele af verdensmarkedet.. Kapitalismens udvikling følger sin indre lovmæssighed. Unionen er ikke et uafvendeligt resultat af den internationale udvikling. Unionen er kapitalens bevidste forsøg på at styrke sine positioner økonomisk, politisk og militært - over for sine konkurrenter, USA og Japan, over for fattige lande, som de vil udnytte, især Østeuropa, og over for sin klassefjende: den udbyttede arbejderklasse. Kapitalismens iboende modsætninger og dårligdomme, de tilbagevendende kriser, krige, arbejdsløshed m.v. kan ikke løses af kapitalisterne selv de kan kun løses af arbejderklassen ved hjælp af socialismen - men ved at gennemføre en bestemt politik, Unionspolitikken, kan kapitalismen redde sig mest muligt, på størst mulig bekostning af arbejderne og de fattige lande. Det forholder sig derfor omvendt af, hvad Gade, Meyer Carlsen, Antorini m.v. præker. Jo mere national Artiklen er den første i en række artikler, som hver især vil bidrage med en gennemgang af væsentlige argumenter mod Unionsstaten. Den Unionsstat, som den igangværende regeringskonference arbejder på, skal styrkes i en ny traktat i december dette år. Det er samtidig et led i kampagnen mod ØMU en, der kan komme til afstemning enten til efteråret midt i regeringskonferencen om den ny traktat eller i begyndelsen af Den første artikel giver et resumé af, hvor langt Unionen er nået indtil nu. Kommende artikler vil gå dybere i emner som den militære opbygning, EU som imperialistmagt, ØMU en m.v. OKTOBER og Kommunistisk Politik tager hermed hul på år 2000 s modstandskampagne mod EURO og Unionsstat.

5 Side 5 Cheferne for de otte euroæiske børser efter underskrivelsen af en samarbejdsaftale, der skal styrke EU på de internationale kapitalmarkeder. selvstændighed, selvbestemmelse for nationalstaterne, jo bedre kan arbejderklassen i hvert enkelt land forsvare sig. Unionen er ikke nogen internationalistisk solidaritetsforanstaltning det er en superchauvinistisk fæstning for monopolerne. Unionen er deres redskab til at sikre den størst mulige udbytning af arbejderne, den størst mulige lovløshed a la amerikanske/japanske tilstande for at vinde rivaliseringen om verdensmarkedet. Arbejderklassen har brug for et udviklet internationalt samarbejde på trods af og imod EU ikke ved brug af EU-apparatet. Gammel monopoldrøm Opbygningen af Europas Forenede Stater har stået på kapitalens dagsorden gennem hele det netop forgangne århundrede. Under 1. verdenskrig udvikledes for første gang en intensiv propaganda for Europas Forenede Stater, da de nydannede store tyske koncerner rullede deres krigsmaskine frem for at skabe tysk herredømme i Europa. Lenin skrev i 1915 Naturligvis er midlertidige overenskomster mellem kapitalisterne og mellem magterne mulige. I denne forstand er Europas Forenede Stater også en mulighed, som en overenskomst mellem de europæiske kapitalister om hvad? Ene og alene om med forenede kræfter at undertrykke socialismen i Europa, om med forenede kræfter at forsvare de røvede kolonier. Op til 2. verdenskrig udkom i Tyskland bogen Det nye Europa. Heri stod alle de ideer og argumenter, som vi siden har hørt om EF. Men da de tyske koncerners krigsmaskine endnu engang havde lidt nederlag, og USA fremstod som den dominerende magt i verden, dannede USA i 1949 NATO og støttede samtidig ideen om udviklingen af et europæisk fællesmarked. Såvel amerikanske koncerner direkte som CIA donerede penge til formålet. Siden er USA s økonomiske magt blevet svækket. USA, Japan og EU står over for hinanden som rivaliserende blokke. EU er i dag verdens største handelsblok. EU er ikke længere underlagt USA, men har selv ambitionen om at blive den stærkeste økonomiske magt i verden. Traktaten om det Europæiske Kulog Stålfællesskab fra 1951 og Romtraktaten (om det Europæiske Økonomiske Fællesskab) fra 1957 var det grundlag, Danmark blev medlem på 1. januar Også dengang benægtede magthaverne og tilhænger-politikerne hele den udvikling, vi siden har været vidne til, og stemplede den som ondsindet propaganda. Først 1985 kom der for alvor skred i udviklingen i EF. Indtil da havde rivaliseringen mellem de enkelte landes kapitalgrupper været for stor. De højtidelige erklæringer om den europæiske Union, de økonomiske og politiske ideer lå der, men der blev ikke handlet på det. Imidlertid ramte den kapitalistiske krise hårdt i Europa, konkurrencen med USA og Japan tilspidsedes. Hvis de europæiske monopoler skulle klare sig i konkurrencen, måtte de opnå en betydelig større kapitalkoncentration. Hvilket krævede, at de nationale grænser blev nedbrudt. Det grænseløse EF blev kapitalens krav. EF-pakken I 1983 stiftedes European Roundtable of Industrialist af EF s mest fremtrædende industri- og finansgrupper. De

6 Side 6 forfattede en plan Europe 1990, som blev afleveret til Kommissionen. Denne blev i 1985 næsten uændret vedtaget af EF s regeringsledere med titlen EF s Hvidbog. Det blev fremlagt som EF-pakken til folkeafstemning i Danmark 27. februar EF-pakken traktatfæstede opbygningen af den politiske Union som målet. Den indførte en ny Traktat om det europæiske udenrigspolitiske samarbejde samt indførte de omfattende bestemmelser om det indre marked i Romtraktaten. Det blev indført, at en lang række beslutninger fremover kunne træffes med kvalificeret flertal, og Danmark fik tildelt en stemmevægt på 3 stemmer ud af 76. Det indre marked, som skulle indføres inden 1992, handlede om at skabe ét stort hjemmemarked for EUkapitalen, som der stod i Hvidbogen : et fleksibelt marked, hvor ressourcerne, det være sig menneskelige eller materielle ressourcer eller kapital- og investeringsressourcer, strømmer til områder, som tilbyder de største økonomiske fordele. Det var EF-pakken og det indre marked, der igangsatte nedbrydningen af den såkaldte nordiske velfærdsmodel. Nu kunne udviklingen gå stærkt hvilket den har gjort og fortsat gør. Kapitalkoncentrationen er øget betydeligt gennem fusioner, opkøb mv. European Roundtable har fortsat sin meget direkte påvirkning af EU s udvikling og de nye traktater, med rapporter om udbygning af infrastrukturen inden for EU og mellem EU og Østeuropa (broer, motorveje, højhastighedstog), om et nyliberalt arbejdsmarked, hvor centrale lønaftaler, normalarbejdsdagen, regler for social tryghed mv. afskaffes, rapporter om den økonomiske Union og centralbanken osv. osv. Maastricht Næste store spring blev taget med Maastricht-traktaten, som trådte i kraft Det var første ufærdige udgave af en statsforfatning for Unionsstaten, med indførelse af Unionsstatsborgerskab, den fælles mønt og centralbank og en traktatfæstet økonomisk politik, øget udenrigs- og militærpolitik, samt øget brug af flertalsafgørelser på bekostning af enstemmighed landene imellem. Maastricht-traktaten var skridtet ind i en politisk Union, og derfor blev der stemt nej den 2. juni Man fortsatte med at forhandle om udvidelsen af Schengenaftalen, som indebærer, at grænserne nedlægges. Samtidig satsede EU på en ideologisk nedbrydning af grænsen som symbol for nationalstaten og ideen om selvbestemmelse gennem massiv støtte til oprettelsen af regioner. Under store Nyrup-løfte: Der kommer ikke mere Union Må jeg sige om Unionsspøgelset: I denne traktat kommer der ikke mere union, men der kommer et bedre samarbejde. I denne traktat - også til spørgeren - er der kommet en hel ny sætning ind, som er meget interessant, der står her, og det er nyt: Unionen respekterer medlemsstaternes nationale identitet. Det betyder, at snakken om at vi mister vores selvbestemmelse, er fuldstændig forkert. Poul Nyrup Rasmussen i TV 2 s afslutningsdebat Det sidste ord, 27.maj protester blev der således indført en Region med Regionsråd på tværs af grænsen mellem Tyskland og Danmark. Øresundsregionen er led i samme plan. Regionerne har også det aldeles kapitalistiske formål at åbne for større mobilitet af de vandrende arbejdstagere. Ideologisk forsøger man at gøre Unionsstaten til et forbund af regioner fremfor et forbund af tidligere stater, simpelthen i bestræbelserne på at danne Europas forenede Stater, uden at den eksisterende store folkelige modstand kommer til udbrud. Amsterdamtraktaten, som vi stemte om 28. maj 1998, var skridtet videre i udarbejdelsen af en statsforfatning og en egentlig statsdannelse. Her blev det grænseløse fælles område traktatfæstet, idet Schengen-aftalen blev indarbejdet i traktaten, og dermed også EU som fæstning mod omverdenen med fælles flygtninge- /indvandrerpolitik, retspolitik og politi. Samt ikke mindst den øgede militæropbygning og flertalsbeslutninger i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Der blev indført en EU-udenrigsminister, hvortil EU sidenhen udpegede Solana, den tidligere NATO-chef. Unionsborgerskabet blev drastisk udvidet,, da menneskerettigheder, sociale rettigheder og arbejdsmarkedsrettigheder blev indarbejdet i traktaten. ØMU en 3. fase blev sat på skinner og er nu trådt i kraft. Beskæftigelsespolitik blev traktatfæstet. Med hensyn til miljøgarantien blev det gjort glasklart, at det er EU-kommissionen, der har vetoret mod landenes miljøpolitik. Som resultat af Amsterdamtraktaten besluttede EU-topmødet i december 1999, at der skal opbygges en egentlig Unionshær, som inden udgangen af 2003 skal være i stand til at operere helt uafhængigt af NATO. Det er omtrent sammenfaldende med, at EUR- O en er endegyldigt indført, og de nationale mønter og pengesedler ikke længere eksisterer. En økonomisk supermagt i svøb har brug for en krigsmaskine for at virkeliggøre stormagtsdrømmene. Paris-traktaten Arbejdet med en Unionsforfatning er dog endnu ikke færdiggjort. Det, der især står tilbage fra Maastricht- og Amsterdam-traktaten, er de formaliserede traktatbestemmelser om de store landes magt. Det drejer sig om ændrede stemmevægte, f.eks. har Danmark i dag 3 stemmer ud af 87, om fuldstændig afskaffelse af enstemmighed i beslutningsprocessen, således at de store lande i alle beslutninger på nær ganske få kan træffe en flertalsafgørelse, samti-

7 Side 7 Fra demo en i København mod EF dagen før folkeafstemningen den 2. oktober 1972 Fra 2.oktoberdemonstrationen i København 1982 dig med at de små lande med endnu mindre stemmevægte forhindres i at slutte sig sammen til en flertalsbeslutning. Amsterdamtraktatens megen hokus pokus med de såkaldte 3 søjler vil da (i overvejende grad) være en saga blot. Hvilket betyder, at de to søjler, som man påstod indebar en opretholdelse af den nationale selvbestemmelse, vil forsvinde ind under den totale Unionsstats myndighed. Det er dette, der af de danske aviser og politikere bliver kaldt justeringer af Amsterdamtraktaten. Med sædvanlig bedrageriske bagatellisering udtrykker Nyrup og avislederne samstemmende, at Paris-traktaten ikke behøver komme til folkeafstemning, det drejer sig jo kun om justeringer. I øvrigt er justeringerne uomgængelige da man ellers umuliggør optagelsen af de østeuropæiske lande. Imidlertid ønsker de stærke kapitalkredse, at der tages endnu større skridt. Med Prodi som talsmand foreslås en opdeling af den nuværende traktat i to dele. En helt traditionel statsforfatning, hvor hovedprincipperne er opført, og en del med alle de konkrete bestemmelser om det indre marked, landbrug, beskæftigelse og meget andet. Denne anden del skal kunne ændres hurtigt og uden den besværlige procedure med, at traktatændringer skal godkendes af landenes parlamenter. Forslaget herom kommer fra en ekspertgruppe under ledelse af den tidligere belgiske premierminister Jean-Luc Dehaene. Da regeringskonferencen kun har et år at løbe på fra januar til december i dette år, er det næppe sandsynligt, at opdelingen sker i denne omgang. Men den ny traktattekst vil formodentlig lægge op til en mere smidig procedure for kommende ændringer. Dette historiske resumé af et århundredes bestræbelser på at bygge Europas Forenede Stater fører til to konklusioner: Bestræbelserne er uhyggeligt tæt på at være realiserede. Og arkitekterne, ophavsmændene, har hele vejen igennem været finanskredsene i Europa, især i Tyskland, en overgang også fra USA. Unionsstaten er således kapitalens værk skabt til kapitalens formål.

8 Side 8 Den ny OK-ramme: Aktionærer vil skumme fløden Det var i stor harmoni, at topforhandlerne forlod den første officielle forhandlingsrunde tirsdag den 4. januar, der skal munde ud i en ny overenskomst for omkring ansatte i industrien. I alt forhandles ny overenskomst for omkring arbejdere i den private sektor; men det er Dansk Industri og CO-Industri, der er absolut toneangivende for det samlede resultat. Max Bæhring og Willy Strube (CO- Industri) var tydeligvis de bedste venner med Hans Skov Christensen og Jørgen Hansen (Dansk Industri), da de tonede rent flag overfor den samlede danske presse. Begge parter må siges at være godt forberedt. De foregående 10 uger var nemlig brugt til såkaldt tekniske forhandlinger. Indholdet af disse kunne da heller ikke skjules. Den nye overenskomst for industriens ansatte er med en bred pensel allerede på plads, og den er tydeligvis farvet efter storkonflikten for 2 år siden, som frem for alt skal undgås i år: * Den 6. ferieuge vil blive givet i form af 5 feriefridage. Det er en imødekommelse til arbejdsgiverne, da de så kan falde, når det passer arbejdsgiveren bedst. Desuden er det realistisk, at alle 5 dage først slår fuldt igennem, når OK-perioden er færdig, hvilket kan betyde i løbet af 3-4 år. Der er derudover i virkeligheden kun tale om 3 feriefridage, da sidste OK-fornyelse udløste 2 til alle, samt 3 omsorgsdage til arbejdere med børn - ligesom mange arbejdspladser på egen hånd tilkæmpede sig en regulær 6. ferieuge. * Pensionsbidragene sættes lidt op, hvilket først og fremmest er til fordel for de personer (bl.a. de faglige ledere), som administrerer de enorme formuer i pensionskasserne. På arbejdspladsen vil man hele se pengene i posen nu og her. Lønforhøjelser og den 6. ferieuge er solgt for en slik Nogle feriefridage, forhøjet pensionsbidrag, yderligere fleksibilitet og færre OK-fornyelser bliver indholdet i en ny minusoverenskomst * En række bløde indrømmelser, som eksempelvis forbedringer/bestikkelse til tillidsrepræsentanter. * Måske fuld løn under barsel til de relativt få, der mangler * Forlængelse af overenkomstperioden til 3 eller 4 år. Det er virkelig en håndsrækning til arbejdsgiverside, som naturligvis profiterer fedt ved en halvering af OK-fornyelser. * Mere fleksibilitet. Præcis hvordan fortoner sig i det uvisse. I dag er mange overenskomster lagt til rette, så arbejdstiden udregnes over ½ år - perioden kan forlænges til 1 år? En anden mulighed er at fjerne arbejdernes vetoret i forbindelse med fastsættelse af den ugentlige arbejdstid udover 37 timer. Det kan i dag ske under forudsætning om, at der lokal enighed. En fjernelse af den lokale enighed som forudsætning kan let blive en bombe under resultatet - ikke mindst fordi LO og DA netop er blevet enige om at implementere EU s arbejdstidsdirektiv, som kan give op til 48 timers ugentligt arbejde. Således ser skabelonen ud. Den famøse 6. ferieuge gives på baggrund af sidste storkonflikt - men i en vanskabt form, som gør den endnu billigere for arbejdsgiverne. Mange arbejdspladser tilkæmpede sig den ved sidste OK-fornyelse. Arbejdsgiverne er kompenseret til overflod for de i virkeligheden kun 3 ekstra feriefridage. Og lønforhøjelser vil være absolut minimale, hvilket Max Bæhring allerede inden forhandlingerne gjorde klart: - Det endelige resultat skal være billig for arbejdsgiverne, trøstede han eventuelle foruroligede aktionærer. Konsekvensen er, at udgiftsrammen holdes indenfor DA s krav om max. 3% stigning, som er brugt på øvrige krav. Summa summarum: Med inflationen taget i betragtning er der igen tale om en klækkelig minusoverenskomst, som tilligemed fremover kun skal forhandles hver 3. eller 4. år. Skuespil eller pantomime Den resterende forhandling vil udelukkende være skuespil for folket, da der kun skal fyldes nogle enkelte huller op. Skuespil er måske for meget sagt: Topforhandlerne har nemlig understreget, at de vil foregå bag hermetisk tillukkede døre, under nedrullede gardiner. Intet vil blive lukket ud, inden forhandlingerne er helt færdige. Pantomime er nok et bedre ord. Køreplanen siger, at de er færdige allerede den 10. februar. Det er i nyere dansk tid rekord over alle rekorder. Det understreger samtidig, at alt væsentligt allerede er aftalt. Meningen med det hurtige forhandlingsforløb er dels at tage arbejderklassen på sengen, med bukserne nede, og dels at sikre sig nye forhandlingsrunder evt. med forligsmanden, hvis resultatet skulle blive stemt ned igen i år. Faglige ledere og arbejdsmarkedsforskere har allerede truet med at gøre den danske aftalemodel til historie, hvis arbejderne igen stemmer nej. - Så er fagbevægelsen jo ikke i stand til at administrere overenskomstforhandlinger, og det kan EU sandelig ikke leve med, lyder det. OK-konferencen i Århus Fredag den 14. januar afholdes en Overenskomstkonference i Århus for tillidsfolk på landsplan. Behovet for et landsdækkende tillidsmandsmøde, hvor rævekagerne kan afsløres, og planerne imod dem kan lægges, er skrigende stort; men ifølge LO-Århus, som er arrangør, så er det ikke formålet med konferencen:

9 Side 9 - Formålet er at sikre den fornødne opbakning til vores forhandlere, så de kan stå fast på vores krav om den 6.ferieuge, udtaler Hans Halvorsen, formand for LO-Århus, til Kommunistisk Politik. - Hvorvidt ferieugen gives som feriefridage og kombineres med en forlængelse af overenskomstperiodens længde samt forøget fleksibilitet tror jeg ikke medlemmerne vil være fremmed overfor. Hans Halvorsen understreger, at arbejdsgiverne i forvejen stort set har al den fleksibilitet, som de kan ønske sig. Den lokale LO-formand har dog et par kritikpunkter af forløbet: - Jeg mener, at vore forhandlere burde udvise en større åbenhed, mens forhandlingerne foregår; men det får vi nok ikke lavet om på. Desuden er jeg bekymret for normallønsområdet, som ikke er sikret lokale lønforhandlinger. De rekordstore aktiekurser indikerer, at der er råd til mere i løn, siger Hans Halvorsen. Christian Uldal, SiD-tillidsmansd fra Radiometer i København, er meget på linie med LO-Århus: - En fuld 6.ferieuge og forbedringer af pensionen vil være nok til at få de industriansatte til at stemme et overenskomstforlig hjem ved en urafstemning, udtaler Christian Uldal til NET-Redaktionen på SiD s hjemmeside. Christian Uldal peger i øvrigt på, at lokale lønforhandlinger let kan føre til konflikter, hvis ikke arbejdsgiverne lokalt kommer til tegnebogen. Initiativet OK 2000 var senest på banen med en konference i efteråret - 99, hvor man på et landsdækkende tillidsmandsmøde blandt andet besluttede en storstilet kampagne for indfrielse af den 6.ferieuge. Siden har initiativer været påfaldende anonymt, hvilket måske skal forklares med, at kræfterne bag mener sig dækket ind af de signaler, topforhandlerne har givet om det kommende resultat. Det vides endnu ikke; men tilbage står, at de mange kritiske røster fra OK 2000-konferencen, som ønskede mere aktivitet bag større krav, holdningsmæssigt ikke er dækket ind af de nuværende aktører og initiativtagere. Det vil kræve en anden dagsorden. -gri Produktudvikling Forleden dag mødte jeg en af mine gamle kollegaer uden for Fakta på Nørrebrogade. Hun slæbte ikke bare på et par bæreposer foruden en proppet rygsæk. De mange poser i hver hånd så ud, som om bunden ikke holdt helt hen til cyklen. Og så fik jeg ellers hele historien om de mange poser. Som gammel hjemmehjælper kunne hun ikke holde ud at skulle styrte ind og ud af folks lejligheder, at der hverken var tid til den nødvendige ro og omsorg. Det var bare blevet værre og værre. Derfor havde hun lavet sin egen rationaliseringsplan. Nu startede hun sin dag ved Fakta hver morgen klokken 8, hvor hun købte ind til tre hjem på én gang. Dagen i forvejen havde hun samlet indkøbslister og penge ind til indkøbene. Og nu her lidt i kl var hun så på vej til sit første besøg. Alle varerne blev knoklet med rundt, slæbt op og ned fra cykel og op og ned af trapperne. Stakkels hende og alle de andre. Ikke om jeg ville tilbage som fast sygehjælper i det job igen. Hendes ide om at spare tid på indkøb og derved få en time mere fordelt på de samme tre hjem er jo fin nok. Bortset fra, at hun kommer til at knokle mere for den lille løn. Derudover er det fyringsgrundlag, hvis hjemmeplejebasen finder ud af det. Hvad sker der den dag, hun selv bliver syg, og der kommer en afløser på, der følger kommunens dagsplan? Egentlig havde jeg tænkt mig bare at bruge denne første formiddag af min friuge til bare at ose lidt rundt i forretninger. Men jeg kunne ikke få min gamle kollega og hendes rationaliseringsplan ud af hovedet. Nu er vi altså derhenne hvor man presses ud i at lave sine egne individuelle løsninger. Endda løsninger, som ville fryde enhver tidsstudiebureaukrat, der lynhurtig ville forvandle den sparede tid til endnu flere hjemmebesøg per dag. Og som ikke skal regne ud, hvor mange kilo indkøbsposer der skal til for at knække en hjemmehjælpers ryg. Der er alt for lidt uddannet personale til det antal ældre, der hver dag sidder og håber og venter på, at der nu kommer en, og helst deres faste hjemmehjælper. Hvor tit har jeg ikke hørt et befriende suk, når jeg dukkede op: Hvor er det dejligt, du kommer. I går måtte jeg undvære hjælp, fordi min egen var syg, og hjemmeplejen ikke havde andre, de kunne sende. Men nu har en kommune oppe i Nordsjælland indført privatisering af hjemmeplejen - Jysk Rengørings Selskab. Hvilken uddannelse har de inden for pleje af mennesker? Det vides ikke. Men borgmesteren fra samme kommune udtaler: De er billigere, og så har vi fået en masse tilfredse klienter. Ja tak, for det første er det løntrykkeri, da disse folk får op til 20 kr. mindre i timen. Så det med de tilfredse klienter handler nok mere om tilfredse firmaejere. Mere ønskeligt ville det være, om hjemmeplejen fandt en løsning, der hed samarbejde med et rengøringsselskab, så hjemmeplejen tog sig af plejen, og rengøringspersonalet gjorde rent. Vi mangler også masser af rengøringsfolk på plejehjemmene. Kommunens løsning med at fyre al rengøringspersonale og pålægge sygehjælperne at gøre rent i stedet for har som forventet vist sig ikke at være videre genial. Hverken for renligheden, sygehjælperne eller beboerne, som tiden er taget fra. Og de rengøringsfolk, der blev fyret, de kan nu komme tilbage som ansatte i et privat selskab med 20 kr. mindre i timen og en tidsstudieakkord-plan, der får den højere matematik til at blegne. Det er rationalisering af det enkelte individ sat i system og i masseproduktion. Produktudvikling og koncept. NV

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Bush, Fogh og Mærsk i begravelsestog 16. marts 2007 KRIGSFORBRYDERE I KØBENHAVNS GADER Nr. 7 11. årg. 2007 30. marts - 12. april Støttepris 15 kr. TEMA: EU 50 ÅR FOR MEGET Den største

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Mødrene fra Plaza del Mayo - Magten står for fald! Nr. 1 6. årg. 2002 4. Januar - 18. januar Støttepris 10 kr. TEMA: KASSEROLLERNES OPSTAND - NYLIBERALISMENS FALLIT Med pomp og pragt

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK København 20. marts 2002 De får kamp til stregen! Nr. 7 6. årg. 2002 30. marts - 12. april Støttepris 12 kr. TEMA: KAMP TIL STREGEN! Gigantdemonstrationernes tid s. 2 Den store tur

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK 8. marts Kvindernes internationale kampdag Demonstration mod Bush i unionshovedstad Bruxelles INVESTÉR I LIV OG OMSORG Nr. 5 9. årg. 2005 4. marts - 17. marts Støttepris 12 kr. TEMA:

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Iraks børn - klyngebomber, kolera, kaos Nr. 17 7. årg. 2003 30. august - 12. september Støttepris 12 kr. TEMA: FN OG DET BESATTE IRAK Utilsløret overklassebudget s. 2 De danske soldater

Læs mere

TEMA: EU s KRISE - EURO - GRÆKENLAND - UKRAINE

TEMA: EU s KRISE - EURO - GRÆKENLAND - UKRAINE Nr. 2 feb - marts 2015 19. årg. De kvindelige kurdiske krigere i Kobane kæmpede heltemodigt. foto:pukcc.net TEMA: EU s KRISE - EURO - GRÆKENLAND - UKRAINE OK2015: Giv mindstelønnen et løft For mangfoldighed

Læs mere

Modstanden er i gang! Nr. 21 14. årg. 2010 29. oktober - 12. november Støttepris 20 kr. TEMA: EU - Nyliberal hærgen og social dumping

Modstanden er i gang! Nr. 21 14. årg. 2010 29. oktober - 12. november Støttepris 20 kr. TEMA: EU - Nyliberal hærgen og social dumping Protest ved Downing Street 10 da Cameron-Clegg regeringen offentliggjorde den mest omfattende nedskæringsplan i UK siden 2. verdenskrig Modstanden er i gang! Nr. 21 14. årg. 2010 29. oktober - 12. november

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Over 100.000 venezuelanere demonstrerede for et JA til den ny forfatning i Caracas Venezuela marcherer videre Nr. 24 11. årg. 2007 7. december - 22. december Støttepris 15 kr. TEMA:

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Demonstration mod apartheidmuren ved Abu Dis APARTHEIDMUREN SKAL VÆK NU! Nr. 5 8. årg. 2004 28. februar - 12. marts Støttepris 12 kr. TEMA: AMERIKANSK MILITARISME Global kamp: Kvindekamp

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK. Til k am p fo r d e m o k r at i. Nr. 4 12. årg. 2008 15. februar - 28. februar Støttepris 20 kr.

KOMMUNISTISK POLITIK. Til k am p fo r d e m o k r at i. Nr. 4 12. årg. 2008 15. februar - 28. februar Støttepris 20 kr. KOMMUNISTISK POLITIK Til k am p fo r d e m o k r at i o g ytrin gsfrih ed! Nr. 4 12. årg. 2008 15. februar - 28. februar Støttepris 20 kr. TEMA: Modstandskamp i går og i dag Finanslov og fattigdom s. 2

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK BOYKOT ISRAEL. Nr. 4 13. årg. 2009 14. februar - 27. februar Støttepris 20 kr.

KOMMUNISTISK POLITIK BOYKOT ISRAEL. Nr. 4 13. årg. 2009 14. februar - 27. februar Støttepris 20 kr. KOMMUNISTISK POLITIK Fra protest mod pro-israelsk våbenkonference ved Clarion Hotel København BOYKOT ISRAEL Nr. 4 13. årg. 2009 14. februar - 27. februar Støttepris 20 kr. TEMA: Kongresdebat Fogh ny general-sekretær

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK 8. marts, Argentina VERDENS KVINDER KÆMPER Nr. 6 8. årg. 2004 13. marts - 26. marts Støttepris 12 kr. TEMA: SPILLET OM KPID OG DKP-ML Her går det godt s. 2 Rige og fattige danskere

Læs mere

FREE MUMIA! Nr. 22 14. årg. 2010 12. november - 26. november Støttepris 20 kr. TEMA: Kapitalens krisestyring

FREE MUMIA! Nr. 22 14. årg. 2010 12. november - 26. november Støttepris 20 kr. TEMA: Kapitalens krisestyring Mumia af Malik Seneferu FREE MUMIA! Nr. 22 14. årg. 2010 12. november - 26. november Støttepris 20 kr. TEMA: Kapitalens krisestyring Krigsherren på Esplanaden s. 2 Danmark, dejligst s. 3 Finanslov og asociale

Læs mere

Marxismen-leninismen sejrer! Nr. 1 15. årg. 2011 7. januar - 21. januar Støttepris 20 kr. Tema: Valg og velfærdslagtning

Marxismen-leninismen sejrer! Nr. 1 15. årg. 2011 7. januar - 21. januar Støttepris 20 kr. Tema: Valg og velfærdslagtning Enver Hoxha rejser kampen mod Hrustjov-revisionismen på konferencen for 81 kommunistiske og arbejderpartier i Moskva, november 1960 - for 50 år siden Maleri af Guri Madhi Marxismen-leninismen sejrer! Nr.

Læs mere

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne www.socialister.dk [Nummer 322 17. august, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Arbejdsgivere angriber vores faglige rettigheder! Vi kan ikke tåle at tabe! Krisen overskygger klimadeba Det ses tydeligt,

Læs mere

Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. Folkets parlament: For et solidarisk Danmark

Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. Folkets parlament: For et solidarisk Danmark Demonstration mod regeringens nedskæringer og besparelser Rådhuspladsen København 4. juni 2012 Folkets parlament: For et solidarisk Danmark Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. TEMA:

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK RASENDE BEDSTEMØDRE MOD BUSH-PLAN FOR IRAK New York 27. januar 2007 Nr. 3 11. årg. 2007 2. februar - 15. februar Støttepris 15 kr. TEMA: SOCIALISME - TEORI OG PRAKSIS Klimaskift s.

Læs mere

Man kan ikke være neutral i kampen mod fascisme. TEMA: Samfundsskabte livsstil-sygdomme. Nr. 4 april - maj 2014

Man kan ikke være neutral i kampen mod fascisme. TEMA: Samfundsskabte livsstil-sygdomme. Nr. 4 april - maj 2014 Nr. 4 april - maj 2014 18. årg. Antifascistisk demo i Göteborg efter nazstisk knivmordforsøg i Malmø Foto: Motkraft TEMA: Samfundsskabte livsstil-sygdomme Folkebevægelsen: 2XNej den 25 maj EKSTRA: 1. MAJ

Læs mere

Det var os der væltede Ben Ali. TEMA: EU på vej mod monopolernes drømmestat. Nr. 1 Jan - feb 2014. Perspektiverne for 2014 Den tunesiske revolution

Det var os der væltede Ben Ali. TEMA: EU på vej mod monopolernes drømmestat. Nr. 1 Jan - feb 2014. Perspektiverne for 2014 Den tunesiske revolution Nr. 1 Jan - feb 2014 18. årg. Tunesien 14. januar 2014. Demonstration markere tre års dagen for revolutionen der væltede diktaturet. Foto:Albadil.org TEMA: EU på vej mod monopolernes drømmestat Perspektiverne

Læs mere

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND?

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND? [Nummer 298. 2. juni, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE WWW.SOCIALISTER.DK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK Hvis ikke man er indstillet på at betale for kapitalismens

Læs mere

indregner udgiften til A-kassekontingent og er man end ikke berettiget til kontanthjælp, er der slet ingen mulighed for at kunne betale kontingentet.

indregner udgiften til A-kassekontingent og er man end ikke berettiget til kontanthjælp, er der slet ingen mulighed for at kunne betale kontingentet. Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 11 November 2012 Dagpengeskandalen Fagforeningerne og kommunerne må træde til og hjælpe n Når de første af de mange arbejdsløse fra 1. januar begynder at miste

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK. Nr. 26 5. årg. 2001 22. december - 4. Januar. Nytårsbudskab TEMA: TERRORKRIG 2 - ISRAEL MOD PALÆSTINA

KOMMUNISTISK POLITIK. Nr. 26 5. årg. 2001 22. december - 4. Januar. Nytårsbudskab TEMA: TERRORKRIG 2 - ISRAEL MOD PALÆSTINA KOMMUNISTISK POLITIK Nytårsbudskab Og aldrig skal kaoset knægte vor jord, hvis din hånd vil gribe om rat og om ror. Bruxelles, EU-topmødet 14.12.01 Oskar Hansen Nr. 26 5. årg. 2001 22. december - 4. Januar

Læs mere

nu! Ægte demokrati Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Grækenland: Strejker ryster magthaverne Danmark og krisen

nu! Ægte demokrati Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Grækenland: Strejker ryster magthaverne Danmark og krisen [Nummer 310 1. juli, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] www.socialister.dk Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Efter 4½ måneds strejke måtte CSCarbejderne give

Læs mere

Arbejdsklausuler for EU-domstolen

Arbejdsklausuler for EU-domstolen Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 10 Oktober 2014 Arbejdsklausuler for EU-domstolen EU domstolen skal nu afgøre, om kommuners brug af arbejdsklausuler er i strid med EU retten n Det er nu op til

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Aktivister fra Globale Rødder lænket til den amerikanske ambassade HELL NO! WE WON T GO! Nr. 3 7. årg. 2003 1. februar - 14. januar Støttepris 12 kr. TEMA: FAGBEVÆGELSEN OG KRIGEN

Læs mere

Stop fleks- og førtidsreformen! Nr. 14 16. årg. 2012 7. juli - 3. august Støttepris 20 kr. TEMA: Reformerne af bordet!

Stop fleks- og førtidsreformen! Nr. 14 16. årg. 2012 7. juli - 3. august Støttepris 20 kr. TEMA: Reformerne af bordet! Fra Folkets Parlament, Rådhuspladsen København, 4. juni 2012 Stop fleks- og førtidsreformen! Nr. 14 16. årg. 2012 7. juli - 3. august Støttepris 20 kr. TEMA: Reformerne af bordet! Skriften på væggen s.

Læs mere

SOCIALISTISK STANDPUNKT

SOCIALISTISK STANDPUNKT SOCIALISTISK STANDPUNKT HVEM VI ER SOCIALISTISK STANDPUNKT udgives af en gruppe marxistiske arbejdere og unge, der er aktive i arbejderbevægelsen. Vi mener, at kapitalismen ikke længere kan tilbyde andet

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Budskaber fra tørresnoren Christiansborg 8. marts 2002 Nr. 6 6. årg. 2002 16. marts - 29. marts Støttepris 12 kr. TEMA: STOP HØJREREGERINGEN! 1000 dage med Fogh? Nej Tak! s. 2 De døde

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Angrib ikke Iran: Kæmpedemo i London 24. februar Nr. 5 11. årg. 2007 2. marts - 15. marts Støttepris 15 kr. TEMA: DANSK NEDERLAG I IRAK Pas på pengene! s. 2 Stop for videre dansk deltagelse

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK. Boykot Israel! Nr. 15 12. årg. 2008 25. juli - 14. august Støttepris 20 kr.

KOMMUNISTISK POLITIK. Boykot Israel! Nr. 15 12. årg. 2008 25. juli - 14. august Støttepris 20 kr. KOMMUNISTISK POLITIK Dræbte babyer i Gaza Boykot Israel! For et frit og uafhængigt Palæstina! Nr. 15 12. årg. 2008 25. juli - 14. august Støttepris 20 kr. TEMA: Krisen er her Krisen 2008: Nyliberalismens

Læs mere