Svarrapport. audit om Laver vi det rigtige?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svarrapport. audit om Laver vi det rigtige?"

Transkript

1 Svarrapport audit om Laver vi det rigtige? 1

2 Laver vi det rigtige? Udgivet af: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense J.B. Winsløws Vej 9A 5 Odense C Forfattere: Tomas Holm, Flemming Bro og Anders Munck Layout: Tryk: Susanne Døssing Berntsen Clausen Offset Oplag: 25 2

3 Laver vi det rigtige? Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af registreringen i auditprojektet Laver vi det rigtige. Der har været stor interesse for projektet og 118 læger fra 48 praksis i region Midtjylland har deltaget. Baggrund: I disse år med lægeknaphed og udlægning af opgaver til almen praksis har den måde, vi organiserer vores arbejde på, en mere og mere afgørende betydning for, om vi kan løse vores opgaver på tilfredsstillende måde. Vi ved, der er meget stor forskel på arbejdsrutinerne fra læge til læge og fra praksis til praksis. Dette er i sig selv et gode, og der skal absolut være plads til en betydelig variation. Vi ved imidlertid også, at det kan være gavnligt at tage gamle rutiner op til revision. En god måde at gøre dette på er at diskutere og overveje arbejdsprocedurer sammen med gode kolleger og blive inspireret af den måde andre arbejder på. Projektets formål: Via kortlægning af arbejdsrutiner blandt de deltagende læger at skabe et forum for diskussion af disse mhp. at den enkelte deltager kan få ideer til optimering af sin og praksis arbejdsrutiner. Projektets tilblivelse og forløb: Initiativtagerne til projektet er praksiskonsulenterne Flemming Bro og Tomas Holm, der i samarbejde med APO har udviklet registreringsskemaet. Første del af projektet er aktuelle aktivitetsregistrering, men den vigtigste del er den proces, der starter med opfølgningsmøderne i begyndelsen af september. Hvorvidt man senere vil gennemføre en ny registrering m.h.p. at evaluere resultatet af projektet, er endnu ikke afgjort. Aktuelle registrering De deltagende læger registrerede hver alle deres konfrontationskonsultationer i 3 hele arbejdsdage. Der blev i alt registreret 632 konsultationer svarende til et gennemsnit på 51 konsultationer/læge. Ud af de 632 konsultationer var 1866 akutte (31%). Rapportens indhold: På de første sider vises det samlede resultat af aktivitetsregistreringen dels i tabelform, dels i en række figurer. Senere vises en række hyppighedsdiagrammer, som illustrerer forskellene mellem henvisningsårsagerne, og endelig vises en række variationsdiagrammer, der viser variationen mellem de deltagende læger på udvalgte parametre. Sidst i rapporten vises resultatet af tidsskemaet. Ud over denne rapport får hver deltager et ark, der viser hans/hendes individuelle resultat. Odense, september 1 Anders Munck, Thomas Holm og Flemming Bro. 3

4 Samlet resultat LAVER VI DET RIGTIGE - 1. REGISTRERING 1 Antal Procent KØN Mand/dreng ,2% Kvinde/pige ,1% Uoplyst 44,7% I alt 632 1,% KONTAKTART Akut ,9% Ikke akut ,% Uoplyst 183 3,% I alt 632 1,% HENVENDELSESÅRSAG Nyt helbredsproblem 1. kons ,9% Nyt helbredsproblem opfølgning ,% Forværring af kronisk sygdom 431 7,1% Planlagt kontrol kronisk sygdom ,5% Aftalt forebyggelseskons ,4% Graviditets-børneundersøgelse 346 5,7% Attest 2 3,6% Andet 285 4,7% Flere kryds 183 3,% Uoplyst 54,9% I alt 632 1,% VIDERE FORLØB Afsluttet ,6% Henvist ,% Aftalt ny tid hos læge ,% Aftalt ny tid hos praksispersonale 54 9,% Skal ringe til læge 328 5,4% Skal ringe til praksispersonale 89 1,5% Kontakt praksis via ,2% Praksis kontakter patienten 15 1,7% Andet 17 2,8% Uoplyst 74 1,2% I alt ,4% ANTAL PROBLEMER DRØFTET ,7% ,1% ,5% > ,3% Uoplyst 8 1,3% I alt 632 1,% PRAKSISPERSONALET INVOLVERET Ja 91 15,1% Nej ,% Uoplyst 176 2,9% I alt 632 1,% PRAKSISPERSONALET KLARE ALENE Nej ,% Ja - alene 422 7,% Ja - med lægestøtte 577 9,6% Uoplyst 87 1,4% I alt 632 1,% TIDSFORBRUG < 5 min ,% 5-15 min ,5% > 15 min ,3% Uoplyst 72 1,2% I alt 632 1,% PASSENDE TID AFSAT Ja ,1% Nej ,1% Uoplyst 19 1,8% I alt 632 1,% 4

5 Samlet resultat Der forelå betydelig variation m.h.t. hvor mange konsultationer hver enkelt deltager registrerede. Den læge, der registrerede flest konsultationer, havde 96, den der registrerede færrest havde 11. I alle aldersgrupper var der flest kvinder bortset fra aldersgruppen under 1 år antal Antal registreringer pr praksis læge 1 læge 2 læge 3 læge 4 læge 5 læge 6 Patienternes alder og køn 16 % af alle registreringer ,4 9, ,5 7,2 6 5,4 5,7 5,6 4,9 4,5 4,8 4,4 2,8 3,2 3,6 3,2 2,1,1,2,1,1,1,1,7, Mand/dreng Kvinde/pige Uoplyst 5

6 Samlet resultat 62% af de registrerede patienter var kvinder, 31% af konsultationerne var akutte. 41% omhandlede nyt helbredsproblem. Patientens køn Kontaktart Pige/kvinde 62% Ikke akut 66% Uoplys t 1% Uoplyst 3% Dreng/mand 37% Akut 31% Primær henvendelsesårsag Uoplyst Flere kryds fandet Attest Graviditets-børneundersøgelse Aftalt forebyggelseskons. Planlagt kontrol kronisk sygdom Forværring af kronisk sygdom Nyt helbredsproblem opfølgning Nyt helbredsproblem 1. kons.,6 1 3,8,6 5,9 2,5,4,2,1 5 8,1 6,4 17,1 7,2 6,9 21,8 9,8 24,1 78, Akut Ikke akut 6

7 Samlet resultat 45% af kontakterne blev afsluttet, 27% fik ny tid hos læge, 9% hos sygeplejerske. I mere end 4% blev mere end 1 problem drøftet, praksispersonalet var involveret i 15% af alle konsultationerne. Videre forløb % af alle Uoplyst Andet Praksis kontakter patienten Kontakt praksis via Skal ringe til praksispersonale Skal ringe til læge Aftalt ny tid hos praksissygeplejerske Aftalt ny tid hos læge Henvist Afs lutt et 1,2,8 3 2,4 2 1,1 2,6 1,4 1,5 1,3 5,2 6,2 4,6 1,9 12,7 16,3 15,1 33,7 36,8 61, Akut Ikke akut Antal problemer drøftet Praksispersonalet involveret samme dag , ,5 83, , ,2 9,5 2,8,4 3,2 1,1 1,2 1 probl. 2 probl. 3 probl. Mere end 3 probl. Akut Ikke akut Uoplyst ,9 13,6 2,6 2,7 Ja Nej Uoplyst Akut Ikke akut 7

8 Samlet resultat Lægerne vurderede, at 7% af deres kontakter kunne klares af praksispersonalet alene, 1% af praksispersonalet med lægestøtte. I 69% af tilfældene varede konsultationerne mellem 5 og 15 minutter, i 85% af tilfældene var der afsat passende tid. 1 8 Kunne praksispersonalet have klaret det alene 8, ,5 6,9 11,3 8,8 Nej Ja - alene Ja - med lægestøtte 1,1 1,3 Uoplyst Akut Ikke akut Tidsforbrug ,8 65,7 4 24,1 22,3 6,7 9,5,6 1,2 < 5 min 5-15 min > 15 min Uoplyst Akut Ikke akut Passende tid afsat ,4 85,8 13,1 13 2,5 1,3 Ja Nej Uoplyst Akut Ikke akut 8

9 Hyppighedsdiagrammer Figurerne nedenfor og på de kommende sider viser hyppigheden af de forskellige variable i forhold henvendelsesårsag. Øverst ses, at knapt 6% af nye helbredsproblemer blev præsenteret via en akut konsultation. Nederst ses, at kun 13% af planlagte kontroller for kronisk sygdom blev afsluttet. Hyppighed af "Akut" Nyt helbredsproblem 1. kons. 59,3 Nyt helbredsproblem opfølgning 16,8 Forværring af kronisk sygdom 29,9 Planlagt kontrol kronisk sygdom,1 Aftalt forebyggelseskons.,7 Graviditets-børneundersøgelse 1,2 Attest 3,2 Andet 16,1 Hyppighed af "afsluttet" Nyt helbredsproblem 1. kons. 57,6 Nyt helbredsproblem opfølgning 32,9 Forværring af kronisk sygdom 25,5 Planlagt kontrol kronisk sygdom 13,6 Aftalt forebyggelseskons. 31,3 Graviditets-børneunders øgelse 68,5 Attest 83,2 Andet 46,7 9

10 Hyppighedsdiagrammer Forværring af kronisk sygdom er med 26% den problemstilling der hyppigst giver anledning til at patienten bliver henvist. 16% af nye helbredsproblemer skal ses igen af læge på ny, mens det er tilfældet for 57% af patienterne, der blev set til kontrol for kronisk sygdom. Hyppighed af "henvist" Nyt helbredsproblem 1. kons. 17,3 Nyt helbredsproblem opfølgning 22,3 Forværring af kronisk sygdom 25,5 Planlagt kontrol kronisk sygdom 5,8 Aftalt forebyggelseskons. 8,2 Graviditets-børneunders øgelse 6,1 Attest 3,6 Andet 11,6 Hyppighed af "aftalt ny tid hos lægen" Nyt helbredsproblem 1. kons. 15,6 Nyt helbredsproblem opfølgning 36,2 Forværring af kronisk sygdom 33,6 Planlagt kontrol kronisk sygdom 56,5 Aftalt forebyggelseskons. 41,8 Graviditets-børneundersøgelse 15,9 Attest 5,5 Andet 24,9 1

11 Hyppighedsdiagrammer Ved aftalt forebyggelseskonsultation fik 25 % af patienterne en ny tid hos praksispersonalet. Kun gennemsnitlig 5% skulle ringe til lægen efter en konsultation, hyppigst ved forværring af kronisk sygdom. Hyppighed af "aftalt ny tid hos praksispersonale" 1 3 Nyt helbredsproblem 1. kons. 5,6 Nyt helbredsproblem opfølgning 6,9 Forværring af kronisk sygdom 9,7 Planlagt kontrol kronisk sygdom 19,1 Aftalt forebyggelseskons. 25,4 Graviditets-børneundersøgelse 5,2 Attest 1,8 Andet 7 Hyppighed af "skal ringe til lægen" Nyt helbredsproblem 1. kons. 6,1 Nyt helbredsproblem opfølgning 4,9 Forværring af kronisk sygdom 7,2 Planlagt kontrol kronisk sygdom 5,5 Aftalt forebyggelseskons. 4,1 Graviditets-børneunders øgelse 2,3 Attest 1,4 Andet 3,5 11

12 Hyppighedsdiagrammer I ca. 4% af alle tilfælde blev der diskuteret mere end et problem, hyppigst ved aftalt forebyggelseskonsultation. Hyppighed af "Mere end 1 problem drøftet" Nyt helbredsproblem 1. kons. 3,7 Nyt helbredsproblem opfølgning 38,7 Forværring af kronisk sygdom 4,4 Planlagt kontrol kronisk sygdom 54,9 Aftalt forebyggelseskons. 63,8 Graviditets-børneunders øgelse 42,8 Attest 37,3 Andet 35,8 12

13 Hyppighedsdiagrammer Ved alle henvendelsesårsager var der afsat passende tid i mere end 8% af tilfældene. Hyppigheden af passende tid aftog jo flere problemer, der blev taget op. Hyppighed af "Passende tid afsat" Nyt helbredsproblem 1. kons. 85,8 Nyt helbredsproblem opfølgning 85,7 Forværring af kronisk sygdom 8,5 Planlagt kontrol kronisk sygdom 88,7 Aftalt forebyggelseskons. 83,6 Graviditets-børneunders øgelse 87,3 Attest 82,3 Andet 87,4 "Passende tid afsat" i forhold til antal problemer drøftet 1 9 % 9, ,7 58, prbl. 2. prbl. 3 prbl. >3 prbl. 13

14 Hyppighedsdiagrammer Praksispersonalet var i gennemsnit involveret samme dag i lægens konsultation i 15% af tilfældene hyppigst ved graviditetsundersøgelse og mindst hyppigt ved forebyggelseskonsultation. Lægerne vurderede i 12% af alle tilfælde, at praksispersonalet kunne have klaret konsultationen alene med eller uden lægestøtte ved akutte nye helbredsproblemer drejede det sig om %. Hyppighed af "Praksispersonalet involveret samme dag" Nyt helbredsproblem 1. kons. 16,3 Nyt helbredsproblem opfølgning 11,3 Forværring af kronisk sygdom 11,8 Planlagt kontrol kronisk sygdom 15,6 Aftalt forebyggelseskons. 7,1 Graviditets-børneunders øgelse 31,8 Attest 1,9 Andet 11,2 Hyppighed af "praksispersonalet kunne have klaret det alene, med eller uden lægestøtte" Nyt helbredsproblem 1. kons. Nyt helbredsproblem opfølgning 11,8 13,2 14,3,3 Forværring af kronisk sygdom 7,3 13,2 Planlagt kontrol kronisk sygdom 22,7 Aftalt forebyggelseskons. 19 Graviditets-børneundersøgelse,7 25 Attest 7,5 Andet 21,7 24,4 Akut Ikke akut 14

15 Hyppighedsdiagrammer 12% af lægens konsultationer tog mindre end 5 minutter hyppigst nyt helbredsproblem 1. konsultation. Attester tog som forventet længst tid. Hyppighed af "Lægens tidsforbrug < 5 min." Nyt helbredsproblem 1. kons. 18,2 Nyt helbredsproblem opfølgning 11,4 Forværring af kronisk sygdom 8,8 Planlagt kontrol kronisk sygdom 5,5 Aftalt forebyggelseskons. 1,5 Graviditets-børneundersøgelse 2,3 Attest 1,4 Andet 17,9 Hyppighed af "Lægens tidsforbrug > 15 min." Nyt helbredsproblem 1. kons. 1,6 Nyt helbredsproblem opfølgning 19,6 Forværring af kronisk sygdom 26 Planlagt kontrol kronisk sygdom,8 Aftalt forebyggelseskons. 27,6 Graviditets-børneundersøgelse 24,3 Attest 42,3 Andet 21,8 15

16 VARIATIONSDIAGRAMMER De følgende sider er variationsdiagrammer, der illustrerer variationen mellem deltagerne på de viste parametre. Akut Afsluttet <1 < <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9< <1 < <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9<11 Henvist Aftalt ny tid hos lægen <1 < <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9< <1 < <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9<11 16

17 VARIATIONSDIAGRAMMER Aftalt ny tid hos praksispersonale Antal problemer drøftet: 1 problem <1 < <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9 < <1 < <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9<11 8 Antal problemer drøftet: 2 problemer 8 Antal problemer drøftet: 3 problemer <1 < <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9< <1 < <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9<11 17

18 VARIATIONSDIAGRAMMER Praksispersonalet involveret samme dag Praksispersonalet kunne ikke have klaret det alene <1 < <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9< <1 < <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9<11 Praksispersonalet kunne have klaret det alene Praksispersonalet kunne have klaret det med lægestøtte <1 < <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9<11 <1 < <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9<11 18

19 VARIATIONSDIAGRAMMER Lægens tidsforbrug < 5 min. Lægens tidsforbrug 5-15 min <1 < <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9< <1 < <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9<11 Lægens tidsforbrug > 15 min. Passende tid afsat Ja <1 < <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9<11 <1 < <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9<11 19

20 Baggrundsskema Nedenstående figurer illustrer variationen mellem deltagerne på de spørgsmål, der blev stillet i baggrundsskemaerne. 8 Arbejdstimer pr. uge ,73 36, , , ,75 Læge Uddannelseslæge Sygeplejerske Laborant Sekretær Andet hjælpepersonale 3 min max mean 4 Timer afsat til planlagte konsultationer pr. uge , , ,47 26, ,79 13, Læge Uddannelseslæge Sygeplejerske Laborant Sekretær Andet hjælpepersonale 3 min max mean

21 Baggrundsskema 3 Antal hverdage Hvornår er den første ledige tid? ,9 4,89 2,58 2,38 hos dig selv en af partnerlægerne en af uddannelseslægerne en praksispersonale min max mean 21

22 Vejledning til auditskemaet Laver vi det rigtige? Du skal i 3 dage registrere alle dine konfrontations konsultationer på vedlagte auditskema så nøjagtigt som muligt. Foretag registreringen umiddelbart efter hver konsultations afslutning, hver registrering tager mindre end ½ minut. Fødselsdag og køn Angiv fødselsdag og år samt køn. Kontaktart Hvorvidt det drejer sig om en akut henvendelse (rekvireret samme dag) eller en ikke akut. Primær henvendelsesårsag Kun 1 kryds Find den kategori, der passer bedst til aktuelle konsultation. Hvis der er overlapning, må du krydse af i den kategori, hvor hovedvægten i konsultationen ligger. Videre forløb 1 eller flere kryds Afkryds, hvilke aftaler du har truffet ved slutningen af konsultationen. Det kan meget vel være, at du både har aftalt ny tid og skal ringe enten til læge, sygeplejerske eller kontakte via . Antal problemer drøftet 1 kryds Hvorvidt du har drøftet et eller flere problemer. Praksispersonalet involveret samme dag? 1 kryds Hvorvidt praksispersonalet har været involveret i fx forberedelse, forsamtale, blodprøve eller andet. Afkryds nej, hvis du har klaret konsultationen helt uden hjælp sammen dag. Kunne praksispersonalet have klaret konsultationen alene? Kun 1 kryds Din vurdering baseret på det nuværende uddannelsesniveau og de forhold, dit personale i øvrigt har. Lægens tidsforbrug 1 kryds Hvor lang tid du brugte på konsultationen. Passende tid afsat 1 kryds Hvorvidt den tid du havde afsat til konsultationen har været passende. 22

23 Registreringsskema 23

24 Baggrundsskema Ydernummer: Funktion Læge Uddannelseslæge Sygeplejerske Laborant Sekretær Andet hjælpepersonale Nr Arbejdstimer pr uge Timer afsat til planlagte konsultationer pr uge Hvornår er den første ledige tid? Første ledige tid om? Angiv antal hverdage fra nu. Hos dig selv En af partnerlægerne En af uddannelseslægerne En praksispersonale der har selvstændige konsultationer Hvis du har spørgsmål til udfyldelsen kan du kontakte Tomas Holm på mobil Indsendes sammen med registreringsskemaerne efter endt registrering til: Audit Projekt Odense JB. Winsløws Vej 9A, 1. sal, 5 Odense C 24

25

26

27

28

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Praksispersonalets kliniske arbejde

Praksispersonalets kliniske arbejde Praksispersonalets kliniske arbejde Svarrapport 265 deltagere 6 Audit om Praksispersonalets kliniske arbejde Svarrapport Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Tryk: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden

Læs mere

Audit om Gynækologi i almen praksis 2009. Svarskrivelse 309 læger

Audit om Gynækologi i almen praksis 2009. Svarskrivelse 309 læger Audit om Gynækologi i almen praksis 29 Svarskrivelse 39 læger Gynækologi i almen praksis - 29 Denne rapport beskriver resultaterne fra APOs audit om gynækologi i almen praksis, hvor 39 praktiserede læger

Læs mere

Audit om Forebyggelse i Almen Praksis

Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Svarrapport Samlet resultat for 394 praktiserende læger Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Svarrapport Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Tryk: Audit Projekt Odense

Læs mere

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Svarrapport 14 lægerl 1 Omstændigheder ved ordination af lægemidler Roskilde Amt 3 Denne rapport viser de vigtigste resultater

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 27 Svarrapport første registrering efteråret 27 184 praksis fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 1 Hypertension i almen

Læs mere

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde.

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde. Diabetesaudit i almen praksis Færøerne 11 Svarrapport 14 deltagere Audit om Diabetes type 2 på Færøerne 11/12 Aktuelle rapport beskriver resultatet af en APO- audit om DM type 2 udført af 14 praktiserende

Læs mere

Audit om den ældre patient

Audit om den ældre patient Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Svarrapport efter første registrering Region Syddanmark 1 1 Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Region

Læs mere

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Svarrapport Et tværfagligt auditprojekt for praktiserende læger, praktiserende kiropraktorer og fysioterapeuter 2012 Patienter med lænderygproblemer i

Læs mere

Smertebehandling i almen praksis

Smertebehandling i almen praksis Regional audit om Smertebehandling i almen praksis Svarrapport 25 læger I samarbejde med: Lægemiddelteamet Smertebehandling i almen praksis i Region Syddanmark Denne rapport beskriver resultaterne fra

Læs mere

Audit om den ældre patient

Audit om den ældre patient Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Svarrapport efter første registrering Region Hovedstaden 1 1 Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Region

Læs mere

Audit vedrørende Den ældre patient 2014

Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Svarrapport En måneds registrering i Region Syddanmark 20 praksis (ydernr.) Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af den første måneds registrering i

Læs mere

Forebyggelsesaudit Grønland 2005

Forebyggelsesaudit Grønland 2005 Forebyggelsesaudit Grønland 25 Svarrapport Samlet resultat for 13 distrikter Forebyggelsesaudit, Grønland 25 Svarrapport Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Tryk: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden

Læs mere

Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis

Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 216 1 Kolofon: Pilotaudit om luftvejsinfektioner foråret 216 Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis

Læs mere

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 21 2. registrering Elektronisk audit om luftvejsinfektioner i almen praksis 2. registrering 21 Denne audit beskriver resultaterne fra 2.

Læs mere

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Tværfaglig audit om smertebehandling i almen praksis 15 Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Nord-KAP, APO og Almen Praksis kortlægger smertebehandlingen i Region Nordjylland Sekretær/praksispersonale

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

Vestegnsprojektet. Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL

Vestegnsprojektet. Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Vestegnsprojektet Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Svarrapport 12 Vestegnsprojektet Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Indledning

Læs mere

Audit om Stress. Undgå at blive stresset af dine stressede patienter. Svarrapport 59 læger

Audit om Stress. Undgå at blive stresset af dine stressede patienter. Svarrapport 59 læger Audit om Stress Undgå at blive stresset af dine stressede patienter Svarrapport 9 læger Region Syddanmark 16 1 Kolofon: Audit om Stress Udgivet af: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen

Læs mere

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET:

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: ØREPROBLEMER HOS FØRSKOLEBØRN Et kvalitetsudviklingsprojekt vedrørende praktiserende lægers diagnostik af øresygdomme specielt med henblik på tympanometri. Audit om ØREPROBLEMER

Læs mere

Audit vedrørende Den ældre patient 2014

Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Svarrapport 3 måneders registrering i Region Syddanmark 21 praksis (ydernr.) Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af projektet Den ældre patient, hvor

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2007 Patienternes svar HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS Patientspørgeskemaundersøgelsen I forbindelse med audit om Hypertension i almen praksis fik alle patienter, der indgik

Læs mere

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Tværfaglig audit om smertebehandling i almen praksis 15 Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Nord-KAP, APO og Almen Praksis kortlægger smertebehandlingen i Region Nordjylland Læge/behandlersygeplejerske

Læs mere

LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKSIS

LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKSIS LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKSIS 6 Svarskrivelse 131 praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKSIS 1 2 LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKSIS LUFTVEJSINFEKTIONER 6 Denne rapport beskriver resultaterne

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

Akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis

Akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis Akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis Svarrapport 23 læger i Region Syddanmark 21 Audit om akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis Region Syddanmark 21 Denne rapport beskriver resultaterne fra

Læs mere

Audit om psykofarmaka. med fokus på opfølgning og hjertekarsygdom

Audit om psykofarmaka. med fokus på opfølgning og hjertekarsygdom Audit om psykofarmaka med fokus på opfølgning og hjertekarsygdom Region Syddanmark 215 1 Kolofon: Audit om psykofarmaka Udgivet af: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense

Læs mere

AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn

AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn Svarrapport 13 praksis Pilot 26 Hovedbudskaber Bedre anamnese i almen praksis synes at medføre at: 1. 21% af de, der angiver mistanke om CAVE PENICILLIN

Læs mere

Lændesmerter i Fyns Amt

Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Et tværfagligt rygprojekt 25 Resultater 39 alment praktiserende læger, 12 kiropraktorer og Rygcenter Fyn Side 2 Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Denne rapport beskriver

Læs mere

Elektronisk luftvejsaudit. om luftvejsinfektioner i almen praksis 2009

Elektronisk luftvejsaudit. om luftvejsinfektioner i almen praksis 2009 Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 29 Elektronisk audit om luftvejsinfektioner i almen praksis 1. registrering 29 Denne rapport beskriver resultaterne fra APO og DAK-Es audit

Læs mere

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck APO Faglig kongres 214 Dansk Kiropraktorforening Anders Munck Generelt om APO APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling

Læs mere

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE Køge Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 STYRINGSGRUNDLAG... 4 Dokumentation..4 METODE...4 BORGEREN - KARAKTERISTIKA...5 HENVISNINGER...6 HENVISNINGSÅRSAGER...7

Læs mere

Lægekonsultationerne. i Statsfængslet i Nyborg

Lægekonsultationerne. i Statsfængslet i Nyborg Lægekonsultationerne istatsfængsletinyborg Enaktivitetsanalyse 2012 Lægekonsultationerne i Statsfængslet i Nyborg En aktivitetsanalyse Udgivet af: Forfattere: Lay out: Tryk: Audit Projekt Odense (APO)

Læs mere

Plejehjemslæge. Hands-on kursus om det at være plejehjemslæge Få ideer til samarbejde med dit plejehjem

Plejehjemslæge. Hands-on kursus om det at være plejehjemslæge Få ideer til samarbejde med dit plejehjem Plejehjemslæge Hands-on kursus om det at være plejehjemslæge Få ideer til samarbejde med dit plejehjem Program Velkomst Hvad gør I jeres praksis Praktisk eksempel fra Odense Værktøj til gennemgang af medicinlister

Læs mere

Sygeplejerskens rolle som visitator og behandler af henvendelser til sundhedsvæsnet

Sygeplejerskens rolle som visitator og behandler af henvendelser til sundhedsvæsnet Sygeplejerskens rolle som visitator og behandler af henvendelser til sundhedsvæsnet Grønland 27 Svarrapport 42 deltagere Sygeplejerskens rolle som visitator og behandler af henvendelser til sundhedsvæsnet

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Svarrapport 79 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Sjælland 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 79 praktiserende

Læs mere

Generelt om børneundersøgelsen - lægen udfylder

Generelt om børneundersøgelsen - lægen udfylder Generelt om børneundersøgelsen - lægen udfylder Hvis du har spørgsmål til skemaet eller undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte Susan Ishøy Michelsen, Statens Institut for Folkesundhed, på

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Svarrapport 47 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Syddanmark 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende

Læs mere

Audit efter APO-metoden om

Audit efter APO-metoden om Audit efter APO-metoden om akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis i Region Syddanmark 21/211 Projektrapport Audit efter APO metoden om akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis i november 211 Forfattere:

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland PLO faktaark 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne

Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne Socialrådgivere bruger 14 procent af deres tid på kontakt til børn og forældre og 86 procent på øvrige opgaver Marts 2008 Som et led i Dansk Socialrådgiverforenings

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi

1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi 1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi - fælles kerne af spørgsmål til alle specialer - inkl. baggrundsvariable - inkl. specialespecifikke spørgsmål (spørgsmål

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Status for EU-projektet HAPPY AUDIT. Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense

Status for EU-projektet HAPPY AUDIT. Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Status for EU-projektet HAPPY AUDIT Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense HAPPY AUDIT Health Alliance for Prudent Prescribing Yield And Use of anti-microbial

Læs mere

Audit af KOL-rehabilitering

Audit af KOL-rehabilitering Audit af KOL-rehabilitering Delrapport, februar 2014 Center for Kvalitet og Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Delrapport Audit af KOL-rehabilitering OUH, Lungemedicinsk Afdeling OUH Svendborg,

Læs mere

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Efter udfyldelsen bedes skemaet (via e-mail eller som brev) returneret til: Statens Institut for Folkesundhed Øster Farimagsgade 5

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 11. april 2011 /SUBERG Referat af møde den i det rådgivende udvalg vedrørende primær sundhed og åben dagsorden Alle medlemmer var mødt, undtagen Susanne

Læs mere

AUDIT OM HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS. Svarrapport 2007/2009

AUDIT OM HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS. Svarrapport 2007/2009 AUDIT OM HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2009 Svarrapport 2007/2009 Audit om Hypertension i almen praksis 2. registrering Oktober 20. Udgivet af Audit Projekt Odense J.B. Windsløws Vej 9A 5000 Odense C Forfattere:

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sydjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet

Forbrugsvariationsprojektet Sundhedskoordinationsudvalget 13.6. 2016 Forbrugsvariationsprojektet Finn Breinholt Larsen Disposition Baggrunden for projektet Geografiske forskelle i borgernes sygehusforbrug i Region Midtjylland (1)

Læs mere

Klar til akkreditering. Vurderingsgrundlag Faldgruber Hvad er svært.

Klar til akkreditering. Vurderingsgrundlag Faldgruber Hvad er svært. Klar til akkreditering Vurderingsgrundlag Faldgruber Hvad er svært. Klar til akkreditering På Nordkaps hjemmeside findes link til: Nyhedsbrev fra PLO Notat fra IKAS Surveyors Der er i alt 64 indikatorer

Læs mere

Undersøgelsen vil tage ca. 15 minutter at besvare.

Undersøgelsen vil tage ca. 15 minutter at besvare. Velkommen til undersøgelsen Velkommen til medarbejderundersøgelse af Skanderborg Kommune. Formålet med denne undersøgelse er at give Skanderborg Kommune et indblik i samspillet mellem IT som værktøj og

Læs mere

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til brug af redskaberne............................... 3 Tjekliste til forberedelse af beboerkonferencen......................

Læs mere

INTRODUKTION FOR UDDANNELSESLÆGEN.

INTRODUKTION FOR UDDANNELSESLÆGEN. INTRODUKTION FOR UDDANNELSESLÆGEN. Velkommen til praksis LÆGERNE MARGRETHEVEJ 6 6500 VOJENS telefon 7454 1735 / fax 7459 1735 Vi glæder os til at se dig. Vi er en klinik der har haft uddannelseslæger alle

Læs mere

TUE er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital med henblik på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser.

TUE er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital med henblik på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser. Hvad er TUE? TUE er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital med henblik på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser. Organiseret i fysisk enhed på Bispebjerg Hospital,

Læs mere

Fra Stuegang til. Konsultation for Indlagte

Fra Stuegang til. Konsultation for Indlagte Fra Stuegang til Konsultation for Indlagte Rejsen mod Den Gode Konsultation Manglende tid til opgaver oplevelsen af travlhed i alle faggrupper ifølge Trivsel OP Lægegruppen var ved Trivsel OP enige om,

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Michael Giessing,

Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Michael Giessing, 4.2. Introduktionsprogram Beskrivelse af praksis Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Michael Giessing, læge Lars Ebbe Pedersen og læge Christina Kaas Løber. At vi

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Præsentation af praksis

Præsentation af praksis Præsentation af praksis Læge Annemette Als, Kongevej 37, 6300 Gråsten, Tlf.nr. 74 65 48 20 Indledning I 1995 blev Annemette Als praktiserende læge i den ene kompagniskabs-praksis i Lægehuset i Gråsten.

Læs mere

Inspektorordning i almen praksis. Gunver Lillevang Praktiserende læge, uddannelseskoordinator og PKL

Inspektorordning i almen praksis. Gunver Lillevang Praktiserende læge, uddannelseskoordinator og PKL Inspektorordning i almen praksis Gunver Lillevang Praktiserende læge, uddannelseskoordinator og PKL Hvorfor inspektorordning i almen praksis? Speciallægeuddannelsen i almen medicin er på linje med de øvrige

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Samarbejdet med kommunerne før strukturreformen 2006

Samarbejdet med kommunerne før strukturreformen 2006 Samarbejdet med kommunerne før strukturreformen Resultater af en auditregistrering 1 Samarbejdet med kommunerne før strukturreformen 6 -resultater af en auditregistrering John Sahl Andersen Anders Munck

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

SU3_da_151014 Ansøgning om godkendelse af sociale foranstaltninger. Ja, sagen haster fordi:

SU3_da_151014 Ansøgning om godkendelse af sociale foranstaltninger. Ja, sagen haster fordi: Ansøgningsskema SU3_da_151014 Ansøgning om godkendelse af sociale foranstaltninger Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om godkendelse af sociale foranstaltninger. Sådan

Læs mere

Evaluering af organisationsbestyrelsens arbejde

Evaluering af organisationsbestyrelsens arbejde Evaluering af organisationsbestyrelsens arbejde Bestyrelsesmedlem: Dato: Organisationsbestyrelsens størrelse og sammensætning 1) Har organisationsbestyrelsen den rigtige størrelse? Ja Sæt kryds Nej 2)

Læs mere

Deltagerevaluering. af auditprojektet Den ældre patient 2014

Deltagerevaluering. af auditprojektet Den ældre patient 2014 Deltagerevaluering af auditprojektet Den ældre patient 2014 1 2 Deltagerevaluering af auditprojektet Den ældre patient 2014. Der er foretaget en deltagerevaluering af projektet Faglig kvalitetsudvikling

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

PKOs kvalitative audit af henvisninger og epikriser 2012

PKOs kvalitative audit af henvisninger og epikriser 2012 Anbefalinger på basis af PKOs audit 2012 Ved akutte indlæggelser bør den elektroniske henvisning så vidt muligt sendes samtidig med, at der henvises telefonisk. Benyt markeringen Akut i den elektroniske

Læs mere

Lige sundhed blandt mænd og kvinder. -Set fra et almen praksis perspektiv

Lige sundhed blandt mænd og kvinder. -Set fra et almen praksis perspektiv Lige sundhed blandt mænd og kvinder -Set fra et almen praksis perspektiv Lektor, læge, ph.d. Forskningsenheden for Almen Praksis Nationalt Forskningscenter for Kræftrehabilitering Syddansk Universitet

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Auditmanual På kræftpakkeforløb 2012 I den tværsektorielle overgang mellem

Auditmanual På kræftpakkeforløb 2012 I den tværsektorielle overgang mellem Auditmanual På kræftpakkeforløb 2012 I den tværsektorielle overgang mellem Almen Praksis Hospital Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Praksiskonsulentordningen & Cancer i Praksis

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Vejledning for DGE & Supervisions grupper

Vejledning for DGE & Supervisions grupper Vejledning for DGE & Supervisions grupper DGE [Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse - Region Hovedstaden] DGE Ø Farimagsgade 5 Opgang S Bygning 24, 1.sal 1014 Kbh K T: 2360 9928 E: dge@regionh.dk W:

Læs mere

Audit om luftvejsinfektioner Island 2009

Audit om luftvejsinfektioner Island 2009 Audit om luftvejsinfektioner Island 29 Resultater fra 21 læger i Island Registrering som i HAPPY AUDIT 2 Audit om luftvejsinfektioner i almen praksis - Island 1. registrering januar/februar 29 Denne rapport

Læs mere

Tærsklen for indlæggelse af KOL-patienter stiger Et eksempel på opgaveglidning i sundhedsvæsenet

Tærsklen for indlæggelse af KOL-patienter stiger Et eksempel på opgaveglidning i sundhedsvæsenet Tærsklen for indlæggelse af KOL-patienter stiger Et eksempel på opgaveglidning i sundhedsvæsenet v/prakt. læge, ph.d.-stud. Jesper Lykkegaard Professor Jens Søndergaard Professor Jakob Kragstrup Professor

Læs mere

PRAKSISBESKRIVELSE. Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv.

PRAKSISBESKRIVELSE. Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv. PRAKSISBESKRIVELSE Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv.dk Hjemmeside: www.lhv.dk Christian mobil: 22555885 Daniel mobil: 20913013

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

AUDIT-vejledning: sådan gør du

AUDIT-vejledning: sådan gør du AUDIT-vejledning: sådan gør du Du skal gennemføre tre audits: 1. En journalaudit med en før-måling på journaler fra 2010 2. En journalaudit med en efter-måling på journaler fra 2011 i pilottestperioden

Læs mere

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Dette dokument indeholder en samlet beskrivelse af mål og evalueringsformer for undervisningen i faget Pædodonti

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Praksisbeskrivelse Lægerne Schmidt og Brødbæk

Praksisbeskrivelse Lægerne Schmidt og Brødbæk Praksisbeskrivelse Lægerne Schmidt og Brødbæk Historie: I 2007 købte Elisabeth Schmidt og Herdis Brødbæk et ydernummer af Ole Vissing. Dengang lå praksis i Grønnegade i centrum af Odense. I 2009 købte

Læs mere

Lægeklinikken Hans Bertelsen, 5970 Ærøskøbing. Tlf.: 66 16 63 35/.. (hemmeligt), E-mail: hhb@dadlnet.dk. Hjemmeside: www.arredoc.

Lægeklinikken Hans Bertelsen, 5970 Ærøskøbing. Tlf.: 66 16 63 35/.. (hemmeligt), E-mail: hhb@dadlnet.dk. Hjemmeside: www.arredoc. Godkendt 1.11.2014 Martin Munk. Beskrivelse af praksis Lægeklinikken Hans Bertelsen, 5970 Ærøskøbing. Tlf.: 66 16 63 35/.. (hemmeligt), E-mail: hhb@dadlnet.dk. Hjemmeside: www.arredoc.dk Historie: Jeg

Læs mere

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Af Berit Lassen, praktiserende læge, Korsør I almen praksis har vi travlt. Opgaverne står i kø, og det efterlader os ofte med en følelse af, at den rækkefølge,

Læs mere