Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud"

Transkript

1 Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet nr. ERDFK Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer

2 Indhold Baggrund:... 3 Formål:... 3 Proces... 4 Udførelsesperiode... 5 Konsulentopgaven... 5 Tilbudskriterierne... 6 Tilbudsprocedure... 6 Generelle vilkår... 7 Bilag... 7

3 Baggrund: VisitNordsjælland har modtaget tilsagn om at blive delegerings partner i EU- projektet Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer en genfortælling af den klassiske badebysferie. Her skal VisitNordsjælland udvikle strategipapirer/masterplaner for fem badebyer i Nordsjælland 1) Tisvildeleje, 2) Hornbæk, 3) Gilleje, 4) Liseleje og 5) Humlebæk, alle med større eller mindre international tiltrækningskraft. VisitNordsjælland igangsætter således et udviklingsforløb for hver enkelt by, som skal munde ud i en samlet masterplan for hver enkelt badeby. Masterplanerne skal være meget visuelle og på en overskuelig og inspirerende måde - gerne ved hjælp af billeder, grafik, tekst og tegninger, som illustrerer indholdet i planerne. Udviklingsforløbet er et netværks- og innovationsforløb, der skal sikre at turisterhvervet, detailhandlen, borgere, erhvervsudviklere, planlæggere, kommune og VisitNordsjælland sammen udvikler nye koncepter og produkter, samt tilrettelægger planer for finansiering og platforme for afsætning. Tillige skal masterplanerne visuelt illustrer udviklingen i hver enkelt by evt. med før og efter illustrationer baseret på de relevante scenarier. Udviklingsforløbet skal integrere de turistmæssige interesser i en masterplan, der kan danne grundlag for en løbende produkt- og konceptudvikling, samt tiltrække nye investeringer og aktører til hver enkelt badeby. Indsatsen er en del af Projektet: En genfortælling af den klassiske badebysferie, som ligeledes omfatter otte andre byer i Danmark (se vedlagte beskrivelse) Formål: Projektet formål er at bidrage til løsning af en række udfordringer i kystferiebyerne i forhold til faldende kvalitet, en svækket profil, manglende samarbejde og manglende fokus på udvikling i værdikæder. Kystferiebyernes turismeprodukter er ej heller tilstrækkeligt tilgængelige for den rejsende og forsvinder i et øget globalt udbud og i en større konkurrence fra andre destinationer. Kystferiebyerne mangler anno 2012 at forfine og videreudvikle bymilijøerne, der danner rammerne for samvær og aktiviteter. Det er værdier baseret på historie, natur, sikkerhed, tryghed, stilhed, rent vand og ren luft, der kommer tydeligst til udtryk langs de danske kyster, og der er i kysternes byer, at disse mere bløde og uberørte værdier mødes med menneskeskabte oplevelsestilbud, et socialt liv og muligheden for at skabe værdi og økonomisk vækst. Kystferiebyerne indeholder en række stedbundne kvaliteter, der skal forstærkes og gøres skarpere som løftestang for hele kystferieturismen i hele Danmark. Det er således projektets formål at skabe vækst indenfor målgruppen Det gode liv (se vedlagte målgruppe profil) ved at opstarte et lokalt funderet udviklingsforløb for hver af de fem byer, der bygger på en balance af brugerinddragelse og lokale værdier. Det skal ske gennem en styrkelse af

4 de lokale værdikæder og gerne skabe længere og mere sammenhængende værdikæder indenfor det turisme relaterede erhverv. Udvikling af konkrete forslag til aktiviteter, samarbejdsrelationer og tilbud, som kan styrke den enkelte badebys tiltrækningskraft samt hele Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera som turistmål. Udvikling af konkrete før og efter scenarier, der visuelt illustrerer de valg og prioriteter som den enkelte by foretager i processen med masterplanen. Proces Styring af en proces, som inddrager frivillige, foreninger, VisitNordsjælland, erhverv, kommune i hver enkelt by i udvikling af masterplanens mange delelementer samt organisering til finansiering af disse. Det er vigtigt, at processen tilrettelægges således, at deltagernes ideer og forslag kommer frem, og at der skabes ejerskab til de tiltag, der skal gennemføres ud fra buttom up princippet. De konkrete mål for udviklingsforløbet: - at der for hver kystbadeby udvikles et troværdigt og internationalt attraktivt vækstbaseret oplevelseskoncept, der er veldokumenteret og solidt forankret hos erhvervspartnerne, og som skal modnes til en egentlig markedsintroduktion via bl.a. pakketering og introduktion til nye afsætningskanaler og potentielle investorer i det omfang det drejer sig om fysiske anlæg - at udvikle deltagernes netværkskompetencer og evne til at udvikle komplekse produkter/koncepter - at nye og eksisterende produkter formidles til markedet på en fælles kommunikations- og afsætningsplatform - at deltagerne får skabt netværk på tværs af brancher og interesser og får samlet erhvervet og øvrige interessenter om udvikling af byens samlede kvaliteter, ud fra det gode liv -målgruppen så turistens efterspørgsel imødekommes. - at koncept- og markedsudvikling komplimenteres af fysisk planlægning, der gennemføres af kommunale projektpartnere i et samspil med øvrige interessenter (ex. fonde). Denne fysiske planlægning skal være visualiseret i masterplanens før / efter scenarier. Effektmål - Kystferiebyomsætningen er øget med 10 % ved projektets afslutning - Omsætning og beskæftigelse er øget med 10 % for de deltagende virksomheder i forhold til tilsvarende virksomheder, som ikke deltager i projektet - Omsætning pr. gæst hos deltagende virksomhed er ved projektets afslutning forøget med 5 % - Gæstetilfredsheden er generelt forøget ved projektets afslutning - Stærkere profil og øget synlig skaber øget kendskab og øget præference (der gennemføres nulpunktsmåling i projektet) - Andelen af udenlandske overnatninger i de 5 byer øges forholdsmæssigt mere end i den øvrige kystturisme i Danmark - Hver enkelt by oplever en fornyet fælles badeby identitet, som de bakker op om

5 - Flere aktører i hver enkelt by ønsker efterfølgende at bidrage til implementeringen af masterplanens prioriteter / muligheder / scenarier. Udførelsesperiode Opgaven vil løbe fra til udfra nedenstående illustration: Konsulentopgaven Konsulenten/konsulenterne skal sammen med styregruppen og arbejdsgruppen for hver enkelt by tilrettelægge og gennemføre en netværks-skabende proces, som skal udvikle ideer og forslag til nye aktiviteter og events, der kan styrke udviklingen af turismen i den enkelte by. Proceskonsulentens opgaver består i: oplæg til metode, proces og tidsplan planlægning af procesforløb i samarbejde med VisitNordsjælland og styregruppen og arbejdsgruppen i hver enkelt by facilitering af procesforløb med inddragelse af lokale interessenter, turisterhverv, organisationer, beboere etc. I form at workshops, events etc. underbygge og bidrage til projektlederens styring og gennemførelse af projektforløbets praktiske del mht. møder, referater og workshops samt inddragelse og præsentation for styregruppe og arbejdsgruppe løbende koordinering med projektledelsen hos VisitNordsjælland Udvikling af masterplan eller masterplaner, der har et oplevelses- og udviklingsmæssigt fokus. Ikke en masterplan kun baseret på infrastruktur og logistik

6 afrapportering og præsentation Tilbudskriterierne Tilbuddene vil blive bedømt efter kriteriet: det økonomisk mest fordelagtige bud, herunder kvalitative udvælgelseskriterier, validitet og pris. Kvalitative udvælgelseskriterier: Erfaring og resultater med inddragelse af borgere og erhverv Erfaring med ideudvikling af aktiviteter og events knyttet til en oplevelseskoncept for en by Erfaring med udvikling af masterplaner til oplevelsesøkonomien Erfaring med turismeorganisationsudvikling i et forpligtende samarbejde Innovation i forhold til eksisterende og nye funktioner og produkter i badebymiljøerne Tilbuddet skal indeholde følgende oplysninger: Beskrivelse af masterplanens struktur og emner Fast pris pr. by/masterplan, hvor man kan vælge at byde på minimum en by og maksimum fem byer. Evt. kvantumsrabat skal fremgå af pristilbuddet Estimat over timeforbrug og timepris til gennemførelse af opgavens enkelte dele, herunder oplæg til tidsplan for opgaven. Er der tale om forskellige timesatser bedes dette specificeret Samlet pris ekskl. moms Eksempler på relevante tilkøb Fastpris på tillægstimer ved evt. tilkøb -er der her ligeledes tale om forskellige timesatser bedes dette specificeret Redegørelse for tilbudsgivers erfaring med tilsvarende procesopgaver, herunder evt. referencer Kommer der ideer, forslag og yderligere input til indhold og struktur er disse input meget velkomne Der er vigtigt at tilbudsgiver respekterer og accepterer, at projektet er et delelement af et landsdækkende projekt, hvor projektbeskrivelse, mål og økonomi ligger fast. Tilbudsprocedure Tilbud på opgaven sendes til VisitNordsjælland senest fredag den 7. december 2012 kl til Underretning om valg af konsulent til opgaven sker senest fredag den 21. december 2012 Yderligere information kan fås ved henvendelse til projektleder Bettina E. Kampmann på telefon eller mail Udbuddet er offentliggjort på VisitNordsjællands hjemmeside den 14. November 2012 samt i Udbudsavisen.

7 Generelle vilkår Begge parter evaluerer samarbejdet efter hver færdigudviklet masterplan før der indgåes endelig aftale om masterplan for næste by Betalingsbetingelser: Løbende måned + 60 dage VisitNordsjællands projektbevillinger er undergivet betalingsvilkårene for EU s Strukturfonde og de regionale vækstmidler. Dette medfører ½-årlige afregninger fra bevillingsgiver typisk forskudt 3 mdr. i forhold til et afsluttet perioderegnskab. Derfor er VisitNordsjælland nødsaget til at stille krav om ovenstående betalingsbetingelser Bilag Projektbeskrivelse Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer Målgruppeprofil Det gode Liv /BKA

Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer

Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer - en genfortælling af den klassiske badeferie Projektbeskrivelse til den Konkurrenceudsatte Pulje (KUP) VisitNordjylland, januar 2012 Forord

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET PROJEKTBESKRIVELSE. Billund Kommune. Projektbeskrivelse. Juni 2014. Til. Dokumenttype.

PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET PROJEKTBESKRIVELSE. Billund Kommune. Projektbeskrivelse. Juni 2014. Til. Dokumenttype. PROJEKTBESKRIVELSE Til Billund Kommune Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Juni 2014 PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000 F +45

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse Strategioplæg Udvikling Fyn 2.0 Maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1.0 Indledning... 3 2.0 Udvikling Fyns placering i erhvervsfremme-strukturen... 4 2.1 Strategisk position... 4 2.2

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Udarbejdet af KvistgaardConsulting og Hird&Ko, december 2013 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Grundlag og udfordringer 5 2.1. Grundlag 5

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme

Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme Uddybning af baggrund, analysegrundlag og aktiviteter i projektet Resumé Videncenter for Kystturisme har udvalgt 20 feriesteder

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

LOKALSAMFUND SOM NYE ENTREPRENØRER

LOKALSAMFUND SOM NYE ENTREPRENØRER LOKALSAMFUND SOM NYE ENTREPRENØRER ERFARINGER FRA ØSE-PROJEKTET (Øsamfund udvikler socialt entreprenørskab) BYFORNYELSE LOKALSAMFUND SOM NYE ENTREPRENØRER ERFARINGER FRA ØSE-PROJEKTET (Øsamfund udvikler

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Udvikling og markedsføring af madoplevelser

Udvikling og markedsføring af madoplevelser Østdansk Turisme Malene Haarbo Jørgensen, Inge-Vibeke Boysen Udvikling og markedsføring af madoplevelser Om at give turister det, de efterspørger Udvikling og markedsføring af madoplevelser 3 Værktøjer

Læs mere