Kirkemusik Nyt. Nr Adventsstævne. Orgelkursus i spansk orgelmusik. Orgelmesterkursus i Sønderborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2014. Adventsstævne. Orgelkursus i spansk orgelmusik. Orgelmesterkursus i Sønderborg"

Transkript

1 Kirkemusik Nyt Nr Adventsstævne Orgelkursus i spansk orgelmusik Orgelmesterkursus i Sønderborg

2

3 Indholdsfortegnelse Side Siden sidst... 4 Adventsstævne... 6 Orgelkursus i spansk musik... 8 Orgelmesterkursus i Sønderborg Støttekredsen Carl Philipp Emanuel Bach 300 år Elevfordeling august Pædagogisk dag Årsafslutning Beståede prøver Diverse rabatmuligheder Kalenderoversigt Bestyrelsen Tilmeldingsblanket Løgumkloster Kirkemusikskole Vestergade 9-13, 6240 Løgumkloster Tlf: Fax: Hjemmeside: Kontortid: Mandag kl Tirsdag, onsdag, torsdag kl & Telefontid: Mandag kl Tirsdag, onsdag, torsdag kl & Rektor: Hans Chr. Hein Træffes efter aftale 3

4 Kirkemusik Nyt Siden sidst v/ rektor Hans Christian Hein En række spændende begivenheder har præget det sidste halve år på Løgumkloster Kirkemusikskole: Ved sommerens eksaminer kunne årets gode og målrettede arbejde atter konstateres, idet der generelt set var tale om meget fine resultater og i enkelte fag om usædvanligt fine standpunkter! Orgelmesterkurset i juni med Prof. Bine Bryndorf er omtalt inde i bladet; men det er en fornøjelse, at der er beredvillighed fra underviseren til at komme og fra Museet på Sønderborg Slot med praktisk bistand, når vi får mulighed for at tilrettelægge og afvikle et sådant specialkursus. Kurset var et led i det Interregprojekt under EU, som kirkemusikskolen deltager i I februar vil der blive arrangeret et kursus d februar med kirkemusikken i tallet i centrum. Der vil her være foredrag om nogle af komponisterne og de musikalske former i baroktiden, og der vil blive arrangeret koncerter i tilslutning hertil. Hovedkoncerten finder sted i Tønder, hvor der opføres kantater m.v. af Ursinus, der var organist og kantor i Tønder på Brorsons tid. Disse værker vil da klinge i kirken for første gang siden 1700-tallet! Ved et andet orgelmesterkursus i august havde skolen besøg af prof. Miguel Bernal Ripoll fra Madrid, der forelæste og underviste i den ældre spanske orgelmusik. Som afslutning på kurset spillede Ripoll ved en forrygende koncert i Helligåndskirken i Flensborg. Christine Toft Kristensen, der er organist ved Billund Kirke og timelærer på skolen, afholdt en spændende kursusdag i tilrettelæggelse af børne- og ungdomsgudstjenester i begyndelsen af september. Med indsigt og humor blev deltagerne ført igennem mange overvejelser om emnet, og der blev givet inspirerende ideer til det konkrete musikalske arbejde med disse tjenester. Bedømt på deltagernes reaktioner vil der være god mening i et opfølgende kursus inden længe! I samarbejde med Sangkraftcentrene i Assens og Faaborg-Midtfyn, Odense Musik-skole, DAMs korudvalg og Børnekorakademiet har kirkemusikskolen arrangeret en kursusrække med fokus på undervisning i spirekor og børnekor. Kurset der er gået i gang med stor tilslutning finder sted på Odense Musikskole og lærere er Susanne Wendt og Marlene Lollike. 4

5 Løgumkloster Kirkemusikskole De tre kirkemusikskoler holder hver 3. eller 4. år en konference for skolernes personale. I år var der åbnet op for større deltagelse udefra, og der blev afviklet en konference med fokus på uddannelse, herunder specielt i vore skandinaviske broderlande. Interessante indlæg af Johannes Landgreen, Sverige og Jørn Fevang, Norge gav gode inspirationer til vort eget arbejde her i Danmark. Konferencen indledtes af kirkeminister Marianne Jelved og desuden var der indlæg af rektor Hans Vium Mikkelsen om forholdet teologi musik og professor hans Gammeltoft-Hansen om folkekirkens ledelsesstruktur. Ved en aftenkoncert i Roskilde Domkirke kunne deltagerne høre værker af bl.a. Leif Kayser. 5

6 Kirkemusik Nyt Adventsstævne i Løgumkloster fredag, d. 28. november Adventsstævne for studerende og lærere fra alle skolens afdelinger afholdes fredag, d. 28. november i Løgumkloster. Der vil være mulighed for at deltage i hele dagens program eller i dele af programmet. Træf gerne aftaler om fælles kørsel, så det bliver lettere at overkomme transporten til og fra Løgumkloster. Vi håber, at mange vil slutte op om arrangementet, så vi får en festlig dag! Tilmelding kan ske ved henvendelse til kontoret brug evt. tilmeldingsblanketten bagerst i bladet eller send en mail. Program for dagen: kl Generalforsamling i støttekredsen i lokale 2 kl Kaffe / gløgg i hall en i Vestergade 13 kl Korprøve v/ Lotte B. Glæsel i korsalen, Vestergade 9 ca kl kl kl Efter korprøven: møde vedr. Studerendes Råd Generalprøve på korsatserne i Øster Højst Kirke Koncert i Øster Højst Kirke Festmiddag på Centralhotellet Der sluttes af kl. 21 6

7 Løgumkloster Kirkemusikskole Korprøven ledes af Lotte Bille Glæsel, der udover sin faste ansættelse som lærer ved kirkemusikskolen også er fastansat kantor og organistassistent ved Ribe Domkirke og Sct. Catharinæ Kirke i Ribe. Hun har til koncerten valgt følgende satser: Ruth Artman: Carol of the Bells - Julesang fra Ukraine Michael Bojesen: Luk julefreden ind Bendt Kallenbach / Bo Holten arr.: Et barn er født i Betlehem Noderne kan rekvireres fra d. 12. november ved henvendelse til Dorrit Lund Sørensen på kontoret. Husk at oplyse stemmetype ved tilmeldingen. Det forventes at man på forhånd har orienteret sig så grundigt som muligt i korstemmerne. Der er efter samråd med hovedfagslæreren mulighed for at tilmelde sig med indslag til koncerten. Især sangere og organister på afsluttende år opfordres til at overveje et eller flere indslag; men andre studerende på eksamenslinjerne er også velkomne. Vi håber som sædvanligt på en afvekslende koncert. Ved festmiddagen på Centralhotellet er man også velkommen til at optræde med underholdende indslag. Vi forventer at slutte arrangementet kl

8 Kirkemusik Nyt Orgelkursus i spansk musik I dagene august arrangerede kirkemusikskolen et kursus i spansk orgelmusik med professor Miguel Bernal Ripoll fra Real Conservatorio Superior de Musica i Madrid. Ripoll har sideløbende med sin musikalske karriere beskæftiget sig intensivt med studier af spansk orgelmusik, og han står også på dette område som en betydelig autoritet. Han har i de senere år stået for udgivelsen af Antonio de Cabezons værker i 5 bind på Bärenreiter Verlag og udgivelsen af Correa de Arauxos værker i 3 bind. Miguel B Ripoll indledte med et foredrag, hvor der dels blev givet en generel introduktion til emnet, dels blev givet indsigt i de enkelte komponister og deres værkers placering i historien. De forholdsvis få deltagere 7 i alt - fik god lejlighed til at spille stykker fra det opgivne repertoire, og med mange spillemæssige og opførelsespraktiske anvisninger undervejs når man på sådanne kurser relativt få værker. Til undervisningen havde skolen i øvrigt fået mulighed for at benytte det fine P.G.Andersen & Bruhn orgel i Øster Højst Kirke. Professor Miguel Bernal Ripoll underviser 8

9 Løgumkloster Kirkemusikskole Professor Miguel Bernal Ripoll underviser Spansk orgelmusik er for mange noget fjernt, og man hører jævnligt beklagelser over, at musikken ikke klinger godt på vore danske orgler. Ripoll havde her et udogmatisk syn på instrumentets klang og alder; men fremhævede vigtigheden af syngende eller bløde principalstemmer. Hvorledes et dansk orgel kan forenes med spansk orgelmusik fik man et glimrende bevis på ved Ripolls koncert under kurset på Bruhnorglet i Helligåndskirken i Flensborg. Her savnede man absolut intet hvad instrumentet angik, og Ripoll var da også efterfølgende fuld af lovord om dette orgel. På kurset var der desuden foredrag ved Poul Pock-Sten, Odense. Han har i mange år beskæftiget sig med udførelsen af ældre musik, herunder ikke mindst spansk musik. Han gav et fint indblik i spansk kultur og kom især ind på den meget væsentlige kilde fra midten af 1500-tallet af munken Tomas de Santa Maria, der belyser mange spørgsmål om opførelsespraksis. 9

10 Kirkemusik Nyt Orgelmesterkursus i Sønderborg, juni 2014 Løgumkloster Kirkemusikskole stod i dagene juni 2014 som arrangør af et mesterkursus i orgelspil med emnet renæssance- og tidlig barok-musik på orglet i Dronning Dorotheas Kapel på Sønderborg Slot. Kurset indgik i det Interreg4a kirkemusikskolen i perioden er deltager i. Stedet var specielt udvalgt på baggrund af det særlige instrument, der i dag står i kapellet: Orglets facade daterer sig som resten af kapellets interiør tilbage til 1500-tallets midte, altså den tidlige reformatoriske tid. Det er blandt de mest velbevarede protestantiske fyrstekapeller i Nordeuropa. På basis af grundige studier af den bevarede facade samt den oprindelige orgelvindlade, der findes på museet, har orgelbygger Mads Kjersgaard i 1997 rekonstrueret orglets pibeværk, vindlader og bælganlæg. Den håndværksmæssige og klanglige kvalitet er usædvanlig høj, og orglet har siden 1997 været anvendt til koncerter i sommerhalvåret for museets gæster. Kurset blev indledt med en offentlig koncert i kapellet ved prof. Bine Bryndorf. Hun spillede et alsidigt program med bl.a. en sjældent hørt lang variationsrække af Dietrich Buxtehude. En publikumsskare på o. 50 personer fyldte godt op i det lille kapel. 10

11 Løgumkloster Kirkemusikskole Selve undervisningen foregik med en af deltagere på orgelbænken og Bine Bryndorf på pulpituret ved siden af. På grund af meget begrænset plads ved orglet samt restriktioner på det tilladte antal af personer på pulpituret var de øvrige deltagere placeret nede i kirkerummet. Med anvendelse af kamera samt TV-monitor nede i rummet kunne deltagere følge den spillendes bevægelser og de mere detaljerede instruktioner fra underviseren og samtidig høre orglets klang optimalt. Et særligt og originalt kendetegn ved instrumentet er forekomsten af såvel kort oktav (toner, der ligger anderledes end på det moderne klaviatur) samt delte overtangenter på to toner (dis og es har to forskellige tangenter, idet der er to tilhørende piber). Orglet er stemt i middeltonestemning, hvilket bl.a. betyder renere intervaller end ved moderne stemning, men også begrænsninger i hvilke tonearter, der er brugbare. Til den gamle musik er dette optimalt, da musikken netop er skrevet til denne stemning. Deltagerne hav-de et meget stort repertoire at byde på, hvilket betød at såvel nordtysk, hollandsk, engelsk, italiensk og fransk musik fra renæssancen og den tidlige barok blev behandlet. 11

12 Kirkemusik Nyt Det særlige emne: Stilimprovisation stod også på kursets program. Her blev undervisningen foretaget ved et lille continuoorgel, fragtet til kapellet specielt til kurset. Dette orgel kunne forholdsvis let stemmes om, således at man også her kunne bruge den gamle middeltonestemning. Med udgangspunkt i studiet af såvel variationsrækker fra tallet og udvalgte musikteoretiske værker gav Bine Bryndorf en indføring i stilimprovisation, således at deltagerne på kunstnerisk og videnskabelig baggrund prøvede kræfter med at improvisere, som det kan have lydt på den tid. 12

13 Løgumkloster Kirkemusikskole Professor Konrad Küster fra Universitetet i Freiburg, er tilknyttet Interregprojektet i 2-års perioden som videnskabelig medarbejder. Han gav et foredrag for deltagerne om orgelhistorien langs Flensborg Fjord med inddragelse af hans seneste studier vedr. instrumenternes datering og udbredelse. Der har været en rig orgel- og musikkultur i området, ikke mindst i de økonomisk set gode tider samt med basis i de forskellige fyrsters indflydelse med slotskapeller. Set i forhold til samtidens samfærdselsmidler har der været en stor og ret hurtig udbredelse af musik mellem landene, så musik fra f.eks. Nordtyskland nåede vidt omkring til bl.a. Slesvig-Holsten og Danmark. 13

14 Kirkemusik Nyt Løgumkloster Kirkemusikskoles Støttekreds Indkalder herved til ordinær generalforsamling, Fredag, d. 28. november kl i lokale 2 på kirkemusikskolen, Vestergade 13 Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Rektors orientering om kirkemusikskolens virksomhed 5. Forelæggelse af revideret regnskab ( ) iflg. 6 stk Indkomne forslag 7. Valg til bestyrelsen 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen 9. Valg af 2 revisorer 10. Valg af 1 revisorsuppleant 11. Fastlæggelse af de årlige medlemskontingenter 12. Eventuelt. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne Ole Stevns formand Dannebrogsgade Brønderslev 14

15 Løgumkloster Kirkemusikskole Støttekredsen Kære Elev - Lad ikke økonomiske problemer hindre dig i at gennemføre din uddannelse! Løgumkloster Kirkemusikskoles Støttekreds har iflg. vedtægterne 2 stk. 1 til formål at støtte skolens virksomhed, derunder at indsamle midler til støtte for formål, som ikke er dækket af offentlige tilskud, f.eks. støtte til mindrebemidlede studerende, til instrumentfond og til arbejde i De Studerendes Råd. Du kan f.eks. søge om tilskud til administrations- og / eller undervisningsgebyr, noder, transport m.m. Ansøgning om midler fra Støttekredsen skal være Kirkemusikskolen i hænde senest 1. marts eller 1. oktober, hvor bestyrelsesmøderne afholdes. Ansøgning skal sendes til: Formand Ole Stevns: Støttekredsen Vestergade Løgumkloster Medlemskab i Støttekredsen kr. 150,- p.a. - personligt kr. 250,- p.a. - familie/menighedsråd kr. 75,- pensionister samt ansatte og studerende på LKMS. 15

16 Kirkemusik Nyt Carl Philipp Emanuel Bach 300 år Den næstældste af Johann Seb. Bachs sønner blev født i Weimar i 1714, altså i år for 300 år siden! Faderen var på dette tidspunkt organist og koncertmester ved hoffet i Weimar, en stilling han forlod i vrede få år senere for at blive kapelmester ved hoffet i Köthen. Årene i Köthen blev særdeles frugtbare for Bach som komponist, og han havde her fremragende instrumentalister som kolleger. En lang række kammer- og orkestermusik så her primært af denne grund dagens lys, bl.a. Brandenburger-koncerterne, Wohltemperiertes Klavier og suiterne for violin og cello. Den musikalske opdragelse af de to sønner Wilhelm Friedemann og Carl Ph. Emanuel tog her sin begyndelse og fortsatte da familien i 1723 flyttede til Leipzig. Sønnerne fik klaverundervisning fra en tidlig alder, og dette indbefattede undervisning på clavichord, cembalo og orgel, da det moderne klaver først udvikles fra o Faderen komponerede en række stykker til undervisningsbrug. Notenbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach for ikke at tale om de teknisk og musikalsk uhyre svære orgelsonater! Begge sønner fik en grundig uddannelse, der naturligvis også omfattede musikteori grundlaget for al komposition. Som voksen udtalte Carl Ph. Emanuel, at han aldrig havde haft andre lærere end sin far! Fra 15-års alderen medvirkede han som bratchist og cembalist ved musikopførelserne i Thomaskirken i Leipzig, ligesom vi ved, at alle i familien hjalp til med det ugentlige arbejde med at udskrive orkesterstemmer til søndagens kantater. Som 20-årig flytter han til Frankfurt an der Oder, hvor han dels kunne fortsætte sine juridiske studier ved universitetet, dels kunne virke som klaverlærer og dirigent. Hans ry som en usædvanlig begavet cembalist spredtes hurtigt, og i 1738 får han ansættelse ved den prøjsiske konge, Frederik den Stores hof. På trods af at han her ikke nød kongens gunst i særlig grad og derfor heller ikke lønmæssigt fik, hvad hans talent og kunnen ellers kunne have berettiget ham til, blev han i stillingen i 30 år. Det hang ikke mindst sammen med den frihed, han havde til at komponere og til at have en række privatelever, der kunne bringe hans indkomst op på et pænt niveau. I løbet af erne kunne han således udgive en lang række klaversonater, der både gav ham et stort ry samt pæne indtægter. I 1749 opfører han sin egen komposition over Magnificat i Thomaskirken i Leipzig. Det skal højst sandsynligt ses i sammenhæng med, at faderen var blevet syg, og man måtte forvente, at en afløser for ham skulle findes inden 16

17 Løgumkloster Kirkemusikskole længe. Både C.P.E. og den ældre broder markerede sig inden faderens død med opførelser af egen musik i Thomaskirken; men da Johann Seb. dør i 1750 finder man dog en helt anden musiker som efterfølger. Magnificat er en af fornemmeste kompositioner i 1700-tallet over denne tekst, og overgås vel kun af Johann Sebastians fra 1723! 17

18 Kirkemusik Nyt På det kompositoriske plan ligger hans største fortjenester indenfor klaver-musikken, hvor udviklingen af sonateformen grundlægges og dyrkes af C.Ph.E. og derfra overtages af de store wienerklassiske skikkelser: Haydn, Mozart og Beethoven. Når Mozart ved C.P.E. Bachs død i 1788 udtalte, at han var faderen, vi er sønnerne, lå der også heri en stor anerkendelse af den udvikling, han om nogen var en hovedmand i: overgangen fra barokken til den følelsesfulde stil, rokokoen og hvad senere blev kaldt den wienerklassiske stil. Det interessante ved ham er bl.a., at han med hele sin klassiske, barokke musikopdragelse fra ungdommen kunne rive sig løs heraf og give afgørende impulser til en ny og moderne stil. Hans navn blev i samtiden den kendte Bach, så når man o og frem til begyndelsen af 1800-tallet talte om den store Bach mente man Carl Ph. Emanuel og ikke Johann Sebastian! 18

19 Løgumkloster Kirkemusikskole I 1768 får Bach efter 30 år ved hoffet i Berlin ansættelse som musikdirektør i Hamborg. Denne stilling varetog han i 20 år indtil sin død i Denne højt profilerede post overtog han efter G.Ph. Telemann, der indtil sin død havde været i stillingen i over 40 år. Telemann var en god ven af den gamle Bach, og han var i øvrigt også fadder til Carl Ph. Emanuel. Musikdirektøren skulle levere og opføre musik til mange forskellige begivenheder i Hamborg, herunder også kirkemusik til de 5 hovedkirker i byen. Det indebar kantater til bl.a. præsteindsættelser samt oratorier og passioner i fastetiden. C.P.E. komponerede en passionshistorie om året i Hamborg; men selvom der er meget smuk musik iblandt de mange passioners satser, når ingen af dem op i nærheden af Johann Sebastians 2 store passioner. Det skyldes dels at kravene til længden af passionerne var skåret voldsomt ned i løbet af 1700-tallet, dels at den lettere musikalske stil ikke fremmede det tætte forhold mellem tekst og musik, som man finder i faderens værker. Det er i øvrigt karakteristisk, at sønnen ikke viede arbejdet med passionerne nær så højt som faderen: I langt de fleste af værkerne er der et udpræget genbrug af satser fra tidligere værker herunder lån af satser fra Johann Seb. passioner og det synes nærmest som om, han har prøvet at komme så let om ved arbejdet som muligt! Ikke desto mindre gemmer der sig fine satser, ikke mindst i arierne fra disse passioner, og disse satser kan sagtens fortjene en fremførelse i dag ved f.eks. kirkekoncerter. En spændende musikhistorisk kriminalgåde knytter sig i øvrigt til bl.a. Carl Ph. Emanuels kirkemusik. Det drejer sig om de mange værker fra især hans 20 år i Hamborg, som efter hans død kom til at indgå i musiksamlingen i Berliner Sing-Akademie. En meget stor manuskriptsamling på o værker indgik i foreningens arkiv, heraf o. 500 værker af Bach-familiens medlemmer i håndskrift. Som mange andre biblioteks- og kunstsamlinger blev Sing-Akademies arkiv i løbet af 2. verdenskrig uddeponeret til forskellige landområder i Tyskland. En del samlinger kom uskadte gennem krigen, en del gik til og en del forsvandt som krigsbytte til Sovjetunionen. Efter krigen mente man længe, at arkivet var blevet ødelagt i krigshandlingerne, da der ikke var spor af det nogle steder. Imidlertid dukkede der i erne enkelte gange informationer op om opførelser af ellers ukendte værker af Bachsønnerne. Det fik enkelte forskere til at undersøge forholdene; men indtil murens fald var det ikke muligt at få adgang til personer eller arkiver, der kunne be- eller afkræfte sådanne informationer. I 1999 lykkedes det imidlertid et par amerikanske forskere at få kontakt til ukrainske kolleger og få adgang til konservatoriets bibliotek i Kiev. Her fandt de Sing-Akademies arkiv, opbevaret på bedste vis gennem 19

20 Kirkemusik Nyt mange år! I kølvandet på den generelle optøning i forholdet mellem øst og vest overdrog Ukraine i 2001 hele samlingen til Tyskland, hvor den siden da er blevet opbevaret på nationalbiblioteket i Berlin. Udforskningen af det store arkiv var endnu før 2. Verdenskrig i sin vorden, og der er fremdraget mange hidtil ukendte kompositioner af såvel Bachsønnerne som af mange andre komponister fra 1700-tallet. Der bliver i årene fremover publiceret den første samlede udgivelse af Carl Ph. Emanuels værker. I musikhistorien står C.P.E. også som en central skikkelse i bevarelsen af Johann Sebastian Bachs værker. Efter faderens død i 1750 overtog de to ældste sønner det meget store nodearkiv, Johann Seb. havde haft i Leipzig. De delte værkerne imellem sig; men C.P.E. lod her udarbejde kopier af en lang række værker også for selv at kunne opføre musikken. Hans store organisatoriske evner, som bl.a. blev udfoldet i Hamborgtiden, rakte også til at bevare samlingen intakt til sin død; mens Wilhelm Friedemann, der fik en omskiftelig tilværelse og døde i yderste armod i 1784, i flere tilfælde måtte sælge nogle af faderens værker. Det er således i 300-året også værd at mindes Carl Ph. Emanuel for, at vi via ham har fået overleveret så mange af faderens værker uden sønnens indsats havde vi ikke kendt så meget til Johann Sebastian! Elevforeningen & De studerendes Råd Børge Eggertsen Sdr. Skovvej Tinglev Tlf Mail: 20

21 Løgumkloster Kirkemusikskole Elevfordeling pr. august 2014 Fordelt på afdeling og linje August 2014 Organister Kirkesangere Klokkenister I alt Løgumkloster Klok. afd 9 9 Odense Tarm Horsens I alt

22 Kirkemusik Nyt Pædagogisk Dag Fredag d. 29. august opholdtes en mødedag for lærere og administrativt ansatte på kirkemusikskolen. Dagen indledtes med et møde med Lindsay Gray, der for nylig er afgået som leder af den engelske kirkemusikskole Royal School of Church Music. I modsætning til de danske kirkemusik-skoler har den engelske søsterskole ikke et egentligt hjemsted, idet den ved kurser overalt i England søger at fremme korsang og undervisning i sang og orgel. Skolen bæres primært af frivillige bidrag og yder med sin virksomhed et meget bidrag til engelsk kirkemusikliv i såvel England som ude i verden i engelsktalende lande. Lindsay Gray berettede levende om alt dette og desuden om sin egen opvækst og uddannelse i den på mange måder imponerende engelske tradition. Dagen fortsatte med et lærermøde, der blev afsluttet med diskussioner om den nye studieplan 22

23 Løgumkloster Kirkemusikskole Afsluttende blev der slappet af over en middag på Centralhotellet 23

24 Kirkemusik Nyt Årsafslutning Årsafslutningen fandt sted mandag den 16. juni med program fra morgen til aften. Der blev indledt med morgensang i Gråsten Slotskirke, hvorefter organist Rut- Elena Boyschau, der tillige er lærer på skolen, fortalte om kirken, orglet samt planerne for en kommende restaurering. Turen gik videre til det i år meget aktuelle Dybbøl, hvor møllen og dens udstillinger var målet. 24

25 Løgumkloster Kirkemusikskole I det gode vejr blev både frokost og kaffe indtaget i skolens have. Løgumkloster Kirke bliver for tiden renoveret med henblik på genåbning næste sommer, og i stedet var koncerten henlagt til den dejlige kirke i Øster Højst med sit velklingende Andersen & Bruhn orgel. Christine Toft Kristensen ledte koret i et mindre program, og desuden sang og spillede en række studerende og lærere ved koncerten. De fremmødte PO-3 studerende med eksamensbeviset i hånden. Fra venstre: Winnie Todsen Platz, Lene Bordorff, Anne Mette Stæhr, Inge Juul Østerlund og Poul Viller 25

26 Kirkemusik Nyt Et par glimt fra aftenarrangementet på Centralhotellet, hvor bl.a. Flemming Serritskov-Jensen, Finn Rosenberg og Annette Lindgreen sørgede for god underholdning. 26

27 Løgumkloster Kirkemusikskole Beståede prøver Maj / Juni 2014 Kirkesanger Basisuddannelsen: LK Sonja Klakegg Larsen Johnny Sten Linda Riis Suszkiewicz HO Erik Foldø Jette Heindorf Foldø Bente Olsen Kirkesanger 1. Årsprøve LK Charlotte Koch Andrea Ingeborg Löffler OD Ditte Hassing Anne-Kirsten Jensen Berit Hedal Nicolaisen Kirkesanger modul 2 LK Anne Sofie H. Christiansen Susanne Thusbøll Holst Micky Jürgensen Gitte Victoria Lesmark Charlotte Quiring Flemming Serritskov-Jensen Organist Basisuddannelsen LK Nanna Ellegaard Heidi Glent-Madsen Martin Hørløck Jost van Ingen Anne Nørlem Holbøl, Kruså Rudkøbing, Langeland Søby, Ærø Juelsminde Juelsminde Samsø Højer Aabenraa Odense C Faaborg Tommerup Esbjerg V Sydals Gårdeby, Tinglev Haderslev Rødding Østrup, Otterup Esbjerg Padborg Løgumkloster Fredericia Felsted, Aabenraa 27

28 Kirkemusik Nyt Mette Faber Rasmussen OD Anne Birgitte Bendtsen TA Flemming M. Ellegaard-Thomsen HO Ingrid Lund Organist PO-1 OD Caroline T. Mejlbjerg Organist 1. Årsprøve LK Sebastian Thunbo Pedersen OD Lisbeth Øster Müller Camilla Sibani Organist PO-2 LK Antonia Blaser Hans Esbjerg Christensen Malwina Gahrn Mathiesen Merete Steffensen OD Liudmila V. Bech Lisa Balle Jensen Anna Klosiak Kirkekorleder eksamen LK Hanne Rath Degn Vejle Odense C Brande Stenderup Odense C Kolding Tommerup Odense C D-Tönning Vejen Esbjerg Ø Hedensted Svendborg Broby Nørre Aaby Brørup 28

29 Løgumkloster Kirkemusikskole Præliminær organist eksamen LK Lene Bordorff Sebastian Clasen Poul Viller Inge Juul Østerlund OD Peter Nørskov Jørgensen Winnie Todsen Platz Anne Mette Stæhr Klokkenist eksamen Karsten Stegmann Hermansen Brørup Sønderby, Sydals Give Kolding Odense NV Fåborg Odense NØ Marstal, Ærø Beståede prøver Maj / Juni 2014 Kirkesanger Basisuddannelse (LK:3, HO3) 6 Kirkesangere 1. Årsprøve (LK:2, OK:3) 5 Kirkesangere Modul 2 (LK:6) 6 Organist Basisuddannelse (LK:6, OD:1, TA:1, HO:1) 9 Organister PO-1 / 1. Årsprøve (LK:1, OD:3) 4 Organister PO-2 (LK:4, OD:3) 7 Kirkekorleder-eksamen (LK:1) 1 Præliminær Orgelprøve (LK:4, OD:3) 7 Klokkenist-Eksamen: 1 I alt eksamensbeviser 66 29

30 Kirkemusik Nyt Diverse rabatmuligheder ved køb af noder Studerende og lærere ved kirkemusikskolen kan opnå rabat ved køb af noder hos nedenstående firmaer. Forhør selv om rabattens størrelse. Aarhus Musik, Torvegade 60, 6700 Esbjerg tlf , DanMus, tlf , Nodecentrum, tlf , Dansk Sang (Folkeskolens Musiklærerforening), tlf , Klaverleje kan bl.a. foretages ved firmaet Juhl-Sørensen, der bl.a. tilbyder forkøbsret ved leje. Muslingevej 40, 8250 Egå. Tlf , Oversigt over salgspublikationer - kan ses på 30

31 Løgumkloster Kirkemusikskole Kalenderoversigt Foredrag v/ Hans Chr. Hein om Max Reger og kirkemusikken Orgelkundskabsseminar v/ Kristian Lumholdt kurset kører over flere dage Adventsstævne med koncert i Øster Højst Kirke Elevkoncert i Tarm Kirke 9.1. Børnekorlederkursus Odense v/ Susanne Wendt og Marlene Lollike - kurset kører over flere enkeltdage Efteruddannelseskursus i rytmisk musik v/ bl.a. Niels Nørgaard og Bjørn Elkjer kurset kører over flere kursusdage Kursus: Musik på computer v/ Bjørn Elkjer Kursus: Kirkemusik i tallet med foredrag og koncerter- bl.a. koncert i Tønder Kristkirke med opførelse af kantater af Ursinus - foredrag v/ bl.a. prof. Konrad Küster 7.3. Salmekundskabskursus v/ Christa Nyborg og Hans Chr. Hein - kurset kører over flere dage Kursus: Salmer og arrangement af satser i rytmisk stil på orgel v/ Bjørn Elkjer Korweekend v/ Lotte Bille Glæsel Elevkoncert i Horsens Babysalmesangskursus v/ Karin Elkjer Elevkoncert i Tarm Kirke Kursus: Musikalsk Legestue v/ Karin Elkjer Årsafslutning - koncert i den nyrestaurerede Løgumkloster Kirke Kursus: Babysalmesang v/ Karin Elkjer Kursus: Musikalsk Legestue v/ Karin Elkjer Ændringer til kalenderen kan løbende ses på hjemmesiden: 31

32 Kirkemusik Nyt Løgumkloster Kirkemusikskoles Bestyrelse 1. Biskop Elisabeth Dons Christensen, Formand (udpeget af kirkeministeren) 2. Stiftskontor chef Asger Gewecke (udpeget af kirkeministeren) 3. Konservatorierektor Claus Skjold Larsen (udpeget af Musikkonservatorierne) 4. Organist Klaus Viggo Jensen (udpeget af Dansk Organist og Kantor Samfund) 5. Organist Thilde Madsen (udpeget af Organistforeningen) 6. Organist Ole Plauborg Jensen (udpeget af Dansk Kirkemusikerforening) 7. Skoleinspektør Charlotte Bassler (udpeget af kirkeministeren) 8. Lærer og Musikpædagog Bodil Dibbern (udpeget af kirkeministeren) Desuden deltager: Rektor Hans Chr. Hein Administrationsleder Minna B. Søndergaard Bogholder Helle Voss Hansen Organist/kirkemusikskolelærer Niels Erik Aggesen (udpeget af lærerrådet) Studerende Ute Ruttkowski (udpeget af De Studerendes Råd) Sekretær og referent, Stiftskontorchef Kirstine Frank Jensen Kirkemusik Nyt udkommer 2 gange årligt næste nummer udkommer medio Redaktion: Lotte S. Hansen & Hans Chr. Hein 32

33 KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD Tilmelding til Adventsstævnet fredag den 28. november 2014 Dagsprogram finder du på side 6 i bladet Undertegnede tilmelder hermed personer til: Æbleskiver og Glögg i Hall en Korsang - Stemmekategori: Sopran Alt Tenor Noder rekvireres!!! Bas Løgumkloster Kirkemusikskole -og personer til Festaften på Central Hotel, Markedsgade 15. Kr. 160,- pr. person indbetales på reg. nr konto nr VIGTIGT skriv således: Afslut (dit/jeres navn) 33

34 Kirkemusik Nyt Navn: Adresse By: Tlf.: Mobil: Mail: Bemærkninger: Husk: Sidste frist for tilmelding er tordag, den 20. november 2014 Sendes eller afleveres til: Løgumkloster Kirkemusikskole Vestergade Løgumkloster Tlf

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2011. Skoleåret 2011-2012. Adventsstævne. Konference

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2011. Skoleåret 2011-2012. Adventsstævne. Konference Kirkemusik Nyt Nr. 2-2011 Skoleåret 2011-2012 Adventsstævne Konference Indholdsfortegnelse Side Siden sidst................................................... 4 Kirkemusikskole-konference...................................

Læs mere

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2013. Adventsstævne. Lidt fra Støttekredsen. Nyt fag kirke- og bibelkundskab

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2013. Adventsstævne. Lidt fra Støttekredsen. Nyt fag kirke- og bibelkundskab Kirkemusik Nyt Nr. 2-2013 Adventsstævne Lidt fra Støttekredsen Nyt fag kirke- og bibelkundskab Indholdsfortegnelse Side Siden sidst... 4 Adventsstævne... 6 Lidt fra Støttekredsen... 8 Generalforsamling

Læs mere

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2014. Årsafslutning. Clavichord. Kursus i ensemblesang

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2014. Årsafslutning. Clavichord. Kursus i ensemblesang Kirkemusik Nyt Nr. 1-2014 Årsafslutning Clavichord Kursus i ensemblesang Indholdsfortegnelse Side Siden sidst... 4 Program for Årsafslutning... 8 Beståede prøver... 10 Div. rabatmuligheder.... 11 Clavichordet...

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2012. Årsafslutning. Kirkeministeren på besøg. Klokkespilskoncert i Mallorcas kontinentale hovedstad

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2012. Årsafslutning. Kirkeministeren på besøg. Klokkespilskoncert i Mallorcas kontinentale hovedstad Kirkemusik Nyt Nr. 1-2012 Årsafslutning Kirkeministeren på besøg Klokkespilskoncert i Mallorcas kontinentale hovedstad Indholdsfortegnelse Side Siden sidst...................................................

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Konference. Musik kirke samfund uddannelse Roskilde

Konference. Musik kirke samfund uddannelse Roskilde Konference Musik kirke samfund uddannelse Roskilde Hotel Prindsen, Sankt Ols Gade 6, 4000 Roskilde 19.9.-20.9.2014 Musik kirke samfund uddannelse Musikken er i udvikling. Det er der ikke noget nyt i. Det

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Sydjylland På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi vedtægter for Foreningen Gúllfaxi 1 Foreningens navn er Foreningen Gúllfaxi Foreningen er hjemmehørende i Åbenrå Kommune på adressen Årupgade 45, Foreningen Gúllfaxi ønsker at blive optaget som medlem

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Valg af dirigent Henning blev valgt som dirigent. Der var 16 fremmødt til generalforsamlingen. Ole Quistgaard (formand) blev

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

geoenviron ERFA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA

geoenviron ERFA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA FIND VEJ Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KL. 10:00 KL. 10.05 KL. 10:30 KL.

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Regnskab for AA Region Syd

Regnskab for AA Region Syd Regnskab for AA Region Syd 2014 Indtægter: Hattepenge... 146.435,60 Indtægter i alt... 146.435,60 Udgifter: Hoved Service Kontoret (HSK)... 98.000,00 Servicekonference... 13.080,00 Møder... 2.281,00 Syder

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Kirkemusikhøjskole 2011-2012

Kirkemusikhøjskole 2011-2012 Kirkemusikhøjskole 2011-2012 . Kirkemusikhøjskole 2011-2012 Storring-Stjær, Skivholme-Sjelle-Skørring, Skovby og Galten sogne Atter bydes der velkommen til en sæson i kirkemusikhøjskolen ved Storring-Stjær,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Velkommen til januarmødet. Tirsdag, den 17. januar kl. 18:00 på hotel Comwell, Kolding Tankefelt terapi effektiv behandling mod f.eks. præsentationsangst

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 1 2009 Roadshow med Søren Søndergaard Tirsdag den 17. februar kl. 19 har vi arrangeret roadshow med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

i lyst og nød 15.-21. august 2010

i lyst og nød 15.-21. august 2010 Det danske sprog i lyst og nød 15.-21. august 2010 Det danske sprog i lyst og nød 15.-21. august 2010 Kursusbeskrivelse Rødding Højskole slår dørerne op for en uge med fokus på det danske sprog. Vores

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Februar 2011, nr. 2 Husk tilmelding til landskonferencen 9.-10. april 2011 Link: Landskonference: Kvinder krydser grænser Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 15. februar kl.

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4

Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4 Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4 Velkommen til aprilmødet. Tirsdag, den 17. april kl. 18:00 Vi slutter vores tema om at komme videre med et oplæg om hvordan man kan bruge skriftpsykologi

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Den 17. Danske Barbershop Festival

Den 17. Danske Barbershop Festival Fællesbillede 2003 Dansk Barbershopforening indbyder vokalgrupper og kor til Den 17. Danske Barbershop Festival Lørdag-søndag den 13.-14. marts 2010 i København Mød de mange talentfulde og ambitiøse sangerkolleger

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere