Kirkemusik Nyt. Nr Adventsstævne. Orgelkursus i spansk orgelmusik. Orgelmesterkursus i Sønderborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2014. Adventsstævne. Orgelkursus i spansk orgelmusik. Orgelmesterkursus i Sønderborg"

Transkript

1 Kirkemusik Nyt Nr Adventsstævne Orgelkursus i spansk orgelmusik Orgelmesterkursus i Sønderborg

2

3 Indholdsfortegnelse Side Siden sidst... 4 Adventsstævne... 6 Orgelkursus i spansk musik... 8 Orgelmesterkursus i Sønderborg Støttekredsen Carl Philipp Emanuel Bach 300 år Elevfordeling august Pædagogisk dag Årsafslutning Beståede prøver Diverse rabatmuligheder Kalenderoversigt Bestyrelsen Tilmeldingsblanket Løgumkloster Kirkemusikskole Vestergade 9-13, 6240 Løgumkloster Tlf: Fax: Hjemmeside: Kontortid: Mandag kl Tirsdag, onsdag, torsdag kl & Telefontid: Mandag kl Tirsdag, onsdag, torsdag kl & Rektor: Hans Chr. Hein Træffes efter aftale 3

4 Kirkemusik Nyt Siden sidst v/ rektor Hans Christian Hein En række spændende begivenheder har præget det sidste halve år på Løgumkloster Kirkemusikskole: Ved sommerens eksaminer kunne årets gode og målrettede arbejde atter konstateres, idet der generelt set var tale om meget fine resultater og i enkelte fag om usædvanligt fine standpunkter! Orgelmesterkurset i juni med Prof. Bine Bryndorf er omtalt inde i bladet; men det er en fornøjelse, at der er beredvillighed fra underviseren til at komme og fra Museet på Sønderborg Slot med praktisk bistand, når vi får mulighed for at tilrettelægge og afvikle et sådant specialkursus. Kurset var et led i det Interregprojekt under EU, som kirkemusikskolen deltager i I februar vil der blive arrangeret et kursus d februar med kirkemusikken i tallet i centrum. Der vil her være foredrag om nogle af komponisterne og de musikalske former i baroktiden, og der vil blive arrangeret koncerter i tilslutning hertil. Hovedkoncerten finder sted i Tønder, hvor der opføres kantater m.v. af Ursinus, der var organist og kantor i Tønder på Brorsons tid. Disse værker vil da klinge i kirken for første gang siden 1700-tallet! Ved et andet orgelmesterkursus i august havde skolen besøg af prof. Miguel Bernal Ripoll fra Madrid, der forelæste og underviste i den ældre spanske orgelmusik. Som afslutning på kurset spillede Ripoll ved en forrygende koncert i Helligåndskirken i Flensborg. Christine Toft Kristensen, der er organist ved Billund Kirke og timelærer på skolen, afholdt en spændende kursusdag i tilrettelæggelse af børne- og ungdomsgudstjenester i begyndelsen af september. Med indsigt og humor blev deltagerne ført igennem mange overvejelser om emnet, og der blev givet inspirerende ideer til det konkrete musikalske arbejde med disse tjenester. Bedømt på deltagernes reaktioner vil der være god mening i et opfølgende kursus inden længe! I samarbejde med Sangkraftcentrene i Assens og Faaborg-Midtfyn, Odense Musik-skole, DAMs korudvalg og Børnekorakademiet har kirkemusikskolen arrangeret en kursusrække med fokus på undervisning i spirekor og børnekor. Kurset der er gået i gang med stor tilslutning finder sted på Odense Musikskole og lærere er Susanne Wendt og Marlene Lollike. 4

5 Løgumkloster Kirkemusikskole De tre kirkemusikskoler holder hver 3. eller 4. år en konference for skolernes personale. I år var der åbnet op for større deltagelse udefra, og der blev afviklet en konference med fokus på uddannelse, herunder specielt i vore skandinaviske broderlande. Interessante indlæg af Johannes Landgreen, Sverige og Jørn Fevang, Norge gav gode inspirationer til vort eget arbejde her i Danmark. Konferencen indledtes af kirkeminister Marianne Jelved og desuden var der indlæg af rektor Hans Vium Mikkelsen om forholdet teologi musik og professor hans Gammeltoft-Hansen om folkekirkens ledelsesstruktur. Ved en aftenkoncert i Roskilde Domkirke kunne deltagerne høre værker af bl.a. Leif Kayser. 5

6 Kirkemusik Nyt Adventsstævne i Løgumkloster fredag, d. 28. november Adventsstævne for studerende og lærere fra alle skolens afdelinger afholdes fredag, d. 28. november i Løgumkloster. Der vil være mulighed for at deltage i hele dagens program eller i dele af programmet. Træf gerne aftaler om fælles kørsel, så det bliver lettere at overkomme transporten til og fra Løgumkloster. Vi håber, at mange vil slutte op om arrangementet, så vi får en festlig dag! Tilmelding kan ske ved henvendelse til kontoret brug evt. tilmeldingsblanketten bagerst i bladet eller send en mail. Program for dagen: kl Generalforsamling i støttekredsen i lokale 2 kl Kaffe / gløgg i hall en i Vestergade 13 kl Korprøve v/ Lotte B. Glæsel i korsalen, Vestergade 9 ca kl kl kl Efter korprøven: møde vedr. Studerendes Råd Generalprøve på korsatserne i Øster Højst Kirke Koncert i Øster Højst Kirke Festmiddag på Centralhotellet Der sluttes af kl. 21 6

7 Løgumkloster Kirkemusikskole Korprøven ledes af Lotte Bille Glæsel, der udover sin faste ansættelse som lærer ved kirkemusikskolen også er fastansat kantor og organistassistent ved Ribe Domkirke og Sct. Catharinæ Kirke i Ribe. Hun har til koncerten valgt følgende satser: Ruth Artman: Carol of the Bells - Julesang fra Ukraine Michael Bojesen: Luk julefreden ind Bendt Kallenbach / Bo Holten arr.: Et barn er født i Betlehem Noderne kan rekvireres fra d. 12. november ved henvendelse til Dorrit Lund Sørensen på kontoret. Husk at oplyse stemmetype ved tilmeldingen. Det forventes at man på forhånd har orienteret sig så grundigt som muligt i korstemmerne. Der er efter samråd med hovedfagslæreren mulighed for at tilmelde sig med indslag til koncerten. Især sangere og organister på afsluttende år opfordres til at overveje et eller flere indslag; men andre studerende på eksamenslinjerne er også velkomne. Vi håber som sædvanligt på en afvekslende koncert. Ved festmiddagen på Centralhotellet er man også velkommen til at optræde med underholdende indslag. Vi forventer at slutte arrangementet kl

8 Kirkemusik Nyt Orgelkursus i spansk musik I dagene august arrangerede kirkemusikskolen et kursus i spansk orgelmusik med professor Miguel Bernal Ripoll fra Real Conservatorio Superior de Musica i Madrid. Ripoll har sideløbende med sin musikalske karriere beskæftiget sig intensivt med studier af spansk orgelmusik, og han står også på dette område som en betydelig autoritet. Han har i de senere år stået for udgivelsen af Antonio de Cabezons værker i 5 bind på Bärenreiter Verlag og udgivelsen af Correa de Arauxos værker i 3 bind. Miguel B Ripoll indledte med et foredrag, hvor der dels blev givet en generel introduktion til emnet, dels blev givet indsigt i de enkelte komponister og deres værkers placering i historien. De forholdsvis få deltagere 7 i alt - fik god lejlighed til at spille stykker fra det opgivne repertoire, og med mange spillemæssige og opførelsespraktiske anvisninger undervejs når man på sådanne kurser relativt få værker. Til undervisningen havde skolen i øvrigt fået mulighed for at benytte det fine P.G.Andersen & Bruhn orgel i Øster Højst Kirke. Professor Miguel Bernal Ripoll underviser 8

9 Løgumkloster Kirkemusikskole Professor Miguel Bernal Ripoll underviser Spansk orgelmusik er for mange noget fjernt, og man hører jævnligt beklagelser over, at musikken ikke klinger godt på vore danske orgler. Ripoll havde her et udogmatisk syn på instrumentets klang og alder; men fremhævede vigtigheden af syngende eller bløde principalstemmer. Hvorledes et dansk orgel kan forenes med spansk orgelmusik fik man et glimrende bevis på ved Ripolls koncert under kurset på Bruhnorglet i Helligåndskirken i Flensborg. Her savnede man absolut intet hvad instrumentet angik, og Ripoll var da også efterfølgende fuld af lovord om dette orgel. På kurset var der desuden foredrag ved Poul Pock-Sten, Odense. Han har i mange år beskæftiget sig med udførelsen af ældre musik, herunder ikke mindst spansk musik. Han gav et fint indblik i spansk kultur og kom især ind på den meget væsentlige kilde fra midten af 1500-tallet af munken Tomas de Santa Maria, der belyser mange spørgsmål om opførelsespraksis. 9

10 Kirkemusik Nyt Orgelmesterkursus i Sønderborg, juni 2014 Løgumkloster Kirkemusikskole stod i dagene juni 2014 som arrangør af et mesterkursus i orgelspil med emnet renæssance- og tidlig barok-musik på orglet i Dronning Dorotheas Kapel på Sønderborg Slot. Kurset indgik i det Interreg4a kirkemusikskolen i perioden er deltager i. Stedet var specielt udvalgt på baggrund af det særlige instrument, der i dag står i kapellet: Orglets facade daterer sig som resten af kapellets interiør tilbage til 1500-tallets midte, altså den tidlige reformatoriske tid. Det er blandt de mest velbevarede protestantiske fyrstekapeller i Nordeuropa. På basis af grundige studier af den bevarede facade samt den oprindelige orgelvindlade, der findes på museet, har orgelbygger Mads Kjersgaard i 1997 rekonstrueret orglets pibeværk, vindlader og bælganlæg. Den håndværksmæssige og klanglige kvalitet er usædvanlig høj, og orglet har siden 1997 været anvendt til koncerter i sommerhalvåret for museets gæster. Kurset blev indledt med en offentlig koncert i kapellet ved prof. Bine Bryndorf. Hun spillede et alsidigt program med bl.a. en sjældent hørt lang variationsrække af Dietrich Buxtehude. En publikumsskare på o. 50 personer fyldte godt op i det lille kapel. 10

11 Løgumkloster Kirkemusikskole Selve undervisningen foregik med en af deltagere på orgelbænken og Bine Bryndorf på pulpituret ved siden af. På grund af meget begrænset plads ved orglet samt restriktioner på det tilladte antal af personer på pulpituret var de øvrige deltagere placeret nede i kirkerummet. Med anvendelse af kamera samt TV-monitor nede i rummet kunne deltagere følge den spillendes bevægelser og de mere detaljerede instruktioner fra underviseren og samtidig høre orglets klang optimalt. Et særligt og originalt kendetegn ved instrumentet er forekomsten af såvel kort oktav (toner, der ligger anderledes end på det moderne klaviatur) samt delte overtangenter på to toner (dis og es har to forskellige tangenter, idet der er to tilhørende piber). Orglet er stemt i middeltonestemning, hvilket bl.a. betyder renere intervaller end ved moderne stemning, men også begrænsninger i hvilke tonearter, der er brugbare. Til den gamle musik er dette optimalt, da musikken netop er skrevet til denne stemning. Deltagerne hav-de et meget stort repertoire at byde på, hvilket betød at såvel nordtysk, hollandsk, engelsk, italiensk og fransk musik fra renæssancen og den tidlige barok blev behandlet. 11

12 Kirkemusik Nyt Det særlige emne: Stilimprovisation stod også på kursets program. Her blev undervisningen foretaget ved et lille continuoorgel, fragtet til kapellet specielt til kurset. Dette orgel kunne forholdsvis let stemmes om, således at man også her kunne bruge den gamle middeltonestemning. Med udgangspunkt i studiet af såvel variationsrækker fra tallet og udvalgte musikteoretiske værker gav Bine Bryndorf en indføring i stilimprovisation, således at deltagerne på kunstnerisk og videnskabelig baggrund prøvede kræfter med at improvisere, som det kan have lydt på den tid. 12

13 Løgumkloster Kirkemusikskole Professor Konrad Küster fra Universitetet i Freiburg, er tilknyttet Interregprojektet i 2-års perioden som videnskabelig medarbejder. Han gav et foredrag for deltagerne om orgelhistorien langs Flensborg Fjord med inddragelse af hans seneste studier vedr. instrumenternes datering og udbredelse. Der har været en rig orgel- og musikkultur i området, ikke mindst i de økonomisk set gode tider samt med basis i de forskellige fyrsters indflydelse med slotskapeller. Set i forhold til samtidens samfærdselsmidler har der været en stor og ret hurtig udbredelse af musik mellem landene, så musik fra f.eks. Nordtyskland nåede vidt omkring til bl.a. Slesvig-Holsten og Danmark. 13

14 Kirkemusik Nyt Løgumkloster Kirkemusikskoles Støttekreds Indkalder herved til ordinær generalforsamling, Fredag, d. 28. november kl i lokale 2 på kirkemusikskolen, Vestergade 13 Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Rektors orientering om kirkemusikskolens virksomhed 5. Forelæggelse af revideret regnskab ( ) iflg. 6 stk Indkomne forslag 7. Valg til bestyrelsen 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen 9. Valg af 2 revisorer 10. Valg af 1 revisorsuppleant 11. Fastlæggelse af de årlige medlemskontingenter 12. Eventuelt. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne Ole Stevns formand Dannebrogsgade Brønderslev 14

15 Løgumkloster Kirkemusikskole Støttekredsen Kære Elev - Lad ikke økonomiske problemer hindre dig i at gennemføre din uddannelse! Løgumkloster Kirkemusikskoles Støttekreds har iflg. vedtægterne 2 stk. 1 til formål at støtte skolens virksomhed, derunder at indsamle midler til støtte for formål, som ikke er dækket af offentlige tilskud, f.eks. støtte til mindrebemidlede studerende, til instrumentfond og til arbejde i De Studerendes Råd. Du kan f.eks. søge om tilskud til administrations- og / eller undervisningsgebyr, noder, transport m.m. Ansøgning om midler fra Støttekredsen skal være Kirkemusikskolen i hænde senest 1. marts eller 1. oktober, hvor bestyrelsesmøderne afholdes. Ansøgning skal sendes til: Formand Ole Stevns: Støttekredsen Vestergade Løgumkloster Medlemskab i Støttekredsen kr. 150,- p.a. - personligt kr. 250,- p.a. - familie/menighedsråd kr. 75,- pensionister samt ansatte og studerende på LKMS. 15

16 Kirkemusik Nyt Carl Philipp Emanuel Bach 300 år Den næstældste af Johann Seb. Bachs sønner blev født i Weimar i 1714, altså i år for 300 år siden! Faderen var på dette tidspunkt organist og koncertmester ved hoffet i Weimar, en stilling han forlod i vrede få år senere for at blive kapelmester ved hoffet i Köthen. Årene i Köthen blev særdeles frugtbare for Bach som komponist, og han havde her fremragende instrumentalister som kolleger. En lang række kammer- og orkestermusik så her primært af denne grund dagens lys, bl.a. Brandenburger-koncerterne, Wohltemperiertes Klavier og suiterne for violin og cello. Den musikalske opdragelse af de to sønner Wilhelm Friedemann og Carl Ph. Emanuel tog her sin begyndelse og fortsatte da familien i 1723 flyttede til Leipzig. Sønnerne fik klaverundervisning fra en tidlig alder, og dette indbefattede undervisning på clavichord, cembalo og orgel, da det moderne klaver først udvikles fra o Faderen komponerede en række stykker til undervisningsbrug. Notenbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach for ikke at tale om de teknisk og musikalsk uhyre svære orgelsonater! Begge sønner fik en grundig uddannelse, der naturligvis også omfattede musikteori grundlaget for al komposition. Som voksen udtalte Carl Ph. Emanuel, at han aldrig havde haft andre lærere end sin far! Fra 15-års alderen medvirkede han som bratchist og cembalist ved musikopførelserne i Thomaskirken i Leipzig, ligesom vi ved, at alle i familien hjalp til med det ugentlige arbejde med at udskrive orkesterstemmer til søndagens kantater. Som 20-årig flytter han til Frankfurt an der Oder, hvor han dels kunne fortsætte sine juridiske studier ved universitetet, dels kunne virke som klaverlærer og dirigent. Hans ry som en usædvanlig begavet cembalist spredtes hurtigt, og i 1738 får han ansættelse ved den prøjsiske konge, Frederik den Stores hof. På trods af at han her ikke nød kongens gunst i særlig grad og derfor heller ikke lønmæssigt fik, hvad hans talent og kunnen ellers kunne have berettiget ham til, blev han i stillingen i 30 år. Det hang ikke mindst sammen med den frihed, han havde til at komponere og til at have en række privatelever, der kunne bringe hans indkomst op på et pænt niveau. I løbet af erne kunne han således udgive en lang række klaversonater, der både gav ham et stort ry samt pæne indtægter. I 1749 opfører han sin egen komposition over Magnificat i Thomaskirken i Leipzig. Det skal højst sandsynligt ses i sammenhæng med, at faderen var blevet syg, og man måtte forvente, at en afløser for ham skulle findes inden 16

17 Løgumkloster Kirkemusikskole længe. Både C.P.E. og den ældre broder markerede sig inden faderens død med opførelser af egen musik i Thomaskirken; men da Johann Seb. dør i 1750 finder man dog en helt anden musiker som efterfølger. Magnificat er en af fornemmeste kompositioner i 1700-tallet over denne tekst, og overgås vel kun af Johann Sebastians fra 1723! 17

18 Kirkemusik Nyt På det kompositoriske plan ligger hans største fortjenester indenfor klaver-musikken, hvor udviklingen af sonateformen grundlægges og dyrkes af C.Ph.E. og derfra overtages af de store wienerklassiske skikkelser: Haydn, Mozart og Beethoven. Når Mozart ved C.P.E. Bachs død i 1788 udtalte, at han var faderen, vi er sønnerne, lå der også heri en stor anerkendelse af den udvikling, han om nogen var en hovedmand i: overgangen fra barokken til den følelsesfulde stil, rokokoen og hvad senere blev kaldt den wienerklassiske stil. Det interessante ved ham er bl.a., at han med hele sin klassiske, barokke musikopdragelse fra ungdommen kunne rive sig løs heraf og give afgørende impulser til en ny og moderne stil. Hans navn blev i samtiden den kendte Bach, så når man o og frem til begyndelsen af 1800-tallet talte om den store Bach mente man Carl Ph. Emanuel og ikke Johann Sebastian! 18

19 Løgumkloster Kirkemusikskole I 1768 får Bach efter 30 år ved hoffet i Berlin ansættelse som musikdirektør i Hamborg. Denne stilling varetog han i 20 år indtil sin død i Denne højt profilerede post overtog han efter G.Ph. Telemann, der indtil sin død havde været i stillingen i over 40 år. Telemann var en god ven af den gamle Bach, og han var i øvrigt også fadder til Carl Ph. Emanuel. Musikdirektøren skulle levere og opføre musik til mange forskellige begivenheder i Hamborg, herunder også kirkemusik til de 5 hovedkirker i byen. Det indebar kantater til bl.a. præsteindsættelser samt oratorier og passioner i fastetiden. C.P.E. komponerede en passionshistorie om året i Hamborg; men selvom der er meget smuk musik iblandt de mange passioners satser, når ingen af dem op i nærheden af Johann Sebastians 2 store passioner. Det skyldes dels at kravene til længden af passionerne var skåret voldsomt ned i løbet af 1700-tallet, dels at den lettere musikalske stil ikke fremmede det tætte forhold mellem tekst og musik, som man finder i faderens værker. Det er i øvrigt karakteristisk, at sønnen ikke viede arbejdet med passionerne nær så højt som faderen: I langt de fleste af værkerne er der et udpræget genbrug af satser fra tidligere værker herunder lån af satser fra Johann Seb. passioner og det synes nærmest som om, han har prøvet at komme så let om ved arbejdet som muligt! Ikke desto mindre gemmer der sig fine satser, ikke mindst i arierne fra disse passioner, og disse satser kan sagtens fortjene en fremførelse i dag ved f.eks. kirkekoncerter. En spændende musikhistorisk kriminalgåde knytter sig i øvrigt til bl.a. Carl Ph. Emanuels kirkemusik. Det drejer sig om de mange værker fra især hans 20 år i Hamborg, som efter hans død kom til at indgå i musiksamlingen i Berliner Sing-Akademie. En meget stor manuskriptsamling på o værker indgik i foreningens arkiv, heraf o. 500 værker af Bach-familiens medlemmer i håndskrift. Som mange andre biblioteks- og kunstsamlinger blev Sing-Akademies arkiv i løbet af 2. verdenskrig uddeponeret til forskellige landområder i Tyskland. En del samlinger kom uskadte gennem krigen, en del gik til og en del forsvandt som krigsbytte til Sovjetunionen. Efter krigen mente man længe, at arkivet var blevet ødelagt i krigshandlingerne, da der ikke var spor af det nogle steder. Imidlertid dukkede der i erne enkelte gange informationer op om opførelser af ellers ukendte værker af Bachsønnerne. Det fik enkelte forskere til at undersøge forholdene; men indtil murens fald var det ikke muligt at få adgang til personer eller arkiver, der kunne be- eller afkræfte sådanne informationer. I 1999 lykkedes det imidlertid et par amerikanske forskere at få kontakt til ukrainske kolleger og få adgang til konservatoriets bibliotek i Kiev. Her fandt de Sing-Akademies arkiv, opbevaret på bedste vis gennem 19

20 Kirkemusik Nyt mange år! I kølvandet på den generelle optøning i forholdet mellem øst og vest overdrog Ukraine i 2001 hele samlingen til Tyskland, hvor den siden da er blevet opbevaret på nationalbiblioteket i Berlin. Udforskningen af det store arkiv var endnu før 2. Verdenskrig i sin vorden, og der er fremdraget mange hidtil ukendte kompositioner af såvel Bachsønnerne som af mange andre komponister fra 1700-tallet. Der bliver i årene fremover publiceret den første samlede udgivelse af Carl Ph. Emanuels værker. I musikhistorien står C.P.E. også som en central skikkelse i bevarelsen af Johann Sebastian Bachs værker. Efter faderens død i 1750 overtog de to ældste sønner det meget store nodearkiv, Johann Seb. havde haft i Leipzig. De delte værkerne imellem sig; men C.P.E. lod her udarbejde kopier af en lang række værker også for selv at kunne opføre musikken. Hans store organisatoriske evner, som bl.a. blev udfoldet i Hamborgtiden, rakte også til at bevare samlingen intakt til sin død; mens Wilhelm Friedemann, der fik en omskiftelig tilværelse og døde i yderste armod i 1784, i flere tilfælde måtte sælge nogle af faderens værker. Det er således i 300-året også værd at mindes Carl Ph. Emanuel for, at vi via ham har fået overleveret så mange af faderens værker uden sønnens indsats havde vi ikke kendt så meget til Johann Sebastian! Elevforeningen & De studerendes Råd Børge Eggertsen Sdr. Skovvej Tinglev Tlf Mail: 20

21 Løgumkloster Kirkemusikskole Elevfordeling pr. august 2014 Fordelt på afdeling og linje August 2014 Organister Kirkesangere Klokkenister I alt Løgumkloster Klok. afd 9 9 Odense Tarm Horsens I alt

22 Kirkemusik Nyt Pædagogisk Dag Fredag d. 29. august opholdtes en mødedag for lærere og administrativt ansatte på kirkemusikskolen. Dagen indledtes med et møde med Lindsay Gray, der for nylig er afgået som leder af den engelske kirkemusikskole Royal School of Church Music. I modsætning til de danske kirkemusik-skoler har den engelske søsterskole ikke et egentligt hjemsted, idet den ved kurser overalt i England søger at fremme korsang og undervisning i sang og orgel. Skolen bæres primært af frivillige bidrag og yder med sin virksomhed et meget bidrag til engelsk kirkemusikliv i såvel England som ude i verden i engelsktalende lande. Lindsay Gray berettede levende om alt dette og desuden om sin egen opvækst og uddannelse i den på mange måder imponerende engelske tradition. Dagen fortsatte med et lærermøde, der blev afsluttet med diskussioner om den nye studieplan 22

23 Løgumkloster Kirkemusikskole Afsluttende blev der slappet af over en middag på Centralhotellet 23

24 Kirkemusik Nyt Årsafslutning Årsafslutningen fandt sted mandag den 16. juni med program fra morgen til aften. Der blev indledt med morgensang i Gråsten Slotskirke, hvorefter organist Rut- Elena Boyschau, der tillige er lærer på skolen, fortalte om kirken, orglet samt planerne for en kommende restaurering. Turen gik videre til det i år meget aktuelle Dybbøl, hvor møllen og dens udstillinger var målet. 24

25 Løgumkloster Kirkemusikskole I det gode vejr blev både frokost og kaffe indtaget i skolens have. Løgumkloster Kirke bliver for tiden renoveret med henblik på genåbning næste sommer, og i stedet var koncerten henlagt til den dejlige kirke i Øster Højst med sit velklingende Andersen & Bruhn orgel. Christine Toft Kristensen ledte koret i et mindre program, og desuden sang og spillede en række studerende og lærere ved koncerten. De fremmødte PO-3 studerende med eksamensbeviset i hånden. Fra venstre: Winnie Todsen Platz, Lene Bordorff, Anne Mette Stæhr, Inge Juul Østerlund og Poul Viller 25

26 Kirkemusik Nyt Et par glimt fra aftenarrangementet på Centralhotellet, hvor bl.a. Flemming Serritskov-Jensen, Finn Rosenberg og Annette Lindgreen sørgede for god underholdning. 26

27 Løgumkloster Kirkemusikskole Beståede prøver Maj / Juni 2014 Kirkesanger Basisuddannelsen: LK Sonja Klakegg Larsen Johnny Sten Linda Riis Suszkiewicz HO Erik Foldø Jette Heindorf Foldø Bente Olsen Kirkesanger 1. Årsprøve LK Charlotte Koch Andrea Ingeborg Löffler OD Ditte Hassing Anne-Kirsten Jensen Berit Hedal Nicolaisen Kirkesanger modul 2 LK Anne Sofie H. Christiansen Susanne Thusbøll Holst Micky Jürgensen Gitte Victoria Lesmark Charlotte Quiring Flemming Serritskov-Jensen Organist Basisuddannelsen LK Nanna Ellegaard Heidi Glent-Madsen Martin Hørløck Jost van Ingen Anne Nørlem Holbøl, Kruså Rudkøbing, Langeland Søby, Ærø Juelsminde Juelsminde Samsø Højer Aabenraa Odense C Faaborg Tommerup Esbjerg V Sydals Gårdeby, Tinglev Haderslev Rødding Østrup, Otterup Esbjerg Padborg Løgumkloster Fredericia Felsted, Aabenraa 27

28 Kirkemusik Nyt Mette Faber Rasmussen OD Anne Birgitte Bendtsen TA Flemming M. Ellegaard-Thomsen HO Ingrid Lund Organist PO-1 OD Caroline T. Mejlbjerg Organist 1. Årsprøve LK Sebastian Thunbo Pedersen OD Lisbeth Øster Müller Camilla Sibani Organist PO-2 LK Antonia Blaser Hans Esbjerg Christensen Malwina Gahrn Mathiesen Merete Steffensen OD Liudmila V. Bech Lisa Balle Jensen Anna Klosiak Kirkekorleder eksamen LK Hanne Rath Degn Vejle Odense C Brande Stenderup Odense C Kolding Tommerup Odense C D-Tönning Vejen Esbjerg Ø Hedensted Svendborg Broby Nørre Aaby Brørup 28

29 Løgumkloster Kirkemusikskole Præliminær organist eksamen LK Lene Bordorff Sebastian Clasen Poul Viller Inge Juul Østerlund OD Peter Nørskov Jørgensen Winnie Todsen Platz Anne Mette Stæhr Klokkenist eksamen Karsten Stegmann Hermansen Brørup Sønderby, Sydals Give Kolding Odense NV Fåborg Odense NØ Marstal, Ærø Beståede prøver Maj / Juni 2014 Kirkesanger Basisuddannelse (LK:3, HO3) 6 Kirkesangere 1. Årsprøve (LK:2, OK:3) 5 Kirkesangere Modul 2 (LK:6) 6 Organist Basisuddannelse (LK:6, OD:1, TA:1, HO:1) 9 Organister PO-1 / 1. Årsprøve (LK:1, OD:3) 4 Organister PO-2 (LK:4, OD:3) 7 Kirkekorleder-eksamen (LK:1) 1 Præliminær Orgelprøve (LK:4, OD:3) 7 Klokkenist-Eksamen: 1 I alt eksamensbeviser 66 29

30 Kirkemusik Nyt Diverse rabatmuligheder ved køb af noder Studerende og lærere ved kirkemusikskolen kan opnå rabat ved køb af noder hos nedenstående firmaer. Forhør selv om rabattens størrelse. Aarhus Musik, Torvegade 60, 6700 Esbjerg tlf , DanMus, tlf , Nodecentrum, tlf , Dansk Sang (Folkeskolens Musiklærerforening), tlf , Klaverleje kan bl.a. foretages ved firmaet Juhl-Sørensen, der bl.a. tilbyder forkøbsret ved leje. Muslingevej 40, 8250 Egå. Tlf , Oversigt over salgspublikationer - kan ses på 30

31 Løgumkloster Kirkemusikskole Kalenderoversigt Foredrag v/ Hans Chr. Hein om Max Reger og kirkemusikken Orgelkundskabsseminar v/ Kristian Lumholdt kurset kører over flere dage Adventsstævne med koncert i Øster Højst Kirke Elevkoncert i Tarm Kirke 9.1. Børnekorlederkursus Odense v/ Susanne Wendt og Marlene Lollike - kurset kører over flere enkeltdage Efteruddannelseskursus i rytmisk musik v/ bl.a. Niels Nørgaard og Bjørn Elkjer kurset kører over flere kursusdage Kursus: Musik på computer v/ Bjørn Elkjer Kursus: Kirkemusik i tallet med foredrag og koncerter- bl.a. koncert i Tønder Kristkirke med opførelse af kantater af Ursinus - foredrag v/ bl.a. prof. Konrad Küster 7.3. Salmekundskabskursus v/ Christa Nyborg og Hans Chr. Hein - kurset kører over flere dage Kursus: Salmer og arrangement af satser i rytmisk stil på orgel v/ Bjørn Elkjer Korweekend v/ Lotte Bille Glæsel Elevkoncert i Horsens Babysalmesangskursus v/ Karin Elkjer Elevkoncert i Tarm Kirke Kursus: Musikalsk Legestue v/ Karin Elkjer Årsafslutning - koncert i den nyrestaurerede Løgumkloster Kirke Kursus: Babysalmesang v/ Karin Elkjer Kursus: Musikalsk Legestue v/ Karin Elkjer Ændringer til kalenderen kan løbende ses på hjemmesiden: 31

32 Kirkemusik Nyt Løgumkloster Kirkemusikskoles Bestyrelse 1. Biskop Elisabeth Dons Christensen, Formand (udpeget af kirkeministeren) 2. Stiftskontor chef Asger Gewecke (udpeget af kirkeministeren) 3. Konservatorierektor Claus Skjold Larsen (udpeget af Musikkonservatorierne) 4. Organist Klaus Viggo Jensen (udpeget af Dansk Organist og Kantor Samfund) 5. Organist Thilde Madsen (udpeget af Organistforeningen) 6. Organist Ole Plauborg Jensen (udpeget af Dansk Kirkemusikerforening) 7. Skoleinspektør Charlotte Bassler (udpeget af kirkeministeren) 8. Lærer og Musikpædagog Bodil Dibbern (udpeget af kirkeministeren) Desuden deltager: Rektor Hans Chr. Hein Administrationsleder Minna B. Søndergaard Bogholder Helle Voss Hansen Organist/kirkemusikskolelærer Niels Erik Aggesen (udpeget af lærerrådet) Studerende Ute Ruttkowski (udpeget af De Studerendes Råd) Sekretær og referent, Stiftskontorchef Kirstine Frank Jensen Kirkemusik Nyt udkommer 2 gange årligt næste nummer udkommer medio Redaktion: Lotte S. Hansen & Hans Chr. Hein 32

33 KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD Tilmelding til Adventsstævnet fredag den 28. november 2014 Dagsprogram finder du på side 6 i bladet Undertegnede tilmelder hermed personer til: Æbleskiver og Glögg i Hall en Korsang - Stemmekategori: Sopran Alt Tenor Noder rekvireres!!! Bas Løgumkloster Kirkemusikskole -og personer til Festaften på Central Hotel, Markedsgade 15. Kr. 160,- pr. person indbetales på reg. nr konto nr VIGTIGT skriv således: Afslut (dit/jeres navn) 33

34 Kirkemusik Nyt Navn: Adresse By: Tlf.: Mobil: Mail: Bemærkninger: Husk: Sidste frist for tilmelding er tordag, den 20. november 2014 Sendes eller afleveres til: Løgumkloster Kirkemusikskole Vestergade Løgumkloster Tlf

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2015. Årsafslutning. Ekskursion til Løgumkloster Kirke

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2015. Årsafslutning. Ekskursion til Løgumkloster Kirke Kirkemusik Nyt Nr. 1-2015 Årsafslutning Ekskursion til Løgumkloster Kirke Indholdsfortegnelse Side Siden sidst... 4 Årsafslutning... 6 Mindeord... 7 Glimt fra Adventsstævnet... 9 Div. rabatmuligheder....

Læs mere

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2011. Skoleåret 2011-2012. Adventsstævne. Konference

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2011. Skoleåret 2011-2012. Adventsstævne. Konference Kirkemusik Nyt Nr. 2-2011 Skoleåret 2011-2012 Adventsstævne Konference Indholdsfortegnelse Side Siden sidst................................................... 4 Kirkemusikskole-konference...................................

Læs mere

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2013. Adventsstævne. Lidt fra Støttekredsen. Nyt fag kirke- og bibelkundskab

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2013. Adventsstævne. Lidt fra Støttekredsen. Nyt fag kirke- og bibelkundskab Kirkemusik Nyt Nr. 2-2013 Adventsstævne Lidt fra Støttekredsen Nyt fag kirke- og bibelkundskab Indholdsfortegnelse Side Siden sidst... 4 Adventsstævne... 6 Lidt fra Støttekredsen... 8 Generalforsamling

Læs mere

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2011. Årsafslutning. Debutkoncert. Musikalsk rejse i Hviderusland

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2011. Årsafslutning. Debutkoncert. Musikalsk rejse i Hviderusland Kirkemusik Nyt Nr. 1-2011 Årsafslutning Debutkoncert Musikalsk rejse i Hviderusland Indholdsfortegnelse Side Siden sidst................................................... 4 Årsafslutning................................................

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Inge Marstal Hørelære i Koret

Inge Marstal Hørelære i Koret Inge Marstal Hørelære i Koret Gitte Chren Music Mind Games i Koret Doris Kjærgaard Inspiration til Korprøven Mandag d. 14. sept. kl. 12.30-17.30 i Margrethekirken i Aalborg Tirsdag d. 6. okt. kl. 10.00-14.30

Læs mere

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2013. Årsafslutning. Korweekend. Efteruddannelse i rytmisk musik for organister

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2013. Årsafslutning. Korweekend. Efteruddannelse i rytmisk musik for organister Kirkemusik Nyt Nr. 1-2013 Årsafslutning Korweekend Efteruddannelse i rytmisk musik for organister Indholdsfortegnelse Side Siden sidst................................................... 4 Program for

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Basiskurser og efteruddannelse

Basiskurser og efteruddannelse Dansk Amatørmusik Ledelse af børnekor Basiskurser og efteruddannelse Aarhus, Slagelse, Odense, Fredericia Kurserne arrangeres i samarbejde mellem Musiklærerforeningen, FUK, Folkekirkens Musikskoler, Børnekorakademiet,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Syng for Livet 14.02.16 20.02.16 ASKOV HØJSKOLE

Syng for Livet 14.02.16 20.02.16 ASKOV HØJSKOLE Syng for Livet 14.02.16 20.02.16 ASKOV HØJSKOLE Søndag d. 14. februar 15.00 17.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe og boller i spisesalen 17.00 Rundvisning ved højskolelærer Kristian la Cour du hører lidt

Læs mere

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003"

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til Den danske Salmebog 2003 ORGELBOG 2004 indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003" Bidragydere til samlingen er: Mikkel Andreassen, Povl Christian Balslev, Peter Gawol,

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2014. Årsafslutning. Clavichord. Kursus i ensemblesang

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2014. Årsafslutning. Clavichord. Kursus i ensemblesang Kirkemusik Nyt Nr. 1-2014 Årsafslutning Clavichord Kursus i ensemblesang Indholdsfortegnelse Side Siden sidst... 4 Program for Årsafslutning... 8 Beståede prøver... 10 Div. rabatmuligheder.... 11 Clavichordet...

Læs mere

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Fredag 6. februar kl. 17.00 ARS NOVA COPENHAGEN Hindemiths Messe omkranses af skønne renæssanceværker af Eccard, Victoria, Goudimel, Wert og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Kom på sporet med koret Uge 28. Dato 6/7 12/7 2014

Kom på sporet med koret Uge 28. Dato 6/7 12/7 2014 2014 Kom på sporet med koret Uge 28 Dato 6/7 12/7 2014 Side 2 Livsstilshøjskolen i Gudum opfordrer dig til at komme På sporet med koret en uge for dig, som holder af at synge i kor og har lyst til at udveksle

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Sydjylland På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

KIRKEFOLDER. Kirketjenester for 5. klasses drenge i Københavns Domkirke (Vor Frue kirke)

KIRKEFOLDER. Kirketjenester for 5. klasses drenge i Københavns Domkirke (Vor Frue kirke) KIRKEFOLDER Kirketjenester for 5. klasses drenge i Københavns Domkirke (Vor Frue kirke) Maj 2011 Til alle drenge i 4. klasse og til drengenes forældre 2 Med denne lille folder byder vi jer alle velkommen

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 8. Ollerup, den 5. april 2016

Nyhedsbrev nummer 8. Ollerup, den 5. april 2016 Nyhedsbrev nummer 8 Ollerup, den 5. april 2016 Kære forældre Lige om lidt skal vi på turne, vi glæder os. Koret er i storform, vokalgruppen, det klassiske orkester og Big Bandet øver for sidste gang før

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Kirkemusikhøjskole 2012-13. Storring-Stjær, Skivholme-Sjelle-Skørring, Skovby og Galten sogne.

Kirkemusikhøjskole 2012-13. Storring-Stjær, Skivholme-Sjelle-Skørring, Skovby og Galten sogne. Kirkemusikhøjskole 2012-13 Storring-Stjær, Skivholme-Sjelle-Skørring, Skovby og Galten sogne. Velkommen til endnu en sæson i Kirkemusikhøjskolen. Denne sæson vil være præget af variation, inspiration og

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sociologforening

Generalforsamling i Dansk Sociologforening Generalforsamling i Dansk Sociologforening Mandag d. 23. februar 2015 Kl. 19:45-21:30 på Københavns Universitet, Sociologisk Institut, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København

Læs mere

Fredag den 28. januar Hvem er vi?

Fredag den 28. januar Hvem er vi? Forårets arrangementer 2011 Nymarkens Harmonikaklub Fredag den 28. januar kl. 18.30 Entre: 50,00 kr. under 12 år 25,00 kr. Fredag den 28. januar Hvem er vi? Klubben startedes i 1989 og er således nu på

Læs mere

Konference. Musik kirke samfund uddannelse Roskilde

Konference. Musik kirke samfund uddannelse Roskilde Konference Musik kirke samfund uddannelse Roskilde Hotel Prindsen, Sankt Ols Gade 6, 4000 Roskilde 19.9.-20.9.2014 Musik kirke samfund uddannelse Musikken er i udvikling. Det er der ikke noget nyt i. Det

Læs mere

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011.

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Dirigent Leif Bønning, referent Lisbeth Skals Jensen, stemmetællere bliver valgt, når

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Adventskursus 06.12.15 12.12.15 ASKOV HØJSKOLE

Adventskursus 06.12.15 12.12.15 ASKOV HØJSKOLE Adventskursus 06.12.15 12.12.15 ASKOV HØJSKOLE Søndag 6. december 15.00 Indkvartering 17.00 Rundvisning ved højskolelærerne Ulla Henningsen og Kristian la Cour 18.15 Aftensmad 19.00 Velkommen og introduktion

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter Regionsbestyrelsen bød velkommen til de fremmødte. Gæster: Lotte Lagoni Næstformand Ansatte i Etf: Lars Møller Direktør

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2012. Årsafslutning. Kirkeministeren på besøg. Klokkespilskoncert i Mallorcas kontinentale hovedstad

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2012. Årsafslutning. Kirkeministeren på besøg. Klokkespilskoncert i Mallorcas kontinentale hovedstad Kirkemusik Nyt Nr. 1-2012 Årsafslutning Kirkeministeren på besøg Klokkespilskoncert i Mallorcas kontinentale hovedstad Indholdsfortegnelse Side Siden sidst...................................................

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN Henriette Hoppe har ikke været omkring en anden uddannelse, før hun blev PO. Jobbet som organist lå i naturlig forlængelse af glæden ved at spille orgel, og medlemskabet af

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Sponsoreret af STARK Comwell Kellers Park John Engelbrecht Indkaldelse til generalforsamling og fest i

Læs mere

SSjællands Kirkemusikskoles

SSjællands Kirkemusikskoles ommerkursus SSjællands Kirkemusikskoles Sommerkursus for organister og sangere på Emmaus - galleri & kursuscenter 5 intense dage med kirkemusik 24. - 28. juni 2013 Program MANDAG 24. JUNI 13.00 Ankomst

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 5610 Assens 5642 Millinge 5683 Haarby 5620 Glamsbjerg 5631 Ebberup 5690 Tommerup 7190 Billund 6823 Ansager 7260 Sønder Omme 7250 Hejnsvig 7270 Stakroge 6740 Bramming 6710 Esbjerg V 6760 Ribe 6683 Føvling

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015. FUK Aarhus Stiftskreds

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015. FUK Aarhus Stiftskreds KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015 FUK Aarhus Stiftskreds FORMANDEN HAR ORDET Kære FUK-medlemmer Så er det nye kirkeår kommet i gang, og lige om lidt skriver vi 2016. Bladet her indeholder beskrivelser

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE ARRANGØRER: Menighedsrådene i Øster Løgum, Løjt og Genner Tilrettelæggelse: Claus Helsbøl, pastor em. mødeleder Anette Kjær, organist Sognenes præster Ann Bork Damsgaard og Anette Jensen Kalvø Badehotel,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. Søndag d. 22. marts 2015 kl Høng Skole, musiklokalet, Odinsvej 18, 4270 Høng

Referat fra ordinær generalforsamling. Søndag d. 22. marts 2015 kl Høng Skole, musiklokalet, Odinsvej 18, 4270 Høng I SPIL & DANS Vestsjælland mødes spillefolk og dansere, øvede såvel som uøvede, til samvær om musik og dans, der fortrinsvis har rod i den danske folketradition" Referat fra ordinær generalforsamling Søndag

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Resultat. Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014

Resultat. Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014 Resultat Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014 1 Resultatliste Hold Klasse A M.Com HFFS 584 Morten E. Kristensen 199,07 Børge Hansen 194,09 Kjeld Østergaard 191,05 Anders Jeppesen 177,00

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017

Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017 Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017 Deltagere: Følgende krisecentre:bornholm, Danner, Dansk Kvinde Samfund Krisecenter, Esbjerg, Fredericia, Frederiksværk, Haderslev,

Læs mere