Kirkemusik Nyt. Nr Adventsstævne. Orgelkursus i spansk orgelmusik. Orgelmesterkursus i Sønderborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2014. Adventsstævne. Orgelkursus i spansk orgelmusik. Orgelmesterkursus i Sønderborg"

Transkript

1 Kirkemusik Nyt Nr Adventsstævne Orgelkursus i spansk orgelmusik Orgelmesterkursus i Sønderborg

2

3 Indholdsfortegnelse Side Siden sidst... 4 Adventsstævne... 6 Orgelkursus i spansk musik... 8 Orgelmesterkursus i Sønderborg Støttekredsen Carl Philipp Emanuel Bach 300 år Elevfordeling august Pædagogisk dag Årsafslutning Beståede prøver Diverse rabatmuligheder Kalenderoversigt Bestyrelsen Tilmeldingsblanket Løgumkloster Kirkemusikskole Vestergade 9-13, 6240 Løgumkloster Tlf: Fax: Hjemmeside: Kontortid: Mandag kl Tirsdag, onsdag, torsdag kl & Telefontid: Mandag kl Tirsdag, onsdag, torsdag kl & Rektor: Hans Chr. Hein Træffes efter aftale 3

4 Kirkemusik Nyt Siden sidst v/ rektor Hans Christian Hein En række spændende begivenheder har præget det sidste halve år på Løgumkloster Kirkemusikskole: Ved sommerens eksaminer kunne årets gode og målrettede arbejde atter konstateres, idet der generelt set var tale om meget fine resultater og i enkelte fag om usædvanligt fine standpunkter! Orgelmesterkurset i juni med Prof. Bine Bryndorf er omtalt inde i bladet; men det er en fornøjelse, at der er beredvillighed fra underviseren til at komme og fra Museet på Sønderborg Slot med praktisk bistand, når vi får mulighed for at tilrettelægge og afvikle et sådant specialkursus. Kurset var et led i det Interregprojekt under EU, som kirkemusikskolen deltager i I februar vil der blive arrangeret et kursus d februar med kirkemusikken i tallet i centrum. Der vil her være foredrag om nogle af komponisterne og de musikalske former i baroktiden, og der vil blive arrangeret koncerter i tilslutning hertil. Hovedkoncerten finder sted i Tønder, hvor der opføres kantater m.v. af Ursinus, der var organist og kantor i Tønder på Brorsons tid. Disse værker vil da klinge i kirken for første gang siden 1700-tallet! Ved et andet orgelmesterkursus i august havde skolen besøg af prof. Miguel Bernal Ripoll fra Madrid, der forelæste og underviste i den ældre spanske orgelmusik. Som afslutning på kurset spillede Ripoll ved en forrygende koncert i Helligåndskirken i Flensborg. Christine Toft Kristensen, der er organist ved Billund Kirke og timelærer på skolen, afholdt en spændende kursusdag i tilrettelæggelse af børne- og ungdomsgudstjenester i begyndelsen af september. Med indsigt og humor blev deltagerne ført igennem mange overvejelser om emnet, og der blev givet inspirerende ideer til det konkrete musikalske arbejde med disse tjenester. Bedømt på deltagernes reaktioner vil der være god mening i et opfølgende kursus inden længe! I samarbejde med Sangkraftcentrene i Assens og Faaborg-Midtfyn, Odense Musik-skole, DAMs korudvalg og Børnekorakademiet har kirkemusikskolen arrangeret en kursusrække med fokus på undervisning i spirekor og børnekor. Kurset der er gået i gang med stor tilslutning finder sted på Odense Musikskole og lærere er Susanne Wendt og Marlene Lollike. 4

5 Løgumkloster Kirkemusikskole De tre kirkemusikskoler holder hver 3. eller 4. år en konference for skolernes personale. I år var der åbnet op for større deltagelse udefra, og der blev afviklet en konference med fokus på uddannelse, herunder specielt i vore skandinaviske broderlande. Interessante indlæg af Johannes Landgreen, Sverige og Jørn Fevang, Norge gav gode inspirationer til vort eget arbejde her i Danmark. Konferencen indledtes af kirkeminister Marianne Jelved og desuden var der indlæg af rektor Hans Vium Mikkelsen om forholdet teologi musik og professor hans Gammeltoft-Hansen om folkekirkens ledelsesstruktur. Ved en aftenkoncert i Roskilde Domkirke kunne deltagerne høre værker af bl.a. Leif Kayser. 5

6 Kirkemusik Nyt Adventsstævne i Løgumkloster fredag, d. 28. november Adventsstævne for studerende og lærere fra alle skolens afdelinger afholdes fredag, d. 28. november i Løgumkloster. Der vil være mulighed for at deltage i hele dagens program eller i dele af programmet. Træf gerne aftaler om fælles kørsel, så det bliver lettere at overkomme transporten til og fra Løgumkloster. Vi håber, at mange vil slutte op om arrangementet, så vi får en festlig dag! Tilmelding kan ske ved henvendelse til kontoret brug evt. tilmeldingsblanketten bagerst i bladet eller send en mail. Program for dagen: kl Generalforsamling i støttekredsen i lokale 2 kl Kaffe / gløgg i hall en i Vestergade 13 kl Korprøve v/ Lotte B. Glæsel i korsalen, Vestergade 9 ca kl kl kl Efter korprøven: møde vedr. Studerendes Råd Generalprøve på korsatserne i Øster Højst Kirke Koncert i Øster Højst Kirke Festmiddag på Centralhotellet Der sluttes af kl. 21 6

7 Løgumkloster Kirkemusikskole Korprøven ledes af Lotte Bille Glæsel, der udover sin faste ansættelse som lærer ved kirkemusikskolen også er fastansat kantor og organistassistent ved Ribe Domkirke og Sct. Catharinæ Kirke i Ribe. Hun har til koncerten valgt følgende satser: Ruth Artman: Carol of the Bells - Julesang fra Ukraine Michael Bojesen: Luk julefreden ind Bendt Kallenbach / Bo Holten arr.: Et barn er født i Betlehem Noderne kan rekvireres fra d. 12. november ved henvendelse til Dorrit Lund Sørensen på kontoret. Husk at oplyse stemmetype ved tilmeldingen. Det forventes at man på forhånd har orienteret sig så grundigt som muligt i korstemmerne. Der er efter samråd med hovedfagslæreren mulighed for at tilmelde sig med indslag til koncerten. Især sangere og organister på afsluttende år opfordres til at overveje et eller flere indslag; men andre studerende på eksamenslinjerne er også velkomne. Vi håber som sædvanligt på en afvekslende koncert. Ved festmiddagen på Centralhotellet er man også velkommen til at optræde med underholdende indslag. Vi forventer at slutte arrangementet kl

8 Kirkemusik Nyt Orgelkursus i spansk musik I dagene august arrangerede kirkemusikskolen et kursus i spansk orgelmusik med professor Miguel Bernal Ripoll fra Real Conservatorio Superior de Musica i Madrid. Ripoll har sideløbende med sin musikalske karriere beskæftiget sig intensivt med studier af spansk orgelmusik, og han står også på dette område som en betydelig autoritet. Han har i de senere år stået for udgivelsen af Antonio de Cabezons værker i 5 bind på Bärenreiter Verlag og udgivelsen af Correa de Arauxos værker i 3 bind. Miguel B Ripoll indledte med et foredrag, hvor der dels blev givet en generel introduktion til emnet, dels blev givet indsigt i de enkelte komponister og deres værkers placering i historien. De forholdsvis få deltagere 7 i alt - fik god lejlighed til at spille stykker fra det opgivne repertoire, og med mange spillemæssige og opførelsespraktiske anvisninger undervejs når man på sådanne kurser relativt få værker. Til undervisningen havde skolen i øvrigt fået mulighed for at benytte det fine P.G.Andersen & Bruhn orgel i Øster Højst Kirke. Professor Miguel Bernal Ripoll underviser 8

9 Løgumkloster Kirkemusikskole Professor Miguel Bernal Ripoll underviser Spansk orgelmusik er for mange noget fjernt, og man hører jævnligt beklagelser over, at musikken ikke klinger godt på vore danske orgler. Ripoll havde her et udogmatisk syn på instrumentets klang og alder; men fremhævede vigtigheden af syngende eller bløde principalstemmer. Hvorledes et dansk orgel kan forenes med spansk orgelmusik fik man et glimrende bevis på ved Ripolls koncert under kurset på Bruhnorglet i Helligåndskirken i Flensborg. Her savnede man absolut intet hvad instrumentet angik, og Ripoll var da også efterfølgende fuld af lovord om dette orgel. På kurset var der desuden foredrag ved Poul Pock-Sten, Odense. Han har i mange år beskæftiget sig med udførelsen af ældre musik, herunder ikke mindst spansk musik. Han gav et fint indblik i spansk kultur og kom især ind på den meget væsentlige kilde fra midten af 1500-tallet af munken Tomas de Santa Maria, der belyser mange spørgsmål om opførelsespraksis. 9

10 Kirkemusik Nyt Orgelmesterkursus i Sønderborg, juni 2014 Løgumkloster Kirkemusikskole stod i dagene juni 2014 som arrangør af et mesterkursus i orgelspil med emnet renæssance- og tidlig barok-musik på orglet i Dronning Dorotheas Kapel på Sønderborg Slot. Kurset indgik i det Interreg4a kirkemusikskolen i perioden er deltager i. Stedet var specielt udvalgt på baggrund af det særlige instrument, der i dag står i kapellet: Orglets facade daterer sig som resten af kapellets interiør tilbage til 1500-tallets midte, altså den tidlige reformatoriske tid. Det er blandt de mest velbevarede protestantiske fyrstekapeller i Nordeuropa. På basis af grundige studier af den bevarede facade samt den oprindelige orgelvindlade, der findes på museet, har orgelbygger Mads Kjersgaard i 1997 rekonstrueret orglets pibeværk, vindlader og bælganlæg. Den håndværksmæssige og klanglige kvalitet er usædvanlig høj, og orglet har siden 1997 været anvendt til koncerter i sommerhalvåret for museets gæster. Kurset blev indledt med en offentlig koncert i kapellet ved prof. Bine Bryndorf. Hun spillede et alsidigt program med bl.a. en sjældent hørt lang variationsrække af Dietrich Buxtehude. En publikumsskare på o. 50 personer fyldte godt op i det lille kapel. 10

11 Løgumkloster Kirkemusikskole Selve undervisningen foregik med en af deltagere på orgelbænken og Bine Bryndorf på pulpituret ved siden af. På grund af meget begrænset plads ved orglet samt restriktioner på det tilladte antal af personer på pulpituret var de øvrige deltagere placeret nede i kirkerummet. Med anvendelse af kamera samt TV-monitor nede i rummet kunne deltagere følge den spillendes bevægelser og de mere detaljerede instruktioner fra underviseren og samtidig høre orglets klang optimalt. Et særligt og originalt kendetegn ved instrumentet er forekomsten af såvel kort oktav (toner, der ligger anderledes end på det moderne klaviatur) samt delte overtangenter på to toner (dis og es har to forskellige tangenter, idet der er to tilhørende piber). Orglet er stemt i middeltonestemning, hvilket bl.a. betyder renere intervaller end ved moderne stemning, men også begrænsninger i hvilke tonearter, der er brugbare. Til den gamle musik er dette optimalt, da musikken netop er skrevet til denne stemning. Deltagerne hav-de et meget stort repertoire at byde på, hvilket betød at såvel nordtysk, hollandsk, engelsk, italiensk og fransk musik fra renæssancen og den tidlige barok blev behandlet. 11

12 Kirkemusik Nyt Det særlige emne: Stilimprovisation stod også på kursets program. Her blev undervisningen foretaget ved et lille continuoorgel, fragtet til kapellet specielt til kurset. Dette orgel kunne forholdsvis let stemmes om, således at man også her kunne bruge den gamle middeltonestemning. Med udgangspunkt i studiet af såvel variationsrækker fra tallet og udvalgte musikteoretiske værker gav Bine Bryndorf en indføring i stilimprovisation, således at deltagerne på kunstnerisk og videnskabelig baggrund prøvede kræfter med at improvisere, som det kan have lydt på den tid. 12

13 Løgumkloster Kirkemusikskole Professor Konrad Küster fra Universitetet i Freiburg, er tilknyttet Interregprojektet i 2-års perioden som videnskabelig medarbejder. Han gav et foredrag for deltagerne om orgelhistorien langs Flensborg Fjord med inddragelse af hans seneste studier vedr. instrumenternes datering og udbredelse. Der har været en rig orgel- og musikkultur i området, ikke mindst i de økonomisk set gode tider samt med basis i de forskellige fyrsters indflydelse med slotskapeller. Set i forhold til samtidens samfærdselsmidler har der været en stor og ret hurtig udbredelse af musik mellem landene, så musik fra f.eks. Nordtyskland nåede vidt omkring til bl.a. Slesvig-Holsten og Danmark. 13

14 Kirkemusik Nyt Løgumkloster Kirkemusikskoles Støttekreds Indkalder herved til ordinær generalforsamling, Fredag, d. 28. november kl i lokale 2 på kirkemusikskolen, Vestergade 13 Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Rektors orientering om kirkemusikskolens virksomhed 5. Forelæggelse af revideret regnskab ( ) iflg. 6 stk Indkomne forslag 7. Valg til bestyrelsen 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen 9. Valg af 2 revisorer 10. Valg af 1 revisorsuppleant 11. Fastlæggelse af de årlige medlemskontingenter 12. Eventuelt. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne Ole Stevns formand Dannebrogsgade Brønderslev 14

15 Løgumkloster Kirkemusikskole Støttekredsen Kære Elev - Lad ikke økonomiske problemer hindre dig i at gennemføre din uddannelse! Løgumkloster Kirkemusikskoles Støttekreds har iflg. vedtægterne 2 stk. 1 til formål at støtte skolens virksomhed, derunder at indsamle midler til støtte for formål, som ikke er dækket af offentlige tilskud, f.eks. støtte til mindrebemidlede studerende, til instrumentfond og til arbejde i De Studerendes Råd. Du kan f.eks. søge om tilskud til administrations- og / eller undervisningsgebyr, noder, transport m.m. Ansøgning om midler fra Støttekredsen skal være Kirkemusikskolen i hænde senest 1. marts eller 1. oktober, hvor bestyrelsesmøderne afholdes. Ansøgning skal sendes til: Formand Ole Stevns: Støttekredsen Vestergade Løgumkloster Medlemskab i Støttekredsen kr. 150,- p.a. - personligt kr. 250,- p.a. - familie/menighedsråd kr. 75,- pensionister samt ansatte og studerende på LKMS. 15

16 Kirkemusik Nyt Carl Philipp Emanuel Bach 300 år Den næstældste af Johann Seb. Bachs sønner blev født i Weimar i 1714, altså i år for 300 år siden! Faderen var på dette tidspunkt organist og koncertmester ved hoffet i Weimar, en stilling han forlod i vrede få år senere for at blive kapelmester ved hoffet i Köthen. Årene i Köthen blev særdeles frugtbare for Bach som komponist, og han havde her fremragende instrumentalister som kolleger. En lang række kammer- og orkestermusik så her primært af denne grund dagens lys, bl.a. Brandenburger-koncerterne, Wohltemperiertes Klavier og suiterne for violin og cello. Den musikalske opdragelse af de to sønner Wilhelm Friedemann og Carl Ph. Emanuel tog her sin begyndelse og fortsatte da familien i 1723 flyttede til Leipzig. Sønnerne fik klaverundervisning fra en tidlig alder, og dette indbefattede undervisning på clavichord, cembalo og orgel, da det moderne klaver først udvikles fra o Faderen komponerede en række stykker til undervisningsbrug. Notenbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach for ikke at tale om de teknisk og musikalsk uhyre svære orgelsonater! Begge sønner fik en grundig uddannelse, der naturligvis også omfattede musikteori grundlaget for al komposition. Som voksen udtalte Carl Ph. Emanuel, at han aldrig havde haft andre lærere end sin far! Fra 15-års alderen medvirkede han som bratchist og cembalist ved musikopførelserne i Thomaskirken i Leipzig, ligesom vi ved, at alle i familien hjalp til med det ugentlige arbejde med at udskrive orkesterstemmer til søndagens kantater. Som 20-årig flytter han til Frankfurt an der Oder, hvor han dels kunne fortsætte sine juridiske studier ved universitetet, dels kunne virke som klaverlærer og dirigent. Hans ry som en usædvanlig begavet cembalist spredtes hurtigt, og i 1738 får han ansættelse ved den prøjsiske konge, Frederik den Stores hof. På trods af at han her ikke nød kongens gunst i særlig grad og derfor heller ikke lønmæssigt fik, hvad hans talent og kunnen ellers kunne have berettiget ham til, blev han i stillingen i 30 år. Det hang ikke mindst sammen med den frihed, han havde til at komponere og til at have en række privatelever, der kunne bringe hans indkomst op på et pænt niveau. I løbet af erne kunne han således udgive en lang række klaversonater, der både gav ham et stort ry samt pæne indtægter. I 1749 opfører han sin egen komposition over Magnificat i Thomaskirken i Leipzig. Det skal højst sandsynligt ses i sammenhæng med, at faderen var blevet syg, og man måtte forvente, at en afløser for ham skulle findes inden 16

17 Løgumkloster Kirkemusikskole længe. Både C.P.E. og den ældre broder markerede sig inden faderens død med opførelser af egen musik i Thomaskirken; men da Johann Seb. dør i 1750 finder man dog en helt anden musiker som efterfølger. Magnificat er en af fornemmeste kompositioner i 1700-tallet over denne tekst, og overgås vel kun af Johann Sebastians fra 1723! 17

18 Kirkemusik Nyt På det kompositoriske plan ligger hans største fortjenester indenfor klaver-musikken, hvor udviklingen af sonateformen grundlægges og dyrkes af C.Ph.E. og derfra overtages af de store wienerklassiske skikkelser: Haydn, Mozart og Beethoven. Når Mozart ved C.P.E. Bachs død i 1788 udtalte, at han var faderen, vi er sønnerne, lå der også heri en stor anerkendelse af den udvikling, han om nogen var en hovedmand i: overgangen fra barokken til den følelsesfulde stil, rokokoen og hvad senere blev kaldt den wienerklassiske stil. Det interessante ved ham er bl.a., at han med hele sin klassiske, barokke musikopdragelse fra ungdommen kunne rive sig løs heraf og give afgørende impulser til en ny og moderne stil. Hans navn blev i samtiden den kendte Bach, så når man o og frem til begyndelsen af 1800-tallet talte om den store Bach mente man Carl Ph. Emanuel og ikke Johann Sebastian! 18

19 Løgumkloster Kirkemusikskole I 1768 får Bach efter 30 år ved hoffet i Berlin ansættelse som musikdirektør i Hamborg. Denne stilling varetog han i 20 år indtil sin død i Denne højt profilerede post overtog han efter G.Ph. Telemann, der indtil sin død havde været i stillingen i over 40 år. Telemann var en god ven af den gamle Bach, og han var i øvrigt også fadder til Carl Ph. Emanuel. Musikdirektøren skulle levere og opføre musik til mange forskellige begivenheder i Hamborg, herunder også kirkemusik til de 5 hovedkirker i byen. Det indebar kantater til bl.a. præsteindsættelser samt oratorier og passioner i fastetiden. C.P.E. komponerede en passionshistorie om året i Hamborg; men selvom der er meget smuk musik iblandt de mange passioners satser, når ingen af dem op i nærheden af Johann Sebastians 2 store passioner. Det skyldes dels at kravene til længden af passionerne var skåret voldsomt ned i løbet af 1700-tallet, dels at den lettere musikalske stil ikke fremmede det tætte forhold mellem tekst og musik, som man finder i faderens værker. Det er i øvrigt karakteristisk, at sønnen ikke viede arbejdet med passionerne nær så højt som faderen: I langt de fleste af værkerne er der et udpræget genbrug af satser fra tidligere værker herunder lån af satser fra Johann Seb. passioner og det synes nærmest som om, han har prøvet at komme så let om ved arbejdet som muligt! Ikke desto mindre gemmer der sig fine satser, ikke mindst i arierne fra disse passioner, og disse satser kan sagtens fortjene en fremførelse i dag ved f.eks. kirkekoncerter. En spændende musikhistorisk kriminalgåde knytter sig i øvrigt til bl.a. Carl Ph. Emanuels kirkemusik. Det drejer sig om de mange værker fra især hans 20 år i Hamborg, som efter hans død kom til at indgå i musiksamlingen i Berliner Sing-Akademie. En meget stor manuskriptsamling på o værker indgik i foreningens arkiv, heraf o. 500 værker af Bach-familiens medlemmer i håndskrift. Som mange andre biblioteks- og kunstsamlinger blev Sing-Akademies arkiv i løbet af 2. verdenskrig uddeponeret til forskellige landområder i Tyskland. En del samlinger kom uskadte gennem krigen, en del gik til og en del forsvandt som krigsbytte til Sovjetunionen. Efter krigen mente man længe, at arkivet var blevet ødelagt i krigshandlingerne, da der ikke var spor af det nogle steder. Imidlertid dukkede der i erne enkelte gange informationer op om opførelser af ellers ukendte værker af Bachsønnerne. Det fik enkelte forskere til at undersøge forholdene; men indtil murens fald var det ikke muligt at få adgang til personer eller arkiver, der kunne be- eller afkræfte sådanne informationer. I 1999 lykkedes det imidlertid et par amerikanske forskere at få kontakt til ukrainske kolleger og få adgang til konservatoriets bibliotek i Kiev. Her fandt de Sing-Akademies arkiv, opbevaret på bedste vis gennem 19

20 Kirkemusik Nyt mange år! I kølvandet på den generelle optøning i forholdet mellem øst og vest overdrog Ukraine i 2001 hele samlingen til Tyskland, hvor den siden da er blevet opbevaret på nationalbiblioteket i Berlin. Udforskningen af det store arkiv var endnu før 2. Verdenskrig i sin vorden, og der er fremdraget mange hidtil ukendte kompositioner af såvel Bachsønnerne som af mange andre komponister fra 1700-tallet. Der bliver i årene fremover publiceret den første samlede udgivelse af Carl Ph. Emanuels værker. I musikhistorien står C.P.E. også som en central skikkelse i bevarelsen af Johann Sebastian Bachs værker. Efter faderens død i 1750 overtog de to ældste sønner det meget store nodearkiv, Johann Seb. havde haft i Leipzig. De delte værkerne imellem sig; men C.P.E. lod her udarbejde kopier af en lang række værker også for selv at kunne opføre musikken. Hans store organisatoriske evner, som bl.a. blev udfoldet i Hamborgtiden, rakte også til at bevare samlingen intakt til sin død; mens Wilhelm Friedemann, der fik en omskiftelig tilværelse og døde i yderste armod i 1784, i flere tilfælde måtte sælge nogle af faderens værker. Det er således i 300-året også værd at mindes Carl Ph. Emanuel for, at vi via ham har fået overleveret så mange af faderens værker uden sønnens indsats havde vi ikke kendt så meget til Johann Sebastian! Elevforeningen & De studerendes Råd Børge Eggertsen Sdr. Skovvej Tinglev Tlf Mail: 20

21 Løgumkloster Kirkemusikskole Elevfordeling pr. august 2014 Fordelt på afdeling og linje August 2014 Organister Kirkesangere Klokkenister I alt Løgumkloster Klok. afd 9 9 Odense Tarm Horsens I alt

22 Kirkemusik Nyt Pædagogisk Dag Fredag d. 29. august opholdtes en mødedag for lærere og administrativt ansatte på kirkemusikskolen. Dagen indledtes med et møde med Lindsay Gray, der for nylig er afgået som leder af den engelske kirkemusikskole Royal School of Church Music. I modsætning til de danske kirkemusik-skoler har den engelske søsterskole ikke et egentligt hjemsted, idet den ved kurser overalt i England søger at fremme korsang og undervisning i sang og orgel. Skolen bæres primært af frivillige bidrag og yder med sin virksomhed et meget bidrag til engelsk kirkemusikliv i såvel England som ude i verden i engelsktalende lande. Lindsay Gray berettede levende om alt dette og desuden om sin egen opvækst og uddannelse i den på mange måder imponerende engelske tradition. Dagen fortsatte med et lærermøde, der blev afsluttet med diskussioner om den nye studieplan 22

23 Løgumkloster Kirkemusikskole Afsluttende blev der slappet af over en middag på Centralhotellet 23

24 Kirkemusik Nyt Årsafslutning Årsafslutningen fandt sted mandag den 16. juni med program fra morgen til aften. Der blev indledt med morgensang i Gråsten Slotskirke, hvorefter organist Rut- Elena Boyschau, der tillige er lærer på skolen, fortalte om kirken, orglet samt planerne for en kommende restaurering. Turen gik videre til det i år meget aktuelle Dybbøl, hvor møllen og dens udstillinger var målet. 24

25 Løgumkloster Kirkemusikskole I det gode vejr blev både frokost og kaffe indtaget i skolens have. Løgumkloster Kirke bliver for tiden renoveret med henblik på genåbning næste sommer, og i stedet var koncerten henlagt til den dejlige kirke i Øster Højst med sit velklingende Andersen & Bruhn orgel. Christine Toft Kristensen ledte koret i et mindre program, og desuden sang og spillede en række studerende og lærere ved koncerten. De fremmødte PO-3 studerende med eksamensbeviset i hånden. Fra venstre: Winnie Todsen Platz, Lene Bordorff, Anne Mette Stæhr, Inge Juul Østerlund og Poul Viller 25

26 Kirkemusik Nyt Et par glimt fra aftenarrangementet på Centralhotellet, hvor bl.a. Flemming Serritskov-Jensen, Finn Rosenberg og Annette Lindgreen sørgede for god underholdning. 26

27 Løgumkloster Kirkemusikskole Beståede prøver Maj / Juni 2014 Kirkesanger Basisuddannelsen: LK Sonja Klakegg Larsen Johnny Sten Linda Riis Suszkiewicz HO Erik Foldø Jette Heindorf Foldø Bente Olsen Kirkesanger 1. Årsprøve LK Charlotte Koch Andrea Ingeborg Löffler OD Ditte Hassing Anne-Kirsten Jensen Berit Hedal Nicolaisen Kirkesanger modul 2 LK Anne Sofie H. Christiansen Susanne Thusbøll Holst Micky Jürgensen Gitte Victoria Lesmark Charlotte Quiring Flemming Serritskov-Jensen Organist Basisuddannelsen LK Nanna Ellegaard Heidi Glent-Madsen Martin Hørløck Jost van Ingen Anne Nørlem Holbøl, Kruså Rudkøbing, Langeland Søby, Ærø Juelsminde Juelsminde Samsø Højer Aabenraa Odense C Faaborg Tommerup Esbjerg V Sydals Gårdeby, Tinglev Haderslev Rødding Østrup, Otterup Esbjerg Padborg Løgumkloster Fredericia Felsted, Aabenraa 27

28 Kirkemusik Nyt Mette Faber Rasmussen OD Anne Birgitte Bendtsen TA Flemming M. Ellegaard-Thomsen HO Ingrid Lund Organist PO-1 OD Caroline T. Mejlbjerg Organist 1. Årsprøve LK Sebastian Thunbo Pedersen OD Lisbeth Øster Müller Camilla Sibani Organist PO-2 LK Antonia Blaser Hans Esbjerg Christensen Malwina Gahrn Mathiesen Merete Steffensen OD Liudmila V. Bech Lisa Balle Jensen Anna Klosiak Kirkekorleder eksamen LK Hanne Rath Degn Vejle Odense C Brande Stenderup Odense C Kolding Tommerup Odense C D-Tönning Vejen Esbjerg Ø Hedensted Svendborg Broby Nørre Aaby Brørup 28

29 Løgumkloster Kirkemusikskole Præliminær organist eksamen LK Lene Bordorff Sebastian Clasen Poul Viller Inge Juul Østerlund OD Peter Nørskov Jørgensen Winnie Todsen Platz Anne Mette Stæhr Klokkenist eksamen Karsten Stegmann Hermansen Brørup Sønderby, Sydals Give Kolding Odense NV Fåborg Odense NØ Marstal, Ærø Beståede prøver Maj / Juni 2014 Kirkesanger Basisuddannelse (LK:3, HO3) 6 Kirkesangere 1. Årsprøve (LK:2, OK:3) 5 Kirkesangere Modul 2 (LK:6) 6 Organist Basisuddannelse (LK:6, OD:1, TA:1, HO:1) 9 Organister PO-1 / 1. Årsprøve (LK:1, OD:3) 4 Organister PO-2 (LK:4, OD:3) 7 Kirkekorleder-eksamen (LK:1) 1 Præliminær Orgelprøve (LK:4, OD:3) 7 Klokkenist-Eksamen: 1 I alt eksamensbeviser 66 29

30 Kirkemusik Nyt Diverse rabatmuligheder ved køb af noder Studerende og lærere ved kirkemusikskolen kan opnå rabat ved køb af noder hos nedenstående firmaer. Forhør selv om rabattens størrelse. Aarhus Musik, Torvegade 60, 6700 Esbjerg tlf , DanMus, tlf , Nodecentrum, tlf , Dansk Sang (Folkeskolens Musiklærerforening), tlf , Klaverleje kan bl.a. foretages ved firmaet Juhl-Sørensen, der bl.a. tilbyder forkøbsret ved leje. Muslingevej 40, 8250 Egå. Tlf , Oversigt over salgspublikationer - kan ses på 30

31 Løgumkloster Kirkemusikskole Kalenderoversigt Foredrag v/ Hans Chr. Hein om Max Reger og kirkemusikken Orgelkundskabsseminar v/ Kristian Lumholdt kurset kører over flere dage Adventsstævne med koncert i Øster Højst Kirke Elevkoncert i Tarm Kirke 9.1. Børnekorlederkursus Odense v/ Susanne Wendt og Marlene Lollike - kurset kører over flere enkeltdage Efteruddannelseskursus i rytmisk musik v/ bl.a. Niels Nørgaard og Bjørn Elkjer kurset kører over flere kursusdage Kursus: Musik på computer v/ Bjørn Elkjer Kursus: Kirkemusik i tallet med foredrag og koncerter- bl.a. koncert i Tønder Kristkirke med opførelse af kantater af Ursinus - foredrag v/ bl.a. prof. Konrad Küster 7.3. Salmekundskabskursus v/ Christa Nyborg og Hans Chr. Hein - kurset kører over flere dage Kursus: Salmer og arrangement af satser i rytmisk stil på orgel v/ Bjørn Elkjer Korweekend v/ Lotte Bille Glæsel Elevkoncert i Horsens Babysalmesangskursus v/ Karin Elkjer Elevkoncert i Tarm Kirke Kursus: Musikalsk Legestue v/ Karin Elkjer Årsafslutning - koncert i den nyrestaurerede Løgumkloster Kirke Kursus: Babysalmesang v/ Karin Elkjer Kursus: Musikalsk Legestue v/ Karin Elkjer Ændringer til kalenderen kan løbende ses på hjemmesiden: 31

32 Kirkemusik Nyt Løgumkloster Kirkemusikskoles Bestyrelse 1. Biskop Elisabeth Dons Christensen, Formand (udpeget af kirkeministeren) 2. Stiftskontor chef Asger Gewecke (udpeget af kirkeministeren) 3. Konservatorierektor Claus Skjold Larsen (udpeget af Musikkonservatorierne) 4. Organist Klaus Viggo Jensen (udpeget af Dansk Organist og Kantor Samfund) 5. Organist Thilde Madsen (udpeget af Organistforeningen) 6. Organist Ole Plauborg Jensen (udpeget af Dansk Kirkemusikerforening) 7. Skoleinspektør Charlotte Bassler (udpeget af kirkeministeren) 8. Lærer og Musikpædagog Bodil Dibbern (udpeget af kirkeministeren) Desuden deltager: Rektor Hans Chr. Hein Administrationsleder Minna B. Søndergaard Bogholder Helle Voss Hansen Organist/kirkemusikskolelærer Niels Erik Aggesen (udpeget af lærerrådet) Studerende Ute Ruttkowski (udpeget af De Studerendes Råd) Sekretær og referent, Stiftskontorchef Kirstine Frank Jensen Kirkemusik Nyt udkommer 2 gange årligt næste nummer udkommer medio Redaktion: Lotte S. Hansen & Hans Chr. Hein 32

33 KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD Tilmelding til Adventsstævnet fredag den 28. november 2014 Dagsprogram finder du på side 6 i bladet Undertegnede tilmelder hermed personer til: Æbleskiver og Glögg i Hall en Korsang - Stemmekategori: Sopran Alt Tenor Noder rekvireres!!! Bas Løgumkloster Kirkemusikskole -og personer til Festaften på Central Hotel, Markedsgade 15. Kr. 160,- pr. person indbetales på reg. nr konto nr VIGTIGT skriv således: Afslut (dit/jeres navn) 33

34 Kirkemusik Nyt Navn: Adresse By: Tlf.: Mobil: Mail: Bemærkninger: Husk: Sidste frist for tilmelding er tordag, den 20. november 2014 Sendes eller afleveres til: Løgumkloster Kirkemusikskole Vestergade Løgumkloster Tlf

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2011. Skoleåret 2011-2012. Adventsstævne. Konference

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2011. Skoleåret 2011-2012. Adventsstævne. Konference Kirkemusik Nyt Nr. 2-2011 Skoleåret 2011-2012 Adventsstævne Konference Indholdsfortegnelse Side Siden sidst................................................... 4 Kirkemusikskole-konference...................................

Læs mere

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen DAGLIG LEDELSE? Folkekirken har i den seneste tid været

Læs mere

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR PRÆLUDIUM SIKKEN ENERGI Af Dorte Skovgaard Wihre, redaktør af PO-bladet Dette nummer af PO-bladet er stærkt præget af stævnet i Randers, og sådan

Læs mere

Principalen. Nyt fra Vestervig. Kirkemusikskolen udvider VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE. I dette nummer:

Principalen. Nyt fra Vestervig. Kirkemusikskolen udvider VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE. I dette nummer: Årgang 23, Nummer 1 Marts 2007 Principalen VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE Nyt fra Vestervig Kirkemusikskolen udvider I dette nummer: Nye lokaler i Vestervig 2007 - Buxtehude-år Artikel: Musik - kreativitetens

Læs mere

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012 NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet STÆVNE 2012 PRÆLUDIUM - OG SÅ VAR DER DEN OM NONNEN OG SØMANDEN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Det er næppe undgået trofaste læseres opmærksomhed,

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4

NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4 NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen SYNSVINKLER Præsten (og meget,

Læs mere

NR. 12 DECEMBER 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SALMER MED HOLGER, HANS ANKER & CO. SIDE 12

NR. 12 DECEMBER 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SALMER MED HOLGER, HANS ANKER & CO. SIDE 12 NR. 12 DECEMBER 2013 12. ÅRGANG PO-bladet SALMER MED HOLGER, HANS ANKER & CO. SIDE 12 PRÆLUDIUM NED PÅ JORDEN Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Nu er vi snart ved at være til ende med ministeriets

Læs mere

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG PO-bladet PRÆLUDIUM HVOR MEGET SKAL VI SAMARBEJDE? Af Anders Thorup, formand for FPO Ved sidste års generalforsamling i Silkeborg og for den sags skyld ved hele stævnet var begrebet

Læs mere

NR. 3. PO-bladet ET KOR SKAL OPLEVE AT LYKKES SIDE 12 KOM TIL PO-STÆVNE I ODENSE! SIDE 19

NR. 3. PO-bladet ET KOR SKAL OPLEVE AT LYKKES SIDE 12 KOM TIL PO-STÆVNE I ODENSE! SIDE 19 NR. 3 M A R T S 2014 1 3. ÅRGANG PO-bladet ET KOR SKAL OPLEVE AT LYKKES SIDE 12 KOM TIL PO-STÆVNE I ODENSE! SIDE 19 PRÆLUDIUM DEMOKRATISK UNDERSKUD Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I begyndelsen

Læs mere

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Kvalifikationstillæg - er det noget for mig? Nogle af de mange, der har fået ny ansættelse som organist, har allerede stiftet bekendtskab

Læs mere

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G P R Æ L U D I U M TAK OG AU REVOIR FRA MIG TIL ALLE JER LÆSERE Jeg har stået der så ofte. På Place Vendôme i Paris. Taget frokosten på mondæne Ritz

Læs mere

2 Juni/Juli August 2014

2 Juni/Juli August 2014 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2014 Nu er det sommer, og der er langt flere mennesker på Ærø end ellers. Der er liv overalt. I byerne og havnene, i landsbyerne og langt ude på landet, også rundt omkring

Læs mere

NR. 2. PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16

NR. 2. PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16 NR. 2 F E B R U A R 2014 1 3. ÅRGANG PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16 PRÆLUDIUM LØN SOM FORTJENT? Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I slutningen af sidste år modtog jeg som formand

Læs mere

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7 NR. 6 JUNI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN SIDE 7 PRÆLUDIUM KRÆV MERE I LØN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen De lokale lønforhandlinger

Læs mere

NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4

NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4 NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4 PRÆLUDIUM GEMMELEG Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I starten af

Læs mere

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Hvad siger overenskomsten? Når dette blad når medlemmerne, er det over et år siden, at overenskomsten trådte i kraft for nyansættelsers

Læs mere

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M PO-organisten anno 2009 Med juletravlheden forhåbentlig vel overstået og juleglæden forhåbentlig ikke helt opbrugt kan vi nu tage hul

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32

NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32 NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32 PRÆLUDIUM OK13 ALLEREDE?! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Til foråret 2013

Læs mere

PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M DEN NØDVENDIGE EFTERUDDANNELSE Det er altid godt at komme hjemmefra. Væk fra den daglige trummerum med bleskift, den samme orgelbænk

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 11 december 2013 januar februar 2014 Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet for Løgumkloster sogn har igen haft en travl periode, med en nærmest flyvende start efter sommerferien.

Læs mere

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Den sande kunst Den danske kultur bløder. Den ligger afsvækket på sit leje, gispende efter de få vejtrækninger, den er forundt at have

Læs mere

GLÆDE OG INSPIRATION PÅ STÆVNET I ODENSE

GLÆDE OG INSPIRATION PÅ STÆVNET I ODENSE NR. 6 JUNI 2014 13. ÅRGANG PO-bladet GLÆDE OG INSPIRATION PÅ STÆVNET I ODENSE SIDE 8 TIDSREGISTRERING: KONTROL KAN IKKE ERSTATTE LEDELSE SIDE 22 PRÆLUDIUM MUS GÅ IKKE I FÆLDERNE Af Anders Thorup, formand

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. 2013/14 Foredrag og arrangementer Koncerter Aktiviteter for alle aldre. www.trinitatis-kirke.dk

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. 2013/14 Foredrag og arrangementer Koncerter Aktiviteter for alle aldre. www.trinitatis-kirke.dk Trinitatis Kirke - kirken midt i 2013/14 Foredrag og arrangementer Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig til mennesker i alle aldre

Læs mere

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 3 Marts 2010 81. årgang Indhold Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128

NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128 NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128 PRÆLUDIUM VEDTÆGTER SKAL VÆRE TIDSSVARENDE Af Anders Thorup, formand for FPO FPO s vedtægter har med små ændringer næsten 40 år på

Læs mere