anlæg i Herstedoster industricentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "anlæg i Herstedoster industricentrum"

Transkript

1 anlæg i Herstedoster industricentrum -

2 cl.! -

3 en TIl. det væsentlig bør men RU I U RRDR JU I BR I B RB I R RUB B B RR RR B R RIR B B... B Emulsionssprojte type T I.. I B.. I B. BR B.. RR UR B. I. B. R... RR B RR B B B..... RR B I. RR I I. R.R B B B. B. B i B RU. let håndterlig og særdeles mobil ernulsionssprojte, som ar enkel i konstruktion og dermed billig anskaffelse. Ophænges I traktorens lift. Kon:pressoreo trækkes direkte gennem teleskop- B kdrdanaksel fra krafladtaget. Har 3-dobbelt filtrering at sprede- mat. abt. vægt: 320 kg.. B.. R. B. ÅV 4 JGAA RD... I UR I. RB B. UR. FABRIK FOR VEJMASI(INER BR B HELSINGFORSGAOE ÅRHUS N. TLF. (66) RB Repræsentant ler Sjælland: J. Axel Pedersen (01) Roskildevej 47 Kebenhavn Valby B I. B I... B RIBRBRRUR B B IRIRRI.B.B Bl B R B RIRR.B. RIRRRRBRR RRRBRB U Bl RRRRBRBR RIRRIRRBR RIRR R R.. I Tror De, at det kun er vort store service-net, der får fabrikanter af entreprenørmateriel til at foretrække BRIGGS & STRATTON? Engelsk kvalitet i verdensklasse I slåmaskiner til vedligeholdelse af græsset langs motorveje, grofter, åløb, kanaler, dæmninger, skrænter Rækkevidde for LUPAT side arms-slåmaskiner fra traktoren, type I: 1450, II 2870, Ill 4956 og IV 6250 m/m. Samtlige modeller er monteret med effektiv sik rinksudloser og aut. hydrofloatsystem. Nyt kraftigt 1200 m/m slåaggregat. Kan monteres på ethvert anerkendt traktormærke. 75 it: at Storbritanniens kommuner anvender LUPAT IMPORTØR: O.S.v. AASIJM PR. AGEDRUP TLF. ODENSE (09)136200* er kun en detalje rende, for en BRIGGS & BRIGGS&STRÅTT0N ikke afgø STRATTON er simpelthen verdensmester blandt 4-takts benzinmotorer fra 2 12 HK, den mest perfekte til alle mobile og sta tionære discipliner. Det er ikke uden grund, at mere end 50 millioner BRIGGS & STRATTON motorer arbejder verden over og at der hvert år kommer 6 millioner flere på markedet. Denne store produktion er det bedste bevis på suveræn kvalitet og pålidelighed. Hvis De derfor vil være sikker på at kunne tilbyde Deres kunder det bedste De forvisse Dem om, at det entreprenørmateriel, De forhandler, er STRATTON. forsynet med BRIGGS & Importor: KETiiER TEKNIK Vordingborggade Kobenhavn ø, tlf. (01-76) TRIa 3131 Depoter: Ålborg Anker Engelundsvej 15, Skalborg, tlf. (08) Holstebro: Herningvej 39, tlf. (074) Odense: Skibhusvej 51, tlf. (09) A 35

4 Undskyld vi er ivejen er vi altid - det V EJ BYG N N G VEJMATERIALER IIKNISK FOi.AGS TRYKKERI

5 der bliver flere og flere på vejene Det betyder veje der skal være trafiksikre nemme at vedligeholde. Vejen til en bedre vej går over R & S Snak vej med RASMUSSEN &SCHIOTZ CIVILINGENIØRER & ENTREPRENØRER DATAVEJ TELEFON CDI) KAJ I2UNXS VEJ ÀRI-IUS 0 - TLF. (00) SÆBVVJ HJ000INO - TELEFON (00) A3

6 >WD>>0 5fl> <C3O CD 7ç,-,..D a>cdecd CD z D - -n. mzomtam _.coibm r 00 XtXX r6 9 ø)< BÆ5 co 3a CD 0r -) 0C0D - P) <cz UD D) D).CDD).U CDCI) 3 -,,- 4.ao- CDCD U$3 $r. -a-z flaa gfl COC( c-i ( < 0c.0 s-.g<- r 3? - aco - CD

7

8 Ny M-65 fra Allis-Chalmers: Den vil ændre Deres syn på gradere! Den nye Allis-Chalmers M-65 sætter stan darden for, hvordan en grader skal være. Den afløser den berømte DD-grader, og den har naturligvis alt det, som gjorde DD eren til en verdenssucces plus naturligvis en række nye fordele F. eks. forøget førerkomfort, forbedret effektivitet og større produ kti o n sev n e. Et enkelt blik er nok til at overbevise Dem om, at M-65 er en robust maskine. Bygget til at klare de svære job. Bygget så deri kan holde i mange år med et minimum af vedligeholdelsesomkostni nger. M-65 er en værdig afløser af DD-graderen. Den kan det samme som de store gradere, og listen over udstyr og redskaber er så lang, at M-65 er helt enestående i sin klasse. Et godt bevis på, at Allis-Chalmers er mærket, der garanterer den avancerede konstruktion. Se det selv i praksis. Ring på (01) 96 i 9 00 og aftal en demonstration. Hydraulisk hjulindstilling, hydraulisk drejelig tandkrans, hydraulisk styring. Både håndgas og speederpedal. Transmission med højt bakgear er standardudstyr.

9 I Chassisramme konstrueret med henblik på montering af frontudstyr. Ændret vægtfordeling, længere trækbom og forøget hjulafstand, men alligevel en vendediameter på under 8 m! $65 -I.>,.. Almindeligt graderblad. Roll Away konstruktion. M 65 er let at manøvrere fra såvel siddende som stående stilling. Nyt, meget komfortabelt, indstilleligt førersæde. Det finder man kun hos AIIis-ChaInrs! RoII Away graderbladet ruller let materialerne fremefter. Ingen sam menpakning som ved et almindeligt graderblad. Maskinen kan arbejde lettere, og produktionen øges. Det navn, der garanterer den avancerede konstruktion ALLIS-CHALMERS INDUSTRI VEJ 7, GLOSTRUP tlf. (01)

10 I I

11 Dansk Vejtidsskrift Udgivet af Amtsvejinspektorforeningen i Danmark Medlemsblad for Dansk amtsvejingeniørforening Redaktion Professor, civilingeniør Ravn, ansv. Øster Voldgade 10, 1350 København K Telefon (01) Civilingeniør A. 0. l-laugaord Redaktionel medarbejder: Kgl. Koinrnissai ius F. J. Boas Redaktionssekretær: Malanne flauer Ekspedition Teknisk Forlag AIS Slcelbækgade 4, 1717 København V Telefon (01) * A bo n n em en tsp i is Kr. 56,00 + moms. om året far 12 numre Lassalgspris: Kr. 5,80 + moms IPANKASI England IPC Rasioess Press Ltd., Flaet Street London E.C.4, England. Telefon France Compagnin Francaise d Editlon 40, Rae da Colisee, Paris 6, France Telefon g Italy Etas-Ksmpass Via Mantegna 6, Milano, Italy Telefon / U.S.A. lliffe-ntp Inc. 300 East 42nd Street, New York NY , USA. Telefnn (212) Japan International Business Press Japan Office, Far East Trade Press Ltd. Snlkn Bldg., Akasoka Minato-ku-Tokyo, Japan Telefon INDHOLD: Belægningen på den ny Lillebæltsbro Statens Vejlaboratorium Stenmaterialers egenskaber ved tra ditionelle prøvemetoder, samt ved poleringsprøve med den engelske po leringsmaskine Forslag til ændring i forskrifterne for proctor-forsøg Nye bøger Nyt fra amtsvejingeniørforeningen HOVEDKONTOR I ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 150 (01) Fabriker i Farum, Sorø og Silkeborg A9

12 FYN & JYLLAND SYD 1KM TTM RZ : SCHc$RLING VERDENS MEST SOLGTE SELVOPSUGENDE FEJEMASKINE B. WULFF & SØN KØBENHAVN Leveret til: Fredericia Kommune Frederiksberg Kommune Brabrand Boligforening Brøndbyernes Kommune /7 Ballerup-Måløv Kommune Birkerød Kommune Farum Kommune Gentofte Kommune Glostrup Kommune A 10 Gladsaxe Kommune Helsingør Kommune Helsingør Soc. Boligselskab GARANTI OG SERVICE KVALITET, Odense Kommune Herstedernes Kommune IC; R Herning Kommune Hillerød Kommune Hvidovre Kommune Høje Tåstrup Kommune Hørsholm Kommune Kbhvns. Amts Vejvæsen Lyngby-Tårbæk Kommune Nyborg Kommune Roskilde Kommune Rødovre Kommune Sylvadan, Køge (Junckers Savv.) Sønderborg Kommune Vallensbæk Kommune Aarhus Havnevæsen Aarhus Kommune Søllerød Kommune Tårnby Kommune Aalborg Havnevæsen Cementfa. Rørdal, Aalborg»Godthâb, Roholmsvej Albertslund (01) Asperup (09) JYLLAND Haubro (086) Haubro 121 Statens Luftfartsvæsen

13 Belægningen på den ny Lillebæltsbro Af civilingeniør C. J. Wøhik Belægningen på den nye Iillebæltsbro Hængebrodækket på den ny Lillebælts bro består af orthotrop stålplade. Pla den er 12 mm tyk, og er på under siden forsynet med langsgående for stærkningsribber for hver 30 cm. Den ne brodækkonstruktion er i Danmark kun anvendt på enkelte broklapper. Belægningen på et sådant brodæk frembyder særlige problemer, som ikke på samme måde kendes fra betonbro dæk og veje. Det er en udbredt op fattelse, som også støttes af de senere omtalte forsøg, at det er vanskeligere at fremstille en tilfredsstillende og holdbar belægning på et stålbrodæk end på et betondæk. Hvis man skal formulere kravene til belægningen, må man naturligvis nævne de almene krav om holdbarhed og en ru, jævn og slidfast overflade. Herudover skal belægningen virke som rustbeskyttelse for den underlig gende stålplade. Disse fordringer kan kun opfyldes, når belægningen er vand-og vanddamptæt, og stålplade + belægning virker som en enhed un der påvirkning af trafik og vejrlig. Der kræves derfor absolut effektiv klæbning mellem stålplade og belæg ning og stor sikkerhed mod revnedan nelse i belægningen. En vis flexibili tet er nødvendig, men det fordres samtidig, at belægningen er tilstrække lig stiv til at modstå forskydninger under påvirkning af trafikken og sin egen vægt. Det rådgivende ingeniørfirma Chr. Ostenfeld og W. Jønson, som har projekteret den nyt Lillebæltsbro, ind så på et tidligt tidspunkt, at belæg ningsarbeidet på ståldækket var af en så speciel karakter, at der måtte gø res en særlig indsats. Man foranledi gede derfor i 1963 nedsat et særligt udvalg til at behandle problemerne i forbindelse med belægningen. Udval gets medlemmer er: Professor H. H. Ravn, Statens Vejlaboratorium. Civilingeniør T. F. Krarup, Vejdirektoratet. Siden 1963 har et særligt arbejds udvalg indsamlet erfaringer med belægninger på orthotrop stålplade og ladet udføre ret omfattende for søg ved Statens Vejlaboratorium. Resultatet er blevet en indstilling om, at belægningen på Lillebælts broens ståldæk udføres på sandblæst overflade med en gummi harpixklæber, 4 mm mastix af nær mere angivet sammensætning og 2 lag støbeasfalt. Civilingeniør J. M. Kirk, A.O.V. samt en repræsenatnt for Ostenfeld og Jønson. Siden 1966 har også undertegnede deltaget i arbejdet. Første fase i arbejdet var at ind hente flest mulige oplysninger om de erfaringer, som er gjort i udlandet og med de hjemlige broklapper, og om de overvejelser, som ligger bag de enkelte valg af belægninger. Som det meget ofte er tilfældet ved sådanne undersøgelser, tilbagestod en lang række uafklarede spørgsmål, som kun kunne løses ved selv at udføre forsøg. Dette var næste fase i arbejdet, idet man dog samtidig holdt sig ajour med den i udlandet foregående udvikling, således at re sultaterne af forsøgene i vid udstræk ning har kunnet koordineres med de nyeste erfaringer. Det vigtigste erfaringsgrundlag fra Danmark er broklapperne på Lange bro, hvor belægningen hidtil har holdt tilfredsstillende i ca. 15 år. Denne belægning er fremstillet på følgende måde: Stålpladen renses for rust. Som klæber påføres en bitumen opløsning med tilsætning af gummi latex-pulver (Pulvatex). Der afsluttes med to lag støbe asfalt, hvoraf øverste lag er lidt hårdere end det underste. I støbeasfalten er indlagt et stålnet, som visse steder er svejst til bropla den. Bropladen er 13 mm tyk og dens udstrækning lille i forhold til Lille bæltsbroens. Den anvendte støbeasfalt er blø dere end de typer, der under hensyn til trafikkens størrelse kan komme på tale på Lillebæltsbroen. I England findes to store hængebroer med brodæk af orthotrop stål plade. Broerne Firth-of-Forth broen og Severn-broen er ca. 5 år gamle. Belægningerne på de to broer er ens og opbygget på følgende måde: Stålpladen sandblæses til metallisk renhed (Sa 3). Der påføres Ca. 300 gfm2 gummi harpix klæber (Bostik 1255). Der pålægges et 5 mm tykt isola tionslag af filleriseret bitumen med tilsætning af gummilatex-pulver (Pulvatex). Slidlaget består af ca. 3 cm støbe asfalt, håndudlagt i eet lag. Disse belægninger har siden udlæg ningen ligget uden anmærkninger. Ved vurderingen af lignende belæg ningers egnethed i Danmark skal det erindres, at forskellen mellem maxi mum- og minimumtemperatur er me get større i Danmark end i England. Før belægningernes udførelse var der kun udført få og primitive forsøg for at fastslå konstruktionens egnet hed. De fleste erfaringer kan hentes og er hentet fra Vesttyskland, hvor der findes store broer med dæk af orthotrop stålplade. I langt de fleste tilfælde er pladetykkelsen som på Lil lebæltsbroen 12 mm. Man har her eksperimenteret meget med belægningerne. En række firmaer har haft lejlighed til at udlægge deres foretrukne belægninger. Nogle af dis se er udelukkende på asfaltbasis, andre har klæbere og isolationslag af kunst stoffer, oftest epoxyharpix eller med indhold heraf. Over isolationslaget er benyttet både støbeasfalt og asfaltbe ton, i visse tilfælde støbeasfalt til det ene lag og asfaltbeton til det andet. Endvidere eksperimenteredes en Dansk J c)tidsskrift nr

14 2 I - overgang meget med aluminium- og kobberfolier som isolationslag til be skyttelse af stålpladen mod rust. Er faringerne hermed har generelt været dårlige. Alligevel spøger dette isola tionslag stadig, nu i form af en rust fri stålfolie. Blandt de mange belægningstyper har der ingen været, som har givet så gode resultater, at den er blevet almin deligt accepteret, men visse af disse ty per foretrækkes i enkelte Lånder. Den mest almindelige belægnings type, som også foretrækkes af Bundes verkehrsministerium, har følgende op bygning: Stålpladen sandblæses til metallisk renhed (Sa 3). Rustbeskyttelseslag, fortrinsvis zinkstøvmaling. Klæber.?vfastixlag af nærmere specificeret sammensætning. lag støbeasfalt. Da &ian for ca. 20 år siden i større udstrækning begyndte at bygge broer med dæk af 12 mm orthotrop stål plade, blev mastixlaget udført i mm tykkelse. Imidlertid gav dette lag anledning til forskydninger i belæg ningen, hvorfor man senere reduce rede tykkelsen til mm. Da det ikke hjalp nok, reducerede man til mm og senere igen til 8 10 mm. I 1961 regnede man med at vide nok om belægninger på stålplader til at foretage en foreløbig normering og udgav derfor skriftet»vorlåufiges Merkblatt für Fahrbahnbeläge auf Leichtfahrbahnen im Stahlbriicken bau<c Heri er omtalt en række kon struktioner og givet ret vide grænser for deres udførelse. Vanskelighederne fortsatte imidler tid, og det blev tydeligt, at man end nu ikke havde fundet en tilforladelig konstruktion. Man besluttede derfor at starte stort anlagte forsøg for der igennem at nå til en bedre erken delse af problemerne og fremskynde deres løsning. Disse forsøg er stadig i gang, idet man dog gentagne gange har ændret udførelsesform og pro gram. I dag er stillingen den, at man stadig nærer størst tillid til en udfø relsesform med mastixisolering, idet man nu udelader rustbeskyttelseslaget og ønsker mastixlaget udført i 6 mm tykkelse. Man har dog ikke specifice ret en mastixsammensætning, som er egnet for udlægning i denne tykkelse. Set fra vor side er det en stor ulempe, at der ikke foreligger nær- Stativ til glidvingsforsag. mere specifikationer for alle lagene på de enkelte broer, så vi havde haft mulighed for en selvstændig vurde ring af årsagerne til de optrædende skader. Det vil fremgå af det sagte, at der er mange erfaringer at hente i Tysk land, og selv om de fleste er af ne gativ karakter, har også disse stor vær di. Hertil kommer, at der tillige i de tyske forsøg er værdifuldt materiale, som er indgået i vore oven ejelser, samt inspiration til de forsøg, vi selv har foretaget. På grundlag af de indhøstede erfa ringer i udlandet og herhjemme kun ne man inden påbegyndelsen af egne forsøg konkludere, at slidlaget burde være støbeasfalt udlagt i 2 lag med ialt 5 cm tykkelse. Rigtigheden af denne konklusion er ikke blevet an fægtet hverken af de senere tilkomne erfaringer eller de udførte forsøg. Endvidere var det muligt at slutte, at et særligt rustbeskyttelseslag (zink støvmaling eller lignende) ikke burde anvendes. Forsøgene kunne derfor koncentreres om klæbelag og isolati onslag. Forsøgene blev tilrettelagt på den måde, at man ved hjælp af relativt hurtige prøvninger undersøgte en ræk ke klæbemasser og isolationsmaterialer for herved på grundlag af de ind samlede erfaringer at kunne udvælge forholdsvis få materialer, som derpå blev underkastet grundigere afprøv ning ved forsøg, der skulle simulere de vanskeligste påvirkninger, som be lægningen bliver udsat for på broen. Materialerne til afprøvning blev fremskaffet ved at indbyde alle, vi mente kunne være interesserede, til at fremsætte forslag og indsende ma terialeprøver. Selve udførelsen af de indledende forsøg skal ikke omtales her. Ved forsøgene blev klæber og iso lationsmasser afprøvet. Vurdering af resultaterne sandsynliggjorde, at kun 2 af de undersøgte klæbere og 2 iso lationsmasser ville have chancer for at give gode resultater ved de fort satte forsøg og i praksis. Disse ma terialer blev derfor undersøgt ved de i det følgende beskrevne forsøg sam men med et par andre klæbere, som medtoges til sammenligning. Endvi dere blev også en konstruktion uden særligt isolationslag afprøvet. 62 DanskJ7ejtidsskrift nr

15 De afsluttende forsøg er planlagt ud fra den hypotese, at de farligste påvirkninger optræder ved de højeste og de laveste forekommende tempera turer. To af forsøgsrækkerne er derfor forsøg ved forhøjet temperatur og én forsogsfække udføres ved lav tempe ratur. Glidningsforsøg Erfaringen viser, at en hyppigt op trædende fejl på stålbroer er forskyd ninger i belægningen, således som den f. eks. kan iagttages ved færdselsstri ber, som i tidens løb kommer til at danne bølgelinier eller andre utilsig tede kurver. Ved forsøgene undersøges en be lægnings modstandsevne mod forskyd ning ved at udlægge den i fuld tyk kelse på en til Sa 3 sandblæst stål plade, 50 )< 65 cm, og anbringe den i et stativ ved 50 C med en hældning mod horisontalen på 30. Forskyd ningen måles med passende tidsmel lemrum ud fra en skinne anbragt på den øverste ende af stålpladen. Resul taterne indtegnes i et diagram med tiden som abscisse og den totale forskydning som ordinat. Herved fås et indtryk af såvel forskydningen i star ten, som efter at en vis ligevægt er indtrådt. Sporkoringsforsog En anden hyppigt optrædende fejl er bolgedannelser i belægningen. Den ne fejl optræder ofte sammen med forskydninger. En mulig årsag til fej len er gentagne hjulpassager i samme spor. For at undersøge fænomenet har vi konstrueret en maskine, hvor et bela stet truckhjul kører frem og tilbage i samme spor over belægningen. Be lægningen er udlagt på en fast understøttet stålplade, og temperaturen hol des konstant ved at anbringe stålpladen med belægning i en vandter mostat. Med passende mellemrum må les nedsynkningen af hjulet i forhold til den oprindelige belægnings over flade. Før forsogenes start regnede vi med at gennemføre forsøgene ved 40 50C, belaste truckhjulet med 3 t og holde et dæktryk på 7 kg/cm lertid gav blot en enkelt hjulpassage under disse betingelser en nedsynk ning af hjulet i belægningen på flere mm, og det blev nødvendigt at re 2. Imid I I Appa;a,,,l sporko;ingsfo;sog. Provepladen ses omtrent i billedets midte. ducere forsøgstemperaturen til 30 C og totallasten på hjulet til 750 kg. Dæktrykket blev bibeholdt. Ned synkningen af hjulet blev målt efter 500, 1000, 2000, 4000 og 8000 hjulpassager. r..:_.s::_ J...:: Pro to efter endt sporkoringsforsøg. Belastningsforsøg Ved den tredie forsøgsrække måles belægningernes evne til at modstå gen tagne belastninger ved lav temperatur. De belægninger, som skal under søges, anbringes på sandblæste 12 mm i Da,,sk Jfejtidsskrift nr

16 HOpstilling til bel.tstningsforsøg. Stålp laden med belægning ses liggende over de tre under stotninger. Ozer pladen ser man tr;kcylindrene og nedenunder en opstilling til måling ej nedbojningen»i ed differentialtransformere. tykke stålplader, 75 X 30 cm. Pla derne med belægning anbringes over 3 understotninger, udformet som 5 cm rundjern med 30 cm afstand. Den ne afstand svarer til brodækkets langs gående forstærkningsribber. Belastnin gerne påfores gennem 2 gennemhul lede gummiplader og overliggende stålklodser 20 X 20 cm, som er an bragt oven på belægningen midt i de to mellemrum mellem understotnin gerne. Kraftpåvi rkningen kommer fra to hydrauliske cylindre, som trykker på de nævnte stålklodser. Trykket på belægningen bringes til at variere mel lem 500 kg og 4 t med en frekvens på 3 belastninger/sekund, idet maxi mal- og minimaltryk varer omtrent lige længe. Trykstigning og -fald va rer hver millisekunder. En en kelt belastning svarer således til en passage af et 7 t h illinghul, som har en forstærkningsribbe midt mellem enkelthjulene. Belastningstiden er dog noget længere end ved en normal hjulpassage, hvilket er nødvendigt på grund af det til rådighed værende ud styr. Det skal også bemærkes, at på virkningen er noget større end i prak sis på grund af stålpladens ringe bred de (30 cm). Forsogsopstillingen er anbragt i et fryserum ved _20cC. Pladen med be lægning har stuetemperatur, når den anbringes i apparatet. I løbet af et par timer nedkoles pladen under pulse rende belastning, som fortsættes, til der optræder skader i belægningen. Skaderne er som regel adskillelse mel lem støbeasfalt og stålplade eller mel lem stålplade og klæber, i klæberen eller i isolationen. Hvis der ikke er indtrådt skader efter belastnin ger, afbrydes forsøget. Før pladens udtagning sprøjtes i de fremkomne revner en opslemning af zinkhvidt i sprit, så man ved adskillelse kan se bruddets placering og udstrækning. Ved forsøgene afprovedes som iso lationsmasse en hollandsk handelsva re»lsotex< (svagt filleriseret gummi bitumen) og en mastix fremstillet af 18 % bitumen 180/200 og 82 Ç kalkfiller. Som klæbere afprøvedes dels den til»isotex«isolationsmassen svarende klæber (»Isotex klæber<), dels gummiharpixklæberen»bostik 1255<c Begge klæbere er fremstillet på basis af gummi og harpix. Til sam menligning medtoges en bitumenklæ ber og en gummi-bitumenklæber. Forsogsresultater Resultaterne af glidningsforsøgene viste, at belægninger uden særligt iso lationslag, d.v.s. stobeasfalt direkte på klæber, ikke forskydes i forhold til stålpladen i løbet af de 10 døgn, for søget varer. Bitumenklæber og gum mibitumenklæber med 6 mm mastix over giver anledning til særdeles sto re forskydninger. ca mm/døgn under de givne forsogsomstændighe der.»bostik mm mastix og»isotexe klæber + isolation giver omtrent lige stor forskydning, ca. 1 mm/døgn med lidt forskelligt tids mæssigt forløb og ret stor spredning på resultaterne fra de enkelte plader. Sporkøringsforsøgene viste ikke no gen tydelig forskel mellem de forskel lige klæbere og isolationslag. Det skyl des for en stor del, at den benyttede stobeasfalt ikke havde ens hårdhed fra plade til plade, skønt deue var be stilt hos leverandøren. Derimod viste sporkøringstendensen stærk afhængig hed af asfalthårdheden. Forsøgsresul taterne kan derfor ikke indgå i vur deringen af de enkelte klæberes og isolationsmassers egnethed, men de un derstreger betydningen af en ensartet hårdhed af asfalten. Ved belastningsforsøgene blev det ledste resultat opnået med belægnin gen med»bostik 1255< som klæber og 5 mm mastix med førnævnte sam mensætning. Herover var som ved alle pladerne anbragt ialt 5 cm støbeasfalt i 2 lag med den forud fastlagte hård hed. Denne belægning modstod ca. 106 belastninger, naturligvis med no gen spredning fra plade til plade. Den optrædende fejl var fraslag i grænselaget klæber-mastix. Ved fort satte belastninger bredte bruddet sig kun langsomt. Næstbedst var belægningen med»isotexe klæber + isolation (4 mm tykkelse). Denne modstod ca. 10 belastninger, men der var ekstraordi nær stor spredning fra plade til plade på denne belægning. Den dårllgste modstod kun 1300 belastninger. den bedste Fraslaget skete her i den øverste del af isolationsmassen. En belægning med»bostik 1255«og»Isotex< isolation slog fra straks ved belastningernes start. Grunden vi ste sig at være, at klæberen var blevet blødgjort af olie fra isolationsmas sen. Pladerne med belægning havde ligget en måned inden afprøvningen. (fortsættes side 84) 64 Dansk T ejtidsskrift nr

17 Kampmannsgade I I I I I I I I I I t. II I gårvar hun blevet kort ned! i Shell INDUSTRI -SERVICE Men ulykken blev undgået. Fordi vejbanen var belagt med Shellgrip. Den nye, revolutionerende asfalt sikkerhedsbelægning. Shellgrip øger trafiksikkerheden. Trods stigende biltæthed. Trods øget risiko for ulykker. Sheligrip for korter bremselængden. Mindsker faren for udskridninger. Påvirkes ikke af frost. Angribes ikke af vejsalt, olie og andre kemikalier. Langt de fleste trafikulykker sker inden for 20 m fra gade- eller vejkryds. Derfor lægges Sheligrip, hvor faren er størst. Ved fodgængerfel ter, vejkryds osv. Sheligrip lægges direkte på den gamle vejbane. Ingen afbrænding af asfalt. Ingen opbrækning af ce ment. Den rene vejbane belægges med Shellgrip om aftenen. Næste morgen er Shellgrip klar - klar til at forhindre ulykker. Ligesom det er sket ved adskillige forsøg, hvor ulykkestallene er mmdsket med helt op til 50!. På i alt 100 særligt udsatte steder i London, bla. Oxford Street/New Bond Street og Trafalgar Square/ Strand/Northhumberland Avenue er de farlige kryds nu behandlet med Shellgrip. I Danmark dræbes eller kvæstes over personer årligt i vejkryds alene. Dette tal kan reduceres ved hjælp af Shellgrip. ønsker De yderligere oplysnin ger om Shellgrip, så ring eller skriv til I A/S Dansk Shell - 2, 1604 København V. Tlf. (01) L ----I A 11

18 Energivej 26 P2750 Ballerup.Tlf.(01) hjortsa Pionjår brydemaskiner og SG dykpumper. ter, lofteophæng m. m. Tricosal betontæt stampere og rambukke. Wimag løfteappara torbjælker og vibrationstrom ler. Delmag jord Vibro jordvibratorer, betonvibratorer, vibra program af: ningsmiddel, plastificeringsmiddel m. m. nr. 346 glæder vi os til at vise Dem vort store»velkom men på E 70 i Bella Centret. På stand

19 STATENS VEJLABORATORIUM 1. Laboratoriets første år Vejlaboratoriet er oprettet af mini steriet for offentlige arbejder i hen hold til lov nr. 143 af 1. juli 1927 om afgift af motorkøretøjer m. v. Statens Vej laboratorium varetager udførelsen af de undersøgelser, om hvilke der rettes henvendelser til det fra vejbestyrelser og andre, og iværk sætter ligeledes de undersøgelser, som Tilsynsrådet eller vejlaboratoriet selv finder påkrævet. Civilingeniør Axel Riis blev den 1. august 1928 ansat som leder af laboratoriet, og dette blev henlagt un der overvej inspektøren; det skulle sam arbejde med Dansk Ingeniørforening s tekniske Vejkomité. I 1930 blev vejkomiteen omdannet, således at den i praksis fungerede som vej laboratoriets bestyrelse. Navnet for vejkomiteen blev samtidig ændret til Dansk Vej laboratorium s rådgivende Komité. Ved overvejinspektoratets ophævel se i april 1949 blev vejlaboratoriet henlagt under det nyoprettede vejdi rektorat, og professor H. H. Ravn blev juni 1949 udnævnt til civilingeniør Riis efterfølger. Vejkomiteen blev ophævet i slut ningen af 1949, og den 1. april 1950 nedsatte ministeriet et tilsynsråd for vejlaboratoriet. Tilsynsrådets medlem mer har i 1969 været: Overvejingenior K. 0. Larsen, formand. Civilingeniør J. H. Hoffmann. Vicestadsingeniør K. V. Jensen. Amtsvejinspektør Ivar Jørgensen. Direktør V. Lærkes. Amtsvejinspektør P. V. Pedersen. Kommuneingeniør E. Nørgaard Petersen. Tilsynsrådet har holdt 72 møder, heraf 4 i I disse 4 møder har deltaget civilingeniør B. Thagesen som sekretær, samt professor Ravn. Laboratoriets navn var oprindeligt Dansk Vej laboratorium, men siden 1960 har det kaldt sig Statens Vejlaboratorium. Vejlaboratoriet havde sine første kontorer på Christiansborg Slot, men Forførstegang har Statens T/ejlaboratorium i 1933 flyttede man til Polyteknisk Læreanstalt opgav man nogle af loka ler ne og lånte andre, således at alt kom til at ligge ved samme trappe begyndte det at knibe med plads; først lånte man et par lokaler på Po lyteknisk Læreanstalt ved Sølvtorvet. Dernæst lejede man en del af»alle rødgaard< (i Bloustrød kommune). Bæreevneafdelingen var i anbragt i en 5-værelsers lejlighed i Vester Voldgade. I 1965 var pladsmanglen blevet akut, hvorfor det blev nødvendigt at leje halvdelen af bygningen på Elisa gårdsvej 5 7, Roskilde, som man i 1968 overtog helt med undtagelse af et par lokaler, der først indgik i leje målet i På den anden side af Elisagårdsvej udsendt en årsberetning. Den bringes her iforkortetform. STATENS VEJI.ABORATORIUMS ORGANISATION således som den er vedtaget al tilsynsrådet. lngeniorernas virkefelt fremgår at skemaet. Chef H. H. Ravn lejede man i 1965 en een-etagers fa briksbygning, der blev indrettet til forsøgshal og garager. I øjeblikket råder man over føl gende nettoarealer: 5 etager på Elisagårdsvej 5 7: 3975 m. Hal og garager på Elisagårdsvej: 570 m2. Laboratorier og kontor på Polytek nisk Læreanstalt: 488 m2. Den bituminøse afdeling og en skrivestue har til huse på Polyteknisk Læreanstalt, resten af vejlaboratoriet er i Roskilde. 2. Vejlaboratoriets organisation Statens Vejlaboratorium består nu af 5 afd. I diagrammet er afdelingerne opført efter deres alder. Den ældste, den bituminøse, blev oprettet i 1930, 0v er ing an ior Civilingenier N. N. i Bituminose Vejgeoteknik. Overlladeegensk Bæreevne Motorveje betægninger Betonbelægn. Autoværn A. Skjoldby B. Thagesen T. Johansen E. Bårenhotdt Ø Christiansen C. J. Wdhlk N J. Buht B. Christensen få Bræstrup- S. Sloth Hall-Andersen E. V. Theill Nielsen J. Ranke K. F. Østergaard Romby Nielsen P. Dinesen 1<. Pedersen Åge Hansen Jargen Jensen K. A. Pihl P. Ahrentzen Roland Jensen B. Ørsted Petersen Steen Nielsen Dansk Jejiidtsktift nr

20 og den sidste, motorvejsafd. fra Administrationen (kommunikationsaf delingen) har aldrig været en egent lig afdeling, men det har i de senere år vist sig praktisk at have en fælles ledelse af de herhen hørende funk tioner; det drejer sig om bogholderi, skrivestue, dokumentationstj eneste, re ception, fotograf, bibliotek, arkiv, fo tokopiering, besvarelse af høringer, lystryk og tjenestevogne, som er fælles for afdelingerne. Vejlaboratoriets chef betragtes, indtil der bliver ansat en kontorchef, som leder af kommu nikationsafdelingen. De to stillinger som fremgår af diagrammet, overingeniøren og kontor chefen, skal aflaste chefen for en del af de administrative arbejde, der efter hånden er blevet meget stort. Stillin gerne er ikke oprettet endnu, men er anbefalet både af den arbejdsgruppe i vej direktoratet, der har beskæftiget sig med vejlaboratoriets forhold og af vejlaboratoriets tilsynsråd. De enkelte afdelinger virker ikke som selvstændige vejlaboratorier. Man ge sager passerer da også mere end een afdeling, selv om det udadtil ser ud som om, rekvirenten kun har haft med en enkelt afdeling at gøre. F. eks. kan en skrivelse, der er udfærdiget af motorvejsafdelingen, godt være re sultatet af undersøgelser i vejgeotek nisk afdeling og bæreevneafdelingen. Enhver afdeling kan internt rekvirere laboratorieundersøgelser hos en anden afdeling efter ønske med eller uden vurdering af resultaterne. Et mere uofficielt træk i vejlabora toriets organisation er de såkaldte in terne moder. I dem deltager alt det akademisk uddannede personale. Man drøfter alle fælles problemer og ved tager, hvorledes man skal forholde sig. Det ligger ganske klart, at vejla boratoriets chef bærer ansvaret udad til, men disse møder er en overordent lig god hjælp i administrationen, især så længe, denne ikke er tilfredsstil lende udbygget. En anden slags interne møder af holdes med det formål, at den ene afdeling overfor resten af det akade miske personale aflægger beretning om, hvilket arbejde afdelingen udfø rer. Man taler ikke alene om igang værende forskningsopgaver, men også om anskaffelse af nyt materiel til ru tineprøvninger. 3. Personale Vejlaboratoriets personale pr. 1. januar 1970: 5. Budget Vej laboratoriets budget på finans -d - g - 0,, 0.a -.6 e , <_..< Ingeniører 23 i Mag. scient. i 1 Tekn. tegnere og tekn. assistenter Praktikanter 2 2 Overass., assistenter og laboratoriepersonale Kontormedhjælper i i Biblioteksassistent 1 i Boreformænd 4 4 Rengøringspersonale 2 2 økonoma i i Arbejdsmænd 8 8 Ialt Lokaler og udstyr banernes ekspropriation til 3. og 4. Nettoarealet Elisagårdsvej 5 7 er spor. i 5 etager (incl, kælder) 3975 m2, Arealet af forsøgshallen er 210 m2, hvortil kommer loftetagen, 804 m2, garagen 360 m2. der især anvendes til lagerrum, arkiver På Polyteknisk Læreanstalt dispone og lignende, men i øvrigt er vanske- rer vej laboratoriet over et nettoareal lig at udnytte, da mange rørledninger på 440 m2, beliggende i 3 etager. og bjælker ligger over gulvhøjde. Endvidere har man lejet 90 m2 I gården er der skure til opbevaring garageplads i Valby. af jordprøver, i alt 66 m2, samt 2660 Vejlaboratoriet har 28 vogne, hvor m2 til parkering og færdsel. Dette af 4 landrovers, 7 stationcars og 17 areal vil i løbet af i år blive formindsket med 600 m2 på grund af stats- Oversigt over lokaler: m2 nettoareal 0 større laboratorievogne indrettet til for. skelligt arbejde i marken. 4 6 e.6 - r,.., 0 v, , >..a.., < - o. 0. Voldgade Roskilde Valby Talt loven for 1969/70 findes i paragraf og ser således ud: 66 ija,,sk Vcjiidsskrifi lr

Bitumenstabiliserede bærelag

Bitumenstabiliserede bærelag Bitumenstabiliserede bærelag Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk Der findes i dag flere alternative anvendelser for genbrugsasfalt. Bitumenbundet genbrugsasfalt kan produceres efter flere

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Per Aarsleff A/S Resume Udbudsforskriften for Ubundne bærelag med knust asfalt er opbygget på samme måde

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning NOTAT (Bilag 2 til UTM 08APR08) Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks 51 4070 Kirke Hyllinge T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Nawzad Marouf Ejendom & Anlæg D 4646 4933 E nama@lejre.dk Teknisk

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd. Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.dk Som EU-medlem er Danmark forpligtet til at følge europæiske spilleregler

Læs mere

Fræsere 2015. Katalog nr. EF070215-0127

Fræsere 2015. Katalog nr. EF070215-0127 Fræsere 2015 Importør: Elano - Holkebjergvej 67 DK - 5250 Odense SV Tlf. 66 17 52 53 - Fax 66 17 01 53 www.elano.dk mail@elano.dk Katalog nr. EF070215-0127 Robuste og pålidelige, lette at håndtere og nemme

Læs mere

Revner i slidlagsbelægning.

Revner i slidlagsbelægning. Revner i slidlagsbelægning. Grundejerforeningen Damgården Jorder Vejcenter Østjylland Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 93 33 38 Notat: Revner i slidlagsbelægning.

Læs mere

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

TB-k (tyndlagsbelægninger)

TB-k (tyndlagsbelægninger) TB-k (tyndlagsbelægninger) Af Teknisk Chef Poul Henning Jensen, phj@pankas.dk Pankas A/S, Rundforbivej 34, 2950 Vedbæk Introduktion Tyndlagsbelægninger af kombinationstypen også benævnt TB-k belægninger

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk JINMA TRAKTOR DK Aps Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk www.jinma-traktor.dk JINMA Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer.takket

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Februar 2011 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. ALMENT 3 2. MATERIALER 3 2.1 Gradering

Læs mere

CPX-måling før skift af belægning

CPX-måling før skift af belægning appletrafikstøj CPX-måling før skift af belægning CPX-målinger af dækstøj giver et entydigt billede af asfaltbelægningens betydning for støjen. Det kan give en reduktion af støjen på op til 6 db(a) at

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Seniorforsker Hans Bendtsen Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Guldalderen 12, P.O. Box 235, 2640 Hedehusene, Denmark Telefon: 4630 7000, www.vd.dk, E-mail:

Læs mere

MATERIALERNES ANVENDELIGHED

MATERIALERNES ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr 5 Skanderborg, den 14-06-2012 MATERIALERNES ANVENDELIGHED ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende

Læs mere

Demonstration 08 evaluering og planer

Demonstration 08 evaluering og planer Demonstration 08 evaluering og planer Fremtidens Vej skal være holdbar, vedligeholdelses- og miljøvenlig og så vidt muligt bygget af lokale råstoffer. Grundlaget for dagens vejbygning er skabt gennem erfaringer

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Vandgennemtrængelige belægninger

Vandgennemtrængelige belægninger Vandgennemtrængelige belægninger Hvad er vandgennemtrængelige belægninger? En vandgennemtrængelig eller permeabel belægning er en belægning, der ved hjælp af større knaster på belægningen tvinger større

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Gennemførte udvidelser

Gennemførte udvidelser Sideudvidelser af motorveje Finn Thøgersen Vejdirektoratet NVF Vejens konstruktion, Stavanger 2014 Gennemførte udvidelser Vej udvidelse længde åbning M14 Jægersborg - Gl. Holte 4 6 7 km 1997 M10 Motorring

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Varmblandet asfalt Introduktion Sammensætning Varmblandet asfalt er sammensat af stenmateriale, filler og bitumen. Sammensætningen varierer i forhold til de funktionskrav,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P400 40 HP P510 51 HP KOMPAKTE GUMMIHJULSLÆSSERE

P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P400 40 HP P510 51 HP KOMPAKTE GUMMIHJULSLÆSSERE P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P400 40 HP P510 51 HP KOMPAKTE GUMMIHJULSLÆSSERE MANUFACTURED MANUFACTURED 2 PICHON 40 ÅRS ERFARING TIL DERES RÅDIGHED PICHON KNOW-HOW I mere end 40 år har PICHON været

Læs mere

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R BELLINGE FÆLLED BELLINGE FÆLLED Bæredygtighed Bydel 45 Ha Ca. 500 boliger åben/lav Tæt/lav Beliggende

Læs mere

Høj klippekvalitet Høj effektivitet Høj komfort Let betjening

Høj klippekvalitet Høj effektivitet Høj komfort Let betjening Klippere for professionelle brugere, der kræver effektivitet og godt arbejdsmiljø Høj klippekvalitet Høj effektivitet Høj komfort Let betjening SF De ny Iseki baghjulsstyrede redskabsbærere er robust bygget

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) AVU111-MAT/D Mandag den 12. december 2011 kl. 9.00-13.00 Sne og is Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Martin Korsgaard Civilingeniør Colas Danmark A/S mko@colas.dk Indledning I en tid hvor der i høj grad er fokus på menneskeskabte klimaforandringer,

Læs mere

SILENCE, forsøg med støjreducerende asfalt

SILENCE, forsøg med støjreducerende asfalt Vejbelægninger SILENCE, forsøg med støjreducerende asfalt Som led i de fortsatte bestræbelser på at udvikle og optimere støjdæmpende belægninger er der gennemført et EU forsknings- og udviklingsprojekt,

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Den universelle trappemaskine

Den universelle trappemaskine Den universelle trappemaskine Sikker og komfortabel på trapper www.aat-online.de Mobilitet er et væsentligt aspekt i Deres livskvalitet. Derfor bør Deres bevægelsesfrihed indskrænkes så lidt som muligt.

Læs mere

Vejmaterialer Ubundne blandinger Specifikationer Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder

Vejmaterialer Ubundne blandinger Specifikationer Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder Alment Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for stabilt grus omfatter udførelse af bærelag af stabilt grus. AAB indeholder funktionskrav til det færdige lag og krav til materialer, udførelse og kontrol.

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Svævelågen er den perfekte løsning for industriejendomme, lagerpladser, varehuse og parkeringspladser. På grund af den solide og massive konstruktion

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Noter om Bærende konstruktioner. Membraner. Finn Bach, december 2009. Institut for Teknologi Kunstakademiets Arkitektskole

Noter om Bærende konstruktioner. Membraner. Finn Bach, december 2009. Institut for Teknologi Kunstakademiets Arkitektskole Noter om Bærende konstruktioner Membraner Finn Bach, december 2009 Institut for Teknologi Kunstakademiets Arkitektskole Statisk virkemåde En membran er et fladedannende konstruktionselement, der i lighed

Læs mere

Velkommen. Lemminkäinen. Det er mig en glæde at kunne præsentere Lemminkäinen A/S i denne udgave af vores profilbrochure.

Velkommen. Lemminkäinen. Det er mig en glæde at kunne præsentere Lemminkäinen A/S i denne udgave af vores profilbrochure. Veje for fremtiden Claus Terkildsen, direktør Velkommen Det er mig en glæde at kunne præsentere i denne udgave af vores profilbrochure. Vi håber, at vi på denne måde kan være med til at give dig et indtryk

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. we know how AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 35 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedafdelingen på 2.000 m² ligger i Brøndby,

Læs mere

BTS 80 / BTS 75 V. Gulvdørlukkere

BTS 80 / BTS 75 V. Gulvdørlukkere BTS 80 / BTS 75 V Gulvdørlukkere Universal anvendelig Individuelle funktioner Sikret kvalitet DORMA gulvdørlukkere BTS 80 og BTS 75 V løser opgaven til de fleste døre og dørtyper. Dørlukkerne er universal

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

LOKALPLAN Område mellem Kong Hans Allé og Farumbanen Vadgård kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1978

LOKALPLAN Område mellem Kong Hans Allé og Farumbanen Vadgård kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1978 LOKALPLAN 16.01 Område mellem Kong Hans Allé og Farumbanen Vadgård kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1978 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal

Læs mere

Forskydningsstyrke. Vejteknisk Institut. pr. SV Provisorisk prøvningsmetode 31.7

Forskydningsstyrke. Vejteknisk Institut. pr. SV Provisorisk prøvningsmetode 31.7 Forskydningsstyrke pr. SV 31.7-94 Vejteknisk Institut Provisorisk prøvningsmetode 31.7 April 1994 2 Figur 1.Form til fremstikking af prøveemne til bestemmelse af forskydningsstyrke. (Alle mål er mm). 1

Læs mere

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr. 5 Skanderborg, den 18-10-2012 AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende formål:

Læs mere

Nogen af de skærpede krav blev gennemgået, der henvises til SAB.

Nogen af de skærpede krav blev gennemgået, der henvises til SAB. Ek se m pe l 2 af 7 1. Orientering KRA indledte mødet med at orientere om projektet i hovedtræk. Entreprisen Omfatter ca. 12,6 km motorvej + 12 ramper, 2 rastepladsanlæg, 1 rundkørsel + skærende veje.

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager)

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager) Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 85, TRU alm. del Bilag 76Bilag 76 Offentligt Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager Svanninge Alle 11 2770 Kastrup 29 1C 2009

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde River med 2 rotorer Side- og midterskårsriver Powered by Kongskilde Midterskårsriver - 3-punktsophængt R 655 DS en 3-punktsophængt midterskårsrive. Artikuleret ophæng (3-punktsophæng). Bevægeligt rotorophæng

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

SE 75/85-55. 1-rækket, sideforskudt kartoffeloptager med tank, Grimme digitalteknik og 75 eller 85 cm indføringskanal

SE 75/85-55. 1-rækket, sideforskudt kartoffeloptager med tank, Grimme digitalteknik og 75 eller 85 cm indføringskanal SE 75/85-55 1-rækket, sideforskudt kartoffeloptager med tank, Grimme digitalteknik og 75 eller 85 cm indføringskanal 1-rækket som altid.ydedygtig som aldrig før: den nye SE 75/85-55. Der findes ikke noget,

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet?

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? 10 9 8 7 6 5 4 1 47.2% 45.8% 1 2 3 6.9% 1 Jeg ønsker at bevare den nuværende turneringsstruktur (efterår-forår)

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

- et samarbejde om kommuneveje. Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde

- et samarbejde om kommuneveje. Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde - et samarbejde om kommuneveje Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde 2 Udgiver: Kommunalteknisk Chefforening og Vejdirektoratet, april 2000. Rapport: Redaktion: Oplag: Tryk: Eksisterende nøgletal

Læs mere

Nyt SEEPEX Logo. Reservedele. Forsendelser

Nyt SEEPEX Logo. Reservedele. Forsendelser Nyt SEEPEX Logo SEEPEX skifter ansigt udadtil. Efter mere end 10 år med vores tidligere logo har vi per 3. november 2014 skiftet logo og udtryk. Besøg os på vores nye hjemmeside: www.seepex.com Reservedele

Læs mere

Ret til ændringer forbeholdes. Copyright 2012 Lind Jensens Maskinfabrik A/S. Dokument: 10000036504. Revision: 5. Dato: 17.03.2014.

Ret til ændringer forbeholdes. Copyright 2012 Lind Jensens Maskinfabrik A/S. Dokument: 10000036504. Revision: 5. Dato: 17.03.2014. DK Sammensæt dit udmugningssystem nøjagtig efter dine egne behov og specifikationer. LJM har hele paletten af trækstationer og skrabere til alle gulvtyper og underlag i enhver rensegang. LJM Agro Ret til

Læs mere

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik.

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. M4 Dynamik 1. Kræfter i ligevægt Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. Fx har nøglen til forståelsen af hvad der foregår i det indre af en stjerne været betragtninger

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010. Kirkeministeriet Frederiksholms

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

BOGBALLE A/S. Hvem er vi?

BOGBALLE A/S. Hvem er vi? S-line BOGBALLE A/S. Hvem er vi? Vi er en af verdens førende leverandører af salt- og sandspredere. Med afsæt i en stor produktion af gødningsspredere er vores program i saltspredere et særdeles kompetent

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Test af tryk under dæk RAPPORT. Opmåling af kontaktfladeareal under dæk og beregning af specifikt tryk i kontaktfladearealet

Test af tryk under dæk RAPPORT. Opmåling af kontaktfladeareal under dæk og beregning af specifikt tryk i kontaktfladearealet Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 358 Offentligt Test af tryk under dæk Opmåling af kontaktfladeareal under dæk og beregning af specifikt tryk i kontaktfladearealet RAPPORT AF Jørgen Pedersen

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 2012-2014 FORDELT MÅNEDSVIS BYGGEPROJEKTER IGANGSAT 2012 OG 1. HALVÅR 2013 12.000 10.000 Alle tal er i millioner kroner Igangsat 2012 Igangsat 2013 (1. halvår) 8.000 6.000 4.000

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

Kopi Sagsbehandler TWO

Kopi Sagsbehandler TWO Til Kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland m.v. NOTAT Kopi Sagsbehandler TWO Nyhedsbrev nr. 1 om dannelsen af Trafikselskab Sjælland 31. maj 2006 Som en del af kommunalreformen, så får Sjælland

Læs mere

NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER

NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER Seniorforsker Hans Bendtsen Afdelingen for Trafiksikkerhed og Miljø Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1020 København K Tel: 33 93 33 38, Fax: 33 93 07 12 E-mail:

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Handicaptilgængelighed

Handicaptilgængelighed Side 1 af 5 Fremrykning og udmøntningen af den udvidede anlægspulje i 2004 vedrørende handicaptilgængelighed, trafiksikkerhed og støjdæmpende tiltag På mødet mellem rege ringen og forligspartierne tirsdag

Læs mere