Trafikdage pa Aalborg Universitet 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikdage pa Aalborg Universitet 2014"

Transkript

1 Trafikdage pa Aalborg Universitet Evaluering af Trafikdage pa Aalborg Universitet en webbaseret spørgeundersøgelse Trafikforskningsgruppen November

2 Indhold Evaluering af Trafikdage på Aalborg Universitet en spørgeundersøgelse Forord... 2 Deltagelse... 3 Respondenterne... 3 Hjemmesiden... 5 Deltagelse i sessionerne... 6 Indledningssessionen... 6 De 6 linjer... 7 Bedømmelse af sessionerne Fagligt indhold Det bedste indlæg Det praktiske Forudgående kommunikation Artikler Sprogpolitik Smartphone applikation Bustransport Forplejning Det sociale arrangement

3 Forord Trafikdage på Aalborg Universitet blev afviklet i dagene august. Til konferencen indbydes trafikforskere og praktikere fra Danmark og det øvrige Norden. I alt var 301 (2013: 290) tilmeldt Trafikdage på Aalborg Universitet. Trafikdage på Aalborg Universitet arrangeres af Trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet. Konferencens formål er at præsentere og debattere forskningsresultater, analyser og praktiske erfaringer fra projekter indenfor hele transportsektoren i et forum, hvor forskere møder praktikere. Konferencen retter sig mod nordiske trafik- og transportforskere trafikplanlæggere på kommune-, regions- og statsniveau trafikøkonomer konsulenter inden for sektoren Trafikdage på Aalborg Universitet er blevet afholdt hvert år siden Det er altså 21. år i træk, at Aalborg Universitet har kunnet byde velkommen til et bredt udsnit af nordiske trafikforskere og praktikere inden for trafik- og transportområdet. I februar måned udsendtes "Call for Papers" til forskningsgrupper, universiteter, kommuner, regioner og statslige institutioner inden for trafik- og transportområdet i de nordiske lande. De modtagne abstracts er efterfølgende behandlet af en faglig programkomité. I alt indkom 78 forslag (2013: 68) til indlæg (resuméer) samt 3 forslag til workshops. Endvidere blev der i Call for Papers annonceret efter forslag til special sessions, hvor der kom 14 forslag. Resultatet af bedømmelsen mundede ud i et program med en indledningssession, 71 indlæg (inkl. Prisvinderens foredrag), hvoraf de to dog blev aflyst, én høring, 3 workshops og 12 special sessions fordelt på 6 parallelle linjer begge dage. Blandt de 66 foredragsholdere var der i år to afbud. Ud over at afholde et mundtligt indlæg på Trafikdage anmodes alle oplægsholdere om at indlevere en artikel struktureret efter fælles retningslinjer. De indkomne artikler er indlagt i Trafikdages database over indlæg på Trafikdages hjemmeside i søgbar form på (omfatter nu ca sider). På nuværende tidspunkt mangler der at blive indleveret 17 ud af de 70 artikelpligtige indlæg. Alle konferencedeltagere blev bedt om at svare på et internet-baseret spørgeskema. Svarene herfra danner det væsentlige grundlag for denne evaluering. Arrangørerne vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, der har ydet en indsats ved gennemførelsen af dette års Trafikdage på Aalborg Universitet. En særlig tak til Organisationskomitéen og Programkomitéen, uden et stort frivilligt arbejde fra dem ville det ikke være muligt at arrangere Trafikdage. Nærværende evalueringsrapport er udarbejdet af Lilli Glad og Harry Lahrmann, Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet samt Asbjørn Halskov-Sørensen, studerende, Aalborg Universitet. Internetprogrammeringen er foretaget af webudvikler Erik Jensen. 2

4 Deltagelse Trafikdage på Aalborg Universitet er primært en dansk trafikkonference, men den er samtidig åben for nordiske trafikforskere og praktikere. Dette sker bl.a. ved direct mail udsendelse til kommuner, forskningsinstitutioner m.fl. i de nordiske lande. I Danmark har programmet været omtalt i en række faglige tidsskrifter og på bl.a. Vejdirektoratets hjemmeside samt i annonce i Trafik & Veje. Programmet og deltagerlisten illustrerer, at det igen er lykkedes at få nordiske oplægsholdere og deltagere med på Trafikdage, idet 4 ud af de 71 indlæg er afholdt med deltagelse af nordiske foredragsholdere. 18 ud af 319 tilmeldte er fra de nordiske lande (13 fra Norge, 3 fra Færøerne og 2 fra Sverige). Deltageroversigten fordelt på firmaer og institutioner viser, at flere sender et væsentligt antal ansatte til Trafikdage. Som eksempler kan nævnes DTU Transport med 27 deltagere, Vejdirektoratet med 18 deltagere, Trafikstyrelsen med 16 deltagere, Trafikselskabet Movia med 11 deltagere, Transportministeriet med 10 deltagere osv. Respondenterne 190 af konferencens 318 udsendte spørgeskemaer er blevet besvaret. Det giver en svarprocent på 60, hvilket er en anelse lavere end sidste års 62. Svarprocenten giver basis for en rimelig opgørelse af gode og mindre gode erfaringer fra Trafikdage på Aalborg Universitet. Besvarelserne er afgivet af: År Mødeleder/workshopleder/komitémedlem 14 % % % 25 Foredragsholder/oplægsholder på workshop/special session 32 % % % 79 Almindelig deltager 51 % % % 73 Andet/ikke besvaret 1 % 2 3 % 5 3 % 5 Respondenter i alt 100 % % % 182 Hvilke dage deltog du på Trafikdage? Deltagelse Både mandag og tirsdag 81 % % % 148 Kun mandag 11 % 21 6 % % 20 Kun tirsdag 8 % 16 8 % 13 8 % 14 Deltog ikke (kun indledning) 0 % 0 2 % 3 1 % 2 Langt de fleste deltagere i Trafikdage på Aalborg Universitet deltager i hele forløbet. 3

5 Respondenterne har angivet følgende erhverv: Evaluering af Trafikdage på Aalborg Universitet en spørgeundersøgelse År Forsker/udvikler på højere læreanstalt 12 % % % 27 Forsker/udvikler på sektorforskningsinstitution 2 % 3 1 % 2 1 % 2 Konsulent i rådgivende firma 14 % % % 29 Embedsmand/ansat stat 18 % % % 37 Embedsmand/ansat region 5 % 9 3 % 5 3 % 6 Embedsmand/ansat kommune 14 % % % 19 Privat transportfirma 6 % 11 3 % 5 3 % 6 Interesseorganisation 6 % 11 6 % 11 4 % 7 Politiker/Journalist 1 % 2 2 % 3 1 % 2 Ph.d. studerende 1 % 1 4 % 7 4 % 8 Studerende 3 % 5 3 % 5 10 % 18 Pensionist/arbejdsløs 0 % 0 1 % 1 1 % 2 Andet 3 % 5 8 % 13 4 % 7 Ikke besvaret 17 % % 19 8 % 14 Respondenternes uddannelsesmæssige baggrund: År Ingeniør 40 % % % 72 Anden teknisk uddannelse 2 % 3 1 % 1 1 % 2 Arkitekt 2 % 4 1 % 1 0 % 0 Cand. Scient. 5 % 10 5 % 9 7 % 13 Cand. Techn. Soc. 4 % 7 6 % 10 9 % 16 Cand. Merc./Oecon. 12 % 22 8 % 13 6 % 11 Cand. Mag. 3 % 5 1 % 1 2 % 4 Andet 13 % % % 41 Ikke besvaret 20 % % % 25 Kategorien andet dækker landinspektør, studerende og sjældne uddannelser. Det er generelt, at flere uddannelser er engageret inden for transportsektoren. Ingeniørerne udgør dog stadig langt den største gruppe. Respondenterne havde tidligere deltaget i Trafikdage: Af deltagerne i Af deltagerne i 2013 Af deltagerne i 2012 Deltog i år 2008 eller før % % Deltog i år % % Deltog i år % % Deltog i år % % % Deltog i år % % Deltog i år % Har ikke deltaget før % % % Respondenter i alt % % % Der er således et stort antal gengangere fra det ene år til det næste. Antallet af helt nye deltagere er dog steget i forhold til sidste år. 4

6 Hjemmesiden Deltagerne er stillet følgende spørgsmål om hjemmesiden: Hvorledes vurderer du kvaliteten af hjemmesiden generelt? Meget god 20 % % % 33 God 65 % % % 124 Mindre god 4 % 6 3 % 4 4 % 6 Ringe 0 % 0 1 % 1 1 % 1 Ved ikke 12 % % 15 5 % 8 Det ser således ud til, at der generelt er tilfredshed med hjemmesiden. Der er efterfølgende spurgt ind til de forskellige faciliteter på hjemmesiden. Hvorledes finder du anvendelsen af følgende faciliteter på hjemmesiden? Meget god God Mindre god Ringe Kender ikke Informationer 26 % % 99 3 % 4 1 % 1 2 % 3 Tilmelding 32 % % 87 3 % 5 0 % 0 5 % 7 Upload af artikler og præsentationer 26 % % 64 5 % 7 1 % 1 24 % 35 Artikelarkiv 27 % % 70 3 % 5 0 % 0 21 % 31 Kun få svarer mindre god/ringe, så det må konkluderes, at hjemmesiden er accepteret af brugerne. 5

7 Deltagelse i sessionerne Evaluering af Trafikdage på Aalborg Universitet en spørgeundersøgelse Indledningssessionen Oplægsholderne ved årets indledningssession var: Transportminister Magnus Heunicke Chief Operating Office Garrett Emmerson, Surface Transport, Transport for London (London s traffic management - planning and organizing) Efter hvert af de to sidstnævnte oplæg var der mulighed for spørgsmål og kommentarer fra salen. Deltog du i indledningssessionen mandag formiddag? Deltog i indledningssessionen Ja 88 % % % 148 Nej 12 % % % 20 Hvad synes du om Transportminister Magnus Heunikes indlæg? Meget god 24 % 37 God 63 % 96 Mindre god 9 % 14 Ringe 3 % 5 Hvad synes du om indlægget fra Garrett Emmerson, Transport for London? Meget god 42 % 63 God 50 % 75 Mindre god 9 % 13 Ringe 0 % 0 Hvad synes du om Kurt Strand som moderator? Meget god 60 % % % 44 God 39 % % % 79 Mindre god 1 % 1 5 % 7 13 % 19 Ringe 0 % 0 1 % 1 3 % 4 Svarene viser, at der generelt var en positiv holdning til indledningssessionen. 6

8 De 6 linjer Det lykkedes igen i år at holde sammen på programmet, forstået på den måde, at der i planlægningsfasen var ganske få ændringer/afbud. Der opstod således kun to huller i programmet. Hvilke foredrag/workshops/special sessions deltog du i (i større eller mindre omfang) mandag eftermiddag? 1. linje Antal deltagere Special Session: Synliggørelse af skoler og børn i gadebilledet v/lotte Bech, Dansk Fodgænger Forbund Energieffektiv fartpilot - et forprojekt v/erik Kjems, Aalborg Universitet Fremtidens bil: Connected, cooperative og automated v/jens Peder Kristensen, Key Research Intelligent lastbilparkering på Kongsted Nord v/eric Gautier, ÅF - Hansen & Henneberg Koncept for evaluering af trængselspletter v/søren Brønchenburg, Vejdirektoratet, Lone Marie Holm Kristensen, Vejdirektoratet og Majbritt Skov, Rambøll Management 2. linje Expanding the cycling path network in Copenhagen An analysis of development forces between urban growth and urban policy v/trine Agervig Carstensen, Københavns Universitet Byens cykelgade - Jernbanegade, Næstved v/lárus Ágústsson, COWI Cykelregnskab for Region Hovedstaden v/jonas Herby, Incentive European Cycling Challenge v/troels Andersen, Odense Kommune Children s velo-mobility - how cycling children are made and sustained. v/trine Agervig Carstensen, Københavns Universitet Test en elcykel - et storskala pendler-elcykel projekt v/anna Thormann, Gate 21 Intensions to use bike-sharing for holiday cycling: an application of the Theory of Planned Behavior v/carlo G. Prato, DTU Transport 3. linje Bedre resultat med brukervennlige transportmodeller? v/olav Kåre Malmin, SINTEF Teknologi og samfunn Landstrafikmodellen - Betydningen af centrale forudsætninger v/camilla Riff Brems, DTU Transport Anvendelse af landstrafikmodellen v/adnan Jelin, Trafikstyrelsen Bedre modellering af trængsel i Landstrafikmodellen ved indarbejdelse af modul til beregning af krydsforsinkelser v/peter Ravn, COWI Modellering af køopstuvning i en statisk rutevalgsmodel v/christian Overgård, COH ApS The effect of rescheduling possibilities in the departure time choice: using an efficient stated preference design v/mikkel Thorhauge, DTU Transport Bilvalg under påvirkning af en skattereform og stigende brændstofpriser v/stefan Mabit, DTU Transport 4. linje Ældre og gangbesværedes tilfredshed med den kollektive trafik i København v/jacob Lundgaard, Københavns Kommune Fra analog til digtal - Movias trafikinformation v/anders Borring-Møller, Movia Nye sygehusstrukturer - nye trafikale udfordringer v/jakob Høj, Tetraplan +Way v/jesper Fønss, Movia Resultater fra projektet Roskilde Danmarks bedste trafikby v/jesper Nygård Kristensen, Movia Strategi for den kollektive trafik i Odense v/preben Vilhof, COWI og Carsten Løndal, Odense Kommune

9 5. linje Antal deltagere Luften på din vej v/steen Solvang Jensen, Aarhus Universitet SlideIn - nytt koncept för eldrivna bussar i Landskrona, Sverige v/jesper König, Lunds universitet Analyse af elbilers forbrug vha. GPS og CAN bus data v/kristian Torp, Aalborg Universitet Regulation of climate gas emissions from air transport v/per Homann Jespersen, Roskilde Universitet Hvordan kommer den nye vej til at lyde? v/per Finne, DELTA Akustik Miljøprojekter ved Movia. Elbussen - fra teoretisk brug til drift v/jakob Villien og Joachim Reinhard Danchell, Trafikselskabet Movia Vejr og kapacitet v/thomas C. Jensen, DTU Transport Klimavenlig transport vejen derhen v/susanne Krawack, Concito 6. linje Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt v/ole Kveiborg, COWI Hovedstadsregionens trafikale infrastruktur Sammenlignet med fem andre europæiske regioner v/søren Saugstrup Nielsen, Tetraplan 100 Ten-T policy and the Fehmarnbelt tunnel: Impact on regional development between Øresund and Hamburg v/clement Guasco, Roskilde Universitet Høring: Transportpolitikere udspørger trafikeksperter 100 Hvilke foredrag/workshops/special sessions deltog du i (i større eller mindre omfang) tirsdag formiddag? 1. linje Antal deltagere Special Session: Roadmap for fossilfri transport i 2050 v/per Skrumsager Hansen, Transportministeriet 60 Special Session: Elbiler v/niels Frees, Trafikstyrelsen linje The role of urban form in sustaining public transport, car, and bicycle based travel styles v/thomas Sick Nielsen, DTU Transport Growing population segments and their impact on future transport v/sonja Haustein, DTU Transport Ulige veje til mobilitet v/naja Poulsen, Lunds Universitet og Lise Rask Hansen, Byskab Special Session: Stednavne og adresser som frie data - brug og kvalitetssikring i private og offentlige trafiksystemer v/jens Bo Rykov, Geodatastyrelsen 3. linje En markedsanalyse af hurtigtog til Hamborg v/ole Kveiborg, COWI Længere godstog større kapacitet v/hans Ege, Banedanmark Konsekvensvurdering af tiltag til at reducere jernbanestøj v/svend Torp Jespersen, COWI Letbaners indpasning i byen v/rasmus Dragenberg, Niras Håndbog for letbaner i vejkryds vanders Kaas, Atkins Danmark AS Cyklisters sikkerhed ved krydsning af letbanen v/stine Sonne, Via Trafik Letbane på Frederikssundvej v/jacob Lundgaard, Københavns Kommune

10 4. linje Antal deltagere Produktivitetskommissionens anbefalinger til transportinfrastruktur v/kristian Kolstrup, Incentive Ny metode til opgørelse af forsinkelser v/lars Olsen, Transportministeriet Liberalisering på bilsynsmarkedet - en evaluering set med forbrugernes øjne v/christian Frank, Incentive Special Session: Bæredygtig national transportplanlægning v/claus Hedegaard Sørensen, DTU Transport 5. linje Skal potensmodellen lægges på hylden? v/camilla Sloth Andersen, Aalborg Universitet Vendepunktet for antall drepte i trafikken: matematisk nødvendighet eller et resultat av en ny politikk? v/rune Elvik, Transportøkonomisk institutt Evaluering af trafiksikkerhedsrevision v/michael Sørensen, Transportøkonomisk institutt HVU s undersøgelse af ulykker med fodgængere v/henriette Thorlacius-Ussing, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Infrastructure and spatial effects on the frequency of cyclist-motorist collisions in the Copenhagen region v/carlo G. Prato, DTU Transport Krydsløsninger for cyklister - anvendelse af konfliktteknik til vurdering af cykelstiudformningers sikkerhed v/tanja K. O. Madsen, Aalborg Universitet Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier v/thomas Skallebæk Buch, Trafitec Cykeljakken - et lodtrækningsstudie af den sikkerhedsmæssige effekt af en pangfarvet cykeljakke v/harry Lahrmann, AAU 6. linje Workshop: Nye signalstyreformer med radardetektering v/jan Kildebogaard, ÅF-Hansen & Henneberg Distribution i Ydertimerne v/kristian Kolstrup, Incentive Energibesparelse i godstransportkæder v/susanne Krawack, Concito Hvilke foredrag/workshops/special Sessions deltog du i (i større eller mindre omfang) tirsdag eftermiddag? 1. linje Antal deltagere Special Session: Gas til tung transport v/per Darger, Trafikstyrelsen 15 Workshop: Introduktion til Alternativ Drivmiddel-modellen v/andreas Moltesen, Energistyrelsen linje Mobilitetsplaner - Et pilotprojekt vtroels Vorre Olsen, Via Trafik Rådgivning AS Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager v/maria Helledi Streuli, Københavns Kommune Innføring av parkeringsavgift på arbeidsplassen effekter på reisevaner og aksept v/petter Christiansen, Transportøkonomisk institutt Succesfulde tiltag på arbejdspladserne Rådhuse og Hospitaler har sparet 7-10 % CO2 v/anja Puggaard, Gate 21 Meget lange tidsserier med TU v/hjalmar Christiansen, DTU Transport Danskernes lange rejser i v/linda Christensen, DTU Transport Benchmarking af børns transportvaner v/troels Andersen, Odense Kommune 3. linje Special Session: Letbaner i Danmark - erfaringer fra projekterne v/ole Kveiborg, COWI 60 Special Session: Trafikknudepunkter i Hovedstadsområdet v/jørgen Østergaard, Metroselskabet

11 4. linje Antal deltagere Den alternative trængselskommission v/vibeke Forsting, COWI Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management v/anna Thormann, Gate 21 God trafikafvikling ved gravearbejder v/steffen Rasmussen og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune 5. linje Special Session: Energianalyser 2050 med fokus på transport v/michael Rask, Energistyrelsen 25 Workshop: Principper for fremtidens vej- og stinetsplanlægning v/harry Lahrmann, Aalborg Universitet linje Special Session: Grønne transportkorridorer fra Stockholm til Palermo: fra koncept til praksis v/ute U. C. Stemmann, Grontmij AS Special Session: Udvikling af havne som en del af fremtidens godstransportløsninger v/michael Henriques, Incentive

12 Bedømmelse af sessionerne Evaluering af Trafikdage på Aalborg Universitet en spørgeundersøgelse Fagligt indhold Respondenterne er bedt om at bedømme kvaliteten af det enkelte indlæg. Dette er et fintmærkende værktøj til at finde ud af, hvad deltagerne i Trafikdage på Aalborg Universitet anser for god vidensformidling. Deltagerne har selv kunnet udvælge de indlæg, som de ønsker at bedømme. Det giver basis for en vis skævhed i bedømmelsen, idet flere nok vil huske et spændende eller et dårligt indlæg og ønsker at give dem sin bedømmelse. I alt er indlæggene bedømt 1225 gange. Dette svarer til ca. 6,4 bedømmelser pr. respondent, hvilket er markant højere end sidste år (ca. 3,6 bedømmelser pr. respondent i 2013). Desværre er antallet af besvarelser for de enkelte indlæg ofte lille, hvorfor konklusioner må drages med forsigtighed. I det efterfølgende skema er angivet respondenternes bedømmelse af indlæggenes faglige indhold. Special session: Synliggørelse af skoler og børn i gadebilledet v/lotte Bech, Dansk Fodgænger Forbund Energieffektiv fartpilot - et forprojekt v/erik Kjems, Aalborg Universitet Fremtidens bil: Connected, cooperative og automated v/jens Peder Kristensen, Key Research Intelligent lastbilparkering på Kongsted Nord v/eric Gautier, ÅF - Hansen & Henneberg Koncept for evaluering af trængselspletter v/søren Brønchenburg, Vejdirektoratet, Lone Marie Holm Kristensen, Vejdirektoratet og Majbritt Skov, Rambøll Management Expanding the cycling path network in Copenhagen An analysis of development forces between urban growth and urban policy v/trine Agervig Carstensen, Københavns Universitet Byens cykelgade - Jernbanegade, Næstved v/lárus Ágústsson, COWI Cykelregnskab for Region Hovedstaden v/jonas Herby, Incentive European Cycling Challenge v/troels Andersen, Odense Kommune Children s velo-mobility - how cycling children are made and sustained. v/trine Agervig Carstensen, Københavns Universitet Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt v/anna Thormann, Gate 21 Intensions to use bike-sharing for holiday cycling: an application of the Theory of Planned Behavior v/carlo G. Prato, DTU Transport Bedre resultat med brukervennlige transportmodeller? v/olav Kåre Malmin, SINTEF Teknologi og samfunn Landstrafikmodellen - Betydningen af centrale forudsætninger v/camilla Riff Brems, DTU Transport Anvendelse af landstrafikmodellen v/adnan Jelin, Trafikstyrelsen Meget godt Godt Mindre godt Ringe 44 % 7 56 % 9 0 % 0 0 % 0 44 % 4 44 % 4 11 % 1 0 % 0 38 % 3 38 % 3 25 % 2 0 % 0 29 % 2 29 % 2 43 % 3 0 % 0 25 % 2 63 % 5 13 % 1 0 % 0 25 % 4 50 % 8 25 % 4 0 % 0 29 % 5 53 % 9 18 % 3 0 % 0 27 % 4 67 % 10 7 % 1 0 % 0 25 % 4 69 % 11 6 % 1 0 % 0 44 % 4 33 % 3 22 % 2 0 % 0 50 % 7 43 % 6 7 % 1 0 % 0 38 % 3 50 % 4 13 % 1 0 % 0 0 % 0 46 % 6 38 % 5 15 % 2 36 % 8 50 % 11 9 % 2 5 % 1 11 % 2 61 % % 5 0 % 0 11

13 Bedre modellering af trængsel i Landstrafikmodellen ved indarbejdelse af modul til beregning af krydsforsinkelser 9 % 1 64 % 7 27 % 3 0 % 0 v/peter Ravn, COWI Modellering af køopstuvning i en statisk rutevalgsmodel v/christian Overgård, COH ApS 20 % 2 60 % 6 20 % 2 0 % 0 The effect of rescheduling possibilities in the departure time choice: using an efficient stated preference design 13 % 1 63 % 5 25 % 2 0 % 0 v/mikkel Thorhauge, DTU Transport Bilvalg under påvirkning af en skattereform og stigende brændstofpriser v/stefan Mabit, DTU Transport 13 % 1 63 % 5 13 % 1 13 % 1 Ældre og gangbesværedes tilfredshed med den kollektive trafik i København 41 % 7 41 % 7 18 % 3 0 % 0 v/jacob Lundgaard, Københavns Kommune Fra analog til digtal - Movias trafikinformation v/anders Borring-Møller, Movia 38 % 6 44 % 7 13 % 2 6 % 1 Nye sygehusstrukturer - nye trafikale udfordringer v/jakob Høj, Tetraplan 25 % 4 50 % 8 25 % 4 0 % 0 +Way v/jesper Fønss, Movia 39 % 7 56 % 10 6 % 1 0 % 0 Resultater fra projektet Roskilde Danmarks bedste trafikby v/jesper Nygård Kristensen, Movia 44 % 7 50 % 8 6 % 1 0 % 0 Strategi for den kollektive trafik i Odense v/preben Vilhof, COWI og Carsten Løndal, Odense Kommune 41 % 7 29 % 5 29 % 5 0 % 0 Luften på din vej v/steen Solvang Jensen, Aarhus Universitet 25 % 2 63 % 5 13 % 1 0 % 0 SlideIn - nytt koncept för eldrivna bussar i Landskrona, Sverige v/jesper König, Lunds universitet 25 % 2 75 % 6 0 % 0 0 % 0 Analyse af elbilers forbrug vha. GPS og CAN bus data v/kristian Torp, Aalborg Universitet 50 % 4 38 % 3 13 % 1 0 % 0 Regulation of climate gas emissions from air transport v/per Homann Jespersen, Roskilde Universitet 17 % 1 50 % 3 17 % 1 17 % 1 Hvordan kommer den nye vej til at lyde? v/per Finne, DELTA Akustik 29 % 2 57 % 4 14 % 1 0 % 0 Miljøprojekter ved Movia. Elbussen - fra teoretisk brug til drift v/jakob Villien og Joachim Reinhard Danchell, Trafikselskabet 0 % 0 89 % 8 11 % 1 0 % 0 Movia Vejr og vejkapacitet v/thomas C. Jensen, DTU Transport 0 % 0 67 % 4 33 % 2 0 % 0 Klimavenlig transport vejen derhen v/susanne Krawack, Concito 11 % 1 44 % 4 33 % 3 11 % 1 Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt v/ole Kveiborg, COWI 13 % 3 54 % % 8 0 % 0 Hovedstadsregionens trafikale infrastruktur - Sammenlignet med fem andre europæiske regioner 9 % 2 50 % % 7 9 % 2 v/søren Saugstrup Nielsen, Tetraplan Ten-T policy and the Fehmarnbelt tunnel: Impact on regional development between Øresund and Hamburg 11 % 2 47 % 9 26 % 5 16 % 3 v/clement Guasco, Roskilde Universitet Høring: Transportpolitikere udspørger trafikeksperter 65 % % 15 4 % 2 0 % 0 Special session - Roadmap for fossilfri transport i 2050 v/per Skrumsager Hansen, Transportministeriet 21 % 4 63 % % 3 0 % 0 Special session Elbiler v/niels Frees, Trafikstyrelsen 11 % 1 56 % 5 33 % 3 0 % 0 The role of urban form in sustaining public transport, car, and bicycle based travel styles 24 % 7 72 % 21 3 % 1 0 % 0 v/thomas Sick Nielsen, DTU Transport Growing population segments and their impact on future transport v/sonja Haustein, DTU Transport 24 % 6 48 % % 6 4 % 1 12

14 Ulige veje til mobilitet v/naja Poulsen, Lunds Universitet og Lise Rask Hansen, Byskab 74 % % 5 7 % 2 0 % 0 Special session: Stednavne og adresser som frie data - brug og kvalitetssikring i private og offentlige trafiksystemer. 30 % 3 50 % 5 10 % 1 10 % 1 v/jens Bo Rykov Geodatastyrelsen En markedsanalyse af hurtigtog til Hamborg v/ole Kveiborg, COWI 0 % 0 20 % 1 60 % 3 20 % 1 Længere godstog større kapacitet v/hans Ege, Banedanmark 0 % 0 75 % 3 25 % 1 0 % 0 Konsekvensvurdering af tiltag til at reducere jernbanestøj v/svend Torp Jespersen, COWI 0 % 0 67 % 2 33 % 1 0 % 0 Letbaners indpasning i byen v/rasmus Dragenberg, Niras 50 % 9 50 % 9 0 % 0 0 % 0 Håndbog for letbaner i vejkryds v/anders Kaas, Atkins Danmark A/S 21 % 4 74 % 14 5 % 1 0 % 0 Cyklisters sikkerhed ved krydsning af letbanen v/stine Sonne, Via Trafik 11 % 2 53 % % 6 5 % 1 Letbane på Frederikssundvej v/jacob Lundgaard, Københavns Kommune 21 % 4 79 % 15 0 % 0 0 % 0 Produktivitetskommissionens anbefalinger til transportinfrastruktur v/kristian Kolstrup, Incentive 6 % 1 71 % % 2 12 % 2 Ny metode til opgørelse af forsinkelser v/lars Olsen, Transportministeriet 13 % 2 56 % 9 25 % 4 6 % 1 Liberalisering på bilsynsmarkedet - en evaluering set med forbrugernes øjne v/christian Frank, Incentive 36 % 4 45 % 5 9 % 1 9 % 1 Special session: Bæredygtig national transportplanlægning v/claus Hedegaard Sørensen, DTU Transport 10 % 1 60 % 6 30 % 3 0 % 0 Skal potensmodellen lægges på hylden? v/camilla Sloth Andersen, Aalborg Universitet 26 % 5 53 % % 4 0 % 0 Vendepunktet for antall drepte i trafikken: matematisk nødvendighet eller et resultat av en ny politikk? 20 % 4 65 % % 3 0 % 0 v/rune Elvik, Transportøkonomisk institutt Evaluering af trafiksikkerhedsrevision v/michael Sørensen, Transportøkonomisk institutt 14 % 3 71 % % 3 0 % 0 HVU s undersøgelse af ulykker med fodgængere v/henriette Thorlacius-Ussing, Havarikommissionen for 15 % 3 75 % % 2 0 % 0 Vejtrafikulykker Infrastructure and spatial effects on the frequency of cyclist-motorist collisions in the Copenhagen region 9 % 2 36 % 8 45 % 10 9 % 2 v/carlo G. Prato, DTU Transport Krydsløsninger for cyklister - anvendelse af konfliktteknik til vurdering af cykelstiudformningers sikkerhed 42 % % 13 4 % 1 0 % 0 v/tanja K. O. Madsen, Aalborg Universitet Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier v/thomas Skallebæk Buch, Trafitec 28 % 7 56 % % 4 0 % 0 Cykeljakken - et lodtrækningsstudie af den sikkerhedsmæssige effekt af en pangfarvet cykeljakke 35 % 8 61 % 14 4 % 1 0 % 0 v/harry Lahrmann, AAU Workshop: Nye signalstyreformer med radardetektering v/jan Kildebogaard, ÅF-Hansen & Henneberg 50 % 2 50 % 2 0 % 0 0 % 0 Distribution i Ydertimerne v/kristian Kolstrup, Incentive 22 % 2 56 % 5 22 % 2 0 % 0 Energibesparelse i godstransportkæder v/susanne Krawack, Concito 22 % 2 67 % 6 11 % 1 0 % 0 Special session: Gas til tung transport v/per Darger, Trafikstyrelsen 20 % 1 80 % 4 0 % 0 0 % 0 13

15 Workshop: Introduktion til Alternativ Drivmiddel-modellen v/andreas Moltesen, Energistyrelsen Mobilitetsplaner - Et pilotprojekt v/troels Vorre Olsen, Via Trafik Rådgivning A/S Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager v/maria Helledi Streuli, Københavns Kommune Innføring av parkeringsavgift på arbeidsplassen effekter på reisevaner og aksept v/petter Christiansen, Transportøkonomisk institutt Succesfulde tiltag på arbejdspladserne Rådhuse og Hospitaler har sparet 7-10 % CO2 v/anja Puggaard, Gate 21 Meget lange tidsserier med TU v/hjalmar Christiansen, DTU Transport Danskernes lange rejser i v/linda Christensen, DTU Transport Benchmarking af børns transportvaner v/troels Andersen, Odense Kommune Special session: Letbaner i Danmark - erfaringer fra projekterne v/ole Kveiborg, COWI Special session: Trafikknudepunkter i Hovedstadsområdet v/jørgen Østergaard, Metroselskabet Special session: Samfundsøkonomi, bredere økonomiske effekter og måling af BNP- og produktivitetsvirkninger v/lars Olsen Transportministeriet Den alternative trængselskommission v/vibeke Forsting, COWI Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management v/anna Thormann, Gate 21 God trafikafvikling ved gravearbejder v/steffen Rasmussen og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Special Session: Energianalyser 2050 med fokus på transport v/michael Rask Energistyrelsen Workshop: Principper for fremtidens vej- og stinetsplanlægning v/harry Lahrmann Special session: Grønne transportkorridorer fra Stockholm til Palermo: fra koncept til praksis v/ute U. C. Stemmann Grontmij A/S Special session: Udvikling af havne som en del af fremtidens godstransportløsninger v/michael Henriques Incentive 0 % 0 71 % 5 29 % 2 0 % 0 36 % 8 55 % 12 9 % 2 0 % 0 46 % % 11 8 % 2 0 % 0 29 % 7 63 % 15 8 % 2 0 % 0 38 % 8 52 % 11 5 % 1 5 % 1 9 % 1 64 % 7 27 % 3 0 % 0 8 % 1 33 % 4 58 % 7 0 % 0 18 % 2 55 % 6 27 % 3 0 % 0 19 % 4 38 % 8 14 % 3 29 % 6 24 % 5 57 % % 3 5 % 1 23 % 5 68 % 15 5 % 1 5 % 1 0 % 0 67 % 8 33 % 4 0 % 0 36 % 4 45 % 5 18 % 2 0 % 0 14 % 1 86 % 6 0 % 0 0 % 0 43 % 3 29 % 2 29 % 2 0 % 0 12 % 2 53 % 9 24 % 4 12 % 2 0 % 0 50 % 2 50 % 2 0 % 0 33 % 1 33 % 1 33 % 1 0 % 0 Der er blandt respondenterne generelt tilfredshed med det faglige indhold, idet 81 % svarer Meget godt eller godt. Det er lidt lavere end sidste år (85 % i 2013). I alt 3 % svarer, at det faglige indhold var ringe (2 % i 2013). 3 indlæg falder for det kriterium, at der skal være mindst 10 vurderinger, og heraf skal mere end halvdelen bedømme indlægget som mindre godt eller ringe (0 i 2013). Det bedste indlæg Baseret på respondenternes bedømmelse af indlæggenes faglige indhold, er der udvalgt en gruppe af indlæg med Top 10 potentiale. Fælles for disse indlæg er, at der mindst skal være 10 besvarelser, hvoraf mindst 80 % svarer positivt, dvs. Meget godt eller Godt. I tabellen herunder ses Top 10 over de bedste indlæg. For hvert indlæg fremgår summen af positive besvarelser samt andelen af positive besvarelser. Denne andel er beregnet ud fra det samlede antal positive besvarelser for gruppen af indlæg med Top 10 potentiale. 14

16 Top 10 over bedste indlæg Evaluering af Trafikdage på Aalborg Universitet en spørgeundersøgelse Høring: Transportpolitikere udspørger trafikeksperter, Mødeleder: Kurt Strand 7,8 % 46 The role of urban form in sustaining public transport, car, and bicycle based travel styles v/thomas Sick Nielsen, DTU Transport 4,7 % 28 Ulige veje til mobilitet v/naja Poulsen, Lunds Universitet og Lise Rask Hansen, Byskab 4,2 % 25 Krydsløsninger for cyklister - anvendelse af konfliktteknik til vurdering af cykelstiudformningers sikkerhed v/tanja K. 3,9 % 23 O. Madsen, Aalborg Universitet Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager v/maria Helledi Streuli, Københavns Kommune 3,7 % 22 Cykeljakken - et lodtrækningsstudie af den sikkerhedsmæssige effekt af en pangfarvet cykeljakke v/harry Lahrmann, 3,7 % 22 AAU Innføring av parkeringsavgift på arbeidsplassen effekter på reisevaner og aksept v/petter Christiansen, Transportøkonomisk institutt 3,7 % 22 Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier v/thomas Skallebæk Buch, Trafitec 3,5 % 21 Mobilitetsplaner - Et pilotprojekt v/troels Vorre Olsen, Via Trafik Rådgivning A/S 3,4 % 20 Special session: Samfundsøkonomi, bredere økonomiske effekter og måling af BNP- og produktivitetsvirkninger, Mødeleder: Lars Olsen Transportministeriet 3,4 % 20 Arrangørerne af Trafikdage vil fortsat forsøge at indskærpe kvalitetskravene ved de kommende Trafikdage på Aalborg Universitet, bl.a. ved at indhente supplerende oplysninger fra indsenderne, f.eks. om der er tale om uafsluttede projekter, tidligere omtalte projekter m.v. 15

17 Det praktiske For at afviklingen af Trafikdage på Aalborg Universitet skal være en succes, skal det praktiske være i orden. Forudgående kommunikation For at skabe størst mulig synlighed for Trafikdage på Aalborg Universitet, er det af stor betydning at der er en velfungerende kommunikation forud for afholdelsen af Trafikdage. Vi udsendte derfor, forud for årets Trafikdage, en mail til alle med en aktiv rolle på Trafikdage, hvor vi opfordrede til, at man medtog et af nedenstående billeder i sin outlooksignatur. Modtog du en sådan opfordring? Ja 55 % 42 Nej 22 % 17 Husker ikke 22 % 17 Indsatte du billedet i din outlooksignatur? Ja 19 % 8 Nej 81 % 34 Herudover informerede vi, forud for årets Trafikdage, om konferencen ad nye kanaler. Var disse informationer afgørende for, at du deltog i årets Trafikdage? Ja Nej Ved ikke LinkedIn gruppen: Trafikdage på Aalborg Univeristet 7 % % % 17 Mail - alle kommuners vejchefer 4 % 7 82 % % 22 Artikler Siden 2003 er der ikke udgivet en papirudgave af konferencematerialet. I stedet er de indsendte artikler placeret på Trafikdages hjemmeside, således at deltagerne har kunnet orientere sig i konferencematerialet inden konferencen, og dermed måske opnå en mere sikker sessionsudvælgelse. Denne fremgangsmåde er også benyttet i. De indsendte artikler har før Trafikdage været tilgængelige på hjemmesiden. Har du forberedt dig på Trafikdage ved på forhånd at udprinte en eller flere artikler? Har brugt faciliteten 30 % % % 48 Har ikke brugt faciliteten 70 % % % 115 Brugen af denne facilitet er steget igen i forhold til sidste år. 16

18 Har du inden for det seneste år downloadet en artikel fra Trafikdage? Ja 63 % % % 91 Nej 34 % % % 67 Ved ikke 3 % 4 4 % 5 4 % 6 Sprogpolitik For at undersøge, hvorvidt der kunne være interesse for fremover at målrette enkelte linjer mod internationale konferencedeltagere, blev der i år spurgt til Trafikdages sprogpolitik. Hvordan skal Trafikdages sprogpolitik være i fremtiden? En eller to engelsksprogede linjer 26 % 43 Som i dag - med valgfrihed mellem skandinavisk eller engelsk 62 % 103 Ved ikke 12 % 19 Dernæst vil vi gerne vide hvorvidt du, hvis du skulle holde et indlæg på Trafikdage, ville være interesseret i at holde indlægget og skrive den tilhørende artikel på engelsk. Ja 35 % 57 Nej 33 % 55 Måske 32 % 53 Der er således overvejende stemning for at bibeholde sprogpolitikken som den er i dag. Godt en tredjedel svarer dog, at de ville være interesserede i at holde et eventuelt indlæg og skrive den tilhørende artikel på engelsk. Smartphone applikation Trafikdage har en App til såvel Iphone som Android smartphones. Havde du en smartphone eller en tablet med til Trafikdage? Ja 79 % % % 111 Nej 21 % % % 60 Har du installeret Trafikdage App en? Ja 39 % % % 72 Nej 61 % % % 39 17

19 Hvad synes du generelt om App en? Evaluering af Trafikdage på Aalborg Universitet en spørgeundersøgelse Meget god 12 % 6 26 % 10 7 % 5 God 58 % % % 36 Mindre god 22 % % 8 29 % 21 Ringe 4 % 2 8 % 3 10 % 7 Ved ikke 4 % 2 3 % 1 4 % 3 Brugte du App ens funktion Programmet (til at se det opdaterede program)? Ja 88 % % % 65 Nej 12 % 6 8 % 3 8 % 6 Brugte du App ens funktion Mit program (tilpasse og lave sit helt eget program)? Ja 18 % 9 23 % 9 45 % 32 Nej 82 % % % 39 Brugte du App ens funktion Lige Nu (viser hvad der sker lige nu)? Ja 6 % 3 21 % 8 11 % 8 Nej 94 % % % 63 Brugte du App ens funktion Kortene (billeder af de forskellige lokaler, hvor programmets indlæg bliver holdt)? Ja 39 % % % 29 Nej 61 % % % 42 Brugte du App ens funktion Deltagerliste (både for virksomheder og personer)? Ja 47 % % % 49 Nej 53 % % % 22 Brugte du App ens mulighed for at sende en mail til en person, hvor du havde fundet mailadressen under funktionen Deltagerliste? Ja 4 % 2 3 % 1 6 % 4 Nej 96 % % % 67 18

20 Hvordan vurderer du App ens funktion Programmet? Meget god 21 % 9 22 % 8 14 % 9 God 63 % % % 41 Mindre god 9 % 4 14 % 5 14 % 9 Ringe 0 % 0 8 % 3 5 % 3 Ved ikke 7 % 3 3 % 1 5 % 3 Hvor mange gange brugte du App ens online artikeldatabase til at se en artikel/resume? 0 47 % % 24 >5 4 % 2 Hvordan var læsevenligheden af de artikler/resumeer som du læste på App en? Meget god 8 % 2 God 58 % 15 Mindre god 23 % 6 Ringe 0 % 0 Ved ikke 12 % 3 I forhold til sidste år ses en svag stigning i brugen af app en. Den generelle tilfredshed med app'en blandt de deltagere som installerede den, er stort set uændret i forhold til sidste år. Bustransport Som i de foregående år blev deltagerne tilbudt transport i de særlige Trafikdagsbusser. I år var der to busafgange fra Aalborg Lufthavn og én busafgang fra de tre hoteller i Aalborg Centrum (First Hotel Aalborg, Hotel Cabinn og Hotel Radisson Blue) mandag morgen, samt busafgang fra Aalborg Universitet til de tre hoteller i Aalborg Centrum mandag eftermiddag. Ligeledes var der busafgang fra de to hoteller i Aalborg Centrum til Aalborg Universitet tirsdag morgen, og fra Aalborg Universitet til henholdsvis Aalborg Station og Aalborg Lufthavn tirsdag eftermiddag. Benyttede du de særlige Trafikdagsbusser? Ja 68 % % % 119 Nej 32 % % % 51 19

TRAFIKDAGE PÅ AALBORG UNIVERSITET

TRAFIKDAGE PÅ AALBORG UNIVERSITET TRAFIKDAGE PÅ AALBORG UNIVERSITET Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet Call for Papers www.trafikdage.dk 23.-24. august 2010 Trafikdage på Aalborg Universitet Trafikforskningsgruppen på Aalborg

Læs mere

Call for Papers Trafikdage 2014

Call for Papers Trafikdage 2014 ny viden og netværk Call for Papers Trafikdage 2014 25.-26. august 2014 Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Trafikdage på Aalborg Universitet Trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet indbyder

Læs mere

Trafikdage pa Aalborg Universitet 2015

Trafikdage pa Aalborg Universitet 2015 Trafikdage pa Aalborg Universitet 2015 Evaluering af Trafikdage pa Aalborg Universitet 2015 en webbaseret spørgeundersøgelse Trafikforskningsgruppen Oktober 2015 Indhold Evaluering af Trafikdage på Aalborg

Læs mere

Evaluering af. en webbaseret spørgeundersøgelse. Trafikforskningsgruppen Oktober 2013

Evaluering af. en webbaseret spørgeundersøgelse. Trafikforskningsgruppen Oktober 2013 Trafikdage pa Aalborg Universitet 2013 Evaluering af Trafikdage pa Aalborg Universitet 2013 en webbaseret spørgeundersøgelse Trafikforskningsgruppen Oktober 2013 Indhold Forord... 2 Deltagelse... 3 Respondenterne...

Læs mere

Tilmeldte 2014 (15.08.2014)

Tilmeldte 2014 (15.08.2014) Lise Thorsen Hjalte Kragesteen Torben Werner Andersen Jan Bigom Jørgen Wanscher Anders Kaas Tina Wexøe Ertbjerg Hans Ege Michael Bøeg Signe Asser Møller Vibeke Agerdal Kristiansen Susanne Krawack Carsten

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

7UDILNGDJHSn $DOERUJ8QLYHUVLWHW

7UDILNGDJHSn $DOERUJ8QLYHUVLWHW 7UDILNDJHSn $DOERUJ8QLYHUVLWHW (YDOXHULQJDI7UDILNDJHSn$DOERUJ8QLYHUVLWHW HQVS UJHVNHPDXQHUV JHOVH +DUU\/DKUPDQQVHSWHPEHU 1 ,QKROVIRUWHJQHOVH Indledning Side 3 Deltagelse Side 3 Respondenterne Side 4 Annoncering

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

HÅNDBOG OM TRAFIKTERMINALER

HÅNDBOG OM TRAFIKTERMINALER HØRINGSBOG KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE HÅNDBOG OM TRAFIKTERMINALER Oktober 2014 HØRINGSBOG Indhold 1. Gennemførelse af høringen 3 1.1 Høringsbrev 4 1.2 Høringsparter 6 2. Resultater af høringen 7 Høringssvar

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Evaluering af. en webbaseret spørgeundersøgelse. Trafikforskningsgruppen Oktober 2017

Evaluering af. en webbaseret spørgeundersøgelse. Trafikforskningsgruppen Oktober 2017 Trafikdage pa Aalborg Universitet 2017 Evaluering af Trafikdage pa Aalborg Universitet 2017 en webbaseret spørgeundersøgelse Trafikforskningsgruppen Oktober 2017 Indhold Forord 2 Evaluering af Trafikdage

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Intentions to use bike-sharing for holiday cycling: an application of the Theory of Planned Behavior

Intentions to use bike-sharing for holiday cycling: an application of the Theory of Planned Behavior Trafikdage på Aalborg Universitet 25 og 26 august 2014 Intentions to use bike-sharing for holiday cycling: an application of the Theory of Planned Behavior Sigal Kaplan, Francesco Manca, Thomas Alexander

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

Evaluering af. en webbaseret spørgeundersøgelse. Trafikforskningsgruppen December 2012

Evaluering af. en webbaseret spørgeundersøgelse. Trafikforskningsgruppen December 2012 Trafikdage pa Aalborg Universitet 2012 Evaluering af Trafikdage pa Aalborg Universitet 2012 en webbaseret spørgeundersøgelse Trafikforskningsgruppen December 2012 Indhold Forord... 2 Deltagelse... 3 Respondenterne...

Læs mere

Trafikdage på Aalborg Universitet 1999

Trafikdage på Aalborg Universitet 1999 Trafikdage på Aalborg Universitet 1999 Evaluering af Trafikdage 99 - en spørgeskemaundersøgelse Transportrådet og Trafikforskningsgruppen Oktober 1999 Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse 2 Forord

Læs mere

Trafikknudepunkter og skiftemuligheder i Hovedstadsområdet

Trafikknudepunkter og skiftemuligheder i Hovedstadsområdet Trafikknudepunkter og skiftemuligheder i Hovedstadsområdet Special Session på Trafikdage 2014 tirsdag den 26.8. kl. 15:10 til 16:20 3. linje Lokale 4, 110, Kroghsstræde 3 DSB, Movia og Metroselskabet I/S

Læs mere

SUCCESFULDE TILTAG PÅ ARBEJDSPLADSERNE

SUCCESFULDE TILTAG PÅ ARBEJDSPLADSERNE SUCCESFULDE TILTAG PÅ ARBEJDSPLADSERNE RÅDHUSE OG HOSPITALER HAR SPARET 7-10 PROCENT CO 2 Anja Puggaard Grønt Mobilitetskontor, Gate 21 Støttet af 1.3.2011 1.6.2014 10 kommuner Ballerup, Allerød, København,

Læs mere

Evaluering af. en webbaseret spørgeundersøgelse. Trafikforskningsgruppen December 2009

Evaluering af. en webbaseret spørgeundersøgelse. Trafikforskningsgruppen December 2009 Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 Evaluering af Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 en webbaseret spørgeundersøgelse Trafikforskningsgruppen December 2009 Indhold Forord... 2 Deltagelse... 3 Respondenterne...

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere TRAFIK- KONFERENCE 08 Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere fra Folketinget Rejsekortet Bestillerrollen kommunerne og trafikselskaberne i dialog Infrastrukturkommissionen giver

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

GPS data til undersøgelse af trængsel

GPS data til undersøgelse af trængsel GPS data til undersøgelse af trængsel Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.dk Introduktion GPS data fra køretøjer er i

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Effekter ved afsluttede puljeprojekter Sine Amelung, sam@trafikstyrelsen.dk Henrik Severin Hansen, hsh@trafikstyrelsen.dk

Effekter ved afsluttede puljeprojekter Sine Amelung, sam@trafikstyrelsen.dk Henrik Severin Hansen, hsh@trafikstyrelsen.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Mit liv efter ulykken - konsekvenserne af alvorlige trafikulykker i Danmark

Mit liv efter ulykken - konsekvenserne af alvorlige trafikulykker i Danmark Dette resumé er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Special session: Hvad er vejtrængsel? En diskussion af hvordan vejtrængsel defineres og opgøres Trafikdage 29. august 2013

Special session: Hvad er vejtrængsel? En diskussion af hvordan vejtrængsel defineres og opgøres Trafikdage 29. august 2013 Special session: Hvad er vejtrængsel? En diskussion af hvordan vejtrængsel defineres og opgøres Trafikdage 29. august 2013 Hvad er vejtrængsel? Formålet med sessionen er at præsentere den nuværende praksis

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

Jernbanen. på vej mod 2020

Jernbanen. på vej mod 2020 Jernbanen på vej mod 2020 Banebranchens første jernbanekonference København d. 18. maj 2009 Banebranchens første konference: Jernbanen - på vej mod 2020 Mød blandt andre Lars Barfoed og Tor Nørretranders

Læs mere

The role of urban form in sustaining public transport, car and bicycle based travel styles

The role of urban form in sustaining public transport, car and bicycle based travel styles Trafikdage på Aalborg Universitet, 25-26 August 2014 The role of urban form in sustaining public transport, car and bicycle based travel styles Betydningen af by- og infrastruktur for befolkningens transport-stile

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Udvalg: Strategisk planlægning

Udvalg: Strategisk planlægning Torfinn Larsen er ordførende/formand for det danske og nordiske NVF udvalg: Strategisk planlægning. Afdelingsleder Torfinn Larsen Vejdirektoratet Vej og trafikplanafdelingen Niels Juels Gade 13 DK 1059

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008 Mandag VISIONER! 11.00 Velkomst ved Odenses Borgmester Klimaudfordringen og behovet for handling. 11.15 Den svenske miljøminister Betydningen af handling i lokale partnerskaber. 11.40 Keynote speaker!

Læs mere

Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 Evaluering af Trafikdage 2000 - en spørgeskemaundersøgelse Transportrådet og Trafikforskningsgruppen November 2000 Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

EU som løftestang for vækst i Danmark. - arrangementet i billeder

EU som løftestang for vækst i Danmark. - arrangementet i billeder EU som løftestang for vækst i Danmark - arrangementet i billeder Godt 130 deltog i DAcoB og EU-repræsentationens debatarrangement om EU som løftestang for vækst i Danmark. Debatpanellet bestod af uddannelses-

Læs mere

Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen

Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen ldn@ruc.dk Mobility Management er en ny form for transportplanlægning Der fremmer mobilitet på en miljømæssig

Læs mere

Studieophold hos TØI

Studieophold hos TØI Studieophold hos TØI Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet Fagmøde i Afdeling for Sikkerhed og Miljø Transportøkonomisk institutt Tirsdag den

Læs mere

Department of Maritime Research and Innovation Det Strategiske Transportforskningsprogram 2009 - og nærskibsfarten

Department of Maritime Research and Innovation Det Strategiske Transportforskningsprogram 2009 - og nærskibsfarten Det Strategiske Transportforskningsprogram 2009 - og nærskibsfarten Institut for Maritim Forskning og Innovation Syddansk Universitet Jacob Kronbak Outline Det strategiske Transportforskningsprogram Formål

Læs mere

Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data

Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data Kristian Torp torp@cs.aau.dk Institut for Datalogi Aalborg Universitet Harry Lahrmann lahrmann@plan.aau.dk Trafikforskningsgruppen

Læs mere

ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET

ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET 2 DISPOSITION Baggrund og metode til samfundsøkonomisk analyse Hvad er Effektkataloget og hvorfor har vi det? Værdien af trafikinformation

Læs mere

DANSK TRANSPORT UDEN KUL OG OLIE HVORDAN?

DANSK TRANSPORT UDEN KUL OG OLIE HVORDAN? DANSK TRANSPORT UDEN KUL OG OLIE HVORDAN? EN ANALYSE AF OG ET OPLÆG TIL DEBAT OM HVORDAN DANSK TRANSPORT BLIVER UAFHÆNGIG AF FOSSILE BRÆNDSLER INDEN 2050 Per Homann Jespersen ENSPAC, Roskilde Universitet

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

US AAR H. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi. Navn på universitet i udlandet: Institute of education London

US AAR H. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi. Navn på universitet i udlandet: Institute of education London US AAR H Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi Navn på universitet i udlandet: Institute of education London Land: England Periode: Fra: 1 oktober 2012 Til: 14 december

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

2011 4. - 5. maj. Hotel Prindsen, Roskilde

2011 4. - 5. maj. Hotel Prindsen, Roskilde Traf ik konference 2011 4. - 5. maj Hotel Prindsen, Roskilde Arrangeret af Indlæg om bl.a.: Strategi for flere buspassagerer Rejseoplevelsen - kundernes ønsker Brugerdrevet innovation Landsdækkende portal

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Evaluering af Trafikdage på Aalborg Universitet 2008 en spørgeundersøgelse. Trafikdage på Aalborg Universitet 2008

Evaluering af Trafikdage på Aalborg Universitet 2008 en spørgeundersøgelse. Trafikdage på Aalborg Universitet 2008 Trafikdage på Aalborg Universitet 2008 Evaluering af Trafikdage på Aalborg Universitet 2008 en webbaseret spørgeundersøgelse Trafikforskningsgruppen December 2008 Indholdsfortegnelse Forord...1 Deltagelse...2

Læs mere

Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres?

Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres? Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres? Deltagere i gruppearbejde: Jens Loft Rasmussen, Cyklistforbundet; Elisabeth Frederiksen,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395 REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde Branchesamarbejde, Det Digitale Anlæg TIDSPUNKT Tirsdag

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Gode råd og guide til sessionsværter 3 Velfærdens Innovationsdag er en arbejdende konference 4 Generelt om formater 5 Forslag til

Læs mere

Transport for Greater Copenhagen

Transport for Greater Copenhagen Center for Regional Udvikling Transport for Greater Copenhagen - giver en øget værdi for borgerne Trafikdagene i Aalborg 2016 Direktør Claus Bjørn Billehøj Transport for Greater Copenhagen Claus Bjørn

Læs mere

Højklasset kollektiv trafik Konference 1. og 2. oktober 2015. Letbanen styrker byudviklingen

Højklasset kollektiv trafik Konference 1. og 2. oktober 2015. Letbanen styrker byudviklingen Højklasset kollektiv trafik Konference 1. og 2. oktober 2015 Letbanen styrker byudviklingen v/bjarne Holm Markussen, direktør i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Greater Copenhagen og den regionale

Læs mere

Fremme af Cykeltrafik

Fremme af Cykeltrafik Madsen et al, 2011, Fremme af Cykeltrafik 1 Fremme af Cykeltrafik Post doc. Jens Chr. O. Madsen, Aalborg Universitet, overgaard@plan.aau.dk Lektor Victor Andrade, Aalborg Universitet, vsil@create.aau.dk

Læs mere

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 29. september 2012 Til Trængselskommisionen og Transportministeriet Vedrørende: TRÆNGSELSINDIKATORER

Læs mere

Projektet er nu afsluttet og den endelige afrapportering er indgivet til Trafikstyrelsen.

Projektet er nu afsluttet og den endelige afrapportering er indgivet til Trafikstyrelsen. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 16. maj 2013 Peter Henriksen 19 Fritidsrejser for børn og unge i landområder Indstilling: Direktionen indstiller, At orienteringen tages til efterretning.

Læs mere

Ny håndbog & eksempelsamling om trafikterminaler

Ny håndbog & eksempelsamling om trafikterminaler Ny håndbog & eksempelsamling om trafikterminaler hvordan man skaber højklasset kollektiv trafik og terminaler fra Vejregelgruppen Kollektiv trafik på veje Mogens Møller mm@viatrafik.dk Ingeniør og partner

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Thomas S. Nielsen, DTU, Email: thnie@transport.dtu.dk Den nationale cykelkonference 2014, Værket, Randers, 14 Maj 2014 Agenda Hvorfor byfunktioner

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune MØDEREFERAT TITEL Workshop om Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan DATO 20. juni 2012 STED Esbjerg Vandrerhjem, Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg REFERENT Nikolaj Berg Petersen, COWI (nbpt@cowi.dk) 29. juni 2012

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

Lars Gemzøe, associate partner Gehl Architects. Bløde cykelbyer

Lars Gemzøe, associate partner Gehl Architects. Bløde cykelbyer Lars Gemzøe, associate partner Gehl Architects Bløde cykelbyer Nye udfordringer Sundhed og fedmeepidemi Mobilitet og trængsel Miljøet og global opvarmning Gå Cykle Offentlig transport Byrum Bæredygtig

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

NOTAT. Trængselskommissionen. Henvendelser til Trængselskommissionen

NOTAT. Trængselskommissionen. Henvendelser til Trængselskommissionen NOTAT Dato J.nr. Trængselskommissionen Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Henvendelser til Trængselskommissionen www.trængselskommissionen.dk Afsender dato Id nummer Vibeke Storm Rasmussen og Otto

Læs mere

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. EVALUERING Baggrund Partnerskab om PROM i klinisk praksis blev skudt i gang den 15. marts 2016. Dagen blev markeret med en konference med overskriften: Patient Reported Outcome Measures (PROM) Hvordan

Læs mere

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Regionssekretariatet Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Tel. 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af 2. møde i styregruppen vedrørende evaluering af Region

Læs mere

ARBEJDSPAKKE 5 TRANSPORT & INFRASTRUKTUR. Kent Bentzen Adm. Direktør for NTU Trollhättan, 07. oktober 2015

ARBEJDSPAKKE 5 TRANSPORT & INFRASTRUKTUR. Kent Bentzen Adm. Direktør for NTU Trollhättan, 07. oktober 2015 ARBEJDSPAKKE 5 TRANSPORT & INFRASTRUKTUR Kent Bentzen Adm. Direktør for NTU Trollhättan, 07. oktober 2015 Dagsorden Emne Oplægsholder 1. Introduktion af partnere Alle 2. WP5 aktiviteter Kent Bentzen, NTU

Læs mere

Fremtidens Transport VI

Fremtidens Transport VI Fremtidens Transport VI Status på trængselskommissionens anbefalinger Erik Østergaard Adm. direktør, Dansk Transport & Logistik Trængselskommissionen Kommission født ud af betalingsringsplanerne Mobilitet

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS DANMARKS VÆKSTCENTER NUMMER 2 ET POLITISK INTERESSEFÆLLESSKAB:

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference oktober Claus Hedegaard Sørensen. Tetraplan. TØF/7.-8. oktober 2009 / Side 1

Kollektiv Trafik Konference oktober Claus Hedegaard Sørensen. Tetraplan. TØF/7.-8. oktober 2009 / Side 1 Kollektiv Trafik Konference 7.-8. oktober 2009 Claus Hedegaard Sørensen Tetraplan TØF/7.-8. oktober 2009 / Side 1 Introduktion Formål Hvordan får vi i hovedstadsområdet mindre personbiltrafik og mere kollektiv

Læs mere

HVORDAN FÅR VI MERE OG BEDRE KOLLEKTIV TRAFIK FOR PENGENE?

HVORDAN FÅR VI MERE OG BEDRE KOLLEKTIV TRAFIK FOR PENGENE? Organiseringen af den kollektive trafik i Greater Copenhagen HVORDAN FÅR VI MERE OG BEDRE KOLLEKTIV TRAFIK FOR PENGENE? Af Per Als, Otto Anker Nielsen, Claus Hedegaard Sørensen, Per Homann Jespersen FILOSOFI

Læs mere

UDVIKLING I AARHUS SYD 7. dec. 2016

UDVIKLING I AARHUS SYD 7. dec. 2016 UDVIKLING I AARHUS SYD 7. dec. 2016 Program Velkomst v/ Karina Boldsen, Erhverv Aarhus/Solitwork Velkommen hos AS3 v/ direktør Allan Gross-Nielsen Status på Aarhus Syd v/ Karina Boldsen Præsentation af

Læs mere

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Greve Kommune 20. maj 2008 Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Nærværende høringssvar behandles i Greve Byråd den 27. maj 2008. Der tages derfor forbehold for denne

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich Land: Schweiz Periode: Fra: September 2011 Til: Januar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Debat Værktøjer oplæg til debat - Svend Tøfting, Region Nordjylland

Debat Værktøjer oplæg til debat - Svend Tøfting, Region Nordjylland DANMARKS STØRSTE DORTE STIGAARD, REGION NORDJYLLAND DANMARKS STØRSTE FREMKOMMELIGHEDSUNDERSØGELSE Baggrunden for projektet det overordnede Koncept Svend Tøfting, Region Nordjylland. Spørgeskema undersøgelsen

Læs mere

29. - 30. april. Hotel Prindsen, Roskilde

29. - 30. april. Hotel Prindsen, Roskilde Traf ik konference 2009 29. - 30. april Hotel Prindsen, Roskilde Indlæg fra bl.a. Martin Lidegaard Kristian Pihl Lorentzen Magnus Heunicke Kim Christiansen Pia Olsen Dyhr Per Clausen Karen-Marie Lillelund

Læs mere

På årskonferencen sætter vi fokus på de professionelle, der arbejder med borgerne, og vi vil diskutere en række problemstillinger:

På årskonferencen sætter vi fokus på de professionelle, der arbejder med borgerne, og vi vil diskutere en række problemstillinger: Borgeren i centrum har i længere tid været et plus-ord i den offentlige sektor. At sætte borgeren i centrum har været omdrejningspunkt for en række forskellige bevægelser: Forsøg på at komme væk fra en

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

Alternative kølemetoder

Alternative kølemetoder Temadag om Alternative kølemetoder få mere at vide om alternative kølemetoder og hvor de kan bruges ÅRHUS 9. JUNI 2008 Hvilke alternative kølemetoder findes der og hvor anvendes de? Hør om den seneste

Læs mere

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Af Peter Sørensen Lektor, mag.art og ph.d.-studerende University College Lillebælt & Aalborg Universitet Der er generelt gode forudsætninger for at bringe ny viden

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 12. januar 2010 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Mandag d. 26. april 2010 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: KU Leuven Land: Belgien Periode: Fra:1/2-2013 Til:1/7-2013 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt

Læs mere

EN NY MOBILITET? OVERVEJELSER OVER GRUNDLAGET FOR TRAFIKPLANLÆGNINGEN

EN NY MOBILITET? OVERVEJELSER OVER GRUNDLAGET FOR TRAFIKPLANLÆGNINGEN EN NY MOBILITET? OVERVEJELSER OVER GRUNDLAGET FOR TRAFIKPLANLÆGNINGEN Per Homann Jespersen, Lektor, trafikplanlægning og trafikpolitik, Roskilde Universitet Trafikdage, 26.8.2013 Spørgsmål 1. Hvad siger

Læs mere