Trafikdage pa Aalborg Universitet 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikdage pa Aalborg Universitet 2014"

Transkript

1 Trafikdage pa Aalborg Universitet Evaluering af Trafikdage pa Aalborg Universitet en webbaseret spørgeundersøgelse Trafikforskningsgruppen November

2 Indhold Evaluering af Trafikdage på Aalborg Universitet en spørgeundersøgelse Forord... 2 Deltagelse... 3 Respondenterne... 3 Hjemmesiden... 5 Deltagelse i sessionerne... 6 Indledningssessionen... 6 De 6 linjer... 7 Bedømmelse af sessionerne Fagligt indhold Det bedste indlæg Det praktiske Forudgående kommunikation Artikler Sprogpolitik Smartphone applikation Bustransport Forplejning Det sociale arrangement

3 Forord Trafikdage på Aalborg Universitet blev afviklet i dagene august. Til konferencen indbydes trafikforskere og praktikere fra Danmark og det øvrige Norden. I alt var 301 (2013: 290) tilmeldt Trafikdage på Aalborg Universitet. Trafikdage på Aalborg Universitet arrangeres af Trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet. Konferencens formål er at præsentere og debattere forskningsresultater, analyser og praktiske erfaringer fra projekter indenfor hele transportsektoren i et forum, hvor forskere møder praktikere. Konferencen retter sig mod nordiske trafik- og transportforskere trafikplanlæggere på kommune-, regions- og statsniveau trafikøkonomer konsulenter inden for sektoren Trafikdage på Aalborg Universitet er blevet afholdt hvert år siden Det er altså 21. år i træk, at Aalborg Universitet har kunnet byde velkommen til et bredt udsnit af nordiske trafikforskere og praktikere inden for trafik- og transportområdet. I februar måned udsendtes "Call for Papers" til forskningsgrupper, universiteter, kommuner, regioner og statslige institutioner inden for trafik- og transportområdet i de nordiske lande. De modtagne abstracts er efterfølgende behandlet af en faglig programkomité. I alt indkom 78 forslag (2013: 68) til indlæg (resuméer) samt 3 forslag til workshops. Endvidere blev der i Call for Papers annonceret efter forslag til special sessions, hvor der kom 14 forslag. Resultatet af bedømmelsen mundede ud i et program med en indledningssession, 71 indlæg (inkl. Prisvinderens foredrag), hvoraf de to dog blev aflyst, én høring, 3 workshops og 12 special sessions fordelt på 6 parallelle linjer begge dage. Blandt de 66 foredragsholdere var der i år to afbud. Ud over at afholde et mundtligt indlæg på Trafikdage anmodes alle oplægsholdere om at indlevere en artikel struktureret efter fælles retningslinjer. De indkomne artikler er indlagt i Trafikdages database over indlæg på Trafikdages hjemmeside i søgbar form på (omfatter nu ca sider). På nuværende tidspunkt mangler der at blive indleveret 17 ud af de 70 artikelpligtige indlæg. Alle konferencedeltagere blev bedt om at svare på et internet-baseret spørgeskema. Svarene herfra danner det væsentlige grundlag for denne evaluering. Arrangørerne vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, der har ydet en indsats ved gennemførelsen af dette års Trafikdage på Aalborg Universitet. En særlig tak til Organisationskomitéen og Programkomitéen, uden et stort frivilligt arbejde fra dem ville det ikke være muligt at arrangere Trafikdage. Nærværende evalueringsrapport er udarbejdet af Lilli Glad og Harry Lahrmann, Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet samt Asbjørn Halskov-Sørensen, studerende, Aalborg Universitet. Internetprogrammeringen er foretaget af webudvikler Erik Jensen. 2

4 Deltagelse Trafikdage på Aalborg Universitet er primært en dansk trafikkonference, men den er samtidig åben for nordiske trafikforskere og praktikere. Dette sker bl.a. ved direct mail udsendelse til kommuner, forskningsinstitutioner m.fl. i de nordiske lande. I Danmark har programmet været omtalt i en række faglige tidsskrifter og på bl.a. Vejdirektoratets hjemmeside samt i annonce i Trafik & Veje. Programmet og deltagerlisten illustrerer, at det igen er lykkedes at få nordiske oplægsholdere og deltagere med på Trafikdage, idet 4 ud af de 71 indlæg er afholdt med deltagelse af nordiske foredragsholdere. 18 ud af 319 tilmeldte er fra de nordiske lande (13 fra Norge, 3 fra Færøerne og 2 fra Sverige). Deltageroversigten fordelt på firmaer og institutioner viser, at flere sender et væsentligt antal ansatte til Trafikdage. Som eksempler kan nævnes DTU Transport med 27 deltagere, Vejdirektoratet med 18 deltagere, Trafikstyrelsen med 16 deltagere, Trafikselskabet Movia med 11 deltagere, Transportministeriet med 10 deltagere osv. Respondenterne 190 af konferencens 318 udsendte spørgeskemaer er blevet besvaret. Det giver en svarprocent på 60, hvilket er en anelse lavere end sidste års 62. Svarprocenten giver basis for en rimelig opgørelse af gode og mindre gode erfaringer fra Trafikdage på Aalborg Universitet. Besvarelserne er afgivet af: År Mødeleder/workshopleder/komitémedlem 14 % % % 25 Foredragsholder/oplægsholder på workshop/special session 32 % % % 79 Almindelig deltager 51 % % % 73 Andet/ikke besvaret 1 % 2 3 % 5 3 % 5 Respondenter i alt 100 % % % 182 Hvilke dage deltog du på Trafikdage? Deltagelse Både mandag og tirsdag 81 % % % 148 Kun mandag 11 % 21 6 % % 20 Kun tirsdag 8 % 16 8 % 13 8 % 14 Deltog ikke (kun indledning) 0 % 0 2 % 3 1 % 2 Langt de fleste deltagere i Trafikdage på Aalborg Universitet deltager i hele forløbet. 3

5 Respondenterne har angivet følgende erhverv: Evaluering af Trafikdage på Aalborg Universitet en spørgeundersøgelse År Forsker/udvikler på højere læreanstalt 12 % % % 27 Forsker/udvikler på sektorforskningsinstitution 2 % 3 1 % 2 1 % 2 Konsulent i rådgivende firma 14 % % % 29 Embedsmand/ansat stat 18 % % % 37 Embedsmand/ansat region 5 % 9 3 % 5 3 % 6 Embedsmand/ansat kommune 14 % % % 19 Privat transportfirma 6 % 11 3 % 5 3 % 6 Interesseorganisation 6 % 11 6 % 11 4 % 7 Politiker/Journalist 1 % 2 2 % 3 1 % 2 Ph.d. studerende 1 % 1 4 % 7 4 % 8 Studerende 3 % 5 3 % 5 10 % 18 Pensionist/arbejdsløs 0 % 0 1 % 1 1 % 2 Andet 3 % 5 8 % 13 4 % 7 Ikke besvaret 17 % % 19 8 % 14 Respondenternes uddannelsesmæssige baggrund: År Ingeniør 40 % % % 72 Anden teknisk uddannelse 2 % 3 1 % 1 1 % 2 Arkitekt 2 % 4 1 % 1 0 % 0 Cand. Scient. 5 % 10 5 % 9 7 % 13 Cand. Techn. Soc. 4 % 7 6 % 10 9 % 16 Cand. Merc./Oecon. 12 % 22 8 % 13 6 % 11 Cand. Mag. 3 % 5 1 % 1 2 % 4 Andet 13 % % % 41 Ikke besvaret 20 % % % 25 Kategorien andet dækker landinspektør, studerende og sjældne uddannelser. Det er generelt, at flere uddannelser er engageret inden for transportsektoren. Ingeniørerne udgør dog stadig langt den største gruppe. Respondenterne havde tidligere deltaget i Trafikdage: Af deltagerne i Af deltagerne i 2013 Af deltagerne i 2012 Deltog i år 2008 eller før % % Deltog i år % % Deltog i år % % Deltog i år % % % Deltog i år % % Deltog i år % Har ikke deltaget før % % % Respondenter i alt % % % Der er således et stort antal gengangere fra det ene år til det næste. Antallet af helt nye deltagere er dog steget i forhold til sidste år. 4

6 Hjemmesiden Deltagerne er stillet følgende spørgsmål om hjemmesiden: Hvorledes vurderer du kvaliteten af hjemmesiden generelt? Meget god 20 % % % 33 God 65 % % % 124 Mindre god 4 % 6 3 % 4 4 % 6 Ringe 0 % 0 1 % 1 1 % 1 Ved ikke 12 % % 15 5 % 8 Det ser således ud til, at der generelt er tilfredshed med hjemmesiden. Der er efterfølgende spurgt ind til de forskellige faciliteter på hjemmesiden. Hvorledes finder du anvendelsen af følgende faciliteter på hjemmesiden? Meget god God Mindre god Ringe Kender ikke Informationer 26 % % 99 3 % 4 1 % 1 2 % 3 Tilmelding 32 % % 87 3 % 5 0 % 0 5 % 7 Upload af artikler og præsentationer 26 % % 64 5 % 7 1 % 1 24 % 35 Artikelarkiv 27 % % 70 3 % 5 0 % 0 21 % 31 Kun få svarer mindre god/ringe, så det må konkluderes, at hjemmesiden er accepteret af brugerne. 5

7 Deltagelse i sessionerne Evaluering af Trafikdage på Aalborg Universitet en spørgeundersøgelse Indledningssessionen Oplægsholderne ved årets indledningssession var: Transportminister Magnus Heunicke Chief Operating Office Garrett Emmerson, Surface Transport, Transport for London (London s traffic management - planning and organizing) Efter hvert af de to sidstnævnte oplæg var der mulighed for spørgsmål og kommentarer fra salen. Deltog du i indledningssessionen mandag formiddag? Deltog i indledningssessionen Ja 88 % % % 148 Nej 12 % % % 20 Hvad synes du om Transportminister Magnus Heunikes indlæg? Meget god 24 % 37 God 63 % 96 Mindre god 9 % 14 Ringe 3 % 5 Hvad synes du om indlægget fra Garrett Emmerson, Transport for London? Meget god 42 % 63 God 50 % 75 Mindre god 9 % 13 Ringe 0 % 0 Hvad synes du om Kurt Strand som moderator? Meget god 60 % % % 44 God 39 % % % 79 Mindre god 1 % 1 5 % 7 13 % 19 Ringe 0 % 0 1 % 1 3 % 4 Svarene viser, at der generelt var en positiv holdning til indledningssessionen. 6

8 De 6 linjer Det lykkedes igen i år at holde sammen på programmet, forstået på den måde, at der i planlægningsfasen var ganske få ændringer/afbud. Der opstod således kun to huller i programmet. Hvilke foredrag/workshops/special sessions deltog du i (i større eller mindre omfang) mandag eftermiddag? 1. linje Antal deltagere Special Session: Synliggørelse af skoler og børn i gadebilledet v/lotte Bech, Dansk Fodgænger Forbund Energieffektiv fartpilot - et forprojekt v/erik Kjems, Aalborg Universitet Fremtidens bil: Connected, cooperative og automated v/jens Peder Kristensen, Key Research Intelligent lastbilparkering på Kongsted Nord v/eric Gautier, ÅF - Hansen & Henneberg Koncept for evaluering af trængselspletter v/søren Brønchenburg, Vejdirektoratet, Lone Marie Holm Kristensen, Vejdirektoratet og Majbritt Skov, Rambøll Management 2. linje Expanding the cycling path network in Copenhagen An analysis of development forces between urban growth and urban policy v/trine Agervig Carstensen, Københavns Universitet Byens cykelgade - Jernbanegade, Næstved v/lárus Ágústsson, COWI Cykelregnskab for Region Hovedstaden v/jonas Herby, Incentive European Cycling Challenge v/troels Andersen, Odense Kommune Children s velo-mobility - how cycling children are made and sustained. v/trine Agervig Carstensen, Københavns Universitet Test en elcykel - et storskala pendler-elcykel projekt v/anna Thormann, Gate 21 Intensions to use bike-sharing for holiday cycling: an application of the Theory of Planned Behavior v/carlo G. Prato, DTU Transport 3. linje Bedre resultat med brukervennlige transportmodeller? v/olav Kåre Malmin, SINTEF Teknologi og samfunn Landstrafikmodellen - Betydningen af centrale forudsætninger v/camilla Riff Brems, DTU Transport Anvendelse af landstrafikmodellen v/adnan Jelin, Trafikstyrelsen Bedre modellering af trængsel i Landstrafikmodellen ved indarbejdelse af modul til beregning af krydsforsinkelser v/peter Ravn, COWI Modellering af køopstuvning i en statisk rutevalgsmodel v/christian Overgård, COH ApS The effect of rescheduling possibilities in the departure time choice: using an efficient stated preference design v/mikkel Thorhauge, DTU Transport Bilvalg under påvirkning af en skattereform og stigende brændstofpriser v/stefan Mabit, DTU Transport 4. linje Ældre og gangbesværedes tilfredshed med den kollektive trafik i København v/jacob Lundgaard, Københavns Kommune Fra analog til digtal - Movias trafikinformation v/anders Borring-Møller, Movia Nye sygehusstrukturer - nye trafikale udfordringer v/jakob Høj, Tetraplan +Way v/jesper Fønss, Movia Resultater fra projektet Roskilde Danmarks bedste trafikby v/jesper Nygård Kristensen, Movia Strategi for den kollektive trafik i Odense v/preben Vilhof, COWI og Carsten Løndal, Odense Kommune

9 5. linje Antal deltagere Luften på din vej v/steen Solvang Jensen, Aarhus Universitet SlideIn - nytt koncept för eldrivna bussar i Landskrona, Sverige v/jesper König, Lunds universitet Analyse af elbilers forbrug vha. GPS og CAN bus data v/kristian Torp, Aalborg Universitet Regulation of climate gas emissions from air transport v/per Homann Jespersen, Roskilde Universitet Hvordan kommer den nye vej til at lyde? v/per Finne, DELTA Akustik Miljøprojekter ved Movia. Elbussen - fra teoretisk brug til drift v/jakob Villien og Joachim Reinhard Danchell, Trafikselskabet Movia Vejr og kapacitet v/thomas C. Jensen, DTU Transport Klimavenlig transport vejen derhen v/susanne Krawack, Concito 6. linje Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt v/ole Kveiborg, COWI Hovedstadsregionens trafikale infrastruktur Sammenlignet med fem andre europæiske regioner v/søren Saugstrup Nielsen, Tetraplan 100 Ten-T policy and the Fehmarnbelt tunnel: Impact on regional development between Øresund and Hamburg v/clement Guasco, Roskilde Universitet Høring: Transportpolitikere udspørger trafikeksperter 100 Hvilke foredrag/workshops/special sessions deltog du i (i større eller mindre omfang) tirsdag formiddag? 1. linje Antal deltagere Special Session: Roadmap for fossilfri transport i 2050 v/per Skrumsager Hansen, Transportministeriet 60 Special Session: Elbiler v/niels Frees, Trafikstyrelsen linje The role of urban form in sustaining public transport, car, and bicycle based travel styles v/thomas Sick Nielsen, DTU Transport Growing population segments and their impact on future transport v/sonja Haustein, DTU Transport Ulige veje til mobilitet v/naja Poulsen, Lunds Universitet og Lise Rask Hansen, Byskab Special Session: Stednavne og adresser som frie data - brug og kvalitetssikring i private og offentlige trafiksystemer v/jens Bo Rykov, Geodatastyrelsen 3. linje En markedsanalyse af hurtigtog til Hamborg v/ole Kveiborg, COWI Længere godstog større kapacitet v/hans Ege, Banedanmark Konsekvensvurdering af tiltag til at reducere jernbanestøj v/svend Torp Jespersen, COWI Letbaners indpasning i byen v/rasmus Dragenberg, Niras Håndbog for letbaner i vejkryds vanders Kaas, Atkins Danmark AS Cyklisters sikkerhed ved krydsning af letbanen v/stine Sonne, Via Trafik Letbane på Frederikssundvej v/jacob Lundgaard, Københavns Kommune

10 4. linje Antal deltagere Produktivitetskommissionens anbefalinger til transportinfrastruktur v/kristian Kolstrup, Incentive Ny metode til opgørelse af forsinkelser v/lars Olsen, Transportministeriet Liberalisering på bilsynsmarkedet - en evaluering set med forbrugernes øjne v/christian Frank, Incentive Special Session: Bæredygtig national transportplanlægning v/claus Hedegaard Sørensen, DTU Transport 5. linje Skal potensmodellen lægges på hylden? v/camilla Sloth Andersen, Aalborg Universitet Vendepunktet for antall drepte i trafikken: matematisk nødvendighet eller et resultat av en ny politikk? v/rune Elvik, Transportøkonomisk institutt Evaluering af trafiksikkerhedsrevision v/michael Sørensen, Transportøkonomisk institutt HVU s undersøgelse af ulykker med fodgængere v/henriette Thorlacius-Ussing, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Infrastructure and spatial effects on the frequency of cyclist-motorist collisions in the Copenhagen region v/carlo G. Prato, DTU Transport Krydsløsninger for cyklister - anvendelse af konfliktteknik til vurdering af cykelstiudformningers sikkerhed v/tanja K. O. Madsen, Aalborg Universitet Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier v/thomas Skallebæk Buch, Trafitec Cykeljakken - et lodtrækningsstudie af den sikkerhedsmæssige effekt af en pangfarvet cykeljakke v/harry Lahrmann, AAU 6. linje Workshop: Nye signalstyreformer med radardetektering v/jan Kildebogaard, ÅF-Hansen & Henneberg Distribution i Ydertimerne v/kristian Kolstrup, Incentive Energibesparelse i godstransportkæder v/susanne Krawack, Concito Hvilke foredrag/workshops/special Sessions deltog du i (i større eller mindre omfang) tirsdag eftermiddag? 1. linje Antal deltagere Special Session: Gas til tung transport v/per Darger, Trafikstyrelsen 15 Workshop: Introduktion til Alternativ Drivmiddel-modellen v/andreas Moltesen, Energistyrelsen linje Mobilitetsplaner - Et pilotprojekt vtroels Vorre Olsen, Via Trafik Rådgivning AS Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager v/maria Helledi Streuli, Københavns Kommune Innføring av parkeringsavgift på arbeidsplassen effekter på reisevaner og aksept v/petter Christiansen, Transportøkonomisk institutt Succesfulde tiltag på arbejdspladserne Rådhuse og Hospitaler har sparet 7-10 % CO2 v/anja Puggaard, Gate 21 Meget lange tidsserier med TU v/hjalmar Christiansen, DTU Transport Danskernes lange rejser i v/linda Christensen, DTU Transport Benchmarking af børns transportvaner v/troels Andersen, Odense Kommune 3. linje Special Session: Letbaner i Danmark - erfaringer fra projekterne v/ole Kveiborg, COWI 60 Special Session: Trafikknudepunkter i Hovedstadsområdet v/jørgen Østergaard, Metroselskabet

11 4. linje Antal deltagere Den alternative trængselskommission v/vibeke Forsting, COWI Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management v/anna Thormann, Gate 21 God trafikafvikling ved gravearbejder v/steffen Rasmussen og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune 5. linje Special Session: Energianalyser 2050 med fokus på transport v/michael Rask, Energistyrelsen 25 Workshop: Principper for fremtidens vej- og stinetsplanlægning v/harry Lahrmann, Aalborg Universitet linje Special Session: Grønne transportkorridorer fra Stockholm til Palermo: fra koncept til praksis v/ute U. C. Stemmann, Grontmij AS Special Session: Udvikling af havne som en del af fremtidens godstransportløsninger v/michael Henriques, Incentive

12 Bedømmelse af sessionerne Evaluering af Trafikdage på Aalborg Universitet en spørgeundersøgelse Fagligt indhold Respondenterne er bedt om at bedømme kvaliteten af det enkelte indlæg. Dette er et fintmærkende værktøj til at finde ud af, hvad deltagerne i Trafikdage på Aalborg Universitet anser for god vidensformidling. Deltagerne har selv kunnet udvælge de indlæg, som de ønsker at bedømme. Det giver basis for en vis skævhed i bedømmelsen, idet flere nok vil huske et spændende eller et dårligt indlæg og ønsker at give dem sin bedømmelse. I alt er indlæggene bedømt 1225 gange. Dette svarer til ca. 6,4 bedømmelser pr. respondent, hvilket er markant højere end sidste år (ca. 3,6 bedømmelser pr. respondent i 2013). Desværre er antallet af besvarelser for de enkelte indlæg ofte lille, hvorfor konklusioner må drages med forsigtighed. I det efterfølgende skema er angivet respondenternes bedømmelse af indlæggenes faglige indhold. Special session: Synliggørelse af skoler og børn i gadebilledet v/lotte Bech, Dansk Fodgænger Forbund Energieffektiv fartpilot - et forprojekt v/erik Kjems, Aalborg Universitet Fremtidens bil: Connected, cooperative og automated v/jens Peder Kristensen, Key Research Intelligent lastbilparkering på Kongsted Nord v/eric Gautier, ÅF - Hansen & Henneberg Koncept for evaluering af trængselspletter v/søren Brønchenburg, Vejdirektoratet, Lone Marie Holm Kristensen, Vejdirektoratet og Majbritt Skov, Rambøll Management Expanding the cycling path network in Copenhagen An analysis of development forces between urban growth and urban policy v/trine Agervig Carstensen, Københavns Universitet Byens cykelgade - Jernbanegade, Næstved v/lárus Ágústsson, COWI Cykelregnskab for Region Hovedstaden v/jonas Herby, Incentive European Cycling Challenge v/troels Andersen, Odense Kommune Children s velo-mobility - how cycling children are made and sustained. v/trine Agervig Carstensen, Københavns Universitet Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt v/anna Thormann, Gate 21 Intensions to use bike-sharing for holiday cycling: an application of the Theory of Planned Behavior v/carlo G. Prato, DTU Transport Bedre resultat med brukervennlige transportmodeller? v/olav Kåre Malmin, SINTEF Teknologi og samfunn Landstrafikmodellen - Betydningen af centrale forudsætninger v/camilla Riff Brems, DTU Transport Anvendelse af landstrafikmodellen v/adnan Jelin, Trafikstyrelsen Meget godt Godt Mindre godt Ringe 44 % 7 56 % 9 0 % 0 0 % 0 44 % 4 44 % 4 11 % 1 0 % 0 38 % 3 38 % 3 25 % 2 0 % 0 29 % 2 29 % 2 43 % 3 0 % 0 25 % 2 63 % 5 13 % 1 0 % 0 25 % 4 50 % 8 25 % 4 0 % 0 29 % 5 53 % 9 18 % 3 0 % 0 27 % 4 67 % 10 7 % 1 0 % 0 25 % 4 69 % 11 6 % 1 0 % 0 44 % 4 33 % 3 22 % 2 0 % 0 50 % 7 43 % 6 7 % 1 0 % 0 38 % 3 50 % 4 13 % 1 0 % 0 0 % 0 46 % 6 38 % 5 15 % 2 36 % 8 50 % 11 9 % 2 5 % 1 11 % 2 61 % % 5 0 % 0 11

13 Bedre modellering af trængsel i Landstrafikmodellen ved indarbejdelse af modul til beregning af krydsforsinkelser 9 % 1 64 % 7 27 % 3 0 % 0 v/peter Ravn, COWI Modellering af køopstuvning i en statisk rutevalgsmodel v/christian Overgård, COH ApS 20 % 2 60 % 6 20 % 2 0 % 0 The effect of rescheduling possibilities in the departure time choice: using an efficient stated preference design 13 % 1 63 % 5 25 % 2 0 % 0 v/mikkel Thorhauge, DTU Transport Bilvalg under påvirkning af en skattereform og stigende brændstofpriser v/stefan Mabit, DTU Transport 13 % 1 63 % 5 13 % 1 13 % 1 Ældre og gangbesværedes tilfredshed med den kollektive trafik i København 41 % 7 41 % 7 18 % 3 0 % 0 v/jacob Lundgaard, Københavns Kommune Fra analog til digtal - Movias trafikinformation v/anders Borring-Møller, Movia 38 % 6 44 % 7 13 % 2 6 % 1 Nye sygehusstrukturer - nye trafikale udfordringer v/jakob Høj, Tetraplan 25 % 4 50 % 8 25 % 4 0 % 0 +Way v/jesper Fønss, Movia 39 % 7 56 % 10 6 % 1 0 % 0 Resultater fra projektet Roskilde Danmarks bedste trafikby v/jesper Nygård Kristensen, Movia 44 % 7 50 % 8 6 % 1 0 % 0 Strategi for den kollektive trafik i Odense v/preben Vilhof, COWI og Carsten Løndal, Odense Kommune 41 % 7 29 % 5 29 % 5 0 % 0 Luften på din vej v/steen Solvang Jensen, Aarhus Universitet 25 % 2 63 % 5 13 % 1 0 % 0 SlideIn - nytt koncept för eldrivna bussar i Landskrona, Sverige v/jesper König, Lunds universitet 25 % 2 75 % 6 0 % 0 0 % 0 Analyse af elbilers forbrug vha. GPS og CAN bus data v/kristian Torp, Aalborg Universitet 50 % 4 38 % 3 13 % 1 0 % 0 Regulation of climate gas emissions from air transport v/per Homann Jespersen, Roskilde Universitet 17 % 1 50 % 3 17 % 1 17 % 1 Hvordan kommer den nye vej til at lyde? v/per Finne, DELTA Akustik 29 % 2 57 % 4 14 % 1 0 % 0 Miljøprojekter ved Movia. Elbussen - fra teoretisk brug til drift v/jakob Villien og Joachim Reinhard Danchell, Trafikselskabet 0 % 0 89 % 8 11 % 1 0 % 0 Movia Vejr og vejkapacitet v/thomas C. Jensen, DTU Transport 0 % 0 67 % 4 33 % 2 0 % 0 Klimavenlig transport vejen derhen v/susanne Krawack, Concito 11 % 1 44 % 4 33 % 3 11 % 1 Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt v/ole Kveiborg, COWI 13 % 3 54 % % 8 0 % 0 Hovedstadsregionens trafikale infrastruktur - Sammenlignet med fem andre europæiske regioner 9 % 2 50 % % 7 9 % 2 v/søren Saugstrup Nielsen, Tetraplan Ten-T policy and the Fehmarnbelt tunnel: Impact on regional development between Øresund and Hamburg 11 % 2 47 % 9 26 % 5 16 % 3 v/clement Guasco, Roskilde Universitet Høring: Transportpolitikere udspørger trafikeksperter 65 % % 15 4 % 2 0 % 0 Special session - Roadmap for fossilfri transport i 2050 v/per Skrumsager Hansen, Transportministeriet 21 % 4 63 % % 3 0 % 0 Special session Elbiler v/niels Frees, Trafikstyrelsen 11 % 1 56 % 5 33 % 3 0 % 0 The role of urban form in sustaining public transport, car, and bicycle based travel styles 24 % 7 72 % 21 3 % 1 0 % 0 v/thomas Sick Nielsen, DTU Transport Growing population segments and their impact on future transport v/sonja Haustein, DTU Transport 24 % 6 48 % % 6 4 % 1 12

14 Ulige veje til mobilitet v/naja Poulsen, Lunds Universitet og Lise Rask Hansen, Byskab 74 % % 5 7 % 2 0 % 0 Special session: Stednavne og adresser som frie data - brug og kvalitetssikring i private og offentlige trafiksystemer. 30 % 3 50 % 5 10 % 1 10 % 1 v/jens Bo Rykov Geodatastyrelsen En markedsanalyse af hurtigtog til Hamborg v/ole Kveiborg, COWI 0 % 0 20 % 1 60 % 3 20 % 1 Længere godstog større kapacitet v/hans Ege, Banedanmark 0 % 0 75 % 3 25 % 1 0 % 0 Konsekvensvurdering af tiltag til at reducere jernbanestøj v/svend Torp Jespersen, COWI 0 % 0 67 % 2 33 % 1 0 % 0 Letbaners indpasning i byen v/rasmus Dragenberg, Niras 50 % 9 50 % 9 0 % 0 0 % 0 Håndbog for letbaner i vejkryds v/anders Kaas, Atkins Danmark A/S 21 % 4 74 % 14 5 % 1 0 % 0 Cyklisters sikkerhed ved krydsning af letbanen v/stine Sonne, Via Trafik 11 % 2 53 % % 6 5 % 1 Letbane på Frederikssundvej v/jacob Lundgaard, Københavns Kommune 21 % 4 79 % 15 0 % 0 0 % 0 Produktivitetskommissionens anbefalinger til transportinfrastruktur v/kristian Kolstrup, Incentive 6 % 1 71 % % 2 12 % 2 Ny metode til opgørelse af forsinkelser v/lars Olsen, Transportministeriet 13 % 2 56 % 9 25 % 4 6 % 1 Liberalisering på bilsynsmarkedet - en evaluering set med forbrugernes øjne v/christian Frank, Incentive 36 % 4 45 % 5 9 % 1 9 % 1 Special session: Bæredygtig national transportplanlægning v/claus Hedegaard Sørensen, DTU Transport 10 % 1 60 % 6 30 % 3 0 % 0 Skal potensmodellen lægges på hylden? v/camilla Sloth Andersen, Aalborg Universitet 26 % 5 53 % % 4 0 % 0 Vendepunktet for antall drepte i trafikken: matematisk nødvendighet eller et resultat av en ny politikk? 20 % 4 65 % % 3 0 % 0 v/rune Elvik, Transportøkonomisk institutt Evaluering af trafiksikkerhedsrevision v/michael Sørensen, Transportøkonomisk institutt 14 % 3 71 % % 3 0 % 0 HVU s undersøgelse af ulykker med fodgængere v/henriette Thorlacius-Ussing, Havarikommissionen for 15 % 3 75 % % 2 0 % 0 Vejtrafikulykker Infrastructure and spatial effects on the frequency of cyclist-motorist collisions in the Copenhagen region 9 % 2 36 % 8 45 % 10 9 % 2 v/carlo G. Prato, DTU Transport Krydsløsninger for cyklister - anvendelse af konfliktteknik til vurdering af cykelstiudformningers sikkerhed 42 % % 13 4 % 1 0 % 0 v/tanja K. O. Madsen, Aalborg Universitet Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier v/thomas Skallebæk Buch, Trafitec 28 % 7 56 % % 4 0 % 0 Cykeljakken - et lodtrækningsstudie af den sikkerhedsmæssige effekt af en pangfarvet cykeljakke 35 % 8 61 % 14 4 % 1 0 % 0 v/harry Lahrmann, AAU Workshop: Nye signalstyreformer med radardetektering v/jan Kildebogaard, ÅF-Hansen & Henneberg 50 % 2 50 % 2 0 % 0 0 % 0 Distribution i Ydertimerne v/kristian Kolstrup, Incentive 22 % 2 56 % 5 22 % 2 0 % 0 Energibesparelse i godstransportkæder v/susanne Krawack, Concito 22 % 2 67 % 6 11 % 1 0 % 0 Special session: Gas til tung transport v/per Darger, Trafikstyrelsen 20 % 1 80 % 4 0 % 0 0 % 0 13

15 Workshop: Introduktion til Alternativ Drivmiddel-modellen v/andreas Moltesen, Energistyrelsen Mobilitetsplaner - Et pilotprojekt v/troels Vorre Olsen, Via Trafik Rådgivning A/S Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager v/maria Helledi Streuli, Københavns Kommune Innføring av parkeringsavgift på arbeidsplassen effekter på reisevaner og aksept v/petter Christiansen, Transportøkonomisk institutt Succesfulde tiltag på arbejdspladserne Rådhuse og Hospitaler har sparet 7-10 % CO2 v/anja Puggaard, Gate 21 Meget lange tidsserier med TU v/hjalmar Christiansen, DTU Transport Danskernes lange rejser i v/linda Christensen, DTU Transport Benchmarking af børns transportvaner v/troels Andersen, Odense Kommune Special session: Letbaner i Danmark - erfaringer fra projekterne v/ole Kveiborg, COWI Special session: Trafikknudepunkter i Hovedstadsområdet v/jørgen Østergaard, Metroselskabet Special session: Samfundsøkonomi, bredere økonomiske effekter og måling af BNP- og produktivitetsvirkninger v/lars Olsen Transportministeriet Den alternative trængselskommission v/vibeke Forsting, COWI Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management v/anna Thormann, Gate 21 God trafikafvikling ved gravearbejder v/steffen Rasmussen og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Special Session: Energianalyser 2050 med fokus på transport v/michael Rask Energistyrelsen Workshop: Principper for fremtidens vej- og stinetsplanlægning v/harry Lahrmann Special session: Grønne transportkorridorer fra Stockholm til Palermo: fra koncept til praksis v/ute U. C. Stemmann Grontmij A/S Special session: Udvikling af havne som en del af fremtidens godstransportløsninger v/michael Henriques Incentive 0 % 0 71 % 5 29 % 2 0 % 0 36 % 8 55 % 12 9 % 2 0 % 0 46 % % 11 8 % 2 0 % 0 29 % 7 63 % 15 8 % 2 0 % 0 38 % 8 52 % 11 5 % 1 5 % 1 9 % 1 64 % 7 27 % 3 0 % 0 8 % 1 33 % 4 58 % 7 0 % 0 18 % 2 55 % 6 27 % 3 0 % 0 19 % 4 38 % 8 14 % 3 29 % 6 24 % 5 57 % % 3 5 % 1 23 % 5 68 % 15 5 % 1 5 % 1 0 % 0 67 % 8 33 % 4 0 % 0 36 % 4 45 % 5 18 % 2 0 % 0 14 % 1 86 % 6 0 % 0 0 % 0 43 % 3 29 % 2 29 % 2 0 % 0 12 % 2 53 % 9 24 % 4 12 % 2 0 % 0 50 % 2 50 % 2 0 % 0 33 % 1 33 % 1 33 % 1 0 % 0 Der er blandt respondenterne generelt tilfredshed med det faglige indhold, idet 81 % svarer Meget godt eller godt. Det er lidt lavere end sidste år (85 % i 2013). I alt 3 % svarer, at det faglige indhold var ringe (2 % i 2013). 3 indlæg falder for det kriterium, at der skal være mindst 10 vurderinger, og heraf skal mere end halvdelen bedømme indlægget som mindre godt eller ringe (0 i 2013). Det bedste indlæg Baseret på respondenternes bedømmelse af indlæggenes faglige indhold, er der udvalgt en gruppe af indlæg med Top 10 potentiale. Fælles for disse indlæg er, at der mindst skal være 10 besvarelser, hvoraf mindst 80 % svarer positivt, dvs. Meget godt eller Godt. I tabellen herunder ses Top 10 over de bedste indlæg. For hvert indlæg fremgår summen af positive besvarelser samt andelen af positive besvarelser. Denne andel er beregnet ud fra det samlede antal positive besvarelser for gruppen af indlæg med Top 10 potentiale. 14

16 Top 10 over bedste indlæg Evaluering af Trafikdage på Aalborg Universitet en spørgeundersøgelse Høring: Transportpolitikere udspørger trafikeksperter, Mødeleder: Kurt Strand 7,8 % 46 The role of urban form in sustaining public transport, car, and bicycle based travel styles v/thomas Sick Nielsen, DTU Transport 4,7 % 28 Ulige veje til mobilitet v/naja Poulsen, Lunds Universitet og Lise Rask Hansen, Byskab 4,2 % 25 Krydsløsninger for cyklister - anvendelse af konfliktteknik til vurdering af cykelstiudformningers sikkerhed v/tanja K. 3,9 % 23 O. Madsen, Aalborg Universitet Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager v/maria Helledi Streuli, Københavns Kommune 3,7 % 22 Cykeljakken - et lodtrækningsstudie af den sikkerhedsmæssige effekt af en pangfarvet cykeljakke v/harry Lahrmann, 3,7 % 22 AAU Innføring av parkeringsavgift på arbeidsplassen effekter på reisevaner og aksept v/petter Christiansen, Transportøkonomisk institutt 3,7 % 22 Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier v/thomas Skallebæk Buch, Trafitec 3,5 % 21 Mobilitetsplaner - Et pilotprojekt v/troels Vorre Olsen, Via Trafik Rådgivning A/S 3,4 % 20 Special session: Samfundsøkonomi, bredere økonomiske effekter og måling af BNP- og produktivitetsvirkninger, Mødeleder: Lars Olsen Transportministeriet 3,4 % 20 Arrangørerne af Trafikdage vil fortsat forsøge at indskærpe kvalitetskravene ved de kommende Trafikdage på Aalborg Universitet, bl.a. ved at indhente supplerende oplysninger fra indsenderne, f.eks. om der er tale om uafsluttede projekter, tidligere omtalte projekter m.v. 15

17 Det praktiske For at afviklingen af Trafikdage på Aalborg Universitet skal være en succes, skal det praktiske være i orden. Forudgående kommunikation For at skabe størst mulig synlighed for Trafikdage på Aalborg Universitet, er det af stor betydning at der er en velfungerende kommunikation forud for afholdelsen af Trafikdage. Vi udsendte derfor, forud for årets Trafikdage, en mail til alle med en aktiv rolle på Trafikdage, hvor vi opfordrede til, at man medtog et af nedenstående billeder i sin outlooksignatur. Modtog du en sådan opfordring? Ja 55 % 42 Nej 22 % 17 Husker ikke 22 % 17 Indsatte du billedet i din outlooksignatur? Ja 19 % 8 Nej 81 % 34 Herudover informerede vi, forud for årets Trafikdage, om konferencen ad nye kanaler. Var disse informationer afgørende for, at du deltog i årets Trafikdage? Ja Nej Ved ikke LinkedIn gruppen: Trafikdage på Aalborg Univeristet 7 % % % 17 Mail - alle kommuners vejchefer 4 % 7 82 % % 22 Artikler Siden 2003 er der ikke udgivet en papirudgave af konferencematerialet. I stedet er de indsendte artikler placeret på Trafikdages hjemmeside, således at deltagerne har kunnet orientere sig i konferencematerialet inden konferencen, og dermed måske opnå en mere sikker sessionsudvælgelse. Denne fremgangsmåde er også benyttet i. De indsendte artikler har før Trafikdage været tilgængelige på hjemmesiden. Har du forberedt dig på Trafikdage ved på forhånd at udprinte en eller flere artikler? Har brugt faciliteten 30 % % % 48 Har ikke brugt faciliteten 70 % % % 115 Brugen af denne facilitet er steget igen i forhold til sidste år. 16

18 Har du inden for det seneste år downloadet en artikel fra Trafikdage? Ja 63 % % % 91 Nej 34 % % % 67 Ved ikke 3 % 4 4 % 5 4 % 6 Sprogpolitik For at undersøge, hvorvidt der kunne være interesse for fremover at målrette enkelte linjer mod internationale konferencedeltagere, blev der i år spurgt til Trafikdages sprogpolitik. Hvordan skal Trafikdages sprogpolitik være i fremtiden? En eller to engelsksprogede linjer 26 % 43 Som i dag - med valgfrihed mellem skandinavisk eller engelsk 62 % 103 Ved ikke 12 % 19 Dernæst vil vi gerne vide hvorvidt du, hvis du skulle holde et indlæg på Trafikdage, ville være interesseret i at holde indlægget og skrive den tilhørende artikel på engelsk. Ja 35 % 57 Nej 33 % 55 Måske 32 % 53 Der er således overvejende stemning for at bibeholde sprogpolitikken som den er i dag. Godt en tredjedel svarer dog, at de ville være interesserede i at holde et eventuelt indlæg og skrive den tilhørende artikel på engelsk. Smartphone applikation Trafikdage har en App til såvel Iphone som Android smartphones. Havde du en smartphone eller en tablet med til Trafikdage? Ja 79 % % % 111 Nej 21 % % % 60 Har du installeret Trafikdage App en? Ja 39 % % % 72 Nej 61 % % % 39 17

19 Hvad synes du generelt om App en? Evaluering af Trafikdage på Aalborg Universitet en spørgeundersøgelse Meget god 12 % 6 26 % 10 7 % 5 God 58 % % % 36 Mindre god 22 % % 8 29 % 21 Ringe 4 % 2 8 % 3 10 % 7 Ved ikke 4 % 2 3 % 1 4 % 3 Brugte du App ens funktion Programmet (til at se det opdaterede program)? Ja 88 % % % 65 Nej 12 % 6 8 % 3 8 % 6 Brugte du App ens funktion Mit program (tilpasse og lave sit helt eget program)? Ja 18 % 9 23 % 9 45 % 32 Nej 82 % % % 39 Brugte du App ens funktion Lige Nu (viser hvad der sker lige nu)? Ja 6 % 3 21 % 8 11 % 8 Nej 94 % % % 63 Brugte du App ens funktion Kortene (billeder af de forskellige lokaler, hvor programmets indlæg bliver holdt)? Ja 39 % % % 29 Nej 61 % % % 42 Brugte du App ens funktion Deltagerliste (både for virksomheder og personer)? Ja 47 % % % 49 Nej 53 % % % 22 Brugte du App ens mulighed for at sende en mail til en person, hvor du havde fundet mailadressen under funktionen Deltagerliste? Ja 4 % 2 3 % 1 6 % 4 Nej 96 % % % 67 18

20 Hvordan vurderer du App ens funktion Programmet? Meget god 21 % 9 22 % 8 14 % 9 God 63 % % % 41 Mindre god 9 % 4 14 % 5 14 % 9 Ringe 0 % 0 8 % 3 5 % 3 Ved ikke 7 % 3 3 % 1 5 % 3 Hvor mange gange brugte du App ens online artikeldatabase til at se en artikel/resume? 0 47 % % 24 >5 4 % 2 Hvordan var læsevenligheden af de artikler/resumeer som du læste på App en? Meget god 8 % 2 God 58 % 15 Mindre god 23 % 6 Ringe 0 % 0 Ved ikke 12 % 3 I forhold til sidste år ses en svag stigning i brugen af app en. Den generelle tilfredshed med app'en blandt de deltagere som installerede den, er stort set uændret i forhold til sidste år. Bustransport Som i de foregående år blev deltagerne tilbudt transport i de særlige Trafikdagsbusser. I år var der to busafgange fra Aalborg Lufthavn og én busafgang fra de tre hoteller i Aalborg Centrum (First Hotel Aalborg, Hotel Cabinn og Hotel Radisson Blue) mandag morgen, samt busafgang fra Aalborg Universitet til de tre hoteller i Aalborg Centrum mandag eftermiddag. Ligeledes var der busafgang fra de to hoteller i Aalborg Centrum til Aalborg Universitet tirsdag morgen, og fra Aalborg Universitet til henholdsvis Aalborg Station og Aalborg Lufthavn tirsdag eftermiddag. Benyttede du de særlige Trafikdagsbusser? Ja 68 % % % 119 Nej 32 % % % 51 19

Call for Papers Trafikdage 2014

Call for Papers Trafikdage 2014 ny viden og netværk Call for Papers Trafikdage 2014 25.-26. august 2014 Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Trafikdage på Aalborg Universitet Trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet indbyder

Læs mere

7UDILNGDJHSn $DOERUJ8QLYHUVLWHW

7UDILNGDJHSn $DOERUJ8QLYHUVLWHW 7UDILNDJHSn $DOERUJ8QLYHUVLWHW (YDOXHULQJDI7UDILNDJHSn$DOERUJ8QLYHUVLWHW HQVS UJHVNHPDXQHUV JHOVH +DUU\/DKUPDQQVHSWHPEHU 1 ,QKROVIRUWHJQHOVH Indledning Side 3 Deltagelse Side 3 Respondenterne Side 4 Annoncering

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Jernbanen. på vej mod 2020

Jernbanen. på vej mod 2020 Jernbanen på vej mod 2020 Banebranchens første jernbanekonference København d. 18. maj 2009 Banebranchens første konference: Jernbanen - på vej mod 2020 Mød blandt andre Lars Barfoed og Tor Nørretranders

Læs mere

Intentions to use bike-sharing for holiday cycling: an application of the Theory of Planned Behavior

Intentions to use bike-sharing for holiday cycling: an application of the Theory of Planned Behavior Trafikdage på Aalborg Universitet 25 og 26 august 2014 Intentions to use bike-sharing for holiday cycling: an application of the Theory of Planned Behavior Sigal Kaplan, Francesco Manca, Thomas Alexander

Læs mere

Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres?

Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres? Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres? Deltagere i gruppearbejde: Jens Loft Rasmussen, Cyklistforbundet; Elisabeth Frederiksen,

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Fremme af Cykeltrafik

Fremme af Cykeltrafik Madsen et al, 2011, Fremme af Cykeltrafik 1 Fremme af Cykeltrafik Post doc. Jens Chr. O. Madsen, Aalborg Universitet, overgaard@plan.aau.dk Lektor Victor Andrade, Aalborg Universitet, vsil@create.aau.dk

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

GPS data til undersøgelse af trængsel

GPS data til undersøgelse af trængsel GPS data til undersøgelse af trængsel Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.dk Introduktion GPS data fra køretøjer er i

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395 REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde Branchesamarbejde, Det Digitale Anlæg TIDSPUNKT Tirsdag

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

at bestyrelsen tager BEST resultatet for hovedstadsområdet til efterretning.

at bestyrelsen tager BEST resultatet for hovedstadsområdet til efterretning. Politisk dokument uden resume Bestyrelsen 30. april 2015 Jesper Wibrand 23 BEST europæisk tilfredshedsundersøgelse: Resultat 2014 Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager BEST resultatet for hovedstadsområdet

Læs mere

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune FÆLLES LØSNINGER PÅ FÆLLES UDFORDRINGER I 2014 er København ( og Regionen) stedet, hvor hele Europa deler løsninger, løfter vidensniveauet

Læs mere

Introduktion til vejregelarbejdet. Jeppe Gaard, Movia - jeg@moviatrafik.dk

Introduktion til vejregelarbejdet. Jeppe Gaard, Movia - jeg@moviatrafik.dk Introduktion til vejregelarbejdet Jeppe Gaard, Movia - jeg@moviatrafik.dk 1 Vejreglerne Vejregler er en omfattende samling af publikationer, der har til formål at støtte hele den danske vejsektor i arbejdet

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie Hvordan?

Dansk transport uden kul og olie Hvordan? Dansk transport uden kul og olie Hvordan? Et bud på, hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Lars Klüver Teknologirådet lk@tekno.dk Transportens CO 2 2010-50 Fossilfri

Læs mere

STORE KÆDEDAG. Forbrugskrisen er aflyst!

STORE KÆDEDAG. Forbrugskrisen er aflyst! pej gruppen inviterer til STORE KÆDEDAG Forbrugskrisen er aflyst! 12. juni 2012 Forbrugskrisen er forbi. Forbrugertilliden stiger og forbrugerne vejrer morgenluft. Danskerne bruger lige så mange penge

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 27. marts 2012 /Lad Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 Deltagere: Søren Boas, Post Danmark Thomas Hvilsted Olsen, Novozymes Thomas Suse, DSV Ove

Læs mere

FORELØBIGT PROGRAM 8. - 9. MAJ HOTEL SCANDIC ROSKILDE CYKELKONFERENCE 2012

FORELØBIGT PROGRAM 8. - 9. MAJ HOTEL SCANDIC ROSKILDE CYKELKONFERENCE 2012 FORELØBIGT PROGRAM 8. - 9. MAJ HOTEL SCANDIC ROSKILDE CYKELKONFERENCE 2012 DEN NATIONALE CYKELKONFERENCE 2012 - CYKLEN ET AKTIV FOR DANMARK KOM OG BLIV INSPIRERET NÅR VEJDIREKTORATET I SAMARBEJDE MED ROSKILDE

Læs mere

Tilmeldte 2015 (14.08.2015)

Tilmeldte 2015 (14.08.2015) Tilmeldte 2015 (14.08.2015) Anker Lohmann-Hansen Jesper Bundgaard Hjalte Kragesteen Allan Therkelsen Anders Kaas Hans Ege John Theede Nielsen Gilles Bentayou Vibeke Agerdal Kristiansen Susanne Krawack

Læs mere

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Skandinavisk konference den 4. 5. november 2009 1 Risikostyringsprisen 2009 KommuneForsikring lancerer i år en pris til den kommune og de medarbejdere, der

Læs mere

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum for mangfoldighed og værdiskabelse Tre ledende aktører i Norge, Sverige og Danmark

Læs mere

Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager

Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

Er GPS teknologien moden til roadpricing v/ lektor Harry Lahrmann Trafikforskningsgruppen Institut for Planlægning Aalborg Universitet

Er GPS teknologien moden til roadpricing v/ lektor Harry Lahrmann Trafikforskningsgruppen Institut for Planlægning Aalborg Universitet Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 39 Offentligt TRAFIKFORSKNINGSGRUPPEN TRAFIKFORSKNINGSGRUPPEN Er GPS teknologien moden til roadpricing v/ lektor Harry Lahrmann Trafikforskningsgruppen Institut

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Opdatering af model for Hovedstadsregionen

Opdatering af model for Hovedstadsregionen Opdatering af model for Hovedstadsregionen Christian Overgård Hansen Center for Trafik and Transport (CTT), DTU coh@ctt.dtu.dk Trafikdage på AUC 22-23.8.2005 Copyright CTT 2005 Disposition Baggrund Formål

Læs mere

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør

Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør Busser og delebiler Vigtigt projekt for Region Hovedstaden Led i den regionale udviklingsplan

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 INSPIRATION2011 er en reel konference, hvor alle typer af engagerede i medlemsforeninger får muligheden for at opleve inspiration, der

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

Agenda. 1. En klog investering - derfor. 2. Projekt Cykelsuperstier. 3. Albertslundruten. 4. Kommunikation og kampagner

Agenda. 1. En klog investering - derfor. 2. Projekt Cykelsuperstier. 3. Albertslundruten. 4. Kommunikation og kampagner Agenda 1. En klog investering - derfor 2. Projekt Cykelsuperstier 3. Albertslundruten 4. Kommunikation og kampagner En klog investering - derfor Ved Maria Streuli, overordnet projektleder Bedre miljø og

Læs mere

Projektchef Kristian Bransager 6 MAY 2015 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Projektchef Kristian Bransager 6 MAY 2015 COWI POWERPOINT PRESENTATION Projektchef Kristian Bransager 1 De danske byer må bindes tættere sammen ". the analysis confirms that city productivity tends to increase with city size; doubling city size is found to be associated with

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

REGIONALUDVALGET. Dato: 31. oktober 2012. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H6. Møde nr. 6

REGIONALUDVALGET. Dato: 31. oktober 2012. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H6. Møde nr. 6 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONALUDVALGET Dato: 31. oktober 2012 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H6 Møde nr. 6 Deltagere: Steen Olesen Maja Holt Højgaard Marianne

Læs mere

ITS World Congress. Koncept til Garantkonsortium

ITS World Congress. Koncept til Garantkonsortium 2018 ITS World Congress Koncept til Garantkonsortium Københavns og Øresundsregionens bud på ITS World Congress and Exhibition 2018 og forslag til garantkonsortium En bred gruppe af private virksomheder,

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

REFERAT. Temaarrangement: Hvad kan den kollektive trafik og cyklisme løfte?

REFERAT. Temaarrangement: Hvad kan den kollektive trafik og cyklisme løfte? Roadmap for udfasning af fossile brændstoffer i transportsektoren REFERAT Dato J. nr. 6. december 2013 2013-1896 Temaarrangement: Hvad kan den kollektive trafik og cyklisme løfte? Workshoppen fandt sted

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Fremtidsstudier i trafikpolitikken internationale erfaringer. Indlæg ved Trafikdage 2007 Henrik Gudmundsson, DTF Anne Ohm, COWI

Fremtidsstudier i trafikpolitikken internationale erfaringer. Indlæg ved Trafikdage 2007 Henrik Gudmundsson, DTF Anne Ohm, COWI Fremtidsstudier i trafikpolitikken internationale erfaringer Indlæg ved Trafikdage 2007 Henrik Gudmundsson, DTF Anne Ohm, COWI Infrastruktur og fremtidsstudier Hvilke udviklingstendenser tegner sig? Hvilke

Læs mere

Fra Tanke til. Handling. BaneBranchens årlige jernbanekonference København d. 17. maj 2010. I samarbejde med JETRA

Fra Tanke til. Handling. BaneBranchens årlige jernbanekonference København d. 17. maj 2010. I samarbejde med JETRA Fra Tanke til Handling BaneBranchens årlige jernbanekonference København d. 17. maj 2010 og BaneBranchens anden årlige konference: Fra Tanke til Handling Mød blandt andre transportminister Hans Christian

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER Dansk Evalueringsselskab C/O Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Fibigerstræde

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning.

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 18 Driftsplanlægning under VM i cykling Indstilling: Det indstilles, at orienteringen om driftsplanlægningen under

Læs mere

Third Announcement. Registrering & foreløbigt program. Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres i København 30. maj 2.

Third Announcement. Registrering & foreløbigt program. Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres i København 30. maj 2. NAS 2010 København Third Announcement Registrering & foreløbigt program Januar 2010 Til medlemsorganisationer, samarbejdspartnere og andre interesserede Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

INDBYDELSE TIL BRANDE KONFERENCEN

INDBYDELSE TIL BRANDE KONFERENCEN INDBYDELSE TIL BRANDE KONFERENCEN Den nye ulighed og de frafaldstruede unge 30. november 2007 Brande Højskole Arrangører: Brande Højskole og Lundgaard Konsulenterne Brande Konferencen - den nye ulighed

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast-Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

NORDISKE KOMPOSITDAGE 26. OG 27. AUGUST 2008 AALBORG UNIVERSITET

NORDISKE KOMPOSITDAGE 26. OG 27. AUGUST 2008 AALBORG UNIVERSITET NORDISKE KOMPOSITDAGE 26. OG 27. AUGUST 2008 AALBORG UNIVERSITET Sektionen for kompositmaterialer Tirsdag den 26. august 2008 09.00 Bus fra Radisson SAS Limfjord Hotel til Aalborg Universitet 9.30-10.00

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

DEN ALTERNATIVE TRÆNGSELSKOMMISSION

DEN ALTERNATIVE TRÆNGSELSKOMMISSION SEPTEMBER 2013 MICROSOFT DANMARK DEN ALTERNATIVE TRÆNGSELSKOMMISSION WHITE PAPER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2013 MICROSOFT

Læs mere

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten.

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten. Interview Nr. Dato og ca. tidspunkt Interviewer Interviewsted Velkommen Dette spørgeskema er lavet for at undersøge effekterne af cykelpendlerruten.. Vi vil gerne bede om din vurdering af den så vi kan

Læs mere

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Baggrund og formål: El, varme og transport er skyld i det største CO2-udslip i Danmark og flere og flere kommuner

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014 Skannet: 09-02-2015 12:12 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Erliverv, Politik og Organisation ^ ^ HELSINGØR Politisk Service. «KOAAAAUNE Team Sekretariat 05.02.2015 13/25679 Regnskab Kommunalpolitisk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE SMART MOBILITET. Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: KU Leuven Land: Belgien Periode: Fra:1/2-2013 Til:1/7-2013 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt

Læs mere