Der indkaldes til Generalforsamling onsdag d 28. marts 2007 kl Se side 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der indkaldes til Generalforsamling onsdag d 28. marts 2007 kl. 19.30 Se side 20"

Transkript

1 Nr. 25 Forår 2007 Der indkaldes til Generalforsamling onsdag d 28. marts 2007 kl Se side 20 For næsten 100 år siden var det ikke får, der søgte føden her på heden ved Kongenshus. Johannes Bech. Manden bag rensdyrforsøget på den jyske hede. Side 4 Lidt om hændelser i Vinderup i 1907 Side 13 Fattigforsorg gennem tiderne Side 17 Vinjes Torv 1, 7830 Vinderup. Tlf: Hjemmeside: Åben: Mandag Onsdag Fredag Arkiv Nyt Nr Forår 2007

2 Bestyrelsen Formand Kurt Guldbæk, Hasselholtvej 4, Vinderup Tlf og Næstformand Ninna Weis, Birkevej 1, 7830 Vinderup Tlf Kasserer Gustav Lind, Nørregade 37, 7830 Vinderup Tlf Sekretær Boye Bruhn, Skrænten 29, Sevel Tlf Karen Lindholdt, Hasselholtvej 4, Vinderup Tlf Børge Poulsen, Hjerlhedevej 13, Sevel Tlf Harry Klith, Østparken 1, Ejsing Tlf Faste udvalg Arkivudvalg Fmd. Kurt Guldbæk, Hasselholtvej 4, Vinderup Tlf Boye Bruhn, Skrænten 29, Sevel Tlf Børge Poulsen, Hjerlhedevej 13, Sevel Tlf Harry Klith, Østparken 1, Ejsing Tlf Ninna Weis, Birkevej 1, 7830 Vinderup Tlf Mødeudvalg Fmd. Gustav Lind, Nørregade 37, 7830 Vinderup Tlf Børge Poulsen, Hjerlhedevej 13, Sevel Tlf Harry Klith, Østparken 1, Ejsing Tlf Boye Bruhn, Skrænten 29, Sevel Karen Lindholdt, Hasselholtvej 4, Vinderup Tlf Daglig leder Bodil Møller, Pilevang 1, Sevel Tlf Udgives af Vinderup Egnshistoriske Forening,Vinjes Torv 1, Tlf Redaktør: Kurt Guldbæk, Hasselholtvej 4 Tlf Alle bidrag til bladet sendes til ovennævnte eller Arkivet. Tryk: Ellgaard Tryk, Langgade 35, Hogager Tlf Oplag: 250 stk. Arkiv Nyt Nr Forår 2007

3 Til medlemmerne Der indkaldes til generalforsamling onsdag d 28. marts 2007 kl på Arkivet Se dagsordenen på side 20. Vi er nu kommet ind i et nyt år og dermed også ind i Holstebro Kommune. Helt nøjagtigt, hvad det i fremtiden vil kommer til at indebære for os, er der ingen, der i dag ved. Men for de statsanerkendte museer har staten lavet aftaler, der garanterer, at der ikke på det økonomiske område vil ske større ændringer de første 4 år. Det må jo også komme os til gode, da Arkivet jo er en del af Holstebro Museum. Samtidig med kommunesammenlægningen må vi også se en ny realitet i øjnene: fra at være placeret i kommunens administrative centrum er vi nu kommet til at ligge i en mindre by og delvis i et yderområde. Kommunesammenlægningen i 1970 resulterede i dannelsen af mange lokalarkiver rundt omkring i Danmark. Det tror jeg ikke bliver tilfældet denne gang, i den retning er vi allerede dækket godt ind. Men måske vil resultatet blive, at sammenholdet mellem arkiverne inden for de gamle kommuner bliver stærkere. Det har vi allerede set eksempler på, f.eks. i Lemvig kommune, hvor de forskellige sognearkiver er gået sammen med en fælles bestyrelse/ledelse. Så længe der er folk, der kan/vil bemande arkiverne, fortsætter de. Kommunen betaler deres udgifter til medlemskabet af SLA og vil desuden bekoste køb af et fælles registreringssystem (Arkibas4). PC og lignende, der skal bruges i den sammenhæng, betaler arkiverne selv. Udstillingen Årets udstilling kommer til at dreje sig om smedehåndværket. Vi har en del billeder og værktøj, men kan godt bruge flere billeder. Udstillingen vil blive åbnet onsdag d. 9. maj kl I er alle hjertelig velkommen til at deltage. Generalforsamlingen Til bestyrelsen skal der ske nyvalg, idet Karen Lindholdt ikke ønsker at fortsætte. Da Vinderup by i øjeblikket er overrepræsenteret, vil vi gerne have den ledige plads besat af et medlem, der ikke kommer fra Vinderup, for at give den bedst mulige dækning af vort dækningsområde. Derfor: mød op og gør din indflydelse gældende. Efter generalforsamlingen bliver der vist en film om blydækningen af Estvad Kirke midt i 1950-erne. Kurt Guldbæk Arkiv Nyt Nr Forår 2007

4 JOHANNES BECH Manden bag rensdyrforsøget på den jyske hede. I en særudgave af Arkivnyt sidste år bragtes en artikel af forfatteren Johannes Bech, i hvilken han fortæller om sin barndom og opvækst i Ryde,hvor faderen Christian Bech var lærer (ansat i 1858). Artiklen var et genoptryk fra Berlingske Søndags Magasin engang i Jeg tror, at mange på min alder vil huske ham fra deres barndomstid for de på én gang spændende og belærende børne- og ungdomsbøger, han berigede os med i 30erne og 40erne. Det var bøger som Trællens søn (1932), Da England blev dansk (1933), Tufs Norgesfærd (1936), Kampen om kongekronen (1938) og I Venderne vold (1941) Det var bøger, som vi i hvert fald i min barndoms skolegang i slutningen af 30erne og begyndelsen af 40erne havde megen glæde af. Kurt Guldbæk har opfordret mig til at skrive en artikel om ham, fordi han nu engang er her fra egnen, og fordi han foruden at skrive bøger også var en ivrig og indsigtsfuld samfundsdebattør, og på nogle områder satte han endda handling bag sine idéer og kom på den måde til at bane nye veje. Han er som sagt født i Ryde d. 25. juni 1867, og efter barndomstiden var han først beskæftiget ved landbruget, og senere lærte han mejerivæsen; derefter satte han sig på skolebænken igen og tog præliminæreksamen i Holstebro i I barndomserindringerne afslører han ikke blot sig selv som en god fortæller, men også, at han fra barnsben har været udstyret med en livlig fantasi. Tillige fremgår det, at han har haft en ubændig lyst til at undersøge ting og forhold omkring sig og blande sig. Denne livsappetit og lyst til at gribe ind i tilværelsen synes han at have bevaret det meste af livet. Som ganske ung drog han over Atlanten og opholdt sig i Canada i fire år, fra Senere op gennem halvfemserne var han som handelsrejsende på farten i de fleste europæiske lande, indtil han i 1898 tog ophold i Sønderjylland og herfra i en årrække ernærede sig som journalist og foredragsholder. Året 1909 flyttede han imidlertid til Alheden og bosatte sig i Frederiks, og her begyndte et afsnit af hans tilværelse, der skulle få stor betydning for hans nye hjemegn, selvom det meste af det, han satte i gang, siden er gået i sig selv; men historien om hans mange tiltag lever dog endnu på egnen. Johannes Bechs interesser spændte vidt. Foruden de ovenfor nævnte rejser havde han i begyndelsen af 1900 tallet være på Island, hvor han ikke blot lod sig betage af landets storladne natur, men også af øens racerene, dygtige lille hest. I 1904 skrev han efter den oplevelse en udmærket lille bog Den islandske hest, for han havde en idé om, at fædrelandets mange husmænd med fordel ville kunne gøre brug af det nøjsomme lille dyr som trækkraft i stedet for ko og stud, og der blev da også senere indført mange af dem her til landet. Senere rejste han en tid i Norge som uldkræmmer, men levede også en tid Arkiv Nyt Nr Forår 2007

5 sammen med samerne eller finlapperne, som de oftest benævnes på de kanter. Han blev i den tid meget optaget af såvel lappernes levevis som af deres rensdyr. Når de om aftenen sad omkring bålet i kåten (teltet), har de måske drøftet, hvorvidt rensdyret ville kunne leve under andre himmelstrøg, og om de eksempelvis ville kunne tilpasse sig den jyske hede; og en gammel finlap blev da så optaget af den tanke, at han tilbød Bech at forære ham fire rensdyr, hvis han engang ville vove forsøget. Dengang havde Bech vel ikke tænkt sig at skulle gøre alvor af tanken; men gemt var ikke glemt. Gennem de følgende år modnedes tværtimod tanken hos ham, men det blev vel nærmest en tilfældighed, der aktualiserede den for ham. Der skete nemlig nogle år senere det, at han i Vejle traf en finlappefamilie, der rejste rundt her i landet for mod betaling at fremvise en lille flok rensdyr. De havde ikke mangel på tilskuere, mange ville gerne se de sjældne dyr fra det høje nord; men en dag slap foderet til dyrene op. Foderet bestod af lav, rensdyrlav; man ventede en ny sending fra hjemlandet, men skibet var forsinket, så der stod man og manglede foder; for dyrenes hovedernæring var lav. Finlappen var temmelig fortvivlet over situationen og frygtede, at dyrene skulle dø, sulte ihjel, da de ikke ville tage andre fødemidler til sig. Johannes Bech mødte familien på netop dette kritiske tidspunkt, og han var ikke rådvild. Han lejede vogn og hest og kørte ud i Randbøl hede, hvor det var en let sag for ham på kort tid at fylde vognen med lav. Der blev stor glæde hos lappefamilien over hjælpen; dyrene kastede sig med begærlighed over det friske foder, og Bech har fortalt, at da den norske sending lav omsider ankom, ville renerne ikke røre den, før den jyske lav var opædt. Johannes Bech begyndte nu at skrive om sin idé med at indføre rensdyr til den jyske hede, dog i første omgang uden at møde forståelse eller reaktioner i det hele taget.; men da han i 1909 flyttede til Alheden var det for efter hans eget udsagn midt i hedeområdet bedre at kunne virke for sagen. Allerede et år efter sin ankomst til Frederiks lykkedes det ham da også at få stiftet Foreningen for rensdyravl på den jyske hede. Han har selv bemærket, at foreningen ligeså vel kunne være navngivet Foreningen til lavens udnyttelse, for det ville bedre have udtrykt formålet. Det drejede sig altså overordnet om at udnytte de mængder af rensdyrlav, der i århundreder har vokset på heden. Foreningen blev stiftet i februar 1910 med i alt 20 medlemmer, og allerede samme forår rejste Johan Kramer fra Frederiks og Bech til Norge for at hente de første Arkiv Nyt Nr Forår 2007

6 Også på Hjerl Hede gjorde man forsøg med rensdyravl. Dette forsøg sluttede så vidt vides også i 1915, da man var bange for, at renpesten skulle brede sig. Dette postkort er dog først blevet brugt i dyr. Den gamle finlap, som i sin tid havde lovet ham fire rensdyr, var imidlertid død, så nogen foræring blev der langfra tale om. Der blev købt en tyr og fire simler ( køer ), og de forekom virkelig at være vilde og måtte i den store flok på 1100 dyr indfanges med lasso. Tyren blev af finlappen, der havde fanget den, navngivet Abraham, da han formodede, at den ligesom i sin tid patriarken skulle blive stamfader til en stor slægt. Det blev en besværlig hjemrejse med dyrene. Men i Frederiks havde Bech i forvejen gjort klar til at få dyrene installeret. Lige overfor stationen i byen var der indrettet bure og folde til dem, og senere fik Bech rejst et tårn, hvorfra betalende tilskuere kunne skaffe sig et overblik over de mærkelige, fremmedartede skabninger, man indtil da kun havde hørt om og i det højeste set billeder af. Der var nu indrettet en slags forsøgsstation for projektet, og nysgerrigheden og interessen var mærkbar. Dagbladet Politiken blev vel nok det organ, der hyppigst omtalte forsøget med artikler og indlæg for og imod; men efterhånden deltog man i debatten over hele landet. Chefen for Landbohøjskolen i Kristiania, direktør Hirsch, var fortørnet og erklærede indigneret: Den, som kender grådyrets vaner og kår, ved, at det aldrig vil trives under de kår, som den jyske hede byr det vil bare simpelthen dø. Andre erklærede, at rensdyret aldrig ville kunne tæmmes. I Politiken udtalte profes- Arkiv Nyt Nr Forår 2007

7 sor Boas, at dyrene ikke vil kunne trives så langt mod syd. Johannes Bech svarede imidlertid dygtigt og velovervejet igen. Han henviste bl. a. til, at der jo levede rener i de zoologiske haver såvel i Danmark som længere sydpå; han gjorde opmærksom på, at den tidligere direktør for Zoologisk have i København, Julius Schiødtz, der havde været meget interesseret i renavlssagen, som han anbefalede overalt, engang havde udtalt, at når renen kunne trives så vel i det snævre fangenskab i Zoologisk have, hvor sommeren jo kunne være ret generende for dyrene på hede dage, ville den kunne trives langt bedre i større indhegninger på den frie jyske hede. Endelig gjorde Bech opmærksom på, at der jo i tidligere perioder, da klimaet var omtrent det samme som nu, havde levet rensdyr her i landet, og et af hovedomdrejningspunkterne i hans argumentation forblev stedse, at rensdyrene derfor også ville kunne leve på heden i vor egen tid. Et andet vigtigt punkt i argumentationen var rensdyrlaven, selve fødeemnet for dyrene. Bech henviste ofte til Salmonsens leksikon, hvor enhver kunne slå op og læse, at et pund lav havde samme næringsværdi som tre pund kartofler, og det vidste de fleste hedeboere i hvert fald, at lav var der mængder af på heden; men modstandere af forsøget anførte, at når laven blev spist, kom den først igen efter år. Johannes Bech kunne imødegå dette skræmmebillede ved at fortælle, at sådan ville det gå, hvis man brændte et hedeareal af. Slog man derimod lyngen og laven, ville laven komme igen efter bare et par år, og tøjrede man rensdyret på et areal med lav ville den vokse ud endnu hurtigere. Han formulerede et slogan: Lad os dyrke den gode og mindre gode hedejord. Lad os beplante den dårlige; men lad endelig til evige tider laven få lov at vokse i fred på den håbløse. Han vurderede, at 50 tdr. land hede med lav for bestandig ville kunne give føde til 10 rener, og at sådan en flok dyr ville betyde en årlig indtægt på 400 kroner Det må have lydt som sød musik i hedebøndernes øren, for mange af dem havde jo store hedearealer liggende hen, hvor hidtil alene nogle får havde forsøgt at finde føde. Forfatteren Johan Skjoldborg, der stred for sine husmænd, havde også gjort sig overvejelser over økonomien i foretagendet. I Verden og vi skrev han bl.a.: Økonomisk vil indførelsen af rener ikke være i stand til frelse landet, men for selv en nøgtern betragtning vil de sikkert for hedebonden kunne blive en biindtægt, det ikke er værd at kimse ad. Lad os tænke os, at hver ren giver kroner netto, det er også penge. Johan Skjoldborg var for øvrigt med, da Bech rejste til Norge for at hente en ny sending dyr. Var der mange modstandere af forsøget og mange, som dyppede pennene i gift og galde, når de skrev deres forargede indlæg, må det dog ikke glemmes, at andre så noget opløftende og positivt i det. Skovrider Chr. Dalgas udtalte således, at han havde været i Frederiks, og at han glædede sig over den gode stand, hvori dyrene befandt sig. Fra et Viborgblad mødte redaktøren P. Mikkelsen op på for- Arkiv Nyt Nr Forår 2007

8 søgsstationen, og han skrev i meget begejstrede vendinger om oplevelsen og om perspektivet i det. Han kunne bl.a. bevidne, at de vilde dyr nu var helt tamme, så at tyren Abraham i al fredsommelighed fulgte med Bech, når han skulle hente vand til dens artsfæller. Fra forsøgsstationen i Frederiks var nogle dyr sat i pleje rundt om på hedearealer i nærheden. Der har således været rener i både Herning og Ørre ved Aulum og på hedeområdet Hjerl Hede øst for frilandsmuseet Den gamle Landsby. Den nystartede forening rådede imidlertid kun over begrænsede økonomiske midler, og da Johannes Bech mente at have indfriet formålet med den, nemlig at bevise, at rensdyret både kunne tæmmes og tilvænne sig den jyske hede og endda formere sig og befinde sig vel ved at være tøjret på områder med lav, besluttede han og de øvrige medlemmer i 1912 at nedlægge foreningen. Bech oplyste, at hele eksperimentet da havde kostet i alt 2000 kroner. I virkeligheden forholdt det sig vel sådan, at den udbredelse af rensdyret hos hedeegnenes landmænd, som Bech havde håbet på, aldrig blev til noget. Ingen hedebønder, eller andre, havde vovet at investere i rensdyravl for alvor. Foreningen sluttede dog med et lille overskud, som blev brugt til køb af planter hos Hedeselskabet. Planterne udleveredes derefter gratis til 24 hedebønder, som kunne anvende dem til at plante læbælter og til at anlægge småplantager ved deres ejendomme. I 1911 skrev Johan Skjoldborg fra sit husmandshjem på Dynæs i en slags forudanelse om, hvordan forsøget ville ende: Forsøget ved Frederiks er imidlertid alt for lille, fordi man ikke har tilstrækkelige økonomiske midler. Det er en skam, at ikke en velhavende mand her i landet har lyst at yde sagen så megen interesse, at der kunne fremskaffes f. eks. mindst 100 rener, der kunne gå frit omkring på et indhegnet stykke hede. Det var et forsøg, der ville betyde noget. Den af Skjoldborg ønskede velhaver skulle dog snart dukke op og vise sig villig til at vove et stort forsøg. Han var ganske vist fra Hamborg, men dansk af fødsel; men forinden vi fra kulissen lader denne fremmede træde ind på den store alhede et par ord om de første forsøg, der blev gjort på at dyrke den op. Johannes Bech og familie havde ved ankomsten til Alheden slået sig ned i Frederiks, ikke langt fra den egnsfremmede, men smukke, hvidkalkede kirke, som Frederik den Femte i 1766 havde ladet opføre til de tyske kolonister, der ankom her til det ugæstmilde hedeland fra Det var jo meningen, at de skulle opdyrke heden, hvilket de da også gav sig i kast med; men de var ikke de første tyskere, der forsøgte sig med den opgave. Allerede i 1755 havde en tysk officer, Ludvig von Kahlen, slået sig ned i hedelandet nogle kilometer nordligere i Alheden. Han havde et par år forinden sendt en dyrkningsplan ind til regeringen, hvor han foreslog at finansiere opdyrkningen ved at lægge en skat på salg af spillekort. Da han ikke fik noget svar, forsøgte han med et videregående forslag, som bl.a gik ud på at skaffe folk til det hårde opdyrkningsarbejde fra Mecklenburg, hvor mange bønder endnu levede i en art liv- Arkiv Nyt Nr Forår 2007

9 I dag har fårene igen afløst rensdyrene på heden ved Kongenshus. Foto: Mariane Vistisen egenskab, som han hævdede, at mange flygtede fra. Denne gang fik han svar fra regeringen, der i første omgang sendte ham til Jylland, for at han ved selvsyn kunne orientere sig i det store hedeland. Opholdet i det jyske varede i første omgang fire måneder. Derefter valgte han at slå sig ned i den nordlige del af heden ved Sejbæk, hvor han byggede sig et hus, der ved sin specielle tagkonstruktion kunne ses viden om. Huset blev navngivet Kongenshus, og kaptajnen begyndte at opbryde nogle agre i lyngen, og han fik plantet og sået. I forsommeren 1755 rejste han derpå til Mecklenburg for at skaffe sig medarbejdere, og det viste sig at være besværligere end ventet; men året efter ankom han ikke desto mindre til Kongenshus med tre tyske familier. Deres ophold på stedet blev dog kortvarigt, fordi kaptajnen ledede arbejdet temmelig militærisk. De flygtede simpelthen fra hans hårde regimente. Von Kahlen fortsatte så alene med arbejdet, men sled sig op i løbet af en kort årrække. I 1763, efter otte års stædig kamp og mange bitre skuffelser, gav han op, og to år senere forlod han heden og trådte påny ind i hæren. Det Kongenshus, han byggede, forfaldt med årene, og i dag er det så godt som umuligt at finde rester af det; men Jeppe Aakjær har i Hedevandringer angivet dets placering og endda med et foto vist nogle sparsomme rester af det. Det har ligget et par hundrede meter fra det nuværende Kongenshus på østsiden af Koldingvejen. Det nye Kongenshus blev opført i i forbindelse med det andet for- Arkiv Nyt Nr Forår 2007

10 søg med renavl på heden, og det blev et forsøg, der i hvert fald levede op til Skjoldborgs ovenfor anførte ønske med hensyn til en stærk økonomi bag projektet. Forsøget blev også denne gang med Johannes Bech som leder, og han kunne om nogen glæde sig over de nye økonomiske muligheder for foretagendet. Det var en købmand fra Hamborg, Hans Dall, der egentlig var født og opvokset på en gård i Ødis ved Vejle, der stod bag. Han havde titel af kommissionsråd og skulle efter sigende være millionær. Johannes Bech har fortalt, at han i 1913 modtog et brev fra Hans Dall, der opfordrede ham til for ham at opkøbe en større hedegård, der kunne blive centrum for renavl i større stil. Arealerne omkring Kongenshus havde i lang tid hørt under Krabbesholm ved Skive, indtil det sandsynligvis ved et ejerskifte blev skilt fra den. Det blev i hvert fald en frk. Dalsgaard fra Randers, der i 1913 solgte ca tdr. l. af heden til Johannes Bech, der købte på vegne af Hans Dall. Der blev, bl.a. fra Resenfelde, købt yderligere omkring 1000 tdr. l. til formålet, alt sammen til beskedne priser. Bech har oplyst, at gennemsnitsprisen pr. tdr. l. var på 25 kroner. Samtidig lod Hans Dall opføre en stor villalignende bygning med et imponerende tårn, det nuværende Kongenshus. Tårnet byggedes færdigt i 1914, hvor verdenskrigen brød ud, og der taltes lokalt om, at rensdyrparken måske kun var et Arkiv Nyt Nr Forår 2007

11 Disse to billeder stammer fra den lille bog RENSDYRET SOM HUSDYR I HEDEEGNE, som Johannes Beck i 1912 lod trykke for egen regning. I forordet skriver han: Ved at gengive nogle Artikler, skrevne af mig selv og andre for og imod Kampen for Rensdyrmossets Udnyttelse, vil Læserne lettest komme til at forstaa, hvad denne Sag virkelig gælder. Denne lille Samling vil, netop fordi den former sig som en Diskussion, bringe Svar paa alle Spørgsmaal Sagen vedrørende; men den har den fordel for Diskussionen, at samtlige Spørgsmaal efterhaanden er blevet enten belyst, besvaret eller bevist ved praktiske og sindige Forsøg. I 1926 udgav han yderligere en debatbog om emnet, Sandheden om Renavlen. påskud for et eller andet lyssky foretagende i forbindelse med krigen, og at hensigten i virkeligheden var at opføre et regulært fæstningsanlæg. Dog kunne man samtidig iagttage, at det store hedeareal blev indhegnet af et metalgitter, og så måtte det vel være meningen, at der skulle anbringes dyr indenfor. Gitterhegnet strakte sig over mange kilometer, og lokalbefolkningen har sikkert også været optaget af at vurdere, hvor kostbar en sådan foranstaltning ville være. Noget lignende havde man i hvert fald ikke tidligere set. Selvom de fleste på egnen vel i forvejen havde set renerne i Frederiks, er der ingen tvivl om, at de store flokke af rensdyr, der herefter blev lukket ind i den 2000 tdr.l. store indhegning, imponerede alle. Johannes Bech var den daglige leder af foretagendet, og han og familien boede på Kongenshus. Han havde anskaffet sig en flot blankpoleret bil og holdt chauffør. Alt tegnede godt. Men kritikken og modviljen var også denne gang markant tilstede. Jeppe Aakjær besøgte efter indbydelse renparken og skrev efterfølgende en ætsende ond artikel med unødigt nedsættende bemærkninger om såvel Johannes Bech som Hans Dall og også om det finlappepar, der boede i telt inde i området, hvor de skulle holde opsyn med dyrene. Aakjærs artikel stod at læse i Skive Folkeblad maj 1923, da det hele var overstået. Arkiv Nyt Nr Forår 2007

12 Johannes Bech svarede igen; sobert og sagligt redegjorde han for de faktiske forhold; men i dialog med Aakjær kom han ikke. Bortset fra de personlige udfald mod Bech og Dall fik Aakjær som andre skeptikere jo desværre ret. Eventyret sluttede værst tænkeligt allerede i Da kunne man af og til på Koldingvejen se vognlæs efter vognlæs med slagtede rensdyr, der blev kørt til stationen i Frederiks og derfra sendt med jernbanen til Belgien, hvor de endte ved fronten som føde for tyske soldater. Bech har fortalt, at der med den sidste sending rener fra Norge var et par syge dyr, og da man kunne konstatere, at der var tale om renpest, blev det nødvendigt at nedslagte hele bestanden. Samme fremgangsmåde, som man benytter sig af i dag, når der kommer smitsom sygdom i en besætning. Jeppe Aakjærs artikel fra 1923 udsendtes under titlen Kongenshus en luftspejling i julen 1925 som et særtryk i bibliofilt udstyr i 275 eksemplarer til venner og bekendte. En nydelig og også interessant lille udgivelse; men den tjener absolut ikke Aakjær til ære. Som Valdemar Andersen skriver i sít værk: Alheden (1953), gik Johannes Bech personligt uplettet ud af denne affære. Men et nederlag og en skuffelse har det lige så selvfølgeligt været for ham. Han brød op fra Alheden i 1918, efter at han året før havde haft den sorg at miste sin hustru, der døde kun 47 år gammel. Fra 1918, hvor han giftede sig igen, boede han i København. Eftertiden har næsten udelukkende hæftet sig ved hans engagement i forbindelse med forsøgene med rensdyrene. Glemmes må det dog ikke, at han var en ildsjæl, der på flere måder satte sit præg på egnen. Han virkede således helhjertet for husflidssagen, og han var i den forbindelse også initiativtageren til oprettelsen af legetøjsfabrikken Hedeboflid i Frederiks, en fabrik, der fra starten var tænkt drevet som en hjemmeindustri, der kunne give beskæftigelse til egnens beboere, heltids eller som bibeskæftigelse. Fabrikken beskæftigede så sent som i fyrrerne omkring 40 personer. Johannes Bech boede som nævnt resten af sin tid i København. Udover de i indledningen nævnte børne- og ungdomsbøger skrev han også for voksne. I 1915 udkom således Verdenskrigen, i 1921 Kors og hammer og i 1927 et værk om de nordiske reformationer, Det ene fornødne. I 1941 udgav han Af uldjydernes saga, der for en del handler om hans år som uldkræmmer i Norge, men også indeholder erindringer fra det jyske. Ind imellem skrev han ca. 100 noveller. Johannes Bech døde i København d. 21 juni I løbet af sin karriere som forfatter modtog han en del priser. I 1933 tildeltes han Den Raben Levetzauske Fonds Ærespris, i 1942 Dansk forfatterforenings pengegave og i 1950 Harry Søjbergs Mindelegat. Magnus Vistisen (Se hans bog RENEN SOM HUSDYR PÅ HEDEN på JohannesBech/Rener/Rener.htm KG) Arkiv Nyt Nr Forår 2007

13 Lidt om hændelser i Vinderup i I Vinderup blev der i politibetjent Geddes ejendom indrettet 2 detentionslokaler, da der var for langt til arresten i Holstebro. Lejeudgiften var 150 kroner. Samme politibetjent Christian V. Th. Gedde fik 891,67 kr. i løn om året. Lokalet blev i 1906 benyttet af 19 personer. Sahl Sogneråd andrager (amtet?) om tilladelse til at yde et tilskud af 160 kroner til gadebelysning af Vinderup stationsby i vinteren Ingeniørerne Kr. Thomsen og Karl Thalbitzer under Det Danske Hedeselskab anmoder om tilladelse til at køre med motorvogne ad de korteste biveje fra amtslandevejen til de steder, hvor Hedeselskabet arbejder, som andragerne skulle føre tilsyn med. Ligeledes andrager de om tilladelse til at køre ad amtslandevejen om natten med lygter. Dette kunne ikke anbefales. (der var stor betænkelighed ved de kørende bæster, skulle de nu også til at køre om natten)! Der var allerede i 1907 drøftelser i gang, om Vinderup skulle have et lystanlæg. Det kom så 10 år senere. I slutningen af 1800 tallet gik afholdsbevægelsen over det ganske land. Også her i Vinderup var der en afholdsforening. Den byggede sin første sal i Nørregade 9, hvor Jacob Jensen der på det tidspunkt tilvirkede og solgte fodtøj. Han gav tilladelse til, at de bag hans bygning måtte bygge en afholdssal, hvilket skete i Jacob Jensen var vært indtil Senere opsagde han af én eller anden grund aftalen med foreningen i 1896 og købte bygningen af afholdsforeningen. Derefter flyttede Afholdsbevægelsen til Søndergade 2, hvor der igen blev bygget en afholdssal. I Søndergade 11 lå Landbohjemmet. Gårdejer Opstrup i Hjerm, der ejede bygningen fra 1896, havde ladet opføre en bygning, som skulle bruges til et landbohjem. Da det egentlig var en forening, der havde tilladelse til udskænkning af spiritus, skulle man optages som medlem, hvis man da vel og mærke ville frekventere den, hvilket der tilsyneladende var mange der ville. Allerede inden byggeriet gik i gang, var der stærke røster, der talte imod. Man talte og skrev om spiritussens forbandelser, dens fordærvelse af såvel unge som ældre. I protokollerne fra afholdsforeningen kan man læse, at de langt fra er tilfredse med Landbohjemmet. På et møde vedtager man, at man ikke både kan være medlem af afholdsforeningen og Landbohjemmet. Vel egentlig en rimelig betragtning. Men, efterhånden skærpes tonen. Om drikkeriet har været stærk stigende på Landbohjemmet, eller hvad, må stå hen i det uvisse. Der er noget der tyder på, at man har skiftet bestyrer. Under alle omstændigheder kunne man i Dagbladene d. Arkiv Nyt Nr Forår 2007

14 Luftbillede af Søndergade, nok fra omkring Nr. 7 længst til venstre var Manufakturafdelingen, oprindelig en afdeling af Brugsforeningen, senere Nyvang. I dag ligger Superbrugsen her. Nr. 9 var Højskolehjemmet, udskænkningsstedet var i nr. 11 Nr. 13 i midten ejedes af gartner Maigård, han havde butik til venstre i bygningen. Bag husrækken ser man hans mange drivhuse og marker. 9a var en smedebygning, her residerede Verner Knudsen fra 1943 til læse: Aftenen oprandt. Der må have været en kolossal interesse for sagen, idet 325 Arkiv Nyt Nr Forår 2007

15 Her omkring er Højskolehjemmet kommet til at hedde Højskole Hotellet. Bygningen med HØJSKOLE HOTEL eksisterer ikke i dag, den brændte sommeren Hvor døren med HOTEL -skiltet er, var der oprindeligt en port og det var i lokalet over denne port, der var udskænkning. I Arkiv Nyt februar 2000 fortælles der mere om bygningen og Landbohjemmet. mennesker var mødt frem. Pastor Holm indledte. Han talte om drikkeriets forbandelse, der knugede mange familier. Drikkeri, som havde betydet ruin, som havde sat familielivet over styr, og ødelagt de stakler der er drikkeriets slaver. Landbohjemmet søger sin lovhjemmel i foreningsloven. Holdes den indenfor denne lovs rammer, er den ligeså uangribelig som et privat hjem kan være. Altså kan et Landbohjem være en ukontrolleret drikkebule som ingen øvrighed kan ramme. Præsten kunne dog ikke af selverfaring påstå, at der var tale om en drikkebule. Men det er bevist, at Landbohjemmet de sidste to år er ledet i åbenbar strid med de love og vedtægter, der er gældende for stedet. Præsten kunne nævne navne på mænd, der under edstilbud ville bevidne, at de var blevet beværtet uden at være medlem. Han kunne fortælle, at ifølge foreningens love skulle der afholdes årlige gene- Arkiv Nyt Nr Forår 2007

16 ralforsamlinger, indkaldelsen til disse skulle ske gennem de stedlige blade. Da ingen havde set en sådan kundgørelse har der ikke være afholdt generalforsamling. Der udspandt sig efter indlægget en længere debat. Lærer Beck støttede fuldt ud pastor Holms udtalelser. Han mente ikke der kunne ske noget ved at Landbohjemmet lukkede. Farver Kjær talte ud fra et religiøst standpunkt, og fremkom med de erfaringer han havde gjort. Han spurgte, om det ikke havde været mere rigtig at gå til værten på Landbohjemmet og søge at få en ordning. Han mente også at der i Afholdsforeningen foregik dårligdomme. Den bedste vej til ædruelighed er at blive ført til den levende Gud, sluttede han. Gartner Majgård, der sad i bestyrelsen for Landbohjemmet, erkendte, at ledelsen nok ikke havde været så korrekt som den burde. Snedker Simonsen havde den mærkelige opfattelse, at hele postyret bunder i en krig mellem Syd og Nordbyen. Nordboerne kan ikke tåle, at Sydboerne har lejlighed til at få en bajer (munterhed). Der tales slet ikke om kroen. Det er kapitalen hånden holdes over. Lad Landbohjemmet blot stå, det skal nok gå godt alligevel (Stor munterhed). Mødet sluttede med følgende henvendelse til herredsfogeden: Den i Vinderup Stationsby eksisterende beværtning, som går under navnet Vinderup Gæstehjem, anser vi for en meget tarvelig Demoralisationsanstalt, særlig for de unge, den drager til sig, ja i det hele taget en Institution som kun kan virke og kun virker til skade for Stationsbyen og Egnen her. Da Beværtningen beviseligt i Løbet af de sidste ca. 2 år er drevet i åbenbar strid med de for den gældende love og vedtægter, tillader vi os ærbødigst at bede Hr. Herredsfogeden drage omsorg for, at nævnte Institutions Virksomheds holdes indenfor Lovens Grænser eller evt. helt standses. Man har ikke svaret fra Herredsfogeden, måske kommer det i et senere nummer. Men senere blev stedet ændret til Højskolehjem. Urmager Erlandsen har karakteriseret dette som et honnet sted, så der er sket en forbedring. Ninna Kilder: Amtsrådets meddelelser til kommunalbestyrelser, Holstebro Dagblad og Skive Folkeblad. Arkiv Nyt Nr Forår 2007

17 Fattigforsorg gennem tiderne For snart 65 år siden stod der i en af de lokale aviser en notits om et fund af et fattigfogedskilt. Det fik Ejsing historiker, Anders Kjellerup, København, til i avisen at komme med følgende kommentar: Om Fundet paa Elbrønd Mark i Ejsing. I Tilslutning til den lille Notits forleden om Fundet af Fattigfoged-Skiltet fra 1823, vil jeg i Sagens Interesse gerne meddele, at nævnte Skilt ganske sikkert har tilhørt Gaardejer og Fattigforstander Christen Sørensen i Raast (Brogaard?), som paa den Tid var Fattigforstander for Ejsing Sogn, hvilket ogsaa fremgaar af nogle gamle Papirer fra hans Efterladenskaber, som jeg paa tilfældig Maade er kommen i Besiddelse af, bl.a. en Skrivelse fra Præsten i Sahl, dateret 24. Marts 1834 der ordret lyder saaledes: "Christen Sørensen anmodes om, Øjeblikkelig at forskaffe Jacob Nicolajsens Kone, Anna Cathrine Nielsdatter, Huslye og Ophold efter Omgang i Sognet. Enhver Beboer er pligtig at modtage hende, og vil han ikke modtage hende er han Lovens Straf underkastet. Hun skal straks anvises Ophold paa det første det bedste Sted. Sahl Præstegård, d. 24. Marts A. H. Stibolt. NB. Jeg skal nødvendigen tale med ham (Chr. S.) imorgen, og beder ham derfor møde mig imorgen Formiddag i Ejsing Skole. Til velagtede Gaardmand og Fattigforstander Christen Sørensen i Raast." I en senere Artikel skal jeg fremsætte nogle Oplysninger om bemeldte Christen Sørensen, som efter de forannævnte Papirer at dømme har været en særdeles oplyst og velbegavet Mand og været en af Sognets betydeligste Mænd. Af hans Optegnelser forekommer interessante Tidsbilleder af saavel Fattigvæsenet som Vandsynsforretninger m. m, i Ejsing Sogn for 100 Aar siden. Anders Kjellerup. At gå på omgang var, som det fremgår af Anders Kjellerups artikel, en måde at forsørge sognets fattige på, tilmed en af de ældste inden for fattigforsorgen. Indtil 1708 var der ingen offentlig omsorg for børn, fattige og syge, de var overladt til familiens eller privat godgørenhed. I dårlige tider affødte det mange tiggere, som var en plage for landet. I 1708 blev al tiggeri forbudt og det blev bestemt, at værdigt trængende havde forsørgelsesret i det sogn, hvor de boede, og at pastoraterne skulle have en fattigprotokol og føre et fattigregnskab. Det var stiftsøvrigheden, som havde tilsyn med Arkiv Nyt Nr Forår 2007

18 Brevet til Christen Sørensen fra præsten i Sahl, A. H. Stibolt. de lokale fattigdistrikter. De fattige kunne f.eks. få penge til husleje, tøj m.v. men maden fik de som regel ved at gå på omgang i sognet. At få fattighjælp var ikke noget, man var glad for; man mistede nogle af sine borgerlige rettigheder. Man havde ingen stemmeret og havde man fået fattighjælp, kunne man ikke uden myndighedernes tilladelse gifte sig; en betingelse kunne være, at man først skulle betalte hjælpen tilbage. Denne lovbestemmelse blev faktisk først ophævet i Fattighjælpen blev ydet med yderst beskedne bidrag. I starten bestod hjælpen stadig for en stor del af naturalier, men med tiden blev hjælpen givet udelukkende i form af penge. Fra 1860 erne blev det almindeligt, at landkommuner indrettede fattiggårde, hvortil man henviste de fleste fattige i sognet. Tanken var, at de fattige skulle leve af deres arbejde i gårdens have eller jordlod samt ved at fremstille ting, som kunne sælges. Fattiggården blev ledet af en bestyrer ansat af sognerådet. Anbringelsen af børn og ældre på fattiggården sammen med sociale tilfælde gav fattiggårdene et dårligt ry, og efter offentlig kritik blev en del af fattiggårdene med tiden nedlagt. Udover fattiggården indrettede nogle sogneråd specielle fattighuse, som primært skulle skaffe nødlidende beboere i sognet, især ældre, et sted at bo. I 1891 gennemførte Rigsdagen en lov om alderdomsunderstøttelse. Det skete efter voksende kritik af den kommunale fattigpleje. Loven gav mulighed for, at ældre beboere i sognene kunne få en mere værdig understøttelse, der ikke indebar de begrænsninger i deres borgerlige rettigheder, som fattighjælpen gjorde. Men det var op til sognerådet at fastsætte beløbets størrelse. Tidens voksende sociale bevidsthed kom også de sygdomsramte til gode. I 1892 lavede Rigsdagen en lov om sygekasser, der skulle gøre det muligt for mindrebemidlede, som blev ramt af sygdom, at få en mere værdig hjælp end den of- Arkiv Nyt Nr Forår 2007

19 Tiggere var en del af hverdagen, selvom tiggeri var blevet forbudt ved lov i Man forsøgte at begrænse tiggeriet ved at ansætte fattigfogeder, som skulle smide fremmede tiggere ud af sognet. fentlige fattighjælp. Havde den syge ikke egen vogn eller hest, skulle kommunekassen desuden betale befordring til læge, jordemoder og sygehus, hvis afstanden var mere end halvanden mil (ca. 12½ km). For at give værdigt trængende en tilsvarende værdig fattighjælp, oprettedes i midten af 1800-tallet et hjælpesystem parallelt med det almindelige fattigvæsen. Ved en lov i 1856 skabte man en institution kaldet de fattiges kasse som kunne udbetale midlertidig hjælp uden de indskrænkninger i borgerlige rettigheder, som den kommunale fattighjælp medførte. Der kunne ikke ydes bidrag af sognekassen til denne kasse, og den fik da heller ikke større betydning. Men den var et eksempel på den praksis, som vor tids velfærdssamfund er bygget på, nemlig retten til hjælp. Ordningen blev afløst af en lov i 1907 om kommunale hjælpekasser. De skulle yde værdigt trængende hjælp uden fattighjælpens indskrænkninger i deres borgerlige rettigheder. Det var mest midlertidigt arbejdsløse, der fik hjælp af hjælpekasserne. Kommunalbestyrelsen havde ingen direkte mulighed for at gribe ind i kassernes bestyrelse, men kunne indbetale penge til dem, og af disse blev 1/3 refunderet af statskassen. Hjælpekasserne havde en bestyrelse på 5 medlemmer udpegede af de kommunale vælgere. I det hele taget var sognekommunernes udgifter til sociale udgifter stigende og udgjorde langt den største udgiftspost. Med lov om offentlig forsorg i 1933 afskaffedes fattighjælpen i sin hidtidige form. Den nye lov fastslog, at det offentlige skulle forsørge alle, der ikke kunne gøre det selv. Hvor stor hjælp, der var brug for, fastsattes af det sociale udvalg i den konkrete sag. I 1964 nedsattes en socialreform-kommission, hvis tanker blev udmøntet i en række love i løbet af 1970 erne. Bistandsloven gjorde det muligt at give støtte efter skøn. Sygekasserne blev afskaffet, og amterne kom til at betale sundhedsvæsenet. Alle lønmodtagere blev desuden forsikret mod sygdom. KG Kilder: Diverse artikler fra internettet. Arkiv Nyt Nr Forår 2007

20 Møder, arrangementer, ture m.m. Hvor intet andet er nævnt, er mødestedet Arkivet, Vinjes Torv 1, Vinderup. Ret til ændringer forbeholdes. Onsdag d. 28. marts kl Onsdag d. 18. april kl Fredag d. 4. maj kl Onsdag d. 9. maj kl Onsdag d. 4. juli kl Onsdag d. 8. august Kl Generalforsamling på Arkivet. Efter kaffen vises en historisk film Medbring kaffe Niels Mortensen, Byarkivar i Skive, fortæller om Vinderup som stationsby. Medbring kaffe Vi holder 4. maj med lys i vinduerne og snakker om gamle dage. Medbring kaffe Indvielse af årets udstilling om smedehåndværket. Sommermødet holdes i Jægerhytten på Hvidemosevej. Kom i god tid og gå en tur i skoven. Emne bekendtgøres i Vinderup Avis. Medbring kaffe Boye Bruhn vil vise rundt og fortælle om Estvad Kirke. Vi mødes ved kirken. Medbring kaffe Generalforsamling onsdag d 28. marts 2007 kl på Arkivet Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Formandens beretning 3. Arkivleder Bodil Møllers beretning 4. Fremlæggelse af regnskab v. Gustav Lind 5. Fastsættelse af kontingent for Indkomne forslag 7. Valg til bestyrelse, suppleanter og revisorer Til bestyrelsen: Karen Lindholdt, modtager ikke genvalg Børge Poulsen og Suppleanter: Revisor: 8. Eventuelt Harry Klith Søren Møller og Jens Kr. Lund Jensen Johannes Mikkelsen, Sevel. Forslag til generalforsamlingen, der skal være skriftlige, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, altså tirsdag d. 19. marts Arkiv Nyt Nr Forår 2007

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden Danmark for 125 a r siden Danmark var for 125 år siden et lille land med 2,5 millioner indbyggere. Langt de fleste boede på landet, men mange var begyndt at flytte til de store byer som København og Århus

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Dansk Sygeplejehistorisk Museum Sygeplejerskerne og de hvide busser

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Erindringer Kammerater (Uddrag)

Erindringer Kammerater (Uddrag) Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Kammerater (Uddrag) Vi havde begge to, Peder og jeg haft forbindelse med Otto og Thorvald Petersens hjem, jeg også med pigerne og tanten. Det var et interessant

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910 Af Bent Hartvig Petersen Den 18. februar kan Solrød sogn fejre et 100 års jubilæum for den over 800 år gamle Solrød Landsbykirke. Det er på denne dag 100 år siden, at kirken overgik til selveje og blev

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere