MADE IN COPENHAGEN FORSLAG TIL EN NY ERHVERVSPOLITIK I KØBENHAVN 2/19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MADE IN COPENHAGEN FORSLAG TIL EN NY ERHVERVSPOLITIK I KØBENHAVN 2/19"

Transkript

1

2 MADE IN COPENHAGEN FORSLAG TIL EN NY ERHVERVSPOLITIK I KØBENHAVN København er en vækstmotor for Danmark. Derfor er det altafgørende, at man udnytter vækstmulighederne i hovedstaden optimalt. Faktum er imidlertid, at København i dag har et åbenlyst, uudnyttet potentiale også selvom hovedstaden i disse år vokser i et historisk højt tempo. I en tid, hvor 65 % af verdens BNP skabes i storbyer, er et af de mest presserende spørgsmål herhjemme derfor, hvordan man øger produktiviteten og skaber flere arbejdspladser i København. Til gavn for hovedstaden og for resten af landet. Overborgmester Frank Jensen inviterede os i marts 2011 til at deltage i Copenhagen Business Task Force for at svare på det spørgsmål. Opdraget lød på nye konkrete bidrag til Københavns erhvervspolitik og bud på, hvordan man løser problemerne med lange sagsbehandlingstider, en tung organisation og ikke mindst et dårligt image blandt virksomheder, der tøver med at placere arbejdspladser og investeringer i København eller føler sig dårligt serviceret. I Copenhagen Business Task Force takkede vi alle ja til opgaven med et ønske om at give erhvervspolitikken i København et serviceeftersyn fra kælder til kvist. Vi har derfor det seneste halve år set på Københavns vækstudfordringer og erhvervspolitik fra forskellige vinkler. Dette papir er Copenhagen Business Task Forces forslag til, hvordan Københavns Kommune kan løse nogle af de største udfordringer og styrke indsatsen for at nå målet om 5 % årlig gennemsnitlig vækst i BNP frem mod Vi har valgt at samle forslagene under to hovedtemaer: 1) København som Nordeuropas bedste erhvervsmetropol. Københavns Kommune har et dårligt ry blandt virksomheder. Der tales om en tung organisation, om lange sagsbehandlingstider og om en ufokuseret erhvervspolitik. Københavns Kommune bør i langt højere grad påtage sig opgaven som serviceorgan over for byens virksomheder. Det kan bl.a. ske ved at oprette én indgang for byens erhvervsliv, rydde op i meningsløse afgifter og sørge for, at byen bliver mere åben både for udenlandske virksomheder og for udenlandsk arbejdskraft. 2/19

3 Danmarks hovedstad skal yde professionel service over for såvel danske som internationale virksomheder, der er interesserede i at drive forretning eller investere i København. Det betyder også, at byen skal være mere tilgængelig. I hovedstaden spildes timer om dagen på at holde i bilkø det koster erhvervslivet 11 mia. kr. i tab af produktive timer hvert år. Virksomhederne og væksten er afhængige af en velfungerende infrastruktur, der sikrer nem adgang til København og god mobilitet i byen. Det handler bl.a. om vejnettet, kvaliteten af den kollektive trafik, international infrastruktur og om et sammenhængende trafiksystem, som udnytter moderne informations- og kommunikationsteknologi. Det kræver en havnetunnel, som kan dirigere den tunge trafik hurtigere og mere effektivt uden om Københavns centrum. Der er behov for at sætte hele hovedstadens infrastruktur under lup, udarbejde ambitiøse handleplaner og bringe den nyeste teknologi i spil. Københavns Kommune bør opstille ambitiøse mål for at udvikle Offentlig-Private Partnerskaber (OPP) og gøre det nemmere for virksomhederne, medarbejderne og varerne at komme rundt i byen. Samtidig kan København være et udstillingsvindue for ny teknologi inden for trafik, infrastruktur og grønne løsninger. 2) Åbenhed for internationale virksomheder og ansatte. Hvis regeringen skal indfri sine ambitioner om at øge væksten i Danmark, er den afhængig af udenlandsk arbejdskraft. Det samme gælder København. Københavns placering som verdens ottende bedste kongresby bringer hvert år kongresdeltagere til byen. Og dermed er hovedstaden mange virksomheders, udenlandske erhvervslederes og potentielle arbejdstageres første møde med Danmark. Dét skal gerne være et positivt møde en oplevelse af en åben by, som ønsker et blomstrende erhvervsliv, og som arbejder hårdt for at hjælpe nyankomne medarbejdere. Derfor bør Københavns Kommune bl.a. udvikle sin service over for udenlandske medarbejdere og deres familier. Det gælder f.eks. en satsning på internationale skoler. Vi har i Copenhagen Business Task Force valgt ikke at være optaget af barrierer og kortlægning af alle eksisterende initiativer. I stedet har vi tænkt i muligheder og løsninger for både kommune og erhvervsliv. Med vores forslag håber vi at inspirere til en erhvervspolitisk nytænkning i København. Forslag, som forhåbentlig kan bidrage til at indfri målene om vækst, produktivitet og arbejdspladser i Danmarks hovedstad. Vi vil også gerne opfordre Københavns Kommune til at fortsætte de mange initiativer, der er omkring bl.a. grøn vækst, og opfordre andre aktører til at bakke op om væksten i København. 3/19

4 MEDLEMMER AF COPENHAGEN BUSINESS TASK FORCE Leif Beck Fallesen // Formand for Copenhagen Business Task Force og fhv. chefredaktør for Børsen // Jukka Pertola // Adm. direktør i Siemens // Bente Overgaard // Koncerndirektør i Nykredit // Torben Möger Pedersen // Adm. direktør i PensionDanmark // /19

5 1. TEMA: NORDEUROPAS BEDSTE ERHVERVS- METROPOL Budskab1) Få styr på kerneforretningen. Københavns Kommune skal efter Copenhagen Business Task Forces opfattelse først og fremmest fokusere på tre områder af kerneforretningen for byens erhverv: Bedre resultater hos virksomheder, besparelser og bedre image for kommunen For mange indgange til kommunen. Det er ikke nogen hemmelighed, at Københavns Kommune kæmper med et imageproblem i erhvervslivet. Kommunen har arbejdet aktivt med at styrke sin erhvervsservice, men der er fortsat lang vej igen. En af barriererne er, at kommunen lider under en myndighedskultur. Den skal laves om til en servicekultur. Københavns Kommunes organisering giver åbenlyse udfordringer. Det er svært at gennemskue, hvilken forvaltning eller enhed man som virksomhed skal henvende sig til for at få behandlet sin sag. Erhvervsledere, der løber spidsrod mellem forskellige enheder, sker for ofte. Hertil kommer utilfredshed med sagsbehandlingens kvalitet, tempo og informationsniveau. Copenhagen Business Task Force foreslår en mere smidig og gennemskuelig service til hovedstadens erhvervsliv. Løsning: København skal etablere én indgang for erhvervslivet. København skal udvikle sig fra at have en regulerende myndighedskultur til at blive en serviceorienteret organisation. En af Københavns Kommunes store succeser de senere år er oprettelsen af Borgerservice, hvor københavnerne kan få lavet pas og kørekort og få hjælp til kommunale spørgsmål ét sted. Kommunen skal gøre det samme for byens erhvervsliv ved at oprette én indgang i form af en Copenhagen Business Service, hvor virksomheder kan blive hjulpet med alle deres udfordringer og kommunale tilladelser. København skal: Oprette Copenhagen Bussiness Service én indgang for byens erhvervsliv som har åben hver dag fra og på nettet 24 timer i døgnet. Indføre mål for sagsbehandlingstider med udgangspunkt i erhvervslivets behov. Virksomheden skal have en kvittering på, at en sag behandles samt hvor længe sagsbehandlingen vil vare senest tre dage efter en sag er indsendt. Enkle sager skal afsluttes på en uge. Komplicerede sager skal afsluttes inden for maksimalt fire uger. Den samlede sagsbehandlingstid på de helt store opgaver skal nedsættes med 25 % 5/19

6 Sørge for, at virksomheder, der har en kompliceret sag med behov for længere sagsbehandling, får én kontaktperson. Indføre løbende brugertilfredshedsmålinger i erhvervslivet og sætte mål for dem, f.eks. at 90 % af kommunens erhvervskunder skal være tilfredse med kvalitet, serviceniveau og hastighed. Investere i et fælles kommunalt Customer Relationship Management-system (CRMsystem), så det er muligt at følge virksomheder og lave customized brugerservice. Etablere udgående sagsbehandlere, så det er muligt at få godkendelse ude på den enkelte virksomhed. Forpligte sig til at undersøge, hvordan en virksomhed, der får afslag på en ansøgning om en tilladelse, lettest, billigst og hurtigst kan bringe sig selv i en situation, hvor tilladelsen kan opnås. Sagsbehandleren skal sætte sig ind i virksomhedens forhold og lede efter den bedste løsning, så virksomheder ikke bliver ladt i stikken i forbindelse med et afslag. Oprette uddannelsesprogrammer, som hjælper medarbejderne til at forstå ændringen fra myndighedskultur til servicekultur. Give virksomheder en mere synlig klagemulighed. Digitalisere og automatisere services, hvor det er muligt. Uigennemskuelige regler og afgifter. Mange virksomheder i København kæmper med uforståelige regler og afgifter, som direkte påvirker deres økonomi. Hvis virksomheden ikke forstår den afgift, den pålægges, eller den regel, den underlægges, kan det være med til at forværre kommunens image. Uforståelige regler og afgifter er derfor et problem både for erhvervslivet og for kommunen. Løsning: København skal fjerne administrative byrder. København skal gennemføre et serviceeftersyn af alle regler og afgifter med henblik på at lave et mere tidssvarende og gennemskueligt regelsæt, der giver erhvervslivet større indsigt i, hvorfor de skal betale en bestemt afgift eller et bestemt gebyr. Det vil give mindre bureaukrati og bedre resultater. København skal: 6/19

7 Formulere en ambition om at være blandt de ti laveste på grundskyld og dækningsafgift. Det vil matche, at Københavns Kommune i dag har landets niende laveste skatteprocent på personskatter. Tage målrettet fat i statslige myndigheder med henblik på at få dem til at ændre i de regelsæt, som kommunen forvalter i det daglige og som volder vrksomhederne problemer. Budskab 2) Sæt ambitiøse mål for infrastruktur og trafik. Investeringer i infrastruktur er afgørende for vækst. Infrastruktur er en af de vigtigste rammebetingelser for erhvervslivet. I hovedstaden spildes timer om dagen på at holde i bilkø, hvilket koster erhvervslivet 11 mia. kr. i tab af produktive timer hvert år. En velfungerende og ekspansiv lufthavn er helt afgørende for at øge væksten. Lufthavnens internationale tilgængelighed er udfordret på grund af fald i interkontinentale flyruter. Copenhagen Connected er en fond, der har til formål at øge antallet af nye interkontinentale flyruter til København. Nye interkontinentale ruter åbner for, at københavnske virksomheder i højere grad kan skabe samarbejdsrelationer med virksomheder på de nye destinationer. Det foreløbige resultat af Copenhagen Connected er tre nye flyforbindelser til Toronto, Shanghai og Dubai. En ny undersøgelse fra Copenhagen Capacity viser, at udbygningen af 10 nye ruter til Miami, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Boston, Hong Kong, Shanghai, Dubai, New Delhi og Beirut vil skabe værdi for over 1,5 mia. kr. Løsning: København skal investere i teknologi og infrastruktur. Anlægsinvesteringer i infrastruktur skal færdiggøres hurtigere. Københavnere og erhvervslivet skal informeres bedre om anlæg af infrastruktur. København skal arbejde på at tilslutte Danmark det europæiske højhastighedstognet og tiltrække flere flyruter til Københavns Lufthavn. København skal: Udarbejde en mobilapplikation med en liveopdateret oversigt over trafik- og parkeringssituationen i København med udgangspunkt i vejarbejde, vejrforhold og alle andre begivenheder, der påvirker trafikken. Udgangspunktet er Københavns Kommunes egne data samt data fra trafikradio, parkeringsanlæg, tog, fly etc. Arbejdet skal færdiggøres inden for et halvt år. Udbygge metronettet yderligere (bl.a. med metrolinje til Nordhavn og anlæg af havnetunnel). Fremme moderne løsninger til facilitering af virksomheders/uddannelsesinstitutioners behov for trafikforsyning ( mobility management ). F.eks. i form af adgang til at etablere direkte busforbindelser mellem nærmeste s-togstation og erhvervsområder 7/19

8 i morgen- og aftenmyldretider. Fremskynde infrastrukturprojekter og satse på f.eks. metro, havnetunnel og korridorer for den tunge trafik både til havnen og til andre områder i byen. Ud over trafikkorridorer, modulvogntog skal der ske markante forbedringer af den kollektive trafik gennem yderligere udbygning af metronettet og natdistribution, f.eks. med elbiler, der ikke støjer så meget. Skabe bedre parkeringsforhold på s-togstationer for både cykler og biler i form af busprioriteringsbaner og park and drive, hvor der etableres bedre p-faciliteter ved omegnskommunernes s-togsstationer (f.eks. Flintholm). Styrke sin interesse i Copenhagen Connected ved f.eks. at øge sit bidrag til fonden det samme bør staten, Malmø og Region Skåne. Københavns Kommune skal være vært for arrangementer i forbindelse med åbning af nye flyruter. Lufthavnen skal ses som en del af et integreret trafiksystem for hele landet, som hænger logistisk sammen med andre trafikknudepunkter. Arbejde på at etablere en højhastighedstogforbindelse fra København til Hamborg med et mål om en rejsetid på to timer. Det nuværende mål om en rejsetid på 3,5- time er for uambitiøst. Højhastighedstognetværk skal yderligere udvides til Aarhus, Stockholm og Oslo. Budskab 3) Vurdér alle beslutninger på vækst. Københavns Kommune har via sine betydelige investeringer og indkøb mulighed for at påvirke væksten. Det er dog ikke på nuværende tidspunkt muligt at dokumentere, om investeringer, indkøb og andre politiske initiativer bidrager til BNP, arbejdspladser, CO2-reduktion m.v. Løsning: København skal udarbejde vækstvurderinger. København udarbejder en vækst- og beskæftigelsesvurdering af alle relevante forslag i Borgerrepræsentationen, som kan give et overblik over afledte effekter både på kort og lang sigt. Vækstvurderingen skal forbedre det politiske beslutningsgrundlag. Budskab 4) Byg hurtigere, og udnyt stordriftsfordele. København er en af Danmarks største indkøbere og har i disse år et historisk stort anlægsbudget på 11,9 mia. kr. fra Hovedstaden vokser med borgere hver eneste måned. København bygger nye daginstitutioner og skoler og står bag en lang række infrastrukturprojekter som f.eks. den 8/19

9 nye Nordhavnsvej. Fælles for infrastrukturprojekterne er, at de tager lang tid at beslutte og gennemføre. Københavns Kommune er nødt til at blive en endnu mere krævende bygherre over for developere og entreprenører. Kravet om hurtigere levering til samme pris vil fremme produktiviteten i byggeriet, der traditionelt er et område med lav produktivitet. København halter også bagud på Offentlig-Private Partnerskab (OPP). Det skaber stor utålmodighed og skepsis blandt regionale erhvervsledere. Erhvervslederne efterspørger en konkret handlingsplan med ambitiøse målsætninger og tidsplaner for fremtidens OPP. Det vil øge væksten. Københavns Kommunes rolle i OPP som både partner og myndighed skal defineres mere klart. Løsning: København skal sætte nye mål for anlæg. Et stærkere fokus på bygge- og reparationstider uden at give køb på priserne vil i sig selv være vækstfremmende, idet det baner vej for en fremrykning af kommunale investeringer. Københavns Kommune skal sikre en hurtigere beslutningsproces og sagsbehandlingstid. København skal: Sætte nye og mere ambitiøse mål for fast track i byggesager. Skal fastsætte mål om at forkorte beslutningsprocessen og anlægstiden med 25 %. Byggetiden på f.eks. en børnehave bør nedbringes til fra 24 måneder til 18 måneder. Igangsætte mere nattearbejde, så der arbejdes i døgndrift på alle infrastruktur- og anlægsprojekter. Indføre incitamenter til hurtigere anlægstid i kontrakter. F.eks. skal betalingen falde i rater og holdes tilbage, hvis anlægsarbejdet forsinkes. Derudover bør bonus fees ved hurtig gennemførelse indføres. Løsning: København skal udnytte stordrift og finde nye veje, bl.a. med OPP og indkøb. Københavns Kommune skal tage initiativ til flere Offentlig-Private Partnerskabsprojekter og finde nye veje i samarbejdet mellem det offentlige og det private. Det er oplagt at lave konsortier på byggeriet af de mange børnehaver og skoler. Konsortier, som også kan drive bygningerne, når de står færdige. Flere konsortier kan øge innovation og produktivitet i kommunens bygge- og anlægsprojekter. I ambitiøse OPP er kan nye grønne og pædagogiske principper mødes. København skal: Udnytte sine stordriftsfordele til hurtigere og bedre byggeri. Når der skal bygges flere institutioner eller skoler, bør kommunen, hvis muligt, gennemføre ét udbud i stedet for flere. Med ambitiøse konsortiedannelser opnår virksomhederne derudover spidskompetencer, der kan bruges andre steder i landet og til eksport. 9/19

10 Tage ansvar for at skabe vækst ved at købe klogere ind i den private sektor. Brancher, der er stærkest i regionen grøn teknologi, it, sundhed, life science og kreative erhverv bør prioriteres. Fortsætte det gode arbejde og skabe endnu flere partnerskaber inden for grøn vækst og sund vækst og bruge sine indkøb aktivt, f.eks. ved at udarbejde en ny handlingsplan for kommunens samarbejde med den private sektor. Udarbejde en partnerskabsmanual. Manualen kan bruges som skabelon for at indgå OPP-aftaler. København skal også indgå i langt flere ESCO-projekter, som er et samarbejde mellem en privat energitjenestevirksomhed og en offentlig myndighed med fokus på planlægning og udførelse af energibesparelser i offentlige bygninger. Budskab 5) Hold byen åben 24 timer i døgnet. København er en lukket by. Københavns førende kulturinstitutioner som Det Kongelige Teater og Operaen holder lukket gennem sommeren. Det er stort set umuligt at spise ude efter kl i København. Mange turister bliver mødt af lukkede butikker, hvis de er på weekendophold i København. Kommunen er ingen undtagelse. Der er en lang række regler, hvis man vil bygge eller lave støjende aktiviteter i byen. Kommunen kan ikke tilbyde fuld service på forskellige sprog og skiltningen i byen er kun på dansk. Løsning: København skal være mere åben. København brander sig allerede som Open. Brandingen bør dog styrkes, og København bør også gøre mere for at fremstå åben. Der er behov for at lave en række tiltag for at øge byens åbenhed og få København på niveau med andre metropoler. København skal: Udvide åbningstiderne sammen med andre offentlige institutioner. På nettet skal det være muligt at ordne en kommunal forretning 24 timer i døgnet. Opfordre byens kulturinstitutioner, restaurationer og erhvervsliv til øget åbningstid. Give flere tilladelser til erhvervsaktiviteter i morgen-, aften- og nattetimerne. Opfordre byens detailhandel til at udnytte liberaliseringen af lukkeloven, så der holdes åben, når der er folk i gaderne, eller når det f.eks. er højsæson for krydstogsturismen. 10/19

11 Budskab 6) Tag hånd om de unge. Unge københavnere skal uddannes bedre. Alle prognoser viser, at der i fremtiden vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft og overskud af ufaglærte. Det er derfor en fælles udfordring både for det politiske niveau og for erhvervslivet at sikre, at alle unge får en uddannelse. I dag begynder de fleste på en uddannelse, men mange falder fra især på de erhvervsfaglige uddannelser. Et af de største problemer er mangel på praktikpladser. Løsning: København skal samarbejde mere med erhvervslivet om uddannelse. Det københavnske erhvervsliv er en oplagt samarbejdspartner, når det kommer til unges uddannelse. Mange virksomheder føler og bør føle et socialt ansvar for at hjælpe unge på vej uddannelsesmæssigt. København skal: Styrke samarbejdet med de enkelte virksomheder om unges uddannelse. Opfordre hovedstadens erhvervsorganisationer og store virksomheder til hurtigst muligt at skabe 500 ekstra praktikpladser, så alle unge får mulighed for at få en praktikplads. Opfordre store virksomheder til at efterkomme hårde sociale klausuler om at have unge i praktik, som dem Københavns Kommune indførte i Udbygge sit fokus på at skaffe praktikpladser til unge f.eks., ved en ny ungejobpakke med ekstra praktikpladser. Vidensdele med Nordsjælland og Nordjylland, som med succesfulde kampagner har fremskaffet flere praktikpladser. Copenhagen Business Task Force opfordrer virksomhederne i København til at indgå i samarbejde med de videregående uddannelsesinstitutioner om praktikpladser eller løsning af konkrete studenteropgaver. Knytte alle 56 skoler i Københavns Kommune til en virksomhed eller en gruppe virksomheder. Københavns Kommune udarbejder konceptet og sikrer samtidig rammerne for flere såkaldte profilskoler, hvor virksomheder samarbejder med en af kommunens folkeskoler. Budskab 7) Følg befolkningsvæksten byg boliger. København vokser eksplosivt. De nyeste befolkningsprognoser viser, at der frem mod år 2025 bliver flere københavnere. Næsten dobbelt op i forhold til tidligere prognoser. Det sætter ekstra skub i udviklingen af 11/19

12 byen med større arbejdsstyrke og privatforbrug. Den kraftige vækst i befolkningstallet skyldes flere forhold. Der fødes mange nye københavnere, der flytter flere unge til byen, og flere børnefamilier vælger at blive i byen. Der skal derfor bygges op mod nye boliger med varierende ejerformer, størrelser og priser, for at der er boliger nok til alle. Løsning: København skal udarbejde en boligstrategi, der følger med befolkningsudviklingen. En udbygning af eksisterende og nye bydele er en langvarig og krævende proces. Det er derfor vigtigt, at man fra politisk side hurtigt vedtager en langsigtet strategi for, hvordan der i lyset af de konkrete vækstmål kan skabes de nødvendige udbygningsmuligheder i København. København skal overveje, hvorvidt den nuværende boligstrategi fortsat er holdbar og prioritere boligstrategien højt i den kommende kommuneplanlægning. En liberalisering af lejeloven vil sikre mobilitet på boligmarkedet. København skal: Hurtigst muligt udvide arealudlæg til boliger og tilhørende infrastruktur svarende til den øgede befolkningsprognose i kommuneplanlægningen. Sikre rettidig investering i de nødvendige kommunale kerneydelser såsom infrastruktur, skoler, daginstitutioner og fritidstilbud for at stimulere et øget boligbyggeri. Gøre det lettere at bygge p-pladser i forbindelse med boligbyggeri, da p-pladser er afgørende for lysten til at investere i familieboliger. Understøtte byggeaktivitet ved at skabe og formidle et totalt overblik over kommende kommunale og private investeringer og byggemuligheder i byområder, der kan udbygges. Indgå i tættere dialog med byens investorer, så de oplever investorsikkerhed og fuld politisk opbakning til at håndtere den forventede befolkningsudvikling. Udnytte den eksisterende boligmasse endnu bedre, så antallet af tomme boliger reduceres, og flere uudnyttede tag-etagekvadratmeter kommer i spil. Gå i dialog med staten om muligheden for at modernisere lejeloven. 12/19

13 2. TEMA: ÅBENHED FOR INTERNATIONALE VIRKSOMHEDER OG ANSATTE Budskab 8) Udnyt og udbyg Øresundsregionen. Internationalt set er København en lille by, så der er behov for at styrke de interregionale og internationale forbindelser i Øressundsregionen og mod Hamborg. Øresundsregionen er afgørende for væksten og er internationalt set en unik region med (på sigt) fire mio. købestærke indbyggere og over 10 universiteter. Med etableringen af European Spallation Source (ESS), der er en europæisk forskningsenhed inden for materialevidenskab, i Lund/København tiltrækkes internationale studerende, højtuddannet arbejdskraft og internationale investeringer, som vil bidrage til øget produktivitet. Men vi skal tænke Øresundsregionen endnu større, end vi er vant til. Femernbæltforbindelsen vil styrke adgangen mellem Europa og Skandinavien, og København har derfor potentialet til at blive et centralt knudepunkt i en stor region. Løsning: København skal øge fokus på Øresundsregionen og rette blikket mod Hamborg. København skal fastholde sit fokus på Øresundsregionen og samtidig knytte tættere bånd til Hamborg. Hvis regionen skal udfolde sit potentiale, kræver det både en fortsat satsning på integration i Øresundsregionen og en udbygning af infrastrukturen. København skal: Halvere prisen for pendlere, som rejser over Øresund. Opfordre f.eks. turisme- og erhvervsorganisationer til at følge Københavns Kommunes erfaringer med fusion af organisationer på tværs af sundet. Udarbejde en proaktiv indsats for at tiltrække studerende, arbejdskraft og investeringer i forbindelse med afholdelse af konferencer, kongresser og events i Øresundsregionen. Lave en plan for at tage imod og huse de tusindvis af vidensarbejdere, der ankommer om kort tid for at arbejde med ESS. Der skal i samarbejde med Malmö etableres en naturfaglig ESS/Øresundsfolkeskole for ESS-forskere og øresundsborgere i København. 13/19

14 Øge samarbejdet mellem jobcentrene i Region Hovedstaden og Region Skåne for at sikre et sammenhængende arbejdsmarked, og jobpendlingen skal øges med 25 %. Budskab 9) Fasthold udlændinge i København. En del af de udenlandske medarbejdere, som kommer til Danmark, rejser igen allerede efter et enkelt år. Årsagen er ofte, at de selv eller deres familier ikke falder til eksempelvis på grund af manglende internationale skoletilbud til børnene. Det er en meget uheldig udvikling, som kan blive skæbnesvanger for hovedstadens muligheder for at øge væksten. Danmark er afhængig af udenlandsk arbejdskraft, hvis produktiviteten skal øges. Den internationale arbejdskraft er også central for tiltrækning og fastholdelse af regionens internationale virksomheder. Københavns Kommune har arbejdet målrettet med at forbedre sin internationale borgerservice, bl.a. med etableringen af International Citizen Service men det kan blive bedre endnu. Løsning: København skal byde verden velkommen. København skal arbejde for at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft og udenlandske virksomheder. Det gælder også på sociale parametre. Forbedring af Copenhagen Business Service for internationale virksomheder og en mere velkommende attitude over for udenlandske borgere, der vælger at arbejde i København, vil bidrage til vækst. København skal: Arbejde for, at staten afskaffer gebyr på Green Card. Udarbejde en ambitiøs international skolestrategi med fokus på at sikre internationale kompetencer blandt eleverne. Arbejde for, at der kan eksamineres på engelsk i folkeskolen. Sikre, at de største virksomheder tilbyder internationale internships, som fastholder udenlandske studerende i København efter endt uddannelse. Fokusere på kinesiske skoler, kinesiske hoteller og tiltrækning af kinesiske flyselskaber. Udbygge den foreslåede Copenhagen Business Service med et internationalt kontor, hvor kvalificerede medarbejdere alene tager sig af udenlandske virksomheder. Etablere en regional besøgsservice, som varetager henvendelser fra internationale besøgsdelegationer. Styrke sin internationale profil i gaderne med mere engelsksproget information. 14/19

15 Blive en katalysator for en styrket engelsksproget mediedækning (f.eks. net-tv), som sikrer omtale af internationale tilbud i byen, især skoleforhold og tværkulturelle arrangementer. Arbejde for en mentorordning for medfølgende expats. Fokusere på flere erhvervsevents og medfinansiere f.eks. to årlige events med fokus på at tiltrække arbejdskraft og investeringer inden for Københavns styrkepositioner. Oprette en pulje til megaevents. Rekruttere flere udenlandske frivillige i CPH Volounteers korps, der bruges ved store begivenheder. Løsning: København skal have en Europaskole. Staten og Københavns Kommune skal etablere en international skole efter Europaskolemodellen i København i tilknytning til en eksisterende folkeskole. Med en Europaskole får København og Region Hovedstaden et stærkt internationalt skoletilbud, som styrker de naturvidenskabelige og internationale kompetencer hos både danske og udenlandske elever. Tilknytningen til en folkeskole giver de internationale borgere mulighed for at skabe det netværk med københavnerne, der er afgørende for at de falder til og bliver i Danmark. Budskab 10) Gør København til fremtidens by. Hvis København for alvor skal øge væksten, sker det ikke uden nytænkning på det digitale område. Digitalisering er et middel til at øge produktiviteten og hovedstaden halter bagud netop her. Det bør være i hovedstaden, at nye teknologiske muligheder afprøves til gavn for borgere og erhvervsliv. Regeringen har siden 2001 haft en målsætning om at lette erhvervslivets administrative byrder, og det har skabt resultater i stort set alle ministerier. Københavns Kommune har et stort potentiale ved at digitalisere kommunens virksomhed og byrum. Løsning: København skal være en digital hovedstad. København skal helt i front på digitale løsninger. Det betyder, at københavnerne altid skal have adgang til brugervenlige, digitale platforme, når de skal i kontakt med kommunen. Og det gælder på velfærdsområdet såvel som på borgerbetjening. Københavns Kommune arbejder allerede i dag med velfærdsteknologi indenfor f.eks. telemedicin og sårbehandling i ældresektoren. København skal satse endnu stærkere på denne udvikling og finde nye veje til digitalisering af de kommunale opgaver. Mere digitalisering vil give produktivitetsgevinster i den kommunale forvaltning samt øget kundetilfredshed bl.a. fordi det på erhvervsområdet kan give virksomhederne mulighed for 15/19

16 at lave administrativt arbejde 24 timer i døgnet. Københavnerne og byens turister skal mærke, at Danmarks hovedstad er en teknologisk frontløber. Løsning: København skal være digital first mover. Platforme for nye digitale byløsninger danner grobund for nye services og forretninger. Disse løsninger skal bruges internationalt på samme måde som grøn vækst til at brande København og gøre byen til et udstillingsvindue for ny teknologi. København skal: Udvikles til et 24 timers digitalt hotspot, hvor turister og københavnere kan få gratis adgang til internettet døgnet rundt. Opsætte digitale infostandere i byen med turistinformation, web-dialog med kommunen, mulighed for at afprøve nye digitale funktioner i byrummet mv. Styrke sin brug af it i kommunens kerneopgaver som f.eks. telemedicin, sundhedforbyggelse og myndighedsbehandling. Oprette i regi af Copenhagen Business Service én indgang til erhvervslivet på nettet, hvor al korrespondance mellem virksomhed og kommune findes, og hvor virksomheden har nem adgang til sine sagsakter. Formulere en række mål for at lette erhvervslivets administrative byrder ligesom det er sket på nationalt plan. Bruge sin rolle som indkøber til at skabe mere digital innovation i et samarbejde med byens it-virksomheder. Stille digitale informationer og kommunale databaser i anonymiseret form til rådighed for innovative virksomheder og iværksættere. Budskab 11: Store virksomheder i København fortjener noget særligt. Hvis København skal lykkes med sin vækststrategi, er det helt afgørende, at store virksomheder fortsat placerer deres hovedkvarterer i hovedstaden. Kontakten mellem ledelserne i de store virksomheder og ledelsen i København er for ringe i dag. Tættere relationer mellem Københavns Kommune og den enkelte virksomhed vil kunne gøre virksomhederne til ambassadører for København som et oplagt sted at placere et hovedkvarter. 16/19

17 Løsning: København skal servicere store virksomheder. Der er behov for en systematisk dialog med de store virksomheder i hovedstadsregionen, så deres behov kan opfanges tidligt og indgå i byplanlægningen. København bør styrke sin indsats over for store virksomheder med systematisk opfølgning. København skal: Afholde et årligt Copenhagen Business Forum og etablere en løbende og systematisk bilateral kontakt til byens store virksomheder. Arbejde for konkurrencedygtige rammevilkår både lokalt, nationalt og internationalt. Budskab 12: Sats på klynger som nøgle til vækst. København bør satse på de erhvervsområder, hvor hovedstaden allerede er stærk. Derfor skal København gå forrest for at gentænke hovedstadens klynger og arbejde fokuseret på at styrke dem. Det er vigtigt, at der satses på de rigtige klynger, og det kræver et målrettet arbejde. København har med det grønne fokus vist, hvor langt man kan komme med en målrettet indsats. Hele Ørestadsregionen gerne ned til Hamborg vil have gavn af flere klynger. København skal især satse på it/finans, cleantech, life science, det maritime samt de kreative erhverv. Løsning: København skal satse målrettet. Finansrådet foreslog umiddelbart før finanskrisen, at København skulle være nordisk it/finanscenter. Målet er at skabe og fastholde arbejdspladser med høj viden og høje indkomster, som vil gavne den kommunale vækst og det kommunale budget. Synergi med digitalisering og grøn og sund vækst i såvel det private erhvervsliv som den offentlige sektor er f.eks. oplagt. Nørre Campus udbygges. Formålet er at styrke væksten ved at skabe vidensdeling og tiltrække iværksætteri. København skal fastholde og styrke dette arbejde via bl.a. en helhedsplan med Bygningsstyrelsen. Den maritime klynge er en meget dynamisk sektor, som står for 25 % af den danske eksport og ti % af den samlede produktion. Gennemsnitslønnen blandt de ca ansatte i sektoren, er hele 25 % højere end i samfundet som helhed. Rederierne omkring den maritime klynge i København tæller 95 % af alle danske skibe herhjemme. Dette skal København udnytte til mere vækst og større international opmærksomhed. Kreative erhverv spiller en vigtig rolle i forbindelse med vækstskabelse i København. De kreative erhverv i København har ifølge en OECD-rapport fra 2009 et stort uudnyttet vækstpotentiale. Størstedelen af de kreative erhverv består af mikrovirksomheder (1-3 mandsvirksomheder). Derudover spiller de kreative erhverv en hel central rolle i forhold 17/19

18 til vækstskabelse via tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft og internationale investeringer. Særligt er der et stort potentiale inden for mode, design, arkitektur, film/ TV og computerspil. Danmark er et globalt center for handel med minkpelse og har samtidig en stærk position inden for smykker og mode. De tre brancher (pelse, smykker og mode) er allerede ved at udvikle et samarbejde og er interesserede i at skabe et netværk af mindre virksomheder, designere og iværksættere. København skal støtte samarbejdet ved at stille eksisterende bygninger til rådighed. København skal: Kortlægge og markedsføre regionens mest centrale klynger. Efterspørge løsninger i klyngerne f.eks. inden for it eller intelligente velfærdsydelser. Igangsætte et arbejde med henblik på at udpege områder i byen for som er af særlig interesse for klyngerne. Etablere inkubatormiljøer for nye virksomheder i samarbejde med klyngerne i de ovennævnte udpegede klyngeområder. F.eks. for vidensiværksættere i Nørre Campus. Undersøge muligheden for at stille lokaler med lav husleje til rådighed for iværksættere. Styrke erhvervssamarbejdet med Hamborg med udgangspunkt i centrale klynger i samarbejde med resten af Danmark. 18/19

19

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Force. Gruppen har siden nærstuderet Københavns vækst- og erhvervspolitik. Nu præsenterer Copenhagen Business Task Force sine

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Én indgang for erhvervslivet. læs om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed

Én indgang for erhvervslivet. læs om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed Én indgang for erhvervslivet læs om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed Én indgang Københavns Erhvervsservice er erhvervslivets indgang til Københavns Kommune. Vores opgave er at gøre det nemt at starte

Læs mere

Flere job i København

Flere job i København Flere job i København Nye arbejdspladser er helt afgørende for, at vi kan få råd til fx bedre skoler, daginstitutioner og ældrepleje i København. Selvom København har klaret sig bedre gennem krisen end

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter?

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 6 - Erhvervsstruktur og erhvervsbyggeri Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE DISPOSITION Hvad er Aftercare? Analyser Segmentering Målsætninger for arbejdet Få større resultater Hvordan kan jeg komme i gang mandag morgen? 2 AFTERCARE HVAD ER

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

VÆKST- STRATEGI 2020 1

VÆKST- STRATEGI 2020 1 VÆKST- STRATEGI 2020 1 ESBJERG KOMMUNE VÆKSTSTRATEGI 2020 FORORD Strategien er vedtaget af bestyrelsen i Esbjerg Erhvervsudvikling og Esbjerg Byråd i hhv. september og oktober 2014. Esbjerg Erhvervsudvikling

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri 10 anbefalinger fra serieiværksættergruppen GEIST til, hvordan det danske erhvervsfremmesystem får flere digitale iværksættere

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer?

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? Gode råd til kommunal investeringsfremme www.investindk.com Chef for Invest in Denmark, Dorte Bech Vizard, introducerer: Udenlandske investeringer skaber

Læs mere

Københavns Kongres- og mødestrategi

Københavns Kongres- og mødestrategi Københavns Kongres- og mødestrategi København skal være i kongresbyernes superliga Placering By Antal kongresser 1 Vienna 195 2 Paris 181 3 Berlin 172 4 Madrid 164 5 Barcelona 154 6 London 150 7 Singapore

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere