GOLF. i Ebeltoft. Opvisning før første runde på den store bane. Medlemsblad 19. årgang August 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GOLF. i Ebeltoft. Opvisning før første runde på den store bane. Medlemsblad 19. årgang August 2000"

Transkript

1 i Medlemsblad 19. årgang August 2000 Opvisning før første runde på den store bane Læsside B Disse tre spillere går videre til finalen i Toyota Classic 2000 Læs side Spændende tur til Gut Kaden i Hamburg Læs side 16-17

2 i GOLF i Redaktion: Frands Hansen Hummervej 3 Egsmark Strand 8400 Tlf Fax Annoncer: Ingvard Christensen Irisvej Tlf Tryk: Hasnæs Tryk ApS Strandgårdshøj 1 O a 8400 Tlf Fax Oplag: 800 Udgivelse: Nr. 54 August 2000 Nr. 55 November 2000 Deadline for indlæg til medlemsblad nr. 55 er senest den 16. oktober. Bestyrelse Golf Club Formand Kasserer Sekretær Jørgen Hjortstrøm Jørgen Langkilde Jens Brendorp Toftefaldet 1 Søndervangsvej 7 Fyrrehøjen Tlf Tlf Tlf Fax E-mai l: Hans J. Krath Jørgen S. Jørgensen Søndergade 19 Bakkevej Gustav Rosenkvist Tlf Tlf Granvej 3 Mobil: Tlf Udvalg Golf Club Matchudvalg: Miljø: Begynderudv.: Peter Hald Kim Egefjord Gustav Rosenkvist Toldbodvej 4 Molsvej 122 Granvej Tlf Tlf Tlf Birgitte Koch Blad udvalg: Bent Gunnestrup Pedersen H.J. Krath Tlf Tlf Søndergade 19 Steen Borregaard Elite/jun.udv.: 8400 Tlf Kennett Sørensen Tlf Arb Skelhøjevej 15 Mobil: Frands Hansen Hcp.-udvalg: Tlf Tlf Jørgen Fink Flemming S. Skovskadevej 13 Sponsorudv.: Christensen 8400 Flemming SchUtt Tlf Mobil : Holmensvej 1 O c Green keeper: E-mai l: 8400 Ryttergården Tlf Tlf Flemming Nielsen Prv Baneudvalg: Husudvalg: Jørgen S. John Andersen Mobil: Jørgensen Holme Parkvej 55 Mads P. Jensen Bakkevej Højbjerg Mobil : Tlf Mogens R. Jensen Tlf Torben Blom Mobil: E-mai l: Tlf John Mikkelsen s idel Thorkild Hornum Mobil: '"Jørgen Hjortstrøm Tlf Michael Fogh Tlf Ole N. Olesen Mobil: H.J. Krath Tlf Klubhus: Tlf Nr. 54 August l

3 i Nyt fra formanden: Vej på tværs Af Jørgen Hjortstrøm Alt efter temperament kan man kalde den eventuelle vej hen over golfbanen, hvad man vil. Hvis/når den kommer, vil den under alle omstændigheder være på tværs af vore planer for placering af klubhus og banens fremtidige forløb! I bestyrelsen fandt vi det rigtigst at få indtegnet en vejtrace i lokalplanforslaget, så vi havde noget konkret at forholde os til. Med ønsket om en overordnet planlægning af infrastrukturen i sendte Byrådet imidlertid sagen tilbage til Økonomiudvalget for videre behandling. De har så barslet med følgende kendelse: "Drøftes med Golfklubben, idet den nye vej ikke kan udelukkes i forbindelse med den videre overordnede vejplanlægning". Det er jo virkelig en kendelse, vi kan bruge til noget! ligge ved Boeslumvej, vil der blive stillet store krav til dets udseende, da det på den strækning vil være den eneste bygning, der får lov til at blive opført. Placering et andet sted ville formodentlig slække på myndighedernes krav til ydre fremtoning. Købt pavillonerne For at komme videre har vi truffet aftale med en banearkitekt, der skal vurdere, hvordan baneforløbet kan være, hvis vejen kommer. Heri skal indgå hans vurdering af muligheden for at inddrage Østre Plantage, hvis det bliver aktuelt, og hvordan et offentligt stiforløb gennem skoven - som der vil blive stillet krav om - skal være. Vi har på det sidste købt de pavilloner, hvor vi nu har til huse. Da tingene trækker ud, har det været det økonomisk bedste. Skjult dagsorden På det seneste har der været nogle læserbreve, der taler imod denne vejføring og stiller spørgsmålstegn ved, om den overhovedet er nødvendig. Samtidig spørges, om der måske ligger en skjult dagsorden i sagen. Om vejen bliver nødvendig, kan jeg ikke vurdere, men jeg kan da sige så meget, at under alle de møder, som bestyrelsen har haft med politikere og kommunale embedsmænd, har der ikke været grund til at tro, at der skulle være en skjult dagsorden! Jeg vil helst tro, at læserbrevene har haft til formål at tale Golfklubbens sag, og at skribenternes ærinde ikke har været det samme som underskriftsindsamlingen mod ældreboliger i Sygehushaven. Store krav Det bedste, vi kan gøre nu, er at komme videre med lokalplanen med angivelse af byggefelt og udformning af omgivende arealer. Når klubhuset, som det er vedtaget som prioritet et, skal Ikke så ringe endda! "Vi skulle aldrig have solgt det gamle klubhus" - en bemærkning, der jævnligt dukker op. Men er det ikke at se i bakspe j let, da det allerede er historie? Mange glemmer sikkert, at vi med pengene fra salget har kunnet indfri en del af klubbens gæld og derved sparer mellem og kr. om året i renteudgifter. Og det er da ikke så ringe endda! J ørgen Hjortstrøm: - Det bedste, vi kan gøre nu, er at komme videre med lokalplanen. Nr. 54 August

4 A. G. SERVICE AUT. VVS-FIRMA v/anker Gindesgaard Martin Hansens Vej Tlf FRISKBAGT BRØD HELE DAGEN FASTFOOD BYENS NYESTE BILVASK Færgevej Tlf Fax * STA~UTOAISERET Ff\15æ REVISION ØST l/s STATSAUTORISEREDE REVISORER AAGE MADSEN OG OLE JØRGENSEN ØSTERALLE EBELTOFT TELEFON FAX KNUD KILDAL OG BØRGE HOVE STOREGADE GRENAA TELEFON FAX All Advokataktieselskabet 1KRØLNER & AAGAARD POULSEN Frederiksgade Århus C Telefon Nr. 54 August l Bl..._, En ægte italiensk ~ oplevelse! ~UfNr~ Nytarv Tlf Fax MU RERFIRMA JENS KVISTApS bygningskontruktør bth Skovkrogen T el Fax Bil

5 i Velkommen til alle de nye Vi byder velkommen til alle de nye medlemmer og håber, at de vil få ligeså meget glæde af golfspillet, som alle vi andre har. I skrivende stund har vi endnu ikke endelig kunnet gøre op, hvor mange nye medlemmer, klubben får tilført. Men jeg regner med Vi startede med 62 prøvemedlemmer, men vi har ikke Kategori: Ass. Karin Gradman, Randers Kamma Johansen, Århus C. Inge Lise Kaalbye, S pentrup Mogens Kaalbye, Spentrup Bo Klewe, Odense NV Troels Lund, Ødsted, Vejle Helle Møller, Ødsted, Vejle Birthe N. Schmidt, Risskov Povl G. Schmidt, Risskov Jan Wallentin, København Ø Kategori: Jun. Mikkel Secher Nielsen, Anders Rasmussen, Kategori: Sen. Orla E. Andersen, Michael Bertelsen, London Birthe Munk Boje, Ole Boje, Inge-Lise Erland, på noget tidspunkt set dem alle sammen. Første hold afsluttede vi i juni med en kaninmatch over seks huller. Inden viste vores pro, Morten Thuen, at det er ligegyldigt, om kølleskaftet er af stål, grafit, vandslange, kardanled eller en skistav. Eller om man står på et ben eller ligger på knæ - det hele drejer sig kun om øvelse! Kaninmatchen med hold to blev afviklet den 21. juli og senere på året laver vi en match, som vi kalder "Ny-Garn- NYE MEDLEMMER Kirsten Gernyx, Knebel Lars Gernyx, Knebel Anker Gindesgaard, Iben B. Gindesgaard, Lars Godrim, Jesper Brandt, Jeppe Hougård, Birgitte Kirkegaard, Risskov Hanne Klitgaard, Annegrete Kronborg, Ulla B. Ladefoged, Margit B. Lassen, Christian Mouritzen, Birgit Munkholm, Gorm R. Nielsen, Ketty Nielsen, Flemming Pedersen, Henrik Pedersen, mel". Se efter opslag i klubhuset. Fra begynderudvalget skal lyde et velkommen til vores pro, Morten Thuen, der med sin mangeårige trænererfaring og humor er et stort plus for klubben. Gustav Rosenkvist, Begynderudvalget Ib Petersen, Kirsten Petersen, Johhny Rasmussen, Lystrup Kirsten Rasmussen, Niels Rasmussen, Lystrup Martin K. Riishede, Michael A. Rosenkvist, Karen -Marie Sørensen, Søren Peter Sørensen, Peer Thomsen, Joakim Vetter, Nina B. Vetter, Michael Vorre, Jesper Nyhuus, Kategori: Ung. Asbjørn T. Petersen, Jan N. Sørensen, Nr. 54 August

6 i Brug de gode muligheder klubben byder på Hans Jørgen Krath. Efter hårdt arbejde af jer - og af begynderudvalget - kan I nye spillere bryste jer over et forhåbentlig vel overstået kursus samt fuldt medlemskab. Nu har I fri adgang til banen, og det er jo en noget anden verden. Hvordan kommer I så videre i klubben? Ja, man kan jo vælge bare at være sig selv og spille med sin nærmeste! Men her vil jeg opfordre jer til, at man tager sig selv lidt i nakken og kommer i gang med at bruge nogle af de gode muligheder, vores klub rummer. Først og fremmest vil jeg opfordre til at prøve den eller de "klubber i klubben", der synes at passe bedst, så her får I en lille oversigt over mulighederne: Damer/tirsdag formiddag, start kl8.30. Damer/tirsdag hele dagen, start kl.l6-17. Damer og herrer, onsdag for- Klubbens pro, Morten Thune, under en opvisning for nye medlemmer, som for første gang skulle ud p. den "store bane". Man kan drive med en putter, st. p. et ben eller ligge p. knæ - det drejer sig kun om øvelse, øvelse, øvelse.... og øvelse! middag, start kl Herrer, torsdag formiddag, start kl Herrer, torsdag hele dagen, start kl Til vinter. Damer/herrer, lørdag, start kl. l O. Angående kontaktpersoner er der opslag i klubhuset fra de respektive klubber. I vil her blive indført yderligere i etikette, regler, spilformer, men ikke mindst møder I en masse nye mennesker, der, som det er sædvane her i klubben, vil modtage jer positivt og imødekommende. En anden mulighed er de forskellige matcher, som normalt afvikles på søndage, hvor I kommer ud at spille med andre på jeres niveau. Endelig vil jeg opfordre jer til fortsat at gøre brug af vores pro, Morten Thune, som jo nok stadig har et par ting, han fortsat kan hjælpe jer med. Som bekendt blev Rom ikke bygget på endag-og golfligner det en hel del! Rigtig hjertelig velkommen i klubben og god vind fremover.

7 i Rekorddeltagelse i lmerco Matchen For tiende år i træk indledte Golf Club matchsæsonen med Imerco Matchen. I år var der rekorddeltagelse. 98 havde meldt sig og fo rårsvejret viste sig fra sin absolut pæne side - med sol og kun lidt blæst. De mange deltagere betød, at matchen kom til at strække over hele dagen, så klokken blev henad 18, inden matchlederen, Ole Thomasen, kunne kåre de sidste vindere. Matchen blev afviklet som en Stableford og de mange præmietagere blev: A-rækken: Finn Rasmussen, Jesper Mikkelsen, Peter Hald, Flemming Christensen og Poul Svendsen. B-rækken: Britt Andersen, Mogens Koch Pedersen, Herluf Ravn, Jørgen Hjortstrøm og Marchel Dunai. C-rækken: Thomas Vesterskov, Otto Schou, Rita Sax Sørensen, Christian Sørensen og Poul E. Andersen. D-rækken: Th. Broe Christensen, Erik Munkholm og Henrik Bro hm. Vindere i A- og B-rækken: Fra venstre, Mogens Koch Pedersen, Herluf Ravn, Finn Rasmussen, Jesper Mikkelsen, Britt Andersen, Poul Svendsen, Peter Hald, Jørgen Hjortstrøm og Marcel Dunai. EGC får ny kasserer Den hidtidige kasserer, Jørgen Langkilde, ønsker - grundet arbej dspres - ikke at fo rtsætte som kasserer. Ny kasserer bliver Jesper Vendelboe, som imidlertid først overtager posten i forbindelse med næste generalforsamling. Af regnskabstekniske årsager har Jørgen Langkilde indvi lget i at varetage posten frem til generalforsamlingen. Vindere i C- og D-rækken: Fra venstre, Rita Sax Sørensen, Otto Schou, Thomas Vestersko v, Christian Sørensen, Th. Broe Christensen, Henrik Brohm og Erik Munkholm. Nr. 54 August

8 i Premiere på ny match 2. Påskedag var der premiere på en helt ny match - Osram Match. Her viste forårsvejret sig imidlertid fra sin vådeste side med silende heldagsregn. Det tog de 111 deltagere dog med godt humør. Der var i øvrigt rekorddeltagelse i A-rækken med ikke fæ rre end 47 spillere. Også denne match blev en heldagsforestilling, omhyggeligt afviklet under ledelse af Mogens Koch Pedersen. Der blev spillet slagspil i A og B- Vindere i A-rækken: Fra venstre, H. H. Nyhuus, Hans Elgaard, Jørgen S. Jørgensen, Jørgen Fink, og Jens Brendorp. rækken og Stableford i C og D rækken. Præmietagerne var denne gang: A-rækken: Jørgen Fink, 66 slag netto, Hans Elgaard, 68 slag, Jens Brendorp, 70 slag, Jesper Mikkelsen, 71 slag, J.S. Jørgensen, 72 slag, Lars Nygaard, 72 slag og H.H. Nyhuus, 73 slag. Bedste bruttoscore fik Hans Elgaard med 75 slag. B-rækken: Jørgen Hjortstrøm, 66 slag netto, Martin Godsk, 73 slag, Peter Olesen, 73 slag, Rene Rosenkvist, 73 slag, Lilian Rosenkvist, 73 slag. C-rækken: Ingvard Christensen, 36 point, Thomas Vesterskov, 36 p., Svend Petersen, 34 p., Kim Hjortstrøm, 33 p., Paul E. Andersen, 31 p. og endelig Kresten Riis-Jensen, 30 p. D-rækken: Jørn Lyngby, 31 point, Erik Munkholm, 30 p. og John Madsen, 28 p. Vindere i B-rækken: Fra venstre, Peter Olesen, Rene Rosenkvist, Jørgen Hjortstrøm, Lilian Rosenkvist og Martin Godsk. Vindere i C- og D-rækken: Fra venstre, Jørn Lyngby, Erik Munkholm, Thomas Vesterskov, Svend Petersen og Ingvard Christensen. Nr. 54 August

9 Hvor går man hen nu om dage og får en ordentlig handel Verden er af lave. Noget så basalt som god gammeldags service er svær at finde i dag. Hos Nybolig lytter vi til vore kunder. Og vi giver klar besked til begge parter i bolighandlen. Du synes måske, det er en uvæsentlig ting. Men det er bare en af de mange ting vi gør for at give dig EN ORDENTLIG HANDEL. r , Golf Experten holder netop nu Danmarkshistoriens største varer for mere Oddervej Højbjerg end S m. 10 k Tlf. r: Fax Postordre: mrm ;. ~ sælges tl.l reducerede pn ser Man-tors 1o-11.3~, tre 1o-18,1 lør 10-13, 1. lør 1 md L

10 Lån til alt mellem himmel og jord.. l dac; er det bade nemt ng hurugt at fa et lan 1 bank.:n. Sum r.:gd er Jet,,g~a d.:n btllig,tc h"nmg. nar alle 11mkn-.mmgcmc egn<:'> med. l.:an'>j.:t 1 11 der 'tar P'- bil, mnbler eller nngct hdt ljcrdc pa llll'>kt.:'>cc1lcn. Du bc-,tcmmcr -.d\', h\'ad du nl lan.: pcng.:nc til.,;;::!l'~;."...- ~. - l AUTO-HALLEN Bo & Steen Møller 1/5 Martin Hansens Vej Telefon Telefax Boris Holm Jernbanegade Tlf SERVICE OG DÆ KCENTER ÅBEN ALLE DAGE kl & ebab (også udbringning) HOUSE VIDEOUDLEJNING DØGNKIOSKEN Nørrealle TLF

11 i,.... ~ Fortrinsret på 8 og 12 Af Hans Jørgen Krath Som forhåbentlig alle ved, har spillere fra 8. og 12. tee fortrinsret for 5. og 4. fairway. Det er indført af sikkerheds- og spillehastigheds grunde og skal respekteres. Denne ret betyder dog ikke, at den sunde fornuft tages ud af brug! Der opstår ofte på 12. hul den situation, at bolde, spillet fra 12. tee, befinder sig på 4. fairway. Her er alt for mange tilbøjelige til straks at søge ud på 4. fairway, uagtet at der er folk på 4. tee, som uden væsentlig forsinkelse kan drive ud, såfremt spillerne på 12 holder sig langs skoven og giver signal. Desværre er der ovenikøbet nogle, der holder så s te j!t på deres ret, at de placerer sig midt på 4. fairway, selvom der er spillere på 12. green og derfor ikke kan slå deres slag ind mod green. Det er en uskik. Med en smu- Så flot et skue ved 7. tee, da gyvlerne var på sit højeste. (Foto: Torben B/om) le smidighed kan vi uden problemer ta det hele til at glide nemmere og alle bliver mere tilfredse. Spildte ord på "Balle Lars" - er standardbemærkningen omkring mine tidligere opfordringer til medlemmerne omkring vore forhold på banen. Om det er fordi Flemming og resten af staben på Ryttergården har givet os nogle af de absolut flotteste greens på disse kanter, at spillerne - jeg kan næsten ikke tro det - i respekt for dette arbejde, bøjer sig ydmygt og retter nedslagsmærker op, lægger tørv på plads osv. Er det fakta, at den pleje af banen, vi hver kan/skal gøre, er blevet utroligt meget bedre, så lad os blive ved. Det bærer lønnen i sig selv!... Klubmesterskaberne 2000 NS! Klubmesterskaberne 2000 må desværre flyttes fra den 9. og IO. september til weekenden 2. og 3. september. Vi beklager meget! Med venlig hilsen Matchudvalget Nye scorekort Den IO. juli var de nye scorekort færdigtrykt, men da var der også nul tilbage af de gamle. Alle har nok observeret den lille ændring øverst på kortet. Målt i forbrug af scorekort, må man sige, at det går rigtig godt i Golf Club. Nr. 54 August

12 Ind på greenen Der er drive i os. Vi tilbyder dig den seriøse behandling og hurtige beslutningsproces, som kan bringe dig under par. Vi glæder os til at betjene dig. DJURSLANDS BANK - den lokale bank - - l _->:: ~~; ~ _:;...:....:. -~. Modefor den kvalitetsbevidste finder De hos:

13 i Torsdag/formiddagsherrer Ros til vores bane Tirsdag/ formiddagsdamer Vi hygger os i "sardindåsen" Sammen med tirsdag/formiddagsdamerne tog torsdaglformiddagsherrerne revanche over Århus Ådal og vandt med 319 point mod 287. Her en af præmietagerne. Nu er vi midt i vores golfsæson og der har været et ret godt fremmøde torsdag formiddag. Det har fungeret godt med at starte på hullerne og l. Så har vi kunnet spise frokost sammen. Mandag den 29. maj spillede vi på Nord Djurs mod deres veteran-herrer. Torsdag den 31. august skal vi så have besøg af dem, her hos os. Se tilmeldingsliste i klubhuset. Sammen med tirsdags formiddags damerne har vi haft en fælles match den l. maj, hvor vi besøgte Århus Ådals Seniorklub. Vi spillede en Foresome, som de vandt med 291 point mod vores 282 point. Mandag den 26. juni havde vi besøg af Århus Ådal, hvor vi tog revanche og vandt med 319 point mod deres 287 point. 72 deltog i denne match og så kniber det altså med at være i vores midlertidige klubhus. Vi havde derfor henlagt spisningen til Holmens Kro, hvor vi fik serveret en rigtig fin frokost. Det kan vi kun anbefale som en god løsning. Samtidig med ønsket om en fortsat god golfsæson vil vi benytte lejligheden til at rose vores bane og det arbejde, der bliver gjort på den. Karl Pedersen -~-~- Tirsdag formiddagsdamerne har indtil nu haft en dejlig sæson med fortsat tilgang af nye spillere og med stor deltagelse i matcherne. Vejrmæssigt må man sige, at det nye årtusinde allerede har været specielt: Varm sommer i maj og efterårsagtigt i juni. Forhåbentlig begynder vi forfra nu først i juli, hvor dette indlæg skrives. Af specielle arrangementer kan nævnes, at vi i maj var i Randers og dyste om vandrefadet Desværre tabte vi med sølle to point. Bortset fra nederlaget var det da en flot modstand, vi ydede på udebane, og vi havde en herlig dag. Sammen med torsdag formiddagsherrerne har vi både spillet i Århus Ådal - en pragtfuld bane - og haft besøg af dem i. To hyggelige arrangementer, hvor vi spillede greensome-stableford. Vi hygger os, så godt vi kan i "sardindåsen", som desværre ikke vokser i takt med medlemstilgangen - men det går jo godt (fru kammerherreinde) - siger de i bestyrelsen. Heldigvis er der nu bevilget økonomisk hjælp til større arrangementer uden for huset. Til slut nogle opløftende, inspirerende ord hjembragt fra et kursus: Der findes ikke fiaskoer- kun forsinkelser! Birgitte Koch Pedersen Nr. 54 August

14 ~,. -~ ~ HOTEL EBELTOFT STRAND FAX FON ~...ut~ ERIK ANDERSEN ADELGADE EBELTOFT TLF. * /;{1('/tpf/. Nimw/e ' fjiipcfut.\'.' Frugt & Grønt Vi har byens førende frugt- & grøntafdeling. Besøg den og tag dagfriske grøntsager med hjem. Delikatesse Skal du have gæster til et lækkert frokostbord eller blot forkæle dig selv, så prøv vor delikatesse. Slagter llllnclel -... og Jag Kvickly...,. d8g... Mandag - fredag kl Lørdag... kl Søndag... kl Bageren har åbent hver dag fra kl også søndag Velkommen i byens største butik Kvickly Østeralle Tlf Fax

15 i Kvadrat Matchen: Flot resultat i D-rækken Med 69 deltagere afviklede Golf Cl u b den 7. maj i flot forårsvejr Kvadrat-matchen. Det var en ren stableford-match og vinderne i A rækken blev: Kennett Sørensen, 35 point, John Brændgård, 35 p., Peter Hald, 34 p. og Steen Borregaard, 33 p. I B-rækken vandt Knud Erik Degn, 38 p., Søsse Thomasen, 37 p. og Teddy Petersen, 30 p. C-rækken blev vundet af Mads Korth, 39 p., Peter S. Rasmussen, 36 p., Kresten Riis Jensen, 35 p. og Mogens Tvilling, 34 p. Endelig vandtes D-rækken af Gerda Vorre med det flotte resultat, 39 p. efterfulgt af Jes Hansen, 36 p. og Thomas Thomsen med 26 p. Matchen blev afviklet under ledelse af Flemming Christensen. Vindere i A- og B-rækken: Fra venstre, Kennett Sørensen, John Brændgaard, Steen Borregaard, Peter Hald, Teddy Petersen, Søsse Thomassen og Knud Erik Degn. Vindere i C- og D-rækken: Fra venstre,mads Korth, Peter S. Rasmussen, Mogens Tvilling, Kresten Riis Jensen, Gerda Vorre, Thomas Thomsen og Jes Hansen. 1,----N-r-. 5_4_ _A_u_g_u-st_2_0_00- --:1:-::5=---

16 i Dejlig tur, godt humør og fremrc 36 golfspillere fra EGC oplevede finaledagen i Deutsche B Af Hans Jørgen Krath Trods det tidlige tidspunkt - kl. 4 om morgenen - var 36 forventningsfulde golfspillere klar til afgang med bus til Hamborg søndag den 21. maj for at opleve finaledagen i Deutsche Bank SAP Open, som blev afviklet på Gut Kaden-banen. Alle stjernerne Afsted gik det med godt humør. Ind omkring Århus og tage de sidste på og Steen havde med sædvanlig forudseenhed sørget for rundstykker til alle. Chaufføren lavede kaffe og da han ydermere havde et mindre lager af øl, kom vi raskt over grænsen og til Hamborg. Efter at have afhændet vore overskydende billetter, kunne vi alle komme i gang med at betragte alle stjernerne med Wood, Montgomerie og Westwood i spidsen. Da oversigtsforholdene nærmest var ideelle, kunne alle vælge, hvad de ville: Følge en bestemt bold, blive på nogle bestemte huller eller cirkulere. Trykkede på næven En enkelt af deltagerne på turen måtte dog i gang som official på hul!, hvilket hurtigt blev bemærket af Ian Wossnam, som uden at løfte blikket spurgte, om det var "line referee". Efter et par høflige bemærkninger trykkedes der på næven og fra sædvanligvis velunderrettet kilde forlyder det, at den har Peter Hald ikke vasket siden. Selv valgte jeg at blive på nogle huller og se de forskellige bolde komme forbi. På flere huller fulgte jeg desuden Søren Kjeldsen, som ikke alene med et fremragende spil, sin eksemplariske opførsel og dejlige, ukrukkede væsen var en for- Det var imponerende at se som de spiller. Forskellen mellem top og bund er marginal. Et par dårlige slag og du er væk. Billedet til højre: En lille pause undervejs blev der tid til. Oversigtsforholdene var nærmest ideelle.

17 i gende golf k Open i Hamburg nøjeise at følge. Havde putteren været en smule mere varm den dag, kunne han være endt helt i front Det er selvfølgelig imponerende at se som de alle spiller. For- skellen mellem top og bund er marginal. Et par dårlige slag og du er væk. Med de konditioner er det spændende at se, hvordan de indimellem kan redde situationen. På huj 8 f.eks. flækker Darren Clarke bolden fra 90 m., over green og i en hazard på sit andet slag. Sjældent har jeg set en mere rasende irer - efter ansigtskuløren at dømme! Efter at have studeret leje og green en rum tid går han til bolden og lægger den en halv meter fra hullet fra saftig grøn rough. På hul 4 har Lee Westwood slået for langt i drivet og er endt i semirough i venstre side. Indgangen til green er spærret af træer og der er ligeledes træer i højre side med green beliggende ude i en sø på dette banens bedste hul. Efter nogle prøvesving og lidt overvejelse går han til bolden og slår den med et kontrolleret hook på green til birdie. l vandet på 11. hul Efter megen traven rundt var vi nogle stykker, der besluttede at hvile benene. Vi fandt nogle pladser på tribunen ved 18. green hvorfra vi kunne følge de sidste l O - 15 bolde afslutte deres runde og samtidig holde øje med scoreboardet. Pludselig ændredes situationen: Tiger Woods, der havde ført hele turneringen, slår i vandet på hul Il og går derfra med en dobbeltbogey. Da Lee Westwood på samme hul lavede birdie, var han i føring med to slag. Kjeldsen på tavlen Kort efter blev Søren Kjeldsen sat på tavlen og et forventningens sus gik gennem de mange danske tilskuere. Da han kort efter kom gående op ad 18. fairway, fik denne fine repræsentant for Dansk Golf da også stående ovationer hele vejen op til green. Det var måske den største oplevelse blandt mange store på en spændende dag. Hjemad skulle vi jo. Ingen varige mf!m Desværre blev der dryppet lidt malurt i bægeret, da vores chauffør ikke, som lovet, havde fået provianten i orden. Der kunne af den grund nævnes adskillige personer, hvis gode navn og rygte for evigt vil være plettet, da de blev nødt til at drikke vand. Efter en optankning i Åbenrå lykkedes det imidlertid enkelte at nå deres normale niveau inden og jeg har ikke hørt om varige men! Til slut en tak til alle for en dejlig tur med masser af godt humør og fremragende golf. En særlig tak til Jens Brendorp uden hvis initiativ turen sikkert ikke var blevet til noget. Lad os bare gøre det om igen en anden gang. l Nr. 54 August

18 BRANDT-MADSEN ADVOKATFIRMA MØDERET FOR HØJESTERET Maler du selv? - så køb Flligger maling. Den vi selv anvender. Køb den direkte hos os og få råd og vejledning med oven i købet. Øste ralle 1 o Tlf Fax Rønde Hovedgaden O Rønde Tlf Fax Kolind Bredgade 13 mf Kolind Tlf Fl(jgger farver Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej llf Åben 8-17, lørdag 8-12 URE OPTIK GULD SØLV v/ Magens Rasmussen Adelgade Tlf Ryomgård Vestergade 1 A Ryomgård Tlf Auning Århusvej 1 B Auning Tlf Fax Risskov Vester Strandalle Risskov Tlf Fax Hjemmeside: E-post: -madsen.dk Frihed til at handle nu og betale senere ~ DEN DANSKE BANK Nr. 54 August

19 i Canon Matchen: Kun matcher tre steder i verden Kun tre steder i verden er firmaet Canon sponsor ved golf-arrangementer, nemlig Sydafrika, New Zealand - og! Ret så imponerende! Netop St. Bededag afvikledes Cananmatchen med deltagelse af 73 spillere. A- og B-rækken spillede slagspil og C- og D-rækken stableford. Vindere i A-rækken blev Jørgen S. Jørgensen, 65 slag netto, Finn Rasmussen, 66 slag, Peter Nørkjær, 66 slag og Steen Borregaard, 69 slag. B-rækken: Birgitte Koch Pedersen, 68 slag netto, Peter Olesen, 70 slag, Thomas Vesterskov, 70 slag, Jørgen Hjortstrøm, 71 slag og Christian Sørensen, 72 slag. C-rækken: Knud Randrup, 43 point, Svend Petersen, 37 p., Niels Rasmussen, 35 p. og Henrik Brohus, 32 p. Endelig D-rækken: Jes Hansen, 36 point, Thomas Thomsen, 28 p. og Inge Lise-Bødker, 27 p. Matchen blev ledet af Teddy Petersen og Carsten Mouritzen, Canon, stod for præmieoverrækkel sen. Vindere i A-rækken: Fra venstre Peter Nørkjær, Steen Borregaard, Finn Rasmussen og Jørgen S. Jørgensen. Hole-in-one I de officielle matcher, der er nævnt i Matchprogram 2000 for Golf Club, sponsorerer Mols-Linien en flaske whisky ved hole-in-one. Ved private matcher derimod sponsorerer "Vinstokken" v/ Margit og Åge Bisgaard, enten en flaske whisky eller Fernet Branca. Skulle en ung-spiller få hole-in-one, er gevinsten et par kasser sodavand. Vindere i B-rækken: Fra venstre, Thomas Vesterskov, Peter Olesen, Birgitte Koch Pedersen, Christian Sørensen og Jørgen Hjortstrøm. Vinder af hole-in-one: l det tidlige forår slog Flemming Christensen hole-i n-one - for fem te gang! Her lykønskes den glade vinder af Åge Bisgaard, Vinstokken. Vindere i C- og D-rækken: Fra venstre, Knud Randrup, Inge-Lise Bødker, Svend Petersen, Niels Rasmussen, Henrik Brohus, Thomas Thomsen og Jes Hansen. l Nr. 54 August

20 Dine drømme og ønsker skal ikke vurderes i København. Du skal have hjælp og støtte fra det område, du bor i. Du skal have mulighed for at snakke med den, der bestemmer. Det har du hos os. Vore afdelinger bestemmer det meste selv - men skulle du få brug for eksperter med specialviden, ligger hovedsædet iranders-tæt på hvor DU bor. Forerornet øjemål - skal dit justeres? Grundig & gratis synstest ~ Specielle golf-solbriller fra CALLAWAY /Ray Ban Lokal service & ekspertise sikrer dig et godt syn OPTIKER EN l EB ELTO FT Autoriseret optiker og kontaktlinseoptiker Adelgade 6o 8400 Tlf

21 i Tirsdagsdameri eftermiddag: Første del af sæsonen forløbet over al forventning Som jeg husker det, har vi en tradition fra sidst i 80' erne, og den er godt igang igen. Første del af sæsonen 2000 er forløbet over al forventning, synes vi fire piger, der står for matcherne. Vi har ordnet det sådan, at der altid vil være en til at samle den sidste op senest kl , så der også kan være en markør for dig, der slutter arbejdet sent. Der har været to sepcielle matcher: Med Grenå-damerne i Grenå og " invitation" med torsdagsherrerne. Vi spiller med og ikke mod - og det er en god ide. Der blev knyttet mange nye golfkontakter i Grenå. Og "4. juli matchen" med torsdagsherrerne er vi vist nødt til at gentage til næste år - på utallige opfordringer fra herrerne. Mon det er på grund af "vor egen buffet". Jeg tror det næppe. Herrerne gjorde jo også deres til at sætte stemningen i vejret og vi siger stor tak til Master Steen og Knud, der spillede bl.a. "Birdie, bye, bye". I anden del af sæsonen fortsætter vores electric matcher(= udvalgte matcher) og vi har en match med "Nørre Djurs-damerne" til gode. Fortsat god golfsæson På de 4 s vegne Elisabeth Schlattner Match med herrerne Lækker mad og en god og hyggelig golfsnak i klubhuset. Den 4. juli var herrerne inviteret til match med tirsdags eftermiddagsdamerne. Alle sejl var sat, solen skinnede og der var lodtrækning (blind date). Man spillede med hinanden, ikke mod hinanden. Efter en god tur på banen var der dækket op i klubhuset med god mad - simpelthen delikatesser. ØL, vin, hygge, sang og taler var med til at skabe en god dag. Ros skal I ha'.! Matchen spilles igen i 200 l. Matchudvalget Peter Hald. r , l Klubberne i Klubben men der blev skabt et fundament. Det skete så i år, l l hvor f1re p1ger, med Elisabeth Skadhede 1 sp1d- l l For en halv snes år siden var der megen snak, om sen, tog skeen op og byggede videre, og de er l l der skulle være en eller to herre-klubber. Det blev kommet godt fra start. l l til to, og det har jo siden vist sig at være godt for l klublivet Der vil også hos eftermiddagsdamerne blive l spillet klubmesterskab. Til at finde mesteren bru- l l l var der et par piger, som prøvede at ger man Electric-matchen. En matchform, hvor l l starte en eftermiddagsklub med Inger Lundberg i man forbedrer sin score på hullerne over f.eks. l l spidsen. Det gik dog ikke helt, som de ønskede, seks matcher, 1/2 handicap. l l Peter Hald l L ~ Nr. 54 August

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

GOLF. i Ebeltoft. Arbejdet med juniorer i EGC skal styrkes. Til VM blandt krokodiller Læs sides. Forslag til baneændring Læs side 7

GOLF. i Ebeltoft. Arbejdet med juniorer i EGC skal styrkes. Til VM blandt krokodiller Læs sides. Forslag til baneændring Læs side 7 GOLF Medlemsblad 19. årgang November 2000 Arbejdet med juniorer i EGC skal styrkes Til VM blandt krokodiller Læs sides Forslag til baneændring Læs side 7 Golf - et spil for alle Læsside 31 GOLF GOLF Redaktion:

Læs mere

Didde fra Shoppen havde sørget for en lille gave til os alle, så ved hver kuvert lå der 3 bolde og 1 par golfstrømper. Tak for det.

Didde fra Shoppen havde sørget for en lille gave til os alle, så ved hver kuvert lå der 3 bolde og 1 par golfstrømper. Tak for det. Åben Damedag Maj 2007 Langt om længe blev det den 2. maj, hvor vi skulle afvikle vores første Åben Damedag i Smørblomsternes regi. Vi havde glædet os til dagen i lang tid, og vi håbede, at vores forberedelser

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014 NR. 1 2014 KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT Kalø Golf Club 2014 Klubhus 2014 Bagskabe Ekstraordinær generalforsamling / Infomøde tirsdag d. 18/3 SPONSORER Bliv sponsor i Kalø Golf Club ORGANISATION Præsentation

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2015

Velkommen til Sydjysk Open 2015 Sydjysk Open 2015 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 25. juni Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Velkommen til Sydjysk

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2014

Velkommen til Sydjysk Open 2014 Sydjysk Open 2014 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 26. juni Fredag den 27. juni Lørdag den 28. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Hovedsponsor:

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August 2015 SHIO TOUREN 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Generalforsamling 21. januar 2013

Generalforsamling 21. januar 2013 Generalforsamling 21. januar 2013 Klubsponsorer AG Service Bosch Service Ebeltoft Autocenter Bygholm Carlsberg Danske Bank dansommer Dansk Tidskontrol Deres Frisør / v. Hanne Albæk Djurslands Bank Ebeltoft

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

GOLF. i Ebeltoft. På den store arbejdsdag gjaldt det de gamle gyvler. Medlemsblad 20. årgang December 2001

GOLF. i Ebeltoft. På den store arbejdsdag gjaldt det de gamle gyvler. Medlemsblad 20. årgang December 2001 Medlemsblad 20. årgang December 2001 På den store arbejdsdag gjaldt det de gamle gyvler Side 7 Opfyldelsen af drømmen om nyt klubhus er kommet et stort skridt nærmere. Side 3 Onsdagsgolferne på en herlig

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Dagens kamp: 09/09-2006 Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF PIPI Døgnkiosk VIDEOUDLEJNING

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl.

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl. BESTYRELSE: @~TO~ UB GOLF l EBELTOFT REDAKTION: Jørgen Hjortstrøm P. E. Lausen ANNONCER: Sponsor- og PR-udvalg FOTO: P. E. Lausen Formand Jørgen Hjortstrøm Kasserer Jørgen L. Larsen Telefax Sekretær Torben

Læs mere

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 12. marts 2008 Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der på smukkeste vis

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

GOLF. i Ebeltoft. Endelig var der rejsegilde, pølser og øl. Medlemsblad 21. årgang August 2002. Vellykket ProAm-match Side 6

GOLF. i Ebeltoft. Endelig var der rejsegilde, pølser og øl. Medlemsblad 21. årgang August 2002. Vellykket ProAm-match Side 6 Medlemsblad 21. årgang August 2002 Endelig var der rejsegilde, pølser og øl Side 15 Vellykket ProAm-match Side 6 Mange interesserede kom til "åbent hus" den 14. april. Side 18 GOLF Redaktion: Frands Hansen

Læs mere

FAQ om FGK's golfbane

FAQ om FGK's golfbane FAQ om FGK's golfbane (Ofte stillede spørgsmål) Indhold Banens turnering... 3 Hvad er det for en turnering?... 3 Banens længde.... 4 Er banens længde altid de meter der står på scorekortet?... 4 Bunkerriven....

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard Mens section 2014 Captain byder velkommen til ny sæson Matchkalenderen - se midtersiderne Se hvordan du tilmelder dig til mens section side 2 SAT Cup 2014 side 2 Reglerne i Mens Section side 6 Tour de

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Las Salinas turneringen spillede sæsonens sidste match d. 7. marts

Las Salinas turneringen spillede sæsonens sidste match d. 7. marts Side 1 Månedsbrev: april 2014 af Lise Søndergaard Las Salinas turneringen spillede sæsonens sidste match d. 7. marts På hjemmebane spillede Danish Red & White mod Lakeside Ramblers Danish Vikings mod Dolores

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

PsykologTeam Classic. SHIO TOUREN & Psykologteam Vejle. Turnerings Program. præsenterer. 10. Maj. 10. Maj - Blommenslyst. Blommenslyst.

PsykologTeam Classic. SHIO TOUREN & Psykologteam Vejle. Turnerings Program. præsenterer. 10. Maj. 10. Maj - Blommenslyst. Blommenslyst. Turnerings Program Følg med på hjemmesiden hvor der vil blive opdateret løbende. 10. Maj PsykologTeam Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August Nordea Championship 20. Sep.

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer.

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer. COMPANY DAY Læs her hvilke muligheder Hjørring Golfklub tilbyder, når du ønsker at lave et golfarrangement for dine kunder, forretningsforbindelser eller medarbejdere. Vi kan lave arrangementer for både

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

GOLF. i Ebeltoft. Medlemsblad 20. årgang August 2001. Side 15

GOLF. i Ebeltoft. Medlemsblad 20. årgang August 2001. Side 15 Medlemsblad 20. årgang August 2001 Side 15 GOLF Redaktion: Frands Hansen Hummervej 3 Egsmark Strand 8400 Ebeltoft Tlf. 86 34 45 03 Fax. 86 34 45 53 E-mail: frands.hansen@post.tele.dk Annoncer: Ingvard

Læs mere

Idrætsinformation 18/2012

Idrætsinformation 18/2012 JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING Kasernevej 5 7500 Holstebro Telefon til idrætskontoret: +45 96 130 268 E-post: jdri@mil.dk www.jdri.dk Idrætsinformation 18/2012 Til JDRI medlemmer. 07-05-2012 Emne:

Læs mere

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015.

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. KLUBMESTERSKABER 2015 Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. Du kan også finde programmet på vores hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Hvis der bliver lavet betydelige ændringer i programmet,

Læs mere

Golfens Dag d. 25 april 2010

Golfens Dag d. 25 april 2010 Kalø Golf Club Club Golf Kalø Nyhedsbrev Maj 2010 Nr. 3 Golfens Dag d. 25 april 2010 Sæt kryds i kalenderen til sommerfest i Kalø d. 14. August Hold øje med tilmeldingslisterne i juli. Golfens dag den

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen VALBY OPEN 2015 26.-27. september i Valbyhallen YONEX VALBY OPEN 2015 KÆMPE OPSTARTSTURNERING OG FEST I VALBYHALLERNE 26.-27. SEPTEMBER Få en god start på sæsonen med masser af kampe, sjove indslag, super

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere