GOLF. i Ebeltoft. Opvisning før første runde på den store bane. Medlemsblad 19. årgang August 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GOLF. i Ebeltoft. Opvisning før første runde på den store bane. Medlemsblad 19. årgang August 2000"

Transkript

1 i Medlemsblad 19. årgang August 2000 Opvisning før første runde på den store bane Læsside B Disse tre spillere går videre til finalen i Toyota Classic 2000 Læs side Spændende tur til Gut Kaden i Hamburg Læs side 16-17

2 i GOLF i Redaktion: Frands Hansen Hummervej 3 Egsmark Strand 8400 Tlf Fax Annoncer: Ingvard Christensen Irisvej Tlf Tryk: Hasnæs Tryk ApS Strandgårdshøj 1 O a 8400 Tlf Fax Oplag: 800 Udgivelse: Nr. 54 August 2000 Nr. 55 November 2000 Deadline for indlæg til medlemsblad nr. 55 er senest den 16. oktober. Bestyrelse Golf Club Formand Kasserer Sekretær Jørgen Hjortstrøm Jørgen Langkilde Jens Brendorp Toftefaldet 1 Søndervangsvej 7 Fyrrehøjen Tlf Tlf Tlf Fax E-mai l: Hans J. Krath Jørgen S. Jørgensen Søndergade 19 Bakkevej Gustav Rosenkvist Tlf Tlf Granvej 3 Mobil: Tlf Udvalg Golf Club Matchudvalg: Miljø: Begynderudv.: Peter Hald Kim Egefjord Gustav Rosenkvist Toldbodvej 4 Molsvej 122 Granvej Tlf Tlf Tlf Birgitte Koch Blad udvalg: Bent Gunnestrup Pedersen H.J. Krath Tlf Tlf Søndergade 19 Steen Borregaard Elite/jun.udv.: 8400 Tlf Kennett Sørensen Tlf Arb Skelhøjevej 15 Mobil: Frands Hansen Hcp.-udvalg: Tlf Tlf Jørgen Fink Flemming S. Skovskadevej 13 Sponsorudv.: Christensen 8400 Flemming SchUtt Tlf Mobil : Holmensvej 1 O c Green keeper: E-mai l: 8400 Ryttergården Tlf Tlf Flemming Nielsen Prv Baneudvalg: Husudvalg: Jørgen S. John Andersen Mobil: Jørgensen Holme Parkvej 55 Mads P. Jensen Bakkevej Højbjerg Mobil : Tlf Mogens R. Jensen Tlf Torben Blom Mobil: E-mai l: Tlf John Mikkelsen s idel Thorkild Hornum Mobil: '"Jørgen Hjortstrøm Tlf Michael Fogh Tlf Ole N. Olesen Mobil: H.J. Krath Tlf Klubhus: Tlf Nr. 54 August l

3 i Nyt fra formanden: Vej på tværs Af Jørgen Hjortstrøm Alt efter temperament kan man kalde den eventuelle vej hen over golfbanen, hvad man vil. Hvis/når den kommer, vil den under alle omstændigheder være på tværs af vore planer for placering af klubhus og banens fremtidige forløb! I bestyrelsen fandt vi det rigtigst at få indtegnet en vejtrace i lokalplanforslaget, så vi havde noget konkret at forholde os til. Med ønsket om en overordnet planlægning af infrastrukturen i sendte Byrådet imidlertid sagen tilbage til Økonomiudvalget for videre behandling. De har så barslet med følgende kendelse: "Drøftes med Golfklubben, idet den nye vej ikke kan udelukkes i forbindelse med den videre overordnede vejplanlægning". Det er jo virkelig en kendelse, vi kan bruge til noget! ligge ved Boeslumvej, vil der blive stillet store krav til dets udseende, da det på den strækning vil være den eneste bygning, der får lov til at blive opført. Placering et andet sted ville formodentlig slække på myndighedernes krav til ydre fremtoning. Købt pavillonerne For at komme videre har vi truffet aftale med en banearkitekt, der skal vurdere, hvordan baneforløbet kan være, hvis vejen kommer. Heri skal indgå hans vurdering af muligheden for at inddrage Østre Plantage, hvis det bliver aktuelt, og hvordan et offentligt stiforløb gennem skoven - som der vil blive stillet krav om - skal være. Vi har på det sidste købt de pavilloner, hvor vi nu har til huse. Da tingene trækker ud, har det været det økonomisk bedste. Skjult dagsorden På det seneste har der været nogle læserbreve, der taler imod denne vejføring og stiller spørgsmålstegn ved, om den overhovedet er nødvendig. Samtidig spørges, om der måske ligger en skjult dagsorden i sagen. Om vejen bliver nødvendig, kan jeg ikke vurdere, men jeg kan da sige så meget, at under alle de møder, som bestyrelsen har haft med politikere og kommunale embedsmænd, har der ikke været grund til at tro, at der skulle være en skjult dagsorden! Jeg vil helst tro, at læserbrevene har haft til formål at tale Golfklubbens sag, og at skribenternes ærinde ikke har været det samme som underskriftsindsamlingen mod ældreboliger i Sygehushaven. Store krav Det bedste, vi kan gøre nu, er at komme videre med lokalplanen med angivelse af byggefelt og udformning af omgivende arealer. Når klubhuset, som det er vedtaget som prioritet et, skal Ikke så ringe endda! "Vi skulle aldrig have solgt det gamle klubhus" - en bemærkning, der jævnligt dukker op. Men er det ikke at se i bakspe j let, da det allerede er historie? Mange glemmer sikkert, at vi med pengene fra salget har kunnet indfri en del af klubbens gæld og derved sparer mellem og kr. om året i renteudgifter. Og det er da ikke så ringe endda! J ørgen Hjortstrøm: - Det bedste, vi kan gøre nu, er at komme videre med lokalplanen. Nr. 54 August

4 A. G. SERVICE AUT. VVS-FIRMA v/anker Gindesgaard Martin Hansens Vej Tlf FRISKBAGT BRØD HELE DAGEN FASTFOOD BYENS NYESTE BILVASK Færgevej Tlf Fax * STA~UTOAISERET Ff\15æ REVISION ØST l/s STATSAUTORISEREDE REVISORER AAGE MADSEN OG OLE JØRGENSEN ØSTERALLE EBELTOFT TELEFON FAX KNUD KILDAL OG BØRGE HOVE STOREGADE GRENAA TELEFON FAX All Advokataktieselskabet 1KRØLNER & AAGAARD POULSEN Frederiksgade Århus C Telefon Nr. 54 August l Bl..._, En ægte italiensk ~ oplevelse! ~UfNr~ Nytarv Tlf Fax MU RERFIRMA JENS KVISTApS bygningskontruktør bth Skovkrogen T el Fax Bil

5 i Velkommen til alle de nye Vi byder velkommen til alle de nye medlemmer og håber, at de vil få ligeså meget glæde af golfspillet, som alle vi andre har. I skrivende stund har vi endnu ikke endelig kunnet gøre op, hvor mange nye medlemmer, klubben får tilført. Men jeg regner med Vi startede med 62 prøvemedlemmer, men vi har ikke Kategori: Ass. Karin Gradman, Randers Kamma Johansen, Århus C. Inge Lise Kaalbye, S pentrup Mogens Kaalbye, Spentrup Bo Klewe, Odense NV Troels Lund, Ødsted, Vejle Helle Møller, Ødsted, Vejle Birthe N. Schmidt, Risskov Povl G. Schmidt, Risskov Jan Wallentin, København Ø Kategori: Jun. Mikkel Secher Nielsen, Anders Rasmussen, Kategori: Sen. Orla E. Andersen, Michael Bertelsen, London Birthe Munk Boje, Ole Boje, Inge-Lise Erland, på noget tidspunkt set dem alle sammen. Første hold afsluttede vi i juni med en kaninmatch over seks huller. Inden viste vores pro, Morten Thuen, at det er ligegyldigt, om kølleskaftet er af stål, grafit, vandslange, kardanled eller en skistav. Eller om man står på et ben eller ligger på knæ - det hele drejer sig kun om øvelse! Kaninmatchen med hold to blev afviklet den 21. juli og senere på året laver vi en match, som vi kalder "Ny-Garn- NYE MEDLEMMER Kirsten Gernyx, Knebel Lars Gernyx, Knebel Anker Gindesgaard, Iben B. Gindesgaard, Lars Godrim, Jesper Brandt, Jeppe Hougård, Birgitte Kirkegaard, Risskov Hanne Klitgaard, Annegrete Kronborg, Ulla B. Ladefoged, Margit B. Lassen, Christian Mouritzen, Birgit Munkholm, Gorm R. Nielsen, Ketty Nielsen, Flemming Pedersen, Henrik Pedersen, mel". Se efter opslag i klubhuset. Fra begynderudvalget skal lyde et velkommen til vores pro, Morten Thuen, der med sin mangeårige trænererfaring og humor er et stort plus for klubben. Gustav Rosenkvist, Begynderudvalget Ib Petersen, Kirsten Petersen, Johhny Rasmussen, Lystrup Kirsten Rasmussen, Niels Rasmussen, Lystrup Martin K. Riishede, Michael A. Rosenkvist, Karen -Marie Sørensen, Søren Peter Sørensen, Peer Thomsen, Joakim Vetter, Nina B. Vetter, Michael Vorre, Jesper Nyhuus, Kategori: Ung. Asbjørn T. Petersen, Jan N. Sørensen, Nr. 54 August

6 i Brug de gode muligheder klubben byder på Hans Jørgen Krath. Efter hårdt arbejde af jer - og af begynderudvalget - kan I nye spillere bryste jer over et forhåbentlig vel overstået kursus samt fuldt medlemskab. Nu har I fri adgang til banen, og det er jo en noget anden verden. Hvordan kommer I så videre i klubben? Ja, man kan jo vælge bare at være sig selv og spille med sin nærmeste! Men her vil jeg opfordre jer til, at man tager sig selv lidt i nakken og kommer i gang med at bruge nogle af de gode muligheder, vores klub rummer. Først og fremmest vil jeg opfordre til at prøve den eller de "klubber i klubben", der synes at passe bedst, så her får I en lille oversigt over mulighederne: Damer/tirsdag formiddag, start kl8.30. Damer/tirsdag hele dagen, start kl.l6-17. Damer og herrer, onsdag for- Klubbens pro, Morten Thune, under en opvisning for nye medlemmer, som for første gang skulle ud p. den "store bane". Man kan drive med en putter, st. p. et ben eller ligge p. knæ - det drejer sig kun om øvelse, øvelse, øvelse.... og øvelse! middag, start kl Herrer, torsdag formiddag, start kl Herrer, torsdag hele dagen, start kl Til vinter. Damer/herrer, lørdag, start kl. l O. Angående kontaktpersoner er der opslag i klubhuset fra de respektive klubber. I vil her blive indført yderligere i etikette, regler, spilformer, men ikke mindst møder I en masse nye mennesker, der, som det er sædvane her i klubben, vil modtage jer positivt og imødekommende. En anden mulighed er de forskellige matcher, som normalt afvikles på søndage, hvor I kommer ud at spille med andre på jeres niveau. Endelig vil jeg opfordre jer til fortsat at gøre brug af vores pro, Morten Thune, som jo nok stadig har et par ting, han fortsat kan hjælpe jer med. Som bekendt blev Rom ikke bygget på endag-og golfligner det en hel del! Rigtig hjertelig velkommen i klubben og god vind fremover.

7 i Rekorddeltagelse i lmerco Matchen For tiende år i træk indledte Golf Club matchsæsonen med Imerco Matchen. I år var der rekorddeltagelse. 98 havde meldt sig og fo rårsvejret viste sig fra sin absolut pæne side - med sol og kun lidt blæst. De mange deltagere betød, at matchen kom til at strække over hele dagen, så klokken blev henad 18, inden matchlederen, Ole Thomasen, kunne kåre de sidste vindere. Matchen blev afviklet som en Stableford og de mange præmietagere blev: A-rækken: Finn Rasmussen, Jesper Mikkelsen, Peter Hald, Flemming Christensen og Poul Svendsen. B-rækken: Britt Andersen, Mogens Koch Pedersen, Herluf Ravn, Jørgen Hjortstrøm og Marchel Dunai. C-rækken: Thomas Vesterskov, Otto Schou, Rita Sax Sørensen, Christian Sørensen og Poul E. Andersen. D-rækken: Th. Broe Christensen, Erik Munkholm og Henrik Bro hm. Vindere i A- og B-rækken: Fra venstre, Mogens Koch Pedersen, Herluf Ravn, Finn Rasmussen, Jesper Mikkelsen, Britt Andersen, Poul Svendsen, Peter Hald, Jørgen Hjortstrøm og Marcel Dunai. EGC får ny kasserer Den hidtidige kasserer, Jørgen Langkilde, ønsker - grundet arbej dspres - ikke at fo rtsætte som kasserer. Ny kasserer bliver Jesper Vendelboe, som imidlertid først overtager posten i forbindelse med næste generalforsamling. Af regnskabstekniske årsager har Jørgen Langkilde indvi lget i at varetage posten frem til generalforsamlingen. Vindere i C- og D-rækken: Fra venstre, Rita Sax Sørensen, Otto Schou, Thomas Vestersko v, Christian Sørensen, Th. Broe Christensen, Henrik Brohm og Erik Munkholm. Nr. 54 August

8 i Premiere på ny match 2. Påskedag var der premiere på en helt ny match - Osram Match. Her viste forårsvejret sig imidlertid fra sin vådeste side med silende heldagsregn. Det tog de 111 deltagere dog med godt humør. Der var i øvrigt rekorddeltagelse i A-rækken med ikke fæ rre end 47 spillere. Også denne match blev en heldagsforestilling, omhyggeligt afviklet under ledelse af Mogens Koch Pedersen. Der blev spillet slagspil i A og B- Vindere i A-rækken: Fra venstre, H. H. Nyhuus, Hans Elgaard, Jørgen S. Jørgensen, Jørgen Fink, og Jens Brendorp. rækken og Stableford i C og D rækken. Præmietagerne var denne gang: A-rækken: Jørgen Fink, 66 slag netto, Hans Elgaard, 68 slag, Jens Brendorp, 70 slag, Jesper Mikkelsen, 71 slag, J.S. Jørgensen, 72 slag, Lars Nygaard, 72 slag og H.H. Nyhuus, 73 slag. Bedste bruttoscore fik Hans Elgaard med 75 slag. B-rækken: Jørgen Hjortstrøm, 66 slag netto, Martin Godsk, 73 slag, Peter Olesen, 73 slag, Rene Rosenkvist, 73 slag, Lilian Rosenkvist, 73 slag. C-rækken: Ingvard Christensen, 36 point, Thomas Vesterskov, 36 p., Svend Petersen, 34 p., Kim Hjortstrøm, 33 p., Paul E. Andersen, 31 p. og endelig Kresten Riis-Jensen, 30 p. D-rækken: Jørn Lyngby, 31 point, Erik Munkholm, 30 p. og John Madsen, 28 p. Vindere i B-rækken: Fra venstre, Peter Olesen, Rene Rosenkvist, Jørgen Hjortstrøm, Lilian Rosenkvist og Martin Godsk. Vindere i C- og D-rækken: Fra venstre, Jørn Lyngby, Erik Munkholm, Thomas Vesterskov, Svend Petersen og Ingvard Christensen. Nr. 54 August

9 Hvor går man hen nu om dage og får en ordentlig handel Verden er af lave. Noget så basalt som god gammeldags service er svær at finde i dag. Hos Nybolig lytter vi til vore kunder. Og vi giver klar besked til begge parter i bolighandlen. Du synes måske, det er en uvæsentlig ting. Men det er bare en af de mange ting vi gør for at give dig EN ORDENTLIG HANDEL. r , Golf Experten holder netop nu Danmarkshistoriens største varer for mere Oddervej Højbjerg end S m. 10 k Tlf. r: Fax Postordre: mrm ;. ~ sælges tl.l reducerede pn ser Man-tors 1o-11.3~, tre 1o-18,1 lør 10-13, 1. lør 1 md L

10 Lån til alt mellem himmel og jord.. l dac; er det bade nemt ng hurugt at fa et lan 1 bank.:n. Sum r.:gd er Jet,,g~a d.:n btllig,tc h"nmg. nar alle 11mkn-.mmgcmc egn<:'> med. l.:an'>j.:t 1 11 der 'tar P'- bil, mnbler eller nngct hdt ljcrdc pa llll'>kt.:'>cc1lcn. Du bc-,tcmmcr -.d\', h\'ad du nl lan.: pcng.:nc til.,;;::!l'~;."...- ~. - l AUTO-HALLEN Bo & Steen Møller 1/5 Martin Hansens Vej Telefon Telefax Boris Holm Jernbanegade Tlf SERVICE OG DÆ KCENTER ÅBEN ALLE DAGE kl & ebab (også udbringning) HOUSE VIDEOUDLEJNING DØGNKIOSKEN Nørrealle TLF

11 i,.... ~ Fortrinsret på 8 og 12 Af Hans Jørgen Krath Som forhåbentlig alle ved, har spillere fra 8. og 12. tee fortrinsret for 5. og 4. fairway. Det er indført af sikkerheds- og spillehastigheds grunde og skal respekteres. Denne ret betyder dog ikke, at den sunde fornuft tages ud af brug! Der opstår ofte på 12. hul den situation, at bolde, spillet fra 12. tee, befinder sig på 4. fairway. Her er alt for mange tilbøjelige til straks at søge ud på 4. fairway, uagtet at der er folk på 4. tee, som uden væsentlig forsinkelse kan drive ud, såfremt spillerne på 12 holder sig langs skoven og giver signal. Desværre er der ovenikøbet nogle, der holder så s te j!t på deres ret, at de placerer sig midt på 4. fairway, selvom der er spillere på 12. green og derfor ikke kan slå deres slag ind mod green. Det er en uskik. Med en smu- Så flot et skue ved 7. tee, da gyvlerne var på sit højeste. (Foto: Torben B/om) le smidighed kan vi uden problemer ta det hele til at glide nemmere og alle bliver mere tilfredse. Spildte ord på "Balle Lars" - er standardbemærkningen omkring mine tidligere opfordringer til medlemmerne omkring vore forhold på banen. Om det er fordi Flemming og resten af staben på Ryttergården har givet os nogle af de absolut flotteste greens på disse kanter, at spillerne - jeg kan næsten ikke tro det - i respekt for dette arbejde, bøjer sig ydmygt og retter nedslagsmærker op, lægger tørv på plads osv. Er det fakta, at den pleje af banen, vi hver kan/skal gøre, er blevet utroligt meget bedre, så lad os blive ved. Det bærer lønnen i sig selv!... Klubmesterskaberne 2000 NS! Klubmesterskaberne 2000 må desværre flyttes fra den 9. og IO. september til weekenden 2. og 3. september. Vi beklager meget! Med venlig hilsen Matchudvalget Nye scorekort Den IO. juli var de nye scorekort færdigtrykt, men da var der også nul tilbage af de gamle. Alle har nok observeret den lille ændring øverst på kortet. Målt i forbrug af scorekort, må man sige, at det går rigtig godt i Golf Club. Nr. 54 August

12 Ind på greenen Der er drive i os. Vi tilbyder dig den seriøse behandling og hurtige beslutningsproces, som kan bringe dig under par. Vi glæder os til at betjene dig. DJURSLANDS BANK - den lokale bank - - l _->:: ~~; ~ _:;...:....:. -~. Modefor den kvalitetsbevidste finder De hos:

13 i Torsdag/formiddagsherrer Ros til vores bane Tirsdag/ formiddagsdamer Vi hygger os i "sardindåsen" Sammen med tirsdag/formiddagsdamerne tog torsdaglformiddagsherrerne revanche over Århus Ådal og vandt med 319 point mod 287. Her en af præmietagerne. Nu er vi midt i vores golfsæson og der har været et ret godt fremmøde torsdag formiddag. Det har fungeret godt med at starte på hullerne og l. Så har vi kunnet spise frokost sammen. Mandag den 29. maj spillede vi på Nord Djurs mod deres veteran-herrer. Torsdag den 31. august skal vi så have besøg af dem, her hos os. Se tilmeldingsliste i klubhuset. Sammen med tirsdags formiddags damerne har vi haft en fælles match den l. maj, hvor vi besøgte Århus Ådals Seniorklub. Vi spillede en Foresome, som de vandt med 291 point mod vores 282 point. Mandag den 26. juni havde vi besøg af Århus Ådal, hvor vi tog revanche og vandt med 319 point mod deres 287 point. 72 deltog i denne match og så kniber det altså med at være i vores midlertidige klubhus. Vi havde derfor henlagt spisningen til Holmens Kro, hvor vi fik serveret en rigtig fin frokost. Det kan vi kun anbefale som en god løsning. Samtidig med ønsket om en fortsat god golfsæson vil vi benytte lejligheden til at rose vores bane og det arbejde, der bliver gjort på den. Karl Pedersen -~-~- Tirsdag formiddagsdamerne har indtil nu haft en dejlig sæson med fortsat tilgang af nye spillere og med stor deltagelse i matcherne. Vejrmæssigt må man sige, at det nye årtusinde allerede har været specielt: Varm sommer i maj og efterårsagtigt i juni. Forhåbentlig begynder vi forfra nu først i juli, hvor dette indlæg skrives. Af specielle arrangementer kan nævnes, at vi i maj var i Randers og dyste om vandrefadet Desværre tabte vi med sølle to point. Bortset fra nederlaget var det da en flot modstand, vi ydede på udebane, og vi havde en herlig dag. Sammen med torsdag formiddagsherrerne har vi både spillet i Århus Ådal - en pragtfuld bane - og haft besøg af dem i. To hyggelige arrangementer, hvor vi spillede greensome-stableford. Vi hygger os, så godt vi kan i "sardindåsen", som desværre ikke vokser i takt med medlemstilgangen - men det går jo godt (fru kammerherreinde) - siger de i bestyrelsen. Heldigvis er der nu bevilget økonomisk hjælp til større arrangementer uden for huset. Til slut nogle opløftende, inspirerende ord hjembragt fra et kursus: Der findes ikke fiaskoer- kun forsinkelser! Birgitte Koch Pedersen Nr. 54 August

14 ~,. -~ ~ HOTEL EBELTOFT STRAND FAX FON ~...ut~ ERIK ANDERSEN ADELGADE EBELTOFT TLF. * /;{1('/tpf/. Nimw/e ' fjiipcfut.\'.' Frugt & Grønt Vi har byens førende frugt- & grøntafdeling. Besøg den og tag dagfriske grøntsager med hjem. Delikatesse Skal du have gæster til et lækkert frokostbord eller blot forkæle dig selv, så prøv vor delikatesse. Slagter llllnclel -... og Jag Kvickly...,. d8g... Mandag - fredag kl Lørdag... kl Søndag... kl Bageren har åbent hver dag fra kl også søndag Velkommen i byens største butik Kvickly Østeralle Tlf Fax

15 i Kvadrat Matchen: Flot resultat i D-rækken Med 69 deltagere afviklede Golf Cl u b den 7. maj i flot forårsvejr Kvadrat-matchen. Det var en ren stableford-match og vinderne i A rækken blev: Kennett Sørensen, 35 point, John Brændgård, 35 p., Peter Hald, 34 p. og Steen Borregaard, 33 p. I B-rækken vandt Knud Erik Degn, 38 p., Søsse Thomasen, 37 p. og Teddy Petersen, 30 p. C-rækken blev vundet af Mads Korth, 39 p., Peter S. Rasmussen, 36 p., Kresten Riis Jensen, 35 p. og Mogens Tvilling, 34 p. Endelig vandtes D-rækken af Gerda Vorre med det flotte resultat, 39 p. efterfulgt af Jes Hansen, 36 p. og Thomas Thomsen med 26 p. Matchen blev afviklet under ledelse af Flemming Christensen. Vindere i A- og B-rækken: Fra venstre, Kennett Sørensen, John Brændgaard, Steen Borregaard, Peter Hald, Teddy Petersen, Søsse Thomassen og Knud Erik Degn. Vindere i C- og D-rækken: Fra venstre,mads Korth, Peter S. Rasmussen, Mogens Tvilling, Kresten Riis Jensen, Gerda Vorre, Thomas Thomsen og Jes Hansen. 1,----N-r-. 5_4_ _A_u_g_u-st_2_0_00- --:1:-::5=---

16 i Dejlig tur, godt humør og fremrc 36 golfspillere fra EGC oplevede finaledagen i Deutsche B Af Hans Jørgen Krath Trods det tidlige tidspunkt - kl. 4 om morgenen - var 36 forventningsfulde golfspillere klar til afgang med bus til Hamborg søndag den 21. maj for at opleve finaledagen i Deutsche Bank SAP Open, som blev afviklet på Gut Kaden-banen. Alle stjernerne Afsted gik det med godt humør. Ind omkring Århus og tage de sidste på og Steen havde med sædvanlig forudseenhed sørget for rundstykker til alle. Chaufføren lavede kaffe og da han ydermere havde et mindre lager af øl, kom vi raskt over grænsen og til Hamborg. Efter at have afhændet vore overskydende billetter, kunne vi alle komme i gang med at betragte alle stjernerne med Wood, Montgomerie og Westwood i spidsen. Da oversigtsforholdene nærmest var ideelle, kunne alle vælge, hvad de ville: Følge en bestemt bold, blive på nogle bestemte huller eller cirkulere. Trykkede på næven En enkelt af deltagerne på turen måtte dog i gang som official på hul!, hvilket hurtigt blev bemærket af Ian Wossnam, som uden at løfte blikket spurgte, om det var "line referee". Efter et par høflige bemærkninger trykkedes der på næven og fra sædvanligvis velunderrettet kilde forlyder det, at den har Peter Hald ikke vasket siden. Selv valgte jeg at blive på nogle huller og se de forskellige bolde komme forbi. På flere huller fulgte jeg desuden Søren Kjeldsen, som ikke alene med et fremragende spil, sin eksemplariske opførsel og dejlige, ukrukkede væsen var en for- Det var imponerende at se som de spiller. Forskellen mellem top og bund er marginal. Et par dårlige slag og du er væk. Billedet til højre: En lille pause undervejs blev der tid til. Oversigtsforholdene var nærmest ideelle.

17 i gende golf k Open i Hamburg nøjeise at følge. Havde putteren været en smule mere varm den dag, kunne han være endt helt i front Det er selvfølgelig imponerende at se som de alle spiller. For- skellen mellem top og bund er marginal. Et par dårlige slag og du er væk. Med de konditioner er det spændende at se, hvordan de indimellem kan redde situationen. På huj 8 f.eks. flækker Darren Clarke bolden fra 90 m., over green og i en hazard på sit andet slag. Sjældent har jeg set en mere rasende irer - efter ansigtskuløren at dømme! Efter at have studeret leje og green en rum tid går han til bolden og lægger den en halv meter fra hullet fra saftig grøn rough. På hul 4 har Lee Westwood slået for langt i drivet og er endt i semirough i venstre side. Indgangen til green er spærret af træer og der er ligeledes træer i højre side med green beliggende ude i en sø på dette banens bedste hul. Efter nogle prøvesving og lidt overvejelse går han til bolden og slår den med et kontrolleret hook på green til birdie. l vandet på 11. hul Efter megen traven rundt var vi nogle stykker, der besluttede at hvile benene. Vi fandt nogle pladser på tribunen ved 18. green hvorfra vi kunne følge de sidste l O - 15 bolde afslutte deres runde og samtidig holde øje med scoreboardet. Pludselig ændredes situationen: Tiger Woods, der havde ført hele turneringen, slår i vandet på hul Il og går derfra med en dobbeltbogey. Da Lee Westwood på samme hul lavede birdie, var han i føring med to slag. Kjeldsen på tavlen Kort efter blev Søren Kjeldsen sat på tavlen og et forventningens sus gik gennem de mange danske tilskuere. Da han kort efter kom gående op ad 18. fairway, fik denne fine repræsentant for Dansk Golf da også stående ovationer hele vejen op til green. Det var måske den største oplevelse blandt mange store på en spændende dag. Hjemad skulle vi jo. Ingen varige mf!m Desværre blev der dryppet lidt malurt i bægeret, da vores chauffør ikke, som lovet, havde fået provianten i orden. Der kunne af den grund nævnes adskillige personer, hvis gode navn og rygte for evigt vil være plettet, da de blev nødt til at drikke vand. Efter en optankning i Åbenrå lykkedes det imidlertid enkelte at nå deres normale niveau inden og jeg har ikke hørt om varige men! Til slut en tak til alle for en dejlig tur med masser af godt humør og fremragende golf. En særlig tak til Jens Brendorp uden hvis initiativ turen sikkert ikke var blevet til noget. Lad os bare gøre det om igen en anden gang. l Nr. 54 August

18 BRANDT-MADSEN ADVOKATFIRMA MØDERET FOR HØJESTERET Maler du selv? - så køb Flligger maling. Den vi selv anvender. Køb den direkte hos os og få råd og vejledning med oven i købet. Øste ralle 1 o Tlf Fax Rønde Hovedgaden O Rønde Tlf Fax Kolind Bredgade 13 mf Kolind Tlf Fl(jgger farver Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej llf Åben 8-17, lørdag 8-12 URE OPTIK GULD SØLV v/ Magens Rasmussen Adelgade Tlf Ryomgård Vestergade 1 A Ryomgård Tlf Auning Århusvej 1 B Auning Tlf Fax Risskov Vester Strandalle Risskov Tlf Fax Hjemmeside: E-post: -madsen.dk Frihed til at handle nu og betale senere ~ DEN DANSKE BANK Nr. 54 August

19 i Canon Matchen: Kun matcher tre steder i verden Kun tre steder i verden er firmaet Canon sponsor ved golf-arrangementer, nemlig Sydafrika, New Zealand - og! Ret så imponerende! Netop St. Bededag afvikledes Cananmatchen med deltagelse af 73 spillere. A- og B-rækken spillede slagspil og C- og D-rækken stableford. Vindere i A-rækken blev Jørgen S. Jørgensen, 65 slag netto, Finn Rasmussen, 66 slag, Peter Nørkjær, 66 slag og Steen Borregaard, 69 slag. B-rækken: Birgitte Koch Pedersen, 68 slag netto, Peter Olesen, 70 slag, Thomas Vesterskov, 70 slag, Jørgen Hjortstrøm, 71 slag og Christian Sørensen, 72 slag. C-rækken: Knud Randrup, 43 point, Svend Petersen, 37 p., Niels Rasmussen, 35 p. og Henrik Brohus, 32 p. Endelig D-rækken: Jes Hansen, 36 point, Thomas Thomsen, 28 p. og Inge Lise-Bødker, 27 p. Matchen blev ledet af Teddy Petersen og Carsten Mouritzen, Canon, stod for præmieoverrækkel sen. Vindere i A-rækken: Fra venstre Peter Nørkjær, Steen Borregaard, Finn Rasmussen og Jørgen S. Jørgensen. Hole-in-one I de officielle matcher, der er nævnt i Matchprogram 2000 for Golf Club, sponsorerer Mols-Linien en flaske whisky ved hole-in-one. Ved private matcher derimod sponsorerer "Vinstokken" v/ Margit og Åge Bisgaard, enten en flaske whisky eller Fernet Branca. Skulle en ung-spiller få hole-in-one, er gevinsten et par kasser sodavand. Vindere i B-rækken: Fra venstre, Thomas Vesterskov, Peter Olesen, Birgitte Koch Pedersen, Christian Sørensen og Jørgen Hjortstrøm. Vinder af hole-in-one: l det tidlige forår slog Flemming Christensen hole-i n-one - for fem te gang! Her lykønskes den glade vinder af Åge Bisgaard, Vinstokken. Vindere i C- og D-rækken: Fra venstre, Knud Randrup, Inge-Lise Bødker, Svend Petersen, Niels Rasmussen, Henrik Brohus, Thomas Thomsen og Jes Hansen. l Nr. 54 August

20 Dine drømme og ønsker skal ikke vurderes i København. Du skal have hjælp og støtte fra det område, du bor i. Du skal have mulighed for at snakke med den, der bestemmer. Det har du hos os. Vore afdelinger bestemmer det meste selv - men skulle du få brug for eksperter med specialviden, ligger hovedsædet iranders-tæt på hvor DU bor. Forerornet øjemål - skal dit justeres? Grundig & gratis synstest ~ Specielle golf-solbriller fra CALLAWAY /Ray Ban Lokal service & ekspertise sikrer dig et godt syn OPTIKER EN l EB ELTO FT Autoriseret optiker og kontaktlinseoptiker Adelgade 6o 8400 Tlf

21 i Tirsdagsdameri eftermiddag: Første del af sæsonen forløbet over al forventning Som jeg husker det, har vi en tradition fra sidst i 80' erne, og den er godt igang igen. Første del af sæsonen 2000 er forløbet over al forventning, synes vi fire piger, der står for matcherne. Vi har ordnet det sådan, at der altid vil være en til at samle den sidste op senest kl , så der også kan være en markør for dig, der slutter arbejdet sent. Der har været to sepcielle matcher: Med Grenå-damerne i Grenå og " invitation" med torsdagsherrerne. Vi spiller med og ikke mod - og det er en god ide. Der blev knyttet mange nye golfkontakter i Grenå. Og "4. juli matchen" med torsdagsherrerne er vi vist nødt til at gentage til næste år - på utallige opfordringer fra herrerne. Mon det er på grund af "vor egen buffet". Jeg tror det næppe. Herrerne gjorde jo også deres til at sætte stemningen i vejret og vi siger stor tak til Master Steen og Knud, der spillede bl.a. "Birdie, bye, bye". I anden del af sæsonen fortsætter vores electric matcher(= udvalgte matcher) og vi har en match med "Nørre Djurs-damerne" til gode. Fortsat god golfsæson På de 4 s vegne Elisabeth Schlattner Match med herrerne Lækker mad og en god og hyggelig golfsnak i klubhuset. Den 4. juli var herrerne inviteret til match med tirsdags eftermiddagsdamerne. Alle sejl var sat, solen skinnede og der var lodtrækning (blind date). Man spillede med hinanden, ikke mod hinanden. Efter en god tur på banen var der dækket op i klubhuset med god mad - simpelthen delikatesser. ØL, vin, hygge, sang og taler var med til at skabe en god dag. Ros skal I ha'.! Matchen spilles igen i 200 l. Matchudvalget Peter Hald. r , l Klubberne i Klubben men der blev skabt et fundament. Det skete så i år, l l hvor f1re p1ger, med Elisabeth Skadhede 1 sp1d- l l For en halv snes år siden var der megen snak, om sen, tog skeen op og byggede videre, og de er l l der skulle være en eller to herre-klubber. Det blev kommet godt fra start. l l til to, og det har jo siden vist sig at være godt for l klublivet Der vil også hos eftermiddagsdamerne blive l spillet klubmesterskab. Til at finde mesteren bru- l l l var der et par piger, som prøvede at ger man Electric-matchen. En matchform, hvor l l starte en eftermiddagsklub med Inger Lundberg i man forbedrer sin score på hullerne over f.eks. l l spidsen. Det gik dog ikke helt, som de ønskede, seks matcher, 1/2 handicap. l l Peter Hald l L ~ Nr. 54 August

GOLF. i Ebeltoft. Arbejdet med juniorer i EGC skal styrkes. Til VM blandt krokodiller Læs sides. Forslag til baneændring Læs side 7

GOLF. i Ebeltoft. Arbejdet med juniorer i EGC skal styrkes. Til VM blandt krokodiller Læs sides. Forslag til baneændring Læs side 7 GOLF Medlemsblad 19. årgang November 2000 Arbejdet med juniorer i EGC skal styrkes Til VM blandt krokodiller Læs sides Forslag til baneændring Læs side 7 Golf - et spil for alle Læsside 31 GOLF GOLF Redaktion:

Læs mere

GOLF. i Ebeltoft. På den store arbejdsdag gjaldt det de gamle gyvler. Medlemsblad 20. årgang December 2001

GOLF. i Ebeltoft. På den store arbejdsdag gjaldt det de gamle gyvler. Medlemsblad 20. årgang December 2001 Medlemsblad 20. årgang December 2001 På den store arbejdsdag gjaldt det de gamle gyvler Side 7 Opfyldelsen af drømmen om nyt klubhus er kommet et stort skridt nærmere. Side 3 Onsdagsgolferne på en herlig

Læs mere

GOLF. i Ebeltoft. Medlemsblad 20. årgang August 2001. Side 15

GOLF. i Ebeltoft. Medlemsblad 20. årgang August 2001. Side 15 Medlemsblad 20. årgang August 2001 Side 15 GOLF Redaktion: Frands Hansen Hummervej 3 Egsmark Strand 8400 Ebeltoft Tlf. 86 34 45 03 Fax. 86 34 45 53 E-mail: frands.hansen@post.tele.dk Annoncer: Ingvard

Læs mere

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl.

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl. BESTYRELSE: @~TO~ UB GOLF l EBELTOFT REDAKTION: Jørgen Hjortstrøm P. E. Lausen ANNONCER: Sponsor- og PR-udvalg FOTO: P. E. Lausen Formand Jørgen Hjortstrøm Kasserer Jørgen L. Larsen Telefax Sekretær Torben

Læs mere

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl.

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl. @EL TOFT OLF UB GOLF l EBELTOFT REDAKTION: Jørgen Hjortstrøm P. E. Lausen ANNONCER: Sponsor- og PR-udvalg FOTO: P. E. Lausen TRYK/LAY-OUT: Hasnæs Tryk ApS Ebeltoft GOLF l EBELTOFT 1999: Nr. 50 Marts Nr.

Læs mere

Formand Jørgen Hjortstrøm 86 34 25 48. Jørgen S. Jørgensen 86 34 20 88. Matchudvalg:

Formand Jørgen Hjortstrøm 86 34 25 48. Jørgen S. Jørgensen 86 34 20 88. Matchudvalg: BESTYRELSE: @ivoft Formand Jørgen Hjortstrøm 86 34 25 48 Kasserer Jørgen L. Larsen 87 52 15 10 UB Telefon 87 52 15 15 BOGTRYK Telefax 87 52 15 11 OFFSET Sekretær DESKTOP P. E. Lausen 86 34 01 40 KOPI HASNÆS

Læs mere

,. o. ;.t. e Det kan. e Banenyt. e Klubmesterskab Side 20. (l) ikke passe... o- Side 4 EBELTOFT GOLF CLUB. Side 7

,. o. ;.t. e Det kan. e Banenyt. e Klubmesterskab Side 20. (l) ikke passe... o- Side 4 EBELTOFT GOLF CLUB. Side 7 ,,. EBELTOFT GOLF CLUB r,. ",. o -,. r- ~." -- e Det kan n, ikke passe... o- Side 4 e Banenyt Side 7 e Klubmesterskab Side 20 (l)...,..._ o ;.t Bestyrelse Ebeltoft Golf Club Formand Poul Svendsen Strandgårdshøj

Læs mere

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm 86 34 25 48. Sekretær Torben Blom 8636 10 64

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm 86 34 25 48. Sekretær Torben Blom 8636 10 64 @i~toft UB GOLF l EBELlOFT REDAKTION: ANNONCER: Sponsor- og PR-Udvalg FOTO: EgonBæk TorbenB/om TRYKILA Y-OUT: Hasnæs Tryk GOLF l EBELTOFT 1995: Nr. 37 medio marts Nr. 38 ultimojuni Nr. 39 medio sept. Nr.

Læs mere

... ... Det lader vente på sig Side 4. Nye golftrænere Side 70. Generelle turneringsregler Side 22

... ... Det lader vente på sig Side 4. Nye golftrænere Side 70. Generelle turneringsregler Side 22 ~ o r."......... Det lader vente på sig Side 4 Nye golftrænere Side 70 Generelle turneringsregler Side 22 Bestyrelse Ebeltoft Golf Club> ' Formand Poul Svendsen Strandgårdshøj 58 8400 Ebeltoft Tlf. 86

Læs mere

" o - @~~TOFT,... ,.,. ~ ;:r ... ,... rr, ... e Pas på naboerne. e De holdt stand o- e 1 sand til navlen ('[) Nr. 70. 25. årgang. December 05.

 o - @~~TOFT,... ,.,. ~ ;:r ... ,... rr, ... e Pas på naboerne. e De holdt stand o- e 1 sand til navlen ('[) Nr. 70. 25. årgang. December 05. Nr. 70. 25. årgang. December 05 @~~TOFT,...,.,. ~,.,. r,. " o - r-." e Pas på naboerne... rr, Side4 e De holdt stand o- Side 7 e 1 sand til navlen Side 14 ('[)...,... o ;:r Bestyrelse Ebeltoft Golf Club

Læs mere

GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB. Bladudvalg: BørgeVenge 06343503 Poul Erik Krøll Harry Schultz Palle Rasmussen Erik Nielsen

GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB. Bladudvalg: BørgeVenge 06343503 Poul Erik Krøll Harry Schultz Palle Rasmussen Erik Nielsen GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB BESTYRELSE: Formand Kr. Nygaard Rasmussen 06341498 Sekretær Erik Nielsen 06351300 Kasserer Jan Mølgaard 06342958 Ove Elle 06343355 Svend Simonsen 06342264 Birgit Rasmussen

Læs mere

Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007

Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007 Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007 Greve Golfklub Karlslunde Centervej 45 2690 Karlslunde info@grevegolfklub.dk http://www.grevegolfklub.dk Formand Allan B. Corfitsen allan@acpc.dk Næstformand Klaus

Læs mere

medlemsblad for: blokhus golf klub nr. 3 november 2012

medlemsblad for: blokhus golf klub nr. 3 november 2012 medlemsblad for: blokhus golf klub nr. 3 november 2012 Der blev spillet Fodboldgolf under årets sommerlejr. Her er Niels, Marc og Sebastian i sving! 1 Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115 9492 Blokhus Tlf.

Læs mere

LEMVIG GOLFKLUB. Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. www.lemviggolfklub.dk

LEMVIG GOLFKLUB. Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. www.lemviggolfklub.dk ÅRSSKRIFT 2013 3. årgang LEMVIG GOLFKLUB Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. Bestyrelse Formand Flemming Nielsen... 9782 2127 Næstformand Bente Knudsen...

Læs mere

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø Golf M A R I B O Nr. 2 December 2013 Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø 2 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ Refshalegården Refshale Byvej 22, 4930 Maribo Telefon: 54 78 26 55 www.maribogolf.dk maribogolf@maribogolf.dk

Læs mere

Breinholtgård Golf Klub 3. September 2008

Breinholtgård Golf Klub 3. September 2008 Breinholtgård Golf Klub 3 September 2008 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg V. E-mail: bgk@tiscali.dk www.breinholtgaardgolfklub.dk Klubbladet: Ansvarsh./ Jakob Kristensen...40 29 47

Læs mere

GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB

GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB Redaktion og Annoncer: Børge Venge Foto: Børge Venge Layout: Erik Nielsen Tryk: Hasnæs Tryk Golf i Ebeltoft Argang 9. Nr. 17 21. marts Nr. 18 13. juni Nr. 19 26. sept

Læs mere

... Leder teksten Side 4. Rapport fra lyngen Side 8. Nr. 75 27. årgang Sept. 2007. Side 14

... Leder teksten Side 4. Rapport fra lyngen Side 8. Nr. 75 27. årgang Sept. 2007. Side 14 r,. Nr. 75 27. årgang Sept. 2007 --... Leder teksten Side 4 Rapport fra lyngen Side 8 3 divisionoprykning - måske Side 14 Bestyrelse Ebeltoft Golf Club Formand John Brændgaard Overgade 42 8400 Ebeltoft

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 8 Oktober 2012

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 8 Oktober 2012 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 8 Oktober 2012 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgk@tiscali.dk Sekretariatet/Golf Manager Michael Klose

Læs mere

LLIGAN. Medlemsblad for MOLLERUP. 16. årgang Nr. 3 December 2008. Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 B U C F L E O G

LLIGAN. Medlemsblad for MOLLERUP. 16. årgang Nr. 3 December 2008. Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 B U C F L E O G L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 16. årgang Nr. 3 December 2008 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004

Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004 Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004 ROSKILDE GOLF KLUB Margrethehåbsvej 116 4000 Roskilde Formand: Lis Reisby.............46 35 03 44 Bestyrelsesmedlemmer: Klaus Truesen..........46 37 25 75 Henning Olsen.........46

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

RGK Medlemsblad. Juniorugen igen en succes. Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR

RGK Medlemsblad. Juniorugen igen en succes. Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR Juniorugen igen en succes Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks flotteste bagerafdeling. Med de dygtigste bagerekspedienter. Velkommen

Læs mere

Vor banes konstruktør Frederik Dreyer: Ebeltoft golfbane, før og nu... Læs midtersiderne.

Vor banes konstruktør Frederik Dreyer: Ebeltoft golfbane, før og nu... Læs midtersiderne. Vor banes konstruktør Frederik Dreyer: Ebeltoft golfbane, før og nu.... Læs midtersiderne. GOLF l EBELTOFT EBELTOFT GOLFCLUB BESTYRELSE: Formand Kr. Nygaard Rasmussen 06341498 Sekretær Erik Nielsen 06351300

Læs mere

RGK Medlemsblad. En lunefuld sommer i jubilæumsåret. Juli 2012. Nummer 2. 35. Årgang HOVEDSPONSOR

RGK Medlemsblad. En lunefuld sommer i jubilæumsåret. Juli 2012. Nummer 2. 35. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad Juli 2012. Nummer 2. 35. Årgang En lunefuld sommer i jubilæumsåret HOVEDSPONSOR Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste fiskeafdeling, Med de dygtigste fiskeeksperter. Velkommen

Læs mere

Mudder-mester... HIMMERLAND GOLF & COUNTRY CLUB. 5.07 nov.

Mudder-mester... HIMMERLAND GOLF & COUNTRY CLUB. 5.07 nov. HIMMERLAND GOLF & COUNTRY CLUB 5.07 nov. Mudder-mester... "...Og I er bare misundelige!", synes årets herremester Jacob Westergaard at sige med glimt i øjet efter den obligatoriske tur i søen på 18. oven

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgc@tiscali.dk Sekretariatet/ Golf Manager: Michael Klose

Læs mere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 18. årgang Nr. 2 September 2010

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 18. årgang Nr. 2 September 2010 L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 18. årgang Nr. 2 September 2010 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Nyt klubhus med gode rammer for klublivet Bestyrelsen/udvalg Mollerup Golf Club Mollerupvej 7

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 12 Oktober 2014

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 12 Oktober 2014 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 12 Oktober 2014 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk info@bggc.dk Sekretariatet/Golf Manager Michael Klose

Læs mere