REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010"

Transkript

1 REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 A. Genoptagelse af dagsorden fra det ordinære afdelingsmøde d. 11/11 Peter Rytter fortsatte som dirigent fra sidste møde og stemmeudvalget er stadig det samme som ved det ordinære afdelingsmøde. Punkt 13 Internet, TV, telefon a.internet 1. Beretning Der er pr. 31/ databrugere. Der er ikke så mange der bliver tilmeldt internettet længere da behovet er stagneret. Der sker næsten kun ændringer ved flytninger. Der er købt nye servere, så data fremover kan lagres på en ny måde, der er mere sikker. Pr. 1. april 2010 vil der være oprettet en redundant forbindelse der skaber bedre sikkerhed ved f.eks. gravearbejde, så det sikres, at der altid er internet. Nogle af switchene i opgangene er blevet skiftet, så trafikken bliver bedre. Der bliver etableret nye forbindelser, så forbindelsen til internet kan køre i rigtige ringe og der skal graves en lille smule for at få etableret det. Der har i årets løb været en fungerende support fra IT-gruppen til afdelingernes beboere. 2. Regnskab Regnskab 08/09: Der er 4,6 mio. kr. i henlæggelser. Spørgsmål og bemærkninger til regnskab: Der blev spurgt til udgiften omkring terrorlogning og hvor længe data skal gemmes? Til dette svarede Henrik Persson, at medlemmer i IT-gruppen er blevet PET godkendt til selv at stå for softwaren der kigger på og registrerer data. Ved at IT-gruppen selv kan stå for dette bliver der sparet en masse penge. Al data skal gemmes i 1 år. 3. Budget incl. fastsættelse af bidrag Prisen på internet nedsættes fra 110 kr. til 100 kr. pr. måned. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. b.tv 1. Beretning Der er kommet en ny hovedstation, så der nu kan modtages digitale signaler. Det analoge signal beholdes så længe der er plads. Et analog signal fylder lige så meget som 5 digitale kanaler, så der vil på et tidspunkt ikke være plads til de analoge signaler længere. ITgruppen forventer at køre med analoge signaler frem til Der vil som sædvanlig blive oplyst omkring ændringer på drift-tv og på hjemmesiden. Den nye hovedstation har gjort, at der bliver en hurtigere og bedre fejlfinding, da IT-gruppen fremover selv kan se hvor der er problemer og selv skifte kort til programmerne. 1

2 Det har været muligt at købe hjælp med at indstille TV efter den nye TV-hovedstation er blevet etableret. Lige efter beboerne havde fået denne hjælp, blev der flyttet på pladserne for kanal 4 og 5, da der var striber på kanalerne, der hvor de var placeret. Det store afdelingsmøde besluttede samtidig, at der skulle ændres på de kanaler, der er i TVpakkerne, og dette medførte at der skulle flyttes på kanalerne igen. De analoge signaler er i øjeblikket ikke tilfredsstillende, og det er på grund af at den nye hovedstation ikke er færdigjusteret endnu. Fascom skal rundt i hele bebyggelsen og foretage justeringer. Det forventes at justeringerne bliver udført indenfor 2-3 uger. IT-gruppen har tænkt sig fremover at fortsætte med at sende de 4 radiokanaler vi har nu og ikke sende andre, da vi ellers skal betale Codaafgift for at få flere kanaler. Spørgsmål og bemærkninger til TV: En beboer spurgte om, der skal betales Codaafgift, hvis man bruger sin DAB radio. Henrik Persson svarede, at reglerne ikke gælder for privatpersoner men kun for antenneforeninger. 2. Regnskab Der er et overskud på kr., hvilket bl. a. er på grund af et lån der er faldet væk i budgetåret 09/10. Fremover udføre IT-gruppen selv ændringer af TV-Pakker (hvis beboerne vil skifte mellem de forskellige pakker der er). Fascom stod for dette førhen og det kostede 315 kr. hver gang en beboer ville ændre pakke. IT-gruppen udfører nu dette for 200 kr. De penge kommer fællesskabet til gode. 3. Forslag Blev behandlet på det store afdelingsmøde. 4. Budget/månedspris Da der blev besluttet ændringer af TV-pakker på det ordinære afdelingsmøde, betyder det, at der kommer store ændringer på priserne på TV-pakkerne. TV-pakkerne kommer fremover til at koste: Stor TV-pakke pr.1. april 2010 koster: Lille TV-pakke pr. 1. april 2010 koster: Ingen TV-pakke pr. 1. april 2010 koster: 271 kr. pr. måned 50 kr. pr. måned 20 kr. pr. måned (nedsat fra 35 kr.) Priserne på TV-pakkerne blev herefter vedtaget. Børge Jensen takkede på vegne af hele bestyrelsen IT-gruppen for deres store arbejde. IT-gruppen vil modtage en invitation fra bestyrelsen til et fællesmøde i det tidlige forår. c. Telefon Hvis der ringes fra en mobiltelefon der ikke har abonnement hos Cirque, er der ekko på hvis der ringes til en fastnettelefon der har abonnement hos Cirque. IT-gruppen rykker jævnlig Cirque for at få udbedret denne fejl. 2

3 Spørgsmål og bemærkninger til telefon: En beboer spurgte til ventefunktionen? Til dette svarede Henrik Persson, at den funktion kun findes hos TDC, og det derfor ikke er muligt at komme til at benytte den funktion hvis man har abonnement hos Cirque. d. Valg af IT-gruppe Claus Sønderstrup, Gert Skjoldborg, Henrik Persson, Jesper Bjerg, Jonas Holm Bundgaard, Kennet Bjerg, Lars Simonsen og Stephen Durhuus modtager alle genvalg. Alle medlemmer blev genvalgt til IT-gruppen. Punkt 14. Eventuelt En beboer spurgte om det ikke vil være muligt selv at vælge TV-kanaler? En anden beboer spurgte om det vil være muligt med en mellempakke på TV (altså en tredje TV-pakke)? Til dette svarede Henrik Persson, at han også synes det ville være dejligt, hvis man selv helt kunne vælge TV-kanaler, men det kan desværre ikke lade sig gøre og muligheden for at benytte boxer kun er muligt i de afdelinger hvor der er under 500 husstande. IT-gruppen arbejder på muligheden for en tredje TV-pakke. En beboer spurgte om hvornår der kommer det første møde i solfangerudvalget? Til dette svarede Børge Jensen, at bestyrelsen har været i gang med de indledende forberedelser, og at der vil blive indkaldt til møde indenfor 1 måned. En anden beboer spurgte hvornår der bliver etableret nye parkeringspladser på Gurrevej? Børge Jensen svarede, at projektet skulle have været færdigt, men at der er flere projektet der er blevet udsat pga. DONG s gravearbejde. Det forventes, at projektet bliver lavet i løbet af foråret. B. Forslag til ændringer af Ordensreglement, Vedligeholdelsesreglement, Vedligeholdelsesstandard og Råderetskatalog for Bredalsparken Reglementer findes i Beboerinformation for Bredalsparken 1. Forslag til ændringer af Ordensreglement a. Ændring af punkt 4 bad og toilet Det blev vedtaget, at der fremover må bades fra kl hver morgen b. Ændring af punkt 5 Vask, tørring og strygning Det blev vedtaget, at der fremover må benyttes private vaskemaskiner mandag til fredag mellem kl samt lørdag Det blev samtidig besluttet, at opvaskemaskiner ikke er omfattet af denne tidsbegrænsning. c. Opstramning af husorden ang. husdyr Forslaget bortfaldt, da beboer ikke var til stedet på mødet. 2. Forslag til ændringer af Vedligeholdelsesreglement Punkt 2b Syn ved indflytning Det blev vedtaget, at ændre teksten til: Ejendomskontoret indkalder til indflytningssyn. 3

4 Punkt 3e Låse og nøgler Det blev vedtaget, at ændre teksten til: Boligafdelingen sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af 1 lås i hoveddør. Punkt 3j Glasforsikring Det blev vedtaget, at glasforsikring ændres til glas- og kummeforsikring. Ordningen er allerede trådt i kraft. Punkt 3m Skader på eget indbo Det blev vedtaget, at ændre teksten så punktet også gælder ejendele opbevaret i kælder- og loftsrum. Punkt 4 Nyt underpunkt Det blev vedtaget, at tilføje til punktet, at ejendomskontoret tilbyder at udføre førsyn inden fraflytning. Punkt 4h fraflytningsrapport Det blev vedtaget, at ændre den nuværende tekst til: Ved synet udarbejder ejendomskontoret en fraflytningsrapport, hvor det fremgår - hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som følge af slid og ælde (betales af afdelingen) - hvilke, der er misligholdelse 3. Forslag til ændringer af Vedligeholdesesstandard Punkt Fyrretræsgulve belagt med dæklamel (parket) Det blev vedtaget, at ændre standarden, så der ingen istandstandsættelse skal ske hvis der bliver lagt dæklamel. Punkt Skader efter klæbemærker herunder farveændringer Det blev vedtaget, at ændre standarden, så fraflytter fremover skal betale for istandsættelse der omhandler skader efter brug af klæbemærker. Punkt Emhætter Det blev vedtaget, med en husstand imod at tilføje til teksten: Stuelejligheder Gurrevej ulige numre (ikke i opgangene) samt ungdomsboliger. Punkt Omfattende kalkbelægninger Det blev ikke vedtaget, at ændre standarden, så fraflytter fremover betaler for omfattende kalkbelægninger på badeværelsesgulve. Der blev helt ekstraordinært rejst følgende forslag til ændringer: Punkt Misfarvninger efter klæbemærker (Emhætter, omfatter kun ungdomsboliger og Gurrevej ulige numres stuelejlighederne) Det blev vedtaget, at ændre standarden så fraflytter, skal betale for misfarvning efter klædemærker ved en fraflytning. 4

5 Punkt Misfarvning efter klæbemærker (Køleskabe, omfatter kun ungdomsboliger) Det blev vedtaget, at ændre standarden så fraflytter, skal betale for misfarvning efter klædemærker ved en fraflytning. 4. Forslag til ændring af Råderetskatalog Det blev vedtaget, at der tilføjes til afsnittet om forbedringer og forandringer indenfor og udenfor boligen: Det er en forudsætning, at arbejdet er udført håndværksmæssigt korrekt. Dirigent Peter Rytter Referent Tanja E. Mahler 5

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Bredalsparken og Grenhusene

Bredalsparken og Grenhusene Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2009 59. årgang nr. 1 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

ordinært afdelingsmøde

ordinært afdelingsmøde CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00 fortsat torsdag den 29. september 2011 kl. 19.00 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Dato 3. juni 2015 Sted Kulkælderen, Store Mølle Vej 18-20, København S Deltagere Fra afdelingen: 43 lejemål Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen,

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 11. september 2014 Sted Beboerlokalet, Herninggade 2, st.th. Deltagere Fra afdelingen: 30. En beboer gik under punkt 4.7, og en beboer

Læs mere

Referat af beboermøde 14. november 2012

Referat af beboermøde 14. november 2012 Referat af beboermøde 14. november 2012 1. Valg af dirigent Troels 2. Valg af referent Helene Sloth Hansen 3. Godkendelse af tidspunkt for mødeindkaldelse Rettidig indkaldelse 4. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Stemmer til rådighed: 56 Deltagere: 31 (fordelt på 28 husstande), samt 4 medarbejdere fra SAB Der skal gøres opmærksom på, at alle de 56 til rådighedsværende stemmer

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 15. september 2014 Sted Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17B Deltagere Fra afdelingen: 76 lejemål repræsenteret Fra fsb-organisationen:

Læs mere

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere