Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk"

Transkript

1 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: Vagtstuen: Fax: Web: Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.:

2 Side 2 Præsentation Bo- og Genoptræning er en afdeling af Bytoften Bo og aktivitetscenter. Bo og genoptræning Bytoften er et midlertidigt genoptrænings- botilbud efter servicelovens 107 for personer med svære til meget svære, ikke fremadskridende erhvervede hjerneskader, i alderen år. Der optages ikke personer med aktuelt misbrug. Personer med psykiatriske diagnoser skal være velbehandlede og i stand til at medvirke ved genoptræning af hjerneskaden. Tilbuddet er et fase 3 tilbud og kan vare fra 1/2 år til max. 3 år. Opholdets længde vurderes ved statusmøder som afholdes ca. hver 3 mdr. Teamet fremlægger faglig status hvor udviklingspotentiale fremgår. Sagsbehandler fra betalingskommunen deltager og er ansvarlig for visitationen og dermed opholdets varighed. I genoptræningen efter erhvervet hjerneskade arbejdes der hen imod, at den enkelte beboer bliver aktiv og deltagende i sit fremtidige liv, ud fra de ressourcer og ønsker den enkelte og dennes pårørende har. Pårørendesamarbejdet vægtes højt. Huset byder udover specifik behandling og træning også på tilbud af social karakter. Takster 2013 (se i øvrigt hjemmesiden for opdaterede takster) Betaling via kommune: Døgntakst 2013: kr ,- (100%) Side 11 Beboerens egenbetaling (priser pr. måned i 2013): Huslejen opkræves fra Bytoftens administration - eksempel.. kr ,- (v/dobbelt husleje opkræves husleje ved betalings kommune) El, vand og varme opkræves direkte fra EnergiMidt...ca. kr. 700,- Fuldkostordning incl. kaffe/ mellemmåltider...kr ,- (måltider der er afmeldt senest kl. 12 dagen før refunderes). Kaffeordning alene...kr. 300,- Rengøring og vask... kr. 382,- Diverse (aviser, kontingenter, forsikringer m.m.)...kr. 97,- Lille Tv-pakke pr. mdr. ca. 200kr. -Stor Tv-pakke pr. mdr. ca. 400kr. (Se i øvrigt hjemmeside:

3 Side 10 Side 3 Afdeling Bo og Genoptræning Afdeling Bo og Genoptræning Køkken Trænings bryggers Der er fem genoptræningspladser, der hver har sin egen lejlighed med opholdsrum og tekøkken, soveværelse og bad. Derudover består afdelingen af en fælles opholdsstue med stor altan og udsigt, træningskøkken og træningsbryggers med vaskefaciliteter, en træningsetage med 2 træningslokaler - 1 til fysisk aktivitet og 1 med træningscomputer m.v. Derudover er der adgang til stort træningslokale med diverse træningsudstyr med blandt andet vægtaflastet løbebånd, elektronisk hest o.m.a. Der findes yderligere et sanserum på centret. Opholdsrum Info-hjørne Indgang til Bytoften 75 Træningslokale Træningslokale

4 Side 4 Side 9 Behandlingsmål Målene vil være individuelle og afhængige af den enkelte persons ressourcer, behov og ønsker. Det er et mål for al træning at den foregår på så virkelighedsnær måde at den også kan anvendes uden for Boog Genoptræningsafdelingen. Således tilstræbes det, at der er en overføringsværdi, så beboeren får de optimale muligheder for at fungere i den bolig og med de beskæftigelses- og fritidsmuligheder han/hun flytter ud til. Pårørendesamarbejde For den hjerneskadede får nærmeste pårørende ofte en overordentlig central rolle. Deres omsorg og støtte er af uvurderlig betydning både under genoptræningsopholdet, men også efter udskrivelsen. Opretholdelsen af en god kontakt mellem beboeren og dennes pårørende prioriteres derfor meget højt ligesom samarbejdet mellem afdelingen og den pårørende. På teamets behandlermøde hver 3. uge opstilles og evalueres fokusområder og behandlingsmål som bidrager til den langsigtede handleplan. Beboeren inddrages og deltager, hvis muligt, på disse møder. Pårørende kan inviteres med hvis ønske herom. Overordnet målsætning I samarbejde med beboeren og det nære netværk at danne rammer, der sigter mod afklaring, udvikling og genskabelse af tabte færdigheder, og derved åbne mulighed for at indstille til en optimal bolig med tilhørende beskæftigelses- og fritidsmuligheder. Vi opfatter og arbejder med den hjerneskadede som en hel person, hvor hjerneskaden har indvirkning på såvel fysiske, psykiske som sociale forhold. Opfølgning Med henblik på at lette overgangen til beboerens nye hverdagsliv kan Bo- og Genoptræningsafdelingen tilbyde opfølgning til de kommende samarbejdspartnere (hvis de ikke i forvejen har kendskab til specielle problematikker omkring hjerneskadede). Opfølgningen kan aftales på handleplanmøder efter regler om salg af ydelser til kommunerne. Der udarbejdes en skriftlig aftale mellem den enkelte kommune og Bo- og Genoptræningsafdelingen.

5 Side 8 Side 5 Personale og teamfunktion Bo- og Genoptræningsafdelingens personale består af sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, neuropsykolog og omsorgsmedhjælpere. Normeringen er på 1,8 fuldtidsstilling pr. beboer inkl.. rengøring, ekskl. nattevagt. Omkring hver beboer sammensættes et team af personalet fra Bo og Genoptræning. Teamet består af 5-6 personer med ergoterapeutisk, fysioterapeutisk, plejemæssig, pædagogisk og psykologisk faglig baggrund. Den konkrete sammensætning er som følger: kontaktpersoner, plejefaglig - Ergoterapeut - Fysioterapeut - Neuropsykolog - Afdelingsleder Handleplan Handleplanen indeholder beboerens behandlingsbehov og -mål, lige som det fremgår, hvornår målene forventes nået. Handleplanen revurderes ca. hver mdr. ved et møde, hvor beboeren, evt. pårørende, teamet og repræsentanter fra betalings samt handle kommune er tilstede. Den første statusrapport foreligger ved det første statusmøde, ca. 3 mdr. efter indflytning. Visitation Herning kommunes borgere visiteres til Bo- og Genoptræningsafdelingen ved henvendelse til visitationen i handicap og psykiatri, Herning kommune. For borgere i andre kommuner visiterer forstander Bo Bertelsen, Bytoften Bo -og Aktivitetscenter. Talepædagog Hanne Svanholm Amorsen fra Center For Kommunikation er tilknyttet ad hoc.

6 Side 6 Side 7 Vision Bytoften, Bo og aktivitetscentrets overordnede vision er, at vi sammen vil skabe de bedste betingelser for det gode liv for den enkelte. Det sker med følgende værdier som styreredskaber Indlevelse Anerkendelse Ordentlighed Vilje til handling Etiske grundprincipper som: Selvbestemmelse / Autonomi Agtelse for værdighed Omsorg for det sårbare liv Hensyntagen til integritet Er bærende for vores værdibaserede organisation. I Bo og Genoptræning har vi fokus på 1. Et værdigt liv Vi arbejder hen imod at den enkelte beboer bliver aktiv og deltagende i sit fremtidige liv ud fra de ressourcer og ønsker den enkelte og dennes pårørende har. 2. Målrettet genoptræning Behandlingstilbuddet er målrettet den enkelte beboers ønsker, ressourcer og aktuelle skade. Vi arbejder bevidst hen imod det liv der skal leves efter opholdet her. 3. Pårørendesamarbejde Vi ønsker et tæt samarbejde med de pårørende. I det daglige er det teamet tilknyttet den enkelte beboer, der har dialogen med de pårørende. De pårørende inddrages i behandlingsplanlægningen og indstillingen til det permanente bosted efter opholdet. Pårørende er altid velkomne, også til at deltage i specifikke træningssituationer. Der arrangeres pårørende sammenkomster og netværksmøder efter behov. 4. Livet efter det midlertidige træningsophold Med hensyn til bolig og beskæftigelses- og fritidstilbud afsøges eksisterende muligheder eller etablering heraf i tæt samarbejde med kommunale sagsbehandlere.

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN

Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN 2013 Indhold BOAS Hovedstaden: 4 tilbud til unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse... 1 Ydelsesoversigt... 2 Overordnet målgruppe for BOAS Hovedstaden... 4 BOAS

Læs mere

Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015

Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Praktiske oplysninger Højbovej 9, Rødbyhavn, 4970 Rødby Tlf.: 54 61 08 00 Forstander: Kay Hirschsprung Jokil Hjemmeside: www.kofoedsminde.dk E-mail: kofoedsminde@regionsjaelland.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014 Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014 Praktiske oplysninger Præstegårdsvej 8, 4760 Vordingborg Tlf. 55 35 03 00 Centerleder Charlotte Hejlsted Ishøy Hjemmeside: www.platangaarden.dk E-mail:

Læs mere

og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi.

og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi. Fristedet, Broby & Den Blå Ambassade, Faaborg Servicedeklaration Socialpsykiatri Syd Stedet, hvor man bliver mødt, som man er. Yder mest psykiatri for pengene. Den gode arbejdsplads med respekt, ansvarlighed

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens

Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens Dato for tilsyn: 26. september 2013 Tilsynsførende: Deltagere ved tilsynet og

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Tilbuddets navn og adresse: Bostedet Thea Mariendalsvej 30 2000 Frederiksberg - 38 870 740-38870840 forstander@okthea.dk www. okthea.dk Driftsparagraf:

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum.

Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum. Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum. Kirkens Korshærs herberg, Benediktsgade 23, 5000 Odense c Tlf. nr: 66 12 15 93 Redaktør: Jan LP Billedmateriale: Maj-Britt Boa. Kirkens Korshærs herberg

Læs mere

Fonden Bo- og Beskæftigelse

Fonden Bo- og Beskæftigelse Fonden Bo- og Beskæftigelse (Selvejende institution) Et tilbud om bolig, beskyttet beskæftigelse, afklaringsforløb, ungdomsuddannelse og samvær til personer med en Autisme-Spektrum-Forstyrrelse (ASF) SL

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen Indholdsfortegnelse Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen...2 Bo-grupperne...3 Lejlighederne...5 Møbler, TV, radio og telefon...5 Dagligdagen...6 Døgndækning...6 Rengøring...6 Vask af tøj...7 Medicin...7

Læs mere

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys 2015-16 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgere samt samarbejdspartnere om Familiecentret Nordlys ydelser. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Ellen Mariehjemmet Vesterbrogade 3 c, 3250 Gilleleje Telefon: 48300365 Mail: ellen@mariehjem.dk

Ellen Mariehjemmet Vesterbrogade 3 c, 3250 Gilleleje Telefon: 48300365 Mail: ellen@mariehjem.dk Vesterbrogade 3 c, 3250 Gilleleje Telefon: 48300365 Mail: ellen@mariehjem.dk Virksomhedsplan 2014-2016 Virksomhedsbeskrivelse Institutionens navn Adresse Vesterbrogade 3c, 3250 Gilleleje Tlf. 48 30 03

Læs mere

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1 Center for Omsorg og Ældre Uddannelsesenheden Praktikstedsbeskrivelse Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 (social- og sundhedsassistent) Praktik 2 (psykiatriområdet) Praktik 3 (det primærkommunale område)

Læs mere