VELKOMMEN TIL DEN SØNDERJYSKE BY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL DEN SØNDERJYSKE BY"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL DEN SØNDERJYSKE BY Udgivet af beboerrepræsentationen i Den Sønderjyske By

2 Juli 2012 ET STORT OG VARMT VELKOMMEN TIL LANDSBYEN Du/I flytter nu ind i Den Sønderjyske By, og det er altid en stor omvæltning at flytte i ny bolig. Vi, beboerrepræsentationen, ønsker dig velkommen og håber, at du får nogle gode år i din bolig med dine nære og lidt fjernere naboer. Formålet med dette lille hæfte er udover at ønske dig/jer velkommen at give så mange praktiske informationer som muligt, som du kan få brug for i din hverdag. Formålet er også at informere dig om, at Den Sønderjyske By er et helt specielt byggeri. Det er en lille landsby i byen. Facaderne er erklæret bevaringsværdige, og bebyggelsen optræder i den næsthøjeste klasse hos Kulturarvstyrelsen, som klassificerer alle bygninger i Danmark. Vi opfordrer derfor til, at alle medvirker til, at holde bebyggelsen og alt dertilhørende i god stand. Det medvirker til et godt boligmiljø i Den Sønderjyske By og vil i den sidste ende også kunne medføre mindre løbende vedligeholdelse. Beboerrepræsentationen består af 5 6 beboere, der vælges demokratisk på det årlige beboermøde. Repræsentationens opgave er at varetage beboernes interesser i forhold til udlejer, Frederiksberg Boligfond, og administrator, PrivatBo, samt offentlige myndigheder, således at lejernes rettigheder og boligforhold sikres bedst muligt. Vi vil opfordre dig til at være aktiv i nærdemokratiet, møde op på det årlige beboermøde i beboerrepræsentationen og lade din stemme få indflydelse på stort og småt. Også i hverdagen er du velkommen til at kontakte beboerrepræsentationen, hvis du har spørgsmål eller problemer. Der er møde i beboerrepræsentationen den første torsdag i måneden (minus juli og på helligdage) mellem kl. 18 og 19 i Værestedet, som befinder sig i A.D. Jørgensens Vej 20, st. th. Her er du velkommen til at møde frem og få en snak med dine repræsentanter. Vi håber, at du/i vil finde jer godt til rette i den nye bolig og dens omgivelser. Med venlig hilsen Beboerrepræsentationen Den Sønderjyske By

3 HISTORIEN OM DEN SØNDERJYSKE BY Den Sønderjyske By er bygget i perioden fra 1921 til 1923 og består af 4 åbne storgårdskarreer. I alt er der 309 lejemål, hvoraf de 8 er tidligere butikker. Alle karreer har haveanlæg, som dels er til alment brug, og dels rummer en række haver, som er udlejet til lejere. I de fleste fælles gårdanlæg er der anlagt legepladser for de mindste og borde/bænke til fri afbenyttelse. Haverne på forsiden af karreerne hører til stuelejlighederne. Mange opfatter og omtaler Den Sønderjyske By som landsbyen i storbyen og det er vi stolte af, og det ønsker vi at fastholde. Bebyggelsen er, med sit unikke udseende og sin historiske baggrund, en perle blandt ejendommene på Frederiksberg. Navnet har baggrund i den samtidige genforening med Sønderjylland, som de gode danske mænd i kommunalbestyrelsen gerne ville markere på en god og synlig måde. Alle vejnavnene i Den Sønderjyske By stammer fra politikere, der i 1920 erne kæmpede for genforeningen i Landstinget og Folketinget. Efter Første Verdenskrig var boligmanglen stor på Frederiksberg, og fejlplanlægning fra kommunens side førte til, at Frederiksberg på dette tidspunkt boligmæssigt var for de rigere. Man erkendte dog i det konservative kommunestyre, at der måtte ske en mere varieret byudformning med en bredere social sammensætning, hvis kommunen skulle overleve. Jorden blev købt i 1920, og i 1922 blev der givet ja til statstilskud til at bygge på Henning Matzens Vej og Mørk Hansens Vej. De bevidst krumme veje og små haver gav bydelen sit særpræg med engelsk tilsnit. Huslejen i Den Sønderjyske By blev først fastlagt til 14 kr. pr. kvm., men den blev hurtigt nedsat til 12 kr. pr. kvm. Dette er desværre ikke længere tilfældet, men pengene er jo også blevet mere værd side dengang! Byggeriet på A.D. Jørgensens Vej, Regenburgsvej og Sønderjyllands Alle fulgte kort tid efter, og gårdene blev indrettet til fælles brug for lejerne. Kvarteret var meget børnerigt. I 1930 erne var det ikke usædvanligt, at der i en opgang med fire lejligheder kunne bo op til tyve personer - børn som voksne. Der var en række detailforretninger i landsbyen som også var med til at skabe liv (købmand, rulleforretning, viktualie, manufaktur, møbelpolstrer, tobakskiosk og ismejeri). I mange år var der et værtshus, Strygejernet, på hjørnet af Mørk Hansens Vej og Sønderjyllands Alle. Butiksdøden har i dag desværre lukket alle butikkerne. Der er moderniseret i flere omgange i Den Sønderjyske By. Første gang i årene 1973 til 1975, hvor der blev indlagt centralvarme og bad i alle lejligheder. I begyndelsen af 1980 erne var byens huse ikke i så god stand mere. 60 års vind, vejr og brug havde tæret

4 på bygningerne. En gennemgribende renovering var nødvendig, men det kneb med pengene. Nedrivning var på tale, men i 1986 blev der af staten og kommunen ydet et tilskud på 10 mio. kr. Det betød, at der kunne laves nye tegltage, efterisoleres, isættes nye vinduer, og facaderne blev oppudset med den karakteristiske røde farve. Det pyntede meget, men der er i skrivende stund igen gået cirka 25 år, og det kan ses og mærkes på vedligeholdelsesstandarden, som har et efterslæb, men det er der planer om at rette op på inden for den nærmeste fremtid. Hvis du også medvirker til at passe på din ejendom, vil vedligeholdelsen få den største effekt, og vi vil alle - også i fremtiden - kunne være stolte af Den Sønderjyske By. PRAKTISKE INFORMATIONER NER EJENDOMSKONTORET Kontoret ligger på Henning Matzens Vej 19 st. tv. (se oversigtstegningen på bagsiden). De aktuelle åbningstider fremgår af skiltning i vinduet, på døren, i beboerbladet og på hjemmesiden.. Telefonnummeret er: , og -adressen er: Ejendomskontoret er bemandet med et kompetent og hjælpsomt personale, som altid gerne hjælper lejerne med de udfordringer, der dukker op. HUSORDEN Ved lejemålets begyndelse udleveres en husorden. Det er et vigtigt dokument, som man bør læse grundigt igennem, idet de fleste spilleregler for at bo i Den Sønderjyske By er omtalt her. Husordenen er også vigtig, fordi grove overtrædelser af denne i værste fald kan betyde, at lejemålet ophæves. VASKERIET Ejendommen har et moderne fællesvaskeri. Det ligger i kælderen under bygningen, hvor ejendomskontoret også ligger, men indgangen er på bagsiden af karreen med opgangene Henning Matzens Vej 17 og 19. Adgang og betjening sker ved hjælp af et kort, som udleveres ved indflytningen. Forbruget afregnes sammen med huslejen den efterfølgende måned. TRAPPERNE Vi skal alle færdes på trapperne og gerne opleve, at der er pænt og ryddeligt. Der vaskes trapper én gang om ugen. BEBOERREPRÆSENTATION, BEBOERBLAD OG HJEMMESIDE Beboerrepræsentationens medlemmer og deres telefonnumre fremgår af bladet Beboernyt og på hjemmesiden Bladet uddeles til alle lejere fire gange årligt. Hjemmesiden ajourføres ca. 1 gang pr. måned. Redaktionen modtager meget gerne indlæg fra lejerne, så vi kan få en god og sund debat. Beboerbladet og hjemmesiden indeholder endvidere navne og telefonnumre på de personer, som man kan få brug for at kontakte i hverdagen.

5 INTERN VENTELISTE Reglerne for optagelse på den interne venteliste fremgår af PrivatBos hjemmeside TV, BREDBÅND MV. YouSee har medio 2012 etableret et nyt tv-anlæg i Den Sønderjyske By. Alle beboere vælger selv, hvilken leverandør af tv, de bruger og hvor stor en tv-pakke der ønskes. Afregningen sker direkte til leverandøren. Bredbånd administrerer beboerne også selv. Det er muligt at kombinere tv og bredbånd hos visse leverandører. Fejl ved TV- og bredbåndsleverancen skal man melde direkte til egen leverandør. HAVEREGLEMENT Der er udarbejdet et detaljeret havereglement til de beboere, som råder over en have. Beboerne er forpligtet til at kende og efterleve reglementet. Havereglementet kan til enhver tid hentes på ejendomskontoret, hvis man ønsker at se det. Der er en løbende dialog om havernes tilstand og vedligeholdelse. Dette er et udtryk for, hvor vigtig en del af hele vores by haverne er. Beboerrepræsentationen præmierer hvert år et antal haver, hvor der er gjort en særlig indsats. NABOSTØJ Et meget væsentligt element i vores boligkvalitet er, at vi alle tager hensyn til hinanden. Generelt skal man tænke over, hvilken støj man udsender, og om den kan genere nogen. I nattetimerne (fra kl. 23) skal der vises særligt hensyn til naboer ved brug af musik, højrøstet tale og lign. Specielt om sommeren, hvor man har åbne vinduer, skal man være opmærksom på støjgener. Det er en god vane at orientere naboer mv., hvis man planlægger fest, hvor en vis støj kan forudses. HUNDEHOLD Der kan godkendes et husdyr pr. husholdning. Det skal registreres hos PrivatBo, hvis der holdes et husdyr i lejlighederne. Ansøgningsskemaet kan hentes på ejendomskontoret. BOSAM Beboerrepræsentationen samarbejder med BOSAM. BOSAM - boligforeningernes sammenslutning - er en tværpolitisk organisation, der varetager lejernes interesser. UDLEJNING AF HAVER De haver, som ikke er forhaver til beboelsen, lejes ud til beboerne. PrivatBo administrerer en venteliste, som man kan skrive sig op på, og med tålmodighed kan man være heldig at få adgang til en af haverne. Alle, der har en have, opfordres til at overholde havereglementet, som er omtalt tidligere. GARAGER

6 Der er en venteliste for de få garager, som findes i Den Sønderjyske By. Man bliver skrevet op hos PrivatBo på samme måde som med haverne. POSTKASSER Der er opsat postkasser i stueetagen til alle lejligheder. Ejendomskontoret sørger ved indflytning for, at der kommer navn på den rigtige postkasse og udleverer to nøgler pr. postkasse. NØDKALD TIL HÅNDVÆRKERE Under helt særlige og specielle omstændigheder kan det være nødvendigt at rekvirere håndværkere uden for ejendomskontorets kontortid. Det er kun tilladt at lave et nødkald til en godkendt håndværker, hvis der går hul på en faldstamme, hovedmåleren kortslutter, eller et vandrør eller en radiator sprænger. Der skal være tale om akutte skader, som ikke kan vente til næstkommende hverdag. Hvis ejendomskontoret har åbent, skal man altid kontakte ejendomsmesteren i forbindelse med uopsætteligt håndværksarbejde. Har ejendomskontoret lukket, skal hændelsen, som udløste nødkaldet, rapporteres så hurtigt som muligt efterfølgende. Listen over godkendte håndværkere findes ved ejendomskontoret, i beboerbladet og på hjemmesiden AKTIVITETER Beboerrepræsentationen arrangerer flere fælles aktiviteter i løbet af året. Deltagelsen er frivillig, og arbejdet med arrangementerne er baseret på frivillig arbejdskraft. Som eksempler på arrangementer, der tidligere har været afholdt, kan nævnes: Fastelavn for børnene, sommerfest (med uddeling af havepræmier) og ældretur - ud i det grønne. Arrangementerne annonceres i beboerbladet, på hjemmesiden og ved opslag i opgangene. Hvis man har tid og lyst til at hjælpe med et eller flere af arrangementerne, er man mere end velkommen til at melde sig som hjælper. Gode ideer er også altid velkomne. VÆRESTEDET Værestedet er til for beboerne. Det er beliggende på A.D. Jørgensens Vej 20 st. th. Der er mulighed for at lave forskellige aktiviteter her. De forskellige aktiviteter fremgår af beboerbladet og hjemmesiden. Alle er velkomne til at kontakte beboerrepræsentationen for at drøfte andre brugsmuligheder. Det skal dog nævnes, at man ikke kan låne lokalerne til private gøremål, fester eller lignende. BILLARDKÆLDER I kælderen under Værestedet er der etableret et billardlokale, som beboerne kan booke. Der er som regel plads til flere billard-interesserede ad gangen. Booking-mulighederne fremgår af beboerbladet og hjemmesiden.

7 KÆLDERRUM/LOFTSRUM Til alle lejemål hører et kælderrum. Dit kælderrum er mærket med lejlighedens bolignummer. Ejendommen råder over ekstra kælderrum, som efter behov kan lejes af beboerne mod særskilt lejekontrakt. Loftsrum er tilknyttet lejlighederne efter nærmere aftale med ejendomskontoret. HVEM ER PRIVATBO OG FREDERIKSBERG BOLIGFOND? PrivatBo blev etableret tilbage i 1993 som et samarbejde mellem Frederiksberg Boligfond med 21 ejendomme og lejemål og 10 københavnske fonde med hver én ejendom og lejemål i alt. Navnet var dengang KAB Privat og udsprang af ejendomsselskabet KAB. Senere skiftede KAB Privat navn til PrivatBo, men det er stort set de samme lejemål, der danner fundamentet for PrivatBos ejendomsadministration i dag. Det er også stadigvæk de 11 fonde, der ejer PrivatBo. Hvis man ønsker mere information om PrivatBo, kan vi anbefale, at man ser nærmere på hjemmesiden: Frederiksberg Boligfond stammer helt tilbage fra starten af dette århundrede, da en markant boligkrise efter Første Verdenskrig tvang Frederiksberg Kommune til aktivt at gå ind i boligbyggeri. Fra 1918 til 1930 byggede kommunen 25 ejendomme. I slutningen af 1920 erne var boligkrisen lige så stille klinget af. Og det førte til forslaget om at oprette Frederiksberg Boligselskab, som under fordelagtige økonomiske vilkår skulle købe kommunens 25 ejendomme. Selskabet skulle som et selvejende selskab til gengæld forvalte ejendommene uden at tilstræbe erhvervsmæssig fortjeneste og generelt arbejde for at tjene kommunens tarv. Frederiksberg Boligselskab blev stiftet den 15. december Og i årene efter byggede Frederiksberg Boligselskab selv yderligere tre ejendomme. Fra 1970 erne og frem begyndte man at renovere de fleste af ejendommene, og i 1992 skiftede selskabet navn til Frederiksberg Boligfond - og renoveringerne fortsatte. I dag råder Frederiksberg Boligfond over 21 ejendomme. Mere kan læses på

8 OVERSIGTSTEGNING OVER DEN SØNDERJYSKE BY

9 TEKST: BEBOERREPRÆSENTATIONEN 2012 FOTO: HÅKAN NYSTRØM M. FL.

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Husrum. TEMA: Mød beboerne. 19 Beboerkonkurrence Hvem har den flotteste altankasse på Frederiksberg? Vær med i konkurrencen.

Husrum. TEMA: Mød beboerne. 19 Beboerkonkurrence Hvem har den flotteste altankasse på Frederiksberg? Vær med i konkurrencen. Nr. 3 April 2008 Husrum TEMA: Mød beboerne i Den Sønderjyske By. En ejendom fuld af forskellige lejere, som dog alle har én ting til fælles. De elsker deres lille landsby i byen. 4 Spar penge Læs om hvordan

Læs mere

Husrum. TEMA Husrum sætter i første

Husrum. TEMA Husrum sætter i første Nr. 1 marts 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i første nummer fokus på boligforbedringer. Se den moderne tagbolig, der en gang var tørreloft, eller læs om hvordan man løfter et helt bykvarter. 4 En sømand

Læs mere

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom.

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom. Nr. 2 oktober 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i denne omgang fokus på beboerne i byggesager. Hvordan oplever de for løbet, og hvilken betydning har de for bygge sagens udvikling. 14 Vedligeholdelseskonto

Læs mere

LØVENS GÅRD INFORMATION

LØVENS GÅRD INFORMATION LØVENS GÅRD INFORMATION Løvens Husorden Gård, Christiansbro for beboerne i Løvens Baggrunden for dette notat Nu har vi efterhånden boet i Løvens Gård i over 10 år. Der har været travlt med at få alt til

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Husrum. TEMA: Husrum har i dette nummer valgt at fokusere på det sociale ansvar vi har overfor hinanden som naboer i en storby.

Husrum. TEMA: Husrum har i dette nummer valgt at fokusere på det sociale ansvar vi har overfor hinanden som naboer i en storby. Nr. 4 Oktober 2008 Husrum TEMA: Husrum har i dette nummer valgt at fokusere på det sociale ansvar vi har overfor hinanden som naboer i en storby. 4 Ekstra m 2 i det fri Efter renoveringerne byder gårdene

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle. At bo i en almen bolig Velkommen Til lykke med jeres nye bolig. Vi håber I bliver glade for den og for at bo i vores boligorganisation. Denne pjece indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen,

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Beboerfolder. Paludan Müllers Vej 44, 8200 Århus N. Opdateret: Marts 2011 Redaktør: Afdelingsbestyrelsen, Afd. 26 Udgivet første gang: Efterår 2003

Beboerfolder. Paludan Müllers Vej 44, 8200 Århus N. Opdateret: Marts 2011 Redaktør: Afdelingsbestyrelsen, Afd. 26 Udgivet første gang: Efterår 2003 Beboerfolder Paludan Müllers Vej 44, 8200 Århus N Opdateret: Marts 2011 Redaktør: Afdelingsbestyrelsen, Afd. 26 Udgivet første gang: Efterår 2003 Der tages forbehold for fejlagtige og forældede informationer

Læs mere

Strategirapport 2009

Strategirapport 2009 Strategirapport 2009 15. juni 2009 Strategirapport for Frederiksberg Boligfond Indholdsfortegnelse Indledning 2 Strategiarbejdet 2 Introduktion til Frederiksberg Boligfond 3 Om Frederiksberg Kommune Frederiksberg

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Løvvangen Nr. 1 2010 Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

Andelshaver i A/B Jæger

Andelshaver i A/B Jæger Andelshaver i A/B Jæger Forkortet udgave maj 2010 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Dette hæftes formål... 3 2 Gadens og foreningens historie... 3 3 Byggesager i gaden... 4 4 Organisation og kommunikation...

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet beboeren Carsten Hansen har de almene boliger som mærkesag fra varmemester til minister Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet Ildsjæle, rollemodeller og succesoplevelser

Læs mere

EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012

EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012 Navne og adresser Afdelingsbestyrelsen Ejendomskontorets kontortid EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012 Mail: afdelingsbestyrelsen1015@ gmail.com Formand Kim Kristensen Syvendehusvej 71B Tlf. 4167 5955

Læs mere

Infomappe. Kvintus Kollegiet

Infomappe. Kvintus Kollegiet Infomappe Kvintus Kollegiet Velkommen Tillykke med dit nye kollegieværelse her på Kvintus Kollegiet. Du bor nu på et kollegium der har nogle af Danmarks største værelser, alle med eget køkken og bad. Endvidere

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8.

Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8. LEJEPLADSEN Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8. nr. 15 november / december 2006 2 LEJEPLADSEN Hvis din ejendom bliver solgt Mange investorer

Læs mere

3B s beboerblad. Valmuen stråler af fællesskab og engagement Side 4-5. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Valmuen stråler af fællesskab og engagement Side 4-5. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 11 Juni 2013 Valmuen stråler af fællesskab og engagement

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE September 2014 64. årgang nr. 3 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig

Læs mere

Et godt repræsentantskabsmøde

Et godt repræsentantskabsmøde Februar 2012 Dagens gang i Skyttevænget Side 10 SAB s boligstrategi Side 4 Tag med på tidsrejse i SAB Side 12 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Et godt repræsentantskabsmøde SAB afholdt

Læs mere

Boligmarked 00:00:00. Start vignet

Boligmarked 00:00:00. Start vignet Boligmarked 00:00:00 Start vignet 00:01:11 Der er cirka 5 millioner mennesker i Danmark. Over halvdelen bor i en bolig, de ejer. Man kan også leje en bolig. Som regel er begge dele meget dyrt, så det kan

Læs mere