DI-indspil til medieforlig 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DI-indspil til medieforlig 2014"

Transkript

1 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de politiske rammer for den danske medieindustri, som f.eks. rammerne for licensbetaling, for mængden af statslige radio- og tv-kanaler samt for reklamer, produktplacering m.m.. DI s holdning til mediepolitikken Mediepolitikken er et vigtigt redskab for at skabe vækst og videndeling i et moderne samfund. DI har således stor interesse i, at mediepolitikken bidrager til innovation og vækst. DI ønsker også mangfoldighed i mediebilledet og et uafhængigt DR, der lever op til formålet med public service, så befolkningen er sikret kvalitets-nyheder og kulturprogrammer af en international standard. Dansk medieindustri presset af de statslige medier Det danske private mediemarked er under dobbelt pres dels fra øget popularisering af DR (blandt andet gennem oprettelsen af unge-kanalen DR3, men også gennem stadig popularisering af hovedkanalen DR1). I den forbindelse skal det bemærkes, at DR har ekspanderet antallet af kanaler fra to til seks i løbet af få år. Endvidere udfordres branchen af store globale spillere Netflix, HBO, YouTube m.fl - der via digital distribution kan operere frit over grænserne. Faldende reklameindtjening Ydermere er reklamemarkedet stærkt faldende og annoncørerne rykker over på globale platforme som Google, Facebook og YouTube, hvorfor de kommercielle kanaler presses på deres indtjening. Samlet set betyder disse udviklinger, at konkurrencesituationen for de kommercielle kanaler i forhold til de statslige medier er blevet kraftigt forværret igennem de seneste år.

2 Faldende omsætning Staten har stor andel af samlet omsætning Ifølge regeringens vækstteam for de kreative erhverv er omsætningen i radio- og tv-branchen da også faldet med 1 procent fra De statslige mediers indflydelse på markedet Ganske som andre markeder er mediemarkedet et begrænset marked. Ifølge regeringens vækstteam for de kreative erhverv havde radio- og tv-branchen i 009 en omsætning på 1,5 mia. kr. Dét marked påvirkes stærkt af omfanget af de statslige medier, der i 01 havde en omsætning på hhv. 3,5 mia. for DR og,45 mia. for TV. Staten ejer 14 tvkanaler, men stor forskel på finansiering DR finansieres af licens Staten ejer i dag 14 tv-kanaler. Til sammenligning ejer staten i Norge og Sverige hhv. fire og syv kanaler. Der er grundlæggende stor forskel på finansieringen af de statslige kanaler i Danmark. DRs kanaler finansieres over medielicensen. Alle husstande, der ejer et tv, en computer, smartphone eller tablet skal betale licens. Det koster.436 kr. om året pr. husstand. DR s kanaler er: DR1, DR, DR3, DR Ramasjang, DR Ultra og DRK. Bilag 1 viser den nuværende fordeling af licensmidler. Som det fremgår af bilaget, modtager DR langt størstedelen (3,66 mia. kr. ud af 4,37 mia. kr) af licensmidlerne. DR er pålagt at udlægge produktion til uafhængige producenter for 50 mio. kr. ud af de 3,66 mia. kr. Endvidere er det værd at bemærke, at der er afsat 5 mio. kr. til den såkaldte Public Service-pulje, som parter, der ikke er DR, kan søge til at producere Public Service-indhold. Mio. kr. excl. moms i 013- niveau. DR 3.554, , ,3 De regionale TV- 491,9 507,9 500,0 virksomheder Lokalradio- og tv 45,8 47,8 51,3 Styrelsen for Bibliotek og 6,7 8,7 8,7 Medier Det Danske Filminstitut 5,0 5,0 5,0 Station Next 5,6 5,6 5,6 Public Service Pulje 5,0 5,0 5,0 Driftstilskud til FM 4 iht. 97,6 87,6 89,

3 Tilladelse Markedstest af nye DRinitiativer Anvendelse i alt 4,54, Kilde: Kulturministeriet,0,0, , 4.380, 0 TV finansieres af brugerbetaling og reklamer TV s kanaler er derimod bortset fra TV Regionerne finansieret af brugerbetaling og af reklameindtægter. Sidstnævnte blev sidste år reduceret med ni procent grundet det svindende reklamemarked. TV s kanaler er: TV, TV News, TV Fri, TV Charlie, TV Film, TV Zulu, TV Regionerne. Endelig råder staten over Folketings-tv. Staten står for /3 af tv-seningen Nedenstående diagram viser seerandelene fordelt på kanalfamilier og illustrerer, at de statslige tv-kanaler fra DR og TV samlet sidder på /3 af tv-seningen i Danmark. Det betyder, at det private mediemarked i høj grad crowdes ud. SEERANDELE FORDELT PÅ KANALFAMILIER i 013 Kilde: Medieudviklingen 013, DR, januar 014 DI s medlemmer påvirkes negativt DI s medlemmer fra medieindustrien er især tv-selskaber som TDC/YouSee, Viasat, Boxer og SE/Stofa, der alle påvirkes negativt af især DR s dominans. På grund af mængden af statslige kanaler bliver de store tv-pakker mindre attraktive, fordi borgernes mediebehov herunder film, underholdning m.m. - dækkes af de statslige medier. 3

4 DR forventes desuden i 014 at lancere en streaming-tjeneste, hvor alt DR s indhold fra nyheder til tv-serier og film bliver gjort tilgængeligt. Dette vil presse flere af DI s medlemmer inden for medieindustrien og imødeses med bekymring, fordi det vil presse de meget store investeringer, som f.eks. TDC, Viasat og Boxer har lagt i at udvikle egne streaming-tjenester. Fortsat ønske om stærk Public Service.. men Public Service skal fokusere på det, som markedet ikke selv leverer. Fokus på konkurrence 4. Fokus på konkurrence DI ønsker, at der skal være et alsidigt medieudbud og anerkender nødvendigheden af en stærk Public Service-indsats. Men det skal være en Public Service-indsats, der sørger for at fokusere på dét, som markedet ikke selv leverer, og som levner plads til det private erhvervsliv, der opererer på mediemarkedet. Konkret fokuserer DI på følgende punkter: 1) Fastholdelse af et seriøst Public Service-tilbud Public Service er et vigtigt kulturpolitisk instrument, der kan sikre oplysning og tilsigte neutral og kvalificeret nyhedsformidling til borgerne. Det bør fastholdes gennem en fokusering på kerneforretningen. Derfor bør politikerne opstille en målsætning om, at DR i højere grad skal fokusere på traditionelle Public Service-dyder som nyhedsformidling, debatprogrammer m.m., mens mere kommercielle formater som amerikanske film, tv-serier og reality-programmer bør nedprioriteres. Man kan efter svensk forbillede desuden igangsætte en redegørelse af Public Service-kanalernes betydning for det private mediemarked, herunder kortlægning af størrelsen af det private mediemarked. ) Licensen til DR Når resten af samfundet skal spare, bør det vurderes, hvorvidt den store statslige mediekoncern også skal. Dette kan blandt andet ske for ikke at forvride konkurrencen over for den mediebranche, der fungerer på kommercielle vilkår og som nævnt rammes af faldende indtjening. DR får som nævnt i dag ca. 3,6 mia. kr. i årlige licensbetalinger. Dertil kommer indtægtsdækket virksomhed som salg af f.eks. Bamse og Kyllingmerchandise m.m. DR havde i 01 et overskud på 53,8 mio. kr. og likvide beholdninger på 801,1 mio. kr. For at fremme konkurrencen på mediemarkedet bør det vurderes, om licensen til DR bør beskæres. I Storbritannien har regeringen gennemført en fastfrysning af licensen og Island har annonceret kraftige beskæringer af licensen. 4

5 3) Genoptagelse af planerne om at privatisere Tv s aktiviteter Det er vigtigt at genoptage planerne om at privatisere TV. Dermed vil den statslige andel af mediemarkedet falde betragteligt til fordel for vækst og konkurrence. På baggrund af, at kulturministerens udmelding om, at privatisering er udelukket i den kommende aftale, er det vigtigt med en politisk fastsættelse af TV s ageren på markedet indtil en privatisering genoptages. Det kan f.eks. ske gennem det hidtidige prisloft således, at udviklingen i abonnementsbetalingen på hovedkanalen holdes i skak. TV sælger således ikke selv sine kanaler til tv-seerne - det sker gennem tv-distributører, som driver den infrastruktur, der gør det muligt at modtage tv-signalet på fjernsynet. Det ligger dog fast, at TV i 014 opkræver tv-distributørerne 1 kr. om måneden ekskl. moms pr. tilsluttet TV-abonnement. 4) Begrænsning af DR s webaktivitet De statslige medier skal være til stede på nettet, men de skal fokusere deres virksomhed, så den ikke forvrider konkurrencen på nettet. Der kan således laves klare regler for, hvad der er tilladt og ikke tilladt for DR s aktiviteter på nettet. Man må gerne kunne gense DR s egne programmer på hjemmesiden; men DR må ikke udgive eller streame nyt indhold eller indkøbte film og serier. DR må således ikke tillades at lave streamingtjenester i konkurrence med kommercielle spillere (Netflix, YouBio, HBO, Viaplay). Øvrige eksempler på ikke-tilladt stof kunne være sladder-stof, spil, prissammenligningstjenester m.m. 5) Forbedring af værdi- og markedstesten Værdi- og markedstesten har til hensigt at vurdere tiltag fra DR således, at der kommer en neutral bedømmelse af både public service-værdien af et nyt tiltag og en eventuel negativ markedspåvirkning. Proceduren er en udløber af medieforliget, hvor forligsparterne besluttede at flytte værditesten væk fra DR selv - og over i Radio- og tv-nævnet. Den nuværende værdiog markedstest har dog ikke virket, da f.eks. væsentlige videreudviklinger på nettet ikke har skullet testes. Dette skal der rettes op på, f.eks. ved at følge internationale modeller for samme. 5

Public Service-Udvalget (medi@kulturstyrelsen.dk) Vedr.: Høring om rammevilkår for public service. Alsidighed og mangfoldighed

Public Service-Udvalget (medi@kulturstyrelsen.dk) Vedr.: Høring om rammevilkår for public service. Alsidighed og mangfoldighed Til: Public Service-Udvalget (medi@kulturstyrelsen.dk) Vedr.: Høring om rammevilkår for public service Alsidighed og mangfoldighed Producentforeningen takker for lejligheden til at bidrage til Public Service

Læs mere

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Distribution af tv-kanaler Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for tv-distribution og forbrugernes muligheder for selv at vælge de tv-kanaler,

Læs mere

KONKURRENCE REDEGØRELSE

KONKURRENCE REDEGØRELSE KONKURRENCE REDEGØRELSE 2 KAPITEL 7 TV 7.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Tv-markedet udvikler sig med stor hast. Der er tale om store og attraktive markeder i alle led i værdikæden. Konkurrencen bør derfor være

Læs mere

Styr på statens medier Danske Mediers oplæg til medieforhandlingerne i 2014

Styr på statens medier Danske Mediers oplæg til medieforhandlingerne i 2014 Styr på statens medier Danske Mediers oplæg til medieforhandlingerne i 2014 Danske Medier 26. februar 2013 Indledning Danske Medier er de private mediers brancheforening. Foreningen har nærved 500 virksomheder

Læs mere

Når en fælles fjende er den bedste ven i nøden

Når en fælles fjende er den bedste ven i nøden Nordicom-Information 36 (2014) 1, pp. 65-72 Debatt Når en fælles fjende er den bedste ven i nøden Dansk mediepolitik til debat Henrik Søndergaard Mediepolitik i Danmark påkalder sig normalt ikke synderlig

Læs mere

DRs årsrapport 2013 2013 2013 1

DRs årsrapport 2013 2013 2013 1 2013 DRs årsrapport 2013 2013 1 Indhold Udgivet 30.04.2014 af DR Design: DR design 2 A Ledelsesberetning B Regnskab s.6 1 DR 2013 s.9 2 Hovedaktiviteter 2013 s.10 3 DR i hovedtal s.14 4 Begivenheder efter

Læs mere

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelsen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet

Læs mere

Medierne i det nye årtusinde

Medierne i det nye årtusinde Medierne i det nye årtusinde Venstres medieoplæg november 2009 Side 1 af 43 Indhold Indhold...2 Forord...3 Medierne mellem kultur og marked...4 Venstre vil:...6 Medieudviklingen de seneste årtier...7 Fra

Læs mere

1. TENDENSER I MEDIEUDVIKLINGEN:

1. TENDENSER I MEDIEUDVIKLINGEN: 1. TENDENSER I MEDIEUDVIKLINGEN: Hvordan påvirker medieudviklingen jer? DR og TV2 oplever et øget pres fra andre konkurrenter. TV2 har som følge heraf valgt at fokusere på de mere brede målgrupper og nicherne

Læs mere

TV 2 ÅRSRAPPORT 2009. TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94. Danmarks Største Fællesskab

TV 2 ÅRSRAPPORT 2009. TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94. Danmarks Største Fællesskab TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 Danmarks Største Fællesskab Indhold LEDELSESBERETNING - Resultater 3 Forord 4 Hovedaktiviteter i 2009 7 Selskabsoplysninger 10

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand),

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand), - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand), Torben Kuld Hansen, Mette Skov Larsen og de sagkyndige

Læs mere

DRs årsrapport 2012 1 DRs årsrapport 2012

DRs årsrapport 2012 1 DRs årsrapport 2012 DRs årsrapport 2012 1 2 A Økonomi s7 1 Ledelsesberetning s10 2 DR i hovedtal s13 3 Begivenheder efter balancedagen s14 4 DR-nøgletal s17 5 Licensregnskab s19 6 DRs samfundsansvar og miljøhensyn B Regnskab

Læs mere

UDFORDRINGER FOR DANSKE MEDIER OG PUBLIC SERVICE I EN GLOBAL MEDIEVERDEN. November 2009

UDFORDRINGER FOR DANSKE MEDIER OG PUBLIC SERVICE I EN GLOBAL MEDIEVERDEN. November 2009 UDFORDRINGER FOR DANSKE MEDIER OG PUBLIC SERVICE I EN GLOBAL MEDIEVERDEN November 29 S/4 INDHOLD S/5 Udfordringer for danske medier og public service i en global medieverden Udgivet af DR, november 29

Læs mere

DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1

DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1 DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1 DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 Udgivet af DR

Læs mere

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 20-05 2015 14/11313 /ABR /HBF /NVH /UHL Punkt 2: Rådsmøde den 27. maj 2015 DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet 1. Resume... 2 2. Baggrunden for rapporten... 4 2.1. Oversigt over rapportens indhold... 5 2.2. Begrebsafklaring... 5 3. Medielandskabet

Læs mere

DRs ÅRSRAPPORT 2014 DRs årsrapport 2014 1

DRs ÅRSRAPPORT 2014 DRs årsrapport 2014 1 DRs årsrapport 2014 1 UDGIVET 04.05.2015 AF DR DESIGN: DR DESIGN TRYK: ROSENDAHL-SCHULTZ GRAFISK 2 Indhold A Ledelsesberetning s.6 1 DR i 2014 s.8 2 Hovedaktiviteter 2014 s.9 3 DR i hovedtal s.13 4 Begivenheder

Læs mere

TV 2/DANMARK. Resumé af Danske Banks foranalyse vedrørende privatisering af TV 2/DANMARK

TV 2/DANMARK. Resumé af Danske Banks foranalyse vedrørende privatisering af TV 2/DANMARK TV 2/DANMARK Resumé af Danske Banks foranalyse vedrørende privatisering af TV 2/DANMARK 20. februar 2003 Baggrund Danske Bank blev i november 2002 valgt som rådgiver for Styregruppen i relation til udarbejdelsen

Læs mere

Høringssvar vedrørende Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse af offentlige aktiviteter på private markeder

Høringssvar vedrørende Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse af offentlige aktiviteter på private markeder 11. maj 2015 LANS DI-2015-03761 Til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att: Mads Bramsen Sendt til: msb@kfst.dk Høringssvar vedrørende Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse af offentlige aktiviteter

Læs mere

TV 2 ÅRSRAPPORT 08. TV 2 DANMARK A/S 6. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94

TV 2 ÅRSRAPPORT 08. TV 2 DANMARK A/S 6. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 TV 2 ÅRSRAPPORT 08 TV 2 DANMARK A/S 6. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 2 Indhold Forord 5 Bestyrelse 11 Direktion 11 Revision 11 Generalforsamling 11 Rigsrevisionsundersøgelse 15 Spareplan 16 Delregnskaber

Læs mere

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007 MEDIESSEKRETARIATET N O T A T Den 31. januar 2007 Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport 1. Executive Summary...2 2. Baggrund...2 3. Udvalgets kommissorium og sammensætning mv...4 4. Markedet

Læs mere

STÆRKE MEDIER. - Vi skaber fremtiden sammen. Redegørelse fra mediearbejdsgruppen

STÆRKE MEDIER. - Vi skaber fremtiden sammen. Redegørelse fra mediearbejdsgruppen STÆRKE MEDIER - Vi skaber fremtiden sammen Redegørelse fra mediearbejdsgruppen December 2010 INDHOLD 1. FORORD 2. INDLEDNING: MEDIERNE ER DEMOKRATIETS FUNDAMENT 3. BEFOLKNINGENS BRUG AF MEDIER 4. KNR,

Læs mere

MARTS 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK UDBUD AF DIGITALT TV RAPPORT FRA EMBEDSMANDSUDVALGET UNDER KULTURMINISTERIET

MARTS 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK UDBUD AF DIGITALT TV RAPPORT FRA EMBEDSMANDSUDVALGET UNDER KULTURMINISTERIET MARTS 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK UDBUD AF DIGITALT TV RAPPORT FRA EMBEDSMANDSUDVALGET UNDER KULTURMINISTERIET Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Kolofon Udgivet af:

Læs mere

Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet

Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Kolofon Udgivet af: Kulturministeriet, april 2007 Forside: e-types A/S Udbud af digitalt tv er udarbejdet af et embedsmandsudvalg

Læs mere

Kunst, Viden og Underholdning. Årsberetning : 2013. Copydan. Arkiv AVU-medier BilledKunst KulturPlus Verdens TV Tekst & Node Fællesforeningen

Kunst, Viden og Underholdning. Årsberetning : 2013. Copydan. Arkiv AVU-medier BilledKunst KulturPlus Verdens TV Tekst & Node Fællesforeningen Årsberetning : 2013 Arkiv AVU-medier BilledKunst KulturPlus Verdens TV Tekst & Node Fællesforeningen Indhold Indledning 3 AV-foreningerne Om AV-foreningerne 4 Betalings-tv og den nye medievirkelighed 5

Læs mere

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET DECEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Baggrund og metode... 5 2.1 Afgrænsning... 5 2.2 Dialog med branchen... 6 2.3 Eksterne undersøgelser... 7 2.4

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 Indholdsfortegnelse I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR DRs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public service-kontrakten 2. Præmis for public service 3. Formål med public service

Læs mere

1) Pointtildeling (forudsætninger) 2) Det danske tv-marked 3) De enkelte ansøgere konkurrencemæssige betænkeligheder (uden kompenserende

1) Pointtildeling (forudsætninger) 2) Det danske tv-marked 3) De enkelte ansøgere konkurrencemæssige betænkeligheder (uden kompenserende 14-03-2008 MES 4/0102-0400-0074/75/76 /VU Evaluering af de konkurrencemæssige forhold KONKURRENCESTYRELSEN Indledning Bedømmelsen af de konkurrencemæssige forhold foregår ved hjælp af en såkaldt skønhedskonkurrence.

Læs mere

ÅRSRAPPORT TV 2 DANMARK A/S 11. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94

ÅRSRAPPORT TV 2 DANMARK A/S 11. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94 ÅRSRAPPORT TV 2 DANMARK A/S 11. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94 TV 2 DANMARK ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 LEDELSESBERETNING INDLEDNING Forord... 7 TV 2s væsentligste økonomiske forhold i 2013... 8

Læs mere

TV 2 danmark årsrapport 201 1

TV 2 danmark årsrapport 201 1 tv 2 danmark Årsrapport 2011 side 1 TV 2 DANMARK A/S 9. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 TV 2 danmark årsrapport 201 1 tv 2 danmark indholdsfortegnelse tv 2 danmark Årsrapport 2011 side 3 Ledelsesberetning

Læs mere