Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske"

Transkript

1 Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark

2 FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg I denne folder finder du en række oplysninger, som du bør kende til, når du skal tage stilling til at deltage i et sundhedsvidenskabeligt forsøg. Folderen sætter fokus på dine rettigheder som forsøgsperson og på den information, du har krav på at modtage inden deltagelse i forsøg. Du kan desuden finde oplysninger om den praktiske tilrettelæggelse af forsøg og om de videnskabsetiske komitéer, der i Danmark godkender alle sundhedsvidenskabelige forsøg med mennesker. 2

3 DELTAGELSE I FORSØG Når du kommer i kontakt med sundhedsvæsenet, kan du blive spurgt, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg. Du kan blive spurgt, om du vil deltage i en afprøvning af en ny medicin eller operationsmetode, eller du kan blive spurgt om, du vil medvirke til, at der foretages undersøgelser, udover hvad man normalt ville gøre hos patienter i din situation. Som et led i forskningen er det nødvendigt at udføre forsøg på mennesker, hvis vi ønsker at opnå ny viden om sygdom, og hvis vi vil blive dygtigere til at behandle sygdomme. Det er frivilligt at deltage i forsøg, og hvis du vælger at deltage, er der i lovgivningen fastsat regler for, hvordan og på hvilke betingelser forsøg må gennemføres. Formålet med lovgivningen er at sikre, at forsøgspersonerne ikke lider skade. Deltagere skal have en information som i et letforståeligt sprog giver oplysninger om, hvad forsøget går ud på, og hvilke konsekvenser det kan få for forsøgspersonen. PLANLÆGNING AF FORSØGET Den læge eller forsker, der ønsker at gennemføre et forsøg, udarbejder i første omgang en beskrivelse af formålet med forsøget og en plan for, hvordan forsøget skal gennemføres. Forskeren skal beskrive, hvilken risiko der er forbundet med forsøget, og om der kan opstå bivirkninger for de mennesker, der deltager. Deltagere skal have både mundtlig og skriftlig information som i et letforståeligt sprog giver oplysninger om, hvad forsøget går ud på, og hvilke fordele og ulemper det kan få for forsøgspersonen. Forsøget skal godkendes af en videnskabsetisk komité, før det kan sættes i gang. Det betyder, at også informationsmateriale skal godkendes af en videnskabsetisk komité. Hvis forsøget handler om afprøvning af medicin, skal det desuden godkendes af Lægemiddelstyrelsen. I hvert enkelt tilfælde vurderer komitéen nøje, hvilken risiko og eventuel nytteværdi, et forsøg kan indebære for forsøgspersonerne. Hvis et forsøg på nogen måde er uforsvarligt at gennemføre, bliver det ikke godkendt. 3

4 VIGTIGT AT VIDE Inden du beslutter dig til, om du vil deltage, skal du have en klar mundtlig og skriftlig information om forsøget. Hvis du ønsker at deltage, skal du skrive under på en erklæring om, at du har fået information om forsøget, og at du er villig til at deltage. Dine rettigheder: - du har krav på fyldestgørende information om forsøget. - du har ret til at tage et familiemedlem, en ven eller en bekendt med, når du modtager informationen, - du har ret til betænkningstid, så vidt muligt 24 timer, før du beslutter dig, - din underskrift bekræfter, at du har givet tilsagn til at deltage, - du kan til enhver tid og uden begrundelse trække dit tilsagn tilbage og træde ud af forsøget, - hvis du trækker dit tilsagn tilbage, må dette ikke have nogen negativ virkning for dig Det vil sige, at du har ret til samme behandling som en patient, der ikke deltager i forsøget, - fortrolige oplysninger om dig i relation til forsøget er omfattet af tavshedspligt, - du har mulighed for at få aktindsigt. Det vil sige, at du kan få adgang til at se alle papirer vedrørende din deltagelse i forsøget, bortset fra de dele, der indeholder forretningshemmeligheder eller private oplysninger om andre, - du har mulighed for at klage over behandlingen og søge erstatning, hvis der opstår skader i forbindelse med forsøget, - du har krav på at blive orienteret, hvis forsøget ændrer karakter, eller hvis der under forsøget kommer nye oplysninger frem om effekt, risiko, bivirkninger eller lignende, - du kan bede om at blive orienteret om de resultater, der er opnået efter forsøgets afslutning, For folk, der er umyndige, bevidsthedsslørede og lignende gælder særlige regler. 4

5 INFORMATION OM FORSØGET Den skriftlige information skal indeholde oplysninger om følgende: - du deltager i et sundhedsvidenskabeligt forsøg, og modtager ikke almindelig behandling, - formålet med forsøget og hvordan det udføres, - i tilfælde af lægemiddelafprøvninger: Information om hvilke godkendte og ikke-godkendte lægemidler der anvendes, - information om, hvorvidt der trækkes lod mellem flere forskellige behandlingsformer, hvoraf én kan være behandling med et uvirksomt præparat, - risici, bivirkninger og ulemper ved deltagelse i forsøget, - nytten af forsøget, - under hvilke omstændigheder du kan udelukkes fra forsøget, - under hvilke omstændigheder forsøget kan blive afbrudt, - navn, adresse og telefonnummer på forsøgets kontaktperson, - eventuel økonomisk støtte som forskeren modtager fra private virksomheder og fonde, - hvilken sygdomsbehandling du vil få, hvis du vælger at sige nej til at deltage i forsøget. Den skriftlige information skal udleveres i god tid, så vidt muligt 24 timer inden du tager stilling til, om du vil deltage. Herefter mødes du med den eller de personer, der er ansvarlig for forsøget. Det er vigtigt, at du her benytter lejligheden og får den mundtlige information og stiller spørgsmål, hvis du er i tvivl. 5

6 HVIS DU VIL KLAGE Hvis du som forsøgsperson bliver udsat for en utilfredsstillende behandling, har du mulighed for at klage. Hvis du deltager i forsøget som patient og er i behandling, skal du i de fleste tilfælde sende din klage til Patientklagenævnet (Frederiksborggade 15, Kbh. K). Hvis du ønsker at søge erstatning, skal du sende en ansøgning til Patientforsikringen (Nytorv 5, 1450 Kbh. K). Du kan få yderligere information og de nødvendige blanketter gennem de ansvarlige for forsøget. I tvivlstilfælde kan du rette henvendelse gennem den regionale videnskabsetiske komité, der dækker dit amt. DE VIDENSKABSETISKE KOMITÈER I Danmark har vi 8 regionale videnskabsetiske komitéer, alle med repræsentation af lægfolk og forskere. Komitésystemets primære opgave er at sikre beskyttelsen af forsøgspersoner, der deltager i sundhedsvidenskabelige forsøg, samtidig med at der skabes mulighed for udvikling af ny, værdifuld viden. Endvidere skal systemet virke for udbredelsen af kendskabet til de etiske problemstillinger, der kan være forbundet med den sundhedsvidenskabelige forskning. I de videnskabsetiske komitéer sidder både forskere og ikke-forskere, såkaldte lægpersoner. Der er et flertal af lægpersoner i komitéerne. Lægpersonerne skal sikre, at almindelige menneskers synspunkter bliver tilgodeset, når man vurderer det etisk forsvarlige i forsøget. Især er det en fordel, at der er ikke-forskere med til bedømmelse af patientinformationen. 6

7 De videnskabsetiske komitéer i Danmark Den Videnskabsetiske Komité for Århus Amt Amtsgården, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg. Tlf Hjemmeside: Den Videnskabsetiske Komité for Københavns Amt Amtsgården, Stationsparken 27, 2600 Glostrup. Tlf De Videnskabsetiske Komitéer for Københavns og Frederiksberg Kommuner Københavns Kommune, Sundhedsforvaltningen, Sjællandsgade 40, 2200 København N. Tlf Den Videnskabsetiske Komité for Bornholms, Frederiksborg, Roskilde, Storstrøms og Vestsjællands Amter Sundhedsvæsenets Administration, Helsevej 2, 3400 Hillerød. Tlf Hjemmeside: indgang via sundhedsaktører. Den Videnskabsetiske Komité for Vejle og Fyns Amter Odense Universitetshospital, Kløvervænget 10, 2., 5000 Odense C. Tlf Hjemmeside: Den Videnskabsetiske Komité for Viborg og Nordjyllands Amter Amtsgården, Niels Bohrs Vej 30, Postbox 8300, 9220 Aalborg Øst. Tlf Hjemmeside: Den Videnskabsetiske Komité for Ringkjøbing, Ribe og Sønderjyllands Amter Sekretariatet, Centralsygehuset, Østergade 80, 6700 Esbjerg. Tlf

8 FLERE OPLYSNINGER Du kan få flere oplysninger i de videnskabsetiske komitéer om det at være forsøgsperson. Den Centrale Videnskabsetiske Komité har følgende adresse indtil december 2003: Den Centrale Videnskabsetiske Komité Forskningsstyrelsen Randersgade København Ø. Tlf Fax Hjemmeside: Efter 1. januar 2004: Den Centrale Videnskabsetiske Komité Slotholmsgade København K Tlf.: Fax: Homepage: 8

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG 0 Kolofon Kom godt i gang med klinisk forskning - Vejledning om forberedelse og godkendelse af kliniske

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

N r. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling

N r. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling N r. 2 8 Hvis noget går galt klager over tandbehandling Hvis noget går galt klager over tandbehandling De privatpraktiserende tandlæger har cirka otte millioner patientkontakter årligt. Langt de fleste

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Fagetiske retningslinier for kliniske diætister

Fagetiske retningslinier for kliniske diætister Fagetiske retningslinier for kliniske diætister l Indledning Formålet med de fagetiske retningslinier for kliniske diætister er at styrke en god faglig praksis og dermed også respekten for det diætetiske

Læs mere

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning.

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning. Husdyr i boligen Kæledyr er dejlige. Hunde, katte og de andre små husdyr glæder masser af mennesker. Langt de fleste husdyr passes godt af ejerne, men ikke alle. Vidste du, at hver tredje aflivning af

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Tjenestemænd Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere