Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 26. APRIL 2007 Side 1 af 7 Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 Her følger referatet fra Tune Kabelnets Generalforsamling, afholdt torsdag den 26. april 2007 i Tune Menighedscenter fra kl Med venlig hilsen, Bestyrelsen i Tune Kabelnet Version april 2007 (HAR) Version april 2007 (TL) Version april 2007 (HAR) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Valg af dirigent Formandens beretning Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Forslag fra bestyrelse og medlemmer Fastlæggelse af budget, kontingent og takstblad Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen Valg af revisor og revisorsuppleant Eventuelt...6

2 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 26. APRIL 2007 Side 2 af 7 1. Valg af dirigent Frede Kruse Christiansen blev valgt som dirigent, som spurgte om der var nogen, der havde bemærkninger til generalforsamlingens lovlighed. Det var der ikke, og eftersom de andre punkter i forbindelse med generalforsamlingens lovlighed også var overholdt, blev den erklæret lovlig. 2. Formandens beretning Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Bernt Freiberg (formand): Det største projekt i 2006 var ombygningen af hovedstationen, hvor der nu er plads nok. Ombygningen blev afsluttet fornuftigt, selvom den var lidt forsinket. Løftet om at indfrie vores gæld i forbindelse med opgradering af vores net til fuld UHF er blevet indfriet. Vi har kørt en kanalafstemning i efteråret 2006, i eget regi, som betød, at vi kunne gøre dette billigere end andre antenneforeninger. Der har været en del turbulens i mediemarkedet, og det er der stadigvæk; derfor har vi valgt igen at køre en kanalafstemning til efteråret. F.eks. synes vi, at TV2 sport er alt for dyrt. Mange foreninger fravælger denne kanal ud fra prisprincippet. Priserne er ca. 4 gange så høje som Viasat Sport, og der er meget politik i det. Vi har stadig nogle problemer med de private installationer. Husinstallationerne er man selv herre over, og den skal være i orden, ellers risikerer man et dårligt TV-signal og/eller et dårligt internetsignal. Vi leverer signal til standeren. Vi henviser til Dansk Kabel TV hvis der er problemer med ens husinstallation. Vores internetydelse mere end matcher ydelserne fra andre internetudbydere, til 125 kr/måned. Det er et godt supplement til radio- og tv-ydelserne til attraktive priser. Internettet bliver udvidet i den takt der er nødvendigt. Bestyrelsen har besluttet, at de ikke vil påtage sig den fulde forpligtelse på IP-telefoniområdet. Vores net kan klare IP-telefoni, men man må selv tilslutte sig via diverse små bokse. Bestyrelsen laver meget arbejde i deres fritid. Der kommer ca mails om året til bestyrelsens postkasse, derudover er der selvfølgelig telefonen/telefonsvareren. Dette arbejde er frivilligt arbejde fra bestyrelsens side, samt fra nogle frivillige udenfor bestyrelsen. Vi skifter snart mailhotel-udbyder, som et forsøg at komme de mange spam-mails til livs. Vi laver mange internetinstallationer hos nye medlemmer. Der er problemer med trådløse forbindelser som vi ikke supporterer. Nogle gange kan vi være behjælpelige alligevel, men vi har ikke et serviceapparat til at yde PC/internetsupport. Der er ikke overskud i bestyrelsen at etablere aftenkonsultationer ude i byen. Hvis dette skal effektueres, skal vi betale for den slags support ud i byen. Tak til dem udenfor bestyrelsen der hjælper med frivilligt arbejde.

3 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 26. APRIL 2007 Side 3 af 7 Vi er ikke gift med TDC eller Canal Digital. Låneudstyret er returneret, vi er frie for at have udstyr, der er ejet af leverandører Vi køber signaler der hvor vi får den bedste ydelse til den bedste pris. Der er mulighed for ekstra kanaler i forskellige pakker via set-top-boks fra Vision Digital, dette er medlemmets eget valg. Bestyrelsen sørger blot for, at muligheden er tilstede. Med hensyn til radiokanaler vil vi gerne høre forslag fra medlemmer om hvilke radiokanaler vi skal forsøge på at få på vores net. HDTV er et hot emne. Mange har købt et fladskærms TV og er skuffede over kvaliteten når de kommer hjem. Man skal passe på, og købe det rigtige fjernsyn. Et godt råd er at tage fjernsynet med hjem på prøve. Tune Kabelnet skal levere kvalitetssignal, og også HDTV i fremtiden; vi skal følge med i industristandarden. Dette kræver selvfølgelig penge i forbindelse med opgraderinger af nettet, som vil blive opkrævet via kontingentet. De næste år... Vi skal levere kvalitet og fremadrettede ydelser. Der kommer flere udbydere, og flere kanaler som man kan gøre brug af, der bliver mere konkurrence. Vores net kan holde mange år endnu og mange konkurrenter kan ikke matche vores priser. Vi skal følge med og opgradere. Fiber-to-the-home (fiber-til-hjemmet) er stadig for dyrt, og ikke lige om hjørnet. Tune Kabelnet har en sund økonomi, og det skal vi fortsætte med at have. Dirigenten Frede Kruse Christiansen spurgte om der var spørgsmål eller bemærkninger til formandens beretning. Henrik Larsen, Almuevej 33: Hvad går HDTV ud på, hvad skal folk investere i, og hvad er tidshorisonten? Tage Lauritsen, sekretær Tune Kabelnet: HDTV er TV og Film i en højere opløsning via digital fordeling. Dvs. skarpere og flottere billeder. Dette er kun muligt via såkaldte set-top-bokse eller satellit, fiber eller i IP-form (internet). Rettighederne at distribuere digitalt er svære at opnå: Programdistributørerne prøver på at binde os til mere for at få rettighederne, derfor forhaster vi os ikke. Standarden for os bliver nok DVB-C, hvor DVB står for Digital Video Broadcast og det efterstillede C står for Cable network (dvs. Kabelnet, antenne-forening). DVB-C ville give os dobbelt så meget kapacitet end som DVB-T, der er i det digitale signal i luften ovre fra f.eks. Hove-senderen. Tidshorisonten for HD i luften ligger omkring 2010/2011. Dirigenten spurgte om der var flere spørgsmål eller bemærkninger til beretningen. Det var der ikke. Dirigenten bad om opbakning og godkendelse af formandens beretning. Salen svarede med applaus. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Kasserer Peter Thornemann præsenterede regnskabet for Dirigenten takkede kassereren for fremlæggelse af regnskabet og spurgte om der var nogle spørgsmål. Der var ikke nogen der ønskede ordet, og regnskabet blev godkendt.

4 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 26. APRIL 2007 Side 4 af 7 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer Der var ikke modtaget forslag, hverken fra bestyrelsen eller medlemmerne. 5. Fastlæggelse af budget, kontingent og takstblad FASTLÆGGELSE AF BUDGET De foreslåede kontingenter for de diverse pakker i 2007 er som følgende: Fuld pakke: kr 2.100,00 Grund pakke: kr 500,00 Grundkontingent, uden signallevering: kr 300,00 Vi har allerede nået 850 internettilslutninger på nuværende tidspunkt. Vi havde regnet med at få 30 flere internettilslutninger i 2007 regnet på helårsbasis, og det er så netop 850, og hvis vi når 870 i år, så er målet på den måde opfyldt, og det forventer vi med dem har vi allerede fået siden 1. januar Programafgifterne for radio/tv, inkl. moms, for fuld pakke ligger på kr. Afgifter (copydan/koda) ligger på 230 kr og teknik & administration på kr 300. Dette giver tilsammen kr, som vi tilbyder for kr for at nedbringe vores egen kapital. Med hensyn til øvrige indtægter budgetterer vi med kr i rykkergebyrer, på trods af, at det kun drejer sig om 100 kr/rykker. Mange af disse skrivelser er gengangere. Vi forventer at få mindre i renter, selvom de står til 4%, fordi vores egen kapital bliver mindre. Der er afsat penge til reparation og vedligeholdelse. Indeholdt i denne pris er vor servicekontrakt, som ligger på 110 kr *) /medlem (også for grundpakken). Når medlemmerne opdager fejl i nettet, bedes de oplyse dette til bestyrelsen med det samme, så vagt-service kan tilkaldes med det samme. I kan se en stor stigning fra driftsregnskabet 2006 til budget 2007 for programafgifterne. Dette skyldes en stor stigning på programafgifterne, samtidig med at kanaler som TV2 film, Disney Channel og TV2 sport kommer ind i vores programudbud efter sidste efterårs kanalafstemning. Vi har måttet budgettere med den programpris for TV2 sport som var offentliggjort i pressen. Vi har ikke modtaget tilbud, pris eller vilkår fra nogen programudbydere omkring TV2 sport endnu. Vi har afsat nogle penge i budgettet til internettet fordi noget centralt internet-udstyr skal opgraderes for at fremtidssikre internetdriften. Vores egenkapital skal nedbringes, derfor har vi valgt at sætte kontingentet ned. Hvis udstykningen ved Tunegårdsvej bliver til noget, skal der investeres dér, hvilket koster penge, vi skal opdele nettet i flere fysiske øer bl.a. til internettet. Dette koster også penge, og hvis vi skal grave lysledere ned hertil, koster dette 500 kr/meter alene for gravearbejdet.

5 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 26. APRIL 2007 Side 5 af 7 Vi budgetterer med, at internettet giver et overskud, som kommer både grund- og fuldpakkemedlemmer til gode. Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger eller spørgsmål til det fremlagte budget. Det var der ikke. Budgettet blev godkendt. FASTLÆGGELSE AF KONTINGENT/TAKSTBLADET Bestyrelsen foreslår et kontingent på kr for fuld pakke for de kanaler vi har nu, samt TV2 Film, Disney Channel og TV2 Sport. Mogens Christiansen, Byagervej 13: Hvilke kanaler kommer der til at være i grundpakken? Kommer NRK2 i grundpakken? Svaret var: Ja, NRK2 kommer i grundpakken. Udover det har I de kanaler I har nu, og TV5 Monde udgår. De nye kanaler vil blive implementeret hurtigst muligt, når kontrakterne er på plads samt når vi har en aftale med servicepartneren om at lægge dem på. Formentligt midt i maj Kjeld Salkvist, Lyrestien 6: Har TV2 Sport været til afstemning, da det trods alt er 300 kr vi taler om? Svaret var: Nej, TV2 Sport fandtes ikke da vi kørte kanalafstemningen i efteråret Udover det får vi kanalen gratis den første måned, og vi sparer udgifterne for Viasat sport Vi afholder igen en kanalafstemnning i efteråret, hvor TV2 Sport kommer til afstemning. Dirigenten spurgte, om der var flere spørgsmål. Det var der ikke. Takstbladet var hermed enstemmigt godkendt. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg var kasserer Peter Thornemann og næstformand Knud Reinhardt. Der var ikke andre forslag. Både Peter og Knud blev genvalgt for to år. 7. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen På valg var Dan Bjerring og Henning Bech. Der var ikke andre forslag. Både Dan og Henning blev genvalgt for et år.

6 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 26. APRIL 2007 Side 6 af 7 8. Valg af revisor og revisorsuppleant På valg var Peder Pedersen som revisor og Inger Jensen som revisorsuppleant. Der var ikke andre forslag. Både Peder og Inger blev genvalgt for et år. 9. Eventuelt Tim Milgart, Lundegårdshegnet 78: Hvorfor differentierer bestyrelsen internetforbindelsen i byen. Hvis man bor i dén ende af byen (peger mod Elkærparken) har man 10 MB, men hvis man bor i dén ende af byen (peger mod Lundegårdshegnet) har man kun 4 MB, men prisen er den samme. Tage Lauritsen, sekretær Tune Kabelnet: Jeg anerkender ikke din forudsætning. Alle i Tune får det samme internet, der er ingen differentiering. Der er ca. 600 brugere på det store segment, og det lille segment med ca. 250 brugere på har deres egen ø, så derfor kán det opleves som om båndbredden er mindre på den store ø, men bestyrelsen laver ikke differentiering. Når vi får det nye internetudstyr på plads kan vi lave en mere retfærdig fordeling og lave en kraftigere returvej (vi kan så udnytte MHZ imod MHz nu en udvidelse af frekvensområdet med 50%). Hvis vi lægger fiber ud til de sidste forstærkere, vil det også give en gevinst i kapacitet og stabilitet. Vi har kørt internet siden 8. juni 2000, altså i 7 år. De gamle Cisco-routere vi startede med blev udskiftet (gratis) til Zyxel, de gamle Zyxel-routere blev udskiftet (igen gratis) med nyere Zyxel-routere samt Scientific Atlanta, som kører hurtigere end de oprindelige Cisco-routere. Tim Milgart, Lundegårdshegnet 78: Men der er differentiering. Det er som når man i den ene ende af byen kun kan modtage DR1 og TV2, medens man i den anden ende af byen kan tage kanaler, men prisen for denne tv-pakke er den samme. Tage Lauritsen, sekretær Tune Kabelnet: Hastigheden er lige stor i hele byen. Bestyrelsen laver ikke differentiering. Hvis du har et problem med hastigheden, må du henvende dig til bestyrelsen, så vi kan fejlsøge. Det kán jo være, at der er et problem med en forstærker et sted, men det kan vi ikke undersøge før vi får en fejlmelding. Møgens Brønnum, Løvkærparken 19: Jeg var tilstede på informationsmødet i februar i forbindelse med Tune Kabelnet. Det var en fin aften med mange debatter. Kanalafstemningen blev diskuteret meget og det er en god idé med en ny kanalafstemning til efteråret. Kan bestyrelsen informere os om den måde de fortolker disse afstemninger på; og fortælle os om de kriteria der vælges ud fra. Bernt Freiberg, formanden: Det er meget enkelt. Stemmeantallet ligger til grund for vores beslutning, men vi vil have børnekanaler, ungdomskanaler, så mange gratis kanaler som muligt samt de nødvendige betalingskanaler med. Så stemmeantallet ligger til grunde for vores beslutning, men mindst 1 eller 2 af hver gruppe skal med i programudbuddet. En anden parameter er pris. Vi bliver nødt til at skille på pris på et eller andet niveau, og føle os frem til hvor grænsen for de fleste medlemmer ligger.

7 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 26. APRIL 2007 Side 7 af 7 Tage Lauritsen, sekretær: Lige pt. er der 3 kanalpladser der er ubesatte i grundpakkeområdet. 1 Kanal heraf bruges til MUX1 på DVB-T form. Med prisen, der er meldt ud på TV2 Sport kommer den kanal måske digitalt. Men disse ubenyttede kanalpladser kan bruges til digitale MUX på DVB-C form. Mogens Christiansen, Byagervej 13: TV Sverige bliver snart digitaliseret, men bliver programmerne så analogiseret inden de bliver distribueret? Tage Lauritsen: Ja. Mogens Christiansen, Byagervej 13: Hvad med radiokanaler? Tage Lauritsen, sekretær: Koblingen i lovgivningen mellem digitalt tv og digital radio blev fjernet i 2006; vi er dermed ikke pligtige til at fordele DAB - og vi finder ikke, at der er store fordele ved at fordele disse digitale radiokanaler: Den hårde kompression er valgt for at presse flest muligt kanaler ind på bekostning af kvaliteten. Derfor sender vi ikke DAB. Yes2Day og DR2 Klassisk kommer med i programudbuddet for radio på FM. Dirigenten spurgte om der var flere spørgsmål eller bemærkninger. Det var der ikke. Dirigenten takkede for i aften og gav ordet til formanden Bernt, for at lukke årets ordinære generalforsamling. Bernt Freiberg (formand): Formanden takke for et godt fremmøde og den gode tone, hvilket har været meget positivt. Endvidere takkede han dirigenten Frede og takkede medlemmerne for i aften. SLUT *) Kassereren nævnte 110 kr/medlem mht. servicekontrakt på generalforsamlingen. Den reelle pris er 120 kr eks. moms/medlem.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede.

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Generalforsamling Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Formand Bernt Freiberg bød de fremmødte

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 1. Valg af dirigent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog, Per Henning Jensen og han blev valgt. Stemmetællere: Tom Schilling, Gidan Larsen, Henrik Mørch

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Det har været et meget travlt år for bestyrelsen. Som vi nævnte på sidste generalforsamling, var vi på det tidspunkt allerede i fuld gang med forhandlingerne om en kommende leverandør

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Navn Adresse Postnr. Posthus

Navn Adresse Postnr. Posthus Navn Adresse Postnr. Posthus Bemærk på www.aovnet.dk under Generalforsamling kan ses de muligheder som Antenneforeningen tilbyder medlemmerne af Tv-kanaler, Tv-pakker, FritValg af Tv-kanaler, Radio-kanaler,

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

REFERAT AF TUNE KABELNETs EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

REFERAT AF TUNE KABELNETs EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING REFERAT AF TUNE KABELNETs EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 14. august 2003, Tune Menighedscenter TUNE KABELNET Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 3.

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter.

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Samtlige bestyrelsesmedlemmer deltog Offentlig godkendt revisor, Erling Korsgaard, deltog I generalforsamling deltog 32 (2012: 32)

Læs mere

SEPTEMBER IP- TELEFONI

SEPTEMBER IP- TELEFONI SEPTEMBER IP- TELEFONI se bagsiden Niels-Jørgen Trælle Michael Jensen FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Kalundborg Henning B. Obsen Mogens Houmølle KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Rørby Alle telefoniske

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Medlemsinformation April 2005 indeholder

Medlemsinformation April 2005 indeholder Medlemsinformation April 2005 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling mandag den 25. april 2005 kl. 19.30 Specifikationer vedr. budget 2005: Programafgifter Specifikationer vedr. budget

Læs mere

23pakkeskiftskupon GLENTEN. Husk! - orientering fra Glentevejs Antennelaug marts 2009. Der er ny programguide. 07Á la carte/tilvalgspakker

23pakkeskiftskupon GLENTEN. Husk! - orientering fra Glentevejs Antennelaug marts 2009. Der er ny programguide. 07Á la carte/tilvalgspakker GLENTEN - orientering fra Glentevejs Antennelaug marts 2009 07Á la carte/tilvalgspakker hos 08 glentevejs antennelaug 08GENERALFORSAMLING 2009 23pakkeskiftskupon Husk! Der er ny programguide midt i bladet

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 5 September 2015

NYHEDSBREV nr. 5 September 2015 NYHEDSBREV nr. 5 September 2015 INDHOLD: INDLEDNING. PRISER PÅ TV-PAKKER. PAKKESKIFT OG ÅBNING/LUKNING. FEJL ELLER DÅRLIGT SIGNAL. ANALOGT TV FORSVINDER. DET NYE YOUSEE. FREMTIDENS TV. LIDT AF HVERT. INDLEDNING.

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. 3) Aflæggelse af regnskab. 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Digitalt og analogt TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Denne medlemsinformation er udsendt til alle husstande i Eriksminde. Der kan findes mere information

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang Teknik Økonomi Internet Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Det er altid en fornøjelse at stå her og fortælle Jer om året der gik. I år er det dog

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere