Credit Lock frankeringsmaskiner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Credit Lock frankeringsmaskiner"

Transkript

1 Post Danmark CRR frankeringsmaskiner Jobnr Hugo Tranberg Luise Juul Nielsen Juni 2009 Credit Lock frankeringsmaskiner DORTHEAVEJ 3 DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON FAX

2 Baggrund Knap virksomheder i Danmark anvender i dag en frankeringsmaskine. Portoomsætningen på frankeringsmaskinerne repræsenterer en væsentlig andel af Post Danmarks samlede portoindtægter. Post Danmark lancerede frankeringssystemet Credit Lock i oktober Med udgangen af 2009 skal alle være overgået fra den tidligere ordning FKS (mekaniske frankeringsmaskiner) til Credit Lock. Credit Lock er et elektronisk frankeringssystem, som administrativt set er nemmere for både Post Danmark og kunderne. Der findes to forskellige afregningsmetoder i forbindelse med Credit Lock: Standardaftale: Kunden indbetaler et beløb forud, der overføres til frankeringsmaskinen, og får en advarsel på maskinen, når beholdningen nærmer sig 0 kr. Plusaftale: Et kreditmaksimum er til rådighed på frankeringsmaskinen og hver måned fremsendes en faktura på portoforbruget til kunden. Denne ordning koster 600 kr. årligt. 2

3 Formål I 2008 gennemførtes en undersøgelse af holdningen til Credit Lock systemet både blandt Credit Lock kunder og FKS kunder. Post Danmark ønskede at få flere FKS kunder til at skifte til Credit Lock. Derfor skulle undersøgelsen belyse forhold til brug i argumentationen over for FKS kunder, der endnu ikke var skiftet til den nye ordning. Status i dag er, at ca kunder er gået over til Credit Lock (mod i juni 2008), mens ca kunder fortsat anvender en mekanisk maskine. Af de Credit Lock kunder estimerer Post Danmark, at er helt nye kunder, der ikke før har haft en frankeringsmaskine kunder har helt fravalgt at bruge frankeringsmaskine. Fokus i nærværende undersøgelse er udelukkende på Credit Lock kunder og formålet er at undersøge: Tilfredshed med Credit Lock systemet Kundetilfredshed set i forhold til både Post Danmark og frankeringsmaskine leverandørerne Betjening og brug af Credit Lock frankeringsmaskinen Forventninger til fremtidig brug af Credit Lock frankeringsmaskinen 3

4 Metode og gennemførelse Univers Undersøgelsens univers er frankeringskunder hos Post Danmark, der har en Credit Lock frankeringsmaskine. Målgruppe Personer, der tager beslutning om indkøb af frankeringsmaskine Sample har været opdelt i 2 segmenter afhængig af virksomhedens årlige frankeringsbehov: Stort frankeringsbehov årlig frankeringsomsætning under kr. Lille frankeringsbehov årlig frankeringsomsætning over kr. 4

5 Metode og gennemførelse, fortsat Metode Alle interviews er gennemført som en CATI undersøgelse (Computer Assisted Telephone Interviewing). Gennemførelse Undersøgelsen er gennemført med en målsætning om 250 interviews blandt store kunder og 350 interviews blandt mindre kunder. Der er i alt gennemført 602 interviews i perioden fra maj Interviews er fordelt således: Store kunder: 250 Små kunder: 352 I undersøgelsen fra 2008 var der tale om et udvalg af Credit Lock kunder på 204, hvoraf 104 var små kunder og 100 var store kunder. 5

6 Metode og gennemførelse, fortsat Gennemførelse og bortfald: Bruttosample -Bortfald v. screening/eksisterer ikke Store kunder Små kunder Antal Procent Antal Procent Gennemførelsesprocenten for de store kunder ligger med 58% på et højt niveau. For de små kunder er gennemførelsesprocenten 40%. Nettosample % % -Nægtere % Gennemførte interviews % % 6

7 Udvalgets sammensætning 7

8 Udvalgets sammensætning Total Virksomhedsstørrelse Små virksomheder 58% Store virksomheder 4 Pitney Bowes 46% Scani 2 Leverandør PT mail 6% Danastar 15% DAKI 1 Geografi Øst 54% Vest 46% 8

9 Udvalgets sammensætning, fortsat Total Fremstilling, bygge og anlæg 1 Engroshandel 1 Detailhandel 4% Branche Transport Postordre og internethandel Service 2 Offentlig 16% Andre 30% Under kr. 58% Omsætning kr. 24% kr. + 18% 9

10 Hovedresultater 10

11 Tilfredshed med Credit Lock frankeringsmaskinen 11

12 Stigende tilfredshed med den nuværende service på frankeringsmaskiner Top 2 Total (602) 34% 50% 10% % 84% 84% af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med den nuværende service på frankeringsmaskiner. I den seneste undersøgelse var det tilsvarende tal 78% og der ses dermed en tendens til stigning i tilfredsheden. Små virksomheder (352) 34% 47% Dette skyldes den øgede tilfredshed blandt de store virksomheder. Den generelt høje tilfredshed findes på tværs af alle segmenter. 75% 87% Store virksomheder (250) 34% 5 7% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget utilfreds Ved ikke Q1: Alt-i-alt hvor tilfreds er din virksomhed med den nuværende service på frankeringsmaskiner? 12

13 Udbredt tilfredshed med Credit Lock frankeringsmaskinen Nævnt en fordel (Net) Sparer tid/aflæser automatisk Slipper for posthus/ frimærker Anvendelig/ let at bruge Vejer selv/ rigtig frankering Betaling/ afregningsmetode 25% % 24% 10% 15% 14% 16% % 9% Mere end 8 ud af 10 virksomheder fremhæver en fordel ved deres Credit Lock frankeringsmaskine. Som det også var tilfældet i 2008 fremhæves tidsbesparelse og automatisk aflæsning som den største fordel ved Credit Lock. Især virksomheder med et stort og dermed mere komplekst frankeringsbehov nævner denne fordel (3). Online service Kan tage store mængder hurtigt Svært at lave fejl 6% 4% 9% 4% Virksomheder med et mindre frankeringsbehov fremhæver især, at man slipper for frimærker og for at aflevere post på posthuset. Andet 1 9% 1 Ved ikke Ingen fordele 7% 7% 8% 1 1 9% Total (602) Små virksomheder (352) Store virksomheder (250) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Q2: Hvilke fordele oplever du/i ved virksomhedens nuværende frankeringsmaskine? 13

14 50% oplever ingen ulemper ved deres Credit Lock frankeringsmaskine Nævnt en ulempe (Net) Langsom Man skal betale forud/ utilfreds med afregningsmetode Dyr Svær at bruge/ besværlig Tekniske problemer Svært ved at klare store/ flere breve Den er meget følsom Den støjer Andet Ved ikke Ingen ulemper 10% 1 8% 8% 1 4% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 5% 10% 4% 6% 6% 6% 6% 1 8% 20% 39% 4 34% 48% 49% 47% Den høje tilfredshed med Credit Lock understreges af, at ca. 50% af virksomhederne ikke kan nævne nogle ulemper. Blandt de store virksomheder oplever 10% tekniske problemer og 6% siger, at frankeringsmaskinen har svært ved at klare større mængder breve. Dette skyldes sandsynligvis de større virksomheders mere komplekse behov og deraf følgende mere komplekse frankeringsmaskiner. 1 af virksomhederne med et mindre frankeringsbehov mener, at frankeringsmaskinen er langsom, mens 1 er utilfredse med afregningsmetoden. Ligesom tilfældet var i den seneste undersøgelse er der især blandt standardkunderne utilfredshed med afregningssystemet (14% mod 5% blandt Pluskunder). Ca. halvdelen af standardkunderne har benyttet Pitney Bowes som leverandør, 64% tilhører SAP segment E og de fordeler sig især på brancherne fremstilling, bygge og anlæg, engroshandel og service. Total (602) Små virksomheder (352) Store virksomheder (250) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Q3: Hvilke ulemper oplever du/i ved virksomhedens nuværende frankeringsmaskine? 14

15 Kundetilfredshed 15

16 Markant stigning i tilfredsheden med Post Danmarks serviceniveau Top 2 Total (602) Små virksomheder (352) % 40% 4% 5% % 46% 54% Der er sket en reel stigning i tilfredsheden med Post Danmarks serviceniveau siden den seneste undersøgelse. 55% af alle virksomheder er tilfredse eller meget tilfredse det tilsvarende tal var 4 i Stigningen skyldes især, at de store virksomheder er blevet mere tilfredse. De helt nye kunder (der ikke har haft en frankeringsmaskine før) er meget tilfredse med Post Danmarks serviceniveau 64%. Pluskunderne er mere tilfredse end standardkunderne 57% mod 48%. Store virksomheder (250) % 37% 54% 4% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget utilfreds Q6: Hvor tilfreds er du med det serviceniveau, som Post Danmark i dag leverer vedr. frankeringsmaskiner? 16

17 8% af de utilfredse kunder efterspørger mere og bedre kontakt til Post Danmark Nævnt forslag, der kan forbedre tilfredshed (Net) Mere/ bedre kontakt Sætte gebyrer ned/ billigere materialer 8% 7% 9% 6% 7% 4% 24% 27% 20% Kun ca. ¼ af de virksomheder, der er utilfredse med Post Danmarks serviceniveau, kommer med konkrete forslag, der kan øge deres tilfredshed. 8% af de utilfredse kunder ønsker mere og bedre kontakt til Post Danmark. Løbende regning/ info om forbrug Betale efter forbrug/ ikke forudbetaling Forenkling/forbedring af opdatering af systemet 0% Mulighed for medbestemmelse vedr. systemet 0% Andet Ved ikke 5% 6% 67% 6 74% Utilfredse med Post Danmarks serviceniveau (279) Små virksomheder - utilfredse med Post Danmarks serviceniveau (163) Intet 9% 10% 6% Store virksomheder - utilfredse med Post Danmarks serviceniveau (116) Q7: Hvad skal der til for at gøre dig mere tilfreds? 0% 20% 40% 60% 80% 100% 17

18 Fortsat stor og stigende tilfredshed med leverandørernes serviceniveau Total (602) Små virksomheder (352) 3 29% 48% 50% 19% 15% Top % 8 76% 77% Tilfredsheden med leverandørernes serviceniveau er steget siden af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse, hvor det tilsvarende tal var 75% i I den seneste undersøgelse havde frankeringsbehovet ingen indflydelse på tilfredshedsniveauet. Denne gang er de store virksomheder mere tilfredse end de mindre virksomheder hhv. 88% og 77%. Pluskunderne er mere tilfredse med leverandøren end standardkunderne 84% mod 77%. Store virksomheder (250) 36% 5 9% 76% 88% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget utilfreds Q8: Hvor tilfreds er du med det serviceniveau, som frankeringsmaskine leverandøren i dag leverer? 18

19 Stor tilfredshed på tværs af leverandører Top Pitney Bowes (276) Scani (131) 29% % 16% 69% 80% 8 8 Den høje tilfredshed findes på tværs af leverandører. Dog tegner der sig et billede af, at virksomheder, der har benyttet Danastar, er mere tilfredse end de øvrige (89%). PT mail (35) 26% 54% 14% 6% 0% 9* 80% Danastar (90) 4 46% 9% 8 89% DAKI (70) 36% 46% 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 74% 8 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds *Lille base < 20 ikke signifikant Q8: Hvor tilfreds er du med det serviceniveau, som frankeringsmaskine leverandøren i dag leverer? 19

20 Samlet set lever Credit Lock op til kundernes forventninger Forventningerne til Credit Lock indfries i størst udstrækning blandt de store virksomheder dette var også tilfældet i Total (602) 37% 5 7% Fordelingen af virksomheder som oplever, at Credit Lock har oversteget eller indfriet alle forventningerne er vist nedenfor fordelt på leverandør: - DAKI (70): 36% - Danastar (90): 4 - Pitney Bowes (276): 4 - PT mail (35): 3 Små virksomheder (352) 3 56% 8% - Scani (131): 37% Der ses således en nogenlunde jævn fordeling på tværs af leverandører dog med PT mail som afviger en smule. Dette var også tilfældet i den seneste undersøgelse. Dog er der dengang som nu tale om en forholdsvis lille base for PT mail. Store virksomheder (250) 4% 4 48% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Overstiger forventningerne Indfrier alle forventninger Som forventet Indfrier ikke forventningerne Indfrier slet ikke forventningerne Q13: Jeg vil nu bede dig svare på, i hvilken udstrækning Credit Lock frankeringsmaskinen har indfriet virksomhedens forventninger på forskellige områder? 20

21 Credit Lock indfrier især de store virksomheders forventninger til funktionalitet Funktionalitet Betjening/brugervenlighed Total (602) 5% 35% 5 7% Total (602) 6% 34% 50% 9% Små virksomheder (352) 5% 30% 58% 7% Små virksomheder (352) 5% % Store virksomheder (250) 7% 37% 46% 9% Overstiger forventningerne Overstiger forventningerne Indfrier alle forventninger Store virksomheder (250) 4% 4 46% 7% Indfrier alle forventninger Som forventet Som forventet Indfrier ikke forventningerne Indfrier ikke forventningerne Indfrier slet ikke forventningerne Indfrier slet ikke forventningerne 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% På begge dimensioner indfries kundernes forventninger til Credit Lock. Mht. funktionalitet har Credit Lock frankeringsmaskinen i højere grad oversteget eller indfriet forventningerne blandt de store virksomheder. Dette skyldes formentlig det mere komplekse frankeringsbehov i denne gruppe. Der er ingen markante forskelle på tværs af leverandører. Q13: Jeg vil nu bede dig svare på, i hvilken udstrækning Credit Lock frankeringsmaskinen har indfriet virksomhedens forventninger på forskellige områder? 21

22 18% af kunderne har ikke fået opfyldt deres forventninger mht. hastighed Hastighed Effektivitet Total (602) 7% % Total (602) 5% 35% 5 8% Små virksomheder (352) 5% 27% 46% 2 Små virksomheder (352) 30% 57% 9% Overstiger forventningerne Store virksomheder (250) 10% 38% 40% 1 Indfrier alle forventninger Som forventet Store virksomheder (250) Indfrier ikke forventningerne Indfrier slet ikke forventningerne 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6% 4 45% 6% Overstiger forventningerne Indfrier alle forventninger Som forventet Indfrier ikke forventningerne Indfrier slet ikke forventningerne 0% 20% 40% 60% 80% 100% Også mht. både hastighed og effektivitet overstiger eller indfrier Credit Lock i høj grad de store virksomheders forventninger. Hastighed er den dimension, hvor der generelt set er størst skuffelse at spore. Hos 18% af alle virksomhederne indfrier Credit Lock slet ikke eller ikke forventningerne mht. hastighed. Især er der utilfredshed blandt virksomhederne i detail- og engroshandlen. Samlet set for disse brancher oplever 3, at Credit Lock slet ikke eller ikke indfrier forventningerne på hastighedsdimensionen. På hastighedsdimensionen er der en tendens til, at kundernes forventninger indfries i lavere grad for maskiner leveret af DAKI (27% mod 38% samlet set). Der er ingen markante forskelle på tværs af leverandører. Q13: Jeg vil nu bede dig svare på, i hvilken udstrækning Credit Lock frankeringsmaskinen har indfriet virksomhedens forventninger på forskellige områder? 22

23 8 af kunderne vil anbefale Credit Lock til andre Top Total (602) 38% 4 14% 80% 8 Virksomhederne er tilfredse med deres Credit Lock frankeringsmaskine samt med både Post Danmark og deres leverandør. Dette kommer til udtryk ved, at 8 af alle virksomhederne helt sikkert eller sandsynligvis vil anbefale Credit Lock til andre. Små virksomheder (352) 34% 46% 14% 76% 80% Den høje tilfredshed er gældende på tværs af segmenter og det samme er tilfældet for andelen, der vil anbefale Credit Lock. Det er værd at bemærke, at selv blandt de virksomheder, der er utilfredse med den nuværende service, vil mere end halvdelen alligevel anbefale Credit Lock. Store virksomheder (250) 44% 39% 1 85% 8 Helt sikkert anbefale Credit Lock Sandsynligvis anbefale 0% 20% 40% 60% 80% 100% Måske/måske ikke anbefale Sandsynligvis ikke anbefale Helt sikkert ikke anbefale Q16: Hvis du blev spurgt om råd fra en anden virksomhed med et tilsvarende frankeringsbehov som din virksomhed, ville du så anbefale Credit Lock? 23

24 Motivatorer for skift til Credit Lock 24

25 Fristen for skift samt funktionalitet er hovedårsagerne til skift til Credit Lock Nævnt årsag (Net) Krav fra Post Danmark/ lovpligtigt Spare tid/ maskinen er mere effektiv Den gamle var nedslidt og skulle udskiftes Afregningssystemet God pris/ tilskud/ tilbud Skulle alligevel bruge en frankeringsmaskine Mere brugervenlig maskine Ændring i brevmængden Automatisk aflæsning Integreret brevvægt Mere stabil maskine Færre fejlfrankeringer Fik demonstrationer af Credit Lock Andet Ved ikke 16% 17% 16% 15% 1 20% 8% 8% 8% 6% 7% 4% 6% 5% 6% 4% 6% 8% 4% 44% 4 48% 94% 9 96% Fristen for udskiftning i 2009 er den mest markante årsag til skiftet. Andelen der angiver denne årsag er steget fra 24% i 2008 til 44%. Dette er ikke overraskende taget i betragtning at halvdelen af 2009 er gået. Det er ligeledes forventeligt, at andelen, der angiver fristen som årsag til skift, stiger i takt med anskaffelsesåret. 16% nævner de funktionelle fordele som årsag til skift, mens 15% angiver, at deres gamle frankeringsmaskine alligevel var slidt ned sidstnævnte gør sig især gældende for de store virksomheder. Total (602) Små virksomheder (352) Store virksomheder (250) Q5: Hvad var de væsentligste årsager for din virksomhed til at anskaffe sig en Credit Lock frankeringsmaskine? 0% 20% 40% 60% 80% 100% 25

26 Betjening af Credit Lock frankeringsmaskinen 26

27 Det opleves som let at lære at betjene en Credit Lock frankeringsmaskine Meget let Forholdsvis let Forholdsvis kompliceret/svært 6% 5% 37% 38% 36% 57% 56% 58% Det er let for kunderne at lære at betjene deres Credit Lock frankeringsmaskine. Hele 94% angiver, at det har været meget eller forholdsvis let. Kun 6% af alle har fundet det forholdsvis kompliceret at lære at betjene frankeringsmaskinen, mens ingen har fundet det meget kompliceret. Der er ingen forskel på tværs af segmenter. Ikke engang virksomheder med et komplekst frankeringsbehov og heraf følgende større og mere komplicerede maskiner har haft problemer med at lære at betjene maskinerne. 7% Meget kompliceret/svært 0% 0% 0% Har kendskab til betjening af frankeringsmaskinen (546) Små virksomheder - har kendskab til betjening (333) Store virksomheder - har kendskab til betjening (213) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Q10: Hvordan har det været at lære at betjene frankeringsmaskinen? 27

28 De få (6%) som oplever problemer med betjeningen af Credit Lock mener, at frankeringsmaskinen er kompliceret og teknisk Kompliceret/teknisk 5 De få virksomheder, der har haft forholdsvis svært ved at lære at betjene deres Credit Lock maskine, angiver som hovedårsag (5), at det har været kompliceret/teknisk. Meget at læse/svær manual 19% Dårlig introduktion 16% Andet 9% Ved ikke Oplever at det har været svært at lære at betjene frankeringsmaskinen (32) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Q11: Hvorfor har været forholdvis/meget kompliceret at lære at betjene frankeringsmaskinen? 28

29 Credit Lock frankeringsmaskiner bliver lettere at betjene med tiden Det er blevet lettere at betjene frankeringsmaskinen med tiden 7 For størstedelen (7) af de virksomheder, der har oplevet problemer med betjeningen af Credit Lock maskinen, er det blevet nemmere med tiden. Det er ikke unaturligt, at der i forbindelse med en sådan type produkt er tale om en indkøringsperiode. Det lader til, at denne fase for de flestes vedkommende har været gnidningsfri, mens få har oplevet problemer med selve betjeningen. Det er ikke blevet lettere at betjene frankeringsmaskinen med tiden 28% Oplever at det har været svært at lære at betjene frankeringsmaskinen (32) Q12: Er det med tiden blevet lettere at betjene frankeringsmaskinen? 0% 20% 40% 60% 80% 100% 29

30 Vurdering af nye funktioner i Credit Lock 30

31 Automatisk betaling samt Track og Trace er de mest relevante funktioner Detaljeret statistik Automatisk betaling 18% 2 27% 26% 2 19% 20% 19% 1 1 Top % 45% 48% 48% Der er den samme interesse for de nye funktioner som i Automatisk betaling samt Track og Trace vurderes som i 2008 som de mest relevante af de nye funktioner. Der er fortsat forholdsvis lav interesse for et personligt website. Track og Trace 2 25% 20% 20% 1 54% 48% Personlig website 14% % 16% 39% 36% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget relevant (5) Relevant (4) Lidt relevant (3) Ikke relevant (2) Slet ikke relevant (1) Q17: Hvor relevant ville flg. være i forhold til din virksomheds nuværende behov på frankeringsområdet? 31

32 De nye funktioner er mest relevante for de store virksomheder Top 2 Små virks. (352) Store virks. (250) Detaljeret statistik 1 28% 2 24% 14% Automatisk betaling 2 28% 18% 19% 1 Track og Trace 19% 24% 19% 24% 14% Personlig website % 20% Detaljeret statistik 27% 25% 24% 15% 9% Automatisk betaling 2 25% 20% 19% 15% Track og Trace 30% 25% 2 14% 9% Personlig website 17% 24% 2 26% % 49% 5 48% 4 24% 3 55% 5 47% 46% 67% 55% 54% 4 Meget relevant Relevant 0% 20% 40% 60% 80% 100% Lidt relevant Ikke relevant Slet ikke relevant Detaljeret statistik, automatisk betaling samt Track og Trace er de mest relevante funktioner for de store virksomheder. Det samme mønster gjorde sig gældende i den seneste undersøgelse. Dog er interessen for Track og Trace samt personligt website faldet blandt de store virksomheder. Blandt de mindre virksomheder er der størst interesse for automatisk betaling. Q17: Hvor relevant ville flg. være i forhold til din virksomheds nuværende behov på frankeringsområdet? 32

33 Konklusion 33

34 Konklusion Stor tilfredshed med Credit Lock Der er stor tilfredshed med den nuværende service på frankeringsmaskiner: 84% er meget tilfredse eller tilfredse Tilfredsheden er steget markant blandt de store virksomheder: 87% mod 75% i 2008 Mere end 8 ud af 10 kan uhjulpet nævne en fordel ved deres Credit Lock frankeringsmaskine. De største fordele ved Credit Lock er: Funktionelle forhold som tidsbesparelse og automatisk aflæsning Virksomhederne spares for besvær i form af at bruge frimærker og aflevere post på posthuset Den høje tilfredshed understreges af: 8 af virksomhederne vil anbefale Credit Lock til andre 50% af virksomhederne forbinder ikke nogen ulemper med Credit Lock 34

35 Konklusion, fortsat Markant stigning i tilfredsheden med Post Danmarks serviceniveau Tilfredsheden med Post Danmarks serviceniveau er steget markant: Fra 4 i 2008 til 55% Den øgede tilfredshed med Post Danmark skyldes især stigningen i tilfredshed blandt de store virksomheder: Fra 37% i 2008 til 54% Kun ca. ¼ af de utilfredse kunder kommer med konkrete forslag til forbedringer, der kan øge deres tilfredshed med Post Danmark: 8% af de utilfredse kunder mener, at mere og bedre kontakt med Post Danmark kan øge kundetilfredsheden 35

36 Konklusion, fortsat Kunderne er meget tilfredse med leverandørernes serviceniveau Kunderne er fortsat særdeles tilfredse med deres frankeringsmaskine leverandør og tilfredsheden er endda steget: 8 mod 75% i 2008 Virksomheder med et stort frankeringsbehov er mest tilfredse med leverandøren (88%). Den høje tilfredshed findes fortsat på tværs af leverandører. Højere kundetilfredshed blandt pluskunderne Pluskunderne er mere tilfredse end standardkunderne: 57% af pluskunderne er meget tilfredse eller tilfredse med Post Danmarks serviceniveau mod 48% af standardkunderne 84% af pluskunderne er meget tilfredse eller tilfredse med leverandørens serviceniveau mod 77% af standardkunderne Credit Lock indfrier forventningerne Credit Lock indfrier især de store virksomheders forventninger. Dette gælder overordnet og på dimensionerne funktionalitet, brugervenlighed, hastighed, effektivitet og afregningsmetode. Forklaringen er sandsynligvis de store virksomheders mere komplekse frankeringsbehov, som Credit Lock imødekommer. 36

37 Konklusion, fortsat Kunderne skifter til Credit Lock pga. fristen for udskiftning Hovedårsagerne til skift til Credit Lock er: Fristen for udskiftning med udgangen % (24% i 2008) Funktionelle fordele (tidsbesparende og effektivitet) 16% Naturlig udskiftning pga. slid 15% At fristen for udskiftning nu er hovedårsagen til skift er forventeligt. Dette har dog ikke påvirket opfattelsen af selve frankeringsmaskinen i negativ retning. Det er let at lære at betjene Credit Lock frankeringsmaskiner 94% angiver, at det er meget eller forholdsvis let For mere end 7 ud af 10 af de få, som har oplevet problemer med betjeningen, er det med tiden blevet lettere at betjene frankeringsmaskinen Det lader dermed til, at virksomhederne er godt rustet til at bruge det nye system og at der ikke er en specielt lang eller problematisk indkøringsfase. 37

38 Konklusion, fortsat De nye funktioner er mest relevante for de store virksomheder Interessen for de nye funktioner er den samme som i De mest relevante funktioner er fortsat: Automatisk betaling Track og trace De nye funktioner er mest relevante for virksomheder med et stort og dermed komplekst frankeringsbehov. 38

Hovedkonklusioner. Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner

Hovedkonklusioner. Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner Post Danmark CRR frankeringsmaskiner Jobnr. 4079 Hugo Tranberg Luise Juul Nielsen Juni 2009 Hovedkonklusioner Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner DORTHEAVEJ 3 DK-2400

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2012 BILAG A

DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2012 BILAG A DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2012 BILAG A INDHOLDSFORTEGNELSE 02 09 13 16 18 21 24 26 BAGGRUND OPSUMMERING AF HOVEDRESULTATER REGISTRATORERNES BAGGRUND OG UDVIKLING I TILFREDSHED SAMMENLIGNING

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

MEDIEBUREAUANALYSE & PANELDEBAT

MEDIEBUREAUANALYSE & PANELDEBAT MEDIEBUREAUANALYSE & PANELDEBAT 2017 2017 Page 1 September 2017 Søren Pedersen Indhold Hvem har vi talt med? 3 Hovedresultater 6 Opsamling 13 Kontakt 15 2017 Side 2 Hvem har vi talt med? Hvem har vi talt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget 14-02-2012 Sagsnr. 2012-25259 Dokumentnr. 2012-135470 Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse December Side 1

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse December Side 1 Gladsaxe Kommune Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2010 December 2010 2010 Side 1 Undersøgelsens formål Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvor tilfredse borgerne er med betjeningen i Borgerservice.

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 10. september 2012 Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. En tredjedel af de lidt større virksomheder (20-250

Læs mere

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder 18. maj 2009 Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder Udvikling. Flertallet af små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland anser udvikling af nye produkter

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Tværgående rapport en - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportministeriet Januar 2013 Baggrund for undersøgelsen Transportministeriet ønsker, at

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015 Fødevarestyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter 8. juni - 29. juni 2015 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-5 Hovedkonklusioner... 6-9 Gennemgang af resultater Service...

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Handel i tal. DI Handels konjunkturanalyse. September 2008. Omsætning i handel Indeks 2001=100

Handel i tal. DI Handels konjunkturanalyse. September 2008. Omsætning i handel Indeks 2001=100 DI Handels konjunkturanalyse September 8 Handel i tal Omsætning Engroshandlens omsætning er steget med 1/3 i løbet af de seneste 3 år. Alene inden for sidste år, er omsætningen i engroshandel steget med

Læs mere

DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2011

DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2011 DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2011 REGISTRATORUNDERSØGELSEN Hvad Undersøgelse DK Hostmasters. 89 komplette besvarelser Hvordan Elektronisk skema sendt på e-mail i 2011 Indsamlet over 3 uger fra

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Daginstitutionerne 6 7 Dagplejen 27 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 45 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag

Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag Post Danmark Analyse af danskernes brevvaner 2008 Januar, 2008 Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag 1 Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund og formål 3 Side Resultater Hovedresultater 4 Præference

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Små virksomheder efteruddanner mindst

Små virksomheder efteruddanner mindst Jysk Analyse 12. september 2009 Små virksomheder efteruddanner mindst Efteruddannelse. Selvom et stort flertal af de midtjyske virksomheder har haft deres medarbejdere på efteruddannelse indenfor det seneste

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating Rapport Teleindustrien Danmark 2017 Telecom Privatkunder - EPSI Rating RESUME Teleindustrien 2017 Sammenlignet med de andre nordiske lande, er der en højere tilfredshed med bredbånds- og mobilprodukter

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Notat Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Dansk Erhverv har i november 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres anvendelse af og forventninger

Læs mere

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte 18. maj 2009 Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Erhvervskonjunkturer. Hver anden mindre virksomhed i Region Midtjylland forventer færre ansatte. I virksomheder med over

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248.

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248. Antal Bruttostikprøve 550 Frafald - ikke del af population 72 Nettostikprøve (renset) 478 Antal gennemførte besvarelser 248 Svarprocent: 52% - - - - - - - GENNEMGANG AF RESULTATER JK PROCES EVALUERING

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Hovedresultater: Forandringer

Hovedresultater: Forandringer Hovedresultater: Forandringer 2 ud af 3 akademikere i undersøgelsen har oplevet omorganiseringer inden for de seneste 2 år. Akademikernes psykiske arbejdsmiljø er lavere, når der har været flere runder

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015 Februar 2016 1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske 2015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP Psykiatri 2015. Resultaterne offentliggøres i uge 11,

Læs mere

Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer

Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer 5.2 Efteruddannelse Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer To tredjedele af respondenterne (66 %) har deltaget i en aktivitet arrangeret af Tandlægeforeningens Efteruddannelse inden

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende 23. juni 2011 Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende Iværksætteri. Gå på mod er et afgørende karaktertræk for iværksættere. Det mener hver fjerde virksomhedsleder i Region Midtjylland, hvis de da ikke

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget kvartal 2015

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget kvartal 2015 Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 1. 3. kvartal 2015 Skatteankestyrelsen blev på baggrund af klagereformen etableret den 1. januar 2014 som en fusion mellem Landsskatterettens og ankenævnenes

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter Lejre Kommune Bygge- og miljøundersøgelse Telefonundersøgelse foretaget november-december 2013 360 respondenter 1 Om undersøgelsen (1 af 2) Lejre Kommune har ønsket, at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelser

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Aflæsning via dit netværk

Aflæsning via dit netværk FRANKERING TIL EN DIGITAL VERDEN Aflæsning via dit netværk MERE END EN FRANKERINGSMASKINE 30 45 65 PostBase er mere end en frankeringsmaskine. Postbase er modulopbygget og kan derfor tilpasses alle dine

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed August 2011

Danske virksomheders kreditværdighed August 2011 August 2011 Danske virksomheders kreditværdighed August 2011 Analyse fra Soliditet 1 Resume Resumé: For første gang siden ultimo 2010 ser vi at dansk erhvervslivs kreditværdighed er blevet ringere. Fra

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Flygtninge på arbejdsmarkedet

Flygtninge på arbejdsmarkedet Flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Lederes initiativer til beskæftigelse af flygtninge Hvor mange ledere der personligt vil være villige til at

Læs mere

High-tech og nem at bruge Godkendt til Credit Lock og sikker og effektiv i den daglige frankering. Den nye ultimail

High-tech og nem at bruge Godkendt til Credit Lock og sikker og effektiv i den daglige frankering. Den nye ultimail High-tech og nem at bruge Godkendt til Credit Lock og sikker og effektiv i den daglige frankering Den nye ultimail ultimail giver det store overblik! Det store og læsevenlige display gør det nemt at overskue

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune Evaluering af Materielgården 2014 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Snerydning, saltning og asfalt 3. Fejning, bekæmpelse af ukrudt

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243)

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243) Kundetilfredshedsanalyse: DANAK Kundetilfredshedsanalyse 010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/43) 1 1. Indledning I denne rapport fremlægges resultaterne af kundetilfredshedsanalysen for DANAK foretaget

Læs mere

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76%

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76% Notat Rygning i erhvervslivet Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Rygning bliver stadig mindre udbredt blandt danskerne, og mange steder er det ikke længere tilladt at ryge. Dansk Erhverv har i juni 2014 undersøgt,

Læs mere

Danskernes syn på offentlig service

Danskernes syn på offentlig service Danskernes syn på offentlig service November 2016 2016 Side 1 Denne undersøgelse er gennemført som en del af målingen bag Den Offentlige Servicepris 2016. Formålet med undersøgelsen er at kaste lys over

Læs mere

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014 December 2014 Dagpengesystemet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om dagpengesystemet gennemført af Epinion for DeFacto i september/oktober 2014. Der er 1.066, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere