AB Toftevang. Nyhedsbrev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AB Toftevang. Nyhedsbrev"

Transkript

1 AB Toftevang Nr. 5/Dec Nyhedsbrev Bestyrelsen ønsker alle i Toftevang en rigtig God Jul og et Godt Nytår Kontakt til bestyrelsen: Formand Peter Sørensen, Toftevang 40, 1.th. tlf Næstformand Jakob E. Kjær, Toftevang 46, 2.th. tlf Kasserer Olivia Langwagen, Toftevang 32, 2.th. tlf Sekretær Lone Christoffersen, Toftevang 30, 2.th. tlf Bestyrelsesmedlem Lene Norrbohm, Toftevang 44, 2.tv Info fra formanden: Den 5. november 2012 var sidste dato for at give svar på den høring, som Lyngby Taarbæk kommune havde igangsat i forbindelse med kommunalbestyrelsens forslag om at udvikle Kanalvejsområdet som et attraktivt byområde. Andelshaverne er tidligere blevet orienteret om forslaget og samtidig blevet opfordret til at give deres synspunkter tilkende, således at AB Toftevangs bestyrelse kunne give svar på høringen så repræsentativt som muligt. På baggrund af de modtagne synspunkter har bestyrelsen givet et høringssvar, som i hovedsagen udtrykker bekymring for den stærkt stigende trafik i området omkring Toftebæksvej og Kanalvej. Bestyrelsen har i høringssvaret samtidig udtrykt bekymring for færdselssikkerheden i forbindelse med til- og frakørselsforholdende til Toftevang. Fra AB Toftevang har vi foreslået, at til- og frakørselsmulighederne koordineres med lyssignalerne ved Kanalvej og fodgængerovergangen syd herfor. Som grund til vores bekymring har vi anført de forholdsvis ringe oversigtforhold og at cyklisterne ikke er omfattet af lyssignalerne. Lyngby Taarbæk Kommune har efterfølgende bekræftet modtagelsen af AB Toftevangs høringssvar. Varmemesterfunktionen: I oktober og november har varmemesterfunktionen været reduceret i forbindelse med Varmemester Jesper Højgaards sygdom. Vi beklager naturligvis de gener det måtte have medført 1

2 for den enkelte andelshaver/lejer. For god ordens skyld skal det dog tilkendegives, at Peter Hansen, vikar for Jesper Højgaard har gjort et fremragende stykke arbejde i samme periode. I forbindelse med varmemesterens sygdom og raskmelding har bestyrelsen, som det er naturligt efter længere tids sygdom, haft en samtale med varmemesteren om eftervirkninger af sygdomsforløbet og den fysiske belastning, der er forbundet med varmemesterjobbet. Konklusionen af samtalen er blevet, at Jesper er klar til at genoptage sit arbejde for fuld styrke. I samme forbindelse er det aftalt med Jesper, at hans arbejdstid ændres fra den 1. februar, således at arbejdstiden herefter er fra klokken til klokken mandag til fredag. Begrundelsen er, at der herved opnås størst sammenfald mellem håndværkernes/leverandørernes arbejdstid og varmemesterfunktionen. Endvidere giver det andelshaverne en bedre mulighed for at træffe varmemesteren i dagtimerne. Varmemesterens kontortid vil fortsat være dagligt mellem klokken og Nyt Kontor: Bestyrelsen har nu indrettet sig med nyt kontor i kælderetagen i nr. 26 i Blok 3. Kontoret er åbent for alle andelshavere/lejere den første onsdag i hver måned i tiden til Her vil så vidt muligt alle bestyrelsesmedlemmer være til stede. Møde med bestyrelsen kan også ske efter aftale. Generalforsamling 2013: Generalforsamlingen 2013 er foreløbig fastsat til den 23. april. Vi venter dog fortsat på at få en endelig bekræftelse fra Advodan på at lokaler m.m. er på plads. Sæt venligst et kryds i kalenderen. Bestyrelsen ser meget gerne, at alle der har mulighed for det møder op og er med til at fastlægge strategien for AB Toftevangs fremtid. Budget 2013 Bestyrelsen/kassereren er ved at lægge sidste hånd på budget Budgettet ventes vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 9. januar Eventuelle forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen i april 2013 om ændringer af boligafgiften, leje af skure, parkeringspladser, carporte, garager m.m. vil blive bekendtgjort senest 1. februar, så vi i henhold til vedtægterne overholder de 3 måneders varsling. Generalforsamlingen tager så den endelige beslutning med henblik på ikrafttræden efterfølgende. Varmeregnskab 2012 Selve varmeregnskabet for 2012 kan vi ikke sige så meget om på nuværende tidspunkt. Men vi skal være opmærksomme på, at de relative store efterbetalinger i 2011, i en vis udstrækning var baseret på stigende gaspriser samtidig med, at Aconto beløbet var blevet sat ned. Vi havde desværre passeret generalforsamlingen i 2012, da vi modtog varmeregnskabet for Der var således ikke mulighed for en generalforsamlingsbeslutning om at hæve Aconto beløbet i Til gengæld skrev vi i Nyhedsbrev nr. 2, 2012, at alle andelshavere efter aftale med Advodan frivilligt 2

3 kunne få hævet deres Aconto beløb. Det håber jeg rigtig mange har benyttet sig af, ellers kan vi komme til at stå i samme situation igen i år. Vi håber dog, at de nye fyr har haft en gavnlig virkning. Gaspriserne er næppe faldet i I 2012 satser vi på, at varmeregnskabet foreligger før generalforsamlingen i april På generalforsamlingen vil bestyrelsen blandt andre forslag fremlægge et forslag om, at alle andelshavere individuelt får tilpasset deres Acontobeløb i forhold til det foregående års forbrug. De relative store efterbetalinger de fleste har haft på varme, er ikke nødvendigvis et udtryk for, at Toftevang har et større varmeforbrug pr. kvadratmeter end normalt for ældre ejendomme. Snarere tværtimod. Aconto beløbet har bare ikke været justeret i takt med udviklingen. Nykredit: Nykredit har, ligesom de øvrige kreditforeninger besluttet at hæve deres bidragssatser på lån. Stigningen er hævet fra 0.5% til 0.75%. Det synes måske ikke umiddelbart af så meget, men for Toftevangs vedkommende er der tale om en ekstra udgift på kr i Det siger sig selv, at der her er tale om et relativt voldsomt indgreb. Sagt på almindelig dansk, så vil det betyde, at det resultat, vi måske kunne se frem til i regnskabsår 2013 vil blive kr mindre. YouSee: YouSee som er vores udbyder af TV programmer har annonceret, at abonnementet stiger pr. 1. januar2013. Det betyder for os andelshavere i Toftevang en merudgift på kr. 12 pr. måned fra 1. januar Bestyrelsen har i øvrigt haft møde med YouSee s chefkonsulent om AB Toftevangs muligheder for et differentieret tilbud, hvor alle ikke nødvendigvis behøver, at abonnere på de samme kanaler. Der er dog tale om en mulighed for enten en grund, mellem- eller stor TV pakke. Til både grund og mellempakken kan der så tilkøbes enkeltkanaler. I næste Nyhedsbrev til februar vil vi omtale de forskellige muligheder i detaljer med henblik på en indstilling, drøftelse og beslutning på generalforsamlingen i april Parkeringssituationen: Bestyrelsen ved det godt. Parkeringssituationen er kaotisk. Indtil der evt. træffes en beslutning om, og afsættes økonomi til at anlægge flere parkeringspladser skal vi fra bestyrelsens side opfordre andelshaverne til at oplyse deres gæster om parkeringssituationen. Det vil sige, at der skal vises hensyn ved parkering og at reserverede pladser ikke må benyttes af andre end den pladsen er reserveret til. Håndtering af skrald: Det burde næsten være unødvendigt, igen at skulle skrive hvilke risici der er forbundet med at fylde glas og andre spidse genstande i skraldeposerne. Der er jo opsat containere til at modtage disse ting. Det er ikke rimeligt over for dels skraldemændene og dels vores varmemester, at de skal udsættes for sådanne helt urimelige arbejdsmiljøvilkår. Skaderne er da heller ikke udeblevet 3

4 både varmemesteren og vikaren er på trods af korrekt anvendt beskyttelsesudstyr kommet til skade. Bestyrelsen beder alle om at medvirke til at få dette standset. Sidste: Jeg er netop i dag blevet gjort orienteret om, at der i denne uge er fundet glas, skalpeller og rødvinsflasker i skraldeposerne. Og det er så kun det der kunne ses. For så vidt angår containerpladsen, så har vi gentagne gange erfaret, at andre end andelshaverne benytter containerpladsen. Alene i November og december er der adskillige gange kastet affald af forskellig art ind over hegnet, og i flere tilfælde er affaldet losset uden for hegnet. Da alle andelshavere jo har nøgle til containerpladsen må vi konstatere, at der er andre end andelshaverne, der anvender vores container. Vi bør alle medvirke til, at dette snarest stoppes. Dels skal andre ikke fylde vores container. Den er dyr nok at få tømt i forvejen, og dels skal varmemesteren ikke bruge sin tid på at rydde op i affald, der kastes ind over hegnet. Skraldeøer: Vi kan forvente, at skulle have vores skrald op i niveau inden for en overskuelig tid. Det vil sige inden for de næste par år. Det betyder, at skraldeposerne i kælderen er en saga blot til fordel for miniaffaldscontainere placeret på strategisk hensigtsmæssige steder. Placeringen skal ske både i forhold til mindst mulige gener for andelshaverne, herunder afstand fra hver enkelt andel og i forhold til skraldebilernes størrelse og skraldemændenes arbejdsmiljø. Som alle ved så har vi jo i forvejen problemer med plads, så gode råd om mulige løsninger modtages gerne. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) Bestyrelsen har besluttet sig for at melde sig ind i ABF for at sikre foreningen den nyeste viden på andelsboligområdet. Gennem ABF er foreningen også sikret råd og vejledning, herunder juridisk vejledning om alt vedrørende andelsboligmarkedet. Indmeldelsen vil ske pr. 1. januar Årskontingentet er på kr Rengøring: Tak til de andelshavere som meldte tilbage i forbindelse med vores tilfredshedsmåling af rengøringen i AB Toftevang. Resultatet viste i sin helhed, at der var nogenlunde tilfredshed med rengøringen. Specielt viste undersøgelsen, at der var tilfredshed med rengøringen af trappeopgangene. Rengøringen i vaske- tørrerum var derimod noget tilbage at ønske. Udover at varmemesteren har påtalt dette overfor rengøringsassistenterne, så vil bestyrelsen tage kontakt til rengøringsfirmaet for at sikre, at kvaliteten højnes i vaske- og tørrerum. Næste Bestyrelsesmøde: På grund af julen og nytåret udsættes bestyrelsesmødet i december fra den 26. december til 9. januar. Endnu en gang god jul og godt nytår 4

5 5

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN J. nr. 1003107 UT/bj REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN År 2011, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på Tjørnehøj skolen, Brøndby, ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Beretning for året 2008-2009

Beretning for året 2008-2009 Beretning for året 2008-2009 Det forgangne år har været præget ganske kraftigt af den økonomiske krise, der for alvor ramte landet i sensommeren 2008. Konsekvenserne af krisen har påvirket både køb og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Greve den 22. april 2013 Bestyrelsens beretning ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Efter generalforsamlingen den 16.april 2012 fortsatte

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Ejerforeningen Nordre Munkegård

Ejerforeningen Nordre Munkegård Ejerforeningen Nordre Munkegård 15. april 2011 Bestyrelsens beretning 2010-2011 Bestyrelsen Ejerforeningens bestyrelse har i 2010-2011 holdt 10 bestyrelsesmøder, heraf et kort, ekstra møde i december.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00

I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00 Referat 29.10-09 Klokken 18.00 19.30 Afholdt på Lindelundsskolen klasselokale 21, Bredager 160, 2605 Brøndby I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Onsdag d. 25. marts 2015 kl. 19.00, Den store Sal, Kulturhuset Islands Brygge (K-I-B), Islands Brygge 18, 2300 København S

Onsdag d. 25. marts 2015 kl. 19.00, Den store Sal, Kulturhuset Islands Brygge (K-I-B), Islands Brygge 18, 2300 København S Njalsgade 30 A, st. tv. 2300 København S Telefon 3254 0401 Islands Brygge, 06. marts 2015 Kære andelshaver Her er indkaldelsen til foreningens ordinære generalforsamling 2015. Vedlagt er alt materialet,

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere

vil du give en hånd med?

vil du give en hånd med? Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere