Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4"

Transkript

1 Digital Tinglysning Vejledning til Pantebrev Udgivet 24. september 200 version.4

2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at du er klar til at gennemføre anmeldelsen: Har du husket at uploade alle nødvendige bilag til bilagsbanken? Er alle fuldmagter blevet registreret? Husk, at en registreret fuldmagt ikke kan anvendes til fordel for fuldmægtigen. Det betyder, at den, der har fået fuldmagt til at underskrive, ikke også kan være den, der skal overtage ejendommen. HUSK! Bilag i bilagsbanken Fuldmagter HUSK! Debitor og kreditor skal være den samme person/selskab og skal være identisk med ejer af ejendom

3 Oversigt Trin af 2 Anmelder Trin 2 af 2 Find ejendom Trin 3 af 22 Pantebrevsformular m.v. Trin 4 af 22 (/2) Beløbets størrelse, rente og vilkår Trin 4 af 22 (2/2) Beløbets størrelse, rente og vilkår Trin 5 af 22 Kreditor Trin 6 af 22 Oplysninger om panteretten Trin 7 af 22 (/2) Oplysning om debitor Trin 7 af 22 (2/2) Oplysning om debitor Trin 8 af 22 (/2) Betalings- og opsigelsesvilkår Trin 8 af 22 (2/2) Betalings- og opsigelsesvilkår Trin 9 af 22 Tinglyste hæftelser Trin 0 af 22 Tinglyste servitutter Trin af 22 Fuldmagt Trin 2 af 22 Meddelelsespåtegning Trin 3 af 22 Særlige bestemmelser Trin 5 af 22 Tinglysningsafgift Trin 6 af 22 Erklæringer vedrørende pant Trin 7 af 22 Erklæringer vedrørende overførsel af afgift Trin 8 af 22 Beregnet tinglysningsafgift Trin 9 af 22 Øvrige oplysninger Trin 20 af 22 Ekstra erklæringer Trin 2 af 22 Andre roller Trin 22 af 22 Underskriftsmetode (/2) Trin 22 af 22 Underskriftsmetode (2/2) Underskriftsmappen Kontakt Du kan få oversigten over skærmbillederne for din anmeldelse vist ved at klikke på det røde ikon "vis oversigt" til højre i skærmbilledet. Du kan navigere tilbage i din anmeldelse via dette link. Brug ikke browserens frem- og tilbagepile.

4 Trin af 22 Anmelder Her angiver du oplysninger om anmelder. 2 Af sikkerhedsmæssige grunde må Sagsnummer ikke indeholde cpr.nr. Hvis anmelder er anden person eller virksomhed end den, der er logget på, kan anmelder angives ved at klikke Anden anmelder. 3 Underretning om prøvetinglysning, underskrift, modtagen anmeldelse og tinglysning samt efterfølgende sletning af retsanmærkning sendes til den primære adresse, som er obligatorisk. 4 Du kan oplyse en række supplerende adresser, som alene vil modtage det første tinglysningssvar, efter at dokumentet er anmeldt. Supplerende e- mailadresser modtager eksempelvis ikke beskeder om annullering af retsanmærkning og lignende.

5 a b c d e Trin 2 af 22 Find ejendom 2 Æblestien, St. Magleby Angiv her, hvilken ejendom tinglysningen omfatter. Du skal her søge efter ejendommen ved at oplyse én af følgende egenskaber: a Adresse b Ejerlav og matr.nr.* c BBR-nummer d Hovednoteringsnummer (KMS) e Umatrikuleret areal Det er en fordel af benytte, b da dette er den mest præcise egenskab tryk herefter (S)øg. Du får fejl, hvis du søger på mere end én af ovenstående egenskaber. 2 På næste skærmbillede skal du vælge den ønskede ejendom tryk (V)ælg. Søg kun påén ting ad gangen * På kan du bl.a. søge efter ejerlav og matr.nr.

6 Trin 3 af 22 Pantebrevsformular m.v. Pantebrevsformular er forvalgt og kan ikke ændres. Pantebrevsformularen er ændret fra september 2009 og er nu benævnt formular A. Hvis der er tale om et sælgerpantebrev, skal det anføres her. Et sælgerpantebrev er et pantebrev udstedt af sælger i forbindelse med salg af en fast ejendom.

7 Trin 4 af 22 (/2) Beløbets størrelse, rente og vilkår Fortsættes næste side Hovedstol og Pålydende rentesats skal udfyldes, mens resten kan vælges efter behov.

8 Trin 4 af 22 (2/2) Beløbets størrelse, rente og vilkår Fortsat fra forrige side a b c b Den rente, der skal betales, skal kunne beregnes ud fra dokumentets tekst. Det gør i en række situationer en tekst i Rentevilkår i øvrigt nødvendig. Hvis der er valgt variabel rente og dernæst følgende rentebestemmelser: pålydende rente x %, referencerente, rentetillæg, kan man ikke konstatere, hvad renten reelt skal beregnes til. Her må anmelder forklare eks., at renten skal beregnes som rentetillæg tillagt referencerenten, dog mindst den pålydende rente. Hvis dette ikke er nærmere forklaret, vil pantebrevet blive afvist. Angiv øvrige rentevilkår: Vælg Ret a b Vælg Tilføj afsnit og så Tilføj fritekst Vælg Tilbage og herefter Næste c

9 Trin 5 af 22 Kreditor 2 Her angives oplysninger om kreditor. Evt. klik på Kreditor er den samme som anmelder, hvis dette er tilfældet, og formularen udfyldes automatisk. 2 Når du har udfyldt formularen, tryk da på (T)ilføj kreditor

10 Trin 6 af 22 Oplysninger om panteretten Angiv oplysninger om panteretten.

11 2 Trin 7 af 22 (/2) Oplysning om debitor Anders And d Anders And Fætter Højben e Andeby, St. Andeby v Andeby, St. Andeby v Debitor skal være den samme som kreditor Vejledning Pantebrev v. 24. juni 200 Her angiver du oplysninger om debitorerne. Sæt flueben ud for relevante debitor, inden du trykker (T)ilføj debitor. 2 Når du har tilføjet debitor, har du mulighed for at tilføje følgende: a b c a Kautionist b Anden pantsætter c Anden tiltrædende ejer d Med personligt gældsansvar e Debitor er meddebitor uden at være ejer

12 Trin 7 af 22 (2/2) Oplysning om debitor Anders And Fætter Højben Andeby, St. Andeby v Andeby, St. Andeby v Hvis ikke debitor fremgår af listen, klikker du på linket Debitor fremgår ikke af listen. Indtast oplysninger om debitor og tryk Gem

13 Trin 8 af 22 (/2) Betalings- og opsigelsesvilkår Fortsættes næste side Hvis der markeres i Der er mulighed for afdragsfrihed i maksimalt, skal der udfyldes både i feltet år og feltet måneder. Hvis der kun udfyldes antal år, skal man skrive 0 ved måneder.

14 Trin 8 af 22 (2/2) Betalings- og opsigelsesvilkår Fortsat fra forrige side Fortsat fra forrige side.

15 Trin 9 af 22 Tinglyste hæftelser Andeby, St. Andeby v Andeby, St. Andeby v 2 Joachim von And m.fl. Angiv her i prioriteret rækkefølge, hvilke af de tinglyste hæftelser, der skal respekteres. Husk at sætte flueben ved de hæftelser, du ønsker at respektere. Klik på linket Vis for at se de tinglyste hæftelser. 2 Hvis du får denne besked, kan du fremsøge de tinglyste hæftelser under Forespørg > Indskannet akt eller Forespørg > Tinglyst dokument. Herunder kan du bl.a. finde adresserne på kreditorerne

16 Trin 0 af 22 Tinglyste servitutter 2 Andeby, St. Andeby v Andeby, St. Andeby v Andeby, St. Andeby v Prioriter hvilke og i hvilken rækkefølge, de tinglyste servitutter skal respekteres. Husk at sætte flueben ved de servitutter du ønsker at respektere. Klik på linket Vis for at se de tinglyste hæftelser 2 Du kan fremsøge de tinglyste servitutter under Forespørg > Indskannet akt eller Forespørg > Tinglyst dokument.

17 Trin af 22 Fuldmagt Her kan du få tinglyst fuldmagter, som giver en anden person/virksomhed ret til at få tinglyst påtegninger til dokumentet. Der er ikke krav om, at der indsættes en fuldmægtig. Evt. benyt linket Fuldmagtshaver er den samme som anmelder for at kopiere data på anmelder ind i dette trin.

18 Trin 2 af 22 Meddelelsespåtegning Der er ikke krav om, at der skal indsættes en meddelelseshaver. Evt. benyt linket Meddelelseshaver og anmelder er den samme for at kopiere data på anmelder ind i dette trin.

19 Trin 3 af 22 Særlige bestemmelser Hvis pantsætter er køber af en del af ejendommen og pantsætter denne inden matrikulær berigtigelse, skal dette anføres her samt under øvrige oplysninger, og Tinglysningsretten vil derefter indsætte denne begrænsning i beskrivelsen af det pantsatte. Der skal i denne situation uploades og bilagsrefereres rids, og skøde skal være tinglyst. Gælder der særlige bestemmelser for lånet, kan du angive det her, men vær opmærksom på pantebrevsformularens ufravigelige bestemmelser. Angiv særlige bestemmelser: a b c a Vælg Ret b Vælg Tilføj afsnit og så Tilføj fritekst c Vælg Tilbage og herefter Næste b

20 Trin 5 af 22 Tinglysningsafgift Her har du mulighed for at vælge en erklæring vedr. forhold, der ændrer tinglysningsafgiften. Mulighederne kommer på næste trin.

21 Trin 6 af 22 Erklæringer vedrørende pant a b c d Her angives erklæringer relevante for pant. Bemærk, at det kun er de 4 følgende punkter i listen, der benyttes i forbindelse med Pantebreve: a Overførsel af afgift (næste trin) b Opskreven hovedstol c Dokument udstedt mellem ægtefæller d Erklæring om afgiftsfritagelse

22 Trin 7 af 22 Erklæringer vedrørende overførsel af afgift Her angives erklæringer vedr. overførsel af afgift.

23 Trin 8 af 22 Beregnet tinglysningsafgift a * b d c c Tingbogen foretager en beregning af tinglysningsafgiften med udgangspunkt i den faste afgift samt procentsats af hovedstolen, evt. opskrevet med renter. Beregningen vises på dette trin. Hvis man ikke er enig i foretaget beregning, gøres følgende: a Udfyld feltet Angiv andet beløb til betaling (Bemærk dog, at der alene foretages en standardberegning af tinglysningsafgiften uden hensyn til afgivne erklæringer. Hvis du mener at skulle betale et andet beløb eller intet beløb, anføres dette her.) b Såfremt du ikke har valgt erklæring på trin 8, så vælg Ret og c Vælg Tilføj afsnit og efterfølgende Tilføj fritekst d Vælg Tilbage og herefter Næste Du kan beregne din tinglysningsafgift her*.

24 Trin 9 af 22 Øvrige oplysninger a b c d e Hvis pantsætter er køber af en del af ejendommen og pantsætter denne inden matrikulær berigtigelse, skal dette anføres her samt under øvrige oplysninger, og Tinglysningsretten vil derefter indsætte denne begrænsning i beskrivelsen af det pantsatte. Der skal i denne situation uploades og bilagsrefereres rids, og skøde skal være tinglyst. e b c Dette trin giver en sidste mulighed for at tilføje tekst, fraser og bilag til anmeldelsen, som ikke skal være en del af det endelige dokument. Tilføj eventuelt dokumentation i form af øvrige bilag: a. a Sæt flueben i Der refereres til dokumentation indlagt i. b. b Indsæt Referencenummer (kopiér fra Bilagsbanken) c. c Udfyld feltet Referencebeskrivelse med sigende dokumenttitel d. d Vælg Referencetype fra rullelisten (Udgangspunktet er 80 Andet). e. e Vælg Tilføj bilagsreference Vælg eventuelt Dokumentation er fremsendt til Tinglysningsretten, hvis bilag skal fremsendes med post, og husk i givet fald at anføre dato og løbenummer.

25 Trin 20 af 22 Ekstra erklæringer Anmelder har mulighed for at markere for at tilføje én eller flere erklæringer i relation til anmeldelsen. Ved at vælge en formuleret erklæring kan anmelder i visse situationer undgå at skulle udtrykke sig via fritekst. Ved angivelse af fritekst vil anmeldelse blive udtaget til manuel behandling.

26 Trin 2 af 22 Andre roller a b a Interessenter, som skal underskrive anmeldelsen forud for tinglysning, skal tilføjes på dette trin. b Roller med stjernemarkering i rullemenuen er obligatoriske anmeldelsen kan ikke færdiggøres, med mindre disse er angivet.

27 Trin 22 af 22 Underskriftsmetode (/2) Anders And Debitor a b Her angives, hvilken metode der benyttes til underskrift for de enkelte roller/aktører. Aktører uden cpr.nr/cvr.nr. kan ikke underskrive i underskriftsmappen, men alene i henhold til fuldmagt. a Ved markering af fuldmagt for en aktør er det vigtigt, at der vælges fuldmægtig Vælges underskrift ved fuldmagt skal der b dobbeltklikkes på feltet Ingen valgt og fuldmagtshaver indføjes herefter i feltet nedenunder, hvorefter fuldmagtshaver kan underskrive i henhold til fuldmagten. Ved underskrift for cvr.nr. kan cpr. nr. indsættes for de, der skal underskrive, eller *,* kan reservere to eller flere underskriftspladser. Specielt for ejerpantebreve: Et nyt pantebrev behøver ikke kreditors underskrift, men underskriftsmetode skal vælges for rollen.

28 Trin 22 af 22 Underskriftsmetode (2/2) Anders And Underskriftsmappe: Sættes markering ved underskriftsmappe, vil anmeldelsen placeres til underskrift i tinglysning.dk hos den pågældende aktør. Denne skal logge på og underskrive anmeldelsen elektronisk, inden anmelder kan foretage endelig anmeldelse. Anmelderordning:(Kan kun bruges ved pant) Det er muligt at underskrive via anmelderordning ved visse typer anmeldelser. En organisation eller virksomhed kan opnå autorisation til at anmelde på vegne af en aktør. Hvis en virksomhed er autoriseret til at bruge anmelderordningen, betyder det, at virksomheden selv er ansvarlig for at have aftale med aktøren enten i form af fuldmagt eller anden aftale. Vær opmærksom på, at ikke alle ekspeditionstyper kan anmeldes via anmelderordningen. Fuldmagt: Fuldmagtsordningen gør det muligt at underskrive på vegne af en aktør. For at gennemføre underskrift i forbindelse med tinglysning via fuldmagtsordningen, skal skriftlig fuldmagt med underskrift fra aktøren tilsendes Tinglysningsretten. Hvis den skriftlige fuldmagt ikke er Tinglysningsretten i hænde, når anmeldelsen modtages, tinglyses med 6 dages frist for indsendelse, hvorefter dokumentet slettes af tingbogen.

29 b Underskriftsmappen a 2 2 Når du har trykket Til (u)nderskrift i trin 22, skal du fortsætte til a Mine Tinglysninger og herefter b Underskriftsmappen. Herfra underskrives dokumentet ud fra den valgte underskriftmetode i trin 22 for disponenterne. 2 Når alle nødvendige underskrifter er påført dokumentet, vælges fanebladet Dokumenter, der kan anmeldes. Herfra anmeldes den pågældende servitut til aflysning. Når du får beskeden: Din anmeldelse er nu blevet sendt til tinglysning, se da status i "Mine tinglysninger" for at se om anmeldelsen er afsendt.

30 Kontakt Har du spørgsmål eller input til indholdet af denne vejledning, er du velkommen til at kontakte Tinglysningsretten: Har du input eller generelle spørgsmål til vejledningen, bedes du benytte kontaktformularen på Tinglysningsretten.dk under punktet Benyt kontaktformular nederst på siden. Har du tekniske spørgsmål til Tinglysning.dk, kan du ringe til vores hotline på hotline er åben fra kl. 06:00 til 8:00 alle hverdage.

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Ejerpanterev Udgivet. septemer 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre, at du

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Endeligt Skøde Udgivet. septemer 200 version.3 Inden du starter (/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre,

Læs mere

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0 Digital Tinglysning Vejledning til Endelig odeling Udgivet 0. feruar 200 version.0 Vejledning Endelig odeling v.0, 0. feruar 200 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Auktionsskøde Udgivet 1. septemer 2010 version 1.2 Inden du starter (1/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009 etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009 CSC Danmark A/S Retortvej 8, Valby DK-1780 København Phone: +45 3614 4000 Computer

Læs mere

PROBLEMSTILLINGER (1)

PROBLEMSTILLINGER (1) PROBLEMSTILLINGER (1) FULDMAGTER 1. Registrering og rettelser af fejl 2. Fuldmagter i forbindelse med privat skiftede boer ADKOMSTER 3. Skøder lyst med frist 4. Endelighedspåtegning (skøder lyst før 08.09.2009)

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet.

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet. 7. januar 2011 S1039 - D20789 Kommentarer til de enkelte punkter 1 1 Udvid undtagelsen til at anvende dagskurs på låneudmålingstidspunktet Vi foreslår, at undtagelsen, der giver adgang til at anvende dagskursen

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. januar 2011 S1039 - D20681 Att. Annette Pedersen Høringssvar til forslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven Vi modtog den 6. december

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY

Erhvervsstyrelsen og EY Erhvervsstyrelsen og EY Nulpunktsmåling af digital tinglysning samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden Lovafdelingen Udkast Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0103 Dok.: RLM40267 Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden I medfør af 7, stk. 5, 8, stk. 3, 14, stk.

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere