Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv"

Transkript

1 Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv I 1862 blev det lovpligtigt for landets jordemødre at føre protokol over alle de fødsler, de assisterede ved. Det var slet ikke alle steder i landet, det lod sig gøre alene af den grund, at loven kom så sent i 1861, at trykkerierne ikke kunne nå at producere nok protokoller inden årsskiftet. Men i Gladsaxe lykkedes det distrikstjordemoder madam Sophie Møller at få fat i en protokol, og derfor kan vi følge Gladsaxes jordemødre ad den vej fra Uddannelsen Jordemoderskolen blev oprettet så tidligt som Den blev knyttet til Frederiks Hospital og siden til Fødselsstiftelsen i København. Frederiks Hospital, Fødselsstiftelsen og hvad Staten ellers havde af institutioner for syge i København, blev i 1910 slået sammen til Rigshospitalet og flyttet ud på Blegdamsvej. Uddannelsen tog indtil 1895 ni måneder. Derefter blev den forlænget til et år. I 1927 blev den forlænget til to år, og i 1939/40 til tre år. Uddannelsen var alle dage benhård. En stor del af tiden gik med vask og rengøring, fordi hospitalet fik så lidt for at uddanne kvinderne, at de blev anset som gratis arbejdskraft. I øvrigt var uddannelsen en mesterlære, hvor praktisk arbejde som "føl" hos en jordemoder og teori gik hånd i hånd. Indtil 1895 var det kun gifte kvinder, der havde født mindst ét barn, der kunne optages på skolen, men blandt andet på grund af krigene i 1848 og 1864 og udvandringen af især unge mænd til Amerika, var der et stort overskud af kvinder, der stod uden forsørger. Enten fordi de var blevet enker, eller fordi der ikke var mænd, de kunne gifte sig med. Eller fordi deres mand var blevet handicappet, og kvinden derfor måtte overtage forsørgerrollen i familien. Der blev i årene omkring århundredeskiftet åbnet for kvinder på en lang række uddannelser, og jordemodervæsnet blev nu gjort tilgængeligt for en langt større ansøgerskare. Jordemodervæsnet var et kvindefag. Og det havde status af noget, kvinder gjorde af et næstekærligt hjerte. Det betød i praksis, at trods en fin uddannelse, var det uhyre vanskeligt at leve af erhvervet bagefter. Nogle betalte i naturalier. Nogle betalte i klingende mønt. Men folk gav, hvad de kunne, og jordemødrene og deres eventuelle familie levede ofte i stor fattigdom. Det betød, at borgerskabets døtre fravalgte jordemodererhvervet. De blev hellere f.eks lærerinder eller sygeplejersker. De, der tog jordemoderuddannelsen kom ofte fra de fattigste kår. De blev udpeget af sognerådenes fattigvæsen, senere amterne, og det var således også sognets eller amtets fattigkasse, der betalte for uddannelsen. Tilbage til Gladsaxe

2 Vi ved meget lidt om madam Møller, der førte den første jordemoderprotokol fra 1862 til Madam Møller var distriktsjordemor. Hele landet var på det tidspunkt blevet inddelt i jordemoderdistrikter, og Gladsaxe og Herlev udgjorde tilsammen et distrikt. Altså faldt grænsen i Gladsaxe-Herlev sammen med sognekommunens grænser, for indtil 1909 hørte Gladsaxe og Herlev sammen som én kommune. Andre steder blev distriktsgrænserne draget på anderledes primitiv vis, nemlig ved at amtmanden tog en passer og slog en cirkel omkring jordemorens bopæl, der svarede til, at hun havde maksimalt 10 kilometer fra sin bopæl og til den fødende. Der kunne være mange praktiserende jordemødre i et distrikt, men kun én af dem kunne kalde sig distriktsjordemor. At være distriktsjordemor betød, at sognet sørgede for fri bolig samt en meget lille løn i rede penge til jordemoren. I Gladsaxe havde distriktsjordemoren i mange år bolig på Buddingevej 293. Til gengæld for fri bolig og løn skulle distriktsjordemoderen principielt tage sig af alle distriktets fødsler. Uanset om den fødende havde penge at betale med eller ej. Men fordi hun trods alt var garanteret en vis indtægt og havde fri bolig, var distriktsjordemoren ofte bedre stillet end sine privatpraktiserende medsøstre. Foto: Buddingevej 295.tif Fototekst: Buddingevej 295 fotograferet i 1927 inden vejen blev udvidet. Huset i baggrunden var gult og lå i 1981 stadig på hjørnet af Buddingevej og Rådhuspassagen. Cirka midt i billedet blev Buddinge Kirke senere bygget, og stien ind ved bilen blev senere døbt Rådhusvænget. Stien førte ind til det vandhul, der kaldtes Buddinge Gadekær. Bilen har formentlig tilhørt beboerne i nummer 293, hvor både sognefogden og distriktsjordemoren boede og havde brug for en bil for at passe deres arbejde. Der, hvor Højgaardernes hus lå, blev ejendommen på Kildebakken 2-6 opført i midten af 1960 erne. Frøken Karen Højgaard Karen Christensen blev født d. 6. november 1868 i Havnelev sogn i Præstø amt som datter af gårdmand Christen Hansen og Inger Marie Madsdatter. Fadderne var to piger og en karl, ingen andre gårdmænd. I 1899 bestod hun jordemodereksamen, og derefter bosatte hun og hendes ældre søskende sig i Kirke Værløse. I 1909 flyttede Karen samt hendes ældre bror, Niels og storesøster, Maren, til Gladsaxe. Niels fik hvervet som sognefoged, mens Karen fik jobbet som distriktsjordemor fra Maren fungerede som husbestyrerinde for sine to søskende og en logerende lærer, Axel Asmussen, der kom fra nabosognet i Præstø Amt, og som flyttede ind og boede hos dem i mange år. Karen, Maren og Niels kaldte sig nu for Højgaard, og Karen fortalte folketællingsmyndighederne, at hun var født i 1875, mens hun overfor de lokale skattemyndigheder fortalte, at hun var født i At hun løj sig yngre kan have hængt sammen med, at hun var forelsket i deres logerende, lærer Asmussen, som var hele 18 år yngre end

3 hun selv. De tre søskende fik i øvrigt ikke officiel tilladelse til at hedde Højgaard før i 1927, indtil da hed de reelt Christensen, men det vidste ingen i Gladsaxe. De tre søskende og læreren bosatte sig i Buddinge. Først i en lejet bolig, men fra 1912 under eget tag på adressen Buddingevej 293, hvor Niels Højgaard lod huset bygge. Vi ved ikke, om Karens løn blev forhøjet, fordi hun ikke havde fri bolig, men boede hos sin ældre bror og siden arvede huset. Distriktsjordemorens instruks, altså arbejdsbeskrivelse, fra 1896 sagde, at medmindre hun var ude og assistere ved en fødsel, måtte hun ikke rejse bort fra sit distrikt ud over et døgn uden at have fået kredslægens tilladelse. Senere blev reglerne lempet, sådan at hun kunne alliere sig med en anden jordemor, der kunne vikariere. Men uanset hvad, forventede alle inklusiv jordemødrene selv, at de skulle være til at træffe døgnet rundt. Så næsten alle jordemødre havde enten som Karen Højgaard en husbestyrerinde eller en ung pige i huset, der kunne løbe/cykle/ringe og få fat i jordemoren, hvis hun skulle være taget i biografen eller ud at handle eller til fest, når den fødende eller hendes mand ringede og sagde, at nu var det nu. Karen Højgaard assisterede ved et sted mellem 60 og 100 fødsler pr. år indtil hun gik på pension i oktober På det tidspunkt var begge Karens ældre søskende døde, men lærer Asmussen logerede stadig hos hende. I januar 1940 tog Karen og overlærer Asmussen det store skridt og lod sig vie på Gladsaxes kommunekontor. Karen var nu 72 år, og Axel Asmussen var 54. Lærer Asmussens brors barnebarn, Jesper Asmussen, har fortalt arkivet, at ægteskabet var pro forma. Axel Asmussen havde dårligt hjerte og blev stadig mere syg. Karen Højgaard havde dårlig økonomi, og ville få svært ved at få det til at løbe rundt uden lærer Asmussens bidrag til husholdningen. Ved at gifte sig, vandt de begge. Hun lovede at tage sig godt af ham, indtil han døde. Til gengæld arvede hun hans tjenestemandspension. Axel Asmussen døde knapt 60 år gammel i 1945, mens Karen blev 91 og døde i På det tidspunkt var hun flyttet over i det splinternye byggeri, Vadbro, som lå cirka 200 meter fra hendes gamle hjem på Buddingevej 293. Foto: Asmussen, Axel 11.tif Fototekst: Axel Asmussen blev født 20. august 1885 og døde 18. september Han var lærer og siden overlærer (=inspektør) ved Søborg Skole. Desuden var han sognerådsmedlem i Gladsaxe og , hvor han blev afløst af Aage Bruhn Andersen. 100 fødsler pr. år En distriktsjordemoder skulle omkring 1915 have cirka 100 fødsler på årsbasis for at have en rimelig løn. Staten kompenserede, hvis hun ikke nåede op på 100 fødsler, men kompensationen var ikke pensionsgivende, så rigtig godt var det ikke. Den distriktsjordemor, som afløste Karen Højgaard, hed Anna Sara Jensen.

4 Hun var uddannet i 1922 og kom til Gladsaxe i marts Hun lejede sig ind på Buddinge Hovedgade 149, men flyttede i 1947 til Kidhøj 31 i Bagsværd, da hun giftede sig. På det tidspunkt, hvor Anna Jensen fik stillingen, var der væsentlig større konkurrence om fødslerne, end da Karen Højgaard arbejdede i distriktet. Der var flere meget aktive jordemødre, og Anna Jensen fik svært ved at komme ind på "markedet". Hun lå konstant med mellem 40 og 60 fødsler pr. år. Måske til hendes egen tilfredshed, eftersom det må have været meget svært at kombinere mand og børn med en jordemoderstilling, hvor der var fødsler om året. For de privatpraktiserende jordemødre gjaldt det naturligvis også om at få flest mulige fødsler. Og som for Anna Jensen var det hårdt at komme ind på "markedet" og få sig en tilstrækkelig stor andel af fødslerne. Foto: Johansen, familien.tif Fototekst: Hr. og fru Johansen fra Gladsaxe med deres trillinger født d. 4. april Blandt en jordemors mange vigtige opgaver var at lære at spotte de potentielt vanskelige fødsler, INDEN fødslen gik i gang. De fødsler, der kunne forventes at blive vanskelige, blev typisk henvist til Rigshospitalet. Det var derfor også en læge og en jordemor fra Rigshospitalet og ikke én af de lokale, der kom og assisterede ved trillingefødslen, der fandt sted i ægteparrets eget hjem. De, der måtte opgive Ingen tvivl om, at jordemoderskolen uddannede flere jordemødre i begyndelsen af 1900-tallet, end der var levebrød til. Mange jordemødre slog sig ned i hovedstadsområdet og fristede et hårdt liv. I 1917 slog frøken Julie Henriette Nielsen sig ned som jordemor i Søborg. Hun fik to fødsler i januar, og derefter ingen. For fru Martine Hjelmer i Bagsværd gik det endnu værre. Hun fik én fødsel i 1919 og måtte derpå opgive. Fru Johanne Marie Nielsen i Søborg havde ti fødsler på fire år, heraf kun én i Søborg, mens resten var udenbys. Hun opgav også. Fru Anna Kirstine Hansen var også aktiv i Søborg fra 1909 til Hun nåede at få 22 fødsler alt i alt. Frøken Haralda Emilie Hansen, der siden giftede sig med en hr. Ærrebo, prøvede at få et udkomme i Søborg fra Men hun havde kun mellem 25 og 36 fødsler om året, så også hun stoppede hurtigt sin karriere her i kommunen. Til gengæld ved vi om netop Haralda, at hun både før og efter sin tid i Gladsaxe fungerede som jordemor i København. Først fra 1901 til 1930, derefter fra 1932 til I 1936 lykkedes det Anna Kirstine Larsen i Søborg at snuppe 11 lokale fødsler fra de ellers etablerede jordemødre, men åbenbart opgav hun kampen og afleverede sin protokol efter fire måneder. I 1947 slog fru Grethe Nørgaard Grove sig ned på Kildekrogen 11, hvorfra hun tog ud til hjemmefødsler. Hun fik 17 fødsler i alt i årene Og Ella Petersen fra Lauggårds Alle 10 fik 38 fødsler i alt fra Det kan

5 sagtens være, at de her omtalte jordemødre flyttede til nye distrikter efter deres nederlag i Gladsaxe. Vi ved det bare ikke. De, det gik lidt bedre Reservejordemor frøken Dagmar Jørgensen fra Søborg, der siden blev gift Andersen, fungerede i Gladsaxe fra 1906 til Hun havde i gennemsnit 30 fødsler pr. år. Det var også alt for lidt til at leve et bare nogenlunde hæderligt liv, men som reservejordemor har hun formentlig også fået et mindre tilskud fra sognet/amtet. Og fru Kirstine Nielsen fra Søborg havde i snit 40 fødsler pr. år fra 1908 til Fru Lizzi Olesen fik 52 lokale fødsler fra oktober 1944 til oktober 1945, men derefter stoppede hun. Så gik det bedre for Esther Christiane Kjeldsen, der flyttede ind på Klausdalsbrovej 17 og praktiserede fra oktober 1950 til januar 1959 de sidste par år fra en adresse på Buddinge Hovedgade 157, altså fem huse fra distriktsjordemor Anne Jensen, der først stoppede i Carla Scharling Jordemor Carla Johanne Andrea Scharling f. Jacobsen var én af de to jordemødre i Søborg, der klarede sig virkelig godt. Hun startede på Søborg Hovedgade 104, men oprettede efter få år fødeklinik på Søborg Hovedgade 93 på 1. sal. Selv boede hun og hendes mand på 2. sal. Fødeklinikken var indrettet i en 2½ værelses lejlighed. Den store hjørnestue havde 2-3 senge, mens kammeret var indrettet til enestue. Det sidste værelse var indrettet til fødestue. Klinikken fungerede fra 1928 til 1951, hvorefter fru Scharling nøjedes med at gå ud og assistere ved hjemmefødsler og i ny og næ en fødsel på Astrid á Rogvis Fødeklinik. Omkring krigens tid toppede fru Scharlings karriere med små 200 fødsler om året. Carla Scharling var gift med repræsentant Emil J. Scharling. Hun var selv født 16. juni 1886 og døde 4. juni 1967, altså næsten 81 år gammel. Hun fik sin jordemodereksamen i september 1915, og praktiserede som jordemor indtil 1965! Dog med færre og færre fødsler som årene gik, så i året 1965 var hun kun ude til tre fødsler i alt. Carla Scharling og Leonarda Hansen, som vi vender tilbage til om et øjeblik, havde begge klinik i Søborg. Og begge havde et glimrende udkomme. De var uddannet med kun et års mellemrum, men hvor Carla Scharling var af den gamle skole, og mente, at læger kun burde tilkaldes i alleryderste nødstilfælde, var Leonarda Hansen tilhænger af alle de moderne former for smertestillende midler æter, kloroform, narkose og de skulle gives af en læge, hvorfor hun tilkaldte læge til rigtig mange af sine fødsler. Det gav de to jordemødre hver deres kundegrundlag. Carla Scharling tog sig af de "almindelige" søborgensere og gladsaxeborgere, mens Leonarda Hansen i stor stil henvendte sig til de moderne og velhavende borgere tit fra gentoftesiden af Søborg Hovedgade. Foto: Søborg Hovedgade 93.tif

6 Fototekst: Her i hjørneejendommen over slagter Svanes butik havde Carla Scharling fødeklinik. Foto: Eugen Amding, Leonarda Hansen Leonarda Jeanette Pauline Lundqvist eller Lundkvist blev født 7. april Hun blev gift med en lagerforvalter Hansen, der døde fem dage før deres yngste barns fødsel i 1915 og efterlod Leonarda som enke kun 30 år gammel. Leonarda valgte at forblive i sin enkestand og tog 18. september 1916 jordemodereksamen, så hun fremover kunne forsørge sig selv og sønnen, Børge Lundqvist Hansen født 1910 samt datteren, Else Lissi Lundqvist Hansen fra På det tidspunkt var uddannelsen som sagt et-årig, men i løbet af det år, havde eleverne ingen ferie og kun ganske få fridage. Det var først, da uddannelsen blev forlænget til tre år i 1939, at jordemodereleverne fik bevilget to ugers ferie om året! Og da elevernes eventuelle børn ikke måtte være på hospitalsområdet, har Leonarda Hansen, ligesom mange af sine medsøstre, skullet undvære sine børn næsten fuldstændigt i et helt år. Børnene blev oftest sat i pleje ved deres bedsteforældre, mens mødrene uddannede sig. Allerede 24. november 1916 assisterede den nybagte jordemoder ved sin første fødsel i Søborg. Klinik/bopæl var dengang på Buddinge Alle 33 (siden omdøbt til Selma Lagerløfs Alle). Det første år havde Leonarda Hansen fire fødsler, men allerede få år senere stabiliserede antallet sig på et gennemsnit omkring de 100 fødsler om året. Reelt stoppede hun i 1950, hvor hun havde 61 fødsler, men over de følgende fire år fortsatte hun dog med at fungere som jordemor for nogle ganske få udvalgte. Kigger man i Leonardas jordemoderprotokoller kan man se, at der ved mange af Leonarda Hansens fødsler var en læge til stede, fordi hun valgte at give en stor del af sine patienter narkose. Der er tale om næsten 1/3 af patienterne, der således fik narkose af jordemoderen under opsyn af en læge. De første år skiftede Leonarda Hansen adresse flere gange. Hun startede som sagt på Buddinge Alle. Få år senere finder man hende på Frederiksborgvej 62 (senere Søborg Hovedgade). I 1927 flyttede hun til Søborg Hovedgade 110 og i 1929 flyttede hun til Søborg Hovedgade 84, hvor hun blev indtil hun rykkede ind på Carl Blochs Alle. I 1923 påbegyndte Sygekassen Søborg opførelsen af en etageejendom på Carl Blochs Alle 7-9. Ejendommen stod færdig i 1925 og rummede seks lejligheder, hvoraf en del dog blev slået sammen efter behov. 1. april 1934 flyttede Leonarda Hansen ind i denne bygning. Her lejede hun hele loftsetagen (= 2. sal), der i den anledning blev ombygget med nye skillevægge i den ene del af etagen. Desværre er byggetegningerne væk, men ud fra korrespondancen i kommunens byggesagsarkiv ser det ud til, at loftsetagens venstre side forblev privat beboelse, mens lejligheden til højre fik nye skillerum og kom til at rumme 5 enkeltværelser, kontor og bad i stedet for køkken. Lejlighederne i bygningen

7 var oprindelig indrettet med dagligstue, spisestue, soveværelse, pigeværelse og køkken. På det tidspunkt, hvor Leonarda Hansen flytter til Carl Blochs Alle 7-9 er begge hendes børn flyttet hjemmefra. Til gengæld huser hun løbende en husassistent, en barneplejerske og en sygeplejeelev i de år, hun driver sin fødeklinik fra adressen. Der var stor udskiftning blandt personalet, kan man se af folkeregisterkortet, for der var tale om helt unge piger, som generelt enten giftede sig eller fik job andetsteds. En del af sygeplejeeleverne fik f.eks job på Rigshospitalet, mens en del af barneplejerskerne flyttede til andre fødeklinikker eller fik job på diverse spædbørnehjem. De sidste års få fødsler kunne nemt foregå i den store, private lejlighed i modsatte side af etagen. Den sidste fødsel fandt sted 6. marts Da var Leonarda Hansen næsten 71 år gammel. Leonarda Hansen døde 28. juli 1959 på Plejehjemmet Kildegården på Søborg Hovedgade 188, hvor hun boede det sidste år af sit liv. Foto: Leonarda Lundqvist.tif Fototekst: Leonarda Hansen f. Lundqvist. Foto venligst doneret af Svend Aage Hansen. Tiden efter Astrid á Rogvi Konkurrencen mellem jordemødrene i Gladsaxe var lige så skrap som alle andre steder i landet. Distriktsjordemor Karen Højgaard kunne leve nogenlunde anstændigt, men var også i den heldige situation, at hun i praksis ikke havde megen konkurrence på hjemmefødslerne. Der var naturligvis privatpraktiserende jordemødre i både Herlev og Gladsaxe, men Karen Højgaard tog stadig de fleste af hjemmefødslerne i distriktet. Det gik knapt så godt for hendes efterfølger, for stadig flere valgte klinikfødslerne hos enten Carla Scharling eller Leonarda Hansen. Og da Gladsaxe Kommune tegnede overenskomst med Astrid á Rogvi om køb af sengepladser var distriktsjordemoderens tid i Gladsaxe i praksis forbi. Embedet blev da også nedlagt, senest da Anna Jensen gik på pension i Astrid á Rogvi havde fødsler på klinikken i Høje Søborg fra 1951 til På det tidspunkt var antallet af fødeklinikker for stærkt nedadgående. Ligesom hjemmefødsler efterhånden hørte fortiden til. Fødslerne blev i stedet flyttet ind på sygehusene, og i 1973/74 betød det, at landets jordemødre fik en helt ny overenskomst, hvor de blev knyttet til hospitalerne, og hvor der for første gang nogen sinde var tale om faste arbejdstider, fast løn og ikke mindst ferie på linie med alle andre indenfor sundhedsvæsnet. Til gengæld mistede de deres nære kontakt med den enkelte fødende kvinde. Nu kunne det nemt ske, at den jordemor, der havde taget sig af alle de indledende undersøgelser og samtaler, hav-

8 de fri når barnet skulle fødes, og det derfor blev en for den fødende ukendt jordemor. Men for de fleste jordemødre var det en lettelse, fremover at kunne have et almindeligt liv ved siden af arbejdet. Denne artikels generelle afsnit er baseret på Helen Cliffs bog: Jordemoderliv fra Kilder: Jordemoderprotokoller (Landsarkivet i København = LAK) Lokale vejvisere (Gladsaxe Byarkiv) KRAKs vejvisere (LAK) Skattelister (ligner folketællinger) fra 1915 og 1921 (Gladsaxe Byarkiv) Folkeregisteret for Gladsaxe på Carl Blochs Alle Leonarda Hansens navn + Buddingevej Karen Asmussen f. Højgaard + Carla Scharling (Gladsaxe Byarkiv) Anmeldelser over døde i Kbh. Amts nordre Birk, 1959 (LAK) Gladsaxe Kommunes Byggesagsarkiv, matrikel 22di Buddinge (Carl Blochs Alle 7-9) + 16h Buddinge (Buddingevej 293) + 1kg Buddinge (Søborg Hovedgade 93) Folketælling for Gladsaxe Sogn Havnelev Sogns kirkebog, fødte kvinder for Karen Christensen/Højgaard (LAK) Borgerlig ægteskabsprotokol, 1940 for Karen og Axel Asmussen (LAK) Byggesager på matrikel 16h Buddinge (Gladsaxe Kommunes byggesagsarkiv) Oplysninger fra Leonarda Hansens efterkommer i Sverige, Svend Aage Hansen

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden Danmark for 125 a r siden Danmark var for 125 år siden et lille land med 2,5 millioner indbyggere. Langt de fleste boede på landet, men mange var begyndt at flytte til de store byer som København og Århus

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER "1

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER 1 Mette Olesdatter Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave METTE OLESDATTER "1 METTE OLESDATTER "2 Mette Olesdatter *1789-1880 Mette Olesdatter blev født den 1. november

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Slagtermester Svend Kristensen

Slagtermester Svend Kristensen Slagtermester Svend Kristensen Svend Kristensen blev hjemmefødt på Jørlunde overdrev d. 22 februar 1903 af forælderene Hans Peder Kristensen og hustru Karen Kristensen f. Johansen Barnedåben blev publiceret

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008 Side 108 Kristinedalsvej Kristinedalsvej 2 Kristinedalsvej 2 Foto marts 2007 Dette hus er bygget i 1939 af vognmand Osvald Jensen. Garagerne blev bygget først, og her boede Osvald Jensen indtil han flyttede

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag.

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag. Først vil jeg gerne takke Soroptimisterne for indbydelsen til at tale til jer i dag, mens vi allerede kan glæde os over det nye egetræ, der får fat, slår rod, vokser til, bliver frugtbart og giver styrke,

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Cecilie og Carl fra Carlsberg Bryggeri 15. januar 2015

Cecilie og Carl fra Carlsberg Bryggeri 15. januar 2015 Cecilie og Carl fra Carlsberg Bryggeri 15. januar 2015 Dette er historien om mine tipoldeforældre Cecilie Cathrine Sørensen og Carl Lorentz Holm på min mormors side. Familieforholdet ser således ud: Tipoldeforældre:

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Skoleforhold i Gladsaxe i gamle dage Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv, lokalhistorisk afdeling.

Skoleforhold i Gladsaxe i gamle dage Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv, lokalhistorisk afdeling. Skoleforhold i Gladsaxe i gamle dage Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv, lokalhistorisk afdeling. En god ide I 1721 fik kong Frederik d. 4. en god ide. For at belønne de distrikter i landet, der var pligtige

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Margit Gunhild Sofia Albin

Margit Gunhild Sofia Albin Margit Gunhild Sofia Albin D en 25. Juli 1915 blev Margit født i Bjuv, 15 km fra Helsingborg. Når hun i dag fortæller om sin barndom i Sverige, er det livet i Småland, der med drømmende blik og malerisk

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Lars Christian Iver Christensen,

Lars Christian Iver Christensen, Han blev født den 23. september 1890 i hjemmet Freerslev mark, Freerslev sogn, Haslev som den 7. og sidste i en søskendeflok. Forældre Jens Christensen og Mette Pedersdatter Blev døbt i Freerslev kirke

Læs mere

Forfædre til Martin Lavrits Hansen

Forfædre til Martin Lavrits Hansen Forfædre til Martin Lavrits Hansen Generation nr. 1 1. Martin Lavrits Hansen, født 20 juni 1887 i Matr. 51a, Stettinstræde 4, Dragør. Han er søn af 2. Martin Nielsen og 3. Ane Cathrine Hansen. Mere om

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Ingers konfirmation 1939

Ingers konfirmation 1939 Inger Anna Kristiansen Thorsten Kristiansen Inger er født i 1924 og opvokset i et lille husmandssted i landsbyen Boltinge nær Ringe på Fyn hos sine forældre, en søster og 2 plejebørn, som blev opdraget

Læs mere

Lidt om en skolefrøkens liv Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv

Lidt om en skolefrøkens liv Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv Lidt om en skolefrøkens liv Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv Den 24. september 1870 blev en lille pige født i København. Hendes far stammede fra Høyer Sogn i Tønder Amt, og for at ære hans oprindelsessted,

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

En hilsen fra Tyrkiet

En hilsen fra Tyrkiet 16. november 2015 En hilsen fra Tyrkiet Via min slægtsside på Internettet får jeg mange mails fra nære og fjerne slægtningen, men her forleden, så fik jeg en mail, der var ret udsædvanlig, for den kom

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

I Siri s fodspor. Siri Tove Anthon, 24. dec jun Siri s gravsten, O ahu Cemetery, Honolulu, Hawaii, USA ( David Blewster Knight)

I Siri s fodspor. Siri Tove Anthon, 24. dec jun Siri s gravsten, O ahu Cemetery, Honolulu, Hawaii, USA ( David Blewster Knight) I Siri s fodspor Siri Tove Anthon, 24. dec. 1889-18. jun. 1890 Siri s gravsten, O ahu Cemetery, Honolulu, Hawaii, USA ( David Blewster Knight) Jesper Holm 2017, Vers 1. 13-08-2017 www.holm-slaegt.dk 1

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer:

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer: Kongevejen 41 Timesgård, arvefæstegård Matrikelnummer: Matrikel nr. 18 Lønholt by, Grønholt sogn, nu matr. 18a Lønholt by, Grønholt sogn, som er på 11.498m2.. Afgav 15. april 1874 matr.nr. 18d Lønholt

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene:

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene: Familien Danmark Tema: Familieliv Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Hvor er Michael Svarer professor? Hvad viser Michaels Svarers forskning? Hvornår finder vi typisk vores partner? Hvor mange

Læs mere

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper.

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper. Fag: Historie Klasse: 6. klasse OpgaveSæt: Hvem var Christian d. 4.? Vikar-Guide 1. Fælles gennemgang: Spørg eleverne hvad de ved om Christian d. 4. og tag en snak med dem om det. Fortæl evt. hvad du ved

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

Stiftelsen var en del af Det kgl. Frederiks Hospital (der dog førte særskilt kirkebog over de børn, der blev født på Fødselsstiftelsen).

Stiftelsen var en del af Det kgl. Frederiks Hospital (der dog førte særskilt kirkebog over de børn, der blev født på Fødselsstiftelsen). København nord og vest og nedlagte sogne; Side -87-, Sogn nr. 75, DEN KGL. FØDSELSSTIFTELSE SOGN nr. 75 DEN KGL. FØDSELS- OG PLEJESTIFTELSE OPRETTELSE 1759/1787 Et "frit" (gratis) jordemoderhus for bl.a.

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Uægte børn og ugifte forældre i 1750-1850

Uægte børn og ugifte forældre i 1750-1850 Uægte børn og ugifte forældre i 1750-1850 v. Asbjørn Romvig Thomsen, seniorforsker og arkivar v. Rigsarkivet, Viborg. Definition af begrebet uægte børn: Danske Lov 1683: Uægte børn er født af forældre,

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Esther Kirstine Pedersen, 1920-2000

Esther Kirstine Pedersen, 1920-2000 Esther Kirstine Pedersen blev født den 5. marts 1920 i Usserød, som dengang hørte til Birkerød kommune. Hendes forældre er Søren Pedersen og Karen Marie Sørensen, og hun er deres andet barn, idet hendes

Læs mere

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN "1

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN 1 MADS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS JENSEN "1 Mads Jensen *1817-1886 1. Mads Jensen Mads blev født den 10. maj 1817 i Esbøll, han

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen Mit navn er Karen Marie Sørensen, og jeg er 40 år gammel. Jeg har skænket min mand Peter Martin 8 raske børn: to sønner og seks døtre. Jeg er opvokset på landet, men efter vores bryllup besluttede Peter

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere