Beretning 2010 for politikområderne:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2010 for politikområderne:"

Transkript

1 Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Regnskab Afvigelse til opr. Budget Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Total for udvalg

2 Årsberetning For økonomiudvalget er der overordnet en afvigelse på 3,829 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Årsagen til denne afvigelse er hovedsagelig forsørgelsesområdet, hvor der er et mindreforbrug på 4,537 mio. kr. vedrørende førtidspensioner, enkeltydelser på kontanthjælpsområdet og boligydelse. På Administrationsområdet er der en afvigelse på -1,478 mio. kr. hvilket kan forklares ved indkøb af nye it-systemer. Budgettet til disse indkøb er først afsat i Sammenlignet med det korrigerede, er der en afvigelse på 11,339 mio. kr. Årets resultat viser en afvigelse på 1,561 mio. kr. Afvigelsen skyldes mindreforbrug til Forsørgelse og Erhverv og Turisme. Administration og Fælles funktioner (rengøring og forsikringer) har et merforbrug. Afvigelserne er fordelt ud på politikområderne således: (i 1000 kr.) Afvigelse til korrigeret Årets resultat Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Total for udvalg Politisk organisation Her afholdes udgifter til kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn. Desuden afholdes udgifter til valg. Der har ikke i været afholdt valg til folketing eller kommunalbestyrelse. I forhold til det oprindelige, er der et mindreforbrug på 0,669 mio. kr., mens der forhold til det korrigerede har været et mindreforbrug på 0,019 mio. kr. Der er givet en negativ tillægsbevilling på 0,650 mio. kr. regulering af den politiske organisation i forbindelse med forbedring i. Der er ikke overførselsadgang på dette politikområde. Administration I forhold til det oprindelige, er der overordnet et merforbrug på 1,478 mio. kr., mens der i forhold til det korrigerede har været et mindreforbrug på 7,136 mio. kr.

3 Denne ramme omfatter forvaltningernes administrative udgifter, samt kommunens lønpuljer, der organisatorisk hører under Staben og Centralforvaltningen. Afvigelserne i forhold til det korrigerede og årets resultat er følgende for hver forvaltning: (i 1000 kr.) Afvigelse til korrigeret Årets resultat Staben Centralforvaltningen Børn- Unge og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltning Socialforvaltningen Administration i alt Staben I forhold til det oprindelige, er der et mindreforbrug på 2,649 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger/omplaceringer for 1,947 mio. kr. Tillægsbevillingerne vedrører hovedsageligt overført over-underskud og fordeling af lønpuljer til andre politikområder. I forhold til det korrigerede er der et mindreforbrug på 4,596 mio. kr., årets resultat viser et mindreforbrug på 0,032 mio. kr. Der er anvendt ca. 0,300 mio. kr. ekstra til indførelse af arbejdsmiljøcertificering. Der er afholdt udgifter til Medarbejderdreven innovation på 0,467 mio. kr. kommunen modtager refusion for udgiften, men refusionen kommer først i Centralforvaltningen I forhold til det oprindelige, er der et merforbrug på 3,457 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger/omplaceringer for 4,624 mio. kr. Heraf vedrører 3,872 mio. kr. overskud fra tidligere år. I forhold til det korrigerede er der et mindreforbrug på 1,167 mio. kr. Går man et spadestik dybere i fællesudgifter og administration, fås følgende resultat: (i 1000 kr.) Afvigelse til Årets resultat Korrigeret Faste ejendomme Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedr. jobcentre Lønpuljer mv Fællesudgifter og administration i alt

4 Mankoen under Faste ejendomme skyldes flere ting. Et par ejendomme er til salg, men endnu ikke solgt, hvilket betyder betaling for tomme lejligheder og afholdelse af faste udgifter udgifter. Der er udgifter på grund af skimmelsvamp i en ejendom, og store renoveringsudgifter vedrørende Åbakkevej 6. Renoveringen bliver de næste 2-3 år modsvaret af huslejestigninger. Sekretariat og forvaltninger årets resultat viser et merforbrug på 1,319 mio. kr. Det skyldes blandt andet indkøb og implementering af nye it-systemer. Budgettet til dette er først afsat i 2011, men udgifterne er afholdt i. Der er indkøbt: Økonomisystem Lønsystem Debitorsystem Indkøbssystem Tjenestetidssystem Der er derfor forbrugt af tidligere års overskud. Budgettet til lønudgifter under Centralforvaltningen er stort set overholdt. Dog er der merudgifter til personale med tilskud. Der er ikke opnået så mange refusioner som forventet. Der er indkommet flere indtægter end teret i form af diverse gebyrer og brugerbetalinger. Administration vedrørende jobcentre har et overskud på 0,890 mio. kr. Lønpuljerne vedrører hovedsageligt barselspuljen og tjenestemandspensioner. Under barselspuljen er der et merforbrug på 0,378 mio. kr. Vedrørende tjenestemandspensioner er der et merforbrug på 0,971 mio. kr. En del af merforbruget vedrører pensionerede tjenestemænd, som der ikke er indbetalt tilstrækkelig pension til. Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen I forhold til det oprindelige, er der et mindreforbrug på 1,277 mio. kr., mens der i forhold til det korrigerede er et mindreforbrug på 0,970 mio. kr. Afvigelsen til det korrigerede skyldes: Elever mindreforbrug 0,485 mio. kr. Udgiften til 8 ekstra elever er modregnet i overog underskudsberegning. Der er modtaget refusioner for for medarbejdere der har været på efteruddannelse. Socialforvaltningen I forhold til det oprindelige, er der et mindreforbrug på 0,003 mio. kr., mens der i forhold til det korrigerede er et mindreforbrug på 0,613 mio. kr. Der er ingen bemærkninger til området, idet tet til løn m.v. i forvaltningen er overholdt. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede vedrører hovedsagelig tidligere års overskud.

5 Teknik- og Miljøforvaltningen I forhold til det oprindelige, er der et merforbrug på 1,695 mio. kr., mens der i forhold til det korrigerede er et mindreforbrug på 0,045 mio. kr. Der er ingen bemærkninger til området, idet tet til løn m.v. i forvaltningen er overholdt. Erhverv og Turisme I forhold til det oprindelige, er der et mindreforbrug på 0,471 mio. kr., mens der forhold til det korrigerede har været et mindreforbrug på 2,746 mio. kr. Der blev givet 2,320 i over-/underskud til rammen, hvorfor det reelle mindreforbrug er på 0,426 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at der har været anvendt færre udgifter til Tilskud til turisme og færre udgifter til Events. Fælles funktioner Politikområdet Fælles funktioner omfatter og forbrug vedrørende forsikringer og rengøring. I forhold til det oprindelige er der et merforbrug på 0,370 mio. kr., og i forhold til det korrigerede er der en merudgift på 0,949 mio. kr. Merudgiften fordeler sig med et mindreforbrug til forsikringer på 0,332 mio. kr. og et merforbrug til rengøring på 1,240 mio. kr. Årets resultat viser imidlertid et merforbrug på 2,936 mio. kr. dette merforbrug for deler sig med et merforbrug til forsikringer på 1,692 mio. kr. og et merforbrug til rengøring på 1,203 mio. kr. Det er forudsat, at rengøringsenheden omkostningsmæssigt hviler i sig selv i forhold til den lagte timepris, som det enkelte omkostningssted (institutionerne) belastes med.ca. 1,000 mio. kr. af merudgiften kan henføres til afløsning og langtidssygdom. Det betyder, at det beregnede dækningsbidrag på 6,7% ikke er realistisk til dækning af : Vikardækning Ledelse Uddannelse Diverse uforudsete udgifter Merudgiften til forsikringer kan skyldes forskydninger mellem årene. Forsørgelse I forhold til det oprindelige er der et mindreforbrug på 4,537 mio. kr., og i forhold til det korrigerede er der et mindreforbrug på 2,387 mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Afvigelse til korrigeret Regnskab Drift i kr. Personlige tillæg Førtidspensioner Boligydelser Øvrige områder

6 Total Økonomiudvalget Der blev ved 4. opfølgning givet en negativ tillægsbevilling på -2,0 mio. kr. med henholdsvis -1,5 mio. til førtidspensioner og -0,5 mio. kr. til boligstøtte. Der overføres et overskud på 2,0 mio. kr. Vedrørende personlige tillæg skyldes afvigelsen på personlig tillæg et fald i antallet af personer der kan få tilskud.

7 Anlægsprojekter (i kr.) Regnskab Frigivet rådigheds beløb Afvigelse Afslut Fortsæt Salg af Søndergade 82, Gelsted x Salg af Lillegade 5, Husby x Køb af Tværgade x Salg af Skræppedalsvej 4, Husby x Salg af Teglgårdsparken x Ny Brandstation x Køb af p-pladser i nyt parkeringshus x IT-sikkerhed skoler x IT-sikkerhed administration x Projektering og forundersøgelse samling af administration x Kommunal andel af LAGprojekter x I alt Note: - = merudgift/mindre indtægt Uforbrugt rådighedsbeløb på netto 0,128 mio. kr. forventes overført til Kommentarer til anlægsprojekterne Grundet finanskrisen er der ikke solgt det planlagte antal ejendomme. Vedrørende den ny brandstation er projektet endnu ikke helt afsluttet.

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for Syddjurs Kommune

Halvårsregnskab 2014 for Syddjurs Kommune 1 of 26 Halvårs 2014 for Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Side Regnskabsopgørelse 2 Finansieringsoversigt 3 Bemærkninger til Regnskabsopgørelse og Finanseringsoversigt 3 Regnskabsoversigt 5 Bemærkninger

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007 Københavns Kommunes Regnskab 2007 Københavns kommune Økonomiforvaltningen April 2008 1 Indholdsfortegnelse Omkostningsbaseret regnskab 2007 Københavns Kommune...3 Revisionsdirektoratet...21 Borgerrådgiveren...25

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33 Indholdsfortegnelse Nøgletal 1 Generelle bemærkninger 5 Specielle bemærkninger 33 Økonomiudvalget 35 Teknik- og Miljøudvalg 51 Beredskabskommisionen 64 Børne- og Skoleudvalg 65 Kultur- og Fritidsudvalg

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013 Byrådsmødet den 19. september 2013 Punkt 141. Åbent - Halvårsregnskab 2013 - hele kommunen Sagsnr.: 820-2013-41699 Doknr.: 820-2013-185384 Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller Baggrund Kommunerne skal udarbejde

Læs mere

1 of 20. Indholdsfortegnelse

1 of 20. Indholdsfortegnelse 1 of 20 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget regnskabsbemærkninger...2 10.642 Politisk organisation drift...2 10.645 Administrativ organisation drift...3 10.645 Administrativ organisation anlæg...8 10.648

Læs mere

Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering

Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering 1. Generelt De generelle bevillingsregler fremgår af den kommunale

Læs mere

3. budgetkontrol 2007. Bilag

3. budgetkontrol 2007. Bilag 3. budgetkontrol 2007 Bilag til byrådets dagsorden 19. november 2007 Indhold Notat af 6. november 2007 fra økonomiafdelingen... 1 Resultatopgørelse, budget 2007... 5 Resultatopgørelse, budget 2008...

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 3

Indholdsfortegnelse. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 3 Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Spilleregler for at uforbrugte bevillinger... 4 Anlæg... 5 Beskæftigelsesområdet... 5 sopgørelse incl.... 6 Økonomiudvalget...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Forventet regnskab pr. 26. oktober 2005 - Økonomiudvalget

Forventet regnskab pr. 26. oktober 2005 - Økonomiudvalget Forventet regnskab pr. 26. oktober - Økonomiudvalget Beløb i mill. kr. Vedtaget budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet afvigelse *) Rammebelagte områder, drift 757,7 180,3

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere