Gratis internetavis om plettede heste og ponyer/free internet magazine with spotted horses and ponies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gratis internetavis om plettede heste og ponyer/free internet magazine with spotted horses and ponies"

Transkript

1 Gratis internetavis om plettede heste og ponyer/free internet magazine with spotted horses and ponies På pletten Spot on 1/2013

2 1/2013 På pletten/ Spot on Fra redaktøren / From the editor 2 Fra redaktøren Netavis i nyt koncept Ja, så er jeg tilbage med en netavis det har taget sin tid. Jeg har arbejdet med bogskrivning og mange andre ting i mellemtiden. Jeg har også ændret konceptet; Der er også store heste i internet avisen nu. Det bliver mest små nyheder. Så kan det godt være at dækningen bliver mere overfladisk, men hellere overfladisk end slet ikke. Oversættelse? Ja, jeg vil prøve at holde linien med dansk og engelsk, men det afhænger af tiden. Hvis nogen har lyst til at oversætte helt eller delvis til andre sprog, så er de velkomne (send oversættelsen til mig, så laver jeg opsætningen). Annoncer ja, de er velkomne af heste. Dog ikke i ubegrænset antal og jeg forbeholder mig ret til at vælge og udelade. Det er vigtigt, at du har et GODT foto. Du skal selv have taget billedet eller have købt billedrettighederne jeg videresender regningen til afsenderen, hvis jeg skulle pådrage mig en sådan for et annoncefoto. Knabstrupper anekdoter Med hensyn til den nævnte bogskrivning, såudkom min 3. bog i august. Den hedder Knabstrupper anekdoter og er på dansk, engelsk og tysk. De 19 anekdoter er fordelt over de 200 år, som knabstrupperen har eksisteret i. From the editor Internet magazine with a new concept Now, I m back with an internet magazine, and I know it has taken some time. I have worked with book projects and a lot of the things in the meantime. I have made some changes too. There are news about big horses in the magazine too. It will mainly be small pieces of news. That means the way I cover things will be more light, but better with small news than no news. Translation? I ll try to keep the line with Danish and English, but it depends on the time. If somebody has the ability and feel for it to translate to other languages please feel free. Please let me know and I ll make the layout. Free adverts for horses are welcome. But only limited numbers and I keep the right to choose and decide whether to bring the advert or not. It is important that you have a GOOD photo. It has to be a photo of our own, meaning, that you have taken it yourself or that you have bought the copyrights of the photos. I ll forward the bill to the sender of the photo if I m charged for breaking the copyright. Knabstrupper anecdotes Talking about book projects; my 3rd book about spotted horse was edited this year in August. It is named Knabstrupper anecdotes and it is in Danish, English and German. It is 19 anecdotes from the 200 years the breed has existed. Next book Which one will be the next book? Well I don t know 100 %. Ms. Mary Basset (Broomells Stud in Forsidefoto: Fra Knabstrupper jubilæet på Dorthealyst i august Skuespillerinden, som spillede Amalie Lunn på Mikkel (spillet af Neubrans Power Ranger) i den historiske allé. Foto: Merete Norring. From the Knabstrupper anniversary on Dorthealyst in August The actress, who played Amalie Lunn on the stallion Mikkel (played by Neubrans Power Ranger). The photo is from the historical avenue. Photo: Merete Norring. Indhold: Side 2 - Fra redaktøren Side 4 - Knabstrupper jubilæum Side 8 - Plettede heste kan være år gamle. Side 9 - Kåring i Sverige Content: Page 2 - From the editor Page 4 - Knabstrupper anniversary Page 8 - Spotteds could be 25,000 years old Page 9 - Knabstrupper grading in Sweden

3 1/2013 På pletten/ Spot on Fra redaktøren / From the editor 3 Fra redaktøren 2 Næste bogprojekt Hvad er næste bogprojekt? Ja, jeg ved det ikke med sikkerhed. Mary Bassett (Broomells Stud, England) og til dels jeg har lavet et kæmpearbejde omkring British Spotted Ponies alt med en gennemarbejdet bog for øje. Desværre er problemet med de manglende stambøger ikke løst. Det er stambøgerne fra British Spotted Horse and Pony Society: Vol. I, no / (studbookno ) Vol. I, no. 5/ 1966 (studbookno ) Vol. 2, no. V/ 1972 (studbook no ) Vol. 2, no. VII/ 1974 (studbook no ) I løbet af det næste 1 1½ års tid vil vi tage beslutning om, vi kan udgive en bog udfra det, som vi har eller om det kvalitetsmæssige kompromis vil være for stort. Korte nyheder Korte nyheder om plettede ponyer og heste er velkomne. Hvis du sender billeder med, skal de være i en høj opløsning, og du skal have rettighederne eller have fået lov til at bruge billedet. England) and partly I have made a huge work about the British Spotted Ponies because we wanted to make a very good book. Unfortunately the problem with the missing studbooks hasn t been solved. I m talking about the studbooks from British Spotted Horse and Pony Society: Vol. I, no / (studbookno ) Vol. I, no. 5/ 1966 (studbookno ) Vol. 2, no. V/ 1972 (studbook no ) Vol. 2, no. VII/ 1974 (studbook no ) I løbet af det næste 1 1½ års tid vil vi tage beslutning om, vi kan udgive en bog udfra det, som vi har eller om det kvalitetsmæssige kompromis vil være for stort. Short news Short news about spotted horses and ponies are welcome. If you have some photos, I can use, they are welcome. Photos have to have a high quality, and you ought to have permission to use the photos. Avlshingst til salg/ Graded stallion for sale Til salg Kåret knabstrupperhingst og super springhest Fairbanks Skrødstrup KNN 162. For sale Graded knabstrupper stallion and a great show jumper Fairbanks Skrødstrup KNN 162. Henv./contact: Mr. Niels Fynbo Pedersen Tel.no

4 4 Knabstrupperhesten 200 år I weekenden den 17. og 18. august var der et stort anlagt jubilæum på Dorthealyst ved Knabstrup. Dorthealyst blev oprindelig bygget som enkesæde under Knabstrup Gods (i den periode, hvor Knabstrupperhestene hørte til på Knabstrup Gods). I dag er der også ridefaciliteter på stedet, så rammen for jubilæet var helt perfekt!! Tak til familien Seidenfaden for det. Historisk allé På stedet var der lavet en historisk allé, hvor nogle af de kendte malerier var forstørret op på kæmpe bannere, og Holbæk Museum forestod en historisk rundvisning. The Knabstrupper horse years On the weekend of 17 and 18 August was a huge anniversary arrangement held on Dorthealyst near the village of Knabstrup. Dorthealyst was originally built as a dower to Knabstrup Manor (in the period in where Knabstrup horses was bred on Knabstrup Manor). Today there are also horse-riding facilities on Dorthealyst, so that the frame of the anniversary was absolutely perfect! Thanks to the family Seidenfaden. Historically avenue On site there was made a historic avenue where some of the famous paintings was blown up on giant banners, and Holbæk Museum was in charge of a historical tour. Knabstrup Historisk skuespil Skuespillerne fra Holbæk Teater opførte et historisk skuespil foran hovedbygningen på Dorthealyst. Skuespillet omhandlede Major Lunn, dennes ugifte datter Amalie og maleren Johan Thomas Lundby, der er en af de allerstørste guldaldermalere. Man har en formodning om, at der var en romance mellem Amalie og Lundby, da denne opholdt sig på Knabstrup i noget af sommeren Historical drama The actors from Holbæk Theatre performed a historical spectacle in front of the main building of Dorthealyst. The play was about Major Lunn, his unmarried daughter Amalie and the painter Johan Thomas Lundby, who is one of the greatest Golden Age painters. One has a suspicion that there was a romance between Amalie and Lundby, as Lundby s stay on Knabstrup Manor in the summer The

5 Wendandi (opvarmning til show/ preparation for the show) Romancen blev ikke til mere og Lundby meldte sig til krigen (1. slesviger krigen), hvor han omkom på en af krigens første dage angiveligt ved en vådeskudsulykke. Jeg var meget betaget af skuespillet, der foruden af være underholdende også byggede på historiske korrekte oplysninger. Det var simpelthen i topklasse! Historisk hestevognstur Der var arrangeret hestevognstur i området omkring Knabstrup Gods, og her fik vi forevist hvor jernbanen til Knabstrup Teglværk lå, resterne af det gamle Knabstrup, Teglværket, malkepladsen og vi sluttede af mellem bygningerne på Godset. Desværre var det oldenborgheste, som trak vognene, ja, ikke for det, de gjorde det godt. Turen var også meget spændende. Foredrag om Majorens avlsarbejde Gerda Lunn Gram holdt et meget interessant foredrag om det avlsarbejde, som Majoren lavede. Jeg hæftede mig især ved, at hun fortalte, at Majorens avlsprincip og mål at avle efter var, at hestene skulle være nøjsomme, stærke, kunne klare kuperet terræn med store læs og tåle kulde. Hun fortalte også, at da Flæbehingsten var efter en frederiksborghingst fra Løvenborg, er der nogle som mener, at Frederiksborg og Knabstruppere er en og samme race, hvilket hun ikke mente! En spændende foredrag. Præsentation af bog Jeg præsenterede min bog Knabstrupper Anekdoter og overrakte 3 eksemplarer til hhv. romance ended without further and Lundby volunteered for the war (1 st Schleswiger war), where he died on one of the war s first days allegedly by an accidental shot accident. I was fascinated by the spectacle that in addition of being entertaining also based on historical correct information. It was simply top class! Historic horse-drawn carriage There was organized horse-drawn carriage in the area around Knabstrup Manors, and here we were shown where the railway to Knabstrup brickyard lay, the remains of the old Knabstrup castle, the brickyard, the dairy square (the place where they were milking the cows during the summer far from the stable) and we ended between the buildings on the Manor. Unfortunately it was Oldenburg horses that pulled the carriages, well, they did a good job. The trip was also very exciting. Lecture on the Major s breeding Ms. Gerda Lunn Gram gave a very interesting lecture on the breeding work that the Major did. What I found most interesting was, that she told us that The Major s breeding principles and goals was that the horses had to be frugal, strong, able to cope with hilly terrain with big loads and to stand the cold. She also told that when Flæbehingsten was after a Frederiksborg stallion from Løvenborg, there are some who believe that Frederiksborg and Knabstruphorses are one and the same breed, which she did not believe in! An interesting lecture. Presentation of the book I presented my book Knabstrupper Anecdotes and handed over 3 copies to the Lunn Society and Knabstrup Manor, Mr. Alex Rasmussen for his lifelong interest and Ulla Lunn to stand for this huge

6 1/2013 På pletten/ Spot on Knabstrupper jubilæum/ Knabstrupper anniversary 6 Lunn Samfundet og Knabstrup Gods, Alex Rasmussen for sin livslange interesse og Ulla Lunn for at stå for dette kæmpe arrangement. Der står mere om bogen andetsted i denne netavis. Boder Der var flere boder rundt på området. Dels en jubilæumsbod med t-shirts, vin, postkort og brocher. Dels Knabstrupperforeningens bod kombineret med min bog- og keramikbod. Dertil kom forskellige små boder med lokalt islæt. Knabstrupperkåring Knabstrupperforeningen afholdt en stor kåring i forbindelse med arrangementet med materialprøve, hingstekåring, hoppekåring og følskue. Jeg havde så travlt med mange af de andre ting, at jeg dårligt så kåringen, men jeg ved, at mange har lagt et meget stort arbejde i kåring. event. You can find more pieces of information about this book somewhere else in this magazine. Booths There were several stalls around. An anniversary booth with t-shirts, wine, postcards and brooches. The Knabstrupper (horse) Society had a booth combined with booth with books and ceramics. Finally there were various stalls with local influences. Knabstrupper grading The Knabstrupper Society held a grading at the event with a performance test, stallion licensing, mare grading and foal show. I was so busy with many of the other things that I hardly saw the grading, but I know, that many people put a lot of work and energy in the arrangement. Show of Wendandi Stud Wendandi had come from Petershagen in Germany (about 200 km SW of Hamburg) and they made a show with classical riding. Nor did I

7 1/2013 På pletten/ Spot on Knabstrupper jubilæum/ Knabstrupper anniversary 7 Opvisning af Wendandi Stutteri Wendandi var kommet fra Petershagen i Tyskland (ca. 200 km SV for Hamborg) og de lavede klassisk opvisning. Heller ikke dette nåede jeg at se ret meget af, men jeg kunne høre på tilskuerne, at de havde haft en stor og dejlig oplevelse. Tak for det. Tak for arrangementet Tak til arrangørerne af dette fantastiske arrangement, der havde et højt niveau på alle punkter. Især tak til Ulla Lunn for at være primus motor. managed to see much of it, but I could hear people in the crowd tell, that they had had a great and wonderful experience. Thank you. Thank you for the arrangement Thanks to all who did a great job, to make this once in a lifetime arrangement. The level was so high. Particularly many thanks to Ms. Ulla Lunn to coordinate and put all her energy and effort into this weekend. Knabstrupper anekdoter Knabstrupper anecdotes Knabstrupper Anekdoten Dansk - English - Deutsch Dkr. 199,- Små plettede ponyer Small spotted ponies Dansk /English Dkr. 75,- Knabstrupper hesten På dansk. Mere end 400 fotos og illustrationer. In Danish. More than 400 photos and illustrations. Dkr. 350,- Special tilbud for alle 3 bøger resten af Dkr. 498,- (plus evt. forsendelse) Special offer for all 3 books for the rest of Dkr. 498,- (plus P&P). Paypal or bank transfer. ønskes til anden offentliggørelse. /For private use only. Any other use with a written permission only.

8 1/2013 På pletten/ Spot on Plettede heste år/ Spotteds could be 25,000 years old 8 Næste internet magasin/ Next internet magazine * Mindre nyheder fra forårets hingstekåring i DK Minor news from the stallions grading in DK (spring) * Kåring i Tyskland, august 2013 Grading in Germany, August 2013 * Ponytravløb Pony race in trot og flere andre ting (indlæg mm. modtages gerne). and other news ect. (please send me some) Se på/ See on Små ponyer sælges fra avler Small ponies for sale from the breeder Margrethe Madsen, Kalundborg, Danmark Feature reprinted courtesy of Horse & Hound. Thank you. Noten bragt efter tilladelse fra Horse & Hound. Tak. Frit resume: Forskere mener at have fundet bevis for, at der har eksisteret plettede heste i år. Tidligere mente man kun, at der var brune og sorte, men nu er der bevis for, at de plettede heste har eksisteret som forhistoriske heste. Dvs. at der nu er fundet bevis for, at alle de tre hestefarver, som er fundet på hulemalerier har eksisteret og disse tre farver, mener forskerne er nok til at danne alle andre farver. Det har i mange år været en diskussion mellem forskere, om de plettede heste havde eksisteret - nu mener man, at det er bevist, at hulefolket ved Perce Merle i Frankring malede det, som de så. ønskes til anden offentliggørelse. /For private use only. Any other use with a written permission only.

9 1/2013 På pletten/ Spot on Kåring i Sverige/ Grading in Sweden 9 Kåring i Sverige I april var der knabstrupperkåring i Sverige i Falköbing, der ligger mellem de to store søer Vänern og Vättern. Det var et 1-dags arrangement med pointsbedømmelse af hingste og bedømmelse af ungdyr og kåring af hopper. BIS blev den 4-årige hingst Sanvic Ballisto fra stutteri Sanvic (162 cm i stg.). Ballisto var efter Danilo SKNN 18 (eft. Faust af Elmelygaard SKNN 7) og Havens Artemis KNN Sanvic Ballisto er desværre død i sommers efter en ulykke. Sanvic Ballisto Sanvic Ballisto 4 års hingst/ Bedste hingst og BIS Sanvic Ballisto, 4 years old stallion/ Best stallion and BIS Det var meningen, at der sædvanen tro skulle afholdes et sommerskue, kaldet Riks. Dette måtte desværre aflyses pga. for få tilmeldinger. Grading in Sweden In April a knabstruppergrading was held near Falköbing a city between the two big lakes named Vänern and Vättern. The grading took one day and young stallions were licensed, colts and fillies shown and some mares were graded too. BIS was the 4 years old stallion Sanvic Ballisto, who was bred by stud Sanvic. He was 162 cm I stick measurement. He is by Danilo SKNN 18 (by Faust af Elmelygaard SKNN 7) and his dam is Havens Artemis KNN Sadly Sanvis Ballisto died later caused by an accident. The Swedish worked for at show in the middle of the summer, as they used to have, but they had to cancelled it because a lack of participants. Midåkra Berelain Midåkra Berelain 3 års/ Y old mare. E/by Ecuador Skrødstrup KNN 158 og/ out of Miriel TV SKN Bedste hoppe/ Best mare. Casper Casper 2 års hingsteplag/ 2 Y old colt. Eft./by Sandokhan 1 KNN 114 og/ out of Corell SWB. Bedste plag/ Best younghorse ønskes til anden offentliggørelse. /For private use only. Any other use with a written permission only.

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

P o n y p å p l e t t e n. P o n y o n t h e s p o t

P o n y p å p l e t t e n. P o n y o n t h e s p o t P o n y p å p l e t t e n P o n y o n t h e s p o t Nr. 7/ No. 7 September 2010 ønskes til anden offentliggørelse. /For private use only. Any other use with written permission only. 2 Indhold & Fra redaktøren

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

P o n y p å p l e t t e n Pony on the spot

P o n y p å p l e t t e n Pony on the spot P o n y p å p l e t t e n Pony on the spot Lige før en byge Just before a shower Nr. 2/No. 2 December 2009 Nørgaards Caryion Copyright Merete Norring 2009. Kun til privat brug. Skriftlig tilladelse nødvendig,

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

P o n y p å p l e t t e n. P o n y o n t h e s p o t

P o n y p å p l e t t e n. P o n y o n t h e s p o t P o n y p å p l e t t e n P o n y o n t h e s p o t Nr. 8/ No. 8 December 2010 ønskes til anden offentliggørelse. /For private use only. Any other use with written permission only. 2 Indhold & Fra redaktøren

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Campaign idea The fashion campaign was based on a celebration

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Ballroom Fitness Dance Events

Ballroom Fitness Dance Events Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Ballroom Fitness Dance Events Danseuge for dig

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Pony på pletten Pony on the spot

Pony på pletten Pony on the spot Pony på pletten Pony on the spot Nr./no. 1/2009 I n d h o l d / C o n t e n t Der er sket meget godt og spædende i knabstrupper ponyavlen i år, og derfor har jeg besluttet at genoptage en gammel ide. Ideen

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner Dancing without a partner and having fun in the Sun 08.01-15.01 15.04-22.04 17.06-24.

Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner Dancing without a partner and having fun in the Sun 08.01-15.01 15.04-22.04 17.06-24. R 016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Ev Ballroom Fitness TM Dance Events Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner

Læs mere

============================================================================

============================================================================ Mega mopar meet i Datteln 01. og 02. August Skrevet af Fury - 2009/06/30 16:18 Regner med at vi ankommer om fredagen hvis ikke alt går skævt Vil vi møde andre fra moparclub.dk der? :P Skrevet af krofater

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Better driving experience guaranteed!

Better driving experience guaranteed! MAXIMUM RESPONCE Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin MAXIMUM RESPONCE Better driving experience guaranteed! Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin For at forbedre

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Dommerkomiteen har i dag holdt møde og evalueret jeres tilbagemeldinger, og det betyder nogle ændringer af arrangementet

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere