Ti faldgruber oversættelse for ikke-oversættere. Løsninger på opgaverne fra bogen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ti faldgruber oversættelse for ikke-oversættere. Løsninger på opgaverne fra bogen."

Transkript

1 Ti faldgruber oversættelse for ikke-oversættere. Løsninger på opgaverne fra bogen. Hvert af bogens ti kapitler om faldgruber afsluttes med punktet Faldgruben i praksis, hvor der stilles nogle opgaver, der har med faldgruben at gøre. Formålet med opgaverne er ikke at teste, om læserne har forstået kapitlet rigtigt, men at få læseren til at tænke mere og videre over kapitlet. Som det forhåbentlig fremgår af bogen, er der som udgangspunkt aldrig én korrekt oversættelse af en tekst, en sætning, et udtryk eller sågar et ord. Hvilken oversættelse der er den bedste, afhænger altid af sammenhængen. I nogle tilfælde kan det føles, som om at en bestemt oversættelse er den eneste rigtige - hvis fx Elsinore skal oversættes til dansk, vil Helsingør umiddelbart lade til at være den korrekte oversættelse. Men man kan sagtens møde sammenhænge, hvor en oversættelse af Elsinore til byen, Elsinore, Elsinore, som er det engelske navn for Helsingør eller Hamlets hjemsted vil være et bedre valg altså hvor en anden mikrostrategi end direkte oversættelse vil være bedre. Hvilken oversættelse, der er bedst, skal altid ses i forhold til oversættelsens makrostrategi, altså oversættelsens overordnede mål, dens målgruppe osv. Der er altså altid mange måder at oversætte alting på, og målet med bogen er netop at demonstrere de mange forskellige muligheder, man har, når man oversætter. Det er ud fra en tanke om, at jo flere oversættelsesmuligheder man er opmærksom på, des mindre bliver ens tendens til at begå en størknet og livløs oversættelse, hvor man pr. rutine kun benytter sig af nogle få mikrostrategier. Som oversætter må man alt muligt, så længe man gør det samvittighedsfuldt og med ydmyghed og årvågenhed. Alligevel er der her angivet løsninger på bogens opgaver. Løsninger i citationstegn, fordi de i sagens natur kun er forslag til, hvordan opgaverne kan løses der er jo netop ikke én løsning. Jeg vil anbefale, at man først selv løser opgaven og så ser på disse løsningsforslag og tænker over eller diskuterer forskellene på dem og sine egne løsninger.

2 Faldgrube 1: Kulturspecifikke elementer faldgruben i praksis 1 trailer trash og spotted dick Oversæt de to begreber ved hjælp af indirekte oversættelse, eksplicitering og tilpasning. Målgruppen er læserne af et stort, dansk dagblad. Hvad ville være dårlige oversættelser af de to begreber, og hvorfor? En mulig oversættelse af trailer trash med strategien indirekte oversættelse: tabere. Her er der lagt vægt på den overordnede betydning og nedladende klang. En mulig oversættelse af trailer trash med strategien eksplicitering: fattige mennesker, der bor i campingvogne. Her oversættes der til en ret neutral forklaring af udtrykket. En mulig oversættelse af trailer trash med strategien tilpasning: sigøjnere. Her er det kulturspecifikke element erstattet med et dansk udtryk for en anden gruppe mennesker, der er kendt af målgruppen, og som vækker mange af de samme associationer til fattigdom, upålidelighed og utilpassethed. En mulig oversættelse af spotted dick med strategien indirekte oversættelse: kage. Her er der lagt vægt på den helt overordnede betydning. En mulig oversættelse af spotted dick med strategien eksplicitering: britisk frugtkage. Her oversættes der til en forklaring af, at det er en kage, hvilken type det er, og hvor den spises. En mulig oversættelse af spotted dick med strategien tilpasning: drømmekage fra Brovst. Her er det kulturspecifikke element erstattet med en helt anden type kage, men denne er kendt af målgruppen, og den er også er en gammel, traditionel type kage. Dårlige oversættelser af begreberne kunne være oversættelser, som målgruppen ikke forstod, her fx med strategien direkte overførsel til hhv. trailer trash og spotted dick. Eller det kunne være oversættelser, der ikke gengav den delbetydning, der var vigtig i sammenhængen, fx ved at oversætte trailer trash til mennesker, hvor delbetydningerne til fattigdom og lav social status ikke indgik. Og selvfølgelig decideret ukorrekte oversættelser, hvor betydningen ændres til noget helt andet.

3 Faldgrube 2: Faste udtryk faldgruben i praksis 2 To play your cards right, to second guess og guilty pleasure Oversæt hvert af de tre faste udtryk til dansk. Er der faste udtryk på dansk, der har den samme betydning? Hvad ville være en dårlig oversættelse af hver af de tre udtryk, og hvorfor? Mulige oversættelser af de tre udtryk til dansk: At spille sine kort rigtigt, at kritisere og en sød synd. Ja, der er faste udtryk på dansk, der har den samme betydning. Her er det første og det sidste faste udtryk eksempler på det. Det er dog tvivlsomt, om udtrykket en sød synd er lige så kendt på dansk, som guilty pleasure er på engelsk, og derfor kunne en mere fri oversættelse også være en mulighed, fx noget, man har lyst til at gøre, selv om man burde lade være. Dårlige oversættelser af de tre udtryk kunne være nogle, der ikke gengav den mundrethed, der ligger i udtrykkene, forudsat at den delbetydning er vigtig i sammenhængen. Og selvfølgelig decideret ukorrekte oversættelser, hvor betydningen ændres til noget helt andet.

4 Faldgrube 3: Falske venner faldgruben i praksis 3 There s a festival in the park og The church celebrates a festival Oversæt de to sætninger. Hvad antyder, at festival betyder noget forskelligt i de to sætninger? Mulige oversættelser af de to sætninger: Der er festival i parken og Kirken fejrer en højtid. Resten af sætningerne, altså den sammenhæng, som ordet festival indgår i, afslører, at ordet sandsynligvis betyder noget forskelligt i de to sætninger. Festival kan jo betyde både musikfestival og religiøs højtid og er dermed en delvis falsk ven. At de foregår hhv. i en park og i en kirke, samt brugen af verbet celebrates i den sidste sætning, tyder på de to forskellige betydninger. Men hvis sætningerne ikke indgår i en længere tekst, hvoraf betydningen fremgår, er det faktisk ikke sikkert. En anden mulig løsning kunne derfor være en oversættelse, der er så overordnet, at det ikke er nødvendigt at præcisere betydningen af ordet festival, fx: Der foregår noget i parken / i kirken.

5 Faldgrube 4: Egennavne faldgruben i praksis 4 Table Mountain og Royal Society for Public Health Oversæt begge egennavne til dansk på hver to forskellige måder. Hvad er fordelene ved de anvendte oversættelsesstrategier? En mulig oversættelse af Table Mountain med strategien direkte oversættelse: Taffelbjerget. En mulig oversættelse af Table Mountain med strategierne direkte oversættelse og eksplicitering: Det sydafrikanske bjerg Taffelbjerget. Fordelen ved at bruge strategien direkte oversættelse er, at oversættelsen bliver til det etablerede danske navn for bjerget, som målgruppen må formodes at kende. Fordelen ved også at bruge eksplicitering er, at bjergets geografiske placering præciseres for en målgruppe, der måske ikke ved, hvor bjerget ligger. En mulig oversættelse af Royal Society for Public Health med strategierne direkte overførsel og eksplicitering: Royal Society for Public Health, en britisk, politisk uafhængig sundhedsorganisation. De fleste danske målgrupper vil ikke kende til Royal Society for Public Health, og organisationen har ikke en fuldstændig pendant på dansk, så fordelen ved at bruge direkte overførsel og eksplicitering er, at organisationens egentlige navn bliver overført til oversættelsen, samtidig med at det forklares, hvad organisationen er. En mulig oversættelse af Royal Society for Public Health med strategien tilpasning: Kræftens Bekæmpelse. De to organisationer svarer ikke fuldstændig til hinanden, men de er begge private, politisk uafhængige, store og alment kendte sundhedsorganisationer, så hvis det er de delbetydninger, der er vigtige i sammenhængen, er dette en mulig oversættelse. Fordelen ved at bruge tilpasning er så, at oversættelsen bliver umiddelbart genkendelig og upåfaldende for målgruppen.

6 Faldgrube 5: Rang og titler faldgruben i praksis 5 governor of New Jersey Undersøg hvad titlen betegner. Oversæt titlen to gange, først med en kombination af de to mikrostrategier direkte overførsel og eksplicitering, og så med indirekte oversættelse. I hvilke sammenhænge ville de to forskellige oversættelser være gode? Titlen betegner et politisk embede i den amerikanske stat New Jersey. Titlens bærer er folkevalgt og fungerer som statens politiske og ceremonielle overhoved. Titlen er særlig for New Jersey; andre amerikanske stater har andre politiske opbygninger, og titlen er derfor ikke almindeligt kendt af danskere i modsætning til andre, mere almindelige amerikanske politiske titler som fx president, senator og congressman. En mulig oversættelse med strategierne direkte overførsel og eksplicitering: Det politiske embede governor of New Jersey. Denne oversættelse ville være god, hvis målgruppen ikke formodes at kende titlens betydning, og hvis det er vigtigt at gengive den præcise, engelske ordlyd. En mulig oversættelse med strategien indirekte oversættelse: Folkevalgt overhoved for staten New Jersey. Denne oversættelse ville være god, hvis målgruppen ikke formodes at kende titlens betydning, og hvis det ikke er vigtigt at gengive den præcise funktion og engelske ordlyd.

7 Faldgrube 6: Fagsprog faldgruben i praksis 6 to perform a vasectomy Hvad er fagordet for vasectomy på dansk? Hvad er fagudtrykket for to perform på dansk, når det indgår i denne sammenhæng? Hvordan kan udtrykket oversættes til dansk til to forskellige målgrupper? Fagordet på dansk for vasectomy er vasektomi. Fagudtrykket for to perform i denne sammenhæng er at udføre. En mulig oversættelse af udtrykket til dansk er at udføre en vasektomi. Her er målgruppen en, der kender til det danske tilsvarende fagord, og de associationer, det vækker at bruge et fagord, overføres også til oversættelsen. En anden mulig oversættelse er at operere en mand, så han ikke kan gøre en kvinde gravid. Her er målgruppen en, der ikke forventes at forstå det tilsvarende danske fagord, fx et barn. Her oversættes der altså både fra engelsk til dansk og fra fagsprog til mere simpelt sprog, og de associationer, det vækker at bruge et fagord, overføres dermed ikke til oversættelsen.

8 Faldgrube 7: Stil faldgruben i praksis 7 Please sir, might you refrain from touching the vehicle? Oversæt sætningen til dansk i et tilsvarende stilleje. Oversæt sætningen til dansk i et neutralt stilleje. Oversæt sætningen til dansk slang. Mulige oversættelser af sætningen i de tre forskellige stillejer: Vil De være så venlig at afholde Dem fra at berøre køretøjet?, Lad venligst være med at røre ved bilen. og Hold snitterne fra øsen.

9 Faldgrube 8: Undersættelser faldgruben i praksis 8 Being the fastest in her class, she was outrunning her friends. og Being the fastest in her class, she outran her friends. Hvad er betydningsforskellen på de to sætninger? Oversæt begge sætninger, først med mikrostrategien kalke og så med direkte oversættelse. Hvad er forskellen på oversættelserne med kalke og med direkte oversættelse? De to sætningers betydningsforskel ligger i she was outrunning over for she outran. Den første frase er et eksempel på den progressive verbalform eller ing-formen, som vi ikke har i dansk grammatik, og som signalerer, at noget sker netop nu. Den anden frase er almindelig datid. Mulige oversættelser med mikrostrategien kalke: Værende den hurtigste i sin klasse, hun var løbende fra sine venner og Værende den hurtigste i sin klasse, hun løb fra sine venner. Mulige oversættelser med mikrostrategien direkte oversættelse: Som den hurtigste i sin klasse var hun i gang med at løbe fra sine venner. og Som den hurtigste i sin klasse løb hun fra sine venner. Forskellen på oversættelserne med de to forskellige mikrostrategier er, at de to oversættelser, hvor strategien kalke er brugt, fremstår som ikke-mundrette og i det første tilfælde ukorrekt ( hun var løbende opfatter fejlagtigt she was outrunning som lang tillægsform i stedet for som progressiv). De to oversættelser med strategien direkte oversættelse er derimod både mundrette og sprogligt korrekte. Bemærk at oversættelserne med direkte oversættelse ikke er så direkte, som de kan være i andre tilfælde, fordi der er oversat en grammatisk konstruktion, som vi ikke har på dansk. Men strategien er dog stadig direkte oversættelse, fordi der er oversat så direkte, som det er muligt, når det stadig skal være mundret.

10 Faldgrube 9: Ikke-oversættelser faldgruben i praksis 9 He bought her flowers as a Hail Mary pass. Oversæt sætningen til dansk til tre forskellige målgrupper. En, der ikke forstår engelsk, en, der forstår lidt engelsk, og en, der forstår engelsk på et højt niveau. Hvilke signaler sender det, hvis man overfører udtrykket på engelsk til den danske tekst, og hvilke signaler sender det, hvis man ikke gør? En mulig oversættelse til en målgruppe, der ikke forstår engelsk: Han købte blomster til hende som en desperat gestus. Her er det faste udtryk a Hail Mary pass oversat til dansk med mikrostrategien indirekte oversættelse, hvor kun den overordnede betydning er overført til oversættelsen. En mulig oversættelse til en målgruppe, der forstår lidt engelsk: Han købte blomster til hende som et Hail Mary pass altså som en desperat gestus. Her er det faste udtryk overført til oversættelsen med strategierne direkte overførsel og eksplicitering, så både det ordrette udtryk og en forklaring fremgår, og dermed behøver målgruppen ikke nødvendigvis at kende udtrykkets betydning. En mulig oversættelse til en målgruppe, der forstår engelsk på et højt niveau: Han købte blomster til hende som et Hail Mary pass. Her er udtrykket oversat med strategien direkte overførsel, og det forudsættes altså, at målgruppen kender udtrykkets betydning. Hvilke signaler det sender at bruge strategien direkte overførsel, kommer an på til hvilken målgruppe man gør det. Til målgruppen, der forstår lidt engelsk, og den, der forstår engelsk på et højt niveau, kan det sende et smart, ungdommeligt signal, mens det for den målgruppe, der ikke forstår engelsk, kan opfattes som arrogant og oversmart at bibeholde det engelske udtryk.

11 Faldgrube 10: Maskinoversættelser faldgruben i praksis 10 The rain in Spain stays mainly in the plain. Oversæt sætningen til dansk. Tag højde for, at sætningen er et citat fra musicalen My fair lady. Oversæt sætningen til dansk med et maskinoversættelsesprogram, fx Google Translate eller Bing Translator. Hvad er forskellen på de to oversættelser og hvorfor? Hvis der tages højde for, at oversættelsen er et citat fra My fair lady, lyder den tilsvarende sangtekst på dansk og dermed oversættelsen: En snegl på vej n er tegn på regn i Spanien. Oversat med Google Translate (i september 2014) bliver oversættelsen En regn i Spanien forbliver hovedsagelig på sletten. Googles oversættelse er ordret og noget klodset, men på ordniveau korrekt. Den første oversættelse er slet ikke ordret, men den er den eneste, der giver mening, hvis formålet med oversættelsen er at kunne synge sangen på dansk. Grunden til forskellen på de to oversættelser er, at maskinoversættelsesprogrammet ikke er i stand til at forstå, at sætningen stammer fra en musical, og at oversættelsen derfor skal være en, der ikke direkte kan udledes af kildeteksten.

faldgruber INDHOLD Kirsten Marie Øveraas Oversættelse for ikke-oversættere 10 faldgruber Kirsten Marie Øveraas Oversættelse for ikke-oversættere

faldgruber INDHOLD Kirsten Marie Øveraas Oversættelse for ikke-oversættere 10 faldgruber Kirsten Marie Øveraas Oversættelse for ikke-oversættere FORORD...11 INDLEDNING.... 13 SPROG ER IKKE ÉN TIL ÉN... 21 OVERSÆTTELSESSTRATEGIER.... 35 FALDGRUBE 2 FASTE UDTRYK.... 63 FALDGRUBE 4 EGENNAVNE... 79 FALDGRUBE 5 RANG OG TITLER...91 FALDGRUBE 6 FAGSPROG...103

Læs mere

GODE OVERSÆTTELSER ER VIGTIGE

GODE OVERSÆTTELSER ER VIGTIGE Indledning 13 INDLEDNING Dette er ikke en lærebog for oversættere, men derimod en håndbog i oversættelse for ikke-oversættere. Man bliver ikke oversætter af at læse denne bog, men man kan blive bedre til

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541 Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Hurtig SEO Guide til din hjemmeside

Hurtig SEO Guide til din hjemmeside Hurtig SEO Guide til din hjemmeside For at forbedre din hjemmesides synlighed på søgemaskiner, vil vi anbefale at du er omhyggelig med søgeoptimeringen deraf. Hvis du følger de følgende punkter omhyggeligt

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Oversættelse af EU-dokumenter

Oversættelse af EU-dokumenter Oversættelse af EU-dokumenter - en undersøgelse af retningslinjer for oversættelse inden for Den Europæiske Union SPECIALE Tina Thorsø Yde Sørensen Handelshøjskolen i Århus Cand.ling.merc.-studiet i spansk

Læs mere

Din virksomheds internationale website. Eksport

Din virksomheds internationale website. Eksport Din virksomheds internationale website Eksport Din virksomheds internationale website Denne guide skal hjælpe dig med at sikre, at din virksomheds website også fremstår professionelt, når sproget er et

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer 1332 FOREBYGGELSE Kommunikation og samtale om adfærdsændringer Anette Søgaard Nielsen Vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet.

Læs mere

SPIN CITY - EN BY I RUSLAND? 1.1 Indledning 1 1.2 Problemformulering 2 1.3 Fremgangsmåde 2

SPIN CITY - EN BY I RUSLAND? 1.1 Indledning 1 1.2 Problemformulering 2 1.3 Fremgangsmåde 2 SPIN CITY - EN BY I RUSLAND? 1. Introduktion 1 1.1 Indledning 1 1.2 Problemformulering 2 1.3 Fremgangsmåde 2 2 Oversættelser vi elsker at hade 3 2.1 De professionelle tekstere 3 2.1.2 Ud med sproget (konsekvens

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Anvendeligheden af lange nominalkomposita, oversat fra engelsk til dansk, i medicinsk fagsprog.

Anvendeligheden af lange nominalkomposita, oversat fra engelsk til dansk, i medicinsk fagsprog. Anvendeligheden af lange nominalkomposita, oversat fra engelsk til dansk, i medicinsk fagsprog. Udarbejdet af Kristin Andreassen Vejleder: Arnt Lykke Jakobsen, Institut for Internationale Sprogstudier

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Fagoversætterens hjælp til selvhjælp hvordan kan man som fagoversætter gøre oversættelsesprocessen nemmere?

Fagoversætterens hjælp til selvhjælp hvordan kan man som fagoversætter gøre oversættelsesprocessen nemmere? Aarhus University, Business and Social Sciences, Department of Business Communication Fagoversætterens hjælp til selvhjælp hvordan kan man som fagoversætter gøre oversættelsesprocessen nemmere? Randi Petersen

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

F-modul 3: Sprog og argumentation

F-modul 3: Sprog og argumentation F-modul 3: Sprog og argumentation Den måde vi kommunikerer på, ændrer sig hele tiden, afhængigt af situationen. Vores sprog afhænger af hvem vi taler med. Vi taler anderledes til børn end til voksne, ligesom

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden...

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden... Indholdsfortegnelse Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4 Skab overblik... 4 Fokuser på læseren... 6 Skil dig ud fra mængden... 6 Don t tell me show me... 7 Fokuser på, hvad læseren

Læs mere

Mundtlig formidling af projektopgaver

Mundtlig formidling af projektopgaver Mundtlig formidling af projektopgaver Jeg vil i dette oplæg se nærmere på, hvordan du kan formidle resultatet af et skriftligt projekt mundtligt, primært i en eksamenssituation, men også hvordan du kan

Læs mere

En evaluering af internetværktøjer i forbindelse med oversættelse af en teknisk tekst. Niels Verner Larsen

En evaluering af internetværktøjer i forbindelse med oversættelse af en teknisk tekst. Niels Verner Larsen En evaluering af internetværktøjer i forbindelse med oversættelse af en teknisk tekst Skrevet af: Annette Dinesen Horsbøl Niels Verner Larsen Vejleder: Birthe Mousten Cand.ling.merc. speciale Engelsk Institut

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere