It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: K.311

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311"

Transkript

1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning Siden 1990 erne har Danmark indtaget en førerposition, hvad angår brugen af it i forbindelse med afholdelse af eksamen i de gymnasiale uddannelser. Øget digitalisering inden for prøve- og eksamensområdet har flere gevinster. 2. februar 2012 Sags nr.: K.311 For det første har udviklingen på it-området betydet, at man med itværktøjer i stadigt stigende grad kan udforme autentiske prøver, som modsvarer de udfordringer, eleven vil møde i sit videre uddannelsesforløb og arbejdsliv. For det andet vil en udvidet brug af digitale prøver indvirke på tilrettelæggelsen af undervisningen, som derved i højere grad kommer til at nærme sig den virkelighed, eleverne møder uden for undervisningslokalet. Endelig vil en øget digitalisering og automatisering af arbejdsgange i forbindelse med prøveafholdelser bidrage til at mindske udgifterne på eksamensområdet, herunder udgifter til censur, administration, logistik mv. De positive effekter ved en øget digitalisering af prøverne er således ikke kun begrænset til det egentlige eksamenssystem, idet digitaliseringen også løfter den faglige kvalitet i undervisningen og styrker det digitale medborgerskab generelt. På det faglige plan giver større inddragelse af it mulighed for at stille mere komplekse og virkelighedsnære opgaver, der i højere grad kan fokusere på den faglige forståelse og på anvendelser af fagene. Baggrund Udviklingen i brugen af it til eksamen lige fra den lidt tøvende start til den mere ambitiøse anvendelse i dag er sket i en stadig balance mellem på den ene side skolernes udstyrssituation og den teknologiske udvikling

2 2 og på den anden side med eksamen som driver for anvendelsen af it i undervisningen og indirekte dermed også for skolernes udstyrssituation. Den seneste landsdækkende undersøgelse af de gymnasiale uddannelsers brug af it er fra foråret 2010, hvor rektorerne blev spurgt i en spørgeskemaundersøgelse. Den viser eksempelvis, at 82 % af skolerne stiller bærbar pc til rådighed for den enkelte lærer, 43 % af skolerne yder tilskud til lærernes netadgang fra hjemmet, 99 % af klasselokalerne har adgang til trådløst netværk, 24 % af klasselokalerne har interaktive whiteboards, 60 % af skolerne overvejer at investere i en forbedring af itinfrastrukturen og 12 % af skolerne har særlige ordninger for elevernes køb af bærbar pc. Samtidig giver rektorerne udtryk for, at den øgede it-anvendelse har betydet langt bedre kommunikation mellem lærer og elev, har styrket elevernes faglige niveau og medvirket til at fastholde elever i uddannelsen. De første tilladelser til at bruge it til skriftlig eksamen blev givet i 1994 altså før internettet. Computeren kunne anvendes som skrivemaskine, og eleven kunne redigere i sin tekst uden at skulle skrive forfra. Fra år 2000 blev der givet generel tilladelse til at anvende pc ved eksamen enten ved at eleven medbragte sin egen, eller ved at skolen stillede udstyr til rådighed. Erhvervsskolerne med hhx og htx havde flest pc ere, som de kunne stille til rådighed for eleverne, og de fik digitale eksamensopgaver fra 2001 i fag som dansk, engelsk, matematik, fysik, erhvervscase og virksomhedsøkonomi. Opgaverne ligger på en cd-rom, og forbindelse til internet er ikke tilladt. Den digitaliserede form betyder, at det er muligt at stille mere komplekse og autentiske opgaver, der øger det faglige niveau og sætter fokus på faglighed i anvendelse, altså kompetencer. De første erfaringer med eksamensopgaver på cd-rom var entydigt positive: Eleverne fandt det motiverende at materialet var mere visuelt og ikke-lineært. Både lærere og elever var glade for inddragelsen af moderne medier (fx kortfilm, hjemmesider, lyd) og it-værktøjer (fx regneark). De nye eksamensopgaver betød øget anvendelse af it i den daglige undervisning.

3 3 Den seneste udvikling Den teknologiske udvikling, herunder udviklingen af internettet og trådløs netadgang, har sat de eksisterende eksamensopgaver med cd-rom under pres. Dels er det blevet sværere at opretholde den ønskede sammenhæng mellem de vilkår, eleverne arbejder under i den daglige undervisning og de vilkår, der gælder til eksamen. Jo mere fx internettet anvendes som en naturlig (og anbefalelsesværdig) ressource i undervisningen, jo sværere bliver det at acceptere, at eleven er udelukket fra at anvende denne arbejdsform til eksamen. Dels har udviklingen af trådløse netværk og mobiltelefoni betydet, at det er blevet vanskeligere for skolerne at håndhæve sikkerhed for, at ingen elever tilegner sig eller videregiver ikke-tilladt information under prøven (fx ved internetadgang). På den baggrund blev der indledt forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet i tre fag i stx-uddannelsen og tre fag i hhxuddannelsen. Første eksamen blev afholdt maj 2010 på et begrænset antal skoler, og ordningen er fortsat siden med fri tilmelding, foreløbig frem til Forsøget med adgang til internettet blev løbende fulgt af en evalueringsgruppe under ledelse af prodekan Peder Østergaard, Handelshøjskolen Århus Universitet. I den endelige evaluering konkluderer gruppen: at forsøget har været en succes og bør fortsætte, og at der bør inddrages nye fag, at eksamensopgaverne tester centrale kompetencer og er velegnede til at evaluere elevernes opnåelse af fagenes mål, at opgaverne har været katalysator for fagenes udvikling og givet undervisningen et kvalitetsløft i form af mere tidssvarende undervisning, bedre mulighed for at udnytte forskellige læringsstile samt større fokus på fagenes bredde og dybde, og at det studieforberedende sigte er blevet styrket. De nye eksamensopgaver giver mulighed for udover de nævnte muligheder at teste studieforberedende kompetence som fx at indsamle, vurdere og præsentere ny information. En oversigt over hvilke fag på hvilke uddannelser, der i dag har digitale eksamensopgaver med eller uden adgang til internettet er vedlagt i bilag 1.

4 4 Udfordringer og perspektiver Skriftlig eksamen De ovenfor omtalte udfordringer til de eksisterende eksamensopgaver uden adgang til internettet sammen med de hidtidige positive erfaringer fra ordningen med internetadgang har betydet, at Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen følger evalueringsrapportens anbefalinger i form af at udvide ordningen til andre fag. Der udvikles nu digitale eksamensopgaver med adgang til internettet i faget engelsk A på de tre-årige uddannelser stx, hhx og htx med første eksamen i maj Det er første gang, at fremmedsprog afprøver skriftlig eksamen med adgang til internettet. Det giver nye udfordringer, fx skal der ved opgavekonstruktionen tages højde for, at eleven har mulighed for at få adgang til Google Translate, uden at muligheden for at teste grammatiske kompetencer må mistes. Dette kan ske ved fx at fokusere på fejlfinding i Google Tanslate-tekster. Desuden udvikles digitale eksamensopgaver med adgang til internettet i faget dansk A på hhx og htx. Begge uddannelser har i dag digital eksamensopgave på cd-rom, men altså uden internetadgang. Htx vil have første eksamen i maj 2013 og hhx i maj Det er perspektivet efterfølgende at udvide de digitale eksamensopgaver med internetadgang til også at omfatte fag på hf. Mundtlig eksamen Eleverne har tilladelse til at anvende en pc i forberedelsestiden til mundtlige prøver, men ikke til at anvende fx internettet. De digitale lærebøger, der har stort vækst i disse år, ligger imidlertid ofte ikke på skolens server, men i skyen (adgang hertil forudsætter adgang via internettet). For at eleven kan få adgang til sin lærebog med tilhørende egne noter, kræver det altså netadgang. Styrelsen er ved at forberede et projekt, der skal udrede konsekvenserne af at give eleverne adgang til internettet i forberedelsestiden. Internationalt perspektiv De digitale prøver og især adgangen til internettet har vakt international opmærksomhed, da der ikke kendes eksempler på andre lande, der har tilladt internetadgang under skriftlig eksamen. Opmærksomheden har især været stor i de mange lande, hvor der er tradition for, at eksamen tester det gennemgåede stof, men ikke som i Danmark primært har som sigte at teste elevens viden og evne til at anvende fagenes teorier og metoder, altså kompetencer.

5 5 De internationale medier har strakt sig fra BBC i november 2009 til Le Monde i juni Medarbejdere fra ministeriet har holdt adskillige oplæg i udlandet, og en del lande har haft delegationer på besøg i ministeriet. Senest har de danske erfaringer inspireret Finlands gymnasiale niveau til at indlede forsøg med at tillade brug af pc til skriftlig eksamen (i dag anvendes kun håndskrift), og Norge har oplyst, at de vil lave forsøg med adgang til internettet. Steen Lassen Tlf.: Eksamenskontor

6 6 Bilag 1 Oversigt over fag med digitale eksamensopgaver Projekter, cd-rom Almen studieforberedelse, stx Erhvervscase, hhx Matematik B. htx Teknologi B, htx Digitale eksamensopgaver u/ netadgang Dansk A, hhx Dansk A, htx Engelsk A, hhx Engelsk A, htx Engelsk B, htx Fysik A, htx Musik A, stx Afsætning A, hhx International økonomi A, hhx Virksomhedsøkonomi A, hhx Virksomhedsøkonomi B, hhx Digitale eksamensopgaver med netadgang Afsætning, hhx * Dansk A, stx ** International økonomi A, hhx * Matematik A, stx ** Samfundsfag A, stx ** Virksomhedsøkonomi A, hhx * fra 2013: Dansk A, htx fra 2014: Dansk A, hhx fra 2014: Engelsk A, stx ** fra 2014: Engelsk A, hhx fra 2014: Engelsk A, htx * = der kan vælges mellem denne og digital eksamensopgave u/ netadgang ** = der kan vælges mellem denne og traditionel skr. eksamen

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole - national strategi for it i folkeskolen Regeringen - august 2011 Indledning Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et

Læs mere

3. rapport fra følgegruppen for forsøget med digitale prøver med adgang til internettet i udvalgte fag på stx og hhx

3. rapport fra følgegruppen for forsøget med digitale prøver med adgang til internettet i udvalgte fag på stx og hhx Marts 2010 3. rapport fra følgegruppen for forsøget med digitale prøver med adgang til internettet i udvalgte fag på stx og hhx Undervisningsministeriet Afdelingen for Gymnasiale Uddannelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold Fagkonsulent Sune Weile #15 august 2014 Nyhedsbrev Dansk stx/hf Dansk og innovation Vi hører af og til elever eller kursister stille spørgsmålet: Jamen, hvad skal vi bruge det til? Spørgsmålet er både

Læs mere

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A Projekt internet og eksamen Faglig udredning for faget international økonomi A Forord I forbindelse med projektet it og eksamen har en arbejdsgruppe gennemført en faglig udredning for hhx faget international

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS

Læs mere

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland 1 på Skoleåret 2011/2012 Med støtte fra Ministeriet for børn og undervisning 2 Indledning I skoleåret 2011/2012 gennemførte i de fire 1. HF-klasser i Hillerød et skriftlighedsprojekt med støtte fra Ministeriet

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Bilag til it på de gymnasiale uddannelser

Bilag til it på de gymnasiale uddannelser Bilag til it på de gymnasiale uddannelser Kvalitativ undersøgelse vedrørende integration af it på gymnasiale uddannelser gennemført af GAD's Research & Reflexions DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Bilag til

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 2009 Det økonomiske fagområde på hhx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer.

Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer. Børn og Kultur Børne- og Kultursekretariat Sagsnr. 208569 Brevid. 1514485 Ref. MKE Dir. tlf. 46 31 40 59 madspeterke@roskilde.dk IT- og medieplan på 0-16 årsområdet 22. august 2012 Denne IT- og medieplan

Læs mere

It i skolen. Analyse af kommunale initiativer (delopsamling)

It i skolen. Analyse af kommunale initiativer (delopsamling) It i skolen Analyse af kommunale initiativer (delopsamling) 1 Indledning For at skabe et overblik over implementeringen af it på kommunalt niveau i de seneste år har EVA gennemført en analyse af en række

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER.

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. UNDERVISNINGSMINISTERIET OG FINANSMINISTERIET, JUNI 2007 Indledning 1. INDLEDNING...

Læs mere

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Rapport Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Delprojektet er udarbejdet af Morten Haase 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 1.1 Men hvordan skal disse brobygningskurser opbygges? 3 1.2 Hvilke

Læs mere

Skriftlighed i gymnasiet

Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i dansk, samfundsfag og biologi på A-niveau i det almene gymnasium 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skriftlighed i gymnasiet 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER LÆRERERFARINGER FRA DET NATIONALE FORSKNINGS-, UDVIKLINGS- OG NETVÆRKSPROJEKT 2012 Antologi Struer Gymnasium Aarhus Købmandsskole Egaa Gymnasium Marselisborg

Læs mere

Mulige modeller...8 Land og by...9 Campusskole...9. Baggrundsinformation...9

Mulige modeller...8 Land og by...9 Campusskole...9. Baggrundsinformation...9 Skolestruktur 2012 Beslutningsproces for ny skolestruktur i Ringsted Kommune Politikere, ansatte og borgere har gennem et par år drøftet mulighederne for en ændret organisering af skole- og dagtilbudsområdet.

Læs mere

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Læringsmiljø på hhx Resultater fra et forskningsprojekt om handelsgymnasiet

Læringsmiljø på hhx Resultater fra et forskningsprojekt om handelsgymnasiet Læringsmiljø på hhx Resultater fra et forskningsprojekt om handelsgymnasiet Foto Sonja Iskov Arnt Louw Vestergaard lsgymnasium Rikke Brown og Birgitte Simonsen Erhvervsskolernes Forlag Handelsgymnasium

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN Rapport for Resultatlønskontrakten 2012 2013 Her følger en beskrivelse af de fem indsatsområder for skoleåret 2012-13, som bestyrelsen valgte, samt en vurdering af i hvilken udstrækning kontraktens mål

Læs mere

Digitale skriftlige prøver Eksisterende løsninger, løsningsmodeller og potentialevurdering

Digitale skriftlige prøver Eksisterende løsninger, løsningsmodeller og potentialevurdering Digitale skriftlige prøver Eksisterende løsninger, løsningsmodeller og potentialevurdering 11. juni 2014 ENDELIG Dokumenttype Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 1.1. Deloittes tilgang til

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Hhx-bekendtgørelsen IT B Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 IT B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser,

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

IT-support på AMU-centrene - nu og fremover

IT-support på AMU-centrene - nu og fremover IT-support på AMU-centrene - nu og fremover Arbejdsmarkedsstyrelsen IT-support på AMU-centrene Redigeret af Christian Hjortkjær IT-support på AMU-centrene - nu og fremover Rapporten er udarbejdet af Strategisk

Læs mere