Sprogcentret Haderslev. En uddannelsesinstitution med dansk i centrum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprogcentret Haderslev. En uddannelsesinstitution med dansk i centrum"

Transkript

1 Sprogcentret Haderslev En uddannelsesinstitution med dansk i centrum

2 Sprogcentret Haderslev Svend Brandt Forstander Svend Brandt møder hele verden hver dag Det er en gave at være forstander på Sprogcentret Haderslev. Et sted hvor hele verden mødes og barrierer nedbrydes. Det er dejligt at se, når vore kursister på tværs af nationaliteter skaber nye relationer. Som sprogcenter vil vi til enhver tid forsøge at skabe de optimale rammer for, at vore kursister på hver sin måde lærer det danske sprog og lærer at forstå den danske kultur bedst muligt. Det er med til at gøre vejen til et godt liv i Danmark lettere. Det bedste ved arbejdet er helt sikkert de mange smil, jeg møder hver dag! Målrettethed fleksibilitet højt fagligt niveau Et godt sprog er adgangsbilletten til vores samfund. På Sprogcentret Haderslev har vi mulighed for at give en individuelt tilpasset undervisning til alle kursister, hvad enten der er tale om flygtninge, indvandrere eller EU-borgere, der har brug for dansk på jobbet. Sprogcentrets medarbejdere tilbyder målrettet og fleksibel undervisning på et højt fagligt niveau og råder over både gode, gennemtestede metoder og de nyeste undervisningsmaterialer, både i form af internetprogrammer og bøger. På Sprogcentret opdeles undervisningen i 3 danskuddannelser på hver seks moduler. Der lægges vægt på kursistens forudsætninger og behov. Danskuddannelse kan kombineres med anden undervisning eller praktik. Dog vil det oftest være sådan, at de første 2-3 moduler tages på fuld tid, mens de sidste moduler kan tages i kombination med f.eks. praktik. 2

3 Med sproget på arbejde Når de grundlæggende sprogfærdigheder er på plads, er det under praktikopholdet, at de næste store skridt tages, både sprogligt og kulturelt. Emile fra Congo taler dansk med en charmerende fransk accent. Tre dage om ugen er han en populær medarbejder på Plejecentret Humletoften, og andre to dage går han til danskundervisning på Sprogcentret. Efter 15 måneder har han opnået et forbløffende højt sprogligt niveau. Det danske sundhedssystem er både profession og tradition; fx er menneskene her ikke patienter, men beboere, og bliver behandlet som sådanne. Når jeg kommer og plejer dem, har de brug for, at jeg har sat mig ind i deres danske kultur og traditioner; du skal fx sætte dig ind i deres spisevaner, og hvad de kan lide. Det er gunstigt, fordi jeg lærer den danske kultur at kende gennem mit arbejde, samtidig med at jeg lærer en profession og bliver bedre til dansk. Emile er uddannet sygeplejer i hjemlandet, men mistede sine papirer under flugten fra borgerkrigen. Nogle er lidt generte eller bange, første gang de ser mig, men når jeg først har bevist, at jeg kommer for at hjælpe dem, er der ingen problemer, smiler den høje, mørke mand, inden han går ind for, under høje latterhyl, at lægge arm med gamle Erling på stuen overfor. Emile Kursist og medarbejder på Plejecenteret Humletoften De rydder sten af vejen Arbejdet for vejlederne Solvej Monrad og Karin Tilsted består af en blanding af socialrådgivning og en vifte af praktiske funktioner i forhold til Sprogcentrets meget forskellige kursister. Nogle af de sten, der ligger i vejen, kan vi hjælpe med at trille væk, men andre skal man gå en stor bue udenom. Men vi kan måske hjælpe med at forstå, hvorfor den ligger der! siger Karin Tilsted. Karin tager sig af indslusning, og jeg tager mig af udslusning, siger Solvej Monrad i et forsøg på at beskrive de to vejlederes mange arbejdsområder med få ord. De kursister, der skal have hjælp til et eller andet i starten, går til Karin, og de, der mangler hjælp i slutningen, går til mig. Jeg er med til at se på, hvad der skal ske efter danskuddannelsen, og hvordan de kommer derhen. Karin Tilsted: Især hvad angår flygtningene, er det næsten socialrådgiverarbejde: Hjælp til lægebesøg, jobsøgning og forståelse af det danske system. Vi kan også hjælpe mennesker til at bruge den bagage, de har med sig i form af deres tidligere liv. For manges vedkommende er Sprogcentret den første og tætteste kontakt, de har med det danske samfund, og derfor vender de tit tilbage med spørgsmål. Selvom det kan være et tungt arbejde, er det også utrolig positivt, fordi de bliver så glade for den hjælp, de får! siger Solvej Monrad. Karin Tilsted er enig: Stort set oplever vi kun velvilje, motivation, lyst og interesse for at få det til at fungere! Karin Tilsted og Solvej Monrad Vejledere på Sprogcentreret Om Sprogcentret Haderslev Målet med danskuddannelserne Undervisningen giver kursisten sproglige og samfundsmæssige forudsætninger for at kunne begå sig i det danske samfund og varetage et job. Danskuddannelse 2 og 3 har yderligere som mål at kvalificere til at deltage i en kompetencegivende eller faglig uddannelse. Individuel læringsplan Sprogcentret udarbejder sammen med kursisten en individuel læringsplan for din danskuddannelse. Planen tager højde for og bygger på en evt. individuel kontrakt eller jobplan. Danskuddannelse 1 Uddannelsen for kursister uden eller med ringe skolebaggrund, som ikke har lært at læse eller skrive på deres modersmål og som er uden erfaring med det latinske alfabet. Danskuddannelse 2 Uddannelsen for kursister, som normalt har en kort skole- og uddannelsesbaggrund uden at have lært et andet fremmedsprog, og som må forventes at have en mere praktisk tilgang til det at lære sprog. Danskuddannelse 3 Uddannelsen for kursister, som normalt har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund, har lært mindst et fremmedsprog og må forventes at have en mere teoretisk tilgang til det at lære sprog. Dansk som fjernstudium Sprogcentret Haderslev udbyder Dansk som fjernstudium for modulerne Målgruppen er udlændinge, der ikke har mulighed for at følge eksisterende danskundervisningstilbud på sprogcentrene. De skal have et dansktalende netværk, som kan og vil støtte op om den daglige træning, og de skal være fortrolige med, og have adgang til, internet og Skype med webcam. Undervisning på virksomheder Kontakt os, så skræddersyr vi et tilbud, der tager højde for behovet. Vi tilbyder at undervise enkeltpersoner eller grupper af fremmedsprogede medarbejdere. Vi styrker den danskfaglige kompetence, ligesom vi sætter fokus på evt. barrierer i forhold til kolleger, arbejdspladskultur og generel trivsel på arbejdspladsen. 3

4 Et meningsfuldt arbejde Sprogcentret er heldig med at råde over en række frivillige medarbejdere, der typisk bruger en halv dag om ugen. Vi har travlt, og derfor er de frivillige fra Dansk Flygtningehjælp en stor støtte for os; de gør alt det, vi andre ikke har tid til, som fx at sidde her og tale dansk i en time med kursisterne, eller hjælpe med at udfylde dagpengekort på nettet! siger Dorte Sørensen, sproglærer, studiecentret. Jeg gik på efterløn, og ville gerne bruge min tid på meningsfuldt frivilligt arbejde. Jeg er landmandskone og synes, det er rigtig spændende at kunne hjælpe de forskellige nationaliteter. Vi læser højt, arbejder med udtale, forståelse og grammatik. Nogle vil hellere bare snakke og høre om danske emner som H.C. Andersen eller København. Kursist og frivillig Som tidligere folkeskolelærer får jeg her det bedste af lærerjobbet, men slipper for ansvaret. Samtalen er vigtig, og kursisterne vil rigtig gerne snakke; både fortælle og høre om en masse ting. Derudover handler det om at støtte dem i de opgaver, de skal lave. En anden forskel fra folkeskolen: Jeg har ikke snakket med en eneste, der ikke har fortalt, hvor glade de er for at gå i skole! Det gode samarbejde Cristina Jensen Haderslev Kommunes Integrationsafdeling Uden et sprog er det svært at klare sig i samfundet og opbygge et netværk, siger Cristina Jensen fra Haderslev Kommunes Integrationsafdeling. Hun oplever et godt samarbejde mellem Sprogcentret, Jobcentret og hendes eget område. Sprogcentret har den daglige kontakt med kursisterne og kan Bedre forberedt se, når tingene begynder at hobe sig op! Cristina Jensen tager sig af familiesammenføringssager under Integrationsloven. Når ægtefællerne kommer til landet, henviser jeg dem bl.a. til danskundervisning, og det samme gør jeg med EU-borgere og andre udlændinge, der har brug for at lære dansk. Dem, der hører under integrationsloven, følger jeg de første tre år med opfølgende samtaler hver tredje måned. Når de er tæt på at have lært dansk, skal vi til at tænke på at finde arbejde, oftest en praktik på et plejehjem, i en børnehave eller hvor det nu kan blive. Eller måske skal de udsluses til ordinær uddannelse. Mukhtar Hussein Haderslev Kommunes Integrationsafdeling Centrets undervisningsform med ansvar for egen læring betyder, at kursisten bliver bedre forberedt på at komme ud på det danske arbejdsmarked, understreger sagsbehandler Mukhtar Hussein. Mukhtar Hussein arbejder ligesom Cristina Jensen i Haderslev Kommunes Integrationsafdeling: Jeg tager mig af flygtningene, men målet er det samme som for Cristinas klienter: Hurtigst mulig integration i form af uddannelse, job og selvforsørgelse. Vejen dertil er svær, men opholdet på Sprogcentret er et vigtigt delmål på vejen, og jeg er glad for det fortræffelige samarbejde, vi har med ledelsen og vejlederne her, siger Mukhtar Hussein, der ligesom rumænskfødte Cristina Jensen selv er tidligere elev på Sprogcentret og dermed kan føje dansk til den lange række af sprog, han behersker. 4

5 Fremtidsdrømme Eric, 25 Ude på landet i Congo, hvor Eric er født, havde han to timers gang til skole. I det nye hjemland er der kun få minutters gang til Sprogcentret, og det er da også gået hurtigt fremad, således at han foruden to afrikanske sprog, engelsk og fransk også behersker dansk godt nok til at kunne begynde at drømme om fremtiden. Eric har boet 14 år i en flygtningelejr i Rwanda, og efter to og et halvt år i Danmark er han ved at være klar til at tage fremtiden i egen hånd. Jeg vil gerne læse Folkesundhedsvidenskab på universitetet, men det kræver dansk på A-niveau, og det tager lang tid at opnå. Jeg tænker på at kombinere VUC og sprogskolen og tage suppleringskurser i matematik, dansk og engelsk. Eric er ikke uvant med det akademiske; med sig fra Rwanda har han, hvad der svarer til en studentereksamen og et år på universitetet. Tip fra Eric: Jeg ser danske film i fjernsynet, ser DR Update og læser ugeavisen, den er gratis! Når man bruger sproget hver dag, sker der fremskridt. Hind, 27 Hind er uddannet laborant fra Irak. Fremtiden ligger i Danmark, også for hendes to børn Mads på tre og Helene på knap ét år. Hverken sproget eller navnene skal være en barriere for et godt liv. Dansk er nøglen til det danske samfund, og hvis jeg skal arbejde indenfor mit fag, skal jeg også lære alle fagudtrykkene, ikke bare hverdagssproget. Hjemme taler jeg dansk med mine børn; min søn Mads på tre er allerede bedre til det end jeg; griner hun. De syv timer i børnehaven betyder at han taler bedre dansk end arabisk, fortæller Hind. Sit eget sprog har hun holdt ved lige bl.a. ved at undervise en dansker i arabisk: Samtidig underviste han mig i dansk, det var sjovt! Tip fra Hind: Jeg læser tekst-tv, det er meget enkelt, kort og let at forstå! Nicolai, 29 Sprogcentret har været en stor hjælp for den bulgarske ITingeniør Nicolai. Han mistede sit job, men vil gerne arbejde med sit fag i Sønderjylland, selvom han ved det kan blive svært. Det er for kedeligt at sidde derhjemme, her lærer man sproget, og får samtidig en masse kontakter. Fx fik min kone arbejde gennem en tidligere kursist; de manglede én, der kunne tale bulgarsk hos en speditør i Padborg. Tip fra Nicolai: Hvis jeg læser en avis på internettet, bruger jeg Google Translate, og hvis jeg skal læse en bog, bruger jeg ordbog. Drivkraft og motivation I Danmark har vi tradition for et afslappet forhold til autoriteterne. Det betyder ikke, at der er slækket på kravene til den enkeltes præstation. Selv om vi kan grine og joke i timerne, så skal de stadig til eksamen, og den skal de lige tygge på, siger sproglærer Harald Duus. Mange kommer fra et meget autoritært skolesystem, og det er en læreproces, at man selv kan tage et initiativ, uden at læreren har beordret det, siger sproglærer Harald Duus. Kultur, samfundsforståelse og de synlige og usynlige normer, der styrer vores adfærd, alt det skal de også kende, ellers kommer de til at jokke i spinaten, griner Harald. Men det er også det, som jeg synes er interessant, for eleverne er ret gode til at give feedback, og det gør, at man hele tiden kan få justeret ind på det, som netop de har behov for. Og hver gruppe af elever har forskellige behov, som det er vigtigt at møde. De er her jo i en begrænset periode, før de skal videre ud i samfundet, så der skal hænges i, og det bliver der. Nogle kommer direkte fra arbejde og er her i tre timer, og jeg giver dem lektier for. Måske skal de videre på arbejde igen, så hvornår er det lige, de skal nå at læse lektier? Det er deres egen drivkraft og motivation! Harald Duus Sproglærer 5

6 Fjernundervisning Dansk Nu Tine Ancher Nielsen Sproglærer Det sværeste ved dansk er udtalen. Derfor er kravet til deltagerne i fjernundervisningen et dansktalende netværk, man kan øve sig på i hverdagen. Når det handler om at lære fremmedsprog er den mundtlige del vigtig, derfor er undervisningen via Skype én gang om ugen en måde for os at høre, hvordan det går. Det skriftlige arbejde evalueres løbende via mail gennem programmet Dansk Nu, fortæller sproglærer Tine Ancher Nielsen. Med fjernundervisning behøver kursisten ikke møde op på skolen, og især, hvis man går på arbejde er det en fordel. Jeg oplever, at det fanger mange, der ellers ikke ville kunne magte både arbejde og studier, siger Tine Ancher Nielsen, der kun ser sine kursister én aften om måneden til en grundig sproglig evaluering. Studiecentret 6 Dorthe Sørensen Lærer i studiecentret Dorte Sørensen er én af fire lærere, der skiftes til at være i studiecentret. De er både bibliotekarer, lektiehjælpere og opgavefindere overfor de mange kursister, der kommer her dagligt. Vi har et testsystem, som løbende tester kursisternes sproglige udvikling. I studiecentret har vi opgaver, der svarer til disse test, så kursisterne kan se opgavetyperne. Jeg er også én af dem, der tester, så jeg kan finde lige præcis de opgaver, den enkelte skal have at forberede sig på.

7 De fem enheder i Uddannelsescentret Haderslev Sprogcentret i Haderslev er en voksenuddannelsesinstitution. Sprogcentret underviser efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge (www.nyidanmark.dk). Sprogcentret i Haderslev varetager undervisningen af kursister primært kursister bosiddende i Haderslev kommune. Vi har dog også kursister fra andre kommuner i landet. Sprogcentret underviser ca. 400 kursister fordelt på omkring 60 nationaliteter. VSU voksen specialundervisning. Målgruppen er voksne, der er senhjerneskadede, voksne med generelle indlæringsvanskeligheder, sindslidende eller mennesker med kroniske smerter, som har brug for undervisning til at kompensere for virkningerne af deres handicap. STU ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Oasen aktiveringstilbud for nydanske kvinder. Oasen er et målrettet og differentieret aktiveringstilbud til kvinder med anden etnisk baggrund, som gennem undervisning (herunder danskundervisning), aktiviteter og vejledning styrkes i deres personlige udvikling, i forældrerollen og muligheden for uddannelse og ordinært arbejde. Målgruppen er kvinder, der er fjernt fra arbejdsmarkedet. Verdande pædagogisk rehabiliteringscenter for traumatiserede flygtninge. Verdande er Haderslev Kommunes pædagogiske rehabiliteringscenter for traumatiserede flygtninge og indvandrere. Det er et tilbud, hvor PTSD-ramte borgere med direkte eller indirekte følger af tortur- og krigstraumer kan få hjælp til at udvikle mestringsstrategier i forhold til deres traumer, således at de bliver i stand til at reetablere en hverdag for sig selv og deres familie. 7

8 Sprogcentret Haderslev En uddannelsesinstitution med dansk i centrum det er vigtigt for mig at lære dansk, så jeg kan kommunikere og møde mange nye mennesker. Reza, 44, Iran du bliver en del af et større fællesskab På Sprogcentret. Det er godt, fordi du ofte føler dig alene som ny i Danmark. Nogle gange føler man sig dårligt tilpas, fordi man ikke kan forstå sproget. Men her føler man sig velkommen, her er der nogen, der er interesserede i en, som spørger, og som prøver at forstå. Gesine, 32, Tyskland Sally, 32, Kenya jeg kan godt lide at lære dansk og her er mange muligheder for integration, mange professionelle lærere og mange gode materialer og hjælp fra frivillige. Juliia, 32, Ukraine Som ny i DK føles det som om, alle døre er lukkede. Sprogcentret giver os nøglen til at åbne dørene. Det er vores første kontakt til det danske samfund, og vi kommer ofte tilbage og beder om hjælp, efter vi er stoppet. Léonie, 44, Congo Jeg kan få mange nye færdigheder i mit liv, og jeg elsker at lære sprog. Glecy, 25, Phillipinerne her lærer jeg rigtigt dansk. Jeg møder mange mennesker og lærer om deres kultur fra andre lande. David, 34, England Kontakt os Sprogcentret Haderslev Bygnaf 14, Haderslev Tlf: Outsource dk

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Om IA Sprog 3 Områder med særligt fokus i 2012 Fortsat udbygning af IA Sprogs digitale læringstilbud 4 Ny kombination: Online undervisning og møder i den virkelige

Læs mere

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Projekt Dansk På Arbejdspladsen / IP-projektet Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70 For at imødekomme den forventede mangel på faglært og ufaglært arbejdskraft i forbindelse med de store byggeprojekter i Odense og på Fyn i de kommende år, vil vi gerne tilbyde et afklarende og uddannelsesforberedende

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Integrationsrådet 2008

Integrationsrådet 2008 REFERAT Integrationsrådet 2008 Mødedato: Onsdag den 18-06-2008 Mødested: - Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Mødet afholdes Gravene14, 1. sal. 6100 Haderslev.

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet... 2 Tilsynsførendes hovedkonklusioner... 2 Sådan føres tilsynet... 3 Elementerne i tilsynet... 3 Fysiske

Læs mere

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Elevevaluering november 2007 side1/8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Oversigt over spørgsmål 1. Hvorfor valgte du at gå i IT-klassen? 2. I hvilken grad er dine

Læs mere

Uddannelsesforberedende Kursus

Uddannelsesforberedende Kursus Uddannelsesforberedende Kursus Andebølle Ungdomshøjskole - kom videre i dit liv! Matematik - Dansk - Kultur - Højskole - Venner for livet Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg Tlf:63473760

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

DAGPLEJEN FLYGTNINGE OG INDVANDRERE

DAGPLEJEN FLYGTNINGE OG INDVANDRERE DAGPLEJEN FLYGTNINGE OG INDVANDRERE Forord Dette hæfte er skrevet af dagplejere og en dagplejepædagog i forbindelse med dvd en Mere end bare pasning. Hvert enkelt barn har, når det begynder i dagplejen,

Læs mere

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune Det hele menneske Integrationspolitik Gentofte Kommune Overordnet målsætning Flygtninge og indvandrere, som i henhold til Integrationsloven kommer til Gentofte Kommune, skal integreres i kommunen, så de

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 24. januar 2011 Mødested: Hansborg 3-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jesper Andreasen, Sahat Safari Fraværende: Wyssam Nouf, Mohammad

Læs mere

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål En vejledning til Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 Mundtlig kommunikation Danskuddannelse

Læs mere

LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING. til voksne udlændinge

LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING. til voksne udlændinge MEDLEMSMAGASIN INSPIRATIONSHÆFTE FOR FRIVILLIGE FRA DANSK I FLYGTNINGEHJÆLP DFH MARTS 08 LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING til voksne udlændinge Baggrund DET DANSKE SPROG ER EN UDFORDRING Mange af de flygtninge

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Velkommen til. Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen

Velkommen til. Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen Velkommen til Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen 1 Programmet: Velkommen v/borgmester Morten Slotved Flygtningesituationen fra globalt til lokalt perspektiv Hørsholm Kommunes integrationsansvar

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. information til vejledere og integrationsmedarbejdere Uddannelse for voksne R. U. E Indhold information til vejledere og integrationsmedarbejdere Ophavsret:

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er en 3-årig uddannelse, der tilrettelægges helt efter den unges behov og ønsker. Hvis man skal have en STU, skal man henvende

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

"Den coachende samtale som metode

Den coachende samtale som metode "Den coachende samtale som metode - erfaringer med brug af coaching i arbejdet med udsatte kvinder med anden etnisk baggrund Mette Moes Oplæg på BiblioteksCenter for Integration 4. marts 2008 Disposition

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden

At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden Hvordan når vi ind til kernen af, hvad det er, virksomhederne mener, når de taler om mere dansk eller dansk nok?

Læs mere

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner Notat Sag Videnscentre for kompetenceafklaring Rambøll Management Kunde Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat nr. 1 Til Videnscentrene og den centrale følgegruppe Fra Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Denmark

Læs mere

Fagplan for valgfag i folkeskolen

Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Selvudvikling og psykologi få indsigt i dig selv Klassetrin: 7.- 8.-9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt med 60 timer, som 2 årigt med

Læs mere

Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B

Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B Cæcilie, Gitte og Christa Katutura State Hospital Vi har i ti

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

Unge2-projektet. Nye ledere

Unge2-projektet. Nye ledere Unge2-projektet Unge2-projektet er et 9. klasses tilbud for sent ankomne unge flygtninge og indvandrere mellem 15 og 25. Skolen hører administrativt under Lundebjergskolen og er placeret på Ballerup Sprogcenter.

Læs mere

Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1. Aftalen er indgået i henhold til 10, stk. 3 i Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. mellem Viborg Kommune, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 1 februar 2008 Indhold Side 2 Opgangstider på godt og ondt Side 3 Dansk på Lego Tal fra Sprogcenter Vejle Side 4 Klar til sidste eksamen Side 5 Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Læs mere

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og driftsansvarlige kommuner Dato: 17. december 2003 Kontor: 1.i J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning et LEV-projekt www.projektklap.dk 1 Målgruppen Unge udviklingshæmmede i alderen 16-25 år, som er i gang med et STU- forløb. Som har potentiale til ansættelse med løntilskud

Læs mere

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. GÆLDENDE Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Nr. 9128 af 20. marts 2014 Undervisningsministeriet Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Forord Denne vejledning

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

SprogcenterVejle....i dialog med verden

SprogcenterVejle....i dialog med verden SprogcenterVejle...i dialog med verden Sprogcenter Vejle, Sprogcenter Fredericia og Sprogcenter Give 2013 Med dette hæfte ønsker vi at præsentere Sprogcenter Vejles 3 afdelinger i henholdsvis Vejle, Fredericia

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Juni 2011 Indhold 1 Introduktion 5 1.1 Danskuddannelseslovens formål 5 1.2 Danskuddannelsesloven i samspil med integrationsloven 6 1.3 Retsgrundlag

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Gode studievaner på hf

Gode studievaner på hf Gode studievaner på hf Indholdsfortegnelse Forord... side 2 Kulturen på VUC... side 3 Vær aktiv... side 4 Lav en arbejdsplan... side 4 Find din læringsstil... side 5 Ting tager tid... side 6 Sprogets koder...side

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 3 1.1 Hovedresultater 3 1.2 Metode 5 2 Forløbs-

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister)

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister) FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på.

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på. Interkulturel forståelse Har du lyst til at blive klogere på, hvad din og andres forforståelser betyder for den gensidige respekt for andre mennesker? Og hvilken rolle kultur og religion spiller i den

Læs mere

Praktisk hjælper uddannelse for udviklingshæmmede

Praktisk hjælper uddannelse for udviklingshæmmede Praktisk hjælper uddannelse for udviklingshæmmede Inden for pædagog/sosu-området Baggrund/Om projektet På nuværende tidspunkt står borgere med udviklingshæmning uden mulighed for at uddanne sig, når de

Læs mere

Dansk på jobbet. 5 praksiseksempler. September 2008

Dansk på jobbet. 5 praksiseksempler. September 2008 Dansk på jobbet 5 praksiseksempler September 2008 Dansk på jobbet 5 praksiseksempler September 2008 ISBN: 978-87-92275-57-8 Elektronisk ISBN: 978-87-92275-58-5 Udgivet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Van virker fra starten ret nervøs. Hun sidder fremadlænet med foldede hænder, mens hun nervøst kigger på skiftevis interviewer og informant. Før optageren

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Sprogstøtte til tosprogede elever i praktik

Sprogstøtte til tosprogede elever i praktik GUIDE TIL PRAKTIKVEJLEDERE Laura Trojaborg 30.11.2009Initialer S.1/16 : LAuaLaura Sprogstøtte til tosprogede elever i praktik - en guide til praktikvejledere S.2/16 1. At lære og lære fra sig kræver tid

Læs mere

Historiebevidsthed i undervisningen

Historiebevidsthed i undervisningen Historiebevidsthed Historiepraktik projekt Af Jimmie Winther 250192 Hold 25.B Vejl. Arne Mølgaard Historiebevidsthed i undervisningen I dette dokument vil jeg først angive den definition af historiebevidsthed

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere