Sprogcentret Haderslev. En uddannelsesinstitution med dansk i centrum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprogcentret Haderslev. En uddannelsesinstitution med dansk i centrum"

Transkript

1 Sprogcentret Haderslev En uddannelsesinstitution med dansk i centrum

2 Sprogcentret Haderslev Svend Brandt Forstander Svend Brandt møder hele verden hver dag Det er en gave at være forstander på Sprogcentret Haderslev. Et sted hvor hele verden mødes og barrierer nedbrydes. Det er dejligt at se, når vore kursister på tværs af nationaliteter skaber nye relationer. Som sprogcenter vil vi til enhver tid forsøge at skabe de optimale rammer for, at vore kursister på hver sin måde lærer det danske sprog og lærer at forstå den danske kultur bedst muligt. Det er med til at gøre vejen til et godt liv i Danmark lettere. Det bedste ved arbejdet er helt sikkert de mange smil, jeg møder hver dag! Målrettethed fleksibilitet højt fagligt niveau Et godt sprog er adgangsbilletten til vores samfund. På Sprogcentret Haderslev har vi mulighed for at give en individuelt tilpasset undervisning til alle kursister, hvad enten der er tale om flygtninge, indvandrere eller EU-borgere, der har brug for dansk på jobbet. Sprogcentrets medarbejdere tilbyder målrettet og fleksibel undervisning på et højt fagligt niveau og råder over både gode, gennemtestede metoder og de nyeste undervisningsmaterialer, både i form af internetprogrammer og bøger. På Sprogcentret opdeles undervisningen i 3 danskuddannelser på hver seks moduler. Der lægges vægt på kursistens forudsætninger og behov. Danskuddannelse kan kombineres med anden undervisning eller praktik. Dog vil det oftest være sådan, at de første 2-3 moduler tages på fuld tid, mens de sidste moduler kan tages i kombination med f.eks. praktik. 2

3 Med sproget på arbejde Når de grundlæggende sprogfærdigheder er på plads, er det under praktikopholdet, at de næste store skridt tages, både sprogligt og kulturelt. Emile fra Congo taler dansk med en charmerende fransk accent. Tre dage om ugen er han en populær medarbejder på Plejecentret Humletoften, og andre to dage går han til danskundervisning på Sprogcentret. Efter 15 måneder har han opnået et forbløffende højt sprogligt niveau. Det danske sundhedssystem er både profession og tradition; fx er menneskene her ikke patienter, men beboere, og bliver behandlet som sådanne. Når jeg kommer og plejer dem, har de brug for, at jeg har sat mig ind i deres danske kultur og traditioner; du skal fx sætte dig ind i deres spisevaner, og hvad de kan lide. Det er gunstigt, fordi jeg lærer den danske kultur at kende gennem mit arbejde, samtidig med at jeg lærer en profession og bliver bedre til dansk. Emile er uddannet sygeplejer i hjemlandet, men mistede sine papirer under flugten fra borgerkrigen. Nogle er lidt generte eller bange, første gang de ser mig, men når jeg først har bevist, at jeg kommer for at hjælpe dem, er der ingen problemer, smiler den høje, mørke mand, inden han går ind for, under høje latterhyl, at lægge arm med gamle Erling på stuen overfor. Emile Kursist og medarbejder på Plejecenteret Humletoften De rydder sten af vejen Arbejdet for vejlederne Solvej Monrad og Karin Tilsted består af en blanding af socialrådgivning og en vifte af praktiske funktioner i forhold til Sprogcentrets meget forskellige kursister. Nogle af de sten, der ligger i vejen, kan vi hjælpe med at trille væk, men andre skal man gå en stor bue udenom. Men vi kan måske hjælpe med at forstå, hvorfor den ligger der! siger Karin Tilsted. Karin tager sig af indslusning, og jeg tager mig af udslusning, siger Solvej Monrad i et forsøg på at beskrive de to vejlederes mange arbejdsområder med få ord. De kursister, der skal have hjælp til et eller andet i starten, går til Karin, og de, der mangler hjælp i slutningen, går til mig. Jeg er med til at se på, hvad der skal ske efter danskuddannelsen, og hvordan de kommer derhen. Karin Tilsted: Især hvad angår flygtningene, er det næsten socialrådgiverarbejde: Hjælp til lægebesøg, jobsøgning og forståelse af det danske system. Vi kan også hjælpe mennesker til at bruge den bagage, de har med sig i form af deres tidligere liv. For manges vedkommende er Sprogcentret den første og tætteste kontakt, de har med det danske samfund, og derfor vender de tit tilbage med spørgsmål. Selvom det kan være et tungt arbejde, er det også utrolig positivt, fordi de bliver så glade for den hjælp, de får! siger Solvej Monrad. Karin Tilsted er enig: Stort set oplever vi kun velvilje, motivation, lyst og interesse for at få det til at fungere! Karin Tilsted og Solvej Monrad Vejledere på Sprogcentreret Om Sprogcentret Haderslev Målet med danskuddannelserne Undervisningen giver kursisten sproglige og samfundsmæssige forudsætninger for at kunne begå sig i det danske samfund og varetage et job. Danskuddannelse 2 og 3 har yderligere som mål at kvalificere til at deltage i en kompetencegivende eller faglig uddannelse. Individuel læringsplan Sprogcentret udarbejder sammen med kursisten en individuel læringsplan for din danskuddannelse. Planen tager højde for og bygger på en evt. individuel kontrakt eller jobplan. Danskuddannelse 1 Uddannelsen for kursister uden eller med ringe skolebaggrund, som ikke har lært at læse eller skrive på deres modersmål og som er uden erfaring med det latinske alfabet. Danskuddannelse 2 Uddannelsen for kursister, som normalt har en kort skole- og uddannelsesbaggrund uden at have lært et andet fremmedsprog, og som må forventes at have en mere praktisk tilgang til det at lære sprog. Danskuddannelse 3 Uddannelsen for kursister, som normalt har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund, har lært mindst et fremmedsprog og må forventes at have en mere teoretisk tilgang til det at lære sprog. Dansk som fjernstudium Sprogcentret Haderslev udbyder Dansk som fjernstudium for modulerne Målgruppen er udlændinge, der ikke har mulighed for at følge eksisterende danskundervisningstilbud på sprogcentrene. De skal have et dansktalende netværk, som kan og vil støtte op om den daglige træning, og de skal være fortrolige med, og have adgang til, internet og Skype med webcam. Undervisning på virksomheder Kontakt os, så skræddersyr vi et tilbud, der tager højde for behovet. Vi tilbyder at undervise enkeltpersoner eller grupper af fremmedsprogede medarbejdere. Vi styrker den danskfaglige kompetence, ligesom vi sætter fokus på evt. barrierer i forhold til kolleger, arbejdspladskultur og generel trivsel på arbejdspladsen. 3

4 Et meningsfuldt arbejde Sprogcentret er heldig med at råde over en række frivillige medarbejdere, der typisk bruger en halv dag om ugen. Vi har travlt, og derfor er de frivillige fra Dansk Flygtningehjælp en stor støtte for os; de gør alt det, vi andre ikke har tid til, som fx at sidde her og tale dansk i en time med kursisterne, eller hjælpe med at udfylde dagpengekort på nettet! siger Dorte Sørensen, sproglærer, studiecentret. Jeg gik på efterløn, og ville gerne bruge min tid på meningsfuldt frivilligt arbejde. Jeg er landmandskone og synes, det er rigtig spændende at kunne hjælpe de forskellige nationaliteter. Vi læser højt, arbejder med udtale, forståelse og grammatik. Nogle vil hellere bare snakke og høre om danske emner som H.C. Andersen eller København. Kursist og frivillig Som tidligere folkeskolelærer får jeg her det bedste af lærerjobbet, men slipper for ansvaret. Samtalen er vigtig, og kursisterne vil rigtig gerne snakke; både fortælle og høre om en masse ting. Derudover handler det om at støtte dem i de opgaver, de skal lave. En anden forskel fra folkeskolen: Jeg har ikke snakket med en eneste, der ikke har fortalt, hvor glade de er for at gå i skole! Det gode samarbejde Cristina Jensen Haderslev Kommunes Integrationsafdeling Uden et sprog er det svært at klare sig i samfundet og opbygge et netværk, siger Cristina Jensen fra Haderslev Kommunes Integrationsafdeling. Hun oplever et godt samarbejde mellem Sprogcentret, Jobcentret og hendes eget område. Sprogcentret har den daglige kontakt med kursisterne og kan Bedre forberedt se, når tingene begynder at hobe sig op! Cristina Jensen tager sig af familiesammenføringssager under Integrationsloven. Når ægtefællerne kommer til landet, henviser jeg dem bl.a. til danskundervisning, og det samme gør jeg med EU-borgere og andre udlændinge, der har brug for at lære dansk. Dem, der hører under integrationsloven, følger jeg de første tre år med opfølgende samtaler hver tredje måned. Når de er tæt på at have lært dansk, skal vi til at tænke på at finde arbejde, oftest en praktik på et plejehjem, i en børnehave eller hvor det nu kan blive. Eller måske skal de udsluses til ordinær uddannelse. Mukhtar Hussein Haderslev Kommunes Integrationsafdeling Centrets undervisningsform med ansvar for egen læring betyder, at kursisten bliver bedre forberedt på at komme ud på det danske arbejdsmarked, understreger sagsbehandler Mukhtar Hussein. Mukhtar Hussein arbejder ligesom Cristina Jensen i Haderslev Kommunes Integrationsafdeling: Jeg tager mig af flygtningene, men målet er det samme som for Cristinas klienter: Hurtigst mulig integration i form af uddannelse, job og selvforsørgelse. Vejen dertil er svær, men opholdet på Sprogcentret er et vigtigt delmål på vejen, og jeg er glad for det fortræffelige samarbejde, vi har med ledelsen og vejlederne her, siger Mukhtar Hussein, der ligesom rumænskfødte Cristina Jensen selv er tidligere elev på Sprogcentret og dermed kan føje dansk til den lange række af sprog, han behersker. 4

5 Fremtidsdrømme Eric, 25 Ude på landet i Congo, hvor Eric er født, havde han to timers gang til skole. I det nye hjemland er der kun få minutters gang til Sprogcentret, og det er da også gået hurtigt fremad, således at han foruden to afrikanske sprog, engelsk og fransk også behersker dansk godt nok til at kunne begynde at drømme om fremtiden. Eric har boet 14 år i en flygtningelejr i Rwanda, og efter to og et halvt år i Danmark er han ved at være klar til at tage fremtiden i egen hånd. Jeg vil gerne læse Folkesundhedsvidenskab på universitetet, men det kræver dansk på A-niveau, og det tager lang tid at opnå. Jeg tænker på at kombinere VUC og sprogskolen og tage suppleringskurser i matematik, dansk og engelsk. Eric er ikke uvant med det akademiske; med sig fra Rwanda har han, hvad der svarer til en studentereksamen og et år på universitetet. Tip fra Eric: Jeg ser danske film i fjernsynet, ser DR Update og læser ugeavisen, den er gratis! Når man bruger sproget hver dag, sker der fremskridt. Hind, 27 Hind er uddannet laborant fra Irak. Fremtiden ligger i Danmark, også for hendes to børn Mads på tre og Helene på knap ét år. Hverken sproget eller navnene skal være en barriere for et godt liv. Dansk er nøglen til det danske samfund, og hvis jeg skal arbejde indenfor mit fag, skal jeg også lære alle fagudtrykkene, ikke bare hverdagssproget. Hjemme taler jeg dansk med mine børn; min søn Mads på tre er allerede bedre til det end jeg; griner hun. De syv timer i børnehaven betyder at han taler bedre dansk end arabisk, fortæller Hind. Sit eget sprog har hun holdt ved lige bl.a. ved at undervise en dansker i arabisk: Samtidig underviste han mig i dansk, det var sjovt! Tip fra Hind: Jeg læser tekst-tv, det er meget enkelt, kort og let at forstå! Nicolai, 29 Sprogcentret har været en stor hjælp for den bulgarske ITingeniør Nicolai. Han mistede sit job, men vil gerne arbejde med sit fag i Sønderjylland, selvom han ved det kan blive svært. Det er for kedeligt at sidde derhjemme, her lærer man sproget, og får samtidig en masse kontakter. Fx fik min kone arbejde gennem en tidligere kursist; de manglede én, der kunne tale bulgarsk hos en speditør i Padborg. Tip fra Nicolai: Hvis jeg læser en avis på internettet, bruger jeg Google Translate, og hvis jeg skal læse en bog, bruger jeg ordbog. Drivkraft og motivation I Danmark har vi tradition for et afslappet forhold til autoriteterne. Det betyder ikke, at der er slækket på kravene til den enkeltes præstation. Selv om vi kan grine og joke i timerne, så skal de stadig til eksamen, og den skal de lige tygge på, siger sproglærer Harald Duus. Mange kommer fra et meget autoritært skolesystem, og det er en læreproces, at man selv kan tage et initiativ, uden at læreren har beordret det, siger sproglærer Harald Duus. Kultur, samfundsforståelse og de synlige og usynlige normer, der styrer vores adfærd, alt det skal de også kende, ellers kommer de til at jokke i spinaten, griner Harald. Men det er også det, som jeg synes er interessant, for eleverne er ret gode til at give feedback, og det gør, at man hele tiden kan få justeret ind på det, som netop de har behov for. Og hver gruppe af elever har forskellige behov, som det er vigtigt at møde. De er her jo i en begrænset periode, før de skal videre ud i samfundet, så der skal hænges i, og det bliver der. Nogle kommer direkte fra arbejde og er her i tre timer, og jeg giver dem lektier for. Måske skal de videre på arbejde igen, så hvornår er det lige, de skal nå at læse lektier? Det er deres egen drivkraft og motivation! Harald Duus Sproglærer 5

6 Fjernundervisning Dansk Nu Tine Ancher Nielsen Sproglærer Det sværeste ved dansk er udtalen. Derfor er kravet til deltagerne i fjernundervisningen et dansktalende netværk, man kan øve sig på i hverdagen. Når det handler om at lære fremmedsprog er den mundtlige del vigtig, derfor er undervisningen via Skype én gang om ugen en måde for os at høre, hvordan det går. Det skriftlige arbejde evalueres løbende via mail gennem programmet Dansk Nu, fortæller sproglærer Tine Ancher Nielsen. Med fjernundervisning behøver kursisten ikke møde op på skolen, og især, hvis man går på arbejde er det en fordel. Jeg oplever, at det fanger mange, der ellers ikke ville kunne magte både arbejde og studier, siger Tine Ancher Nielsen, der kun ser sine kursister én aften om måneden til en grundig sproglig evaluering. Studiecentret 6 Dorthe Sørensen Lærer i studiecentret Dorte Sørensen er én af fire lærere, der skiftes til at være i studiecentret. De er både bibliotekarer, lektiehjælpere og opgavefindere overfor de mange kursister, der kommer her dagligt. Vi har et testsystem, som løbende tester kursisternes sproglige udvikling. I studiecentret har vi opgaver, der svarer til disse test, så kursisterne kan se opgavetyperne. Jeg er også én af dem, der tester, så jeg kan finde lige præcis de opgaver, den enkelte skal have at forberede sig på.

7 De fem enheder i Uddannelsescentret Haderslev Sprogcentret i Haderslev er en voksenuddannelsesinstitution. Sprogcentret underviser efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge (www.nyidanmark.dk). Sprogcentret i Haderslev varetager undervisningen af kursister primært kursister bosiddende i Haderslev kommune. Vi har dog også kursister fra andre kommuner i landet. Sprogcentret underviser ca. 400 kursister fordelt på omkring 60 nationaliteter. VSU voksen specialundervisning. Målgruppen er voksne, der er senhjerneskadede, voksne med generelle indlæringsvanskeligheder, sindslidende eller mennesker med kroniske smerter, som har brug for undervisning til at kompensere for virkningerne af deres handicap. STU ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Oasen aktiveringstilbud for nydanske kvinder. Oasen er et målrettet og differentieret aktiveringstilbud til kvinder med anden etnisk baggrund, som gennem undervisning (herunder danskundervisning), aktiviteter og vejledning styrkes i deres personlige udvikling, i forældrerollen og muligheden for uddannelse og ordinært arbejde. Målgruppen er kvinder, der er fjernt fra arbejdsmarkedet. Verdande pædagogisk rehabiliteringscenter for traumatiserede flygtninge. Verdande er Haderslev Kommunes pædagogiske rehabiliteringscenter for traumatiserede flygtninge og indvandrere. Det er et tilbud, hvor PTSD-ramte borgere med direkte eller indirekte følger af tortur- og krigstraumer kan få hjælp til at udvikle mestringsstrategier i forhold til deres traumer, således at de bliver i stand til at reetablere en hverdag for sig selv og deres familie. 7

8 Sprogcentret Haderslev En uddannelsesinstitution med dansk i centrum det er vigtigt for mig at lære dansk, så jeg kan kommunikere og møde mange nye mennesker. Reza, 44, Iran du bliver en del af et større fællesskab På Sprogcentret. Det er godt, fordi du ofte føler dig alene som ny i Danmark. Nogle gange føler man sig dårligt tilpas, fordi man ikke kan forstå sproget. Men her føler man sig velkommen, her er der nogen, der er interesserede i en, som spørger, og som prøver at forstå. Gesine, 32, Tyskland Sally, 32, Kenya jeg kan godt lide at lære dansk og her er mange muligheder for integration, mange professionelle lærere og mange gode materialer og hjælp fra frivillige. Juliia, 32, Ukraine Som ny i DK føles det som om, alle døre er lukkede. Sprogcentret giver os nøglen til at åbne dørene. Det er vores første kontakt til det danske samfund, og vi kommer ofte tilbage og beder om hjælp, efter vi er stoppet. Léonie, 44, Congo Jeg kan få mange nye færdigheder i mit liv, og jeg elsker at lære sprog. Glecy, 25, Phillipinerne her lærer jeg rigtigt dansk. Jeg møder mange mennesker og lærer om deres kultur fra andre lande. David, 34, England Kontakt os Sprogcentret Haderslev Bygnaf 14, Haderslev Tlf: Outsource dk

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Sprogcenter Nyt. Matematik er meget mere end tal. Testning på hjemmebane 12. Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16. Nr.

Sprogcenter Nyt. Matematik er meget mere end tal. Testning på hjemmebane 12. Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16. Nr. Sprogcenter Nyt Nr. 14 - april 2011 Matematik er meget mere end tal 4 Testning på hjemmebane 12 Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16 L e d e r Fra AOF Horsens til Skolen for Udlændinge til Sprogcenter

Læs mere

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 1 februar 2008 Indhold Side 2 Opgangstider på godt og ondt Side 3 Dansk på Lego Tal fra Sprogcenter Vejle Side 4 Klar til sidste eksamen Side 5 Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Læs mere

SprogcenterNyt. Nr. 6 - April 2007. kursist i Skanderborg >>> 7. Undervisning Jobcoach >>> hjalp 8 Mehdi med hygiejnekurset >>> 13

SprogcenterNyt. Nr. 6 - April 2007. kursist i Skanderborg >>> 7. Undervisning Jobcoach >>> hjalp 8 Mehdi med hygiejnekurset >>> 13 SprogcenterNyt Nr. 6 - April 2007 Sri Widayati >>> 6 kursist i Skanderborg >>> 7 Undervisning Jobcoach >>> hjalp 8 Mehdi med hygiejnekurset >>> 13 Sultan N Turan >>> fik 10 arbejde hos Elplatek A/S >>>

Læs mere

2010 NR. 1 13. ÅRGANG. Det gode arbejdsliv

2010 NR. 1 13. ÅRGANG. Det gode arbejdsliv Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2010 NR. 1 13. ÅRGANG Det gode arbejdsliv På hold 33 underviser Charlotte Kæregaard i, hvordan kursisterne skal gå til den mundtlige del af modultesten.

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Dansk på jobbet. 5 praksiseksempler. September 2008

Dansk på jobbet. 5 praksiseksempler. September 2008 Dansk på jobbet 5 praksiseksempler September 2008 Dansk på jobbet 5 praksiseksempler September 2008 ISBN: 978-87-92275-57-8 Elektronisk ISBN: 978-87-92275-58-5 Udgivet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

Indhold. -Jo, på Sprogcentret gør vi! Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 7 september 2009. Side 1. Side 3 Højt til hest i sprogpraktik nr.

Indhold. -Jo, på Sprogcentret gør vi! Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 7 september 2009. Side 1. Side 3 Højt til hest i sprogpraktik nr. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 7 september 2009 Indhold Side 1 Man går da ikke i skole om lørdagen! Side 3 Højt til hest i sprogpraktik nr. 100 Side 4 Om at være ny underviser ved Sprogcenter Vejle

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

nfo CSV SydØstfyn Maj 2011

nfo CSV SydØstfyn Maj 2011 Maj 2011 nfo CSV SydØstfyn 30 meter livline Kenneth Gonzalez Valle blev svært hjerneskadet ved en trafikulykke. 30 meter netkabel blev hans livline til familie og venner Side 2 Efterværn gør en forskel

Læs mere

Netværksmøde i Århus d. 2. februar. På netværksmødet hos Synergaia i Århus d. 2. februar 2009 mødtes 6 job- og virksomhedskonsulenter,

Netværksmøde i Århus d. 2. februar. På netværksmødet hos Synergaia i Århus d. 2. februar 2009 mødtes 6 job- og virksomhedskonsulenter, TRIB NYT NUMMER 5, MARTS 2009 JETTE SKADHAUGE OG CHARLOTTE BIE Et udviklingsprojekt bestående af 5 delprojekter i samarbejde med Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet - UC2, finansieret af

Læs mere

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Anthony Ansell -Henry Ungdoms- og Uddannelsesvejleder 18.04.2005. Har du et bud på hvornår man er vellykket integreret? Jeg har ikke stødt på sådan en entydig politik

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK 1 2 Khadija Y. H. Abdi er social- og sundhedshjælper og mor til tre. Hun er født i Somalia og kom til Danmark som 35-årig. Khadija

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

SUF. Kom godt i gang. Forslag til en helhedsorienteret indsats, der kan bringe unge i arbejde

SUF. Kom godt i gang. Forslag til en helhedsorienteret indsats, der kan bringe unge i arbejde SUF Kom godt i gang Forslag til en helhedsorienteret indsats, der kan bringe unge i arbejde 2 Unge i arbejde Unge i arbejde 3 En håndbog om unge og arbejdsmarkedet Det, du er i gang med at læse, er en

Læs mere

Bilag til analyserapporten:

Bilag til analyserapporten: Projekt nr.: 128 818 Pulje: EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Bilag til analyserapporten: Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med

Læs mere

BILAG TIL UNGEANALYSEN

BILAG TIL UNGEANALYSEN BILAG TIL UNGEANALYSEN Bilag 1: Statistik vedrørende de unge Bilag 2: Udvikling af tilbud til de unge Bilag 3: Unge cases Bilag 4: Dataindsamlingsmetode Bilag 1: Statistik vedrørende de unge 1. Frafald,

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til UU-vejledere. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til UU-vejledere. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER inspiration til UU-vejledere Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

SprogcenterNyt. Nr. 5 - November 2006. Jobguide >>> 6. En anderledes onsdag >>> 10. I fiskens tegn >>> 16. Sprogcenter Horsens - en verden til forskel

SprogcenterNyt. Nr. 5 - November 2006. Jobguide >>> 6. En anderledes onsdag >>> 10. I fiskens tegn >>> 16. Sprogcenter Horsens - en verden til forskel SprogcenterNyt Nr. 5 - November 2006 Jobguide >>> 6 En anderledes onsdag >>> 10 I fiskens tegn >>> 16 Sprogcenter Horsens - en verden til forskel 1 Jobguide >>> 6 En anderledes onsdag >>> 10 I fiskens

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere