Januar Standarder som værdiskaber i danske virksomheder. Udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 2013. Standarder som værdiskaber i danske virksomheder. Udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen"

Transkript

1 Januar 2013 Standarder som værdiskaber i danske virksomheder Udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen

2 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD A/S Badstuestræde 20 DK-1209 Copenhagen K Tel damvad.com Copyright 2012, DAMVAD 2 STANDARDER SOM VÆRDISKABER I DANSKE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM

3 Indhold 1 Indledning og sammenfatning Standarder som forudsætning for markedsadgang Standarder kan styrke konkurrenceevnen Standardisering påvirker virksomhedernes innovation Succesfuld implementering kræver ejerskab blandt medarbejderne Standarder har positive effekter for virksomhederne Analysens metodegrundlag Rapportens opbygning 13 2 English summary 15 3 Standarders liv i en organisation Hvad er en standard? På hylden eller et liv i organisationen 16 4 Virksomhedernes motivation for anskaffelse af standarder Lovgivningskrav er udgangspunkt for anskaffelsen af standarder Markedspres øger motivationen for anskaffelsen af standarder Viden overføres gennem standarder Standarder fremmer forståelsen og samarbejdet Effektiv produktudvikling med rum til innovation Motivationen kommer nedefra Indkøbsprisen er ikke afgørende 27 5 Implementering af standarder Implementeringstilgangen varierer på tværs af virksomheder og standarder Det vigtigste implementeres først Udfordringer og barrierer ved implementeringen af standarder Implementering af standarder koster tid Medarbejderne mangler forståelsen En ny standard har følger for hele værdikæden Produktionsomkostningerne kan stige ved nye standarder Kost- og implementeringspris har betydning for valget af standard Standarder kan sætte begrænsninger for innovationen Tiden er den største barriere Ejerskab er udslagsgivende for succes 38 6 Effekter af implementeringen af standarder Kundetilliden til virksomheden øges Retningslinjer og ensrettede forretningsgange øger effektiviteten Standarder gør virksomheder mere konkurrencedygtige Systematik og kvalitet reducerer reklamationer på produkter 45 STANDARDER SOM VÆRDISKABER I DANSKE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM 3

4 6.5 Salg på udenlandske markeder øges og muliggør leverancer til globale kunder Energiledelse med standarder reducerer energiforbruget Kvalitativ indikatormodel 47 Øget salg 48 Adgang til nye markeder 48 Flere virksomheder angiver, at de får adgang til nye markeder som følge af standarder 48 7 Metode Caseinterviews Spørgeskemaundersøgelse 49 Bilag A - Spørgeguide 50 Bilag B - Interviewede virksomheder 54 Bilag C - Spørgeskema 55 4 STANDARDER SOM VÆRDISKABER I DANSKE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM

5 1 Indledning og sammenfatning En standard er en teknisk specifikation designet til at fungere som vejledning, regel eller definition på et produkt eller en serviceydelse. En standard kan desuden defineres som værende en bredt accepteret måde at udføre en given opgave eller udforme et produkt på, og standarder udvikles i samarbejde mellem virksomheder, interesseorganisationer og myndigheder. Det kan f.eks. være en stikkontakt, som sikrer, at strømstik passer forskellige steder i verden eller en kvalitetsstyringsstandard, som dokumenterer virksomheders processer. En række analyser dokumenterer, at standardisering har en markant indflydelse på samfundsøkonomien. Således viser en analyse udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen, at standarder har bidraget til 9 pct. af væksten blandt danske virksomheder fra Også udenlandske analyser peger på, at standardisering har positiv betydning for væksten. virksomheder, der ikke køber og anvender standarder. 5 Der findes således en række analyser, som forsøger at afdække sammenhængen mellem standarder og deres bidrag til vækst. I disse rapporter og i den eksisterende viden findes der i mindre grad dokumentation for, hvordan standarder bidrager til vækst i virksomheder og dermed for samfundet. DAMVAD har for Erhvervsstyrelsen gennemført nærværende analyse, som netop har til formål at undersøge standarders betydning for den enkelte virksomhed, og de muligheder og barrierer, der skabes i forbindelse med standardisering. Konkret har analysen til formål at undersøge virksomhedernes: Motivation for anskaffelse af standarder Implementering af standarder Effekter af standarder Det britiske handelsministerium fandt f.eks., at standarder har bidraget med 11 pct. af væksten i Storbritannien fra , ligesom Deutsches Institut für Normung (DIN) har fundet, at standardisering bidrager med 0,72 pct. af den tyske BNP årligt. 3 Dette underbygges af en effektvurdering af standarder, som EU Kommissionen har udført og som peger på, at standarder bidrager til 0,3-1 pct. af den årlige vækst i EU. 4 En undersøgelse for Erhvervs- og Byggestyrelsen viser endvidere, at virksomheder, som køber standarder, har en højere værditilvækst, flere ansatte, større eksportvolumen og højere produktivitet end 1 Analyse af standarders betydning for den økonomiske vækst, Erhvervs- og Byggestyrelsen, The Empirical Economics of Standards, UK Department of Trade and Industry (2005), DTI Economics Paper, no The Economic Benefits of Standardization, An update of the study carried out by DIN in 2000, DIN (2011). 4 Impact Assessment Accompanying document to the Proposal for a regulation of the European parliament European Commission 2011 Analysen har følgende hovedkonklusioner: 1. Standarder er ofte en forudsætning for markedsadgang, fordi kunder og lovgivning kræver, at virksomhederne anvender standarder. To tredjedele af virksomhederne, der køber og bruger standarder, angiver således markedskrav og lovgivningen som bevæggrund for standardisering. 2. Implementeringen af standarder giver virksomhederne mulighed for at tage nye strategiske valg om udviklingen af virksomheden, som de ikke på forhånd havde forventet. Standarder medvirker således til at give virksomhederne nye muligheder for at styrke deres konkurrenceevne. 3. Standardisering har stor betydning for virksomhedernes innovation. 5 Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder, Erhvervs- og Byggestyrelsen (2011). STANDARDER SOM VÆRDISKABER I DANSKE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM 5

6 4. Standarder kan være vanskelige at omsætte til praksis. De implementeres lettere, hvis der skabes ejerskab i de funktioner i virksomheden, der berøres. Succesfuld implementering af standarder forudsætter således ofte forandringsledelse. 5. Virksomheder oplever positive effekter af standarder i form af øget konkurrenceevne, som følge af især forbedret kvalitet i produktionen og en bedre tilførsel af ny viden til virksomheden. Det ses eksempelvis ved, at kvaliteten af produkter og services forbedres og antallet af reklamationer reduceres. Analysen er foretaget som et kvalitativt studie baseret på besøg i 16 virksomheder, hvor standardernes rolle er undersøgt i virksomhedens praksis i forskellige afdelinger. Det er den første analyse af sin art i Danmark, hvor standarden følges helt ind i virksomheden, og som undersøger og dokumenterer de konkrete processer og systemer, hvorigennem standarder indkøbes og implementeres. Tilgangen giver mulighed for at nærstudere, hvordan danske virksomheder konkret anvender standarder, og derigennem opnå en indsigt i, hvordan standarder fungerer og påvirker forskellige elementer i virksomheders liv. Analysen kortlægger således ikke blot de motivationsfaktorer, som virksomheder har for at anskaffe sig standarder, men også de barrierer de møder, samt de effekter de opnår. Analysen fastlægger også, hvor i organisationen beslutningerne om anskaffelsen af standarder tages, hvor og i hvor høj grad barriererne ved implementeringen indtræffer samt hvordan, der skabes værdi af standarder. Det giver mulighed for at se nærmere på, hvordan standarder succesfuldt kan implementeres og hvad, der kan gøres for dette i virksomhederne. Interviewene er suppleret med en spørgeskemaundersøgelse med 394 respondenter blandt virksomheder, der har købt en eller flere standarder hos Dansk Standard. Konklusionerne beskrives nærmere herunder. 1.1 Standarder som forudsætning for markedsadgang Standardisering er for mange virksomheder en nødvendig forudsætning for i det hele taget at drive forretning, fordi det er et krav fra markedet eller fra lovgivningen. Det ses blandt andet ved, at 67 pct. af virksomhederne i spørgeskemaundersøgelsen angiver, at markedskrav i høj grad er en motivationsfaktor for at anskaffe sig standarder. Virksomhederne oplever et pres for efterlevelse af standarder fra virksomhedens kunder, som efterspørger, at de lever op til (lovgivnings-)krav og branchespecifikke normer. Kunder er i den forbindelse hovedsagligt andre virksomheder, som indgår i værdikæden tættere på markedet, og derfor kan holdes ansvarlige for, at slutproduktet efterlever den gældende lovgivning. Desuden er den direkte efterlevelse af lovgivningskrav centralt for anskaffelsen af standarder. I spørgeskemaundersøgelsen angiver 61 pct. således lovgivningskrav som en motivation for anskaffelse af standarder. Virksomhederne forklarer, at lovgivningskrav bliver en drivkraft for anskaffelse af standarder, så virksomheden kan dokumentere og signalere, at produkter og services lever op til de mindstekrav, der er gældende inden for området, de opererer på. 6 STANDARDER SOM VÆRDISKABER I DANSKE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM

7 I forhold til virksomhedens adfærd på markedet spiller standarderne også en vigtig rolle. Således fremhæver virksomhederne, at de anskaffer sig standarder for f.eks. at kunne signalere høj kvalitet, hvilket 45 pct. af virksomhederne angiver som en motivation for anskaffelsen. Standarderne kommunikerer information, som kunderne efterspørger, om virksomhedens processer og produkter, herunder om kvaliteten. Virksomhederne angiver, at standarder kan fungere som en adgangsbillet til udenlandske markeder. I nogle tilfælde er der tale om markeder, hvor landespecifikke standarder påkræves for at få adgang til markedet. De landespecifikke standarder kan være vedtaget uden for de formelle standardiseringsorganer og er i så fald uautoriserede standarder, som øvrige markedsaktører (f.eks. brancheforeninger) er blevet enige om, skal være gældende specifikt for deres marked. Uden for Europa kan der dog også være tale om formelle nationale standarder, da det kun er på europæisk plan, at det ikke er tilladt at have overlappende nationale standarder. Disse standarder fungerer ofte som tillæg til eller justeringer af eksisterende internationale standarder, men de kan også være bygget helt anderledes op end de internationale standarder og indeholder helt andre krav. De nationale standarder kan derfor også udgøre tekniske handelshindringer, da de bliver et specifikt krav for at få adgang til markedet uden om de internationale standarder. I andre tilfælde er der tale om, at en international standard giver konkret adgang til alle de markeder, hvor standarden er mindstekrav, eller hvor standarden kan være med til at dokumentere produktets kvalitet. Virksomhederne peger derfor på, at FIGUR 1 Virksomhedernes motivation for anskaffelse af standarder 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Markedet forventer standarder Lovgivningskrav Direkte kundekrav Øget kvalitet i produkter og services Indhente ny viden til virksomheden Bedre samarbejde med underleverandører og kunder Øget salg i udlandet Øget salg i Danmark Bedre innovation og produktudvikling Bedre samarbejde mellem afdelinger Øget produktivitet Sænke omkostningsniveau 67% 21% 2% 10% 61% 16% 2% 21% 51% 45% 38% 37% 23% 32% 35% 36% 5% 7% 10% 9% 21% 16% 17% 18% 26% 21% 16% 16% 14% 13% 18% 25% 21% 24% 9% 15% 21% 16% 16% 52% 46% 38% 48% 46% 9% 18% 19% 54% I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Kilde: DAMVAD, Spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder som har købt standarder hos Dansk Standard. N = 394 STANDARDER SOM VÆRDISKABER I DANSKE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM 7

8 anskaffelsen og efterlevelsen af standarder giver mulighed for at få adgang til udenlandske markeder også på trods af de barrierer, som de landespecifikke standarder kan opstille for virksomhederne. Standarderne medvirker også til at frigive ressourcer til andre aktiviteter i virksomheden. Disse frigjorte ressourcer kan således anvendes på aktiviteter, der skaber øget værdi for virksomhederne. 1.3 Standardisering påvirker virksomhedernes innovation Analysen dokumenterer, at standardisering kan have stor betydning for virksomhedernes innovation. I figuren ovenfor kunne det ses, at 73 pct. af virksomhederne anskaffer sig standarder for at bringe ny viden ind i organisationen, mens 41 pct. angiver, at standarder anskaffes med forventningen om bedre produktudvikling og innovation. 1.2 Standarder kan styrke konkurrenceevnen Virksomhederne fremhæver hovedsageligt udefrakommende krav som drivkraften for deres arbejde med standardisering. For virksomhederne giver standarder dog ofte også nye strategiske muligheder og driver strategiske processer i virksomhederne. Med implementeringen af standarder opnår virksomhederne eksempelvis mulighed for at professionalisere organisationen gennem de processer og arbejdsgange, som standarderne introducerer eller påvirker. Mange virksomheder peger på, at standarder medvirker til at effektivisere de interne arbejdsgange gennem den harmonisering, som standarderne medfører. Samtidig effektiviseres relationen til virksomhedens samarbejdspartnere og underleverandører, fordi aftaler kan referere til specifikke standarder, hvilket skaber klarhed og medvirker til at reducere fejl og hæve kvaliteten i produkter og services. På den baggrund fremhæver virksomhederne, at standarderne medvirker til at gøre dem mere konkurrencedygtige. Motivationen for anskaffelsen af standarder stammer ofte fra udviklingsafdelingen i en virksomhed. Således kan produkttilpasningen til standarderne ske tidligt for at sikre, at det nye produkt er i overensstemmelse med markedets forventninger og lovgivningskrav. Innovation handler om at omsætte nytænkning til kommerciel værdi. Innovation kan således være, når noget er nyt for virksomheden, nyt for branchen/markedet, eller nyt for verden. Det kan både være radikal innovation i form af helt nye produkter eller forretningsmodeller, eller mere inkrementel innovation i form af produktforbedringer. Her kan standarder medføre en effektivisering af produktudviklingen, idet en standard ofte er med til at sætte retning på produktudviklingen, så virksomheden hurtigere og mere effektivt når frem til det færdige produkt. Dette skyldes f.eks., at standarder indeholder informationer om de specifikationer, som et produkt skal opfylde. En af casevirksomhederne estimerer eksempelvis, at produktudviklingen er effektiviseret med pct. Den videnoverførsel der sker, når en virksomhed implementerer en standard, kan således være en medvirkende årsag til, at virksomheden formår at foretage afgørende ændringer, der skaber vækst. Standarder fremmer og effektiviserer ofte innovationsprocesser, idet virksomheden direkte kan indføre viden fra markedet og markedets forventninger i udviklings- og produktionsprocesserne. 8 STANDARDER SOM VÆRDISKABER I DANSKE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM

9 Nogle virksomheder peger dog også på, at nye standarder i nogle tilfælde opfattes som låsende og innovationshæmmende, hvis de foreskriver bestemte løsninger eller måder at leve op til et krav på. I så fald sænkes innovationsniveauet. Det gælder også, når virksomhederne f.eks. skal gennemføre produkttests efter standarder, der er stort set enslydende men med forskellige mindre variationer. Det gælder især produkter, der skal sælges til det globale marked og som derfor skal efterleve standarder fra flere forskellige lande, som ikke alle er harmoniserede. I et udviklingsforløb, hvor flere elementer af et produkt løbende skal testes, bliver standardernes flertydighed derfor hæmmende for virksomhederne. I figur 2 nedenfor, som viser virksomhedernes udfordringer i forbindelse med standarder, fremgår det desuden, at 37 pct. af virksomhederne oplever, at standarder hæmmer innovation og produktudvikling. Det er særligt gældende for den innovation, som både er ny for virksomheden og for markedet; såkaldt radikal innovation. Det skyldes, at virksomhederne oplever det som en begrænsning at skulle produktudvikle inden for meget faste rammer, og derfor ikke har frihed til at foretage markante ændringer i produkterne. Samtidig viser analysen, at virksomheder, der foretager innovation, som er ny for markedet, og er såkaldte innovations frontløbere også er meget aktive i udviklingen af standarder. Deltagelsen i udviklingsarbejdet begrundes med, at virksomhederne gerne vil være med til at præge, hvordan standarderne udformes for at skabe de mest gunstige rammer for innovation og videreudvikling af produktet. FIGUR 2 I hvor høj grad har virksomheden oplevet de følgende udfordringer i forbindelse med implementeringen af standarden? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Implementering kræver flere mandetimer end forventet Vanskelig at omsætte til praksis Sproget er vanskeligt Irrelevante passager i standardens tekst Implementering tager ofte længere tid end forventet Hæmmer innovation og produktudvikling Modstand fra medarbejderne i.f.m. implementering Problem at nogle standarder ikke er oversat til dansk Mangel på tidssvarende standarder Modstand fra ledelse i.f.m. implementering 52% 48% 46% 46% 44% 37% 34% 28% 18% 15% 48% 52% 54% 54% 56% 63% 66% 72% 82% 85% Har oplevet Har ikke oplevet Kilde: DAMVAD, Spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder som har købt standarder hos Dansk Standard. N = 394 STANDARDER SOM VÆRDISKABER I DANSKE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM 9

10 1.4 Succesfuld implementering kræver ejerskab blandt medarbejderne Virksomhederne i analysen oplever, at et stort tidsforbrug er den største udfordring i forbindelse med implementering af standarder. Figur 2 viser således, at 52 pct. af virksomhederne oplever, at implementeringen af en standard kræver flere mandetimer end forventet. Desuden vidner figuren om, at knap halvdelen af virksomhederne oplever standarder som værende vanskelige at omsætte til praksis. Det viser sig bl.a. ved, at virksomhederne anvender meget tid på at tolke standardens krav og forskrifter. Standarderne er ofte skrevet i et abstrakt sprog, som skal favne mange forskellige typer organisationer. Herudover handler det også om, at det kan være vanskeligt at omsætte det, som står på et papir i standarden til virksomhedens praksis, fordi det får konsekvenser for arbejdsgange, underleverandører, produktionsprocesser, materialevalg, etc. Det kan i mange tilfælde være en tids- og ressourcekrævende proces. I den forbindelse oplever virksomhederne også, at det kan være vanskeligt at få oversat standarden og præciseret retningslinjerne til de medarbejdere, som implementeringen af standarden får indflydelse på. Det kan medføre modvilje fra medarbejdere, som f.eks. har svært ved at forstå, hvorfor de skal ændre deres arbejdsgange og rutiner som følge af en nyindført standard. Modvilje mod standarder kan også opleves fra ledelsen, hvis ikke det er klart, hvorfor det er nødvendigt at investere i standardisering. Analysen peger derfor på, at standardisering på mange måder er et spørgsmål om forandringsledelse, fordi det ofte drejer sig om at ændre virksomhedens forretningsgange og processer. I forbindelse med standarder handler forandringsledelse primært om at bygge bro mellem den forandring, der skal ske som følge af standarden, og den tryghed, som medarbejderne har i deres vante rutiner. Den succesfulde implementering af en standard kan gennemføres ved at skabe ejerskab over standarden blandt medarbejderne, samt de ændringer der sker på baggrund af implementeringen. Blandt de virksomheder, som har haft succes med implementering, er dette bl.a. realiseret ved at synliggøre de forventede og realiserede positive effekter, som følger af implementeringen af standarden FIGUR 3 Eksempler på effekter af standardisering Ledelse og administration Produktudvikling/R&D Indkøb Produktion Logistik Salg Service Guldager: Omkostninger til produktudvikling faldet med 20 pct. Plastmo: Fald i energiforbrug på 15 pct. GEO: Omkostninger til logistik faldet med 5 pct. Daka: Fald i reklamationer med 10 pct. Kilde: DAMVAD STANDARDER SOM VÆRDISKABER I DANSKE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM

11 for de forskellige forretningsenheder og de medarbejdere, som den berører. De forskellige forretningsenheder har således forskellige behov i dagligdagen, og såfremt gevinsterne for de enkelte afdelinger fremhæves og inddrages i arbejdet, skabes der større mulighed for succesfuld implementering. Forandringsledelse betyder konkret, at ledelsen i en virksomhed skal kunne forklare de enkelte medarbejdere, hvilke fordele implementeringen af en standard har. Fordelene skal kunne relateres til den situation, som medarbejderne befinder sig i. Det er f.eks. vigtigt at kunne forklare en produktionsmedarbejder, at en ændring i en arbejdsgang skal ske, fordi det vil spare virksomheden penge, som på sigt vil kunne komme medarbejderne i afdelingen til gode (ved f.eks. at investere i et nyt og bedre produktionsapparat). 1.5 Standarder har positive effekter for virksomhederne Effekterne af standardisering varierer på tværs af virksomhederne, og en række konkrete eksempler herpå er angivet i figur 3 ovenfor. De primære og hyppigst forekommende effekter af implementeringen af standarder for virksomhederne er dog, at der opnås øget kvalitet i produkter og services, samt at virksomheden får bragt ny viden ind i organisationen. Det understøttes af resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen, hvor 77 pct. af virksomhederne peger på, at de i høj eller nogen grad oplever, at standardiseringen har medført øget kvalitet i pro- FIGUR 4 Virksomhedernes oplevede effekter af standardisering 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Øget kvalitet i produkter og services 34% 43% 10% 12% Fået ny viden 33% 47% 8% 12% Enklere samarbejde med underleverandører og kunder 22% 38% 18% 23% Øget salg i udlandet 16% 19% 13% 52% Reduktion i antallet af reklamationer 15% 28% 16% 40% Øget salg i Danmark 12% 17% 17% 53% Enklere samarbejde mellem afdelinger 10% 27% 15% 48% Innovation og produktudvikling 9% 24% 25% 42% Øget produktivitet 7% 22% 25% 45% Reduktion i omkostningsniveauet 6% 18% 20% 57% I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Kilde: DAMVAD, Spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder som har købt standarder hos Dansk Standard. N = 394 STANDARDER SOM VÆRDISKABER I DANSKE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM 11

12 dukter og arbejdsgange, mens 80 pct. angiver at have fået ny viden ind i organisationen, jf. figur 4. Virksomhederne i analysen har desuden tydeliggjort, at arbejdet med standardisering og de effekter, som de oplever på den baggrund, medvirker til at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne. Det skyldes, at virksomhederne, som følge af den interne effektivitet og øget produktkvalitet, som standarder skaber, står stærkere i markedet, end hvis virksomheden ikke arbejdede systematisk med standarder. Det er således virksomhedernes klare opfattelse, at det betaler sig at arbejde med standarder til trods for, at der er udgifter forbundet med især implementeringen, og at der kan være intern modstand fra medarbejdernes side. virksomhedens implementering af standarder. Det giver således større troværdighed til produkter og resultater, når de er baseret på standarder, da de er veldokumenterede og rækker ud over virksomhedens egne selvudviklede dokumentationsformer. Endelig er effekten af standarder udslagsgivende forskellige steder i virksomheden. Således medvirker nogle standarder til effektiviseringer i virksomhedernes overordnede arbejdsgange, mens andre standarder er mere specialiserede og har en effekt, der primært henføres til en separat funktion eller konkret arbejdsgang. 1.6 Analysens metodegrundlag Foruden standardernes evne til at medvirke til øget kvalitet i produkter og services samt videnoverførsel fra markedet, fremhæver virksomhederne også en række øvrige effekter, der bidrager til at forbedre virksomhedens konkurrenceevne. Det angives f.eks., at standarder medvirker til at reducere interne misforståelser og deraf relaterede fejl ved, at der skabes et fælles sprog. Det munder eksempelvis ud i reducerede antal reklamationer, og kan medvirke til at reducere omkostninger på logistik. Yderligere opleves standarder at være salgsunderstøttende, idet de fungerer som døråbnere på nye markeder, samt gør det lettere at signalere høj kvalitet. Det er opfattelsen, at standarder ofte gør det lettere at markedsføre og brande en virksomhed på den øgede kvalitet, og virksomhederne fremhæver, at det er en stor fordel at kunne henvise til standarder i salgsindsatsen, da det viser, at kunderne kan stole på produkterne. Analysen er gennemført som et virksomhedsnært studie med fokus på, hvordan standarden anvendes og hvordan de enkelte dele af virksomheden konkret påvirkes. Der er gennemført 16 casebesøg blandt udvalgte danske virksomheder, der har indkøbt og implementeret en eller flere standarder. Udvælgelsen af casevirksomhederne har taget udgangspunkt i Dansk Standards register over virksomheder, der har anskaffet en eller flere standarder. I tabellerne nedenfor præsenteres et overblik over de interviewede casevirksomheder samt deres fordeling på branche og størrelse. Som det ses, er det tilsigtet at udvælge virksomheder, som dækker en række forskellige brancher samt repræsenterer såvel små som mellemstore og store virksomheder. Det har herudover været et ønske at fokusere på virksomheder med produktion/service inden for klima- og miljøløsninger samt inden for velfærdsteknologi. En gennemgående effekt for de interviewede virksomheder er, at kundetilliden øges som følge af Caseinterviewene er suppleret med en spørgeskemaundersøgelse udført telefonisk af SFI Sur- 12 STANDARDER SOM VÆRDISKABER I DANSKE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM

13 vey med 394 besvarelser fra udvalgte virksomheder, som har købt en eller flere standarder hos Dansk Standard. 1.7 Rapportens opbygning Kapitel 2 præsenterer et engelsk resumé af analysen, mens kapitel 3 beskriver den rolle, en standard har i en organisation. Kapitel 4 ser nærmere på de motivationsfaktorer, danske virksomheder har for at anskaffe sig standarder, mens kapitel 5 belyser de modeller, som virksomhederne anvender til implementeringen af standarder, samt de barrierer og udfordringer de møder i forbindelse hermed. Endelig beskriver kapitel 6 de effekter, som virksomhederne opnår ved standardiseringen. Kapitel 7 indeholder en metodebeskrivelse, mens bilagene indeholder spørgeguides, spørgeskemaet samt oversigt over interviewede virksomheder. I forbindelse med analysen er der desuden udarbejdet casebeskrivelser for hver af de interviewede virksomheder. Disse beskrivelser giver et nærmere indblik i virksomhedernes motivationsfaktorer for at anskaffe sig standarder, lige som de beskriver virksomhedernes oplevede barrierer og effekter ved standardisering. Casene kan findes i en separat publikation, som supplerer nærværende rapport. STANDARDER SOM VÆRDISKABER I DANSKE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM 13

14 FIGUR 5 Interviewede virksomheder fordelt på typen af løsninger Løsninger Virksomheder Velfærdsteknologi Miljø-/klimateknologi Andet DAMVAD, 2012 FIGUR 6 Interviewede virksomheder fordelt på branche og størrelse Små Mellemstore Store Fremstilling af møbler Fremstilling af maskiner og udstyr Fremstilling af andre transportmidler Fremstilling af computere, elektroniske og andre optiske produkter Arkitekt og ingeniørvirksomhed Engroshandel Jern- og metalvareindustri Konsulentbistand vedrørende IT Trykning og reproduktion Fremstilling af elektrisk udstyr Fremstilling af fødevarer m.m. Serviceydelser ved ejendomme Fremstilling af gummi- og plastprodukter DAMVAD, 2012 Note: Mindre: Virksomheder med op til 100 ansatte. Mellem: Virksomheder med ansatte. Stor: Virksomheder med over 250 ansatte. 14 STANDARDER SOM VÆRDISKABER I DANSKE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM

15 2 English summary A standard is a technical specification designed to work as guidance or a rule for a product or service. Thus, a standard is a widely accepted way to perform a given task or develop a product. Standards are developed in cooperation between companies, interest groups and public authorities. Whereas previous analyses on standards have focused on documenting the relationship between standards and their contribution to growth, this analysis focuses on how standards contribute to companies growth, and therefore to the growth of society. Hence, this analysis is the first of its kind, and explores and documents the life of standards in companies. Specifically, the analysis aims to investigate: The motivation for purchasing standards The implementation of standards The effect of standards The analysis presents five main conclusions: 1. Standards are often considered a prerequisite for market access, because legislation and customers require companies to use standards. Thus, standards become a requirement for companies in order to sell their products or services nationally as well as internationally. 2. The implementation of standards often strengthens the competitiveness of companies in ways they had not anticipated prior to the implementation. The improvements are primarily seen in the increased quality of products and services, and by the reduction of customer complaints. Thus, standards help to provide companies with significant competitive advantages. 3. Standards are important for companies innovation. Standards help to make product development more efficient as standards provide a direction for the development process. Because standards transfer knowledge from the market to the company, they help to promote and enhance efficiency in innovation processes. 4. It can be difficult to translate the meaning of standards into organisational practices. Successful implementation is based on the creation of ownership for standards among the employees, and the realisation that standards may require significant efforts within change management. 5. Companies experience positive effects from standards in terms of increased competitiveness, mainly due to improved quality in the production and the infusion of new knowledge to the company. Other effects from standards refer to reduced internal misunderstandings and related errors by having a "common language" based on standards, easier marketing and branding of the company based on references to standards in the sales effort, and increased customer confidence and loyalty due to increased product quality. The analysis has been conducted as a qualitative case study based on 16 company visits. The case studies are supplemented by a survey with 394 respondents from companies that have purchased one or more standards at Danish Standard. STANDARDER SOM VÆRDISKABER I DANSKE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM 15

16 3 Standarders liv i en organisation 3.1 Hvad er en standard? En standard er en teknisk specifikation, designet til at fungere som vejledning, regel eller definition på et produkt eller en serviceydelse. En standard er en bredt accepteret måde at udføre en given opgave eller udforme et produkt. Standarder udvikles i samarbejde mellem virksomheder, interesseorganisationer og myndigheder 6. Standarder kan inddeles i fire typer: produktstandarder, prøvningsstandarder, terminologistandarder og ledelsesstandarder. Dansk standard beskriver en standard som værende 7 : Et dokument til fælles og gentagen anvendelse, der giver regler, retningslinjer, eller karakteristiske træk ved aktiviteter eller ved resultaterne af disse. Dokumentet er fastlagt ved konsensus og vedtaget af et anerkendt organ. Hensigten er at opnå optimal orden i en given sammenhæng. En standard beskriver som oftest noget om et produkt eller en proces, og kan dreje sig om fremgangsmåder, specifikationer eller fagudtryk. Eksempelvis kan en standard stille krav til eller fastlægge 8 : konstruktion, f.eks. papirformater, gevind, dataformater systemer, f.eks. kvalitetsstyring, risikoanalyse, miljøledelse ydeevne, f.eks. styrke og holdbarhed, sikkerhed, ergonomi, støj, stråling 6 Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside 7 Dansk Standard, 14 gode standardsvar en faktabog om standardisering 8 DK/ydelser/Standardisering/HvadErStandardisering/Sider/Hvad ErEnStandard.aspx symboler, f.eks. et piktogram, der viser, at rygning er forbudt terminologien på et fagområde, f.eks. den korrekte definition af en elektrode metoder, f.eks. til kemiske analyser eller prøvning. Mange standarder udformes, besluttes og udgives af formelle standardiseringsorganisationer lige som mange virksomheder deltager i standardiseringsudvalg, hvor standarder formuleres og besluttes. Flere af standardiseringsorganisationerne har eksisteret i op mod 100 år, og i denne periode er antallet af standarder og deres betydning vokset eksplosivt. I Danmark er der i dag ca formelle standarder, som er registreret af Dansk Standard. I Danmark er det Dansk Standard, der er den officielle standardiseringsorganisation, som gennemfører og formidler arbejdet med standardisering i overensstemmelse med samfundets behov. Derfor er Dansk Standard også det danske medlem af de væsentligste europæiske og internationale standardiseringsorganisationer såsom ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI, ISO/IEC JTC1, UN/CEFACT og INSTA På hylden eller et liv i organisationen De virksomheder, som arbejder med standarder, har en række forskellige motiver for at anskaffe og implementere disse. Motivationen kan primært inddeles i to kategorier, nemlig defensive og offensive. Et eksempel på en defensiv motivationsfaktor er, når virksomheder anskaffer og implementerer en standard, fordi det er blevet et lovgivningskrav at STANDARDER SOM VÆRDISKABER I DANSKE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM

17 opfylde standarden, eller når opfyldelsen af en standard er blevet forventelig på et marked. Offensive motivationsfaktorer ses f.eks., når virksomheder bevidst implementerer en standard for at kunne anvende denne som inspiration til produktudviklingen. Modellen for implementering af standarder i virksomhederne vil også variere og i høj grad afhænge af typen af standard. Hvor nogle standarder blot har indflydelse få steder i organisationen, har andre omfattende konsekvenser for store dele af virksomheden. Derfor varierer modellen for, hvordan standarden implementeres også, fra at en enkelt person blot indkøber og f.eks. justerer en arbejdsgang eller et produkt til at en projektorganisation med styregruppe nedsættes. Endelig er effekterne, positive som negative, af standardisering også forskellige på tværs af virksomheder, som arbejder med standarder, og især forskellige på tværs af de interne funktioner og afdelinger i virksomhederne. Figuren illustrerer, hvordan standarder kan påvirke mange forskellige dele af en organisation, og hvordan disse forskellige dele er i berøring med standarder. En produktstandard, som måske i udgangspunktet er anskaffet og implementeret af udviklingsafdelingen, kan også få effekter, positive som negative, for produktionsafdelingen og salgsafdelingen, mens en standard for kvalitetsstyring, indført af ledelsen, vil have konsekvenser for alle dele af organisationen. Analysen undersøger derfor, hvilken motivation et udsnit af Dansk Standards kunder har haft for at købe standarder. Derudover undersøges det om virksomheder, der har købt en standard eller et andet standardiseringsprodukt, justerer deres adfærd herefter via implementering eller fravælger at implementere standarden og blot stiller den op på FIGUR 7 Standarders liv i en virksomhed Ledelse Udvikling & innovation Produktion Standardernes vej gennem virksomhedens forretningsgange Salg & marketing Motivation for anskaffelse og implementering Implementering af standarder Udfordringer og barrierer i.f.m. standardisering Effekter af standardisering Interview temaer DAMVAD, 2012 STANDARDER SOM VÆRDISKABER I DANSKE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM 17

18 hylden. Endelig undersøges det, hvordan virksomhederne faktisk anvender standarderne efterfølgende og hvilken effekt anvendelsen i givet fald har haft. Hvilke dele af virksomheden implementerer standarderne, i hvilken grad lykkes de med det, og hvordan påvirker det virksomhedens forretning, produktivitet og markedsposition? Dermed kan resultaterne af analysen anvendes fremadrettet i forhold til at understøtte danske virksomheders vækstmuligheder gennem standardisering. Nærværende analyse er inspireret af en international analysemodel, som er præsenteret af International Organization for Standardization (ISO), for opgørelse af de økonomiske effekter af standarder. I modellen fokuseres bl.a. på forskellene i effekter på tværs af afdelinger i de forskellige virksomheder. Den nedenstående figur illustrerer i den forbindelse virksomhedens værdikæde og giver eksempler på nogle af de effekter, som virksomhederne i analysen har givet udtryk for, at de har opnået. Denne analyse går dog også et par skridt tilbage og fokuserer ikke blot på effekter af standardisering, men også på den motivation, virksomhederne har haft for at anskaffe og implementere standarderne, samt de barrierer og udfordringer de oplever i forbindelse med implementeringen. FIGUR 8 Eksempler på effekter af standardisering Ledelse og administration Produktudvikling/R&D Indkøb Produktion Logistik Salg Service Guldager: Omkostninger til produktudvikling faldet med 20 pct. Plastmo: Fald i energiforbrug på 15 pct. GEO: Omkostninger til logistik faldet med 5 pct. Daka: Fald i reklamationer med 10 pct. Kilde: DAMVAD STANDARDER SOM VÆRDISKABER I DANSKE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM

19 4 Virksomhedernes motivation for anskaffelse af standarder Dette afsnit fokuserer på virksomhedernes motivation for anskaffelse af standarder, herunder hvor motivationen stammer fra og de primære drivkræfter. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen og caseinterviewene peger helt overordnet på, at virksomheders motivation for anskaffelse af standarder er mangesidet. Der er således flere former for faktorer, der udgør virksomhedernes motivation. Samtidig fremgår det, at motivationen opstår forskellige steder i virksomheden afhængig af hvilken type standard, der er tale om, samt hvilken overordnet motivation, der er drivkraften bag anskaffelsen. Figuren nedenfor viser resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen, når det kommer til virksomhedernes motivation for anskaffelsen af standarder. Som det fremgår af figuren, er det især lovgivningskrav og markedspres udøvet gennem direkte kundekrav og markedets forventning til virksomhederne, der udgør virksomhedernes primære motivation for anskaffelse af standarder. Samtidig fremgår det af figuren, at øget kvalitet og muligheden for at indhente ny viden til virksomheden også er fremtrædende motivationsfaktorer for virksomhedernes anskaffelse af standarder. Figuren viser også, at muligheden for at sænke omkostningsniveauet er en mindre fremtrædende motivationsfaktor. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen understøttes af caseinterviewene, hvor motivationen uddybes yderligere. Her peges der ligeledes på de lovgivningsmæssige krav og markedsmæssige pres som de to primære drivkræfter bag motivationen for anskaffelsen af standarder. FIGUR 9 I hvor høj grad havde de følgende faktorer betydning for jeres beslutning om at anskaffe standarder? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Markedet forventer standarder Lovgivningskrav Direkte kundekrav Øget kvalitet i produkter og services Indhente ny viden til virksomheden Bedre samarbejde med underleverandører og kunder Øget salg i udlandet Øget salg i Danmark Bedre innovation og produktudvikling Bedre samarbejde mellem afdelinger Øget produktivitet Sænke omkostningsniveau 67% 21% 2% 10% 61% 16% 2% 21% 51% 45% 38% 37% 23% 32% 35% 36% 5% 7% 10% 9% 21% 16% 17% 18% 26% 21% 16% 16% 14% 13% 18% 25% 21% 24% 9% 15% 21% 16% 16% 52% 46% 38% 48% 46% 9% 18% 19% 54% I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Kilde: DAMVAD, Spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder som har købt standarder hos Dansk Standard. N = 394 STANDARDER SOM VÆRDISKABER I DANSKE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM 19

20 4.1 Lovgivningskrav er udgangspunkt for anskaffelsen af standarder Lovgivningskrav er en formel form for motivation og kommer eksempelvis fra EU lovgivning (herunder certificeringer og standarder), som stilles til produkter, og som er udmøntet i den danske lovgivning. Casevirksomhederne understreger, at for at kunne producere og sælge produkter til markedet er det altafgørende for dem at overholde og efterleve disse krav. Det er vigtigt for at kunne dokumentere og signalere, at produkterne lever op til de mindstekrav, der er besluttet som gældende inden for området. Anskaffelse af standarder motiveret af lovgivningskrav gør sig gældende på tværs af virksomheder og på tværs af brancher, men interviewene indikerer, at der er nogle brancher, der er mere regulerede end andre, og hvor kravet derfor er mere udtalt. Eksempelvis inden for medicinsk udstyr er der meget strenge krav til efterlevelsen af standarder for at kunne opnå CE-mærkning. CE-mærkningen er en forudsætning for, at virksomheden kan etablere salg. Hospitalerne, der her ofte er den primære slutkunde, er pålagt ved lov kun at måtte anskaffe sig medicinsk udstyr, der har CE-mærkning, da den garanterer, at produktet kan komme i kontakt med patienter uden at skade patienten. 4.2 Markedspres øger motivationen for anskaffelsen af standarder Markedspres er den anden primære drivkræft for virksomheders anskaffelse af standarder. Presset udmøntes gennem virksomhedens kunder, som efterspørger, at virksomhederne lever op til (lovgivnings-) krav og andre branchespecifikke normer. Kunder er i den forbindelse hovedsagligt andre virksomheder, som indgår i værdikæden tættere på markedet. Virksomhederne understreger, at det ikke i nævneværdigt omfang er forbrugeren, der stiller krav til virksomhedernes brug af standarder, men derimod de virksomheder, der producerer direkte til markedet, og som er ansvarlige for, at produktet efterlever gældende lovgivning. Standarder som markedsåbner for Daka Daka: Fremstilling af bl.a. petfood til hunde og katte, foder til svin og fisk samt levnedsmidler baseret på blodplasma fra svin. Ansatte: 250 medarbejdere Lokation: Hovedkontor i Ringsted, fabrikker i Lunderskov, Løsning, Randers og Nyker. Standard: Daka anvender to ISO standarder til kvalitet og fødevaresikkerhed (ISO 9001 og 22000), standarder for elsikkerhed og energi, og standarden, GMP+ B2 På nogle udenlandske markeder påkræves landespecifikke standarder for at få adgang til markedet. De landespecifikke standarder er vedtaget uden for de formelle standardiseringsorganer og er derfor uautoriserede standarder, som øvrige markedsaktører (f.eks. brancheforeninger) er blevet enige om skal være gældende. For Daka har motivationen for anskaffelsen af den landespecifikke standard til Tyskland, Holland og Belgien, der hedder GMP+B2, således været muligheden for at få adgang til disse markeder. Standarden er et markedskrav for at kunne sælge dyrefoder på det tyske, hollandske og belgiske marked, som er fastsat gennem brancheorganisationerne inden for landbrug og fødevarer i de pågældende lande. Motivationen er blevet understøttet af en forventning om, at indtjeningen fra salget på de markeder vil overstige udgifter forbundet med indkøb og implementering af standarden. I figur 10 opsummeres de forskellige former for krav og pres, som virksomhederne underlægges i forhold til efterlevelse af standarder. Her ses det, at der gennem værdikæden øves betydeligt pres mod virksomhederne om at efterleve standarder. Det ses således, at der er lovgivningskrav, der får virksomhederne til at implementere standarder, og hvordan presset formidles gennem værdikæden til virksomhedens underleverandører, så virksomhe- 20 STANDARDER SOM VÆRDISKABER I DANSKE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM

21 den i sidste ende kan levere produkter til markedet, der overholder lovgivningskravene. Det fremgår også, at pres mod efterlevelse af standarder går begge veje både i retningen af virksomhedens værdikæde og i modsat retning mod værdikæden. Efterlevelsen af standarder bliver således gensidigt forpligtende gennem de forskellige elementer i værdikæden. Endelig illustrerer figuren også, at der mellem virksomhedens afdelinger kan være pres for, at standarder efterleves. Hvis eksempelvis marketingsafdelingen opfatter, at en given standard bør implementeres i virksomheden, presses dette ned gennem de forskellige afdelinger i virksomheden, hvis funktion har betydning for efterlevelsen af standarden. FIGUR 10 Virksomheders motivation påvirkes gennem værdikæden Lovgivning Virksomhed Virksomhed Virksomhed Marked Lovgivningsmæssige pres mod virksomhedernes standardisering Underleverandør Underleverandør Virksomhed Marked Markedsmæssige pres mod virksomhedernes standardisering Produktudvikling Produktion Logistik Salg Virksomhedsinterne pres mod standardisering DAMVAD, 2012 STANDARDER SOM VÆRDISKABER I DANSKE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM 21

Nordjysk Fødevare Erhverv

Nordjysk Fødevare Erhverv Nordjysk Fødevare Erhverv PROGRAM: Kl. 14.00 Velkomst v. Hans Henrik Bruhn Kl. 14.10 Introduktion til Dansk Standard Kl. 14.25 Offensiv brug af standarder, mærkninger og ledelsessystemer: ISO BRC SQF CE

Læs mere

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg 20.12.17 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 4 1.1 Effekter i byggefasen 5 1.2 Effekter i driftsfasen 6 1.3 Bredere samfundsmæssige effekter 7

Læs mere

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt?

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? virksomhed at indføre viden om markedet direkte i sin produktudvikling, sine ydelser eller processer. Derudover er standarder med til at åbne og effektivisere

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Standarder udarbejdes for at have fælles retningslinjer på internationalt - og/eller nationalt plan.

Standarder udarbejdes for at have fælles retningslinjer på internationalt - og/eller nationalt plan. 1 Krav og standarder 1.1 ISO- og IEC-standarder Synopsis: Europæiske og internationale standarder er oftest identiske. ISO og IEC udarbejder internationale standarder. CEN og CENELEC udfører de europæiske

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

1. oktober Delanalyse: Analyse af forholdet mellem flyruter i Københavns Lufthavn og beskæftigelse i turismesektoren

1. oktober Delanalyse: Analyse af forholdet mellem flyruter i Københavns Lufthavn og beskæftigelse i turismesektoren 1. oktober 2016 Delanalyse: Analyse af forholdet mellem flyruter i Københavns Lufthavn og beskæftigelse i turismesektoren For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen September 2012 Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Netværksmøde 9. april 2013 Carsten Riis Fredriksen Dansk Standard Agenda Hvem er Dansk Standard? Hvorfor benytte standarder? Hvad tilbyder vi? Eksempler

Læs mere

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT Publiceret 2. november 2015 Indholdsfortegnelse 3 Om denne undersøgelse 4 Konklusion

Læs mere

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Sverige

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Sverige Rose Holm A/S Vækststrategi Eksport til Sverige Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Vækststrategi? Hvor starter det? Eksport før strategi. Eksport efter strategi. Spørgsmål. Lidt tal og info Rose

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

December Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen. Udarbejdet af DAMVAD Analytics

December Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen. Udarbejdet af DAMVAD Analytics December 2016 Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen Udarbejdet af DAMVAD Analytics For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

07/08/15. Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Foretaget for a-kassen Ase

07/08/15. Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Foretaget for a-kassen Ase 07/08/15 Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel Foretaget for a-kassen Ase 2 KONSEKVENSBEREGNINGER AF FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies,

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Rose Holm A/S Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Udgangspunkt Hvorfra kommer viljen til automatisering? Hvorfor automatisering? Forudsætninger

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Baggrundsnotat. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling

Baggrundsnotat. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling Baggrundsnotat 29. oktober 2015 Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling Her kan I læse om Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling, som er temaet for Grøn Omstillingsfonds

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Tyskland

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Tyskland Rose Holm A/S Vækststrategi Eksport til Tyskland Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Vækststrategi? Hvor starter det? Eksport før strategi. Eksport efter strategi. Tiltag eksport Tyskland. Spørgsmål.

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Langsommelig statslig regelforenkling svækker virksomhedernes

Langsommelig statslig regelforenkling svækker virksomhedernes DI ANALYSE Februar 2016 Langsommelig statslig regelforenkling svækker virksomhedernes produktivitet Over halvdelen af de politisk godkendte forslag fra Virksomhedsforum for enklere regler er endnu ikke

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst DI s produktivitetsundersøgelse 2011 Produktivitet for vækst DI, Produktivitet April 2011 DI s undersøgelse 288 respondenter blandt DI s medlemmer har deltaget i denne undersøgelse om produktivitet og

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion

Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jacob Schlichter Lisa Thoms Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013. Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S

Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013. Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013 Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Byggevaredirektivet Hvordan bliver direktivet implementeret i Danmark By- og Boligministeriet har offentliggjort

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Eksport af biogasteknologi

Eksport af biogasteknologi Eksport af biogasteknologi Samfundsmæssige effekter af øget eksport 20.12.17 Indholdsfortegnelse 1 Effekter af eksport af biogasteknologi 4 1.1 Effekter af nuværende eksport 5 1.2 Forventninger til fremtidig

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Hvilken værdi skaber offentlige-private innovationspartnerskaber? Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Udgangspunkterne

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Måleinstrumentdirektivets betydning for danske fabrikanter og brugere En spørgeundersøgelse

Måleinstrumentdirektivets betydning for danske fabrikanter og brugere En spørgeundersøgelse Måleinstrumentdirektivets betydning for danske fabrikanter og brugere En spørgeundersøgelse Rapport nr.: CLM A/. december DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 7 Hørsholm Tlf. 7 4 Fax 7

Læs mere

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri 16. februar 2017 Revision: 1 Version 1 Februar 2017 MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 7 2860 Søborg +45 7012 2400 mth.dk CVR 12562233 Væsentlige kollisioner

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi?

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi? Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for integreret ledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Helhedsorienteret

Læs mere

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne 28. oktober 2010 Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne Grønne alternativer. Hver tiende virksomhed markedsfører i høj grad grønne produkter og ydelser, og alt i alt er det næsten halvdelen, som

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015 Tiny Maerschalk Head of International Community v/erhverv Aarhus Flyttet til Danmark i August 1997 Uddannelse: Cand.ling.merc (Belgien) Socialrådgiver (Danmark) Erfaring: Event Coordinator ved International

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere