HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord."

Transkript

1 HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk

2 GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN PÅ HHX Når der anvendes pc ved en skriftlig prøve til eksamen, gælder alle almindelige bestemmelser vedrørende denne prøve. Når alle hjælpemidler er tilladt, har eksaminanderne adgang til deres eget brugerområde med dertil hørende filer. Eksaminanderne kan under prøven anvende stavekontrol samt evt. andre elektroniske opslagsværker svarende til dem, eksaminanderne normalt har tilladelse til at anvende. Ved prøver anvendes eget IT-udstyr (hardware og software), herunder evt. også egen printer. Eksaminanderne har mulighed for at udskrive under prøven. De tilsynsførende afhenter og fordeler de enkelte eksaminanders udprint. Skolen sikrer, at eksaminanderne ikke får adgang til hinandens udprintede opgavebesvarelser under og efter prøven. Besvarelsen afleveres i alle fag elektronisk med undtagelse af matematik, hvor besvarelsen afleveres i et antal eksemplarer jf. bestemmelserne, der lægges i hvert sit omslag, som alle underskrives ved prøvetidens udløb. Hvis et omslag ikke er forsynet med eksaminandens underskrift, anses besvarelsen ikke for afleveret til bedømmelse. Ved elektronisk aflevering skal du sikre, at der er sat flueben i Lectio ud for teksten: Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven. Eksaminanderne har selv ansvaret for at foretage den nødvendige løbende lagring af teksten, herunder at lave back-up. Et evt. omfattende tab af data (indskreven tekst forsvinder) som følge af, at en eksaminand har undladt at foretage hyppig back-up kan medføre, at eksaminanden er henvist til at fuldføre den pågældende prøve ved hjælp af papir og kuglepen. Det giver ikke ret til omprøve eller forlænget tid, at eksaminanden har undladt at foretage back-up. Skolen sikrer, at der i tilfælde af tekniske problemer med skolens IT-udstyr ydes hurtig teknisk bistand før, under og ef-

3 ter prøvetiden. Opstår der under prøven strømsvigt eller andre tekniske problemer, der ikke umiddelbart kan afhjælpes, fortsætter prøven uden anvendelse af pc. Ved at eksaminanden logger sig på skolens netværk bekræfter han/hun, at han/ hun er bekendt med reglerne om hjælpemidler og brug heraf. For at hjælpe andre eksaminander, der er til prøve, skal mobiltelefoner og eventuel blue tooth på egne bærbare pc er være slukkede ved ophold på skolen i prøveperioden. Tændte mobiltelefoner og blue tooth giver støj på det trådløse netværk og forøger dermed risikoen for, at andre bliver smidt af nettet. Mobiltelefoner skal slukkes og afleveres til tilsynsførende inden prøven påbegyndes, da disse ikke må medbringes i forberedelses-/prøvelokalet. Den bærbare pc må anvendes til at finde egne data gemt lokalt på pc en (C-drevet), på hjemme kataloget (Z-drevet) og til udarbejdelse af besvarelsen. For prøver med elektroniske opgaver må Y-drevet benyttes. Til alle skriftlige og mundtlige prøver gælder det, at: Det IKKE er tilladt at kommunikere med elever, lærere eller andre, hverken internt eller eksternt via elektroniske kommunikationsforbindelser/-fora (Lectio, Facebook, Twitter eller lign.) Det er tilladt at bruge I-bøgerne til de skriftlige og mundtlige prøver Det er tilladt at hente materiale fra Lectio til brug ved prøven, herunder gamle opgaver og materialer fra undervisningen, men skolen understreger, at det IKKE er tilladt at kommunikere med andre hverken lærere, elever eller andre gennem Lectio eller andre platforme I fag, hvor læreren har lavet opgave-/ materialesamlinger, der tilgås via Internettet, er det også tilladt at bruge dem i prøvesammenhænge Ved skriftlige og mundtlige prøver i fremmedsprog: Som oplyst ved eksamensinformationen må I bruge Gyldendals røde ordbøger med Online adgang ved alle fremmedsprogsprøver. Ligeledes må I bruge Verbex og Merespansk ved prøven i spansk Google translate er tilladt hjælpemiddel i engelsk, men skolen fraråder, at man bruger dette værktøj I spansk og fransk er det forbudt at bruge Google translate, da Internettet ikke er et tilladt hjælpemiddel ved prøven i spansk Ved prøver i fremmedsprog er det ikke tilladt at bruge Macordbogen

4 Ved skriftlige og mundtlige prøver i matematik: I matematik er det tilladt at bruge Geogebra og Wordmat, også selv om hjælpefunktionen henter opdateringer på Internettet Bemærk, at ingen brug af hjælpemidler i første delprøve betyder INGEN brug af hjælpemidler. Det vil sige, hverken Internet, bøger og lign. Det anbefales, at alle inden hver enkelt prøve kontrollerer, at Y, P og Z-drevet er tilkoblet. Hvis dette ikke er tilfældet, kan instrukser til tilkobling af disse hentes inden prøven på Elevportalen (http://elevportal.eucnord.dk). Det er ikke tilladt at benytte internettet eller i øvrigt at anvende den bærbare pc til trådløs kommunikation med andre eksaminander eller personer i øvrigt i eller uden for huset. Når der er logget på EUC Nords net, skal Internettet (Explorer) minimeres. Hvis man lukker sin browser, mister man sin adgang til netværket. Undtaget herfra er prøven i dansk og engelsk, hvor eleverne må bruge Internettet udelukkende til informationssøgning. Husk at slå MSN og andre chatprogrammer fra inden prøven påbegyndes. En besked modtaget under prøven vil blive betragtet som snyd/forsøg på snyd og medføre bortvisning fra prøven.

5 Vær også opmærksom på om eventuelle lokalt installerede programmer kan gøre brug af Internettet. IT-afdelingen vil gerne hjælpe med at undersøge dette inden eksamensperiodens start, men ansvaret er den enkeltes! Sørg for at have Flash-player og Adobe installeret på computeren. Det anbefales at medbringe en USBpen, hvis det er tilladt jf regler om tilladte hjælpemidler i det pågældende fag, og løbende gemme både lokalt på pc en og på USB-pen. Eventuelt nedbrud eller ustabilitet på netværket vil i så fald lettere kunne afhjælpes. Oplader og forlængerledning medbringes. Skolen stiller ikke disse til rådighed. Ved skriftlige prøver skal alle møde i prøvelokalet 15 minutter før prøven starter. Husk at starte enhver eksamen med at indsætte navn, cpr-nummer og klasse venstrestillet i dokumentets sidehoved samt lokale højrestillet i dokumentets sidehoved. Sidetal højrestilles i dokumentets sidefod. Husk også at kontrollere, at du kan skrive ud på printeren. Hvis det er en prøve med elektronisk opgave, må opgaven findes frem, og man må stå på forsiden. Og husk så at navngive dit dokument og gem det på dit Z-drev samt lokalt på din pc. Dokumentet skal navngives dit navn og dit cpr-nummer. Print uden navn vil ikke blive omdelt. Print vil foregå via trådløst netværk på kopimaskiner på gangene. Udskrifter hentes af de tilsynsførende. Ved prøvens start vil de tilsynsførende oplyse, hvilke printere der skal anvendes ved den pågældende prøve. Elektroniske opgaver findes på Y-drevet: Hes\Eksamen og Årsprøver 2015\Årsprøver og terminsprøver 2015\fag_klasse Hes\Eksamen og Årsprøver 2015\Eksamen 2015\fag_klasse Det anbefales, at elektroniske opgaver kopieres over på egen pc. Det frarådes at udskrive hele opgaven ved prøver med elektronisk opgave. Det er tilladt at medbringe egen printer, men i tilfælde af tekniske problemer hermed er det din egen risiko og eget ansvar. Skolen stiller ikke assistance til rådighed hertil. Eksaminanterne skal selv medbringe høretelefoner, hvis de skal bruges til en prøve. Det er ikke tilladt at bruge PC en til at høre musik under prøverne, hverken med eller uden høretelefoner. Da eksamensopgaver ikke må komme ud

6 fra prøvelokalet før prøvens afslutning, må du ikke tage din pc med før efter prøvens afslutning. For ikke at forstyrre unødigt pakkes materialer først sammen, når pc en hentes. Ethvert forsøg på snyd eller overtrædelse af ovennævnte regler medfører øjeblikkelig bortvisning fra prøven uanset om overtrædelsen opdages under eller efter prøven. MUNDTLIGE ÅRSPRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Til prøvelokalet må medbringes notater/ dispositioner samt eventuelle hjælpemidler, der er tilladte i forberedelsestiden. Eventuelt print skal foretages inden for den afsatte tid til forberedelse. Der gives ikke ekstra tid hertil, hvis forberedelsestiden er gået. Printerne på gangen kan tilgås via webprint. Du tilkalder tilsynsførende til at hente dit print.

7

8 eucnord.dk/hej januar 2015 Gør det ordentligt, ta en uddannelse! EUC NORD Hestkærvej Hjørring Telefon Fax

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Datoer, tider, steder m.m. for prøverne findes på lectio. På skolens hjemmeside: www.gribskovgymnasium.dk. under "Om skolen -

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT KF 27.02.2011 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Side 1 af 6 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Tidspunkter 8:00 Eksamenslokalet åbnes 8:00-8:30 Computere + eventuelt tilbehør opsættes

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Ved brug af skolens IT-udstyr til skriftlig eksamen skal du: Medbringe dit UNI-login Oprette sidehoved/-fod til dine dokumenter (skolen har en færdig skabelon, som

Læs mere

IT-introduktion på Varde Gymnasium

IT-introduktion på Varde Gymnasium IT-introduktion på Varde Gymnasium 2015 Varde Gymnasium har i de seneste år satset på at give elever og lærere større og bedre mulighed for anvendelse af it i forbindelse med undervisning, ligesom skolen

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

IT-introduktion på Varde Gymnasium

IT-introduktion på Varde Gymnasium IT-introduktion på Varde Gymnasium 2014 Varde Gymnasium har i de seneste år satset på at give elever og lærere større og bedre mulighed for anvendelse af it i forbindelse med undervisning, ligesom skolen

Læs mere

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014. Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December 2014. 1 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Eksamens- og prøveinformation

Eksamens- og prøveinformation Eksamens- og prøveinformation til 3g. 2015 1 Antal eksaminer: Prøvefagsudtræk: Udtræk for 1. og 2.g. Offentliggørelse: Kommunikation i eksamensperioden: Mundtlige eksaminer: Skriftlige eksaminer: De vigtigste

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere