Fastholdelse af udenlandske studerende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fastholdelse af udenlandske studerende"

Transkript

1 Fastholdelse af udenlandske studerende EXECUTIVE REPORT AUGUST 2013

2 Formål Denne evaluering undersøger fastholdelsen af udenlandske studerende og dimittender fra Teknisk- Merkantil Højskole, VIA University College (VIA UC) samt virksomhedernes erfaringer med udenlandske medarbejdere og deres kompetencer. Der ønskes en afklaring af, hvorvidt virksomhederne er tilfredse med udenlandske medarbejdere og deres kompetencer samt hvad udenlandske medarbejdere kan bidrage med på arbejdspladsen. Resultaterne har blandt andet til formål at afklare, hvorvidt et fokus på fastholdelse af udenlandske studerende er berettiget. Evalueringen bygger på data over studerende og dimittender fra uddannelserne på Teknisk- Merkantil Højskole i perioden Dog er praktikvirksomhederne udvalgt på baggrund af seneste praktikker i 2012.

3 Metode Evalueringen bygger på en registeranalyse udarbejdet af analysefirmaet DAMVAD. DAMVAD har derudover i samarbejde med Danmarks Statistik foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt de virksomheder, som har aftaget udenlandske dimittender fra Teknisk-Merkantil Højskole i perioden. Et brev med link til undersøgelsen er blevet sendt til 194 virksomheder. Samtidig er der udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse blandt de praktikvirksomheder, hvor udenlandske studerende senest har været i praktik. Skemaet er blevet sendt til 150 virksomheder via . Spørgeskemaerne endte med en svarprocent på hhv. 19 og 23 %. Slutteligt er der blevet foretaget ni interviews med praktikvirksomheder, som via spørgeskemaet har vist interesse for at uddybe deres erfaringer og oplevelser med udenlandske medarbejdere. Rapporten er opdelt efter temaerne; Virksomhederne Dimittenderne Motivation Værditilførsel Integration Mangfoldighed Styrker Udviklingspotentialer VIA UCs rolle Anbefalinger og gode råd Konklusion Temaerne indeholder data fra alle indsamlingsmetoder. 3

4 Virksomhederne Små og mellemstore virksomheder, hvor en lille andel af omsætningen er fra eksport. Flest udenlandske studerende og dimittender fra VIA UC er ansat i mellemstore virksomheder med ansatte. De deltagende aftagervirksomheder er typisk større virksomheder, mens de deltagende praktikvirksomheder typisk er små- og mellemstore virksomheder. Kilde: Eget diagram på baggrund af DAMVAD og Danmarks Statistik Ved langt de fleste af virksomhederne kommer en mindre procentdel af deres omsætning fra eksport. 57 % af praktikvirksomhederne og 77 % af aftagervirksomhederne mener, at maksimalt 25 % af de res omsætning stammer fra eksport. Kilde: Eget diagram på baggrund af DAMVAD og Danmarks Statistik De fleste af virksomhederne er veletablerede virksomheder, der er grundlagt for mere end 10 år siden. Blandt aftagervirksomhederne drejer det sig om 84 %, mens det blandt praktikvirksomhederne er 70 %. 4

5 Udenlandske medarbejdere udgør en lille andel af medarbejderne og rekrutteres igennem klassiske kanaler Kilde: Eget diagram på baggrund af DAMVAD og Danmarks Statistik Kun 0-5 % af det samlede antal medarbejdere er udenlandske. Det gælder for 68 % af praktikvirksomhederne og 49 % af aftagervirksomhederne. Overordnet er andelen af udenlandske medarbejdere hos langt de fleste virksomheder under 25 %. 5

6 Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter ansat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj Virksomhederne bruger primært de klassiske rekrutteringskanaler. Halvdelen af praktikvirksomhederne bruger netværk og uopfordrede ansøgninger og godt hver tredje bruger stillingsopslag. 46 % af aftagervirksomheder bruger både stillingsopslag, netværk eller uopfordrede ansøgninger. 6

7 Dimittenderne 71 % af de udenlandske dimittender forlader Danmark, mens 68 % af de blivende kommer i job inden for den første måned 29 % af de udenlandske dimittender er blevet i Danmark, mens 71 % har forladt landet. Resultaterne er ikke unikke. Andre danske undersøgelser viser, at det kun er 3-4 ud af 10 udenlandske dimittender, som bliver i Danmark efter endt uddannelse. 29 % af de udenlandske dimittender fra Teknisk- Merkantil Højskole forlader Danmark Kilde: Eget diagram på baggrund af DAMVAD og Danmarks Statistik 83 % af de danske dimittender er pr i beskæftigelse, mens det kun er knap halvdelen af de udenlandske dimittender, hvilket skyldes at flere af disse står uden for arbejdsstyrken eller ikke er mulige at finde oplysninger på. 68 % af de udenlandske dimittender, som bliver i Danmark, kommer i beskæftigelse inden for den første måned, mens det er 62 % af de danske dimittender. (OBS: der er en høj udvandringsstatistik. Forklaringen kan være, at de udvandrer, hvis de ikke hurtigt finder job). Inden for det første halve år efter dimission er 81 % af de danske i beskæftigelse, mens det er 77 % af de udenlandske. Ledighedsprocenten blandt de to grupper er stort set identisk på hhv. 6 og 7 %. 7

8 Tre ud af fire bliver ansat i virksomheder i Region Midt og flest dimittender fra Bulgarien bliver Kilde: Eget diagram på baggrund af DAMVAD og Danmarks Statistik Kun 7 % af det samlede antal udenlandske dimittender fra VIA er fra Bulgarien, mens det blandt udenlandske dimittender, der bliver i landet, er 18 % som er fra Bulgarien. En stor andel af de udenlandske dimittender er fra Spanien og Polen, men blandt dimittender, som bliver i landet, er der kun 6 % fra disse lande. Tre ud af fire af de udenlandske dimittender er ansat i en virksomhed i Region Midtjylland 8 Kilde: Egen figur på baggrund af DAMVAD og Danmarks Statistik

9 Motivation Hos under halvdelen af virksomhederne er rekruttering af udenlandske medarbejdere en væsentlig del af strategien Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter an-sat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj Knap halvdelen af praktikvirksomhederne mener, at det i høj grad/nogen grad er en væsentlig del af deres rekrutteringsstrategi at ansætte udenlandske medarbejdere. Blandt aftagervirksomhederne er det kun godt hver tredje, som mener det er en væsentlig del. I rekrutteringen skelnes der ikke i høj grad mellem danske og udenlandske medarbejdere, da der er fokus på kvalifikationerne. De fleste oplever det som positivt, at man får lidt ekstra med i form af bl.a. en anderledes kultur, hvis man ansætter en udenlandsk medarbejder. Nationalitet ser vi som en styrke. I det hele taget hylder vi diversitet (Karsten Lumbye, Insero Horsens) Vi har ikke noget imod, at det kunne være en dansker, hvis kvalifikationerne er rigtige i forhold til, hvad vi skal bruge. Men vi vil da gerne have tilført en sprogkompetence (Egon Hansen, Kiermar Technology A/S). 9

10 Motivationen for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft er primært højt kompetenceniveau, øget mangfoldighed og kulturel udvikling Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter an-sat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj % af praktikvirksomhederne og 50 % af aftagervirksomhederne svarer, at de i høj/nogen grad er motiveret til at ansætte udenlandske medarbejdere på grund af deres høje kompetenceniveau. 40 % af praktikvirksomhederne og 43 % af aftagervirksomhederne svarer, at de er motiveret til at ansætte udenlandske medarbejdere på grund af øget mangfoldighed eller fordi det er kulturelt udviklende. 3-4 ud af ti virksomheder ønsker at ansætte udenlandske medarbejdere, for at de kan påvirke deres danske medarbejdere til at tænke mere internationalt. 10

11 Andre motivationer er adgang til nye fagområder og markeder, bredere sammensætning af fagprofiler og for at kunne yde noget for samfundet 34 % af praktikvirksomheder og 36 % af aftagervirksomhederne er motiveret for at ansætte udenlandsk arbejdskraft for at få adgang til nye fag og videnområder. 25 % af praktikvirksomhederne og 28 % af aftagervirksomhederne gør det for at få en bredere sammensætning af fagprofiler. At bidrage til samfundet nævnes som motivation for ansættelse blandt de interviewede virksomheder. Vi gjorde det som en social forpligtelse ( ) Vi er en virksomhed, som snakker om, at vi gerne vil bidrage til samfundet, og så er det her blevet en af måderne, vi gør det på (Anne Mikkelsen, Arkitema K/S) Hele vores koncept går på at sælge til hele verden ( ) Vores foretrukne er udenlandske for det er vores kunder også. Vi har ikke mange danske [kunder]. Det klinger bedre, at man på hjemmesiden har nogle navne, de kan genkende eller som kan tale deres sprog, når de ringer (Egon Hansen og Martin Hansen, Kiermar Technology A/S) Det som er det primære er, at vi går efter de faglige kvalifikationer hos folk, men vi oplever jo til dels, at de kan nogle ting, som vores danske ikke kan. Nok primært fordi de jo er med til at give et pust i foretagendet. Også fordi det er nogle som ikke taler dansk ( ) Værdien ligger i, at vi har mennesker inde med en anden kulturel baggrund og et andet sprog. Det er det primære (Per Christiansen, Hundsbæk & Henriksen A/S). 25 % af praktikvirksomhederne og 29 % af aftagervirksomhederne er i høj/nogen grad motiveret pga. adgangen til nye eksportmarkeder, og det er dermed en mindre motivationsfaktor end man kunne forvente. 11

12 Værditilførsel Udenlandske medarbejdere bidrager specielt med kreativitet og innovation, men også stigning i produktivitet og øget konkurrenceevne Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter ansat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj Man får nogle nye indtryk ( ) Det er sådan, at når man snakker med dem, så tænker de lidt anderledes, og så tænker man hov det kan også være sådan (Kurt Mikkelsen, Vejdirektoratet) 29 % af praktikvirksomhederne og 28 % af aftagervirksomhederne mener, at specielt de udenlandske medarbejdere har skabt øget kreativitet eller innovation. Samtidig bidrager de specielt ved aftagervirksomhederne med stigning i produktivitet og bedre konkurrenceevne. De kommer jo med en anden baggrund og det vil sige, at de agerer nogle gange anderledes. Også i måden de håndterer tingene på (Per Christiansen, Hundsbæk & Henriksen A/S) Det er altid godt at få nogle med en anden kulturel og sproglig baggrund, som måske endda ikke er engelsk, til at læse ting igennem for lige at se om det er til at forstå. Der hvor det giver mening, at få andre øjne på, der bruger vi dem altid (Karsten Lumbye, Insero Horsens). 12

13 Integration Virksomhederne oplever de udenlandske medarbejdere som hurtige til at integrere sig og falde til i virksomheden Over halvdelen af virksomhederne synes, at de udenlandske medarbejdere har gode evner til at integrere sig i virksomheden. 66 % af praktikvirksomhederne og 50 % af aftagervirksomhederne siger, at de i høj/nogen grad er tilfredse med de udenlandske medarbejderes evne til at integrere sig i virksomheden. Han er bare en del af virksomheden, ligesom vi andre er det og deltager selvfølgelig også, når vi har noget socialt (Egon Hansen, Kiermar Technology A/S) De har været gode til at blive en del af det som foregår (Per Christiansen, Hundsbæk & Henriksen A/S). Vi prøver at være sociale og så indfører vi onsdagsbrød og fredagsbrød, hvor vi samles alle sammen og de så kommer med ind i gruppen (Kurt Mikkelsen, Vejdirektoratet) De er ret hurtigt faldet ind i miljøet og en dansk historie oversat til engelsk kan faktisk blive ret morsom og lidt sjovere (Jacob Tvede, Rambøll Danmark A/S) Der er nogle barrierer, men i deres engagement og deres arbejde, er der ikke noget at komme efter (Bjarne Frost, BjarneFrostDesignOffice) 13

14 Der opleves dog også enkelte udfordringer og barrierer ved at ansætte udenlandske medarbejdere Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter an-sat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj ud af 10 virksomheder oplever sproglige problemer i faglige sammenhænge. 19 % af praktikvirksomhederne og 39 % af aftagervirksomhederne oplever sproglige problemer i sociale sammenhænge. Man kan sige, at der er nogle ting, som en dansker måske kan læse sig til, hvor den udenlandske medarbejder ikke kan ( ) selvom vi gerne vil være internationale så er der mange ting fra udefrakommende, som er på dansk (Nikolaj Bejer, Food With You) Jeg synes ikke umiddelbart, jeg har noget negativt andet end det vi lige var inde på før med kulturen, som kan være en udfordring (Nikolaj Bejer, Food With You). Hver femte aftager- og hver tiende praktikvirksomhed oplever problemer i forhold til kulturforståelsen. Der er selvfølgelig sproglige hensyn, hvor vi slår ind på engelsk, hvis det er nødvendigt. Så er der selvfølgelig også noget subtilt, hvor vi lige tænker over, hvad det er for en vittighed vi fyrer af, og hvor meget ironi og sarkasme vi vil bruge (Karsten Lumbye, Insero Horsens) 14 Omkring de internationale kan vi være udfordret rent sprogligt, fordi vi så bliver nødt til at køre noget på engelsk ( ) et projekt handler jo rigtig meget om kommunikation. Det skal kommunikeres til håndværkerne osv. og det bliver nødt til at være på dansk (Anne Mikkelsen, Arkitema K/S).

15 Virksomhederne er tilfredse med de udenlandske medarbejdere på de fleste punkter på nær de danske sprogkundskaber. Virksomhederne er specielt tilfredse med de udenlandske medarbejderes faglige og sociale kompetencer, evne til at integrere sig samt deres opnåede resultater for virksomheden. Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter an-sat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj Tidligere nævnte barrierer bekræftes i virksomhedernes tilfredshed med de udenlandske medarbejdere. 57 % af praktikvirksomhederne er i mindre grad eller slet ikke tilfredse med de udenlandske medarbejderes danske sprogkompetencer, mens det blandt aftagervirksomhederne drejer sig om 29 %. Hver fjerde praktikvirksomhed er i mindre grad eller slet ikke tilfredse med deres engelske sprogkundskaber, mens det for aftagervirksomheder drejer sig om 14 % af virksomhederne. 15

16 Praktikvirksomhederne oplever en velvilje til at forsøge sig med dansk og specielt studerende er attraktive på grund af deres kulturelle kendskab Flere af virksomhederne oplever dog en velvilje blandt de udenlandske medarbejdere til at forsøge sig på dansk i kommunikationen med f.eks. eksterne partnere. Virksomhederne har ikke forventninger om, at f.eks. s skal være perfekt formuleret Dem vi har haft, de har ikke været bange for at prøve lidt med dansk (Nikolaj Bejer, Food With You) Den sidste var meget flittig til at bruge Google Translate for at oversætte fra engelsk til dansk, og så spurgte hun lige til råds om det stod rigtigt i mailen ( ) vi var selvfølgelig lige inde over at læse mailen igennem, men det gjorde ikke noget, at det stod lidt forkert. Så længe budskabet kom frem (Jacob Tvede, Rambøll Danmark A/S) De har en basisforståelse af den danske kultur. Den får de på skolen og igennem de projekter, de kører på skolen (Martin Hansen, Kiermar Technology A/S) Flere af de interviewede virksomheder mener, at det er en stor fordel at få udenlandske medarbejdere, som har studeret i Danmark, fordi de allerede har kendskab til dansk kultur. Dermed har de nemmere ved at tilpasse sig virksomhedskulturen og arbejdsgangene end hvis det var andre udenlandske medarbejdere. Dette bekræfter andre undersøgelser, der viser, at udenlandske studerende i Danmark er oplagte medarbejdere, da de allerede har et godt kendskab til den danske kultur og derved har nemmere ved at falde til i virksomhederne. 16

17 Virksomhederne oplever ikke den store forskel mellem danske og udenlandske medarbejdere Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter ansat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj Langt de fleste virksomheder mener, at udenlandske studerende enten har samme faglige niveau eller højere end danske medarbejdere. 81 % af praktikvirksomhederne mener, at de udenlandske medarbejdere har et højere fagligt niveau eller samme niveau, mens det blandt aftagervirksomhederne er 50 %. Heraf svarer langt de fleste, at niveauet er det samme. Aftagervirksomhederne har haft muligheden for at svare ved ikke og det har 43 % af virksomhederne benyttet sig af. Og så kommer mange af dem med en anden faglig baggrund, fordi de ofte har studeret i deres hjemland ( ) så det vil sige, at mange af dem har noget andet end hvis du tager en dansk praktikant (Per Christiansen, Hundsbæk & Henriksen A/S). Bortset fra at vi kommunikerer på engelsk, så vil jeg sige, at det betyder ingenting. Han kunne lige så godt være dansk (Egon Hansen, Kiermar Technology A/S) Samtidig oplever 66 % af aftagervirksomhederne at udenlandske medarbejdere bliver på arbejdspladsen i lige så lang tid eller længere tid end danske. Jeg synes ikke, at der er den store forskel. Jeg mener simpelthen ikke, at der er nogen forskel om det er en udlænding eller en dansk (Bjarne Frost, BjarneFrostDesignOffice) Når de bliver ansat har vi forventninger om, at de fungerer ligesom alle andre medarbejdere (Anne Mikkelsen, Arkitema K/S) 17

18 Ressourcer Ressourceforbruget ved udenlandske medarbejdere er større end ved danske, men det er ikke kun negativt og ofte ikke mere end forventet Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter an-sat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj Godt hver tredje mener, at de i høj/nogen grad har brugt flere ressourcer end forventet. Samtidig mener 47 % af praktikvirksomhederne og 56 % af aftagervirksomhederne, at de i mindre grad eller slet ikke har anvendt flere ressourcer end forventet. Flere af de interviewede medarbejdere er enige om, at de bruger mere tid på udenlandske medarbejdere end på danskere. Men ifølge statistikken er ressourceforbruget ved cirka halvdelen af virksomhederne ikke mere end forventet. Selvom virksomhederne bruger flere ressourcer på udenlandske medarbejdere end danske, så mener flere af dem dog, at de får så meget mere igen, at det er de ekstra ressourcer værd. De skal hjælpes lidt mere og nurses lidt mere. Vi skal have mere fokus på hvad de kan (Anne Mikkelsen, Arkitema K/S) Man skal også være klar på, at der skal sættes en del ressourcer af til det. Men hvis du sætter nogle ressourcer af til det, så kan du få rigtig meget tilbage igen (Nikolaj Bejer, Food With You) 18

19 Mangfoldighed Udenlandske medarbejdere øger mangfoldigheden og det internationale fokus hos danske medarbejdere De udenlandske medarbejdere er med til at give et pust i hverdagen, som en af virksomhederne udtaler. De udenlandske medarbejdere bidrager dermed positivt til kulturen De kommer med en anderledes kultur og indsigt, hvilket også smitter af på de danske medarbejdere og giver et internationalt fokus. Rent personligt for os, som sidder sammen med dem, har det givet nogle sproglige kundskaber (Jacob Tvede, Rambøll Danmark A/S) Man får styrket det der hverdagsengelsk. Så på den måde er det en kæmpe fordel (Bjarne Frost, BjarneFrostDesignOffice). Det giver et løft også totalt set for de andre medarbejdere, at man har en udlænding inde, som man skal kommunikere med og samarbejde med (Per Christiansen, Hundsbæk & Henriksen A/S) De er jo med til at give et pust i foretagendet ( ) Det er mange små ting i det daglige, som gør, at det faktisk føles som et pust... (Per Christiansen, Hundsbæk & Henriksen A/S) Sprogmæssigt er det også en fordel begge veje ( ) jeg er glad for at kunne bruge det igen [engelsk] og så er der mange unge her og de vil jo også gerne snakke det (Kurt Mikkelsen, Vejdirektoratet) 19

20 Styrker De udenlandske medarbejdere har mange positive egenskaber og udenlandske studerende opleves som mere fremme i skoene De interviewede virksomheder har mange rosende ord omkring de udenlandske medarbejderes kompetencer. De har simpelthen været enormt fokuserede og meget arbejdssomme og interesserede (Bjarne Frost, BjarneFrostDesignOffice) De mener blandt andet, at de er meget arbejdssomme, velforberedte og fokuserede samtidig med, at de er meget interesserede i at lære. Dette bekræftes i spørgeskemaundersøgelserne. 63 % af praktikvirksomhederne og 50 % af aftagervirksomhederne er i høj/nogen grad tilfredse med de udenlandske medarbejderes personlige/sociale kompetencer. Jeg tror måske, at de internationale er lidt mere fremme i skoene. De har jo valgt at studere i udlandet, så de er måske lidt mere ambitiøse (Karsten Lumbye, Insero Horsens) Jeg vil gætte på, at de har en anden tilgang til studiet, fordi de netop er taget fra deres eget land og kommer her. Det skal have noget værdi for dem de 3 ½ år de læser her (Jacob Tvede, Rambøll Danmark A/S) De er velforberedte. Som regel har de sat sig meget godt ind i, hvordan hele apparatet virker i en virksomhed eller gør sig umage for det. Så på den måde synes jeg, at de arbejder godt og selvstændigt (Merethe Fensbo, HIN A/S) De har vist en vilje og et engagement, som har været rigtig fint (Anne Mikkelsen, Arkitema K/S). 20 Virksomhederne ser det som en styrke ved de udenlandske studerende, at de i takt med at de har valgt at studere i udlandet, også virker mere ambitiøse og ivrige efter at lære. Virksomhederne oplever, at de udenlandske studerende vil have noget værdi ud af den beslutning de har taget om at flytte til et andet land for at studere og derfor er mere fremme i skoene.

21 Udfordringer Sproget er den største udfordring for de udenlandske medarbejdere og for få virksomheder forventer at ansætte udenlandske fra VIA UC i fremtiden De primære udviklingsområder hos de udenlandske medarbejdere er sproget. Dette er den faktor, som flest virksomheder oplever som en barriere. Ét minus er det med kommunikationen. Ikke når vi skal snakke med dem, men skriftlig kommunikation. Det kan vi ikke sætte dem til, for det kan de ikke på dansk ( ) så det koster lidt arbejde (Per Christiansen, Hundsbæk & Henriksen A/S) Hvis det var rent engelsk de [kunderne] skulle kommunikere på, så tror jeg det ville være en udfordring for mange af vores kunder (Jacob Tvede, Rambøll Danmark A/S). 44 % af praktikvirksomhederne forventer i høj/nogen grad at ansætte udenlandske medarbejdere fra VIA UC i fremtiden, mens dette kun gør sig gældende for 14 % af aftagervirksomhederne. Samtidig er det knap hver tredje aftagervirksomhed, som slet ikke forventer at ansætte udenlandske medarbejdere fra VIA UC i fremtiden Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter an-sat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj

22 VIA UCs rolle VIA UC skal blive bedre til at markedsføre sig selv og de udenlandske studerende over for virksomhederne Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter an-sat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj I virksomhedernes vurdering af VIA UC i forhold til forskellige udsagn er det specielt praktikvirksomheder, der er positive i deres besvarelser, mens aftagervirksomhederne i højere grad har svaret ved ikke. Samlet set er virksomhederne mest tilfredse med VIA UCs rolle i forhold til de udenlandske studerendes faglighed. 47 % af praktikvirksomhederne og 17 % af aftagervirksomhederne er meget enige eller enige i, at VIA har gjort nok for at klæde de udenlandske studerende/dimittender fagligt på til det danske arbejdsmarked. Der ses en generel tendens til, at virksomhederne svarer hverken eller i besvarelsen af de forskellige udsagn og mange aftagervirksomheder svarer ved ikke, hvilket alt sammen kan være en indikation på, at de ikke har et stort kendskab til VIA UC. En pointe kunne jo være, at der er mange virksomheder, som ikke ved, at der er de her muligheder (Nikolaj Bejer, Food With You) Det er mit indtryk, at der er generel interesse, men I må godt sætte mere fokus eller trykke mere på speederen for at fremhæve de udenlandske (Merethe Fensbo, HIN A/S) 22

23 Anbefalinger og gode råd For få virksomheder vil anbefale andre at ansætte udenlandske medarbejdere fra VIA UC, men rådet fra flere praktikvirksomheder er: Prøv det! Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter ansat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj Det er specielt praktikvirksomhederne som vil anbefale andre virksomheder at ansætte udenlandske medarbejdere fra VIA UC i fremtiden. 47 % af praktikvirksomhederne svarer, at de i høj/nogen grad vil anbefale dem til andre virksomheder, mens det blandt aftagervirksomheder kun er 24 %. 21 % af aftagervirksomhederne vil slet ikke anbefale andre det. Tag ikke specielle hensyn til, at de snakker engelsk. Det er simpelthen at begynde at få dem til at lave noget med det samme. Det er igennem det, at vi udnytter dem bedst og bruger deres ressourcer og derved får vores praktikant størst udbytte ud af praktikperioden (Jacob Tvede, Rambøll Danmark A/S) ( ) men når de [virksomhederne] først har fået dem ind, så er det sådan set en god ide. Nu kender man det med danskere og det engelske, men når man bliver kastet ud i det, så snakker man bare (Kurt Mikkelsen, Vejdirektoratet). Lad os nu sige, at det var en tømmerhandel, som kun arbejdede i Danmark ( ) De kunne måske ikke så meget udnytte, at det er en person, som kommer fra et andet land, som vi kan, men jeg tror det er sjældent, at de ikke vil kunne få noget ud af det (Egon Hansen, Kiermar Technology A/S) 23

24 Konklusion Det er vigtigt at have fokus på fastholdelse af udenlandske studerende, fordi; De er et stort arbejdskraftpotentiale for de danske virksomheder, som højst sandsynligt kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden Kun knap hver tredje udenlandske dimittend bliver i Danmark efter uddannelsen. Specielt udenlandske studerende er attraktive, fordi de allerede kender kulturen og dermed hurtigere kan integrere sig i virksomhederne. Virksomhederne er tilfredse med dem og deres kompetencer. De gavner det internationale fokus i danske virksomheder og blandt danske medarbejdere samt øger mangfoldigheden. De bidrager innovativt, da de kommer med en anden baggrund og tænker anderledes. De giver et frisk pust til hverdagen i virksomhederne. Den største udfordring er det danske sprog. De fleste virksomheder har brug for, at de udenlandske medarbejdere kan en smule dansk, så de f.eks. kan kommunikere med eksterne partnere. For få virksomheder forventer at ansætte udenlandske medarbejdere fra VIA UC igen eller vil anbefale andre virksomheder at ansætte udenlandske medarbejdere fra VIA UC i fremtiden. VIA UC skal blive bedre til at markedsføre sig selv og de udenlandske studerende over for virksomhederne. Prøv det ( ) det er klart, at der er nogle udfordringer i det, men jeg tror gevinsten den anden vej rundt opvejer det (Kurt Mikkelsen, Vejdirektoratet) Prøv det! (Karsten Lumbye, Insero Horsens) 24

25 VIA UNIVERSITY COLLEGE Ordrenr Peha

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Når døre åbnes INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED I ORD OG TAL

Når døre åbnes INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED I ORD OG TAL Når døre åbnes INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED I ORD OG TAL Når døre åbnes INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED I ORD OG TAL Forord For første gang i næsten 100 år oplever Danmark, at den erhvervsaktive del af befolkningen

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Feasibility studie af:

Feasibility studie af: Feasibility studie af: Rekrutteringsprojekt for ledige nydanskere med højere eller akademisk uddannelse. Rapporten er udarbejdet af: 100 mand til 100 virksomheder Hundige, 2003. 1. Resume. Denne feasibility

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre.

fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre. Differens Dec. 08 Personligt engagement gør en forskel Af Torben Møller-Hansen, direktør i Foreningen Nydansker Tema: CORPORATE VOLUNTEERING Integration som frynsegode Det betaler sig at lade medarbejderne

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere