Fastholdelse af udenlandske studerende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fastholdelse af udenlandske studerende"

Transkript

1 Fastholdelse af udenlandske studerende EXECUTIVE REPORT AUGUST 2013

2 Formål Denne evaluering undersøger fastholdelsen af udenlandske studerende og dimittender fra Teknisk- Merkantil Højskole, VIA University College (VIA UC) samt virksomhedernes erfaringer med udenlandske medarbejdere og deres kompetencer. Der ønskes en afklaring af, hvorvidt virksomhederne er tilfredse med udenlandske medarbejdere og deres kompetencer samt hvad udenlandske medarbejdere kan bidrage med på arbejdspladsen. Resultaterne har blandt andet til formål at afklare, hvorvidt et fokus på fastholdelse af udenlandske studerende er berettiget. Evalueringen bygger på data over studerende og dimittender fra uddannelserne på Teknisk- Merkantil Højskole i perioden Dog er praktikvirksomhederne udvalgt på baggrund af seneste praktikker i 2012.

3 Metode Evalueringen bygger på en registeranalyse udarbejdet af analysefirmaet DAMVAD. DAMVAD har derudover i samarbejde med Danmarks Statistik foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt de virksomheder, som har aftaget udenlandske dimittender fra Teknisk-Merkantil Højskole i perioden. Et brev med link til undersøgelsen er blevet sendt til 194 virksomheder. Samtidig er der udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse blandt de praktikvirksomheder, hvor udenlandske studerende senest har været i praktik. Skemaet er blevet sendt til 150 virksomheder via . Spørgeskemaerne endte med en svarprocent på hhv. 19 og 23 %. Slutteligt er der blevet foretaget ni interviews med praktikvirksomheder, som via spørgeskemaet har vist interesse for at uddybe deres erfaringer og oplevelser med udenlandske medarbejdere. Rapporten er opdelt efter temaerne; Virksomhederne Dimittenderne Motivation Værditilførsel Integration Mangfoldighed Styrker Udviklingspotentialer VIA UCs rolle Anbefalinger og gode råd Konklusion Temaerne indeholder data fra alle indsamlingsmetoder. 3

4 Virksomhederne Små og mellemstore virksomheder, hvor en lille andel af omsætningen er fra eksport. Flest udenlandske studerende og dimittender fra VIA UC er ansat i mellemstore virksomheder med ansatte. De deltagende aftagervirksomheder er typisk større virksomheder, mens de deltagende praktikvirksomheder typisk er små- og mellemstore virksomheder. Kilde: Eget diagram på baggrund af DAMVAD og Danmarks Statistik Ved langt de fleste af virksomhederne kommer en mindre procentdel af deres omsætning fra eksport. 57 % af praktikvirksomhederne og 77 % af aftagervirksomhederne mener, at maksimalt 25 % af de res omsætning stammer fra eksport. Kilde: Eget diagram på baggrund af DAMVAD og Danmarks Statistik De fleste af virksomhederne er veletablerede virksomheder, der er grundlagt for mere end 10 år siden. Blandt aftagervirksomhederne drejer det sig om 84 %, mens det blandt praktikvirksomhederne er 70 %. 4

5 Udenlandske medarbejdere udgør en lille andel af medarbejderne og rekrutteres igennem klassiske kanaler Kilde: Eget diagram på baggrund af DAMVAD og Danmarks Statistik Kun 0-5 % af det samlede antal medarbejdere er udenlandske. Det gælder for 68 % af praktikvirksomhederne og 49 % af aftagervirksomhederne. Overordnet er andelen af udenlandske medarbejdere hos langt de fleste virksomheder under 25 %. 5

6 Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter ansat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj Virksomhederne bruger primært de klassiske rekrutteringskanaler. Halvdelen af praktikvirksomhederne bruger netværk og uopfordrede ansøgninger og godt hver tredje bruger stillingsopslag. 46 % af aftagervirksomheder bruger både stillingsopslag, netværk eller uopfordrede ansøgninger. 6

7 Dimittenderne 71 % af de udenlandske dimittender forlader Danmark, mens 68 % af de blivende kommer i job inden for den første måned 29 % af de udenlandske dimittender er blevet i Danmark, mens 71 % har forladt landet. Resultaterne er ikke unikke. Andre danske undersøgelser viser, at det kun er 3-4 ud af 10 udenlandske dimittender, som bliver i Danmark efter endt uddannelse. 29 % af de udenlandske dimittender fra Teknisk- Merkantil Højskole forlader Danmark Kilde: Eget diagram på baggrund af DAMVAD og Danmarks Statistik 83 % af de danske dimittender er pr i beskæftigelse, mens det kun er knap halvdelen af de udenlandske dimittender, hvilket skyldes at flere af disse står uden for arbejdsstyrken eller ikke er mulige at finde oplysninger på. 68 % af de udenlandske dimittender, som bliver i Danmark, kommer i beskæftigelse inden for den første måned, mens det er 62 % af de danske dimittender. (OBS: der er en høj udvandringsstatistik. Forklaringen kan være, at de udvandrer, hvis de ikke hurtigt finder job). Inden for det første halve år efter dimission er 81 % af de danske i beskæftigelse, mens det er 77 % af de udenlandske. Ledighedsprocenten blandt de to grupper er stort set identisk på hhv. 6 og 7 %. 7

8 Tre ud af fire bliver ansat i virksomheder i Region Midt og flest dimittender fra Bulgarien bliver Kilde: Eget diagram på baggrund af DAMVAD og Danmarks Statistik Kun 7 % af det samlede antal udenlandske dimittender fra VIA er fra Bulgarien, mens det blandt udenlandske dimittender, der bliver i landet, er 18 % som er fra Bulgarien. En stor andel af de udenlandske dimittender er fra Spanien og Polen, men blandt dimittender, som bliver i landet, er der kun 6 % fra disse lande. Tre ud af fire af de udenlandske dimittender er ansat i en virksomhed i Region Midtjylland 8 Kilde: Egen figur på baggrund af DAMVAD og Danmarks Statistik

9 Motivation Hos under halvdelen af virksomhederne er rekruttering af udenlandske medarbejdere en væsentlig del af strategien Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter an-sat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj Knap halvdelen af praktikvirksomhederne mener, at det i høj grad/nogen grad er en væsentlig del af deres rekrutteringsstrategi at ansætte udenlandske medarbejdere. Blandt aftagervirksomhederne er det kun godt hver tredje, som mener det er en væsentlig del. I rekrutteringen skelnes der ikke i høj grad mellem danske og udenlandske medarbejdere, da der er fokus på kvalifikationerne. De fleste oplever det som positivt, at man får lidt ekstra med i form af bl.a. en anderledes kultur, hvis man ansætter en udenlandsk medarbejder. Nationalitet ser vi som en styrke. I det hele taget hylder vi diversitet (Karsten Lumbye, Insero Horsens) Vi har ikke noget imod, at det kunne være en dansker, hvis kvalifikationerne er rigtige i forhold til, hvad vi skal bruge. Men vi vil da gerne have tilført en sprogkompetence (Egon Hansen, Kiermar Technology A/S). 9

10 Motivationen for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft er primært højt kompetenceniveau, øget mangfoldighed og kulturel udvikling Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter an-sat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj % af praktikvirksomhederne og 50 % af aftagervirksomhederne svarer, at de i høj/nogen grad er motiveret til at ansætte udenlandske medarbejdere på grund af deres høje kompetenceniveau. 40 % af praktikvirksomhederne og 43 % af aftagervirksomhederne svarer, at de er motiveret til at ansætte udenlandske medarbejdere på grund af øget mangfoldighed eller fordi det er kulturelt udviklende. 3-4 ud af ti virksomheder ønsker at ansætte udenlandske medarbejdere, for at de kan påvirke deres danske medarbejdere til at tænke mere internationalt. 10

11 Andre motivationer er adgang til nye fagområder og markeder, bredere sammensætning af fagprofiler og for at kunne yde noget for samfundet 34 % af praktikvirksomheder og 36 % af aftagervirksomhederne er motiveret for at ansætte udenlandsk arbejdskraft for at få adgang til nye fag og videnområder. 25 % af praktikvirksomhederne og 28 % af aftagervirksomhederne gør det for at få en bredere sammensætning af fagprofiler. At bidrage til samfundet nævnes som motivation for ansættelse blandt de interviewede virksomheder. Vi gjorde det som en social forpligtelse ( ) Vi er en virksomhed, som snakker om, at vi gerne vil bidrage til samfundet, og så er det her blevet en af måderne, vi gør det på (Anne Mikkelsen, Arkitema K/S) Hele vores koncept går på at sælge til hele verden ( ) Vores foretrukne er udenlandske for det er vores kunder også. Vi har ikke mange danske [kunder]. Det klinger bedre, at man på hjemmesiden har nogle navne, de kan genkende eller som kan tale deres sprog, når de ringer (Egon Hansen og Martin Hansen, Kiermar Technology A/S) Det som er det primære er, at vi går efter de faglige kvalifikationer hos folk, men vi oplever jo til dels, at de kan nogle ting, som vores danske ikke kan. Nok primært fordi de jo er med til at give et pust i foretagendet. Også fordi det er nogle som ikke taler dansk ( ) Værdien ligger i, at vi har mennesker inde med en anden kulturel baggrund og et andet sprog. Det er det primære (Per Christiansen, Hundsbæk & Henriksen A/S). 25 % af praktikvirksomhederne og 29 % af aftagervirksomhederne er i høj/nogen grad motiveret pga. adgangen til nye eksportmarkeder, og det er dermed en mindre motivationsfaktor end man kunne forvente. 11

12 Værditilførsel Udenlandske medarbejdere bidrager specielt med kreativitet og innovation, men også stigning i produktivitet og øget konkurrenceevne Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter ansat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj Man får nogle nye indtryk ( ) Det er sådan, at når man snakker med dem, så tænker de lidt anderledes, og så tænker man hov det kan også være sådan (Kurt Mikkelsen, Vejdirektoratet) 29 % af praktikvirksomhederne og 28 % af aftagervirksomhederne mener, at specielt de udenlandske medarbejdere har skabt øget kreativitet eller innovation. Samtidig bidrager de specielt ved aftagervirksomhederne med stigning i produktivitet og bedre konkurrenceevne. De kommer jo med en anden baggrund og det vil sige, at de agerer nogle gange anderledes. Også i måden de håndterer tingene på (Per Christiansen, Hundsbæk & Henriksen A/S) Det er altid godt at få nogle med en anden kulturel og sproglig baggrund, som måske endda ikke er engelsk, til at læse ting igennem for lige at se om det er til at forstå. Der hvor det giver mening, at få andre øjne på, der bruger vi dem altid (Karsten Lumbye, Insero Horsens). 12

13 Integration Virksomhederne oplever de udenlandske medarbejdere som hurtige til at integrere sig og falde til i virksomheden Over halvdelen af virksomhederne synes, at de udenlandske medarbejdere har gode evner til at integrere sig i virksomheden. 66 % af praktikvirksomhederne og 50 % af aftagervirksomhederne siger, at de i høj/nogen grad er tilfredse med de udenlandske medarbejderes evne til at integrere sig i virksomheden. Han er bare en del af virksomheden, ligesom vi andre er det og deltager selvfølgelig også, når vi har noget socialt (Egon Hansen, Kiermar Technology A/S) De har været gode til at blive en del af det som foregår (Per Christiansen, Hundsbæk & Henriksen A/S). Vi prøver at være sociale og så indfører vi onsdagsbrød og fredagsbrød, hvor vi samles alle sammen og de så kommer med ind i gruppen (Kurt Mikkelsen, Vejdirektoratet) De er ret hurtigt faldet ind i miljøet og en dansk historie oversat til engelsk kan faktisk blive ret morsom og lidt sjovere (Jacob Tvede, Rambøll Danmark A/S) Der er nogle barrierer, men i deres engagement og deres arbejde, er der ikke noget at komme efter (Bjarne Frost, BjarneFrostDesignOffice) 13

14 Der opleves dog også enkelte udfordringer og barrierer ved at ansætte udenlandske medarbejdere Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter an-sat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj ud af 10 virksomheder oplever sproglige problemer i faglige sammenhænge. 19 % af praktikvirksomhederne og 39 % af aftagervirksomhederne oplever sproglige problemer i sociale sammenhænge. Man kan sige, at der er nogle ting, som en dansker måske kan læse sig til, hvor den udenlandske medarbejder ikke kan ( ) selvom vi gerne vil være internationale så er der mange ting fra udefrakommende, som er på dansk (Nikolaj Bejer, Food With You) Jeg synes ikke umiddelbart, jeg har noget negativt andet end det vi lige var inde på før med kulturen, som kan være en udfordring (Nikolaj Bejer, Food With You). Hver femte aftager- og hver tiende praktikvirksomhed oplever problemer i forhold til kulturforståelsen. Der er selvfølgelig sproglige hensyn, hvor vi slår ind på engelsk, hvis det er nødvendigt. Så er der selvfølgelig også noget subtilt, hvor vi lige tænker over, hvad det er for en vittighed vi fyrer af, og hvor meget ironi og sarkasme vi vil bruge (Karsten Lumbye, Insero Horsens) 14 Omkring de internationale kan vi være udfordret rent sprogligt, fordi vi så bliver nødt til at køre noget på engelsk ( ) et projekt handler jo rigtig meget om kommunikation. Det skal kommunikeres til håndværkerne osv. og det bliver nødt til at være på dansk (Anne Mikkelsen, Arkitema K/S).

15 Virksomhederne er tilfredse med de udenlandske medarbejdere på de fleste punkter på nær de danske sprogkundskaber. Virksomhederne er specielt tilfredse med de udenlandske medarbejderes faglige og sociale kompetencer, evne til at integrere sig samt deres opnåede resultater for virksomheden. Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter an-sat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj Tidligere nævnte barrierer bekræftes i virksomhedernes tilfredshed med de udenlandske medarbejdere. 57 % af praktikvirksomhederne er i mindre grad eller slet ikke tilfredse med de udenlandske medarbejderes danske sprogkompetencer, mens det blandt aftagervirksomhederne drejer sig om 29 %. Hver fjerde praktikvirksomhed er i mindre grad eller slet ikke tilfredse med deres engelske sprogkundskaber, mens det for aftagervirksomheder drejer sig om 14 % af virksomhederne. 15

16 Praktikvirksomhederne oplever en velvilje til at forsøge sig med dansk og specielt studerende er attraktive på grund af deres kulturelle kendskab Flere af virksomhederne oplever dog en velvilje blandt de udenlandske medarbejdere til at forsøge sig på dansk i kommunikationen med f.eks. eksterne partnere. Virksomhederne har ikke forventninger om, at f.eks. s skal være perfekt formuleret Dem vi har haft, de har ikke været bange for at prøve lidt med dansk (Nikolaj Bejer, Food With You) Den sidste var meget flittig til at bruge Google Translate for at oversætte fra engelsk til dansk, og så spurgte hun lige til råds om det stod rigtigt i mailen ( ) vi var selvfølgelig lige inde over at læse mailen igennem, men det gjorde ikke noget, at det stod lidt forkert. Så længe budskabet kom frem (Jacob Tvede, Rambøll Danmark A/S) De har en basisforståelse af den danske kultur. Den får de på skolen og igennem de projekter, de kører på skolen (Martin Hansen, Kiermar Technology A/S) Flere af de interviewede virksomheder mener, at det er en stor fordel at få udenlandske medarbejdere, som har studeret i Danmark, fordi de allerede har kendskab til dansk kultur. Dermed har de nemmere ved at tilpasse sig virksomhedskulturen og arbejdsgangene end hvis det var andre udenlandske medarbejdere. Dette bekræfter andre undersøgelser, der viser, at udenlandske studerende i Danmark er oplagte medarbejdere, da de allerede har et godt kendskab til den danske kultur og derved har nemmere ved at falde til i virksomhederne. 16

17 Virksomhederne oplever ikke den store forskel mellem danske og udenlandske medarbejdere Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter ansat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj Langt de fleste virksomheder mener, at udenlandske studerende enten har samme faglige niveau eller højere end danske medarbejdere. 81 % af praktikvirksomhederne mener, at de udenlandske medarbejdere har et højere fagligt niveau eller samme niveau, mens det blandt aftagervirksomhederne er 50 %. Heraf svarer langt de fleste, at niveauet er det samme. Aftagervirksomhederne har haft muligheden for at svare ved ikke og det har 43 % af virksomhederne benyttet sig af. Og så kommer mange af dem med en anden faglig baggrund, fordi de ofte har studeret i deres hjemland ( ) så det vil sige, at mange af dem har noget andet end hvis du tager en dansk praktikant (Per Christiansen, Hundsbæk & Henriksen A/S). Bortset fra at vi kommunikerer på engelsk, så vil jeg sige, at det betyder ingenting. Han kunne lige så godt være dansk (Egon Hansen, Kiermar Technology A/S) Samtidig oplever 66 % af aftagervirksomhederne at udenlandske medarbejdere bliver på arbejdspladsen i lige så lang tid eller længere tid end danske. Jeg synes ikke, at der er den store forskel. Jeg mener simpelthen ikke, at der er nogen forskel om det er en udlænding eller en dansk (Bjarne Frost, BjarneFrostDesignOffice) Når de bliver ansat har vi forventninger om, at de fungerer ligesom alle andre medarbejdere (Anne Mikkelsen, Arkitema K/S) 17

18 Ressourcer Ressourceforbruget ved udenlandske medarbejdere er større end ved danske, men det er ikke kun negativt og ofte ikke mere end forventet Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter an-sat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj Godt hver tredje mener, at de i høj/nogen grad har brugt flere ressourcer end forventet. Samtidig mener 47 % af praktikvirksomhederne og 56 % af aftagervirksomhederne, at de i mindre grad eller slet ikke har anvendt flere ressourcer end forventet. Flere af de interviewede medarbejdere er enige om, at de bruger mere tid på udenlandske medarbejdere end på danskere. Men ifølge statistikken er ressourceforbruget ved cirka halvdelen af virksomhederne ikke mere end forventet. Selvom virksomhederne bruger flere ressourcer på udenlandske medarbejdere end danske, så mener flere af dem dog, at de får så meget mere igen, at det er de ekstra ressourcer værd. De skal hjælpes lidt mere og nurses lidt mere. Vi skal have mere fokus på hvad de kan (Anne Mikkelsen, Arkitema K/S) Man skal også være klar på, at der skal sættes en del ressourcer af til det. Men hvis du sætter nogle ressourcer af til det, så kan du få rigtig meget tilbage igen (Nikolaj Bejer, Food With You) 18

19 Mangfoldighed Udenlandske medarbejdere øger mangfoldigheden og det internationale fokus hos danske medarbejdere De udenlandske medarbejdere er med til at give et pust i hverdagen, som en af virksomhederne udtaler. De udenlandske medarbejdere bidrager dermed positivt til kulturen De kommer med en anderledes kultur og indsigt, hvilket også smitter af på de danske medarbejdere og giver et internationalt fokus. Rent personligt for os, som sidder sammen med dem, har det givet nogle sproglige kundskaber (Jacob Tvede, Rambøll Danmark A/S) Man får styrket det der hverdagsengelsk. Så på den måde er det en kæmpe fordel (Bjarne Frost, BjarneFrostDesignOffice). Det giver et løft også totalt set for de andre medarbejdere, at man har en udlænding inde, som man skal kommunikere med og samarbejde med (Per Christiansen, Hundsbæk & Henriksen A/S) De er jo med til at give et pust i foretagendet ( ) Det er mange små ting i det daglige, som gør, at det faktisk føles som et pust... (Per Christiansen, Hundsbæk & Henriksen A/S) Sprogmæssigt er det også en fordel begge veje ( ) jeg er glad for at kunne bruge det igen [engelsk] og så er der mange unge her og de vil jo også gerne snakke det (Kurt Mikkelsen, Vejdirektoratet) 19

20 Styrker De udenlandske medarbejdere har mange positive egenskaber og udenlandske studerende opleves som mere fremme i skoene De interviewede virksomheder har mange rosende ord omkring de udenlandske medarbejderes kompetencer. De har simpelthen været enormt fokuserede og meget arbejdssomme og interesserede (Bjarne Frost, BjarneFrostDesignOffice) De mener blandt andet, at de er meget arbejdssomme, velforberedte og fokuserede samtidig med, at de er meget interesserede i at lære. Dette bekræftes i spørgeskemaundersøgelserne. 63 % af praktikvirksomhederne og 50 % af aftagervirksomhederne er i høj/nogen grad tilfredse med de udenlandske medarbejderes personlige/sociale kompetencer. Jeg tror måske, at de internationale er lidt mere fremme i skoene. De har jo valgt at studere i udlandet, så de er måske lidt mere ambitiøse (Karsten Lumbye, Insero Horsens) Jeg vil gætte på, at de har en anden tilgang til studiet, fordi de netop er taget fra deres eget land og kommer her. Det skal have noget værdi for dem de 3 ½ år de læser her (Jacob Tvede, Rambøll Danmark A/S) De er velforberedte. Som regel har de sat sig meget godt ind i, hvordan hele apparatet virker i en virksomhed eller gør sig umage for det. Så på den måde synes jeg, at de arbejder godt og selvstændigt (Merethe Fensbo, HIN A/S) De har vist en vilje og et engagement, som har været rigtig fint (Anne Mikkelsen, Arkitema K/S). 20 Virksomhederne ser det som en styrke ved de udenlandske studerende, at de i takt med at de har valgt at studere i udlandet, også virker mere ambitiøse og ivrige efter at lære. Virksomhederne oplever, at de udenlandske studerende vil have noget værdi ud af den beslutning de har taget om at flytte til et andet land for at studere og derfor er mere fremme i skoene.

21 Udfordringer Sproget er den største udfordring for de udenlandske medarbejdere og for få virksomheder forventer at ansætte udenlandske fra VIA UC i fremtiden De primære udviklingsområder hos de udenlandske medarbejdere er sproget. Dette er den faktor, som flest virksomheder oplever som en barriere. Ét minus er det med kommunikationen. Ikke når vi skal snakke med dem, men skriftlig kommunikation. Det kan vi ikke sætte dem til, for det kan de ikke på dansk ( ) så det koster lidt arbejde (Per Christiansen, Hundsbæk & Henriksen A/S) Hvis det var rent engelsk de [kunderne] skulle kommunikere på, så tror jeg det ville være en udfordring for mange af vores kunder (Jacob Tvede, Rambøll Danmark A/S). 44 % af praktikvirksomhederne forventer i høj/nogen grad at ansætte udenlandske medarbejdere fra VIA UC i fremtiden, mens dette kun gør sig gældende for 14 % af aftagervirksomhederne. Samtidig er det knap hver tredje aftagervirksomhed, som slet ikke forventer at ansætte udenlandske medarbejdere fra VIA UC i fremtiden Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter an-sat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj

22 VIA UCs rolle VIA UC skal blive bedre til at markedsføre sig selv og de udenlandske studerende over for virksomhederne Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter an-sat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj I virksomhedernes vurdering af VIA UC i forhold til forskellige udsagn er det specielt praktikvirksomheder, der er positive i deres besvarelser, mens aftagervirksomhederne i højere grad har svaret ved ikke. Samlet set er virksomhederne mest tilfredse med VIA UCs rolle i forhold til de udenlandske studerendes faglighed. 47 % af praktikvirksomhederne og 17 % af aftagervirksomhederne er meget enige eller enige i, at VIA har gjort nok for at klæde de udenlandske studerende/dimittender fagligt på til det danske arbejdsmarked. Der ses en generel tendens til, at virksomhederne svarer hverken eller i besvarelsen af de forskellige udsagn og mange aftagervirksomheder svarer ved ikke, hvilket alt sammen kan være en indikation på, at de ikke har et stort kendskab til VIA UC. En pointe kunne jo være, at der er mange virksomheder, som ikke ved, at der er de her muligheder (Nikolaj Bejer, Food With You) Det er mit indtryk, at der er generel interesse, men I må godt sætte mere fokus eller trykke mere på speederen for at fremhæve de udenlandske (Merethe Fensbo, HIN A/S) 22

23 Anbefalinger og gode råd For få virksomheder vil anbefale andre at ansætte udenlandske medarbejdere fra VIA UC, men rådet fra flere praktikvirksomheder er: Prøv det! Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter ansat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj Det er specielt praktikvirksomhederne som vil anbefale andre virksomheder at ansætte udenlandske medarbejdere fra VIA UC i fremtiden. 47 % af praktikvirksomhederne svarer, at de i høj/nogen grad vil anbefale dem til andre virksomheder, mens det blandt aftagervirksomheder kun er 24 %. 21 % af aftagervirksomhederne vil slet ikke anbefale andre det. Tag ikke specielle hensyn til, at de snakker engelsk. Det er simpelthen at begynde at få dem til at lave noget med det samme. Det er igennem det, at vi udnytter dem bedst og bruger deres ressourcer og derved får vores praktikant størst udbytte ud af praktikperioden (Jacob Tvede, Rambøll Danmark A/S) ( ) men når de [virksomhederne] først har fået dem ind, så er det sådan set en god ide. Nu kender man det med danskere og det engelske, men når man bliver kastet ud i det, så snakker man bare (Kurt Mikkelsen, Vejdirektoratet). Lad os nu sige, at det var en tømmerhandel, som kun arbejdede i Danmark ( ) De kunne måske ikke så meget udnytte, at det er en person, som kommer fra et andet land, som vi kan, men jeg tror det er sjældent, at de ikke vil kunne få noget ud af det (Egon Hansen, Kiermar Technology A/S) 23

24 Konklusion Det er vigtigt at have fokus på fastholdelse af udenlandske studerende, fordi; De er et stort arbejdskraftpotentiale for de danske virksomheder, som højst sandsynligt kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden Kun knap hver tredje udenlandske dimittend bliver i Danmark efter uddannelsen. Specielt udenlandske studerende er attraktive, fordi de allerede kender kulturen og dermed hurtigere kan integrere sig i virksomhederne. Virksomhederne er tilfredse med dem og deres kompetencer. De gavner det internationale fokus i danske virksomheder og blandt danske medarbejdere samt øger mangfoldigheden. De bidrager innovativt, da de kommer med en anden baggrund og tænker anderledes. De giver et frisk pust til hverdagen i virksomhederne. Den største udfordring er det danske sprog. De fleste virksomheder har brug for, at de udenlandske medarbejdere kan en smule dansk, så de f.eks. kan kommunikere med eksterne partnere. For få virksomheder forventer at ansætte udenlandske medarbejdere fra VIA UC igen eller vil anbefale andre virksomheder at ansætte udenlandske medarbejdere fra VIA UC i fremtiden. VIA UC skal blive bedre til at markedsføre sig selv og de udenlandske studerende over for virksomhederne. Prøv det ( ) det er klart, at der er nogle udfordringer i det, men jeg tror gevinsten den anden vej rundt opvejer det (Kurt Mikkelsen, Vejdirektoratet) Prøv det! (Karsten Lumbye, Insero Horsens) 24

25 VIA UNIVERSITY COLLEGE Ordrenr Peha

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 13376221908 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Notat. Jobmesse Fyn Evaluering. Oktober Kontaktperson: Julie Tang - dir. tlf.:

Notat. Jobmesse Fyn Evaluering. Oktober Kontaktperson: Julie Tang - dir. tlf.: Notat Jobmesse Fyn 2016 Evaluering Oktober 2016 Kontaktperson: Julie Tang - dir. tlf.: 6474 7061 Evaluering af Jobmesse Fyn 2016 Ca. 5.500 personer og 115 virksomheder og uddannelsesinstitutioner deltog

Læs mere

11/07/13. Udenlandske dimittenders værdiskabelse, VIA UC. Udarbejdet af DAMVAD

11/07/13. Udenlandske dimittenders værdiskabelse, VIA UC. Udarbejdet af DAMVAD 11/07/13 Udenlandske dimittenders værdiskabelse, VIA UC Udarbejdet af DAMVAD 2 UDENLANDSKE DIMITTENDERS VÆRDISKABELSE, VIA UC DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse 1/11 Politisk såvel som i den integrationsfaglige indsats er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge.

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

Internationale studerende i din virksomhed

Internationale studerende i din virksomhed Gør en forskel VIA University College Internationale studerende i din virksomhed indsæt billede Indhold 3 Om denne brochure 4 Din virksomheds muligheder 6 Stor succes med udenlandske studerende 10 Høj

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014 Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Juli, 2014 Indledning Hvidovre Kommunes etablering af talenthold indgår som en del af

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Udenlandske medarbejdere bliver stadig vigtigere

Udenlandske medarbejdere bliver stadig vigtigere Thomas Klintefelt Thok@di.dk, 3377 3367 NOVEMBER 2017 Udenlandske medarbejdere bliver stadig vigtigere Udenlandske medarbejdere udgør i dag ni pct. af lønmodtagerne i Danmark. Det er især de store og mellemstore

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Indledning På vegne af Dansk Erhverv har Capacent Epinion i marts 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om danskernes globaliseringsparathed. Emnet er

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler Virksomhedstilfredshed 04 Erhvervsskoler KVU & MVU - Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på besvarelser fra i alt 129 samarbejdende virksomheder Deltagende skoler: Århus Tekniske Skole Odense Tekniske

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Videnrådgivernes internationale aktiviteter

Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI VIDENRÅDGIVERNE - ANALYSE September 2014 Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI Videnrådgiverne har i medlemsundersøgelsen fra maj/juni 2014 spurgt medlemmerne om deres internationale aktiviteter.

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2014

Integration på arbejdsmarkedet 2014 Integration på arbejdsmarkedet 2014 Lederne Maj 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er blevet integreret på arbejdspladserne. Undersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2013

Evaluering af Studiepraktik 2013 Evaluering af Studiepraktik 2013 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2013... 3 Uddannelser... 3 Ansøgere... 3 Prioriteter... 3 Fordeling af pladser... 4 Endelig fordeling af pladser... 4 Et danmarkskort

Læs mere

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA 2011

ANSØGNINGSSKEMA 2011 ANSØGNINGSSKEMA 2011 Når du ansøger: 1. Dette skema skal udfyldes af enhver, der søger optagelse på Menighedsfakultetets 4-årige bacheloruddannelse i teologi. Der gøres opmærksom på, at du samtidig med

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 28. august 2017 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

BORGER- PANEL. Hver tredje ramt af den økonomiske krise. 6. februar 2012

BORGER- PANEL. Hver tredje ramt af den økonomiske krise. 6. februar 2012 BORGER- PANEL 6. februar 2012 Hver tredje ramt af den økonomiske krise Den økonomiske krise påvirker hver tredje borgers hverdag. Krisen sætter sine tydelige spor. bl.a. i form af færre penge til forbrug,

Læs mere

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet Faktaark: Praktik- og studieophold i Dette faktaark omhandler praktik- og studieophold i blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

VÆ R D S Æ T T E A F I V E R E T L S E M O T H U M A N U N I V E R Z

VÆ R D S Æ T T E A F I V E R E T L S E M O T H U M A N U N I V E R Z I V E R E T A F VÆ R D S Æ T T E M O T L S E H U M A N U N I V E R Z 20 1 MEDARBEJDERES STØRSTE BEHOV Jeg (Gary) spiste middag med en ven, som er leder i en stor, frivillig organisation. Jeg gav ham en

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Faktaark: Studiemiljø

Faktaark: Studiemiljø Faktaark: Studiemiljø Dette faktaark omhandler studiemiljøet på uddannelsesstederne blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Ældre er en attraktiv arbejdskraft

Ældre er en attraktiv arbejdskraft Ældre er en attraktiv arbejdskraft AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME På arbejdsmarkedet er der ofte fokus på de fremadstormende

Læs mere

Faktaark: International vidensdeling i organisationer og virksomheder

Faktaark: International vidensdeling i organisationer og virksomheder Djøfs internationale undersøgelse 2013 Faktaark: International vidensdeling i organisationer og virksomheder Djøf har henover efteråret 2012 og vinteren 2013 gennemført en undersøgelse af forholdene for

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Indhold Oversigt... 1 Fordeling af praktikanter... 2 Den typiske Studiepraktikant... 3 Hvorfor praktikanterne tager i praktik... 6 Hvor praktikanterne har

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Leicester University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Leicester University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Leicester University Land: England Periode: Fra: 21-01-14 Til: 21-06-14 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag A Videreuddannelsesmuligheder for PTI. Bilag B Eksterne figurer og tabeller der henvises til i rapporten

Bilagsoversigt. Bilag A Videreuddannelsesmuligheder for PTI. Bilag B Eksterne figurer og tabeller der henvises til i rapporten Bilagsoversigt Bilag A Videreuddannelsesmuligheder for PTI Bilag B Eksterne figurer og tabeller der henvises til i rapporten Bilag C Tabeller med beregninger Bilag D Interviews med lokale virksomheder

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Utreisende studenter: Alle skal ut! Praksismobilitet som forberedelse til arbeidslivet erfaringer fra Danmark

Utreisende studenter: Alle skal ut! Praksismobilitet som forberedelse til arbeidslivet erfaringer fra Danmark Utreisende studenter: Alle skal ut! Praksismobilitet som forberedelse til arbeidslivet erfaringer fra Danmark The Erasmus Impact Study. 2014 Et internationalt studie eller praktikophold resulterer i: Bedre

Læs mere

Internationaliseringsundersøgelsen 2015

Internationaliseringsundersøgelsen 2015 Internationaliseringsundersøgelsen 2015 Undersøgelsen indeholder 877 respondenter, hvilket svarer til 23,5 % af VIA s 3725 studerende. De internationale studerendes ankomst til Danmark: 1.a Hvad har de

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler Side 1 af 6 Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler LØNFORHANDLING Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Unge bliver i højere grad stresset af lønforhandling... 3 Metode... 6 Hovedkonklusioner Fire ud af

Læs mere

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Indledning Regionalt projekt Silkeborg Kommune er via erhvervsilkeborg involveret i det regionale projekt Modtagelse og fastholdelse af

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Ny teknologi og nye kompetencer

Ny teknologi og nye kompetencer NOTAT 17-0150 - MAER - 27.04.2017 KONTAKT: Mads Eriksen - MAER@FTF.DK - TLF: 33 36 8820 Ny teknologi og nye kompetencer Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling,

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere