Fastholdelse af udenlandske studerende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fastholdelse af udenlandske studerende"

Transkript

1 Fastholdelse af udenlandske studerende EXECUTIVE REPORT AUGUST 2013

2 Formål Denne evaluering undersøger fastholdelsen af udenlandske studerende og dimittender fra Teknisk- Merkantil Højskole, VIA University College (VIA UC) samt virksomhedernes erfaringer med udenlandske medarbejdere og deres kompetencer. Der ønskes en afklaring af, hvorvidt virksomhederne er tilfredse med udenlandske medarbejdere og deres kompetencer samt hvad udenlandske medarbejdere kan bidrage med på arbejdspladsen. Resultaterne har blandt andet til formål at afklare, hvorvidt et fokus på fastholdelse af udenlandske studerende er berettiget. Evalueringen bygger på data over studerende og dimittender fra uddannelserne på Teknisk- Merkantil Højskole i perioden Dog er praktikvirksomhederne udvalgt på baggrund af seneste praktikker i 2012.

3 Metode Evalueringen bygger på en registeranalyse udarbejdet af analysefirmaet DAMVAD. DAMVAD har derudover i samarbejde med Danmarks Statistik foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt de virksomheder, som har aftaget udenlandske dimittender fra Teknisk-Merkantil Højskole i perioden. Et brev med link til undersøgelsen er blevet sendt til 194 virksomheder. Samtidig er der udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse blandt de praktikvirksomheder, hvor udenlandske studerende senest har været i praktik. Skemaet er blevet sendt til 150 virksomheder via . Spørgeskemaerne endte med en svarprocent på hhv. 19 og 23 %. Slutteligt er der blevet foretaget ni interviews med praktikvirksomheder, som via spørgeskemaet har vist interesse for at uddybe deres erfaringer og oplevelser med udenlandske medarbejdere. Rapporten er opdelt efter temaerne; Virksomhederne Dimittenderne Motivation Værditilførsel Integration Mangfoldighed Styrker Udviklingspotentialer VIA UCs rolle Anbefalinger og gode råd Konklusion Temaerne indeholder data fra alle indsamlingsmetoder. 3

4 Virksomhederne Små og mellemstore virksomheder, hvor en lille andel af omsætningen er fra eksport. Flest udenlandske studerende og dimittender fra VIA UC er ansat i mellemstore virksomheder med ansatte. De deltagende aftagervirksomheder er typisk større virksomheder, mens de deltagende praktikvirksomheder typisk er små- og mellemstore virksomheder. Kilde: Eget diagram på baggrund af DAMVAD og Danmarks Statistik Ved langt de fleste af virksomhederne kommer en mindre procentdel af deres omsætning fra eksport. 57 % af praktikvirksomhederne og 77 % af aftagervirksomhederne mener, at maksimalt 25 % af de res omsætning stammer fra eksport. Kilde: Eget diagram på baggrund af DAMVAD og Danmarks Statistik De fleste af virksomhederne er veletablerede virksomheder, der er grundlagt for mere end 10 år siden. Blandt aftagervirksomhederne drejer det sig om 84 %, mens det blandt praktikvirksomhederne er 70 %. 4

5 Udenlandske medarbejdere udgør en lille andel af medarbejderne og rekrutteres igennem klassiske kanaler Kilde: Eget diagram på baggrund af DAMVAD og Danmarks Statistik Kun 0-5 % af det samlede antal medarbejdere er udenlandske. Det gælder for 68 % af praktikvirksomhederne og 49 % af aftagervirksomhederne. Overordnet er andelen af udenlandske medarbejdere hos langt de fleste virksomheder under 25 %. 5

6 Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter ansat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj Virksomhederne bruger primært de klassiske rekrutteringskanaler. Halvdelen af praktikvirksomhederne bruger netværk og uopfordrede ansøgninger og godt hver tredje bruger stillingsopslag. 46 % af aftagervirksomheder bruger både stillingsopslag, netværk eller uopfordrede ansøgninger. 6

7 Dimittenderne 71 % af de udenlandske dimittender forlader Danmark, mens 68 % af de blivende kommer i job inden for den første måned 29 % af de udenlandske dimittender er blevet i Danmark, mens 71 % har forladt landet. Resultaterne er ikke unikke. Andre danske undersøgelser viser, at det kun er 3-4 ud af 10 udenlandske dimittender, som bliver i Danmark efter endt uddannelse. 29 % af de udenlandske dimittender fra Teknisk- Merkantil Højskole forlader Danmark Kilde: Eget diagram på baggrund af DAMVAD og Danmarks Statistik 83 % af de danske dimittender er pr i beskæftigelse, mens det kun er knap halvdelen af de udenlandske dimittender, hvilket skyldes at flere af disse står uden for arbejdsstyrken eller ikke er mulige at finde oplysninger på. 68 % af de udenlandske dimittender, som bliver i Danmark, kommer i beskæftigelse inden for den første måned, mens det er 62 % af de danske dimittender. (OBS: der er en høj udvandringsstatistik. Forklaringen kan være, at de udvandrer, hvis de ikke hurtigt finder job). Inden for det første halve år efter dimission er 81 % af de danske i beskæftigelse, mens det er 77 % af de udenlandske. Ledighedsprocenten blandt de to grupper er stort set identisk på hhv. 6 og 7 %. 7

8 Tre ud af fire bliver ansat i virksomheder i Region Midt og flest dimittender fra Bulgarien bliver Kilde: Eget diagram på baggrund af DAMVAD og Danmarks Statistik Kun 7 % af det samlede antal udenlandske dimittender fra VIA er fra Bulgarien, mens det blandt udenlandske dimittender, der bliver i landet, er 18 % som er fra Bulgarien. En stor andel af de udenlandske dimittender er fra Spanien og Polen, men blandt dimittender, som bliver i landet, er der kun 6 % fra disse lande. Tre ud af fire af de udenlandske dimittender er ansat i en virksomhed i Region Midtjylland 8 Kilde: Egen figur på baggrund af DAMVAD og Danmarks Statistik

9 Motivation Hos under halvdelen af virksomhederne er rekruttering af udenlandske medarbejdere en væsentlig del af strategien Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter an-sat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj Knap halvdelen af praktikvirksomhederne mener, at det i høj grad/nogen grad er en væsentlig del af deres rekrutteringsstrategi at ansætte udenlandske medarbejdere. Blandt aftagervirksomhederne er det kun godt hver tredje, som mener det er en væsentlig del. I rekrutteringen skelnes der ikke i høj grad mellem danske og udenlandske medarbejdere, da der er fokus på kvalifikationerne. De fleste oplever det som positivt, at man får lidt ekstra med i form af bl.a. en anderledes kultur, hvis man ansætter en udenlandsk medarbejder. Nationalitet ser vi som en styrke. I det hele taget hylder vi diversitet (Karsten Lumbye, Insero Horsens) Vi har ikke noget imod, at det kunne være en dansker, hvis kvalifikationerne er rigtige i forhold til, hvad vi skal bruge. Men vi vil da gerne have tilført en sprogkompetence (Egon Hansen, Kiermar Technology A/S). 9

10 Motivationen for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft er primært højt kompetenceniveau, øget mangfoldighed og kulturel udvikling Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter an-sat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj % af praktikvirksomhederne og 50 % af aftagervirksomhederne svarer, at de i høj/nogen grad er motiveret til at ansætte udenlandske medarbejdere på grund af deres høje kompetenceniveau. 40 % af praktikvirksomhederne og 43 % af aftagervirksomhederne svarer, at de er motiveret til at ansætte udenlandske medarbejdere på grund af øget mangfoldighed eller fordi det er kulturelt udviklende. 3-4 ud af ti virksomheder ønsker at ansætte udenlandske medarbejdere, for at de kan påvirke deres danske medarbejdere til at tænke mere internationalt. 10

11 Andre motivationer er adgang til nye fagområder og markeder, bredere sammensætning af fagprofiler og for at kunne yde noget for samfundet 34 % af praktikvirksomheder og 36 % af aftagervirksomhederne er motiveret for at ansætte udenlandsk arbejdskraft for at få adgang til nye fag og videnområder. 25 % af praktikvirksomhederne og 28 % af aftagervirksomhederne gør det for at få en bredere sammensætning af fagprofiler. At bidrage til samfundet nævnes som motivation for ansættelse blandt de interviewede virksomheder. Vi gjorde det som en social forpligtelse ( ) Vi er en virksomhed, som snakker om, at vi gerne vil bidrage til samfundet, og så er det her blevet en af måderne, vi gør det på (Anne Mikkelsen, Arkitema K/S) Hele vores koncept går på at sælge til hele verden ( ) Vores foretrukne er udenlandske for det er vores kunder også. Vi har ikke mange danske [kunder]. Det klinger bedre, at man på hjemmesiden har nogle navne, de kan genkende eller som kan tale deres sprog, når de ringer (Egon Hansen og Martin Hansen, Kiermar Technology A/S) Det som er det primære er, at vi går efter de faglige kvalifikationer hos folk, men vi oplever jo til dels, at de kan nogle ting, som vores danske ikke kan. Nok primært fordi de jo er med til at give et pust i foretagendet. Også fordi det er nogle som ikke taler dansk ( ) Værdien ligger i, at vi har mennesker inde med en anden kulturel baggrund og et andet sprog. Det er det primære (Per Christiansen, Hundsbæk & Henriksen A/S). 25 % af praktikvirksomhederne og 29 % af aftagervirksomhederne er i høj/nogen grad motiveret pga. adgangen til nye eksportmarkeder, og det er dermed en mindre motivationsfaktor end man kunne forvente. 11

12 Værditilførsel Udenlandske medarbejdere bidrager specielt med kreativitet og innovation, men også stigning i produktivitet og øget konkurrenceevne Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter ansat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj Man får nogle nye indtryk ( ) Det er sådan, at når man snakker med dem, så tænker de lidt anderledes, og så tænker man hov det kan også være sådan (Kurt Mikkelsen, Vejdirektoratet) 29 % af praktikvirksomhederne og 28 % af aftagervirksomhederne mener, at specielt de udenlandske medarbejdere har skabt øget kreativitet eller innovation. Samtidig bidrager de specielt ved aftagervirksomhederne med stigning i produktivitet og bedre konkurrenceevne. De kommer jo med en anden baggrund og det vil sige, at de agerer nogle gange anderledes. Også i måden de håndterer tingene på (Per Christiansen, Hundsbæk & Henriksen A/S) Det er altid godt at få nogle med en anden kulturel og sproglig baggrund, som måske endda ikke er engelsk, til at læse ting igennem for lige at se om det er til at forstå. Der hvor det giver mening, at få andre øjne på, der bruger vi dem altid (Karsten Lumbye, Insero Horsens). 12

13 Integration Virksomhederne oplever de udenlandske medarbejdere som hurtige til at integrere sig og falde til i virksomheden Over halvdelen af virksomhederne synes, at de udenlandske medarbejdere har gode evner til at integrere sig i virksomheden. 66 % af praktikvirksomhederne og 50 % af aftagervirksomhederne siger, at de i høj/nogen grad er tilfredse med de udenlandske medarbejderes evne til at integrere sig i virksomheden. Han er bare en del af virksomheden, ligesom vi andre er det og deltager selvfølgelig også, når vi har noget socialt (Egon Hansen, Kiermar Technology A/S) De har været gode til at blive en del af det som foregår (Per Christiansen, Hundsbæk & Henriksen A/S). Vi prøver at være sociale og så indfører vi onsdagsbrød og fredagsbrød, hvor vi samles alle sammen og de så kommer med ind i gruppen (Kurt Mikkelsen, Vejdirektoratet) De er ret hurtigt faldet ind i miljøet og en dansk historie oversat til engelsk kan faktisk blive ret morsom og lidt sjovere (Jacob Tvede, Rambøll Danmark A/S) Der er nogle barrierer, men i deres engagement og deres arbejde, er der ikke noget at komme efter (Bjarne Frost, BjarneFrostDesignOffice) 13

14 Der opleves dog også enkelte udfordringer og barrierer ved at ansætte udenlandske medarbejdere Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter an-sat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj ud af 10 virksomheder oplever sproglige problemer i faglige sammenhænge. 19 % af praktikvirksomhederne og 39 % af aftagervirksomhederne oplever sproglige problemer i sociale sammenhænge. Man kan sige, at der er nogle ting, som en dansker måske kan læse sig til, hvor den udenlandske medarbejder ikke kan ( ) selvom vi gerne vil være internationale så er der mange ting fra udefrakommende, som er på dansk (Nikolaj Bejer, Food With You) Jeg synes ikke umiddelbart, jeg har noget negativt andet end det vi lige var inde på før med kulturen, som kan være en udfordring (Nikolaj Bejer, Food With You). Hver femte aftager- og hver tiende praktikvirksomhed oplever problemer i forhold til kulturforståelsen. Der er selvfølgelig sproglige hensyn, hvor vi slår ind på engelsk, hvis det er nødvendigt. Så er der selvfølgelig også noget subtilt, hvor vi lige tænker over, hvad det er for en vittighed vi fyrer af, og hvor meget ironi og sarkasme vi vil bruge (Karsten Lumbye, Insero Horsens) 14 Omkring de internationale kan vi være udfordret rent sprogligt, fordi vi så bliver nødt til at køre noget på engelsk ( ) et projekt handler jo rigtig meget om kommunikation. Det skal kommunikeres til håndværkerne osv. og det bliver nødt til at være på dansk (Anne Mikkelsen, Arkitema K/S).

15 Virksomhederne er tilfredse med de udenlandske medarbejdere på de fleste punkter på nær de danske sprogkundskaber. Virksomhederne er specielt tilfredse med de udenlandske medarbejderes faglige og sociale kompetencer, evne til at integrere sig samt deres opnåede resultater for virksomheden. Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter an-sat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj Tidligere nævnte barrierer bekræftes i virksomhedernes tilfredshed med de udenlandske medarbejdere. 57 % af praktikvirksomhederne er i mindre grad eller slet ikke tilfredse med de udenlandske medarbejderes danske sprogkompetencer, mens det blandt aftagervirksomhederne drejer sig om 29 %. Hver fjerde praktikvirksomhed er i mindre grad eller slet ikke tilfredse med deres engelske sprogkundskaber, mens det for aftagervirksomheder drejer sig om 14 % af virksomhederne. 15

16 Praktikvirksomhederne oplever en velvilje til at forsøge sig med dansk og specielt studerende er attraktive på grund af deres kulturelle kendskab Flere af virksomhederne oplever dog en velvilje blandt de udenlandske medarbejdere til at forsøge sig på dansk i kommunikationen med f.eks. eksterne partnere. Virksomhederne har ikke forventninger om, at f.eks. s skal være perfekt formuleret Dem vi har haft, de har ikke været bange for at prøve lidt med dansk (Nikolaj Bejer, Food With You) Den sidste var meget flittig til at bruge Google Translate for at oversætte fra engelsk til dansk, og så spurgte hun lige til råds om det stod rigtigt i mailen ( ) vi var selvfølgelig lige inde over at læse mailen igennem, men det gjorde ikke noget, at det stod lidt forkert. Så længe budskabet kom frem (Jacob Tvede, Rambøll Danmark A/S) De har en basisforståelse af den danske kultur. Den får de på skolen og igennem de projekter, de kører på skolen (Martin Hansen, Kiermar Technology A/S) Flere af de interviewede virksomheder mener, at det er en stor fordel at få udenlandske medarbejdere, som har studeret i Danmark, fordi de allerede har kendskab til dansk kultur. Dermed har de nemmere ved at tilpasse sig virksomhedskulturen og arbejdsgangene end hvis det var andre udenlandske medarbejdere. Dette bekræfter andre undersøgelser, der viser, at udenlandske studerende i Danmark er oplagte medarbejdere, da de allerede har et godt kendskab til den danske kultur og derved har nemmere ved at falde til i virksomhederne. 16

17 Virksomhederne oplever ikke den store forskel mellem danske og udenlandske medarbejdere Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter ansat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj Langt de fleste virksomheder mener, at udenlandske studerende enten har samme faglige niveau eller højere end danske medarbejdere. 81 % af praktikvirksomhederne mener, at de udenlandske medarbejdere har et højere fagligt niveau eller samme niveau, mens det blandt aftagervirksomhederne er 50 %. Heraf svarer langt de fleste, at niveauet er det samme. Aftagervirksomhederne har haft muligheden for at svare ved ikke og det har 43 % af virksomhederne benyttet sig af. Og så kommer mange af dem med en anden faglig baggrund, fordi de ofte har studeret i deres hjemland ( ) så det vil sige, at mange af dem har noget andet end hvis du tager en dansk praktikant (Per Christiansen, Hundsbæk & Henriksen A/S). Bortset fra at vi kommunikerer på engelsk, så vil jeg sige, at det betyder ingenting. Han kunne lige så godt være dansk (Egon Hansen, Kiermar Technology A/S) Samtidig oplever 66 % af aftagervirksomhederne at udenlandske medarbejdere bliver på arbejdspladsen i lige så lang tid eller længere tid end danske. Jeg synes ikke, at der er den store forskel. Jeg mener simpelthen ikke, at der er nogen forskel om det er en udlænding eller en dansk (Bjarne Frost, BjarneFrostDesignOffice) Når de bliver ansat har vi forventninger om, at de fungerer ligesom alle andre medarbejdere (Anne Mikkelsen, Arkitema K/S) 17

18 Ressourcer Ressourceforbruget ved udenlandske medarbejdere er større end ved danske, men det er ikke kun negativt og ofte ikke mere end forventet Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter an-sat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj Godt hver tredje mener, at de i høj/nogen grad har brugt flere ressourcer end forventet. Samtidig mener 47 % af praktikvirksomhederne og 56 % af aftagervirksomhederne, at de i mindre grad eller slet ikke har anvendt flere ressourcer end forventet. Flere af de interviewede medarbejdere er enige om, at de bruger mere tid på udenlandske medarbejdere end på danskere. Men ifølge statistikken er ressourceforbruget ved cirka halvdelen af virksomhederne ikke mere end forventet. Selvom virksomhederne bruger flere ressourcer på udenlandske medarbejdere end danske, så mener flere af dem dog, at de får så meget mere igen, at det er de ekstra ressourcer værd. De skal hjælpes lidt mere og nurses lidt mere. Vi skal have mere fokus på hvad de kan (Anne Mikkelsen, Arkitema K/S) Man skal også være klar på, at der skal sættes en del ressourcer af til det. Men hvis du sætter nogle ressourcer af til det, så kan du få rigtig meget tilbage igen (Nikolaj Bejer, Food With You) 18

19 Mangfoldighed Udenlandske medarbejdere øger mangfoldigheden og det internationale fokus hos danske medarbejdere De udenlandske medarbejdere er med til at give et pust i hverdagen, som en af virksomhederne udtaler. De udenlandske medarbejdere bidrager dermed positivt til kulturen De kommer med en anderledes kultur og indsigt, hvilket også smitter af på de danske medarbejdere og giver et internationalt fokus. Rent personligt for os, som sidder sammen med dem, har det givet nogle sproglige kundskaber (Jacob Tvede, Rambøll Danmark A/S) Man får styrket det der hverdagsengelsk. Så på den måde er det en kæmpe fordel (Bjarne Frost, BjarneFrostDesignOffice). Det giver et løft også totalt set for de andre medarbejdere, at man har en udlænding inde, som man skal kommunikere med og samarbejde med (Per Christiansen, Hundsbæk & Henriksen A/S) De er jo med til at give et pust i foretagendet ( ) Det er mange små ting i det daglige, som gør, at det faktisk føles som et pust... (Per Christiansen, Hundsbæk & Henriksen A/S) Sprogmæssigt er det også en fordel begge veje ( ) jeg er glad for at kunne bruge det igen [engelsk] og så er der mange unge her og de vil jo også gerne snakke det (Kurt Mikkelsen, Vejdirektoratet) 19

20 Styrker De udenlandske medarbejdere har mange positive egenskaber og udenlandske studerende opleves som mere fremme i skoene De interviewede virksomheder har mange rosende ord omkring de udenlandske medarbejderes kompetencer. De har simpelthen været enormt fokuserede og meget arbejdssomme og interesserede (Bjarne Frost, BjarneFrostDesignOffice) De mener blandt andet, at de er meget arbejdssomme, velforberedte og fokuserede samtidig med, at de er meget interesserede i at lære. Dette bekræftes i spørgeskemaundersøgelserne. 63 % af praktikvirksomhederne og 50 % af aftagervirksomhederne er i høj/nogen grad tilfredse med de udenlandske medarbejderes personlige/sociale kompetencer. Jeg tror måske, at de internationale er lidt mere fremme i skoene. De har jo valgt at studere i udlandet, så de er måske lidt mere ambitiøse (Karsten Lumbye, Insero Horsens) Jeg vil gætte på, at de har en anden tilgang til studiet, fordi de netop er taget fra deres eget land og kommer her. Det skal have noget værdi for dem de 3 ½ år de læser her (Jacob Tvede, Rambøll Danmark A/S) De er velforberedte. Som regel har de sat sig meget godt ind i, hvordan hele apparatet virker i en virksomhed eller gør sig umage for det. Så på den måde synes jeg, at de arbejder godt og selvstændigt (Merethe Fensbo, HIN A/S) De har vist en vilje og et engagement, som har været rigtig fint (Anne Mikkelsen, Arkitema K/S). 20 Virksomhederne ser det som en styrke ved de udenlandske studerende, at de i takt med at de har valgt at studere i udlandet, også virker mere ambitiøse og ivrige efter at lære. Virksomhederne oplever, at de udenlandske studerende vil have noget værdi ud af den beslutning de har taget om at flytte til et andet land for at studere og derfor er mere fremme i skoene.

21 Udfordringer Sproget er den største udfordring for de udenlandske medarbejdere og for få virksomheder forventer at ansætte udenlandske fra VIA UC i fremtiden De primære udviklingsområder hos de udenlandske medarbejdere er sproget. Dette er den faktor, som flest virksomheder oplever som en barriere. Ét minus er det med kommunikationen. Ikke når vi skal snakke med dem, men skriftlig kommunikation. Det kan vi ikke sætte dem til, for det kan de ikke på dansk ( ) så det koster lidt arbejde (Per Christiansen, Hundsbæk & Henriksen A/S) Hvis det var rent engelsk de [kunderne] skulle kommunikere på, så tror jeg det ville være en udfordring for mange af vores kunder (Jacob Tvede, Rambøll Danmark A/S). 44 % af praktikvirksomhederne forventer i høj/nogen grad at ansætte udenlandske medarbejdere fra VIA UC i fremtiden, mens dette kun gør sig gældende for 14 % af aftagervirksomhederne. Samtidig er det knap hver tredje aftagervirksomhed, som slet ikke forventer at ansætte udenlandske medarbejdere fra VIA UC i fremtiden Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter an-sat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj

22 VIA UCs rolle VIA UC skal blive bedre til at markedsføre sig selv og de udenlandske studerende over for virksomhederne Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter an-sat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj I virksomhedernes vurdering af VIA UC i forhold til forskellige udsagn er det specielt praktikvirksomheder, der er positive i deres besvarelser, mens aftagervirksomhederne i højere grad har svaret ved ikke. Samlet set er virksomhederne mest tilfredse med VIA UCs rolle i forhold til de udenlandske studerendes faglighed. 47 % af praktikvirksomhederne og 17 % af aftagervirksomhederne er meget enige eller enige i, at VIA har gjort nok for at klæde de udenlandske studerende/dimittender fagligt på til det danske arbejdsmarked. Der ses en generel tendens til, at virksomhederne svarer hverken eller i besvarelsen af de forskellige udsagn og mange aftagervirksomheder svarer ved ikke, hvilket alt sammen kan være en indikation på, at de ikke har et stort kendskab til VIA UC. En pointe kunne jo være, at der er mange virksomheder, som ikke ved, at der er de her muligheder (Nikolaj Bejer, Food With You) Det er mit indtryk, at der er generel interesse, men I må godt sætte mere fokus eller trykke mere på speederen for at fremhæve de udenlandske (Merethe Fensbo, HIN A/S) 22

23 Anbefalinger og gode råd For få virksomheder vil anbefale andre at ansætte udenlandske medarbejdere fra VIA UC, men rådet fra flere praktikvirksomheder er: Prøv det! Praktikvirksomheder Aftagervirksomheder Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder der har/har haft udenlandske dimittender eller praktikanter ansat, gennemført af hhv. Danmarks Statistik (DAMVAD) og VIA University College i maj Det er specielt praktikvirksomhederne som vil anbefale andre virksomheder at ansætte udenlandske medarbejdere fra VIA UC i fremtiden. 47 % af praktikvirksomhederne svarer, at de i høj/nogen grad vil anbefale dem til andre virksomheder, mens det blandt aftagervirksomheder kun er 24 %. 21 % af aftagervirksomhederne vil slet ikke anbefale andre det. Tag ikke specielle hensyn til, at de snakker engelsk. Det er simpelthen at begynde at få dem til at lave noget med det samme. Det er igennem det, at vi udnytter dem bedst og bruger deres ressourcer og derved får vores praktikant størst udbytte ud af praktikperioden (Jacob Tvede, Rambøll Danmark A/S) ( ) men når de [virksomhederne] først har fået dem ind, så er det sådan set en god ide. Nu kender man det med danskere og det engelske, men når man bliver kastet ud i det, så snakker man bare (Kurt Mikkelsen, Vejdirektoratet). Lad os nu sige, at det var en tømmerhandel, som kun arbejdede i Danmark ( ) De kunne måske ikke så meget udnytte, at det er en person, som kommer fra et andet land, som vi kan, men jeg tror det er sjældent, at de ikke vil kunne få noget ud af det (Egon Hansen, Kiermar Technology A/S) 23

24 Konklusion Det er vigtigt at have fokus på fastholdelse af udenlandske studerende, fordi; De er et stort arbejdskraftpotentiale for de danske virksomheder, som højst sandsynligt kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden Kun knap hver tredje udenlandske dimittend bliver i Danmark efter uddannelsen. Specielt udenlandske studerende er attraktive, fordi de allerede kender kulturen og dermed hurtigere kan integrere sig i virksomhederne. Virksomhederne er tilfredse med dem og deres kompetencer. De gavner det internationale fokus i danske virksomheder og blandt danske medarbejdere samt øger mangfoldigheden. De bidrager innovativt, da de kommer med en anden baggrund og tænker anderledes. De giver et frisk pust til hverdagen i virksomhederne. Den største udfordring er det danske sprog. De fleste virksomheder har brug for, at de udenlandske medarbejdere kan en smule dansk, så de f.eks. kan kommunikere med eksterne partnere. For få virksomheder forventer at ansætte udenlandske medarbejdere fra VIA UC igen eller vil anbefale andre virksomheder at ansætte udenlandske medarbejdere fra VIA UC i fremtiden. VIA UC skal blive bedre til at markedsføre sig selv og de udenlandske studerende over for virksomhederne. Prøv det ( ) det er klart, at der er nogle udfordringer i det, men jeg tror gevinsten den anden vej rundt opvejer det (Kurt Mikkelsen, Vejdirektoratet) Prøv det! (Karsten Lumbye, Insero Horsens) 24

25 VIA UNIVERSITY COLLEGE Ordrenr Peha

11/07/13. Udenlandske dimittenders værdiskabelse, VIA UC. Udarbejdet af DAMVAD

11/07/13. Udenlandske dimittenders værdiskabelse, VIA UC. Udarbejdet af DAMVAD 11/07/13 Udenlandske dimittenders værdiskabelse, VIA UC Udarbejdet af DAMVAD 2 UDENLANDSKE DIMITTENDERS VÆRDISKABELSE, VIA UC DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige uddannelser maj 2010 Resume I en situation hvor fremskrivninger viser, at der i fremtiden vil være mangel på ingeniører, spiller aktiviteterne

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Auto College Aalborg

Auto College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens

Læs mere

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger]

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger] Afrapportering på udviklingskontrakt for 2008-2009 [Institutionens navn] Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013.

FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013. FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013. Størstedelen er besvaret skriftligt, 3 er besvaret telefonisk. 16 respondenter som repræsenterer 79% af medarbejderstaben

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden?

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Flemming Poulfelt, CBS Mark Holst-Mikkelsen, STRATEGOS Introduktion IT-Branchen har ultimo august 2011 gennemført en undersøgelse blandt de ca. 400

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Rekrutteringsstrategi og politik

Rekrutteringsstrategi og politik Rekrutteringsstrategi og politik Vordingborg Firma Sport Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport Hvorfor er du frivillig leder? Fordi det er sjovt, og

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer for perioden 1. juli - 31. december 2014 2 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune Notat Til: Ansættelsesudvalget Den 8. august 2008 Århus Kommune Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer i Århus Kommune Borgmesterens Afdeling I forbindelse med af ansættelse af

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

EKSPORTJOB 2013 INTERNATIONALE EKSPORTTALENTER EN UNDERSØGELSE AF FOREKOMST OG VÆRDI AF NYDANSKERE I DANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER

EKSPORTJOB 2013 INTERNATIONALE EKSPORTTALENTER EN UNDERSØGELSE AF FOREKOMST OG VÆRDI AF NYDANSKERE I DANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER EKSPORTJOB 2013 INTERNATIONALE EKSPORTTALENTER EN UNDERSØGELSE AF FOREKOMST OG VÆRDI AF NYDANSKERE I DANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER Executive Summary Dansk økonomi skal sørge for at få foden ind på de fjerne

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING Indledning KEA udarbejder hvert år en kvalitetsrapport. Rapporten er et tilbageblik på året 2012 og skal bruges som afsæt til at se fremad, sætte mål og

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Bilag 3. Spørgeskema 30936 Spørgeskemaundersøgelse

Bilag 3. Spørgeskema 30936 Spørgeskemaundersøgelse Bilag 3. Spørgeskema 30936 Spørgeskemaundersøgelse Hvordan vurderer du pædagoguddannelsen og de nyuddannede pædagogers kompetencer? 1. Vejledning i udfyldning af skemaet Dine svar Du bedes besvare spørgeskemaet

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

EJERSKIFTE. Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse

EJERSKIFTE. Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse EJERSKIFTE Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse Okt./nov. 2009 for Erhvervs- og Byggestyrelsen og INSEAD med DI og Håndværksrådet 1. Andel af ejerne der

Læs mere

mhtconsult mangfoldighed og medborgerskab

mhtconsult mangfoldighed og medborgerskab mhtconsult mangfoldighed og medborgerskab UC Diakonissestiftelsen Social- og Sundhedsskolen Valgfri specialefag Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Kompendium 3 7. juni 2011 Kursusledere: Sofie Valbjørn

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Rekrutteringsanalysen 2014

Rekrutteringsanalysen 2014 Rekrutteringsanalysen 2014 www.ballisager.com Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Muligheder frem for begrænsninger

Muligheder frem for begrænsninger Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere.

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere