NEGERSKOLER I DANSK VESTINDIEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEGERSKOLER I DANSK VESTINDIEN"

Transkript

1 NEGERSKOLER I DANSK VESTINDIEN Af EVA LAWAETZ Forfatteren, der indtil fornylig har været bibliotekar i Christianssted på St. Croix, har netop udgivet bogen: Black education in the Danish West Indies from I denne, som i nedenstående artikel, gøres redefor et af de lysere kapitler i dansk kolonivæsens historie, idet dansk Vestindien var det eneste sted, hvor offentlig skolegang for slavebørn blev indført. Da kong Christian den VI i 1731 blev kronet til konge af Danmark, deltog grev Zinzendorf fra Herrnhut i festlighederne som en slægtning af dronning Sophie Magdalene. Alle tre var overbeviste pietister. Zinzendorf var leder af den fornyede brødremenighed i Herrnhut. Den var i 1728 gået ind for missionstanken: at bringe evangeliet til mennesker, der var så usselt stillet, at ingen brød sig om dem. I København traf Zinzendorf Anton, en slave fra St. Thomas; han var i huset hos grev Danneskjold-Laurvig, som var direktør for det vestindisk-guineiske Kompagni. Anton var blevet døbt i København. Han fortalte Zinzendorf om forholdene på St. Thomas og omtalte sin bror og søster, der levede som slaver dér i uvidenhed om kristendommen. Zinzendorf så her et mål for brødrenes missionsvirksomhed. Han drøftede sagen med kongen. Resultatet blev, at brødrene fik lov til at tage til St. Thomas for at omvende slaverne, betingelsen var, at de ikke måtte forsøge at omvende medlemmer af andre trosretninger, men kun hedninger, altså slaverne. I Dansk Vestindien havde der været religionsfrihed siden Det vestindisk-guineiske kompagni, som Dansk Vestindien hørte under, var først imod tanken, men den kongelige familie understøttede Zinzendorf, og i 1732 forlod de to første brødre Herrnhut for at tage til St. Thomas. De hed Leonard Dober og David Nitchmann og var begge håndværkere. Den 13. december 1732 ankom de til St. Thomas via København ombord på et hollandsk skib. På rejsen havde de lært lidt hollandsk. Dette markerer begyndelsen til en kristen mission med»sko- 169

2 legang«for tusinder af slaver først i Dansk Vestindien og senere andre steder i Vestindien. Brødrene var fuldstændig uforberedte på dagliglivet på St. Thomas, som de kun kendte fra Antons beskrivelse. De vidste intet om slavernes daglige liv, planternes indstilling til slaverne, hverdagens almindelige vilkår. De kunne hverken tale eller forstå sproget. De vidste heller ikke, hvor de skulle bo. Men heldigvis havde en planter, Lorenz Carstens, fået meddelelse om deres ankomst fra København. Han lod dem bo i et tomt hus i Taphus (Charlotte Amalie), og de hjalp ham med at reparere det. Brødrene opsøgte Antons bror og søster og hilste dem fra Anton. De fandt hurtigt ud af, at de havde et vanskeligt, næsten umuligt arbejde foran sig. De fleste plantere syntes, det var en absurd og farlig idé at prædike religion for slaverne, jo mindre de vidste jo bedre. Der fandtes også love, der ligefrem forbød slaverne at holde møder på plantagerne, og love, der idømte de plantere bøder, der tillod negermøder. Uden kongens tilladelse, støtte og hjælp fra venligtsindede plantere som Lorenz Carstens havde brødrene intet kunnet udrette. Med årene fik brødremenigheden deres egne missionsstationer på alle tre øer med missionsskoler. Brødrene forstod ikke det sprog, der blev talt på St. Thomas, det var ikke som i de andre europæiske kolonier, hvor man talte moderlandets sprog. Befolkningen var uhyre blandet, da danskerne ikke havde lyst eller baggrund for at bosætte sig her og dyrke sukker. Her var hollændere, danskere, franskmænd, englændere, tyskere og spaniere foruden slaver fra mange forskellige dele af Afrika. Ingen forstod hinanden. Det var derfor nødvendigt at have et fælles sprog, som alle kunne forstå, og da der var flest hollændere, talte man hollandsk neger-kreolsk. Det var et sprog, der bestod af de allermest nødvendige ord. Hovedstammen var hollandsk iblandet ord fra de andre på stedet talte sprog. Alle lærte dette kreolsprog og anvendte det i dagliglivet. Brødrene talte en tysk dialekt, der lignede hollandsk. Lidt efter lidt lærte de kreolsk, og i 1739 begyndte de at undervise i dette sprog. Flere missionærer, brødre og søstre blev sendt ud. Flertallet af de første missionærer bukkede under for klimafeberen efter en kort tid, men de efterfulgtes af andre. I begyndelsen holdtes møderne på plantager. Disse møder blev kaldt skoler. Missionsarbejdet bredte sig efterhånden til alle tre øer og koncentrerede sig lidt efter lidt om brødrenes missionsstationer og missionsskoler. Brødrene fortalte slaverne om kristendommen og lærte dem at læse. Trods alle vanskeligheder i de første år var brødrene i stand til at interessere flere og flere slaver i deres meninger. Og de holdt ikke op 170

3 A* v x *'' i * i -* -tiaa'j _, * : A^AA^. *! A. - AH,,-*' Missionsstationen Friedensthal ved Christiansted på St. Croix Sorte slaver i hvide klæder står i række for at blive døbt. Stik efter C.G.A. Oldendorp. Det kgl. Bibliotek. The Friedensthal Mission on St. Croix near Christiansted, Outside the church novices are waiting to be baptized. med at undervise dem, der var blevet døbt. Nej, de blev opfordret til at deltage i møder, diskussioner og undervisning. Når brødrenes missionsarbejde lykkedes, var det ikke kun på grund af deres personlige egenskaber, men også fordi de forstod at organisere deres arbejde. Søstrene talte med kvinderne, brødrene med mændene. Nogle døbte negre blev specielt trænede som lærere og underviste andre slaver. Alle deltog i missionsarbejdet. Da brødrene havde lært at tale kreolsk og begyndte at undervise i dette sprog, blev det nødvendigt at have et kreolsk skriftsprog. Een ting var at tale kreolsk, en anden at læse og skrive det, når der intet skriftsprog fandtes. Kreolsk var et meget enkelt sprog, ordforrådet omfattede kun dagliglivets allermest nødvendige ord. Det havde ingen grammatik. Det lykkedes brødrene at skabe et skriftsprog. Derefter begyndte de at oversætte undervisningsmateriale til kreolsk; det var især vanskeligt, når det drejede sig om bibelske tekster, da kreolsproget manglede ord til at beskrive de himmelske ting. Vi har ingen statistik over, hvor mange slaver der fik undervisning i missionsskolerne. Men vi ved, ifølge Oldendorp, at fra blev 171

4 der døbt 1978 slaver, 1249 på St. Thomas, 567 på St. Croix og 162 på St. Jan. Vi ved også, at i de første 50 år fra blev der døbt 8833 voksne og 2974 børn på de tre øer, men vi ved ikke, hvor meget de lærte i skolerne. Vi ved imidlertid, at Cornelius, en slave fra St. Thomas, lærte at læse og skrive kreolsk, hollandsk, dansk, tysk og engelsk. Han omvendte guvernør Thomas de Malville til brødremenigheden, og Herman Lawaetz har fundet flere breve fra ham i arkiverne i Herrnhut skrev han til Schimmelmann og bad om at måtte købe sin datterdatter fri. I maj 1794 skrev han til Herrnhut»Viele von onse Volck lesen kann«. Malville fik malet et portræt af Cornelius, som han skænkede til Herrnhut. Det hænger nu i en af museumssalene og bliver kaldt»den sorte evangelist«. Cornelius var en dygtig murermester, en dygtig lærer og prædikant i brødremenigheden, agtet og respekteret af alle. Han købte sin kone, sig selv og sine børn fri for slaveri. Han hjalp med til at bygge 6 missionsstationer. Hans livshistorie viser, hvad et intelligent og energisk menneske kunne lære på den tid i brødremenigheden. Missionsskolerne fortsatte op gennem tiderne uafhængige af de offentlige, de såkaldte danske skoler. I 1755 overtog den danske krone øerne. Den lutheranske kirke var statskirke, og det blev besluttet at sende lutheranske missionærer til Vestindien for at omvende slaverne, lære dem dansk og den hellige skrift blev der udsendt 10 missionærer. Forsøget var en fiasko fra begyndelsen. Missionærerne var universitetsstuderende, de forstod ikke slaverne, og de havde ingen daglig kontakt med dem. De måtte lære kreolsk, før de var i stand til at tale med slaverne. Når slaverne blev døbt, blev de medlemmer af den danske menighed, hvor de ikke forstod sproget. Mange missionærer døde og blev ikke erstattet med andre. Missionærerne indså nødvendigheden af at bruge det kreolske sprog. De udarbejdede oversættelser af religiøs litteratur og undervisningsmateriale, som blev trykt i København i 1770 og sendt ud til øerne. Flere oversættelser fulgte efter opgav man at undervise i dansk og gik over til kreolsk. Der blev dannet en kreolsk menighed, som aldrig blev særlig stor. Missionens største indsats i arbejdet i Vestindien var deres oversættelser til det kreolske sprog. Samtidig havde brødremenigheden også udarbejdet oversættelser på kreolsk. Den første blev færdig i Takket være de danske og moraviske oversættelser fik slaverne deres eget trykte sprog, og i Dansk Vestindien var der flere slaver end noget andet sted, der kunne læse og skrive på deres eget sprog. De danske og moraviske missionsskoler fortsatte uforandret, efter der 172

5 Cornelius, slaven fra St. Thomas, der efter sin dåb i 1749 blev en fremtrædende lærer og missionær for brødremenigheden. Han døde højt bedaget i Maleri af ukendt kunstner i brødremenighedens museum i Herrnhut, DDR. Cornelius, born a slave on St. Thomas with an open Creole hymnbook in his hånd, pointing to hisfavourite hymn. The unsigned painting» The Black Evangelist«was presented in 1783 to the Moravian headquarters i Herrnhut by Thomas de Malleville later to become governorgeneral ofthe three islands and who was converted to the Moravian faith by Cornelius. 173

6 kom andre skoler på øerne. Loven af 21. december 1787 markerer det første forsøg i historien på at indføre offentlig skolegang for slaver. Ifølge loven»skal den lutheranske kirke i Dansk Vestindien udvælge fire skolelærere blandt de dygtigste og mest velopdragne frinegre. Skolelærerne skulle også være degne og gravere i den kreolske menighed«. Den lutheranske kirke fulgte således brødremenighedens praksis at anvende sorte lærere. Den 15. januar 1788 blev instruks for skoleholderen eller degnen ved missionen i Vestindien udsendt. Instruksen påpeger bl.a., at læsning og udenadslæren er hovedfagene i skolen. Skolelæreren må være tålmodig og aldrig skynde på en elev. Han skal omhyggeligt og langsomt undervise i læsning og udenadslæren og gøre opmærksom på bogstavernes forskellige former. Eleverne skal udtale hver enkelt stavelse tydeligt. Målet med dette er at forbedre elevernes hukommelse og træne dem til selvstændig tænkning. Læreren skal forklare Luthers lille Katekismus omhyggeligt, så eleverne kan anvende teksten i deres eget liv. Han skal bestræbe sig for at anvende ord, eleverne forstår. Formålet er at lære børnene at blive gode borgere og oplyste kristne. Orden og disciplin er lige vigtig for lærere og elever. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at straffe eleven. Her er det vigtigt, at læreren forklarer, hvorfor eleven bliver straffet, og at eleven forstår, straffen er fortjent. Men læreren bliver også mindet om at være mild og venlig mod vanskelige børn, da han på den måde kan få dem til at samarbejde. Hermed følger nogle andre bestemmelser fra instruksen af 1788: Undervisningssproget er kreolsk. Hvis forældre ønsker læreren skal undervise i et andet sprog foruden kreolsk, i skrivning eller/og regning, må læreren gøre dette, hvis han er i stand til at undervise i fagene, og hvis den forøgede arbejdsbyrde ikke griber forstyrrende ind i læseplanen. Læreren skal give nogle af børnene sangundervisning, så de kan hjælpe ham i kirken. Intet barn, der er medlem af missionsmenigheden, eller som kan forventes at blive medlem, kan nægtes optagelse i skolen. Elever fra andre menigheder kan optages i skolen mod betaling. Ethvert barn af frie forældre skal betale en vis sum hver måned. Slaveforældre, der har råd til det, kan tilbyde at betale for deres børn. Undervisningen finder sted hver formiddag og hver eftermiddag. Eksamen holdes en gang om året, for at se hvilke fremskridt eleverne har gjort. 174

7 DIE NYWE TESTAMENT YAN ONS HEER CHRTSTTJK v/ JL JL A\ A o A HJ 3 KA S^T OFER æv DIE CREOLS TAEL EN KA GiEV NA DIE LIGT TOT DIENST VAN DIE DEEN MISSION IN AMERICA, DIE TWBEDE EDITION. GEDRYKT IN COPENHAGEN i8l8» Bil Dis EWOBNAMEK vm SCHULTZ Titelblad til Det nye Testamente på kreolsk, 1818, det hollandsk prægede fællessprog man talte på øerne. Oversat og første gang udgivet i København Handels- og Søfartsmuseet. Title page of The New Testament, ed Translated into Creole and first published in Copenhagen

8 På denne måde oprettede regeringen det første skolevæsen for slaver og frinegre. I 1789 var der oprettet fire offentlige skoler i overensstemmelse med loven af 21. december De var uafhængige af den moraviske og lutheranske mission. På St. Croix var der tre skoler, to i Christiansted og en i Frederiksted. På St. Thomas var der én. De blev kaldt danske skoler, lutheranske skoler eller regeringsskoler. Skolerne var under fælles regerings og lutheransk ledelse. Befolkningen på St. Croix var steget fra i 1755 til i var Christiansted blevet hovedstaden på de danske øer blev det anslået, at Christiansted havde fire gange så mange indbyggere som Charlotte Amalie. Lærerne i de danske skoler gjorde et godt arbejde. Ved eksamen havde eleverne lært 5 artikler af Luthers lille Katekismus udenad. I de følgende år blev der oprettet endnu fem skoler. Medens de fleste af de tidlige kolonister på St. Thomas var hollændere, var flertallet på St. Croix englændere. Efter den engelske okkupation af Dansk Vestindien i 1801 og fra blev engelsk mere og mere anvendt, medens kreolsk mistede noget af sin betydning. I 1827 blev Peter von Scholten generalguvernør i Dansk Vestindien. Det var han indtil 1848, da han efter at have frigivet slaverne tog til Danmark. Han kom aldrig mere tilbage til Vestindien. Peter von Scholten viste interesse og respekt for negerbefolkningen og prøvede at hæve deres moralske og sociale standard. Gennem årene lykkedes det ham at få gennemført love, der forbedrede levevilkårene både for slaver og»frikulørte«. Hans vigtigste mål var at forberede de ufrie, som han kaldte slaverne, på at få deres frihed, og det skulle ske gennem skolegang. Frihed betød også forpligtelser over for samfundet. Frie folk måtte være i stand til at klare sig selv. Derfor følte han, at uden skolegang og oplysning ville de ufrie ikke være i stand til at forbedre deres stilling, når de blev fri for slaveriet. Emancipationen i Engelsk Vestindien i 1833 fremskyndede von Scholtens planer. I 1834 tog han til København for at opnå støtte for sine reformplaner. Den 22. november 1834 blev der vedtaget en lov, der indeholdt en løfteparagraf om fremtidig skolegang for slavebørn. For ikke at irritere planterne offentliggjorde von Scholten ikke denne paragraf. Den engelske emancipation havde ikke forbedret hans forhold til planterne. Han behøvede samarbejde med planterne for at kunne udføre sine planer om skoler for slavebørn, fordi det var planterne, der skulle give børnene tilladelse til at gå i skole. Hans plan var også, at planterne enten direkte eller indirekte gennem Landkassen skulle betale for skolebygningerne og lærerne. Derfor måtte han være diplomat. 176

9 Facade til skolebygning tegnet af arkitekt Løvmand. Efter hans tegninger blev otte skoler for slavebørn bygget på St. Croix. Flere af disse skoler står den dag i dag. Rigsarkivet. The Ordinancefor the regulation of country schools in the Danish West Indies provided for eight schools onst. Croix, five on St. Thomas and four onst. John. The schools onst. Croix were designed by a Danish architect, Løvmand, as shown in the illustration. De danske skoler på øerne havde givet offentlig skolegang til slavebørn i byerne siden 1787, men indtil 1839 var der ikke blevet gjort noget for børnene på landet. Efter den engelske emancipation forstod von Scholten, at det var nødvendigt hurtigst muligt at indføre skolegang for slavebøm på landet, og forsøget måtte være effektivt. Lige før von Scholten i 1838 rejste til Danmark, afslørede han sine planer om tvungen offentlig skolegang for slavebørn på landet. I et brev i von Scholtens kopibog dateret 23. maj 1838 skriver han til politimester Hoffmann i Christiansted angående denne sag. Han nævner, han har diskuteret med borgerrådet og nogle plantere, hvor nødvendigt det er at give den ufrie befolkning, specielt ungdommen, en bedre skolegang, og at de er villige til at bidrage til at oprette et bedre skolevæsen. Von Scholten fortsætter, at da han forventer kongens godkendelse af sine planer, har han besluttet at begynde at bygge de nødvendige bygninger, som skal anvendes som kombineret skole og kirke for landbefolkningen. Brevet fortsætter, at der den 23. maj er blevet udnævnt en kommission til at planlægge og inspicere opførelsen af de ovenfor nævnte skoler i henhold til følgende regler: 1. På landet skal der opføres 8 skoler i henhold til den approberede tegning. Bygningerne skal huse skoler og gudstjenester for de ufrie på plantagerne. Skolerne vil blive bygget på passende steder, der allerede er bestemt, eller vil blive bestemt af kommissionen. 2. Alle plantagerne skal deltage i byggearbejdet på skolerne. Kommis- 177

10 sionen vil tildele plantagerne arbejde baseret på deres arbejdsstyrke og ifølge de regler, der bliver vedtaget af kommissionen eller dem, der er udpeget af kommissionen. Landkassen vil sørge for levering af de materialer, der ikke findes på plantagerne, og for det arbejde, der ikke kan udføres af arbejdsstyrken på plantagerne. Disse omkostninger vil landkassen betale. 3. Hvis en ordre, der er givet af kommissionen eller personer udnævnt af kommissionen, ikke bliver udført, og hvis dette medfører forsinkelse af projektet, vil arbejdet blive udført for den persons regning, der ikke har fulgt ordren. Denne person vil yderligere blive straffet efter reglerne om forsømmelse af vejreparationer. Yderligere vil alle sådanne sager blive undersøgt og bragt ind for politiretten. Den 4. juni 1839 blev den historiske landskoleordning for Vestindien vedtaget. Ifølge loven skulle der opføres 8 landskoler på St. Croix, fem på St. Thomas og fire på St. Jan. Denne landskoleordning er enestående i historien, da Dansk Vestindien er det eneste sted, hvor offentlig, tvungen skolegang for slavebørn blev indført. Ifølge landskoleordningen skulle tilsynet med skolevæsenet føres af en skolekommission bestående af den danske præst, jurisdiktionens politimester samt et medlem af borgerrådet og et valgt af generalguvernøren. De moraviske brødre skulle stå for skoleundervisningen. Peter von Scholten havde aldrig været tvivl om, at de moraviske brødre burde stå for skolevæsenet. Ifølge deliberationsprotokollen af 20. juli 1837 sagde von Scholten i sin forhandling med den vestindiske regering:»ved deres ulastelige vandel og deres læres simplicitet og den omsorg de har for deres religionsbekendere, forekommer de mig»fortrækkelige«for enhver af de andre«. Von Scholten besluttede derfor at få brødrene til at stå for skolevæsenet, hvis det var muligt, også fordi brødremenigheden allerede var på øerne, og dér havde ca. 40 missionærer, kendte befolkningen og levevilkårene, kendte kreolsk, men også var i stand til at undervise i engelsk. Endvidere havde de god erfaring i undervisning på stedet, og de skulle ikke have ret meget for deres arbejde. I 1838 besøgte von Scholten brødremenighedens hovedkvarter i Herrnhut og fik tilsagn om, at brødremenigheden ville stå for undervisningen i landskoleme. I Danmark ville man have foretrukket danske lærere og dansk som undervisningssprog, men at få danske lærere til Vestindien ville forsinke og besværliggøre arbejdet i landskolerne, da danske lærere ikke kendte forholdene på øerne, og først skulle lære befolkningen og dens sprog at kende. Da børnene først skulle lære dansk, kunne dansk ikke bruges som undervisningssprog. Hertil kom udgifterne til de danske læreres rejseomkostninger og gager sammenlignet med det mindre beløb, der 178

11 skulle betales brødrene. Angående undervisningssproget foreslog von Scholten»at man burde gå fra det kreolske og indføre engelsk, som de fleste af negrene allerede kendte, og som de ville have mere gavn af, selvom han var klar over, at det ville være politisk rigtigt, om undervisningssproget blev dansk, men det var jo under de givne omstændigheder umuligt«. Planen om tvungen skolegang for slavebøm i landskolerne blev først realiseret på St. Croix, hvor der mellem 1839 og 1842 blev bygget otte skoler. Den første skole var Great Princess; derefter fulgte Diamond, Two Williams, Mount Victory, Peter's Rest, King's Hill og Green Kay (East Hill), alle færdige i La Vallée blev færdig i På grund af pengemangel tog byggeriet længere tid på St. Thomas og St. Jan. På St. Jan blev antallet af skoler reduceret til to, som blev færdige i 1844, medens de fire skoler på St. Thomas blev færdige i For ikke at vække for stor opposition hos planterne blev skoletiden begrænset til tre formiddagstimer hver søgnedag undtagen lørdag for børn under ni år og tre timer om lørdagen for bøm indtil det fyldte tolvte år. Undervisningssproget skulle være engelsk. Religionsundervisningen var baseret på en interkonfessionel katekismus skrevet af den danske præst Jens Klint Bagger. Denne katekismus er enestående i kirkehistorien. Efter den var blevet godkendt af de andre trosretninger i Dansk Vestindien, blev den trykt på engelsk i 1841 og i mange år bragt på de danske øer. Undervisningsmaterialet var først og fremmest ovennævnte katekismus, bibelen og salmer. R.C. Forster skriver:»skolegangen på det tidspunkt havde en decideret religiøs baggrund. Man stavede fortrinsvis sådanne ord, som fandtes i bibelen, og derfor læste man også bibelske sætninger. Man talte om begivenheder, der var skrevet i bibelen. Teksten blev forklaret for børnene, så den kunne påvirke deres daglige liv. Undervisningen skulle først og fremmest forbedre moralen og det religiøse liv«. Den 16. maj 1841 blev skolerne på St. Croix indviet på Great Princess skole, den første der blev åbnet og den eneste af de otte skoler, der i 1981 stadig anvendes som skole. Broder Friedrich Martin havde stiftet den første negermenighed på St. Croix på den samme plantage 100 år tidligere og næsten på samme sted som skolen. Ved åbningshøj tideligheden holdt broder J. Roemer, skoleinspektør for landskolerne, en tale. Han nævnte bl.a.»at de nye skoler bragte undervisning til alle selv til arbejderklassen. Intet barn vil nu være uden skolegang. Han nævnede, at»disse skoler var blevet oprettet på grund af Hans Majestæt Vor nådige Konges kristelige indstilling, takket være vor 179

12 elskede generalguvernørs initiativ og indbyggernes generøsitet«. Den 27. februar 1839 skrev den danske prinsesse Caroline Amalie et brev til von Scholten og gratulerede ham med det store arbejde, han havde gjort for skolerne i Dansk Vestindien. Prinsessen sluttede:»sørg for, herr generalguvernør, at skolerne bliver ægte humane hverken materialistiske eller såkaldte realistiske; lad Europas dårskab tjene som en advarsel. Lad det menneskelige komme til at udvikle sig og afværg al forkvakling«. En dagbog ført af broder Gerner, illustrerer arbejdet i skolerne fra Han fortæller om fagene, der blev undervist i, og undervisningsmetoderne. Endvidere om de årlige eksaminer, der blev overværet af generalguvernøren. Han beskriver brugen af monitorer, elever, der fungerer som hjælpelærere, oprettelsen af et bibliotek for lærere, lærermøder med forklaring på nyt undervisningsmateriale, epidemier, der lukkede skoler o.s.v. Emancipationen i 1848 reducerede antallet af eleverne betydeligt. I 1847 var der 920 børn i landskolerne på St. Croix, men i de sidste måneder af 1848 var tallet faldet til 183. Før emancipationen var planterne ansvarlige for elevernes skolegang; efter emancipationen mente de ikke, de havde nogen forpligtelse i den retning. Forældrene forstod ikke, at tvungen skolegang fortsatte, efter slaverne var blevet frie. I de første 6 måneder af 1849 besøgte 290 børn landskolerne, i de sidste 6 måneder steg tallet til 665. I oktober 1851 var der 939 skolesøgende børn ifølge A.F. Bergsøes»Den danske stats statistik«. Denne svingning var symptomatisk for den almindelige forvirring og ustabilitet, der fulgte efter emancipationen. For at bringe orden i skoleforholdene blev der den 6. september 1853 udstedt en ny landskoleordning. Alle bøm, der ikke på anden måde fik fyldestgørende undervisning, skulle fra deres 6. til det fyldte 10. år besøge landskolen de første fem dage i ugen, medens de store fra 10 til 13 år kun gik i skole om lørdagen. Skoletiden var fra Her skal nævnes nogle bestemmelser fra loven: Forældrene og planterne var ansvarlige for, at børnene mødte i skolen. Børnene skulle komme i skole i rene, ordentlige klæder. Eneste undskyldning for at holde dem hjemme var sygdom. Planterne skulle udarbejde en liste over alle skolepligtige bøm på plantagerne til brug for politimesteren. Denne gav listen videre til skoleinspektøren, der herefter kunne træffe de nødvendige forholdsregler for, at skolerne kunne modtage børnene. Det var yderligere planternes pligt at vælge en ansvarlig og troværdig person fra plantagen, som skulle samle børnene i plantagelandsbyen 180

13 Skolen ved plantagen Great Princess stod færdig i 1841 som den første af de otte landskoler på St. Croix, og den er som den eneste endnu i 1981 i brug som skole. Litografi af Th. Beichel, beskåret. The Great Princess school was the first of the eight country schools on St. Croix to be finished (1841) and is the only one still in use in 1981 as a school. hver dag og bringe dem til og fra skole. Han skulle også opgive navnene på de fraværende børn til skoleinspektøren. Forældre, der holdt deres børn hjemme, blev idømt bøder. Planterne blev idømt bøder, hvis de ikke opfyldte deres forpligtelser. De skulle betale særlig høje bøder, hvis de lod børnene arbejde i stedet for at sende dem i skole. Der undervistes i katekismus, salmesang, læsning og grundreglerne i regning. Læsning var det vigtigste fag, og målet var, at ethvert bam, der havde afsluttet skolen, skulle kunne læse flydende. Børnene kunne også få undervisning i skrivning og håndarbejde, hvis deres forældre betalte for det. Hvis børnene kom for sent, skulle de vente udenfor, indtil læreren lod dem komme ind i klassen. Lærerne måtte ikke straffe eleverne hårdt. De måtte brage ris til bøm 181

14 under 10 år, spanskrør til bøm over 10. Hvis læreren i specielle tilfælde mente denne straf var utilstrækkelig, skulle han rapportere sagen til skoleinspektøren, som derpå forelagde den for skolekommissionen til dennes afgørelse. Det blev understreget, at det var meget vigtigt at rose elever, der havde opnået særlig gode resultater eller havde vist særlig god opførsel. Sådanne bøm skulle på skoleinspektørens anbefaling have en passende belønning af skolekommissionen. Loven af 1853 bestemte ligesom landskoleordningen af 1839, at lærerne og skoleinspektørerne skulle være moraviske brødre. En skolekommission, der var undergivet guvernøren, førte tilsyn med skolerne. Skolekommissionen bestod som hidtil af den danske præst, jurisdiktionens politimester samt et medlem valgt af borgerrådet og et valgt af guvernøren. Loven forudsatte, at skolekommissionen og især den danske præst skulle besøge skolerne ofte, mindst een gang om måneden. Hver september blev der holdt eksamen, hvor guvernøren var tilstede. Efter eksamen fik børnene 2 uger fri. Skolerne havde også jule- og påskeferie. Den nye skoleordning af 1853 søgte at forudse næsten enhver tænkelig situation, men tiderne var blevet anderledes, skolerne kostede mere end før emancipationen, og det var vanskeligt at få kvalificerede lærere nok. Fremtiden skulle nu vise, hvordan loven virkede i praksis. NEGRO SCHOOLS IN THE DANISH WEST INDIES Summary There had been religious freedom on the Danish islands of the West Indies. In December 1732 two Moravian brethren came to St. Thomas from Herrnhut to bring Christianity to the slaves. This was the beginning of a Christian mission and teaching among thousands of slaves. The population of St. Thomas, the main island of the group, was very mixed. The common language was Creole, the main root of which was Dutch, but mixed with words from other languages spoken on the island, and this the Moravians learned. Gradually missionary work extended to all three islands. The brethren taught the slaves about Christianity and also how to read. The sisters among them taught the women slaves. In an attempt to send ten Lutheran missionaries to the West Indies was unsuccessful. But an Aet on 1787 followed by education order made the Lutheran Church in the West Indies responsible for the first attempt in history to introduce public education for slaves. 182

15 On June 4th 1839 a Country School Aet for the West Indies was passed, thanks to the initiative of the governor-general Peter von Scholten. This resulted in eight country schools being built on St. Croix, the largest and most fertile of the islands. Four schools were built on the main island of St. Thomas and two on St. John, all of them completed by The Danish West Indies thus became the only place to have compulsory public schooling for the children of slaves. As before, teaching was in the hånds of the Moravians and was for three hours each morning the first five days of the week, though children between nine and twelve years of age only had lessons on Saturday. English was the language of instruction and the Bible, the psalms and an inter-denominational catechism were the main teaching aids. The catechism was written by a Danish priest and, after being approved by other denominations on the islands, it was printed in English in 1841 and used for many years. When von Scholten gave the slaves their freedom in 1848 there was a dramatic fall in the number of pupils. Parents could simply not understand why their children still had to go to school now they were no longer slaves. So on 6th September 1853 a new school ordinance was passed on country schools. (Translated by the author). 183

Sådan finder du kilder om kolonimagt

Sådan finder du kilder om kolonimagt Sådan finder du kilder om kolonimagt Den danske kolonimagt greb ind i mange aspekter af livet i Dansk Vestindien. Følgende kildegrupper er udvalgt som eksempler på de områder, hvor kolonimagten bestemte

Læs mere

Sådan finder du kilder om slaveri

Sådan finder du kilder om slaveri Sådan finder du kilder om slaveri Indtil slaveriets ophævelse i Dansk Vestindien i 1848 var slaver og slaveri en fundamental del af livet på øerne. Derfor findes der oplysninger om slaver og slaveri i

Læs mere

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

De syv dødssynder - Elevmateriale

De syv dødssynder - Elevmateriale De syv dødssynder - Elevmateriale Juli-August 2017 Undervisningsmateriale udarbejdet til Viborg Bibliotekerne i anledning af Reformationsåret 2017 af Kristian Dysted og Bo Jensen 1 Hvad er Synd? I middelalderen

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

RA/VILA/GG Shoy

RA/VILA/GG Shoy Hermed sender jeg Deres højvelbårenhed sammenfatningen af St Croix Arresthus protokol indeholdende kommissionens forhandling(afgørelse?) fra i går, vedrørende slaverne og Jim, som hører til plantagen Shoy,

Læs mere

DANSK KHERWARA MISSION INFORMATIONFOLDER

DANSK KHERWARA MISSION INFORMATIONFOLDER DANSK KHERWARA MISSION INFORMATIONFOLDER DANSK KHERWARA MISSION Siden 1954 har Dansk Kherwara Mission drevet et skolearbejde i Kherwara i Indien. Kherwara er en lille by på 12.000 indbyggere, der ligger

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Danmarks Tropekolonier Lærervejledning og aktiviteter

Danmarks Tropekolonier Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

En ny jernbane i krigstid

En ny jernbane i krigstid 1 En ny jernbane i krigstid Den 9. juni 1864 blev den nordsjællandske jernbane for strækningen Hillerød-Helsingør kaldet Lille Nord, indviet af Christian IX midt under den slesvigske krig. Det var som

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trekantshandlen. Trekantsruten. Fakta. Plantageøkonomi. Danske nationale interesser. Vidste du, at... Den florissante periode

Trekantshandlen. Trekantsruten. Fakta. Plantageøkonomi. Danske nationale interesser. Vidste du, at... Den florissante periode Historiefaget.dk: Trekantshandlen Trekantshandlen Trekantshandlen var en handelsrute, hvor våben og forarbejdede varer fra Europa blev bragt til Afrika, slaver fra Afrika til Amerika og endelig sukker,

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Nyhedsbrev. Streams of culture. Tredje projektmøde. Rio Maior I uge 17 deltog vi i det tredje møde omkring vores projekt

Nyhedsbrev. Streams of culture. Tredje projektmøde. Rio Maior I uge 17 deltog vi i det tredje møde omkring vores projekt S K O LEN V E D B Ü L OW S V E J Nyhedsbrev A P R I L 2 0 1 1 Streams of Culture Tredje projektmøde I N D H O L D : Rio Maior Referat fra mødet i Rio Maior Resultater og produkter Regional præsentation

Læs mere

Chokolade og velsmag Mål: Niveau Varighed Kilde Tværfaglige links Målsætning: Anbefalet fremgangsmåde: Ekstra aktiviteter:

Chokolade og velsmag Mål: Niveau Varighed Kilde Tværfaglige links Målsætning: Anbefalet fremgangsmåde: Ekstra aktiviteter: Chokolade og velsmag Mål: At opdage ligheder og forskelle mellem sprogene og give eleverne en forståelse for sprogfamilier ved at koncentrere sig om et specifikt emne: chokolade. Niveau: 1.-6. klasse Varighed:

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år Skole for folket i 200 år Skole i Danmark i 1000 år For 1000 år siden oprettede munke klostre rundt om i Danmark. Her lærte nogle få drenge at skrive med pen og blæk. Fra 1100-tallet til 1300-tallet blev

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Arbejdsopgaver til reformationen, klasse. https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/789792/reformationen/

Arbejdsopgaver til reformationen, klasse. https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/789792/reformationen/ Arbejdsopgaver til reformationen, 5. - 6. klasse Til underviseren: Disse arbejdsopgaver er lavet til brug i klasseværelset. De er tilknyttet Det Nationalhistoriske Museums digitale reformationstidslinje,

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Sprogstimulering i hjemmet

Sprogstimulering i hjemmet Sprogstimulering i hjemmet Inspiration til sprogstimulerende aktiviteter med børn 0-6 år BILLEDE!! Dagtilbud Nordvest 1 Indhold Forord... 3 Preface... 3 Sprog i hverdagen... 4 Den gode samtale... 6 Sprogstimulerende

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Hvad gjorde europæerne for at forebygge, slaverne ikke skulle hoppe over bord? 1. De hængte finkenet op. 2. De gav dem redningsveste

Hvad gjorde europæerne for at forebygge, slaverne ikke skulle hoppe over bord? 1. De hængte finkenet op. 2. De gav dem redningsveste Hvilke af disse fire handelsvarer hentede man ikke på Guldkysten? 1. Silke 2. Elfenben 3. Guld 4. Slaver Hvad gjorde europæerne for at forebygge, slaverne ikke skulle hoppe over bord? 1. De hængte finkenet

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne:

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Reformationsgudstjeneste Konfirmanderne medvirker Salmer: 487, 337, 289 / 336, 29 Rom. 3. 21-26 Rødding, 13. marts 2016 Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Men nu har Gud vist,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Protestantisme og katolicisme

Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme er begge en del af kristendommen. Men hvad er egentlig forskellen på de to kirkeretninger? Bliv klogere på det i denne guide, som giver dig et

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Præsidiet for Reformationsjubilæet Effektmåling før og efter

Præsidiet for Reformationsjubilæet Effektmåling før og efter Præsidiet for Reformationsjubilæet 2017 Effektmåling før og efter Om analysen Metode Undersøgelsen er foretaget som to målinger i et såkaldt Danmarkspanel. Panelet består af mere end 80.000 tilfældigt

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Synderes ven Salmer: 385, 32, 266; 511, 375 Evangelium: Mark. 2,14-22 Hvis ikke vi havde hørt den historie så tit, ville vi have hoppet i stolene af forbløffelse. Har man da

Læs mere

Bibelen. Kendte fra Bibelen Hvilke bibelske personer kender du?

Bibelen. Kendte fra Bibelen Hvilke bibelske personer kender du? Bibelen Hvilket af disse bibelvers synes du bedst om? Hvorfor? Jesus siger: Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende! (Matt 28,20) Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Guds engle -1 Mål: At give børnene et bibelsk syn på engle. Læs bilaget Info igennem, så du kan besvare børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias ser en engel). Visualisering: Pynt rummet med

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Indtastningsvejledning til Slavelister (matrikeloplysningsskemaer)

Indtastningsvejledning til Slavelister (matrikeloplysningsskemaer) Indtastningsvejledning til Slavelister (matrikeloplysningsskemaer) (version 6, februar 2016) Når du indtaster slavelister, skal du overholde nedenstående regler: 1. Er dokumentet en forside, bagside eller

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Prædiken til 3. s. e. påske kl 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. e. påske kl 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 3. s. e. påske kl 10.00 i Engesvang 402 Den signede dag 448 Fyldt af glæde 69 Du fødtes på jord 376 Lyksaligt det folk Nadververs 248 v. 4 på Alt hvad som fuglevinger fik 722 Nu blomstertiden

Læs mere

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 1 Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl. 10.00. Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Hvad skal vi tænke på

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Titangade. 16. september 2014

Titangade. 16. september 2014 Titangade 16. september 2014 Dagens program 9.00 9.15 Velkomst 9.15 10.00 10.00 10.15 Pause 10.15 12.00 12.00 12.45 Frokost 12.45 14.00 14.00 14.15 Pause 14.00 15.00 Hvem er vi? Forventnings afstemning

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag.

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. maj 2014 Kirkedag: 4.s.e.påske/B Tekst: Joh 8,28-36 Salmer: SK: 588 * 583 * 492 * 233,2 * 339 LL: 588 * 338 * 583 * 492 * 233,2 * 339 Som allerede nævnt

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter Trinitatis

Prædiken til 6. søndag efter Trinitatis Prædiken til 6. søndag efter Trinitatis Salmer: Indgangssalme: DDS 754: Se, nu stiger solen Salme mellem læsninger: DDS 617: Nu bør ej synden mere Salme før prædikenen: DDS 695: Nåden hun er af kongeblod

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

4. søndag i advent, den 20. december 2015 Vor Frue kirke kl. 17. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord

4. søndag i advent, den 20. december 2015 Vor Frue kirke kl. 17. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord 1 4. søndag i advent, den 20. december 2015 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (Es 12) Johs 3,25-36 Salmer: 268, 441, 82, 86, 123 v.7, 90. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1, Johannes Brev 4, Johannesevangeliet 1,1-14

Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1, Johannes Brev 4, Johannesevangeliet 1,1-14 Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1,1-5 - 1.Johannes Brev 4,7-11 - Johannesevangeliet 1,1-14 Glædelig jul! Sådan håber vi, den er for alle. At alle på én eller anden måde mærker at man hører

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2016 02-01-2016 side 1. Prædiken til Helligtrekonger søndag 2016. Tekst: Joh. 8,12-20.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2016 02-01-2016 side 1. Prædiken til Helligtrekonger søndag 2016. Tekst: Joh. 8,12-20. 02-01-2016 side 1 Prædiken til Helligtrekonger søndag 2016. Tekst: Joh. 8,12-20. På Helligtrekongers søndag kender vi alle historien om De tre vise mænd. Vi har set dem i julens krybbespil, og det at se

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Omslag bagside: Engelsk brig stryger for tre danske kanonbåde. Maleri af fyrskibsstyrmand Georg Ludvig

Omslag bagside: Engelsk brig stryger for tre danske kanonbåde. Maleri af fyrskibsstyrmand Georg Ludvig Æ E % 3 3 S Omslag, forside: Koloreret projekttegning til søsterskibene S/S BANDON, S/S CHUMPON OG S/S PANGAN leveret til ØK i 1909 fra Barclay Curie & Co. i Glasgow. De tre skibe blev indsat på ØK's linje

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Semesterstart pastoralseminariet 313 Kom regn af det høje Hilsen kollekt-læsning 684 o Jesus du al nådes væld Læsning trosbekendelse 396 Min mund

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Prædiken 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 10. december 2017 kl Salmer: 123/268/612/85//271/439/569/269

Prædiken 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 10. december 2017 kl Salmer: 123/268/612/85//271/439/569/269 1 Prædiken 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 10. december 2017 kl. 10.00. Salmer: 123/268/612/85//271/439/569/269 Åbningshilsen Vi glæder os i denne tid, for vi er i advent på vej mod jul. Ja, og

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

IN SEARCH OF IDENTITY

IN SEARCH OF IDENTITY IN SEARCH OF IDENTITY Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering En jubilæumsgave til de tidligere Dansk Vestindiske Øer In Search of Identity 2017 er 100-året for

Læs mere