Information om avu eksamen maj/juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om avu eksamen maj/juni 2015"

Transkript

1 Information om avu eksamen maj/juni 2015

2 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med skriftlige og mundtlige prøver. Bog- og computeraflevering Du skal aflevere dine bøger på pædagogisk værksted efter hver prøve, også selv om du fortsætter på VUC efter sommerferien. Har du lånt en computer skal den også afleveres og du får dit depositum retur. Sommerafslutning Der afholdes VUC sommerafslutning med overrækkelse af eksamensbeviser torsdag den 25. juni kl Tilmelding på kontoret senest torsdag den 11. juni. Prøve- og eksamensbeviser Beviser, som ikke er modtaget i forbindelse med sommerafslutningen, får du tilsendt med posten. Ferielukning Herning HF & VUC holder ferielukket i perioden den 1. juli kl til den 31. juli. Kursusåret 2015/2016 Du kan bestille tid hos en studievejleder på vores hjemmeside eller på kontoret. Tilmeldingen er startet. Undervisningen i det nye kursusår starter mandag den 17. august. Vi glæder os til at se dig igen, hvis du fortsætter hos os. Ellers ønsker vi dig alt godt med fortsat uddannelse. Kenneth Holm AVU uddannelseschef

3 Skriftlige eksamener AVU 2015 I uge 21 afholdes der skriftlige eksamener for kursister der deltager i almen voksenundervisning på Herning HF og VUC. Planen for ugen ser ud som følger. Mandag den 18. maj: Dansk, sproglig prøve, G, kl i multirummet (ny bygning!) Dansk, sproglig prøve, D, kl i festsalen Dansk som andetsprog, sproglig prøve, G, kl i P11 Kl. 10 udleveres der hæfter til alle kursister der har dansk eller dansk som andetsprog, både D og G-niveau. Hæftet udleveres fra glaslokalet til højre for receptionen ved studievejledningen. Tirsdag den 19. maj: Dansk og dansk som andetsprog G, skriftlig fremstilling: kl i multirummet (ny bygning!) Dansk og dansk som andetsprog D, skriftlig fremstilling: kl i festsalen Onsdag den 20. maj: Matematik skriftlig prøve D, kl i festsalen Torsdag den 21. maj: Engelsk skriftlig prøve i læseforståelse G, kl i multirummet (ny bygning!) Engelsk skriftlig prøve D, kl i festsalen. Kursister med forlænget tid skal være i P10!

4 Fremmøde Du skal møde i god tid til en skriftlig prøve. Prøvelokalerne åbnes 20 minutter før prøven begynder. Hvis du benytter computer, skal du møde 20 minutter før prøvens start. Du har ikke krav på at deltage i prøven, hvis du ikke møder til tiden. Hvis du kommer for sent, kan skolen dog eventuelt tillade dig at deltage, hvis skolen anser forsinkelsen som rimelig begrundet, og skolen anser det for udelukket, at du kan have modtaget nogen form for oplysninger om prøven. Prøvetiden forlænges som hovedregel ikke med den tid, du er blevet forsinket. Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve? Du skal selv medbringe skriveredskaber samt tilladte hjælpemidler (se oversigten over tilladte hjælpemidler på de sidste sider). Til alle prøver må du medbringe følgende ordbøger: Dansk - fremmedsprog, fremmedsprog - dansk, fremmedsprog - fremmedsprog. Det må du godt have med til prøven Det er tilladt at medbringe drikke og slik eller lignende i begrænsede mængder. Vis hensyn til de øvrige eksaminander ved at drikke og spise uden støj. Du må godt medbringe en mp3-afspiller, en ipod eller høre musik fra din computer med hovedtelefoner, hvis du vil høre musik under prøven, men det skal være musik der er downloadet på din enhed, da der ikke må være forbindelse til internettet. Det må ikke være på en mobiltelefon heller ikke selvom den ikke har adgang til mobiltelefonnettet. Hvis du hører musik under prøven, skal du tage hensyn til de øvrige eksaminander. Du må altså ikke høre høj musik, der kan forstyrre andre i lokalet. Hvis de tilsynsførende giver dig besked om at skrue ned for styrken, skal du rette dig efter deres besked. De tilsynsførende har ret til at bede dig om helt at slukke for din musikafspiller. Mobiltelefon Du må ikke have mobiltelefon/smartphone med til prøven. Hvis du alligevel medbringer en mobiltelefon/smartphone, skal du aflevere den til en tilsynsførende ved indgangen til prøvelokalet. Du får udleveret din mobiltelefon/smartphone, når du er færdig med din prøve. Under prøven Under prøven må du kun anvende det papir, du får udleveret af skolen. Du kan få ekstra papir ved at henvende dig til de tilsynsførende ved håndsoprækning. Du skal

5 udfylde rubrikkerne på alle ark, som du ønsker bedømt, med dit navn, kursistnummer, sidetal og antal ark i alt. Ønsker du at forlade prøvelokalet under prøven, skal du henvende dig til de tilsynsførende. Kun én ad gangen må forlade lokalet efter tilladelse fra de tilsynsførende. Når den tid, der er fastsat for prøven, er udløbet, giver de tilsynsførende besked om, at tiden er udløbet og indsamler opgavebesvarelserne. Alle eksemplarer af opgavesættene og eventuelt kladdepapir skal blive i prøvelokalet, indtil prøven er afsluttet. Hvis du afleverer opgavebesvarelsen ved prøvens slutning, kan du tage dit eget opgavesæt med ud af prøvelokalet. Hvis du afleverer tidligere, kan du afhente dit eget opgavesæt umiddelbart efter prøvens afvikling. Særlige prøvevilkår På sidste side kan du se hvilke muligheder der er for særlige prøvevilkår, fx ekstra tid eller andre hjælpemidler. Brug af computer Hvis du benytter computer til prøven, har du selv ansvaret for under prøven at gemme din tekst. Du skal selv medbringe computer. Internettet vil være åbent, men det er kun tilladt at bruge det til at slå op i de ordbøger skolen abonnerer på. Sammen med opgaven, får du udleveret et USB-stik. Hvis du skal have udskrevet et dokument, skal du gemme dokumentet på USB-stikket og aflevere til en tilsynsførende. Når den tilsynsførende har udskrevet dokumentet, får du udleveret udskriften og USB-stikket. Ved prøvens afslutning, eller når du har afleveret din opgave på papir, skal du slette alle filerne på USB-stikket og aflevere USB-stikket til en tilsynsførende. Se i afsnittet Aflevering, hvis du vil aflevere opgavebesvarelsen elektronisk i Matematik D. Hvis der sker tab af data (den skrevne tekst forsvinder), og hvis der sker strømsvigt eller andre tekniske problemer med edb-udstyret, skal du fortsætte prøven i hånden. Der er kun ét strømstik pr. person. Hvis du medbringer din egen printer, må du fjerne computerens strømforsyning.

6 Inden prøven starter, skal du lave sidehoved/fod, skrive skolens navn, dit eget navn, kursistnummer, fag og niveau, holdnummer, sidetal og det samlede antal sider (side x af y) og gemme dette. Vigtigt! Gem dine dokumenter Microsoft Office formater eller Open Office formater. Vær opmærksom på, at du ikke kan aflevere i MAC-formater. Husk: Gem ofte både på computeren og på USB-stikket! Når det tilkendegives, at prøvetiden er udløbet, må opgavebesvarelsen udskrives én gang. Aflevering Du må ikke forlade din plads det sidste kvarter inden prøven slutter. Du skal blive siddende, indtil en tilsynsførende har bekræftet rigtigheden af nummerering og antal ark. Ved prøven i matematik D har du mulighed for at aflevere din opgave enten på papir eller elektronisk. Hvis du afleverer opgaven på papir, skal du følge beskrivelsen som nævnt lige før. Hvis du afleverer din opgave elektronisk, skal det ske på denne måde: 1. Gem dokumentet på roden af det udleverede USB-stik (ikke i mapper det skal altså være synligt, når USB-stikket åbnes). 2. Gem dokumentet med dit kursistnummer og navn (Eksempelvis: Peder Hansen). 3. En tilsynsførende gemmer dokumentet på den tilsynsførendes computer. 4. Sammen med en tilsynsførende skal du kontrollere, at dokumentet er gemt på den tilsynsførendes computer. 5. Du underskriver på en liste hos den tilsynsførende, at du har kontrolleret, at dokumentet er gemt på den tilsynsførendes computer. 6. Du afleverer USB-stikket til den tilsynsførende. 7. Skolen sørger umiddelbart efter prøven for at samle de gemte dokumenter fra de tilsynsførendes computere og sende dokumenterne til dem der skal rette opgaverne. Snyd ved prøve Hvis du under en prøve skaffer dig hjælp eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, vil du blive bortvist af skolen fra den pågældende prøve.

7 Mundtlige eksamener AVU 2015 Fremmøde Mød i god tid til den mundtlige eksamen. Vi opfordrer til at du møder frem 15 min. før. Du kan på Ludus se hvilken dag, og hvilket lokale du skal være i. Kommer du for sent eller bliver syg kan du ikke aflægge prøve, men må vente et helt år. Hvad skal du medbringe og hvilke hjælpemidler er tilladte? Din lærer har forberedt dig på dette i undervisningen. Hvis du er i tvivl kan du se en oversigt bagerst i dette hæfte. Computer ved mundtlige prøver Ved de prøver hvor der er forberedelse er det ikke tilladt at være på internettet, og du skal derfor aflever din mobiltelefon til læreren inden du går ind i forberedelseslokalet. Ønsker du at bruge computer i forberedelsestiden, skal du selv medbringe denne. Der er kun adgang til ordbøger på internettet, så du skal have downloadet evt. notater til computeren inden prøven.

8 Hjælpemidler og mulighed for at søge dispensation ved skriftlige prøver Der vil under prøverne være adgang til disse ordbøger: Gyldendals røde ordbøger: Den Danske Ordbog Andre elektroniske ordbøger er ikke tilladt. Google Translate eller andre oversættelsesprogrammer må heller ikke benyttes. Fag Hjælpemidler Dispensationsmuligheder efter ansøgning. (dokumentation skal foreligge, fx en ordblindetest). Dansk Sproglig prøve G-niveau 30. min. Ordbøger, trykte eller elektroniske. Ekstra tid, max 15 min CD-ord Dansk Skriftlig fremstilling G-niveau 3½ time Ordbøger, trykte eller elektroniske. Computeren må KUN anvendes til tekstbehandling + stavekontrol, ikke andre programmer eller lagrede dokumenter/billeder/andre filer. Teksthæftet fra dagen før må IKKE medbringes. Nyt identisk teksthæfte udleveres sammen med opgaveformuleringen. Ekstra tid, max 1 time CD-ord

9 Dansk Sproglig prøve D-niveau 1 time Dansk Skriftlig fremstilling D-niveau 4 timer Dansk som andetsprog Sproglig prøve G-niveau 1 time Dansk som andetsprog Skriftlig fremstilling G-niveau 3½ time Ordbøger, trykte eller elektroniske. Alle hjælpemidler er tilladte. Computer med evt. hjælpeprogrammer og dokumenter må gerne benyttes. Teksthæftet fra dagen før SKAL medbringes. Alene opgaveformuleringerne udleveres Ordbøger, trykte eller elektroniske. Ordbøger, trykte eller elektroniske. Computeren må KUN anvendes til tekstbehandling + stavekontrol, ikke andre programmer eller lagrede filer. Teksthæftet fra dagen før må IKKE medbringes. Nyt identisk teksthæfte udleveres sammen med opgaveformuleringen. Ekstra tid, max 15 min. CD-ord Ekstra tid, max 1 time. (CD-ord må benyttes af alle) Ekstra tid, max 15 min. CD-ord Ekstra tid, max 1 time CD-ord

10 Fag Hjælpemidler Dispensationsmuligheder efter ansøgning. (dokumentation skal foreligge, fx en ordblindetest). Dansk som andetsprog Skriftlig fremstilling D-niveau 4 timer Ordbøger, trykte eller elektroniske. Computeren må KUN anvendes til tekstbehandling, ikke andre programmer eller lagrede filer. Stavekontrollen SKAL være slået fra. Skolen stiller computer til rådighed hvor dette er sket. Ekstra tid, max 1 time CD-ord Engelsk Læsning G-niveau 1 time Engelsk Skriftlig fremstilling D-niveau 4 timer Matematik Skriftlig D-niveau 4 timer Teksthæftet fra dagen før må IKKE medbringes. Nyt hæfte med opgaveformuleringer udleveres. Alle hjælpemidler er tilladte. Alle hjælpemidler er tilladte. Alle hjælpemidler er tilladte. onlineordbøger samt til I-bogen. Computer er nødvendig! Ekstra tid, max 15 minutter. (CD-ord må benyttes af alle) Ekstra tid, max 1 time. (CD-ord må benyttes af alle) Ekstra tid, max 1 time. (CD-ord må benyttes af alle)

11

12

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Datoer, tider, steder m.m. for prøverne findes på lectio. På skolens hjemmeside: www.gribskovgymnasium.dk. under "Om skolen -

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Eksamens- og prøveinformation

Eksamens- og prøveinformation Eksamens- og prøveinformation til 3g. 2015 1 Antal eksaminer: Prøvefagsudtræk: Udtræk for 1. og 2.g. Offentliggørelse: Kommunikation i eksamensperioden: Mundtlige eksaminer: Skriftlige eksaminer: De vigtigste

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Ved brug af skolens IT-udstyr til skriftlig eksamen skal du: Medbringe dit UNI-login Oprette sidehoved/-fod til dine dokumenter (skolen har en færdig skabelon, som

Læs mere

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014. Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December 2014. 1 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS

VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Log ind. side 3 2. Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Skriv og besvar besked i LUDUS. side 4 4. Find dine konferencer i LUDUS..

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT KF 27.02.2011 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Side 1 af 6 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Tidspunkter 8:00 Eksamenslokalet åbnes 8:00-8:30 Computere + eventuelt tilbehør opsættes

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere