Hvordan går det? Kurs samodzielnej nauki j zyka du skiego Zasoby mutimedialne w Internecie: 3 godziny nagra d wi kowych oraz ponad godzin wideo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan går det? Kurs samodzielnej nauki j zyka du skiego Zasoby mutimedialne w Internecie: 3 godziny nagra d wi kowych oraz ponad godzin wideo"

Transkript

1 Hvordan går det? Kurs samodzielnej nauki jzyka duskiego Zasoby mutimedialne w Internecie: 3 godziny nagra dwikowych oraz ponad godzin wideo Napisa Michael Hardenfelt Wsparcie internetowe oraz dodatkowe wiczenia na: Podrcznikjzykaduskiego napisanydlapolaków Autorod7latpracujewPolsce jakolektorjzykaduskiego Doskonalewie,jakieproblemynapotykajPolacy uczcysitegopiknegojzyka

2 Hvordan går det? Kurs jzyka duskiego dla pocztkujcych Copyright: Michael Hardenfelt, 2011 Internetsupport: ISBN Bogen må ikke videredistribueres i elektronisk form. Kopier og print fra bogen må kun anvendes af brugeren/ licenshaveren til det enkelte eksemplar. Nie wolno przekazywa elektronicznych nych wersji ksiki. Kopiowanie oraz drukowanie z ksiki ki wycznie dla uytkownika/ posiadacza licencji cji pojedynczego egzemplarza Videoer til systemet/ wideo nalece do systemu: Deltagere/ uczestnicy: Christiane Majgaard, Michael Hardenfelt, Benn Q. Holm, Joanna Gauba, Pawe Buczkowicz, Iwona Buczkowicz, Jan Talma, Gabriela Kling, Magdalena Ciesielska, Agnieszka Piszczek Lydfiler/ pliki dzwikowe: Michelle Jensen, Michael Hardenfelt, Benn Q. Holm, Christiane Majgaard Poprawki i komentarze: Agnieszka Piszczek & Paulina Nosek

3 Spis treci Wstp Indledning... Side 4 Podzikowania Tak for hjælpen... Side 6 Dodatkowe materiay do nauki duskiego Supplerende materialer til danskundervisning... Side 7 Instrukcja obsugi systemu Brugermanual... Side 9 Rozdzia 1. Kapitel 1... Side 13 Rozdzia 2. Kapitel 2... Side 29 Rozdzia 3. Kapitel 3... Side 46 Rozdzia 4. Kapitel 4... Side 63 Rozdzia 5. Kapitel 5... Side 77 Rozdzia 6. Kapitel 6... Side 96 Rozdzia 7. Kapitel 7... Side 123 Rozdzia 8. Kapitel 8... Side 146 Rozdzia 9. Kapitel 9... Side 160 Klucz do wicze Facitliste... Side 182

4 Wstp Z wielk radoci oddaj czytelnikom niniejszy podrcznik do nauki jzyka duskiego. Hvordan går det? jest przeznaczony przede wszystkim do samodzielnej nauki dla pocztkujcych. Jako taki kadzie nacisk na suchanie i uczenie si zwrotów podstawowych, uywanych na co dzie, obecnie stosowanych w jzyku duskim. Samodzielna nauka jzyka stanowi dla wikszoci ludzi bardzo due wyzwanie, i dlatego wanie proponuj potraktowa niniejszy podrcznik jako wprowadzenie do rozpoczcia nauki w szkole lub jako przygotowanie do codziennej komunikacji wród Duczyków, bowiem dopiero wtedy mona zacz mówi. Wszelkie badania nad sposobami nauki jzyków potwierdzaj, e gone wymawianie i wielokrotne powtarzanie sów oraz zwrotów jest istotne dla zapamitywania tyche zwrotów. w Podrcznik zawiera obszerny materia dwikowy dostpny w Internecie. Podrcznik nadaje si równie jako repetytorium na poziom A1 oraz A2. Mieszanie rónych sposobów i podrczników sprzyja procesowi nauczania, a Hvordan går det? powtarza podstawowe zasady jzyka duskiego, moe w nieco innym zestawie i kolejnoci ni w poprzednim podrczniku, z którego korzystae, ale wanie taka powtórka jest zwykle lepsza ni lczenie nad stronami, które ju znasz. Indledning Jeg er overordentlig glad for at kunne overdrage læserne denne lærebog i dansk som fremmedsprog. Hvordan går det? er primært tænkt som et selvstudium til begyndere. Som sådan lægges der vægt på at lytte og på indlæringen af grundlæggende udtryk som anvendes i moderne dansk. Selvstudium af et nyt sprog er for de fleste mennesker en betydelig udfordring, og netop derfor foreslår jeg at betragte nærværende lærebog som en indledning forud for påbegyndelse af indlæring i en skole eller i det virkelige liv blandt danskere, for det er trods alt først der man rigtigt kan begynde at tale. Alle undersøgelser af sprogindlæring bekræfter at hørlig udtale og adskillige gentagelser af ord og udtryk er meget væsentligt for at huske disse udtryk. Til lærebogen eksisterer et omfangsrigt lydmateriale, som er tilgængeligt på internettet. Lærebogen er endvidere velegnet som repetition på niveau A1 og A2. Der er altid godt at blande forskellige undervisningssystemer, og Hvordan går det? gentager de grundlæggende principper for dansk på en måde der måske er lidt anderledes end den der blev benyttet i den tidligere lærebog, og netop sådan en repetition er som regel bedre end at sidde og svede over tekster som du allerede kender.

5 Pracuj ju od 8 lat jako lektor jzyka duskiego w Polsce, a wczeniej pracowaem take jako lektor jzyka angielskiego. Jeeli chodzi o podstawow nauk jzyka duskiego, to na duskim rynku istniej ju róne dobre podrczniki. Prawie wszystkie s jednak przeznaczone do nauki w klasie i bardzo trudno korzysta z nich bez nauczyciela. Wanie dlatego, korzystajc przy okazji z mojego dowiadczenia z polskojzycznymi studentami, zdecydowaem si na opracowanie niniejszego projektu. Zdecydowaem te, e projekt ten ma by osobistym dzieem, które zawiera bdzie duo potocznych i nowoczesnych wyrazów. Podczas redagowania tekstów ma uwag zwracaem te na poprawno polityczn, co podczas korzystania z systemu ma skoni do refleksji, dyskusji i zabawy. ycz przyjemnej i skutecznej nauki duskiego!!! Jeg ønsker dig en behagelig og effektiv Michael Hardenfelt, 2011 Jeg har arbejdet i 8 år som dansklærer i Polen, og tidligere arbejdede jeg også som engelsklærer. Når det drejer sig om grundlæggende danskundervisning, så er der nu et stort udvalg på det danske marked. Næsten alle er imidlertid udarbejdet med henblik på klasseundervisning, og det er meget svært at anvende dem uden hjælp fra en lærer. Netop derfor besluttede jeg mig for at udarbejde nærværende projekt, hvor jeg til lejligheden kunne anvende min erfaring med polsksprogede studerende. Jeg besluttede ligeledes at nærværende projekt skal være et personligt projekt, hvilket medfører at det indeholder flere dagligdags udtryk og mere moderne sprog end typiske lærebøger. Jeg har også prøvet at undgå politisk korrekthed under redigering af teksterne, hvilket jeg håber kan motivere til overvejelse, diskussion og leg i forbindelse med anvendelsen af systemet. danskundervisning! Michael Hardenfelt, 2011

6 Podzikowania Tak Pragn podzikowa wszystkim tym, którzy w zwizku z niniejszym projektem wystpili do nagra dwikowych i wideo. S to obecni i byli studenci duskiego, koledzy z pracy i starzy przyjaciele. Wszyscy wystpili bez adnego wynagrodzenia, za to te jestem im ogromnie wdziczny. Bez nich system ten nie byby taki sam. Chciabym take podzikowa mgr Agnieszce Piszczek, skandynawistce z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, za przeczytanie niniejszej pracy. Jej uwane komentarze przyczyniy si do zmniejszenia iloci bdów, a dobre rady spowodoway, e niektóre zagadnienia zostay przedstawione w sposób bardziej zrozumiay dla czytelnika. Michael Hardenfelt, 2011 Først og fremmest vil jeg gerne takke alle de som deltog i lyd- og videooptagelser i forbindelse med nærværende projekt. Det drejer sig om nuværende og tidligere danskstuderende, kollegaer og gamle venner. Alle deltog uden nogen form for honorar, og dette er jeg umådeligt taknemmelig for. Uden deres hjælp var dette system ikke blevet det samme. Jeg vil også gerne takke cand.mag. i dansk fra Adam Mickiewicz Universitetet i Poznan, Agnieszka Piszczek, for gennemlæsningen af nærværende manuskript. Hendes opmærksomme mm kommentarer har medført at der er langt færre fejl i arbejdet end der var tidligere, og hendes gode råd har medført at nogle emner nu præsenteres til læseren på en langt mere forståelig måde. Michael Hardenfelt, 2011

7 Materiay uzupeniajce aden system nie powinien by jedyn pomoc przy uczeniu si nowego jzyka. Oczywiste jest, e ludzie ucz si na wiele rónych sposobów, poniewa aden system nie jest doskonay. Do samodzielnej nauki zwykle polecam bezpatny program który odznacza si do systematycznym podejciem oraz dobrymi wiczeniami gramatycznymi. Supplerende materialer Ved indlæring af et nyt sprog bør intet system stå alene. Dels lærer folk på forskellige måder, dels er intet system perfekt. Ved selvstudium gennem Internettet anbefaler jeg primært gratisprogrammet som tilbyder en relativt systematisk tilgangsvinkel, med gode grammatikøvelser. Jeeli korzysta si Hvordan går det? z nauczycielem duskiego, to naleaoby wspomóc si systemem komunikacyjnym. Na rynku istnieje do duo takich systemów (100% duskojzycznych) i nie chc tutaj wszystkich wymienia. Osobicie mam zaufanie do Etteren napisane przez Mikaela Køneke og Lon Nielsen (wydawnictwo: Nyt Teknisk Forlag). W celu uzupenienia wicze wymowy oraz wicze suchowych gorco polecam Det lyder godt napisane przez Kirsten Snefstrup og Larsa Møllera (wydawnictwo: Forlaget Alfabeta). Najlepiej jednak korzysta z systemu z prywatnym nauczycielem bd w bardzo maych grupach. Ved undervisning med lærer bør Hvordan Går det? suppleres af et kommunikativt system. Der findes en hel del forskellige på markedet (100% dansksprogede), og jeg vil ikke her gennemgå dem alle. Personligt finder jeg mig godt tilpas med Etteren af Mikael Køneke og Lone Nielsen (Nyt Teknisk Forlag). Til supplerende udtale- og lyttetræning kan jeg varmt anbefale Det lyder godt af Kirsten Snefstrup og Lars Møller (Forlaget Alfabeta). Det skal dog helst gennemgås med en privatlærer eller i meget små grupper.

8 Istniej równie mnóstwo ksiek do gramatyki. Osobicie preferuj Grammatikken Håndbog i dansk grammatik for udlændinge, napisane przez Barbar Fischer-Hansen og Ann Kledal (Specialpædagogisk forlag). Autorki te napisay 3 ksiki z wiczeniami gramatycznymi dla pocztkujcych i redniozaawansowanych, Parat Start 1, 2 og 3. Kade z nich omawia szczególne zagadnienia gramatyczne, a zatem nie ma mowy o progresji. Z ksiek trudno korzysta bez nauczyciela, chyba e jest si mionikiem gramatyki. Ligeledes findes en lang række bøger til grammatikundervisning. Personligt foretrækker jeg Grammatikken Håndbog i dansk grammatik for udlændinge, af Barbara Fischer-Hansen og Ann Kledal (Specialpædagogisk forlag). Samme forfattere og forlag har lavet en serie på tre bøger med grammatikøvelser for begyndere og let avancerede, Parat Start 1, 2 og 3, som hver især behandler forskellige emner. Der er altså ikke tale om progression. Bøgerne kan være svære at anvende uden lærer medmindre man tilfældigvis er grammatiknørd. Sowniki to powaniejszy problem. Jeeli kto bardzo dobrze zna angielski bd niemiecki, to najlepszym rozwizaniem dla pocztkujcych moe by kupno maego sownika w Danii. W Danii mona te kupi Dansk-polsk (dusko-polski) ordbog z Specialpædagogisk Forlag. Jest on dobry dla pocztkujcych z powodu prostego stylu, lecz do drogi (okoo 200 z). Godnym polecenia sownikiem dla bardziej zaawansowanych jest sownik polsko-duski z wydawnictwa Gyldendal, lecz nie polecam dla pocztkujcych. W Polsce polecam Sownik Minimum z Wiedzy Powszechnej. Kosztuje okoo 20 z, jest naprawd minimum, ale wystarczy na pierwsze 6 miesicy. Poza tym istnieje oczywicie Google Translate, tylko trzeba si liczy z niedoskonaoci tumaczenia. Ordbøger er et mere alvorligt problem. Hvis man er rigtig god til engelsk eller tysk, kan den bedste løsning for begyndere være at købe en lille ordbog i Danmark. ark. Her kan man også købe Dansk-polsk ordbog fra Specialpædagogisk forlag. Den er god til begyndere på grund af sin enkle stil, men den er ralativt dyr efter polske forhold (omkring 400 Kr.). En god ordbog er også polsk-dansk fra Gyldendal, men ikke til begyndere, da den simpelt hen indeholder for meget materiale. I Polen anbefaler jeg Sownik Minimum fra forlaget Wiedzy Powszechnej. Den koster omkring 20 z, er alsolut minimum, men helt ok til de første 6 måneder. Herudover findes naturligvis Google Translate, her skal man blot affinde sig med at den ikke altid er helt præcis.

9 Instrukcja obsugi Pliki dwikowe Brugsanvisning Lydfiler. Pliki dwikowe znajduj si na nauka online Pliki dwikowe mona odsucha on-line na stronie. Pliki dwikowe maj numeracj. W ksice wyglda np. tak: Mp3-06. Prosz zauway, e Mp3 to nie numer, lecz odnosi si do typu pliku. Film Filmiki znajduj si na nauka_online Filmiki dziel si na: Prezentacja: 4 osoby wypowiadaj si po dusku na ten sam temat. Transkrypcja znajduje si na ostatnich stronach kadego rozdziau. Postaraj si uczy tych zda na pami. wiczenie ukadu artykulacyjnego: Tylko do rozdziau 1. Krótki filmik instrukcyjny dotyczcy codziennej gimnastyki artykulatorów. Jest to bardzo wane, gdy u wikszoci osób wargi ruszaj si w staych i sztywnych wzorach. Tylko uelastyczniajc ruchy, moemy uczy si, jak wymawia nowe goski. wiczenia naley powtarza codziennie przez jaki czas. Wymowa: Filmiki te demonstruj ukad ust przy wymawianiu duskich gosek. wiczenia w domu mog pomóc, ale trzeba zda sobie spraw, e niekoniecznie usyszysz, czy dobrze wymawiasz goski. Najlepiej wiczy z nauczycielem. Prywatna lekcja: Panorama wybranych zagadnie kadego rozdziau. Mog zachci do nauki i pokaza, co trzeba robi. Wykad: Szereg zagadnie kadego rozdziau omawiamy z udziaem interaktywnych suchaczy. Lydfilerne befinder sig på nauka online Lydfilerne kan aflyttes on-line via hjemmesiden, Lydfilerne er nummererede. I bogen ser det fx. sådan ud: Mp3-06. Bemærk at Mp3 ikke er et nummer, men henviser til filformatet. Film Filmklip befinder sig på nauka_online Filmklippene deler sig i: Prezentacja: 4 personer taler på dansk om et overordnet emne. Transkript befinder sig bagerst i hvert kapitel. Prøv at lære sætningerne udenad. wiczenie ukadu artykulacyjnego: Kun til kapitel 1. Filmen giver råd til hvordan man dagligt kan lave mundgymnastik. Det er vigtigt fordi munden hos de fleste mennesker bevæger sig i faste og stive mønstre. Kun ved at bløde op på dem kan vi lære at udtale nye lyde. Øvelserne bør således gentages dagligt over en længere periode. Wymowa: Filmene demonstrerer mundstilling ved udtalen af danske lyde. Det kan være godt at træne hjemme, men vær opmærksom på at det kan være meget vanskeligt selv at høre om du udtaler lydene korrekt. Det bedste er at lave øvelserne i samarbejde med en lærer. Prywatna lekcja: En gennemgang af udvalgte elementer i hvert kapitel. Kan være gode at se for at blive motiveret for at komme i gang. Wykad: En række emner fra hvert kapitel behandles i forelæsningsform med deltagelse at et interaktivt publikum.

10 Teksty, sowa i wyraenia Podstawowym celem tekstów jest trening umiejtnoci czytania. Pliki dwikowe za podpieraj trenowanie rozumienia ze suchu. Oba sposoby s wane i naley je powtarza kilkakrotnie. tekster, ord og udtryk Det primære formål med teksterne er at opøve læsefærdighed, mens lydfilerne understøtter opøvelse at lytteforståelse. Det er vigtigt at benytte begge metoder, og i øvrigt gentage læsningen flere gange. Obok wszystkich tekstów znajduj si zielone ramki. Zawieraj one nowe sowa oraz tumaczenie na jzyk polski. Nie wszystkie nowe sowa znajduj si jednak w ramkach. Czsto sowa te s na tyle podobne po dusku i po polsku, e mona zgadn ich znaczenie bez sowniczka. Ponadto bardzo wane jest gone czytanie tekstów nawet wiele razy. eby zapamita sowa i konstrukcje jzykowe nie wystarczy sucha i czyta, trzeba te wymawia. Najlepiej robi si to oczywicie z nauczycielem, ale nawet bez niego gone czytanie dobrze wpywa na zapamitywanie sów. Gramatyka Gramatyki uczymy si w trakcie systematycznego Ved alle tekster befinder der sig en grøn boks. Den indeholder nye ord, som er oversat til polsk. Ikke alle nye ord oversættes. Ofte er ordene så ens at man kan gætte sig til betydningen. Endvidere er det vigtigt at læse teksterne højt mange gange. For at huske ord og konstruktioner er det ikke nok at høre og læse dem, de skal også udtales. Det bedste er selvfølgeligt at gøre det med en lærer, men selv uden en lærer vil det hjælpe til at huske ord og udtryk i teksterne. Grammatik Grammatikken indlæres ved at de vigtigste områder behandles systematisk, og der er en progression i løbet af de 9 kapitler. Disse grammatiske begreber behandles i wprowadzania najwaniejszych zagadnie. W grammatikbokse og ved hjælp af øvelser. cigu tych 9 rozdziaów zauwaa si sta Sideløbende introducerer teksterne og progresj. Zagadnienia gramatyczne omawiane s videopræsentationerne en række andre w boksach gramatycznych oraz przy pomocy grammatiske elementer, som skal forstås wicze. intuitivt. Det drejer sig primært om tider, hvor den Teksty i prezentacje wideo wprowadzaj studerende gerne hurtigt skulle blive i stand til at równoczenie szereg innych zagadnie identificere de forskellige former, selv hvis han gramatycznych, które naley rozumie intuicyjnie. ikke er i stand til at benytte dem. De fleste af de Chodzi tu gównie o stosowanie czasów. Celem intuitive elementer vil være bekendte fra engelsk tego jest, by student szybko by w stanie og tysk. zidentyfikowa róne formy, nawet jeeli jeszcze si nimi nie posuguje. Wikszo intuicyjnych elementów jest ju znana z angielskiego i niemieckiego.

11 Sposób ten wybrano ze wzgldu na to, e kurs z zaoenia jest przeznaczony do samodzielnej nauki, a gówny nacisk kadzie si na rozumienie duskiego w mowie i pimie, podczas gdy produkcyjnej warstwie jzyka powica si mniej uwagi. Frazeologizm Jako cz duskiej kultury jzykowej wprowadzam take frazeologizmy. Do wikszoci rozdziaów podaj wyraenie, które jest sta i aktywn czci jzyka duskiego. Prosz, ucz si tych frazeologizmów na pami. Duczycy potrafi to doceni. Teksty informacyjne z pytaniami W wikszoci rozdziaów umieszczono bardzo trudne teksty wraz z szeregiem pyta, do których student ma si ustosunkowa. Celem tych tekstów jest trenowanie czytania zwyczajnych duskich artykuów z gazet. Pragn jednoczenie pokaza, e mona rozumie trudny tekst dziki zgadywaniu i intuicji. Jestem jednak wiadom, e zrozumienie tych forkundskaber om de behandlede emner, hvis tekstów moe wymaga pewnej wiedzy o omawianym temacie i w zupenoci rozumiem, e kto moe zdecydowa si na przeskoczenie tej czci. wiczenia suchu W pierwszej czci systemu wprowadzam trzy duskie grupy samogoskowe oraz niektóre z tych spógosek, które z dowiadczenia wiem, e sprawiaj najwiksze trudnoci. Dette skal ses i sammenhæng med at kurset er udtænkt som et selvstudium, hvor hovedvægten ligger på forståelse af talt og skrevet dansk, mens den produktive del nedtones. Ordsprog Ordsprogene er indsat som en del af dansk sprogkultur. Der er til de fleste kapitler angivet et udtryk, som er en fast og aktiv del af dansk sprog. Lær disse udtryk udenad. Danskere vil værdsætte dem. Faktuelle tekster med spørgsmål En række meget svære tekster forekommer i de fleste kapitler, sammen med en række spørgsmål, som den studerende skal tage stilling til. Formålet med disse tekster er at træne læsningen af normale danske avistekster, samt at påvise, at det faktisk kan lade sig gøre at forstå svære tekster ved hjælp af gætteri og intuition. Jeg er dog klar over at det kan kræve man skal have fuldt udbytte af teksterne, og jeg har derfor fuld forståelse for at nogen vælger at springe denne del over. Lyttetræning I denne første del af systemet introduceres de tre danske vokalgrupper og nogle af de konsonanterne, som erfaringsmæssigt giver de fleste vanskeligheder.

12 Polacy mog mie powane kopoty w odrónieniu duskich samogosek. Zatem mocno polecam powtarzanie wicze suchu kilka razy. Nawet bez nauczyciela mona uczy si rozróniania duskich gosek, a wtedy póniejsza praca nad udoskonalaniem jzyka duskiego bdzie o wiele atwiejsza. Trzeba podkreli, e dla wikszoci ludzi jest to cika i mudna praca. CZEKANIE NIE UATWIA PROCESU!!!!! Klucz For polakker kan det være meget svært at adskille de forskellige danske vokallyde. Det anbefales kraftigt at lave lytteøvelserne, helst flere gange. Selv hvis man arbejder uden en lærer vil det være muligt at lære at identificere de danske lyde, og det gør det senere arbejde med at perfektionere sit danske betydeligt lettere. Men det skal understreges at det for de fleste er et slidsomt og monotomt arbejde. DET BLIVER IKKE LETTERE AF AT VENTE!!!!! Facitliste Do wikszoci wicze jest doczony na ostatnich stronach ksiki klucz. Najlepiej, eby wiczenia sprawdzi nauczyciel, lecz jeeli nie jest to moliwe, to najpierw zrób cae wiczenie, a potem sprawd. Nie ma klucza do wideotekstów oraz do zada, które polegaj na samodzielnym pisaniu. Wideoteksty Na ostatnich stronach kadego rozdziau znajdziesz tekst prezentacji. Pod kadym Til de fleste øvelser findes en facitliste bagerst i bogen. Det bedste er dog hvis man får rettet opgaverne af en lærer, men er det ikke muligt, så lav opgaverne færdigt inden du tjekker dem. Der er ikke ke facitliste til frie formuleringsopgaver samt til udfyldningsøvelserne bagerst i hvert kapitel. Videotekster Bagerst i hvert kapitel findes et udskrift af videopræsentationerne. En polsk oversættelse af zdaniem znajduje si tumaczenie na jzyk enkelte ord eller fraser med lille sats befinder sig polski pojedynczych sów bd fraz. under hver sætning. Sam tekst jest napisany pogrubion czcionk. Selve udskrifterne er trykt med fed skrift. Poza tym zawarte s róne propozycje Endvidere er angivet en række alternative alternatywnej konstrukcji zda. Trzeba je muligheder for at konstruere sætningerne. Det er uywa jak klocki LEGO, którymi student winien en slags legoklodser, som den studerende helst si bawi, mogc dziki temu tworzy wasne skal lege med og konstruere sine egne sætninger. zdania.

13 at hedde (mie na imi/ nazywa si) På bar/ i parken: Hej, jeg hedder Jan. Hvad med dig? Jeg hedder Eva. På hotel/ til jobsamtale: Goddag, mit navn er Jan Petersen. Jeg har bestilt et værelse 1 / Jeg har en aftale med Hans Jensen. På bar/ i parken: formelt: Mp3-01 Dav, jeg hedder Jan. Hvad hedder du? Jeg hedder Eva. Goddag 2, jeg hedder Jan Petersen Uformelt: Dav/ davs/ hej 3, jeg hedder Jan Petersen 1. pokój 2. dzie dobry 3. cze Wyraenia: Jeg hedder Hvad med dig? Mit navn er Jeg har bestilt Jeg har en aftale med Hvad hedder? Mam na imi A ty?/ co z tob? (ang: what about You/ niem: was mit Dir?) Nazywam si Zamówiem Jestem umówiony/ -a ze Jak ma na imi?/ jak si nazywa? Fornavne mænd Imiona mczyni Jan Michael Hans Søren Peter Fornavne kvinder Imiona - kobiety Anne Tina Sofie Margrethe Lene Efternavne Nazwiska Hansen Mp3-03 Larsen Petersen Andersen Sørensen Nielsen Berg Holm Møller Dalby Kastenskjold Wozniacki Mp3-02

14 Jeghedder:mamnaimi/nazywamsi Hedderjeg...?czymamnaimi...? Duhedder:masznaimi/nazywaszsi Hedderdu...?:czymasznaimi...? Hanhedder:onmanaimi/onsinazywa Hedderhan...?:czyonmanaimi...? Hunhedder:onamanaimi/onasinazywa Hedderhun...?:czyonamanaimi...? Vihedder:mamynaimi/nazywamysi Heddervi...?:czymynazywamysi...? Ihedder:macienaimi/nazywaciesi HedderI...?:czywynazywaciesi...? Dehedder:onimajnaimi/nazywajsi Hedderde...?:czyoninazywajsi...? Mp304 atkommefra(pochodziz) JegkommerfraPolen.Hvadmeddig? JegkommerfraEngland. JegkommerfraKrakow.Hvadmeddig? JegkommerfraLondon. Jegkommerfra København Mp305 Aalborg Århus Odense Roskilde Helsingør Bornholm JegkommerfraPolen.Hvadmeddig? Jegerdansker. J Sówka: Bar,parkiznaczenieinnych sówmonazrozumiezewzgl dunaichpodobiestwodosów uywanychwjzykupolskim. Niezawszebdziemytumaczy taktransparentnesowa. Wyrazy: Jeger Jestem Duer Jeste Haner Onjest Huner Onajest Vier Jestesmy Ier Jestecie Deer Onis Mp307 Jeg kommer fra Jeg taler (mówi) Jeg er Danmark dansk dansker Polen polsk polak Tyskland (Niemcy) tysk tysker England engelsk englænder Sverige svensk svensker Norge norsk nordmand (Uwaga kocówka) Frankrig fransk franskmand (Uwaga kocówka) Spanien spansk spanier Rusland russisk russer Litauen litauisk litauer Italien italiensk italiener Ukraine ukrainsk/ russisk ukrainer Belgien fransk/ hollandsk belgier Tjekkiet tjekkisk tjekke Slovakiet slovakisk slovakker Mp306

15 at tale (mówi) Jeg taler dansk, engelsk, polsk, spansk og lidt tysk. Hvad med dig? Jeg taler polsk, fransk, italiensk, russisk og lidt litauisk. Taler du polsk? Ja selvfølgelig 1, jeg er polak. Kan du også 2 tale dansk? Nej, men 3 jeg kan tale engelsk. Mp3-08 Taler du tysk? Nej, det gør jeg ikke. Hvad med engelsk? Heller ikke 4, men jeg kan tale fransk og lidt 5 dansk. Kan du tale tysk? Nej, det kan jeg ikke. Hvad med engelsk? Heller ikke 4, men jeg kan tale fransk og lidt 5 dansk. Taler du tysk? Ja, det gør jeg. Kan du tale tysk? Ja, det kan jeg godt. 1. oczywicie 2.te/ take 3.ale 4.heller ikke: te nie/ take nie 5.troch Pytanie taler du wskazuje na bardziej wrodzon umiejtno bd przynajmniej pynno jzykow. Pytanie kan du tale (dosownie: potrafisz mówi? ) wskazuje na umiejtno przyuczon. Rodowity uytkownik jzyka zawsze mówi: Jeg taler dansk/ polsk - a nie jeg kan tale... Mp3-09 Ordsprog Al begyndelse er svær al: wszelki begyndelse: pocztek svær: trudny

16 lommeregner Rodzaje W duskim mamy dwa rodzaje: n-ord en begyndelse en aftale en bar en park Tælle 1 til 10 0 nul 1 en 2 to 3 tre 4 fire 5 fem 6 seks 7 syv 8 otte 9 ni 10 Ti t-ord et navn et værelse Mp liczy Zaimek: den Zaimek: det Zaimki oraz przymiotniki dostosowuj si do rodzaju rzeczownika. Trzeba podkreli, e han (on) i hun (ona) odnosz si wycznie do ludzi oraz, w niektórych przypadkach, do zwierzt domowych, jeeli s one traktowane jako czonkowie rodziny. Zaimki gramatyczne za s den i det. Der er en bar. Den er hyggelig fajny, przytulny Han hedder Olsen. Det er et dansk navn. Zdanie twierdzce Jeg taler polsk. Jeg hedder Michael. Han kommer fra København. Jeg har en aftale. Zdanie pytajce Taler du polsk? Hedder du Michael? Kommer han fra København? Har du en aftale? Mp3-11

17 Danmark Danmark har 5,5 millioner indbyggere. Hovedstaden hedder København. Danmark har 98 kommuner og 5 regioner. Landet består af en halvø, som hedder Jylland og mange øer. De største øer hedder Sjælland og Fyn. Danmarks areal er på ca Km 2, så Danmark er lidt større end Mazowiecki-regionen. Den største by i Danmark er København. Andre store byer er Århus, Odense og Ålborg. Grønland 1 og Færøerne 2 hører også med til Danmark, men de har selvstyre 3, og de bliver ikke regnet med når vi beregner areal og indbyggertal. Mp3-12 w Pytania po polsku: 1. Ilu mieszkaców ma Dania? 2. Ile gmin jest w Danii? 3. Ile województw jest w Danii? 4. Czy w Danii s pówyspy? 5. Jak si nazywaj najwiksze wyspy Danii? 6. Czy Województwo Mazowieckie jest wiksze czy mniejsze ni Dania? w Pytania po dusku: 1. Hvor mange indbyggere har Polen? 2. Er Warszawa en kommune eller en region? 3. Hvor mange regioner er der i Polen? 4. Hvad hedder hovedstaden en i Tyskland? 5. Er Australien en ø? 6. Hvor mange kvadratkilomenter er Danmark? 1. Grenlandia 2. Wyspy owcze 3. autonomia Hvem (kto), hvad (co/ jak), hvor (gdzie): Hvem er det? - kto to jest? Mp3-13 Hvem er finansminister i Danmark? - kto jest ministrem finansów w Danii? Hvad hedder du? - jak masz na imi? Hvad koster det? - ile to kosztuje? Hvad laver du? (zalenie od kontekstu) co robisz?/ czym si zajmujesz? Hvad er det? - co to jest? Hvor kommer du fra? - skd pochodzisz? Hvor bor du? - gdzie mieszkasz? Hvor skal vi hen? - gdzie idziemy? Mamy szereg sów pytajcych, które zaczynaj si na hv. Prosz zauway, e w tych sowach nie wymawia si h. Podobnie jak inne jzyki zachodnioeuropejskie jzyk duski ma szyk przestawny przy zdaniach pytajcych.

18 Udtale (wymowa) Mp314 Kocówka er [] Jzyk duski ma bardzo duo samogosek. Jest to jedna z nich. hedder kommer dansker russer tysker taler Sætninger Prosz zauway, jak sowa te cz si ze sob tworzc cao. hvad med dig? jeg hedder jeg har bestilt jeg har med Jens Hansen jeg kommer fra Polen fra Krakow jeg er jeg er dansker jeg er Polak vi er du er I er de er jeg taler taler du...? jeg kan jeg kan ikke det kan jeg godt Mp315 Alfabet Duski alfabet ma trzy szczególne litery (samogoski). Moe alfabet powinien posiada jeszcze kilka liter, poniewa wikszo liter mona wymawia na róne sposoby. Wybralimy jednak rozwizanie z 28 literami, a zatem trzeba zwraca uwag na wymow kadego sowa. jeg Prosz nie zwraca uwagi na znaczenie sów: Mp316 æ værelse svær sær æble tælle ø Søren Møller gør selvfølgelig København ø øer større å Aalborg på må så lå åben

19 w 1.03 wiczenia suchu Jak gosk syszysz? Trzeba wstawi jedn liter w puste miejsce. Masz do wyboru æ, ø, å: Prosz nie zwraca uwagi na znaczenie sów. Mog pojawi si sowa takie, które uywane s bardzo rzadko bd nie istniej wcale. 1. m r 2. m r 3. m r 4. s r 5. s 6. s 7. t 8. p 9. l 10. l 11. t ve 12. t ve 13. l Mp l 15. ge 16. n 17. d d 18. l ne 19. l ne 20. d d 21. br d 22. t l 23. pal 24. rt 25. m lk

20 w Dyktando z liczb. Prosz wpisa odpowiedni liczb z pliku dwikowego (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) a. b. c. d. e. f. g. Mp318 i. j. k. l. m. n. o. h. w Dyktando. Prosz wpisa brakujce sowo. p. Mp319 hedder Peter. Jeg kommer Berlin. Berlin er hovedstaden Tyskland. Jeg på ferie i Danmark, men jeg kan tale dansk. Jeg kan selvfølgelig tale tysk, og jeg kan tale lidt engelsk. Jeg har bestilt værelse på Park Hotel i København. Det ligger centralt i byen, og der mange barer og restauranter i nærheden.

21 w 1.06 wiczenie ze suchu Prosz odpowiedzie na pytania Mp3-20 a. Hvad hedder hun? b. Hvad hedder han? c. Hvor kommer hun fra? d. Hvor kommer han fra? e. Hvor bor hun i København? f. Kan Monika tale dansk? g. Kan Monika tale engelsk? w Prosz wedug wzoru zmieni i konstrukcje twierdzce na pytajce. Jeg taler dansk. Jeg kan tale engelsk. Taler du dansk? Kan du tale engelsk? a. Jeg er dansker. b. Jeg har bestilt værelse. c. Jeg har en aftale. d. Han kommer fra Spanien. e. Hun er Polak. f. Vi taler fransk. g. I har bestilt et værelse med toilet. h. De kommer fra Jylland.

22 w Prosz uzupeni brakujce sowo zaimkiem osobowym oraz odpowiednim do narodowoci jzykiem - jeg, du, han, hun, vi, I, de: a. Peter er dansker. Han taler dansk. b. Jose er spanier taler. c. Julia er polak taler. d. John er englænder taler. e. Min kollega og jeg er polakker taler. f. Jan og Anna har en aftale har en aftale. g. Du og Tina har en aftale har en aftale. h. Du har bestilt et værelse har bestilt et værelse. w Prosz zaznaczy waciwe miasto albo miejsce geograficzne wedug numerów. København: Numer Bornholm: Numer Aalborg: Numer Helsingør: Numer Odense: Numer Aarhus: Numer

23 w Prosz uzupeni puste pola sowem pytajcym (hvem, hvad, hvor) Pytanie Hvad hedder du? 1. ligger Warszawa? Odpowied Jeg hedder Ole. Warszawa ligger i Polen. 2. er 2 + 2? 2 plus 2 er bor på Park hotel? 4. ligger Park Hotel? 5. er Park Hotel? 6. bor Jan? Monika bor på Park Hotel. Park Hotel ligger i centrum. Park Hotel er et *** (3-stjernet) hotel. Han bor i Warszawa. 7. kan tælle til 10? Du kan tælle til 10. w Prosz uzupeni brakujce sowa. A B A Hej, hedder Jens. med dig? Hej Jens, jeg hedder Lene. e. Jeg en aftale med Søren. Søren i Polen. B A B du polsk? Nej, men jeg tale engelsk og dansk. Jeg kan tale dansk, jeg kan godt tale engelsk.

Hvordan går det? Kurs samodzielnej nauki j zyka du skiego Zasoby mutimedialne w Internecie: 3 godziny nagra d wi kowych oraz ponad godzin wideo

Hvordan går det? Kurs samodzielnej nauki j zyka du skiego Zasoby mutimedialne w Internecie: 3 godziny nagra d wi kowych oraz ponad godzin wideo Hvordan går det? Kurs samodzielnej nauki jzyka duskiego Zasoby mutimedialne w Internecie: 3 godziny nagra dwikowych oraz ponad godzin wideo Napisa Michael Hardenfelt Wsparcie internetowe oraz dodatkowe

Læs mere

Hvor kommer du fra? Hvor ligger Aalborg? Aalborg ligger nord for Aarhus. Det vil sige at Aarhus ligger syd for Aalborg? Det er rigtigt.

Hvor kommer du fra? Hvor ligger Aalborg? Aalborg ligger nord for Aarhus. Det vil sige at Aarhus ligger syd for Aalborg? Det er rigtigt. Hvor kommer du fra? Mp3-01 Hvor kommer du fra? Fra Aarhus. Aarhus??? Hvor ligger det? I Danmark. Men hvor i Danmark? I Jylland. Jeg kender 1 kun 2 København. Aarhus ligger 3 vest for København. Det vil

Læs mere

10 ti 20 tyve 30 tredive 40 fyrre 50 halvtreds 60 tres 70 halvfjerds 80 firs 90 halvfems 100 hundrede

10 ti 20 tyve 30 tredive 40 fyrre 50 halvtreds 60 tres 70 halvfjerds 80 firs 90 halvfems 100 hundrede 10 ti 20 tyve 30 tredive 40 fyrre 50 halvtreds 60 tres 70 halvfjerds 80 firs 90 halvfems 100 hundrede Mp3-01 Wymawiaj: tale tælle tåle tylle tulle 2-tabellen: 2, 4, 6. Prosz kontynuowa do 20! Mp3-02 Jeg

Læs mere

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Danmark Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Skandinavien Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Sverige Svenske Tidsskrifter

Læs mere

Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku?

Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? - Essentielle Può aiutarmi? At spørge efter hjælp Parla inglese? At spørge efter om en person snakker engelsk Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Italiensk grundgrammatik - esercizi 1. udgave, Hurtigt overblik Udgivelsen er en komplet begyndergrammatikbog til italiensk.

Italiensk grundgrammatik - esercizi 1. udgave, Hurtigt overblik Udgivelsen er en komplet begyndergrammatikbog til italiensk. Italiensk Italiensk grundgrammatik - esercizi 1. udgave, 2011 ISBN 13 9788761616913 Forfatter(e) Flemming Forsberg, Alexander Forsberg Udgivelsen er en komplet begyndergrammatikbog til italiensk. 34 paragraffer

Læs mere

Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 1

Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 1 Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 1 Alfabetas grammatik Øvehæfte 1 Alfabeta 2006 Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen 1. udgave, 1. oplag 2006 Mekanisk, fotografisk

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Italiensk grundgrammatik - esercizi 1. udgave, 2011. Hurt igt overblik Udgivelsen er en komplet begyndergrammatikbog til italiensk.

Italiensk grundgrammatik - esercizi 1. udgave, 2011. Hurt igt overblik Udgivelsen er en komplet begyndergrammatikbog til italiensk. Italiensk Italiensk grundgrammatik - esercizi 1. udgave, 2011 ISBN 13 9788761616913 Forfatter(e) Flemming Forsberg, Alexander Forsberg Udgivelsen er en komplet begyndergrammatikbog til italiensk. 34 paragraffer

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

ZASIŁEK RODZINNY KOMPLET DOKUMENTÓW PROSIMY WYSŁA LISTEM POLECONYM NA NASZ ADRES: W RAZIE PYTA SŁU YMY POMOC:

ZASIŁEK RODZINNY KOMPLET DOKUMENTÓW PROSIMY WYSŁA LISTEM POLECONYM NA NASZ ADRES: W RAZIE PYTA SŁU YMY POMOC: ZASIŁEK RODZINNY DANIA Naley dostarczy do nas nastpujce dokumenty: 1. MIDZYNARODOWY AKT MAŁ ESTWA. 2. MIDZYNARODOWY AKT URODZENIA DZIECKA/ DZIECI. 3. ZAWIADCZENIE o pobieraniu lub o niepobieraniu wiadcze

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Udenlandske medarbejdere bliver stadig vigtigere

Udenlandske medarbejdere bliver stadig vigtigere Thomas Klintefelt Thok@di.dk, 3377 3367 NOVEMBER 2017 Udenlandske medarbejdere bliver stadig vigtigere Udenlandske medarbejdere udgør i dag ni pct. af lønmodtagerne i Danmark. Det er især de store og mellemstore

Læs mere

Test din viden om Adverbier

Test din viden om Adverbier Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adverbier 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Et år i Paris. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvorfor vil Jacob til Paris?

Et år i Paris. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvorfor vil Jacob til Paris? Opgaver til Et år i Paris Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvorfor vil Jacob til Paris? 2. Hvorfor er Lone ked af det? OPGAVE 2

Læs mere

Test din viden om Adjektiver

Test din viden om Adjektiver Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adjektiver 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet.

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet. Da jeg gik i grundskolen, havde vi en geografilærer, der gjorde meget ud af at indprente sine elever, at Danmarks eneste råstof var det danskerne havde mellem ørerne. Jeg har siden fået en mistanke om,

Læs mere

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål.

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål. ENGELSK Den følgende beskrivelse af faget engelsk på Friskolen Øster Egesborg tager sit udgangspunkt i Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål (2015). Der er dog visse områder, vi har valgt at

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

Lærervejledning til 7. klasses forløb.

Lærervejledning til 7. klasses forløb. Lærervejledning til 7. klasses forløb. Hele undervisningen i dette forløb er bygget op efter et bestemt mønster. Mønsteret er vigtigt at kende for at arbejdet trækker i samme retning. Derfor har jeg skrevet

Læs mere

Prosz napisz tekst o Hans Hansen jeszcze raz, u ywaj c tylu przymiotników, ile si da.

Prosz napisz tekst o Hans Hansen jeszcze raz, u ywaj c tylu przymiotników, ile si da. 1. wieci 2. postanowi 3. gå en tur = i na spacer 4. drzewo 5. kwiat 6. usi 7. awka 8. gå i gang med = zacz 9. ksi ka 10. wiatr 11. wia 12. lekko 13. koncentrere sig om = skupi si 14. spadsere forbi = przechodzi

Læs mere

Kap 5 af Lærervejledning til 2. udgave

Kap 5 af Lærervejledning til 2. udgave START En begynderbog i dansk for udenlandske studerende Kap 5 af Lærervejledning til 2. udgave Af Mikael Køneke www.medtryk.dk/ 1 KAPITEL 2 - TEKST Teksten handler om 3 personer. Det er 2 mænd og en kvinde.

Læs mere

Opgave Eksempel: Hvor mange kager? 1. Hvornår starter filmen? 2. Hvor mange kilo håndbagage? 3. Hvor skal man skifte tog?

Opgave Eksempel: Hvor mange kager? 1. Hvornår starter filmen? 2. Hvor mange kilo håndbagage? 3. Hvor skal man skifte tog? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvor mange kager? 5 15 25 X 1. Hvornår starter filmen? Kl. 18.30 Kl. 21.00 Kl. 19.00 2. Hvor mange kilo håndbagage? 6 kg 8 kg 10 kg 3. Hvor skal man skifte tog?

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

Læse- og skrivekursus til Pallebøgerne

Læse- og skrivekursus til Pallebøgerne Læse- og skrivekursus til Pallebøgerne JØRN JENS EN Det er P alles far 1 Sky JØRN JENS EN nd d ig, P alle af Karin Erbo Jensen JØRN JENSEN Palle hjælper far JØRN JENSEN Palle passer kat ISBN 978-87-7369-540-1

Læs mere

Mein Kiez. Mein Kiez præsenterer eleverne får nogle af områderne i Berlin. De skal læse kort og beskrivelser, hvortil der også er lytteøvelser.

Mein Kiez. Mein Kiez præsenterer eleverne får nogle af områderne i Berlin. De skal læse kort og beskrivelser, hvortil der også er lytteøvelser. Mein Kiez Niveau 9. klasse Varighed 8-10 lektioner Om forløbet Mein Kiez er et forløb, hvor eleverne møder Berlin set gennem unge berliners øjne. De skal høre musik, læse digte og rejse på tur med Clara

Læs mere

Hvad er PIRLS? En international undersøgelse af udviklingen i læsekompetence i fjerde klasse. Mette Nørgaard Sørensen Videnskabelig Assistent på PIRLS

Hvad er PIRLS? En international undersøgelse af udviklingen i læsekompetence i fjerde klasse. Mette Nørgaard Sørensen Videnskabelig Assistent på PIRLS Hvad er PIRLS? En international undersøgelse af udviklingen i læsekompetence i fjerde klasse Mette Nørgaard Sørensen Videnskabelig Assistent på PIRLS Program Generelt om PIRLS PIRLS læsedefinition 3 aspekter

Læs mere

16.5.2011. Islandsk y udtales som dansk i: ( kylling bliver til killing ) Det islandske E ligner det danske æ: ( elever bliver til ælæver )

16.5.2011. Islandsk y udtales som dansk i: ( kylling bliver til killing ) Det islandske E ligner det danske æ: ( elever bliver til ælæver ) Hvordan kan islændingene komme til at lyde mere danske? - praktiske forslag til øvelser og arbejdsformer med afsæt i danskundervisningen for indvandrere i Danmark - Af Peter Raagaard, udsendt dansk lektor

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark ZA5944 Flash Eurobarometer 99 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark A Flashnummer B Landekode C Interviewnummer NACE NACE-kode (stikprøveoplysning) NACE-kode -

Læs mere

Restaurant Petit. Før du læser bogen

Restaurant Petit. Før du læser bogen OPGAVER TIL Restaurant Petit NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 1. Læs teksten på bagsiden af bogen Hvor er Jacob og Lone henne? Hvad laver de? Hvorfor tænker Lone på at rejse hjem? Snak om, hvad I synes

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Polsk-Dansk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Polsk-Dansk hilsen : ægteskab Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. par Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Tillyke og varme ønsker

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,3 millioner mennesker. Over en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Rejse Logi. Logi - Resultat. Logi - Booking. At spørge efter vej til et logi. ... et værelse som man kan leje?... pokój do wynajęcia?

Rejse Logi. Logi - Resultat. Logi - Booking. At spørge efter vej til et logi. ... et værelse som man kan leje?... pokój do wynajęcia? - Resultat Hvor kan jeg finde? At spørge efter vej til et logi Gdzie znajdę?... et værelse som man kan leje?... pokój do wynajęcia? type... et vandrehjem?... hostel? type... et hotel?... hotel? type...

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS - December & Total 2014 - Hotelstatistik o Overnatninger i alt o Kapacitetsudnyttelse o Segmenter Erhverv og fritid, grupper og individuelle o Sammenligning med andre

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Kenneth Bøgh Andersen

Kenneth Bøgh Andersen Kenneth Bøgh Andersen Kenneth er født d. 29 november 1976, han blev født i Henne og nu bord han i Valby. Han er en dansk børne- og ungdomsforfatter. Hans første bog er Nidhugs Slaver. Han skrev den i 10

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Restaurant Petit. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvor er Jacob og Lone henne? 2. Hvad laver de?

Restaurant Petit. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvor er Jacob og Lone henne? 2. Hvad laver de? OPGAVER TIL Restaurant Petit NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvor er Jacob og Lone henne? 2. Hvad laver de? 3. Hvorfor tænker Lone på at rejse hjem?

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Præsentation At præsentere / tage imod en ny kollega Dialog 1 Dialog 2 A: Det er Mike. Han er ny her. A: Hej, jeg er ny her. Jeg hedder Ivan. B: Hej, velkommen

Læs mere

Test. Datodiktat. Bogstavdiktat. Taldiktat. Skriv datoer og årstal. Skriv bogstaverne: Hvad står der? Fornavn: Efternavn: By: 10.

Test. Datodiktat. Bogstavdiktat. Taldiktat. Skriv datoer og årstal. Skriv bogstaverne: Hvad står der? Fornavn: Efternavn: By: 10. 67 1 1 Bogstavdiktat 3 Datodiktat Skriv bogstaverne: Hvad står der? Skriv datoer og årstal Fornavn: 1. 6. Efternavn: 2. 7. Vej: 3. 8. By: 4. 9. 2 Taldiktat 5. 10. Skriv tallene 4 a) Skriv alfabetet med

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Læsetræning 2A. Margaret Maggs & Jørgen Brenting. - læs og forstå. illustration: Birgitte Flarup

Læsetræning 2A. Margaret Maggs & Jørgen Brenting. - læs og forstå. illustration: Birgitte Flarup Læsetræning 2A - læs og forstå Margaret Maggs & Jørgen Brenting illustration: Birgitte Flarup Denne bog er hentet fra Baskervilles Depot som e-bog til udskrivning på egen printer. Ved at købe adgang til

Læs mere

Når skoven bliver grøn

Når skoven bliver grøn OPGAVER TIL Når skoven bliver grøn NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Kig på billedet på forsiden af bogen. Hvem tror du, de tre personen på billedet er? 1

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

KAPITEL 6: TEKSTER, INPUTKORT M.V. 6. TEKSTER, INPUTKORT m.v. Start! lærervejledning 2014

KAPITEL 6: TEKSTER, INPUTKORT M.V. 6. TEKSTER, INPUTKORT m.v. Start! lærervejledning 2014 KAPITEL 6: TEKSTER, INPUTKORT M.V. 6. TEKSTER, INPUTKORT m.v. KAPITEL 2 - TEKST Teksten handler om 3 personer. Det er 2 mænd og en kvinde. Mændene hedder Søren og Ivan, og kvinden hedder Stine. De arbejder

Læs mere

Den festlige anledning

Den festlige anledning Den festlige anledning KUN FANTASIEN sætter grænser for, hvad man kan bruge hjemmelavede kryds-og-tværs-opgaver til. Jeg håber med denne bog at kunne give inspiration til fantasien. Her er et helt konkret

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

At en film er humoristisk betyder, at den er sjov og måske lidt fjollet eller skør. Ulvene og fårene i filmen kan snakke.

At en film er humoristisk betyder, at den er sjov og måske lidt fjollet eller skør. Ulvene og fårene i filmen kan snakke. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Interview Sprog (s. 9)

Interview Sprog (s. 9) Interview Sprog (s. 9) Spørg din klassekammerat og sæt kryds X i skemaet. Interview med: Ja Ja, lidt Nej Taler du dansk? Taler du engelsk? 3 Taler du svensk? 4 Taler du fransk? 5 Taler du tysk? 6 Taler

Læs mere

Klassekabalen: Lejrskole Bror, min bror

Klassekabalen: Lejrskole Bror, min bror Du skal se to film om traditioner o o Klassekabalen: Lejrskole Bror, min bror Du skal lære o o o o o At tale på dansk om forskellige traditioner i Danmark. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

14 Hvor skal vi hen? LØSNINGER & UDSKRIFTER. 2 Sæt tryk og streg de bogstaver ud, du ikke kan høre. Julia: Har du været i Skagen?

14 Hvor skal vi hen? LØSNINGER & UDSKRIFTER. 2 Sæt tryk og streg de bogstaver ud, du ikke kan høre. Julia: Har du været i Skagen? 14 Hvor skal vi hen? 2 Sæt tryk og streg de bogstaver ud, du ikke kan høre Julia: Har du været i Skagen? Luis: Hvor ligger det henne? Julia: Oppe i Nordjylland. Luis: Har du været der? Julia: Næ, men jeg

Læs mere

Dokumentation. sproglige realkompetencer

Dokumentation. sproglige realkompetencer 1 Dokumentation af sproglige realkompetencer 2 Et NordplusVoksen-projekt for Studieskolen, København Folkuniversitetet, Sverige Folkeuniversitetet, Norge udarbejdet af Christoph Schepers, Studieskolen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Om dig 1. 7 seminarielærere, der under viser i sprog, har besvaret spørgeskemaet 2. 6 undervisere taler engelsk, 6 fransk, 3 spansk, 2 tysk

Læs mere

WTC advokaterne og Ken Torpe Christoffersen

WTC advokaterne og Ken Torpe Christoffersen WTC advokaterne og Ken Torpe Christoffersen 12 advokater - ligger i Hillerød og Helsingør - etableret helt tilbage i 1869, KTC har speciale indenfor fast ejendom og erhvervsret - 25 års erfaring med køb

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

EUROVISION KORTSPILLET

EUROVISION KORTSPILLET EUROVISION KORTSPILLET Eurovision-kortspillet består af 7 kort et for hvert land i årets Internationale Melodi Grand Prix. På hvert kort står en række kategorier. Det gælder hele tiden om at vælge den

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ikke rigtig der var kun lige et generelt orienteringsmøde om Erasmusophold.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ikke rigtig der var kun lige et generelt orienteringsmøde om Erasmusophold. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Italiensk sprog, litteratur og kultur (2010-2013) Navn på universitet i udlandet: Università degli Studi di Siena Land: Italien Periode: Fra:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS April 214 Hotelstatistik o Overnatninger i alt o Kapacitetsudnyttelse o Segmenter Erhverv og fritid, grupper og individuelle o Sammenligning med andre byer og hele landet

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn CPR-nummer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016 / 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Silkeborg Business College EUX Spansk C Dorte

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: Institute of Education, University of London Land: England, United Kingdom Periode: Fra: 4. januar

Læs mere

Hurt igt overblik CD indeholder bl.a. indtalte dialoger og fortællinger, som supplerer bogen A que no?

Hurt igt overblik CD indeholder bl.a. indtalte dialoger og fortællinger, som supplerer bogen A que no? Cd A que no? - CD ISBN 13 9788761617682 Forfatter(e) Birgit Tengberg Hansen, Eva Liébana CD indeholder bl.a. indtalte dialoger og fortællinger, som supplerer bogen A que no? 200.00 DKK Inkl. moms CD'en

Læs mere

DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN

DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN RESPONS FRA ISLANDSKE ELEVER I 10. KLASSE 2015 Nuuk, 6. 10. august 2015 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir Nuuk, 6 10 august 2015 Brynhildur

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

Status på tilbuddet om modersmålsundervisning i Københavns Kommune

Status på tilbuddet om modersmålsundervisning i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Modersmålsundervisningen i Københavns Kommune Børne- og Ungdomsudvalget har bedt om et notat om effekter ved modersmålsundervisning,

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum Land: Tyskland Periode: Fra:01.10.2011 Til:01.02.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Nyt fra ministeriet. Sproglærerens dag UC-Sjælland, den 26. januar 2012

Nyt fra ministeriet. Sproglærerens dag UC-Sjælland, den 26. januar 2012 Nyt fra ministeriet Sproglærerens dag UC-Sjælland, den 26. januar 2012 ved Rita Mogensen og Lore Rørvig 01-02-2012 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indhold Nyt ministerium Ny

Læs mere

Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid.

Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid. Henning Daverne Ejer af kursusvirksomheden Lotusheart Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid. T E B B JO På Magasinet for Medarbejdernes Trivsel, Sundhed og Velvære

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS - Februar 2015 - Hotelstatistik o Overnatninger i alt o Kapacitetsudnyttelse o Segmenter Erhverv og fritid, grupper og individuelle o Sammenligning med andre byer og

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Internationale læseundersøgelser og PIRLS

Internationale læseundersøgelser og PIRLS Internationale læseundersøgelser og PIRLS 1991 2000 2000 2003 2006 2006 2009 2010 2011 Programme for International Student t Assessment PISA 2006 PISA 2006 resultatet PISA 2006 Læsning H N K 600 Korea

Læs mere