Hvordan går det? Kurs samodzielnej nauki j zyka du skiego Zasoby mutimedialne w Internecie: 3 godziny nagra d wi kowych oraz ponad godzin wideo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan går det? Kurs samodzielnej nauki j zyka du skiego Zasoby mutimedialne w Internecie: 3 godziny nagra d wi kowych oraz ponad godzin wideo"

Transkript

1 Hvordan går det? Kurs samodzielnej nauki jzyka duskiego Zasoby mutimedialne w Internecie: 3 godziny nagra dwikowych oraz ponad godzin wideo Napisa Michael Hardenfelt Wsparcie internetowe oraz dodatkowe wiczenia na: Podrcznikjzykaduskiego napisanydlapolaków Autorod7latpracujewPolsce jakolektorjzykaduskiego Doskonalewie,jakieproblemynapotykajPolacy uczcysitegopiknegojzyka

2 Hvordan går det? Kurs jzyka duskiego dla pocztkujcych Copyright: Michael Hardenfelt, 2011 Internetsupport: ISBN Bogen må ikke videredistribueres i elektronisk form. Kopier og print fra bogen må kun anvendes af brugeren/ licenshaveren til det enkelte eksemplar. Nie wolno przekazywa elektronicznych nych wersji ksiki. Kopiowanie oraz drukowanie z ksiki ki wycznie dla uytkownika/ posiadacza licencji cji pojedynczego egzemplarza Videoer til systemet/ wideo nalece do systemu: Deltagere/ uczestnicy: Christiane Majgaard, Michael Hardenfelt, Benn Q. Holm, Joanna Gauba, Pawe Buczkowicz, Iwona Buczkowicz, Jan Talma, Gabriela Kling, Magdalena Ciesielska, Agnieszka Piszczek Lydfiler/ pliki dzwikowe: Michelle Jensen, Michael Hardenfelt, Benn Q. Holm, Christiane Majgaard Poprawki i komentarze: Agnieszka Piszczek & Paulina Nosek

3 Spis treci Wstp Indledning... Side 4 Podzikowania Tak for hjælpen... Side 6 Dodatkowe materiay do nauki duskiego Supplerende materialer til danskundervisning... Side 7 Instrukcja obsugi systemu Brugermanual... Side 9 Rozdzia 1. Kapitel 1... Side 13 Rozdzia 2. Kapitel 2... Side 29 Rozdzia 3. Kapitel 3... Side 46 Rozdzia 4. Kapitel 4... Side 63 Rozdzia 5. Kapitel 5... Side 77 Rozdzia 6. Kapitel 6... Side 96 Rozdzia 7. Kapitel 7... Side 123 Rozdzia 8. Kapitel 8... Side 146 Rozdzia 9. Kapitel 9... Side 160 Klucz do wicze Facitliste... Side 182

4 Wstp Z wielk radoci oddaj czytelnikom niniejszy podrcznik do nauki jzyka duskiego. Hvordan går det? jest przeznaczony przede wszystkim do samodzielnej nauki dla pocztkujcych. Jako taki kadzie nacisk na suchanie i uczenie si zwrotów podstawowych, uywanych na co dzie, obecnie stosowanych w jzyku duskim. Samodzielna nauka jzyka stanowi dla wikszoci ludzi bardzo due wyzwanie, i dlatego wanie proponuj potraktowa niniejszy podrcznik jako wprowadzenie do rozpoczcia nauki w szkole lub jako przygotowanie do codziennej komunikacji wród Duczyków, bowiem dopiero wtedy mona zacz mówi. Wszelkie badania nad sposobami nauki jzyków potwierdzaj, e gone wymawianie i wielokrotne powtarzanie sów oraz zwrotów jest istotne dla zapamitywania tyche zwrotów. w Podrcznik zawiera obszerny materia dwikowy dostpny w Internecie. Podrcznik nadaje si równie jako repetytorium na poziom A1 oraz A2. Mieszanie rónych sposobów i podrczników sprzyja procesowi nauczania, a Hvordan går det? powtarza podstawowe zasady jzyka duskiego, moe w nieco innym zestawie i kolejnoci ni w poprzednim podrczniku, z którego korzystae, ale wanie taka powtórka jest zwykle lepsza ni lczenie nad stronami, które ju znasz. Indledning Jeg er overordentlig glad for at kunne overdrage læserne denne lærebog i dansk som fremmedsprog. Hvordan går det? er primært tænkt som et selvstudium til begyndere. Som sådan lægges der vægt på at lytte og på indlæringen af grundlæggende udtryk som anvendes i moderne dansk. Selvstudium af et nyt sprog er for de fleste mennesker en betydelig udfordring, og netop derfor foreslår jeg at betragte nærværende lærebog som en indledning forud for påbegyndelse af indlæring i en skole eller i det virkelige liv blandt danskere, for det er trods alt først der man rigtigt kan begynde at tale. Alle undersøgelser af sprogindlæring bekræfter at hørlig udtale og adskillige gentagelser af ord og udtryk er meget væsentligt for at huske disse udtryk. Til lærebogen eksisterer et omfangsrigt lydmateriale, som er tilgængeligt på internettet. Lærebogen er endvidere velegnet som repetition på niveau A1 og A2. Der er altid godt at blande forskellige undervisningssystemer, og Hvordan går det? gentager de grundlæggende principper for dansk på en måde der måske er lidt anderledes end den der blev benyttet i den tidligere lærebog, og netop sådan en repetition er som regel bedre end at sidde og svede over tekster som du allerede kender.

5 Pracuj ju od 8 lat jako lektor jzyka duskiego w Polsce, a wczeniej pracowaem take jako lektor jzyka angielskiego. Jeeli chodzi o podstawow nauk jzyka duskiego, to na duskim rynku istniej ju róne dobre podrczniki. Prawie wszystkie s jednak przeznaczone do nauki w klasie i bardzo trudno korzysta z nich bez nauczyciela. Wanie dlatego, korzystajc przy okazji z mojego dowiadczenia z polskojzycznymi studentami, zdecydowaem si na opracowanie niniejszego projektu. Zdecydowaem te, e projekt ten ma by osobistym dzieem, które zawiera bdzie duo potocznych i nowoczesnych wyrazów. Podczas redagowania tekstów ma uwag zwracaem te na poprawno polityczn, co podczas korzystania z systemu ma skoni do refleksji, dyskusji i zabawy. ycz przyjemnej i skutecznej nauki duskiego!!! Jeg ønsker dig en behagelig og effektiv Michael Hardenfelt, 2011 Jeg har arbejdet i 8 år som dansklærer i Polen, og tidligere arbejdede jeg også som engelsklærer. Når det drejer sig om grundlæggende danskundervisning, så er der nu et stort udvalg på det danske marked. Næsten alle er imidlertid udarbejdet med henblik på klasseundervisning, og det er meget svært at anvende dem uden hjælp fra en lærer. Netop derfor besluttede jeg mig for at udarbejde nærværende projekt, hvor jeg til lejligheden kunne anvende min erfaring med polsksprogede studerende. Jeg besluttede ligeledes at nærværende projekt skal være et personligt projekt, hvilket medfører at det indeholder flere dagligdags udtryk og mere moderne sprog end typiske lærebøger. Jeg har også prøvet at undgå politisk korrekthed under redigering af teksterne, hvilket jeg håber kan motivere til overvejelse, diskussion og leg i forbindelse med anvendelsen af systemet. danskundervisning! Michael Hardenfelt, 2011

6 Podzikowania Tak Pragn podzikowa wszystkim tym, którzy w zwizku z niniejszym projektem wystpili do nagra dwikowych i wideo. S to obecni i byli studenci duskiego, koledzy z pracy i starzy przyjaciele. Wszyscy wystpili bez adnego wynagrodzenia, za to te jestem im ogromnie wdziczny. Bez nich system ten nie byby taki sam. Chciabym take podzikowa mgr Agnieszce Piszczek, skandynawistce z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, za przeczytanie niniejszej pracy. Jej uwane komentarze przyczyniy si do zmniejszenia iloci bdów, a dobre rady spowodoway, e niektóre zagadnienia zostay przedstawione w sposób bardziej zrozumiay dla czytelnika. Michael Hardenfelt, 2011 Først og fremmest vil jeg gerne takke alle de som deltog i lyd- og videooptagelser i forbindelse med nærværende projekt. Det drejer sig om nuværende og tidligere danskstuderende, kollegaer og gamle venner. Alle deltog uden nogen form for honorar, og dette er jeg umådeligt taknemmelig for. Uden deres hjælp var dette system ikke blevet det samme. Jeg vil også gerne takke cand.mag. i dansk fra Adam Mickiewicz Universitetet i Poznan, Agnieszka Piszczek, for gennemlæsningen af nærværende manuskript. Hendes opmærksomme mm kommentarer har medført at der er langt færre fejl i arbejdet end der var tidligere, og hendes gode råd har medført at nogle emner nu præsenteres til læseren på en langt mere forståelig måde. Michael Hardenfelt, 2011

7 Materiay uzupeniajce aden system nie powinien by jedyn pomoc przy uczeniu si nowego jzyka. Oczywiste jest, e ludzie ucz si na wiele rónych sposobów, poniewa aden system nie jest doskonay. Do samodzielnej nauki zwykle polecam bezpatny program który odznacza si do systematycznym podejciem oraz dobrymi wiczeniami gramatycznymi. Supplerende materialer Ved indlæring af et nyt sprog bør intet system stå alene. Dels lærer folk på forskellige måder, dels er intet system perfekt. Ved selvstudium gennem Internettet anbefaler jeg primært gratisprogrammet som tilbyder en relativt systematisk tilgangsvinkel, med gode grammatikøvelser. Jeeli korzysta si Hvordan går det? z nauczycielem duskiego, to naleaoby wspomóc si systemem komunikacyjnym. Na rynku istnieje do duo takich systemów (100% duskojzycznych) i nie chc tutaj wszystkich wymienia. Osobicie mam zaufanie do Etteren napisane przez Mikaela Køneke og Lon Nielsen (wydawnictwo: Nyt Teknisk Forlag). W celu uzupenienia wicze wymowy oraz wicze suchowych gorco polecam Det lyder godt napisane przez Kirsten Snefstrup og Larsa Møllera (wydawnictwo: Forlaget Alfabeta). Najlepiej jednak korzysta z systemu z prywatnym nauczycielem bd w bardzo maych grupach. Ved undervisning med lærer bør Hvordan Går det? suppleres af et kommunikativt system. Der findes en hel del forskellige på markedet (100% dansksprogede), og jeg vil ikke her gennemgå dem alle. Personligt finder jeg mig godt tilpas med Etteren af Mikael Køneke og Lone Nielsen (Nyt Teknisk Forlag). Til supplerende udtale- og lyttetræning kan jeg varmt anbefale Det lyder godt af Kirsten Snefstrup og Lars Møller (Forlaget Alfabeta). Det skal dog helst gennemgås med en privatlærer eller i meget små grupper.

8 Istniej równie mnóstwo ksiek do gramatyki. Osobicie preferuj Grammatikken Håndbog i dansk grammatik for udlændinge, napisane przez Barbar Fischer-Hansen og Ann Kledal (Specialpædagogisk forlag). Autorki te napisay 3 ksiki z wiczeniami gramatycznymi dla pocztkujcych i redniozaawansowanych, Parat Start 1, 2 og 3. Kade z nich omawia szczególne zagadnienia gramatyczne, a zatem nie ma mowy o progresji. Z ksiek trudno korzysta bez nauczyciela, chyba e jest si mionikiem gramatyki. Ligeledes findes en lang række bøger til grammatikundervisning. Personligt foretrækker jeg Grammatikken Håndbog i dansk grammatik for udlændinge, af Barbara Fischer-Hansen og Ann Kledal (Specialpædagogisk forlag). Samme forfattere og forlag har lavet en serie på tre bøger med grammatikøvelser for begyndere og let avancerede, Parat Start 1, 2 og 3, som hver især behandler forskellige emner. Der er altså ikke tale om progression. Bøgerne kan være svære at anvende uden lærer medmindre man tilfældigvis er grammatiknørd. Sowniki to powaniejszy problem. Jeeli kto bardzo dobrze zna angielski bd niemiecki, to najlepszym rozwizaniem dla pocztkujcych moe by kupno maego sownika w Danii. W Danii mona te kupi Dansk-polsk (dusko-polski) ordbog z Specialpædagogisk Forlag. Jest on dobry dla pocztkujcych z powodu prostego stylu, lecz do drogi (okoo 200 z). Godnym polecenia sownikiem dla bardziej zaawansowanych jest sownik polsko-duski z wydawnictwa Gyldendal, lecz nie polecam dla pocztkujcych. W Polsce polecam Sownik Minimum z Wiedzy Powszechnej. Kosztuje okoo 20 z, jest naprawd minimum, ale wystarczy na pierwsze 6 miesicy. Poza tym istnieje oczywicie Google Translate, tylko trzeba si liczy z niedoskonaoci tumaczenia. Ordbøger er et mere alvorligt problem. Hvis man er rigtig god til engelsk eller tysk, kan den bedste løsning for begyndere være at købe en lille ordbog i Danmark. ark. Her kan man også købe Dansk-polsk ordbog fra Specialpædagogisk forlag. Den er god til begyndere på grund af sin enkle stil, men den er ralativt dyr efter polske forhold (omkring 400 Kr.). En god ordbog er også polsk-dansk fra Gyldendal, men ikke til begyndere, da den simpelt hen indeholder for meget materiale. I Polen anbefaler jeg Sownik Minimum fra forlaget Wiedzy Powszechnej. Den koster omkring 20 z, er alsolut minimum, men helt ok til de første 6 måneder. Herudover findes naturligvis Google Translate, her skal man blot affinde sig med at den ikke altid er helt præcis.

9 Instrukcja obsugi Pliki dwikowe Brugsanvisning Lydfiler. Pliki dwikowe znajduj si na nauka online Pliki dwikowe mona odsucha on-line na stronie. Pliki dwikowe maj numeracj. W ksice wyglda np. tak: Mp3-06. Prosz zauway, e Mp3 to nie numer, lecz odnosi si do typu pliku. Film Filmiki znajduj si na nauka_online Filmiki dziel si na: Prezentacja: 4 osoby wypowiadaj si po dusku na ten sam temat. Transkrypcja znajduje si na ostatnich stronach kadego rozdziau. Postaraj si uczy tych zda na pami. wiczenie ukadu artykulacyjnego: Tylko do rozdziau 1. Krótki filmik instrukcyjny dotyczcy codziennej gimnastyki artykulatorów. Jest to bardzo wane, gdy u wikszoci osób wargi ruszaj si w staych i sztywnych wzorach. Tylko uelastyczniajc ruchy, moemy uczy si, jak wymawia nowe goski. wiczenia naley powtarza codziennie przez jaki czas. Wymowa: Filmiki te demonstruj ukad ust przy wymawianiu duskich gosek. wiczenia w domu mog pomóc, ale trzeba zda sobie spraw, e niekoniecznie usyszysz, czy dobrze wymawiasz goski. Najlepiej wiczy z nauczycielem. Prywatna lekcja: Panorama wybranych zagadnie kadego rozdziau. Mog zachci do nauki i pokaza, co trzeba robi. Wykad: Szereg zagadnie kadego rozdziau omawiamy z udziaem interaktywnych suchaczy. Lydfilerne befinder sig på nauka online Lydfilerne kan aflyttes on-line via hjemmesiden, Lydfilerne er nummererede. I bogen ser det fx. sådan ud: Mp3-06. Bemærk at Mp3 ikke er et nummer, men henviser til filformatet. Film Filmklip befinder sig på nauka_online Filmklippene deler sig i: Prezentacja: 4 personer taler på dansk om et overordnet emne. Transkript befinder sig bagerst i hvert kapitel. Prøv at lære sætningerne udenad. wiczenie ukadu artykulacyjnego: Kun til kapitel 1. Filmen giver råd til hvordan man dagligt kan lave mundgymnastik. Det er vigtigt fordi munden hos de fleste mennesker bevæger sig i faste og stive mønstre. Kun ved at bløde op på dem kan vi lære at udtale nye lyde. Øvelserne bør således gentages dagligt over en længere periode. Wymowa: Filmene demonstrerer mundstilling ved udtalen af danske lyde. Det kan være godt at træne hjemme, men vær opmærksom på at det kan være meget vanskeligt selv at høre om du udtaler lydene korrekt. Det bedste er at lave øvelserne i samarbejde med en lærer. Prywatna lekcja: En gennemgang af udvalgte elementer i hvert kapitel. Kan være gode at se for at blive motiveret for at komme i gang. Wykad: En række emner fra hvert kapitel behandles i forelæsningsform med deltagelse at et interaktivt publikum.

10 Teksty, sowa i wyraenia Podstawowym celem tekstów jest trening umiejtnoci czytania. Pliki dwikowe za podpieraj trenowanie rozumienia ze suchu. Oba sposoby s wane i naley je powtarza kilkakrotnie. tekster, ord og udtryk Det primære formål med teksterne er at opøve læsefærdighed, mens lydfilerne understøtter opøvelse at lytteforståelse. Det er vigtigt at benytte begge metoder, og i øvrigt gentage læsningen flere gange. Obok wszystkich tekstów znajduj si zielone ramki. Zawieraj one nowe sowa oraz tumaczenie na jzyk polski. Nie wszystkie nowe sowa znajduj si jednak w ramkach. Czsto sowa te s na tyle podobne po dusku i po polsku, e mona zgadn ich znaczenie bez sowniczka. Ponadto bardzo wane jest gone czytanie tekstów nawet wiele razy. eby zapamita sowa i konstrukcje jzykowe nie wystarczy sucha i czyta, trzeba te wymawia. Najlepiej robi si to oczywicie z nauczycielem, ale nawet bez niego gone czytanie dobrze wpywa na zapamitywanie sów. Gramatyka Gramatyki uczymy si w trakcie systematycznego Ved alle tekster befinder der sig en grøn boks. Den indeholder nye ord, som er oversat til polsk. Ikke alle nye ord oversættes. Ofte er ordene så ens at man kan gætte sig til betydningen. Endvidere er det vigtigt at læse teksterne højt mange gange. For at huske ord og konstruktioner er det ikke nok at høre og læse dem, de skal også udtales. Det bedste er selvfølgeligt at gøre det med en lærer, men selv uden en lærer vil det hjælpe til at huske ord og udtryk i teksterne. Grammatik Grammatikken indlæres ved at de vigtigste områder behandles systematisk, og der er en progression i løbet af de 9 kapitler. Disse grammatiske begreber behandles i wprowadzania najwaniejszych zagadnie. W grammatikbokse og ved hjælp af øvelser. cigu tych 9 rozdziaów zauwaa si sta Sideløbende introducerer teksterne og progresj. Zagadnienia gramatyczne omawiane s videopræsentationerne en række andre w boksach gramatycznych oraz przy pomocy grammatiske elementer, som skal forstås wicze. intuitivt. Det drejer sig primært om tider, hvor den Teksty i prezentacje wideo wprowadzaj studerende gerne hurtigt skulle blive i stand til at równoczenie szereg innych zagadnie identificere de forskellige former, selv hvis han gramatycznych, które naley rozumie intuicyjnie. ikke er i stand til at benytte dem. De fleste af de Chodzi tu gównie o stosowanie czasów. Celem intuitive elementer vil være bekendte fra engelsk tego jest, by student szybko by w stanie og tysk. zidentyfikowa róne formy, nawet jeeli jeszcze si nimi nie posuguje. Wikszo intuicyjnych elementów jest ju znana z angielskiego i niemieckiego.

11 Sposób ten wybrano ze wzgldu na to, e kurs z zaoenia jest przeznaczony do samodzielnej nauki, a gówny nacisk kadzie si na rozumienie duskiego w mowie i pimie, podczas gdy produkcyjnej warstwie jzyka powica si mniej uwagi. Frazeologizm Jako cz duskiej kultury jzykowej wprowadzam take frazeologizmy. Do wikszoci rozdziaów podaj wyraenie, które jest sta i aktywn czci jzyka duskiego. Prosz, ucz si tych frazeologizmów na pami. Duczycy potrafi to doceni. Teksty informacyjne z pytaniami W wikszoci rozdziaów umieszczono bardzo trudne teksty wraz z szeregiem pyta, do których student ma si ustosunkowa. Celem tych tekstów jest trenowanie czytania zwyczajnych duskich artykuów z gazet. Pragn jednoczenie pokaza, e mona rozumie trudny tekst dziki zgadywaniu i intuicji. Jestem jednak wiadom, e zrozumienie tych forkundskaber om de behandlede emner, hvis tekstów moe wymaga pewnej wiedzy o omawianym temacie i w zupenoci rozumiem, e kto moe zdecydowa si na przeskoczenie tej czci. wiczenia suchu W pierwszej czci systemu wprowadzam trzy duskie grupy samogoskowe oraz niektóre z tych spógosek, które z dowiadczenia wiem, e sprawiaj najwiksze trudnoci. Dette skal ses i sammenhæng med at kurset er udtænkt som et selvstudium, hvor hovedvægten ligger på forståelse af talt og skrevet dansk, mens den produktive del nedtones. Ordsprog Ordsprogene er indsat som en del af dansk sprogkultur. Der er til de fleste kapitler angivet et udtryk, som er en fast og aktiv del af dansk sprog. Lær disse udtryk udenad. Danskere vil værdsætte dem. Faktuelle tekster med spørgsmål En række meget svære tekster forekommer i de fleste kapitler, sammen med en række spørgsmål, som den studerende skal tage stilling til. Formålet med disse tekster er at træne læsningen af normale danske avistekster, samt at påvise, at det faktisk kan lade sig gøre at forstå svære tekster ved hjælp af gætteri og intuition. Jeg er dog klar over at det kan kræve man skal have fuldt udbytte af teksterne, og jeg har derfor fuld forståelse for at nogen vælger at springe denne del over. Lyttetræning I denne første del af systemet introduceres de tre danske vokalgrupper og nogle af de konsonanterne, som erfaringsmæssigt giver de fleste vanskeligheder.

12 Polacy mog mie powane kopoty w odrónieniu duskich samogosek. Zatem mocno polecam powtarzanie wicze suchu kilka razy. Nawet bez nauczyciela mona uczy si rozróniania duskich gosek, a wtedy póniejsza praca nad udoskonalaniem jzyka duskiego bdzie o wiele atwiejsza. Trzeba podkreli, e dla wikszoci ludzi jest to cika i mudna praca. CZEKANIE NIE UATWIA PROCESU!!!!! Klucz For polakker kan det være meget svært at adskille de forskellige danske vokallyde. Det anbefales kraftigt at lave lytteøvelserne, helst flere gange. Selv hvis man arbejder uden en lærer vil det være muligt at lære at identificere de danske lyde, og det gør det senere arbejde med at perfektionere sit danske betydeligt lettere. Men det skal understreges at det for de fleste er et slidsomt og monotomt arbejde. DET BLIVER IKKE LETTERE AF AT VENTE!!!!! Facitliste Do wikszoci wicze jest doczony na ostatnich stronach ksiki klucz. Najlepiej, eby wiczenia sprawdzi nauczyciel, lecz jeeli nie jest to moliwe, to najpierw zrób cae wiczenie, a potem sprawd. Nie ma klucza do wideotekstów oraz do zada, które polegaj na samodzielnym pisaniu. Wideoteksty Na ostatnich stronach kadego rozdziau znajdziesz tekst prezentacji. Pod kadym Til de fleste øvelser findes en facitliste bagerst i bogen. Det bedste er dog hvis man får rettet opgaverne af en lærer, men er det ikke muligt, så lav opgaverne færdigt inden du tjekker dem. Der er ikke ke facitliste til frie formuleringsopgaver samt til udfyldningsøvelserne bagerst i hvert kapitel. Videotekster Bagerst i hvert kapitel findes et udskrift af videopræsentationerne. En polsk oversættelse af zdaniem znajduje si tumaczenie na jzyk enkelte ord eller fraser med lille sats befinder sig polski pojedynczych sów bd fraz. under hver sætning. Sam tekst jest napisany pogrubion czcionk. Selve udskrifterne er trykt med fed skrift. Poza tym zawarte s róne propozycje Endvidere er angivet en række alternative alternatywnej konstrukcji zda. Trzeba je muligheder for at konstruere sætningerne. Det er uywa jak klocki LEGO, którymi student winien en slags legoklodser, som den studerende helst si bawi, mogc dziki temu tworzy wasne skal lege med og konstruere sine egne sætninger. zdania.

13 at hedde (mie na imi/ nazywa si) På bar/ i parken: Hej, jeg hedder Jan. Hvad med dig? Jeg hedder Eva. På hotel/ til jobsamtale: Goddag, mit navn er Jan Petersen. Jeg har bestilt et værelse 1 / Jeg har en aftale med Hans Jensen. På bar/ i parken: formelt: Mp3-01 Dav, jeg hedder Jan. Hvad hedder du? Jeg hedder Eva. Goddag 2, jeg hedder Jan Petersen Uformelt: Dav/ davs/ hej 3, jeg hedder Jan Petersen 1. pokój 2. dzie dobry 3. cze Wyraenia: Jeg hedder Hvad med dig? Mit navn er Jeg har bestilt Jeg har en aftale med Hvad hedder? Mam na imi A ty?/ co z tob? (ang: what about You/ niem: was mit Dir?) Nazywam si Zamówiem Jestem umówiony/ -a ze Jak ma na imi?/ jak si nazywa? Fornavne mænd Imiona mczyni Jan Michael Hans Søren Peter Fornavne kvinder Imiona - kobiety Anne Tina Sofie Margrethe Lene Efternavne Nazwiska Hansen Mp3-03 Larsen Petersen Andersen Sørensen Nielsen Berg Holm Møller Dalby Kastenskjold Wozniacki Mp3-02

14 Jeghedder:mamnaimi/nazywamsi Hedderjeg...?czymamnaimi...? Duhedder:masznaimi/nazywaszsi Hedderdu...?:czymasznaimi...? Hanhedder:onmanaimi/onsinazywa Hedderhan...?:czyonmanaimi...? Hunhedder:onamanaimi/onasinazywa Hedderhun...?:czyonamanaimi...? Vihedder:mamynaimi/nazywamysi Heddervi...?:czymynazywamysi...? Ihedder:macienaimi/nazywaciesi HedderI...?:czywynazywaciesi...? Dehedder:onimajnaimi/nazywajsi Hedderde...?:czyoninazywajsi...? Mp304 atkommefra(pochodziz) JegkommerfraPolen.Hvadmeddig? JegkommerfraEngland. JegkommerfraKrakow.Hvadmeddig? JegkommerfraLondon. Jegkommerfra København Mp305 Aalborg Århus Odense Roskilde Helsingør Bornholm JegkommerfraPolen.Hvadmeddig? Jegerdansker. J Sówka: Bar,parkiznaczenieinnych sówmonazrozumiezewzgl dunaichpodobiestwodosów uywanychwjzykupolskim. Niezawszebdziemytumaczy taktransparentnesowa. Wyrazy: Jeger Jestem Duer Jeste Haner Onjest Huner Onajest Vier Jestesmy Ier Jestecie Deer Onis Mp307 Jeg kommer fra Jeg taler (mówi) Jeg er Danmark dansk dansker Polen polsk polak Tyskland (Niemcy) tysk tysker England engelsk englænder Sverige svensk svensker Norge norsk nordmand (Uwaga kocówka) Frankrig fransk franskmand (Uwaga kocówka) Spanien spansk spanier Rusland russisk russer Litauen litauisk litauer Italien italiensk italiener Ukraine ukrainsk/ russisk ukrainer Belgien fransk/ hollandsk belgier Tjekkiet tjekkisk tjekke Slovakiet slovakisk slovakker Mp306

15 at tale (mówi) Jeg taler dansk, engelsk, polsk, spansk og lidt tysk. Hvad med dig? Jeg taler polsk, fransk, italiensk, russisk og lidt litauisk. Taler du polsk? Ja selvfølgelig 1, jeg er polak. Kan du også 2 tale dansk? Nej, men 3 jeg kan tale engelsk. Mp3-08 Taler du tysk? Nej, det gør jeg ikke. Hvad med engelsk? Heller ikke 4, men jeg kan tale fransk og lidt 5 dansk. Kan du tale tysk? Nej, det kan jeg ikke. Hvad med engelsk? Heller ikke 4, men jeg kan tale fransk og lidt 5 dansk. Taler du tysk? Ja, det gør jeg. Kan du tale tysk? Ja, det kan jeg godt. 1. oczywicie 2.te/ take 3.ale 4.heller ikke: te nie/ take nie 5.troch Pytanie taler du wskazuje na bardziej wrodzon umiejtno bd przynajmniej pynno jzykow. Pytanie kan du tale (dosownie: potrafisz mówi? ) wskazuje na umiejtno przyuczon. Rodowity uytkownik jzyka zawsze mówi: Jeg taler dansk/ polsk - a nie jeg kan tale... Mp3-09 Ordsprog Al begyndelse er svær al: wszelki begyndelse: pocztek svær: trudny

16 lommeregner Rodzaje W duskim mamy dwa rodzaje: n-ord en begyndelse en aftale en bar en park Tælle 1 til 10 0 nul 1 en 2 to 3 tre 4 fire 5 fem 6 seks 7 syv 8 otte 9 ni 10 Ti t-ord et navn et værelse Mp liczy Zaimek: den Zaimek: det Zaimki oraz przymiotniki dostosowuj si do rodzaju rzeczownika. Trzeba podkreli, e han (on) i hun (ona) odnosz si wycznie do ludzi oraz, w niektórych przypadkach, do zwierzt domowych, jeeli s one traktowane jako czonkowie rodziny. Zaimki gramatyczne za s den i det. Der er en bar. Den er hyggelig fajny, przytulny Han hedder Olsen. Det er et dansk navn. Zdanie twierdzce Jeg taler polsk. Jeg hedder Michael. Han kommer fra København. Jeg har en aftale. Zdanie pytajce Taler du polsk? Hedder du Michael? Kommer han fra København? Har du en aftale? Mp3-11

17 Danmark Danmark har 5,5 millioner indbyggere. Hovedstaden hedder København. Danmark har 98 kommuner og 5 regioner. Landet består af en halvø, som hedder Jylland og mange øer. De største øer hedder Sjælland og Fyn. Danmarks areal er på ca Km 2, så Danmark er lidt større end Mazowiecki-regionen. Den største by i Danmark er København. Andre store byer er Århus, Odense og Ålborg. Grønland 1 og Færøerne 2 hører også med til Danmark, men de har selvstyre 3, og de bliver ikke regnet med når vi beregner areal og indbyggertal. Mp3-12 w Pytania po polsku: 1. Ilu mieszkaców ma Dania? 2. Ile gmin jest w Danii? 3. Ile województw jest w Danii? 4. Czy w Danii s pówyspy? 5. Jak si nazywaj najwiksze wyspy Danii? 6. Czy Województwo Mazowieckie jest wiksze czy mniejsze ni Dania? w Pytania po dusku: 1. Hvor mange indbyggere har Polen? 2. Er Warszawa en kommune eller en region? 3. Hvor mange regioner er der i Polen? 4. Hvad hedder hovedstaden en i Tyskland? 5. Er Australien en ø? 6. Hvor mange kvadratkilomenter er Danmark? 1. Grenlandia 2. Wyspy owcze 3. autonomia Hvem (kto), hvad (co/ jak), hvor (gdzie): Hvem er det? - kto to jest? Mp3-13 Hvem er finansminister i Danmark? - kto jest ministrem finansów w Danii? Hvad hedder du? - jak masz na imi? Hvad koster det? - ile to kosztuje? Hvad laver du? (zalenie od kontekstu) co robisz?/ czym si zajmujesz? Hvad er det? - co to jest? Hvor kommer du fra? - skd pochodzisz? Hvor bor du? - gdzie mieszkasz? Hvor skal vi hen? - gdzie idziemy? Mamy szereg sów pytajcych, które zaczynaj si na hv. Prosz zauway, e w tych sowach nie wymawia si h. Podobnie jak inne jzyki zachodnioeuropejskie jzyk duski ma szyk przestawny przy zdaniach pytajcych.

18 Udtale (wymowa) Mp314 Kocówka er [] Jzyk duski ma bardzo duo samogosek. Jest to jedna z nich. hedder kommer dansker russer tysker taler Sætninger Prosz zauway, jak sowa te cz si ze sob tworzc cao. hvad med dig? jeg hedder jeg har bestilt jeg har med Jens Hansen jeg kommer fra Polen fra Krakow jeg er jeg er dansker jeg er Polak vi er du er I er de er jeg taler taler du...? jeg kan jeg kan ikke det kan jeg godt Mp315 Alfabet Duski alfabet ma trzy szczególne litery (samogoski). Moe alfabet powinien posiada jeszcze kilka liter, poniewa wikszo liter mona wymawia na róne sposoby. Wybralimy jednak rozwizanie z 28 literami, a zatem trzeba zwraca uwag na wymow kadego sowa. jeg Prosz nie zwraca uwagi na znaczenie sów: Mp316 æ værelse svær sær æble tælle ø Søren Møller gør selvfølgelig København ø øer større å Aalborg på må så lå åben

19 w 1.03 wiczenia suchu Jak gosk syszysz? Trzeba wstawi jedn liter w puste miejsce. Masz do wyboru æ, ø, å: Prosz nie zwraca uwagi na znaczenie sów. Mog pojawi si sowa takie, które uywane s bardzo rzadko bd nie istniej wcale. 1. m r 2. m r 3. m r 4. s r 5. s 6. s 7. t 8. p 9. l 10. l 11. t ve 12. t ve 13. l Mp l 15. ge 16. n 17. d d 18. l ne 19. l ne 20. d d 21. br d 22. t l 23. pal 24. rt 25. m lk

20 w Dyktando z liczb. Prosz wpisa odpowiedni liczb z pliku dwikowego (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) a. b. c. d. e. f. g. Mp318 i. j. k. l. m. n. o. h. w Dyktando. Prosz wpisa brakujce sowo. p. Mp319 hedder Peter. Jeg kommer Berlin. Berlin er hovedstaden Tyskland. Jeg på ferie i Danmark, men jeg kan tale dansk. Jeg kan selvfølgelig tale tysk, og jeg kan tale lidt engelsk. Jeg har bestilt værelse på Park Hotel i København. Det ligger centralt i byen, og der mange barer og restauranter i nærheden.

21 w 1.06 wiczenie ze suchu Prosz odpowiedzie na pytania Mp3-20 a. Hvad hedder hun? b. Hvad hedder han? c. Hvor kommer hun fra? d. Hvor kommer han fra? e. Hvor bor hun i København? f. Kan Monika tale dansk? g. Kan Monika tale engelsk? w Prosz wedug wzoru zmieni i konstrukcje twierdzce na pytajce. Jeg taler dansk. Jeg kan tale engelsk. Taler du dansk? Kan du tale engelsk? a. Jeg er dansker. b. Jeg har bestilt værelse. c. Jeg har en aftale. d. Han kommer fra Spanien. e. Hun er Polak. f. Vi taler fransk. g. I har bestilt et værelse med toilet. h. De kommer fra Jylland.

22 w Prosz uzupeni brakujce sowo zaimkiem osobowym oraz odpowiednim do narodowoci jzykiem - jeg, du, han, hun, vi, I, de: a. Peter er dansker. Han taler dansk. b. Jose er spanier taler. c. Julia er polak taler. d. John er englænder taler. e. Min kollega og jeg er polakker taler. f. Jan og Anna har en aftale har en aftale. g. Du og Tina har en aftale har en aftale. h. Du har bestilt et værelse har bestilt et værelse. w Prosz zaznaczy waciwe miasto albo miejsce geograficzne wedug numerów. København: Numer Bornholm: Numer Aalborg: Numer Helsingør: Numer Odense: Numer Aarhus: Numer

23 w Prosz uzupeni puste pola sowem pytajcym (hvem, hvad, hvor) Pytanie Hvad hedder du? 1. ligger Warszawa? Odpowied Jeg hedder Ole. Warszawa ligger i Polen. 2. er 2 + 2? 2 plus 2 er bor på Park hotel? 4. ligger Park Hotel? 5. er Park Hotel? 6. bor Jan? Monika bor på Park Hotel. Park Hotel ligger i centrum. Park Hotel er et *** (3-stjernet) hotel. Han bor i Warszawa. 7. kan tælle til 10? Du kan tælle til 10. w Prosz uzupeni brakujce sowa. A B A Hej, hedder Jens. med dig? Hej Jens, jeg hedder Lene. e. Jeg en aftale med Søren. Søren i Polen. B A B du polsk? Nej, men jeg tale engelsk og dansk. Jeg kan tale dansk, jeg kan godt tale engelsk.

Hvor kommer du fra? Hvor ligger Aalborg? Aalborg ligger nord for Aarhus. Det vil sige at Aarhus ligger syd for Aalborg? Det er rigtigt.

Hvor kommer du fra? Hvor ligger Aalborg? Aalborg ligger nord for Aarhus. Det vil sige at Aarhus ligger syd for Aalborg? Det er rigtigt. Hvor kommer du fra? Mp3-01 Hvor kommer du fra? Fra Aarhus. Aarhus??? Hvor ligger det? I Danmark. Men hvor i Danmark? I Jylland. Jeg kender 1 kun 2 København. Aarhus ligger 3 vest for København. Det vil

Læs mere

10 ti 20 tyve 30 tredive 40 fyrre 50 halvtreds 60 tres 70 halvfjerds 80 firs 90 halvfems 100 hundrede

10 ti 20 tyve 30 tredive 40 fyrre 50 halvtreds 60 tres 70 halvfjerds 80 firs 90 halvfems 100 hundrede 10 ti 20 tyve 30 tredive 40 fyrre 50 halvtreds 60 tres 70 halvfjerds 80 firs 90 halvfems 100 hundrede Mp3-01 Wymawiaj: tale tælle tåle tylle tulle 2-tabellen: 2, 4, 6. Prosz kontynuowa do 20! Mp3-02 Jeg

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN

DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN RESPONS FRA ISLANDSKE ELEVER I 10. KLASSE 2015 Nuuk, 6. 10. august 2015 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir Nuuk, 6 10 august 2015 Brynhildur

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Test din viden om Adverbier

Test din viden om Adverbier Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adverbier 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

Test din viden om Adjektiver

Test din viden om Adjektiver Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adjektiver 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Vi bygger videre på det I lærte sidste skoleår. I år vil der blive mere skriftlighed, og flere små mundtlige fremlæggelser. Vi arbejder med et bogsystem der hedder A

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Opgave Eksempel: Hvor mange kager? 1. Hvornår starter filmen? 2. Hvor mange kilo håndbagage? 3. Hvor skal man skifte tog?

Opgave Eksempel: Hvor mange kager? 1. Hvornår starter filmen? 2. Hvor mange kilo håndbagage? 3. Hvor skal man skifte tog? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvor mange kager? 5 15 25 X 1. Hvornår starter filmen? Kl. 18.30 Kl. 21.00 Kl. 19.00 2. Hvor mange kilo håndbagage? 6 kg 8 kg 10 kg 3. Hvor skal man skifte tog?

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Ny udgave af Formidable 7.-9. klasse

Ny udgave af Formidable 7.-9. klasse Ny udgave af Formidable 7.-9. klasse Français Formidable - fransklærernes foretrukne Formidable er udkommet i en ny udgave Français Formidable som tydeligt afspejler de nye Fælles Mål og de nye mundtlige

Læs mere

SPROG OG LÆSNING ET FÆLLES ANSVAR INFORMATION TIL FORÆLDRE - INDSKOLINGEN

SPROG OG LÆSNING ET FÆLLES ANSVAR INFORMATION TIL FORÆLDRE - INDSKOLINGEN SPROG OG LÆSNING ET FÆLLES ANSVAR INFORMATION TIL FORÆLDRE - INDSKOLINGEN SPROG- OG LÆSEUDVIKLING GÅR HÅND I HÅND SPROG OG LÆSNING - ET FÆLLES ANSVAR 3 Ved du, at et godt talesprog er fundamentet for,

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Forhold og holdninger blandt dansklærere i Island forår 2015

Forhold og holdninger blandt dansklærere i Island forår 2015 Forhold og holdninger blandt dansklærere i Island forår 2015 N O R D P LU S P R OJ E K T, DANSK 1-2-3 S E M I N A R I N U U K 6. 1 0. A U G U S T 2 0 1 5 B R Y N H I L D U R A N N A O G Þ Ó R H I L D U

Læs mere

Hensigten er, at eleven fra starten vænner sig til, hvordan det lyder, når kinesere taler kinesisk.

Hensigten er, at eleven fra starten vænner sig til, hvordan det lyder, når kinesere taler kinesisk. Kinesisk Kinesisk 1 1. udgave, 2006 ISBN 13 9788761614155 Websitet består af to dele; redskaber til indlæring og træning af udtale samt supplerende materiale til alle tekstbogens lektioner. Kinesisk 1-4

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz.

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz. Om undervisningen Undervisning for 0. - 5. klasse Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz Alkalær-metoden Praktiske detaljer Referencer Undervisningsmoduler 1-4

Læs mere

Bilag A.1 Revideret arbejdskaftsbesparende potentiale

Bilag A.1 Revideret arbejdskaftsbesparende potentiale Bilag A.1 Revideret arbejdskaftsbesparende potentiale Arbejdskraftbesparende Nuværende samlet årligt Forventet samlet årligt Årlig besparelse i potentiale for direkte Årlig besparelse forbrug (Før projekt)

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

WTC advokaterne og Ken Torpe Christoffersen

WTC advokaterne og Ken Torpe Christoffersen WTC advokaterne og Ken Torpe Christoffersen 12 advokater - ligger i Hillerød og Helsingør - etableret helt tilbage i 1869, KTC har speciale indenfor fast ejendom og erhvervsret - 25 års erfaring med køb

Læs mere

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale Til uddannelse Læse og Skrive Aftale Indhold Værktøjer til fastholdelse og fagligt fokus 3 Aftalekonceptet 4 Sådan hjælper programmerne 5 CD-ORD 6-7 Ordbogsværktøjet 8 SkanRead 9 Stemmer 9 IntoWords til

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Præsentation At præsentere / tage imod en ny kollega Dialog 1 Dialog 2 A: Det er Mike. Han er ny her. A: Hej, jeg er ny her. Jeg hedder Ivan. B: Hej, velkommen

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Restaurant Petit. Før du læser bogen

Restaurant Petit. Før du læser bogen OPGAVER TIL Restaurant Petit NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 1. Læs teksten på bagsiden af bogen Hvor er Jacob og Lone henne? Hvad laver de? Hvorfor tænker Lone på at rejse hjem? Snak om, hvad I synes

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Oversættelse af tekster på andre sprog - via Google

Oversættelse af tekster på andre sprog - via Google Oversættelse af tekster på andre sprog - via Google Introduktion Google har udviklet en maskine, der kan oversætte tekster til forskellige sprog. Du har måske været på ferie i Tyskland eller Frankrig.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

EKSPORTFREMSTØD nogensinde online!

EKSPORTFREMSTØD nogensinde online! ÅRETS TILBUD 2013 Invitation til Danmarks største EKSPORTFREMSTØD nogensinde online! Nu samler vi alle ca. 30.000 danske eksportvirksomheder + kompetencer, produkter, services og varemærker Ét sted Online

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Storauktion. Amagerbyt 2015

Storauktion. Amagerbyt 2015 Storauktion Amagerbyt 2015 Søndag den 1. marts 2015 på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup Åbningstid: kl. 10.00-16.00. Mødepræmier: kl. 11.00-12.00-13.00 Eftersyn: kl. 12.00-13.30 Auktion:

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND OPSAMLING STØT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND HUSK: At holde orden i klassen.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent De små læser Rebild den 4. maj 2011 Gratis på nettet Nettet rummer en uendelighed af muligheder, og mange af dem er gratis Computeren virker ofte meget motiverende

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Referat Mødt:

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann viden giver sejlglæde // Kapsejlads - opgavefordeling, kommunikation, boathandling //Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO Forsidefoto:

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

2011-12 TJEKTASKEN.NU

2011-12 TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2011-12 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne

Læs mere

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog CFU Hjørring Indhold og intention Fokus på ordforrådstilegnelsens vigtighed Hvorfor? Hvordan? Kort gennemgang af hvorfor Ideer til praksis. Hvorfor? Kommer det ikke

Læs mere

Springeren 18. september 2015

Springeren 18. september 2015 Springeren 18. september 2015 Her følger beretningen om springerens vej gennem skakhistorien. Gennem hele skakhistorien har springeren altid bevæget sig på den samme måde: To felter frem og et felt til

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Dictogloss i undervisningen

Dictogloss i undervisningen Annette Pedersen Cand. mag. i dansk og filosofi/videnskabsteori, Sprogcentret K.I.S.S. anetq@oncable.dk Rikke Jensen cand. mag. i dansk med tilvalg i musik, Sprogcentret K.I.S.S. rikkej71@hotmail.com Dictogloss

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping Visuel Mind Mapping 5 Visuel Mind Mapping - introduktion Kunne du tænke dig: At have overblik - også i pressede situationer - det gælder som taler, som referent, som mødeleder, i eksamenssituationer eller...?

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Lærervejledning til. Vi læser om dinosaurer

Lærervejledning til. Vi læser om dinosaurer Lærervejledning til Vi læser om dinosaurer Vi læser om dinosaurer I dette undervisningsmateriale om dinosaurer lægger vi vægt på, at eleverne opnår kompetencer, der gør dem i stand til at hente viden fra

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Til grundskolen. Læse og Skrive Aftale

Til grundskolen. Læse og Skrive Aftale Til grundskolen Læse og Skrive Aftale Sæt læsningen fri, slip skrivningen løs Indhold Læse og Skrive Aftale - til grundskolen 3 CD-ORD 4 Skanread 5 Stemmer 5 IntoWords 6-7 Om MV-Nordic MV-Nordic har igennem

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Kort introduktion til Google.

Kort introduktion til Google. Google Side 1 af 10 Kort introduktion til Google.... 2 Tilpas din søgning... 2 Generelle Tips... 2 Udelukkelse af ord... 2 Brug af *... 3 Sætningssøgninger... 3 Jeg Føler Mig Heldig... 3 Avanceret søgning...

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Evaluering. 9/10 klasse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Evaluering. 9/10 klasse. Hold:27 Tysk Lærer:Jonas Callesen Undervisningsmål Læringsmål 9/10 klasse Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering Uge 31-36 -At blive bevidste om ligheder mellem tysk og andre

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Jeg læser om lande: Til læreren

Jeg læser om lande: Til læreren Jeg læser om lande: Til læreren Jeg læser om lande er en serie elevbøger, som introducerer 8-12-årige til 18 udvalgte lande i verden. Bøgerne er velegnede i 2.-6. klasse til selvstændig faglig læsning,

Læs mere