Hvordan går det? Kurs samodzielnej nauki j zyka du skiego Zasoby mutimedialne w Internecie: 3 godziny nagra d wi kowych oraz ponad godzin wideo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan går det? Kurs samodzielnej nauki j zyka du skiego Zasoby mutimedialne w Internecie: 3 godziny nagra d wi kowych oraz ponad godzin wideo"

Transkript

1 Hvordan går det? Kurs samodzielnej nauki jzyka duskiego Zasoby mutimedialne w Internecie: 3 godziny nagra dwikowych oraz ponad godzin wideo Napisa Michael Hardenfelt Wsparcie internetowe oraz dodatkowe wiczenia na: Podrcznikjzykaduskiego napisanydlapolaków Autorod7latpracujewPolsce jakolektorjzykaduskiego Doskonalewie,jakieproblemynapotykajPolacy uczcysitegopiknegojzyka

2 Hvordan går det? Kurs jzyka duskiego dla pocztkujcych Copyright: Michael Hardenfelt, 2011 Internetsupport: ISBN Bogen må ikke videredistribueres i elektronisk form. Kopier og print fra bogen må kun anvendes af brugeren/ licenshaveren til det enkelte eksemplar. Nie wolno przekazywa elektronicznych nych wersji ksiki. Kopiowanie oraz drukowanie z ksiki ki wycznie dla uytkownika/ posiadacza licencji cji pojedynczego egzemplarza Videoer til systemet/ wideo nalece do systemu: Deltagere/ uczestnicy: Christiane Majgaard, Michael Hardenfelt, Benn Q. Holm, Joanna Gauba, Pawe Buczkowicz, Iwona Buczkowicz, Jan Talma, Gabriela Kling, Magdalena Ciesielska, Agnieszka Piszczek Lydfiler/ pliki dzwikowe: Michelle Jensen, Michael Hardenfelt, Benn Q. Holm, Christiane Majgaard Poprawki i komentarze: Agnieszka Piszczek & Paulina Nosek

3 Spis treci Wstp Indledning... Side 4 Podzikowania Tak for hjælpen... Side 6 Dodatkowe materiay do nauki duskiego Supplerende materialer til danskundervisning... Side 7 Instrukcja obsugi systemu Brugermanual... Side 9 Rozdzia 1. Kapitel 1... Side 13 Rozdzia 2. Kapitel 2... Side 29 Rozdzia 3. Kapitel 3... Side 46 Rozdzia 4. Kapitel 4... Side 63 Rozdzia 5. Kapitel 5... Side 77 Rozdzia 6. Kapitel 6... Side 96 Rozdzia 7. Kapitel 7... Side 123 Rozdzia 8. Kapitel 8... Side 146 Rozdzia 9. Kapitel 9... Side 160 Klucz do wicze Facitliste... Side 182

4 Wstp Z wielk radoci oddaj czytelnikom niniejszy podrcznik do nauki jzyka duskiego. Hvordan går det? jest przeznaczony przede wszystkim do samodzielnej nauki dla pocztkujcych. Jako taki kadzie nacisk na suchanie i uczenie si zwrotów podstawowych, uywanych na co dzie, obecnie stosowanych w jzyku duskim. Samodzielna nauka jzyka stanowi dla wikszoci ludzi bardzo due wyzwanie, i dlatego wanie proponuj potraktowa niniejszy podrcznik jako wprowadzenie do rozpoczcia nauki w szkole lub jako przygotowanie do codziennej komunikacji wród Duczyków, bowiem dopiero wtedy mona zacz mówi. Wszelkie badania nad sposobami nauki jzyków potwierdzaj, e gone wymawianie i wielokrotne powtarzanie sów oraz zwrotów jest istotne dla zapamitywania tyche zwrotów. w Podrcznik zawiera obszerny materia dwikowy dostpny w Internecie. Podrcznik nadaje si równie jako repetytorium na poziom A1 oraz A2. Mieszanie rónych sposobów i podrczników sprzyja procesowi nauczania, a Hvordan går det? powtarza podstawowe zasady jzyka duskiego, moe w nieco innym zestawie i kolejnoci ni w poprzednim podrczniku, z którego korzystae, ale wanie taka powtórka jest zwykle lepsza ni lczenie nad stronami, które ju znasz. Indledning Jeg er overordentlig glad for at kunne overdrage læserne denne lærebog i dansk som fremmedsprog. Hvordan går det? er primært tænkt som et selvstudium til begyndere. Som sådan lægges der vægt på at lytte og på indlæringen af grundlæggende udtryk som anvendes i moderne dansk. Selvstudium af et nyt sprog er for de fleste mennesker en betydelig udfordring, og netop derfor foreslår jeg at betragte nærværende lærebog som en indledning forud for påbegyndelse af indlæring i en skole eller i det virkelige liv blandt danskere, for det er trods alt først der man rigtigt kan begynde at tale. Alle undersøgelser af sprogindlæring bekræfter at hørlig udtale og adskillige gentagelser af ord og udtryk er meget væsentligt for at huske disse udtryk. Til lærebogen eksisterer et omfangsrigt lydmateriale, som er tilgængeligt på internettet. Lærebogen er endvidere velegnet som repetition på niveau A1 og A2. Der er altid godt at blande forskellige undervisningssystemer, og Hvordan går det? gentager de grundlæggende principper for dansk på en måde der måske er lidt anderledes end den der blev benyttet i den tidligere lærebog, og netop sådan en repetition er som regel bedre end at sidde og svede over tekster som du allerede kender.

5 Pracuj ju od 8 lat jako lektor jzyka duskiego w Polsce, a wczeniej pracowaem take jako lektor jzyka angielskiego. Jeeli chodzi o podstawow nauk jzyka duskiego, to na duskim rynku istniej ju róne dobre podrczniki. Prawie wszystkie s jednak przeznaczone do nauki w klasie i bardzo trudno korzysta z nich bez nauczyciela. Wanie dlatego, korzystajc przy okazji z mojego dowiadczenia z polskojzycznymi studentami, zdecydowaem si na opracowanie niniejszego projektu. Zdecydowaem te, e projekt ten ma by osobistym dzieem, które zawiera bdzie duo potocznych i nowoczesnych wyrazów. Podczas redagowania tekstów ma uwag zwracaem te na poprawno polityczn, co podczas korzystania z systemu ma skoni do refleksji, dyskusji i zabawy. ycz przyjemnej i skutecznej nauki duskiego!!! Jeg ønsker dig en behagelig og effektiv Michael Hardenfelt, 2011 Jeg har arbejdet i 8 år som dansklærer i Polen, og tidligere arbejdede jeg også som engelsklærer. Når det drejer sig om grundlæggende danskundervisning, så er der nu et stort udvalg på det danske marked. Næsten alle er imidlertid udarbejdet med henblik på klasseundervisning, og det er meget svært at anvende dem uden hjælp fra en lærer. Netop derfor besluttede jeg mig for at udarbejde nærværende projekt, hvor jeg til lejligheden kunne anvende min erfaring med polsksprogede studerende. Jeg besluttede ligeledes at nærværende projekt skal være et personligt projekt, hvilket medfører at det indeholder flere dagligdags udtryk og mere moderne sprog end typiske lærebøger. Jeg har også prøvet at undgå politisk korrekthed under redigering af teksterne, hvilket jeg håber kan motivere til overvejelse, diskussion og leg i forbindelse med anvendelsen af systemet. danskundervisning! Michael Hardenfelt, 2011

6 Podzikowania Tak Pragn podzikowa wszystkim tym, którzy w zwizku z niniejszym projektem wystpili do nagra dwikowych i wideo. S to obecni i byli studenci duskiego, koledzy z pracy i starzy przyjaciele. Wszyscy wystpili bez adnego wynagrodzenia, za to te jestem im ogromnie wdziczny. Bez nich system ten nie byby taki sam. Chciabym take podzikowa mgr Agnieszce Piszczek, skandynawistce z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, za przeczytanie niniejszej pracy. Jej uwane komentarze przyczyniy si do zmniejszenia iloci bdów, a dobre rady spowodoway, e niektóre zagadnienia zostay przedstawione w sposób bardziej zrozumiay dla czytelnika. Michael Hardenfelt, 2011 Først og fremmest vil jeg gerne takke alle de som deltog i lyd- og videooptagelser i forbindelse med nærværende projekt. Det drejer sig om nuværende og tidligere danskstuderende, kollegaer og gamle venner. Alle deltog uden nogen form for honorar, og dette er jeg umådeligt taknemmelig for. Uden deres hjælp var dette system ikke blevet det samme. Jeg vil også gerne takke cand.mag. i dansk fra Adam Mickiewicz Universitetet i Poznan, Agnieszka Piszczek, for gennemlæsningen af nærværende manuskript. Hendes opmærksomme mm kommentarer har medført at der er langt færre fejl i arbejdet end der var tidligere, og hendes gode råd har medført at nogle emner nu præsenteres til læseren på en langt mere forståelig måde. Michael Hardenfelt, 2011

7 Materiay uzupeniajce aden system nie powinien by jedyn pomoc przy uczeniu si nowego jzyka. Oczywiste jest, e ludzie ucz si na wiele rónych sposobów, poniewa aden system nie jest doskonay. Do samodzielnej nauki zwykle polecam bezpatny program który odznacza si do systematycznym podejciem oraz dobrymi wiczeniami gramatycznymi. Supplerende materialer Ved indlæring af et nyt sprog bør intet system stå alene. Dels lærer folk på forskellige måder, dels er intet system perfekt. Ved selvstudium gennem Internettet anbefaler jeg primært gratisprogrammet som tilbyder en relativt systematisk tilgangsvinkel, med gode grammatikøvelser. Jeeli korzysta si Hvordan går det? z nauczycielem duskiego, to naleaoby wspomóc si systemem komunikacyjnym. Na rynku istnieje do duo takich systemów (100% duskojzycznych) i nie chc tutaj wszystkich wymienia. Osobicie mam zaufanie do Etteren napisane przez Mikaela Køneke og Lon Nielsen (wydawnictwo: Nyt Teknisk Forlag). W celu uzupenienia wicze wymowy oraz wicze suchowych gorco polecam Det lyder godt napisane przez Kirsten Snefstrup og Larsa Møllera (wydawnictwo: Forlaget Alfabeta). Najlepiej jednak korzysta z systemu z prywatnym nauczycielem bd w bardzo maych grupach. Ved undervisning med lærer bør Hvordan Går det? suppleres af et kommunikativt system. Der findes en hel del forskellige på markedet (100% dansksprogede), og jeg vil ikke her gennemgå dem alle. Personligt finder jeg mig godt tilpas med Etteren af Mikael Køneke og Lone Nielsen (Nyt Teknisk Forlag). Til supplerende udtale- og lyttetræning kan jeg varmt anbefale Det lyder godt af Kirsten Snefstrup og Lars Møller (Forlaget Alfabeta). Det skal dog helst gennemgås med en privatlærer eller i meget små grupper.

8 Istniej równie mnóstwo ksiek do gramatyki. Osobicie preferuj Grammatikken Håndbog i dansk grammatik for udlændinge, napisane przez Barbar Fischer-Hansen og Ann Kledal (Specialpædagogisk forlag). Autorki te napisay 3 ksiki z wiczeniami gramatycznymi dla pocztkujcych i redniozaawansowanych, Parat Start 1, 2 og 3. Kade z nich omawia szczególne zagadnienia gramatyczne, a zatem nie ma mowy o progresji. Z ksiek trudno korzysta bez nauczyciela, chyba e jest si mionikiem gramatyki. Ligeledes findes en lang række bøger til grammatikundervisning. Personligt foretrækker jeg Grammatikken Håndbog i dansk grammatik for udlændinge, af Barbara Fischer-Hansen og Ann Kledal (Specialpædagogisk forlag). Samme forfattere og forlag har lavet en serie på tre bøger med grammatikøvelser for begyndere og let avancerede, Parat Start 1, 2 og 3, som hver især behandler forskellige emner. Der er altså ikke tale om progression. Bøgerne kan være svære at anvende uden lærer medmindre man tilfældigvis er grammatiknørd. Sowniki to powaniejszy problem. Jeeli kto bardzo dobrze zna angielski bd niemiecki, to najlepszym rozwizaniem dla pocztkujcych moe by kupno maego sownika w Danii. W Danii mona te kupi Dansk-polsk (dusko-polski) ordbog z Specialpædagogisk Forlag. Jest on dobry dla pocztkujcych z powodu prostego stylu, lecz do drogi (okoo 200 z). Godnym polecenia sownikiem dla bardziej zaawansowanych jest sownik polsko-duski z wydawnictwa Gyldendal, lecz nie polecam dla pocztkujcych. W Polsce polecam Sownik Minimum z Wiedzy Powszechnej. Kosztuje okoo 20 z, jest naprawd minimum, ale wystarczy na pierwsze 6 miesicy. Poza tym istnieje oczywicie Google Translate, tylko trzeba si liczy z niedoskonaoci tumaczenia. Ordbøger er et mere alvorligt problem. Hvis man er rigtig god til engelsk eller tysk, kan den bedste løsning for begyndere være at købe en lille ordbog i Danmark. ark. Her kan man også købe Dansk-polsk ordbog fra Specialpædagogisk forlag. Den er god til begyndere på grund af sin enkle stil, men den er ralativt dyr efter polske forhold (omkring 400 Kr.). En god ordbog er også polsk-dansk fra Gyldendal, men ikke til begyndere, da den simpelt hen indeholder for meget materiale. I Polen anbefaler jeg Sownik Minimum fra forlaget Wiedzy Powszechnej. Den koster omkring 20 z, er alsolut minimum, men helt ok til de første 6 måneder. Herudover findes naturligvis Google Translate, her skal man blot affinde sig med at den ikke altid er helt præcis.

9 Instrukcja obsugi Pliki dwikowe Brugsanvisning Lydfiler. Pliki dwikowe znajduj si na nauka online Pliki dwikowe mona odsucha on-line na stronie. Pliki dwikowe maj numeracj. W ksice wyglda np. tak: Mp3-06. Prosz zauway, e Mp3 to nie numer, lecz odnosi si do typu pliku. Film Filmiki znajduj si na nauka_online Filmiki dziel si na: Prezentacja: 4 osoby wypowiadaj si po dusku na ten sam temat. Transkrypcja znajduje si na ostatnich stronach kadego rozdziau. Postaraj si uczy tych zda na pami. wiczenie ukadu artykulacyjnego: Tylko do rozdziau 1. Krótki filmik instrukcyjny dotyczcy codziennej gimnastyki artykulatorów. Jest to bardzo wane, gdy u wikszoci osób wargi ruszaj si w staych i sztywnych wzorach. Tylko uelastyczniajc ruchy, moemy uczy si, jak wymawia nowe goski. wiczenia naley powtarza codziennie przez jaki czas. Wymowa: Filmiki te demonstruj ukad ust przy wymawianiu duskich gosek. wiczenia w domu mog pomóc, ale trzeba zda sobie spraw, e niekoniecznie usyszysz, czy dobrze wymawiasz goski. Najlepiej wiczy z nauczycielem. Prywatna lekcja: Panorama wybranych zagadnie kadego rozdziau. Mog zachci do nauki i pokaza, co trzeba robi. Wykad: Szereg zagadnie kadego rozdziau omawiamy z udziaem interaktywnych suchaczy. Lydfilerne befinder sig på nauka online Lydfilerne kan aflyttes on-line via hjemmesiden, Lydfilerne er nummererede. I bogen ser det fx. sådan ud: Mp3-06. Bemærk at Mp3 ikke er et nummer, men henviser til filformatet. Film Filmklip befinder sig på nauka_online Filmklippene deler sig i: Prezentacja: 4 personer taler på dansk om et overordnet emne. Transkript befinder sig bagerst i hvert kapitel. Prøv at lære sætningerne udenad. wiczenie ukadu artykulacyjnego: Kun til kapitel 1. Filmen giver råd til hvordan man dagligt kan lave mundgymnastik. Det er vigtigt fordi munden hos de fleste mennesker bevæger sig i faste og stive mønstre. Kun ved at bløde op på dem kan vi lære at udtale nye lyde. Øvelserne bør således gentages dagligt over en længere periode. Wymowa: Filmene demonstrerer mundstilling ved udtalen af danske lyde. Det kan være godt at træne hjemme, men vær opmærksom på at det kan være meget vanskeligt selv at høre om du udtaler lydene korrekt. Det bedste er at lave øvelserne i samarbejde med en lærer. Prywatna lekcja: En gennemgang af udvalgte elementer i hvert kapitel. Kan være gode at se for at blive motiveret for at komme i gang. Wykad: En række emner fra hvert kapitel behandles i forelæsningsform med deltagelse at et interaktivt publikum.

10 Teksty, sowa i wyraenia Podstawowym celem tekstów jest trening umiejtnoci czytania. Pliki dwikowe za podpieraj trenowanie rozumienia ze suchu. Oba sposoby s wane i naley je powtarza kilkakrotnie. tekster, ord og udtryk Det primære formål med teksterne er at opøve læsefærdighed, mens lydfilerne understøtter opøvelse at lytteforståelse. Det er vigtigt at benytte begge metoder, og i øvrigt gentage læsningen flere gange. Obok wszystkich tekstów znajduj si zielone ramki. Zawieraj one nowe sowa oraz tumaczenie na jzyk polski. Nie wszystkie nowe sowa znajduj si jednak w ramkach. Czsto sowa te s na tyle podobne po dusku i po polsku, e mona zgadn ich znaczenie bez sowniczka. Ponadto bardzo wane jest gone czytanie tekstów nawet wiele razy. eby zapamita sowa i konstrukcje jzykowe nie wystarczy sucha i czyta, trzeba te wymawia. Najlepiej robi si to oczywicie z nauczycielem, ale nawet bez niego gone czytanie dobrze wpywa na zapamitywanie sów. Gramatyka Gramatyki uczymy si w trakcie systematycznego Ved alle tekster befinder der sig en grøn boks. Den indeholder nye ord, som er oversat til polsk. Ikke alle nye ord oversættes. Ofte er ordene så ens at man kan gætte sig til betydningen. Endvidere er det vigtigt at læse teksterne højt mange gange. For at huske ord og konstruktioner er det ikke nok at høre og læse dem, de skal også udtales. Det bedste er selvfølgeligt at gøre det med en lærer, men selv uden en lærer vil det hjælpe til at huske ord og udtryk i teksterne. Grammatik Grammatikken indlæres ved at de vigtigste områder behandles systematisk, og der er en progression i løbet af de 9 kapitler. Disse grammatiske begreber behandles i wprowadzania najwaniejszych zagadnie. W grammatikbokse og ved hjælp af øvelser. cigu tych 9 rozdziaów zauwaa si sta Sideløbende introducerer teksterne og progresj. Zagadnienia gramatyczne omawiane s videopræsentationerne en række andre w boksach gramatycznych oraz przy pomocy grammatiske elementer, som skal forstås wicze. intuitivt. Det drejer sig primært om tider, hvor den Teksty i prezentacje wideo wprowadzaj studerende gerne hurtigt skulle blive i stand til at równoczenie szereg innych zagadnie identificere de forskellige former, selv hvis han gramatycznych, które naley rozumie intuicyjnie. ikke er i stand til at benytte dem. De fleste af de Chodzi tu gównie o stosowanie czasów. Celem intuitive elementer vil være bekendte fra engelsk tego jest, by student szybko by w stanie og tysk. zidentyfikowa róne formy, nawet jeeli jeszcze si nimi nie posuguje. Wikszo intuicyjnych elementów jest ju znana z angielskiego i niemieckiego.

11 Sposób ten wybrano ze wzgldu na to, e kurs z zaoenia jest przeznaczony do samodzielnej nauki, a gówny nacisk kadzie si na rozumienie duskiego w mowie i pimie, podczas gdy produkcyjnej warstwie jzyka powica si mniej uwagi. Frazeologizm Jako cz duskiej kultury jzykowej wprowadzam take frazeologizmy. Do wikszoci rozdziaów podaj wyraenie, które jest sta i aktywn czci jzyka duskiego. Prosz, ucz si tych frazeologizmów na pami. Duczycy potrafi to doceni. Teksty informacyjne z pytaniami W wikszoci rozdziaów umieszczono bardzo trudne teksty wraz z szeregiem pyta, do których student ma si ustosunkowa. Celem tych tekstów jest trenowanie czytania zwyczajnych duskich artykuów z gazet. Pragn jednoczenie pokaza, e mona rozumie trudny tekst dziki zgadywaniu i intuicji. Jestem jednak wiadom, e zrozumienie tych forkundskaber om de behandlede emner, hvis tekstów moe wymaga pewnej wiedzy o omawianym temacie i w zupenoci rozumiem, e kto moe zdecydowa si na przeskoczenie tej czci. wiczenia suchu W pierwszej czci systemu wprowadzam trzy duskie grupy samogoskowe oraz niektóre z tych spógosek, które z dowiadczenia wiem, e sprawiaj najwiksze trudnoci. Dette skal ses i sammenhæng med at kurset er udtænkt som et selvstudium, hvor hovedvægten ligger på forståelse af talt og skrevet dansk, mens den produktive del nedtones. Ordsprog Ordsprogene er indsat som en del af dansk sprogkultur. Der er til de fleste kapitler angivet et udtryk, som er en fast og aktiv del af dansk sprog. Lær disse udtryk udenad. Danskere vil værdsætte dem. Faktuelle tekster med spørgsmål En række meget svære tekster forekommer i de fleste kapitler, sammen med en række spørgsmål, som den studerende skal tage stilling til. Formålet med disse tekster er at træne læsningen af normale danske avistekster, samt at påvise, at det faktisk kan lade sig gøre at forstå svære tekster ved hjælp af gætteri og intuition. Jeg er dog klar over at det kan kræve man skal have fuldt udbytte af teksterne, og jeg har derfor fuld forståelse for at nogen vælger at springe denne del over. Lyttetræning I denne første del af systemet introduceres de tre danske vokalgrupper og nogle af de konsonanterne, som erfaringsmæssigt giver de fleste vanskeligheder.

12 Polacy mog mie powane kopoty w odrónieniu duskich samogosek. Zatem mocno polecam powtarzanie wicze suchu kilka razy. Nawet bez nauczyciela mona uczy si rozróniania duskich gosek, a wtedy póniejsza praca nad udoskonalaniem jzyka duskiego bdzie o wiele atwiejsza. Trzeba podkreli, e dla wikszoci ludzi jest to cika i mudna praca. CZEKANIE NIE UATWIA PROCESU!!!!! Klucz For polakker kan det være meget svært at adskille de forskellige danske vokallyde. Det anbefales kraftigt at lave lytteøvelserne, helst flere gange. Selv hvis man arbejder uden en lærer vil det være muligt at lære at identificere de danske lyde, og det gør det senere arbejde med at perfektionere sit danske betydeligt lettere. Men det skal understreges at det for de fleste er et slidsomt og monotomt arbejde. DET BLIVER IKKE LETTERE AF AT VENTE!!!!! Facitliste Do wikszoci wicze jest doczony na ostatnich stronach ksiki klucz. Najlepiej, eby wiczenia sprawdzi nauczyciel, lecz jeeli nie jest to moliwe, to najpierw zrób cae wiczenie, a potem sprawd. Nie ma klucza do wideotekstów oraz do zada, które polegaj na samodzielnym pisaniu. Wideoteksty Na ostatnich stronach kadego rozdziau znajdziesz tekst prezentacji. Pod kadym Til de fleste øvelser findes en facitliste bagerst i bogen. Det bedste er dog hvis man får rettet opgaverne af en lærer, men er det ikke muligt, så lav opgaverne færdigt inden du tjekker dem. Der er ikke ke facitliste til frie formuleringsopgaver samt til udfyldningsøvelserne bagerst i hvert kapitel. Videotekster Bagerst i hvert kapitel findes et udskrift af videopræsentationerne. En polsk oversættelse af zdaniem znajduje si tumaczenie na jzyk enkelte ord eller fraser med lille sats befinder sig polski pojedynczych sów bd fraz. under hver sætning. Sam tekst jest napisany pogrubion czcionk. Selve udskrifterne er trykt med fed skrift. Poza tym zawarte s róne propozycje Endvidere er angivet en række alternative alternatywnej konstrukcji zda. Trzeba je muligheder for at konstruere sætningerne. Det er uywa jak klocki LEGO, którymi student winien en slags legoklodser, som den studerende helst si bawi, mogc dziki temu tworzy wasne skal lege med og konstruere sine egne sætninger. zdania.

13 at hedde (mie na imi/ nazywa si) På bar/ i parken: Hej, jeg hedder Jan. Hvad med dig? Jeg hedder Eva. På hotel/ til jobsamtale: Goddag, mit navn er Jan Petersen. Jeg har bestilt et værelse 1 / Jeg har en aftale med Hans Jensen. På bar/ i parken: formelt: Mp3-01 Dav, jeg hedder Jan. Hvad hedder du? Jeg hedder Eva. Goddag 2, jeg hedder Jan Petersen Uformelt: Dav/ davs/ hej 3, jeg hedder Jan Petersen 1. pokój 2. dzie dobry 3. cze Wyraenia: Jeg hedder Hvad med dig? Mit navn er Jeg har bestilt Jeg har en aftale med Hvad hedder? Mam na imi A ty?/ co z tob? (ang: what about You/ niem: was mit Dir?) Nazywam si Zamówiem Jestem umówiony/ -a ze Jak ma na imi?/ jak si nazywa? Fornavne mænd Imiona mczyni Jan Michael Hans Søren Peter Fornavne kvinder Imiona - kobiety Anne Tina Sofie Margrethe Lene Efternavne Nazwiska Hansen Mp3-03 Larsen Petersen Andersen Sørensen Nielsen Berg Holm Møller Dalby Kastenskjold Wozniacki Mp3-02

14 Jeghedder:mamnaimi/nazywamsi Hedderjeg...?czymamnaimi...? Duhedder:masznaimi/nazywaszsi Hedderdu...?:czymasznaimi...? Hanhedder:onmanaimi/onsinazywa Hedderhan...?:czyonmanaimi...? Hunhedder:onamanaimi/onasinazywa Hedderhun...?:czyonamanaimi...? Vihedder:mamynaimi/nazywamysi Heddervi...?:czymynazywamysi...? Ihedder:macienaimi/nazywaciesi HedderI...?:czywynazywaciesi...? Dehedder:onimajnaimi/nazywajsi Hedderde...?:czyoninazywajsi...? Mp304 atkommefra(pochodziz) JegkommerfraPolen.Hvadmeddig? JegkommerfraEngland. JegkommerfraKrakow.Hvadmeddig? JegkommerfraLondon. Jegkommerfra København Mp305 Aalborg Århus Odense Roskilde Helsingør Bornholm JegkommerfraPolen.Hvadmeddig? Jegerdansker. J Sówka: Bar,parkiznaczenieinnych sówmonazrozumiezewzgl dunaichpodobiestwodosów uywanychwjzykupolskim. Niezawszebdziemytumaczy taktransparentnesowa. Wyrazy: Jeger Jestem Duer Jeste Haner Onjest Huner Onajest Vier Jestesmy Ier Jestecie Deer Onis Mp307 Jeg kommer fra Jeg taler (mówi) Jeg er Danmark dansk dansker Polen polsk polak Tyskland (Niemcy) tysk tysker England engelsk englænder Sverige svensk svensker Norge norsk nordmand (Uwaga kocówka) Frankrig fransk franskmand (Uwaga kocówka) Spanien spansk spanier Rusland russisk russer Litauen litauisk litauer Italien italiensk italiener Ukraine ukrainsk/ russisk ukrainer Belgien fransk/ hollandsk belgier Tjekkiet tjekkisk tjekke Slovakiet slovakisk slovakker Mp306

15 at tale (mówi) Jeg taler dansk, engelsk, polsk, spansk og lidt tysk. Hvad med dig? Jeg taler polsk, fransk, italiensk, russisk og lidt litauisk. Taler du polsk? Ja selvfølgelig 1, jeg er polak. Kan du også 2 tale dansk? Nej, men 3 jeg kan tale engelsk. Mp3-08 Taler du tysk? Nej, det gør jeg ikke. Hvad med engelsk? Heller ikke 4, men jeg kan tale fransk og lidt 5 dansk. Kan du tale tysk? Nej, det kan jeg ikke. Hvad med engelsk? Heller ikke 4, men jeg kan tale fransk og lidt 5 dansk. Taler du tysk? Ja, det gør jeg. Kan du tale tysk? Ja, det kan jeg godt. 1. oczywicie 2.te/ take 3.ale 4.heller ikke: te nie/ take nie 5.troch Pytanie taler du wskazuje na bardziej wrodzon umiejtno bd przynajmniej pynno jzykow. Pytanie kan du tale (dosownie: potrafisz mówi? ) wskazuje na umiejtno przyuczon. Rodowity uytkownik jzyka zawsze mówi: Jeg taler dansk/ polsk - a nie jeg kan tale... Mp3-09 Ordsprog Al begyndelse er svær al: wszelki begyndelse: pocztek svær: trudny

16 lommeregner Rodzaje W duskim mamy dwa rodzaje: n-ord en begyndelse en aftale en bar en park Tælle 1 til 10 0 nul 1 en 2 to 3 tre 4 fire 5 fem 6 seks 7 syv 8 otte 9 ni 10 Ti t-ord et navn et værelse Mp liczy Zaimek: den Zaimek: det Zaimki oraz przymiotniki dostosowuj si do rodzaju rzeczownika. Trzeba podkreli, e han (on) i hun (ona) odnosz si wycznie do ludzi oraz, w niektórych przypadkach, do zwierzt domowych, jeeli s one traktowane jako czonkowie rodziny. Zaimki gramatyczne za s den i det. Der er en bar. Den er hyggelig fajny, przytulny Han hedder Olsen. Det er et dansk navn. Zdanie twierdzce Jeg taler polsk. Jeg hedder Michael. Han kommer fra København. Jeg har en aftale. Zdanie pytajce Taler du polsk? Hedder du Michael? Kommer han fra København? Har du en aftale? Mp3-11

17 Danmark Danmark har 5,5 millioner indbyggere. Hovedstaden hedder København. Danmark har 98 kommuner og 5 regioner. Landet består af en halvø, som hedder Jylland og mange øer. De største øer hedder Sjælland og Fyn. Danmarks areal er på ca Km 2, så Danmark er lidt større end Mazowiecki-regionen. Den største by i Danmark er København. Andre store byer er Århus, Odense og Ålborg. Grønland 1 og Færøerne 2 hører også med til Danmark, men de har selvstyre 3, og de bliver ikke regnet med når vi beregner areal og indbyggertal. Mp3-12 w Pytania po polsku: 1. Ilu mieszkaców ma Dania? 2. Ile gmin jest w Danii? 3. Ile województw jest w Danii? 4. Czy w Danii s pówyspy? 5. Jak si nazywaj najwiksze wyspy Danii? 6. Czy Województwo Mazowieckie jest wiksze czy mniejsze ni Dania? w Pytania po dusku: 1. Hvor mange indbyggere har Polen? 2. Er Warszawa en kommune eller en region? 3. Hvor mange regioner er der i Polen? 4. Hvad hedder hovedstaden en i Tyskland? 5. Er Australien en ø? 6. Hvor mange kvadratkilomenter er Danmark? 1. Grenlandia 2. Wyspy owcze 3. autonomia Hvem (kto), hvad (co/ jak), hvor (gdzie): Hvem er det? - kto to jest? Mp3-13 Hvem er finansminister i Danmark? - kto jest ministrem finansów w Danii? Hvad hedder du? - jak masz na imi? Hvad koster det? - ile to kosztuje? Hvad laver du? (zalenie od kontekstu) co robisz?/ czym si zajmujesz? Hvad er det? - co to jest? Hvor kommer du fra? - skd pochodzisz? Hvor bor du? - gdzie mieszkasz? Hvor skal vi hen? - gdzie idziemy? Mamy szereg sów pytajcych, które zaczynaj si na hv. Prosz zauway, e w tych sowach nie wymawia si h. Podobnie jak inne jzyki zachodnioeuropejskie jzyk duski ma szyk przestawny przy zdaniach pytajcych.

18 Udtale (wymowa) Mp314 Kocówka er [] Jzyk duski ma bardzo duo samogosek. Jest to jedna z nich. hedder kommer dansker russer tysker taler Sætninger Prosz zauway, jak sowa te cz si ze sob tworzc cao. hvad med dig? jeg hedder jeg har bestilt jeg har med Jens Hansen jeg kommer fra Polen fra Krakow jeg er jeg er dansker jeg er Polak vi er du er I er de er jeg taler taler du...? jeg kan jeg kan ikke det kan jeg godt Mp315 Alfabet Duski alfabet ma trzy szczególne litery (samogoski). Moe alfabet powinien posiada jeszcze kilka liter, poniewa wikszo liter mona wymawia na róne sposoby. Wybralimy jednak rozwizanie z 28 literami, a zatem trzeba zwraca uwag na wymow kadego sowa. jeg Prosz nie zwraca uwagi na znaczenie sów: Mp316 æ værelse svær sær æble tælle ø Søren Møller gør selvfølgelig København ø øer større å Aalborg på må så lå åben

19 w 1.03 wiczenia suchu Jak gosk syszysz? Trzeba wstawi jedn liter w puste miejsce. Masz do wyboru æ, ø, å: Prosz nie zwraca uwagi na znaczenie sów. Mog pojawi si sowa takie, które uywane s bardzo rzadko bd nie istniej wcale. 1. m r 2. m r 3. m r 4. s r 5. s 6. s 7. t 8. p 9. l 10. l 11. t ve 12. t ve 13. l Mp l 15. ge 16. n 17. d d 18. l ne 19. l ne 20. d d 21. br d 22. t l 23. pal 24. rt 25. m lk

20 w Dyktando z liczb. Prosz wpisa odpowiedni liczb z pliku dwikowego (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) a. b. c. d. e. f. g. Mp318 i. j. k. l. m. n. o. h. w Dyktando. Prosz wpisa brakujce sowo. p. Mp319 hedder Peter. Jeg kommer Berlin. Berlin er hovedstaden Tyskland. Jeg på ferie i Danmark, men jeg kan tale dansk. Jeg kan selvfølgelig tale tysk, og jeg kan tale lidt engelsk. Jeg har bestilt værelse på Park Hotel i København. Det ligger centralt i byen, og der mange barer og restauranter i nærheden.

21 w 1.06 wiczenie ze suchu Prosz odpowiedzie na pytania Mp3-20 a. Hvad hedder hun? b. Hvad hedder han? c. Hvor kommer hun fra? d. Hvor kommer han fra? e. Hvor bor hun i København? f. Kan Monika tale dansk? g. Kan Monika tale engelsk? w Prosz wedug wzoru zmieni i konstrukcje twierdzce na pytajce. Jeg taler dansk. Jeg kan tale engelsk. Taler du dansk? Kan du tale engelsk? a. Jeg er dansker. b. Jeg har bestilt værelse. c. Jeg har en aftale. d. Han kommer fra Spanien. e. Hun er Polak. f. Vi taler fransk. g. I har bestilt et værelse med toilet. h. De kommer fra Jylland.

22 w Prosz uzupeni brakujce sowo zaimkiem osobowym oraz odpowiednim do narodowoci jzykiem - jeg, du, han, hun, vi, I, de: a. Peter er dansker. Han taler dansk. b. Jose er spanier taler. c. Julia er polak taler. d. John er englænder taler. e. Min kollega og jeg er polakker taler. f. Jan og Anna har en aftale har en aftale. g. Du og Tina har en aftale har en aftale. h. Du har bestilt et værelse har bestilt et værelse. w Prosz zaznaczy waciwe miasto albo miejsce geograficzne wedug numerów. København: Numer Bornholm: Numer Aalborg: Numer Helsingør: Numer Odense: Numer Aarhus: Numer

23 w Prosz uzupeni puste pola sowem pytajcym (hvem, hvad, hvor) Pytanie Hvad hedder du? 1. ligger Warszawa? Odpowied Jeg hedder Ole. Warszawa ligger i Polen. 2. er 2 + 2? 2 plus 2 er bor på Park hotel? 4. ligger Park Hotel? 5. er Park Hotel? 6. bor Jan? Monika bor på Park Hotel. Park Hotel ligger i centrum. Park Hotel er et *** (3-stjernet) hotel. Han bor i Warszawa. 7. kan tælle til 10? Du kan tælle til 10. w Prosz uzupeni brakujce sowa. A B A Hej, hedder Jens. med dig? Hej Jens, jeg hedder Lene. e. Jeg en aftale med Søren. Søren i Polen. B A B du polsk? Nej, men jeg tale engelsk og dansk. Jeg kan tale dansk, jeg kan godt tale engelsk.

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Sproglig leverandør til erhvervslivet

Sproglig leverandør til erhvervslivet 1 SPROGSKOLER Sproglig leverandør til erhvervslivet Vores kursister siger at det gør en forskel at kunne kommunikere professionelt og problemfrit med udenlandske kunder og leverandører. Når der ikke er

Læs mere

Fra "Ole Bole" til intelligenser og kompetencer

Fra Ole Bole til intelligenser og kompetencer Lærervejledning Alle kan lære at læse og stave Søde ord bygger på erfaringer gjort med fire forskellige klasser fra børnehaveklasse til anden klasse over en periode på to år. Endvidere bygger materialet

Læs mere

KAPITEL 3 (16. ØVELSE)

KAPITEL 3 (16. ØVELSE) KAPITEL 3 (16. ØVELSE) TEKST De manglende verber indsættes i datid (se listen næste side): Sidste år 1) jeg på sprogkursus i Frankrig i 4 uger. Jeg 2) til fransk fem gange om ugen, og vi 3) 16 elever i

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

1. Komma det nye og det traditionelle,

1. Komma det nye og det traditionelle, 5 Sådan sætter du tegn 1. Komma det nye og det traditionelle, Kommaet er det tegn, vi bruger allermest. Men det er også det tegn, der volder flest problemer på dansk. Derfor har vi valgt at bruge en del

Læs mere

PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE

PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE Nr. 38 > DEC. > 2006 > SIDE 1. LEDER side 2 Bliver jeg nogensinde mig selv på det sprog? side 3 Nyt fra Pædagogisk udvalg side 7 Individualisér udtaleundervisningen side

Læs mere

PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE

PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE Nr. 37 > SEPT. > 2006 > SIDE 1. LEDER side 2 TEMA: Udtale side 3 Undervisning i digitalt sproglaboratorium side 3 Kontrastiv fonetik og diagnosticering af udtalevanskeligheder

Læs mere

KAPITEL 2 (17. ØVELSE, side 20)

KAPITEL 2 (17. ØVELSE, side 20) KAPITEL 2 (17. ØVELSE, side 20) TEKST De manglende verber indsættes i datid (se listen næste side): Sidste år 1) jeg på sprogkursus i Frankrig i 4 uger. Jeg 2) til fransk fem gange om ugen, og vi 3) 16

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

It-hjælpemidler i AMU. støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer

It-hjælpemidler i AMU. støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer It-hjælpemidler i AMU støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer It-hjælpemidler i AMU støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer Udarbejdet for Uddannelsesstyrelsen af uddannelseskonsulent

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Ministeriet for Børn og Undervisning 2012 Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Titel: Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Opdag esperanto. et medrivende sprog. www.ikso.net

Opdag esperanto. et medrivende sprog. www.ikso.net Opdag esperanto et medrivende sprog www.ikso.net Grundlæggende informationer om esperanto Esperanto er et sprog i lighed med andre sprog. På esperanto kan man udtrykke følelser og tanker, ligesom man gør

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541 Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Projektdansk Arbejde. Lærervejledning

Projektdansk Arbejde. Lærervejledning Projektdansk Arbejde Lærervejledning Indhold Opbygning og indhold 3 Teoretisk baggrund 4 Opgavetyper 5 Forslag til projekter 9 Udskrifter af lytteøvelser 19 2 Opbygning og indhold Projektdansk Arbejde

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere