PETER GROSELLS ANTIKVARIAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PETER GROSELLS ANTIKVARIAT"

Transkript

1 PETER GROSELLS ANTIKVARIAT Katalog / Catalogue 107. Jan No. 1-39: Historie / History No : Geografi og Rejser inkl. Grønland / Travel books incl. Greenland No : Skønlitteratur og illustrerede bøger på dansk/ skandinavisk / Fiction and Illustrated Books in Danish / Scandinavian language No : Skønlitteratur og illustrerede bøger på engelsk, tysk og fransk / Fiction and Illustrated Books in the English, French and German languages No : Kunst Antikviteter / Art - Antiques No : Natur Landbrug Hippologi mm / Nature Science Hippolgy and more No : Varia / Miscellaneous No : Søren Kierkegaard

2 HISTORIE HISTORY 1. BERETNING afgivet af Landbokommissionen af bd. (1: Om dennes Virksomhed i Tiden fra Kommissionens Nedsættelse af den 12. December 1931 til Udgangen af Aaret : Om dennes Virksomhed i Tiden fra Nytaar 1934 til Kommissionens Opløsning i September (2. og afsluttende Beretning). Kbhvn s. Privat halvlæder med guldtryk på ryggene. 500,00 2. BOBÉ, LOUIS, GUSTAV GRAAE & FR. JÜRGENSEN WEST: Danske Len. Kbhvn XXXV [2] s. Indbundet i smukt privat halvlæder med guld- og blindtryk på ryggen. Bindet en anelse falmet. 750,00 3. BUGENHAGEN, JOHANNES - MÜNTER, BALTHASAR: Symbolæ ad illustrandam Bugenhagii in Dania commorationem. Commentatio, quam pro summis in theologia honoribus inter publica sollannia eccelisæ ante trecentos annos in patria reformatæ rite obtinendis, publico eruditorum examini submittet. Respondente Christiano Hermansen. Kbhvn [4] [1] s. Samtidigt marmoreret papirbind. Navneinitialer og tidligere ejernavn trykt med blindstempel på titelblad. Med lille gennemgående svag fugtskjold i øverste margin. Bound in contemporary marbled paper. Initials and blind stamp on titlepage. With small weak throughgoing waterstain in upper margin. 400,00 Doktordisputats. Danish thesis for the doctorate p. 23. Johannes Bugenhagen, Dr. Pomeranus, , tysk reformator. Efter at have virket som rektor, præst og lektor ved et kloster i sin hjemstavn Pommern tilsluttede Johannes Bugenhagen sig Martin Luthers teologi og flyttede i 1521 til Wittenberg, hvor han blev en af de ledende reformatorer og nær ven af Luther. Som sognepræst ved bykirken, professor i teologi og forfatter af mange prædikener, andagtsbøger og fortolkninger til Bibelen blev han uhyre afholdt. Johannes Bugenhagens store organisatoriske talent kom til udfoldelse i Danmark og i en række nordtyske områder, da Reformationen indførtes, og et evangelisk kirke- og skolevæsen skulle etableres. Bugenhagen opholdt sig i København , hvor han kronede Christian 3. til konge og indviede de første lutherske superintendenter (biskopper).

3 Johannes Bugenhagen fik således afgørende indflydelse på udformningen af den lutherske kirke i Danmark og af det genoprettede universitet i København, som han i 1538 var rektor for. [Den store danske encyklopædi]. Johannes Bugenhagen (24 June April 1558), also called Doctor Pomeranus by Martin Luther, introduced the Protestant Reformation in the Duchy of Pomerania and Denmark in the 16th century. Among his major accomplishments was organization of Lutheran churches in Northern Germany and Scandinavia. He has also been called second Apostle of the North. Johannes Bugenhagen was pastor to Martin Luther at St. Mary's church in Wittenberg. He is also commemorated in the Calendar of Saints of the Lutheran Church - Missouri Synod as a pastor on 20 April. 4. BURKE, EDMUND [ ]: Relfexions sur la Revolution de France, et sur les procédés de certaines sociétés à Londres, relatifs a cet événement. En forme d'une lettre, qui avoit dû être envoyée d'abord à un jeune homme, à Paris. Traduit de l'anglais, sur la troisieme édition. Quatrieme edition, revue, corrigée & augmentée, d'une table des matieres. Paris: Laurent & Londres: Edward [1790]. viij, 536, 8, 8 pp. Contemporary full leather richly gilt on spine and with ornamental borders on boards. Free endpapers weakly foxed, binding with small stains. 600,00 5. COMMISSIONS-DOM i den ifølge allerhøieste R[e]scripter af 13de November 1841 og 9de April 1842 anlagte Justitssag betræffende nogle i Skjæve, Sogn Dronninglund Herred under Hjørring Amt begaaede Mord og andre Voldsomheder med flere Forbrydelser. (Afsagt i Sæbye den 13de Marts 1843.). Kbhvn.: Reitzel VIII s. Ubeskåret eksemplar indbundet i samtidigt blåt kartonnage. Ryggen med lette brugsspor, papirlabel fjernet. Nogle blad let skjoldet i margin. Stempel og initialer på titelblad. 800,00 6. DREWSEN, J.C.: Landoeconomiske Betragtninger. Kbhvn.: Gyldendal s. Indbundet i orig. litograferet kartonbd. Bindet lidt falmet og plettet. Med blindtrykt biblioteksstempel og håndskrevne biblioteksnumre på titelblad. 350,00

4 7. EISENHOWER, DWIGHT D.: Korstog i Europa. En personlig beretning om den anden verdenskrig. Oversat af Jørgen Rothenborg. 2. oplag. Kbhvn Illustr. 403 s. Med lette brugsspor ,00 Portræt signeret af forfatteren. First Danish translation of 'Crusade in Europe'. Portrait signed by the author. 8. ESTRUP, H.F.J.: Om Livsfæste i Danmark. Et Bidrag til Retshistorie og Agerdyrkningspolitik. Kbhvn.: paa Forfatterens Forlag s. Rent og velholdt eksemplar indbundet med de orig. omslag i nyere privat halvlæder med guldtryk på ryggen. 500,00 9. EVAKUERING ER BEORDRET - og skal gennemføres snarest. Plakat. Ca x41 cm. Original plakat til sikring af civilbefolkningen udsendt af politiet ,00 Ubrugt. 10. FINK, TROELS: Udskiftningen i Sønderjylland indtil Kbhvn Med kort. 210 s. Indbundet i smukt privat halvlæder med guld- og blindtryk på ryggen. 500, FORORDNING belangendis Soer Academie, Glyckstad 26. Jun [4] s , FUSSING, HANS H.: Herremand og Fæstebonde. Studier i dansk Landbrugshistorie omkring Kbhvn XII s. Smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. 350,00 Doktordisputats.

5 13. FUSSING, HANS H.: Stiernholm Len Studier i krongodsets forvaltning. Kbhvn s. Indbundet ubeskåret med de orig. omslag i smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. 350,00 Det kongelige danske Videnskabernes Selskab, historisk-filologiske skrifter, bind III, nr GYLDENLØVE, CHRISTIAN - MASIUS, HECT. GOTTFR: Traur-Rede /Welche Bey des Hochgebohrnen Herrn, Herrn Christian Güldenleu. Rittern, etc. Dero Königl. Majest: zu Dennemarck, Norwegen, etc. Feldmarschalk-Lieutenants Und Ober-Kammer-Herrn, etc. Leichbegängnis, Bey hoher Versamlung, auch Königlicher Allergnädigster Gegenwart, Anno den 6. Sept. gehalten worden. Copenhagen: Gedruckt bey Joachim Schmitgen Med kobberstukket por- træt, 6 store udfoldelige kobberstik, et helsides slutningkobber og store kobbe-r- stukne vignetter. Folio. [20] [36] s. With 7 large folding engrav- ings, one fullpage engraving and 4 engr. vignettes. + TRELLUND, JOH. Immortali Me- moriæ... Dn: Christiani Guldenlovii Med 2 kobberstukne vignetter [24] s. With 2 copperengraved vignettes. Indbundet i ét smukt nyt helpergament- bind med titel og årstal tegnet med tusch i rødt og sort på ryggen, samt med Danneskjold-Samsøes våben tegnet med tusch på forperm. Store plancher smukt restaureret på bagsiden og et blad smukt repareret i nederste margin, ellers rent og velholdt eksemplar. Bound in one new full vellumbinding with title and year drawn in red and black on spine and with the coat-of-arm of Danneskjold-Samsøe drawn in black tusch on frontboard. The large plates nicely restored on the back and one leaf nicely restored in lower margin, otherwise clean and well-preserved copy ,00 Ligprædikenen over Chr. Gyldenløve, en søn af Christian V og Sophia Amalie Moth."Et pragtfuldt tryk... det rigest udstyrede af den art skrifter, vor litteratur ejer..." (Laur. Nielsen). "Denne ligprædiken over Christian V's unge søn, Christian Gyldenløve, må regnes for at være det mest storslåede af alle baroktidens danske ligprædiken-tryk... trykt med stor fraktur og under anvendelse af kunstfærdige træskårne initialer. Bogens overdådige udstyr af kobbertavler indledes med et (60 x 42) cm. stort stik af Gyldenløve, der efter udkast af tyskeren Johann Sigmundt Ebert og Gottfr. Fuchs er stukket af Andr. Reinhardt; denne har også raderet de seks som historiske dokumenter meget interessante kæmpekobbere, der gengiver ligtogets gang gennem København og begravelsen i Frue Kirke. Det største måler 39 x 184 cm. Ligtoget fandt sted om aftenen og alle plancherne har derfor en tæt og mørk karakter. Oplaget var kun 275 ekspl", [Birkelund 75]. Indeholder foruden selve ligtalen oplysninger om ceremonierne, processionen, etc. og en gravskrift af salmedigteren Thomas Kingo. Bibl. Dan. III,1135. Ad. 2: Bibl. Dan. III,1135.

6 The most magnificent Danish funeral oration. Illustrated with 7 large folded engravings and contains information on the ceremonies, processions, etc. 15. HUTTEN, ULRICH von - BRUNNOW, ERNST von: Ulrich von Hutten, der Streiter für deutsche Freiheit. Historisches Gemälde aus den Zeiten der Reformation. Nach den Originalquellen bearbeitet. 3 vols. Leipzig: Teubner With 3 portraits, 3 title-vignettes and 9 plates, all steelengraved. In publisher's pictorial boards. Plates and a few leaves weakly foxed, bindings weakly marked of use. Blindtooled stamp on flyleaves , HØEGH, HANS JØRGEN CHR: Anviisning til et velindrettet Jordbrug for Gaardmænd og Huusmænd paa Landet, som have fået deres Jorder udskiftede af Fælledskab, tillige brugbar ogsaa for andre Jorddyrkere i Dannemark. Et Priisskrift som er tilkiendt det Kongelige Landhuusholdnings-Selskabs 1ste Guldmedaille i Aaret giennemseete og forbedrede Oplag. Kbhvn Med udfoldelig kobberplanche samt 2 foldede tabeller. XII s. Samtidigt let slidt halvlæder med guldtryk og farvet titelfelt på ryggen ,00 Forfatteren, sognepræst i Gentofte og senere provst, var broder til statsmanden og teologen Ove Høegh Guldberg. "Som datidens andre præster ejede han praktisk erfaring som landmand; han hørte til den kreds af præster og landmænd, der (foranlediget af stavnsbåndets ophævelse) i århundredets slutning med stor iver kastede sig over landbrugsemner og fremsatte en mængde "patriotiske Forslag" vedr. landbruget. Hans største litterære arbejde var et fortjenstfuldt skrift, "Anviisning..." (Hans Hertel). Bibl. Danica II, 276. Ehr.-M. IV, 207. Krarup Pedersen KURTZE DEDUCTION und Antwort Auff die Bischöffliche Münstersche zu Newhauss den 18. Julii dieses Jahrs publicirte Avocatorien/ Worinnen der ohnpartheylichen Welt klärlich vor Augen gestellet wird/ mit was Fueg und Recht die von dem negst verstorbenen Herrn Bischoffen zu Münster/ Ihrer Königl. Mayest. zu Dennemarck Norwegen etc. überlassene Völcker in höchstbemeldt Ihr Königl. Mayest. Diensten würcklich getreten/ hingegen mit was Ohnbilligkeit und Ohnfueg dieselbe von dem jetzigen Herrn Bischoffen zu Münster und Paderborn avociret werden wollen. Von vorbemeldten gesambten Officirern und Soldatesque zur nöchtigen Rettung ihres guten Leumuths und Reputation an den Tage gegeben. No place blade / leaves. 400,00 Bibl. Dan. III, 285.

7 18. LUNN, CHRISTIAN: Haandbog over det danske Tiendevæsen og nogle dermed beslægtede Materier, tilligemed et Anhang om den til Kierketiendens Oppebørsel knyttede Forpligtelse, at holde Kirken med Tilbehør og Kirkegaarden vedlige, samt om Kirkeeierens Dispositionsret over Kirkegodset, m.m. Kbhvn.: Gyldendal XXIV s. Ubeskåret og uopsprættet eksemplar i samtidigt blåt kartonnage. Kapitæler slidte, papirlabel mangler delvist. Navneinitialer og tidligere ejernavn trykt med blindstempel på titelblad. 800, LYSCHANDER, CLAUS CHRISTOFFERSEN: Synopsis Historiarum Danicarum. En kort Summa offuer den danske Historia Fra Verdens Begyndelse til Neruerendis oc nu Regerendis Stormectige Førstis/ Herr Christian den Fierdis. Forfatted udi De danske Kongers Slectebog Saa meget mand aff Gamle oc Sandferdige Danske, Cimberske, Gothiske, Italianske, Hispanske, Frantzoske, Engelske, Scotske, Longobardiske, Normanniske, Polske, Tiutske, Saxiske, Frisiske etc. Historier, Antiquiteter oc Documenter haffuer at forklare. Kbhvn.: Henrich Waldkirch Titelblad trykt i rødt og sort. Med træskårne vignetter og friser i renaissance- og barokstil. XXV [8] [2] s. Indbundet i samtidigt helpergament. Med tilskrift på titelblad dateret 1. Maii Lille hul på titelblad smukt restaureret ,00 Forfatteren fører, via det såkaldte "gullandske dokument" skrevet med runer, de danske kongers aner tilbage til Adam og Eva! Værket var et led i striden mellem Danmark og Sverige om hvem, der havde den fornemmeste fortid. Birkelund MANDIX, JACOB: Haandbog i den danske Landvæsensret. 2. omarbeidede Udgave. 2 bd. Kbhvn.: Gyldendal [4] + 714; [4] s. Samtidigt let slidt halvlæder med guldtryk og farvede titelfelter på ryggene. Falsen løs i bind ,00 Bibl. Danica I, 655.

8 21. NATHANSON, M.L.: Børs-Operationerne og Coursens Gang, fornemmelig fra 1807 til Kbhvn.: Gyldendal [6] + 93 s. Let bruneret eksemplar indbundet i samtidigt halvlærred med lærredstitel på forperm. Forlagsstempel på titelblad og forperm. Biblioteksnumre på inderside af forperm. 400, OLSEN, GUNNAR: Hovedgård og bondegård. Studier over stordriftens udvikling i Danmark i tiden Kbhvn s. Smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Ryggen svagt falmet. 350,00 Med dedikation fra forfatteren. Landbohistoriske skrifter, bd PEDERSEN, HENRIK: De danske Landbrug fremstillet paa Grundlag af forarbejderne til Christian V's Matrikel Udgivet efter hans Død. Kbhvn s. Smukt privat halvlæder med guld- og blindtryk på ryggen. Ryggen svagt falmet. 400, RENDSBORG - Omegnen af Fæstningen Rendsborg begrænset med Hensyn til Militairt Brug. Efter Hans Majestæt Kongens allerhöieste Befaling udfört og udgiven af Generalqvarteermester-Staben. Kbhvn Opklæbet i felter på lærred. 56,5x55 cm. I kassette (19,5x11,7 cm). 750,00

9 25. RETNINGSKILT TIL EVAKUERINGSRUM. Udsendt af Luftværnscheefen/Politidirektørens Evakuerings-Sektion. Ca Trykt på begge sider. 17,5x50 cm. Med original snor til ophæng. 500,00 Ubrugt 26. RISE HANSEN, C. & AXEL STEENSBERG: Jordfordeling og Udskiftning. Undersøgelser i tre sjællandske Landsbyer. Med et Bidrag af Werner Christensen. With a Summary in English. Kbhvn Med enkelte tekstillustrationer samt 16 udfoldelige plancher. 485 s. Smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Bindet en anelse falmet. Navn på smudstitel. 500, ROTHE, ANDREAS BIØRN: Om Ægteskabs-Skilsmisse. Et Forsøg til Udvikling af Lovgivnings-Grundsætninger herom. Kbhvn.: Schultz XII [1] s. Eksemplar på skrivepapir indbundet i samtidigt helskind med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen. Stempel på titelblad ,00 Bibl. Danica I, ROTHE, CHR.: Beretning om den i Aaret 1844, for Kongeriget indførte nye Jordskyldsætnings Væsen og Historie, samt Oversigt af de ældre Matrikuler af 1664 og Kbhvn.: Forfatterens Forlag [4] s. Eksemplar med håndskrevne blyantsnoter og understregninger indbundet i lidt senere halvlæder med guldtryk på ryggen. 750,00

10 29. ROTHE, CHRISTIAN - ROTHE, AUGUST: Bidrag til Beskrivelse af Conferentsraad, Medlem af Rentekammeret Christian Rothes Levnet. Et Mindeskrift. Kbhvn.: Reitzel [3] s. Let bruneret eksemplar indbundet i samtidigt halvlærred med guldtryk på ryggen. Navn på forsatspapir. 350, ROTHE, TYGE: Dansk Agerdyrkeres - især den til Hovedgaard hæftede Festebondes Kaar og borgerlige Rettigheder, som saavidt samme ere bestemte ved Lovene; eller vort Landvæsens System som det var 1783, politisk betragtet binds første Stykke. [Det udkomne]. Kbhvn XII + 462; XVI + 171; 71; 102; 134; 123 s. Indbundet i 2 conforme samtidige halvlæderbind med guldtryk og farvede titel- og tomefelter på ryggene. Gamle navne på titelblade ,00 Foranledigede af Rasmus Nyerup: Brev til en Bonde i Fyen fra hans Broder i Kiøbenhavn Krarup Pedersen Bibl. Dan. II,1004. Bind 2-3 indeholder: Forklaring over Ønsket, at Kongen, især ved Premie, eller Hielp i Penge, vilde skaffe Landboesagen nye Skik. Tanker om den danske Bondes Pligt at pleye Fødestavn, fremsatte med Hensyn paa den Meening, at Pligten har Grund i Jorddrotternes livlige Rettighed. Er Staeten best tient med stoere, eller med smaa Bøndergaarde? Og var det en rimelig Bøn til Regieringen, at smaa Jordlodder - enhver Festeres Ret uforkrænket - maatte legges sammen for at udgiøre stoere? Vort Landsbyeskolevæsen. Hvorfor skulle vi ønske Landvæsens Systemets Forandring? 31. SCHLEGEL, J.F.W.: Om de gamle Danskes Retssædvaner og Autonomie. Uddrag af det kongelige danske Videnskabers Selskabs Skrifter, Kbhvn Side Samtidigt halvlæder med guldtryk på ryggen. Første og sidste blade samt inderpermer let bruneret ,00

11 32. SKRUBBELTRANG, F.: Husmand og Inderste. Studier over sjællandske Landboforhold i Perioden Kbhvn s. Smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Bindet svagt falmet. 500,00 Doktordisputats. 33. SNORRE STURLASON: Kongesagaer. Oversat af Dr. Gustav Storm. Kristiania [Oslo] Med illustr. af Halfdan Egedius, Christian Krohg, Gerhard Munthe, Eilif Peterssen, Erik Werenskiold og Wilhelm Wetlesen. 4to. XXXII s. + 2 udfoldelige kort. Indbundet i orig. halvlæder med lærredssider, ryg og permer med guldtryk og blindtrykte dekorationer ,00 Med dedikation fra Th. A. Müller til Kristian Zahrtmann. 34. TARANGER, A.: De norske perlefiskerier i ældre tid. Kristiania: Grøndahl s. Ubeskåret i orig. bogtrykt papiromslag. 500,00 Særtryk. 35. USSING, WERNER: De danske Landboforhold, med fortrinligt Hensyn til den danske Bondes i Lovene grundede Forfatning, populairt fremstillede. Kbhvn VIII s. Velholdt eksemplar indbundet med de orig. omslag i nyere privat halvlæder med guldtryk på den svagt falmede ryg. Navn på forsatspapir. 650, VAUPELL, OTTO: Den danske Hærs Historie til Nutiden og den norske Hærs Historie indtil bd. i 3 dele. Kbhvn Med 35 farveplancher, kort samt træsnit i teksten. Indbundet i 2 samtidige halvlæderbind med guldtryk på ryggene.

12 With 35 colourplates, maps and woodcuts in the text. Bound in 2 nice contemporary halfleather bindings ,00 Rent og pænt eksemplar. The history of the Danish & Norwegian Army until 1814, where Norway became independent. 37. WEDEL-JARLSBERG, FR. WILH: Veiledning til rigtige Begreb om de Danske Jorde-Godsers Indretning i Hoved-Gaarde og underliggende Hovnings- Bønder, med Tvende Breve i samme Materie. Kbhvn s. Tæt beskåret eksemplar indbundet i nyere privat halvlæder med farvet titelfelt på ryggen. 800,00 Wedel var bondestandens forkæmper og en nær ven af P.A. Heiberg, som han fulgte til Roskilde, da denne blev landsforvist. Bibl. Danica II, WIDDING, OLE: Markfællesskab og Landskifte. Studier over lollandske Markbøger 1681 og Kbhvn.: Det Filosofiske Fakultet, Københavns Universitet Med enkelte illustr. i teksten samt 5 udfoldelige plancher. 268 s. Smukt samtidigt halvlæder med guldtryk på ryggen. 400,00 Doktordisputats. Serietitel: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 39. ØRSTED, A.S.: Til Belysning af Fæstesagen med særdeles Hensyn til den paa sidste Rigsdag angaaende Samme tagne Beslutning. Kbhvn XI

13 LII s. Bruneret eksemplar indbundet i nyere privat papirbind med papirlabel på forperm. 800,00 Med dedikation fra forfatteren. GEOGRAFI OG REJSER TRAVEL BOOKS 40. AMUNDSEN, ROALD: Nordvest-Passagen. Beretning om Gjøa-Ekspeditionen Med et Tillæg av Premierløitnant Godfred Hansen. Kristiania [Oslo] Illustr. samt med 3 kort, heraf 2 udfoldelige. XV s. Orig. komp. hellrd. Illustr. and with 3 maps of which 2 are folded. Publisher's pictorial cloth , ATLAS. Atlas antiquus Danvillianus Minor. Conspectus tabularum geographicarum I-XII. Germania, Francia, Italia, Hispania, Ins. Britannicae. In usum Scholarum ex maiori forma Auctoris, Curatior Redactus et Editus. Norimbergae: Schneideri-Weigeliana Engraved titlepage and 13 copperengraved maps of which 12 are border-handcolloured. Folio. Bound in contemporary halfleather with leatherlabel on frontboard. Binding marked of age and storation, maps wellpreserved. Initials and blind stamp on titlepage , BAEDEKER, KARL: The Dominion of Canada with Newfoundland and an Excursion to Alaska. Handbook for Travellers. Leipsic: Karl Baedeker With

14 10 maps and 7 plans. LXII pp. Bound in original red cloth with goldprint on spine and frontboard. With a few small brown spots. Binding a little grubby, spine weakly faded. With initials and blind stamp on free endpaper , BERGHAUS, HEINRICH: Die Völkerdes Erdballs nach ihrer Abstammung und Verwandtschaft, und ihren Eigenthümlichkeiten in Regierungsform, Religion, Sitte und Tracht. 2., wohlfeile, unveränderte Ausgabe. 2 vols. Brüssel, Gent & Leipzig: Muquardt With 150 colourplates. 462; VIII pp. Browning copy bound in publisher's pictorial cloth. Inner hinge restored in vol. 1, binding loose in vol. 2. Name cut out on free endpapers ,00 Plates generally clean. 44. [BERNARD, J. FR.]: Et samlet Udtog paa de Reyser, som Norden paa ere foretagne, udi hvilket indeholdes adskillige Beretninger, som ere til synderlig Nytte og Underretning for Handelen og Seyladsen. Udi det Franske Sprog først forfattet. Siden udi det Danske Sprog oversat, og med adskillige Historiske, Geographiske og andre Anmærkninger, saa og Register formeeret [af Christ. Frid. von Haven]. Kbhvn.: HKM privl. Bogtrykkerie [8] [6] + [1] s. Indbundet i smukt samtidigt hellæder spejlbind i Boppenhausenstil. Bindet smukt restaureret med ny ryg med den originale påklæbet ,00 Indeholder: Underviisninger For At lære Hvorledes man ret og med nogen Nytte skal reyse... Historiske Beskrivelse Om Island/ Udi Det Franske Sprog først skreven, Og siden Udi det Danske oversat, og med Historiske, Geographiske etc. Anmerkninger formeeret. Historisk Beretning Om Grønland, Hvorudi findes anførte de Rejser og Seyladser, som af de Danske Tid efter anden ere, som samme Land at opfinde, foretagne. Udi Det Franske Sprog først skreven Og siden Udi det Danske oversat. 45. DIELMANN, J.: Ansichten von Wiesbaden und seiner Umgegend. In Stahlstichen nach Zaichnungen von Dielmann. Vues de Wiesbade et de ses environs. Views of Wiesbaden and its environs, engraved on steel. Frankfurt am Main: Carl

15 Jügel With 14 steel engravings. Small oblong 4to. In publisher's bookprinted boards with clothspine , HOVMØLLER, HANS KR. ANDERSEN: Fra Norges Fjeld og Dal. Rejsebilleder. Med et Forord af Frederik Barfod. Kbhvn.: Eibe [8] [4] s. Let bruneret eksemplar indbundet i orig. komponeret hellærred med guldog blindtryk på forperm. 500, ISELIN, JACOB CHRISTOFF: Neu-vermehrtes Historisch- und Geographisches Allgemeines Lexicon, in welchem das Leben, die Thaten, und andere Merckwürdigkeiten deren Patriarchen, Propheten, Apostel, Vätter der ersten Kirchen, Päbsten, Cardinälen, Bischöffen, Prälaten, vornehmer Gelehrten, und anderer sonst in denen Geschichten berühmter Männern und Künstlern, nebst denen so genannten Ketzern; wie nicht weniger derer Kayser/ Königen/ Chur- und Fürten/ Grafen/ grosser Herren/ berühmter Kriegs-Helden und Ministern; Ingleichem ausführliche Nachrichten von denen ansehnlichsten Gräflichen, Adelichen und andern sonderlichen Andenckens-würdigen Familien, von Concilien, Mönchs- und Ritter-Orden, Heydnischen Göttern, auch allerhand wichtigen und zu vollkommenem Verständnus deren vornehmsten Historien zu wissen nöthigen Antiquitäten / ac.ac Und endlichen Die Beschreibung der Käyserthÿmern/ Königreiche/ Füsrstenthümer/ freyer Ständen/ Landschafften/ Insuln/ Städten/ Schlösser/ Stifften/ Clöster/ Gebürgen/ Meeren/ Seen/ Flüssen/n und so fortan/ Aus allen vorhin ausgegebenen und von gleichen Materien handlenden Lexicis, auch andern bewährten Historisch- und Geographischen Schrifften zusammengezogen. Dißmahlen von neuem mit Fleiß gantz übersehen/ von einer grossen Anzahl Fehlern/ die noch immer in denen alten Ausgaben geblieben waren/ gereiniget/ und sonderlich was die Schweitzerische und angräntzender Orten und Ländern Sachen betrifft/ gantz umgegossen/ und um ein grosses vermehret. Zweyte Auflage/ Mehr Bericht von allem ist zu finden in denen Vorreden. 4 vols. (A-Z). Basel: Brandmüller Folio. Uncut in contemporary worn halfleather, spines partly missing, boards weakly worn. Some leaves weakly browning ,00 Volume 3 in first edition, published 1728; supplement volume 1-2 missing. "Das Neu-vermehrte Historisch- und Geographische Allgemeine Lexikon ist ein sechsbändiges Lexikon, verlegt und gedruckt im Basler Verlag Brandmüller.

16 Herausgeber der 1726 und 1727 erschienenen ersten Ausgabe war Jacob Christoph Iselin; die beiden Supplementbände erschienen 1742 und Das Lexikon steht in der Tradition des historischen Lexikons des Johann Franz Buddeus". [Wikipedia]. 48. JACOBSEN, F.: Et Aar i Grønland. Kbhvn.: Wøldike Med 2 udfoldelige litograferede kort. 56 s. Rent og velholdt eksemplar indbundet i samtidigt halvlæder med guldtryk på ryggen. Med blindtrykt biblioteksstempel og håndskrevne biblioteksnumre på titelblad. 500, [LA MARTINIERE, P.-M. de]: Nouveau Voyage du Nort. Dans lequel on voit les moeurs, la maniere de vivre, les superstitions des Norweghiens, des Lapons, des Kiloppes des Borandiens, des Syberiens, des Moscovites, des Samojedes, des Zembliens & des Islandois. Amsterdam: Roger [1700]. With engraved title, printed title in red and black and 17 full-page engravings. 12mo [29] pp. Contemporary full leather richly gilt on spine, with paperlabel and handwritten library number on spine. Lower headband worn, inner hinge loose. One plate missing lower corner ,00 Complete with 18 clean engravings showing traditional hunters and whale hunting together with animals, birds and botanical plates. La Martinière was a French alchemist physician and Fredrick II's personal surgeon and he was invited to follow an expedition to the north of Scandinavia and Russia starting Most his text regards Norway and Greenland, and provides numerous details on whale hunting. Bring 55. Bibl. Norv. II, Schiötz 563 ff. with 2 asteriscs. Fiske I, LUND, AXEL [Reservelæge]: Kort Fremstilling af de norske Kursteders Udvikling og Kurmidler. Kristiania [Oslo]: Cammermeyer [2] + 96 s. Ubeskåret i det orig. bogtrykte, falmede papiromslag. Navn på omslag, blindtrykt stempel på titelbladet. Foromslag let bruneret. 500,00

17 51. TARANGER, A.: De norske perlefiskerier i ældre tid. Kristiania: Grøndahl s. Ubeskåret i orig. bogtrykt papiromslag. 500,00 Særtryk. SKØNLITTERATUR ILLUSTREREDE BØGER PÅ DANSK FICTION AND ILLUSTRATED BOOKS IN DANISH LANGUAGE 52. ALBRECTSEN, S.N. (Udgiver): For Smaa og Store. Digtesamling. Randers: Schmidt [4] [2] s. Enkelte blade let bruneret, ellers velholdt eksemplar indbundet i orig. bogtrykt papiromslag. Navneinitialer og tidligere ejernavn trykt med blindstempel på titelblad. 400, ANDERSEN, H.C. - Hertha, svensk-dansk nyårsgåfva för Malmö & Kbhvn Med portræt af H.C. Andersen og K.A. Nicander samt 2 fold. musikbilag. III s. Indbundet i originalt glanspapirbind med tresidet guldsnit og guld- og blindtryk på permer. Enkelt rift på bagfalsens nedre del ellers meget velholdt ekspl. I originalt etui ligeledes af glanspapir. With portrait of H.C. Andersen and K.A. Nicander and with 2 folded musicplates. Publisher's glazed paper with gilt edges and boards decorated with gold- and blindtoolings. In original box. Almost mint-condition ,00 Med originalbidrag af H.C. Andersen. BFN 364 & 65. 1st edit. of "Jeg er en Skandinav" and "Aarets Börn". 54. ANDERSEN, H.C. - Hertha, svensk-dansk nyårsgåfva för Malmö & Kbhvn Med portræt af Assab Lindeblad og H.P. Holst samt 2 foldede musikbilag. III s. Indbundet i originalt glanspapirbind. med tresidet guldsnit og guld- og blindtryk på permer. Enkelt rift på bagfalsens nedre del ellers meget velholdt ekspl. I originalt etui ligeledes af glanspapir. With portrait of Assab

18 Lindeblan and H.P. Holst and with 2 folded musicplates. Publisher's glazed paper with gilt edges and boards decorated with gold- and blindtoolings. In original box. Almost mint-condition ,00 Med originalbidrag af H.C. Andersen. BFN st edit. of "Billedbog uden Billeder. Ny Samling". 55. ANDERSEN, H.C.: Hyldemoer. Phantasiespil i een Act. Kbhvn [4] + 60 s. Indbundet ubeskåret med guldsnit foroven og med de orig. omslag i nyere privat dekoreret glanspapirbind i gammel stil med guldtrykt titel på forperm ,00 BFN A. ANDERSEN, H.C.: Samlede værker. Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab. 18 bd. Kbhvn indbunet i originalt hellærred. Opbevares i 6 originale bogkasser , BANG, HERMAN: Kritiske Studier og Udkast. Orig. udgave. Kbhvn s. Orig. komponeret hellærred. Lille datostempel på titelblad. Enkelte blade med svag brunplet ,00

19 57. BJØRNSON, BJØRNSTJERNE: De nygifte. Orig. udgave. Kbhvn.: Gyldendal s. Indbundet i samtidigt kartonnage med lærredsryg, med de orig. omslag opklæbet på permerne. Omslagene let nussede. Med blindtrykt biblioteksstempel og håndskrevne biblioteksnumre på titelblad. 500, BJØRNSON, BJØRNSTJERNE: Sigurd Jorsalfar. Orig. udgave. Kbhvn [2] s. Let bruneret eksemplar indbundet i samtidigt kartonnage med lærredsryg, med de orig. omslag opklæbet på permerne. Omslagene let nussede. Med blindtrykt biblioteksstempel og håndskrevne biblioteksnumre på titelblad. 500, BOCCACCIO, GIOVANNI: Dekameron. Oversat ved S. Prahl. 3 bd. Kbhvn Illustr. af Jacques Wagrez. Indbundet i ét smukt privat halvlæderbind med gulddekorationer på ryggen. Bindet signeret Anker Kyster. Bind med lette brugs- spor. 500, BORDING, ANDERS: Poetiske Skrifter: I Tvende Parter, den Første, befattende hans adskillige slags Vers... den Anden indeholdende alle hans Mercurier, eller Maanedlige Tidender paa Vers. Udg. af Frederik Rostgaard og Peder Terpager [samt Hans Gram]. København [54] [6]; 484 s. Indbundet i ét nyere halvlæderbind i gammel stil med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen. Eksemplaret har tilhørt Vogel-Jørgensen ,00 "Den store danske Poet, hvis Lige Danmark aldrig saae" (Fr. Rostgaard), og før Brorson og Stub oplevede man heller intet tilsvarende Fremstød i dansk Poesi. "Den danske Mercurius", der for første gang findes optrykt i sin helhed her, er den første avis på dansk sprog og er banebrydende så meget mere som heller ikke noget udenlandsk forbillede kendes. Den egentlige udgiver er Hans Gram, der har

20 forsynet værket med en instruktiv fortale henvendt til det danske sprogs elskere. Bibl. Dan. IV,215. "While Kingo is known for his hymns, Bording is more succesful as an occasional poet and satirist. Perhaps his most important contribution to Danish literature is his creation of what is called "the first Danish newspaper", "Den danske Mercurius" ( ). The 1735 edition, which includes Den danske Mercurius, is the first complete collection of Bording's poetry; it also represents the first collected edition of any Danish poet." Houghton, Danish Lit., BRUUN, TH. (Red.): Poetisk Læsebog eller Samling af fortrinlige engelske Digte. Kbhvn.: Soldin s. Velholdt eksemplar indbundet i samtidigt halvlæder med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen ,00 Alle digtene er på engelsk. All poems are in the English language. 62. BYRON, LORD - BIRKEDAL, UFFE: Lord Byrons Liv og Digtning. Kbhvn. [1917]. Med portræt. 111 s. Indbundet ubeskåret med de orig. omslag og guldtryk foroven i smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Bindet signeret Anker Kyster. 500,00 Trykt hos Chr. Christensens Bogtrykkeri i 325 nummererede eksemplarer, dette er eksemplar nr CALIDAS: Sacontala eller den uheldige Ring, Et Indiansk Drama af Calidas; Oversat af Original-Sprogene Sanscrit og Pracrit i Engelsk; og heraf i Dansk, [af Hans West ] med en Indledning til den danske Oversættelse. Kiöbenhavn: Möller LXXI + [1] [1] pp. Clean and well-preserved copy bound in newer boards with leatherlabel on spine and paperdecoration on boards ,00

Peter Grosell s Antiquariat

Peter Grosell s Antiquariat DANSK SKØNLITTERATUR ILLUSTREREDE BØGER DANISH FICTION ILLUSTRATED BOOKS 1. ANDERSEN NEXØ, MARTIN: Det bødes der for. Orig. udgave. Kbhvn. 1899. 198 s. Orig. komp. hellærred. solgt 4. ANDERSEN NEXØ, MARTIN:

Læs mere

VANGSGAARDS ANTIKVARIAT

VANGSGAARDS ANTIKVARIAT Nordisk historie [31887] MAGAZIN til den danske Adels Historie. Første Bind. Udgivet af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog, København 1824. (VIII)+372 sider. Med træskårede

Læs mere

- 50% Vi rydder op... i beholdningen af sjældne og kostbare bøger. Nu er chancen der for at få bogen, du har ønsket dig i årevis. TIL HALV PRIS!

- 50% Vi rydder op... i beholdningen af sjældne og kostbare bøger. Nu er chancen der for at få bogen, du har ønsket dig i årevis. TIL HALV PRIS! - 50% Vi rydder op... i beholdningen af sjældne og kostbare bøger. Nu er chancen der for at få bogen, du har ønsket dig i årevis. TIL HALV PRIS! Vangsgaards erhverver hele tiden masser af bøger, og både

Læs mere

Katalog 34. December 2012

Katalog 34. December 2012 Katalog 34 December 2012 VANGSGAARDS ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 www. vangsgaards.dk København Antikvariat

Læs mere

Thorkild Hansens bogsamling

Thorkild Hansens bogsamling Thorkild Hansens bogsamling Vangsgaards er meget stolte over at kunne præsentere forfatteren Thorkild Hansens pragtfulde bogsamling i dette katalog. Der er fem kapitler: Skønlitteratur og litteraturhistorie

Læs mere

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 København Antikvariat & Forlag Fiolstræde 34-36 1171 København K Tlf.:

Læs mere

VANGSGAARDS ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG

VANGSGAARDS ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Katalog 34 December 2012 Bøger fra Ole Wivels bogsamling VANGSGAARDS ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 www.

Læs mere

Indhold INTRODUKTION TIL BOGSAMLINGEN SKØ N LITTERATUR PÅ DANSK FAGLITTERATUR

Indhold INTRODUKTION TIL BOGSAMLINGEN SKØ N LITTERATUR PÅ DANSK FAGLITTERATUR Indhold INTRODUKTION TIL BOGSAMLINGEN SKØ N LITTERATUR PÅ DANSK FAGLITTERATUR Introduktion til bogsamlingen Bogsamlingen En vigtig del af Niels Hansen Jacobsens mindestuer på Vejen Kunstmuseum er en mindre

Læs mere

Bøger fra Dan Turèlls bibliotek

Bøger fra Dan Turèlls bibliotek 1 Dan Turèlls Bibliotek Under stor mediebevågenhed blev der sidste år afholdt en auktion over arven efter Dan Turèll. Hele indholdet af Turèlls arbejdsværelse blev sat under hammeren. Arbejdsværelset indeholdt

Læs mere

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Henrik Andersson, Flemming Conrad, Per Dahl og Jørgen Hunosøe: UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800 En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Marts 1996 Udgivelse af danske litterære

Læs mere

KLASSIK MODERNE MØBELKUNST. kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29

KLASSIK MODERNE MØBELKUNST. kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29 KLASSIK MODERNE MØBELKUNST kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29 VELKOMMEN TIL KLASSIK MODERNE MØBELKUNST WELCOME TO KLASSIK MODERNE MØBELKUNST Èn af de ting, som jeg finder mest spændende ved

Læs mere

modern art + design international auction 812

modern art + design international auction 812 modern art + design international auction 812 modern art + design international auction 812 in bredgade 33 auction 31 may - 9 june 2010 vernissage wednesday 26 may 4 pm - 7 pm preview thursday 27 may 11

Læs mere

GIV BOGEN BIND. Dansk forening for Bogbinds 25 års jubilæumsudstilling. Kunstindustrimuseet 3. december 2009-24. januar 2010

GIV BOGEN BIND. Dansk forening for Bogbinds 25 års jubilæumsudstilling. Kunstindustrimuseet 3. december 2009-24. januar 2010 GIV BOGEN BIND Dansk forening for Bogbinds 25 års jubilæumsudstilling Kunstindustrimuseet 3. december 2009-24. januar 2010 ISBN 978-87-993413-0-6 Dansk Forening for Bogbind i 25 år 1984-15. oktober - 2009

Læs mere

smk artjournal statens museum for kunst 2010-2011 copenhagen

smk artjournal statens museum for kunst 2010-2011 copenhagen smk artjournal statens museum for kunst 2010-2011 copenhagen smk artjournal 2010-2011 Artiklerne er fagfællebedømt The articles are peer-reviewed Redaktion Editor: Peter Nørgaard Larsen Forlagsredaktion

Læs mere

By, marsk og geest 14

By, marsk og geest 14 By, marsk og geest 14 Kulturhistorisk årbog for Ribe-egnen Udgivet af Ribe Byhistoriske Arkiv & Den antikvariske Samling i Ribe Forlaget Liljebjerget 2002 Redaktion: Jakob Kieffer-Olsen (ansv.), Susanne

Læs mere

Christianus Henricus Christophorus Wegener

Christianus Henricus Christophorus Wegener Christianus Henricus Christophorus Wegener 0 redigeret og annoteret af Peter Thejll 4/30/98 sidst opdateret Maj, 2003. Forord. Her er to breve som jeg i min slægtsforskning har fået af venlige slægtninge.

Læs mere

D ANSKSPROGET DIGTNING UNDER F REDERIK II. Af Flemming Lundgreen-Nielsen

D ANSKSPROGET DIGTNING UNDER F REDERIK II. Af Flemming Lundgreen-Nielsen D ANSKSPROGET DIGTNING UNDER F REDERIK II Af Flemming Lundgreen-Nielsen Late medieval Catholic poetry and Lutheran pamphlets had made up the bulk of the printed matter that was published in Denmark before

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Danish Artists Books. Danske Kunstnerbøger. Edited by Thomas Hvid Kromann, Louise Hold Sidenius Maria Kjær Themsen & Marianne Vierø

Danish Artists Books. Danske Kunstnerbøger. Edited by Thomas Hvid Kromann, Louise Hold Sidenius Maria Kjær Themsen & Marianne Vierø Danske Kunstnerbøger Danish Artists Books Edited by Thomas Hvid Kromann, Louise Hold Sidenius Maria Kjær Themsen & Marianne Vierø Møller & Verlag der Buchhandlung Walther König 9 Forord Preface Indhold

Læs mere

Georg Brandes' Holberg-bog: Biografier fra Holberg til Rahbek

Georg Brandes' Holberg-bog: Biografier fra Holberg til Rahbek 1/484 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Georg Brandes' Holberg-bog: Biografier fra Holberg til Rahbek Udvidet digital udgave 2007 Version 3.04a - 03.11.2007 - Det anbefales at bruge

Læs mere

moderne auktion 741 tirsdag 12. april kl. 17 cobra... 1-62 nutidskunst... 63-145

moderne auktion 741 tirsdag 12. april kl. 17 cobra... 1-62 nutidskunst... 63-145 moderne auktion 741 F Ø L G E N D E D A G E S Æ L G E S K U N S T tirsdag 12. april kl. 17 cobra......................... 1-62 nutidskunst.................. 63-145 onsdag 13. april kl. 13 Ove Sprogøe samlingen.........

Læs mere

THEATERUDSTILLING INDUSTRIFORENINGENS HALVANDETHUNDREDE AAR EFTER JUNI-SEPTEMBER 1898 DET KONGL. THEATERS GRUNDLÆGGELSE KØBENHAVN

THEATERUDSTILLING INDUSTRIFORENINGENS HALVANDETHUNDREDE AAR EFTER JUNI-SEPTEMBER 1898 DET KONGL. THEATERS GRUNDLÆGGELSE KØBENHAVN INDUSTRIFORENINGENS THEATERUDSTILLING HALVANDETHUNDREDE AAR EFTER DET KONGL. THEATERS GRUNDLÆGGELSE JUNI-SEPTEMBER 1898 KØBENHAVN TRYKT H O S NIELSEN & LYDICHE KUNSTAKADEMIETS BIBLK ' K. Theaterudstillingen.

Læs mere

Avantgarde og boghistorie

Avantgarde og boghistorie Avantgarde og boghistorie Emil Bønnelyckes bibliografiske aktivisme Torben Jelsbak Den europæiske avantgardelitteratur fra de første årtier af det 20. århundrede udgør et markant kapitel i bogens og typografiens

Læs mere

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R 1., formand Fængselsbetjent KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS DEGERBØL*, R., næstformand Direktør JENS

Læs mere

tirsdag 30. november kl. 13 smykker... 201-498 kl. 18 bøger - separat katalog... 1000-1200

tirsdag 30. november kl. 13 smykker... 201-498 kl. 18 bøger - separat katalog... 1000-1200 international F Ø L G E N D E D A G E S Æ L G E S tirsdag 30. november kl. 13 smykker... 201-498 kl. 18 bøger - separat katalog... 1000-1200 onsdag 1. december kl. 13 smykker... 499-776 kl. 18 Saxhofs

Læs mere

auction 80 1 april auction 801 auction 801 2009 copenhagen copenhagen

auction 80 1 april auction 801 auction 801 2009 copenhagen copenhagen fine art auction 801 copenhagen fine art + antiques tuesday wednesday thursday monday tuesday wednesday 28 april 6 pm selected paintings 1-116 29 april 1 pm paintings and drawings 117-235 30 april 1 pm

Læs mere

»Dog vort Sprog bør være kiert, og dets Ære hellig«

»Dog vort Sprog bør være kiert, og dets Ære hellig« »Dog vort Sprog bør være kiert, og dets Ære hellig«om synet på det danske sprog i 1700-tallet - af Arild Hald Kierkegaard Dog vort Sprog bør være kiert, og dets Ære hellig. Men selv foragte vi det, og

Læs mere

Jens Kusk Jensens praktiske forsøg og rekonstruktioner

Jens Kusk Jensens praktiske forsøg og rekonstruktioner Jens Kusk Jensens praktiske forsøg og rekonstruktioner AJ Søren Thirslund og Hanne Poulsen / den nyeste arkæologiske og kulturhistoriske jorskning benyttes udtrykket: ejterlignende eksperimenter. Det er

Læs mere

FORFØRT TIL POUL ERIK TØJNER AKTUELT INTERVIEW ART DECO ARNE JACOBSEN 100 ÅR PORCELÆN BØTTGER OG MEISSEN LARS KOLIND PÅ AUKTION

FORFØRT TIL POUL ERIK TØJNER AKTUELT INTERVIEW ART DECO ARNE JACOBSEN 100 ÅR PORCELÆN BØTTGER OG MEISSEN LARS KOLIND PÅ AUKTION FORFØRT TIL FORDYBELSE VIDUNDERLIGE BOGBIND POUL ERIK TØJNER AKTUELT INTERVIEW ART DECO SMYKKER ARNE JACOBSEN 100 ÅR PORCELÆN BØTTGER OG MEISSEN LARS KOLIND PÅ AUKTION AUKTIONSHUSET HAVNEN JOHN HUNOV PORTRÆT

Læs mere

KRIGEN I DET NEUTRALE ÅNDSLIV

KRIGEN I DET NEUTRALE ÅNDSLIV 170 KRIGEN I DET NEUTRALE ÅNDSLIV FØRSTE VERDENSKRIGS-LITTERATUREN I DANMARK BJARNE SØNDERGAARD BENDTSEN Siden besættelsen har den danske interesse for Første Verdenskrig, og i særdeleshed for Danmarks

Læs mere