PETER GROSELLS ANTIKVARIAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PETER GROSELLS ANTIKVARIAT"

Transkript

1 PETER GROSELLS ANTIKVARIAT Katalog / Catalogue 107. Jan No. 1-39: Historie / History No : Geografi og Rejser inkl. Grønland / Travel books incl. Greenland No : Skønlitteratur og illustrerede bøger på dansk/ skandinavisk / Fiction and Illustrated Books in Danish / Scandinavian language No : Skønlitteratur og illustrerede bøger på engelsk, tysk og fransk / Fiction and Illustrated Books in the English, French and German languages No : Kunst Antikviteter / Art - Antiques No : Natur Landbrug Hippologi mm / Nature Science Hippolgy and more No : Varia / Miscellaneous No : Søren Kierkegaard

2 HISTORIE HISTORY 1. BERETNING afgivet af Landbokommissionen af bd. (1: Om dennes Virksomhed i Tiden fra Kommissionens Nedsættelse af den 12. December 1931 til Udgangen af Aaret : Om dennes Virksomhed i Tiden fra Nytaar 1934 til Kommissionens Opløsning i September (2. og afsluttende Beretning). Kbhvn s. Privat halvlæder med guldtryk på ryggene. 500,00 2. BOBÉ, LOUIS, GUSTAV GRAAE & FR. JÜRGENSEN WEST: Danske Len. Kbhvn XXXV [2] s. Indbundet i smukt privat halvlæder med guld- og blindtryk på ryggen. Bindet en anelse falmet. 750,00 3. BUGENHAGEN, JOHANNES - MÜNTER, BALTHASAR: Symbolæ ad illustrandam Bugenhagii in Dania commorationem. Commentatio, quam pro summis in theologia honoribus inter publica sollannia eccelisæ ante trecentos annos in patria reformatæ rite obtinendis, publico eruditorum examini submittet. Respondente Christiano Hermansen. Kbhvn [4] [1] s. Samtidigt marmoreret papirbind. Navneinitialer og tidligere ejernavn trykt med blindstempel på titelblad. Med lille gennemgående svag fugtskjold i øverste margin. Bound in contemporary marbled paper. Initials and blind stamp on titlepage. With small weak throughgoing waterstain in upper margin. 400,00 Doktordisputats. Danish thesis for the doctorate p. 23. Johannes Bugenhagen, Dr. Pomeranus, , tysk reformator. Efter at have virket som rektor, præst og lektor ved et kloster i sin hjemstavn Pommern tilsluttede Johannes Bugenhagen sig Martin Luthers teologi og flyttede i 1521 til Wittenberg, hvor han blev en af de ledende reformatorer og nær ven af Luther. Som sognepræst ved bykirken, professor i teologi og forfatter af mange prædikener, andagtsbøger og fortolkninger til Bibelen blev han uhyre afholdt. Johannes Bugenhagens store organisatoriske talent kom til udfoldelse i Danmark og i en række nordtyske områder, da Reformationen indførtes, og et evangelisk kirke- og skolevæsen skulle etableres. Bugenhagen opholdt sig i København , hvor han kronede Christian 3. til konge og indviede de første lutherske superintendenter (biskopper).

3 Johannes Bugenhagen fik således afgørende indflydelse på udformningen af den lutherske kirke i Danmark og af det genoprettede universitet i København, som han i 1538 var rektor for. [Den store danske encyklopædi]. Johannes Bugenhagen (24 June April 1558), also called Doctor Pomeranus by Martin Luther, introduced the Protestant Reformation in the Duchy of Pomerania and Denmark in the 16th century. Among his major accomplishments was organization of Lutheran churches in Northern Germany and Scandinavia. He has also been called second Apostle of the North. Johannes Bugenhagen was pastor to Martin Luther at St. Mary's church in Wittenberg. He is also commemorated in the Calendar of Saints of the Lutheran Church - Missouri Synod as a pastor on 20 April. 4. BURKE, EDMUND [ ]: Relfexions sur la Revolution de France, et sur les procédés de certaines sociétés à Londres, relatifs a cet événement. En forme d'une lettre, qui avoit dû être envoyée d'abord à un jeune homme, à Paris. Traduit de l'anglais, sur la troisieme édition. Quatrieme edition, revue, corrigée & augmentée, d'une table des matieres. Paris: Laurent & Londres: Edward [1790]. viij, 536, 8, 8 pp. Contemporary full leather richly gilt on spine and with ornamental borders on boards. Free endpapers weakly foxed, binding with small stains. 600,00 5. COMMISSIONS-DOM i den ifølge allerhøieste R[e]scripter af 13de November 1841 og 9de April 1842 anlagte Justitssag betræffende nogle i Skjæve, Sogn Dronninglund Herred under Hjørring Amt begaaede Mord og andre Voldsomheder med flere Forbrydelser. (Afsagt i Sæbye den 13de Marts 1843.). Kbhvn.: Reitzel VIII s. Ubeskåret eksemplar indbundet i samtidigt blåt kartonnage. Ryggen med lette brugsspor, papirlabel fjernet. Nogle blad let skjoldet i margin. Stempel og initialer på titelblad. 800,00 6. DREWSEN, J.C.: Landoeconomiske Betragtninger. Kbhvn.: Gyldendal s. Indbundet i orig. litograferet kartonbd. Bindet lidt falmet og plettet. Med blindtrykt biblioteksstempel og håndskrevne biblioteksnumre på titelblad. 350,00

4 7. EISENHOWER, DWIGHT D.: Korstog i Europa. En personlig beretning om den anden verdenskrig. Oversat af Jørgen Rothenborg. 2. oplag. Kbhvn Illustr. 403 s. Med lette brugsspor ,00 Portræt signeret af forfatteren. First Danish translation of 'Crusade in Europe'. Portrait signed by the author. 8. ESTRUP, H.F.J.: Om Livsfæste i Danmark. Et Bidrag til Retshistorie og Agerdyrkningspolitik. Kbhvn.: paa Forfatterens Forlag s. Rent og velholdt eksemplar indbundet med de orig. omslag i nyere privat halvlæder med guldtryk på ryggen. 500,00 9. EVAKUERING ER BEORDRET - og skal gennemføres snarest. Plakat. Ca x41 cm. Original plakat til sikring af civilbefolkningen udsendt af politiet ,00 Ubrugt. 10. FINK, TROELS: Udskiftningen i Sønderjylland indtil Kbhvn Med kort. 210 s. Indbundet i smukt privat halvlæder med guld- og blindtryk på ryggen. 500, FORORDNING belangendis Soer Academie, Glyckstad 26. Jun [4] s , FUSSING, HANS H.: Herremand og Fæstebonde. Studier i dansk Landbrugshistorie omkring Kbhvn XII s. Smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. 350,00 Doktordisputats.

5 13. FUSSING, HANS H.: Stiernholm Len Studier i krongodsets forvaltning. Kbhvn s. Indbundet ubeskåret med de orig. omslag i smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. 350,00 Det kongelige danske Videnskabernes Selskab, historisk-filologiske skrifter, bind III, nr GYLDENLØVE, CHRISTIAN - MASIUS, HECT. GOTTFR: Traur-Rede /Welche Bey des Hochgebohrnen Herrn, Herrn Christian Güldenleu. Rittern, etc. Dero Königl. Majest: zu Dennemarck, Norwegen, etc. Feldmarschalk-Lieutenants Und Ober-Kammer-Herrn, etc. Leichbegängnis, Bey hoher Versamlung, auch Königlicher Allergnädigster Gegenwart, Anno den 6. Sept. gehalten worden. Copenhagen: Gedruckt bey Joachim Schmitgen Med kobberstukket por- træt, 6 store udfoldelige kobberstik, et helsides slutningkobber og store kobbe-r- stukne vignetter. Folio. [20] [36] s. With 7 large folding engrav- ings, one fullpage engraving and 4 engr. vignettes. + TRELLUND, JOH. Immortali Me- moriæ... Dn: Christiani Guldenlovii Med 2 kobberstukne vignetter [24] s. With 2 copperengraved vignettes. Indbundet i ét smukt nyt helpergament- bind med titel og årstal tegnet med tusch i rødt og sort på ryggen, samt med Danneskjold-Samsøes våben tegnet med tusch på forperm. Store plancher smukt restaureret på bagsiden og et blad smukt repareret i nederste margin, ellers rent og velholdt eksemplar. Bound in one new full vellumbinding with title and year drawn in red and black on spine and with the coat-of-arm of Danneskjold-Samsøe drawn in black tusch on frontboard. The large plates nicely restored on the back and one leaf nicely restored in lower margin, otherwise clean and well-preserved copy ,00 Ligprædikenen over Chr. Gyldenløve, en søn af Christian V og Sophia Amalie Moth."Et pragtfuldt tryk... det rigest udstyrede af den art skrifter, vor litteratur ejer..." (Laur. Nielsen). "Denne ligprædiken over Christian V's unge søn, Christian Gyldenløve, må regnes for at være det mest storslåede af alle baroktidens danske ligprædiken-tryk... trykt med stor fraktur og under anvendelse af kunstfærdige træskårne initialer. Bogens overdådige udstyr af kobbertavler indledes med et (60 x 42) cm. stort stik af Gyldenløve, der efter udkast af tyskeren Johann Sigmundt Ebert og Gottfr. Fuchs er stukket af Andr. Reinhardt; denne har også raderet de seks som historiske dokumenter meget interessante kæmpekobbere, der gengiver ligtogets gang gennem København og begravelsen i Frue Kirke. Det største måler 39 x 184 cm. Ligtoget fandt sted om aftenen og alle plancherne har derfor en tæt og mørk karakter. Oplaget var kun 275 ekspl", [Birkelund 75]. Indeholder foruden selve ligtalen oplysninger om ceremonierne, processionen, etc. og en gravskrift af salmedigteren Thomas Kingo. Bibl. Dan. III,1135. Ad. 2: Bibl. Dan. III,1135.

6 The most magnificent Danish funeral oration. Illustrated with 7 large folded engravings and contains information on the ceremonies, processions, etc. 15. HUTTEN, ULRICH von - BRUNNOW, ERNST von: Ulrich von Hutten, der Streiter für deutsche Freiheit. Historisches Gemälde aus den Zeiten der Reformation. Nach den Originalquellen bearbeitet. 3 vols. Leipzig: Teubner With 3 portraits, 3 title-vignettes and 9 plates, all steelengraved. In publisher's pictorial boards. Plates and a few leaves weakly foxed, bindings weakly marked of use. Blindtooled stamp on flyleaves , HØEGH, HANS JØRGEN CHR: Anviisning til et velindrettet Jordbrug for Gaardmænd og Huusmænd paa Landet, som have fået deres Jorder udskiftede af Fælledskab, tillige brugbar ogsaa for andre Jorddyrkere i Dannemark. Et Priisskrift som er tilkiendt det Kongelige Landhuusholdnings-Selskabs 1ste Guldmedaille i Aaret giennemseete og forbedrede Oplag. Kbhvn Med udfoldelig kobberplanche samt 2 foldede tabeller. XII s. Samtidigt let slidt halvlæder med guldtryk og farvet titelfelt på ryggen ,00 Forfatteren, sognepræst i Gentofte og senere provst, var broder til statsmanden og teologen Ove Høegh Guldberg. "Som datidens andre præster ejede han praktisk erfaring som landmand; han hørte til den kreds af præster og landmænd, der (foranlediget af stavnsbåndets ophævelse) i århundredets slutning med stor iver kastede sig over landbrugsemner og fremsatte en mængde "patriotiske Forslag" vedr. landbruget. Hans største litterære arbejde var et fortjenstfuldt skrift, "Anviisning..." (Hans Hertel). Bibl. Danica II, 276. Ehr.-M. IV, 207. Krarup Pedersen KURTZE DEDUCTION und Antwort Auff die Bischöffliche Münstersche zu Newhauss den 18. Julii dieses Jahrs publicirte Avocatorien/ Worinnen der ohnpartheylichen Welt klärlich vor Augen gestellet wird/ mit was Fueg und Recht die von dem negst verstorbenen Herrn Bischoffen zu Münster/ Ihrer Königl. Mayest. zu Dennemarck Norwegen etc. überlassene Völcker in höchstbemeldt Ihr Königl. Mayest. Diensten würcklich getreten/ hingegen mit was Ohnbilligkeit und Ohnfueg dieselbe von dem jetzigen Herrn Bischoffen zu Münster und Paderborn avociret werden wollen. Von vorbemeldten gesambten Officirern und Soldatesque zur nöchtigen Rettung ihres guten Leumuths und Reputation an den Tage gegeben. No place blade / leaves. 400,00 Bibl. Dan. III, 285.

7 18. LUNN, CHRISTIAN: Haandbog over det danske Tiendevæsen og nogle dermed beslægtede Materier, tilligemed et Anhang om den til Kierketiendens Oppebørsel knyttede Forpligtelse, at holde Kirken med Tilbehør og Kirkegaarden vedlige, samt om Kirkeeierens Dispositionsret over Kirkegodset, m.m. Kbhvn.: Gyldendal XXIV s. Ubeskåret og uopsprættet eksemplar i samtidigt blåt kartonnage. Kapitæler slidte, papirlabel mangler delvist. Navneinitialer og tidligere ejernavn trykt med blindstempel på titelblad. 800, LYSCHANDER, CLAUS CHRISTOFFERSEN: Synopsis Historiarum Danicarum. En kort Summa offuer den danske Historia Fra Verdens Begyndelse til Neruerendis oc nu Regerendis Stormectige Førstis/ Herr Christian den Fierdis. Forfatted udi De danske Kongers Slectebog Saa meget mand aff Gamle oc Sandferdige Danske, Cimberske, Gothiske, Italianske, Hispanske, Frantzoske, Engelske, Scotske, Longobardiske, Normanniske, Polske, Tiutske, Saxiske, Frisiske etc. Historier, Antiquiteter oc Documenter haffuer at forklare. Kbhvn.: Henrich Waldkirch Titelblad trykt i rødt og sort. Med træskårne vignetter og friser i renaissance- og barokstil. XXV [8] [2] s. Indbundet i samtidigt helpergament. Med tilskrift på titelblad dateret 1. Maii Lille hul på titelblad smukt restaureret ,00 Forfatteren fører, via det såkaldte "gullandske dokument" skrevet med runer, de danske kongers aner tilbage til Adam og Eva! Værket var et led i striden mellem Danmark og Sverige om hvem, der havde den fornemmeste fortid. Birkelund MANDIX, JACOB: Haandbog i den danske Landvæsensret. 2. omarbeidede Udgave. 2 bd. Kbhvn.: Gyldendal [4] + 714; [4] s. Samtidigt let slidt halvlæder med guldtryk og farvede titelfelter på ryggene. Falsen løs i bind ,00 Bibl. Danica I, 655.

8 21. NATHANSON, M.L.: Børs-Operationerne og Coursens Gang, fornemmelig fra 1807 til Kbhvn.: Gyldendal [6] + 93 s. Let bruneret eksemplar indbundet i samtidigt halvlærred med lærredstitel på forperm. Forlagsstempel på titelblad og forperm. Biblioteksnumre på inderside af forperm. 400, OLSEN, GUNNAR: Hovedgård og bondegård. Studier over stordriftens udvikling i Danmark i tiden Kbhvn s. Smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Ryggen svagt falmet. 350,00 Med dedikation fra forfatteren. Landbohistoriske skrifter, bd PEDERSEN, HENRIK: De danske Landbrug fremstillet paa Grundlag af forarbejderne til Christian V's Matrikel Udgivet efter hans Død. Kbhvn s. Smukt privat halvlæder med guld- og blindtryk på ryggen. Ryggen svagt falmet. 400, RENDSBORG - Omegnen af Fæstningen Rendsborg begrænset med Hensyn til Militairt Brug. Efter Hans Majestæt Kongens allerhöieste Befaling udfört og udgiven af Generalqvarteermester-Staben. Kbhvn Opklæbet i felter på lærred. 56,5x55 cm. I kassette (19,5x11,7 cm). 750,00

9 25. RETNINGSKILT TIL EVAKUERINGSRUM. Udsendt af Luftværnscheefen/Politidirektørens Evakuerings-Sektion. Ca Trykt på begge sider. 17,5x50 cm. Med original snor til ophæng. 500,00 Ubrugt 26. RISE HANSEN, C. & AXEL STEENSBERG: Jordfordeling og Udskiftning. Undersøgelser i tre sjællandske Landsbyer. Med et Bidrag af Werner Christensen. With a Summary in English. Kbhvn Med enkelte tekstillustrationer samt 16 udfoldelige plancher. 485 s. Smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Bindet en anelse falmet. Navn på smudstitel. 500, ROTHE, ANDREAS BIØRN: Om Ægteskabs-Skilsmisse. Et Forsøg til Udvikling af Lovgivnings-Grundsætninger herom. Kbhvn.: Schultz XII [1] s. Eksemplar på skrivepapir indbundet i samtidigt helskind med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen. Stempel på titelblad ,00 Bibl. Danica I, ROTHE, CHR.: Beretning om den i Aaret 1844, for Kongeriget indførte nye Jordskyldsætnings Væsen og Historie, samt Oversigt af de ældre Matrikuler af 1664 og Kbhvn.: Forfatterens Forlag [4] s. Eksemplar med håndskrevne blyantsnoter og understregninger indbundet i lidt senere halvlæder med guldtryk på ryggen. 750,00

10 29. ROTHE, CHRISTIAN - ROTHE, AUGUST: Bidrag til Beskrivelse af Conferentsraad, Medlem af Rentekammeret Christian Rothes Levnet. Et Mindeskrift. Kbhvn.: Reitzel [3] s. Let bruneret eksemplar indbundet i samtidigt halvlærred med guldtryk på ryggen. Navn på forsatspapir. 350, ROTHE, TYGE: Dansk Agerdyrkeres - især den til Hovedgaard hæftede Festebondes Kaar og borgerlige Rettigheder, som saavidt samme ere bestemte ved Lovene; eller vort Landvæsens System som det var 1783, politisk betragtet binds første Stykke. [Det udkomne]. Kbhvn XII + 462; XVI + 171; 71; 102; 134; 123 s. Indbundet i 2 conforme samtidige halvlæderbind med guldtryk og farvede titel- og tomefelter på ryggene. Gamle navne på titelblade ,00 Foranledigede af Rasmus Nyerup: Brev til en Bonde i Fyen fra hans Broder i Kiøbenhavn Krarup Pedersen Bibl. Dan. II,1004. Bind 2-3 indeholder: Forklaring over Ønsket, at Kongen, især ved Premie, eller Hielp i Penge, vilde skaffe Landboesagen nye Skik. Tanker om den danske Bondes Pligt at pleye Fødestavn, fremsatte med Hensyn paa den Meening, at Pligten har Grund i Jorddrotternes livlige Rettighed. Er Staeten best tient med stoere, eller med smaa Bøndergaarde? Og var det en rimelig Bøn til Regieringen, at smaa Jordlodder - enhver Festeres Ret uforkrænket - maatte legges sammen for at udgiøre stoere? Vort Landsbyeskolevæsen. Hvorfor skulle vi ønske Landvæsens Systemets Forandring? 31. SCHLEGEL, J.F.W.: Om de gamle Danskes Retssædvaner og Autonomie. Uddrag af det kongelige danske Videnskabers Selskabs Skrifter, Kbhvn Side Samtidigt halvlæder med guldtryk på ryggen. Første og sidste blade samt inderpermer let bruneret ,00

11 32. SKRUBBELTRANG, F.: Husmand og Inderste. Studier over sjællandske Landboforhold i Perioden Kbhvn s. Smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Bindet svagt falmet. 500,00 Doktordisputats. 33. SNORRE STURLASON: Kongesagaer. Oversat af Dr. Gustav Storm. Kristiania [Oslo] Med illustr. af Halfdan Egedius, Christian Krohg, Gerhard Munthe, Eilif Peterssen, Erik Werenskiold og Wilhelm Wetlesen. 4to. XXXII s. + 2 udfoldelige kort. Indbundet i orig. halvlæder med lærredssider, ryg og permer med guldtryk og blindtrykte dekorationer ,00 Med dedikation fra Th. A. Müller til Kristian Zahrtmann. 34. TARANGER, A.: De norske perlefiskerier i ældre tid. Kristiania: Grøndahl s. Ubeskåret i orig. bogtrykt papiromslag. 500,00 Særtryk. 35. USSING, WERNER: De danske Landboforhold, med fortrinligt Hensyn til den danske Bondes i Lovene grundede Forfatning, populairt fremstillede. Kbhvn VIII s. Velholdt eksemplar indbundet med de orig. omslag i nyere privat halvlæder med guldtryk på den svagt falmede ryg. Navn på forsatspapir. 650, VAUPELL, OTTO: Den danske Hærs Historie til Nutiden og den norske Hærs Historie indtil bd. i 3 dele. Kbhvn Med 35 farveplancher, kort samt træsnit i teksten. Indbundet i 2 samtidige halvlæderbind med guldtryk på ryggene.

12 With 35 colourplates, maps and woodcuts in the text. Bound in 2 nice contemporary halfleather bindings ,00 Rent og pænt eksemplar. The history of the Danish & Norwegian Army until 1814, where Norway became independent. 37. WEDEL-JARLSBERG, FR. WILH: Veiledning til rigtige Begreb om de Danske Jorde-Godsers Indretning i Hoved-Gaarde og underliggende Hovnings- Bønder, med Tvende Breve i samme Materie. Kbhvn s. Tæt beskåret eksemplar indbundet i nyere privat halvlæder med farvet titelfelt på ryggen. 800,00 Wedel var bondestandens forkæmper og en nær ven af P.A. Heiberg, som han fulgte til Roskilde, da denne blev landsforvist. Bibl. Danica II, WIDDING, OLE: Markfællesskab og Landskifte. Studier over lollandske Markbøger 1681 og Kbhvn.: Det Filosofiske Fakultet, Københavns Universitet Med enkelte illustr. i teksten samt 5 udfoldelige plancher. 268 s. Smukt samtidigt halvlæder med guldtryk på ryggen. 400,00 Doktordisputats. Serietitel: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 39. ØRSTED, A.S.: Til Belysning af Fæstesagen med særdeles Hensyn til den paa sidste Rigsdag angaaende Samme tagne Beslutning. Kbhvn XI

13 LII s. Bruneret eksemplar indbundet i nyere privat papirbind med papirlabel på forperm. 800,00 Med dedikation fra forfatteren. GEOGRAFI OG REJSER TRAVEL BOOKS 40. AMUNDSEN, ROALD: Nordvest-Passagen. Beretning om Gjøa-Ekspeditionen Med et Tillæg av Premierløitnant Godfred Hansen. Kristiania [Oslo] Illustr. samt med 3 kort, heraf 2 udfoldelige. XV s. Orig. komp. hellrd. Illustr. and with 3 maps of which 2 are folded. Publisher's pictorial cloth , ATLAS. Atlas antiquus Danvillianus Minor. Conspectus tabularum geographicarum I-XII. Germania, Francia, Italia, Hispania, Ins. Britannicae. In usum Scholarum ex maiori forma Auctoris, Curatior Redactus et Editus. Norimbergae: Schneideri-Weigeliana Engraved titlepage and 13 copperengraved maps of which 12 are border-handcolloured. Folio. Bound in contemporary halfleather with leatherlabel on frontboard. Binding marked of age and storation, maps wellpreserved. Initials and blind stamp on titlepage , BAEDEKER, KARL: The Dominion of Canada with Newfoundland and an Excursion to Alaska. Handbook for Travellers. Leipsic: Karl Baedeker With

14 10 maps and 7 plans. LXII pp. Bound in original red cloth with goldprint on spine and frontboard. With a few small brown spots. Binding a little grubby, spine weakly faded. With initials and blind stamp on free endpaper , BERGHAUS, HEINRICH: Die Völkerdes Erdballs nach ihrer Abstammung und Verwandtschaft, und ihren Eigenthümlichkeiten in Regierungsform, Religion, Sitte und Tracht. 2., wohlfeile, unveränderte Ausgabe. 2 vols. Brüssel, Gent & Leipzig: Muquardt With 150 colourplates. 462; VIII pp. Browning copy bound in publisher's pictorial cloth. Inner hinge restored in vol. 1, binding loose in vol. 2. Name cut out on free endpapers ,00 Plates generally clean. 44. [BERNARD, J. FR.]: Et samlet Udtog paa de Reyser, som Norden paa ere foretagne, udi hvilket indeholdes adskillige Beretninger, som ere til synderlig Nytte og Underretning for Handelen og Seyladsen. Udi det Franske Sprog først forfattet. Siden udi det Danske Sprog oversat, og med adskillige Historiske, Geographiske og andre Anmærkninger, saa og Register formeeret [af Christ. Frid. von Haven]. Kbhvn.: HKM privl. Bogtrykkerie [8] [6] + [1] s. Indbundet i smukt samtidigt hellæder spejlbind i Boppenhausenstil. Bindet smukt restaureret med ny ryg med den originale påklæbet ,00 Indeholder: Underviisninger For At lære Hvorledes man ret og med nogen Nytte skal reyse... Historiske Beskrivelse Om Island/ Udi Det Franske Sprog først skreven, Og siden Udi det Danske oversat, og med Historiske, Geographiske etc. Anmerkninger formeeret. Historisk Beretning Om Grønland, Hvorudi findes anførte de Rejser og Seyladser, som af de Danske Tid efter anden ere, som samme Land at opfinde, foretagne. Udi Det Franske Sprog først skreven Og siden Udi det Danske oversat. 45. DIELMANN, J.: Ansichten von Wiesbaden und seiner Umgegend. In Stahlstichen nach Zaichnungen von Dielmann. Vues de Wiesbade et de ses environs. Views of Wiesbaden and its environs, engraved on steel. Frankfurt am Main: Carl

15 Jügel With 14 steel engravings. Small oblong 4to. In publisher's bookprinted boards with clothspine , HOVMØLLER, HANS KR. ANDERSEN: Fra Norges Fjeld og Dal. Rejsebilleder. Med et Forord af Frederik Barfod. Kbhvn.: Eibe [8] [4] s. Let bruneret eksemplar indbundet i orig. komponeret hellærred med guldog blindtryk på forperm. 500, ISELIN, JACOB CHRISTOFF: Neu-vermehrtes Historisch- und Geographisches Allgemeines Lexicon, in welchem das Leben, die Thaten, und andere Merckwürdigkeiten deren Patriarchen, Propheten, Apostel, Vätter der ersten Kirchen, Päbsten, Cardinälen, Bischöffen, Prälaten, vornehmer Gelehrten, und anderer sonst in denen Geschichten berühmter Männern und Künstlern, nebst denen so genannten Ketzern; wie nicht weniger derer Kayser/ Königen/ Chur- und Fürten/ Grafen/ grosser Herren/ berühmter Kriegs-Helden und Ministern; Ingleichem ausführliche Nachrichten von denen ansehnlichsten Gräflichen, Adelichen und andern sonderlichen Andenckens-würdigen Familien, von Concilien, Mönchs- und Ritter-Orden, Heydnischen Göttern, auch allerhand wichtigen und zu vollkommenem Verständnus deren vornehmsten Historien zu wissen nöthigen Antiquitäten / ac.ac Und endlichen Die Beschreibung der Käyserthÿmern/ Königreiche/ Füsrstenthümer/ freyer Ständen/ Landschafften/ Insuln/ Städten/ Schlösser/ Stifften/ Clöster/ Gebürgen/ Meeren/ Seen/ Flüssen/n und so fortan/ Aus allen vorhin ausgegebenen und von gleichen Materien handlenden Lexicis, auch andern bewährten Historisch- und Geographischen Schrifften zusammengezogen. Dißmahlen von neuem mit Fleiß gantz übersehen/ von einer grossen Anzahl Fehlern/ die noch immer in denen alten Ausgaben geblieben waren/ gereiniget/ und sonderlich was die Schweitzerische und angräntzender Orten und Ländern Sachen betrifft/ gantz umgegossen/ und um ein grosses vermehret. Zweyte Auflage/ Mehr Bericht von allem ist zu finden in denen Vorreden. 4 vols. (A-Z). Basel: Brandmüller Folio. Uncut in contemporary worn halfleather, spines partly missing, boards weakly worn. Some leaves weakly browning ,00 Volume 3 in first edition, published 1728; supplement volume 1-2 missing. "Das Neu-vermehrte Historisch- und Geographische Allgemeine Lexikon ist ein sechsbändiges Lexikon, verlegt und gedruckt im Basler Verlag Brandmüller.

16 Herausgeber der 1726 und 1727 erschienenen ersten Ausgabe war Jacob Christoph Iselin; die beiden Supplementbände erschienen 1742 und Das Lexikon steht in der Tradition des historischen Lexikons des Johann Franz Buddeus". [Wikipedia]. 48. JACOBSEN, F.: Et Aar i Grønland. Kbhvn.: Wøldike Med 2 udfoldelige litograferede kort. 56 s. Rent og velholdt eksemplar indbundet i samtidigt halvlæder med guldtryk på ryggen. Med blindtrykt biblioteksstempel og håndskrevne biblioteksnumre på titelblad. 500, [LA MARTINIERE, P.-M. de]: Nouveau Voyage du Nort. Dans lequel on voit les moeurs, la maniere de vivre, les superstitions des Norweghiens, des Lapons, des Kiloppes des Borandiens, des Syberiens, des Moscovites, des Samojedes, des Zembliens & des Islandois. Amsterdam: Roger [1700]. With engraved title, printed title in red and black and 17 full-page engravings. 12mo [29] pp. Contemporary full leather richly gilt on spine, with paperlabel and handwritten library number on spine. Lower headband worn, inner hinge loose. One plate missing lower corner ,00 Complete with 18 clean engravings showing traditional hunters and whale hunting together with animals, birds and botanical plates. La Martinière was a French alchemist physician and Fredrick II's personal surgeon and he was invited to follow an expedition to the north of Scandinavia and Russia starting Most his text regards Norway and Greenland, and provides numerous details on whale hunting. Bring 55. Bibl. Norv. II, Schiötz 563 ff. with 2 asteriscs. Fiske I, LUND, AXEL [Reservelæge]: Kort Fremstilling af de norske Kursteders Udvikling og Kurmidler. Kristiania [Oslo]: Cammermeyer [2] + 96 s. Ubeskåret i det orig. bogtrykte, falmede papiromslag. Navn på omslag, blindtrykt stempel på titelbladet. Foromslag let bruneret. 500,00

17 51. TARANGER, A.: De norske perlefiskerier i ældre tid. Kristiania: Grøndahl s. Ubeskåret i orig. bogtrykt papiromslag. 500,00 Særtryk. SKØNLITTERATUR ILLUSTREREDE BØGER PÅ DANSK FICTION AND ILLUSTRATED BOOKS IN DANISH LANGUAGE 52. ALBRECTSEN, S.N. (Udgiver): For Smaa og Store. Digtesamling. Randers: Schmidt [4] [2] s. Enkelte blade let bruneret, ellers velholdt eksemplar indbundet i orig. bogtrykt papiromslag. Navneinitialer og tidligere ejernavn trykt med blindstempel på titelblad. 400, ANDERSEN, H.C. - Hertha, svensk-dansk nyårsgåfva för Malmö & Kbhvn Med portræt af H.C. Andersen og K.A. Nicander samt 2 fold. musikbilag. III s. Indbundet i originalt glanspapirbind med tresidet guldsnit og guld- og blindtryk på permer. Enkelt rift på bagfalsens nedre del ellers meget velholdt ekspl. I originalt etui ligeledes af glanspapir. With portrait of H.C. Andersen and K.A. Nicander and with 2 folded musicplates. Publisher's glazed paper with gilt edges and boards decorated with gold- and blindtoolings. In original box. Almost mint-condition ,00 Med originalbidrag af H.C. Andersen. BFN 364 & 65. 1st edit. of "Jeg er en Skandinav" and "Aarets Börn". 54. ANDERSEN, H.C. - Hertha, svensk-dansk nyårsgåfva för Malmö & Kbhvn Med portræt af Assab Lindeblad og H.P. Holst samt 2 foldede musikbilag. III s. Indbundet i originalt glanspapirbind. med tresidet guldsnit og guld- og blindtryk på permer. Enkelt rift på bagfalsens nedre del ellers meget velholdt ekspl. I originalt etui ligeledes af glanspapir. With portrait of Assab

18 Lindeblan and H.P. Holst and with 2 folded musicplates. Publisher's glazed paper with gilt edges and boards decorated with gold- and blindtoolings. In original box. Almost mint-condition ,00 Med originalbidrag af H.C. Andersen. BFN st edit. of "Billedbog uden Billeder. Ny Samling". 55. ANDERSEN, H.C.: Hyldemoer. Phantasiespil i een Act. Kbhvn [4] + 60 s. Indbundet ubeskåret med guldsnit foroven og med de orig. omslag i nyere privat dekoreret glanspapirbind i gammel stil med guldtrykt titel på forperm ,00 BFN A. ANDERSEN, H.C.: Samlede værker. Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab. 18 bd. Kbhvn indbunet i originalt hellærred. Opbevares i 6 originale bogkasser , BANG, HERMAN: Kritiske Studier og Udkast. Orig. udgave. Kbhvn s. Orig. komponeret hellærred. Lille datostempel på titelblad. Enkelte blade med svag brunplet ,00

19 57. BJØRNSON, BJØRNSTJERNE: De nygifte. Orig. udgave. Kbhvn.: Gyldendal s. Indbundet i samtidigt kartonnage med lærredsryg, med de orig. omslag opklæbet på permerne. Omslagene let nussede. Med blindtrykt biblioteksstempel og håndskrevne biblioteksnumre på titelblad. 500, BJØRNSON, BJØRNSTJERNE: Sigurd Jorsalfar. Orig. udgave. Kbhvn [2] s. Let bruneret eksemplar indbundet i samtidigt kartonnage med lærredsryg, med de orig. omslag opklæbet på permerne. Omslagene let nussede. Med blindtrykt biblioteksstempel og håndskrevne biblioteksnumre på titelblad. 500, BOCCACCIO, GIOVANNI: Dekameron. Oversat ved S. Prahl. 3 bd. Kbhvn Illustr. af Jacques Wagrez. Indbundet i ét smukt privat halvlæderbind med gulddekorationer på ryggen. Bindet signeret Anker Kyster. Bind med lette brugs- spor. 500, BORDING, ANDERS: Poetiske Skrifter: I Tvende Parter, den Første, befattende hans adskillige slags Vers... den Anden indeholdende alle hans Mercurier, eller Maanedlige Tidender paa Vers. Udg. af Frederik Rostgaard og Peder Terpager [samt Hans Gram]. København [54] [6]; 484 s. Indbundet i ét nyere halvlæderbind i gammel stil med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen. Eksemplaret har tilhørt Vogel-Jørgensen ,00 "Den store danske Poet, hvis Lige Danmark aldrig saae" (Fr. Rostgaard), og før Brorson og Stub oplevede man heller intet tilsvarende Fremstød i dansk Poesi. "Den danske Mercurius", der for første gang findes optrykt i sin helhed her, er den første avis på dansk sprog og er banebrydende så meget mere som heller ikke noget udenlandsk forbillede kendes. Den egentlige udgiver er Hans Gram, der har

20 forsynet værket med en instruktiv fortale henvendt til det danske sprogs elskere. Bibl. Dan. IV,215. "While Kingo is known for his hymns, Bording is more succesful as an occasional poet and satirist. Perhaps his most important contribution to Danish literature is his creation of what is called "the first Danish newspaper", "Den danske Mercurius" ( ). The 1735 edition, which includes Den danske Mercurius, is the first complete collection of Bording's poetry; it also represents the first collected edition of any Danish poet." Houghton, Danish Lit., BRUUN, TH. (Red.): Poetisk Læsebog eller Samling af fortrinlige engelske Digte. Kbhvn.: Soldin s. Velholdt eksemplar indbundet i samtidigt halvlæder med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen ,00 Alle digtene er på engelsk. All poems are in the English language. 62. BYRON, LORD - BIRKEDAL, UFFE: Lord Byrons Liv og Digtning. Kbhvn. [1917]. Med portræt. 111 s. Indbundet ubeskåret med de orig. omslag og guldtryk foroven i smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Bindet signeret Anker Kyster. 500,00 Trykt hos Chr. Christensens Bogtrykkeri i 325 nummererede eksemplarer, dette er eksemplar nr CALIDAS: Sacontala eller den uheldige Ring, Et Indiansk Drama af Calidas; Oversat af Original-Sprogene Sanscrit og Pracrit i Engelsk; og heraf i Dansk, [af Hans West ] med en Indledning til den danske Oversættelse. Kiöbenhavn: Möller LXXI + [1] [1] pp. Clean and well-preserved copy bound in newer boards with leatherlabel on spine and paperdecoration on boards ,00

GEOGRAFI OG REJSER TRAVEL BOOKS

GEOGRAFI OG REJSER TRAVEL BOOKS GEOGRAFI OG REJSER TRAVEL BOOKS 1. ARNDT, C.M.: Versuch in vergleichender Völkergeschichte. Leipzig: Weidmann 1843. X + 436 + [1] pp. Nice contemporary halfleather richly gilt on spine. Stamp on flyleaf.

Læs mere

Peter Grosell s Antiquariat

Peter Grosell s Antiquariat DANSK SKØNLITTERATUR ILLUSTREREDE BØGER DANISH FICTION ILLUSTRATED BOOKS 1. ANDERSEN NEXØ, MARTIN: Det bødes der for. Orig. udgave. Kbhvn. 1899. 198 s. Orig. komp. hellærred. solgt 4. ANDERSEN NEXØ, MARTIN:

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

PETER GROSELLS ANTIKVARIAT yderligere 50%

PETER GROSELLS ANTIKVARIAT yderligere 50% PETER GROSELLS ANTIKVARIAT yderligere 50% Katalog / Catalogue 108. Mar. 2015 No. 1-61: Historie / History No. 62 144: Geografi og Rejser inkl. kolonier og Grønland / Travel books incl. Greenland and Virgin

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Moderne dansk kortprosa i dialog

Moderne dansk kortprosa i dialog Studien zur Germanistik, Skandinavistik und Übersetzungskultur 12 Moderne dansk kortprosa i dialog En genreundersøgelse ud fra et intertekstuelt perspektiv Bearbeitet von Aldona Zanko 1. Auflage 2015.

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Sven Dalsgård (1914-1999) var en af moderne dansk kunsts mest eksperimenterende kunstnere og hans produktion omfatter maleri, digte, skulpturer o.a.

Sven Dalsgård (1914-1999) var en af moderne dansk kunsts mest eksperimenterende kunstnere og hans produktion omfatter maleri, digte, skulpturer o.a. KUNST ART 1. ANCHER, ANNA - GRAPE-ALBERS, ALBERS, HEIDE (Hrsg.): Malerin Anna Ancher 1859-1935 in Skagen. Mit Beiträgen von Christine Refflinghaus, Elisabeth Fabritius, Heide Grape-Albers, Claus Olsen.

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Thorkild Hansens bogsamling

Thorkild Hansens bogsamling Thorkild Hansens bogsamling Vangsgaards er meget stolte over at kunne præsentere forfatteren Thorkild Hansens pragtfulde bogsamling i dette katalog. Der er fem kapitler: Skønlitteratur og litteraturhistorie

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR SHARP SHARP Design: Thore Lassen SHARP-serien er den ideelle løsning til fleksibel møblering i forbindelse med møder konferencer, kantiner og undervisning. SHARP-stolen er let håndterbar, stabelbar og

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

VANGSGAARDS ANTIKVARIAT

VANGSGAARDS ANTIKVARIAT Nordisk historie [31887] MAGAZIN til den danske Adels Historie. Første Bind. Udgivet af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog, København 1824. (VIII)+372 sider. Med træskårede

Læs mere

VANGSGAARDS ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG

VANGSGAARDS ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Katalog 34 December 2012 Bøger fra Ole Wivels bogsamling VANGSGAARDS ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 www.

Læs mere

Storauktion. Amagerbyt 2015

Storauktion. Amagerbyt 2015 Storauktion Amagerbyt 2015 Søndag den 1. marts 2015 på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup Åbningstid: kl. 10.00-16.00. Mødepræmier: kl. 11.00-12.00-13.00 Eftersyn: kl. 12.00-13.30 Auktion:

Læs mere

Frydenlunds manual om litteraturlister

Frydenlunds manual om litteraturlister Frydenlunds manual om litteraturlister 2 Enhver litteraturliste skal så vidt muligt følge nedenstående retningslinjer det vigtigste er dog, at der er konsekvens i litteraturlisten! Generelt Du skal så

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 288-304

Rettelse nr. / Correction no. 288-304 22. maj 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 288-304 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 227-247

Rettelse nr. / Correction no. 227-247 24. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 16 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 227-247 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 81 227 133

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10.

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10. Undervisningsbeskrivelse Termin Aug 2011 jun 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog LS 2im tyf B2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

August (Nicolai) Petersen

August (Nicolai) Petersen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) P P P Jørgen Peetz Signatur: 1937- - Programmør Har skrevet en del artikler til Dansk Posthistorisk Leksikon.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

René Kejlskov Jørgensen

René Kejlskov Jørgensen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) K K K Aage (Nicolai) Kabell Signatur: 1920-1981 Professor i nordisk sprog og litteratur Vitus Bering

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born Grønnegadehuse, Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 1 Christened 22 Sep 1771 Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 2 Died 14 Nov

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2011

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2011 Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2011 CD-PRODUKTION: NR. SAG INDSTILLING 1 Kings of the Wood - v/ Bjarke Sørensen

Læs mere

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST En grundbog SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST er oversat fra engelsk efter Social Work Theories in Context Creating Frameworks for Practice af Joachim Wrang Palgrave

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

Hvem er Forlaget SMSpress?

Hvem er Forlaget SMSpress? Hvem er Forlaget SMSpress? 100% digitalt forlag etableret i 2010 med fokus på litteratur via mobilen Vi udgiver SMS-noveller, SMS-romaner, digte og anden SMS-litteratur Det Kongelige Bibliotek valgte i

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Traction Avant Danmark klubbibliotek

Traction Avant Danmark klubbibliotek Traction Avant Danmark klubbibliotek Udgave 15.11. 2012 Klubben råder over et velassorteret bibliotek, som omfatter de fleste vigtige bøger om Tractionens historie og dens teknik. Biblioteket bliver udvidet

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Diversearkiver 13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Aviser D 8200 Altonaer Mercurius, 1802, 25/3, 1821, 19/3 D 8201 Avis-Salonens Nyhedsblad, 1849 nr. 79, 90-91, 93-94, 103, 110, 115, 130,

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Kurt Møller Pedersen April 2008 Indhold Kursus-uge 1: Videnskabelige revolutioner og introduktion 1 1 Stig Andur Pedersen, Paradigmeskiftets fader,

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Del 1. Før læsningen

Del 1. Før læsningen Del 1 Før læsningen Hvem er Sanne Søndergaard? Født i 1980 i Ikast Stand up komiker og forfatter Uddannelse: Student fra Ikast Gymnasium 1999 Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 2004 Debut som stand

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

Værkslæren i ophavsretten

Værkslæren i ophavsretten Morten Rosenmeier Værkslæren i ophavsretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Denne bog vedrører værkslæren i ophavsretten, dvs. de grundlæggende betingelser, der skal være opfyldt, før et værk nyder

Læs mere

SØKORTRETTELSER 13-14

SØKORTRETTELSER 13-14 10. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 13-14 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 183-211 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 84 183 160

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Little Red Riding Hood topic box

Little Red Riding Hood topic box Little Red Riding Hood topic box Ideer til aktiviteter i 3.-5. klasse Materialesættet består af fire forskelige bøger samt fingerdukker til Little Red Riding Hood. Det er primært ulven, der er fokus på

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere