PETER GROSELLS ANTIKVARIAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PETER GROSELLS ANTIKVARIAT"

Transkript

1 PETER GROSELLS ANTIKVARIAT Katalog / Catalogue 107. Jan No. 1-39: Historie / History No : Geografi og Rejser inkl. Grønland / Travel books incl. Greenland No : Skønlitteratur og illustrerede bøger på dansk/ skandinavisk / Fiction and Illustrated Books in Danish / Scandinavian language No : Skønlitteratur og illustrerede bøger på engelsk, tysk og fransk / Fiction and Illustrated Books in the English, French and German languages No : Kunst Antikviteter / Art - Antiques No : Natur Landbrug Hippologi mm / Nature Science Hippolgy and more No : Varia / Miscellaneous No : Søren Kierkegaard

2 HISTORIE HISTORY 1. BERETNING afgivet af Landbokommissionen af bd. (1: Om dennes Virksomhed i Tiden fra Kommissionens Nedsættelse af den 12. December 1931 til Udgangen af Aaret : Om dennes Virksomhed i Tiden fra Nytaar 1934 til Kommissionens Opløsning i September (2. og afsluttende Beretning). Kbhvn s. Privat halvlæder med guldtryk på ryggene. 500,00 2. BOBÉ, LOUIS, GUSTAV GRAAE & FR. JÜRGENSEN WEST: Danske Len. Kbhvn XXXV [2] s. Indbundet i smukt privat halvlæder med guld- og blindtryk på ryggen. Bindet en anelse falmet. 750,00 3. BUGENHAGEN, JOHANNES - MÜNTER, BALTHASAR: Symbolæ ad illustrandam Bugenhagii in Dania commorationem. Commentatio, quam pro summis in theologia honoribus inter publica sollannia eccelisæ ante trecentos annos in patria reformatæ rite obtinendis, publico eruditorum examini submittet. Respondente Christiano Hermansen. Kbhvn [4] [1] s. Samtidigt marmoreret papirbind. Navneinitialer og tidligere ejernavn trykt med blindstempel på titelblad. Med lille gennemgående svag fugtskjold i øverste margin. Bound in contemporary marbled paper. Initials and blind stamp on titlepage. With small weak throughgoing waterstain in upper margin. 400,00 Doktordisputats. Danish thesis for the doctorate p. 23. Johannes Bugenhagen, Dr. Pomeranus, , tysk reformator. Efter at have virket som rektor, præst og lektor ved et kloster i sin hjemstavn Pommern tilsluttede Johannes Bugenhagen sig Martin Luthers teologi og flyttede i 1521 til Wittenberg, hvor han blev en af de ledende reformatorer og nær ven af Luther. Som sognepræst ved bykirken, professor i teologi og forfatter af mange prædikener, andagtsbøger og fortolkninger til Bibelen blev han uhyre afholdt. Johannes Bugenhagens store organisatoriske talent kom til udfoldelse i Danmark og i en række nordtyske områder, da Reformationen indførtes, og et evangelisk kirke- og skolevæsen skulle etableres. Bugenhagen opholdt sig i København , hvor han kronede Christian 3. til konge og indviede de første lutherske superintendenter (biskopper).

3 Johannes Bugenhagen fik således afgørende indflydelse på udformningen af den lutherske kirke i Danmark og af det genoprettede universitet i København, som han i 1538 var rektor for. [Den store danske encyklopædi]. Johannes Bugenhagen (24 June April 1558), also called Doctor Pomeranus by Martin Luther, introduced the Protestant Reformation in the Duchy of Pomerania and Denmark in the 16th century. Among his major accomplishments was organization of Lutheran churches in Northern Germany and Scandinavia. He has also been called second Apostle of the North. Johannes Bugenhagen was pastor to Martin Luther at St. Mary's church in Wittenberg. He is also commemorated in the Calendar of Saints of the Lutheran Church - Missouri Synod as a pastor on 20 April. 4. BURKE, EDMUND [ ]: Relfexions sur la Revolution de France, et sur les procédés de certaines sociétés à Londres, relatifs a cet événement. En forme d'une lettre, qui avoit dû être envoyée d'abord à un jeune homme, à Paris. Traduit de l'anglais, sur la troisieme édition. Quatrieme edition, revue, corrigée & augmentée, d'une table des matieres. Paris: Laurent & Londres: Edward [1790]. viij, 536, 8, 8 pp. Contemporary full leather richly gilt on spine and with ornamental borders on boards. Free endpapers weakly foxed, binding with small stains. 600,00 5. COMMISSIONS-DOM i den ifølge allerhøieste R[e]scripter af 13de November 1841 og 9de April 1842 anlagte Justitssag betræffende nogle i Skjæve, Sogn Dronninglund Herred under Hjørring Amt begaaede Mord og andre Voldsomheder med flere Forbrydelser. (Afsagt i Sæbye den 13de Marts 1843.). Kbhvn.: Reitzel VIII s. Ubeskåret eksemplar indbundet i samtidigt blåt kartonnage. Ryggen med lette brugsspor, papirlabel fjernet. Nogle blad let skjoldet i margin. Stempel og initialer på titelblad. 800,00 6. DREWSEN, J.C.: Landoeconomiske Betragtninger. Kbhvn.: Gyldendal s. Indbundet i orig. litograferet kartonbd. Bindet lidt falmet og plettet. Med blindtrykt biblioteksstempel og håndskrevne biblioteksnumre på titelblad. 350,00

4 7. EISENHOWER, DWIGHT D.: Korstog i Europa. En personlig beretning om den anden verdenskrig. Oversat af Jørgen Rothenborg. 2. oplag. Kbhvn Illustr. 403 s. Med lette brugsspor ,00 Portræt signeret af forfatteren. First Danish translation of 'Crusade in Europe'. Portrait signed by the author. 8. ESTRUP, H.F.J.: Om Livsfæste i Danmark. Et Bidrag til Retshistorie og Agerdyrkningspolitik. Kbhvn.: paa Forfatterens Forlag s. Rent og velholdt eksemplar indbundet med de orig. omslag i nyere privat halvlæder med guldtryk på ryggen. 500,00 9. EVAKUERING ER BEORDRET - og skal gennemføres snarest. Plakat. Ca x41 cm. Original plakat til sikring af civilbefolkningen udsendt af politiet ,00 Ubrugt. 10. FINK, TROELS: Udskiftningen i Sønderjylland indtil Kbhvn Med kort. 210 s. Indbundet i smukt privat halvlæder med guld- og blindtryk på ryggen. 500, FORORDNING belangendis Soer Academie, Glyckstad 26. Jun [4] s , FUSSING, HANS H.: Herremand og Fæstebonde. Studier i dansk Landbrugshistorie omkring Kbhvn XII s. Smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. 350,00 Doktordisputats.

5 13. FUSSING, HANS H.: Stiernholm Len Studier i krongodsets forvaltning. Kbhvn s. Indbundet ubeskåret med de orig. omslag i smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. 350,00 Det kongelige danske Videnskabernes Selskab, historisk-filologiske skrifter, bind III, nr GYLDENLØVE, CHRISTIAN - MASIUS, HECT. GOTTFR: Traur-Rede /Welche Bey des Hochgebohrnen Herrn, Herrn Christian Güldenleu. Rittern, etc. Dero Königl. Majest: zu Dennemarck, Norwegen, etc. Feldmarschalk-Lieutenants Und Ober-Kammer-Herrn, etc. Leichbegängnis, Bey hoher Versamlung, auch Königlicher Allergnädigster Gegenwart, Anno den 6. Sept. gehalten worden. Copenhagen: Gedruckt bey Joachim Schmitgen Med kobberstukket por- træt, 6 store udfoldelige kobberstik, et helsides slutningkobber og store kobbe-r- stukne vignetter. Folio. [20] [36] s. With 7 large folding engrav- ings, one fullpage engraving and 4 engr. vignettes. + TRELLUND, JOH. Immortali Me- moriæ... Dn: Christiani Guldenlovii Med 2 kobberstukne vignetter [24] s. With 2 copperengraved vignettes. Indbundet i ét smukt nyt helpergament- bind med titel og årstal tegnet med tusch i rødt og sort på ryggen, samt med Danneskjold-Samsøes våben tegnet med tusch på forperm. Store plancher smukt restaureret på bagsiden og et blad smukt repareret i nederste margin, ellers rent og velholdt eksemplar. Bound in one new full vellumbinding with title and year drawn in red and black on spine and with the coat-of-arm of Danneskjold-Samsøe drawn in black tusch on frontboard. The large plates nicely restored on the back and one leaf nicely restored in lower margin, otherwise clean and well-preserved copy ,00 Ligprædikenen over Chr. Gyldenløve, en søn af Christian V og Sophia Amalie Moth."Et pragtfuldt tryk... det rigest udstyrede af den art skrifter, vor litteratur ejer..." (Laur. Nielsen). "Denne ligprædiken over Christian V's unge søn, Christian Gyldenløve, må regnes for at være det mest storslåede af alle baroktidens danske ligprædiken-tryk... trykt med stor fraktur og under anvendelse af kunstfærdige træskårne initialer. Bogens overdådige udstyr af kobbertavler indledes med et (60 x 42) cm. stort stik af Gyldenløve, der efter udkast af tyskeren Johann Sigmundt Ebert og Gottfr. Fuchs er stukket af Andr. Reinhardt; denne har også raderet de seks som historiske dokumenter meget interessante kæmpekobbere, der gengiver ligtogets gang gennem København og begravelsen i Frue Kirke. Det største måler 39 x 184 cm. Ligtoget fandt sted om aftenen og alle plancherne har derfor en tæt og mørk karakter. Oplaget var kun 275 ekspl", [Birkelund 75]. Indeholder foruden selve ligtalen oplysninger om ceremonierne, processionen, etc. og en gravskrift af salmedigteren Thomas Kingo. Bibl. Dan. III,1135. Ad. 2: Bibl. Dan. III,1135.

6 The most magnificent Danish funeral oration. Illustrated with 7 large folded engravings and contains information on the ceremonies, processions, etc. 15. HUTTEN, ULRICH von - BRUNNOW, ERNST von: Ulrich von Hutten, der Streiter für deutsche Freiheit. Historisches Gemälde aus den Zeiten der Reformation. Nach den Originalquellen bearbeitet. 3 vols. Leipzig: Teubner With 3 portraits, 3 title-vignettes and 9 plates, all steelengraved. In publisher's pictorial boards. Plates and a few leaves weakly foxed, bindings weakly marked of use. Blindtooled stamp on flyleaves , HØEGH, HANS JØRGEN CHR: Anviisning til et velindrettet Jordbrug for Gaardmænd og Huusmænd paa Landet, som have fået deres Jorder udskiftede af Fælledskab, tillige brugbar ogsaa for andre Jorddyrkere i Dannemark. Et Priisskrift som er tilkiendt det Kongelige Landhuusholdnings-Selskabs 1ste Guldmedaille i Aaret giennemseete og forbedrede Oplag. Kbhvn Med udfoldelig kobberplanche samt 2 foldede tabeller. XII s. Samtidigt let slidt halvlæder med guldtryk og farvet titelfelt på ryggen ,00 Forfatteren, sognepræst i Gentofte og senere provst, var broder til statsmanden og teologen Ove Høegh Guldberg. "Som datidens andre præster ejede han praktisk erfaring som landmand; han hørte til den kreds af præster og landmænd, der (foranlediget af stavnsbåndets ophævelse) i århundredets slutning med stor iver kastede sig over landbrugsemner og fremsatte en mængde "patriotiske Forslag" vedr. landbruget. Hans største litterære arbejde var et fortjenstfuldt skrift, "Anviisning..." (Hans Hertel). Bibl. Danica II, 276. Ehr.-M. IV, 207. Krarup Pedersen KURTZE DEDUCTION und Antwort Auff die Bischöffliche Münstersche zu Newhauss den 18. Julii dieses Jahrs publicirte Avocatorien/ Worinnen der ohnpartheylichen Welt klärlich vor Augen gestellet wird/ mit was Fueg und Recht die von dem negst verstorbenen Herrn Bischoffen zu Münster/ Ihrer Königl. Mayest. zu Dennemarck Norwegen etc. überlassene Völcker in höchstbemeldt Ihr Königl. Mayest. Diensten würcklich getreten/ hingegen mit was Ohnbilligkeit und Ohnfueg dieselbe von dem jetzigen Herrn Bischoffen zu Münster und Paderborn avociret werden wollen. Von vorbemeldten gesambten Officirern und Soldatesque zur nöchtigen Rettung ihres guten Leumuths und Reputation an den Tage gegeben. No place blade / leaves. 400,00 Bibl. Dan. III, 285.

7 18. LUNN, CHRISTIAN: Haandbog over det danske Tiendevæsen og nogle dermed beslægtede Materier, tilligemed et Anhang om den til Kierketiendens Oppebørsel knyttede Forpligtelse, at holde Kirken med Tilbehør og Kirkegaarden vedlige, samt om Kirkeeierens Dispositionsret over Kirkegodset, m.m. Kbhvn.: Gyldendal XXIV s. Ubeskåret og uopsprættet eksemplar i samtidigt blåt kartonnage. Kapitæler slidte, papirlabel mangler delvist. Navneinitialer og tidligere ejernavn trykt med blindstempel på titelblad. 800, LYSCHANDER, CLAUS CHRISTOFFERSEN: Synopsis Historiarum Danicarum. En kort Summa offuer den danske Historia Fra Verdens Begyndelse til Neruerendis oc nu Regerendis Stormectige Førstis/ Herr Christian den Fierdis. Forfatted udi De danske Kongers Slectebog Saa meget mand aff Gamle oc Sandferdige Danske, Cimberske, Gothiske, Italianske, Hispanske, Frantzoske, Engelske, Scotske, Longobardiske, Normanniske, Polske, Tiutske, Saxiske, Frisiske etc. Historier, Antiquiteter oc Documenter haffuer at forklare. Kbhvn.: Henrich Waldkirch Titelblad trykt i rødt og sort. Med træskårne vignetter og friser i renaissance- og barokstil. XXV [8] [2] s. Indbundet i samtidigt helpergament. Med tilskrift på titelblad dateret 1. Maii Lille hul på titelblad smukt restaureret ,00 Forfatteren fører, via det såkaldte "gullandske dokument" skrevet med runer, de danske kongers aner tilbage til Adam og Eva! Værket var et led i striden mellem Danmark og Sverige om hvem, der havde den fornemmeste fortid. Birkelund MANDIX, JACOB: Haandbog i den danske Landvæsensret. 2. omarbeidede Udgave. 2 bd. Kbhvn.: Gyldendal [4] + 714; [4] s. Samtidigt let slidt halvlæder med guldtryk og farvede titelfelter på ryggene. Falsen løs i bind ,00 Bibl. Danica I, 655.

8 21. NATHANSON, M.L.: Børs-Operationerne og Coursens Gang, fornemmelig fra 1807 til Kbhvn.: Gyldendal [6] + 93 s. Let bruneret eksemplar indbundet i samtidigt halvlærred med lærredstitel på forperm. Forlagsstempel på titelblad og forperm. Biblioteksnumre på inderside af forperm. 400, OLSEN, GUNNAR: Hovedgård og bondegård. Studier over stordriftens udvikling i Danmark i tiden Kbhvn s. Smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Ryggen svagt falmet. 350,00 Med dedikation fra forfatteren. Landbohistoriske skrifter, bd PEDERSEN, HENRIK: De danske Landbrug fremstillet paa Grundlag af forarbejderne til Christian V's Matrikel Udgivet efter hans Død. Kbhvn s. Smukt privat halvlæder med guld- og blindtryk på ryggen. Ryggen svagt falmet. 400, RENDSBORG - Omegnen af Fæstningen Rendsborg begrænset med Hensyn til Militairt Brug. Efter Hans Majestæt Kongens allerhöieste Befaling udfört og udgiven af Generalqvarteermester-Staben. Kbhvn Opklæbet i felter på lærred. 56,5x55 cm. I kassette (19,5x11,7 cm). 750,00

9 25. RETNINGSKILT TIL EVAKUERINGSRUM. Udsendt af Luftværnscheefen/Politidirektørens Evakuerings-Sektion. Ca Trykt på begge sider. 17,5x50 cm. Med original snor til ophæng. 500,00 Ubrugt 26. RISE HANSEN, C. & AXEL STEENSBERG: Jordfordeling og Udskiftning. Undersøgelser i tre sjællandske Landsbyer. Med et Bidrag af Werner Christensen. With a Summary in English. Kbhvn Med enkelte tekstillustrationer samt 16 udfoldelige plancher. 485 s. Smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Bindet en anelse falmet. Navn på smudstitel. 500, ROTHE, ANDREAS BIØRN: Om Ægteskabs-Skilsmisse. Et Forsøg til Udvikling af Lovgivnings-Grundsætninger herom. Kbhvn.: Schultz XII [1] s. Eksemplar på skrivepapir indbundet i samtidigt helskind med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen. Stempel på titelblad ,00 Bibl. Danica I, ROTHE, CHR.: Beretning om den i Aaret 1844, for Kongeriget indførte nye Jordskyldsætnings Væsen og Historie, samt Oversigt af de ældre Matrikuler af 1664 og Kbhvn.: Forfatterens Forlag [4] s. Eksemplar med håndskrevne blyantsnoter og understregninger indbundet i lidt senere halvlæder med guldtryk på ryggen. 750,00

10 29. ROTHE, CHRISTIAN - ROTHE, AUGUST: Bidrag til Beskrivelse af Conferentsraad, Medlem af Rentekammeret Christian Rothes Levnet. Et Mindeskrift. Kbhvn.: Reitzel [3] s. Let bruneret eksemplar indbundet i samtidigt halvlærred med guldtryk på ryggen. Navn på forsatspapir. 350, ROTHE, TYGE: Dansk Agerdyrkeres - især den til Hovedgaard hæftede Festebondes Kaar og borgerlige Rettigheder, som saavidt samme ere bestemte ved Lovene; eller vort Landvæsens System som det var 1783, politisk betragtet binds første Stykke. [Det udkomne]. Kbhvn XII + 462; XVI + 171; 71; 102; 134; 123 s. Indbundet i 2 conforme samtidige halvlæderbind med guldtryk og farvede titel- og tomefelter på ryggene. Gamle navne på titelblade ,00 Foranledigede af Rasmus Nyerup: Brev til en Bonde i Fyen fra hans Broder i Kiøbenhavn Krarup Pedersen Bibl. Dan. II,1004. Bind 2-3 indeholder: Forklaring over Ønsket, at Kongen, især ved Premie, eller Hielp i Penge, vilde skaffe Landboesagen nye Skik. Tanker om den danske Bondes Pligt at pleye Fødestavn, fremsatte med Hensyn paa den Meening, at Pligten har Grund i Jorddrotternes livlige Rettighed. Er Staeten best tient med stoere, eller med smaa Bøndergaarde? Og var det en rimelig Bøn til Regieringen, at smaa Jordlodder - enhver Festeres Ret uforkrænket - maatte legges sammen for at udgiøre stoere? Vort Landsbyeskolevæsen. Hvorfor skulle vi ønske Landvæsens Systemets Forandring? 31. SCHLEGEL, J.F.W.: Om de gamle Danskes Retssædvaner og Autonomie. Uddrag af det kongelige danske Videnskabers Selskabs Skrifter, Kbhvn Side Samtidigt halvlæder med guldtryk på ryggen. Første og sidste blade samt inderpermer let bruneret ,00

11 32. SKRUBBELTRANG, F.: Husmand og Inderste. Studier over sjællandske Landboforhold i Perioden Kbhvn s. Smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Bindet svagt falmet. 500,00 Doktordisputats. 33. SNORRE STURLASON: Kongesagaer. Oversat af Dr. Gustav Storm. Kristiania [Oslo] Med illustr. af Halfdan Egedius, Christian Krohg, Gerhard Munthe, Eilif Peterssen, Erik Werenskiold og Wilhelm Wetlesen. 4to. XXXII s. + 2 udfoldelige kort. Indbundet i orig. halvlæder med lærredssider, ryg og permer med guldtryk og blindtrykte dekorationer ,00 Med dedikation fra Th. A. Müller til Kristian Zahrtmann. 34. TARANGER, A.: De norske perlefiskerier i ældre tid. Kristiania: Grøndahl s. Ubeskåret i orig. bogtrykt papiromslag. 500,00 Særtryk. 35. USSING, WERNER: De danske Landboforhold, med fortrinligt Hensyn til den danske Bondes i Lovene grundede Forfatning, populairt fremstillede. Kbhvn VIII s. Velholdt eksemplar indbundet med de orig. omslag i nyere privat halvlæder med guldtryk på den svagt falmede ryg. Navn på forsatspapir. 650, VAUPELL, OTTO: Den danske Hærs Historie til Nutiden og den norske Hærs Historie indtil bd. i 3 dele. Kbhvn Med 35 farveplancher, kort samt træsnit i teksten. Indbundet i 2 samtidige halvlæderbind med guldtryk på ryggene.

12 With 35 colourplates, maps and woodcuts in the text. Bound in 2 nice contemporary halfleather bindings ,00 Rent og pænt eksemplar. The history of the Danish & Norwegian Army until 1814, where Norway became independent. 37. WEDEL-JARLSBERG, FR. WILH: Veiledning til rigtige Begreb om de Danske Jorde-Godsers Indretning i Hoved-Gaarde og underliggende Hovnings- Bønder, med Tvende Breve i samme Materie. Kbhvn s. Tæt beskåret eksemplar indbundet i nyere privat halvlæder med farvet titelfelt på ryggen. 800,00 Wedel var bondestandens forkæmper og en nær ven af P.A. Heiberg, som han fulgte til Roskilde, da denne blev landsforvist. Bibl. Danica II, WIDDING, OLE: Markfællesskab og Landskifte. Studier over lollandske Markbøger 1681 og Kbhvn.: Det Filosofiske Fakultet, Københavns Universitet Med enkelte illustr. i teksten samt 5 udfoldelige plancher. 268 s. Smukt samtidigt halvlæder med guldtryk på ryggen. 400,00 Doktordisputats. Serietitel: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 39. ØRSTED, A.S.: Til Belysning af Fæstesagen med særdeles Hensyn til den paa sidste Rigsdag angaaende Samme tagne Beslutning. Kbhvn XI

13 LII s. Bruneret eksemplar indbundet i nyere privat papirbind med papirlabel på forperm. 800,00 Med dedikation fra forfatteren. GEOGRAFI OG REJSER TRAVEL BOOKS 40. AMUNDSEN, ROALD: Nordvest-Passagen. Beretning om Gjøa-Ekspeditionen Med et Tillæg av Premierløitnant Godfred Hansen. Kristiania [Oslo] Illustr. samt med 3 kort, heraf 2 udfoldelige. XV s. Orig. komp. hellrd. Illustr. and with 3 maps of which 2 are folded. Publisher's pictorial cloth , ATLAS. Atlas antiquus Danvillianus Minor. Conspectus tabularum geographicarum I-XII. Germania, Francia, Italia, Hispania, Ins. Britannicae. In usum Scholarum ex maiori forma Auctoris, Curatior Redactus et Editus. Norimbergae: Schneideri-Weigeliana Engraved titlepage and 13 copperengraved maps of which 12 are border-handcolloured. Folio. Bound in contemporary halfleather with leatherlabel on frontboard. Binding marked of age and storation, maps wellpreserved. Initials and blind stamp on titlepage , BAEDEKER, KARL: The Dominion of Canada with Newfoundland and an Excursion to Alaska. Handbook for Travellers. Leipsic: Karl Baedeker With

14 10 maps and 7 plans. LXII pp. Bound in original red cloth with goldprint on spine and frontboard. With a few small brown spots. Binding a little grubby, spine weakly faded. With initials and blind stamp on free endpaper , BERGHAUS, HEINRICH: Die Völkerdes Erdballs nach ihrer Abstammung und Verwandtschaft, und ihren Eigenthümlichkeiten in Regierungsform, Religion, Sitte und Tracht. 2., wohlfeile, unveränderte Ausgabe. 2 vols. Brüssel, Gent & Leipzig: Muquardt With 150 colourplates. 462; VIII pp. Browning copy bound in publisher's pictorial cloth. Inner hinge restored in vol. 1, binding loose in vol. 2. Name cut out on free endpapers ,00 Plates generally clean. 44. [BERNARD, J. FR.]: Et samlet Udtog paa de Reyser, som Norden paa ere foretagne, udi hvilket indeholdes adskillige Beretninger, som ere til synderlig Nytte og Underretning for Handelen og Seyladsen. Udi det Franske Sprog først forfattet. Siden udi det Danske Sprog oversat, og med adskillige Historiske, Geographiske og andre Anmærkninger, saa og Register formeeret [af Christ. Frid. von Haven]. Kbhvn.: HKM privl. Bogtrykkerie [8] [6] + [1] s. Indbundet i smukt samtidigt hellæder spejlbind i Boppenhausenstil. Bindet smukt restaureret med ny ryg med den originale påklæbet ,00 Indeholder: Underviisninger For At lære Hvorledes man ret og med nogen Nytte skal reyse... Historiske Beskrivelse Om Island/ Udi Det Franske Sprog først skreven, Og siden Udi det Danske oversat, og med Historiske, Geographiske etc. Anmerkninger formeeret. Historisk Beretning Om Grønland, Hvorudi findes anførte de Rejser og Seyladser, som af de Danske Tid efter anden ere, som samme Land at opfinde, foretagne. Udi Det Franske Sprog først skreven Og siden Udi det Danske oversat. 45. DIELMANN, J.: Ansichten von Wiesbaden und seiner Umgegend. In Stahlstichen nach Zaichnungen von Dielmann. Vues de Wiesbade et de ses environs. Views of Wiesbaden and its environs, engraved on steel. Frankfurt am Main: Carl

15 Jügel With 14 steel engravings. Small oblong 4to. In publisher's bookprinted boards with clothspine , HOVMØLLER, HANS KR. ANDERSEN: Fra Norges Fjeld og Dal. Rejsebilleder. Med et Forord af Frederik Barfod. Kbhvn.: Eibe [8] [4] s. Let bruneret eksemplar indbundet i orig. komponeret hellærred med guldog blindtryk på forperm. 500, ISELIN, JACOB CHRISTOFF: Neu-vermehrtes Historisch- und Geographisches Allgemeines Lexicon, in welchem das Leben, die Thaten, und andere Merckwürdigkeiten deren Patriarchen, Propheten, Apostel, Vätter der ersten Kirchen, Päbsten, Cardinälen, Bischöffen, Prälaten, vornehmer Gelehrten, und anderer sonst in denen Geschichten berühmter Männern und Künstlern, nebst denen so genannten Ketzern; wie nicht weniger derer Kayser/ Königen/ Chur- und Fürten/ Grafen/ grosser Herren/ berühmter Kriegs-Helden und Ministern; Ingleichem ausführliche Nachrichten von denen ansehnlichsten Gräflichen, Adelichen und andern sonderlichen Andenckens-würdigen Familien, von Concilien, Mönchs- und Ritter-Orden, Heydnischen Göttern, auch allerhand wichtigen und zu vollkommenem Verständnus deren vornehmsten Historien zu wissen nöthigen Antiquitäten / ac.ac Und endlichen Die Beschreibung der Käyserthÿmern/ Königreiche/ Füsrstenthümer/ freyer Ständen/ Landschafften/ Insuln/ Städten/ Schlösser/ Stifften/ Clöster/ Gebürgen/ Meeren/ Seen/ Flüssen/n und so fortan/ Aus allen vorhin ausgegebenen und von gleichen Materien handlenden Lexicis, auch andern bewährten Historisch- und Geographischen Schrifften zusammengezogen. Dißmahlen von neuem mit Fleiß gantz übersehen/ von einer grossen Anzahl Fehlern/ die noch immer in denen alten Ausgaben geblieben waren/ gereiniget/ und sonderlich was die Schweitzerische und angräntzender Orten und Ländern Sachen betrifft/ gantz umgegossen/ und um ein grosses vermehret. Zweyte Auflage/ Mehr Bericht von allem ist zu finden in denen Vorreden. 4 vols. (A-Z). Basel: Brandmüller Folio. Uncut in contemporary worn halfleather, spines partly missing, boards weakly worn. Some leaves weakly browning ,00 Volume 3 in first edition, published 1728; supplement volume 1-2 missing. "Das Neu-vermehrte Historisch- und Geographische Allgemeine Lexikon ist ein sechsbändiges Lexikon, verlegt und gedruckt im Basler Verlag Brandmüller.

16 Herausgeber der 1726 und 1727 erschienenen ersten Ausgabe war Jacob Christoph Iselin; die beiden Supplementbände erschienen 1742 und Das Lexikon steht in der Tradition des historischen Lexikons des Johann Franz Buddeus". [Wikipedia]. 48. JACOBSEN, F.: Et Aar i Grønland. Kbhvn.: Wøldike Med 2 udfoldelige litograferede kort. 56 s. Rent og velholdt eksemplar indbundet i samtidigt halvlæder med guldtryk på ryggen. Med blindtrykt biblioteksstempel og håndskrevne biblioteksnumre på titelblad. 500, [LA MARTINIERE, P.-M. de]: Nouveau Voyage du Nort. Dans lequel on voit les moeurs, la maniere de vivre, les superstitions des Norweghiens, des Lapons, des Kiloppes des Borandiens, des Syberiens, des Moscovites, des Samojedes, des Zembliens & des Islandois. Amsterdam: Roger [1700]. With engraved title, printed title in red and black and 17 full-page engravings. 12mo [29] pp. Contemporary full leather richly gilt on spine, with paperlabel and handwritten library number on spine. Lower headband worn, inner hinge loose. One plate missing lower corner ,00 Complete with 18 clean engravings showing traditional hunters and whale hunting together with animals, birds and botanical plates. La Martinière was a French alchemist physician and Fredrick II's personal surgeon and he was invited to follow an expedition to the north of Scandinavia and Russia starting Most his text regards Norway and Greenland, and provides numerous details on whale hunting. Bring 55. Bibl. Norv. II, Schiötz 563 ff. with 2 asteriscs. Fiske I, LUND, AXEL [Reservelæge]: Kort Fremstilling af de norske Kursteders Udvikling og Kurmidler. Kristiania [Oslo]: Cammermeyer [2] + 96 s. Ubeskåret i det orig. bogtrykte, falmede papiromslag. Navn på omslag, blindtrykt stempel på titelbladet. Foromslag let bruneret. 500,00

17 51. TARANGER, A.: De norske perlefiskerier i ældre tid. Kristiania: Grøndahl s. Ubeskåret i orig. bogtrykt papiromslag. 500,00 Særtryk. SKØNLITTERATUR ILLUSTREREDE BØGER PÅ DANSK FICTION AND ILLUSTRATED BOOKS IN DANISH LANGUAGE 52. ALBRECTSEN, S.N. (Udgiver): For Smaa og Store. Digtesamling. Randers: Schmidt [4] [2] s. Enkelte blade let bruneret, ellers velholdt eksemplar indbundet i orig. bogtrykt papiromslag. Navneinitialer og tidligere ejernavn trykt med blindstempel på titelblad. 400, ANDERSEN, H.C. - Hertha, svensk-dansk nyårsgåfva för Malmö & Kbhvn Med portræt af H.C. Andersen og K.A. Nicander samt 2 fold. musikbilag. III s. Indbundet i originalt glanspapirbind med tresidet guldsnit og guld- og blindtryk på permer. Enkelt rift på bagfalsens nedre del ellers meget velholdt ekspl. I originalt etui ligeledes af glanspapir. With portrait of H.C. Andersen and K.A. Nicander and with 2 folded musicplates. Publisher's glazed paper with gilt edges and boards decorated with gold- and blindtoolings. In original box. Almost mint-condition ,00 Med originalbidrag af H.C. Andersen. BFN 364 & 65. 1st edit. of "Jeg er en Skandinav" and "Aarets Börn". 54. ANDERSEN, H.C. - Hertha, svensk-dansk nyårsgåfva för Malmö & Kbhvn Med portræt af Assab Lindeblad og H.P. Holst samt 2 foldede musikbilag. III s. Indbundet i originalt glanspapirbind. med tresidet guldsnit og guld- og blindtryk på permer. Enkelt rift på bagfalsens nedre del ellers meget velholdt ekspl. I originalt etui ligeledes af glanspapir. With portrait of Assab

18 Lindeblan and H.P. Holst and with 2 folded musicplates. Publisher's glazed paper with gilt edges and boards decorated with gold- and blindtoolings. In original box. Almost mint-condition ,00 Med originalbidrag af H.C. Andersen. BFN st edit. of "Billedbog uden Billeder. Ny Samling". 55. ANDERSEN, H.C.: Hyldemoer. Phantasiespil i een Act. Kbhvn [4] + 60 s. Indbundet ubeskåret med guldsnit foroven og med de orig. omslag i nyere privat dekoreret glanspapirbind i gammel stil med guldtrykt titel på forperm ,00 BFN A. ANDERSEN, H.C.: Samlede værker. Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab. 18 bd. Kbhvn indbunet i originalt hellærred. Opbevares i 6 originale bogkasser , BANG, HERMAN: Kritiske Studier og Udkast. Orig. udgave. Kbhvn s. Orig. komponeret hellærred. Lille datostempel på titelblad. Enkelte blade med svag brunplet ,00

19 57. BJØRNSON, BJØRNSTJERNE: De nygifte. Orig. udgave. Kbhvn.: Gyldendal s. Indbundet i samtidigt kartonnage med lærredsryg, med de orig. omslag opklæbet på permerne. Omslagene let nussede. Med blindtrykt biblioteksstempel og håndskrevne biblioteksnumre på titelblad. 500, BJØRNSON, BJØRNSTJERNE: Sigurd Jorsalfar. Orig. udgave. Kbhvn [2] s. Let bruneret eksemplar indbundet i samtidigt kartonnage med lærredsryg, med de orig. omslag opklæbet på permerne. Omslagene let nussede. Med blindtrykt biblioteksstempel og håndskrevne biblioteksnumre på titelblad. 500, BOCCACCIO, GIOVANNI: Dekameron. Oversat ved S. Prahl. 3 bd. Kbhvn Illustr. af Jacques Wagrez. Indbundet i ét smukt privat halvlæderbind med gulddekorationer på ryggen. Bindet signeret Anker Kyster. Bind med lette brugs- spor. 500, BORDING, ANDERS: Poetiske Skrifter: I Tvende Parter, den Første, befattende hans adskillige slags Vers... den Anden indeholdende alle hans Mercurier, eller Maanedlige Tidender paa Vers. Udg. af Frederik Rostgaard og Peder Terpager [samt Hans Gram]. København [54] [6]; 484 s. Indbundet i ét nyere halvlæderbind i gammel stil med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen. Eksemplaret har tilhørt Vogel-Jørgensen ,00 "Den store danske Poet, hvis Lige Danmark aldrig saae" (Fr. Rostgaard), og før Brorson og Stub oplevede man heller intet tilsvarende Fremstød i dansk Poesi. "Den danske Mercurius", der for første gang findes optrykt i sin helhed her, er den første avis på dansk sprog og er banebrydende så meget mere som heller ikke noget udenlandsk forbillede kendes. Den egentlige udgiver er Hans Gram, der har

20 forsynet værket med en instruktiv fortale henvendt til det danske sprogs elskere. Bibl. Dan. IV,215. "While Kingo is known for his hymns, Bording is more succesful as an occasional poet and satirist. Perhaps his most important contribution to Danish literature is his creation of what is called "the first Danish newspaper", "Den danske Mercurius" ( ). The 1735 edition, which includes Den danske Mercurius, is the first complete collection of Bording's poetry; it also represents the first collected edition of any Danish poet." Houghton, Danish Lit., BRUUN, TH. (Red.): Poetisk Læsebog eller Samling af fortrinlige engelske Digte. Kbhvn.: Soldin s. Velholdt eksemplar indbundet i samtidigt halvlæder med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen ,00 Alle digtene er på engelsk. All poems are in the English language. 62. BYRON, LORD - BIRKEDAL, UFFE: Lord Byrons Liv og Digtning. Kbhvn. [1917]. Med portræt. 111 s. Indbundet ubeskåret med de orig. omslag og guldtryk foroven i smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen. Bindet signeret Anker Kyster. 500,00 Trykt hos Chr. Christensens Bogtrykkeri i 325 nummererede eksemplarer, dette er eksemplar nr CALIDAS: Sacontala eller den uheldige Ring, Et Indiansk Drama af Calidas; Oversat af Original-Sprogene Sanscrit og Pracrit i Engelsk; og heraf i Dansk, [af Hans West ] med en Indledning til den danske Oversættelse. Kiöbenhavn: Möller LXXI + [1] [1] pp. Clean and well-preserved copy bound in newer boards with leatherlabel on spine and paperdecoration on boards ,00

PETER GROSELLS ANTIKVARIAT catalog nr. 111

PETER GROSELLS ANTIKVARIAT catalog nr. 111 PETER GROSELLS ANTIKVARIAT catalog nr. 111 En lille samling bøger af Martin A. Hansen Karen Blixen - Johannes V. Jensen Harald Kidde m.fl., de fleste indbundet i signerede mesterbind. Læderstræde 15 DK-

Læs mere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

Peter Grosell s Antiquariat

Peter Grosell s Antiquariat DANSK SKØNLITTERATUR ILLUSTREREDE BØGER DANISH FICTION ILLUSTRATED BOOKS 1. ANDERSEN NEXØ, MARTIN: Det bødes der for. Orig. udgave. Kbhvn. 1899. 198 s. Orig. komp. hellærred. solgt 4. ANDERSEN NEXØ, MARTIN:

Læs mere

GEOGRAFI OG REJSER TRAVEL BOOKS

GEOGRAFI OG REJSER TRAVEL BOOKS GEOGRAFI OG REJSER TRAVEL BOOKS 1. ARNDT, C.M.: Versuch in vergleichender Völkergeschichte. Leipzig: Weidmann 1843. X + 436 + [1] pp. Nice contemporary halfleather richly gilt on spine. Stamp on flyleaf.

Læs mere

Med dedikation fra Soya. Indeholder bl.a. scener af Shakespeare's "Romeo og Julie". Bibl. Dan. I, 1091.

Med dedikation fra Soya. Indeholder bl.a. scener af Shakespeare's Romeo og Julie. Bibl. Dan. I, 1091. 263. NYTAARSGAVE for Skuespilyndere. Udgivet af Peter Foersom. Kbhvn.: Brummers Forlag 1807. Med kobberstukket portræt af skuespilleren Mette Marie Astrup. 12mo. [8] + 243 s. Indbundet med helt guldsnit

Læs mere

PETER GROSELLS ANTIKVARIAT

PETER GROSELLS ANTIKVARIAT PETER GROSELLS ANTIKVARIAT Katalog / Catalogue 106. September 2014 1. part No. 1-86: Geografi og Rejser inkl. Grønland, Island og Færøerne / Travel Books incl. Greenland, Iceland and The Farao Islands.

Læs mere

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom 1 Kilde: Vølvens Spådom Høst & Søn, 2001 ISBN: 8714297612 2 Red.: Lund, Karin Birgitte; Red.: Lassen, Annette: Ravnkels saga

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

Nogle moderne franske luksusbind

Nogle moderne franske luksusbind Nogle moderne franske luksusbind Af BENT ANDRÉE Den blændende teknik, som de bedste blandt de franske bogbindere er i besiddelse af, kan først rigtig vurderes, når man står med et af deres bogbind i hånden

Læs mere

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk Børge Riis Larsen Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen Liv og værk UNIVERSITÅT3BI3LIOTHEK KIEL - ZENTRALB1ELI0THEK - Syddansk Universitetsforlag 2013 Indhold Forord 11 Indledning 13 Afgrænsning af emnet

Læs mere

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom 1 Kilde: Vølvens Spådom Høst & Søn, 2001 ISBN: 8714297612 2 Oversætter: Springborg, Peter; Lassen, Annette: Ravnkels saga 22

Læs mere

Oplæsning. 1 Kock, Caspar: Oplæsning 1 Kilde: Siger du noget? - om mundtlig formidling Undervisningsministeriet, 1994 ISBN:

Oplæsning. 1 Kock, Caspar: Oplæsning 1 Kilde: Siger du noget? - om mundtlig formidling Undervisningsministeriet, 1994 ISBN: 1 Kock, Caspar: Oplæsning 1 Kilde: Siger du noget? - om mundtlig formidling Undervisningsministeriet, 1994 ISBN: 09061509 2 Møllehave, Johannes: Samvittighed sort som blæk 14 Kilde: På myrens fodsti. Erindringsglimt

Læs mere

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG KØBENHAVN skildret af danske forfattere En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG Indhold Rastnus Ny er up: Danmark i Compendium*) 9 Fra»Kjøbenhavns Beskrivelse«, 1800 Jacob Paludan: Midnatsjunglen

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Oplæsning. 1 Ringgaard, Dan: "Hvad litteratur kan" 1 Kilde: Litteratur Aarhus Universitet, 2014 ISBN: 9788771243833

Oplæsning. 1 Ringgaard, Dan: Hvad litteratur kan 1 Kilde: Litteratur Aarhus Universitet, 2014 ISBN: 9788771243833 1 Ringgaard, Dan: "Hvad litteratur kan" 1 Kilde: Litteratur Aarhus Universitet, 2014 ISBN: 9788771243833 2 Møllehave, Johannes: "Samvittighed sort som blæk" 5 Kilde: På myrens fodsti. Erindringsglimt Lindhardt

Læs mere

Litteraturhistorie. 1 Studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab: "Modul 4: Litteraturhistorie"

Litteraturhistorie. 1 Studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab: Modul 4: Litteraturhistorie 1 Studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab: "Modul 4: Litteraturhistorie" 1 Kilde: Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Dansk, 2012-ordningen Det Humanistiske

Læs mere

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9 Vejledning til Heidegger Søren Gosvig Olesen Vejledning til Heidegger Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in

Læs mere

PETER GROSELLS ANTIKVARIAT

PETER GROSELLS ANTIKVARIAT PETER GROSELLS ANTIKVARIAT Katalog / Catalogue 106. September 2014 2. part No. 344 390: Skønlitteratur Illustrerede bøger på dansk, engelsk, tysk, fransk, islandsk og spansk / Fiction Illustrated Books

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

PETER GROSELLS ANTIKVARIAT yderligere 50%

PETER GROSELLS ANTIKVARIAT yderligere 50% PETER GROSELLS ANTIKVARIAT yderligere 50% Katalog / Catalogue 108. Mar. 2015 No. 1-61: Historie / History No. 62 144: Geografi og Rejser inkl. kolonier og Grønland / Travel books incl. Greenland and Virgin

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

PETER GROSELLS ANTIKVARIAT

PETER GROSELLS ANTIKVARIAT 4 PETER GROSELLS ANTIKVARIAT Katalog / Catalogue 112. December 2015 No. 1-33 : Historie Kulturhistorie Rejser Topografi Grønland-Island-Færøerne / History Travel Topography Greenland-Iceland-The Farao

Læs mere

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen KANON i folkeskolen baggrund og tekstudvalg Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen Undervisningsministeriets kanonudvalg har i 2004 arbejdet med udvælgelsen af væsentlige danske forfatterskaber,

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 m 3. -15 /i ee/ GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER F R I A D G A N G 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING LIGE OVERFOR ØSTBANEGAARDEN 1930 26. En Eva.

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Danmarks Og Norges Historie I Slutningen AF Det 16de Aarhundrede. (Paperback)(Danish) - Common By By (author) Troels Frederik Troels-Tund READ ONLINE

Danmarks Og Norges Historie I Slutningen AF Det 16de Aarhundrede. (Paperback)(Danish) - Common By By (author) Troels Frederik Troels-Tund READ ONLINE Danmarks Og Norges Historie I Slutningen AF Det 16de Aarhundrede. (Paperback)(Danish) - Common By By (author) Troels Frederik Troels-Tund READ ONLINE If you are looking for the ebook by By (author) Troels

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

FORLAGET VISTOFT. Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap. med forord af HKH Prins Henrik DEL 1 INDSIGT. 1. En lille lyrisk Aare...

FORLAGET VISTOFT. Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap. med forord af HKH Prins Henrik DEL 1 INDSIGT. 1. En lille lyrisk Aare... FORLAGET VISTOFT Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap med forord af HKH Prins Henrik DEL 1 INDSIGT 1. En lille lyrisk Aare... 11 INDLEDNING 11 Hvad taler vi om? 13 Sangkulturen er ændret 14 En ambitiøs

Læs mere

Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull

Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull Der har i tidens løb været brugt mange forskellige stempler på UB / UB2 / DNLB (Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Læs mere

Center for Undervisningsmidler Litteratur i Sætsamlingen til kanon-læsning i gymnasiet Marts 2005 Kanonværker

Center for Undervisningsmidler Litteratur i Sætsamlingen til kanon-læsning i gymnasiet Marts 2005 Kanonværker Kanonværker Andersen, H.C. Det er ganske vist! 98 ex. Andersen, H.C. Eventyr, 1994 49 ex. Andersen, H.C. Eventyr, 1997 29 ex. Andersen, H.C. Den grimme ælling 49 ex. Andersen, H.C. Den lille havfrue, 1996

Læs mere

PETER GROSELLS ANTIKVARIAT

PETER GROSELLS ANTIKVARIAT PETER GROSELLS ANTIKVARIAT Katalog / Catalog 117. september 2017 Læderstræde 15 DK- 1201 København K Tlf. +45 3393 4505 Email: info@grosell.dk 1. ANDERSEN, H.C.: Agnete og Havmanden. Dramatisk Digt. Orig.

Læs mere

AUKTION BØGER & BOHAVE

AUKTION BØGER & BOHAVE ringsted@ AUKTION BØGER & BOHAVE Søndag den 22. marts 2015 kl. 12 Ringsted Museum og Arkiv er flyttet sammen. I den forbindelse sælges bohave, der er blevet til overs og brugte bøger, dubletter fra håndbogsbibliotek

Læs mere

Antikken i Europæisk Litteratur

Antikken i Europæisk Litteratur 1 NN: Reception 1 Kilde: The Oxford Classical Dictionary Oxford University Press, 2003 ISBN: 0198606419 2 Iser, Wolfgang: Tekstens appelstruktur 2 Kilde: Værk og læser: En antologi om receptionsforskning

Læs mere

Bibliografisk synopsis

Bibliografisk synopsis Bibliografisk synopsis 1. BREFS BREFS Bibliographie du Réalisme français en Scandinavie er udviklet gennem et intenst samarbejde i RFS-projektets bibliografigruppe bestående af: Danmark: Jane Nørgaard

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Literaturverzeichnis Seem, Benediktiner-Doppelkloster, St. Maria. Seem. Benediktiner-Doppelkloster. St. Maria

Literaturverzeichnis Seem, Benediktiner-Doppelkloster, St. Maria. Seem. Benediktiner-Doppelkloster. St. Maria Seem Benediktiner-Doppelkloster St. Maria Literaturverzeichnis Inhalt chronologisches Literaturverzeichnis edierte Quellen Titel- und Autorenverzeichnis Inventarbände zu den Bau- und Kunstdenkmälern chronologisches

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Litteratur kryds og tværs f

Litteratur kryds og tværs f Sven Hakon Rossel Litteratur kryds og tværs f Af digtere til alle tider fra B.S. Ingemann til James Joyce UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBiBLIOTHEK - Hovedland Indhold Indledning 11 "I Danmark er

Læs mere

SS års bøger og bogkunstnere

SS års bøger og bogkunstnere SS93 50 års bøger og bogkunstnere 50 års bøger og bogkunstnere 6. oktober-9. november 1984 Gammel Holtegaard, Søllerød Forening for Boghaandværk 50 ÅRS DANSKE BØGER OG BOGKUNSTNERE 1984 af Forening for

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Bestlite for the Danish red Cross limited edition

Bestlite for the Danish red Cross limited edition Bestlite for The Danish Red Cross Limited Edition Bestlite for The Danish Red Cross Limited Edition Bestlite pour la Croix-Rouge Danoise Série limitée Bestlite is proud to be able to enter the venerable

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Antikken i europæisk litteratur

Antikken i europæisk litteratur 1 NN: "Reception" 1 Kilde: The Oxford Classical Dictionary Oxford University Press, 2003 ISBN: 0198606419 2 Iser, Wolfgang: "Tekstens appelstruktur" 2 Kilde: Værk og læser: En antologi om receptionsforskning

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Forfatter Tekst Ideer til anvendelsesmuligheder, parallelle tekster m.m. H. C. Andersen (1805 1875) Herman Bang (1857 1912) Historien om en moder Det døende

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Slægtsforskning i Tyskland

Slægtsforskning i Tyskland Slægtsforskning i Tyskland Hvis man ikke har fødselssted og dato fra folketællinger, kan de måske findes i pasprotokoller. Når man har fødselsstedet og fødselsdatoen man søge i: http://www.familysearch.org/eng/default.asp

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS After spending several years removing from our homes any signs of decoration, heavy textiles and patterns to achieve a clean, Nordic look, the more decorative southern

Læs mere

Moderne dansk kortprosa i dialog

Moderne dansk kortprosa i dialog Studien zur Germanistik, Skandinavistik und Übersetzungskultur 12 Moderne dansk kortprosa i dialog En genreundersøgelse ud fra et intertekstuelt perspektiv Bearbeitet von Aldona Zanko 1. Auflage 2015.

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

'/i. r 'é: Kunstakademiets Bibliotek. 300000097555 m

'/i. r 'é: Kunstakademiets Bibliotek. 300000097555 m M '/i Kunstakademiets Bibliotek 300000097555 m r 'é: i i I I I GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER FRI ADGANG 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING LIGE

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Leif W(illy) Rasmussen

Leif W(illy) Rasmussen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) R R R Claus Rafner Signatur: 1959 - Historiker, cand.mag. Handbook and Catalog of Danish Tobacco and

Læs mere

Dansk kunst i det 20. og 21. århundrede. Del 2

Dansk kunst i det 20. og 21. århundrede. Del 2 1 Houmann, Søren: "Indholdsfortegnelse" 1 Kilde: Eget manuskript 2004 2 Ortega y Gasset, José: "Den nye kunsts upopularitet" 3 Kilde: Menneskets fordrivelse fra kunsten Gyldendalske Boghandel, 1997 ISBN:

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Sven Dalsgård (1914-1999) var en af moderne dansk kunsts mest eksperimenterende kunstnere og hans produktion omfatter maleri, digte, skulpturer o.a.

Sven Dalsgård (1914-1999) var en af moderne dansk kunsts mest eksperimenterende kunstnere og hans produktion omfatter maleri, digte, skulpturer o.a. KUNST ART 1. ANCHER, ANNA - GRAPE-ALBERS, ALBERS, HEIDE (Hrsg.): Malerin Anna Ancher 1859-1935 in Skagen. Mit Beiträgen von Christine Refflinghaus, Elisabeth Fabritius, Heide Grape-Albers, Claus Olsen.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 572-581

Rettelse nr. / Correction no. 572-581 30. oktober 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 43 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 572-581 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Campaign idea The fashion campaign was based on a celebration

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720

Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720 Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720 Introduktion De ældste kirkebøger for de 2 sogne er desværre brændte sammen med præstegården i Snøde 15. juli 1883 Ikke desto mindre findes der begravelseslister

Læs mere

Synet på Hans Tausen

Synet på Hans Tausen Synet på Hans Tausen Igennem mange år har Hans Tausen haft æren af, at have indført den evangelisk-lutherske tro i Danmark. Var han den store reformator som, han er blevet gjort til? Eller var det den

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn Dansk standard DS/EN ISO 8130-7 1. udgave 2011-01-21 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8130-7:2011 Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009- juni 2010 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Family of Hans Nielsen & Johanne Larsdatter Copyholders at Tubakken from

Family of Hans Nielsen & Johanne Larsdatter Copyholders at Tubakken from The below extracts of church records primarily from Skaeve parish are covering the family of Hans Nielsen and Johanne Larsdatter at Tubakken, from their marriage to their death. I ve also followed their

Læs mere

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Dansk standard DS/EN 846-4 + A1 2. udgave 2002-12-04 Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Methods of test for ancillary components

Læs mere

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE Tirsdag d. 29. august kl. 19.30 i Kirkeladen Ølsmagning og bordtaler ved bryggeren og præsten! Brygger

Læs mere

CHRISTIAN RASMUSSENs børn

CHRISTIAN RASMUSSENs børn CHRISTIAN RASMUSSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Rasmus Olesen - Christian Rasmussen -børn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CHRISTIAN RASMUSSENS BØRN "1 Christian Rasmussens børn 1.2.2.1 Mette Kirstine

Læs mere

SØNDERJYSKE ÅRBØGER HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND UDGIVET AF

SØNDERJYSKE ÅRBØGER HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND UDGIVET AF SØNDERJYSKE ÅRBØGER UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND I 1971 bliver SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT større, men abonnementsprisen bliver ikke større. Der bliver plads til flere artikler, flere billeder

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 2. december 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 503-521 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 20. november 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 46 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 599-619 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Decimal klassification - DK5. Kategori 2. kategori 3. kategori

Decimal klassification - DK5. Kategori 2. kategori 3. kategori Decimal klassification - DK5 Kategori 2. kategori 3. kategori 01.56 Forfatter Leksikoner Danmark 01.62 Aszetische Literatur 03.00 Leksikoner og ordbøger 03.50 Leksikoner og ordbøger Teologiske Lexsika

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Omslag bagside: Engelsk brig stryger for tre danske kanonbåde. Maleri af fyrskibsstyrmand Georg Ludvig

Omslag bagside: Engelsk brig stryger for tre danske kanonbåde. Maleri af fyrskibsstyrmand Georg Ludvig Æ E % 3 3 S Omslag, forside: Koloreret projekttegning til søsterskibene S/S BANDON, S/S CHUMPON OG S/S PANGAN leveret til ØK i 1909 fra Barclay Curie & Co. i Glasgow. De tre skibe blev indsat på ØK's linje

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT En SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE STIFTET 1879 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 73. AARGANG (13. RÆKKE 1. BIND 3.4. HEFTE) ' 1952 UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

Læs mere