INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: HHH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3764 Jour. nr.: Ref.: HHH"

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: HHH Etablering af erstatningslokaler til fritidshjemmet Højvang, Kalmargade 40, 8200 Århus N på Malmøgade Resume Fritidshjemmet Højvang, Kalmargade 40, 8200 Århus N er normeret til årge børn. Fritidshjemmet Højvang har til huse i stueetagen i Kalmargade 40, en bygning fra 1904, hvor der den 1. april 2005 er konstateret skimmelsvamp. Analyseinstitutet har anbefalet, at fritidshjemmet lukkes for at fjerne skimmelsvampe samt foretage nødvendige konstruktonsændringer m.m.. Som en følge af denne anbefaling har fritidshjemmet været lukket siden mandag den 3. april Ejendommen Kalmargade 40 er ejet af Magistratens 4. Afdeling, Fritids- og Kulturforvaltningen. Ejendommen huser derudover beboerhuslokaler på første etage og genhusningslokaler til daginstitutioner på anden sal. Med henblik på etablering af erstatningslokaler samt optimale forhold for fritidshjemmet indstilles det, at der opføres en ny bygning på adressen Malmøgade 10, 8200 Århus N. Malmøgade 10, matr. nr. 77dv og 77 fa, er et kommunalt ejet areal på 2.584m 2. Arealet overdrages til Magistratens 1. Afdeling fra Magistratens 2. Afdeling. Arealet er beliggende ca. 200 meter fra fritidshjemmets nuværende placering i Kalmergade 40. Det indstilles, at erstatningslokalerne finansieres af den nuværende husleje på kr årligt, der kapitaliseret svarer til 4,76 mio. kr. Det indstilles, at Magistratens 1. Afdeling bemyndiges til at etablere en ny institution på adressen 1

2 Malmøgade 10, som beskrevet i indstillingen. 2. Tidligere beslutninger Fritidshjemmet Højvang, Kalmargade 40, 8200 Århus N blev oprettet den 12. januar 1980 i lokaler ejet af Magistratens 4. Afdeling. Ejendommen er opført i Beskrivelse af indstillingen Fritidshjemmet Højvang, Kalmargade 40, 8200 Århus N har i længere tid haft problemer med fugtgener i murene og problemerne er tiltaget. Magistratens 4. Afdeling er ejer af ejendommen og Magistratens 1. Afdeling er lejer. Der har ikke været formodning om problemer med indeklimaet lige som der ikke har været konstateret større sygefravær blandt institutionens børn og personale. Der har løbende været foretaget afhjælpende foranstaltninger af fugtproblemerne, men problemer er tilstadighed opstået. I marts 2005 iværksættes derfor en svampeundersøgelse, hvor der konstateres flere prøver med massiv svampevækst. Blandt andet flere forskellige typer skimmelsvamp. Det oplyses i rapporten, der er udarbejdet af Dansk Bygningsanalyse A/S i Kolding, at typen af skimmelsvamp der er fundet, er en type, der dels findes i naturen og dels i indemiljøet. Den kan give alvorlige allergiske reaktioner for personer, der er skimmelsvampoverfølsomme, i form af eksempelvis astma og allergi. Endelig er der i nogle af prøverne konstateret nogle skimmelsvamptyper, der ved vækst kan producere giftige stoffer. Da analyseresultaterne blev forelagt magistratens 1. Afdeling blev fritidshjemmet lukket og efterfølgende tilbudt andre midlertidige lokaler på et nærliggende fritidshjem - dog på den anden side af Randersvej. Forældre og personale har anført, at de meget ønsker en lokal løsning på problemet og har pt. midlertidige lokaler i lokalområdet. For at skabe mere varige og optimale lokaleforhold for fritidshjemmet indstilles det, at lejemålet for Kalmargade 40 opsiges og at den besparede husleje på kr årligt, svarende til et kapitaliseret engangsbeløb på kr. 4,76 mio. kr. anvendes til bygning af en ny dagisntitution til fritidshjemmet. De nye lokaler indstilles opført på det kommunalt ejede areal Malmøgade 10, 8200 Århus N, matr. nr. 77 dv og 77 fa, Århus Markjorde. Arealet administreres i dag af Ejendomsforvaltningen og er pt. udlejet til den lokale boligforening til midlertidigt legearel. Arealet er på 2.584m 2. Der er alen 3 måneders opsigelsesvarsel på lejemålet. Det indstilles, at der for de midler der er til rådighed opføres flest mulig kvadratmeter og at 2

3 lokalerne etableres så fleksibelt at de vil kunne anvendes til både 0-6 årige og 7-14 årige børn. Samtidig indstilles at erstatningslokalerne opføres så fremtidssikret som muligt gennem opførelse af en 3-gruppes institution og ikke en 2-gruppes institution, som fritidshjemmet pt. udgør. Den ekstra gruppe foreslås finansieret ved overførelse af 1,44 mio. kr. fra Børn og Unge- Afdelingens huslejekonto. I følge seneste befolkningsprognose forventes der pt. en samlet stigning i antallet af 0-2 årige og 3-6 årige i anvisningsdistrikt Christiansbjerg på 76 pladser i år 2006 stigende til 83 pladser i år Der vil derfor fortsat være behov for lokalerne til daginstitutionsformål. Fritids- og Kulturforvaltningen overvejer pt. den fremtidige anvendelse af bygningen Kalmargade 40. Det ovenfor indstillede vil opfylde et stort ønske fra personale og forældre om at bevare fritidshjemmet som en samlet enhed i lokalområdet. Endelig er det indstillede fremtidssikret og fleksibelt i forhold til fortsat at kunne opfylde pladsbehovet i anvisningsdistriktet. Merudgiften til en ekstra gruppe afholdes indenfor Børn og Unge-Afdelingens egne økonomiske rammer. Tidshorisont Tidsmæssigt vil der kunne ske projektering i april-maj måned 2005 og udbud i juni-juli måned Byggeriets varighed vurderes at være ca. 5 måneder med mulig indflytning ultimo december Økonomiske konsekvenser Kapitaliseringen af den nuværende husleje på kr. er ved en realrente på 4% i 30 år på 4,76 mio. kr., svarende til en forrentning på 5,78%. Samtidig indstilles det, at der overføres 1,44 mio. kr. yderligere fra huslejekontoen for opførelse af en 3-gruppes daginstitution. Således at den samlede anlægsbevilling udgør kr. 6,2 mio. kr. Den offentlige ejendomsvurdering for arealet beliggende på Malmøgade 10 er på kr. De kommunaløkonomiske konsekvenser af opførelsen af en erstatningsinstitution for fritidshjemmet Højvang, Kalmargade 40 på Malmøgade 10 kan oplyses således: Nuværende lejemål, Ny institution, Merudgift 3

4 2 grupper 3 grupper mio. kr Kapitaliseret leje 4,76 6,2 Grundpris 1,56 Ialt 4,76 7,76 3 Anlægsbevillingen vil være følgende: 2,0 Projektering kr 0,5 30 Håndværkerudgifter - 5,3 60 Omkostninger - 0,3 Inventar - 0,1 I alt kr 6,2 Der vil blive afsat kr til kunstnerisk udsmykning. Anlægsbevillingen fordeler sig med 5 mio. kr. i 2005 og 1,2 mio. kr. i Der vil ikke være driftsmæssige merudgifter i forhold til nærværende indstilling. 5. Konsekvenser i forhold til mål Indstillingen relaterer sig til Børn og Unge-Afdelingens generelle målsætning om tilbud af sikker- og sundhedsmæssige forsvarlige lokaler. 6. Beslutningspunkter Det indstilles på baggrund af ovenstående 1) at der meddeles anlægsbevilling på 6,2 mio. kr. til opførelse af daginstitution på adressen Malmøgade 10 til erstatning for nuværende fritidshjem, Kalmargade 40, 8200 Århus N 1) at Børn og Unge-Afdelingens huslejekonto finansierer opførelsen af den ny daginstitution som det fremgår af indstillingen 1) at lejemålet Kalmargade 40, 8200 Århus N, opsiges 4

5 Flemming Knudsen / John Lysholm Jepsen Bilagsfortegnelse: Bevillingsskema 5

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Fremtidig struktur for Filmby Århus og tilskudsordning til Den vestdanske Filmpulje.

Fremtidig struktur for Filmby Århus og tilskudsordning til Den vestdanske Filmpulje. ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. oktober 2004 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. oktober 2004 via Magistraten Tlf. nr.:8940-4061 Jour. nr.:16.20.05p20-2004/00519

Læs mere

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20.

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 20. januar 2010 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010-13 lagde forligspartierne vægt på: at kommunens økonomi

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 26. maj 2010 Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege Århus Kommune Social og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 18. februar 2011 1. Resume Børn og Unge har en vision om at skabe fremtidens skole som kernen i et sammenhængende børne- og ungemiljø i midtbyen.

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002 Mødedato: 27-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.20 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Erik Janum, Chris Sørensen, Jørn Larsen # 256482/28-08-2002

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd 1. Resume Boligforeningen Århus Omegns

Læs mere

Ved budgetforliget 2005 blev der afsat 3,1 mio. kr. pr. år til skolefrokostordningen.

Ved budgetforliget 2005 blev der afsat 3,1 mio. kr. pr. år til skolefrokostordningen. Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 4. Afdeling Den Århus Kommune Skoler og Kultur Magistratens 4. Afdeling 1. Resume D. 19. maj 2004 blev det, som følge af en ændring af Folkeskoleloven,

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 15-01-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten Lomholt Morten Normann

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Indstilling. 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. august 2008 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling til byggeri Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. marts 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. marts 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 2. marts 2006 Borgerservice byrådsbeslutning om åbningstider og strategi for borgerinddragelse samt orientering om status for implementering

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 13-03-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.00 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere