Allergi hos hunde. - Et omsiggribende problem i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Allergi hos hunde. - Et omsiggribende problem i Danmark"

Transkript

1 Allergi hos hunde - Et omsiggribende problem i Danmark DKK har i et nyt projekt fokus på arvelige hudsygdomme. I den forbindelse bringer vi en serie artikler om emnet, her kommer den 5. og sidste n Tekst og foto: Flemming Kristensen, Figur 1: Typisk allergiproblem hos west highland white terrier Pelsen på poterne er rødbrun, og i albuebøjningerne mangler hår. Her er huden tillige misfarvet, og ved nøjere eftersyn er hunden rød omkring øjne og mund samt i ørerne. I dag er vi tæt på den alvorlige situation, at 1 million danskere lider af allergi. Langt de fleste patienter er i stand til at kontrollere problemet ved hjælp af håndkøbsmedicin, men det er særdeles ubehageligt at være en allergiker, også selvom det sjældent er livstruende. Hos hunden er allergi ligeledes et stort problem, men kontrollen heraf er anderledes. De såkaldte antihistaminer er kun effektive i få tilfælde. Det betyder, at kontrollen af allergien skal ske ved hjælp af enten medicin med bivirkninger, medicin der er kostbar eller medicin, som er kompliceret at anvende. Resultatet er, at mange hunde direkte lider under at være allergiker. Den store forskel hund og mennesker imellem er dog, at allergi, som har en arvelig baggrund, kan mindskes avlsmæssigt, hvis opdrætterne tog hensyn til problemet i avlen. Nu er det dog uretfærdigt at placere hele ansvaret hos opdrætterne. Alle, som beskæftiger sig med hunde, har et ansvar: Det gælder derfor også hvalpekøbere, dyrlæger, forsikringsselskaberne og hundeklubberne med deres paraplyorganisation i spidsen. Hvad er allergi? Tilstanden kan defineres som en tilstand, hvor værtens immunforsvar reagerer så kraftigt, at det fører til en sygdomsproces. Der foreligger rent faktisk en række forskellige reaktionsmønstre, som kan føre til allergi, men i daglig tale forbinder man allergi med en sygdomsvoldende reaktion på noget, som i sig selv ikke er sygdomsfremkaldende, og hvor nogle særlige antistoffer (type E-antistoffer) er involveret. Disse E-antistoffer er placeret på overfladen af specielle betændelsesfremmende celler de såkaldte mast-celler, og symptomerne afhænger i høj grad af stedet, hvor reaktionen finder sted. Rent klinisk er det praktisk at inddele symptomerne alt efter det organ, som er involveret: Huden (allergisk dermatitis eller atopi); slimhinderne i øje og næse (høfeber), luftvejene (astma), mavetarmkanalen (allergisk gastro-enteritis) og i sjældnere tilfælde hjernen (allergisk encephalitis). Hos hunde er der næppe tvivl om, at allergisk dermatitis og allergisk gastro-enteritis er de hyppigst forekommende allergiformer. Hvad kan man blive allergisk overfor? På det nærmeste alt muligt. Hos mennesket kender man adskillige tusinde forskellige stoffer, som kan udløse en allergisk reaktion. Tallet er langt lavere hos hunden, men det skyldes garanteret manglende viden. Det ændrer dog ikke på, at de mest almindelige stoffer omfatter mider (husstøvmider, lagermider etc.), pollen, skimmelsvampe, dyrehår og foderkomponenter. Skønsmæssigt er de nævnte stoffer involveret i ca. 90% af alle tilfælde af allergi. Allergi en alvorlig hudsygdom Som før nævnt er allergi et stort problem hos hunde. Så stort, at man som veterinær hudspecialist kan drive en klinik, der udelukkende behandler hudpatienter. På Klinik for Veterinær Dermatologi i Bagsværd får ca. halvdelen af alle patienterne stillet 16 HUNDEN nr. 3 - marts 2008

2 Figur 2: Kliniske symptomer på allergi i hovedet Hos 4 ud af 5 allergikere uanset race ses rødme i ørerne (A), og efterhånden som tilstanden bliver kronisk, opstår der ørevoksproblemer, som kræver oprensning for at undgå komplikationer i form af øregangsbetændelse. Tilsvarende ses rødme omkring øjnene (B). Det vil uvægerligt medføre, at søvn skal fjernes fra øjnene. Endeligt er rødme omkring mund og snude et almindeligt fund (C). Her gælder det dog, at rødmen i dominerende grad er placeret på hagen og omkring snuden hos nogle racer, bl.a. amerikansk staffordshire terrier (D). Tabel 1: Antal patienter (opdelt efter race), hvor diagnosen allergisk dermatitis er stillet på Klinik for Veterinær Dermatologi, Bagsværd, i perioden Race Antal patienter 1 West highland white terrier 83 2 Labrador retriever 70 3 Schæfer 59 4 Amerikansk staffordshire terrier 26 5 Golden retriever 24 6 Engelsk springer spaniel 23 7 Amerikansk bulldog 20 8 Dogue de bordeaux 20 9 Langhåret gravhund Schæfer/labrador blanding Dværgschnauzer Boxer Bull terrier Rhodesian ridgeback Broholmer Fransk bulldog Cocker spaniel Mops Engelsk staffordshire terrier Hvid schæfer 10 I alt 479 Derudover er 46 andre racer repræsenteret (heri indgår 23 raceblandinger) 129 Total 608 diagnosen allergisk dermatitis. På grundlag af dette patientmateriale kan man konstatere, at der er en udtalt skævhed i fordelingen af disse patienter (Tabel 1). Således udgør west highland white terriere 13,7% af klinikkens allergipatienter. Det kan der sikkert være mange forklaringer på, men uanset forklaringer, viser tallet, at denne race er stærkt belastet af problemet. På tilsvarende vis er den amerikanske staffordshire terrier stærkt overrepræsenteret, når racens udbredelse tages i betragtning. Selve den allergiske lidelse er utvivlsomt generende, grænsende til det belastende. Problemets omfang tager dog først til for alvor, når de kroniske følgevirkninger udvikler sig. Hunden begynder at producere hudfedt i forøgede mængder. Det lever hudens bakterier og gærsvampe af. Nu opstår tilbagevendende infektioner, hvilket ofte fører til alvorlige poteproblemer og i særdeleshed øregangsbetændelser. Hvis diagnosen ikke bliver stillet på dette tidspunkt, men kløestillende behandlinger med binyrebarkhormoner tages i anvendelse, vil bivirkninger kunne gøre situationen uoverskuelig i løbet af kort tid. Hvordan stiller man diagnosen? Det er stadigvæk en udbredt, men fejlagtig opfattelse, at man kan stille diagnosen ved hjælp af en allergi- HUNDEN nr. 3 - marts

3 Figur 3: Kliniske symptomer på allergi i poterne Hos mange allergikere kan man på afstand se, at en typisk rødbrun pels optræder på tæerne (A). I kroniske tilfælde er det karakteristisk, at de tillige har bylder mellem tæerne; det gælder især de tungere racer, men kan også ses med stor hyppighed hos f.eks. amerikansk staffordshire terrier (B), boxer, cavalier king charles spaniel, dansk-svensk gårdhund og skotsk terrier. Hvis man vender poterne om og åbner dem, vil man hos mere end 70% af alle allergikere se, at huden er rød og nopret mellem trædepuderne (C). Hvis pelsen er tæt, vil man først opdage den røde hud, hvis man med omhu trænger ned gennem pelsen et fænomen, der overrasker mange ejere af amerikansk cocker spaniels med øreproblemer. Hos nogle racer, såsom engelsk eller amerikansk staffordshire terriere, er rødme langs trædepuderandene ofte udtalt (D). test. Omkring halvdelen af alle raske hunde giver et positivt udslag på en sådan test. Det betyder, at man er nødt til at anvende de såkaldte kliniske kriterier for at stille diagnosen allergisk dermatitis, og her indgår allergitesten kun som et bi-kriterium. Dog er den positive allergitest af betydning, når man skal vælge den eller de stoffer, som skal anvendes til et hyposensibiliseringsprogram. Et andet problem er, at diagnosen foderallergi kan være ganske vanskelig at stille, fordi der er endnu ikke udviklet testsystemer, som giver pålidelige resultater. Man er nødt til at gå den tunge vej og gøre brug af specielle diæter, som ikke kan give allergi og så stille diagnosen ved opnåelse af symptomfrihed. Men det er ikke så let, som det lyder. Det kræver først og fremmest et snævert samarbejde mellem ejer og dyrlæge og det kræver nøje planlægning. Hvordan får man mistanke om, at ens hund er en allergiker? Først og fremmest gør det sig gældende at allergisk dermatitis er en kløende tilstand. En hund, der ikke klør sig, har næppe allergi. Hertil kommer, at i de tidlige faser optræder der rødme og hævelser på forholdsvis typiske steder på hunden (Figur 1). I hovedet vil man kunne se rødme i ørerne, omkring øjne, omkring læberne og snuden (Figur 2). Ofte vil hunden slikke sine poter. Rødme optræder først og fremmest mellem trædepuder, selvom hundens slikkeaktivitet er fokuseret på oversiden af tæerne (Figur 3). Sågar kan hunde med allergisk dermatitis slikke sig længere op ad benene og endda udvikle slikkesår. Hvis der optræder rødme i albuebøjning, er det et rimelig sikkert tegn på, at hunden er en allergiker. Det samme gør sig gældende, hvis der optræder områder med rødme i armhuler og/eller på bugen (Figur 4). Endeligt skal det nævnes, at rødme omkring anus hører med til de fund, som peger i retning af en allergisk dermatitis. Som nævnt, så vil rødme og kløe være to vigtige fund i den tidlige fase (Figur 5C). Senere i forløbet, når tilstanden har stået på i en periode, begynder huden at være pigmenteret ud over det sædvanlige (Figur 5D). I denne Figur 4: Kliniske symptomer på allergi på kroppen De tidligste symptomer på allergiske eksem hos west highland white terriere ser man typisk i form af rødme og kløe i albuebøjningerne (A). Hos andre racer, hvor pelsen ikke er hvid, kan man let overse dette fænomen, men senere i forløbet bliver disse forandringer tydelige (B) og spreder sig til axilregionen (armhulerne). I de tilfælde, hvor kløen er udtalt, kan der opstå kradsesår (C). Endeligt skal det understreges, at mange hunde, der lider af allergi tillige har voldsomt udslæt på bugen. Det gælder ikke kun west highland white terriere (D), men i høj grad schæfere, retrievere, spaniels og en meget lang række af andre racer. Fordi patienten har meget let adgang til bugen, vil den slikke sig med stor hyppighed, hvilket er en medvirkende faktor til, at her opstår bakterielle hudinfektioner. 18 HUNDEN nr. 3 - marts 2008

4 fase kan man også opleve, at hunden har haft et udbrud af bumser under forbenene eller på bugen eller har udviklet en behandlingskrævende øregangstændelse. En af vanskelighederne er dog, at sammensætningen af kliniske symptomer kan være ret så forskellig hos de forskellige racer. Hvad gør man, når ens hund har fået stillet diagnosen allergisk dermatitis? Først og fremmest gælder det om at få situationen drøftet igennem med sin dyrlæge. Kan man være sikker på, at diagnosen er rigtig? Er diagnosen komplet? Det er vigtigt, at man får lagt planer for behandlingen af hunden. Således skal man have i erindring, at hver tredje hund med allergisk dermatitis både er allergisk over for stoffer, den indånder (inhalationsallergi) og stoffer den indtager (foderallergi). På Klinik for Veterinær Dermatologi bliver der reserveret ca. 3 timer til det diagnostiske arbejde og planlægning af behandling. Dernæst er det vigtigt, at opdrætteren får en tilbagemelding. Allergisk dermatitis har, som tidligere nævnt, en arvelig baggrund, men opdrætteren kan kun få kendskab til problemet, hvis hundens ejer giver en tilbagemelding. Derudover bør ens nærmeste bekendtskabskreds orienteres. Uden deres assistance kan det være svært at opretholde en allergi-diæt i afprøvningsfasen. Til gengæld kan man forvente, at med den nødvendige diagnostiske og behandlingsmæssige indsats fra dyrlæge og ejer vil 4 ud af 5 hunde med allergisk dermatitis kunne føre en tilnærmelsesvis problemfri tilværelse uden anvendelse af medicin med bivirkninger. Mere omkring arvelighed Allergisk dermatitis kan være arveligt, ja, men som det fremgår af Figur 6, kan der også være ganske stor forskel på hyppigheden, hvormed allergisk dermatitis optræder hos 2 DKK tager initiativ til, at allergisk hudbetændelse registreres hos west highland white terrier og amerikansk staffordshire terrier. På DKK s hjemmeside vil man under Avl og opdræt - Avl/ sundhedsrestriktioner kunne finde link til denne artikel. På kan man købe en rekvisition til brug ved undersøgelse for og registrering af allergisk hudbetændelse. Denne rekvisition medbringes til dyrlægen. Dyrlægen vil så udfylde rekvisitionen og følge den vejledning omkring diagnostiske kriterier, der er angivet nederst på denne. Dyrlægen sender rekvisitionen til DKK. En undersøgelse for allergisk hudbetændelse er gyldig i 12 måneder og kan udføres på hunde ældre end 1 år. HUNDEN nr. 3 - marts

5 Familie med allergisk eksem Familie uden allergisk eksem 12 Hvalpe 5 Hvalpe Allergi Ingen tegn på allergi Allergi Ingen tegn på allergi familier inden for den samme race. Det ligger nu ca. 12 år tilbage, at det blev bevist, at man i løbet af få generationer kunne etablere linjer af forsøgshunde (beagles), der henholdsvis var allergikere og ikke-allergikere (de Weck et al. 1996, 1998). Endvidere kunne man konstatere, at de arvelige egenskaber var relateret til evnen til at kunne producere de allergifremkaldende E antistoffer. Dog må man understrege, at en lang række andre faktorer spiller ind. Således ved man, at kønshormoner og stresshormoner vil påvirke den allergiske status hos hundene. Det samme gør sig gældende hvad angår de essentielle fler-umættede fede syrer (omega-3 og omega-6 fedtsyrer) og i høj grad den daglige pleje. Afsluttende bemærkninger Der skal næppe herske tvivl om, at det største enkeltproblem, som er knyttet til patienter med allergisk dermatitis, er, at lidelsen ofte har et snigende forløb. I de tidligste faser reagerer man måske ikke på, at hunden klør sig. Det gør alle hunde jo! Men det får ofte som konsekvens, at lidelsen først bliver undersøgt, når de kroniske komplikationer begynder at volde problemer. Samtidigt hermed er tiden gået, og det har måske medført, at kontakten til opdrætter er reduceret eller bragt til ophør, og derfor falder en tilbagemelding ikke længere naturligt. Med denne artikel og DKK s initiativ til registrering af patienter med allergisk dermatitis hos 2 racer, som er belastet i særlig grad, er der forhåbentligt banet vej for nye initiativer, som kan sikre, at sundheden hos vores familiedyr ikke skal belastes med denne omsiggribende stærkt belastende lidelse. n Figur 5: Kliniske symptomer på allergi omkring anus Ud over de typiske læsioner, som er vist i de foregående figurer, gælder det, at mange allergikere udvikler rødme omkring anus. Man skal dog udvise stor forsigtighed, hvis man forsøger at relatere denne rødme til allergiske reaktioner. Enhver kronisk hudlidelse vil med tiden føre til en øget produktion af sekret fra peranalkirtlerne, og dette sekret vil bidrage til at fækalier bliver hængende i pelsen og udløse en irritation, som en direkte årsag til rødme. Figur 5C & D: Akutte og kroniske reaktioner på allergi i huden Allergiske reaktioner udløser betændelsesreaktioner i huden, og således vil de akutte symptomer på allergi i dominerende grad være rødme, som optræder i større eller mindre områder (C). Efterhånden som tilstanden bliver kronisk udvides reaktionsmønsteret med en øget pigmentdannelse (D). Denne pigmentering kommer til udtryk i form af en fiskenet-agtig tegning, men senere i forløbet kan pigmenteringen blive så omfattende, at hele hudpartier bliver kulsorte. Man skal dog være opmærksom på, at huden hos allergikere meget let inficeres med bakterier og/eller gærsvampe, som i givet fald vil bidrage til betændelsesprocesserne og derfor også pigmentdannelsen. GRAFIKER: TJA 20 HUNDEN nr. 3 - marts 2008

RACESPECIFIK AVLS STRATEGI FOR RACEN SHAR PEI

RACESPECIFIK AVLS STRATEGI FOR RACEN SHAR PEI SHAR PEI KLUBBEN RACESPECIFIK AVLS STRATEGI FOR RACEN SHAR PEI Juni 2011 Bestyrelsen 1 SUNDHEDSSCREENING 2009 og 2011 INDLEDNING Som en del af arbejdet med RAS i 2009 besluttede klubbens bestyrelse, at

Læs mere

Familiær Shar-pei Feber - et gådefuldt sygdomskompleks hos Shar-pei. Skrevet af Søren Holt

Familiær Shar-pei Feber - et gådefuldt sygdomskompleks hos Shar-pei. Skrevet af Søren Holt Familiær Shar-pei Feber - et gådefuldt sygdomskompleks hos Shar-pei Skrevet af Søren Holt Familiær Shar-pei Feber er en arvelig sygdom, der rammer dele af immunsystemet. Da symptomerne kan tage sig meget

Læs mere

LÆS INDE I BLADET. www.dyreneogos.dk POPULÆR DYRLÆGEVIDENSKAB FOR HELE FAMILIEN. Allergi hos hunde AF DYRLÆGE SABINE FÖRDERER

LÆS INDE I BLADET. www.dyreneogos.dk POPULÆR DYRLÆGEVIDENSKAB FOR HELE FAMILIEN. Allergi hos hunde AF DYRLÆGE SABINE FÖRDERER www.dyreneogos.dk Nr. 1. marts 2008 23. årgang POPULÆR DYRLÆGEVIDENSKAB FOR HELE FAMILIEN LÆS INDE I BLADET Allergi hos hunde AF DYRLÆGE SABINE FÖRDERER Tandhygiejne AF FAGDYRLÆGE JØRGEN MIKKELSEN Tema

Læs mere

Allergi og overfølsomhedssygdomme i dagplejen

Allergi og overfølsomhedssygdomme i dagplejen Allergi og overfølsomhedssygdomme i dagplejen ALLERGI...5 UDVIKLING AF ALLERGI...5 SYMPTOMER...5 ÅRSAGER...5 UNDERSØGELSE...6 INDEKLIMA...7 HUSSTØVMIDER...7 PELSDYR...8 SKIMMELSVAMPE...8 POLLEN...8 POLLEN...9

Læs mere

Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose

Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose 2 SYMPTOMER OG DIAGNOSE Hvad er overfølsomhed over for mad? 4 Hvor mange er overfølsomme? 6 Kan fødevareallergi forebygges? 7 Symptomer 8 Hvilke fødevarer

Læs mere

A E F. Læs i dette nummer om: Atopisk eksem og egenomsorg. Udvikling af nyt lægemiddel til behandling af eksem. Eksemskole & Allergiundersøgelse

A E F. Læs i dette nummer om: Atopisk eksem og egenomsorg. Udvikling af nyt lægemiddel til behandling af eksem. Eksemskole & Allergiundersøgelse Årgang 14 nr. 1 2008 Læs i dette nummer om: Atopisk eksem og egenomsorg Udvikling af nyt lægemiddel til behandling af eksem Eksemskole & Allergiundersøgelse Eksem-brevkasse A TOPISK EKSEM FORENING A E

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE I denne pjece kan du læse om symptomerne på nogle af de mest almindelige adfærdsproblemer, som hunde kan lide af og om, hvad du kan gøre for at forsøge at afhjælpe dem. Foto:

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Racespecifik avls strategi 2011 Staffordshire Bull Terrier

Racespecifik avls strategi 2011 Staffordshire Bull Terrier Racespecifik avls strategi 2011 Staffordshire Bull Terrier RAS udvalget: Jan-Erik Laursen, racerepræsentant Tina Laursen Marie Bruun Mads Bruun Silje Stakston Maria Nielsen Uredigeret tekst fra dette dokument

Læs mere

FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport

FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport Fødevareoverfølsomhed hos børn Konferencerapport Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S sst@sst.dk URL:

Læs mere

Værd at vide om hudpriktest

Værd at vide om hudpriktest 3 Hvad er allergi? Allergi er den hurtigst voksende folkesygdom. Omkring 20 % af befolkningen i Danmark lider af allergisk høfeber. De mest almindelige symptomer på høfeber er gener fra øjne og luftveje

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Små vaskulitter. GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom

Små vaskulitter. GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Små vaskulitter GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Små vaskulitter GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Vaskulitis er en stor sygdomsgruppe, som har det fælles,

Læs mere

Indledning. Granulomatose med polyangiitis - symptomer, diagnose og behandling. Symptomer på Granulomatose med Polyangiitis

Indledning. Granulomatose med polyangiitis - symptomer, diagnose og behandling. Symptomer på Granulomatose med Polyangiitis Indledning Denne pjece handler om tre forskellige sygdomme, som har det tilfælles at de kaldes vaskulitter. Granulomatose med polyangiitis- GPA (tidligere Wegeners Granulomatose) og Mikroskopisk Polyangiitis

Læs mere

Naturlig hjælp til børn

Naturlig hjælp til børn Naturlig hjælp til børn Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 1 Kære læser Dette hæfte henvender sig først og fremmest til forældre, der ønsker at behandle deres

Læs mere

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Indhold Forord 3 Fakta om virksomhedernes erfaringer 5 Myter og realiteter om psykisk lidelse 6 Myte I...7 Myte II...7 Myte III...8 Myte

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

Informationshæfte Colitis ulcerosa

Informationshæfte Colitis ulcerosa Informationshæfte Colitis ulcerosa Indholdsfortegnelse Forord...3 Colitis ulcerosa...4 Hvad er colitis ulcerosa?...4 Hvad er colon og dens funktion?...5 Ændres colons funktion ved colitis ulcerosa?...5

Læs mere

Evaluering af hundelovens forbudsordning

Evaluering af hundelovens forbudsordning D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Evaluering af hundelovens forbudsordning (LOV nr. 717 af 25/06/2010) I. Meyer, B. Forkman 12.

Læs mere

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING Kapitel 5 Sexlivet 99 104 106 107 111 112 115 117 118 119 124 Hiv påvirker sexlivet Bekymringen i forbindelse med sex At vælge hiv-smittede partnere Opsummering Seksuelle vanskeligheder Opsummering Usikker

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Racespecifik avls strategi for Dandie Dinmont Terrier 2009.09.30/VR

Racespecifik avls strategi for Dandie Dinmont Terrier 2009.09.30/VR 1 Racespecifik avls strategi for Dandie Dinmont Terrier 2009.09.30/VR 1. Racen historiske baggrund og udvikling 2. Beskrivelse af den nuværende situation 3. Målsætning og prioriteringer for fremtiden Aspekter

Læs mere

Wegeners Granulomatose - generelt

Wegeners Granulomatose - generelt Wegeners Granulomatose - generelt Forekomst Wegeners Granulomatose (WG) er en sjælden sygdom. I Danmark ser vi omkring 40-50 nye tilfælde hvert år. Sygdomsaktivitet Når man har WG, har man en betændelse

Læs mere

Fødevareintolerance?

Fødevareintolerance? Nr. 2 februar 2008 21. årgang www.ditlaegemagasin.dk til venteværelset POPULÆR LÆGEVIDENSKAB FOR HELE FAMILIEN LÆS INDE I BLADET Smerter i muskler og led Kender du til at blusse op af et enkelt glas vin?

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på hudkræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 7 Hvilken behandling findes der? 11 Hvad er bivirkningerne?

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på hudkræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 7 Hvilken behandling findes der? 11 Hvad er bivirkningerne? Hudkræft Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på hudkræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 7 Hvilken behandling findes der? 11 Hvad er bivirkningerne? 13 Er der andre behandlingsformer? 15 Hvad

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Immun Trombocytopeni (ITP)

Immun Trombocytopeni (ITP) Immun Trombocytopeni (ITP) - en håndbog for patienter og pårørende Danmarks Bløderforening Immun Trombocytopeni (ITP) en håndbog for patienter og pårørende ISBN: 978-87-90861-19-3 ISBN: 978-87-90861-20-9

Læs mere