Lønredegørelse for Frederiksberg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønredegørelse for Frederiksberg Kommune"

Transkript

1 Lønredegørelse

2 Lønredegørelse for Frederiksberg Kommune Formålet med lønredegørelsen er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling således, at udviklingen kan indgå i de årlige drøftelser af lønpolitikken. Grundlaget for Frederiksberg Kommunes overordnede lønpolitik er at sikre åbenhed og dialog om løndannelsen. Lønredegørelsen dækker 3 overenskomstperioder, OK 2011, OK 2013 og OK 2015, hvor sidstnævnte er indgået for en 3-årig periode med virkning pr. 1. april Lønredegørelsen indeholder lønstatistikker, som dokumenterer den faktiske lønudvikling for de enkelte overenskomster- og faggrupper i kommunen fra maj 2011 til maj. Tallene i lønredegørelsen er som udgangspunkt hentet fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) 1. Der indgår udelukkende kommunalt ansat personale i statistikkerne, da det kun er muligt at få data for enkelte af de selvejende institutioner. Udtrækkene er afgrænset til månedslønnet personale eksklusive elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte. Der anvendes som udgangspunkt medarbejdernes bruttoløn 2 eksklusive overarbejdsbetaling. Lønredegørelsen følger denne disposition: 1. Sammenfatning 2. Antal ansatte i Frederiksberg Kommune 3. Personaleomsætning 4. Aldersfordeling 5. Beskæftigelsesgrad (fuldtid/deltid) 6. Aftalt lønudvikling 7. Lønudvikling 8. Lønniveau 9. Fordeling af løn på grundløn og centralt /decentralt aftalte midler 10. Datagrundlag 1 Vedrørende antal ansatte og bruttolønsudgifter pr indbyggere er anvendt tal fra Social- og Indenrigsministeriets nøgletal og Danmarks Statistiks Statistikbank. 2 Bruttoløn er den samlede løn (grundløn, tillæg, genetillæg og pension/fiktiv pension for tjenestemænd). 2

3 1. Sammenfatning perioden 2015 Antallet af medarbejdere er faldet med knapt 100 medarbejdere fra 2015 til. Frederiksberg Kommune anvender ca.18% færre fuldtidsstillinger pr indbyggere end Kommuner i regionen og Hele landet. Frederiksberg Kommunes bruttolønudgift pr indbyggere er 4 mio. kr. (13%) lavere end Kommuner i regionen og 3,3 mio. kr. (11%) lavere end Hele landet. Personaleomsætningen i Frederiksberg Kommune er på 18,9%. Omsætningen ligger på niveau med Kommuner i regionen 18,5%. Hele landet er personaleomsætningen 15,8%. Gennemsnitsalderen i Frederiksberg Kommune er 44,3 år mod 45,2 år i resten af Kommuner i regionen, og 45,9 år i Hele landet. Andelen af fuldtidsbeskæftigede er 62% i Frederiksberg Kommune, mod 57% i Kommuner i regionen og 54% i Hele landet. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune ligger på 1,8%, hvilket er 0,1%-point lavere end lønudviklingen i Kommuner i regionen. Ligelønsgabet mellem mænd og kvinder var ved opgørelsen for 2015 på kr.. Ved denne opgørelse er forskellen på kr. Lokalt aftalte tillæg udgør aktuelt 7,8% af lønnen mod 8,3% sidste år. Det er 0,1%-point lavere end Kommuner i regionen og noget højere end Hele landet. 2. Antal ansatte i Frederiksberg Kommune Der var i Frederiksberg Kommune ansat årsværk/fuldtidsstillinger i maj 3 svarende til ansatte personer på månedsløn (ekskl. selvejende institutioner). Personalet er fordelt på 41 overenskomstområder, hvoraf der på 16 var under 10 årsværk ansat. Der er 11 overenskomster med mere end 100 ansatte, og de udgør 89% af personalet. Blandt disse er der indbygget en forskellig grad af anciennitetsstigninger i 10 af overenskomsterne. Det vil sige, at der på de store overenskomstområder i kommunen kan være stigninger, som kommer automatisk uden, at lederen aktivt forhandler dem. Anciennitetsændringer vil også kunne medføre et fald i gennemsnitslønnen som følge af personaleskift, hvor fx personale med høj anciennitet erstattes med nyuddannede. 3 Derudover er der 321,3 årsværk vedr. elever og 199,2 årsværk vedr. timelønnede. 3

4 Figur 2.1 Udvikling i antal ansatte Antal fuldtidsstillinger Fuldtidsstillinger 5.000, , , , , , , , , Frederiksberg 4.223, , , , , ,2 Som det fremgår af figur 2.1, er antallet af fuldtidsstillinger i Frederiksberg Kommune steget fra 4.223,8 stillinger i maj 2011 til 4.459,2 stillinger i maj, svarende til en stigning på 235,4 stillinger. Figur 2.2 Udvikling i antal ansatte, indekseret Udvikling i antal ansatte 2011 til Indeks 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75, Frederiksberg 100,0 99,8 99,8 105,9 107,3 105,6 Kommuner i regionen 100,0 98,7 98,2 100,1 101,2 99,1 Hele Landet 100,0 97,7 96,7 97,5 98,0 97,6 Tabel 2.1 Antal indbyggere 1. januar Frederiksberg Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal 4

5 Tabel 2.2 Antal indbyggere 1. januar, indekseret Frederiksberg 100,0 101,5 103,3 104,0 104,5 Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Som det fremgår af figur 2.2, tabel 2.1 og 2.2, følger udviklingen i antallet af medarbejdere nogenlunde udviklingen i antallet af indbyggere, som forklarer en del af den demografisk afhængige stigning, der er sket i antallet af medarbejdere. Tabel 2.3 Udvikling i antal ansatte, på overenskomstområder (med mere end 100 ansatte) Overenskomst til Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 598,0 616,1 622,8 669,8 666,8 684,5 86,5 Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 652,4 651,4 684,7 706,3 702,2 670,3 17,9 Administration og it mv. 505,3 501,9 486,2 505,8 508,6 546,8 41,5 Social- og sundhedspersonale 518,7 484,1 474,4 500,2 500,5 503,9-14,9 Akademikere 279,6 301,3 299,1 330,2 352,9 350,6 71,1 Syge- og sundhedspersonale - basis 222,6 238,8 238,6 278,1 306,3 315,0 92,4 Pædagogmedhj. og pæd. ass. 330,5 313,9 311,1 320,1 307,7 287,2-43,3 Socialrådg./socialformidlere 141,9 153,5 153,4 173,0 187,6 205,2 63,3 Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 130,5 131,1 133,4 159,4 186,4 190,5 60,0 Specialarbejdere mv. 133,4 134,1 141,4 127,5 119,1 120,1-13,3 Teknisk Service 102,4 95,4 94,0 106,8 104,7 108,4 6,0 Frederiksberg Kommune i alt 4.223, , , , , ,2 235,4 Stigningen i antal ansatte er eksempelvis sket ved konverteringer fra timelønsansættelse til fastansættelse, hvilket typisk er sket indenfor pædagogmedhjælperområdet, ansatte ved plejehjem og tidligere svømmehalsansatte vikarer. Herudover har demografien (vækstkommune) haft betydning eksempelvis ved flere lærere i folkeskolen. Socialtilsynet blev i 2014 placeret i Frederiksberg Kommune, hvilket forklarer en del af stigningen i antallet af socialrådgivere og socialformidlere, mv. Dette bekræftes af tabel 2.3, hvoraf også udviklingen i antallet af medarbejdere på de øvrige store overenskomstområder fremgår. Fra 2015 til falder antallet af medarbejdere, hvilket hovedsageligt skal tilskrives, at Frederiksberg Kommune har endvidere afleveret personale til Hovedstadens Beredskab (HOBER) per 1. januar samt den demografiske udvikling. 5

6 Figur 2.3 Antal fuldtidsstillinger pr indbyggere i 2015 Fuldtidsstillinger pr indbyggere i 2015 Antal 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 58,5 71,8 72,2 Frederiksberg Kommuner i regionen Hele Landet Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Som det kan ses af figur 2.3, havde Frederiksberg Kommune et lavere antal fuldtidsstillinger pr indbyggere end både Kommuner i regionen og Hele landet. Kommuner i regionen under et ligger en smule lavere end Hele landet, mens Frederiksberg Kommune ligger væsentlig lavere. Forskellen mellem Frederiksberg Kommune og Kommuner i regionen udgør 13,3 ansatte pr indbyggere, og forskellen i forhold til hele landet udgør 13,7 ansatte pr indbyggere. Frederiksberg Kommune anvendte dermed i ,5% færre ansatte pr indbyggere end Kommuner i regionen generelle niveau, og 18,9% færre end Hele landet. Der er flere faktorer af betydning herfor, eksempelvis Frederiksberg Kommunes udliciteringsgrad, gennemførte effektiviseringer, borgernes behov for ydelser samt andelen af selvejende institutioner. Tabel 2.4 Udvikling i antal fuldtidsstillinger pr indbyggere Frederiksberg 60,8 60,4 56,5 57,8 58,5 Kommuner i regionen 76,8 75,3 73,2 73,0 71,8 Hele Landet 77,5 75,5 73,5 73,2 72,2 Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Der har været en generel faldende tendens i udviklingen i antal fuldtidsstillinger pr indbyggere fra 2011 til Faldet i antal ansatte har været forholdsvis større for Kommuner i regionen og Hele landet, men Frederiksberg Kommune har i hele perioden anvendt væsentligt færre ansatte og lå i 2015 stadig 18,9% under Hele landet. 6

7 Figur 2.4 Bruttolønsudgifter pr indbyggere Bruttolønsudgifter pr indbyggere i 2015 Mio. kr. 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 26,7 30,7 30,0 Frederiksberg Kommuner i regionen Hele Landet Kilde: Statistikbanken og Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Figur 2.4 viser de anvendte bruttolønsudgifter pr indbyggere i Som det kan ses, anvendte Frederiksberg Kommune 26,7 mio. kr., Kommuner i regionen 30,7 mio. kr. og Hele landet 30,0 mio. kr. Frederiksberg Kommune anvendte dermed 4,0 mio. kr. (13%) mindre end Kommuner i regionen og 3,3 mio. kr. (11%) mindre end Hele landet pr indbyggere. 3. Personaleomsætning Personaleomsætningen beregnes som antallet af personer, der forlader kommunen i pct. af det samlede antal ansatte. Dette kaldes også ekstern afgang, og der skelens ikke mellem medarbejdere, der går på pension, finder andet job eller afskediges uansøgt. Når antal personer er forskelligt fra antallet i de øvrige tabeller, skyldes det, at personaleomsætning nødvendigvis må opgøres på personniveau og ikke i fuldtidsstillinger/årsværk. Tabel 3.1 Personaleomsætning 2011 til Overenskomstområde Antal pers. maj Ekstern afgang Ekstern afgang Ekstern afgang Ekstern afgang Ekstern afgang Frederiksberg Kommune i alt ,2% 14,1% 14,1% 16,5% 18,9% Administration og it mv ,0% 14,7% 14,6% 15,3% 12,5% Akademikere ,1% 16,1% 17,2% 15,1% 17,6% Arbejds-, vej- og gartnerformænd 13 5,9% 5,6% 17,6% 0,0% 14,3% Bygningskonstruktører 11 16,7% 25,0% 0,0% 0,0% 10,0% Chefer 38 23,8% 5,0% 2,4% 9,5% 5,0% Dagplejere 15 16,1% 14,3% 11,5% 18,5% 31,8% Ejendomsfunkt.,flyvepladspersonale m.fl ,1% 21,1% 17,6% 18,8% 17,6% Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst ,0% 16,4% 15,6% 10,1% 15,2% Håndværkere og IT-supportere m.fl ,0% 6,6% 13,6% 9,3% 11,6% Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v ,2% 14,9% 12,3% 16,9% 18,4% Ledere m.fl., undervisningsområdet 37 14,3% 2,9% 15,2% 11,8% 21,1% 7

8 Overenskomstområde Antal pers. maj Ekstern afgang Ekstern afgang Ekstern afgang Ekstern afgang Ekstern afgang Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg 16 6,3% 0,0% 5,9% 17,6% 26,7% Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv ,6% 12,2% 10,3% 15,3% 15,1% Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass ,3% 30,0% 20,0% 15,8% 18,8% Pæd. pers., daginst./klub/skolefr ,4% 13,2% 16,2% 16,0% 20,2% Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr ,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% Pædagogisk uddannede ledere 60 6,3% 3,2% 6,3% 14,5% 3,4% Pædagogmedhj. og pæd. ass ,7% 26,4% 25,9% 31,5% 29,3% Social- og sundhedspersonale ,5% 14,8% 10,6% 16,8% 18,8% Socialrådg./socialformidlere 212 8,7% 15,7% 13,8% 20,8% 14,6% Specialarbejdere mv ,5% 3,0% 12,6% 6,9% 4,1% Syge- og sundhedspers., ledere 43 6,4% 12,5% 21,7% 16,3% 19,0% Syge- og sundhedspersonale - basis ,8% 15,0% 13,0% 13,9% 18,3% Tandlæger 16 16,7% 0,0% 7,1% 13,3% 28,6% Teknisk Service 127 8,3% 9,8% 8,0% 18,0% 13,7% Som det kan ses af tabel 3.1, har personaleomsætningen for Frederiksberg Kommune i perioden 2011 til 2014 har været på 14,2%, 14,1% og 14,1%, mens 2014 til har været 16,5% og 18,9%. Personaleomsætningen er højest fra 2015 til hvoraf en andel (ca. 2-3%-point) er begrundet i udflytning af Beredskabet til HOBER. Som det fremgår af tabellen, har der været store forskelle mellem personaleomsætningen for enkelte overenskomster. Fra 2015 til har personaleomsætningen for Pædagogisk uddannede ledere været 3,4% mens den for Dagplejere har været 31,8%. På samme måde kan der være udsving mellem årene inden for den enkelte overenskomstgruppe, som dog er mest udtalt i mindre personalegrupper. 8

9 Figur 3.1 Personaleomsætning Personaleomsætning 2011 til 24,0% 20,0% 16,0% 12,0% 8,0% 4,0% 0,0% 2011 til til til til til Frederiksberg 14,2% 14,1% 14,1% 16,5% 18,9% Kommuner i regionen 13,2% 14,3% 14,0% 15,6% 18,5% Hele Landet 12,3% 13,2% 12,8% 14,1% 15,8% Der forventes normalt en højere personaleomsætning i Kommuner i regionen på grund af en øget mobilitet, som hænger sammen med såvel infrastruktur som udbuddet af stillinger generelt. Denne sammenhæng understøttes også af, at personaleomsætningen i Kommuner i regionen i sammenligningsårene generelt har ligget højere end Hele landet og på næsten samme niveau som Frederiksberg. 4. Aldersfordeling Tabel 4.1 Aldersfordeling, maj Gns. Alder Under 20 år år år år år år Over 70 år Frederiksberg 44,3 0,1% 10,9% 25,1% 28,3% 24,9% 10,4% 0,3% Kommuner i regionen 45,2 0,2% 10,6% 22,0% 27,9% 27,9% 11,2% 0,2% Hele Landet 45,9 0,2% 9,1% 20,6% 28,2% 30,3% 11,5% 0,2% Den gennemsnitlige alder for ansatte i Frederiksberg Kommune var 44,3 år i maj. Gennemsnitsalderen var dermed lidt lavere end Kommuner i regionen, som var 45,2 år, og gennemsnittet i Hele landet som var 45,9 år. Gennemsnitsalderen for månedslønnede i Frederiksberg Kommune er steget fra 43,0 år i seneste lønredegørelse (februar 2015) til 44,3 år i maj. Som det ses af tabellen har Frederiksberg Kommune en forholdsvis større andel af ansatte i aldersgrupperne fra 20 til 49 år og en mindre andel i aldersgrupperne fra 50 til 69 år. 9

10 Tabel 4.2 Aldersfordeling for overenskomstområder, fuldtidsstillinger Overenskomstområde Fuldtid Gns. alder Fuldt. under 20 Fuldt Fuldt Fuldt Fuldt Fuldt Fuldt. 70+ Frederiksberg Kommune i alt 4.459,2 44,3 0,1% 10,9% 25,1% 28,3% 24,9% 10,4% 0,3% Administration og it mv. 546,8 48,0 0,0% 7,7% 13,8% 27,0% 36,0% 14,7% 0,8% Akademikere 350,6 41,7 0,0% 7,3% 38,0% 36,2% 12,8% 5,2% 0,4% Arbejds-, vej- og gartnerformænd 13,0 53,3 0,0% 0,0% 7,7% 23,1% 38,5% 23,1% 7,7% Bygningskonstruktører 10,2 50,2 0,0% 0,0% 39,1% 0,0% 29,3% 31,7% 0,0% Chefer 37,9 53,4 0,0% 0,0% 0,0% 34,3% 36,6% 29,1% 0,0% Dagplejere 15,0 52,9 0,0% 0,0% 6,7% 13,3% 60,0% 20,0% 0,0% Ejendomsfunkt.,flyvepladspersonale m.fl. 12,4 46,8 0,0% 8,0% 21,5% 24,1% 37,4% 8,0% 0,9% Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 190,5 45,4 0,0% 7,7% 21,7% 31,6% 31,0% 8,0% 0,0% Håndværkere og IT-supportere m.fl. 80,2 45,5 0,0% 6,2% 18,0% 38,0% 33,3% 4,3% 0,0% Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. 64,6 49,4 0,6% 7,7% 11,7% 25,9% 29,4% 22,7% 1,9% Ledere m.fl., undervisningsområdet 37,0 49,3 0,0% 0,0% 21,6% 27,0% 40,5% 10,8% 0,0% Ledere/mellemledere v. komm. Ældreoms. 16,0 50,8 0,0% 6,3% 12,5% 25,0% 25,0% 31,3% 0,0% Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 684,5 42,8 0,0% 6,6% 37,0% 31,5% 15,7% 8,9% 0,2% Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass. 24,7 39,1 0,0% 29,9% 28,9% 16,1% 21,5% 3,7% 0,0% Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 670,3 40,5 0,0% 14,0% 35,7% 29,2% 16,1% 5,0% 0,1% Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr. 13,6 44,1 0,0% 5,9% 25,9% 42,2% 19,6% 6,3% 0,0% Pædagogisk uddannede ledere 60,0 52,4 0,0% 0,0% 6,7% 21,7% 53,3% 18,3% 0,0% Pædagogmedhj. og pæd. ass. 287,2 35,9 0,6% 41,7% 21,2% 17,3% 14,0% 5,1% 0,0% Social- og sundhedspersonale 503,9 46,8 0,2% 8,6% 18,0% 29,0% 31,3% 12,7% 0,2% Socialrådg./socialformidlere 205,2 42,5 0,0% 17,7% 26,5% 26,2% 20,4% 8,8% 0,5% Specialarbejdere mv. 120,1 50,1 0,0% 8,3% 7,7% 22,4% 47,1% 14,6% 0,0% Syge- og sundhedspers., ledere 42,7 52,1 0,0% 0,0% 9,4% 21,1% 51,2% 18,4% 0,0% Syge- og sundhedspersonale - basis 315,0 45,4 0,0% 8,2% 26,5% 25,5% 26,3% 13,6% 0,0% Tandlæger 11,6 45,2 0,0% 6,9% 33,8% 17,2% 29,2% 12,9% 0,0% Teknisk Service 108,4 49,4 0,0% 5,8% 11,4% 30,1% 34,6% 17,2% 0,9% Blandt de store personalegrupper ligger gennemsnitsalderen tæt på det kommunale gennemsnit på 44,3 år. Dog er pædagogmedhjælpere og pædagogisk assistenter 8,4 år yngre, hvilket primært skyldes pædagogmedhjælperne, der udgør 90% af gruppen, og som separat har en gennemsnitsalder på 35,0 år. Ledergrupperne har generelt en højere gennemsnitsalder. Det samme gælder for Arbejds-, vej- og gartnerformænd, dagplejere, Bygningskonstruktører og Specialarbejdere. Disse grupper har alle en gennemsnitsalder på 50 år eller derover. Ses på andelen af ansatte over 60 år ses, at Bygningskonstruktører (31,7%), Ledere/mellemledere v. komm. ældreoms. (31,3%) og Arbejds-, vej- og gartnerformænd (30,8%) alle har over 30% af personalet som er over 60 år. På de store overenskomstområder med mere end 100 ansatte har grupperne Teknisk Service (18,1%), Administration og it mv. (15,5%), Syge- og sundhedspersonale - basis (13,6%), Specialarbejdere mv. (14,6%) og Social- og sundhedspersonale (12,9%) alle en større andel af personale over 60 år end kommunens gennemsnit på 10,7%. Der er 478 ansatte, som er 60 år eller derover, svarende til 10,7% af de ansatte. 10

11 5. Beskæftigelsesgrad (fuld/deltid) Tabel 5.1 Beskæftigelsesgrad i procent Andel fuld tid Andel deltid Gns.arb.tid alle Gns.arb.tid deltid Frederiksberg 62% 38% 33,9 28,6 Kommuner i regionen 57% 43% 33,2 28,3 Hele Landet 54% 46% 33,3 28,9 Af tabel 5.1 kan ses at 38% af det månedslønnede personale er deltidsansatte svarende til personer. Denne andel er steget fra 33% i seneste lønredegørelse. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for alle ansatte er steget svagt fra 33,8 timer til 33,9 timer, og for deltidsansatte er timetallet faldet fra 28,1 timer til 28,6 timer ugentligt. Næsten halvdelen (47%) af de deltidsansatte er ansat på 32 timer eller derover, hvilket er svagt stigende. Det ses endvidere af tabellen at Frederiksberg Kommune har en mindre andel af deltidsansatte både set i forhold til Kommuner i regionen og til Hele landet. Frederiksberg Kommune følger deltidsdirektivet, hvilket betyder, at der er ved ledige arbejdstimer, tilbydes deltidsansatte at gå op i tid, såfremt de ønsker det, og de er kvalificerede hertil. 6. Aftalt lønudvikling Ved overenskomsterne OK 2011, OK 2013 og OK 2015 er aftalt en samlet lønudvikling på 9,64% for perioden 1. april 2011 til 31. marts Heraf vedrører stigninger på i alt 6,53% perioden 1. april 2011 til 1. april, som er perioden, der indgår i denne lønredegørelse. I stigningen indgår generelle lønstigninger, reguleringsordning og organisationsforhandlinger. Tabel 6.1 Aftalte lønstigninger 1/ til 31/3- Pct. 1/ / / / / / / / /1-1/4- I alt Aftalte lønstigninger 2,01 0,15 0,50 0,12 0,75 0,63 0,99 0,46 0,50 0,42 6,53 Kilde: KL Tabel 6.1 viser de aftalte lønstigninger i perioden fra 1. april 2011 til 1. april. Hertil kommer lønglidningen også kaldet reststigning 4 - som overordnet set er vurderet til ikke at have nogen betydning i perioden, men for de enkelte kommuner/overenskomster kan den være såvel positiv som negativ. For eksempel vil det blive dyrere, hvis personaleomsætningen er høj, og stillinger besættes med mere erfarent/specialiseret personale. Erstattes de derimod med helt nyuddannede personale, vil det blive billigere. 4 Lønstigninger på baggrund af anciennitetsløn, garantiløn, og personaleomsætning. 11

12 12

13 Ved en lav personaleomsætning på områder med en stor andel af de ansatte på overenskomster med anciennitetsstigninger vil disse kunne medføre stigninger og tynge lønbudgettet. Ser man på den aftalte lønudvikling i perioden april 2011 til april, er den, inklusive reguleringsordning og privatlønsværn, aftalt til at udgøre 6,53%. Dette bør dog kun anvendes som en gennemsnitlig rettesnor pga. lønglidningen og engangsudbetalinger 5. Engangsudgifter kan være alt fra udbetaling af ferie, til engangstillæg, typisk i forbindelse med en ekstraordinær indsats. 7. Lønudvikling Tabel 7.1 Lønudvikling 2011 til Frederiksberg 2,3% 0,4% 1,4% 2,1% 1,8% 7,9% Kommuner i regionen 2,0% 0,0% 1,9% 1,6% 1,9% 7,4% Hele Landet 2,2% 0,0% 2,0% 1,8% 1,7% 7,6% Tabel 7.1 viser lønudviklingen for ansatte i Frederiksberg Kommune, sammenlignet med Kommuner i regionen og Hele landet, i perioden 2011 til. Det fremgår ligeledes af tabel 7.1 at den samlede lønudvikling i perioden fra 2011 til har været 7,9% for Frederiksberg Kommune, 7,4% for Kommuner i regionen og 7,6% for Hele landet. Det kan endvidere ses, at udviklingen ikke er jævnt fordelt over perioden, og at den forløber forskelligt for Frederiksberg Kommune, Kommuner i regionen og hele landet, men samlet set ligger på nogenlunde ens niveau. Lønudviklingen fra 2015 til var 0,1 %-point mindre i Frederiksberg Kommune end i Kommuner i regionen, hvilket er med til at indsnævre forskellen på lønniveauet mellem Frederiksberg Kommune, Kommuner i regionen og på Hele landet. Tabel 7.2 Lønudvikling 2011 til fordelt på overenskomst Overenskomstområde Fuldtid maj Frederiksberg Kommune i alt 4.459,2 2,3% 0,4% 1,4% 2,1% 1,8% 7,9% Administration og it mv. 546,8 1,0% 0,6% 0,5% 1,7% 0,7% 4,3% Akademikere 350,6 0,1% 1,7% 0,2% 2,8% 1,5% 6,2% Arbejds-, vej- og gartnerformænd 13,0-2,8% 1,4% 5,1% 2,3% 1,0% 6,7% Bygningskonstruktører 10,2 6,4% -0,2% 3,8% -0,3% -1,9% 7,6% Chefer 37,9 2,9% -0,9% 1,0% 2,1% 2,6% 7,7% Dagplejere 15,0 0,0% 0,1% 1,4% 3,2% 0,2% 4,7% Ejendomsfunkt.,flyvepladspersonale m.fl. 12,4-0,8% 4,7% 1,3% 2,0% 0,5% 7,6% Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 190,5 2,8% -0,3% 2,1% 0,9% 1,0% 6,3% Håndværkere og IT-supportere m.fl. 80,2 0,8% 0,4% 2,6% 3,2% 2,0% 9,0% Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. 64,6 5,2% -0,2% -0,2% 1,3% 1,5% 7,3% Ledere m.fl., undervisningsområdet 37,0-4,0% 0,9% 0,1% 1,5% 4,1% 2,3% Ledere/mellemledere v. komm. Ældreoms. 16,0 1,9% 0,4% -0,7% 1,4% -0,7% 2,0% 5 Engangsudbetalinger er med i de måneder de udbetales. KRL s data bygger på enkeltmåneder. 13

14 Overenskomstområde Fuldtid maj Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 684,5 1,2% -0,5% 2,2% 2,5% 1,7% 7,1% Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass. 24,7 10,4% -0,2% -9,8% 12,5% -0,1% 11,4% Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 670,3 2,7% 0,1% 1,4% 1,7% 1,4% 7,2% Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr. 13,6 2,4% 0,4% 1,1% 2,7% -0,9% 5,6% Pædagogisk uddannede ledere 60,0 2,5% 0,8% 2,2% 2,8% 2,8% 11,4% Pædagogmedhj. og pæd. ass. 287,2 4,1% 0,7% 2,0% 2,2% 2,1% 11,1% Social- og sundhedspersonale 503,9 3,6% 0,6% 1,0% 0,7% 1,3% 7,1% Socialrådg./socialformidlere 205,2 2,0% 1,3% 2,4% 0,7% 0,7% 7,2% Specialarbejdere mv. 120,1 0,5% 0,1% 4,3% 1,2% 1,7% 7,7% Syge- og sundhedspers., ledere 42,7-0,6% 1,2% 2,9% 6,9% -3,5% 6,6% Syge- og sundhedspersonale - basis 315,0 1,7% 1,2% -0,3% 2,1% 2,4% 7,0% Tandlæger 11,6 4,8% -2,2% 2,3% 2,3% -2,4% 4,5% Teknisk Service 108,4 3,0% 0,9% -0,7% 2,6% 3,1% 8,8% Det skal bemærkes, at tabellen tager udgangspunkt i enkeltmåneder, hvorfor stigningen skal tages med et vist forbehold, da bl.a. vakancer og udbetaling af ekstratimer i de udvalgte måneder vil have indflydelse. Lønudviklingen i tabel 7.2 viser bruttolønsudviklingen mellem overenskomstgrupper fra maj 2011 til maj. Den samlede gennemsnitlige lønudvikling fra 2011 til i Frederiksberg Kommune var på 7,9% og ligger dermed over den aftalte generelle stigning (satsstigning) på 6,53% for perioden. Forskellen mellem den generelle stigning og den opgjorte må forventes især at kunne tilskrives anciennitetsstigninger. Af tabel 7.2 ses endvidere, at den højeste lønudvikling er sket for Pædagogisk uddannede ledere, Oms.- og pæd.medhj. samt Pæd. ass. og pædagogmedhj. og pæd. ass., som har haft den højeste lønudvikling på mere end 11%. Modsat kan ses at Ledere m.fl., undervisningsområdet og Ledere/mellemledere v. komm. ældreoms. med henholdsvis 2,3% og 2,0% har haft en lønudvikling, som ligger væsentlig under kommunens generelle niveau. Det skal dog nævnes, at Ledere/mellemledere v. komm. ældreoms vedrørende ansatte i samme stilling har en lønudvikling på 8,2% (jf. tabel 7.3.), hvilket indikerer at den meget lave udvikling er trukket af nyansatte. Gruppen er samtidig forholdsvis lille og derfor mere påvirkelig ved ændringer for enkeltstillinger. For Ledere m.fl., undervisningsområdet er lønudviklingen for ansatte i samme stilling med 4,0% også lavere end gennemsnittet i kommunen. Gruppens lønniveau er dog i maj 2,3% højere end niveauet for Kommuner i regionen og 4,8% højere end niveauet på Hele landet. Forbrugerprisindekset er i perioden maj 2011 til maj gået fra indeks 96,30 til 100,50 (august 2015=100), hvilket svarer til en stigning på 4,4%. Af redegørelsen fremgår, at ansatte i Frederiksberg i gennemsnit har haft en lønstigning på 7,9% i samme periode. Der har altså været en gennemsnitlig nettogevinst i på 3,5% over den 5 årige periode. 14

15 Der er dog enkelte overenskomstområder, der ligger tæt på eller under de 4,4% Ledere/mellemledere ved ældreomsorg, Ledere mfl. undervisningsområdet og Administration og it mv. ligger under. Tandlæger og Dagplejere ligger lige over, mens alle andre grupper ligger 1,2% eller mere over. Tabel 7.3 Lønudvikling 2011 til fordelt på overenskomst, ansatte i samme stilling begge år Overenskomstområde Fuldtid maj Frederiksberg Kommune i alt 3.520,3 2,4% 0,9% 2,4% 2,5% 2,5% 10,8% Administration og it mv. 414,0 1,1% 0,6% 2,1% 1,9% 2,3% 8,2% Akademikere 267,8 2,5% 1,7% 2,9% 3,4% 3,1% 13,7% Arbejds-, vej- og gartnerformænd 12,0-0,5% 1,3% 1,9% 2,3% -0,4% 4,6% Bygningskonstruktører 9,0 9,0% 3,1% 3,8% 0,7% 2,1% 18,6% Chefer 36,9 3,8% -1,1% 1,2% 1,6% 2,2% 7,6% Dagplejere 15,0-0,2% -0,5% 1,9% 2,8% -0,5% 3,6% Ejendomsfunkt.,flyvepladspersonale m.fl. 10,3 0,2% 1,3% 2,6% 3,0% 4,3% 11,4% Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 137,2 3,8% 1,5% -0,6% 2,1% 2,5% 9,3% Håndværkere og IT-supportere m.fl. 74,2 1,9% 0,4% 3,4% 1,4% 2,3% 9,4% Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. 52,3 4,7% 1,0% 1,1% 2,6% 2,6% 12,0% Ledere m.fl., undervisningsområdet 28,0-4,7% 0,8% 1,4% 1,9% 4,7% 4,0% Ledere/mellemledere v. komm. Ældreoms. 11,0 1,6% 2,2% 1,5% 1,6% 1,4% 8,2% Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 559,1 2,0% 0,5% 2,9% 3,5% 2,4% 11,3% Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass. 14,1 10,3% 2,9% -3,0% 9,8% 1,7% 21,8% Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 553,3 3,3% 0,8% 2,3% 2,3% 2,1% 10,8% Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr. 9,0 2,0% 0,4% 1,2% 2,7% 0,5% 6,8% Pædagogisk uddannede ledere 56,0 1,8% 1,0% 1,8% 2,2% 2,3% 9,0% Pædagogmedhj. og pæd. ass. 194,4 5,0% 2,1% 4,2% 4,0% 3,5% 18,8% Social- og sundhedspersonale 398,6 3,2% 1,1% 2,2% 0,9% 2,8% 10,2% Socialrådg./socialformidlere 156,1 2,2% 1,7% 2,5% 1,5% 2,8% 10,6% Specialarbejdere mv. 113,8 1,1% 1,1% 3,4% 0,6% 2,0% 8,2% Syge- og sundhedspers., ledere 30,9 2,1% 2,2% 2,3% 5,8% -2,3% 10,1% Syge- og sundhedspersonale - basis 238,2 2,4% 0,7% 2,8% 2,2% 2,7% 10,9% Tandlæger 7,5 0,6% 1,0% 1,5% 4,2% 1,6% 8,8% Teknisk Service 91,1 3,4% 0,8% 0,7% 2,7% 4,0% 11,5% Det skal vedrørende tabel 7.3 bemærkes at den samlede lønudvikling for ansatte i samme stilling, for perioden 2011 til, er opgjort ved at addere de enkelte års udvikling. Lønudviklingen for ansatte i samme stilling begge år i perioden er 10,8% og er dermed 2,9% point højere end den samlede gennemsnitlige lønudvikling. Den højere lønudvikling kan skyldes dels lønglidning 6 og dels ledelsesmæssige prioriteringer. Ved at sammenholde oplysningerne i de to tabeller (7.2 og 7.3) kan gives en indikation om, hvorvidt lønkronerne anvendes i forbindelse med rekruttering, eller om midlerne i højere grad anvendes til lønforbedringer for de allerede ansatte. 6 Lønudvikling på baggrund af anciennitetsløn, garantiløn, og personaleomsætning. 15

16 Forklaringen på en bedre lønudvikling for ansatte begge år i samme stilling kan dels være de indbyggede aftaler om anciennitetsbaserede stigninger eller garantiløn i flere overenskomster. Men forskellen i lønudviklingen for ansatte begge år i forhold til en generel lønudvikling kan også skyldes, at frigjorte lønmidler ikke alene er gået til rekruttering, men også anvendt til det allerede ansatte personale. For 21 af de 25 overenskomstgrupper i tabel 7.3 har lønudvikling for ansatte i samme stilling begge år været højere end den overordnede lønudvikling, hvilket indikerer, at frigjorte lønmidler har været anvendt til allerede ansatte. 16

17 8. Lønniveau Tabel 8.1 Lønniveau Overenskomstområde Frederiksberg Fuldtid Løn i alt Kommuner i regionen Fuldtid Løn i alt Hele Landet Fuldtid Løn i alt Frederiksberg Kommune i alt 4.459, , , Administration og it mv. 546, , , Akademikere 350, , , Arbejds-, vej- og gartnerformænd 13, , , Bygningskonstruktører 10, , , Chefer 37, , , Dagplejere 15, , , Ejendomsfunkt.,flyvepladspersonale m.fl. 12, , , Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 190, , , Håndværkere og IT-supportere m.fl. 80, , , Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. 64, , , Ledere m.fl., undervisningsområdet 37, , , Ledere/mellemledere v. komm. Ældreoms. 16, , , Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 684, , , Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass. 24, , , Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 670, , , Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr. 13, , , Pædagogisk uddannede ledere 60, , , Pædagogmedhj. og pæd. ass. 287, , , Social- og sundhedspersonale 503, , , Socialrådg./socialformidlere 205, , , Specialarbejdere mv. 120, , , Syge- og sundhedspers., ledere 42, , , Syge- og sundhedspersonale - basis 315, , , Tandlæger 11, , , Teknisk Service 108, , , Tabel 8.1 viser lønniveauet opdelt på overenskomstniveau for Frederiksberg Kommune, Kommuner i regionen og Hele landet i maj måned. Som det fremgår heraf, er Frederiksberg Kommune ( kr.) på niveau med Kommuner i regionen ( kr.) og Hele landet ( kr.). Frederiksberg Kommunens gennemsnitlige lønniveau er dermed 501 kr., svarende til 1,3%, højere pr. måned end for Kommuner i regionen. Når Frederiksberg Kommunes lønniveau sammenlignes med lønniveauet for Kommuner i regionen forekommer større forskelle vedrørende de enkelte overenskomstområder, hvor Arbejds-, vej- og gartnerformænd er højere lønnet, mens Ejendomsfunkt.m.fl. er lavere. 17

18 Tabel 8.2 Lønniveau opdelt på køn og overenskomst Overenskomstområde Frederiksberg Mænd Kvinder Fuldtid Løn ialt Fuldtid Løn ialt Fuldtid Løn ialt I alt 4.459, , , Administration og it mv. 546, , , Akademikere 350, , , Chefer 37, , , Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 190, , , Håndværkere og IT-supportere m.fl. 80, , , Ledere m.fl., undervisningsområdet 37, , , Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 684, , , Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass. 24, , , Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 670, , , Pædagogisk uddannede ledere 60, , , Pædagogmedhj. og pædagogiske ass. 287, , , Social- og sundhedspersonale 503, , , Socialrådg./socialformidlere 205, , , Syge- og sundhedspersonale - basis 315, , , Teknisk Service 108, , , Tabel 8.2 viser forskelle i lønniveau opdelt på overenskomstområder med mere end 10 ansatte af hvert køn. Af tabellen fremgår, at den gennemsnitlige lønforskel mellem kvinder og mænd i maj udgjorde kr. svarende til 3,5%. I 2015 udgjorde forskellen kr. i gennemsnit. Det har i perioden været opmærksomhed på ligelønsproblematikken i forbindelse med lønforhandlinger. Som det ses af tabellen, må det overvejende betegnes som ligeløn på de store overenskomstområder. Det skal bemærkes, at flere overenskomster rummer forskellige stillinger, herunder lederstillinger, hvorfor forklaringen på forskellig aflønning også skal søges her. De største forskelle i lønniveauet findes vedrørende Chefer og Håndværkere og IT-supportere m.fl. hvor mændene har højere gennemsnitsløn. På chefområdet forventes forklaringen at ligge i kønsfordelingen på de forskellige chefniveauer samt, at der er tale om forholdsvis få stillinger. For områder hvor kvinderne får den højeste løn, er det Pædagogisk uddannede ledere, der udviser den største lønforskel med 3,1% svarende til kr. mere end mændene. Tabel 8.3 Lønniveau opdelt på køn sat i forhold til Kommuner i regionen og Hele landet I alt Mænd Kvinder Løngab Fuldtid Løn i alt Fuldtid Løn i alt Fuldtid Løn i alt Løn i alt Frederiksberg 4.459, , , Kommuner i regionen , , , Hele Landet , , ,

19 Tabel 8.3 viser, at Frederiksberg Kommune har et mindre løngab end Kommuner i regionen, mens i forhold til Hele landet er løngabet væsentlig mindre. Den lovbestemte ligestillingsredegørelse udarbejdes hvert andet år med frist for aflevering til ministeriet 1. november i ulige år. Den næste ligestillingsredegørelse udarbejdes i Fordeling af løn på grundløn og centralt /decentralt aftalte midler Tabellerne om fordelingen af løn er opdelt således, at man følger overenskomsternes principper om, at medarbejderen indplaceres på den grundløn, feriegodtgørelse og pensionssats, som overenskomsten foreskriver. Herudover kan der mellem overenskomstens parter være indgået aftaler om centrale funktions- /kvalifikationstrin og tillæg samt genetillæg. Hertil kommer de lokale tillæg, hvorved der forstås funktions- /kvalifikationstrin og tillæg, som de lokale parter forhandler decentralt. Tabel 9.1 Fordeling af løn i pct. af samlet løn, maj Overenskomstområde Fuldtid Grundløn inkl. pension og feriegodtg. Centrale tillæg Lokale tillæg Genetillæg Frederiksberg Kommune i alt 4.459,2 86,7% 4,1% 7,8% 1,4% Administration og it mv. 546,8 91,7% 1,6% 6,6% 0,1% Akademikere 350,6 85,7% 3,3% 10,9% 0,0% Arbejds-, vej- og gartnerformænd 13,0 72,6% 0,8% 26,5% 0,1% Bygningskonstruktører 10,2 81,7% 0,3% 16,6% 1,4% Chefer 37,9 77,9% 8,9% 13,2% 0,0% Dagplejere 15,0 91,8% 4,1% 4,0% 0,1% Ejendomsfunkt.,flyvepladspersonale m.fl. 12,4 87,1% 0,3% 8,8% 3,8% Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 190,5 86,5% 4,0% 7,0% 2,5% Håndværkere og IT-supportere m.fl. 80,2 85,4% 1,2% 12,9% 0,5% Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. 64,6 90,1% 6,2% 3,0% 0,6% Ledere m.fl., undervisningsområdet 37,0 83,8% 2,3% 13,9% 0,0% Ledere/mellemledere v. komm. Ældreoms. 16,0 93,8% 1,7% 4,5% 0,0% Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 684,5 84,0% 12,0% 3,9% 0,1% Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass. 24,7 83,7% 4,1% 4,7% 7,6% Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 670,3 88,1% 0,9% 10,8% 0,2% Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr. 13,6 82,7% 4,0% 13,3% 0,0% Pædagogisk uddannede ledere 60,0 84,1% 1,0% 14,9% 0,0% Pædagogmedhj. og pæd. ass. 287,2 90,1% 4,8% 5,0% 0,1% Social- og sundhedspersonale 503,9 83,0% 4,7% 3,1% 9,2% Socialrådg./socialformidlere 205,2 92,0% 0,4% 7,5% 0,1% Specialarbejdere mv. 120,1 82,0% 1,3% 16,0% 0,6% Syge- og sundhedspers., ledere 42,7 87,8% 0,3% 12,0% 0,0% 19

20 Overenskomstområde Fuldtid Grundløn inkl. pension og feriegodtg. Centrale tillæg Lokale tillæg Genetillæg Syge- og sundhedspersonale - basis 315,0 90,5% 0,7% 6,5% 2,3% Tandlæger 11,6 80,6% 2,5% 16,9% 0,0% Teknisk Service 108,4 85,7% 1,6% 8,8% 4,0% Af tallene i tabel 9.1 kan ses, at grundløn inklusive pensionsbidrag og feriegodtgørelse overordnet set udgør i alt 86,7% af den samlede bruttoløn. Andelen varierer mellem overenskomstområderne fra 72,6% for Arbejds-, vej og gartnerformænd til 93,8% for Ledere/mellemledere v. ældreomsorg. Tillægger man de centrale tillæg for at opgøre det anvendte lokale/decentrale spillerum, udgør lønandelen samlet 90,8%, og variationen på overenskomstområderne udgør 73,4% for Arbejds-, vej og gartnerformænd og 96,3 for Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. Centralt aftalte tillæg forhandlet på organisationsniveau udgør gennemsnitligt 4,1%, hvor Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. (12%), Chefer (8%) og Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. (6,2%) har over 6% af løntillæggene forhandlet via centrale aftaler. Lokale/decentrale tillæg udgør gennemsnitligt 7,8% af lønnen i kommunen (hvilket er et fald fra 8,3% ved seneste lønredegørelse), og dækker tillæg forhandlet enten via forhåndsaftaler eller helt lokalt ude på den enkelte institution eller afdeling. Der er mellem overenskomstområderne stor forskel på andelen af lokale tillæg, med 26,58% for Arbejds-, vej og gartnerformænd og kun 3,0% for Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. Genetillæg udgør gennemsnitligt 1,4% af lønnen og er arbejdstidsrelaterede tillæg som tillæg for forskudt arbejdstid, kolonitillæg m.v. Af de større overenskomstområder er det især Social- og sundhedspersonale (9,2%) der har genetillæg. For flere overenskomster er der indgået aftale om, at genetillæg konverteres til et fast funktionslønstillæg. Tabel 9.2 Fordeling af løn sammenlignet med Kommuner i regionen og Hele landet Fuldtid Grundløn Centrale Lokale inkl. pension og tillæg tillæg Total feriegodtg. Genetillæg Frederiksberg 4.459,2 86,7% 4,1% 7,8% 1,4% Kommuner i regionen ,1 85,7% 4,3% 7,9% 2,1% Hele Landet ,4 86,0% 4,8% 7,0% 2,3% Af tabel 9.2 kan ses, at lønfordelingen i Frederiksberg Kommune afviger fra Hele landets fordeling ved at anvende en mindre andel til centrale tillæg og genetillæg, mens der anvendes en større andel til grundløn og lokale tillæg. Det fremgår endvidere, at afvigelsen i forhold til Kommuner i regionen især vedrører grundløn og genetillæg, hvor andelen til grundløn i Frederiksberg Kommune er højere mens andelen til genetillæg er lavere. 20

21 10. Datagrundlag Dataene er hentet fra Kommuners og Regioners Løndatakontor (KRL) og Social- og Indenrigsministeriets (SIM) kommunale nøgletal. Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) offentliggør på internettet forskellige lønstatistikker for kommuner og regioner. Derudover kan den enkelte kommune abonnere på en mere dybdegående statistik på lokalt niveau KRL Lokale Løndata. Frederiksberg Kommune abonnerer på samtlige måneder, som bliver udgivet elektronisk 3-4 måneder efter den enkelte lønbogføring. Opgørelsesperioderne er enkeltmåneder, og der kan derfor være specielle forhold ved lønudbetalingen, der påvirker lønniveauet. KRL renser så vidt muligt oplysningerne for efterbetalinger, men der kan ikke tages højde for: Udbetaling af éngangsbeløb Tillæg der udbetales i klumper - f.eks. en gang årligt Fejlposteringer Lønmidler anvendt til uddannelse jf. aftalerne i KTO-forlig Udtrækkene i denne redegørelse er baseret på lønoplysninger for månedslønnede ansatte eksklusiv elever, ekstraordinært ansatte og fleksjob. Ekstraordinært ansatte er defineret som ansatte i forhold til serviceloven, jobtræning, revalidering og skånejob. Det anvendte lønbegreb er bruttoløn eksklusive overarbejdsbetaling. Bruttoløn er den samlede løn (grundløn, tillæg, genetillæg og pension/fiktiv pension for tjenestemænd). I statistikkerne er det alene valgt at se på udviklingen mellem udvalgte måneder i de enkelte år, på hovedoverenskomstområder/stillingskategorier med mindst 10 ansatte. Udfærdiget: Økonomiafdelingen/HR-afdelingen Sagsbeh: BR/MS/RFJ 21

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 30. juni 2014 Sagsbeh: RFJ Økonomiafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune 2012-2013 Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at udviklingen

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 17.09.2015 Sagsbeh: RFJ/BR/CH Økonomiafdelingen/HRafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 06.07.2012 Sagsbeh: PLJ HR-afdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at udviklingen kan indgå i

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

Notat. Baggrund. Lønudviklingen

Notat. Baggrund. Lønudviklingen Notat Vedrørende: Lønudvikling 2011-2015 Sagsnavn: Lokal løndannelse 2013-2015 Sagsnummer: 81.00.00-I00-1-15 Skrevet af: Bjarne Vejrup E-mail: bjarne.vejrup@randers.dk Forvaltning: Personale- og HR-afdeling

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder.

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder. LIGESTILLINGSSTATISTIK MAJ MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens rapporter er designet til at sammenligne og beskrive kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale henholdsvis regionale

Læs mere

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner FOA Kampagne og Analyse Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner 2007-7. april 2015 Her beskrives udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner fra 2007 og frem til og med. 1 Beskæftigelsen

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis regionale sektor. Statistikken

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering Notat Til Til FællesMED Orientering Side 1 af 6 Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune Baggrund FællesMED har bedt om oplysninger vedrørende udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune.

Læs mere

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte Kommuner i alt Alle ansatte Akademikere, KL 15.685,3 16.026,0 16.418,7 16.902,0 1.216,7 7,8 Dagplejere 14.564,3 13.791,8 13.123,8 12.470,3-2.094,0-14,4 Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 19.952,1

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens forskellige rapporter er designet til at beskrive og sammenligne kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale

Læs mere

Beskæftigelsen i kommuner og regioner

Beskæftigelsen i kommuner og regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen i kommuner og regioner 2009-2013 I dette notat præsenteres udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner i årene 2009-2013, med fokus på den seneste udvikling i 2013.

Læs mere

Data for august 2008

Data for august 2008 Data for august 2008 30. oktober 2008 Redigeret 31. oktober 2008 Data for august 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug 3 Lønudvikling 3 Personaleomsætning 5 Beskæftigelsesgrader Nedenfor

Læs mere

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008.

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008. Sep 211 Mar 211 Sep 21 Mar 21 Sep 29 Mar 29 Sep 28 Mar 28 Sep 27 Mar 27 Dec 211 Okt 211 Aug 211 Apr 211 Feb 211 Okt 21 Aug 21 Apr 21 Feb 21 Okt 29 Aug 29 Apr 29 Feb 29 Okt 28 Aug 28 Apr 28 Feb 28 Okt 27

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2014 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

Lønforskelle mellem kvinder og mænd i Københavns Kommune - Beregning for faggrupper på løndata fra 2008 til 2013

Lønforskelle mellem kvinder og mænd i Københavns Kommune - Beregning for faggrupper på løndata fra 2008 til 2013 Økonomivaltningen Koncernservice Økonomi- og Lønstyring Lønskelle mellem og i Kommune - Beregning faggrupper på løndata fra 2008 til 2013 0 Indholdstegnelse 1. Data og metode... 2 1.1 Løndata... 2 1.2

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Fleksjobevaluering 2017

Fleksjobevaluering 2017 Fleksjobevaluering 2017 1 Indhold Indledning... 3 Generelle tendenser... 4 Opsummering af konklusioner... 8 1. Udvikling i andel og antal... 9 1.1. Samlet andel og antal... 9 1.2. Alder... 12 1.3. Kønsfordeling...

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

Data for oktober 2007

Data for oktober 2007 Data for oktober 2007 7. januar 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 2 Beskæftigelsesgrader 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Datagrundlaget Data for oktober 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor vises

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. april 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 31. januar 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Lønudvikling i kommunerne

Lønudvikling i kommunerne 16. november 2016 Lønudvikling i kommunerne 2011-2016 Dette notat sammenligner lønudviklingen fra maj 2011 til maj 2016 for månedslønnede ordinært ansatte i udvalgte kommunale faggrupper. Lønudviklingen

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 INDHOLD Forord Kommunerne ansættelse fagområder løn Regionerne ansættelse fagområder løn Ligestillingsstatistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF) Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 276 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 27. maj 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del)

Læs mere

Køge Kommune. Personalepolitiske tiltag og nøgletal December 2014

Køge Kommune. Personalepolitiske tiltag og nøgletal December 2014 Køge Kommune Personalepolitiske tiltag og nøgletal December Indhold Indledning 0. Det hurtige overblik - summary 1. Personalepolitiske tiltag i den forgangne periode 2. I fokus - Udvalgte nøgletal og personalepolitiske

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 5. december 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Der afholdtes møde den 24. oktober i lokale 83 på rådhuset i Aabybro. Mødet afvikledes kl. 14.30 15.30. Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Ligestillingsredegørelsen

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Lønudvikling i kommunerne

Lønudvikling i kommunerne 28. april 2017 Lønudvikling i kommunerne 2011-2016 Dette notat sammenligner lønudviklingen fra maj 2011 til maj 2016 for månedslønnede ordinært ansatte i udvalgte kommunale faggrupper. Lønudviklingen i

Læs mere

Data for januar & februar 2008

Data for januar & februar 2008 Data for januar & februar 2008 30. april 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Beskæftigelsesgrader Data for januar og februar 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. august Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 08. maj 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. august 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 10. marts 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 04. oktober 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Personaledata 2016 Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Forklaringstekst Kilde: Kommunernes og ernes Løndatakontor (KRL).

Læs mere

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden Lønstatistikker Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i perioden 2007-2017 Region Midtjylland [I denne publikation gennemgås en række lønstatistikker, der samlet set skal belyse

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Personalesammensætning fordelt på ansættelsesformer

Personalesammensætning fordelt på ansættelsesformer Personalesammensætning fordelt på ansættelsesformer Tabel 1 Månedslønnede fordelt på ansættelsesform 1.1.14 1.1.15 Ændring 1.1.15 Antal Antal Antal % 5371 1.1 Overenskomstansatte 4.178 4.373 195 82 1.2

Læs mere

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 14. juli 2010 3 Orlov uden løn men med pension 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 07. juni 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Marts Det Kommunale Arbejdsmarked

Marts Det Kommunale Arbejdsmarked Marts 2017 Det Kommunale Arbejdsmarked i tal 2016 Det Kommunale Arbejdsmarked i tal Landstal og regionale tal, 2016 Det Kommunale Arbejdsmarked i tal Landstal og regionale tal, 2016... 2 Datamateriale...

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 INDHOLD Overordnede tendenser Beskæftigelse Løn Overenskomster /fagområder Løn og overenskomster En enkelt overenskomst Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2008 for

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 8. september 2010 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden Lønstatistikker Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i perioden 2007-2016 Region Midtjylland [I denne publikation gennemgås en række lønstatistikker, der samlet set skal belyse

Læs mere

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008.

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008. N O TAT Ansatte i kommunerne og deres etniske KL har gentaget den årlige særkørsel hos Danmarks Statistik, der viser hvor mange indvandrere og efterkommere med henholdsvis vestlig og ikkevestlig, der er

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 18. april 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

PERSONALEPOLITISKE NØGLETAL 2014 FORORD

PERSONALEPOLITISKE NØGLETAL 2014 FORORD Personalepolitiske Nøgletal 2014 INDHOLD INDHOLD FORORD... 3 1. GENERELLE TENDENSER... 4 2. DIVERSE NØGLETAL... 5 REKRUTTERING... 5 PERSONALEOMSÆTNING... 6 MEDARBEJDERNES BOPÆL... 6 ALDERSGENNEMSNIT...

Læs mere

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016 Lokal løndannelse i Aarhus Kommune Temamøde den 14. november 2016 1. Overblik 1. Overblik 2. Baggrund 1. Formål med drøftelsen 3. Begreber 1. Om lokal løndannelse 2. Centrale begreber 4. Overblik 1. Andel

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Regionernes arbejdsmarked

Regionernes arbejdsmarked NOTAT Regionernes arbejdsmarked 21-11-2017 Nedenstående beskriver i tabeller, figurer og tekst en række centrale nøgletal for det regionale arbejdsmarked. Tallene stammer fra det særlige beregningsgrundlag

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 20. august 2009 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 3 Ændringer i overenskomster og stillinger 4 NYT: Klassificeringer i LOPAKS 5 Datagrundlag Data

Læs mere

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold Data for august 2007 05. november 2007 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Tema: tjenestemandspension 6 Datagrundlaget Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 04. februar 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Behov for at tiltrække personale til FOAs områder

Behov for at tiltrække personale til FOAs områder FOA Kampagne og Analyse 17. juni 2014 Behov for at tiltrække personale til FOAs områder 2013-2023 FOA har udarbejdet en fremskrivning af aldersafgangen inden for FOAs områder samt behovet for at tiltrække

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Gribskov Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Gribskov Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Gribskov Kommune 5 Vores gode eksempler for Gribskov

Læs mere

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen.

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen. Bilag til oplæg om mangfoldighedspolitik/strategi Udvalgt statistik om kønsfordeling, etnicitet og aldersfordeling på basis- og lederstillinger samt optag på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Læs mere

PIXIUDGAVE SENIORDAGE

PIXIUDGAVE SENIORDAGE PIXIUDGAVE SENIORDAGE Hvem er omfattet af seniordageordningen 25.03.2009 Alle kommunalt ansatte i aldersgruppen fra 60 år og op efter, har ret til frihed med sædvanlig løn i to dage fra det kalenderår

Læs mere

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Udviklingsafdelingen Sagsnr. 81.00.15-G00-1-14 Jammerbugt Kommunes måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund Baggrund Det blev i trepartsaftalen

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Den nye personaleomsætningsstatistik

Den nye personaleomsætningsstatistik Den nye personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistikken har (i lighed med ligestillingsstatistikken) fået sin egen placering på KRL s hjemmeside undr Statistik og tal (eller via dette link:

Læs mere

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG STATISTIKKEN! En vejledning til Kommunal lønstatistik Udgivet i marts 2014 Udarbejdet af KL, KTO og Sundhedskartellet. Layout: prik.dk Tryk: Hellbrandt

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Brønderslev Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Brønderslev Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Brønderslev Kommune 5 Vores gode eksempler

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 30. april 2009 2 Datagrundlag 4 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning Som følge af flere datamæssige ændringer udkommer data for januar

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 7. januar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 28. januar 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 INDHOLD Forord Den kommunale sektor ansættelse fagområder løn Den regionale sektor ansættelse fagområder løn Afsluttende bemærkninger Ligestillingsstatistikken er en samling

Læs mere

Markant fald i antallet af offentligt ansatte

Markant fald i antallet af offentligt ansatte Markant fald i antallet af offentligt ansatte Nye tal fra det det Fælles Kommunale Løndatakontor (FLD), som AE har analyseret, peger på endnu et kraftigt fald i den offentlige beskæftigelse ind i 3. kvartal

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Bornholm Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Bornholm Kommune 5 Vores gode eksempler for Bornholm

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 1 / 2012 *** 3. februar 2012 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Reguleringsordningen

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Mangfoldighed og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i december

Denne redegørelse omfatter emnet Mangfoldighed og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i december Redegørelse Mangfoldighed 2014 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Mangfoldighed og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i december 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold

Læs mere

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.6 Side 1 AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Personalestatistikker med fem års udvikling. Orientering. Kopi til

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Personalestatistikker med fem års udvikling. Orientering. Kopi til Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Byrådet Orientering Personalestatistikker med fem års udvikling Magistraten behandlede den Personaleredegørelse 2013. I den forbindelse blev der efterlyst statistikker,

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 27. maj 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Data for februar 2009 udkommer planlagt forsinket som følge

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

LØN. Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger. Organisationerne i

LØN. Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger. Organisationerne i LØN Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger Organisationerne i Indhold 1 Indledning 3 2 Fokus på køn i de lokale lønforhandlinger 4 2.1 Tilrettelæggelse af forhandlingsprocessen

Læs mere

Personaleomsætning september

Personaleomsætning september Personaleomsætning september 2015-2016 Personaleomsætningsstatistikken findes i to udgaver. Den ene er tilgængelig for alle på KRLs hjemmeside, den anden er kun tilgængelig for kommuner og regioner med

Læs mere