Infektioner i hude n. Bakterielle infektione r. Svampeinfektioner. Virale infektione r. manan.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Infektioner i hude n. Bakterielle infektione r. Svampeinfektioner. Virale infektione r. manan.dk"

Transkript

1 Infektioner i hude n Bakterielle infektione r Virale infektione r Svampeinfektioner

2 Bakterielle infektioner Impetigo Ekthym a SSS S Follikuliti s Furunkler Erysipelas Borreliose Erythrasm a Viraleinfektioner Herpes simplex Herpes zoster Humant papillomaviru s Molluscum contagiosum (Pityriasis rosea) Svampe infektioner Dermotofytosis : Gærsvampe : tinea capitis tinea corporis tinea ingvinalis tinea manus/pedis tinea ungvium kutan candidose oral candidose genital candidos e negle candidose Pityriasis versicolo r Pityrosporum follikulitis

3 Bakterielle infektioner -Impetigo -Ekthym a -SSSS -Follikulitis -Furunkler -Erysipelas -Borrelios e -Erythrasma

4 Impetigo : infectio n of subcorneal laye r of epidermi s Epidermis _ Ecthyma : infectio n of full thickness of epidermis._erysipelas: infectio n of upper half of dermi s Dorm's. Z//A5r=tjon Fascia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIrIr I Necrotizing fasciitis : infection o f subcutaneous fat an d deep fascia 7.16 Sites of infections with group A beta-haemolytic streptococcus. Impetigo : infection o f subcomeal area of epidermi s Folliculitis : infection of mouth of hai r follicle Epidermi s Dermis Boil : abscess o f hair follicl e Ecythma : infectio n _ of ful l thicknes s o f epidermi s Carbuncle : abscess o f several adjacen t hair follicle s Fa t 4.9 tiitr~ ot Involvement rrf ',faphylurri(v,rl rnhcctrnnr, in Ihc

5 Bakterielle infektioner De Patogene bakterier der har størst betydning fo r hudinfektioner er : -Staph. aureu s -Beta-hæmolytiske streptokokke r BAKTERIE LOKALISATION FOKUS Staph. aureu s B -hæm. streptokokker Findes normal t ikke på hude n Findes normal t ikke på hude n I næsen hos ca. 30 % af befolkninge n I halsen hos ca. 1 0 af raske persone r Staph. aureus : Udskiller koagulase-> indkapsling a f infektionen-> bylder. Beta-hæmolytiske streptokokker : Udskiller streptokinase ->nedbryder bindevævets grundsubstans-> spreder si g hurtigt i vævet.

6 Impetigo(børnesår) Ætiologi/patogenes e Overfladisk bakteriel infektion i huden forårsaget af beta-hæmolytisk e streptokokker el. staph. aureus. Bulløs impetigo forårsages af staph. aureus der producerer e t epidermolytisk toksin. Klinik Kloende eller omme vesikler som hurtigt brister efterladende honninggul e skorper af størknet sekret (crustae). Ved bulbs impetigo dannes halvkugleformede bullae som brister me d dannelse af crustabelagte ulcera. Ansigt og hårbund ofte afficeret, men hele hudoverfladen kan angribes. NB! Alment upåvirket. Diagnose Klinisk, bakteriedyrkning. Vand/sæbe (I libiscrub ) I.okal behandling : Fucidin crem e Systemisk hehandling : I)iclocil

7 Ekthym a Ætiologi/patogenese En dyberegående bakteriel infektion i hunden forårsaget af betahæmolytiske streptokokker eller staph. aureus. Ses hyppigt som følge af dårlig hygiejne eller svækket immunitet. Klini k Ømme crustabelagte sår med omgivende rødme. Fjernes skorpen ses et dybt udstanset purulent sår. Er ofte lokaliseret på benene. Diagnose Klinisk samt bakteriedyrkning. Systemisk antibiotika med diclocil.

8 Staphylococ-scalded skinsyndrom(ssss) Ætiologi/patogenes e Infektion med staph. aureus, sædvanligvis bakteriofaggruppe 2, der producerer et epidermolytisk toksin som spalter epidermis (intraepiderma l spaltedannelse). Klinik Ses i forbindelse med en fokal stafylokokinfektion hos især mindre born. Viser sig ved udbredt rødme, ødem og ømhed af huden, som skrider af i store flager. Systemisk antibiotika med diclocil samt kontrol af væskebalancen.

9 Follikuliti s Ætiologi/patogenes e Infektion i hårfolliklerne. Bakteriel : Staph. aureus, gram-neg. stave. Non-bakteriel : Irritativ reaktion udløst af f.eks. tjære el olieprodukter, gærsvampe som pityrosporum ovale. Klini k Små papler og pustler omkring hårfolliklernes udførselsgang. Diagnos e Klinisk samt ved påvisning af patogene mikroorganismer ved dyrkning. Stahp aureus : klorhexidin sæbe, fucidin creme og/eller systemis k behandling. Gram-neg. follikulitis : Systemisk antibiotika efter resistensmonster. Pityrosporum follikulitis : Nizoral shampoo, systemisk antimykotik a (sporanox).

10 Furunkel (byld) Ætiologi/patogenes e En bakteriel infektion i en hårfolikkel forårsaget af staph. aureus med abscesdannelse og efterfølgende nekrose af folliklen. Klinik Ømme røde noduli som hurtigt bliver pustuløse. Pusansamlingen ka n gennembryde huden med pussekretion fra perforationsåbningen. Furunkulose : Når der optræder multiple furunkler (hyppigt diabetikere) Karbunkel (brandbyld) : En tæt samling af furunkler (ofte febrile og alment påvirkede). Diagnos e Klinisk og bakteriedyrkning Systemisk antibiotika med diclocil, sjældent indikation for incidering a f furunkler.

11 folliculitis furunkel Skematisk fremstilling affollikulitis, furunkel og carbun

12 Erysipela s Ætiologi/patogenes e En infektion i dermis forårsaget af beta-hæmolytiske streptokokker, hyppigst gruppe A. Indgangsporten kan være et sår, ofte ulcus cruris, maceration pga. svamp mellem træerne, insektstik mv. Klinik Karakteriseret ved kardinalsymptomerne på en infektion (rødme, hævelse, varme og ømhed). Det afficerede område er skrapt afgrænset. Spændte eventuelt hæmorrhagiske bullae kan forekomme i området (hullo s erysipelas). Almen symptomer med hovedpine, kvalme og feber. Hyppigt crura eller ansigt. Diagnos e Klinisk, ofte ikke muligt at dyrke de patogene streptokokker. Systemisk penicillin 1 mio. enheder 3 gange dagligt i 10 dage.

13 Borrelios e Ætiologi og patogenes e Skyldes infektion med spirokæten borrelia burgdorferi,som overføres ved bid af en inficeret skovflåt. Spirokæten har sit naturlige reservoi r blandt små pattedyr. Skovflåten inficeres i larvestadiet, når den suger blo d hos et inficeret dyr. Spirokæten opformeres i skovflåtens midttarm o g transmitteres næste gang den suger blod. Ca. 5 % af skovflåterne i DK inficeret med borrelia burgdorferi.

14 Klini k Tre sygdomsstadier : 1 Erythema chronicum migrans : Rød plet på indstiksstedet som spreder sig centrifugalt med tendens ti l central afblegning. Eventuelt almen symptomer, feber samt regiona l lymfadenitis. Spontan opheling inden for nogle uger. (dage - uger efter infektionen) 2 Systemisk spredning af infektionen (lym e disease). Symptomer fra en række organer f.eks. led (artrit/atralgier), hjerte (myokarditis), CNS (polyneuritis med neurologiske udfaldssymptomer ) Dermatologisk : diffuse erythemer eller urticaria samt i sjældne tilfæld e lymfocytoma benigna cutis, som viser sig ved blåviolette tumorlignend e hudinfiltrater hyppigst lokaliseret på brystvorte eller øreflip (hos born). (dage - måneder efter infektionen ) 3 Acrodermatitis chronica atrophicans : Asymmetrisk dermatit ofte på hænder eller fodder, med vekslende rodli g misfarvning og blåviolette områder. Senere øget stivhed af huden og atrofi i lighed med de forandringer man ser ved sklerodermi. (måneder - år efter infektionen ) Diagnos e Bekræftes ved påvisning af' IgM og 1gG antistoffer mod borreli a burgdorferi i serum. Kan påvises etter 6-8 uger. Pt. med erythema migran s kan være scronegative (30-40%). Diagnosen forst og fremmest klinisk o g baseres på behandlingsresponset Penicillin 1,5 mio. enheder 3 gange dagligt i 10 dage.

15 Erythrasm a Ætiologilpatogens e Corynebacterium minutissimum som findes saprofytært på huden, me n som under gunstige betingelser som fugt,varme og dårlig hygiejne ka n forårsage infektionen. Klinik Skarpt afgrænset fint skællende rødbrunt udslæt ofte lokaliseret i genitofemoralfolderne eller aksillerne. Diagnos e Wood light : koralrød fluorescens af det inficerede område forårsaget a f porfyrin produceret af bakterien. Direkte mikroskopi af afskrab viser d e karakteristiske bakterier. Brentan eller fucidin creme 2 gange dagligt i 2 uger. l ;ventuelt systemis k behandling med erythromycin.

16 Virale infektioner -Herpes simplex -Herpes zoster -Humant papillomavirus (HPV ) -Molluscum contagiosu m -(Pityriasis rosea)

17 Herpes simplex Ætiologi/patogenes e Infektion med herpes simplex virus (HSV) type 1 el. type 2. Sygdommen smitter ved kontaktsmitte. Inkubationstiden er 4-5 dage. Livslangt latent stadium : Virus formeres i epidermiscellerne med henfald af cellerne o g dannelse af synlige vesikler -> de sensoriske nerveender inficeres fra epidermis-> transport af virus til de sensoriske ganglieceller hvor virus indkobles i værtscellens DNA materiale. Unddrager sig på den måde angreb fra værtens immunapparat o g indgår i et livslangt latent stadium. Under infektionens forløb danner værtsorganismen antistoffer og cellulær immunitet, so m standser virusreplikationen i huden og nedsætter risikoen fo r spredning. Ved reaktivering af viru s transporteres virus langs axonet til hudoverfladen og giver anledning til fornyet virusreplikation. Svækkelse af immuniteten eller lokale hudtraumer (lys, varme, kulde) i det sensoriske ganglions forsyningsområde kan medføre aktivering af virus. Recidivinfektionen er normalt af kortere varighed og ikke ledsaget af alme n symptomer. Kun ca. 1-5% af de inficerede vil få klinisk erkendeli g recidivinfektion

18 Herpes labialis Den hyppigste herpes sygdom. Skyldes oftest HSV type 1. Primærinfektionen optræder i ofte 1-5 års alderen so m herpetisk gingivostomatititis : Grupperede vesikler som brister og danner overfladiske smertefulde sår på læber og i mundslimhinden. Påvirket almen tilstand, feber og lymfadenit. Opheling efter ca. 2 uger. 75% af primærinfektionerne er asymptomatiske eller symptomsvage. Ved recidivinfektion ses herpes labialis. Prikkende og summende fornemmelse i huden -> tætstillede gruppered e vesikler-> crustabelagte. Opheling efter ca. 1 uge. Man regner med at virus udskillelsen er slut når alle elementerne e r crustabelagte. Herpes genitalis Overføres seksuelt. I DK påvises HSV type-2 hos ca. 60% og HSV type - 1 hos ca. 40% af patienterne med herpes genitalis. Klinisk kan man ikke skelne mellem infektion forårsaget af HSV-2 elle r 11SV-1, men personer med HSV-2 infektion har større risiko for recidi v end personer smittet med HSV-1. Primær herpes genitalis : l'alrige tætstillede vesikler som brister og efterlader overfladisk e ulcerationer på genitalia eksterna. Otte påvirket almen tilstand, feher, hævelse af de regionale lymfeknuder og undertiden radikulære smerter i UJL

19 Ezema herpeticu m Atopisk dermatit sekundært inficeret med HSV. Eksemet bliver omt o g sviende med talrige konfluerende erosioner. Diagnos e Klinisk. Påvisning af HSV antigen i skrab fra bunden af en vesike l (ELISA). Påbegynd så hurtigt som muligt! Herpetisk gingivostomatitis : Tabl./mikstur aciclovir. Herpes labialis : Aciclovir creme Herpes genitalis og eczema herpeticum : Tabl. aciclovir eller zelitrex.

20 Herpes zoster Ætiologi/patogenes e Skyldes en reaktivering af latent varicella zoster virus (VZV). Primær infektionen optræder ofte tidligt i barndommen hvor VZV er årsa g til variceller. Variceller smitter ved dråbesmitte-> virus opformeres i svælget og d e regionale lymfeknuder-> viræmi med udbrud af vesikler i huden - > infektion af de sensoriske nerver med efterfølgende transport til d e sensoriske ganglieceller. Kan ses i alle aldersgrupper, men risikoen stiger med alderen. Klinik Kan ramme alle hudområder, men hyppigst de thorakale nerver s forsyningsområde eller en af grenene i n. trigeminus. Debuterer med almen symptomer samt halvsidige smerter på et afgrænse t hudområde svarende til innervationsområdet for et sensorisk ganglion. Efter nogle få dage ses grupperede vesikler svarende til det angrebne dermatom -> pustler -> crusta.varighed 2-3 uger. Hos 2/3 synlige ar. Komplikationer Postherpetiske neuralgiforme smerter: Skærende, jagende smerter i de t angrebne hudområde i mere end 2 måneder etter udbruddet (sjælden t under 40 års alderen, 30% af de 60 årige og ældre ) Pareser : hvis infektionen breder sig fra det sensoriske ganglion til den motoriske del. Dissermineret zoster: Forekomst af elementer universielt(immundefekte). Keratitis: /oster opthalmicus kan kompliceres med keratitis, specielt ve d affektion af n. nasociliaris med udbrud på næsetippen. /elitrex lg 3 gange dagligt i 7 dage. Smertestillende.

21 Pityriasis roses /Etiologilpatogenes e Årsagen ukendt. Antages at skyldes humanherpes virus 7. Klini k Symmetrisk plettet udslæt lokaliseret på krop og overarme, svarende til det område der dækkes af en T- shirt. Elementerne er anordnet i hudens spalteretning, og er således på truncu s fordelt i et "juletræsmønster". De enkelte elementer er mm- til cm-store, skarpt afgrænsede, blegrød e med fin perifer afskaldning. Ofte viser sygdommen sig primært med et enkelt større tint skællend e makulost element, primær-medaljonen der som regel ses 1-2 uger før dissemineringen. Udslættet kan være kløende, men er i øvrigt ikke ledsaget af alme n symptomer. Diagnos e Klinisk Ofte unødvendig med mindre patienten er generet af kløe. Eventuel t kortvarig behandling med lokalsteroid. t Indgå for megen badning, som kan forværre og forlænge tilstanden. Svinder spontant efter 4-8 uger.

22 Humant papillomavirus (HPV) Ætiologi/patogenes e Infektion med HPV er årsag til vorter på hud og slimhinder. Der findes omkring 1 00 forskellige typer HPV, som er ansvarlige for de forskellige typer af vorter. Verruca vulgaris : HPV type 1,2,3,4og 7 Condyloma acuminatum (kønsvorter) : HPV type 6,1 1,16,1 8 (HPV type 16 og 18 associeret med dysplasi og cancer) Verruca vulgaris smitter ved direkte og indirekte kontakt. Kondylomer ved seksuel kontakt. Inkubationstiden gem. 3-4 måneder.

23 Klinik Fingervorter : Faste hudfarvede papler med keratotisk overflade. Ved beskæring fremkaldes punktblødning fra papillomets kapillærslynger. Især lokaliseret på fingre, håndflader og håndrygge. Fodvorter : Sidder typisk på trykstederne i fodsålen. Fodtrykket forhindre vorten i at prominere fra overfladen, til gengæld går den 4-5 mm under overfladen. Rund, velafgrænset hyperkeratose ofte med punktblødninger. Ved beskæring adskiller den sig fra ligtornen (clavus) ved, at vorten s diameter bliver større jo dybere beskæringen foretages, mens clavu s diameter bliver mindre. Verrucaplana : Flade, hudfarvede eller lysebrune let eleverede og ku n svagt hyperkeratotiske. Hyppigst hos børn i ansigtet og på håndrygge. Condvloma acuminatum : Hvide/lyserøde papillomatøse el. fladeformede tumorer på genitalier Diagnose Klinisk. Kan sikres ved histologisk undersøgelse. Verrucavulgaris : - Kryoterapi. -Keratolytisk behandling med verucid samt regelmæssig beskæring, evt. kombineret med canthacur hver 14. dag under sleekplaster. - 5-ALA (5-aminolaevulinsyre) PDT (photodynamisk terapi). Verruca plana : Ofte undlades behandling. Evt. let frysning el. A-vitaminsyre crem e Kondylomer : -Wartec 3 dage i træk, herefter 4 dages pause. -Podofyllin 10-20% en gang pr. uge. - Kryoterapi hver 14. dag. -CO2 laser behandling. -Aldare

24 Molluscum contagiosu m Ætiologi/patogenese Poxviru s Smitter ved direkte og indirekte kontak t Inkubationstid ca. 1-2 måneder. Hyppigst born og seksuelt aktive unge. Immun-inkompetente patienter. Klini k llalvkugleformede papler med umbodannelse. Ofte lokaliseret på trunku s og ekstremiteter hos born. Hos seksuelt aktive unge på lårenes indersid e samt ydre genitalia. Curettage, kryoterapi, podofyllin, canthacur. Ofte spontant svind inden for 12 måneder.

25 Svampeinfektione r - Dermatofytte r -Gaersvampe

26 Dermatofytte r Omfatter en særlig gruppe skimmelsvampe, der normalt ikke findes på huden og som kan invadere keratinholdigt væv. Omfatter slægterne : Microsporum, Trichophyton og Epidermophyton. Efter deres naturligt forekommende vært kan dermatofytterne inddeles i d e geofile (jord), zoofile (dyr) og antropofile (menneske) svampe. Skematisk fremstilling af dermatofytterne efter naturlig vært, væsentlig epidemiologi og klinik : VÆRT/DERMATOFYT GEOFILE (jord) ZOOFILE (dyr ) M. gypseum M. canis (fra hund og kat ) T. verrucosum (fra kalve ) T. mentagrophytes (fr a gnavere) ANTROPOFIL E (menneske) T. rubru m E.floccosu m T. mentagrophytes (var. interdigitale ) EPIDEMIOLOGI KLINIK Direkte kontakt fra kontamineret jor d Inficerer hud, hår, negl e Hyppigst hos børn Direkte kontakt til dy r Inficerer hud, hår Næsten kun voksn e Indirekte kontak t Inficerer hud, negl e Klassisk ringorm pa krop og Håndflader, fodsåler, i hårbund interdigitalrum, negl e sjældent annulær e elemente r Generelt gælder at de zoofile dermatofytter giver anledning til kraftigere inflammation end de antropofile, og jo kraftigere inflammation, jo storre e r muligheden for spontan regression. Jo mindre inflammation, jo sværere e r det at hehandle infektionen og dermed større tendens til et kronisk lorloh. Dermatofytid/id-reaktion : Betegnelsen for mykologisk sterile hudfbrandringer forarsaget a f dermatofytinfektion andetsteds pa kroppen.

27 Tinea capiti s Ætiologi/patogenese Forekommer næsten udelukkende hos born, da tagl produktionen ho s voksne hæmmer dermatofytternes vækst. Forårsages i DK hyppigst af de zoofile dermatofytter M. canis og T. verrucosum fra henv. katte og kvæg, sjældnere T. mentagrofytes (gnavere ) Klini k To varianter : -En eller flere centimeter store velafgrænsede områder i hårbunden me d beskeden inflammation, afknækkede hår og fin skældannelse. Ofte ledsagende forandringer i ansigtet eller på kroppen. Oftest M. canis. -Kraftig inflammeret absceslignende solitær affektion med voldso m pusdannelse, kerion celci. Hårene er afknækkede og løstsiddende. Ofte sekundær infektion med staph. aureus. Hyp. T. verrucosum ( T. mentagrofytes). Diagnos e Wood-light undersøgelse giver ved M. Canis kraftig, grøn fluorescens af de afficerede hår. Mikroskopi foretages af et af de fluorescerende hår. Ved kerion celci fortaltes mikroskopi af et af de lost siddende hår, hvo r sandsynligheden for at tinde svamp er størst. Systemisk behandling med lamisil.

28 Tinea corporis(ringorm) Ætiologi/patogenes e Ofte forårsaget af de zoofile svampe. Hyppigst M. canis, mindre hyp. T. verrucosum og T. mentagrofytes. Klinik Begynder med en papel som breder sig. Grundet central opheling optræde r annulære elementer (ringorm). Den perifere randzone er præget af skældannelse evt. vesikler og pustler. Diagnosen Svampeskrab til mikroskopi og dyrkning. Lokal behandling med lamisil evt. systemisk behandling.

29 Tinea ingvinalis Ætiologi/patogenese Hyppigst T. rubrum, evt. E. floccosum. Hyp yngre mænd. Klinik Velafgrænset, let til meget infiltrerede elementer i ingvinalregionen. En skællende randzone er karakteristisk evt. med pustuløs follikulit reaktion. Der er udtalt kløe. Diagnose Svampeskrab til mikroskopi og dyrkning. lokalt med lamisil, evt. systemisk behandling med lamisil eller sporanox

30 Tinea manus og pedis Ætiologi/patogenes e Mere end halvdelen af alle dermatofytinfektioner afficerer huden p å håndflader, fodsåler samt føddernes interdigitalrum. Hyppigst T. rubrum, derefter T. mentagrofytes og sjældnere E. floccosum. Klinik -Den hyp. affektion er lokaliseret til laterale tåinterstitser. Det kliniske billede varierer fra : Næsten asymp.-> let afskalning -> rødme og masseration -> massi v inflammeret vesikuløs reaktion. Infektionen kan ledsages af stærkt kløende, vesikuløse forandringe r symmetrisk i håndflader og fodsåler pga. patientens immunologisk e reaktion mod svampen = id-reaktion (ofte i forbindelse med infektion med T. mentagrofytes). -En anden variant er mokkasinfodsvamp, der næsten altid er forårsaget af T.rubrum. Svag rødme af begge fodsåler med accentuering af hudfure r (kridtstregstegning). Kan være udbredt til den ene sjældent begg e håndflader. Ved længere varende infektion kan forandringerne overgå i e n mere keratotisk type. Diagnos e Svampeskrab til mikroskopi og dyrkning. Lokalt m. lamisil, evt. systemisk m. lamisil el. sporanox.

31 Tinea ungviu m Ætiologi/patogenes e T. rubrum og T. mentagrofytes. Ofte sekundær til tinea pedis. Klini k Fire kliniske typer : -Distale/laterale, hvor neglen angribes fra den distale eller laterale kant. Viser sig ved subungval keratose som strækker sig fra den frie kant o g proksimalt inddragende en enkelt stribe eller hele neglen. -Proksimalt, invasion via neglebåndet. "Udvidet måne". Hyppigt HIV. -Superficielle type, hvor neglen angribes fra overfladen T. mentagrofytes, der besidder proteolytiske enzymer. -Totalt dystrofisk form. Diagnos e Svampeskrab til mikroskopi og dyrkning. Lamisil 250 mg 1 gang dagligt i 3 måneder (tånegle)/6 uger (fingernegle). Sporanox 200 mg 1 gang dagligt i 3 måneder (tånegle)/6 uger ( fingernegle).

32 Gærsvampe -Candida albican s -Pityrosporum ovale (Malassezia furfur) Candida albicans findes periodisk i mundhulen, tarm og vagina som e n del af normalfloraen. Pityrosprum ovale tilhører normalfloraen. Det er en lipotil svamp so m tindes i størst mængde svarende til de seboroiske områder. Bade candida albicans og pityrosporum ovale er dimorfe, dvs. at de er i stand til under gunstige betingelser at skifte fra saprolytær til parasitæ r form og dermed blive patogene.

33 Candidiasis De overfladiske candida infektioner omfatter : -oral candidose -kutan candidose -negle candidose -genital candidose "kabel 3. Disponerende lokale faktorer ved kandidose af hud og slim - hinder. Mundhule Genitalregion Tørhed (Mb. Sjogren, sklerodermi ) Protese Andre orale symptome r Tørhed (atopisk dermatit ) Seksuel aktivite t IU[ ) latsluttende tøj (fugtighed ug varme ) Ilod og nr gle II I ) in[rnitr~rinr~ dr vic, Maceration og lugt Varligt peritirt kredsla b I ahli t l)i.qnneren v ie,istenricke fakhvrr'r ved kaudidnse al hu d lrnt{nnde r I,IIru,V;cn[' I1ncrl,Ixektrrudn,rntihiutik a linnnur;uppn~ iv a Cvtotok,ik a Ininilinrl,lelanr I'rinr;t're ntedtarit n tir knn ia n hi inir klin n I.euk,rluier ; Ivnitonw r d,r, elitr t I li,ihetr, nwilitu, (. u,hiir);', ~~nrlr~~n i titol,l<iltclidrd,,. r Iin,~~ I,ytd~rnuu~~ N,ilr~nutriti u Ziul.ni ;ui) ;( I i i, i, d,'i Ir'llnlr~u~t ;r'i, i

34 Kutan candidose Klini k Intertriginose områder (ingven, crena ani, aksiller, abdominalfolder, under mammae, interdigitalt samt bleregionen). Skrapt afgrænsede, højrøde macererede områder med blank, fugti g overflade og skældannelse i randzonen (skælkrave). Ofte en sky af småpapler og pustler i periferien. Diagnose Klinisk samt ved påvisning af svampen ved mikroskopi og dyrkning. Udtørring med for eksempel lærredsklude kombineret med lokal e antimykotika : Methyl-rosalin, brentan eller kenacutan. Eventuelt systemisk behandling med ditlucan eller sporanox.

35 Oral candidos e Klini k Candida albicans på slimhinderne kan give vidt forskelligt udseende : -Hyppigst ses den pseudomembranøse form med højrød slimhinde og le t afløselige hvidlige belægninger. Almindelig hos nyfødte (trøske) og ældre. Kan også vise sig ved ragader i mundvigen e -Hos immundefekte f.eks. HIV patienter og patienter i steroidbehandling er en erythematøs form uden belægninger almindelig. Brentan gel/mycostatin mikstur. Eventuelt systemisk behandling med diflucan eller sporanox.

36 Genital candidos e Ætiologi % af alle kvinder har haft et eller nogle få tilfælde af genita l candidose % er asymptomatiske bærere i vaginalslimhinden. Hos et mindre antal kvinder bliver lidelsen kronisk eller recidiverende. Kolonisering af anal- og genitalslimhinden via tarmen en almindeli g smittevej. Klini k Ofte pseudomembranøs form. Udflåd, kløe og svie. Partneren kan blive smittet og udvikle balanitis, der som regel er forbigående. Diagnos e Mikroskopi og dyrkning. Canesten vagitorier eller/og tabt. diliucan 150 mg som engangsdosis. I kroniske og recidiverende tilfælde systemisk antimykotika ti l symptomfrihed og negativ mykologi. Herefter intermitterende behandling.

37 Nealecandidos e Klini k Hyppigst fingerneglene. Vådt arbejde disponerer. Almindeligste form er paronykier omkring fingernegle med opsvulmede og inflammerede negleomgivelser på grund af opblødte neglebånd. Infektion i selve neglepladen usædvanlig hos raske personer. Mycofen lak/creme. Eventuelt systemisk med diflucan.

38 Pityrosporum ovale( Malasseria furfur) Pityrosporum relaterede husygdomme : - Pityriasis versicolo r -pityrosporum follikulitis Spiller desuden en rolle ved en række andre hudsygdomme f.eks. seboroisk dermatitis, idet svampen er i stand til at udløse en inflammatorisk reaktion såvel ved aktivering af komplement som ved e t specifikt immunrespons. Behandling rettet mod svampen bedre sygdommen.

39 Pityriasis versicolor Ætiologi Forårsaget af den patogene form af pityrosporum ovale. Klinik Typisk ses velafgrænsede, brunpigmenterede minimalt skællende område r opad til på bryst og ryg. Elementerne kan være hypopigmenterede ho s patienter efter solbadning da svampen indeholder et enzym der kan påvirk e melanin-syntesen. Diagnose n Klinisk. Woods light hvor de angrebne områder fremtræder som gullig - grønne. Svampeskrab til mikroskopi.

40 Pityriasis versicolor Ætiologi Forårsaget af den patogene form af pityrosporum ovale. Klini k Typisk ses velafgrænsede, brunpigmenterede minimalt skællende område r opad til på bryst og ryg. Elementerne kan være hypopigmenterede hos patienter efter solbadning da svampen indeholder et enzym der kan påvirk e melanin-syntesen. Diagnosen Klinisk. Woods light hvor de angrebne områder fremtræder som gullig - grønne. Svampeskrab til mikroskopi.

41 Pityrosporum follikulitis Ætiologi Ophobning af pityrosporum ovale i hårsækkene hvorved der udløses en inflammatorisk proces mindende om acne. Ses særligt hos yngre voksne som sveder meget. Klini k Talrige pustler lokaliseret svarende til hårfolliklernes udførselsgang. Hyppigst på overkroppen. Stærkt kloende. Diagnos e Svampeundersøgelse af pustelindholdet. Nizoral shampoo kan forsøges. Eventuelt systemisk behandling me d antimykotika. Ofte er intermitterende behandling nødvendig pga. en udtal t recidivtendens.

Guidelines for superficielle svampeinfektioner

Guidelines for superficielle svampeinfektioner Guidelines for superficielle svampeinfektioner Udarbejdet for Dansk Dermatologisk Selskab Forfattere: Ditte Marie L. Saunte Marianne Hald Rune Lindskov Erik K. Foged Else L. Svejgaard Maiken C. Arendrup

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Klinisk Dermatologi & Venerologi asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Af Asma

Læs mere

Orale virusinfektioner

Orale virusinfektioner FAGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2003; 113: 74 83 Finn Prætorius Orale virusinfektioner Artiklen beskriver diagnostik og differentialdiagnostik af sygdomme i mundslimhinden fremkaldt af virus. Der er

Læs mere

Christian Lildal Carranza manan.dk

Christian Lildal Carranza manan.dk Oversigter i Mikrobiologi af Christian Lildal Carranza manan.dk Antibiotika Angrebspunkt Baktericidt/statisk Bivirkninger Indikation Penicilliner Cellevægssyntese hæmmer. Baktericidt. Allergi. I høje konc.:

Læs mere

Sygehistorie. 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der. betydelige pruritus. Angiv: manan.dk

Sygehistorie. 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der. betydelige pruritus. Angiv: manan.dk Sygehistorie 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der forværring i sygdommen, med betydelige pruritus. Angiv: Diagnose-forslag? Behandlings-forslag? Diagnose: Atopisk dermatit

Læs mere

SYGEEKSAMEN 2003/2004

SYGEEKSAMEN 2003/2004 SYGEEKSAMEN 2003/2004 BAKTERIOLOGI Urogenitale infektioner 1. En 29 årig pige opsøger sin praktiserende læge på grund af purulent sekretion fra vagina. Gynækologisk undersøgelse viser, at hun har en cervicit.

Læs mere

[WIKI OM BRYSTKRÆFT]

[WIKI OM BRYSTKRÆFT] [2013] Region Hovedstaden Herlev Hospital Susanne Bokmand Overlæge Brystkirurgisk afdeling F [WIKI OM BRYSTKRÆFT] [Ønsket med denne Wiki er at skabe et opslagsværk til anvendes i det daglige brug eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse s. 1-2

Indholdsfortegnelse s. 1-2 - 1 - Forfattere: Helle Kiellberg Larsen, Kristina Sophie Ibler, Hans Henning Windeløv Ibsen, Kristian Kofoed, Hans Bredsted Lomholt, Lars Halkier-Sørensen,Tine Vestergaard Kontaktperson: Helle Kiellberg

Læs mere

Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for

Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Vaccination af klinikpersonale Vaccination af tandlæger Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for at blive smittet eller smitte med potentielt alvorlige/livstruende

Læs mere

Landslægeembedet. Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

Landslægeembedet. Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. Landslægeembedet Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2012 Forord Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i institutioner

Læs mere

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme

Læs mere

Antistoffer hos barnet Diagnosticering af infektioner

Antistoffer hos barnet Diagnosticering af infektioner Sygdomslære - Pædiatri 3. semester Infektioner 12 lektioner Immunforsvaret Fagocytterende celler: Uspecifik spisning af angribende mikrober. Celletyper: Makrofager, neutrofile granulocytter. Humoral immunitet:

Læs mere

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it Systemisk lupus erythematosus (SLE) Hvad er det? Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en kronisk autoimmun sygdom, der kan påvirke forskellige organer i kroppen,

Læs mere

DIAGNOSTIK AF HUDSVAMP I ALMEN PRAKSIS

DIAGNOSTIK AF HUDSVAMP I ALMEN PRAKSIS DIAGNOSTIK AF HUDSVAMP I ALMEN PRAKSIS LITTERATURGENNEMGANG, EPIDEMIOLOGI OG SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Laura Marie Mabeck Hansted Marie-Louise Sjøhart Lund Torsten Theil Konishi Vejleder: Hans Christian

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Udført for Sundhedsstyrelsen af lektor, mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Ung2006 15-24-åriges

Læs mere

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord Opdateret af Manan: 10. Juni 2004 Forord Læge Søs Wollesen har skrevet Emnegrupperede essayopgaver i Intern medicin. Hun har taget samtlige eksamensopgaver i Intern medicin fra de sidste mange år, og besvaret

Læs mere

HÅNDEKSEM. Operationelle retningslinier for udredning og behandling. på vegne af. Dansk Kontakt Dermatitis Gruppe. December 2009

HÅNDEKSEM. Operationelle retningslinier for udredning og behandling. på vegne af. Dansk Kontakt Dermatitis Gruppe. December 2009 HÅNDEKSEM Operationelle retningslinier for udredning og behandling T. Menné 1, N. Veien 2, M Sommerlund 3, JD Johansen 1 1) Dermato-allergologisk afd., Gentofte Hospital, 2) Hudklinikken, Vesterbro 99,

Læs mere

Cancer Mammae. Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d.

Cancer Mammae. Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d. Cancer Mammae Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d. Af: Niels Kroman, dr. med. Claus Kamby, dr. med. Gosia Tuxen, ph.d. Henrik L. Flyger, ph.d.

Læs mere

SARKOIDOSE EN PATIENTVEJLEDNING FRA DANMARKS LUNGEFORENING

SARKOIDOSE EN PATIENTVEJLEDNING FRA DANMARKS LUNGEFORENING SARKOIDOSE EN PATIENTVEJLEDNING FRA DANMARKS LUNGEFORENING Denne patientvejledning findes ikke i en trykt udgave, men kan hentes fra www.lungeforening.dk Indholdsfortegnelse Hvad er sarkoidose?... 3 Forskellige

Læs mere

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre?

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Hvor alvorlig er sygdommen? Hvor alvorlig er ulykken? Hvad kan vi gøre om bord? Hvornår skal vi kontakte læge? Hvordan får vi fat i en læge? Søg

Læs mere

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer Svamp SVAMPEINFEKTIONER Svamp og svampesporer findes overalt også på mennesker men det er langtfra alle typer, der giver problemer. De seneste år er der dog konstateret et stadig stigende antal svampeinfektioner

Læs mere

Denne bog er udarbejdet af : Praktiserende læge Helle Winding. Praktiserende læge Lise Petri. Praktiserende læge Liselotte Hyllested

Denne bog er udarbejdet af : Praktiserende læge Helle Winding. Praktiserende læge Lise Petri. Praktiserende læge Liselotte Hyllested Den Unge Piges Bog Denne bog er udarbejdet af : Praktiserende læge Helle Winding Praktiserende læge Lise Petri Praktiserende læge Liselotte Hyllested Praktiserende læge Malene Graae Praktiserende læge

Læs mere

Information om livmoderhalskræft

Information om livmoderhalskræft Information om livmoderhalskræft Indhold Livmoderhalskræft Biologiske fakta om livmoderhalsen Hvad er livmoderhalskræft? Årsager til livmoderhalskræft Folkeundersøgelsen for livmoderhalskræft (Screening)

Læs mere

Human Papillomavirus. - Vaccination af drenge? Roskilde Universitet, Nat- Bach, hus 14.1. Sarah B. Petersen Sarah Q. Bertelsen Stephanie M.

Human Papillomavirus. - Vaccination af drenge? Roskilde Universitet, Nat- Bach, hus 14.1. Sarah B. Petersen Sarah Q. Bertelsen Stephanie M. Human Papillomavirus - Vaccination af drenge? Emil K. Ottosen Estrid Böttiger Rasmus Ibsen Sara F. Pedersen Sarah B. Petersen Sarah Q. Bertelsen Stephanie M. Larsen Roskilde Universitet, Nat- Bach, hus

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Hududslet forårsaget af insektstik

Hududslet forårsaget af insektstik Hudlægen informerer om Hududslet forårsaget af insektstik Dansk dermatologisk Selskab http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/insekt/insect.htm (1 of 11)04-01-2006 15:43:14 HUDUDSLET FORÅRSAGET

Læs mere

NOTER I GASTROENTEROLOGI

NOTER I GASTROENTEROLOGI NOTER I GASTROENTEROLOGI Af Asma Bashir, stud med Københavns Universitet Forår 2010 Side 1 af 78 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Oesophagus, spiserøret Klinik Infektiøs oesophagitis Candida albicans oesophagitis

Læs mere

MI-H109 Importerede infektioner Modul b10

MI-H109 Importerede infektioner Modul b10 MI-H19 Importerede sygdomme (Schaechter s kapitel 35, 47, 52, 55) Infektioner der ikke normal kan erhverves ved ophold i Nordvesteuropa, men som er almindelige i andre dele af verden gennemgås. De fleste

Læs mere

BØRNESYGDOMME. - en håndbog

BØRNESYGDOMME. - en håndbog BØRNESYGDOMME - en håndbog Tekst: Hill & Knowlton A/S Redaktion: Ansvarshavende redaktør Henrik Schrøder, dr.med., speciallæge i pædiatri, overlæge ved Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby.

Læs mere