Selvbetjening.nu. Konsulentydelser. Et serviceværktøj, der kan hjælpe kommunerne med at sikre god og ensartet service til borgerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvbetjening.nu. Konsulentydelser. Et serviceværktøj, der kan hjælpe kommunerne med at sikre god og ensartet service til borgerne"

Transkript

1 Selvbetjening.nu Konsulentydelser Et serviceværktøj, der kan hjælpe kommunerne med at sikre god og ensartet service til borgerne

2 Selvbetjening.nu Selvbetjening.nu er et nyt serviceværktøj, der kan hjælpe kommunerne med at sikre god og ensartet service til borgerne Alle kommuner, der er medlem af Digitale Ambassadører-netværket, kan benytte værktøjet i en standartversion uden beregning. I forbindelse med Selvbetjening.nu lancerer KL også en lang række uddannelsesog konsulentmoduler, som kommunerne kan vælge at benytte sig af for at få maksimalt udbytte af værktøjet. Modulerne er sammensat, så de dækker bredt i forhold til hele kommunens kommunikations-, service-, kanal- og digitaliseringsstrategi. Modulerne vil således alle bidrage til, at den enkelte kommune opnår reel effektivisering og gevinstrealisering i takt med den stigende digitalisering af kommunikationen med borgerne. Modulerne består af en række grundydelser, som alle er centreret omkring at få Selvbetjening.nu implementeret i relevante afdelinger i kommunen, og af en række tillægsydelser, der hver især kan understøtte kommunernes fortsatte arbejde med at nå de ambitiøse mål, der udstikkes af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi. For at øge overskueligheden og imødekomme de forskellige kommuners behov er der lavet tre kursuspakker en lille, en mellem og en stor. Ved køb af en kursuspakke får kommunen en række moduler inden for samme kalenderuge, og opnår derved rabat frem for at købe modulerne særskilt. I de tilfælde, hvor der er tale om kursusaktiviteter, der kræver, at deltagerne sidder med en computer eller en tablet, så medbringer konsulenterne al det tekniske udstyr. Kommunen skal således kun stille med et møbleret lokale. På modstående side kan du se en oversigt over de tre kursuspakker. Beskrivelsen af de enkelte moduler kan læses på de efterfølgende sider. For yderligere information, spørgsmål eller booking, kontakt Anders Lillienfryd Holte Mads Bechgaard Vitus Bagge Nielsen

3 Kursuspakker #7 Skriveværksted for vejledninger ½ dag Supportkursus Supportkursus #4 2 stk. #4 3 stk. 1 kan udskiftes med modul #9 1-2 kan udskiftes med modul #9 #4 Supportkursus 1 stk. #5 LIS #5 med Selvbetjening.nu LIS med Selvbetjening.nu #3 Administratorkursus #3 Administratorkursus #3 inkl. Teknikpakke (modul #2) inkl. Teknikpakke (modul #2) Administratorkursus inkl. Teknikpakke (modul #2) #1 Opstart #1 Opstart #1 af Selvbetjening.nu af Selvbetjening.nu Opstart af Selvbetjening.nu Lille pakke Mellem pakke Stor pakke Samlet varighed 2½ dage Samlet varighed 3½ dage Samlet varighed 4½ dage 3

4 Moduloversigt #1 Opstart af Selv betjening.nu #2 Teknikpakke Ønsker din kommune at komme i gang med Selvbetjening.nu, så skal I have dette modul. Det drejer sig nemlig helt grundlæggende om at oprette kommunen i systemet og indebærer i praksis, at kommunen får sin egen admin-bruger. Hermed kan kommunen skrive egne vejledninger og tilpasse de vejledninger, som medarbejderne skal kunne se i systemet. At oprette en admin-bruger i systemet Teamleder, fagansvarlige o.lign. Ved køb af Teknikpakken tilpasses Selvbetjening.nu med kommunens eget design. Selve brugerfladen bliver udstyret med rette kommunenavn og kommunevåben. De mails, der kan sendes til borgerne via Selvbetjening.nu, får samtidig den rette tekst og autosignatur. Derudover oprettes der et app-ikon, som kommunen kan bruge på tablets. Det betyder, at medarbejdere, der anvender tablets i forbindelse med borgerbetjening, blot skal klikke på et ikon på f.eks. en ipad for at starte Selvbetjening.nu og dermed helt slipper for at åbne browser, skrive adresse osv. Teknikpakken gør det desuden muligt at oprette flere administratorer i systemet, så flere medarbejdere kan oprette og redigere kommunens vejledninger. At oprette yderligere administratorer At opdatere css-fil, så systemet får kommunens egen grafiske identitet At oprette app-ikon, så kommunen får sit eget ikon til ipad o.l. At opsætte mailskabelonen, så den anvender kommunens design 4

5 #3 Administratorkursus #4 Supportkursus De vejledninger, som ender med at ligge i kommunens opsætning af Selvbetjening.nu, er nøglen til, at kommunen opnår de ønskede resultater ved at anvende systemet. Dette modul sikrer, at I kommer godt i gang med at oprette vejledninger af høj kvalitet og administratorkurset er derfor helt essentielt. På kurset bliver deltagerne således fortrolige med at oprette nye og redigere i eksisterende vejledninger. Samtidig bliver den pædagogiske metode, som værktøjet bygger på, gennemgået. Tilsammen betyder det, at kommunen fremadrettet kan producere ensartede og effektive vejledninger i tråd med den enkelte kommunes servicepolitik og kanal strategi. Kurset henvender sig kun til ledere og medarbejdere, der skal oprette vejledninger (administratorer). At administratorerne bliver fortrolige med admin-modulet af Selvbetjening.nu At administratorerne lærer den pædagogiske metode, som værktøjet bygger på At administratorerne bliver fortrolige med kommunens servicepolitik og kanalstrategi At kommunen får oprettet en række basis-vejledninger, som kan danne udgangspunkt for den videre tilpasning Dette er kurset, hvor (front-)medarbejderne lærer at anvende værktøjet. Med udgangspunkt i kommunens servicepolitik og kanalstrategi lærer medarbejderne, hvordan de anvender Selvbetjening.nu som udgangspunkt for deres vejledning og medbetjening af borgerne på en lang række områder - herunder hvordan værktøjet bedst bidrager til at opnå maksimal selvbetjeningsprocent blandt borgerne. At medarbejderne lærer at tilgå og navigere i Selvbetjening.nu At medarbejderne forstår kommunens servicepolitik og kan relatere den til de enkelte vejledninger At medarbejderne lærer at anvende den tekniske FAQ At medarbejderne får indsigt i organisationen omkring den fremadrettede vedligeholdelse og udvikling af værktøjet via administratorer og feed back-funktion Medarbejdere med borgerkontakt. Der undervises op til 50 medarbejdere ad gangen. ½ dag NB: Dette modul kræver Teknikpakke. Teamledere, fagansvarlige o.lign. 2 dage 5

6 Moduloversigt #5 LIS med Selvbetjening.nu #6 Servicekultur workshop Selvbetjening.nu registrerer alle forespørgsler i systemet. Selvbetjning.nu registrer samtidig den tid, hvor en given vejledning er åben. Disse statistiske data kan kommunen efterfølgende anvende til at få overblik over, hvilke ydelser borgerne henvender sig om, og hvor lang tid henvendelser på en given ydelse tager. Disse oplysninger kan indgå i kommunens fortsatte arbejde med at sikre en effektiv tilretning af de enkelte vejledninger i Selvbetjening.nu, men kan også anvendes proaktivt i forhold til arbejdet med kommunens hjemmeside, kanalstrategi, servicepolitik m.m. På denne workshop, der henvender sig til ledelsen, introduceres til hvordan de statistiske data i Selvbetjening.nu tilgås og hvordan disse data kan anvendes efterfølgende. At ledelsen introduceres til, hvordan de får adgang til systemets statistiske data. At ledelsen introduceres til, hvordan disse data kan anvendes At ledelsen italesætter hvordan disse data kan indgå i kommunens fortsatte arbejde med at effektivisere og forbedre servicen i kommunen Den kommunale service til borgerne er under stærk forandring i disse år, og der er brug for nye kompetencer og en ny kultur blandt både ledelsen og medarbejderne. Denne workshop stiller skarpt på, hvad der kræves af fremtidens kommune, og hvordan kommunen kan imødekomme forandringer ved at have en klart formuleret servicepolitik. Workshoppen leder frem mod, at kommunen får et principielt beslutningsgrundlag for en fremtidig servicepolitik. At deltagerne får overblik over de digitale strategier At deltagerne forstår, hvordan de digitale strategier kommer til at ændre kommunens hverdag At deltagerne i fællesskab når til enighed om en række princippunkter, der indgår i kommunes fremtidige servicepolitik Ledelsen og evt. udvalgte medarbejdere 1 dag Borgerservicechefer, bibliotekschefer o.lign. ½ dag 6

7 #7 Skriveværksted for vejledninger #8 Coaching Hvad er den gode service? Skal der laves vejledninger inden for et helt nyt område (eks. sundhedsplejen), eller føler man som kommune et behov for at få hjælp til at skrive vejledninger, tilrette eller ensarte dem, der allerede er lavet, så kan vi hjælpe på et skriveværksted. Vi kommer gerne ud og hjælper med at gennemskrive det eksisterende, eller at lave nyt. Forløbet henvender sig til administratorer, som skal have bistand til at sikre, at de får fabrikeret gode vejledninger i en fart, eller som føler, at de gerne vil have bistand til at sikre ensartethed på tværs af kommunens vejledninger. Administratorer af Selvbetjening.nu : ½ dag eller 1 dag Coaching er - kort sagt - at træne i god service og dermed levere den service, som aftales og tilgås i Selvbetjening.nu. Modulet har til hensigt at understøtte ledere i at coache deres medarbejdere til den optimale service. At indgå fælles aftaler om, hvad god service er overfor borgerne At coache i relationen mellem leder og medarbejdere At indføre coaching-seancer, hvor der aftales faste rammer for hvor, hvordan og hvornår, man kan coache hinanden At coache systematisk og følge op via målstyring ½ eller 1 dag Ledelsen 1 dag (evt. + ½ dag til intro - duktion for medarbejderne) #9 Floorwalking i praksis (kun ifm. modul #4: Supportkursus) Har medarbejderne svært ved at få omsat den nye type service til praksis, så lad os hjælpe. Med dette modul tilbyder vi at komme til borgerservicecenteret eller biblioteket og udføre floorwalking/medbetjening i praksis sammen med medarbejderne. Vi går forrest ude på gulvet og demonstrerer, hvordan Selvbetjening.nu kan bruges til at sikre god service og tilfredse borgere. Dette modul er kun muligt i forbindelse med modul #4: Supportkursus. Medarbejdere i Borgerservice og på bibliotekerne 1 dag 7

8 KL Weidekampsgade København S

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING

LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING 1 VELKOMMEN TIL LEDERNES LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING Brug Lynguiden, når du hurtigt vil i gang med at målrette din jobsøgning og have styr på jobsøgningsmaterialet frem mod

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Kom godt i gang med e-learning

Kom godt i gang med e-learning Kom godt i gang med e-learning I de kommende år vil der være behov for at udbyde stadig mere uddannelse til de ansatte på hospitalerne via e-learning. Det er dels en følge af de mange nye uddannelser,

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 indhold FORORD 3 Hvad skal sundhed.dk? 4 Borgerne som målgruppe 5 De sundhedsprofessionelle som målgruppe 6 Tilpasninger til brug af mobile ENHEDER 7 Tilgængelighed og

Læs mere