MEDLEMSNYT. Gode afkast i Unipension. Dialog med pensionskassernes medlemmer. 07 Din pension og skattereformen. Oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSNYT. Gode afkast i Unipension. Dialog med pensionskassernes medlemmer. 07 Din pension og skattereformen. Oktober 2012"

Transkript

1 Oktober 2012 MEDLEMSNYT Gode afkast i Unipension Dialog med pensionskassernes medlemmer 07 Din pension og skattereformen Arkitekternes Pensionskasse MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

2 Sådan går det med afkastet i Unipension Pensionskasserne i Unipension er kommet godt ind i anden del af 2012 med et afkast på omkring 10 pct. Pr. 24. september var investeringsafkastet i Arkitekternes Pensionskasse (AP) 9,3 pct., i MP Pension (MP) 10,2 pct. og i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD) 10,0 pct. - Markedsforholdene er svære, så der er leveret et meget tilfredsstillende resultat for halvåret, og den positive udvikling er fortsat. Afkastet år til dato er omkring 10 pct. i alle tre pensionskasser, og en af grundene er, at pensionskasserne er meget solide. Det har gjort det muligt at fastholde en høj andel af aktier og kreditobligationer, siger Cristina Lage, som er administrerende direktør i Unipension. Få alle tallene Første halvår 2012 er opgjort og præsenteret i vores halvårsrapporter. Du kan downloade dem på vores hjemmesider: Afkast pr. 24. september 2012 Arkitekternes Pensionskasse MP Pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger appublikationer mppublikationer pjdpublikationer 9,3 pct. 10,2 pct. 10,0 pct. Ansvarlige investeringer: Dialog kommer før eksklusion I Unipension går vi som udgangspunkt i dialog med et selskab, hvis det ikke overholder vores retningslinjer for ansvarlige investeringer. Og fører dialogen ikke til ændringer, kan det ende med eksklusion. Hvorfor og hvem vi ekskluderer, offentliggør vi nu på vores hjemmeside. - Vi prioriterer altid dialogen først, hvis et selskab ikke overholder vores retningslinjer for ansvarlige investeringer. På den måde forsøger vi at påvirke selskaberne til at ændre deres adfærd. Hvis et selskab vil ændre deres adfærd på baggrund af en dialog med os, er det at foretrække fremfor blot at sælge aktien, siger Cristina Lage, som er Unipensions administrerende direktør. Først efter dialog kommer eksklusion på tale. I Unipension screener vi systematisk de selskaber, vi har investeret i eller overvejer at investere i. Listen over ekskluderede selskaber bliver opdateret på baggrund af denne screening. - Vores opgave er at opnå det bedst mulige afkast på et ansvarligt grundlag. Og jo flere selskaber, vi kan investere i, desto bedre kan vi løse opgaven. Derfor er det en vidtrækkende beslutning at ekskludere et selskab, og argumentationen for at gøre det har vi valgt at lægge frem på vores hjemmeside, siger Cristina Lage. Du kan læse mere om screening og dialog i rapporten Ansvarlige investeringer. ESG-rapport 2011 på under Investering.

3 I kontakt med en lukket branche Producenter af kontroversielle våben fylder på Unipensions liste over ekskluderede selskaber. Men hvor mange våben leverer disse selskaber egentlig? Internationale investorer opfordrer til mere åbenhed. Unipension er med i en gruppe af internationale investorer, som arbejder på at komme i kontakt med en lukket branche; producenter af kontroversielle våben. Våbenproducenterne har hidtil ikke fundet det nødvendigt at fortælle om deres aktiviteter, men i takt med at der er blevet længere mellem våbenbestillingerne, er interessen for at åbne op over for mulige investorer vokset. - Vi ser en tendens til, at våbenproducenterne også gerne vil i dialog med os. Deres kunder, som primært er stater, tilslutter sig i stigende grad internationale konventioner om forbud mod kontroversielle våben og køber dem derfor ikke længere. Selskaberne producerer altså i realiteten ikke denne type våben længere, men bliver alligevel ekskluderet af de finansielle investorer, fordi alle lamper lyser rødt, når deres navn dukker op, fortæller Zaiga Strautmane, som er ESG-ansvarlig i Unipension. Producenten har typisk en 10 til 15-årig kontrakt med en given stat om at levere kontroversielle våben. Staten kan inden for den periode løbende afgive bestillinger. Udviklingen går i retning af, at bestillingerne udebliver, og at kontrakten ikke genforhandles. - Vi skal have fuld indsigt i, hvad selskaberne laver, for at vi kan tage dem ind i vores investeringsunivers, siger Zaiga Strautmane, som er ESG-ansvarlig i Unipension. ESG er forkortelse for Environmental, social and corporate governance. - Derfor har vi en interesse i at finde ud af, om vi udelukker nogen på forkert grundlag. Vores hovedsigte er at opnå det bedst mulige afkast på et ansvarligt grundlag. Og jo flere selskaber, vi kan investere i, desto bedre kan vi løse opgaven. Men det kræver naturligvis, at vi får fuld indsigt i, hvad selskaberne laver, siger Zaiga Strautmane. Skal have betryggende beviser Men er det i orden at investere i et selskab, der godt nok ikke producerer kontroversielle våben, men som har en kontrakt, der potentielt kan vækkes til live, hvis kunden har brug for det? - Det er en risiko, og derfor er gennemsigtighed helt nødvendig for, at vi kan agere anderledes overfor disse selskaber. Nu har vi taget de første skridt til en mere åben dialog, og så vil vi følge udviklingen tæt, siger Zaiga Strautmane. Hun understreger, at selskaberne vil forblive på eksklusionslisten, indtil der er betryggende beviser for, at de ikke længere er involverede i aktiviteter, der er forbundet med produktion af kontroversielle våben. Tilmeld dig vores elektroniske nyhedsbrev og bliv opdateret på, hvad der sker i din pensionskasse. Gå ind på 03 MEDLEMSNYT Oktober 2012

4 Dialog med pensionskassernes medlemmer Bestyrelserne i pensionskasserne under Unipension har nedsat en arbejdsgruppe, som skal sikre dialog med medlemmerne om pensionskassernes fremtidige udvikling, blandt andet i form af dialogmøder og en fælles debat på Unipensions hjemmeside. Målet er at udarbejde en formålsbestemmelse, der understøtter strategien og er fremtidssikret, så den angiver rammerne for de produkter, Unipension kan tilbyde. Det betyder blandt andet, at medlemmerne bliver inviteret til dialogmøder rundt om i landet forud for generalforsamlingerne i En ordentlig forklaring På generalforsamlingerne i foråret fremlagde alle tre bestyrelser enslydende forslag til en ændret og mere bred formålsbestemmelse. Det skete for at imødekomme Unipensions strategiske ambition om et tættere samarbejde med flere pensionskasser. Den nye formålsbestemmelse blev dog ikke vedtaget, hverken i Arkitekternes Pensionskasse eller Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. I MP Pension blev forslaget vedtaget af generalforsamlingen, men Dansk Magisterforening brugte efterfølgende deres vedtægtsbestemte ret til at forkaste det. - Vi fik simpelthen ikke forklaret godt nok, hvorfor vi ønskede den nye formålsbestemmelse eller hvorfor den var formuleret, som den var. Vi undervurderede desværre, hvor vigtigt det er at drøfte disse ting med medlemmerne på forhånd. Det råder vi bod på nu. Vi skal have sat formålsbestemmelsen ind i en større sammenhæng, så det bliver klart for vores medlemmer, at vi gør det, fordi det er til medlemmernes fordel, siger Mette Carstad fra Arkitekternes Pensionskasse på vegne af arbejdsgruppen, som består af bestyrelsesmedlemmer fra alle tre pensionskasser. I december bliver pensionskassernes medlemmer inviteret til dialogmøder via annoncer i fagbladene. Der bliver afholdt møder forskellige steder i landet, og de kommer til at foregå i januar og februar Medlemmerne samler klatpensioner gratis I hele 2012 og 2013 er det gratis at flytte små, inaktive pensioner på under kr. mellem pensionsselskaber. I årets første otte måneder har flere end pensionsordninger holdt flyttedag fra andre selskaber til Unipension. I alt svarende til ca. 130 mio. kr. 679 pensionsordninger svarende til ca. 69 mio. kr. er flyttet ud af Unipension. Du kan stadig nå det Ønsker du at samle dine klatpensioner under kr., kan du fortsat gøre det gratis i resten af 2012 og hele Vær opmærksom på, at pensionerne skal være omfattet af jobskifteaftalen. Det betyder blandt andet, at overførslen skal ske til en lignende ordning. For beløb mellem kr. og skal du heller ikke betale omkostninger til os, uanset om du flytter penge ind eller ud af pensionskasserne. Andre pensionsinstitutter kan dog opkræve et gebyr. Du er velkommen til at kontakte os. Vi kan hjælpe dig med at indhente et tilbud fra det pensionsselskab, du vil flytte fra. Få overblik over din pension Log ind på Min pension via vores hjemmesider:

5 De der stemmer, bestemmer! Den 23. november 2012 lyder startskuddet for valg til MP Pensions bestyrelse. Fem nye bestyrelsesmedlemmer skal vælges, og du kan afgive din stemme online. I en medlemsejet pensionskasse som MP Pension bestemmer medlemmerne, hvem der skal sidde med ved bordet, når beslutningerne træffes. Det kommende bestyrelsesvalg er en oplagt mulighed for at gøre din stemme gældende. Enten ved selv at stille op som kandidat eller ved at sætte dit kryds på stemmesedlen. Fristen for at stille op som kandidat er 22. oktober 2012 kl. 12, mens krydset skal sættes i perioden 23. november til 12. december kl.12. MP Pensions bestyrelse består af i alt ni medlemmer. Fire af dem, herunder det uafhængige medlem med særlige kompetencer inden for regnskab og revision, er udpeget af de faglige organisationer (Dansk Magisterforening, Gymnasieskolernes Lærerforening, Dansk Psykolog Forening). De øvrige fem er medlemsvalgte. Det er de fem medlemsvalgte, som nu er på valg for en treårig valgperiode med start 1. januar Valgkode kommer med posten Alle medlemmer modtager brev med en personlig kode. Koden skal bruges ved online afstemning via MP Pensions hjemmeside. På kan du læse meget mere om bestyrelsesvalget og om de formelle krav til et kandidatur. Sådan gør AP og PJD I Arkitekternes Pensionskasse (AP) og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD) blev nye bestyrelsesmedlemmer valgt på årets generalforsamlinger i april. Stem online Fra 23. november 2012 til 12. december 2012 kl kan du stemme elektronisk. Læs mere om valget på Bestyrelsesmedlemmer skal være fit and proper Ud over pensionskassens formelle krav til medlemmer af bestyrelsen stiller Finanstilsynet også en række krav under overskriften Fit and proper. Finanstilsynet har i de seneste år skærpet kravene til bestyrelsesmedlemmer i den finansielle sektor, herunder tværgående pensionskasser. Det enkelte bestyrelsesmedlem skal leve op til reglerne i Fit and proper, som er del af lov om finansiel virksomhed. Her stilles blandt andet krav om en ren straffeattest og en økonomi, der ikke er belastet af fx konkurs eller gældssanering. Det fremgår også, at man som medlem af bestyrelsen skal have fyldestgørende erfaring til at udøve sit hverv i den pågældende virksomhed. Den samlede bestyrelse skal også kollektivt leve op til krav fra Finanstilsynet. I en vejledning fra tilsynet hedder det blandt andet, at bestyrelsen har pligt til løbende at vurdere, om den samlede bestyrelse besidder den nødvendige viden og erfaring og at bestyrelsen skal være i stand til at udfordre direktionen, herunder stille relevante spørgsmål til direktionen og forholde sig kritisk til svarene. Kravene er skærpet - Der er ingen tvivl om, at kravene til bestyrelserne er skærpet de senere år, ligesom den finansielle sektor generelt bliver mødt med et stigende antal regler og love. Det skyldes for en stor del finanskrisen, som har ramt bredt og sat spot på en række udfordringer. Bestyrelsernes kompetencer er en af dem. Med en formue på ca. 80 mia. kr. er det ikke en bolsjebutik, der drives, og derfor er det helt berettiget, at der fra tilsynets side stilles krav, siger Åse Kogsbøll, som er jurist og sekretariatschef i Unipension. Bestyrelserne i de tre pensionskasser under Unipension har i 2011 gennemgået en uddannelse, som kvalificerer medlemmerne yderligere i forhold til en lang række emner, fx lov om finansiel virksomhed, risikostyring, regnskabsprincipper, kapitaldækningsregler og governance. Læs mere om de formelle krav: MEDLEMSNYT Oktober 2012

6 De gamle pensionsordninger: Kontorenten sættes ned til to procent En aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og brancheorganisationen Forsikring & Pension opfordrer til, at der sættes loft over kontorenterne på pensionsordninger med garantier. Unipension følger aftalen. I pensionskasserne under Unipension er det medlemmer i de gamle pensionsordninger med ydelsesgarantier, der er omfattet af aftalens loft på 2 pct. efter skat. Nedsættelsen gælder dog kun den del af pensionerne, som er omfattet af ydelsesgarantien. I den fleksible pensionsordning er der betingede garantier, hvor grundlagsrenten kan sættes ned, hvis nogle bestemte betingelser om fx renten i samfundet er indfriet. Aftalen mellem branchen og ministeriet sidestiller betingede ordninger med ugaranterede ordninger, og derfor er den fleksible pensionsordning ikke omfattet af aftalens loft over kontorenterne på 2 pct. Hvert tiende medlem har de gamle pensionsordninger, mens ni ud af ti har valgt sig over på den fleksible pensionsordning. Hvad betyder det? Alle medlemmer har indtil nu fået den samme kontorente, men medlemmerne med de gamle pensionsordninger betaler for deres ydelsesgaranti ved et fradrag i kontorenten. Betalingen afhænger af garantiens størrelse og er indregnet i det nye loft over kontorenten. Ændringen af kontorenten giver maksimalt et fald i den udbetalte pension/den oplyste pension (alderspension ved 67 år på pensionsoversigten) på 100 kr. pr kr. Medlemmer, der oplever et fald på 5 kr. eller mere månedligt i den udbetalte pension, har fået direkte besked pr. brev. Pengene forsvinder dog ikke bare. I medlemsejede pensionskasser som AP, MP og PJD vil den forrentning, der bliver tilbageholdt på grund af aftalen, blive stående i egenkapitalen. Hvis det viser sig, at der er tilbageholdt mere end, der er tabt på grund af det lave renteniveau, så kommer pengene retur til de berørte medlemmer. Aftalens løbetid Aftalens loft over kontorenten gælder mindst til og med Pensionskassernes bestyrelser fastsætter dog formelt kontorenten en gang om året i december. Vi følger aftalen Vi er fortsat i en situation med historisk lave renter. Mange pensionsinstitutter er under pres og har svært ved at afdække renterisikoen på garanterede pensioner. Derfor har regeringen bedt pensionsbranchen om at udvise ekstra forsigtighed ved at indgå en aftale med brancheforeningen Forsikring & Pension om loft over kontorenten på 2 pct. for garanterede pensionsordninger. Selv om vi ikke er blandt de selskaber, som har det svært, er en aftale en aftale, og derfor lever vi også op til den, branchen har indgået med ministeren. Cristina Lage, administrerende direktør i Unipension. Derfor gælder den nye kontorente foreløbigt frem til 31. december Når kontorenten for 2013 er besluttet i december, bliver det meldt ud på vores hjemmeside. Kontakt os Alle medlemmer i den gamle pensionsordning har mulighed for at vælge om til den fleksible pensionsordning. Du kan kontakte en pensionsrådgiver på , hvis du har spørgsmål eller ønsker et tilbud om omvalg til den fleksible pensionsordning. Læs mere om konsekvenserne af renteloftet: Få personlig rådgivning Du kan altid finde de senest opdaterede oplysninger om din pensionsordning ved at logge på Min pension via vores hjemmeside. Og ønsker du personlig rådgivning, kan du både møde os, når vi tager rundt i landet og på vores adresse i Gentofte. Rådgivning via videolink er også en mulighed. Book en tid på vores hjemmeside under Medlemstilbud.

7 Din pension og skattereformen Folketinget har vedtaget en ny skattereform, som træder i kraft 1. januar Den freder livrenten, men har konsekvenser for engangsudbetalinger som alderssum og kapitalpension Den nye skattereform ændrer på reglerne for engangssummer. Det får betydning, hvis du sætter penge af til alderssum eller har indbetalt til en kapitalpension. Størstedelen af vores medlemmer har en alderssum, mens det kun er få, som indbetaler til en kapitalpension. Stop for indbetalinger til alderssum og kapitalpension Indtil nu er en del af dine indbetalinger automatisk blevet sat af til alderssum, med mindre du aktivt har fravalgt det. Men det stopper 1. januar 2013 som følge af skattereformen. De penge, du frem til 1. januar 2013 har sat af til alderssum, vil stadig blive forrentet. Du vil også stadig kunne vælge at få udbetalt alderssummen, når du fylder 60/62 år. Summen vil dog være mindre end tidligere vist på din pensionsoversigt, fordi der ikke længere sættes penge af til den. Du kan allerede nu logge ind på Min pension via vores hjemmeside og se de opdaterede tal. Nye indbetalinger til kapitalpension slutter også pr. 1. januar Medlemmer, der indbetaler til kapitalpension, bliver kontaktet direkte i løbet af efteråret. Ny opsparingsmulighed og rabat Skattereformen giver i stedet en ny opsparingsmulighed, hvor der kan indbetales op til kr. (2013-sats) om året uden fradrag og uden afgift til SKAT ved udbetalingen. Afkastet vil blive beskattet i form af PAL-skatten, der p.t. er 15,3 pct. årligt. Som en slags overgangsordning til det nye produkt er det i 2013 muligt forlods at betale afgift af både alderssum og kapitalpension. Her vil afgiften være 37,3 pct. altså får du en rabat på 2,7 pct. - Lige nu analyserer vi de muligheder, skattereformen giver, så vi kan tilbyde medlemmerne den bedst mulige løsning inden for rammerne af vores pensionsordning. Alderssummen har været et populært produkt, og den succes vil vi også gerne opnå med fremtidige produkter, siger Kenneth Petersen, som er medlemschef i Unipension. De medlemmer, der har planlagt at få udbetalt deres alderssum i år, har modtaget brev fra os. Heri fortæller vi, at det kan være en økonomisk fordel at udskyde udbetalingen af summen til Grundlagsrenten sættes ned i MP Pension På grund af det lave renteniveau i 2012 har MP Pensions bestyrelse besluttet at nedsætte den betingede grundlagsrente i MP Pension fra 1,5 pct. til 1,0 pct. Nedsættelsen sker først pr. 1. januar For medlemmer, der er på den fleksible pensionsordning, har nedsættelsen ikke konsekvens for de samlede pensioner, men vil alene betyde en ændring af fordelingen mellem grundpensionen og tillægspensionen. For medlemmer på den gamle pensionsordning vil der ske en mindre nedsættelse af pensionen. Nedsættelsen gælder kun for den del, som ikke er omfattet af garanti (det betingede grundlag). Berørte medlemmer på den gamle pensionsordning vil blive orienteret med personligt brev senere. Ændringen har ikke betydning for medlemmer i Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. Her er nedsættelsen allerede sket i starten af MEDLEMSNYT Oktober 2012

8 Afsender: AP Smakkedalen Gentofte Udnyt dit fradrag i 2012 Vil du udnytte dit fradrag i 2012, kan du skyde ekstra penge ind på både livrente, ratepension og/eller kapitalpension. Du kan indbetale privat eller via din arbejdsgiver. Vil du regne på gevinsten ved at indbetale ekstra i 2012, kan du bruge pensionsberegneren i Min pension. Her kan du også bestille et tilbud og generere en indbetalingskode. Du logger på Min pension med NemID via vores hjemmeside. Du er også velkommen til at ringe til os på , hvis du ønsker at tale med en pensionsrådgiver. Betalingsfrist For at opnå fradrag for indbetalinger i 2012 skal pengene stå på pensionskassens konto senest 28. december 2012 (valørdato). Husk, at overførsler mellem to forskellige banker kan tage mere end en dag. Fradragsloft for private indbetalinger (2012) Bemærk, at fradragslofterne gælder for dine samlede indbetalinger, hvis du har oprettet flere rate- og kapitalpensioner. Er du selvstændig, har du mulighed for at få fradrag for 30 pct. af det forventede overskud til og med Det er din revisor, som fastsætter beløbet. Ratepension kr. Livrente kr.* Kapitalpension kr. inkl. opsparing til alderssum * Hvis du indbetaler mere end kr. gælder andre fradragsregler. Kontakt medlemsafdelingen. Fradragsloft for indbetalinger via arbejdsgiver (2012) Ratepension Livrente Kapitalpension* kr. ( kr. før arbejdsmarkedsbidrag på 8 pct.). Ingen begrænsninger kr. inkl. alderssum ( kr. før arbejdsmarkedsbidrag på 8 pct.). * Bemærk, at indbetalinger til kapitalpension ikke kan trækkes fra i topskatten hverken for private betalinger eller indbetalinger via arbejdsgiver. Læs mere om ekstraindbetalinger Redaktion: Kenneth Petersen (ansv.), Rita Modberg, Pernille Mølgaard Toft (red.). Foto: Scanstockphoto.com, istockphoto.com/knape, alexsl, photomorphic. Layout: Tegneboxen. Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk. Oplag: Unipension, Smakkedalen 8, 2820 Gentofte, telefon , telefax , Åbningstider: Mandag - torsdag , fredag Arkitekternes Pensionskasse, CVR-nr.: MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, CVR-nr.: Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, CVR-nr.:

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Torsdag 26. april 2012 i Arkitekternes Hus, København Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen

Læs mere

MP Valg 2015. Valg til MP Pensions bestyrelse

MP Valg 2015. Valg til MP Pensions bestyrelse MP Valg 2015 Valg til MP Pensions bestyrelse 2 MP Valg 2015 Valg til MP Pensions bestyrelse Fem af i alt ti bestyrelsesmedlemmer skal vælges af og blandt MP Pensions medlemmer. Dette er en information

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse Generalforsamling Bilag til dagsordenens punkt 4 og 5. Her kan du se de uforkortede forslag fra bestyrelsen til Pensionskassens for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers generalforsamling 29. april 2013. Dagsordenens

Læs mere

PJD generalforsamling 2012

PJD generalforsamling 2012 PJD generalforsamling 2012 Onsdag 25. april 2012, Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Frederiksberg. Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension

Læs mere

Her er billedet fjernet fordi licensen er udløbet

Her er billedet fjernet fordi licensen er udløbet December 2010 MEDLEMSNYT Her er billedet fjernet fordi licensen er udløbet 02 06 08 Tjek dine pensionstal på Min pension Bedre dækninger i gruppeforsikringerne Kontorente og bonus i 2011 Arkitekternes

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

MEDLEMSNYT. Brev fra bestyrelserne om nye formålsbestemmelser. Fjerde år i træk med konkurrencedygtige afkast. Start din pension, mens du arbejder

MEDLEMSNYT. Brev fra bestyrelserne om nye formålsbestemmelser. Fjerde år i træk med konkurrencedygtige afkast. Start din pension, mens du arbejder Juni 2013 MEDLEMSNYT 02 06 08 Brev fra bestyrelserne om nye formålsbestemmelser Fjerde år i træk med konkurrencedygtige afkast Start din pension, mens du arbejder Arkitekternes Pensionskasse MP Pension

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

MEDLEMSNYT. Tema: Forbered din fremtid. Medlemmerne forbereder deres fremtid. Fortsat godt investeringsafkast. 07 Dine tal på pensionsinfo.

MEDLEMSNYT. Tema: Forbered din fremtid. Medlemmerne forbereder deres fremtid. Fortsat godt investeringsafkast. 07 Dine tal på pensionsinfo. September 2010 MEDLEMSNYT Tema: Forbered din fremtid 02 05 Medlemmerne forbereder deres fremtid Fortsat godt investeringsafkast 07 Dine tal på pensionsinfo.dk Arkitekternes Pensionskasse MP Pension Pensionskassen

Læs mere

Generalforsamling. Dagsorden og forslag fra medlemmer og bestyrelse

Generalforsamling. Dagsorden og forslag fra medlemmer og bestyrelse Generalforsamling Dagsorden og forslag fra medlemmer og bestyrelse Onsdag 24. april kl. 16 Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Sociolog Henrik Dahl starter kl. 16, og den

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Medlem af Nationalbankens bestyrelse. Forfatter

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Generalforsamling 19. april 2010

Generalforsamling 19. april 2010 Generalforsamling 19. april 2010 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen for Magistre og Psykologer Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Side 1 af 7 Velkommen i pensionskassen MP Pension er pensionskasse for cirka 60.000 magistre og psykologer. Vi er ejet af medlemmerne, og vi skal ikke

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

MEDLEMSNYT. Få rådgivning om din pension på arbejdspladsen. Hvad besluttede generalforsamlingerne? 10 Finanskrisen: Udviklingen i årets første kvartal

MEDLEMSNYT. Få rådgivning om din pension på arbejdspladsen. Hvad besluttede generalforsamlingerne? 10 Finanskrisen: Udviklingen i årets første kvartal Maj 09 MEDLEMSNYT 02 05 Få rådgivning om din pension på arbejdspladsen Hvad besluttede generalforsamlingerne? 10 Finanskrisen: Udviklingen i årets første kvartal Arkitekternes Pensionskasse MP Pension

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Den nye pensionsordning

Den nye pensionsordning NOVEMBER 2007 Til hvem? Hvornår? Hvad? Nuværende og kommende medlemmer af MP Pension 1. januar 2008 for nye medlemmer og 1. januar 2009 for nuværende medlemmer. Hvorfor? En ny pensionsordning Få svaret

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

MP generalforsamling 2012

MP generalforsamling 2012 MP generalforsamling 2012 Mandag 23. april 2012, Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Frederiksberg. Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

MEDLEMSNYT. Husk! Du kan logge ind på Min pension og se din Pensionsoversigt 2011. Invalidepension gav ro til genoptræning. Generalforsamlinger 2012

MEDLEMSNYT. Husk! Du kan logge ind på Min pension og se din Pensionsoversigt 2011. Invalidepension gav ro til genoptræning. Generalforsamlinger 2012 Juni 2012 MEDLEMSNYT Husk! Du kan logge ind på Min pension og se din Pensionsoversigt 2011. 02 06 Invalidepension gav ro til genoptræning Generalforsamlinger 2012 10 Sådan arbejder vi med ansvarlige investeringer

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING KORT OM LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) blev etableret i 1980. Fonden blev skabt af indefrosne dyrtidsportioner, der blev indbetalt i perioden 1977-79 til alle danske lønmodtagere,

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

MEDLEMSNYT. Tema: Fleksibilitet i faste rammer. Flotte tal i Pensionskasserne. Ekstra indbetalinger inden nytår. December 09

MEDLEMSNYT. Tema: Fleksibilitet i faste rammer. Flotte tal i Pensionskasserne. Ekstra indbetalinger inden nytår. December 09 December 09 MEDLEMSNYT 02 05 08 Tema: Fleksibilitet i faste rammer Flotte tal i Pensionskasserne Ekstra indbetalinger inden nytår Arkitekternes Pensionskasse MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Generalforsamling 21. april 2009

Generalforsamling 21. april 2009 Generalforsamling 21. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Årsregnskab Forslag Valg af bestyrelse Valg af revision Eventuelt Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte TLP - ORDNINGEN for offentligt ansatte 1 FORDELE En solid løsning for dig TLP-ordningen er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a., at ordningen bygger på en

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse Generalforsamling Bilag til dagsordenens punkt 4 og 5. Her kan du se de uforkortede forslag fra medlemmer og bestyrelse til Arkitekternes Pensionskasses generalforsamling 22. april 2013. Dagsordenens punkt

Læs mere

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen Din pension få overblik over dine muligheder Handicapformidlingen En bedre pensionsordning til dig Til dig og dine kolleger har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør. Din pensionsordning

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

Generalforsamling i din pensionskasse

Generalforsamling i din pensionskasse April 2013 Generalforsamling i din pensionskasse Mandag den 22. april 2012 kl. 17.00 er der generalforsamling i pensionskassen. På www.arkitektpension.dk/apgf2013 kan du læse og downloade dokumenter, som

Læs mere

JØP Valg Information om bestyrelsesarbejdet i JØP PENSION FOR AKADEMIKERE

JØP Valg Information om bestyrelsesarbejdet i JØP PENSION FOR AKADEMIKERE JØP Valg 2017 Information om bestyrelsesarbejdet i JØP PENSION FOR AKADEMIKERE Bestyrelsesarbejde i JØP Som medlem af JØP kan du stille op til JØP s bestyrelse. I denne folder kan du få indblik i, hvad

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

URAFSTEMNING 30. maj til 13. juni 2013

URAFSTEMNING 30. maj til 13. juni 2013 URAFSTEMNING 30. maj til 13. juni 2013 Bestyrelsen fremsatte et forslag om en ny formålsbestemmelse på generalforsamlingen i april. Forslaget opnåede 61 pct. flertal, men ikke den nødvendige 2/3 tilslutning.

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Juni 2015 Generalforsamling 2015 Side 6 Du er i centrum Side 2 Pensionskassen analyserer investeringer i fossile brændsler Side 8 Moderne renter Side 12 2 Medlems nyt 1 2015 Du er i centrum Brugerinddragelse

Læs mere

Unipension Ansvarlige investeringer

Unipension Ansvarlige investeringer Unipension Ansvarlige investeringer Medlemsundersøgelse december 2012 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Læs mere

Generalforsamling 16. april 2009

Generalforsamling 16. april 2009 Generalforsamling 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Årsregnskab/resultatanvendelse Forslag fra bestyrelsen Forslag fra medlemmerne Valg af revision Eventuelt Arkitekternes Pensionskasse

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Baggrund Danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser stilles i disse år over for

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse 22. april 2013 kl. 17.00 på Godsbanen i Aarhus Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 1 Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent Generalforsamling ::

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

FLSmidth temamøde 14. maj 2013

FLSmidth temamøde 14. maj 2013 FLSmidth temamøde 14. maj 2013 Finanshuset i Fredensborg A/S Aftale med FLS Erfaring med FLS-ansatte fra hjælp af afskedigede/andet Uvildig økonomisk og finansiel rådgivning Prisreduktion på første faktura

Læs mere

Medlems nyt. Virksomhedsbesøg i Miljøstyrelsen: Nu taler de om pension. Din fremtid lige nu. Side 2

Medlems nyt. Virksomhedsbesøg i Miljøstyrelsen: Nu taler de om pension. Din fremtid lige nu. Side 2 Medlems nyt Din fremtid lige nu november 2013 Virksomhedsbesøg i Miljøstyrelsen: Nu taler de om pension Side 2 Akademikere lever længere Hvad betyder det for pensionen? Side 4 Aktier bag et godt resultat

Læs mere

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER Forsikringsmægler Ensure: Er en uvildig ekspert i en svært gennemskuelig branche. Repræsenterer ikke ét forsikringsselskab men kunderne. Sidder ALTID på kundens side

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Pension for Selvstændige (PFS) er de selvstændigt erhvervsdrivendes egen pensionsordning. Pensionsordningen

Læs mere

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion 1 24. april 2014 Punkt 1: Valg af dirigent Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport 2013 4. Forslag

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 18. april 2013. Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Torsdag den 18. april 2013. Scandic Copenhagen Generalforsamling Torsdag den 18. april 2013 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Kort og godt. om din pensionskasse i 2010

Kort og godt. om din pensionskasse i 2010 Kort og godt om din pensionskasse i 2010 April 2011 Kære medlem Det går godt for vores pensionskasse. I 2010 præsterede vi igen ét af markedets bedste investeringsafkast, vores medlemmer har fået én af

Læs mere