Kinesisk malurt. en medicinplante med potentiale. Planten kinesisk malurt (Artemisia annua) er en

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kinesisk malurt. en medicinplante med potentiale. Planten kinesisk malurt (Artemisia annua) er en"

Transkript

1 29 Kinesisk malurt en medicinplante med potentiale Bioaktive stoffer fra planten kinesisk malurt anvendes i dag med stor succes til malariabehandling verden over. Stofferne har dog mange andre mulige anvendelsesområder, fx som et alternativ til brugen af antibiotika i fjerkræproduktion. Planten kinesisk malurt (Artemisia annua) er en étårig plante, der kan blive op til 4 m høj, med meget tynde og fine bregne-lignende blade. Den har været anvendt som medicinplante i Kina i flere tusinde år mod malaria og andre lignende febersygdomme. I 1970 erne lykkedes det kinesiske forskere at isolere det primære bioaktive stof i planten, artemisinin. Siden er interessen for planten kun vokset, idet artemisinin har vist sig at være det mest effektive lægemiddel identificeret til dato mod parasitter af arten Plasmodium, der er skyld i malaria. Stofferne fra planten har dog mange andre spændende mulige anvendelsesområder. I USA er der således lavet forsøg, der viser, at artemisinin og afledte stoffer selektivt kan dræbe kræftceller. Spanske forskere har for nylig fundet, at stoffer afledt af artemisinin kan bruges i behandling af smitsom leverbetændelse (hepatitis A og B). Vi har været involveret i et dansk forskningsprojekt, der bl.a. har undersøgt mulighederne for at bruge planten som et alternativ til visse antibiotika og midler til parasitkontrol i produktionen af fjerkræ. Kemien i kinesisk malurt Kinesisk malurt er en plante med en udpræget skarp og aromatisk lugt. Lugten skyldes den æteriske olie i planten, der hovedsagligt består af såkaldte mono- og sesquiterpener. Terpener er flygtige og almindeligt kendt som den primære stofgruppe i æteriske olier. Der er identificeret lidt over 270 forskellige komponenter fra den æteriske olie i kinesisk malurt, bl.a. kamfer. Kompositionen af den æteriske olie kan variere meget i forhold til hvilken variant af planten, der dyrkes, hvornår der høstes og ikke mindst, hvilke betingelser planten dyrkes under. Som nævnt er kinesisk malurt mest kendt for sit indhold af stoffet artemisinin, der er en såkaldt sesquiterpenlakton. En meget vigtig del af struktu- Om forfatterne Xavier Fretté Kathrine Bisgaard Christensen Begge ved Inst. for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet

2 30 BIOTEKNOLOGI ren for artemisinin er den interne peroxidgruppe (C-O-O-C), som er helt essentiel for stoffets mange biologiske aktiviteter. Endvidere indeholder planten mange stoffer, der er afledt af artemisinin samt stoffer, der kan betegnes som forstadier til artemisinin i den biologiske syntese af stoffet. Indtil videre er der identificeret ca. 40 sådanne stoffer. Artemisinin kan fremstilles syntetisk ved organisk syntese, men processen er ikke indtil videre rentabel. Derfor foregår produktionen stadig primært ved dyrkning af kinesisk malurt med efterfølgende ekstraktion og oprensning af artemisinin. Kemiske strukturer af de primære mono- og sesquiterpener identificeret fra kinesisk malurt. Kemiske strukturer af artemisinin og lignende stoffer fra kinesisk malurt samt de semisyntetiske derivater artemether og artesunat. I kinesisk malurt er der også identificeret en lang række andre stoffer tilhørende stofgrupper som fenolske syrer, coumariner og flavonoider, der er meget almindelige at finde i alle typer af planter. Der er således rigtig mange forskellige kemiske stoffer i en plante, og det kan derfor være en større udfordring at identificere og oprense ét bestemt. Den biologiske aktivitet Den interne peroxidgruppe i artemisinin anses for at være afgørende for, at stoffet virker mod malariaparasitter. Afledte stoffer af artemisinin, som ikke har denne peroxidgruppe, udviser nemlig ikke aktivitet mod malaria. Selvom man endnu ikke kender den præcise virkningsmekanisme, er det dog sandsynligt, at peroxidgruppen reagerer med jernet i hæmoglobins hæm-gruppe og efterfølgende danner frie radikaler og andre reaktive molekyler, herunder hydroxylradikaler (OH. ) og superoxid anion (O 2 - ). Disse reaktive molekyler kan oxidere fedtstoffer og Dyrkning af kinesisk malurt Kinesisk malurt dyrkes verden over men primært i Kina og Vietnam, der står for ca. 70 % af markedet, og i Østafrika, der står for ca. 20 %. Beregninger fra 2009 vurderer, at der årligt produceres ton artemisinin, som dog knap kan dække den stigende efterspørgsel. Indholdet af artemisinin i kinesisk malurt er meget lavt (0,01-1,4 % tørvægt), så ethvert tiltag, der kan øge mængden i planten, har både stor økonomisk og sundhedsmæssig betydning. Man ved, at faktorer som sort, klima, gødningsniveau og høsttidspunkt kan have stor effekt på produktionen af planters sekundære metabolitter heriblandt den æteriske olie, fenolske komponenter osv. Ligeledes kan behandlingen af plantematerialet efter høst og den måde, det ekstraheres på, påvirke udbyttet af et ønsket stof signifikant. Seniorforsker Kai Grevsen ved Aarhus Universitet har i et forsøg med to nøje udvalgte sorter af kinesisk malurt vist, at planten sagtens kan dyrkes under vores klimaforhold og give et rigtig fint udbytte. Artemisinin-indholdet i tørrede blade var 1,3 1,5 % for de to arter og det teoretiske

3 BIOTEKNOLOGI 31 andre komponenter i parasitternes membraner, så membranen går i stykker og dermed slås de ihjel. Ud over artemisinin fi ndes der stoffer på markedet, der er lavet ved kemiske modifi kationer af naturligt oprenset artemisinin. Disse stoffer indeholder også peroxidgruppen, og mange er faktisk mere effektive end artemisinin. Malaria-patienter, der får den af WHO anbefalede kombinationsbehandling for malaria på syv dage, bliver helt fri for Plasmodiumparasitten. Artemisinin og afledte stoffer med intern peroxidgruppe har også vist sig at kunne slå kræftceller ihjel, og man mener, at virkningsmekanismen grundlæggende er den samme. Fordi cancerceller deler sig så hurtigt, har de et højere jernindhold end normale celler, da jern bruges i forbindelse med kopiering af DNA. Derfor er kræftceller mere følsomme overfor artemisinin end kroppens normale celler. Æteriske olier er kendt for at virke antimikrobielt. Fx kan man tilsætte krydderurter som timian eller rosmarin til fødevarer for at begrænse væksten af bakterier og skimmelsvampe og på den måde forlænge fødevarernes holdbarhed. I forsøg med celler i reagensglas er det blevet vist, at kamfer hæmmer væksten af bakterien Streptococcus aureus. Derfor kan man forvente, at kinesisk malurt, som bl.a. indeholder kamfer, også vil vise denne antibakterielle aktivitet. Man har da også kunnet vise, at ekstrakter af kinesisk malurt i forskellig grad har antimikrobielle aktiviteter. Forsø- Kinesisk malurt (Artemisia annua). Planten er også kendt under navne som kinesisk bynke eller étårig bynke og er beslægtet med bl.a. gråbynke (A. vulgaris), have-malurt (A. absinthium) og estragon (A. dracunculus). Oprindeligt stammer planten fra det nordlige Kina og Mongoliet. Det kinesiske navn er Qing Hao, som betyder grøn urt. Brugen af artemisininer i Danmark Artemisinin og stoffer afledt heraf er i dag et af de mest effektive våben mod malaria, vi kender. Stofferne anvendes i flere lægemidler mod malaria. I Danmark er der dog pt. kun et enkelt godkendt lægemiddel (Eurartesim), som indeholder et derivat (dvs. et afledt stof) af artemisinin. Det blev godkendt i Når artemisinin-baserede præparater anvendes til behandling af malaria, bruges de som hovedregel i kombination med et andet lægemiddel, primært for at undgå udvikling af resistente malariaparasitter. Denne behandlingsform kaldes for ACT (Artemisinin Com bined Therapy) og anbefales af Verdenssundhedsorganisation WHO. udbytte op til 60 kg artemisinin pr. hektar. Til sammenligning er artemisinin-indholdet i planter dyrket i Vietnam under 0,7 % tørvægt og det teoretiske udbytte ca. 20 kg pr. hektar. På grund af tab ved ekstraktion og oprensning får man dog kun 7,5 kg ud pr. hektar. Da kinesisk malurt bruger artemisinin som et slags forsvarsstof har ph.d.- studerende Anders Kjær samt seniorforsker Martin Jensen fra Aarhus Universitet også undersøgt, om man ved at stresse planten kemisk eller fysisk kan lokke den til at producere mere af stoffet. Det viste sig desværre ikke muligt, formentlig pga. planternes alder. Til gengæld kan tørringen af plantematerialet før det ekstraheres i høj grad påvirke indholdet af artemisinin. Et forsøg har således vist, at tørring i sollys omdanner 94 % af dihydroartemisininsyren (der er en forløber for artemisinin) i planten til netop artemisinin. Det stemmer fint overens med, at man i Vietnam lader planten tørre udendørs, inden den ekstraheres. En ældgammel opskrift Anvendelsen af kinesisk malurt (Artemisia annua) som medicinplante er så vidt vides beskrevet første gang i nogle gamle skrifter fra 168 f.kr., som blev fundet i en arkæologisk udgravning i Kina. I teksterne var der over 200 forskellige opskrifter på traditionelle plante-baserede medicinske præparater mod malaria og andre lignende sygdomme. Under Vietnamkrigen i begyndelsen af 1960 erne påbegyndte den kinesiske hær et projekt med det formål at finde et middel mod malaria, da de gerne ville være mere resistente over for sygdommen end amerikanerne. Forskere gik i gang med at afprøve opskrifterne fra de gamle skrifter, og i 1971 fandt de én, der var effektiv mod malariaparasitter: Te lavet på blade fra Artemisia annua. Dette medførte, at man fik isoleret det primære bioaktive stof artemisinin, og derefter blev det første kliniske studium med artemisinin udført i Kina i Kinesisk malurt og dens indholdsstoffer blev hurtigt udbredt til resten af verden, der også efterspurgte midler til bekæmpelse af malaria. Tidligere havde man anvendt naturstoffet kinin (quinin), der er udvundet fra barken på Kinatræet. Men 2. Verdenskrig satte en stopper for adgangen til råstofferne, der primært kom fra Indonesien. Gamle skrifter fra 168 f.kr.

4 i 32 BIOTEKNOLOGI Antal His tomonas meleagridis per ml (x 10 4 ) Bioaktiv fraktion Bioaktiv fraktion Rent bioaktivt naturstof Bioaktivt planteekstrakt med mange forskelige komponenter Komponenterne adskilles groft i såkaldte fraktioner ved en kromatografisk metode Princippet i bioassay-styret fraktionering. Ekstraktet og fraktionerne adskilles i mindre dele ved forskellige separationsprocesser, fx søjlekromatografi, og hver eneste nye fraktion testes for en specifik biologisk aktivitet i fx et celle-baseret testsystem (bioassay). Kemiske strukturer for de to polyacetylener, der er identificeret fra Artemisia annua Kilde: Ph.d.-studerende Ida Thøfner, Københavns Universitet. gene har dog ofte ikke identificeret de specifi kke komponenter, der er årsag til den observerede aktivitet så man kan altså ikke konkludere, at det netop er kamfer, der er årsagen. Fjerkræ og kinesisk malurt At kinesisk malurt indeholder stoffer, der kan bekæmpe både bakterier og parasitter, var baggrunden for et dansk forskningsprojekt, der blev sat i gang for fem år siden i et samarbejde mellem forskergrupper fra Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet samt DHI, finansieret af Det Strategiske Forskningsråd. Projektet gik ud på at undersøge, om man kan forhindre alvorlige parasit- og bakteriefremkaldte sygdomme hos fjerkræ ved at tilsætte tørrede blade eller ekstrakter af kinesisk malurt til foderet. Sygdommene coccidiose og nekrotiserende enteritis forårsager store tab og dyrevelfærdsproblemer i opdræt af høns og kyllinger, mens sygdommen blackhead er en frygtet sygdom med høj dødelighed indenfor opdræt af kalkuner. Sædvanligvis behandles disse sygdomme med antibiotika eller antiparasitære midler, men det giver problemer med udvikling af mikrobiel resistens, når der anvendes fx antibiotika. Der findes faktisk i øjeblikket ingen godkendt behandlingsmulighed for blackhead, mens behandlingsmulighederne for de to andre sygdomme er truet af et muligt forbud pga. en ændring i europæisk lovgivning. Derfor er der stor interesse for at finde alternative behandlingsmuligheder. Nekrotiserende enteritis skyldes bakterien Clostridium perfringens mens parasitter er årsag til coccidiose og blackhead. De skyldige parasitter er hhv. arter af parasitslægten Eimeria og Histomonas meleagridis, som begge er tæt beslægtet med malariaparasitten Plasmodium falciparum. Derfor er der grund til at antage at artemisinin og artemisininlignende stoffer også vil virke mod disse sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Kilde: E. del Cacho, Zaragoza universitet (Spanien). Antal celler af parasitten (Histomonas meleagridis) i en celle-baseret test med forskellige koncentrationer af stof og ekstrakt. Fra venstre viser diagrammet: Ingen tilsætning (kontrol), det tidligere anvendte lægemiddel mod H. meleagridis (dimetridazole), artemisinin, hexan-, dichlormetan- og metanol-ekstrakt af Artemisia annua i forskellige koncentrationer. Effekt af behandling med artemisinin på antal af parasitter, dødelighed og læsionsgrad i tarmen hos kyllinger inficeret med parasitten Eimeria tenella.

5 BIOTEKNOLOGI 33 Celleforsøg viser effekt For at afgøre, om kinesisk malurt har en effekt på de ovennævnte bakterier og parasitter, blev der i første omgang lavet ekstrakter af planten, som blev testet på celler af bakterier og parasitter. Ekstrakterne blev lavet af ph.d. studerende Elise Ivarsen fra Syddansk Universitet ud fra opløsningsmidlerne hexan, metanol og dichlormetan. Hermed opnår man, at stofferne i planten ekstraheres i tre overordnede grupper efter polaritet dvs. om de er fedteller vandopløselige. Det giver et første fingerpeg om, hvad det er for en type stoffer, der har en effekt på mikroorganismerne. Ved at bruge en oprensningsprocedure kaldet bioassay-styret fraktionering er det desuden muligt at identificere og karakterisere enkelte bioaktive stoffer fra de komplekse ekstrakter. De identificerede stoffer kan så også testes enkeltvis på de sygdomsfremkaldende mikroorganismer. I celleforsøgene med bakterier, udført af lektor Ricarda Engberg fra Aarhus Universitet, viste både hexan- og dichlormetan-ekstrakterne aktivitet overfor bakterien C. perfringens ved koncentrationer på hhv. 170 og 270 ppm. Fra hexan-ekstraktet lykkedes det bl.a. at identificere stoffet ponticaepoxid, en såkaldt polyacetylen, der viste aktivitet ved 200 ppm. Mod forventning viste kamfer ingen aktivitet mod C. perfringens i koncentrationer helt op til ppm, selvom stoffet er kendt for sin antimikrobielle aktivitet. Ved celleforsøg med Blackhead-parasitten H. meleagridis, udført af ph.d. studerende Ida Thøfner fra København Universitet, var det igen hexan- og dichlormetan-ekstrakterne, der udviste aktivitet. Dichlormetan-ekstraktet var faktisk mere effektivt end ren artemisinin. Det skal dog bemærkes, at selvom artemisinin er aktiv mod H. meleagridis, er det ikke lige så aktivt som det nu forbudte præparat (dimetridazole), der tidligere blev anvendt mod parasitten. Artemisinin i stedet for antibiotika? Cellebaserede forsøg kan selvfølgelig ikke stå alene det afgørende er at afgøre, om stofferne også virker på mikroorganismerne i levende kyllinger og høns. Den første udfordring var her at få kyllingerne til at æde foder med ekstrakter af kinesisk malurt, da artemisinin er ekstremt bittert og ekstrakterne har en kraftig aromatisk duft. Fordringsforsøg med raske dyr udført af Ricarda Engberg fra Aarhus Universitet viste da også, at kyllinger ikke kan klare et for højt indhold af kinesisk malurt i foderet. Grænsen for tilsætning ligger ved 200 mg pr. kg foder, et højere indhold betød, at kyllingerne tabte vægt under forsøgene. Det viste sig, at tilsætningen af hexan-ekstraktet i foderet til kyllinger inficeret med C. perfringens havde en effekt på denne bakterie, da både antallet af bakterier i dyrenes tarmsystem og de læsioner, som bakterierne giver anledning til, var reduceret. I de tilsvarende forsøg med kyllinger inficeret med coccidiose-parasitter, udført af Ida Thøfner fra København Universitet, blev det vist, at tilsætning af enten rent artemisinin eller dichlormetanekstraktet af kinesisk malurt, som har et højt indhold af artemisinin, gav anledning til en betydelig reduktion af parasitforårsagede læsioner i blindtarmen hos kyllingerne. Lignende forsøg udført med artemisinin i Spanien viser samme resultater. Selvom resultater fra begge fordringsforsøg med kyllinger ser lovende ud, var det dog ikke muligt med de givne behandlinger at gøre alle kyllingerne bakterie- eller parasitfri eller at fjerne symptomerne helt. Før bekæmpelsen af bakterier og parasitter i kyllingeopdræt ved hjælp af kinesisk malurt kan blive virkelighed må der derfor mange flere forsøg til. Både for at kunne identificere og karakterisere de komponenter i planten, der er ansvarlige for den biologiske aktivitet og for at finde ud af, hvilke udtræk af planten der er de mest optimale som tilsætning til foderet. Fremtidige forskningsprojekter vil forhåbentligt afklare dette. Yderligere læsning Artemisinin et effektivt lægemiddel mod malaria udvundet fra en kinesisk medicinplante, kap. 7 i BIOTEK 2 Anvendt bioteknologi (2012) K. Overgaard og S.G. Sommer (redaktører), L&R Uddannelse Læs mere om projektet om fjerkræ og kinesisk malurt på hjemmesiden: Produktion af artemisinin Storskalaproduktion af artemisinin foregår primært i Kina og Vietnam. Ekstraktionen af artemisinin fra plantematerialet kan foregå med opløsningsmidler som dichlormethan eller hexan. Da hexan er billigere end dichlormethan bruger man oftest hexan, som også er nemt at fordampe. Plantematerialet behøver ikke at blive forarbejdet inden ekstraktionen, da artemisinin findes i små blærer (trichomer) på bladenes yderside og dermed er lettilgængeligt. Artemisia annua Trichomer Artemisinin Ekstraktionen gentages tre gange, og efter hvert trin fjernes opløsningsmidlet ved destillation, således at det kan genbruges. Artemisinin oprenses herefter ved en række processer såsom søjlekromatografi og krystallisation, og efter en sidste tørringsproces er de hvide krystaller klar til anvendelse.

Hvor kommer medicinen fra?

Hvor kommer medicinen fra? Nyviden Syddansk Universitet særnummer oktober 2012 Hvor kommer medicinen fra? Bør lægemiddelindustrien vende tilbage til naturen? Af professor Lars Porskjær Christensen NYVIDEN oktober 2012 særnummer

Læs mere

Fødevarer er mere end mad

Fødevarer er mere end mad 10 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 2 2 0 0 5 E R N Æ R I N G S B I O L O G I Fødevarer er mere end mad Fødevarer kan indeholde stoffer, der virker forebyggende på f.eks. kræft. Jagten på sådanne

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres.

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres. Epigenetik Men hvad er så epigenetik? Ordet epi er af græsk oprindelse og betyder egentlig ved siden af. Genetik handler om arvelighed, og hvordan vores gener videreføres fra generation til generation.

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion Anolytech Disinfection System Få en sundere virksomhed med desinfektion Bakterier er dyre Bakterier, vira, svampe og andre mikroorganismer findes overalt. De udgør ofte et stort problem for landbruget,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion

Intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion Prof. Svend Christensen, institutleder Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Link:

Læs mere

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Teknologisk Institut har med seniorforsker, ph.d. Anne-Belinda Bjerre i spidsen fået lidt over 20 millioner kroner til at omdanne de to algearter

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere

Bioprocessering af proteinafgrøder

Bioprocessering af proteinafgrøder FOOD-SCIENCE-KU Bioprocessering af proteinafgrøder Keld Ejdrup Markedal Biokemi og Bioprocessering Institut for Fødevarevidenskab FOOD-SCIENCE-KU 7. Oktober 2014 - Agro Business Park Enhedens navn Udvikling

Læs mere

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk -

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Kontakt undertegnede for salg/rådgivning Jan L. Nielsen - T. +45 4272 4585 M. jln@eco- systems.dk - www.eco- systems.dk Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Hvordan virker HG Light sammen med LED-belysning?

Læs mere

Kemi. Formål og perspektiv

Kemi. Formål og perspektiv Kemi Formål og perspektiv Formålet med undervisningen er, at eleverne skal få kendskab til forskellige stoffers kemiske egenskaber og til processer og lovmæssigheder. Vejen dertil går gennem aktiv iagttagelse

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 B3 Indledning Mennesket Menneskets krop består af forskellige organer, som er opbygget af levende celler. Organerne er afhængige af hinanden og påvirker hinanden

Læs mere

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen)

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) STUDENTEREKSAMEN MAJ 2004 2004-10-1 MATEMATISK LINJE KEMI ØJT NIVEAU Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00 (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) pgavesættet består af 3 opgaver og

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Innovative løsninger til fremtidens landmand. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer marts + april. www.dlg.

Innovative løsninger til fremtidens landmand. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer marts + april. www.dlg. Prøv vores nye kundeportal Få en lidt nemmere hverdag ved online foderbestilling og mulighed for gode ter på katalogvarer. www.dlg.dk/kundeportal Tilbud og aktuelle varer marts + april Innovative løsninger

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd Den sunde skede baggrundsviden og gode råd De almindeligste gener fra skeden er kløe, klart udflåd, ildelugtende udflåd (fiskeagtig) og tørhed. Alle kvinder kender disse generende forhold, og for nogle

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Grøn Viden. Hyben fra hunderose. Lægemiddelplante med dokumenteret anti-inflammatorisk effekt. Havebrug nr. 155. december 2003

Grøn Viden. Hyben fra hunderose. Lægemiddelplante med dokumenteret anti-inflammatorisk effekt. Havebrug nr. 155. december 2003 GVhavehyben 17/12/03 10:58 Side 1 Havebrug nr. 155 december 2003 Hyben fra hunderose Lægemiddelplante med dokumenteret anti-inflammatorisk effekt Lars Porskjær Christensen, Erik Larsen og Kirsten Brandt,

Læs mere

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning Styrk dit immunforsvar - med kost og træning Immunforsvaret Immunforsvarets vigtigste opgave er at beskytte mod infektioner og fremmede stoffer som f.eks.: Bakterier Svampe Parasitter Virus Cancerceller

Læs mere

Supplementsprodukter med merværdi. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer maj + juni

Supplementsprodukter med merværdi. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer maj + juni Prøv vores nye kundeportal Få en lidt nemmere hverdag ved online foderbestilling og mulighed for gode rabatter på katalogvarer. www.dlg.dk/kundeportal Tilbud og aktuelle varer maj + juni Supplementsprodukter

Læs mere

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Dette informationsblad er fremstillet aftarber AB og Red Arrow, februar

Læs mere

Kampen om madvanerne. Undersøgelse af Ny Nordisk Hverdagsmad lærervejledning

Kampen om madvanerne. Undersøgelse af Ny Nordisk Hverdagsmad lærervejledning Kampen om madvanerne Undersøgelse af Ny Nordisk Hverdagsmad lærervejledning Formålet: med dette materiale er at give eleverne indsigt i Ny Nordisk Hverdagsmad. Mål: Eleverne har til opgave at finde ud

Læs mere

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske www.æblebørn.dk ved Anette Opstrup, sundhedsplejerske og behandler Side 1 Med denne guide vil jeg give dig et bud på, hvilke kosttilskud, som du kan styrke dig

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Et medlemskab af SNU koster:

Et medlemskab af SNU koster: Et medlemskab af SNU koster: 200,- kr. for ordinære medlemmer 100,- kr. for studerende 500,- kr. for virksomheder Man kan melde sig ind i SNU på hjemmesiden www.naturvidenskab.net Kontingentet kan indbetales

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Kemi A. Studentereksamen

Kemi A. Studentereksamen Kemi A Studentereksamen 2stx111-KEM/A-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 pgavesættet består af 4 opgaver med i alt 18 spørgsmål samt 2 bilag i 2 eksemplarer. Svarene på de stillede spørgsmål

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Neglesvamp. I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m

Neglesvamp. I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m Neglesvamp I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m Neglesvamp er et almindeligt problem. Fodsvamp forekommer endnu hyppigere og er ofte årsagen til, at man får neglesvampinfektion

Læs mere

Forskningsaktiviteter om alternative proteinkilder Grøn protein

Forskningsaktiviteter om alternative proteinkilder Grøn protein Forskningsaktiviteter om alternative proteinkilder Grøn protein Knud Erik Bach Knudsen Institut for Husdyrvidenskab knuderik.bachknudsen@anis.au.dk Punkter Præsentation af BioBase Præsentation af Grøn

Læs mere

Analyser af ærter og bønner fra projektet

Analyser af ærter og bønner fra projektet Analyser af og bønner fra projektet Ved gennemgang af projektets og bønner udvalgte vi dem, som vi vurderede der var størst chance for at udnytte kommercielt, enten som havefrø eller til konsum. De er

Læs mere

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Folkeskolens afgangsprøve Maj 2011 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 B3 Indledning Bioteknologi Teknikker som for eksempel gensplejsning anvendes i

Læs mere

Vi giver dig midlerne til at nå målet. Prøv vores kundeportal. Tilbud og aktuelle varer september + oktober

Vi giver dig midlerne til at nå målet. Prøv vores kundeportal. Tilbud og aktuelle varer september + oktober Prøv vores Få en lidt nemmere hverdag med online foderbestilling og mulighed for gode ter på katalogvarer. www.dlg.dk/ Tilbud og aktuelle varer september + oktober Vi giver dig midlerne til at nå målet

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen Michael Alifrangis Lektor Center for Medicinsk Parasitologi Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi micali@sund.ku.dk

Læs mere

Guide GUIDE: SÅDAN KOMMER DU MEST EFFEKTIVT AF MED LUSENE SÅDAN GØR DU GODE RÅD OG FAKTA. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide GUIDE: SÅDAN KOMMER DU MEST EFFEKTIVT AF MED LUSENE SÅDAN GØR DU GODE RÅD OG FAKTA. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus GUIDE: SÅDAN KOMMER DU MEST EFFEKTIVT AF MED LUSENE SÅDAN GØR DU GODE RÅD OG FAKTA Sådan kommer du af med lusene INDHOLD:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Vedrørende notat om Klimaændringers betydning for udviklingen i arealet til vinproduktion i Danmark Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 21. februar 212 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail:

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne Omega balls Sundt slik for slikmunde Snack med omega-3 indhold, antioxidanter, kostfibre og proteiner. Uden sukker Let at lave Både børn og voksne elsker dem God energi før og efter træning Ingredienser:

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System.

Læs mere

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering KEIM Mycal Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering Risikoområde skimmelsvampevækst Relativ luftfugtighed i % 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12 70 60 11 10 ph-værdi

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning En guide til landmanden Hvad er biprodukter? Biprodukter er rester fra fødevare- og nonfoodindustrien. Der er biprodukter fra produktionen af fødevarer,

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

Sektion for Mikrobiologi & Center for Geomikrobiologi

Sektion for Mikrobiologi & Center for Geomikrobiologi Sektion for Mikrobiologi & Center for Geomikrobiologi Ca. 60 personer, 60% internationale, i bygning 1540 + 1535, 1.sal Hans Røy Rikke Meyer (inano) Niels Peter Revsbech Kai Finster Kjeld Ingvorsen Kasper

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN?

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? KAPITEL 2: HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? Man er ikke ryger, fordi man holder en cigaret, og det er heller ikke skadeligt at holde en cigaret i hånden. Det er først, når cigaretten

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi...

1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi... . 1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi... 4 Etiske overvejelser... 4 Dialog med omverdenen... 4

Læs mere

Alle produkter kan bestilles via DLG s kundeportal www.dlg.dk. Effektive løsninger til professionel kalveopdræt

Alle produkter kan bestilles via DLG s kundeportal www.dlg.dk. Effektive løsninger til professionel kalveopdræt Alle produkter kan bestilles via DLG s kundeportal www.dlg.dk Effektive løsninger til professionel kalveopdræt Husk de naturlige vitaminer Succes Natuvit Tidligere Natuvit Succes Natuvit indeholder naturligt

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ

Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ Mit oplæg:! Udenlandsk forældredyrsproduktion i Østrig, Schweiz og Tyskland! Sygdomsmæssige forhold hos økologiske forældredyr med økologiske konsumægshøner som sammenligningsgrundlag!

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

GIPSSTØBNING ARKITEKTSKOLEN AARHUS - 2011

GIPSSTØBNING ARKITEKTSKOLEN AARHUS - 2011 GIPSSTØBNING ARKITEKTSKOLEN AARHUS - 2011 Hvad er gips? Hvad anvendes gips til? Hvad består gips af? Brændingsproces Støbning Afbindingsproces Gipstyper Redskaber Sikkerhed Støbeform Blanding af gips Tørring

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER

BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER FAGLIG BAGGRUND Det forudsættes, at den grundlæggende teori bag rekombinant protein ekspression og proteinopresning er bekendt. For dette henvises til undervisningsmateriale

Læs mere

Absorbering af medicin

Absorbering af medicin Absorbering af medicin Af Dr. vet. Zsolt Talabèr Oversættelse Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Denne artikel er stillet til rådighed af: http://www.pipa.be/ Medicin til indvortes brug kan gives

Læs mere

som klassisk homøopat. I dag praktiserer hun i København og er lykkelig for at kunne hjælpe andre på samme måde som hun selv blev hjulpet.

som klassisk homøopat. I dag praktiserer hun i København og er lykkelig for at kunne hjælpe andre på samme måde som hun selv blev hjulpet. Skuespilleren og sangeren Birgitte Bruun blev for 13 år siden mirakuløst helbredt for mangeårig astma og allergi ved bare to behandlinger hos en tysk homøopat. Hun blev så grebet af resultatet, at hun

Læs mere

rosacea Information om et voksen-problem

rosacea Information om et voksen-problem rosacea Information om et voksen-problem Rosacea. Rosacea rammer omkring 2 10 procent af den voksne befolkning. Rosacea er en kronisk hudsygdom, som giver rødme, knopper og betændt udslæt i ansigtet, primært

Læs mere

Alkohol set fra geografiske synsvinkler øl, vin og risvin. 1. Byg, vin og ris. Med disse opgaver kan du fordybe dig i:

Alkohol set fra geografiske synsvinkler øl, vin og risvin. 1. Byg, vin og ris. Med disse opgaver kan du fordybe dig i: Alkohol set fra geografiske synsvinkler øl, vin og risvin Med disse opgaver kan du fordybe dig i: 1. Byg, vin og ris 2. Hydrotermfigurer og dyrkning af byg, vin og ris 3. Råvarer, færdigvarer og tjenesteydelser

Læs mere

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Brystmælk er den bedste ernæring til spædbørn. Pepticate er en fødevare til særlige medicinske formål, som anvendes i samråd med læge eller

Læs mere

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led Systemer og forståelse Kæden er ikke stærkere end det svageste led Kæden er ikke stærkere end det svageste led Denne påstand gælder i mange forbindelser og kan let anvendes i tre meget forskellige forhold

Læs mere

Ainhoa Bio. økologisk hudpleje, kropspleje og makeup

Ainhoa Bio. økologisk hudpleje, kropspleje og makeup Ainhoa Bio økologisk hudpleje, kropspleje og makeup Bio Til økologisk hudpleje Biolinien fra Ainhoa er en bred økologisk hudpleje- og makeupserie, der som det første professionelle hudplejemærke i verden

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste 1/23 B4 Indledning Pattedyr Pattedyrs krop består af levende celler. Blandt andet chimpanser, heste og mennesker hører til pattedyrene. Cellerne

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011

Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011 Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011 Velkommen til Odense Tekniske Gymnasium side 1 Fysik Show side 2 Mordgåde side 3 Kemi i hverdagen side 4 Mikroskopisk liv side 5 PhysiQue Du Soleil

Læs mere