Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Side 1 af 6 Holdet 2b ol - Studieplan - Studieplan Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin(er) 2007/08 Institution Østre Borgerdyd Gymnasium Fag og niveau Oldtidskundskab C Lærer(e) Jens Refslund Poulsen Hold 2007 ol/b (2b ol) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Hvad er oldtidskundskab? Titel 2 Homer Iliaden Titel 3 Herodot og de hippokratiske skrifter Titel 4 Euripides Medea Titel 5 Filosofi og retorik Titel 6 Antik arkitektur Titel 7 Hvad var oldtidskundskab? Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Hvad er oldtidskundskab? Introduktion til oldtidskundskab. Fælles lærer-elev-diskussion om definition af oldtiden/ antikken. Lærerforelæsning om faget (fagets indhold, metode, problemstillinger, lærerplan, eksamen, evaluering) vha. powerpoint-show. de problemstillinger (med inspiration fra Mary Beard & John Henderson 'Classics. A Very Short Introduction'): Titel 2 - idéer og fordomme om antikken - at kende antikken - at forstå antikken - at kende og forstå os selv Estimeret: 1 lektion Dækker over: 1 lektion Homer Iliaden Søjle 1: Litterær søjle mål: Scandering og oplæsning af daktylisk hexameter. Læsning og umiddelbar forståelse af den første antikke tekst. Analyse og fortolkning af to længere uddrag af stort værk. Kendskab til de homeriske digtes tilblivelse, herunder det homeriske spørgsmål og teorien om mundtlig digtning, som allerede kendes fra folkeviser og -eventyr i dansk. Kendskab til de homeriske digtes historisk-arkæologiske kerne o f.kr. og de homeriske digtes nedskrivning o f.kr. Kendskab til og forståelse af det homeriske verdensbillede, herunder foholdet mellem mennesker og guder, samt begreber som timé/ære, aidós/skam og areté/heltemod. Forståelse af Iliadens temaer: Krig, konflikt(-løsning?), skæbne, tilfælde, død, tragisk bevidsthed etc. Inddragelse af enkelte antikke og øvrige eftertidige perspektiver på disse temaer. Arbejdsformer: Lærerstyret undervisning, enkelte forelæsninger, gruppearbejde. : Det fordomsfrie møde med den første verdenslitteratur i form af Iliaden: "Syng os, gudinde, om vreden der greb Peleïden Achilleus". Verdenslitteraturen fødes med Homers store epos "Iliaden" og med den fødes også nogle af basiselementerne i den gode historie (storytelling): Krig, ære, venskab, kærlighed, konflikt, eksistentiel tvivl og desperation, død. Disse temaer præsenteres alle i Iliadens 1. og 9. sang, der stort set læses i deres helhed. Dvs. denne specifikke læsning af et antikt helteepos på vers bliver til et springbræt til al senere litteratur - fra den homeriske verdens æresbegreber og tilværelsesforståelse til den generelle tragiske bevidsthed om livets korthed og meningsløshed, som bliver et af grækernes store og uomgængelige

2 Side 2 af 6 tankekomplekser til eftertiden. Achilleus er mere end Brad Pitt; han er mig - og Patroklos min ven. Kernetekst Homer "Iliaden" (København 1999, oversættelse af Due) ss (1. sang), (9. sang). Homer "Iliaden" (København 1999, oversættelse af Due) ss (uddrag af 6. sang). Center for Konfliktløsning "Kunsten at løse konflikter" (København 2000,elektonisk kompendium) særligt ss Titel 3 Evt. supplerende læsning Holger Friis Johansen "Fri Mands Tale" ss E.R. Dodds "The Greeks and the Irrational" ss Jens Refslund Poulsen "Hvad er et menneske?" (arbejdspapir). L. Nyborg, S. Bennike, M. Trangbæk Hammer " forbindelser i dansk" ss (om historiefortælling). Homer "Iliaden"; 9-13, 17-20, , Estimeret: 11 lektioner Dækker over: 11 lektioner Herodot og de hippokratiske skrifter Søjle 2: Litterær/filosofisk søjle mål: Kendskab til og forståelse af overgangen fra mythos til logos, særligt m.h.p. udviklingen af videnskaberne: Historieskrivning og lægekunst. Forståelse af denne videnskabelige udvikling som forløber for al senere diskussion af forholdet mellem traditionelle (ofte religiøse) værdier og ny videnskab. Kendskab til og forståelse af centrale begreber i den antikke historieskrivning, som historia/forskning, erga/bedrifter, aitia/årsag, logos/beretning, eudaimonia/lykken etc. Forståelse af den første lægevidenskabs betydning for årsagsbegrebets udvikling i historieskrivningen. Yderligere forståelse af det komplekse græske forhold mellem guddommeligt og menneskeligt. Arbejdsformer: Forelæsninger, lærerstyret undervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde. : I indledningen til Herodots historie samles omtrent alle centrale begreber, der er i spil i mange af de vigtige oldgræske tekster, der illustrerer overgangen fra mythos til logos. I antikkens Grækenland skabes de første forudsætninger for at videnskaben kan udvikles uafhængigt af samfundets traditionelle og ofte religiøse værdier. I det 5. århundrede opleves resultaterne af det filosofiske, videnskabelige, og litterære boom, som har gjort de antikke græske tekster til "klassikere", som alle efterfølgende videnskabelige "frihedsbevægelser" har kunnet støtte sig til og finde inspiration i. I dette forløb læses Herodots fortælling om Kroisos, hvori der anes både en videnskabelig og religiøs verdensforklaring, og Epidauros-indskrifter og Hippokrates' skrift om den hellige syge, der argumenterer henh. for en religiøs (overtroisk?) og videnskabelig sygdomsforklaring. Disse tekster perspektiveres med renæssancens Galilei, som repræsenterer den videnskabelige "frihedsbevægelse" inden for et kristent verdensbillede. Kernetekst Herodot "Kroisos" (København 1983, oversættelse af L. Hjortsø) ss B. Haarløv "Epidauros. Kultsted og kursted" (Odense 1977) ss Hippokrates "Den hellige Syge" (Gyldendals Bibliotek, bind 3) ss

3 Side 3 af 6 G. Galilei "Brev til Elia Diodati" (København 1992, i F. Færing & A. Sørensen "Rummet er blåt...") ss. 8 f. Titel 4 Evt. supplerende læsning: Mogens Herman Hansen "Herodot som historiens fader" (AIGIS ). Holger Friis Johansen "Fri Mands Tale" ss O. Thomsen "Kend dig selv" ( i "Tankens Magt"). Herodots historie; 7-12, Hippokrates "Den hellige syge"; Estimeret: 7 lektioner Dækker over: 7 lektioner Søge information Formidling Kommunikative færdigheder Euripides Medea Søjle 3: Litterær søjle (læses i samarbejde med AT-7-forløbet mellem re og ol om ondskab) mål: Kendskab til rammerne for opførelsen af det græske drama, herunder særligt Dionysosfesten, teatret, tragedien. Kendskab til og forståelse af strukturen og elementerne i den græske tragedie, herunder prologos, epeisodion, parodos, stasimon, kommos, exodos som forløber for lignende termer i eftertidens skuespil. Kendskab til basale versemål i den græske tragedie, herunder særligt iambisk trimeter. Analyse og fortolkning af et antikt drama. Tragedien som tilværelsesforståelse. Arbejdsformer: Lærerstyret undervisning, individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde (i forbindelse med temadag om "Folkedrab", arrangeret af Center for Holocaust Forskning) : Medea og Jason repræsenterer i mange henseender hinandens modsætninger: kvindemand, barbar-hellener og deres handlinger kan i mange tilfælde ses styret af henholdsvis en fysis- (Medea) og nomos- (Jason) opfattelse af verden. Euripides Medea handler ikke om den gode kvinde og den onde mand, heller ikke om retfærdighedens sejr over uretten, men om en mands svig og en kvindes forbrydelse, der er utilgivelig, men ikke uforståelig. Medeas og Jasons skilsmisse er en ægte tragedie. Kernestof Euripides "Medea" (i oversættelse af Otto Foss, København 1986). R. Höss "Kommandant i Auschwitz" (København 1982, i A. Simonsen & P.B. Nielsen "Etiske problemer og ideer") ss Jens Kruse "Som vanvid. Oradour-Sur-Glane 10. juni og efter" (København 1982, i A. Simonsen & P.B. Nielsen "Etiske problemer og ideer") ss Evt. supplerende læsning: Holger Friis Johansen "Fri Mands Tale" ss Aristoteles "Poetikken" (København 1969, oversættelse af Erling Harsberg) B. Hoffmann & L. Munk Rösing "Det onde i litteraturen" (København 2003) ss Euripides "Medea"; 9-47

4 Side 4 af 6 Estimeret: 4 lektioner Dækker over: 4 lektioner Søge information Selvtillid Kreativitet Åbenhed og omgængelighed Titel 5 Filosofi og retorik Søjle 4: Filosofisk/litterær søjle mål: Kendskab til den historiske baggrund for filosofiens og retorikkens fødsel, herunder overgangen fra mythos-paradigme til logos-paradigme og historisk fohold i Hellas, Lilleasien og Magna Graecia. Kendskab til og forståelse af hovedtrækkene i det retoriske system: Inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio. Kendskab til og forståelse af talens vigtigste argumentationsformer: Logos (herunder enthymem og paradeigma), ethos, pathos (under inventio), talens opbygning: Exordium, narratio, argumentatio (evt. divisio, confirmatio, refutatio), peroratio (under dispositio). Analyse og fortolkning af de tre talegenrer: Genus iudiciale, demonstrativum, deliberativum. Kendskab til og forståelse af den filosofiske kritik af retorikken (Platon), og den filosofiske rehabilitering af retorikken (Aristoteles). Arbejdsformer: Indledende forelæsning, lærerstyret undervisning, individuelt arbejde, par-, og gruppearbejde. : Overgangen fra mythos til logos er det paradigmeskifte, der har gjort antikkens grækere til klassiskere, for her ud af dette paradigmeskifte fødes filosofien, videnskaben, litteraturen, retorikken - kort sagt: Den europæiske tanke. Retorikken bliver det praktiske grundlag for grækernes, romernes og eftertidens måde at systematisere og præsentere alle slags juridiske, politiske og personlige problemstillinger på. Men filosofien bliver retorikkens teoretiske storebror, der først sønderlemmende (med Platon) kritiserer retorikken for lemfældig omgang med den filosofiske sandhed og senere hen (med Aristoteles) rehabiliterer den som praktisk politisk/juridisk metode for den almindelige borger. Kernetekst Lysias "Forsvarstale for Eratosthenes' morder" (København 1996, oversættelse af M.H. Hansen) ss Lysias "Forsvarstale mod Simon" (København 1996, oversættelse af M.H. Hansen) ss Gorgias "Lovtale over Helena" (København 2007, oversættelse af G. Hinge i "Rhetorica Scandinavica") Platon "Gorgias" (København 1977, oversættelse af Thure Hastrup) ss (449c-461b) Aristotekes "Retorik" (København 1983, oversættelse af Thure Hastrup) ss (1. bog, kap ) og ss (kap. 3) Ps. Cicero "Retorik til Herennius" (København 1998, oversættelse af Søren Hindsholm) ss (1. bog) Churchill "Be Ye Men of Valour" ( pageid=393 ) + live-optagelse ( ) Dale Bumpers forsvarstale for Bill Clinton (uddrag i oversættelse af Stig Martin Møller) Evt. supplerende læsning: Søren Hindsholms indledning til "Retorik til Herennius" ss RetorikMagasinet 58 (December 2005) - med moderne fortolkninger af inventio, dispositio,

5 Side 5 af 6 Titel 6 elocutio, memoria, actio Lysias' taler; Estimeret: 10 lektioner Dækker over: 10 lektioner Formidling Kommunikative færdigheder Selvtillid Åbenhed og omgængelighed Antik arkitektur Søjle 5: Kunsthistorisk søjle (i forbindelse med AT-5: Grækenland ud fra en humanistisk og en naturvidenskabelig synsvinkel) mål: Overblik over hovedtrækkene i udviklingen af den antikke arkitektur fra arkaisk til romersk tid (ca. 600 f.kr e.kr.), samt et indblik i eftertidens anvendelse og videreudvikling af de græsk/romerske stilidealer i arkitekturen - med særligt fokus på klassicismen fra ca Færdighed i analyse og fortolkning af arkitektur, herunder kendskab til grundbegreber i den antikke arkitekturs vokabular: dorisk, jonisk og korintisk stil, samt enkelt elementer som stylobat, kannelyrer, søjleskaft, kapitæl, echinus, abakus, arkitrav, frise, tympanon. Historisk overblik over perioderne arkaisk, klassisk og hellenistisk tid. Arbejdsformer: Forelæsning, lærerstyret undervisning, pararbejde, delvist virtuelt projektarbejde i forbindelse med studieturen, hvor klassen gruppevis (sammen med klassikerne i 2e) præsenterede antikke sites som Delphi, Olympia, Epidauros, Mykene og Akropolis. : Den antikke arkitektur udvikler sig som på litteraturens felt først hos grækerne under konstruktionen af de mange doriske og senere joniske og korintiske templer, hvis formsprog romerne overtager og bruger til deres eget formål i opbygningen af det romerske imperium. Romerne er bare begyndelsen, for i senere perioder som renæssance, barok, klassicisme og historicisme lever den antikke arkitektur videre i en sådan grad, at man selv på den korteste spadseretur i Københavns gader ikke kan undgå at møde antikke kapitæler på husfacaderne. Materiale: Susan Woodford "Introduktion til græsk og romersk kunst" (København 1985, 1998) ss (Arkaisk og klassisk græsk arkitektur), (Hellenistisk arkitektur), (Romersk arkitektur). Johnny Thiedecke "Antikkens arkitektur og dens efterliv" (Skive 2007) ss (Romersk arkitektur), (Klassicistisk arkitektur). Johan Bender & Bodil Bundgaard Rasmussen "Oldtidens Grækenland" (København 1981) ss (Arkaisk tid), (Tidlig klassisk tid), (Klassisk tid), (Senklassisk tid), (Hellenistisk tid). Ribe Katedralskoles klassikerside: Introduktion til græsk og romersk kunst; Oldtidens Grækenland; 79-84, Introduktion til græsk og romersk kunst; Antikkens arkitektur og dens efterliv; 36-53, Estimeret: 7 lektioner Dækker over: 7 lektioner

6 Side 6 af 6 Titel 7 Søge information Skrive Projektarbejde Formidling Kommunikative færdigheder Selvtillid Kreativitet Åbenhed og omgængelighed Tekstbehandling Præsentationsgrafik Konferencesystem Forelæsninger Gruppearbejde Individuelt arbejde Lærerstyret undervisning Pararbejde Projektarbejde Hvad var oldtidskundskab? Afsluttende træning i fagets metode med fokus på tekstanalyse og inddragelse af perspektiverende tekster Antikkens arkitektur og dens efterliv; Estimeret: 4 lektioner Dækker over: 3 lektioner Udskrevet fra : 21:51

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg stx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Stx Oldtidskundskab c TP 2c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Stx Oldtidskundskab c TP 3a Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Stx Oldtidskundskab c TP 3b Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 12 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hfe Oldtidskundskab C Tommy Thambour (TTP) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2015/Forår 2016 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer STX Oldtidskundskab C Line Sakariasen - LN Hold 3.i Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011/12

Læs mere

Projektforløb i oldtidskundskab

Projektforløb i oldtidskundskab Projektforløb i oldtidskundskab Læreplanen om projektforløb 3.2 Arbejdsformer 2017 Desuden indgår der mindst et projektpræget forløb, hvor eleverne arbejder med bestemte problemstillinger og perspektiver

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2013-2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Oldtidskundskab C Gertrud Pagh Jensen (GP) 2c old Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2015/Forår 2016 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer STX Oldtidskundskab C Line Sakariasen - LN Hold 3.d Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Oldtidskundskab niveau C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: daglig På mailadressen: rz@kvuc.dk Eller telefonnr.:

Læs mere

Kære Selvstuderende i: Oldtidskundskab C. Herunder ser du det materiale der udgør dit eksaminationsgrundlag. Jeg kan kontaktes på mail:

Kære Selvstuderende i: Oldtidskundskab C. Herunder ser du det materiale der udgør dit eksaminationsgrundlag. Jeg kan kontaktes på mail: Kære Selvstuderende i: Oldtidskundskab C Herunder ser du det materiale der udgør dit eksaminationsgrundlag. Jeg kan kontaktes på mail: rz@kvuc.dk Med venlig hilsen Rasmus Zoffmann 1 Eksaminationsgrundlag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2012-13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Oldtidskundskab C Gertrud Pagh Jensen (GP) 2d ol Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx /gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar 2011-2012 Institution GYMNASIET HTX SKJERN Uddannelse HTX Fag og niveau RETORIK C, - VALGFAG,

Læs mere

Arne Mørch: Samarbejde mellem oldtidskundskab og religion

Arne Mørch: Samarbejde mellem oldtidskundskab og religion Arne Mørch: Samarbejde mellem oldtidskundskab og religion Oldtidskundskab: I læreplanen for oldtidskundskab står der blandt andet, at eleverne skal kunne: analysere og fortolke oversatte græske og romerske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2013-2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Oldtidskundskab C Gertrud Pagh Jensen (GP) 3e old Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2015-2016 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Oldtidskundskab C Gertrud Pagh Jensen (GP) 2c old Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: juni 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Vest,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2017-2018 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på HRS Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Idéhistorie B Trine Korp Skovgaard 3. x/y vf3 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2012-13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Oldtidskundskab C Gertrud Pagh Jensen (GP) 3m old Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution HF & VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold hfe Historie B Nina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Vinter 2014 (eksamen

Læs mere

Paradigmatiske eksempler - Græsk C

Paradigmatiske eksempler - Græsk C Paradigmatiske eksempler - Græsk C Her følger de paradigmatiske eksempler, som fandtes i vejledningen for Græsk C fra 2007. 1: Sokrates vismand eller original 2: Uddannelse og dannelse i et kritisk lys

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Side 1 af 6 Holdet 2i ol - Studieplan - Studieplan Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin(er) 2007/08 Institution Odder Gymnasium Fag og niveau Oldtidskundskab

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015/2016 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Filosofi C Frederik Bo

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, august-september,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2017 Skive-

Læs mere

Læserbrev om lærerkritikken af Birgit Karmark Tjalve: http://politiken.dk/debat/laeserbreve/ece1833482/hvem-lytter-tillaererne---de-uddannede-laerere/

Læserbrev om lærerkritikken af Birgit Karmark Tjalve: http://politiken.dk/debat/laeserbreve/ece1833482/hvem-lytter-tillaererne---de-uddannede-laerere/ Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin, hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14/15 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hf-enkeltfag Historie B- niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2013-2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Oldtidskundskab C Gertrud Pagh Jensen (GP) 2f old Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2012 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse maj-juni, 11/12 VUC, Campus Vejle Hf Fag og niveau Historie B - hf-enkeltfag, juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2015-2016 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Oldtidskundskab C Gertrud Pagh Jensen (GP) 3b old Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 15-Juni 17 Institution Hansenberg Uddannelse Fag og niveau HTX Idehistorie B - 150 timer Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/ juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Filosofi C Marianne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2014-2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Oldtidskundskab C Gertrud Pagh Jensen (GP) 3b old Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2012 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2014-2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Oldtidskundskab C Gertrud Pagh Jensen (GP) 3a old Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 juni 2015 Institution Viden Djurs Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2016 Forår 2017 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Dansk A Peter Balmer Hold 1.i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2011/2012 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: august 2007 - juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: august 2008 - juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2009/2011 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2010-2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX, Ikast

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 VUC Skive-Viborg,

Læs mere

RETORIK OG SPIN. Forløbsoversigt. Materialeoversigt

RETORIK OG SPIN. Forløbsoversigt. Materialeoversigt RETORIK OG SPIN Forløbsoversigt Tanken med denne tekstsøjle er ikke først og fremmest at give eksempler på retorisk praksis. Til den ende findes der i forvejen righoldige samlinger af både politiske og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 15-Juni 17 Institution Hansenberg Uddannelse Fag og niveau HTX Idehistorie B - 150 timer Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg afdl. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Filosofi

Læs mere

Alkestis af Euripides TILBUDSPRIS frem til 1/2-2016. 1. udgave, 2010. Hurt igt overblik En nutidig oversættelse af Euripides ældste bevarede drama.

Alkestis af Euripides TILBUDSPRIS frem til 1/2-2016. 1. udgave, 2010. Hurt igt overblik En nutidig oversættelse af Euripides ældste bevarede drama. Oldtidskundskab Alkestis af Euripides TILBUDSPRIS frem til 1/2-2016. 1. udgave, 2010 ISBN 13 9788761625984 Forfatter(e) Niels Jørgen Green-Pedersen En nutidig oversættelse af Euripides ældste bevarede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin April 2011 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Teknologihistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C

Læs mere

Spørgsmål reflektion og fordybelse

Spørgsmål reflektion og fordybelse I dag kender stort set alle Grækenland for den dybe økonomiske krise, som landet nu befinder sig i. Mange har også viden om Grækenland fra ferierejser. Grækenland er et forholdsvis nyt land. Grækenland

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2013cl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2017 Institution VUC Lyngby [407] Uddannelse Hf enkeltfag Fag og niveau Filosofi Filosofi C bilag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni, fx 11/12 ZBC-Vordingborg HHX Dansk A Peter Rosenlund

Læs mere

Navn Kevin Blaaberg Petersen adresse 1+2 Titel 3 Innovationsstrategi og entreprenørskab på nationalt plan.

Navn Kevin Blaaberg Petersen  adresse 1+2 Titel 3 Innovationsstrategi og entreprenørskab på nationalt plan. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni,

Læs mere

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse.

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse. Studieplan Termin August 2010 Juni 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Retorik C - valgfag Kate Overgaard Hold Retorik 10 Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013. Institution Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 15 Herning HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2014/15 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Gitte Bjørn H1C

Læs mere

Innovationsprojekt om professionel kommunikation

Innovationsprojekt om professionel kommunikation Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Retorik C Rikke Randorff

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby vdh6da152015/16

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 Hansenberg,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2016 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Start august 2015, afslut juni 2016 Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 3, DK - 6270 Tønder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2017 maj-juni Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Billedkunst C Eva

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad De fagdidaktiske kurser i LATIN, GRÆSK og OLDTIDSKUNDSKAB oversigt + detaljeret prog. Hotel Blicher, Kyhns vej 2, 8680 Ry Mandag d. 23.09 fredag d. 27.09.2013 (LA, GR: man kl. 12 ons kl. 19.30 / OL: ons

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 14-Juni 16 Institution Hansenberg Uddannelse Fag og niveau HTX Idehistorie B - 150 timer Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-maj, 2013 Institution Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A-niveau Martin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg afdl. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Filosofi

Læs mere

Studieplan for RUC studerende: 1½ årigt sidefag i Oldtidskundskab på Saxo Instituttets Afdeling for Græsk & Latin 1

Studieplan for RUC studerende: 1½ årigt sidefag i Oldtidskundskab på Saxo Instituttets Afdeling for Græsk & Latin 1 Studieplan for RUC studerende: 1½ årigt sidefag i Oldtidskundskab på Saxo Instituttets Afdeling for Græsk & Latin 1. Indledende bemærkninger 1. Det faglige opsyn med denne studieplan udøves af Studienævnet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, Handelsskolen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC, Vordingborg HHX FILOSOFI C Bjarke Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Foråret 2013 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2015 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2013 VUF,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011-2012 Institution Teknisk Gymnasium Christiansbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Teknologihistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Vest HTX Engelsk A Johnny Reyes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium Grenaa Htx Dansk A Frits

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Herning HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby Hold 1.V

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2015 /2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Rune Veigert & Nikoline Holm Braüner 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2013 Juli 2014 Favrskov Gymnasium stx Filosofi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 13/14 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Filosofi C Johanne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 14 Herning HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelsescenter Herning CEU Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015- maj 2018 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2018 Erhvervsgymnasiet

Læs mere