Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 15. årgang nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 15. årgang nr. 3-2010"

Transkript

1 Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 15. årgang nr Foto: Christian Roar Pedersen Kirken i sommerlandet Her er det pastor Kim Clemmensen på Nibe Festivalen Aalborg Stiftsavis nr

2 Det er en fejl, når præsten ikke har en telefonsvarer! Er præsterne for vanskelige at træffe? Stiftsavisens udsendte drak morgenkaffe med præst og bedemand i Støvring. Tekst og foto: Jens Dejgaard Jensen Bedemanden Kaj Kristophersen, ansat hos Bedemand Hans Landry, Støvring: Når vi hjælper en familie med et dødsfald, er noget af det første, vi skal finde ud af, et tidspunkt for højtideligheden. Og det er altså en stor fordel for alle, hvis vi kan få truffet aftale med præsten i løbet af timer i stedet for, at der går 2-3 dage. Pårørende, der ikke kan få aftalt et tidspunkt for højtideligheden, bliver meget frustrerede de kan ikke annoncere dødsfaldet, de kan ikke bestille plads til mindesammenkomst osv. Men vi har generelt ikke problemer med vores samarbejde med præsterne her omkring. Bedemand Kaj Kristophersen blev ringet op under mødet gode muligheder for kontakt er en nødvendighed i bedemandens arbejde. Sognepræst Kamma Jacobsen Graversen: Jeg har et stor tillid til de lokale bedemænd. Hvis de ringer på aparte tidspunkter, så er det fordi der er brug for at få aftalt en begravelse. Vi kan ikke være det bekendt, når vi ikke kan få aftale om begravelsestidspunkt på plads før efter 3-4 dage. Præster, der ikke vil bruge 2 minutter på at bekræfte en aftale i weekenden eller på deres fridag, gør livet besværligt både for de pårørende og sig selv. Thorvald Baggesen, bedemand. Præsten Kamma Jacobsen Graversen, sognepræst i Buderup-Gravlev sogn: Der er selvfølgelig tidspunkter, hvor jeg ikke kan tage telefonen men hvis jeg ser, at Kaj eller en af hans kolleger har ringet eller indtalt en besked, så ringer jeg tilbage, uanset om det er min fridag. Det tager mig kun et øjeblik at afgøre, om jeg f.eks. kan tage en bisættelse torsdag kl. 13. Så får Kaj og familien fred til at fortsætte deres forberedelser. Her i sognet har vi en elektronisk kalender, hvor vores kordegn indtaster alle aktiviteter i kirkerne samt de ansattes fridage. Derfor kan jeg meget nemt og hurtigt afgøre, om vi har mulighed for at have en begravelseshandling på det ønskede tidspunkt, samt ikke mindst effektivt få fortalt kolleger om en forestående handling. Mon præsten træffes? Baggrunden for at Stiftsavisen mødtes med præst og bedemand, skyldes en udtalelse fra Danske Bedemænds formand, Lars Askholm. Han postulerede overfor en større forsamling på årets kirkegårdskonference, at der var præster, som var nærmest umulige at få fat i. Han forklarede, at ved dødsfald har de pårørende som noget af det første brug for at aftale tidspunktet for begravelsen og hvis der går 3 dage, før præsten er at træffe (eller kirkekontoret åbner), bliver der meget kort tid til familiens forberedelser. Mon præsten træffes? Susanne Wensien, Begravelsesforretningen Wensien, Bedsted: Her omkring har vi ingen problemer med at træffe præster, og hvem vi ellers skal træffe aftaler med. Mon præsten træffes? Aalborg Bedemand Aps: Her i byen er det et vilkår, at kirkekontorerne er lukket fra fredag til mandag. Men særligt ved påsken er det et problem; bare et par timers åbningstid påskelørdag ville være en stor hjælp. Mon præsten træffes? Bedemand Thorvald Baggesen, Hjørring: Der findes præster, som ikke er til at få fat i, men heldigvis ikke ret mange. Det er mest et problem i byerne, hvor kirkekontorerne er lukket fra fredag til mandag. I Hjørring og Brønderslev kan vi ringe på et mobilnummer et par timer om lørdagen det giver os mulighed for at fastlægge begravelsestidspunkter inden mandag. Og Thorvald Baggesen, som har flere filialer i Vendsyssel, fortsætter: Vi kan ikke være det bekendt, når vi ikke kan få aftale om begravelsestidspunkt på plads før efter 3-4 dage. Præster, der ikke vil bruge 2 minutter på at bekræfte en aftale i weekenden eller på deres fridag, gør livet besværligt både for de pårørende og sig selv. NYT OM PRÆSTER I AALBORG STIFT Nedenstående præster er fratrådt: : Jens Fjendbo Jensen, brønderslev-serritslev : Annelise Hejlskov, Farstrup-lundby-St. Ajstrup : Christian Krüger, løkken : Susanne Haastrup Holst, Sindal og fængselspræst : line Vesterlund, Skørping-Fræer og gerding-blenstrup med 50 % i hver : Christian Kold Mortensen, Astrup-rostrup : Svend Erik raabjerg, Ansgars Nyansatte præster : Mikael byrial Jensen, romdrup-klarup (50 %) : Sara Schouby Pedersen, Skibsted-lyngby : Kathrine buus Christensen, Voer-Agersted : Karsten Erbs, Vrenste-rubjerg-lyngby-Jelstrup i løkken Storpastorat : line Vesterlund, Sønder Tranders (50 %) : Claus Muld, brønderslev-serritslev : Tove brogaard, løkken 2 AAlborg StiftSaviS nr

3 Strøtanker - Samarbejde over pastoratgrænser Tekst: lone olsen // Foto: Jens F. Munksgaard. Sammenlægning versus samarbejde Denne artikel handler ikke om sammenlægninger af små til større pastorater. Der er mange tiltag også i Aalborg Stift - på sådanne og en del forsøgsordninger er sat i værk. Men mindre kan også gøre det, og samarbejde på tværs af pastoratgrænser er da også i støbeskeen mange steder. I Thisted Provsti afholdes der således stormøder i efteråret mellem pastorater, der geografisk grænser op til hinanden, hvor ideer til samarbejdsformer og muligheder skal drøftes. Også Folkekirken må bøje sig for tidens devise om, at småt er godt, men stort er bedre! Rationalisering og centralisering har nu også meldt sin ankomst i Folkekirken. Det kan man have mange meninger om, - men samarbejde på tværs af teologiske skel og sogne-og pastoratskel undgår vi ikke. Også Folkekirken må bøje sig for tidens devise om, at småt er godt, men stort er bedre! Babysalmesang med sognepræst Ruth Folmersen i et samarbejde mellem fire pastorater i Sydthy Provsti. ikke alle kan alt, men alle kan noget De mange tiltag, der finder sted i Folkekirken, kræver et bredt spektrum af evner og ideer, - og her har især landssogne med få ansatte stor glæde af at samarbejde. Såvel i Sydthy som i Thisted Provsti er der således én præst, der er rigtig dygtig til babysalmesang, og som tager rundt i provstiets kirker efterår og vinter og afholder babysalmesang for de interesserede. Det har været til stor inspiration for mig i mine sogne og til stor glæde for forældre og børn. Også samarbejde omkring konfirmandundervisningen kunne være en ide. Vi har som undervisere den samme opgave nemlig at vise/ pege på underet men vi har ikke alle samme evner. Nogen er god til alt det tekniske isenkram med powerpoint, sms-undervisning, nettet osv. andre har større evner indenfor fortælling, kreativitet osv. Her kunne man med fordel trække på hinandens spidskompetencer tværs over pastoratsgrænserne. Også mere spirituelle tiltag kunne med den rigtige præst i front være til gavn for flere pastorater. Imidlertid skal man ikke lukke øjnene for den fare der består i, at man på længere sigt kan komme til at lave en specialicering, så den favnende sognepræst glider helt ud af billedet. Det er nemlig en vigtig styrke for en sognepræst og dermed for hans/hendes menighed at kunne rumme både børn og forældre og bedsteforældre, at kende dem fra sin dagligdag og være en naturlig del af sognets liv i glæde og sorg, i fest og dagligdag. Imidlertid skal man ikke lukke øjnene for den fare der består i, at man på længere sigt kan komme til at lave en specialicering, så den favnende sognepræst glider helt ud af billedet. at gøre en dyd af nødvendighed Folkekirken er folkets kirke. Også et nødvendigt samarbejde om organister er på trapperne i Thisted provsti. Det kan være svært for ikke at sige umuligt at få en f.eks. 50% organiststilling besat i yderområderne ( den rådne banan, den grønne agurk eller hvad man nu foretrækker at kalde det!). Går man sammen i to pastorater vil man kunne tilbyde en større stilling og evt. en større løn. Det kræver imidlertid at man laver tætte samarbejdsrelationer omkring gudstjenestetidspunkter, og i den sammenhæng begynder det jo at berøre og påvirke menigheden direkte. Hvis man plejer at have f.eks. gudstjeneste kl og og nu skal nøjes med én hver søndag skiftevis kl og 11.00, så tror jeg, at det er meget vigtigt at have sin menighed med sig. Andre tiltag, der direkte involverer menigheden i et sogn/ pastorat, skal således tænkes grundigt igennem. For Folkekirken er jf. navnet folkets kirke, ikke præsternes, stifternes eller ministeriets. frihed er det bedste guld Samarbejde pastorater imellem kan uden tvivl styrke det kirkelige livs mangeartede facetter, - men det må aldrig ske på bekostning af friheden. Enhver menighed har ret til at være forskellig fra nabomenigheden. For ethvert samarbejde beror først og sidst på de mennesker, det involverer. Så meget skal være i orden hvis det skal lykkes - evnen til at samarbejde, overholde aftaler, kemien mellem samarbejdspartnere, overbærenhed, tålmodighed osv. Enhver menighed har ret til at være forskellig fra nabomenigheden. Hvorfor gjorde vi egentlig det? Til sidst en lille anskuelsesfortælling: To drenge, Ib og Bo gik tur i skoven, da en skovsnegl krydsede deres vej. Den ene dreng, Ib, sagde til den anden Du får en halvtresser hvis du tør spise den snegl. Bo spiste den med stort besvær og fik sin seddel. Lidt efter så de endnu en skovsnegl. Du får dine 50. kr. tilbage, hvis du tør spise den lød det fra Bo. Ib åd med stort besvær den slimede skovsnegl - fik sin halvtresser tilbage og sagde efter lang tids tavshed - Hvorfor gjorde vi egentlig det? Videoen om sognesamarbejdet i Jammerbugt kan købes ved Aalborg Stiftsavis Forlag. Kr. 50,- + forsendelse AAlborg StiftSaviS nr

4 Ånd og lys over Lille Vildmose Maja Lisa Engelhardts har skabt et altertæppe til Mou kirke med motivet Skabelsen før ordet. Tekst: birgitte bech // Foto: Christian roar Pedersen inspiration fra mosen Billedkunstneren Maja Lisa Engelhardt er naturens fortrolige. Hun giver sig tid til sansningen af landskabets lys, farver og atmosfære, til hun har grebet det. Således har hun også ladet sig inspirere af egnen omkring Mou, der har Lille Vildmose som nabo. Hun har inddraget den sorte og brune jord, den gule okker og de røde jernforbindelser, tørv og mudderhuller i en abstrakt kunstnerisk fortolkning. Landskabet ligger der med sin sansbare stoflighed, men det peger også ud over sig selv. Naturen og dens farverige skønhed er anledning til undren: Tænk at naturen findes, at livet er opstået måske engang i et mudderhul -, tænk at naturen er kommet til bevidsthed, at den ikke bare er blind, men omfatter væsener med et åndeligt liv, med sans for skønhed og kunst, for sprog og betydning og for hvad der er helligt! Tænk at lyset er nyt hver morgen og oplader menneskers sind som et tegn fra livets kilde! En glitrende overraskelse Maja Lisa Engelhardts altertæppe fortæller historien om skabelsens første morgen, hvor lyset bryder frem og trænger mørket tilbage. Højre side af tæppet er struktureret med mørke og stærkt farvede lodrette formationer. Disse jordfarvede felter er vævet af et groft låddent materiale og fremtræder rå. Venstre side af tæppet er derimod opfyldt af vandrette gråhvide og rosahvide strøg med en anden blidhed i udtrykket. Dette lys har en overjordisk finhed over sig, idet der diskret er indvævet en spinkel tråd af sølv- eller platin. Det tindrer som en glædelig overraskelse for den, der kommer tæt på. Dette store, lyse felt sætter grænse for de mørke former og danner et klart skel mellem lyst og mørkt. Foran alteret gløder et bemærkelsesværdigt rødt strøg, som måske kan fortolkes som hjerteblod? Er det en reference til Guds store kærlighedserklæring til den skabte jord? Kredsen om det guddommelige lys Naturinspirationen forbinder sig i altertæppet med den bibelske tekst i 1. Mosebog, hvor der står: Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Gud sagde: Der skal være lys! Og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket I mange af sine værker kredser Maja Lisa Engelhardt netop om det guddommelige lys. Lyset er Guds første skabning, men er også et fundamentalt billede på Gud selv, undertiden omtalt som det mystiske uskabte lys. Også i andre kirkeudsmykninger har Maja Lisa Engelhardt udfoldet skabelsesmotivet. Så sent som i 2010 har den katolske Sankt Mariæ Kirke på Frederiksberg fået 7 spændende glasmalerier, hvor hvert vindue giver en abstrakt 4 AAlborg StiftSaviS nr

5 fortolkning af en af skabelsens dage. Det er klart, at der er andre muligheder for at arbejde med fortolkning af lyset, hvor der males på gennemlyste vinduesruder. Bevægelsen fra det gamle til det nye testamente Maja Lisa Engelhardt inspireres angiveligt at naturen, af bibelen og af Søren Kierkegaards opbyggelige skrifter. Hvad bibelen angår, finder hun gudsåbenbaringer såvel i det gamle som det nye testamente. Hun maler for troens øje og viger ikke tilbage for de mest metafysiske motiver som den brændende tornebusk og det brændende bjerg. Ofte har hun struktureret sine kirkeudsmykninger sådan, at altertæppet viser det gammeltestamentlige motiv, mens altertavlen antyder en nytestamentlig Kristusåbenbaring. Menigheden, der knæler som nadvergæster, ser på tæppet symboler for den gamle pagt og begyndelsen. Når hovedet dernæst løftes, ser man op på symboler for den nye pagt og fuldendelsen. Således danner altertæppe og altertavle for den troende et før og et efter i forhold til Kristusbegivenheden. tresproget altertavle fra 1500tallet skulle bevares I Mou var udsmykningsopgaven en afgrænset udfordring, da det endegyldigt blev besluttet at bevare den gamle altertavle. Den er et historisk klenodie, skænket til kirken i 1582 af lensgreve Jørgen Lykke og hustru Beate Brahe. Som mange andre altertavler fra reformationsårhundredet har denne tavle Ordet som eneste motiv. I dette specielle tilfælde er tavlens tre rustrøde fløje prydet med nadverens indstiftelsesord skrevet fint med guldbogstaver på hele tre sprog: latin i midten og hhv. gammelt dansk og plattysk på fløjene. I den protestantiske kirke blev ordet fremhævet. Mennesket frelses ved ordet. Kristus er Guds ord, som meddeles de troende i prædikenen og i dåbens og nadverens sakramente. Maja Lisa Engelhardts tæppe med illustrationen af Skabelsen før ordet lægger nu op til nadverordet på den fine, gamle altertavle. Sognepræsten i Mou Hanne Moesgaard Skjesol har berettet om Maja Lisa Engelhardts store respekt for opgaven. Hendes udgangspunkt var det eksisterende rum med altertavle og prædikestol. Når jeg står i Mou kirke, så er det ikke min person det handler om. Så er det Mou kirke. Det harmoniske helhedsindtryk bevidner hendes loyalitet over for rummet. Igennem 2008 blev Mou kirkes nye altertæppe vævet i Paris efter Maja Lisa Engelhardts malede forlæg. Efter en omfattende renovering både ude og inde kunne menigheden endelig i januar 2009 tage et særdeles indbydende kirkerum i brug: Let og lyst i sin farveholdning, vægtigt og gennemtænkt i sit symbolsprog, ældgammelt og helt nutidigt. Guddommeligt På Børglum Kloster har man genoplivet en tradition fra middelalderen, nemlig Kildemarkedet. Her kan man købe mad lavet over åben ild, plantefarvet garn, hjemmesmedet værktøj og meget andet. Børglum Klosterkirke bidrog med en smuk og festlig Spillemandsmesse søndag den 22. august se billederne side 6 og 7. Tekst: Jens Dejgaard Jensen Ved Spillemandsmessen stod organist Lise-Lotte Kristensen for musikalsk ledelse, sognepræst Niels Clemmensen ledede liturgien. Messehagelen er kopi af en bispekåbe fra 1400-tallet, der findes afbildet i Århus Domkirke. Foto: Allan Mortensen. Spillemandsmessen er komponeret over den romerskkatolske messe, men tilpasset en dansk folkekirkelig gudstjeneste. Der er spillemandsmusik, salmer, vekselsang mellem kor og menighed, prædiken, bønner, nadver og folkedans. Deltagerne i den 1½ time lange gudstjeneste gjorde god brug af det 6 sider lange program. Musikken Koret Canticum og de 4 spillemænd blev dirigeret af organist Lise-Lotte Kristensen, Grenaa. Spillemændene ved denne opførelse er alle professionelle musikere: Taras og Olga Danylyuk (violiner), Hans Bovin (kontrabas), samt Heidi Steg (harmonika). Guddommeligt smukt var det mange gange, men måske især under forbønnerne, der svarer til kirkebønnen efter prædikenen. Sognepræst Niels Clemmensen fremsagde en bøn, under ganske sagte musikledsagelse. Og efter hver bøn sang kor og menighed, nu til fuld styrke fra musikken: Gud lad dit rige komme, Gud lad din vilje ske. akustik Børglum Klosterkirke har en fantastisk akustik til sang Efter Spillemandsmessen var det tid til at besøge Kildemarkedet. Markedet, der har håndværk fra middelalderen som tema, holdes nu for 3. år. Foto: Jens Dejgaard Jensen. og musik. Her har der været munke, som måske har sunget vekselsang i forbindelse med de daglige messer indtil reformationen. Der er hvælv, de er høje, og mere kyndige ud i akustikken end Stiftsavisens udsendte kan sikkert sætte formel på rummets fortræffeligheder. Sognepræst Niels Clemmensen er tydeligvis vant til at underordne sig rummets lyd. Også uden moderne hjælpemidler høres han klart. Men rummets efterklang kræver en teknik, som han mestrer: At tale langsomt. Tydeligt. Med pauser. Komponisterne Ivan Bjerre Damgaard og Michael Sommers musik må fremhæves. Den er meget smuk sammen med teksterne af Holger Lissner. Messen blev første gang opført på Danske ge i Roskilde i 2004, og er siden Kirkedaopført mange steder i landet, og nu for 2. gang i Børglum Klosterkirke. Ivan Bjerre Damgaard modtog i 2007 en Danish Music Award som årets komponist indenfor Folk-genren, for sin rolle i Spillemandsmessen. Se og hør mere om messen og musikken på dk. Postludium Gudstjenesten startede med en Scottish, hvor dansere fra Tårs og Omegns Folkedanserforening dansede op gennem kirken, ført an af Taras Danylyuk på violin. Og menigheden blev danset ud af kirken med en polka. Parate til livet og kildemarkedet udenfor Børglum Klosterkirke. AAlborg StiftSaviS nr

6 Spillemandsmessen på Børglum Kloster har det hele: Bøn - Spillemandsmusik - Folkedans - Kor Foto fra Kildemarkedet: Allan Mortensen.

7

8 Skole-Kirke-Samarbejdet Tekst: Sara P. bundgaard og Søren bo Svendsen. Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted provstier Der har været mange hænder, der skulle trykkes, navne og ansigter, der skulle huskes, erfaringer, der skulle gøres, skoler, der skulle besøges, og kilometer, der skulle køres i det halve skoleår, der er gået siden Sara P. Bundgaard blev ansat som skole-kirkekonsulent i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier i november De tre provstier, samt Thyholm og ca. 60 skoler danner rammen om Skole-Kirke-Samarbejdet, hvor der lægges op til at styrke det lokale samarbejde mellem skolen og kirken. Skole-Kirke-Samarbejdet i de tre provstier gennem tidens løb, og videreudvikle det samarbejde som allerede er i gang. Sara P. Bundgaard. at være til stede i lokalsamfundet Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er blandt andet, at give eleverne forståelse for den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske, og i forhold til andre. Mulighederne for at opnå dette er mange, og rammen er bred, i dette arbejde. Der er utallige emner, der kan dykkes ned i og tages op i de undervisningsmaterialer, der udarbejdes til skolerne. Til dette skoleår er der blandt andet lagt vægt på bibelske fortællinger for de yngste, tro og viden, julekalender og juleforestillinger, højtider, salmesangsprojekt, og etiske udfordringer. Formidlingen af det kristendomsfaglige stof skal være vedkommende, nyttigt, fagligt relevant, kreativt og interessant for både elever og lærere. Formidlingsopgaven, og det at gøre opmærksom på, at Skole-Kirke-Samarbejdet er til stede i lokalsamfundet, er det, som er den spændende udfordring i arbejdet som skolekirkekonsulent. Samspil et vigtigt Derudover fylder mødet med mennesker en anden stor del af arbejdsopgaven, hvilket beriger og sætter nye processer i gang. Samspillet er vigtigt i forhold til at blive inspireret, tænke nyt, tænke anderledes og blive udfordret. Jeg ser derfor frem til, at bygge videre på det arbejde der har været gjort i forhold til Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier Konsulent Sara P. Bundgaard Tlf , Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Kommune Vel kan vi strides om guder og penge Og dømme hinanden til ensomhed. Sammen forbliver vi stadig så længe, Vi lever og bor på det samme sted. (Ebbe Kløvedal Reich 1994) En fælles forståelse af og viden om vores kulturelle identitet er forudsætningen for en gensidig menneskelig respekt. Formidling af vores fælles kulturgrundlag er derfor vigtige elementer når vi lever og bor på det samme sted. Traditioner og påvirkning fra kristendommen og kirkens historiske, sociale og værdimæssige rolle op igennem historien danner i vid udstrækning vores fælles kulturelle fundament. Viden og kundskab er nødvendige faktorer når man som menneske skal tage stilling til livsværdier og etiske normer. Skoletjenesten som folkekirkens ansigt udadtil Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Kommune ser det Nutidige motiver til biblens fortællinger studeres på Esbjergevangeliet. derfor som sin opgave at skabe, sikre og udvikle kontakten mellem skole og kirke i Aalborg Kommune og tilbyde projekt og undervisningsmateriale om kirken, dens historie og kulturelle rolle. Skoletjenestens arbejde er en vigtig del af folkekirkens arbejde og ansigt udadtil og samarbejdet med skolerne i kommunen sker naturligvis på skolens præmisser og indenfor skolens rammer. De lokale præster og menighedsråd vil naturligt kunne indgå i dette samarbejde. Indtil udgangen af 2009 var Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Kommune, som den eneste af stiftets skoletjenester, organiseret under Aalborg Stift. Fra januar 2010 er skoletjenesten etableret som et samarbejde mellem de 4 provstier, der dækker Aalborg Kommune. Jens Rasmussen, der er uddannet lærer og igennem en lang årrække har været ansat som forstander på Østvendsyssel Ungdomsskole i Dronninglund, ansat som konsulent på fuld tid pr. 1. maj. informationsfolder og hjemmeside Skolerne i Aalborg Kommune har modtaget en informationsfolder om skoletjenesten, ligesom en ny hjemmeside, kan findes på adressen: I efteråret 2010 vil skolerne få tilbudt, at konsulenten kommer på besøg på skolerne. dels for at præsentere skoletjenesten, dens aktuelle projekter og tilbud, og dels for på sigt at opbygge et netværk for undervisere. Tilbud om kurser for lærere, præster m.fl. vil derfor også være en del af de kommende arbejdsopgaver. I kraft af kommunens store geografiske udstrækning vil skoletjenesten arbejde for at de tilbud og projekter der udbydes tilgodeser dette. Jens Rasmussen. Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Kommune Konsulent Jens Rasmussen, Tlf , Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn Folkekirkens skoletjeneste i Frederikshavn har nu eksisteret i to år og er kommet godt i 8 AAlborg StiftSaviS nr

9 Esbjergevangeliet og fortællingen fanger børn i alle aldre. gang. Jeg lægger stor vægt på det lokale samarbejde. Besøger skolerne, hvor jeg taler med lærerne om, hvilke tilbud de kunne være interesseret i. Disse besøg resulterer bl.a. i kurser, hvor jeg giver ideer til, hvordan man kan arbejde med et givet emne. Emnerne har i skoleåret 09/10 været: Hvordan kan man arbejde med bibelske fortællinger på første klassetrin, Højtider og Kirkehistorie med udgangspunkt i kirkens arkitektur og udsmykning. Kurserne har været vel besøgt og det idekatalog, jeg har lavet til de enkelte emner, er efterfølgende blevet brugt og efterspurgt på skolerne i Provstiet. Projekt Esbjergevangeliet Et projekt jeg specielt vil fremhæve, er udstillingen af Esbjergevangeliet. Esbjergevangeliet er titlen på et kæmpe vægmaleri, som Erik Hagens har malet til uddannelsesinstitutionen CVU Vest i Esbjerg. Vægmaleriet befinder sig i foyeren og dækker et areal på i alt 135 kvadratmeter. I 2006 blev der lavet en reproduktion trykt på stofbannere. Disse har siden da været vist rundt om i landet af de forskellige skolekirketjenester. Esbjergevangeliet tager sin begyndelse i paradisets have og slutter med påsken. Kunstneren leder os igennem hele Bibelhistorien. Der er i alt mere end 150 skriftsteder anført på maleriet. Man møder fortællinger fra Det Gamle Testamente: uddrivelsen fra Paradis, Jakobsstigen og Kain og Abel og fra Det Nye testamente bl.a. Bebudelsen og Jesu fødsel. Esbjergevangeliet er kunstnerens bud på et Danmarksbillede. De bibelske fortællinger er udgangspunktet, men de fortælles gennem nutidige motiver. F.eks. skildres Jomfru Maria som enlig mor i en etværelses lejlighed og ærkeenglen Gabriel er blevet til en transistorradio med vinger. Under motivet er der en henvisning til skriftstedet om Bebudelsen. Fra 6. maj til 29. juni 2010 var Esbjergevangeliet ophængt i Abildgårdkirken. Knap 600 store og små mennesker har formelt set det store vægtæppe: Skolebørn, menighedsrådsmedlemmer, sognebørn, kunstinteresserede, spejdere m.fl. Nogle blev der ikke plads til. Nogle har været inde for at se det på egen hånd. I alt 24 skoleklasser fra klasse har fået tilsendt undervisningsmateriale og efterfølgende besøgt kirken for at se og høre mere om billedtæppet. Hver fremvisning har varet ca. to timer og har bestået af et oplæg fra undertegnede, arbejde med opgaver specielt formuleret til de enkelte klasser og til sidst en opsamling, hvor vi i fællesskab forsøgte at svare på de mange hvorfor-spørgsmål. Det nye skoleår indledes med et projekt: Salmesang i landsogne, der gennemføres som et samarbejde mellem skoler, præster og organister det glæder jeg mig til. Inger Røgild. Folkekirkens skoletjeneste i Frederikshavn Provsti Konsulent Inger Røgild Tlf , Skole-Kirke-Tjenesten i Hjørring Skole-Kirke-Tjenesten i Hjørring (SKT) blev oprettet i oktober 1997 i henhold til 43 i Lov om menighedsråd som et samarbejde mellem 16 menighedsråd i daværende Hjørring Provsti. Et væsentligt incitament for oprettelsen, var ikke mindst, at der rundt i landet blev gjort positive erfaringer med folkekirkelige skoletjenester i lighed med andre skoletjenester Formålet med SKT var og er stadig, at styrke og støtte samarbejdet mellem den lokale folkekirke og de lokale skoler. Samarbejdet bygger på folkeskolens formålsparagraf, som betoner, at elever skal gøres fortrolige med dansk kultur, hvori det kristne værdigrundlag er et vigtigt element. I 2005 bliver kristendomskundskab igen gjort til prøvefag, hvilket er med til at skærpe interessen om faget. Mange forskellige aktiviteter Udviklingen i SKT har været præget af en aktiv udvikling med udgivelser af mange tematiserede undervisningsmaterialer på egen foranledning og i samarbejde med andre folkekirkelige skoletjenester. Udover undervisningsmaterialer, som primært lærere og i et vist omfang præster gør brug af, er SKT kendt for at samarbejde med andre virksomheder og institutioner og dermed tilbyde lærere og elever relevante ekskursioner. Heraf kan nævnes Esbjergevangliet, som har været udstillet på Vendsyssel Kunstmuseum. På Vendsyssel historiske Museum, kan der for tiden opleves udstillingen Bryllup den tredje i serien Livets Milepæle, hvor den første handlede om Fødsel/Dåb, den anden om Konfirmation og den fjerde, som kommer næste år om Livets afslutning.. Et andet spændende tiltag har været udgivelse af et undervisningsmateriale for klasse om Klostre og Klosterliv. Her er Børglum Kloster et meget relevant ekskursionsmål, hvor SKT tilbyder at betale rundvisningen. Også ekskursion Saltsyderiet på Læsø indgår som tilbud i den udgivne Årplan; her vil eleverne få mulighed for selv at opleve syde-processen og få fortalt den historiske beretning om et af munkenes initiativer, samt om Kirkens interesse i at udvinde det hvide guld, hvilket fik katastrofale naturhistoriske følger. Gensidig hjælp SKT tilbyder i sagens natur hjælp på de områder, hvor den lokale præst med sin faglighed kan perspektivere undervisningen. SKT vægter, at de projekter, der indgås samarbejde om, er udsprunget af et behov for gensidigt samarbejde. I dag dækker SKT 30 skoler i Hjørring og Læsø Kommuner, hvilket i geografisk udstrækning er identisk med Hjørring Nordre og Søndre Provstier Når faget kristendomskundskab således i visse sammenhænge kan opleves i en bredere kontekst væk fra klasseværelset, vil det utvivlsomt tilføre undervisningen en konkret og ofte lokalhistorisk dimension. I denne proces vil SKT fortsat leve op til at være en aktiv samarbejdspartner. Søren Bo Svendsen. Søren Bo Svendsen (vikar under Inger Brinkmanns sygdomsperiode) AAlborg StiftSaviS nr

10 Kommentar om skimmelsvamp Skimmelsvamp i præsteboligerne er en stor udfordring for kirkekasserne, men det alvorligste problem er præstens vilkår som lejer med tjenesteboligpligt Af Thyge Jakobsen, bygningskonsulent for præsteboliger i Aalborg stift Baggrund Artiklen om skimmelsvamp i sidste udgave af Stiftsavisen giver anledning til denne kommentar. De økonomiske konsekvenser er en vigtig faktor for menighedsrådene og provstierne, men det må ikke have første prioritet, hvis helbredet står på spil for en præst eller dennes familie. Skimmelsvamp er et problem, som altid har eksisteret, men bliver mere og mere synligt i vore præsteboliger. Skimmelvækst kan være til ubodelig skade for disponerede personer, der i en kortere eller længere periode må opholde sig i de berørte bygninger. Svampenes sporer, celler og stofskifteprodukter kan medføre indeklimagener. Skimmelsvampe er en kilde til spredning af allergener, mykotoxiner og flygtige organiske komponenter samt cellevægskomponenter. Disse komponenter fra skimmelsvampen kan medføre allergier, irritationer og giftvirkninger m.v. Hvis der er mistanke om angreb i en bolig, er det derfor bydende nødvendigt øjeblikkeligt at skåne beboerne for skadelige påvirkninger og iværksætte en Uge 27 var rødhus klit feriecenter rammen om 39 familiers ferie gennem folkekirkens feriehjælp. Fælles for alle familierne var, at de ikke havde mulighed for at komme på ferie, hvis ikke de havde fået dette tilbud fra deres sogn. Ugen bød på udflugt til bl.a. Fårup Sommerland, blokhus, dyrepark. På rødhus Klit feriecenter blev badeland, legeplads, sportsplads og strand flittig brugt af både børn og voksne. Til rødhus feriecenter skal der lyde en stor tak for god og venlig service hele ugen. undersøgelse af bygningen for evt. udbedring af skaderne. Et eksempel Allerede før jul kunne jeg næsten ikke klare at være på mit kontor Sådan beskrev sognepræsten sine problemer, da jeg som nyansat bygningskonsulent fik den første indeklimasag i slutningen af 1980 erne. Det blev en langstrakt og kontroversiel udfordring for alle involverede parter: Menighedsråd, provstiudvalg, stiftsøvrighed, kirkeministerium, teknologisk institut, praktiserende læge, lungeklinik, rådgivende ingeniør, allergologisk laboratorium angrebet af en type skimmel, som er med på negativlisten. Skimmeltyper, man ikke kan undlade at bekæmpe, da de er skadelige for helbredet, selv om de berørte personer ikke altid vil opleve symptomer eller være bevidste herom. Eksempelvis er der registreret skimmel i præsteboliger, som i flere generationer har fungeret uden problemer. Selv om angrebet tydeligvis ikke er af nyere dato, kan der spontant optræde helt uforudsete reaktioner, når der kommer nye beboere i bygningen. Skimmel er til stede i både ældre og helt nye huse, hvis manglende murpap mellem sokkel og ydermur, eller fx et utilstrækkeligt drænlag i gulvkonstruktionen. Men også nyere huse med byggetekniske løsninger, der lever op til Byggeskadefondens anbefalinger, kan mod forventning vise sig at volde problemer. Det skyldes måske udførelsen af håndværksmæssige detaljer, der senere viser sig at befordre skader. Årsagen er ofte den traditionelle varmeisolering og beklædning på indvendig side af ydervæggen. Dette betragtes normalt som en forbedring af huset, men indgår der organiske undersøgelser, anbefalinger til udbedring og indhøstede erfaringer bliver ikke opsamlet eller formidlet til en større kreds. Næste gang problemet melder sig, er der måske valgt nye medlemmer ind i menighedsrådet, ligesom provst og provstiudvalg kan være udskiftet. Ørding menighedsråd på Mors tog sidste år initiativ til et seminar om kirkernes indeklimaproblemer. På mødet blev emnet belyst meget bredt med en række indlæg fra et ekspertpanel, som med stor indsigt kunne formidle en række aspekter i forbindelse med forebyggelse af skimmel i kirkerne. Den efterfølgende debat mellem panelet og deltagerne i salen var befordrende og gav inspiration til den fremtidige indsats i kirkerne. Præsteboligernes problemer var ikke på dagsordenen, men der blev udtrykt behov for en og embedslæge. materialer i konstruktionen, vejledning, eventuelt en dreje- Det er ferie! de nødvendige betingelser Efter mere end 10 års kamp (og er opfyldt, primært fugt og kan der dannes grobund for bog for korrekt håndtering af flere afslag undervejs) Uge 27 lykkedes var Rødhus kondens, klit evt. feriecenter kombineret med rammen skimmel, om når 39 der familiers tilføres fugt ferie det gennem stigende antal sager, hvor en det for præsten at få en erstatningsbolig. Men manglende opvarmning og/eller eller opstår kondens. præstebolig bliver inficeret. folkekirkens problemet sluttede feriehjælp. Det ferie! ventilation. Det er vigtigt at få udvekslet alle ikke her. Trods omfattende Den seneste måned er der ak- Hvad kan vi gøre relevante erfaringer på bolig- indsats mod skimmel Fælles kunne for alle tuelt familierne Uge 27 var melding om var, Rødhus 3 nye at tilfælde de klit ikke feriecenter Der havde er behov mulighed rammen for en koordineret for om at 39 komme familiers på ferie, gennem området, både på det tekniske den næste præst hvis heller ikke de havde af folkekirkens skimmelsvamp fået dette i feriehjælp. nordjyske tilbud fra deres opsamling sogn. af erfaring på stifts- og lægefaglige plan. Det er ikke tåle at opholde sig i huset der præsteboliger, heraf de 2 fra eller landsplan. mindre vigtigt at skabe bred langt om længe Ugen blev opgivet bød og på udflugt slutningen Fælles til for af bl.a tallet alle Fårup familierne og den Sommerland, De var, fleste at præsteboliger de Blokhus, ikke havde med dyrepark. mulighed forståelse På Rødhus for at komme på fer for, at enhver præstebolig skal brugt leve af op til de almene afhændet af menighedsrådet. Klit feriecenter 3. hvis blev fra midten ikke badeland, af 1960 erne. havde legeplads, fået dette angreb sportsplads tilbud af skimmelsvamp fra og deres strand bliver sogn. flittig både børn og voksne. renoveret (sommetider flere krav i Bygningsreglementet om Problemer mange steder Hvorfor Ugen bød går det på udflugt galt til bl.a. gange), Fårup nogle bliver Sommerland, solgt og Blokhus, sundhed og dyrepark. sikkerhed, så På præ-rødstefamilierne og strand hele med sindsro flittig kan brugt a Der har været flere Til Rødhus alvorlige feriecenter Hovedparten Klit feriecenter skal af skader blev lyde opstår badeland, en stor enkelte tak nedrevet/genopført. legeplads, for god og sportsplads venlig service angreb af skimmelsvamp i både ældre bygninger, børn og hvor voksne. det Skiftende menighedsråd og ugen. bo og leve i deres tjenestebolig i præsteboliger i Aalborg stift. kniber med fugtisolering mellem provstiudvalg inddrager en uden indeklimagener. Til murværk Rødhus og feriecenter den fugtige skal række der specialister lyde en undervejs, Alvorlige skal forstås på den Billed galeri: stor tak for god og venlig service hele måde, at bygningerne har været undergrund. Det kan være men resultaterne af deres ugen. hørt i våbenhuset Det er ferie! Billed galeri: 10 AAlborg StiftSaviS nr

11 Næstekærligheden stor i Ræhr Det gik over al forventning da, sognepræsten i Ræhr i Thy samlede ind til et nystartet asylcenter i Hanstholm lørdag den 17. juli Tekst og foto: Christian roar Pedersen Cykler, legesager og massevis af tøj blev slæbt fra bilerne og hen til de frivillige ved indsamlingsbordene. Sæk efter sæk hobede sig op. Gårdspladsen foran præstegården i Ræhr summede af liv. En del kørte igen med det samme, mens andre blev hængende og fik en kop kaffe. Kagerne var bagt af en flok kvinder fra asylcenteret, og de nød det sociale samvær med thyboerne i det gode vejr. Folk kom langvejs fra. Enkelte helt fra Holstebro. De havde hørt om indsamlingen i radioen og syntes det var en god ide. Det havde sognepræst Mariann Dyhrberg Christensen ikke forventet, da hun tog initiativ til indsamlingen. Hun frygtede at komme til at sidde alene sammen med sine forældre og præstekollegaen Finn Feilan foran sin præstegård. Alle mennesker, voksne som børn, har brug for åndehuller og gode oplevelser. Det gik dog over al forventning, og Mariann Dyhrberg Christensen skønner, at 250 personer nåede forbi i løbet af de tre timer, som indsamlingen varede. Over 20 trailerfulde blev kørt til asylcenteret, hvor udlændingene hjalp med at få tingene på lager, så de senere kan fordeles på en fair måde til de rigtige familier. Det indsamlede var generelt af en god kvalitet; noget Folkekirke TV AALBORG STIFT Folkekirke TV i Aalborg Stift kan ses på Kanal Nord (samme kanal som TV2/Nord Plus) på disse tidspunkter: Mandag Magasin/talkshow Tirsdag Præstens Værksted onsdag Magasin/talkshow Torsdag Præstens Værksted Fredag Magasin/talkshow lørdag Magasin/talkshow Søndag Præstens Værksted Desuden kan du se Folkekirke TV på Youtube: com/user/folkekirketv Eller du kan finde Folkekirke TV på facebook: com/group.php?gid= KANAL MIDT-VEST Folkekirken sender på Kanal Midt-Vest på følgende tidspunkter: Mandag Præstens værksted Tirsdag Udsendelse 1 onsdag Præstens værksted (g) Torsdag Udsendelse 2 Torsdag Præstens værksted (g) Fredag Præstens værksted (g) lørdag Udsendelse 1 (g) Søndag Udsendelse 2 (g) FK-TV, Herning, / / Hanstholm Acylcentrets kvinder havde bagt kager, da sognepræsten samlede ind til centret ved præstegården i Ræhr. var endda helt nyt og ubrugt som f.eks. mærkevarejeans med prisskiltet på. - Det kommer til at klinge hult at prædike næstekærlighed i kirken, hvis folkekirken ikke går ind og støtter op om nogle mennesker, som er de svageste, siger Mariann Dyhrberg Christensen som forklaring på indsamlingen. Og hun fortsætter: - Alle mennesker, voksne som børn, har brug for åndehuller og gode oplevelser, og det er det, vi håber at kunne give. For Mariann Dyhrberg Christensen er det det kristne budskab, der har været drivkraften, og indsamlingen viser ifølge hende, at der ikke behøver at skulle en masse til for at gøre meget for andre. Mariann Dyhrberg Christensen Mariann Dyhrberg Christensen er 31 år, og er startet som sognepræst i Hansted-Klitmøller-Ræhr-Vigsø den 15. april Det er hendes første præsteembede. Hun er gift med rumæneren Marius, og sammen har de datteren Terezia og bor i præstegården i Ræhr. Stagstrup Kirke Stagstrup Kirke, vejkirke, beliggende ved hovedvej 11 i Sydthy, præsenterede i juni måned en ny folder om kirken. Folderen er skrevet af sognepræst Frits Erik Jensen og cand.mag Else Bisgaard og billederne er taget af Henrik Bolt-Jørgensen. Folderen er en fin guide ved besøg i kirken. AAlborg StiftSaviS nr

12 Søg tilskud til inspiration! Kirken i en global verden Det mellemkirkelige Stiftsudvalg indbyder alle interesserede til årsmøde i Brønderslev kirkecenter bredgade 104, 9700 brønderslev fredag den 26. november kl DELtaGELSE i MØDEt ER GRatiS incl. MiDDaG (dog excl. drikkevarer) Har I gang i mellemkirkelige aktiviteter eller vil I gerne, men mangler penge? Skal nogle af sognets unge besøge jeres venskabsmenighed og har brug for økonomisk støtte? Vil du gerne hente ny inspiration på en international konference, men lader være, fordi den er for dyr? Program: Kl : Middag (gratis) Kl : Dialogkonsulent Harald Nielsen, Danmission: at være kristen i Ægypten Harald nielsen vil blandt andet fortælle om vilkårene for de kristne kirker, der bliver lejlighed til at besøge på dén studietur Det mellemkirkelige Stiftsudvalg planlægger til Ægypten i efteråret Harald nielsen, der tidligere bl.a. har været generalsekretær for Danmission, har et indgående kendskab til de kristne kirker i Ægypten. Kl : tre korte: Indtryk fra: - studietur til Sydslesvig - 5 måneders undervisning i nigeria - Tværkulturel sommerlejr i det nordjyske Så kan Det mellemkirkelige Stiftsudvalg måske hjælpe! Stiftsudvalget har til opgave at fremme mellemkirkelige aktiviteter, som kan styrke kontakten til andre kirker og menigheder både i Aalborg stift og i andre dele af verden - og bringe ny inspiration og nye idéer til arbejdet i menighederne i Aalborg Stift. Det gør udvalget blandt andet ved at yde økonomisk støtte til venskabskontakter, konferencer og internationale møder. Kl : valg til Det mellemkirkelige Stiftsudvalg Det nuværende mellemkirkelige Stiftsudvalgs funktionsperiode udløber den 31. marts Inden da skal der vælges medlemmer til et nyt stiftsudvalg. nærmere oplysninger om valgprocedure m.v. sendes direkte til menighedsrådene Kl : Beretning om Det mellemkirkelige Stiftsudvalgs arbejde i aalborg stift beretning om Folkekirkens mellemkirkelige råd regnskab Kl : afslutning i kirken ved biskop Henning toft Bro Tilmelding senest fredag den 19. november til sekretær for Det mellemkirkelige Stiftsudvalg, studenterpræst Christen Staghøj Sinding, Furrebyvej 12, 9480 løkken Tlf DVD fra Aalborg Stiftsavis Forlag Kr. 50,- Side 1 FORÆR SOGNETS fra kirken Denne salmebog er en gave til dig MINIKONFIRMANDER der, hvor du bor. i skolen, Du kan bruge den til morgensang og når I synger i klassen. går til Du kan også tage den med, hvis du and kirkeklub, eller hvis du er mini-konfirm n. kirke i ste jene udst ilieg fam er - og når der Salmer til Skole, Hjemkan& dukirke spørge til Skole, Hjem & Kirke Kalkmalerier i Jetsmark Kirke 8:56 09/05/05 Salmer bog Omslag til salme Har I et mellemkirkeligt projekt, som I synes fortjener økonomisk opbakning, kan I sende en ansøgning til stiftsudvalgets formand: sognepræst Niels Grymer, Klintevej 18, 9000 Aalborg, Der er ikke noget ansøgningsskema eller faste ansøgningsfrister. Ansøgninger behandles på udvalgets 4-5 årlige møder, så send jeres ansøgning i god tid inden I skal bruge pengene. Har I spørgsmål, inden I sender en ansøgning, er I velkommen til at kontakte stiftsudvalgets sekretær: studenterpræst Christen Staghøj Sinding på mail: km.dk eller telefon: Hvis I synger derhjemme, re, dine forældre og dine bedsteforæld der er om de kender nogen af de salmer, i denne bog. Kr. 20,- Hvis ikke, kan du måske lære dem et par stykker + forsendelse Aalborg Stiftsavis Forlag DVD en kan bestilles hos Aalborg Stiftsavis Forlag, Kirkevej 40, 7760 Hurup Thy, tlf eller pr. mail: Prisen er plus forsendelse. Kan bestilles hos AalborgISBN Stiftsavis Forlag, Kirkevej 40, Salmer til Skole, Hjem & Kirke 7760 Hurup Thy, tlf. 97Forla 95 g11 84 Hæftet sælges fra Aalborg Stiftsavis Tlf p Thy pr. mail: 7760 Huru Kirkevej 40,eller Sa lm e r til Skole, Hjem & Kirke er Fax 97 95Prisen plus forsendelse. AALBORG STIFTSAVIS Redaktør: lone olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf i redaktionen: Jens F. Munksgaard Tlf birgitte bech Tlf Jens Dejgaard Jensen Tlf niels Clemmensen Tlf Kamma J. graversen Tlf Ekspedition og abonnement: Kirkevej Hurup Thy Tlf Fax Mariann Dahl Amby Tlf Christian roar Pedersen Tlf Bestyrelse: Formand: biskop Henning Toft bro Provst Jens-Anders Djernes Civilingeniør Poul Jacobsen Priser 2010: Årsabonnement 1 (40 eks. pr. nr.) kr. Årsabonnement 2 (20 eks. pr. nr.) kr. Årsabonnement 3 (5 eks. pr. nr.) 457 kr. Årsabonnement 4 (1 eks. pr. nr.) 150 kr. Årsabonnement 5 (30 eks. pr. nr.) kr. læserbreve, debatindlæg eller forslag til manuskripter kan indsendes til redaktøren. Indlæg til næste nummer af Aalborg Stiftsavis skal være redaktøren i hænde senest den 15. oktober næste nummer af Aalborg Stiftsavis udkommer til advent aalborg Stiftsavis udkommer 4 gange årligt Sats og tryk: Dantryk A/S, Hurup Thy

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

tv. Informationstjenesten har fået sendetid i TV2 Nords sendeområde.

tv. Informationstjenesten har fået sendetid i TV2 Nords sendeområde. Årsrapport 2010 I nformationstjenestens opgave er at gøre folkekirken synlig i massemedierne på en god måde. Vores indsats er primært koncentreret om tre områder: TV, Pressetjeneste og støtte til sognenes

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression Tekst: Alex Kjær Foto: Michael Bo Rasmussen NÅR LYKKEN IKKE MELDER SIG Præst Therese Strand Nielsen efterlyser åndelig hjælp og støtte til gravide med ondt i livet Der er fokus på faldende dåbstal i folkekirken.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

VIBORG STIFTS MEDIEDAG

VIBORG STIFTS MEDIEDAG VIBORG STIFTS MEDIEDAG KIRKEN I TV... KIRKEN I TALE... KIRKEN I TEKST... KIRKEN PÅ TRYK... KIRKEN PÅ VIDEO... KIRKEN I BILLEDET... KIRKEN PÅ NETTET... KiRKEN PÅ TWITTER... KIRKEN PÅ PLAKATEN... KIRKEN

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 20838/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Elin Kristine Klitgaard (Hadsund provsti),

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Min egen kirke. Undervisningsvejledning. Informationssøgning og hjemmeside-produktion. for 5. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er samlet af

Min egen kirke. Undervisningsvejledning. Informationssøgning og hjemmeside-produktion. for 5. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er samlet af Undervisningsvejledning Min egen kirke Informationssøgning og hjemmeside-produktion for 5. - 6. klasse Kolofon Materialet er samlet af Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Konsulent

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30 Møde nr. 2 Allan Olsen (fravær med afbud) Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg Christian Seidelin Claus

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar Her vil være rig mulighed for at hente hjælp til slægtsforskning hos medlemmer af Slægtshistorisk Forening. Ud over generel hjælp og vejledning

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 20. februar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 20. februar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 20. februar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19 Afbud fra Birgit Hougaard Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde 3 Genner

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Håndtag. til minikonfirmandundervisningen

Håndtag. til minikonfirmandundervisningen Håndtag til minikonfirmandundervisningen Roskilde Stift 2007 Håndtag til minikonfirmandundervisning Roskilde Stift 2007 Indhold 1. udgave, 1. oplag 2007 Roskilde Stift/ Minikonfirmandudvalget: Stinna Ahrenst,

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2013 27146_Kirkeblad_AS-KLAK-JUELSMINDE_juni 1 2013.indd 15-05-2013, 11:45 Nyt fra menighedsrådet Juelsminde præstebolig bliver til Kirkebakkehuset

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere