Digitalisering ved Hospitalsenhed Midt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalisering ved Hospitalsenhed Midt"

Transkript

1 ved Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Hammel & Skive 1. September 2016

2 René Mørch Kjellerup Teknikumingeniør Diplom i ledelse Afsnitsleder for Byggeri & Ejendomme Servicecentret, Hospitalsenhed Midt Region Midtjylland Digitalisering af eksisterende bygninger Agenda 1. Hospitalsenhed Midt Servicecentret Byggeri & Ejendomme 2. Baggrund og perspektiv på digitalisering på HE Midt 3. De fire digitaliseringsprocesser 4. Erfaring og opsamling 2

3 Region Midtjyllands sundhedsvæsen Lemvig Ringkøbing Holstebro HOSPITALSENHEDEN VEST Herning Skive Viborg HOSPITALSENHED MIDT Silkebo rg Randers Hammel HOSPITALSENHEDEN RANDERS Skanderborg Grenaa Aarhus AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL Horsens Akuthospital Hospital Sundhedshus med akutklinik Sundhedscenter HOSPITALSENHEDEN HORSENS Samsø Rehabiliteringshospital Sundheds- og Akuthus

4 Hospitalsenhed Midt Nøgletal 2014

5 Hospitalsenhed Midt arealer Viborg Silkeborg Hammel Skive

6 Servicecentret

7

8 Byggeri & Ejendomme Arealadministration - Planlægning og fordeling af arealer - Arealdatabase Johnny, Dan, Troels og Uffe Byggeprojekter - Ombygninger/rokader: Projektering og udførelse - Renoverings- og vedligeholdelsesopgaver - Tekniske installationer - eks. BMS m.fl. Troels, Jens, Dan, Johnny, Finn og Arne Bygningsdokumentation - Optegning af hospitalsenhedens bygninger på alle matrikler - Arealdatabase - Tegningsarkiv Revit Dalux Field Kim, Allan og Charlotte (elev) Drift- og vedligeholdssystem primært for bygninger - Registrering og oprettelse af bygninger - Vedligehold og oplæring Christina & Mie

9 Digitalisering af eksisterende bygninger Agenda 1. Hospitalsenhed Midt Servicecentret Byggeri & Ejendomme 2. Baggrund og perspektiv på digitalisering på HE Midt 3. De fire digitaliseringsprocesser 4. Erfaring og opsamling 9

10 Historisk baggrund Regionshospitalet Viborg i 2009 Bygninger 66% af bygningsmassen opført i Det øvrige byggeri, på nær af ca m² opført i 2006, er ældre. Dokumentation Tegningsmaterialet som papirs-tryk sporadisk opdateret. Dog er de seneste byggerier i 2D AutoCAD. Organisation Meget begrænsede kompetencer på AutoCAD 2D ingen på Revit. Ikke et fast dokumentationspersonale. Kvalitetsfondsbyggeri til RH Viborg Dannelse af Projektafdelingen 1. maj En følge af processen for ansøgning om tilsagn til kvalitetsfondsmidler ved Regionshospitalet. Projektafdelingen iværksætter en digital optegning af hospitalets patientrelaterede bygninger i AutoCAD 3D. Målet er at skabe et overblik over arealer. (digitaliseringsproces 0 ) Først senere, i år 2011, iværksættes etablering af en Arealdatabase baseret på Revit og udført i samarbejde med bl.a NTI Cadcenter A/S (digitaliseringsproces 1 ) 10

11 Proces i perspektiv Udvikle revideret IKT-aftale Evaluering af digitalisering Definere 4. proces og iværksætte HE Midt fusion Mainmanager (CAFM) 0. proces 1. proces 2. proces 3. proces 4. proces 5. proces IKT-aftale med Revit Aflevering af 1. Aflevering af 2. Aflevering af 3. Aflevering af 4. Aflevering af 5. Aflevering af 6. IKT-medarbejdere i Servicecentret: (0)

12 Digitaliseringsprocesser Beskrivelse: Proces Beskrivelse Informationsniveau Nr. Arkitekt Installation Konstruktion 1 Modellering af simpel arkitekt-model fra scannede tegninger. Oprettelse af rum m. egenskabsdata: funktion og organisatorisk tilknytning. Arealdatabase. 2 Forbedre arkitektmodel med bl.a. tung/lette vægge, indervægge/facader, døre, vinduer. Kvalitetssikring af arkitektmodellen fra proces nr. 1 3 Modellering af VVS-installationer samt kabelbakker ud fra rettede scannede papirstegninger. Forudsatte koter for installationer oplyst af os. Alle relevante data fra tegninger overføres til egenskabsdata i modellen (eks. flow, indstillinger) Ingen teknik rum 4 Forbedre modeller ved fysisk gennemgang on-site samt tilføjelse af relevante egenskabsdata og families for administration og byggeri-processer. (inventar). Ingen teknik rum 5 Forbedre modeller med tilføjelse af relevante egenskabsdata og families for Facilities Management (D&V) (4) 1 12

13 Digitaliseringsprocesser Arbejdsbudget og produkt: Proces Udførende Budget Tid Areal Informationsniveau Nr. Kr./m2 År m2 Arkitekt Installation Konstruktion 1 NTI Cadcenter A/S Egne medarbejdere 3 Rådgivende ingeniører, VVSentreprenør 4 Freelance, egne medarbejdere, vikarbureau 5 Freelance, egne medarbejdere, vikarbureau (2-5) (2017) (4) 1 13

14 Digitalisering af eksisterende bygninger Agenda 1. Hospitalsenhed Midt Servicecentret Byggeri & Ejendomme 2. Baggrund og perspektiv på digitalisering på HE Midt 3. De fire digitaliseringsprocesser 4. Erfaring og opsamling 14

15 Proces i perspektiv Udvikle revideret IKT-aftale Evaluering af digitalisering Definere 4. proces og iværksætte HE Midt fusion Mainmanager (CAFM) 0. proces 1. proces 2. proces 3. proces 4. proces 5. proces IKT-aftale med Revit Aflevering af 1. Aflevering af 2. Aflevering af 3. Aflevering af 4. Aflevering af 5. Aflevering af 6. IKT-medarbejdere i Servicecentret: (0)

16 Digitaliseringsproces 0 Opgaven: Igangsættes med baggrund i Projektafdelingens behov for et planlægningsværktøj og ordres af Projektafdelingen Bestilles ved lokal arkitektvirksomhed undervejs ændres aftalen fra 2D til 3D for en beskeden merpris Omfanget er bygningerne 1-5 af ca m² - opførelsesår Udføres over ca. 8 måneder fra efterår 2009 til forår Baseret på rettede tegninger og on site verifikation. Koter tages fra snit. Samme efterår 2009 besluttes det fremadrettet at satse på anvendelse af Revit. AutoCAD 2D 16

17 Proces i perspektiv Udvikle revideret IKT-aftale Evaluering af digitalisering Definere 4. proces og iværksætte HE Midt fusion Mainmanager (CAFM) 0. proces 1. proces 2. proces 3. proces 4. proces 5. proces IKT-aftale med Revit Aflevering af 1. Aflevering af 2. Aflevering af 3. Aflevering af 4. Aflevering af 5. Aflevering af 6. IKT-medarbejdere i Servicecentret: (0)

18 Digitaliseringsproces 1 Opgaven: Med baggrund i gode erfaringer fra AUH Risskov besluttes det i efteråret 2011 at Hospitalsenhed Midt skal have en Arealdatabase optegnet i Revit. Modellering af simpel arkitekt-model fra scannede tegninger. Oprettelse af rum m. egenskabsdata: funktion og organisatorisk tilknytning. Arealdatabase. NTI Cadcenter A/S vælges som leverandør af optegning i Revit og udarbejdelse af database. Servicecentret leverer scannede tegninger (plan og snit) og alle øvrige informationer som skal indgå i databasen funktion, afdeling, afsnit, klinisk areal m.v. Opgaven forankres i Servicecentret der er ansvarlig for HE Midt tegningsarkiv Kontraktgrundlaget er i øvrigt meget begrænset Udsnit fra Arealdatabase, Revit 3D 18

19 Digitaliseringsproces 1 Erfaringer: Det viser sig ikke hensigtsmæssigt at konvertere 3D Acad materialet fra digitaliseringsproces 0. Årsagen er programtekniske bekymringer om mængden af fejl som overføres fra AutoCAD til Revit. Materialet fra digitaliseringsproces 0 er dog fortrinligt som baggrund for optegning i REVIT Vi har rigtig mange tekniske drøftelser omkring definering af nul-punkt og indsættelses punkt, navngivning, tegningshoved, sheets size m.v. Processen kommer først rigtig i gang med ansættelse af ny medarbejder der er uddannet bygningskonstruktør som har kendskab til Revit og arbejder fuld tid på digitaliseringsproces 1 og 2 Der skal leveres et stort arbejde med fremskaffelse og scanning af tegninger samt levering af de ønskede data for Arealdatabasen Der er et stort behov for at kvalitetssikre det materiale som udføres af eksterne leverandører i dette tilfælde NTI Cadcenter A/S. Såvel synlige som fagteknisk i Revit. Processen har haft stort sammenfald med digitaliseringsproces 2 hvilket har givet en god synergi og opfølgning på leverancer fra NTI A/S 19

20 Digitaliseringsproces 2 Opgaven: At skabe en reel arkitekt model af HE Midt, baseret på digitaliseringsproces 0 og onsite registrering Forbedre arkitektmodel med bl.a. tung/lette vægge, indervægge/facader, døre, vinduer. Kvalitetssikring af arkitektmodellen fra proces nr. 1 Der fokuseres på at kunne udvikle retvisende planer: Vinduer Døre 4 typer af vægge (tung/let inde/yder) Trapper Søjler og Bjælker Kvalitetssikring af digitaliseringsproces 1 At bygningsmodellen er teknisk og fagligt korrekt i relation til Revit applikationen. 20

21 Digitaliseringsproces 2 Erfaringer Vi har rigtig mange tekniske drøftelser omkring grænseflader og sammensætning af bygningsmodeller (fortsættelse af proces 1), definering af families (geometri og egenskaber) Der granskes for kravene til ny IThardware. Vi drøfter kultur og interne retningslinjer for Revit arbejdsprocesser Alt arbejde udføres af egne medarbejdere, som manuel modellering. Der optegnes i Revit på baggrund af scannede tegninger med efterfølgende verificering on site Det er generelt et stort arbejde for én person. I løbet af processen sker der en udskiftning af personkredsen der arbejder med bygningsmodeller. Erfaringer går tabt og læringen er at det er godt at få gjort ens viden eksplicit. 21

22 Proces i perspektiv Udvikle revideret IKT-aftale Evaluering af digitalisering Definere 4. proces og iværksætte HE Midt fusion Mainmanager (CAFM) 0. proces 1. proces 2. proces 3. proces 4. proces 5. proces IKT-aftale med Revit Aflevering af 1. Aflevering af 2. Aflevering af 3. Aflevering af 4. Aflevering af 5. Aflevering af 6. IKT-medarbejdere i Servicecentret: (0)

23 Digitaliseringsproces 3 Opgaven: Modellering af installationer (MEP) for bygning Grundlaget som tilrettet scannet materiale Overføre labels/data fra scannet materiale til egenskaber i Revit. Teknikrum indgår ikke i aftalen. Der opsættes ikke sheets fokus på modellen. Aftale med VVS-entreprenør Brøndum A/S (køl) Aftale med Midt-Consult (bygning 3 og 4) Aftale med Rambøll (bygning 1-2 og 5) Aftale med vikarbureau om konstruktører Aftale med Freelance (enkeltmandsvirksomhed) For bygning 1 og tunneller laves separat aftale, omfattende on site registrering samt scanning af tunneller forinden modellering (Rambøll). Varme Dimension/Type/Materiale Radiatorer (inkl. geometrisk korrekt) Ventiler/termostater (data fra tegning med forindstilling påføres emnet) Ventilation Dimension/type/materialer på kanaler Type på armaturer (data fra tegning med luftmængder og forindstilling påføres emnet) Armaturtype geometri skal tilpasses i et vist omfang (ventilation i belysningsarmaturer) Afløb og tagvand Dimension/type/materialer Håndvaske/toilet/gulvafløb Liggende ledninger på etagerne kan udføres vandrette Luftarter Dimension/type/materialer Udtag/ventiler Sprinkler Dimension/type/materialer Sprinklerdyser/ventiller Vand Koldt vand Varmt vand Cirkulation Blødt varmt Blødt koldt Totalt afsaltet vand /demineraliseret vand Dimension/type/materialer Ventiler udtag/armaturer Damp og kondensat Dimension/type/materialer Ventiler/armaturer El Tavler (inkl. geometrisk korrekt) Kabelbakker (inkl. geometrisk korrekt) Dimension/typer/mærkninger 23

24 Digitaliseringsproces 3 Erfaringer Der kommer mange tekniske drøftelser omkring bygningsmodeller og arbejdet med IKT. Teknisk krævende og svært tilgængeligt. Der ligger et rigtig stort forarbejde for HE Midt i at tilvejebringe modelleringsgrundlaget inkl. tilretninger og kotesætning af installationer. Specifikation af leverancer er ret ubeskrevet i aftalen Brugsværdien af materialet er begrænset, som følge af kvaliteten i præcision der er rigtig mange kollisioner! Modellering udføres af teknisk designere, studerende o.lign. 24

25 Digitaliseringsproces 3 Erfaringer (fortsat) On site registrering og modellering af ingeniører er rigtig dyrt (alternativt dårligt) og ikke en brugbar løsning. Stort behov for support under processen - og kvalitetssikring af det færdige resultat. Den bedste erfaring er med fast tilknyttede freelance medarbejder og egne medarbejdere. Det er rigtig svært at styre kvaliteten - mange fejlkilder og person relateret produkt 3D Scanning har indgået som en del af digitaliseringsproces 3 Det er meget krævende at modellere installationer on site. Fordrer gode kompetencer i Revit. 25

26 Proces i perspektiv Udvikle revideret IKT-aftale Evaluering af digitalisering Definere 4. proces og iværksætte HE Midt fusion Mainmanager (CAFM) 0. proces 1. proces 2. proces 3. proces 4. proces 5. proces IKT-aftale med Revit Aflevering af 1. Aflevering af 2. Aflevering af 3. Aflevering af 4. Aflevering af 5. Aflevering af 6. IKT-medarbejdere i Servicecentret: (0)

27 Digitaliseringsproces 4 Forarbejde: I foråret 2016 er der udført: Det store fokus på IKT i starten af 2016 har betydet en væsentlig præcision af ønsker, formål og forbedrede aftaledokumenter. Et statusnotat for digitaliseringsprojektet (marts 2016). Kvalitetsvurdering af vores bygningsmodeller ud fra informationsniveau. I samarbejde med ekstern rådgiver (COWI) er der udarbejdet en ny IKTstandard skabelon for byggesager baseret på vores hidtidige erfaringer med IKT og byggeri Med baggrund i ovenstående foretaget en granskning af hvilket informationsniveau vi ønsker for vores bygningsmodeller for primær bygningerne 1-5. Digitaliseringsproces 4 består i at nå den ønskede detaljeringsgrad og informationsniveau beskrevet gennem skemaet Standardmodel for bygning 1-5" 27

28 Digitaliseringsproces 4 Formål: At bringe installationsmodellerne op på et kvalitetsniveau, hvor de kan danne grundlag for fremtidige byggeprojekter og bygningsdriften. Ikke teknikrum (delvist skakte) Tilføjelse af relevante egenskabsdata og families for administration og byggeriprocesser. (inventar). Opgave og omfang: On-site manuel modellering Omfanget præciseres som Bygning 1-5. Udføres af 2 x 2 personer i teams Eget personale og udvalgte eksterne freelance medarbejdere (2 stk.) 28

29 Digitalisering af eksisterende bygninger Agenda 1. Hospitalsenhed Midt Servicecentret Byggeri & Ejendomme 2. Baggrund og perspektiv på digitalisering på HE Midt 3. De fire digitaliseringsprocesser 4. Erfaring og opsamling 29

30 Læring nr. 1: Egne kompetencer er afgørende.. I starten af digitaliseringsprocessen havde vi ikke kompetencer til præcist, klart og entydigt at definere vores ønsker til digitaliseringsproduktet ikke meget hjælp fra rådgivere det er blevet bedre Vi kan nu se at de leverancer på bygningsmodeller vi har fået leveret i hhv og 2012 har haft store divergenser. Det opdager vi i 2015! Svært at fastholde partnere i deres aftaler Vi har løst udfordringerne på at sikre kvaliteten af digitaliseringsproduktet ved selv at indgå aktivt i processen Interne kompetencer på IKT-specialist niveau er afgørende for resultatet, at have Revitkompetencer opfattes som en selvfølgelighed. Egne kompetencer er også afgørende for at kunne udnytte værdien af produktet efterfølgende og formidle strategier Se digitaliseringen som et organisationsudviklingsprojekt det kræver en strategi. 30

31 Læring nr. 2: Formål og kvalitet er essentielt.. Det er utrolig vigtigt at gøre sig klart hvilket formål en digitaliseringsproces har og definere det ønskede produkt. Proces nr. 2-4 har til formål at skabe et godt grundlag for at planlægge, projektere og gennemføre ombygningsprojekter i bygning projekteringsgrundlag Jeg har været overrasket over hvor højt et kvalitetsniveau der kræves før at ens digitaliseringsproduktet får værdi. Eksempel: Proces nr. 3 har kun praktisk værdi som grundlag for proces nr. 4. Produktet af proces nr. 4 kan derimod indgå direkte som grundlag og skabe en værdi for bygherren i projekteringsprocessen på omforandringer eller nybyggeri. Vær derfor akademisk i din tilgang til at beskrive produkter (husk du får det aldrig i hånden) Værdien af produktet hænger meget sammen med mængde og kvalitet men i høj grad også din evne til beskrive hvad du har og ønsker. 31

32 Udsnit af Bygningsmodel specifikation for bygningerne

33 Læring 3: Værdien skabes med kompetencer, mod og vilje.. I foråret 2016 har vi udarbejdet en ny standard IKTaftale, hvor vi som udgangspunkt leverer et fuldt modelleret byggeri. Vi kræver at vore modeller anvendes som projekteringsgrundlag for ny projektering. Til gengæld står vi inde for kvaliteten af vores modeller, som er beskrevet på nøjagtig samme måde, som det produkt som vi forlanger leveret af de projekterende. Vi forlanger de projekterendes modeller udvekslet til gennemsyn ved faseovergange og mindst 1x for hver fase. Bygningsmodellerne er et ekstremt godt værktøj til at kvalitetssikre de projekterendes arbejde men det kræver kompetencer i din organisation. Ovenstående er ofte nemt at få igennem i en aftale men rådgiverne har typisk utrolig svært ved at leve op til aftalen. Der er barrierer og nogle gange en mangel på kompetencer ved kulturprojektering. Derfor er det utrolig vigtigt at gøre rådgiveren det klart, at i er kompetente og viljestærke. De medarbejdere som rådgiveren sætter på opgaven er ofte afgørende for produktets kvalitet! 33

34 Læring 4: Hot and Not Ingeniører - kan være svære at få med på vognen - Har været mere tilbageholdende med ny teknologi og Revit 3D. 3D skanninger - kræver en del efterbehandling og kompetencer.. - Måske i teknikrum eller svært tilgængelige steder? - Kan fungere som procesdokumentation før aflevering af et byggeri. Arkitekter - er godt med på Revit omkring geometrisk modellering - Er begyndt at se potentiale i at arbejde med egenskabsdata. Teknologiens udvikling - Byggebranchen har IKT-aftaler og standarder som opfordrer til digitalisering - Teknologiske værktøjer indeholder nødvendig funktionalitet. 34

35 Læring 5: Når bolden ruller kommer resultaterne.. Når organisationen legitimerer projektet og vi behersker teknologien så kommer resultaterne også! UFO! VDC-style! Drift! 35

36 Afrunding Tak for jeres tid! Mail: 36

Digitalisering ved Hospitalsenhed Midt

Digitalisering ved Hospitalsenhed Midt ved Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Hammel & Skive FSTA - 5. oktober 2017 www.regionmidtjylland.dk René Mørch Kjellerup Teknikumingeniør Diplom i ledelse Afsnitsleder for Byggeri & Ejendomme Servicecentret,

Læs mere

Viborg vinder med BIM også ved ombygninger

Viborg vinder med BIM også ved ombygninger Viborg vinder med BIM også ved ombygninger Det betaler sig at investere i at digitalisere tegningsmaterialet over eksisterende bygninger i en fuld BIM-model, inden man bygger om. Det viser erfaringerne

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

Detaljering af BIM-objekter

Detaljering af BIM-objekter Detaljering af BIM-objekter BIM-objektet skal ikke være en fotorealistisk visualisering af byggematerialet - kvaliteten af de tilknyttede produktdata er vigtigere (og ofte overset). Hvilke krav stiller

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer.

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer. Slots- og Kulturstyrelsen Bilag 5 - IKT-aftale For byggesager med forventet entreprisesum over 5 mio. kr. (eks. moms) H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BIM implementering: Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 2013

Arbejdsgrundlag for BIM implementering: Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 2013 Arbejdsgrundlag for : Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 13 BIM er en integreret metode til at digitalisere byggeprocessen. Igennem hele byggeriets livscyklus, fra ide til nedrivning, vil

Læs mere

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Stamdata... 3 3. Data der skal overdrages til D&V-formål... 3 3.1 Datastruktur...

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

Notat vedr. energimærke. Region Midtjylland har primo 2010 indgået aftale med Moe & Brødsgaard A/S om energimærkning af regionens bygninger.

Notat vedr. energimærke. Region Midtjylland har primo 2010 indgået aftale med Moe & Brødsgaard A/S om energimærkning af regionens bygninger. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Notat vedr. energimærke. Region Midtjylland har primo 2010 indgået aftale med Moe

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Fusion af blød og hård FM- delt ledelse Mette Toftdahl Servicechef Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive

Fusion af blød og hård FM- delt ledelse Mette Toftdahl Servicechef Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Fusion af blød og hård FM- delt ledelse Mette Toftdahl Servicechef Region Midtjyllands sundhedsvæsen Lemvig Ringkøbing Holstebro HOSPITALSENHEDEN VEST Herning Skive Viborg HOSPITALSENHED MIDT Silkeborg

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips CCS i praksis håndtering af rum center for produktivitet i byggeriet Praktikere fra branchen demonstrerer, hvordan man kan anvende de forskellige elementer i cuneco classification system (CCS) til at håndtere

Læs mere

Supplerende oplysninger til regionsrådets behandling af Opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod i Region Midtjylland

Supplerende oplysninger til regionsrådets behandling af Opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod i Region Midtjylland NOTAT Regionshuset Viborg Hospitalsplanlægning Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk August 2014 Supplerende oplysninger til regionsrådets behandling af Opgørelse af udviklingen

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

De Digitale Dage HVORFOR HVAD OG HVORDAN HVAD OPNÅS DEBAT/SPØRGSMÅL

De Digitale Dage HVORFOR HVAD OG HVORDAN HVAD OPNÅS DEBAT/SPØRGSMÅL E r f a r i n g e r HVORFOR HVAD OG HVORDAN HVAD OPNÅS DEBAT/SPØRGSMÅL HVORFOR Nordjyske uddannelsesinstitutioner har valgt at tage udfordringen op et tværfagligt samarbejde mellem byggeuddannelser generering

Læs mere

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER 5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER Data høstet fra +50 byggesager 3D-modeller anvendes ikke længere kun til smukke visualiseringer i forbindelse med præsentationer. De indeholder store mængder data, der

Læs mere

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

8.4 Digital projektering

8.4 Digital projektering Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning, 2012 8.4 Digital projektering 2016 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012-8.4

Læs mere

Introduktion til egenskabsdata

Introduktion til egenskabsdata Introduktion til egenskabsdata maj 2012 Indhold 2012 05 16 < Forrige side Næste side > 1. Indhold... 1. Indhold 2. Indledning... 3. Projektet om Egenskabsdata... 4. Begrebs afklaring... 5. Scenarie 1:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren

Bilag. Region Midtjylland. Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren Region Midtjylland Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren Bilag til Forretningsudvalgets møde 24. juni 2008 Punkt nr. 6 Regionshuset Viborg Primær Sundhed Økonomi

Læs mere

Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri. Kolding Kommune

Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri. Kolding Kommune Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Faktuel status - Nøgletal areal 605 km² Registreret i alt 289 ejendomme i databasen. Samlet bruttoareal 500.000 m². - værdi ca. 3,5 mia. kr. Registreret i alt 19.000

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator. Mængder. I en entreprenørvirksomhed

Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator. Mængder. I en entreprenørvirksomhed Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator Mængder I en entreprenørvirksomhed 2 Agenda Anvendelse af mængder i tilbudsfasen Anvendelse af mængder i projekteringen og

Læs mere

Hvilke overvejelser bør materialeproducenten gøre om produktdata?

Hvilke overvejelser bør materialeproducenten gøre om produktdata? Data på BIM-objekter Data bliver en stadig vigtigere del af BIM-objekter. I dag har data lige så stor og i flere tilfælde større betydning end 3D-geometrien på BIM-objektet. Hvilke overvejelser bør materialeproducenten

Læs mere

Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen. Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand

Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen. Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand 1 Agenda 1. Introduktion til Bygningsstyrelsen 2. Grundlag for

Læs mere

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS Whitepaper om Digital Aflevering Generelle anbefalinger til bygherren Balslev & Jacobsen ApS Ophavsretten tilhører Balslev & Jacobsen ApS. Kopiering må kun ske med angivelse af kilde. Formål Nærværende

Læs mere

IFC I PROJEKTKONKURRENCE

IFC I PROJEKTKONKURRENCE NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND IFC I PROJEKTKONKURRENCE Claus Roikjer, Region Hovedstaden Generelt om projektet kvalitetsfondsprojekt 124.000 m² 662 senge og 24 specialer 3,8 mia. tidsplan vinder af konkurrencen

Læs mere

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart IKT - når vi bygger og når vi forvalter Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart Hvad skal vi med IKT? IKT er Informations- og kommunikations teknologi. IKT bekendtgørelsen er fra april 2013

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

DNU Indvielse 27 feb. 2017

DNU Indvielse 27 feb. 2017 DNU Indvielse 27 feb. 2017 Men synet bedrager - trods fin indvielse havde AUH ikke overtaget bygningerne pga. manglende dokumentation manglende tests manglende commissioning AUH havde taget driftsansvaret

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 konstruktion

NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM værktøjer

Læs mere

Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning. IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation

Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning. IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation Anne Mikkelsen - Senior konsulent! Underviser til dagligt IKT ledere og supportere IKT og projekteringsledere

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

Fra ambition til virkelighed med krav

Fra ambition til virkelighed med krav med krav DTU vil ikke kun opfylde kravene for offentlige bygherre, men også. Derfor skal 'in house ' om Det Digitale Byggeri og være i fokus. Hertil kommer en individuel behovsanalyse for hver byggesag

Læs mere

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Undervisning B6 Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Generelt Hvem er Byggeweb? - Absolut største udbyder af projektweb i Danmark. - Fokuseret på byggebranchen. - Kvalificeret rådgivning

Læs mere

Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv

Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv Alectia seminar d. 2. juni 2016 Preben Lynggaard Sørensen Økonomichef, Hospitalsenheden Vest Agenda 2 Kort præsentation af HE Vest Styringslogikken

Læs mere

DNU Indvielse 27 feb. 2017

DNU Indvielse 27 feb. 2017 DNU Indvielse 27 feb. 2017 Men synet bedrager - trods fin indvielse havde AUH ikke overtaget bygningerne pga. manglende dokumentation manglende tests manglende commissioning AUH havde taget driftsansvaret

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2011

Byggeri og Planlægning 2011 Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning 2011 Vejledning om digitalt projektering Udkast 10. november 2011 [Dobbelklik > vælg billede tilpas til 16,0 cm bredt, 8 cm højt maks. 10 cm højt] Foreningen

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdels-perspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 06. december 2016-08. december 2016-3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler

Læs mere

Vi bygger løsninger til

Vi bygger løsninger til InCom Tværfaglige brancheløsninger Vi bygger løsninger til Boligadministrationer InCom IT Group BRANCHELØSNINGER SKABT AF TVÆRFAGLIGE KOMPETENCER InCom IT Group er en innovativ leverandør af Software,

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

NTI CADcenter A/S Telefon: 70 10 14 00 www.nti.dk Værløse Ringsted Vejle Århus Aalborg 1

NTI CADcenter A/S Telefon: 70 10 14 00 www.nti.dk Værløse Ringsted Vejle Århus Aalborg 1 NTI CADcenter A/S Telefon: 70 10 14 00 www.nti.dk Værløse Ringsted Vejle Århus Aalborg 1 Peter Tranberg Revit Architecture - Templates Systemkonsulent Bygningskonstruktør En ide der forbliver en ide er

Læs mere

I KT I BYGGEPROCESSEN

I KT I BYGGEPROCESSEN IKT I BYGGEPROCESSEN V. HEINE OVERBY MIA ROSENGAARD HANSEN MICHAEL LYNGSØ KRISTENSEN KRISTINA LISBETH NIELSEN 1 PROJEKTKONKURRENCE TIL DRIFT Udfordringer og gevinster ved opførsel af byggeri under statens

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. - Et centralt element i kvalitetsfondsbyggerierne.

Arbejdsmiljøarbejdet. - Et centralt element i kvalitetsfondsbyggerierne. Arbejdsmiljøarbejdet - Et centralt element i kvalitetsfondsbyggerierne www.regionmidtjylland.dk Arbejdsmiljøarbejdet - Et centralt element i Kvalitetsfondsbyggerierne Agenda Arbejdsmiljøarbejde i Region

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

BIM og øget projektkvalitet

BIM og øget projektkvalitet BIM og øget projektkvalitet -hvordan openbim kan øge projektkvaliteten Thorsten Falk Jensen, bygherrerådgiver, NIRAS AGENDA Baggrund Projektkvalitet og modeller What s in it for me? Teknologi, faglighed

Læs mere

Projekt og risikostyring med 3D, 4D og 5D. Exigo - Brendstrupvej 74-8200 Aarhus N - 53 55 59 19 - info@exigo.dk - www.exigo.dk

Projekt og risikostyring med 3D, 4D og 5D. Exigo - Brendstrupvej 74-8200 Aarhus N - 53 55 59 19 - info@exigo.dk - www.exigo.dk Projekt og risikostyring med 3D, 4D og 5D Vil I have en sund byggeproces? Hos Exigo har vi specialiseret os i at hjælpe bygherrer med projekt- og risikostyring i komplicerede byggeprojekter. Vores mål

Læs mere

Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1

Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1 Hospitalsenheden Vest Staben Strategi og Plan Projektsekretariatet DNV Gødstrup Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1 Gl. Landevej 61, Bygn 08 DK-7400 Herning Tel. +45 7843 8750 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE Få mere værdi for færre penge med effektiv space management, digital drift og vedligeholdelse.

Læs mere

Kurser for ledige med ret til 6 ugers selvvalg i samarbejde med Haslev byggetekniske højskole.

Kurser for ledige med ret til 6 ugers selvvalg i samarbejde med Haslev byggetekniske højskole. Kurser for ledige med ret til 6 ugers selvvalg i samarbejde med Haslev byggetekniske højskole. Revit Architecture: På dette kursus vil du lære de grundlæggende funktioner som gør dig effektiv på den moderne

Læs mere

Niels Koefoed Nielsen Landinspektør +45 7733 2270 nkn@le34.dk

Niels Koefoed Nielsen Landinspektør +45 7733 2270 nkn@le34.dk For yderligere oplysninger venligst kontakt: Partner, BIM - Lokalplaner og 3D laserscanning Lokalplaner LE34 har i mange år deltaget i lokalplaners tilblivelse og i virkeliggørelsen af lokalplaner LE34

Læs mere

BIM I ANLÆG. BIM Aarhus. Tilgangen til BIM Fag og grænseflader Brug og implementering Standarder og aktører Eksempler og perspektiver

BIM I ANLÆG. BIM Aarhus. Tilgangen til BIM Fag og grænseflader Brug og implementering Standarder og aktører Eksempler og perspektiver BIM I ANLÆG BIM Aarhus Kipevu Oil Terminal, Mombasa, Kenya NETVÆRKSMØDE 20170601, THOMAS LUNDSGAARD Tilgangen til BIM Fag og grænseflader Brug og implementering Standarder og aktører Eksempler og perspektiver

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips cuneco en del af bips Agenda Brug af egenskaber i dag Nyt Revit modul til Be10 energiberegning med Rockwool Energy Design BIM Checker ved aflevering Egenskaber i fremtiden Det er nødvendigt med standardisering

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

BIM Snublesten. 1. Møde Arkitektskolen Aarhus Dagsorden:

BIM Snublesten. 1. Møde Arkitektskolen Aarhus Dagsorden: 1. Møde 17.03.2011 Arkitektskolen Aarhus Dagsorden: 15.00 15.20 Velkomst og en kort præsentation af mødedeltagerne 15.20 15.45 Hvordan skal BIM klubben fungere, hvad ønsker vi os af klubben? - Skal der

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Klokkeklare IKT-aftaler og opfølgning - er uden tvivl, en af de mest effektive metoder til at sikre dig mod bunkevis af ekstraregninger og slagsmål!

Klokkeklare IKT-aftaler og opfølgning - er uden tvivl, en af de mest effektive metoder til at sikre dig mod bunkevis af ekstraregninger og slagsmål! 1 Klokkeklare IKT-aftaler og opfølgning - er uden tvivl, en af de mest effektive metoder til at sikre dig mod bunkevis af ekstraregninger og slagsmål! Ekstraregninger er jo ikke noget problem, hvis du

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen IKTteknisk CADspecifikation Bygningsstyrelsen Bilag til IKT ydelsesspecifikation Dato 20121001, Revisionsdato: 20130415 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT

Læs mere

3 : 12. bips nyt. læs om:

3 : 12. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 3 : 12 læs om: 4 den nye dokumenthåndteringsmanual 6 hvad du kan se på bips konferencen 20 ekj s universitetserfaringer 28 små arkitekter

Læs mere

VDC i udførelsen 25.10.2014

VDC i udførelsen 25.10.2014 VDC i udførelsen 25.10.2014 Frederiks Plads 25.10.2014 Konstruktørdag 1 Agenda - IKT hos NCC - BIM i en konservativ branche - BIM/VDC hos NCC - Samarbejdsformer - Værdi af VDC hos NCC - Opsummering - Spørgsmål

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund Foto: Mogens Bjørnlund Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Forbruget af el, varme og vand 7 - Totalforbrug hospitalerne 9

Læs mere

Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING

Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING HVAD ER OPENBIM STUDIO? OpenBIM Studio er et BIM-baseret værktøj til brugerind dragelse, kvalitetssikring og videndeling på nybyggerier og renoveringsprojekter. OpenBIM

Læs mere

Modelleverancespecifikation

Modelleverancespecifikation Indledning Kataloget indeholder for de beskrevne objekter en side med nedenstående informationer. En side vil i nogle tilfælde omhandle en konkret bygningsdel (ét objekt), mens det i andre tilfælde vil

Læs mere

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Firma og projektorganisation, KUBUS Versionsdato 30-09-2015 Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Indhold Roller... 4 Bygherre... 4 Navn:... 4 Adresse:... 4 Email: bogodt@bf-ringgaarden.dk... 4 Telefon:... 4

Læs mere

Temaer for mit oplæg:

Temaer for mit oplæg: Indsatser for den ældre medicinske patient Formand for Sundhedskoordinationsudvalget og regionsrådsmedlem Anders Kühnau www.regionmidtjylland.dk Temaer for mit oplæg: Hvad kendetegner sundhedsvæsenet i

Læs mere

Birgitte Nissen cand arch.

Birgitte Nissen cand arch. Facility Management implementering Fra forankring til operationelt brug v/ Birgitte Nissen 26. august 2014 Netværksdage Nyborg Birgitte Nissen cand arch. Projektleder implementering nyt DV-program i RM

Læs mere

Hvor finder arkitekten BIM-objekter?

Hvor finder arkitekten BIM-objekter? Hvor finder arkitekten BIM-objekter? Som digitale byggeklodser er BIM-objekter centrale i arkitektens og ingeniørens arbejde - og de fungerer som brohoved til udbuddet....men hvor finder arkitekten og

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

Høringsudgave. Marts a xxx. publikation aftale og kommunikation. konsistenskontrol

Høringsudgave. Marts a xxx. publikation aftale og kommunikation. konsistenskontrol Høringsudgave Marts 2016 a xxx publikation aftale og kommunikation konsistenskontrol Kolofon Høringsudgave 2016-03-18 Konsistenskontrol Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 7023 2237 Fax 7023

Læs mere

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011 Vibeke Petersen Chefkonsulent Kilde bips nyt 2, 2011 Agenda for seminaret 9:00 Velkomst 9:10 Den nye bekendtgørelse vedr. IKT som var forventet at træde i kraft den 17. september 2012 Herunder vigtighed,

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 - installationer

NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Facility Management systemer i regionerne - Erfaringer fra OUH / Nyt OUH FSTA Årskonference 2016

Facility Management systemer i regionerne - Erfaringer fra OUH / Nyt OUH FSTA Årskonference 2016 Facility Management systemer i regionerne - Erfaringer fra OUH / Nyt OUH FSTA Årskonference 2016 FSTA Årskonference 13-10-2016 Præsentation Jimmi Skovgaard Hansen Projektleder OUH Facilities Management

Læs mere

AutoPilot dage. Mdoc okumenthåndtering til byggeriet. Stig Nylandsted Larsen, snl@nti.dk Lars Kanneworff lk@nti.dk NTI CADcenter A/S T: 70101400

AutoPilot dage. Mdoc okumenthåndtering til byggeriet. Stig Nylandsted Larsen, snl@nti.dk Lars Kanneworff lk@nti.dk NTI CADcenter A/S T: 70101400 Mdoc okumenthåndtering til byggeriet AutoPilot dage Stig Nylandsted Larsen, snl@nti.dk Lars Kanneworff lk@nti.dk NTI CADcenter A/S T: 70101400 NTI CADcenter A/S Stiftet i 1945 - udvikling af tegnemaskiner

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Agenda 14.00 På vej mod nye standarder 14.30 Kend det, prøv det, brug det 15.00 Pause 15.15 Sådan kommer du i gang 15.30 Spørgsmål og afrunding

Læs mere