shera board SHERA BOARD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "shera board SHERA BOARD"

Transkript

1 shera board SHERA BOARD 1

2 produktinformation INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Produktinformation 2 a. Overflade b. Anvendelse c. Opbygning d. Godkendelser og standarder 2. Leveringsprogram 2 3. Datablad 3 4. Tilbehør 4 a. Profiler b. EPDM gummi c. Skruer 5. Princip for den ventilerede facade 5 6. Montering 6+7 a. Detailtegninger SHERA Board er en ubehandlet facadeplade af fibercement med en rustik lysegrå meleret overflade. Pladen anvendes på facader, gavle, vindskeder, garager og carporte. SHERA Board er fremstillet af naturlige cellulosefibre bundet sammen af cement og sand. Denne sammensætning giver en robust og vejrbestandig plade, der ikke angribes af råd og svamp. SHERA Board er 100% asbestfri og opfylder kravene i den europæiske standard for fibercement EN Pladen er testet i henhold til den europæiske standard for reaktion på brand EN og er klassificeret som ubrændbar klasse A2-s1, d0. SHERA Board er CE mærket, og der foreligger en ydeevnedeklaration i henhold til EU regulativet vedrørende harmoniseret markedsføring af byggeprodukter (CPR EU 305/2011). Producentens kvalitetsstyringssystem er certificeret i henhold til ISO 9001: Bearbejdning 8 a. Sikkerhed b. Skæring c. Boring 8. Rengøring og vedligeholdelse 9 a. Højtryksrensning b. Kalkudslag Fordele: Vejrbestandig Ubrændbar Angribes ikke af råd og svamp Angribes ikke af insekter Lav vægt Nem montering Nem vedligeholdelse 9. Transport og opbevaring 10 SHERA BOARD Leveringsprogram 10. Håndtering 11 Tykkelse mm Længde mm Bredde mm SHERA Board har en lys glat forside og en struktureret bagside. 2 SHERA BOARD

3 datablad Egenskab Standard Enhed Værdi Densitet EN Kg/m Bøjningsstyrke (våd) EN MPa 11 E-modul (våd) EN MPa 5500 Vandoptagelse (RL > 0,75) EN % 35 Fugtindhold (levering) % 12 Fugtbevægelse % 0,04 Varmeledningsevne W/m k 0,15 Tolerance, længde EN mm ±5 Tolerance, bredde EN mm ±3 Tolerance, tykkelse EN mm ±10% Kategori, klasse EN NT A2 1 Brandklasse EN A2-s1, d0 Plader fra samme batch SHERA Board kan have små nuanceforskelle mellem forskellige produktionsserier. Dette er helt naturligt for cementbaserede produkter, og derfor er nuanceforskellene ikke reklamationsberettigede. SHERA BOARD 3

4 tilbehør Profiler Til SHERA Board leveres et komplet program af afslutningsprofiler i aluminium. Sokkelsikring/musestop Vandnæse Sålbænk Sideinddækning Udv. hjørneprofil Indvendigt hjørne Samleprofil EPDM gummi EPDM gummi Til afdækning af forskallingen ved stødsamlinger mellem to plader anvendes en 0,8x100 mm EPDM strimmel som leveres i ruller a 25 m FH X38 TX15 SPP FH X38 TX15 SPP Skruer ETX MH RX 4.8X38 TX20 W SPP ETX MH RX 4.8X38 TX20 W SPP Skruer Til fastgørelse af SHERA Board anvendes rustfri facadeskrue 4,8x32 mm, eller vingeskruer 4,9x38 mm. 4 SHERA BOARD

5 Princip for den ventilerede facade Princip for den ventilerede facade Den ventilerede facade optræder som regnskærm, der forhindrer slagregn og andre klimatiske påvirkninger i at nå isoleringen og den bagvedliggende bygningskonstruktion. Derved holdes isoleringen altid tør og bevarer sin optimale ydeevne. Især ved ældre, dårligt isolerede bygninger har den ventilerede facade sine fordele, da den dækker kuldebroer og reducerer varmetabet fra bygningen. Ventilationsspalten bortleder effektivt mulig kondens, der kunne opstå på g rund af vanddampdiffusion fra bygningskonstruktionen, og bidrager dermed til at reducere risikoen for dannelse af skimmelsvamp. Facadebeklædningen er også klimaregulerende, da den forhindrer ydermuren i at blive opvarmet om sommeren og nedkølet om vinteren. Dette er med til at sikre et stabilt indeklima. Derudover reflekterer beklædningen udefra kommende støj og virker på den måde støjdæmpende. Montering SHERA Board skal altid monteres som en ventileret facade. Dette sikres med en 22x95 mm lodret forskalling, der giver tilstrækkelig ventilation mellem pladerne og underlaget. Forskallingen fastgøres til den underliggende konstruktion med en maks. afstand på 600 mm. På højtsiddende gavle og andre udsatte steder med risiko for hård vindpåvirkning reduceres afstanden mellem forskallingsbrædderne til 400 mm. På forskallingen fastgøres et 0,8x100 mm EPDM bånd som underlag for facadepladerne. Båndet clipses fast til forskallingen. Skrueafstande SHERA Board monteres med åbne fuger. Fugens bredde svarer til pladetykkelsen og kan nemmest udføres ved at anvende et lille stykke plade som afstandsstykke ved monteringen. Pladerne fastgøres med skruer enten 4,8x32 facadeskrue i 7 mm forborede huller eller vingeskrue 4,9x38 med selvborende spids. Vingerne sikrer, at hullet i pladen bliver i overstørrelse. 80 mm Fibercementplader har som så mange andre byggeprodukter en mindre men naturlig fugt- og temperaturbevægelse. Denne bevægelse muliggøres med overstørrelse huller. Skruerne placeres min. fra pladens lodrette kant og min. 80 mm fra pladens under/overkant. Skrueafstand maks. 400 mm. Maks kantafstand for skruerne er 150 mm. Vigtigt! Skruerne fastgøres med moderat pres. Skruehovedet skal blot lægge an mod pladens overflade. En overspænding af skruerne kan være medvirkende til at hindre pladernes fri bevægelighed, hvilket kan resultere i skader. SHERA BOARD 5

6 installation mm 80 mm mm Tegning 1. Lodret snit af start ved sokkel Beklædningen bør efterlade et stykke fri sokkel og begynde ca. 150 mm over niveau for at undgå tilsmudsning fra underlaget. Tegning 3. Lodret snit ved sålbænk Under vinduer afdækkes åbningen i facadebeklædningen med en sålbænk, der udføres med profil Der laves en ventilationsåbning mellem sålbænk og facadeplader på 10 mm. Tegning 5. Lodret snit ved udhæng Ved udhænget afsluttes med en facadeplade, som er tilpasset så dens overkant dækkes af udhængsbrættet. Beklædningen afsluttes på en sådan måde, at der sikres ventilation fra hulrummet bag beklædningen. Ventilationsprofil monteres, så det dækker ventilationsåbningen under forskallingen. Den nederste række plader monteres vandret og i lige linje, da dette er afgørende for en korrekt montering af de efterfølgende rækker. Underkant plade holdes ca. 10 mm under forskallingens nederste kant. Tegning 2. Lodret snit vandret fuge Der etableres en åben fuge svarende til en pladetykkelse mellem pladerne (6-8 mm). Det sker nemmest ved at anvende et lille stykke plade som afstandsstykke ved monteringen. Skruerne placeres min. 80 mm fra pladekanten og fastgøres med moderat pres. Tegning 4. Lodret snit ved overkant vindue Over vinduet monteres vandnæseprofil i niveau med overkant vindueshul. Forskallingen begynder mm over vandnæseprofilet. Der skal være min 10 mm ventilationsåbning mellem vandnæseprofilet og plankens underkant. Tegning 6. Vandret snit ved pladesamling og mellemunderstøtning Der etableres en åben fuge svarende til en pladetykkelse mellem pladerne ved de lodrette pladesamlinger (6-8 mm). Det sker nemmest ved at anvende et lille stykke plade som afstandsstykke ved monteringen. Skruerne placeres min. fra pladekanten og fastgøres med moderat pres. 6 SHERA BOARD

7 installation mm 3 mm Tegning 7-8. Vandret snit ved udvendigt hjørne (2 løsninger) Tegning Vandret snit ved indvendigt hjørne (2 løsninger) Tegning Vandret snit ved vindueslysning (2 løsninger) Ved udvendige hjørner stødes to forskallingsbrædder sammen i hjørnet. Der er flere hjørneløsninger at vælge imellem. 1. Udvendigt hjørneprofil monteres på forskallingen, og facadepladerne fastgøres derefter med 3 mm luft til hjørneprofilet. 2. Facadepladerne monteres med normal fugebredde. Pladen, på den side, hvor der ikke skal være en synlig fuge monteres med et overlap på forskallingen svarende til pladetykkelsen. Den tilstødende plade på den anden side af hjørnet monteres med normal fugebredde. Ved indvendige hjørner stødes to forskallingsbrædder sammen i hjørnet. Der er flere hjørneløsninger at vælge imellem. 1. Indvendigt hjørneprofil monteres på forskallingen, og facadepladerne fastgøres derefter med 3 mm luft til hjørneprofilet. 2. Facadepladerne monteres med normal fugebredde. Pladen, på den side, hvor der ikke skal være en synlig fuge monteres med afstand på 3 mm fra forskallingen. Den tilstødende plade på den anden side af hjørnet monteres med normal fugebredde. Der er flere muligheder for afslutning i vindueslysninger. Her følger 2 løsningsforslag. 1. I vindueslysningen monteres sideinddækningsprofil Profilet kan afkortes, så det passer til den aktuelle lysning. 2. Fugen, synlig fra facadesiden. Strimlen, der monteres i lysningen placeres med et overlap over forskallingen svarende til pladetykkelsen. Den tilstødende facadeplade monteres med normal fugebredde. (Denne løsning kan også udføres med fugen, ikke synlig fra facadesiden). SHERA BOARD 7

8 bearbejdning Sikkerhed Det er vigtigt at iagttage gældende sikkerhedsregler og bestemmelser under bearbejdning og håndtering af SHERA Board. Tilstrækkelig udsugning og ventilation omkring arbejdsstedet er især vigtigt. Skæring og boring frembringer støv, og de nødvendige forholdsregler skal tages i form af egnede handsker, briller og åndedrætsværn. Støv fra fibercement er karakteriseret som mineralsk støv, og længere tids påvirkning kan medføre lungesygdomme som silikose eller lungekræft. Skæring Bedst med rundsav Tilskæring af SHERA Board kan foretages med stiksav eller rundsav med en diamantbestykket klinge. Det bedste resultat opnås ved brug af rundsav. Med stiksav og håndrundsav skæres plankerne med bagsiden opad. Med en stationær rundsav skæres pladerne med forsiden opad. Det giver det reneste snit. Periferihastigheden for rundsaven skal ligge på m/s, og savklingens dybde skal være mm. Indhak og huller kan med fordel skæres med en stiksav. Huller kan alternativt laves med et kopbor beregnet til murværk. SHERA Board kræver ingen særlig vedligeholdelse for at bibeholde sin styrke og vejrbestandighed Boring Mindre huller bores med et murbor og fra forsiden af pladen. Anvend altid en finerplade eller et bræt som underlag ved boring for at undgå flosning af borehullets bagkant. 8 SHERA BOARD

9 rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Et jævnligt eftersyn og en let rengøring med en blød børste og en vandig opløsning af et almindeligt husholdningsrengøringsmiddel er tilstrækkeligt. Almindeligt forekommende støv og snavs fra omgivelserne har ingen negativ effekt på pladernes holdbarhed og kan normalt vaskes af med en blød børste og lunkent sæbevand, der skylles af med rent vand. Det anbefales at vedligeholde overfladen løbende, så der ikke med tiden opbygges algevækst, der kan skade overfladen på pladerne. Mos og alger afrenses med et anerkendt, ikke blegende afrensningsmiddel (husvask, Rodalon el. lign.). Efter rengøring skylles altid med rigelige mængder vand. Højtryksrensning Højtryksrensning anbefales IKKE anvendt. For højt tryk og for kort afstand kan medføre skader på pladens overflade. Kalkudslag På cementholdige produkter og dermed også på fibercement, kan kalkudslag forekomme. Kalkudslag skader ikke materialet og vil med tiden mindskes. Såfremt man ønsker at fjerne mest muligt af udslaget, kan afvaskning med ufortyndet husholdningseddike eller en 10% eddikesyreopløsning anbefales. Benyt aldrig stærkere koncentration end 10% eddikesyreopløsning. Det er meget vigtigt at neutralisere overfladen helt ved en grundig afvaskning med rent vand. Kalkudslag er ikke reklamationsberettiget, da det normalt kan forekomme som en del af cementens hærdeproces. SHERA BOARD 9

10 Transport og opbevaring Transport og opbevaring Optimalt skal SHERA Board opbevares på de originale paller indendørs eller under tag og altid i den originale indpakning indtil monteringsarbejdet påbegyndes. Pallerne skal stå tørt på et plant og stabilt underlag. Alternativt placeres pladerne på strøer, der er hævet over underlaget og udlagt på en absolut plan flade med en afstand på maks. 300 mm. Pladerne skal til enhver tid være afdækket med en presenning, så de er godt beskyttet mod vejrliget, men samtidig ventileret, da det ellers kan øge risikoen for kalkudslag og andre skader på pladernes overflade. 10 SHERA BOARD

11 håndtering Håndtering SHERA Board pladerne skal løftes af pallen og ikke trækkes henover den underliggende plade, da det vil medføre ridser i overfladen.pladerne skal bæres i lodret position og altid af mindst to personer. SHERA BOARD 11

12 DESEMBER 2014 oplev fordelene ved samlasthandel Bredt produktsortiment Du kan frit sammensætte dine indkøb fra BMC Danmarks brede sortiment, og få dem samlastet hos os. Undgå lagerbinding Du kan købe mindre partier af en vare, når du samlaster med andre varer fra BMC Danmark. Dermed får du lavere lagerbinding. Fleksibelt lager BMC Danmarks fleksible system giver en stor tilgængelighed for dig, og gør det nemmere at disponere dit lager, da vi opbevarer varerne for dig, indtil du skal bruge dem også selvom det kun drejer sig om få paller. Hurtig levering Fra BMC Danmarks logistik center i Aalborg, hvor du også selv kan afhente varerne, tilbyder vi levering fra dag til dag i hele landet. Logistik Logistik omkostninger har stor indflydelse på varens pris. Dette har BMC stor fokus på og er med egne logistikcentre og datterselskaber inden for landevejs- og søtransport, godt etablerede. Kontakt BMC Danmark A/S Stykgodsvej 7 DK-9000 Aalborg Tlf Fax Åbningstider Kontor: Mandag-torsdag kl Fredag kl Lager: Mandag-torsdag kl Fredag kl

Monteringsvejledning. Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen minimal vedligeholdelse

Monteringsvejledning. Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Monteringsvejledning Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Monteringsvejledning Denne monteringsvejledning er lavet til dig der har truffet det rigtige valg,

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Monteringsvejledning. Retningslinjer for bearbejdning og montering. www.rockpanel.dk/detersalet

Monteringsvejledning. Retningslinjer for bearbejdning og montering. www.rockpanel.dk/detersalet Monteringsvejledning Retningslinjer for bearbejdning og montering www.rockpanel.dk/detersalet Notater INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM ROCKPANEL Det er så let! MED ROCKPANEL 6 algemeen 8 EMBALLERING, TRANSPORT

Læs mere

FACADEISOLERINGSSYSTEM

FACADEISOLERINGSSYSTEM FACADEISOLERINGSSYSTEM Arbejdsvejledning, projektering og vedligeholdelse Indhold Skalflex service...3 Fordele ved Skalflex Facadeisoleringssystem...4 Opbygning af Skalflex Facadeisoleringssystem...5 Produktinformation

Læs mere

Montagevejledning. Operal

Montagevejledning. Operal Montagevejledning Operal 2 Montagevejledning Denne montagevejledning er lavet til dig, der har truffet det rigtige valg: At få en flot facade med Operal. Hvorfor bruge tid på at montere et produkt, der

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade DS Montagevejledning DS Trapez stålplader til tag og facade DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse s. DS Overfladebeskrivelse

Læs mere

NETPUDSRENOVERING. Løsningen til nedslidte og ødelagte facader

NETPUDSRENOVERING. Løsningen til nedslidte og ødelagte facader NETPUDSRENOVERING Løsningen til nedslidte og ødelagte facader Indhold Skalflex service...3 Den rigtige beslutning...4 Opbygning af Skalflex Netpudsrenovering...5 Forberedelse...6 Afdækning...6 Stillads...6

Læs mere

Deigaard Plastic a/s. - altid på toppen. Byggevejledning for udestuer og terrasser med THERMOFLEX

Deigaard Plastic a/s. - altid på toppen. Byggevejledning for udestuer og terrasser med THERMOFLEX Deigaard Plastic a/s - altid på toppen Byggevejledning for udestuer og terrasser med THERMOFLEX Derfor er system Thermoflex det bedste på markedet Glatte overflader Begge overflader på tagpladerne er plane

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING. Tag og facade med DS Sinus stålplader. Montagevejledning. DS Sinus

MONTAGEVEJLEDNING. Tag og facade med DS Sinus stålplader. Montagevejledning. DS Sinus Juni 00 Montagevejledning Tag og facade med DS Sinus stålplader Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Detaljer Vedligeholdelse MONTAGEVEJLEDNING DS Sinus Montering af DS Sinus stålplader på tag

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse!

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse! Isola Mestertekk Et-lags tagbelægning Til alle tagløsninger Tørre og sunde huse! Tage til alle forhold! Det nordiske klima er blandt verdens hårdeste. Dermed byder det på udfordringer, som har præget vores

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger Montageanvisning 2014 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja

Læs mere

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015 ProRox Industriisolering ProRox GRP 1000 Vandtæt isoleringsystem Vores viden - din fordel ROCKWOOL Technical Insulation er et datterselskab i ROCKWOOL koncernen. Vi udvikler

Læs mere

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++ LeT Sværhedsgrad: Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære. tidsforbrug: -4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for

Læs mere

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre 40 super tips Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre Der er fif, der er tricks, og så er der de dér supertips, som virkelig gør en forskel. Som gør arbejdet mange gange lettere, giver bedre resultater og fjerner

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet!

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Udførelsesvejledning til LIP Facadesystem - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning....................................................... 3 Systemets opbygning med isolering....................................

Læs mere

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader April 2003 Gør- det- selv Gør - det - selv - med Gyproc gipsplader Indhold Skillevæg på træ eller stål side 3 Gips på trælægter side 4 Gips på stållægter side 5 Glatte, hvide lofter side 6 Woodroc loftpaneler

Læs mere

Ansvarlig styrke. Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec

Ansvarlig styrke. Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec Ansvarlig styrke Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec DK Stærke og holdbare løsninger med Alfix DuraPuds og DuraDec Vandskurede vægge og pudsede facader er med til at præge bygningers

Læs mere

fermacell Fibergips Montagevejledning Lette væg- og loftkonstruktioner Juni 2015

fermacell Fibergips Montagevejledning Lette væg- og loftkonstruktioner Juni 2015 fermacell Montagevejledning Lette væg og loftkonstruktioner Juni 2015 54 10 9 8 7 6 5 4 3 2 4. Montagevejledning Indhold 4.1. Om denne vejledning 4.2. Introduktion af de 3 samlingsteknikker 4.2.1 Spartelkantsamling

Læs mere

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. energieffektivitet sat i system RockShell vægsystem Byggemanual ROCKSHELL Rockwool A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Tlf. 46 56 16 16 www.rockshell.dk Manual nr.: xx. Version 1. November+ 2011 proservice.dk

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER Kort og godt om termoruder NY VERSION Glasindustrien september 2002 2 Kort og godt om termoruder Glasindustrien september 2002 Indholdsfortegnelse Informationer... 3 Termorudens

Læs mere

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Brugervejledning 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse... 3-4 Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue... 7-8 Tophængt vindue... 9 Topstyret vindue...

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus Udgave 10 - august 2010 Mekanisk fotografisk eller anden gengivelse af dette værk eller dele af det, er

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2013 Sommeren 2013 3. udgave 1. oplag Redaktion: Danske Malermestre Fermacell Scandinavia Gyproc A/S Knauf Danogips Produktion:

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage Opbygning. Powerpanel H 2 O er en cementbundet letbetonplade med sandwichstruktur og armering på begge sider under dæklagene i form

Læs mere