2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet."

Transkript

1 Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 28. januar Kl Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. 4 Praksis for god forvaltning af offentlige midler Provstiudvalget drøftede forhold omkring egen praksis og fandt, at det var i overensstemmelse med god forvaltning af offentlige midler. 5 Eksempler på samarbejdsvedtægter mellem MR og PU Sag: Samarbejdsvedtægter mellem MR og PU (1452) Provstiudvalget vil ved fremtidige samarbejdsaftaler mellem menighedsrådene i provstiet gennemføre en mere formel godkendelse svarende til de af ministeriet indskærpede krav. Eksempler på samarbejdsvedtægter mellem MR og PU 6 VS: Vedr. kirkegårdsvedtægt og udarbejdelse af samme Sag: Kirkegårdsvedtægter (1084) Provstiudvalget vil overfor Højrup menighedsråd pege på det standardforslag til kirkegårdsvedtægt, man kan finde under håndbøger på DAP'en. VS: Vedr. kirkegårdsvedtægt og udarbejdelse af samme 7 Svar fra Videncentret for Landbrug Sag: Generelt - forpagtningskontrakter (1362) Svar fra Videncentret for Landbrug Provstiudvalget har modtaget et meget tilfredsstillende svar fra Videnscentret for Landbrug (nu Seges), hvori det tilkendegives, at man fint kan rådgive og administrere ud fra de krav, provstiudvalget har stillet til godkendelse af forpagtningskontrakter. Tak for udsigten til samarbejde og et par Ligeledes tilkendegiver Seges, at en spørgsmål - Haderslev domprovsti standardkontrakt ikke er tilgængelig online, men at menighedsrådene ved henvendelse vil kunne få den Referat, Side: 1

2 menighedsrådene ved henvendelse vil kunne få den tilsendt elektronisk uden beregning. Provstiudvalget vil skrive til menighedsrådene herom. 8 Forpagtningskontrakt - Følgebrev Sag: Forpagtningskontrakt Domsognet (1128) - Haderslev Vor Frue Domsogn Forpagtningskontrakt - Følgebrev Forpagtningtskontrakt - Domsogn - 37 Sdr.. Otting Åge Jørgensen - Nord for stamvejen Erlev Bjerge Ingrid Vilslev og domprovsten erklærede sig inhabile i forhold til dette punkt og forlod mødet under behandlingen. Der blev konstateret en fejl i momsbeløbet - det samlede forpagtningsbeløb er dog korrekt. Provstiudvalget kan dog stadig ikke godkende kontrakterne, da de ikke fuldt ud lever op til de fastsatte krav om fuld forudbetaling eller anfordringsgaranti. Forpagtningskontrakt - Domsogn Vandling Jørgen Dahlmann - Havegårdsvej 40 9 Re: SV: Damager Sag: Helhedsplan - Damager kirkegård (1129) - Gammel Haderslev Sogn Re: SV: Damager Damager kirkegård helheds- og udviklingsplan 10 sv: Fredningssag nr. 45/2014: Ansøgning om disp. til at opstille et kreaturhegn og at anlægge en servicevej på de fredede arealer sydøst for Starup Kirke Sag: Etablering af regnvandsbassin ved Starup kirke (1165) - Sønder Starup Sogn Provstiudvalget gennemgik materialet og fandt planerne spændende. Det er en flot tanke, at Haderslev med tiden vil få en bypark mere. Provstiudvalget godkendte den forelagte helhedsog udviklingsplan for Damager kirkegård. Provstiudvalget forventer, at omlægningerne vil betyde en optimering af driften med mindre driftsudgifter til følge. Provstiudvalget ønsker dog en supplerende redegørelse for den forventede tidsplan og de forventede økonomiske konsekvenser af en realisering af planen. Provstiudvalget skal i den forbindelse understrege, at der med godkendelsen ikke er bevilget anlægsmidler til gennemførelsen af planen. Provstiudvalget tog behandlingen af sagen til efterretning. Til efterretning sv: Fredningssag nr. 45/2014: Ansøgning om disp. til at opstille et kreaturhegn og at anlægge en servicevej på de fredede arealer sydøst for Starup Kirke RE: Frist for bemærkninger er senest 14. januar 2015 Formandsbeslutning til efterretning. Fredningssag nr. 45/2014: Ansøgning om disp. Referat, Side: 2

3 til at opstille et kreaturhegn og at anlægge en servicevej på de fredede arealer sydøst for Starup Kirke 11 SV: Øsby menighedsråd vedr. møde Sag: Øsby kirke - varme i kor (1198) - Øsby Sogn SV: Øsby menighedsråd vedr. møde Øsby MR - projektbeskrivelse bænke, varme, forsatsvinduer Forud for mødet havde provstiudvalget sammen med menighedsrådet besigtiget Øsby kirke og drøftet de forelagte planer for fjernelse af tre bænkerækker, bedre varme i koret og forsatsvinduer samt optimering af mulighed for udluftning. Provstiudvalget afventer nu, at menighedsrådet sender forslagene ind til en formel godkendelse. Ved fremsendelsen til stiftet vil provstiudvalget tage forbehold for den finansielle del og tidsplanen for en igangsættelse. Der vil forud for provstiudvalgets møde i marts blive udarbejdet en prognose for udviklingen i provstiets låneportefølge, så det kan blive afklaret, hvilke opgaver der vil kunne tages ind parallelt med, at der skaffes økonomi til domkirkens indvendige istandsættelse. 12 Sommersted Kirke - Arbejder på tårnet - udspyrere (ST sagsnr ) Sag: Sommersted kirke - tårnets murværk og blytag. Menighedshus - facaderenovering (1200) - Sommersted Sogn Sagen fremsendes til videre behandling i stiftet. Sommersted Kirke - Arbejder på tårnet - udspyrere (ST sagsnr ) 13 Varmeanlæg i Moltrup kirke - MR anmoder om igangsætning af projekt Sag: Moltrup kirke - varmeanlæg (1209) - Moltrup Sogn Varmeanlæg i Moltrup kirke - MR anmoder om igangsætning af projekt Et bilag med en opdatering af projektets omkostninger var eftersendt. Da projektet stadig holder sig indenfor den ramme, som menighedsrådet allerede har fået stillet til rådighed i 2013, kan provstiudvalget anbefale en igangsættelse. VS: Vedr. ny varme i Moltrup Kirke - forespørgsel fra ST SV fra MR: Vedr. ny varme i Moltrup Kirke Fwd: Fwd: Opdateret regnskab vedr. Moltrup Kirke Referat, Side: 3

4 14 Provsten anmoder om møde - Vedr. Skimmelsagen med præsteboligen på klostervænget På lukket dagsorden 15 Forespørgsel fra Jegerup MR - reparation af murbindere i kirketårn Sag: Renovering af tårn (kalk) (1352) - Jegerup Sogn Forespørgsel fra Jegerup MR - reparation af murbindere i kirketårn Formanden orienterede om sagen. Provstiudvalget vil anbefale menighedsrådet, at man forespørger ingeniør Keld Abrahamsen om en vurdering af tårnets tilstand og et overslag over de omkostninger, der vil være ved en istandsættelse. Til finansiering af den foreløbige undersøgelse vil provstiudvalget bevilge 5% midler under forudsætning af, at kirkekassen ikke selv er i stand til at betale. Der er således ikke taget stilling til en finansiering af et efterfølgende projekt. 16 Ansøgning om menighedskoordinator på vegne af Øsby, Årø, Hoptrup, Halk, Grarup og Vilstrup MR Sag: Menighedskoordinator (1427) Ansøgning om menighedskoordinator på vegne af Øsby, Årø, Hoptrup, Halk, Grarup og Vilstrup MR Svar fra ST på henvendelse vedr. koordinator Thyra Bohsen og Lars-Peter Melchiorsen erklærede sig inhabile og forlod mødet under behandlingen. Biskoppen har i sit svar tilkendegivet sympati for tankerne om at fremme et samarbejde ved ansættelse af en menighedskoordinator. Dog er der ingen hjemmel for biskoppen til at finansiere eller give tilskud til noget sådant. Sagen overlades til provstiudvalget. Provstiudvalget har også megen sympati for projektet, hvor man dog anmoder menighedsrådene overveje, om ikke også andre funtioner kan medtænkes såsom rengskabsførerfunktionen, så der kommer større synergieffekt ud af samarbejdet. En slags kordegn på landet uden kirketjeneste. Der er tale om et tiltag, der enten skal finansieres ved omlægninger og besparelser eller ved tildeling af flere midler. Provstiudvalget sender derfor sagen tilbage til fornyede overvejelser i menighedsrådene - også med henblik på en redegørelse for økonomien i projektet. 17 Ansøgning om 5%-midler vedr. præsteskifte Sag: 5%-midler præsteskifte (1433) Ansøgning om 5%-midler vedr. præsteskifte Der ansøges om et beløb på ,- kr. Halk-Grarup, 5%-midler i anledning af præsteskifte Foreløbig ansøgning på ,25 kr. Forsikringsenhedens afgørelse afventes p.t. Thyra Bohsen fremlagde forud for behandlingen en redegørelse for kassebeholdningen. Herefter erklæredethyra Bohsen og Lars-Peter Melchiorsen sig for inhabile og forlod mødet under behandlingen. Provstiudvalget var tidligere blevet orienteret om den forventede overskridelse og menighedssrådets håb om at kunne få de store udgifter dækket af forsikringen, Trods klage er der ikke udsigt til at få tilført midler fra forsikringen. Referat, Side: 4

5 Provstiudvalget bevilgede kr. af 5 % midlerne, da man vurderer, at kirkekassen selv vil kunne finansiere resten. 18 Ansøgning om 5% midler fra Hoptrup MR Sag: 5% midler til rensning af orgel i Hoptrup kirke (1442) - Hoptrup Sogn Ansøgning om 5% midler fra Hoptrup MR Tilbud fra orgelfirma Markussen og Søn på ,00 kr. inkl. moms Udtalelse fra orgelkonsulent Torben Krebs. 19 Svar Hoptrup MR vedr. konsulentrunde om fjernelse af bænke i sydlige sideskib i Hoptrup Kirke Sag: Hoptrup kirke - Fjernelse af bænke i sydlige sideskib (1435) - Hoptrup Sogn Da der ikke er tale om angreb af skimmelsvampe, vurderer provstiudvalget ikke, at der længere er tale om en akut sag. Rensningen af orglet skal på prioriteringsplanen, eller menighedsrådet må indarbejde projektet i egen drift. Sagen blev taget til efterretning. Til efterretning. Svar Hoptrup MR vedr. konsulentrunde om fjernelse af bænke i sydlige sideskib i Hoptrup Kirke Konsulentrunde - Fjernelse af bænke i sydlige sideskib i Hoptrup Kirke SV: Hoptrup Kirke - fjernelse af bænke i det sydlige sideskib - MR ønsker at komme med i en konsulentrund sv: SV: Hoptrup Kirke - fjernelse af bænke i det sydlige sideskib - MR ønsker at komme med i en konsulentrund Konsulentrundekvittering - Hoptrup kirke - fjernelse af bænke i det sydlige sideskib 20 Ansøgning til provstiudvalget Sag: Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag (1445) Provstiudvalget godkendte en forhøjelse på kr. af den budgetterede ramme. Ansøgning til provstiudvalget Der ansøges om en forhøjelse på 5000 kr. af budgetttet. Budget 2015 PUK - pinsegudstjenesten Referat, Side: 5

6 21 Ansøgning fra Halk-Grarup MR om omklassificering af graver På lukket dagsorden 22 Indstilling og budget vedr. arbejder på Nustrup Præstegård Sag: Nustrup Præstegård - badeværelse og gulv i gang på 1 sal (1451) - Nustrup Sogn Indstilling og budget vedr. arbejder på Nustrup Præstegård Billigste tilbud inkl. moms kr. 23 Vejledende honorarsatser til formænd. kasserere, kirkeværger og kontaktpersoner for 2015 Sag: Vejledende honorarsatser 2015 (1438) - Haderslev Stift Arne Rudbech orienterede om, at der er indhentet to tilbud på alle større arbejder, og at menighedsrådet havde taget det billigste tilbud. Herefter erklærede Arne Rudbech sig for inhabil og forlod mødet under behandlingen. Finansieringen er på plads med de kr., der er afsat til formålet. Provstiudvalget godkendte herefter endeligt, at arbejdet iværksættes. Provstiudvalget tog skrivelsen til efterretning, men vil atter rette henvendelse til stiftet med en anmodning om, at et udvalgsarbejde om de vejledende honorarsatser genoptages. Vejledende honorarsatser til formænd. kasserere, kirkeværger og kontaktpersoner for Teologi for voksne - medlemskontingent Sag: Teologi for voksne i Haderslev Stift (1439) - Haderslev Stift Teologi for voksne - medlemskontingent Haderslev domprovsti - Stiftende repræsentantskabsmøde i foreneingen - Teologi for voksne i Haderslev Stift Domprovsten orienterede som sagens hidtidige behandling. Formanden havde som en formandsbeslutningen sagt god for, at provstiudvalget kunne tegne sig som stifter og medlem af foreningen Teologi For Voksne. Provstiudvalget tog dette til efterretning. Provstiudvalget bevilgede kr. til formålet og vil lade sig repræsentere i repræsentantskabet af Lars-Peter Melchiorsen. 25 PUK - Revisionsprotokollat til beholdningseftersyn 2014 Sag: Beholdningseftersyn 2014 PUK (1440) Provstiudvalget godkendte protokollatet. PUK - Revisionsprotokollat til beholdningseftersyn 2014 Til behandling og godkendelse. 26 Vedsted Revisionsprotokollat til beholdningseftersyn 2014 Sag: Beholdningseftersyn 2014 Kirkekasser (1443) Taget til efterretning. Provstiudvalget vil benytte behandlingen af dette punkt til at gøre menighedsrådene opmærksom på, at de skal lægge deres egen behandling ud i dataarkivet. Referat, Side: 6

7 Vedsted Revisionsprotokollat til beholdningseftersyn 2014 dataarkivet. 27 Regnskab 2014 Fjelstrup MR - anmodning om overflytning af rentebeløb Sag: Årsregnskab kirkelige kasser 2014 (1450) Provstiudvalget godkendte den ansøgte overflytning af rentemidler til anlægsmidler. Regnskab 2014 Fjelstrup MR - anmodning om overflytning af rentebeløb 28 Provstesyn datoer - bygningssagkyndig Sag: Provstesyn 2015 (1449) Provstesyn datoer - bygningssagkyndig Udskrift af synsprotokollen - Maugstrup præstegård Fraflytnings- og indflytningssyn 29 VS: Offentliggørelse af regnskab, vejledning - PU møde Sag: Offentliggørelse af regnskaber (1259) - Kirkeministeriet VS: Offentliggørelse af regnskab, vejledning - PU møde Provstiudvalget godkendte udskiftet af det gennemførte indflytningssyn i Maugstrup præstegård. Provstiets bygningskyndige arkitekt Anker Ravn Knudsen har anmodet om at blive fritaget for halvdelen af synene i Haderslev domprovsti. Han fortsætter som synsmand for de vestlige sogne i det gamle Vojens-Christiansfeld provsti ogtørning provsti. Provstiudvalget drøftede, hvem der skal spørges. Domprovsten går videre hermed. Provstisekretæren oplyste, at kontoret - efter ministeriets generelle anbefaling - havde frigivet regnskaberne for 2013 til offentliggørelse uanset at kolonnen menighedsrådets behandling af provstiudvalgets bemærkninger endnu ikke er udfyldt med dato. Det tog provstiudvalget til efterretning. Offentliggørelse af regnskab, vejledning 30 Fole kirkegård, depotplads - fra ST - MR beslutning til afgørelse i PU Sag: Fole kirkegård - ny lagerplads (1218) - Fole Sogn Fole kirkegård, depotplads - fra ST - MR beslutning til afgørelse i PU Provstiudvalget havde ved mødets start godkendt, at sag nr Fole kirkegård depotplads kom til behandling. Menighedsrådet har forholdt sig til kirkegårdskonsulentens bemærkninger og vil følge bemærkningerne om frilæggelse af diget mod vest og anvendelsen af slotsgrus ved sti og depotområdet. Menighedsrådet vil dog - trods kirkegårdskonsulentens anbefaling om at overveje depoternes størrelse - fastholde depoterne i den størrelse, som først foreslået af arkitekten. Provstiudvalget tager dette til efterretning og godkender endeligt projektet for etablering af ny depotplads ved Fole kirke. Provstiudvalget sender herefter på menighedsrådets Referat, Side: 7

8 vegne sagen til behandling i fredningsnævnet. 31 Eventuelt Provstisekretæren omdelte den opdaterede version af listen over møder og tidsfrister for budget og regnskab i Provstiudvalget tog skrivelsen til efterretning. Den vil nu blive sendt til menighedsrådene. Orienteringspunkterne blev taget til til orientering. Mødet slut. Referat, Side: 8

9 Orientering 32 Skimmelsvampanalyse Sag: Moltrup - skimmelsvamp (1413) - Moltrup Sogn Skimmelsvampanalyse 33 Erfamøde for kontaktpersoner i Haderslev Domprovsti Sag: ERFA-kurser for kontaktpersoner (1049) Erfamøde for kontaktpersoner i Haderslev Domprovsti 34 Tyske menigheders brug af danske folkekirker - regulering 2015 Sag: Tyske Frimenigheders brug af kirken (1057) - Haderslev Stift Tyske menigheders brug af danske folkekirker - regulering Mødedatoer Haderslev Stiftsråd Sag: Stiftsrådet (1070) - Haderslev Stift Mødedatoer Haderslev Stiftsråd Fællesmødet Fælles personalekonsulent oktoberdecember 2014 Sag: Personalekonsulent - fælles (1111) - Haderslev Stift Fælles personalekonsulent oktober- december Afslutning dokumentation af skader på voldsted Maugstrup Præstegårdshave, HAM 5524 Sag: Maugstrup præstegårdshave - voldgrav (1177) - Maugstrup Sogn Afslutning dokumentation af skader på voldsted Maugstrup Præstegårdshave, HAM 5524 Referat, Side: 9

10 Orientering 38 Fjelstrup kirke - blytag og indv. istandsættelse - forhøjelse af lån af stiftsmidler Sag: Fjelstrup Kirke - nyt blytag på tårn (1183) - Fjelstrup Sogn Fjelstrup kirke - blytag og indv. istandsættelse - forhøjelse af lån af stiftsmidler 39 Fole kirkegård - ny lagerplads - faktura fra kirkegårdskonsulenten til betaling Sag: Fole kirkegård - ny lagerplads (1218) - Fole Sogn Fole kirkegård - ny lagerplads - faktura fra kirkegårdskonsulenten til betaling 40 Vojens præsteembede - køb af Povlsbjerg Børnehave, Østergade 46, Vojens - Lånebevilling Sag: Køb af Povlsbjerg Børnehave i Vojens - parkeringsplads (1260) - Vojens Sogn Vojens præsteembede - køb af Povlsbjerg Børnehave, Østergade 46, Vojens - Lånebevilling 41 Graversituation På lukket dagsorden 42 Klage over vedligeholdelse af Gravsted G 034bl Kistegravsted - sidst begravet Knud Erik Jensen Sag: Øsby Kirkegård (1431) - Øsby Sogn Klage over vedligeholdelse af Gravsted G 034bl Kistegravsted - sidst begravet Knud Erik Jensen Øsby kirkegård - klage over vedligeholdelse af gravsted G 034bl 43 SV: Konfirmand og minikonfirmand i foråret for skolen ved stadion Sag: Konfirmandundervisningen og Referat, Side: 10

11 Orientering børnekonfirmandundervisningen (1297) SV: Konfirmand og minikonfirmand i foråret for skolen ved stadion 44 Re: NY vandskade i Hoptrup Præstegård!!! Sag: Hoptrup præstegård - stråtag og skimmelsvampe (1302) - Hoptrup Sogn Re: NY vandskade i Hoptrup Præstegård!!! Arkitektens reaktion - NY vandskade i Hoptrup Præstegård!!! Provstens reaktion - NY vandskade i Hoptrup Præstegård!!! NY vandskade i Hoptrup Præstegård!!! 45 Kontooplysning fra Vilstrup Kirkekasse, Udbetaling af bevilgede beløb af 5%- midlerne. Sag: 5 % midler - ansøgning i 2014 (1311) Kontooplysning fra Vilstrup Kirkekasse, Udbetaling af bevilgede beløb af 5%-midlerne. 46 Kvartalsrapport 3-14 Oksenvad kirkekasse Sag: Kvartalsrapport kirkekasser (1399) Kvartalsrapport 3-14 Oksenvad kirkekasse 47 Kirketællinger; Stiftsrejser 2015; Stiftsmagasin; Forbønsgudstjeneste; Sag: Kirketællinger (1412) Kirketællinger; Stiftsrejser 2015; Stiftsmagasin; Forbønsgudstjeneste; 48 Nustrup Menighedsråd - Konstituering Sag: Nustrup Menighedsråd (1419) - Nustrup Sogn Referat, Side: 11

12 Orientering Nustrup Menighedsråd - Konstituering 49 Tre arrangementer i marts Sag: Gudstjenesteliv 2015 (1437) Tre arrangementer i marts Program 2015 Gudstjenesteliv og Konference Mission Endelig fastsættelse af boligbidrag, Borgvej 3, Maugstrup Sag: Boligbidrag (1441) Endelig fastsættelse af boligbidrag, Borgvej 3, Maugstrup Endelig fastsættelse af boligbidrag Bankelvej 16, Halk 51 VS: Temadag - deltagerliste til orientering og videreformidling Sag: Energioptimering i Folkekirken (1403) VS: Temadag - deltagerliste til orientering og videreformidling Helge C. Jacobsen og Bent K. Andersen deltager. Referat, Side: 12

13 Underskrifter vedr. møde d Helge Christian Jacobsen Arne Rudbeck Bent Kronborg Andersen Erik Høgh Ingrid Vilslev Kim Jon Eriksen Lars-Peter Melchiorsen Thyra Margrethe Bohsen Ulla Toft Referat, Side: 13

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning.

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud til mødet fra Thyra Bohsen. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af budgetsamrådsmøde torsdag 28. august 2014 kl. 19.00 i Hammelev sognehus, Kirkeforte, Hammelev

Referat af budgetsamrådsmøde torsdag 28. august 2014 kl. 19.00 i Hammelev sognehus, Kirkeforte, Hammelev Referat af budgetsamrådsmøde torsdag 28. august 2014 kl. 19.00 i Hammelev sognehus, Kirkeforte, Hammelev Dagsorden 1. Udskrivningsgrundlaget, landskirkeskatten, stiftsbidraget og andre overordnede faktorer

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat,02-12-2008 Side: 1 1 Indberetning af afstemningsvalg Sag: Menighedsrådsvalget

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende: Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Salg af kirkejord Sag: Salg af kirkejord

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Keld B. Hansen, Stig Saxbjørn, Kjeld Bruun, Else Wismar, Grethe Monrad og

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Mødet startede med besigtigelse på Lomborg kirkegård Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Kvist, Anne Marie Laier og Even Christensen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Christian Hvergel Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere