Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2010"

Transkript

1 Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2010 August 2010 Jacob Mollerup Lyttternes og seernes redaktør i DR

2 2 1. Sammenfatning...s.3 2. Trends og tal for henvendelser...s.3 3. Gennemgang af 21 klagetemaer...s.5 a. 12 nye temaer b. Ni gengangere 4. Andet led i klagebehandlingen...s.18 a. Pressenævnssager b. Sager for lytternes og seernes redaktør

3 3 1. Sammenfatning Antallet af klager har været svagt faldende i årets første halvår, både når det gælder generel kritik og teknik. Afsnit 2 beskriver tendenserne baseret på udviklingen i klager modtaget via den såkaldte klageknap. I afsnit 3 gennemgås 21 klagetemaer. De nye omfatter to X Factor-sager, striden om interviewene med Stein Bagger og Rigmor Zobel, ændringer af hhv. Deadline og Debatten på DR2, omlægningen af TTV-nyhederne, stor uenighed om Gazadækningen, strid om Specialklassen på DR Ramasjang og kritik af dokumentar-serien Kæft, trit og knus. Også debatten om ændringer af satiren på DR2 og P2 s fremtidsudgifter gav mange klager. I den særlige gennemgang af gengangerne er alle ni temaer fra 2009 fortsat med, men der er tegn på, at flere af dem er på vej ud af listen. I afsnit 4 refereres de tre DR-sager, der i første halvår er blevet afgjort i Pressenævnet og de 15 ankesager, der er behandlet af lytternes og seernes redaktør. DR fik tre næser i Pressenævnet og fem af ankesagerne endte med helt eller delvist medhold. Samtidig med denne rapport udsendes en redaktørberetning fra lytternes og seernes redaktør. Mens herværende rapport primært er faktuelt baseret, rummer redaktørberetningen kommentarer til udviklingen og opfordringer til DR s ledelse. 2. Trends og tal for henvendelser DR Licens- og Programservice modtog i første halvår godt henvendelser om programmerne det på niveau med de foregående år. Heraf modtog den særlige klageadgang under Kontakt DR på dr.dk modtog i alt 2105 klager. Det er lidt mindre end i de foregående år. De generelle kritiske udsagn om DR er nu på knap det halve af topniveauet fra første halvår 2007 dengang omfanget af DR s budgetproblemer blev kendt.

4 4 Tabel 1. Klager fordelt på hovedkategorier, 1. halvår Henvendelser via Klageknappen Unfair og tendentiøs dækning 135 Krav om berigtigelse 4 Klager fra medvirkende 13 Voldsomme effekter 77 Ærekrænkelser 54 Upassende sprog 25 Utroværdig konkurrence 50 Skjult reklame, Sponsorering 13 Klager over DRs klagesystem 58 Andre 100 Antal henvendelser vedrørende programetik i alt 529 Kritik af tekniske problemer, manglende opdateringer, mv. 720 Generelle udsagn vedrørende DR - Kritiske 787 Kritik af omfanget af egenreklame 24 Kritik af omfanget af genudsendelser 45 Kritiske i alt 2105 Generelle udsagn vedrørende DR - Positive 4 Øvrige kommentarer 41 Antal henvendelser i alt 2150 Note: Baseret på gennemgang af alle henvendelser via klageknappen på dr.dk. Som det fremgår af tabel 1 handler hver fjerde klage om programetik-emner. Her er de største grupper fortsat Unfair og tendentiøs dækning og Voldsomme effekter. Som det fremgår af tabel 2, er der ingen nye dramatiske udviklinger i tallene. Tabel 2. Klager over brud på DR s Programetik halvår halvår halvår 2010 Unfair og tendentiøs dækning Partisk valgdækning Voldsomme effekter Ærekrænkelser Kritik af DRs klagebehandling Utroværdig konkurrence Henvendelser om programetik i alt Kritiske henvendelser i alt Note: Baseret på gennemgang af alle henvendelser via klageknappen på dr.dk.

5 5 Som det fremgår af tabel 3, er antallet af klager over tekniske fejl faldende. Når niveauet stadig er ret højt, skyldes det især problemer med funktioner på dr.dk. De enkelte problemer er omtalt nærmere i afsnit 3 på s Tabel 3. Tekniske klager halvår halvår halvår 2010 TV: Mgl. eller mangelfulde undertekster Udfald i billede eller lyd Radio: Udfald i lyd eller tavshed dr.dk NetTV On demand NetTV Livestreaming Windows-platform (lukkede standarder) Andet Henvendelser om tekniske fejl i alt: Note: Baseret på gennemgang af alle henvendelser via klageknappen på dr.dk. De klager der modtages via klageknappen besvares enten af Programservice eller sendes til besvarelse i den relevante afdeling. De enkelte redaktioner og afdelinger modtager også klager direkte. Der er ikke noget præcist overblik over omfanget. DR Nyheder oplyser imidlertid, at man i første halvår har behandlet 585 klager. Heraf angik størstedelen TV-Avisen og 21 Søndag. Radioaviserne stod kun for de Gennemgang af 21 klagetemaer Klagetemaerne er som i tidligere halvår udvalgt på basis af klager modtaget via Kontakt DR (jf. tabel 1) samt på basis af alle de henvendelser, lytternes og seernes redaktør i øvrigt har modtaget - eller fået kendskab til - i årets løb. Der er også skelet til, om sager har været meget omtalte i web-debatter og på avisernes debatsider. Herunder trækker listen på løbende rundspørger i huset og på månedsrapporter fra DR Licens- og Programservice.

6 6 Teksterne er udarbejdet i samarbejde med de relevante direktørområder. Afsnittene om konsekvens og opfølgning rummer således DR s konklusioner. Lytter- og seerredaktørens rolle har her været at samle materialet, sikre åbenhed og modgå søforklaringer. Emner der ligger udenfor programvirksomheden herunder f.eks. licensklager og klager fra koncertgængere er ikke omfattet. a. Nye temaer Blandt de hyppigst forekommende nye klagetemaer gennemgås nedenfor de 12, som medførte flest kritiske henvendelser i halvåret. Det er altså ikke nødvendigvis de vigtigste eller mest principielle - men det er nogle af dem, der har fået flest lyttere og seere til at reagere kritisk overfor DR. X Factor - de svage medvirkende Baggrunden: Omkring et halvt hundrede seere klagede over de første udsendelser af X Factor 2010, idet de mente, at DR udnyttede og latterliggjorde nogle af de medvirkende. Det medførte samtidig en omfattende debat i medierne. DR s svar: I klagesvarene fra DR Medier hed det bl.a.: Når DR sammen med Blu A/S producerer X Factor, er dramaet, spændingen og de store følelser en vigtig del af fortællingen, ligesom visuel og sproglig humor er vigtige ingredienser - men det er dramatikken, indlevelsen og humoren, der er målet, og ikke ydmygelse af deltagerne eller hånlatter på deres bekostning. Man understregede samtidig, at DR både drog omsorg for og havde stor respekt for alle deltagere. DR Medier og Blu A/S forsikrede da også, at man følger op på de enkelttilfælde, hvor der er kommet kritik fra medvirkende eller pårørende over grov behandling. Konsekvens og opfølgning:

7 7 I den fortsatte debat om sagen kritiserede lytternes og seernes redaktør, at DR i de indledende runder af X Factor havde udstillet en mindre gruppe af de fravalgte deltagere på en urimelig grov facon. DR Medier lovede, at man forud for en evt. ny sæson med X Factor ville sikre, at der udvises større hensynsfuldhed i redigeringen af de indledende auditions. X Factor sms-afstemningerne Baggrunden: Over hundrede seere klagede over, at sms-afstemningen i X Factor var utroværdig. Der blev rejst tvivl om, hvorvidt alle sms-stemmer blev talt med bl.a. fordi mange først modtog en kvittering længe efter programmets afslutning. Temaet optog også flere aviser og en række debat-sites på nettet. DR s svar: DR redegjorde for hvilke sms-stemmer, der talte med. Man oplyste, at DR s tekniske leverandør skriftligt havde garanteret, at ikke én sms-stemme var gået tabt. Konsekvens og opfølgning: Da kritikken fortsatte, besluttede DR, at afstemningsresultaterne for de følgende liveudsendelser herunder også finalen - skulle gennemgås af revisionsfirmaet Deloitte, og at erklæringer herom bagefter skulle offentliggøres. Interview med Rigmor Zobel i 21 Søndag Baggrunden: Omkring 40 seere klagede over et interview den 21. februar i 21 Søndag med Rigmor Zobel. Flere mente, at emnet var useriøst. De fleste klager gik dog på, at interviewet var for ukritisk og at Rigmor Zobel uden modspørgsmål fik lov til at fremsætte en lang række påstande. Som eksempel angav de, at interviewet var unfair overfor politiet og især den politimand, der var blevet omtalt med navn.

8 8 DR s svar: Redaktionen svarede, at det hørte med til vurderingen, at der kun var tale om en mindre forbrydelse (og en bødestraf på kr.) og at Rigmor Zobel ikke havde fået positiv særbehandling. Man afviste, at DR burde have bortredigeret Zobels anklager og påpegede, at betjenten og hans arbejdsgivere havde sagt nej til at medvirke i indslaget. Konsekvens og opfølgning: I den offentlige debat om interviewet medgav DR s nyhedsdirektør, at også han havde savnet flere kritiske spørgsmål. Efter en klage fra Københavns Politi bragte DR en beklagelse af, at betjenten var blevet omtalt med navn. Debatten på DR2 Baggrunden: DR2-programmet Debatten blev i februar 2010 relanceret i en ny udgave med Clement Kjersgaard som vært og nu med et live-publikum. Mange klagere mente, at programmet var blevet forringet, idet debattørerne taler i munden på hinanden og ofte bliver afbrudt af værten, før de har talt færdig. Der var også kritik af livepublikummet, som for nogle klagere gjorde udsendelsen mindre seriøs. DR s svar: Nylanceringen skete med ønsket om at skabe mere dynamik i programmet med fokus på tre centrale elementer: Man indsatte et live-publikum for at holde debattørernes svar kortere og mere levende, man lod vært Clement Kjersgaard gennemføre konfrontations-interview undervejs i programmet for at nå et spadestik dybere i argumentationen og man lod debattørerne udskifte undervejs for at give flere facetter af den igangværende debat og for at nå længere rundt om emnerne. Redaktionen fastholdt, at det dermed var lykkedes at skabe et program, der var mere levende og mindre forudsigeligt. Konsekvens og opfølgning:

9 9 Man har siden omlægningen løbende justeret på antallet af medvirkende, tempoet og publikums plads i programmet og det vil man fortsat gøre i et forsøg på at ramme det bedste miks. Redaktionen har fokus på, at debatterne ikke udvikler sig til råbekonkurrencer. Omlægning af nyheder på tekst-tv Baggrunden: Flere hundrede seere klagede over den nye opsætning af de meget læste nyheder på tekst-tv. Utilfredsheden gik især på, at indlands-, udlands-, og pengestoffet nu blev bragt i samme gruppe. Samtidig blev der klaget over problemer med opdateringerne. DR s svar: DR forklarede, at formålet med ændringen af nyhedssiderne er at få flere nyheder på - hurtigere. Ambitionen er bl.a. at have bedre og hurtigere opdaterede nyheder allerede på forsiden af tekst-tv. I det tidligere system havde DR Nyheder problemer med at få side 100 opdateret hurtigt og godt nok. Desværre gav det nye tiltag tekniske problemer i indkøringen. DR Nyheder beklagede ulemperne og forsikrede, at man arbejdede på at løse problemet hurtigt. Konsekvens og opfølgning: De tekniske problemer i forbindelse med omlægningen er løst og klagestrømmen er stilnet af. Samlet vurderes omlægningen at være en forbedring: Der bringes nu flere nyheder på TTV og de vigtigste prioriteres på s Relanceringen af Deadline Baggrunden: Omkring 100 seere klagede over relanceringen af Deadline på DR2. Der blev især klaget over de nye indslag i Deadline 22:30: Ugens værste, Propagandisterne og Talknuserne.

10 10 Vedr. Deadline 17:00 gik kritikken især på det nye indslag Spørgetid - hvor seerne stiller spørgsmål til f.eks. politikere over web-cam. Der blev primært klaget over, at de nye tiltag var for poppede og uden journalistisk substans. DR s svar: Redaktionen svarede, at formålet med de indholdsmæssige ændringer tværtimod var at give programmet mere dybde. F.eks. er formålet med Talknuserne at komme dybere ned i de mange tal, som bliver brugt i den politiske debat med henblik på at efterprøve tallene og diskutere og belyse detaljer, som man normalt ikke gør i tv. Redaktionen understregede vedr. Deadline 17:00, at man var sikker på, at seerne kunne stille begavede og indsigtsfulde spørgsmål til politikerne, og at værten derefter havde mulighed for at følge op på med en helt anden legitimitet end ved rene journalist-spørgsmål. Konsekvens og opfølgning: Det er sædvanligt med kritik i forbindelse med sådanne fornyelser. De mange reaktioner indgår i arbejdet med at udvikle, tilpasse og finpudse de nye elementer. Interview med Stein Bagger Baggrunden: Søndag den 16. maj sendte DR1 programmet Stein Bagger: Kan man stole på en løgner?, hvor den fhv. direktør for IT Factory blev interviewet af Reimer Bo. Det medførte mange klager direkte til DR og de følgende uger også en større offentlig debat. Seerklagerne gik primært på, at DR gav taletid til en kriminel i bedste sendetid. Samtidig blev der klaget over, at interviewet ikke havde været skarpt nok. I de efterfølgende dage kom en ny bølge af kritik, da det kom frem, at værten på programmet havde fået betaling til sit eget firma for produktionen af programmet, selvom han i forvejen var aflønnet af DR på deltid som vært for 21 Søndag. DR s svar: DR svarede, at det ikke i sig selv bør være en hindring for et interview, at der er tale om en dømt person. Derimod bør det afgørende være, om der med historien bringes

11 11 noget væsentligt frem, som er i offentlighedens interesse. DR fastholdt, at det havde haft en relevant nyhedsværdi, at DR som det første medie kunne bringe interviewet med hovedpersonen i en af de seneste års mest omtalte erhvervsskandaler. På spørgsmålet om Reimer Bos aflønning svarede nyhedsdirektør Ulrik Haagerup, at modellen var uheldig, og at man aldrig ville gøre noget lignende igen. Konsekvens og opfølgning: Den 26. maj meddelte DR, at Reimer Bo stoppede som vært på 21 Søndag, fordi hans person var kommet.. til at skygge for de journalistiske historier i programmet. DR har erkendt, at forløbet viste et svigt i den tidligere kommunikation mellem direktørområderne, men det er direktionens vurdering, at den nuværende struktur vil forhindre gentagelser. Gaza-konflikten Baggrunden: Da en konvoj med nødhjælp til Gaza den 31. maj 2010 blev stoppet af en israelsk militæraktion, der kostede ni aktivister livet, modtog DR snesevis af klager over dækningen. Reaktionerne var meget forskellige. En gruppe kritiserede DR for at være pro-israelsk en anden mente dækningen var præget af en pro-palæstinensisk holdning. En skrev f.eks. Vinklingen i DR Nyheder er direkte pro-palæstinensisk i den netop opblussede konflikt. Samme dag mente en anden klager, at DR Nyheder var pro-israelsk, fordi man i et indslag fokuserede på, at aktivister havde slået på de soldater, der havde bordet skibet. DR s svar: Der er næppe noget internationalt emne, hvor opmærksomheden på DR's dækning er større end i konflikten mellem israelere og palæstinensere. DR søger at dække konflikten, og dens mange udløbere, uden nogen form for forudindtaget holdning. DR har ikke taget stilling til, om den ene part har mere ret end den anden og dækningen i nyhedsudsendelserne afspejler den aktuelle udvikling. DR Nyheder henviste også klagerne til en artikel på dr.dk-sitet Fejl og fakta, der beskrev DR s dækning af sagen.

12 12 Konsekvens og opfølgning: Alle svarene, samt artiklen på Fejl og fakta-sitet blev skrevet af redaktionschefen for udland. De meget forskellige klager gav ikke anledning til at ændre dækningen. Specialklassen på Ramasjang Baggrunden: Cirka 40 senere klagede over DR s børneserie Specialklassen, der har været sendt på DR Ramasjang. Et gennemgående kritikpunkt var, at børn der i forvejen havde det svært blev yderligere stigmatiseret af serien. DR s svar: Man svarede, at ideen var - med kærlighed og humor - at vise, hvordan tilværelsen kan se ud for to skoleelever, der ikke altid har det let. Det skal ikke være tabu, at der findes børn som Osman og Jeppe, som ikke opfører sig efter de gældende normer. Set i en humoristisk dukkefilm bliver det risikofrit for børnene at genkende sig selv i de to drengerøve og deres let absurde verden. Og det kan give dem en større empati og bruges som en åbning til at udfordre fordommene. For hvorfor skal det egentlig være forbudt at tale om, at nogen er anderledes i specialklasser eller i andre skoleklasser? I seriens målgruppe, som er fra 7 år og opefter, har børnene typisk en fint udviklet humor og bevidsthed om de forskellige genrer og sociale rum. Konsekvens og opfølgning: Serien blev stoppet i foråret. DR har besluttet at relancere serien og ændre titlen til Osman og Jeppe. Der er på flere områder blevet lyttet til kritikken i tilblivelsen af de nye afsnit, der er klar til udsendelse i Kæft, trit og knus Baggrunden:

13 13 DR sendte i maj og juni 2010 en programrække - Kæft, trit og knus - om unge på behandlingshjemmet Schuberts Minde. Over 20 seere klagede over, at man udstillede de unge, der var med i udsendelsen. Kritikken gik typisk på, at der ikke blev taget hensyn til deres ret til privatliv og at DR ikke havde taget højde for de konsekvenser, et sådan program kan have på sigt for de medvirkende børn og unge. DR's svar: Redaktionen fremhævede i sine svar, at man fra starten var meget opmærksom på disse problemer. Således havde alle de medvirkende børn, deres forældre, pædagoger og behandlere fulgt produktionen og givet deres tilsagn. Desuden så både børn og pædagoger udsendelserne på forhånd, og var glade for resultatet. Selv om programmet skildrede virkeligheden, som den er - og det ind imellem kan være svært at være vidne til - mente redaktionen således ikke, at nogen blev udstillet. Konsekvens og opfølgning: Reaktionerne har ikke fået DR til at ændre kurs på området. DR s programetikudvalg har haft en tema-drøftelse om børn og unge som medvirkende bl.a. på baggrund af programserien Kæft, trit og knus. Konklusionen blev, at de programetiske regler er gode nok på området. Det centrale i sagerne er, at der er tale om væsentlige samfundsrelevante emner og at DR skal tage helt særlige hensyn og erkende sit ansvar for den påvirkning, som udsendelserne udsætter de medvirkende børn for. Nedprioritering af satiren på DR2 Baggrunden: I marts måned fortalte flere medier, at satiren på DR2 ville blive beskåret kraftigt fra Det medførte på få dage mange klager fra seere, der kritiserede denne prioritering. En Facebook-gruppe Bevar satiren på DR2 - fik på kort tid over medlemmer.

14 14 DR s svar: DR afviste, at satiren på DR2 var ved at lukke. Man oplyste, at der i DR s programstrategi for det kommende år var lagt op til, at der skulle spares nogle penge på DR2 - og at det ville berøre satiren. Der var dog slet ikke tale om, at satiren helt ville forsvinde men blot at den antagelig kom til at køre på et lidt lavere blus end tidligere. Konsekvens og opfølgning: Programstrategien for 2011 er færdiggjort uden væsentlige beskæringer af satiren på DR2. P2 s fremtid Baggrunden: Med medieforliget for mister DR (fra november 2011) den FM-frekvens, som P2 p.t. sender på. Udsigten til at P2 ikke videreføres som FM-kanal har ført til hundredvis af kritiske henvendelser fra lyttere, der med forskellige begrundelser beklager DR s meddelelse om, at P2 herefter ikke længere kan høres på FM hele døgnet. Alene Programservice har modtaget over 100 henvendelser fra lyttere, som har været meget glade for kanalen og dens programmer, men som nu frygter at skulle undvære P2 s store udbud af især klassisk musik samt programmer rækkende fra Morgenandagten til Jazz på P2. Bevarelsen af Morgenandagten på FM er temaet for en underskriftindsamling, der medio august havde fået støtte fra over DR s svar: DR har beklaget, at sendemuligheden på FM bliver reduceret. Men at DR mister P2- frekvensen betyder ikke, at jazzen og den klassiske musik forsvinder ud af DR s radiotilbud. Planen er, at P1 og P2 flytter sammen på én FM-kanal (der sender P2 fra til 06.00) og at både P1 og P2 fremover vil være 24-timers kanaler på DAB. Samtidig styrkes den klassiske musik yderligere på andre DAB-kanaler, som alle bliver værtsbårne i langt større grad end i dag.

15 15 Den nye radiostruktur betyder endvidere markant færre genudsendelser - både af P1 og P2-programmer. Den endelige programplan herunder også Morgenandagtens placering er fortsat under overvejelse. Konsekvens og opfølgning: Der forestår et stort arbejde det kommende år med at udvikle den nye kanalstruktur og være i dialog med lytterne om den nye situation. b. Gengangere En række af de mest udbredte klageemner har været omtalt tidligere. De er blot nævnt nedenfor i kort form - med vægt på trenden. Alle disse ni gengangere har nu været omtalt fire halvår i træk men som det fremgår, er der nu tegn på, at flere af emnerne er på vej ud af listen. Det gælder især problemerne omkring tekstning, streaming, teknisk afvikling og playlister. Kritik af mangelfuld programinformation Der er uændret mange klager på dette felt - alene 71 er modtaget via klagefunktionen på Kontakt DR. På tv-siden er der fortsat problemer med uklare oplysninger om serier og deres forløb samt dårlig information om programændringer. Over 30 seere klagede over, at de gik glip af en udsendelse om Thit Jensen, der var programsat den 16. februar kl på DR2. P.gr.a. en forsinket OL-transmission var Thit Jensenprogrammet uden varsel blevet rykket en time frem. (Emnet er tidligere omtalt 1.hv. 2005, 1.hv. 2006, 1.hv og siden 1.hv. 2008) Voldsomme effekter og manglende hensyn til børn i programlægningen Det samlede antal klager via Kontakt DR er faldet til 77 i 1. halvår mod 104 i halvåret forinden. Udover de kendte klagetyper er der også kritik af voldsomme effekter i børne-tv. Det skyldes primært forældre, der synes, at Ramasjangs programmer for de større børn er for voldsomme for de mindste. Det gav også mange

16 16 seerreaktioner, da Bonderøven på DR2 uden varsel slagtede en ged med sin kniv. Ved en fejl blev der ikke advaret. (Emnet er omtalt i alle rapporter siden 1.hv. 2005). Genudsendelser Der er fortsat løbende kritik af genudsendelser på DR1 og DR2 i primetime men lidt færre klager end i Udover den generelle kritik af det flittige genbrug af serier og udsendelsesrækker, har der været konkret kritik af genudsendelser, der er kommet meget hurtigt efter førstegangsvisningen. (Emnet er omtalt i alle rapporter siden 1. hv. 2005). Problemer med at høre hvad der bliver sagt Problemet er uændret stort på tv-siden. Lydeffekter, underlægningsmusik og utydelig udtale kritiseres for at gøre det svært at høre det talte. Kritikken dækker en bred vifte af DR s egne produktioner. I dette halvår har DR s drama-produktioner her Livvagterne dog kun bidraget med ret få klager. Sommerens specielle lydproblem var vuvuzelaernes tuden under VM-kampene. Det blev bl.a. søgt afhjulpet ved at skrue ned for reallyden fra stadions og op for kommentatorlyden. (Lydproblemer er omtalt i 2. hv og siden 1. hv. 2007). Dårligt sprog Der kommer fortsat mange mails til DR vedr. sprogfejl. Den største enkeltgruppe handler om konkret kritik af stavefejl, slagfejl og syntaksfejl i artiklerne på tekst-tv og nyhedsartikler på dr.dk. Alene dette emne har i halvåret medført over 200 kritiske henvendelser. (Emnet er omtalt i 1.hv hv og siden 1.hv. 2008). Mangelfuld tekstning Der har været flere klager end i andet halvår af 2009, men det skyldes antagelig at en gruppe seere - i forbindelse med overgangen til det digitale sendesystem - har haft problemer med indstillingen af tekstningsfunktionen. Når det gælder DR s tekstning,

17 17 er der efter alt at dømme tale om et fald i antallet af klager. (Emnet er omtalt i alle halvår siden 1.hv. 2006). Streaming af billeder og lyd på dr.dk Billedet er broget. Denne sommer har DR taget et nyt system til live-streaming i brug. Det har en meget tilgængelig brugerflade, er generelt velfungerende og har allerede givet mange positive reaktioner. Alligevel har halvåret givet mange klager. Der har været mange nedbrud undervejs og også efter ibrugtagningen af det nye system har der været seer-storme. Det skete især, da det nye system skulle stå sin prøve under live-streamingen af Danmarks VM-kamp mod Japan. I 2. halvleg kunne systemet ikke klare presset og i hundredvis af vrede brugere klagede til DR. På tv on-demand har der været lidt færre klager. Det største irritationsmoment for brugerne har været hyppige problemer med at se TV-Avisen på dr.dk typisk p.gr.a. manglende opdatering eller fejl i klipningen af de enkelte udsendelser eller indslag. I løbet af sommeren er en væsentlig del af disse problemer blevet løst. (Emnet er omtalt i alle halvår siden 1.hv. 2006). Afviklingsproblemer for radio og tv Efter en række problemfyldte år synes radioens afviklingsproblemer nu at være aftagende. Det er stadig jævnlige udfald, omstillingsproblemer og radioaviser, der ikke udkommer fuldt ud. Men antallet af alvorlige fejl synes i klar tilbagegang med et tilsvarende fald i klagerne. På tv er antallet af klager lidt mindre trods tilkomsten af de nye DR-kanaler. Et af sommerens problemer var bøvl med synkroniseringen ved starten af VMtransmissionerne. (Emnet er omtalt i alle halvår siden 1.hv. 2007). Mangelfulde playlister Playlister der ikke findes - eller som ikke passer med den pågældende udsendelse er fortsat et af de emner, der giver fleste kritiske henvendelser og i hundredvis af spørgsmål fra forundrede lyttere. Der er dog en tendens til færre klager i løbet af

18 18 perioden primært fordi systemet er blevet mere driftssikkert samtidig med, at der nu gives flere oplysninger. (Emnet er omtalt i alle halvår siden 2.hv. 2006) 4. Andet led i klagebehandlingen DR s klagesystem har to led - i det første led besvares klager som udgangspunkt af den ansvarlige redaktion eller afdeling. Eksempler på disse svar fremgår af sagerne i afsnit 3. Er det en konkret sag, der handler om god presseskik og/eller brud på DR s Programetik, er der to muligheder for at anke over en afvist klage: - De klagere, der selv har en retlig interesse (typisk fordi de selv er omtalt), kan indbringe sagen for Pressenævnet, såfremt deres kritik for brud på god presseskik er blevet afvist af DR. - Herudover har alle - altså også klagere uden retlig interesse - mulighed for at indbringe sagen for lytternes og seernes redaktør i DR. Efter behandling af sagen har redaktøren mulighed for at indstille til generaldirektøren, at DR s beslutning omgøres. Når det gælder alle sager om brud på god presseskik og/eller DR s Programetik, skal klagerne oplyses om deres adgang til at klage videre - enten til Pressenævnet eller til lytternes og seernes redaktør. a. Pressenævnssager. I 1. halvår 2010 afsagde Pressenævnet kendelse i tre DR-sager. Der blev i alle tre sager udtalt kritik af DR og/eller givet pålæg om at bringe et genmæle. To af disse sager havde været behandlet af lytter- og seerredaktøren, før de blev indbragt for nævnet.

19 19 Indslag om mobning i magasinet Penge. Kendelse den 20. januar Kritik af DR, men ikke grundlag for genmæle. Efter et indslag i magasinet Penge den 4. november 2009 om mobning, klagede en politikreds (der var omtalt som arbejdsgiver) til DR over en unfair behandling, bl.a. fordi DR ikke havde citeret politiet i overensstemmelse med en aftale herom. DR afviste kritikken og sagen blev herefter påklaget til Pressenævnet. Pressenævnet udtalte kritik af DR, som blev pålagt at bringe følgende meddelelse: Pressenævnet har udtalt kritik af Danmarks Radio og pålagt os at bringe følgende meddelelse: I november omtalte Danmarks Radio i Magasinet PENGE mobning på arbejdspladsen. I udsendelsen beskrev en tidligere ansat ved [K], hvordan hun følte sig mobbet på arbejdet. [K] klagede efterfølgende til Pressenævnet over, at Danmarks Radio i udsendelsen havde undladt at fortælle, at politikredsen har en personalepolitik. Politikken omhandler blandt andet mobning, hvilket Danmarks Radio forud for udsendelsen var bekendt med. Pressenævnet finder, at Danmarks Radio har tilsidesat god presseskik ved at undlade denne oplysning. Det var medvirkende til, at udsendelsen fejlagtigt gav indtryk af, at politikredsen ikke havde en mobbepolitik. Pressenævnet finder, at Danmarks Radio også har tilsidesat god presseskik ved ikke som aftalt med politiet at have citeret politiet for, at man forsøgte at håndtere sagen på forskellige måder, blandt andet ved i videst muligt omfang at sørge for, at de to implicerede kollegaer ikke havde vagter sammen. Nævnet har derfor udtalt sin kritik af Danmarks Radio. Klage over 21 Søndag og TV-Avisens indslag om metro-stations placering. Kendelse d. 17. maj Kritik af DR og krav på genmæle. 21 Søndag bragte den 1. november flere indslag om bygningen af en metrostation i det hjørne af Assistens Kirkegård, der vender ud mod Nørrebro Runddel. Indslaget rummede bl.a. en hård kritik af den manglende information om følgerne af at rykke metrostationen 40 meter ind på kirkegården. Efterfølgende klagede transportministeren over, at Danmarks Radio havde bragt ukorrekte oplysninger. Klager mente bl.a., at professor Claus Haagen Jensen ikke udtalte sig på et fuldt oplyst grundlag, når han på baggrund af DR s research konkluderede, at en manglende bekendtgørelse af metrostationens placering var ulovlig.

20 20 DR afviste denne kritik bl.a. med henvisning til at professoren fastholdt sin kritik. Ministeriet indbragte herefter sagen for Pressenævnet. Nævnet finder i sin kendelse, at DR s fremstilling er i modstrid med de faktiske oplysninger. Slutteligt mente klager, at en illustration der viste uoverensstemmelser mellem en politisk vedtaget placering af metrostation og den faktiske, var misvisende - også her giver Pressenævnet klager medhold. Dette punkt var tidligere på lytter- og seerredaktørens opfordring - rettet af DR på siden Fejl og fakta på dr.dk/nyheder, men det fandt nævnet ikke tilstrækkeligt. Pressenævnet pålagde derfor DR at bringe følgende meddelelse: Transportministeriet har klaget til Pressenævnet over 21 SØNDAG den 1. november Pressenævnet har udtalt kritik af Danmarks Radio og pålagt os at bringe følgende meddelelse: 21 SØNDAG handlede om opførelsen af en metrostation ved Assistens Kirkegård i København. I udsendelsen oplyses det, at placeringen af metrostationen siden de oprindelige tegninger er ændret, så yderligere 40 meter af kirkegården bliver inddraget i byggeriet. Det omtales i indslaget, at der ikke er sket bekendtgørelse af ændringen af placeringen, og at byggeriet derfor er ulovligt. Denne oplysning er ikke rigtig. Ændringen var således bekendtgjort i et tillæg til kommuneplanen og gjort offentlig tilgængelig, bl.a. på kommunens og Metro Cityringens hjemmeside. I udsendelsen blev ændringen illustreret ved et grafisk billede. Illustrationen viste en ændring, hvor stationen gik fra ikke at være placeret på kirkegården til nu alene at skulle opføres på kirkegården. Metrostationen har dog hele tiden skullet anlægges med 80 % på kirkegården, og ændringen medfører derfor alene en ændring for de resterende 20 %. Samme sag var forudgående behandlet af lytternes og seernes redaktør jf. s Sagen er også omtalt i Redaktørberetning, 1. halvår Klage over interview med pressechef Jacob Winther i forbindelse med lækagesagen. Kendelse d. 21. juni Delvis grundlag for genmæle. I et indslag i TV-Avisen torsdag den 11. februar citerede DR Forsvarsministeriets daværende pressechef Jacob Winther for udtalelser om den såkaldte lækagesag fra april I følge indslaget havde Winther i oktober 2009

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2009

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2009 Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2009 August 2009 Jacob Mollerup Lyttternes og seernes redaktør i DR 1. Sammenfatning...s.3 2. Trends og tal for henvendelser...s.3 3. Gennemgang af

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Redaktørberetning for 1. halvår 2013

Redaktørberetning for 1. halvår 2013 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 14. august 2013 Lytternes og seernes

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

Redaktørberetning for 2. halvår 2013

Redaktørberetning for 2. halvår 2013 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 9. januar 2014 Lytternes og seernes redaktør

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør Redaktørberetning for 1. halvår 2014

Lytternes og seernes redaktør Redaktørberetning for 1. halvår 2014 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 12. august 2014 Lytternes og seernes

Læs mere

Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma. mho@plesner.com. Kære Michael Hopp,

Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma. mho@plesner.com. Kære Michael Hopp, Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma mho@plesner.com GENERALDIREKTØREN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Maria Rørbye Rønn D +45 3520 8012 E mrr@dr.dk 08.07.2014

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2006

Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2006 Behandles på BM Den 7. februar 2007 Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2006 Januar 2007 Jacob Mollerup Lytternes og seernes redaktør i DR Indhold: 1. Sammenfatning s.3 2. Henvendelser

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Nedenstående program- og presseetiske emner er at betragte som retningslinier for det redaktionelle

Nedenstående program- og presseetiske emner er at betragte som retningslinier for det redaktionelle KNR's programetik KNRs programetik - retningslinier for programetik og god presseskik Det er grundlæggende, at KNR som led i sin public service forpligtelse tager et afgørende hensyn, der underbygger ytrings-

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø og Statsaut. ejendomsmægler Rikke Nissen Præstøvej 22 4700 Næstved Nævnet har modtaget

Læs mere

TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt.

TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt. TV 2s programetik Programetiske værdier og journalistisk etik på TV 2 TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt. TV 2s programmer skal være troværdige,

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2007

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2007 Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2007 August 2007 Jacob Mollerup Lytternes og seernes redaktør i DR 1 Indhold: 1. Sammenfatning...s.3 2. Trends og tal for henvendelser...s.5 3. Kritikken

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik.

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik. ETIK Plan for i dag Intention Hvad er hensigten med det, vi skal igennem? Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BArapportskrivning omkring etik. Det kan være nyttigt at kende sin

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Sagsnr: 2011-014198 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2012 Sagsnr: 2012-009024 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2005

Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2005 Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2005 Januar 2006 Jacob Mollerup Lytternes og seernes redaktør i DR Indhold: 1. Sammenfatning s. 3 2. Perspektivet s. 4 3. Henvendelser i tal s. 4 a.

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. september 2012 Sagsnr: 2012-007952 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-020676 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sgsnr. 2009-005653 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 12. juni 2012 Sagsnr: 2012-006222 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED INDHOLD FORORD............................. 15 KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED 1.1 Indledning.......................... 17 1.2 Grundrettigheder....................... 18 1.2.1 Konventioner og

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2005

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2005 Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2005 24.08.2005 Jacob Mollerup Indhold: 1. Sammenfatning s. 3 2. Baggrunden s. 3 3. Registrerede henvendelser s. 4 a. Lytter- og Seerkontakten mv. s.

Læs mere

Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1

Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1 Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1 og TV2 1994-2007 Af Erik Albæk, David Nicolas Hopmann & Claes de Vreese Udkommer på Syddansk Universitetsforlag 6. maj

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. august 2009 Sagsnr: - 2009-006663 - 2009-003384 - 2009-012046 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig,

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff Ankenævnet AN-2011-1927 Ulovlig indikationsangivelse Ankenævnets sagsnr.: AN-2011-1927 Afgørelsesdato: 23. november 2011 Ankenævn: Klageemne: Klager: Indklagede: Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007 Klage over skjult reklame for produkter fra Ole Henriksen i Nyhederne sendt på TV 2 Peter W. Rasmussen

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 26. april 2006 Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 Thomas Huulbæk Andersen har ved mail af 29.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

KENDELSE. Den 29. juni 2009 underskrev klager og de indklagede en formidlingsaftale om salg af klagers ejendom til en kontantpris på kr. 1.395.000,00.

KENDELSE. Den 29. juni 2009 underskrev klager og de indklagede en formidlingsaftale om salg af klagers ejendom til en kontantpris på kr. 1.395.000,00. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Henning Ulriksen og Flemming Hansen Bredgade 5 5450 Otterup Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 Reklameafbrydelser i Drømmekvinden sendt på TV Danmark A/S den 6. januar

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

kereglerpressee erpresseetiskere seetiskereglerp om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne GUIDE

kereglerpressee erpresseetiskere seetiskereglerp om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne GUIDE GUIDE erpresseetiskere kereglerpressee seetiskereglerp 20 Gammel Strand 46 Skindergade 7 1202 København K 1159 København K 3342 8000 3397 4000 dj@journalistforbundet.dk mail@danskemedier.dk journalistforbundet.dk

Læs mere

Hvad er DAB? Flere kanaler - døgnet rundt. Nem betjening. Slut med FM knas

Hvad er DAB? Flere kanaler - døgnet rundt. Nem betjening. Slut med FM knas Hvad er DAB? Danmark har fået en ny type radio - den hedder DAB. I modsætning til FM sender DAB digitalt, så for at kunne lytte med skal du anskaffe dig en DABradio. De fås mange steder i Danmark. Se hvor

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

DR Medier. Sekretariat. Økonomileder. Programudvikling. Internationalt salg. Nordvision. Børn & Unge DR.DK. Radiochef P2, P3, P4 & Digitalt

DR Medier. Sekretariat. Økonomileder. Programudvikling. Internationalt salg. Nordvision. Børn & Unge DR.DK. Radiochef P2, P3, P4 & Digitalt DR Medier Udviklingsarbejde frem til sommer Jonas Svava Iversen udlånes og konstitueres som underdirektør Fokus på radio under ny radiochef Tor Arnbjørn ny radiochef Programudvikling Internationalt salg

Læs mere