Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2010"

Transkript

1 Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2010 August 2010 Jacob Mollerup Lyttternes og seernes redaktør i DR

2 2 1. Sammenfatning...s.3 2. Trends og tal for henvendelser...s.3 3. Gennemgang af 21 klagetemaer...s.5 a. 12 nye temaer b. Ni gengangere 4. Andet led i klagebehandlingen...s.18 a. Pressenævnssager b. Sager for lytternes og seernes redaktør

3 3 1. Sammenfatning Antallet af klager har været svagt faldende i årets første halvår, både når det gælder generel kritik og teknik. Afsnit 2 beskriver tendenserne baseret på udviklingen i klager modtaget via den såkaldte klageknap. I afsnit 3 gennemgås 21 klagetemaer. De nye omfatter to X Factor-sager, striden om interviewene med Stein Bagger og Rigmor Zobel, ændringer af hhv. Deadline og Debatten på DR2, omlægningen af TTV-nyhederne, stor uenighed om Gazadækningen, strid om Specialklassen på DR Ramasjang og kritik af dokumentar-serien Kæft, trit og knus. Også debatten om ændringer af satiren på DR2 og P2 s fremtidsudgifter gav mange klager. I den særlige gennemgang af gengangerne er alle ni temaer fra 2009 fortsat med, men der er tegn på, at flere af dem er på vej ud af listen. I afsnit 4 refereres de tre DR-sager, der i første halvår er blevet afgjort i Pressenævnet og de 15 ankesager, der er behandlet af lytternes og seernes redaktør. DR fik tre næser i Pressenævnet og fem af ankesagerne endte med helt eller delvist medhold. Samtidig med denne rapport udsendes en redaktørberetning fra lytternes og seernes redaktør. Mens herværende rapport primært er faktuelt baseret, rummer redaktørberetningen kommentarer til udviklingen og opfordringer til DR s ledelse. 2. Trends og tal for henvendelser DR Licens- og Programservice modtog i første halvår godt henvendelser om programmerne det på niveau med de foregående år. Heraf modtog den særlige klageadgang under Kontakt DR på dr.dk modtog i alt 2105 klager. Det er lidt mindre end i de foregående år. De generelle kritiske udsagn om DR er nu på knap det halve af topniveauet fra første halvår 2007 dengang omfanget af DR s budgetproblemer blev kendt.

4 4 Tabel 1. Klager fordelt på hovedkategorier, 1. halvår Henvendelser via Klageknappen Unfair og tendentiøs dækning 135 Krav om berigtigelse 4 Klager fra medvirkende 13 Voldsomme effekter 77 Ærekrænkelser 54 Upassende sprog 25 Utroværdig konkurrence 50 Skjult reklame, Sponsorering 13 Klager over DRs klagesystem 58 Andre 100 Antal henvendelser vedrørende programetik i alt 529 Kritik af tekniske problemer, manglende opdateringer, mv. 720 Generelle udsagn vedrørende DR - Kritiske 787 Kritik af omfanget af egenreklame 24 Kritik af omfanget af genudsendelser 45 Kritiske i alt 2105 Generelle udsagn vedrørende DR - Positive 4 Øvrige kommentarer 41 Antal henvendelser i alt 2150 Note: Baseret på gennemgang af alle henvendelser via klageknappen på dr.dk. Som det fremgår af tabel 1 handler hver fjerde klage om programetik-emner. Her er de største grupper fortsat Unfair og tendentiøs dækning og Voldsomme effekter. Som det fremgår af tabel 2, er der ingen nye dramatiske udviklinger i tallene. Tabel 2. Klager over brud på DR s Programetik halvår halvår halvår 2010 Unfair og tendentiøs dækning Partisk valgdækning Voldsomme effekter Ærekrænkelser Kritik af DRs klagebehandling Utroværdig konkurrence Henvendelser om programetik i alt Kritiske henvendelser i alt Note: Baseret på gennemgang af alle henvendelser via klageknappen på dr.dk.

5 5 Som det fremgår af tabel 3, er antallet af klager over tekniske fejl faldende. Når niveauet stadig er ret højt, skyldes det især problemer med funktioner på dr.dk. De enkelte problemer er omtalt nærmere i afsnit 3 på s Tabel 3. Tekniske klager halvår halvår halvår 2010 TV: Mgl. eller mangelfulde undertekster Udfald i billede eller lyd Radio: Udfald i lyd eller tavshed dr.dk NetTV On demand NetTV Livestreaming Windows-platform (lukkede standarder) Andet Henvendelser om tekniske fejl i alt: Note: Baseret på gennemgang af alle henvendelser via klageknappen på dr.dk. De klager der modtages via klageknappen besvares enten af Programservice eller sendes til besvarelse i den relevante afdeling. De enkelte redaktioner og afdelinger modtager også klager direkte. Der er ikke noget præcist overblik over omfanget. DR Nyheder oplyser imidlertid, at man i første halvår har behandlet 585 klager. Heraf angik størstedelen TV-Avisen og 21 Søndag. Radioaviserne stod kun for de Gennemgang af 21 klagetemaer Klagetemaerne er som i tidligere halvår udvalgt på basis af klager modtaget via Kontakt DR (jf. tabel 1) samt på basis af alle de henvendelser, lytternes og seernes redaktør i øvrigt har modtaget - eller fået kendskab til - i årets løb. Der er også skelet til, om sager har været meget omtalte i web-debatter og på avisernes debatsider. Herunder trækker listen på løbende rundspørger i huset og på månedsrapporter fra DR Licens- og Programservice.

6 6 Teksterne er udarbejdet i samarbejde med de relevante direktørområder. Afsnittene om konsekvens og opfølgning rummer således DR s konklusioner. Lytter- og seerredaktørens rolle har her været at samle materialet, sikre åbenhed og modgå søforklaringer. Emner der ligger udenfor programvirksomheden herunder f.eks. licensklager og klager fra koncertgængere er ikke omfattet. a. Nye temaer Blandt de hyppigst forekommende nye klagetemaer gennemgås nedenfor de 12, som medførte flest kritiske henvendelser i halvåret. Det er altså ikke nødvendigvis de vigtigste eller mest principielle - men det er nogle af dem, der har fået flest lyttere og seere til at reagere kritisk overfor DR. X Factor - de svage medvirkende Baggrunden: Omkring et halvt hundrede seere klagede over de første udsendelser af X Factor 2010, idet de mente, at DR udnyttede og latterliggjorde nogle af de medvirkende. Det medførte samtidig en omfattende debat i medierne. DR s svar: I klagesvarene fra DR Medier hed det bl.a.: Når DR sammen med Blu A/S producerer X Factor, er dramaet, spændingen og de store følelser en vigtig del af fortællingen, ligesom visuel og sproglig humor er vigtige ingredienser - men det er dramatikken, indlevelsen og humoren, der er målet, og ikke ydmygelse af deltagerne eller hånlatter på deres bekostning. Man understregede samtidig, at DR både drog omsorg for og havde stor respekt for alle deltagere. DR Medier og Blu A/S forsikrede da også, at man følger op på de enkelttilfælde, hvor der er kommet kritik fra medvirkende eller pårørende over grov behandling. Konsekvens og opfølgning:

7 7 I den fortsatte debat om sagen kritiserede lytternes og seernes redaktør, at DR i de indledende runder af X Factor havde udstillet en mindre gruppe af de fravalgte deltagere på en urimelig grov facon. DR Medier lovede, at man forud for en evt. ny sæson med X Factor ville sikre, at der udvises større hensynsfuldhed i redigeringen af de indledende auditions. X Factor sms-afstemningerne Baggrunden: Over hundrede seere klagede over, at sms-afstemningen i X Factor var utroværdig. Der blev rejst tvivl om, hvorvidt alle sms-stemmer blev talt med bl.a. fordi mange først modtog en kvittering længe efter programmets afslutning. Temaet optog også flere aviser og en række debat-sites på nettet. DR s svar: DR redegjorde for hvilke sms-stemmer, der talte med. Man oplyste, at DR s tekniske leverandør skriftligt havde garanteret, at ikke én sms-stemme var gået tabt. Konsekvens og opfølgning: Da kritikken fortsatte, besluttede DR, at afstemningsresultaterne for de følgende liveudsendelser herunder også finalen - skulle gennemgås af revisionsfirmaet Deloitte, og at erklæringer herom bagefter skulle offentliggøres. Interview med Rigmor Zobel i 21 Søndag Baggrunden: Omkring 40 seere klagede over et interview den 21. februar i 21 Søndag med Rigmor Zobel. Flere mente, at emnet var useriøst. De fleste klager gik dog på, at interviewet var for ukritisk og at Rigmor Zobel uden modspørgsmål fik lov til at fremsætte en lang række påstande. Som eksempel angav de, at interviewet var unfair overfor politiet og især den politimand, der var blevet omtalt med navn.

8 8 DR s svar: Redaktionen svarede, at det hørte med til vurderingen, at der kun var tale om en mindre forbrydelse (og en bødestraf på kr.) og at Rigmor Zobel ikke havde fået positiv særbehandling. Man afviste, at DR burde have bortredigeret Zobels anklager og påpegede, at betjenten og hans arbejdsgivere havde sagt nej til at medvirke i indslaget. Konsekvens og opfølgning: I den offentlige debat om interviewet medgav DR s nyhedsdirektør, at også han havde savnet flere kritiske spørgsmål. Efter en klage fra Københavns Politi bragte DR en beklagelse af, at betjenten var blevet omtalt med navn. Debatten på DR2 Baggrunden: DR2-programmet Debatten blev i februar 2010 relanceret i en ny udgave med Clement Kjersgaard som vært og nu med et live-publikum. Mange klagere mente, at programmet var blevet forringet, idet debattørerne taler i munden på hinanden og ofte bliver afbrudt af værten, før de har talt færdig. Der var også kritik af livepublikummet, som for nogle klagere gjorde udsendelsen mindre seriøs. DR s svar: Nylanceringen skete med ønsket om at skabe mere dynamik i programmet med fokus på tre centrale elementer: Man indsatte et live-publikum for at holde debattørernes svar kortere og mere levende, man lod vært Clement Kjersgaard gennemføre konfrontations-interview undervejs i programmet for at nå et spadestik dybere i argumentationen og man lod debattørerne udskifte undervejs for at give flere facetter af den igangværende debat og for at nå længere rundt om emnerne. Redaktionen fastholdt, at det dermed var lykkedes at skabe et program, der var mere levende og mindre forudsigeligt. Konsekvens og opfølgning:

9 9 Man har siden omlægningen løbende justeret på antallet af medvirkende, tempoet og publikums plads i programmet og det vil man fortsat gøre i et forsøg på at ramme det bedste miks. Redaktionen har fokus på, at debatterne ikke udvikler sig til råbekonkurrencer. Omlægning af nyheder på tekst-tv Baggrunden: Flere hundrede seere klagede over den nye opsætning af de meget læste nyheder på tekst-tv. Utilfredsheden gik især på, at indlands-, udlands-, og pengestoffet nu blev bragt i samme gruppe. Samtidig blev der klaget over problemer med opdateringerne. DR s svar: DR forklarede, at formålet med ændringen af nyhedssiderne er at få flere nyheder på - hurtigere. Ambitionen er bl.a. at have bedre og hurtigere opdaterede nyheder allerede på forsiden af tekst-tv. I det tidligere system havde DR Nyheder problemer med at få side 100 opdateret hurtigt og godt nok. Desværre gav det nye tiltag tekniske problemer i indkøringen. DR Nyheder beklagede ulemperne og forsikrede, at man arbejdede på at løse problemet hurtigt. Konsekvens og opfølgning: De tekniske problemer i forbindelse med omlægningen er løst og klagestrømmen er stilnet af. Samlet vurderes omlægningen at være en forbedring: Der bringes nu flere nyheder på TTV og de vigtigste prioriteres på s Relanceringen af Deadline Baggrunden: Omkring 100 seere klagede over relanceringen af Deadline på DR2. Der blev især klaget over de nye indslag i Deadline 22:30: Ugens værste, Propagandisterne og Talknuserne.

10 10 Vedr. Deadline 17:00 gik kritikken især på det nye indslag Spørgetid - hvor seerne stiller spørgsmål til f.eks. politikere over web-cam. Der blev primært klaget over, at de nye tiltag var for poppede og uden journalistisk substans. DR s svar: Redaktionen svarede, at formålet med de indholdsmæssige ændringer tværtimod var at give programmet mere dybde. F.eks. er formålet med Talknuserne at komme dybere ned i de mange tal, som bliver brugt i den politiske debat med henblik på at efterprøve tallene og diskutere og belyse detaljer, som man normalt ikke gør i tv. Redaktionen understregede vedr. Deadline 17:00, at man var sikker på, at seerne kunne stille begavede og indsigtsfulde spørgsmål til politikerne, og at værten derefter havde mulighed for at følge op på med en helt anden legitimitet end ved rene journalist-spørgsmål. Konsekvens og opfølgning: Det er sædvanligt med kritik i forbindelse med sådanne fornyelser. De mange reaktioner indgår i arbejdet med at udvikle, tilpasse og finpudse de nye elementer. Interview med Stein Bagger Baggrunden: Søndag den 16. maj sendte DR1 programmet Stein Bagger: Kan man stole på en løgner?, hvor den fhv. direktør for IT Factory blev interviewet af Reimer Bo. Det medførte mange klager direkte til DR og de følgende uger også en større offentlig debat. Seerklagerne gik primært på, at DR gav taletid til en kriminel i bedste sendetid. Samtidig blev der klaget over, at interviewet ikke havde været skarpt nok. I de efterfølgende dage kom en ny bølge af kritik, da det kom frem, at værten på programmet havde fået betaling til sit eget firma for produktionen af programmet, selvom han i forvejen var aflønnet af DR på deltid som vært for 21 Søndag. DR s svar: DR svarede, at det ikke i sig selv bør være en hindring for et interview, at der er tale om en dømt person. Derimod bør det afgørende være, om der med historien bringes

11 11 noget væsentligt frem, som er i offentlighedens interesse. DR fastholdt, at det havde haft en relevant nyhedsværdi, at DR som det første medie kunne bringe interviewet med hovedpersonen i en af de seneste års mest omtalte erhvervsskandaler. På spørgsmålet om Reimer Bos aflønning svarede nyhedsdirektør Ulrik Haagerup, at modellen var uheldig, og at man aldrig ville gøre noget lignende igen. Konsekvens og opfølgning: Den 26. maj meddelte DR, at Reimer Bo stoppede som vært på 21 Søndag, fordi hans person var kommet.. til at skygge for de journalistiske historier i programmet. DR har erkendt, at forløbet viste et svigt i den tidligere kommunikation mellem direktørområderne, men det er direktionens vurdering, at den nuværende struktur vil forhindre gentagelser. Gaza-konflikten Baggrunden: Da en konvoj med nødhjælp til Gaza den 31. maj 2010 blev stoppet af en israelsk militæraktion, der kostede ni aktivister livet, modtog DR snesevis af klager over dækningen. Reaktionerne var meget forskellige. En gruppe kritiserede DR for at være pro-israelsk en anden mente dækningen var præget af en pro-palæstinensisk holdning. En skrev f.eks. Vinklingen i DR Nyheder er direkte pro-palæstinensisk i den netop opblussede konflikt. Samme dag mente en anden klager, at DR Nyheder var pro-israelsk, fordi man i et indslag fokuserede på, at aktivister havde slået på de soldater, der havde bordet skibet. DR s svar: Der er næppe noget internationalt emne, hvor opmærksomheden på DR's dækning er større end i konflikten mellem israelere og palæstinensere. DR søger at dække konflikten, og dens mange udløbere, uden nogen form for forudindtaget holdning. DR har ikke taget stilling til, om den ene part har mere ret end den anden og dækningen i nyhedsudsendelserne afspejler den aktuelle udvikling. DR Nyheder henviste også klagerne til en artikel på dr.dk-sitet Fejl og fakta, der beskrev DR s dækning af sagen.

12 12 Konsekvens og opfølgning: Alle svarene, samt artiklen på Fejl og fakta-sitet blev skrevet af redaktionschefen for udland. De meget forskellige klager gav ikke anledning til at ændre dækningen. Specialklassen på Ramasjang Baggrunden: Cirka 40 senere klagede over DR s børneserie Specialklassen, der har været sendt på DR Ramasjang. Et gennemgående kritikpunkt var, at børn der i forvejen havde det svært blev yderligere stigmatiseret af serien. DR s svar: Man svarede, at ideen var - med kærlighed og humor - at vise, hvordan tilværelsen kan se ud for to skoleelever, der ikke altid har det let. Det skal ikke være tabu, at der findes børn som Osman og Jeppe, som ikke opfører sig efter de gældende normer. Set i en humoristisk dukkefilm bliver det risikofrit for børnene at genkende sig selv i de to drengerøve og deres let absurde verden. Og det kan give dem en større empati og bruges som en åbning til at udfordre fordommene. For hvorfor skal det egentlig være forbudt at tale om, at nogen er anderledes i specialklasser eller i andre skoleklasser? I seriens målgruppe, som er fra 7 år og opefter, har børnene typisk en fint udviklet humor og bevidsthed om de forskellige genrer og sociale rum. Konsekvens og opfølgning: Serien blev stoppet i foråret. DR har besluttet at relancere serien og ændre titlen til Osman og Jeppe. Der er på flere områder blevet lyttet til kritikken i tilblivelsen af de nye afsnit, der er klar til udsendelse i Kæft, trit og knus Baggrunden:

13 13 DR sendte i maj og juni 2010 en programrække - Kæft, trit og knus - om unge på behandlingshjemmet Schuberts Minde. Over 20 seere klagede over, at man udstillede de unge, der var med i udsendelsen. Kritikken gik typisk på, at der ikke blev taget hensyn til deres ret til privatliv og at DR ikke havde taget højde for de konsekvenser, et sådan program kan have på sigt for de medvirkende børn og unge. DR's svar: Redaktionen fremhævede i sine svar, at man fra starten var meget opmærksom på disse problemer. Således havde alle de medvirkende børn, deres forældre, pædagoger og behandlere fulgt produktionen og givet deres tilsagn. Desuden så både børn og pædagoger udsendelserne på forhånd, og var glade for resultatet. Selv om programmet skildrede virkeligheden, som den er - og det ind imellem kan være svært at være vidne til - mente redaktionen således ikke, at nogen blev udstillet. Konsekvens og opfølgning: Reaktionerne har ikke fået DR til at ændre kurs på området. DR s programetikudvalg har haft en tema-drøftelse om børn og unge som medvirkende bl.a. på baggrund af programserien Kæft, trit og knus. Konklusionen blev, at de programetiske regler er gode nok på området. Det centrale i sagerne er, at der er tale om væsentlige samfundsrelevante emner og at DR skal tage helt særlige hensyn og erkende sit ansvar for den påvirkning, som udsendelserne udsætter de medvirkende børn for. Nedprioritering af satiren på DR2 Baggrunden: I marts måned fortalte flere medier, at satiren på DR2 ville blive beskåret kraftigt fra Det medførte på få dage mange klager fra seere, der kritiserede denne prioritering. En Facebook-gruppe Bevar satiren på DR2 - fik på kort tid over medlemmer.

14 14 DR s svar: DR afviste, at satiren på DR2 var ved at lukke. Man oplyste, at der i DR s programstrategi for det kommende år var lagt op til, at der skulle spares nogle penge på DR2 - og at det ville berøre satiren. Der var dog slet ikke tale om, at satiren helt ville forsvinde men blot at den antagelig kom til at køre på et lidt lavere blus end tidligere. Konsekvens og opfølgning: Programstrategien for 2011 er færdiggjort uden væsentlige beskæringer af satiren på DR2. P2 s fremtid Baggrunden: Med medieforliget for mister DR (fra november 2011) den FM-frekvens, som P2 p.t. sender på. Udsigten til at P2 ikke videreføres som FM-kanal har ført til hundredvis af kritiske henvendelser fra lyttere, der med forskellige begrundelser beklager DR s meddelelse om, at P2 herefter ikke længere kan høres på FM hele døgnet. Alene Programservice har modtaget over 100 henvendelser fra lyttere, som har været meget glade for kanalen og dens programmer, men som nu frygter at skulle undvære P2 s store udbud af især klassisk musik samt programmer rækkende fra Morgenandagten til Jazz på P2. Bevarelsen af Morgenandagten på FM er temaet for en underskriftindsamling, der medio august havde fået støtte fra over DR s svar: DR har beklaget, at sendemuligheden på FM bliver reduceret. Men at DR mister P2- frekvensen betyder ikke, at jazzen og den klassiske musik forsvinder ud af DR s radiotilbud. Planen er, at P1 og P2 flytter sammen på én FM-kanal (der sender P2 fra til 06.00) og at både P1 og P2 fremover vil være 24-timers kanaler på DAB. Samtidig styrkes den klassiske musik yderligere på andre DAB-kanaler, som alle bliver værtsbårne i langt større grad end i dag.

15 15 Den nye radiostruktur betyder endvidere markant færre genudsendelser - både af P1 og P2-programmer. Den endelige programplan herunder også Morgenandagtens placering er fortsat under overvejelse. Konsekvens og opfølgning: Der forestår et stort arbejde det kommende år med at udvikle den nye kanalstruktur og være i dialog med lytterne om den nye situation. b. Gengangere En række af de mest udbredte klageemner har været omtalt tidligere. De er blot nævnt nedenfor i kort form - med vægt på trenden. Alle disse ni gengangere har nu været omtalt fire halvår i træk men som det fremgår, er der nu tegn på, at flere af emnerne er på vej ud af listen. Det gælder især problemerne omkring tekstning, streaming, teknisk afvikling og playlister. Kritik af mangelfuld programinformation Der er uændret mange klager på dette felt - alene 71 er modtaget via klagefunktionen på Kontakt DR. På tv-siden er der fortsat problemer med uklare oplysninger om serier og deres forløb samt dårlig information om programændringer. Over 30 seere klagede over, at de gik glip af en udsendelse om Thit Jensen, der var programsat den 16. februar kl på DR2. P.gr.a. en forsinket OL-transmission var Thit Jensenprogrammet uden varsel blevet rykket en time frem. (Emnet er tidligere omtalt 1.hv. 2005, 1.hv. 2006, 1.hv og siden 1.hv. 2008) Voldsomme effekter og manglende hensyn til børn i programlægningen Det samlede antal klager via Kontakt DR er faldet til 77 i 1. halvår mod 104 i halvåret forinden. Udover de kendte klagetyper er der også kritik af voldsomme effekter i børne-tv. Det skyldes primært forældre, der synes, at Ramasjangs programmer for de større børn er for voldsomme for de mindste. Det gav også mange

16 16 seerreaktioner, da Bonderøven på DR2 uden varsel slagtede en ged med sin kniv. Ved en fejl blev der ikke advaret. (Emnet er omtalt i alle rapporter siden 1.hv. 2005). Genudsendelser Der er fortsat løbende kritik af genudsendelser på DR1 og DR2 i primetime men lidt færre klager end i Udover den generelle kritik af det flittige genbrug af serier og udsendelsesrækker, har der været konkret kritik af genudsendelser, der er kommet meget hurtigt efter førstegangsvisningen. (Emnet er omtalt i alle rapporter siden 1. hv. 2005). Problemer med at høre hvad der bliver sagt Problemet er uændret stort på tv-siden. Lydeffekter, underlægningsmusik og utydelig udtale kritiseres for at gøre det svært at høre det talte. Kritikken dækker en bred vifte af DR s egne produktioner. I dette halvår har DR s drama-produktioner her Livvagterne dog kun bidraget med ret få klager. Sommerens specielle lydproblem var vuvuzelaernes tuden under VM-kampene. Det blev bl.a. søgt afhjulpet ved at skrue ned for reallyden fra stadions og op for kommentatorlyden. (Lydproblemer er omtalt i 2. hv og siden 1. hv. 2007). Dårligt sprog Der kommer fortsat mange mails til DR vedr. sprogfejl. Den største enkeltgruppe handler om konkret kritik af stavefejl, slagfejl og syntaksfejl i artiklerne på tekst-tv og nyhedsartikler på dr.dk. Alene dette emne har i halvåret medført over 200 kritiske henvendelser. (Emnet er omtalt i 1.hv hv og siden 1.hv. 2008). Mangelfuld tekstning Der har været flere klager end i andet halvår af 2009, men det skyldes antagelig at en gruppe seere - i forbindelse med overgangen til det digitale sendesystem - har haft problemer med indstillingen af tekstningsfunktionen. Når det gælder DR s tekstning,

17 17 er der efter alt at dømme tale om et fald i antallet af klager. (Emnet er omtalt i alle halvår siden 1.hv. 2006). Streaming af billeder og lyd på dr.dk Billedet er broget. Denne sommer har DR taget et nyt system til live-streaming i brug. Det har en meget tilgængelig brugerflade, er generelt velfungerende og har allerede givet mange positive reaktioner. Alligevel har halvåret givet mange klager. Der har været mange nedbrud undervejs og også efter ibrugtagningen af det nye system har der været seer-storme. Det skete især, da det nye system skulle stå sin prøve under live-streamingen af Danmarks VM-kamp mod Japan. I 2. halvleg kunne systemet ikke klare presset og i hundredvis af vrede brugere klagede til DR. På tv on-demand har der været lidt færre klager. Det største irritationsmoment for brugerne har været hyppige problemer med at se TV-Avisen på dr.dk typisk p.gr.a. manglende opdatering eller fejl i klipningen af de enkelte udsendelser eller indslag. I løbet af sommeren er en væsentlig del af disse problemer blevet løst. (Emnet er omtalt i alle halvår siden 1.hv. 2006). Afviklingsproblemer for radio og tv Efter en række problemfyldte år synes radioens afviklingsproblemer nu at være aftagende. Det er stadig jævnlige udfald, omstillingsproblemer og radioaviser, der ikke udkommer fuldt ud. Men antallet af alvorlige fejl synes i klar tilbagegang med et tilsvarende fald i klagerne. På tv er antallet af klager lidt mindre trods tilkomsten af de nye DR-kanaler. Et af sommerens problemer var bøvl med synkroniseringen ved starten af VMtransmissionerne. (Emnet er omtalt i alle halvår siden 1.hv. 2007). Mangelfulde playlister Playlister der ikke findes - eller som ikke passer med den pågældende udsendelse er fortsat et af de emner, der giver fleste kritiske henvendelser og i hundredvis af spørgsmål fra forundrede lyttere. Der er dog en tendens til færre klager i løbet af

18 18 perioden primært fordi systemet er blevet mere driftssikkert samtidig med, at der nu gives flere oplysninger. (Emnet er omtalt i alle halvår siden 2.hv. 2006) 4. Andet led i klagebehandlingen DR s klagesystem har to led - i det første led besvares klager som udgangspunkt af den ansvarlige redaktion eller afdeling. Eksempler på disse svar fremgår af sagerne i afsnit 3. Er det en konkret sag, der handler om god presseskik og/eller brud på DR s Programetik, er der to muligheder for at anke over en afvist klage: - De klagere, der selv har en retlig interesse (typisk fordi de selv er omtalt), kan indbringe sagen for Pressenævnet, såfremt deres kritik for brud på god presseskik er blevet afvist af DR. - Herudover har alle - altså også klagere uden retlig interesse - mulighed for at indbringe sagen for lytternes og seernes redaktør i DR. Efter behandling af sagen har redaktøren mulighed for at indstille til generaldirektøren, at DR s beslutning omgøres. Når det gælder alle sager om brud på god presseskik og/eller DR s Programetik, skal klagerne oplyses om deres adgang til at klage videre - enten til Pressenævnet eller til lytternes og seernes redaktør. a. Pressenævnssager. I 1. halvår 2010 afsagde Pressenævnet kendelse i tre DR-sager. Der blev i alle tre sager udtalt kritik af DR og/eller givet pålæg om at bringe et genmæle. To af disse sager havde været behandlet af lytter- og seerredaktøren, før de blev indbragt for nævnet.

19 19 Indslag om mobning i magasinet Penge. Kendelse den 20. januar Kritik af DR, men ikke grundlag for genmæle. Efter et indslag i magasinet Penge den 4. november 2009 om mobning, klagede en politikreds (der var omtalt som arbejdsgiver) til DR over en unfair behandling, bl.a. fordi DR ikke havde citeret politiet i overensstemmelse med en aftale herom. DR afviste kritikken og sagen blev herefter påklaget til Pressenævnet. Pressenævnet udtalte kritik af DR, som blev pålagt at bringe følgende meddelelse: Pressenævnet har udtalt kritik af Danmarks Radio og pålagt os at bringe følgende meddelelse: I november omtalte Danmarks Radio i Magasinet PENGE mobning på arbejdspladsen. I udsendelsen beskrev en tidligere ansat ved [K], hvordan hun følte sig mobbet på arbejdet. [K] klagede efterfølgende til Pressenævnet over, at Danmarks Radio i udsendelsen havde undladt at fortælle, at politikredsen har en personalepolitik. Politikken omhandler blandt andet mobning, hvilket Danmarks Radio forud for udsendelsen var bekendt med. Pressenævnet finder, at Danmarks Radio har tilsidesat god presseskik ved at undlade denne oplysning. Det var medvirkende til, at udsendelsen fejlagtigt gav indtryk af, at politikredsen ikke havde en mobbepolitik. Pressenævnet finder, at Danmarks Radio også har tilsidesat god presseskik ved ikke som aftalt med politiet at have citeret politiet for, at man forsøgte at håndtere sagen på forskellige måder, blandt andet ved i videst muligt omfang at sørge for, at de to implicerede kollegaer ikke havde vagter sammen. Nævnet har derfor udtalt sin kritik af Danmarks Radio. Klage over 21 Søndag og TV-Avisens indslag om metro-stations placering. Kendelse d. 17. maj Kritik af DR og krav på genmæle. 21 Søndag bragte den 1. november flere indslag om bygningen af en metrostation i det hjørne af Assistens Kirkegård, der vender ud mod Nørrebro Runddel. Indslaget rummede bl.a. en hård kritik af den manglende information om følgerne af at rykke metrostationen 40 meter ind på kirkegården. Efterfølgende klagede transportministeren over, at Danmarks Radio havde bragt ukorrekte oplysninger. Klager mente bl.a., at professor Claus Haagen Jensen ikke udtalte sig på et fuldt oplyst grundlag, når han på baggrund af DR s research konkluderede, at en manglende bekendtgørelse af metrostationens placering var ulovlig.

20 20 DR afviste denne kritik bl.a. med henvisning til at professoren fastholdt sin kritik. Ministeriet indbragte herefter sagen for Pressenævnet. Nævnet finder i sin kendelse, at DR s fremstilling er i modstrid med de faktiske oplysninger. Slutteligt mente klager, at en illustration der viste uoverensstemmelser mellem en politisk vedtaget placering af metrostation og den faktiske, var misvisende - også her giver Pressenævnet klager medhold. Dette punkt var tidligere på lytter- og seerredaktørens opfordring - rettet af DR på siden Fejl og fakta på dr.dk/nyheder, men det fandt nævnet ikke tilstrækkeligt. Pressenævnet pålagde derfor DR at bringe følgende meddelelse: Transportministeriet har klaget til Pressenævnet over 21 SØNDAG den 1. november Pressenævnet har udtalt kritik af Danmarks Radio og pålagt os at bringe følgende meddelelse: 21 SØNDAG handlede om opførelsen af en metrostation ved Assistens Kirkegård i København. I udsendelsen oplyses det, at placeringen af metrostationen siden de oprindelige tegninger er ændret, så yderligere 40 meter af kirkegården bliver inddraget i byggeriet. Det omtales i indslaget, at der ikke er sket bekendtgørelse af ændringen af placeringen, og at byggeriet derfor er ulovligt. Denne oplysning er ikke rigtig. Ændringen var således bekendtgjort i et tillæg til kommuneplanen og gjort offentlig tilgængelig, bl.a. på kommunens og Metro Cityringens hjemmeside. I udsendelsen blev ændringen illustreret ved et grafisk billede. Illustrationen viste en ændring, hvor stationen gik fra ikke at være placeret på kirkegården til nu alene at skulle opføres på kirkegården. Metrostationen har dog hele tiden skullet anlægges med 80 % på kirkegården, og ændringen medfører derfor alene en ændring for de resterende 20 %. Samme sag var forudgående behandlet af lytternes og seernes redaktør jf. s Sagen er også omtalt i Redaktørberetning, 1. halvår Klage over interview med pressechef Jacob Winther i forbindelse med lækagesagen. Kendelse d. 21. juni Delvis grundlag for genmæle. I et indslag i TV-Avisen torsdag den 11. februar citerede DR Forsvarsministeriets daværende pressechef Jacob Winther for udtalelser om den såkaldte lækagesag fra april I følge indslaget havde Winther i oktober 2009

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv.

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv. Kendelse afsagt den 3. august 2017 Sag nr. 17-70-01144 [Klager] mod Radio24syv [Klager] har klaget til Pressenævnet over et indslag i en radioudsendelse i Radio24syv den 3. maj 2017, idet han mener, at

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 2. halvår 2006

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 2. halvår 2006 BM den 7. februar 2007 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 M +45 2854 8020 E jmol@dr.dk 19. januar

Læs mere

Redaktørberetning for 2. halvår 2011

Redaktørberetning for 2. halvår 2011 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 9. januar 2012 Lytternes og seernes redaktør

Læs mere

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen.

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen. Kendelse afsagt den 6. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0028 [Datteren] og [Svigersønnen] mod Gråsten Avis Gråsten Avis har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 2017-80-0014, [Datteren] og [Svigersønnen]

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 2. halvår 2010

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 2. halvår 2010 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 1, 3 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 24. januar 2011 Lytternes og seernes

Læs mere

Manglende rengøring og forkert opbevaring af kølevarer har givet en sur smiley til [Bageri A] kroner lyder bøden på.

Manglende rengøring og forkert opbevaring af kølevarer har givet en sur smiley til [Bageri A] kroner lyder bøden på. Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01063 [Klager] mod Fyens Stiftstidende [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Manglende rengøring: Endnu en bøde og sur smiley til fynsk bageri

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke er blevet forelagt artiklens indhold inden offentliggørelse.

[Klager] har klaget over, at han ikke er blevet forelagt artiklens indhold inden offentliggørelse. Kendelse afsagt den 19. april 2017 Sag nr. 17-70-01112 [Klager] mod Friedanskere.net [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Imod Frihed 3. december 2016 bragt på Frie Danskeres hjemmeside,

Læs mere

Kendelse afsagt den 20. november 2017

Kendelse afsagt den 20. november 2017 Kendelse afsagt den 20. november 2017 Sag nr. 2017-80-0018 [Klager] mod TV MIDTVEST [Klager] har klaget til Pressenævnet over nyhedsudsendelsen Regeringen forlanger nødplan ved konkurs, som blev bragt

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2009

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2009 Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2009 August 2009 Jacob Mollerup Lyttternes og seernes redaktør i DR 1. Sammenfatning...s.3 2. Trends og tal for henvendelser...s.3 3. Gennemgang af

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

[Klager] har klaget over, at sn.dk har krænket privatlivets fred og anvendt begrebet konfiskeret i stedet for begrebet beslaglagt.

[Klager] har klaget over, at sn.dk har krænket privatlivets fred og anvendt begrebet konfiskeret i stedet for begrebet beslaglagt. Kendelse afsagt den 30. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0009 [Klager] mod Sjællandske Medier [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Politiaktion: Mistanke om produktion af piller bragt af Sjællandske

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

Kendelse. afsagt den 10. august Sag nr Ekstra Bladet. mod. [Moren] [Stedsøsteren]

Kendelse. afsagt den 10. august Sag nr Ekstra Bladet. mod. [Moren] [Stedsøsteren] Kendelse afsagt den 10. august 2017 Sag nr. 17-70-01170 Ekstra Bladet mod [Moren] og [Stedsøsteren] Ekstra Bladet har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01059, [Moren] og [Stedsøsteren]

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 1. halvår 2011

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 1. halvår 2011 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 1, 3 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 12. august 2011 Lytternes og seernes

Læs mere

Jeg fremsender hermed indstillingen, hvis konklusion jeg har valgt at følge.

Jeg fremsender hermed indstillingen, hvis konklusion jeg har valgt at følge. XX X XX X GENERALDIREKTØREN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Maria Rørbye Rønn D +45 3520 8012 E mrr@dr.dk 18.09.2012 Kære X Du har klaget over satire-indslag i

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Er de amerikanske kilder blevet fejlciteret i filmen Den hemmelige krig i spørgsmålet om de danske styrkers rolle i Afghanistan?

Er de amerikanske kilder blevet fejlciteret i filmen Den hemmelige krig i spørgsmålet om de danske styrkers rolle i Afghanistan? Spørgsmål og svar Her følger svar på en række aktuelle spørgsmål vedrørende dokumentarfilmen Den hemmelige krig efterfulgt af en række spørgsmål og svar vedrørende TV Avisens opfølgende dækning. Spørgsmål

Læs mere

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis Kendelse afsagt den 23. maj 2017 Sag nr. 17-70-01121 Foreningen Far mod Midtjyllands Avis Foreningen Far har klaget til Pressenævnet over læserbrevet Et bredere perspektiv af vold i familien bragt af Midtjyllands

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør Redaktørberetning for 1. halvår 2015

Lytternes og seernes redaktør Redaktørberetning for 1. halvår 2015 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/lsr Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 26. august 2015 Lytternes og seernes redaktør

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør Redaktørberetning for 2. halvår 2014

Lytternes og seernes redaktør Redaktørberetning for 2. halvår 2014 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/lsr Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 14. januar 2015 Lytternes og seernes redaktør

Læs mere

$!!#! %%&'%() "%#! + #,,#"! $#!!-! #.%!!!! "'! "/0 10 1 2 3! %%%!%! # "!, "!% "! #!! 6 # " %, # 7%, 7% # %(, " 8, %%" 5%,!!/ 8 % 5!"!

$!!#! %%&'%() %#! + #,,#! $#!!-! #.%!!!! '! /0 10 1 2 3! %%%!%! # !, !% ! #!! 6 #  %, # 7%, 7% # %(,  8, %% 5%,!!/ 8 % 5!! !" $!!! %%&'%() $!"%!*+ "%! + "! $!!-! "% " '!.%!!!! "'! "/0 10 1 % 2 3! %%%!%! "! "!% %0 &""4! 5%/ 5% 0()$ "!!! 6 " " &!/ 7% % 7% 7% %( " 8 %%" 5%!!/ 8 % 5!"!% % 5%!%" *" % " % 9 ()$ %:" & "!/ ' " " ;'

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2008

Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2008 BM 19.03.2009 Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2008 Januar 2009 Jacob Mollerup Lyttternes og seernes redaktør i DR 1. Sammenfatning...s.3 2. Trends og tal for henvendelser...s.3 3.

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere

Pædagogisk konsulent i Applied Scholastics, Hanne Hemmingsholts bemærkninger til udsendelsen: P1-Dokumentars svar

Pædagogisk konsulent i Applied Scholastics, Hanne Hemmingsholts bemærkninger til udsendelsen: P1-Dokumentars svar Efter udsendelse har P1 Dokumentar modtaget nedenstående kommentar fra Hanne Hemmingsholt fra Applied Scholastics (APS). P1 Dokumentars svar i højre kolonne. (...) markerer passager med personlige oplysninger

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 27. juni 2013 Sagsnr: 2013-005767 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr: 2013-009058 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Redaktørberetning for 1. halvår 2012

Redaktørberetning for 1. halvår 2012 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 10. august 2012 Lytternes og seernes

Læs mere

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr [Klager] mod. Jyllands-Posten

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr [Klager] mod. Jyllands-Posten Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01071 [Klager] mod Jyllands-Posten [Klager] har klaget til Pressenævnet, da Jyllands-Posten har afvist at fjerne et link med hendes navn og adresse til

Læs mere

Lad os begynde med begyndelsen.

Lad os begynde med begyndelsen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 14. maj 2008 Kontor: Retsstillings og Internationalt kt. J.nr.: 2008-16200- Sagsbeh.: Iho Fil-navn: Samrådstale Y Tale samråd Y Erstatning til ventende kræftpatienter

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi RADIO- OG TV-NÆVNET 7. december 2011 Sagsnr: 2010-018591 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Høring om medieansvar

Høring om medieansvar Kulturudvalget, Retsudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 192, REU Alm.del Bilag 408 Offentligt Side 1 af 7 Høring om medieansvar Oplæg af formand for Danske Medier, Per Lyngby Thomas Jefferson var i 1776

Læs mere

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar.

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar. DRs kommunikationspolitik 1. En klar profil blandt medarbejdere og i omverdenen DR arbejder for seerne, lytterne og netbrugerne og skal ikke varetage særinteresser, men sikre de grundlæggende public service-hensyn

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø og Statsaut. ejendomsmægler Rikke Nissen Præstøvej 22 4700 Næstved Nævnet har modtaget

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 6. januar 2012 Sagsnr: 2011-006335 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Redaktørberetning for 1. halvår 2013

Redaktørberetning for 1. halvår 2013 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 14. august 2013 Lytternes og seernes

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER. FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed

DET TALTE ORD GÆLDER. FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed Forsvarsudvalget 2015-16 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed Torsdag

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Kendelse. afsagt den 31. august Sag nr Foreningen Far. og i dagbladet Information.

Kendelse. afsagt den 31. august Sag nr Foreningen Far. og i dagbladet Information. Kendelse afsagt den 31. august 2017 Sag nr. 17-70-01171 Foreningen Far mod Dagbladet Information Foreningen Far har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01160, Foreningen Far mod dagbladet

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning 2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget til Valgs Prøvelse den 4. juni 2014 Beretning om klager i forbindelse med folkeafstemningen

Læs mere

RETNINGSLINJE OM YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIER

RETNINGSLINJE OM YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIER RETNINGSLINJE OM YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIER Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIE R SIDE 2 /

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

Redaktørberetning for 2. halvår 2013

Redaktørberetning for 2. halvår 2013 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 9. januar 2014 Lytternes og seernes redaktør

Læs mere

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr Journalista.dk. mod. Sjællandske Medier

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr Journalista.dk. mod. Sjællandske Medier Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01068 Journalista.dk mod Sjællandske Medier Netmediet Journalista.dk har klaget over artiklen Fejlagtigt hængt ud for skyhøje topmødeudgifter bragt på

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Presseetikken i den lokale ugeavis

Presseetikken i den lokale ugeavis Presseetikken i den lokale ugeavis 25. september 2013 Ugeavisernes efterårsseminar Holger Rosendal, Danske Medier Nye presseetiske regler Politisk fokus på området Beretning om medieansvar 29. februar

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2006

Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2006 Behandles på BM Den 7. februar 2007 Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2006 Januar 2007 Jacob Mollerup Lytternes og seernes redaktør i DR Indhold: 1. Sammenfatning s.3 2. Henvendelser

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 114 Offentligt TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Dato og klokkeslæt: Sted: Taletid: Forv. antal deltagere: Evt. andre forhold ministeren bør være opmærksom

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne.

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Annemette Lyngh Fælledvej 18 2200 København N Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

[Klager] havde sagsøgt Sommersted Vest Vandværk. [Klager] har klaget over, at Vandposten har omtalt retstilstanden forkert.

[Klager] havde sagsøgt Sommersted Vest Vandværk. [Klager] har klaget over, at Vandposten har omtalt retstilstanden forkert. Kendelse afsagt den 30. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0010 [Klager] mod Vandposten [Klager] har klaget til Pressenævnet over en artikel bragt i Danske Vandværkers medlemsblad, Vandposten, udgave nr. 209

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

THIS WAY UP NÅR DØDEN ER ET TABU

THIS WAY UP NÅR DØDEN ER ET TABU THIS WAY UP Punkt 1 Se filmen igen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen. THIS WAY UP NÅR DØDEN ER ET TABU Punkt 3 Læs om begrebet tabu nedenfor. Punkt 4 Del gruppen i to. Nogle elever læser Bøde for at køre

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 28. november 2016

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 28. november 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 28. november 2016 Klage

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ. København den 28. april 2006. Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN

TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ. København den 28. april 2006. Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ København den 28. april 2006 Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN Tyge Clausen har ved e-mail af 21. december 2005

Læs mere

1 Sagsfremstilling TV2 Nord bragte den 28. september 2016 kl nyhedsindslaget Børnekræftforening mistænkes for fup og svindel.

1 Sagsfremstilling TV2 Nord bragte den 28. september 2016 kl nyhedsindslaget Børnekræftforening mistænkes for fup og svindel. Kendelse afsagt den 21. marts 2017 Sag nr. 17-70-01077 Foreningen for Danske Kræftramte Børn mod TV2 Nord Foreningen for Danske Kræftramte Børn har ved advokat Mads K. Jensen klaget til Pressenævnet over

Læs mere

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Forespurgt socialministeriet, om ministeriet ville udsende en vejledning til kommunerne om, hvorledes kommunerne skulle forholde sig med hensyn til udmåling

Læs mere

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 8. januar 2008

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 8. januar 2008 Klage over skjult reklame i programmet Hammerslag sendt på DR1 Per Bro har ved

Læs mere

Superbrand: Anders Samuelsen.

Superbrand: Anders Samuelsen. Superbrand: Anders Samuelsen. Patrick, Mathias og Rolf. 2.q Charlotte Waltz, Jeppe Westengaard guldagger Intro til opgave 1 Da vores opgave går ud på at analyserer Anders Samuelsen. Altså en selvvalgt

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 21. juni 2004 Udsendelsesrækken Shopping vist på TV 2 Foranlediget af omtale i pressen besluttede Radio- og tv-nævnet i henhold

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør Redaktørberetning for 1. halvår 2014

Lytternes og seernes redaktør Redaktørberetning for 1. halvår 2014 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 12. august 2014 Lytternes og seernes

Læs mere

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~ Hændelsesforløb 2001 14. Folketingsbeslutning B37 om bl.a. danske specialoperationsstyrkers deltagelse i Operation december Enduring Freedom i Afghanistan. 2001 2002 9. januar - Tolken var udsendt med

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

TV 2/Danmark A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. København den 6. marts 2007

TV 2/Danmark A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. København den 6. marts 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Danmark A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for Apples ipod i programmet Letterman Late Show sendt på TV 2 Zulu Torben

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal København C. København den 8. januar Klage over skjult reklame for Falck på P4

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal København C. København den 8. januar Klage over skjult reklame for Falck på P4 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 8. januar 2008 Klage over skjult reklame for Falck på P4 Flemming Jensen har ved mail af 5. november

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma. mho@plesner.com. Kære Michael Hopp,

Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma. mho@plesner.com. Kære Michael Hopp, Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma mho@plesner.com GENERALDIREKTØREN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Maria Rørbye Rønn D +45 3520 8012 E mrr@dr.dk 08.07.2014

Læs mere

Går du/i med salgstanker, så grib chancen og kontakt os for nærmere oplysninger og en gratis vurdering. [ ]

Går du/i med salgstanker, så grib chancen og kontakt os for nærmere oplysninger og en gratis vurdering. [ ] 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Rungstedvej 7 2970 Hørsholm Sagen angår navnlig spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge

Læs mere

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4 BILAG 1. Karakteristika for det danske radiomarked Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Danskernes radiolytning Tabel

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0133 li/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0133 li/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Palle Ørtoft Hadsundvej 59, Vejgaard 9000 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 10. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere